Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (51) (2019) , s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335335
article
2

Author:
Title:
Menedżer ds. talentów wobec wyzwań przyszłości = Chief Talent Officer Towards the Challenges of the Future
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 511 (2018) , s. 114-122. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327533
article
3

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
4

Author:
Title:
Human Resources Development and Employer Branding
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 251-259 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Labour Resources Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310783
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą = Personnel Diversity Management Dilemmas
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016) , s. 176-184. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307867
article
6

Author:
Title:
Zmiany w zarządzaniu różnorodnością pracowniczą = On Changes in Diversity Management
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 4, cz. 3 (2016) , s. 195-207. - Tytuł numeru: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308615
article
7

Author:
Title:
Kształtowanie programów dla talentów w urzędach administracji publicznej = Programs for Talents Shaping in Public Administration Departments
Source:
Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016, s. 65-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0
Access mode:
Nr:
2168307765
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Kształtowanie strategii rozwoju talentów w organizacji = Shaping Talent Development Strategy in an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015) , s. 63-74. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293453
article
9

Author:
Title:
Przygotowanie potencjalnego sukcesora świadectwem wielkości przywódcy firmy
Source:
Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 67-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9
Access mode:
Nr:
2168297779
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Dynamika wizerunku pracodawcy
Source:
Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA2014, s. 62-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1504/1/Magazyn
Nr:
2168301523
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników = Formation of Solutions Facilitating Diversity Management of Employees
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014) , s. 177-184. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291767
article
12

Author:
Title:
Rozwój talentów
Source:
Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 78-113
ISBN:
978-83-7930-578-0
Nr:
2168286841
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Umiejętne wykorzystanie utalentowanych pracowników determinantą sukcesu restrukturyzacji firm globalnych = Skilfully Use of Talented Employees as a Determinant of the Success of the Global Companies Restructuring
Source:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 163-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168287045
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy = Personnel Programs in Employer Branding
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013) , s. 41-53. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273790
article
15

Author:
Title:
Praktyka rozwoju talentów
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2013, s. 33-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/2/Magazyn
Nr:
2168290709
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Kopeć Jacek , Gdańska Dorota
Title:
Talenty w organizacji : rozmowa z dr. Jackiem Kopciem, autorem książki "Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012 r.)
Source:
Przegląd Służby Cywilnej2013. - nr 2 (23), s. 39-41. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168253506
voice in discussion / interview
17

Author:
Title:
Role menedżera projektu = The Roles of Project Manager
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 77-87. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266786
article
18

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 209)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-565-9
Nr:
2168232698
monograph
19

Author:
Title:
Rozwój talentów
Source:
Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2012, s. 87-115 - Bibliogr.
Signature:
NP-1399/Magazyn
Nr:
2168273760
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Przywódca umiejętnie kształtujący zachowania talentów
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 283-291 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Access mode:
Nr:
2168231906
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w firmach globalnych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA - Kraków: Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 119-137 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-21-1
Nr:
2168247638
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Dylematy kadry menedżerskiej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi = Managers' Dilemmas on Human Resources Management in Restructured Enterprise
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220112
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Program rozwoju talentów instrumentem kształtowania wizerunku firmy
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 47-54. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228214
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w firmach globalnych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA2011, s. 125-149 - Bibliogr.
Signature:
NP-1354/Magazyn
Nr:
2168264542
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Talenty zatrudnionych - istotny składnik potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa = Workers Talents as a Relevant Element of Enterprise Development Potential
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 218 (2011) , s. 128-133. - Tytuł numeru: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235892
article
26

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty = Managerial Audit in War for Talent
Source:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Wyd. 2 uzup.. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011, s. 515-524. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-59-6
Access mode:
Nr:
2168310349
chapter in conference materials
27

Author:
Title:
Audyt menedżerski jako element audytu personalnego = The Manager Audit as an Element of the Personnel Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011) , s. 53-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220030
article
See main document
28

Author:
Title:
Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami = CEO Role in Talent Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 307-314. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630038
article
29

Author:
Title:
Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 143-151 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165705443
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
System informacji o talentach = The Talent Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010) , s. 19-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165633893
article
See main document
31

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie przyszłości = Talent Management in Enterprise of the Future
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2010) , s. 44-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233532
article
32

