Publications of the selected author

Kalisz Józef

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science

1

Author:
Title:
W sprawie definicji nauki towaroznawstwa
Source:
Życie Szkoły Wyższej 1984. - R. 32, nr 12, s. 141-143
Nr:
2168282539
varia
2

Author:
Title:
Więcej zainteresowania dla nauki towaroznawstwa
Source:
Życie Szkoły Wyższej 1980. - R. 28, nr 2, s. 136-139
Nr:
2168282481
varia
3

Author:
Title:
Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
187 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/845
Nr:
2168313235
doctoral dissertation
4

Title:
Elektrostatyczne właściwości polimerów = Electrostatic Properties of Polymers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 225-242. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250788
article
See main document
5

Title:
Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań) = Application of Ultrasonic Defectoscope to Test Metal Foils Used in Manufacture of Wrappers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976) , s. 205-223. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250828
article
See main document
6

Author:
Title:
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki : skrypt dla studentów kierunku "Towaroznawstwo"
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Physical description:
105 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168336411
academic script
7

Title:
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej i elektroniki
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974
Physical description:
118 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168298041
academic script
1
W sprawie definicji nauki towaroznawstwa / Józef KALISZ // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 32, nr 12 (1984), s. 141-143. - ISSN 0591-2377
2
Więcej zainteresowania dla nauki towaroznawstwa / Józef KALISZ // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 28, nr 2 (1980), s. 136-139. - ISSN 0591-2377
3
Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych / Zofia KOLEK ; Promotor: Józef KALISZ. - Kraków, 1980. - 187 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Elektrostatyczne właściwości polimerów = Electrostatic Properties of Polymers / Andrzej GAJEWSKI, Józef KALISZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 225-242. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań) = Application of Ultrasonic Defectoscope to Test Metal Foils Used in Manufacture of Wrappers / Józef KALISZ, Stanisław PFEIFER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 81 (1976), s. 205-223. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki : skrypt dla studentów kierunku "Towaroznawstwo" / Józef KALISZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 105 s. : il. ; 24 cm
7
Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej i elektroniki / Józef KALISZ, Andrzej GAJEWSKI ; red. Józef KALISZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1974. - 118 s. : il. ; 24 cm
1
Kalisz J., (1984), W sprawie definicji nauki towaroznawstwa, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 32, nr 12, s. 141-143.
2
Kalisz J., (1980), Więcej zainteresowania dla nauki towaroznawstwa, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 28, nr 2, s. 136-139.
3
Kolek Z., (1980), Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych, Prom. Kalisz J., Kraków : , 187 k.
4
Gajewski A., Kalisz J., (1976), Elektrostatyczne właściwości polimerów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 225-242.
5
Kalisz J., Pfeifer S., (1976), Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 205-223.
6
Kalisz J., (1974), Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki: skrypt dla studentów kierunku "Towaroznawstwo", Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 105 s.
7
Kalisz J., Gajewski A., (1974), Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej i elektroniki, Kalisz J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 s.
1
@misc{UEK:2168282539,
author = "Kalisz Józef",
title = "W sprawie definicji nauki towaroznawstwa",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 32, 12",
pages = "141-143",
year = "1984",
}
2
@misc{UEK:2168282481,
author = "Kalisz Józef",
title = "Więcej zainteresowania dla nauki towaroznawstwa",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 28, 2",
pages = "136-139",
year = "1980",
}
3
@unpublished{UEK:2168313235,
author = "Kolek Zofia",
title = "Badania wskaźników fizyko-chemicznych powłok lakierowych opakowań blaszanych do artykułów żywnościowych",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
4
@article{UEK:2168250788,
author = "Gajewski Andrzej and Kalisz Józef",
title = "Elektrostatyczne właściwości polimerów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "225-242",
year = "1976",
}
5
@article{UEK:2168250828,
author = "Kalisz Józef and Pfeifer Stanisław",
title = "Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "205-223",
year = "1976",
}
6
@book{UEK:2168336411,
author = "Kalisz Józef",
title = "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki : skrypt dla studentów kierunku Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
7
@book{UEK:2168298041,
author = "Kalisz Józef and Gajewski Andrzej",
title = "Ćwiczenia laboratoryjne z analizy instrumentalnej i elektroniki",
editor = Kalisz Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}