Author:
Title:
Strategie personalne w organizacjach globalnych
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 31-53 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248714
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Instrumenty zarządzania talentami
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 69-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248550
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Due diligence zarządzania talentami w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Talent Management Due Diligence in Mergers and Acquisitions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 287-295. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51266
article
35

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty = Managerial Audit in War for Talent
Source:
Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009, s. 515-524. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88018-55-8
Access mode:
Nr:
2162019529
chapter in conference materials
36

Author:
Title:
Benchmarking zarządzania talentami
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 289-295
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162031814
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw w dobie globalizacji
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 156-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2160397939
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji = Creating of Organizational Culture which Support Talent Management in the Organization
Source:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 439-448. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164963726
chapter in monograph
39

Title:
Wybrane instrumenty rozwoju personelu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
94, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-387-7
Nr:
51881
monograph
40

Author:
Title:
Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 86-99
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527693
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Zarządzanie talentami w świetle badań empirycznych
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2008, s. 115-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219652
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Etapy procesu zarządzania pracą = Stages in the Work Management Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50471
article
See main document
43

Author:
Title:
Dylematy zarządzania talentami = Talent Management Dilemmas
Source:
Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan - Warszawa: Difin, 2008, s. 286-294. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-928-3
Nr:
2166080858
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi = Modern Methods of Assessing the Results of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50830
article
See main document
45

Title:
Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej = The Transformation of Personnel Function Within Process-Oriented Structure
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095304
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 57-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165624520
chapter in conference materials
See main document
47

Author:
Title:
Teoretyczne aspekty zarządzania talentami w organizacji
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2007, s. 161-189 - Bibliogr.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326425
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Dział personalny w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Source:
Prace Naukowe Katedry Zarządzania / [red. nauk. Tadeusz W. Bołt] ; Akademia Morska w Gdyni. - nr 7 (2006) , s. 399-410. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2167702975
article
49

Author:
Title:
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w wieku 50 lat i starszych w świetle badań empirycznych
Source:
Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania : materiały konferencyjne / red. Stanisława Borkowska, Zdzisława Janowska, Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 71-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-188-2
Nr:
2168218938
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Planowanie personelu
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 14-19
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089580
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Title:
Zarządzanie efektywnością pracy
Source:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2006, s. 64-83 - Bibliogr.
Research program:
89/KZZP/1/2006/S/347
Signature:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2168326479
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy = A Personnel Audit in a Knowledge-based Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006) , s. 35-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53074
article
See main document
53

Author:
Title:
Rola menedżera personalnego w przedsiębiorstwie międzynarodowym = The Role of a Personnel Manager in an International Company
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006) , s. 45-52. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych - Bibliogr.
Nr:
51715
article
54

Author:
Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 121-141
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158449
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Prowerka na znaniyata w organizaciyata = Testing of the Knowledge at the Organization
Source:
Czoweszki Resursi. - b. 6 (156) (2006) , s. 29-31
Nr:
2168289051
article
56

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006
Physical description:
406, [2] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88616-75-7
Nr:
52381
monograph
57

Author:
Title:
Zarządzanie karierą zawodową
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 39-43
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089738
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości
Source:
Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków / red. Henryk Król - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 651-660 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-11-7
Nr:
2166099905
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej = Human Resources Management in Poland after the Country's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 175-188. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52509
article
60

Author:
Title:
Razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane dell'organico aziendale nelle imprese polacche in via di transformazione
Source:
Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio - Messina: Universita Degli Studi, 2005, s. 85-97
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; Supplemento - Anno 43)
Nr:
2168290003
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Personalnata funkcija wyw firmata na bydeszteto = The Personnel Function in the Company of Tomorrow
Source:
Czoweszki Resursi. - b. 7 (147) (2005) , s. 37-38
Nr:
2168289933
article
62

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu wiedzy w restrukturyzacji zatrudnienia = Knowledge Audit Opportunities in Employment Restructuring
Source:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 587-598. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166381553
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Racjonalizacja zatrudnienia w zmieniających się przedsiębiorstwach w Polsce
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, 2005, s. 231-243. - Streszcz.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224720
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości
Source:
Ewolucja zarządzania organizacjami / [red. nauk. Henryk Król] - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005, s. 825-838 - Bibliogr.
Nr:
2168232770
chapter in conference materials
65

Author:
Title:
Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2005, s. 84-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258514
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi = The Organisational Dimension of Managing Human Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 676 (2005) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52774
article
See main document
67

Author:
Title:
Etapy budowy efektywnych systemów wynagradzania pracowników = Stages in the Formulation of Efficient Pay Systems for Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004) , s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219706
article
See main document
68

Author:
Title:
Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2004, s. 81-95 - Bibliogr.
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258568
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Title:
Premiowanie jako narzędzie kształtujące przedsiębiorczość pracowników
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 313-320 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222022
chapter in monograph
70

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
69 s.: il.,; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-215-4
Nr:
2168222914
academic script
71

Author:
Title:
Funkcjonowanie menedżera personalnego w firmach południowej Polski
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 969 (2003) , s. 182-190. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne - Bibliogr.
Nr:
2168289715
article
72

Author:
Title:
Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2003, s. 20-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258606
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Zarządzanie personelem w firmach w okresie dekoniunktury gospodarczej
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 57-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221470
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Istota warunków pracy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 121-123
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253262
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Czas pracy i jego racjonalne wykorzystanie
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 132-138
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253276
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Bezpieczeństwo i standardy pracy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 127-129
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253270
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Warunki i stosunki pracy
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 137-159
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306329
chapter in academic script
See main document
78

Author:
Title:
Stanisława Borkowska: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 570 = Stanisława Borkowska: The Strategy of Employee Compensation
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2002) , s. 142-145
Nr:
2168289717
review
79

Author:
Title:
Innowacyjne formy kształtowania treści pracy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 123-127
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168248214
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Title:
Praktyka zarządzania personelem w Małopolsce
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (2002) , s. 20-23 - Bibliogr.
Nr:
2168226086
article
81

Author:
Title:
Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania pracowników = Establishing Compensation Systems in Enterprises
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224892
chapter in conference materials
See main document
82

Author:
Title:
Działalność socjalno-bytowa
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 129-131
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253274
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Personnel Management within Companies Existing on the Polish Market
Source:
Rivista di Economia Pubblica = Review of Public Economics (2001) . - [odczyt: 10.04.2003] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289985
article
84

Author:
Title:
Determinanty sukcesu w zarządzaniu personelem w świetle badań empirycznych = Factors of Success in Personnel Management - Empirical Data
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 900 (2001) , s. 29-35. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne
Nr:
2168256732
article
85

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000
Physical description:
408, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85577-98-X
Nr:
2168232754
monograph
86

Author:
Title:
Zasady stosowania systemu oceniania pracowników = Principles of the Use of the System of Employees' Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000) , s. 71-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238716
article
See main document
87

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2000) , s. 47-48
Nr:
2168226106
review
88

Author:
Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 93-108
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249270
chapter in academic script
See main document
89

Author:
Title:
Uprawlinnâ personalom u Pol'ŝì v 90-h rokah
Source:
Zajnâtist' ta rinok praci - Kiev: Rada po vivčennû produktivnich sil Ukraïni NAN Ukraïni, 1999, s. 28-36
Nr:
2168289945
chapter in monograph
90

Author:
Title:
Problematyka funkcjonowania systemów oceniania pracowników w spółkach giełdowych
Source:
Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach - Kraków-Krynica: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1998, s. 103-109
Nr:
2168289929
chapter in conference materials
91

Author:
Title:
Rola komórki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 45-50
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246496
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Title:
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
222 k.: il; 29 cm + Autoreferat 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/729
Nr:
2168259034
doctoral dissertation
93

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Ocenianie pracowników w praktyce gospodarczej = Employee Assessment in Business Practice
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 209-219. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246330
chapter in conference materials
See main document
94

Author:
Title:
Kształtowanie stosunków międzyludzkich w małej firmie
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 107-114. - Załączniki
Nr:
2168266458
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
Warunki pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 78-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249392
chapter in academic script
See main document
96

Author:
Title:
Doskonalenie kwalifikacji
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 54-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249386
chapter in academic script
See main document
97

Author:
Title:
Jak usprawnić kierowanie podległym zespołem = How to Improve the Management of One's Team
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237768
article
See main document
98

Author:
Title:
Konflikty w pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 85-91 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249396
chapter in academic script
See main document
99

Author:
Title:
Jak ograniczać koszty zarządzania personelem? = How to Limit Costs of Personnel Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238258
article
See main document
100

Author:
Title:
Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 1 (540) (1995) , s. 15-16
Nr:
2168230430
article
101

Author:
Title:
Zarządzanie personelem w małych i średnich firmach w świetle badań empirycznych = Practical Aspects of Personnel Management in Small and Medium-Size Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 23-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237714
article
See main document
102

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35-41
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230368
chapter in conference materials
See main document
103

Author:
Title:
Riadenie l'udských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Pol'sku
Source:
Výchova ekonómov a aktuálne problémy trhovej ekonomiky - Košice: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 1994, s. 113-117
Nr:
2168289939
chapter in conference materials
104

Author:
Title:
Rola nowych form czasu pracy w przezwyciężaniu bezrobocia = New Working Time Systems in Fighting Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994) , s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234096
article
See main document
105

Author:
Title:
Nowe formy organizacji czasu pracy = New Forms of Organization of Working Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252192
article
See main document
106

Title:
Dyskusja
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 93-100
Nr:
2168264404
voice in discussion / interview
See main document
107

Title:
Czas pracy : preferencje pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (213) (1991) , s. 15-18
Nr:
2168249448
article
108

Title:
Rynek pracy : seminarium w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna1991. - nr 8 (212), s. 35-36
Nr:
2168249452
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
unpublished scientific work
2

Title:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
121 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
unpublished scientific work
3

Title:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
unpublished scientific work
4

Title:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
116 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
unpublished scientific work
5

Title:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
133 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
unpublished scientific work
6

Title:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
unpublished scientific work
7

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
8

Title:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
unpublished scientific work
9

Title:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
unpublished scientific work
1
Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich / Jacek KOPEĆ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 1 (51) (2019), s. 23-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189555. - ISSN 1734-087X
2
Menedżer ds. talentów wobec wyzwań przyszłości = Chief Talent Officer Towards the Challenges of the Future / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 511 (2018), s. 114-122. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : wyzwania wobec funkcji personalnej w organizacjach w warunkach rynku pracownika : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/69434. - ISSN 1899-3192
3
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
4
Human Resources Development and Employer Branding / Jacek KOPEĆ // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 251-259. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
5
Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą = Personnel Diversity Management Dilemmas / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016), s. 176-184. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34191/Kopec_Dylematy_Zarzadzania_Roznorodnoscia_Pracownicza_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
6
Zmiany w zarządzaniu różnorodnością pracowniczą = On Changes in Diversity Management / Jacek KOPEĆ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 4, cz. 3 (2016), s. 195-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf. - ISSN 1733-2486
7
Kształtowanie programów dla talentów w urzędach administracji publicznej = Programs for Talents Shaping in Public Administration Departments / Jacek KOPEĆ // W: Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line] / red. nauk. Aldona Andrzejczak, Joanna Furmańczyk. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri, 2016. - S. 65-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0. - Pełny tekst: http://zzl2015.ue.poznan.pl/pdf/kompetencje-personelu-w-sekt-publ-i-non-profit.pdf
8
Kształtowanie strategii rozwoju talentów w organizacji = Shaping Talent Development Strategy in an Organization / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015), s. 63-74. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=63&view=Fit. - ISSN 1426-9724
9
Przygotowanie potencjalnego sukcesora świadectwem wielkości przywódcy firmy / Jacek KOPEĆ // W: Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych / red. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 67-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WSP%C3%93%C5%81CZESNETENDENCJEWZACHOWANIACHORGANIZACYJNYCH.pdf#page=67
10
Dynamika wizerunku pracodawcy / Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Anna DOLOT // W: Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1 / kierownik tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2014), s. 62-103. - Bibliogr.
11
Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników = Formation of Solutions Facilitating Diversity Management of Employees / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 349 (2014), s. 177-184. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
12
Rozwój talentów / Jacek KOPEĆ // W: Rozwój zasobów ludzkich organizacji / red. nauk. Renata OCZKOWSKA, Urszula BUKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 78-113. - ISBN 978-83-7930-578-0
13
Umiejętne wykorzystanie utalentowanych pracowników determinantą sukcesu restrukturyzacji firm globalnych = Skilfully Use of Talented Employees as a Determinant of the Success of the Global Companies Restructuring / Jacek KOPEĆ // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 163-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3
14
Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy = Personnel Programs in Employer Branding / Jacek KOPEĆ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 4 (30) (2013), s. 41-53. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138760. - ISSN 1734-087X
15
Praktyka rozwoju talentów / Jacek KOPEĆ // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2 / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2013), s. 33-45. - Bibliogr.
16
Talenty w organizacji : rozmowa z dr. Jackiem Kopciem, autorem książki "Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012 r.) / Jacek KOPEĆ ; rozm. Dorota Gdańska // Przegląd Służby Cywilnej. - nr 2 (23) (marzec-kwiecień 2013), s. 39-41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/psc_223_mk_2013.pdf. - ISSN 2082-193X
17
Role menedżera projektu = The Roles of Project Manager / Jacek KOPEĆ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013), s. 77-87. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf#page=77&view=Fit. - ISSN 1733-2486
18
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 209). - ISBN 978-83-7252-565-9
19
Rozwój talentów / Jacek KOPEĆ // W: Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2012), s. 87-115. - Bibliogr.
20
Przywódca umiejętnie kształtujący zachowania talentów / Jacek KOPEĆ // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 283-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/3.9.pdf
21
Zarządzanie talentami w firmach globalnych / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / red. Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 119-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-21-1
22
Dylematy kadry menedżerskiej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi = Managers' Dilemmas on Human Resources Management in Restructured Enterprise / Jacek KOPEĆ // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 343-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
23
Program rozwoju talentów instrumentem kształtowania wizerunku firmy / Jacek KOPEĆ // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 47-54. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
24
Zarządzanie talentami w firmach globalnych / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji / kier. tematu: Renata OCZKOWSKA. - (2011), s. 125-149. - Bibliogr.
25
Talenty zatrudnionych - istotny składnik potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa = Workers Talents as a Relevant Element of Enterprise Development Potential / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 218 (2011), s. 128-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty = Managerial Audit in War for Talent / Jacek KOPEĆ // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2011. - S. 515-524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-59-6. - Pełny tekst: http://wskiz.edu/files/uczelnia/ebook_socjologiczne_pedagogiczne_2011.pdf
27
Audyt menedżerski jako element audytu personalnego = The Manager Audit as an Element of the Personnel Audit / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 53-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
28
Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami = CEO Role in Talent Management / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 307-314. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 143-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
30
System informacji o talentach = The Talent Information System / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 19-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169102982. - ISSN 1898-6447
31
Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie przyszłości = Talent Management in Enterprise of the Future / Jacek KOPEĆ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2010), s. 44-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
32
Strategie personalne w organizacjach globalnych / Jacek KOPEĆ // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 31-53. - Bibliogr.
33
Instrumenty zarządzania talentami / Jacek KOPEĆ // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 69-97. - Bibliogr.
34
Due diligence zarządzania talentami w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw = Talent Management Due Diligence in Mergers and Acquisitions / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009), s. 287-295. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty = Managerial Audit in War for Talent / Jacek KOPEĆ // W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. - S. 515-524. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88018-55-8
36
Benchmarking zarządzania talentami / Jacek KOPEĆ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 289-295. - ISBN 978-83-7417-445-9
37
Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw w dobie globalizacji / Jacek KOPEĆ // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 156-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
38
Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji = Creating of Organizational Culture which Support Talent Management in the Organization / Jacek KOPEĆ // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 439-448. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
39
Wybrane instrumenty rozwoju personelu / Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 94, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-387-7
40
Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 86-99. - ISBN 978-83-7252-407-2
41
Zarządzanie talentami w świetle badań empirycznych / Jacek KOPEĆ // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 115-134. - Bibliogr.
42
Etapy procesu zarządzania pracą = Stages in the Work Management Process / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 73-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161715878. - ISSN 1898-6447
43
Dylematy zarządzania talentami = Talent Management Dilemmas / Jacek KOPEĆ // W: Kompetencje a sukces zarządzania organizacją / red. Stanisław A. Witkowski, Tadeusz Listwan. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 286-294. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-928-3
44
Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi = Modern Methods of Assessing the Results of Human Resources Management / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156721672. - ISSN 1898-6447
45
Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej = The Transformation of Personnel Function Within Process-Oriented Structure / Jacek KOPEĆ, Andrzej KOZINA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 261-273. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
46
Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi / Jacek KOPEĆ // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 57-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
47
Teoretyczne aspekty zarządzania talentami w organizacji / Jacek KOPEĆ // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 161-189. - Bibliogr.
48
Dział personalny w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Katedry Zarządzania / [red. nauk. Tadeusz W. Bołt] ; Akademia Morska w Gdyni. - nr 7 (2006), s. 399-410. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1509-748X
49
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w wieku 50 lat i starszych w świetle badań empirycznych / Jacek KOPEĆ // W: Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania : materiały konferencyjne / red. Stanisława Borkowska, Zdzisława Janowska, Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006. - S. 71-77. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-188-2
50
Planowanie personelu / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 14-19. - ISBN 83-7252-299-5
51
Zarządzanie efektywnością pracy / Jacek KOPEĆ // W: Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2006), s. 64-83. - Bibliogr.
52
Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy = A Personnel Audit in a Knowledge-based Organisation / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 711 (2006), s. 35-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113110176. - ISSN 0208-7944
53
Rola menedżera personalnego w przedsiębiorstwie międzynarodowym = The Role of a Personnel Manager in an International Company / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1130 (2006), s. 45-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami, kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
54
Ocenianie pracowników / Jacek KOPEĆ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 121-141. - ISBN 83-7252-315-0
55
Prowerka na znaniyata w organizaciyata = Testing of the Knowledge at the Organization / Jacek KOPEĆ // Czoweszki Resursi. - b. 6 (156) (2006), s. 29-31. - ISSN 1312-319X
56
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006. - 406, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186). - ISBN 83-88616-75-7
57
Zarządzanie karierą zawodową / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 39-43. - ISBN 83-7252-299-5
58
Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości / Jacek KOPEĆ // W: Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków / red. Henryk Król. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Zarządzanie / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania). - S. 651-660. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-11-7
59
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej = Human Resources Management in Poland after the Country's Accession to the EU / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 175-188. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-3/zn-nr-3-pte09kopec.pdf. - ISSN 1644-8979
60
Razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane dell'organico aziendale nelle imprese polacche in via di transformazione / Jacek KOPEĆ // W: Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici / Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI, Francesco Vermiglio. - Messina : Universita Degli Studi, 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; Supplemento - Anno 43). - S. 85-97
61
Personalnata funkcija wyw firmata na bydeszteto = The Personnel Function in the Company of Tomorrow / Jacek KOPEĆ // Czoweszki Resursi. - b. 7 (147) (2005), s. 37-38. - ISSN 1312-319X
62
Wykorzystanie audytu wiedzy w restrukturyzacji zatrudnienia = Knowledge Audit Opportunities in Employment Restructuring / Jacek KOPEĆ // W: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (HR). - S. 587-598. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-84-1
63
Racjonalizacja zatrudnienia w zmieniających się przedsiębiorstwach w Polsce / Jacek KOPEĆ // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina : Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 231-243. - Streszcz.
64
Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości / Jacek KOPEĆ // W: Ewolucja zarządzania organizacjami : doświadczenie i przyszłość : materiały konferencyjne. Cz. 3 ^Przekształcenia w realizacji funkcji personalnej w organizacji / [red. nauk. Henryk Król]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. - S. 825-838. - Bibliogr.
65
Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 84-106. - Bibliogr.
66
Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi = The Organisational Dimension of Managing Human Resources / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 676 (2005), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89473637. - ISSN 0208-7944
67
Etapy budowy efektywnych systemów wynagradzania pracowników = Stages in the Formulation of Efficient Pay Systems for Employees / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 642 (2004), s. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=54338786. - ISSN 0208-7944
68
Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 81-95. - Bibliogr.
69
Premiowanie jako narzędzie kształtujące przedsiębiorczość pracowników / Jacek KOPEĆ // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 313-320. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
70
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 69 s. : il., ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-215-4
71
Funkcjonowanie menedżera personalnego w firmach południowej Polski / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 969 (2003), s. 182-190. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu : uwarunkowania kadrowo-organizacyjne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
72
Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi / Jacek KOPEĆ // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 20-44. - Bibliogr.
73
Zarządzanie personelem w firmach w okresie dekoniunktury gospodarczej / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 57-65. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
74
Istota warunków pracy / Jacek KOPEĆ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 121-123. - ISBN 83-88840-19-3
75
Czas pracy i jego racjonalne wykorzystanie / Jacek KOPEĆ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 132-138. - ISBN 83-88840-19-3
76
Bezpieczeństwo i standardy pracy / Jacek KOPEĆ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 127-129. - ISBN 83-88840-19-3
77
Warunki i stosunki pracy / Jacek KOPEĆ, Adam SZAŁKOWSKI // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 137-159. - ISBN 83-7252-144-1
78
Stanisława Borkowska: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 570 = Stanisława Borkowska: The Strategy of Employee Compensation / Jacek KOPEĆ // Ekonomista. - nr 1 (2002), s. 142-145. - Rec. pracy: Stanisława Borkowska: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 570
79
Innowacyjne formy kształtowania treści pracy / Jacek KOPEĆ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 123-127. - ISBN 83-88840-19-3
80
Praktyka zarządzania personelem w Małopolsce / Jacek KOPEĆ // Przegląd Organizacji. - nr 3 (2002), s. 20-23. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
81
Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania pracowników = Establishing Compensation Systems in Enterprises / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
82
Działalność socjalno-bytowa / Jacek KOPEĆ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 129-131. - ISBN 83-88840-19-3
83
Personnel Management within Companies Existing on the Polish Market / Jacek KOPEC // Rivista di Economia Pubblica [on-line] = Review of Public Economics. - Dane tekstowe (plik html). - (2001)7 stron. - Summ.. - [odczyt: 10.04.2003]. - Bibliogr.
84
Determinanty sukcesu w zarządzaniu personelem w świetle badań empirycznych = Factors of Success in Personnel Management - Empirical Data / Jacek KOPEĆ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 900 (2001), s. 29-35. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu : problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. - ISSN 0324-8445
85
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000. - 408, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109). - ISBN 83-85577-98-X
86
Zasady stosowania systemu oceniania pracowników = Principles of the Use of the System of Employees' Assessment / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000), s. 71-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
87
[Recenzja] / Jacek KOPEĆ // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 9 (2000), s. 47-48. - Rec. pracy: Aurelia Polańska, Zarządzanie personelem, zasady, zadania i wymagania stawiane menedżerom. Gdańsk 1999, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 146
88
Ocenianie pracowników / Jacek KOPEĆ // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 93-108. - ISBN 83-7252-042-9
89
Uprawlinnâ personalom u Pol'ŝì v 90-h rokah / Jacek KOPEĆ // W: Zajnâtist' ta rinok praci : Mižvidomčij naukovij zbirnik. - Kiev : Rada po vivčennû produktivnich sil Ukraïni NAN Ukraïni, 1999. - S. 28-36
90
Problematyka funkcjonowania systemów oceniania pracowników w spółkach giełdowych / Jacek KOPEĆ // W: Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach : konferencja naukowa. - Kraków-Krynica : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1998. - S. 103-109
91
Rola komórki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 45-50. - ISBN 83-907998-7-1
92
System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Jacek KOPEĆ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 1998. - 222 k. : il ; 29 cm + Autoreferat 14 k. - Bibliogr.
93
Ocenianie pracowników w praktyce gospodarczej = Employee Assessment in Business Practice / Jacek KOPEĆ // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 209-219. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
94
Kształtowanie stosunków międzyludzkich w małej firmie / Jacek KOPEĆ // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 107-114. - Załączniki
95
Warunki pracy / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 78-84. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
96
Doskonalenie kwalifikacji / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 54-60. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
97
Jak usprawnić kierowanie podległym zespołem = How to Improve the Management of One's Team / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Konflikty w pracy / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 85-91. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
99
Jak ograniczać koszty zarządzania personelem? = How to Limit Costs of Personnel Management / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
100
Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami / Jacek KOPEĆ // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 1 (540) (1995), s. 15-16. - ISSN 0860-6846
101
Zarządzanie personelem w małych i średnich firmach w świetle badań empirycznych = Practical Aspects of Personnel Management in Small and Medium-Size Businesses / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 23-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
102
Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach / Jacek KOPEĆ // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35-41. - ISBN 83-86439-43-2
103
Riadenie l'udských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Pol'sku / Jacek KOPEĆ // W: Výchova ekonómov a aktuálne problémy trhovej ekonomiky : Zbornik referátov z konferencie konanej pri príležitosti 25. výročia vzniku pracoviska Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 1994. - S. 113-117
104
Rola nowych form czasu pracy w przezwyciężaniu bezrobocia = New Working Time Systems in Fighting Unemployment / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 59-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Nowe formy organizacji czasu pracy = New Forms of Organization of Working Time / Jacek KOPEĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Dyskusja / oprac. Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków : Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 93-100
107
Czas pracy : preferencje pracowników / Leszek KOZIOŁ, Jacek KOPEĆ // Polityka Społeczna. - nr 9 (213) (1991), s. 15-18. - ISSN 0137-4729
108
Rynek pracy : seminarium w Krakowie / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ // Polityka Społeczna. - nr 8 (212) (1991), s. 35-36. - ISSN 0137-4729
109
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
115
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
116
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
1
Kopeć J., (2019), Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 1 (51), s. 23-32; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=189555
2
Kopeć J., (2018), Menedżer ds. talentów wobec wyzwań przyszłości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 511, s. 114-122; http://www.dbc.wroc.pl/publication/69434
3
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
4
Kopeć J., (2016), Human Resources Development and Employer Branding. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 251-259.
5
Kopeć J., (2016), Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 430, s. 176-184; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34191/Kopec_Dylematy_Zarzadzania_Roznorodnoscia_Pracownicza_2016.pdf
6
Kopeć J., (2016), Zmiany w zarządzaniu różnorodnością pracowniczą, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 4, cz. 3, s. 195-207; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-4-3.pdf
7
Kopeć J., (2016), Kształtowanie programów dla talentów w urzędach administracji publicznej. [W:] Andrzejczak A., Furmańczyk J. (red.), Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit [on-line], Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu : Wydawnictwo edu-Libri, s. 65-75.
8
Kopeć J., (2015), Kształtowanie strategii rozwoju talentów w organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 60, nr 3, s. 63-74; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=63&view=Fit
9
Kopeć J., (2015), Przygotowanie potencjalnego sukcesora świadectwem wielkości przywódcy firmy. [W:] Mikuła B. (red.), Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 67-71.
10
Kopeć J., Bukowska U., Dolot A., (2014), Dynamika wizerunku pracodawcy. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1, s. 62-103.
11
Kopeć J., (2014), Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 177-184.
12
Kopeć J., (2014), Rozwój talentów. [W:] Oczkowska R., Bukowska U. (red.), Rozwój zasobów ludzkich organizacji, Warszawa : Difin, s. 78-113.
13
Kopeć J., (2014), Umiejętne wykorzystanie utalentowanych pracowników determinantą sukcesu restrukturyzacji firm globalnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 163-170.
14
Kopeć J., (2013), Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 4 (30), s. 41-53; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138760
15
Kopeć J., (2013), Praktyka rozwoju talentów. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2, s. 33-45.
16
Kopeć J., Gdańska D., (2013), Talenty w organizacji : rozmowa z dr. Jackiem Kopciem, autorem książki "Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012 r.), "Przegląd Służby Cywilnej", nr 2 (23), s. 39-41; http://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/psc_223_mk_2013.pdf
17
Kopeć J., (2013), Role menedżera projektu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 11, cz. 1, s. 77-87; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf#page=77&view=Fit
18
Kopeć J., (2012), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 209), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 243 s.
19
Kopeć J., (2012), Rozwój talentów. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji, s. 87-115.
20
Kopeć J., (2012), Przywódca umiejętnie kształtujący zachowania talentów. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 283-291.
21
Kopeć J., (2012), Zarządzanie talentami w firmach globalnych. [W:] Oczkowska R. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, Kraków : Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-137.
22
Kopeć J., (2011), Dylematy kadry menedżerskiej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 343-354.
23
Kopeć J., (2011), Program rozwoju talentów instrumentem kształtowania wizerunku firmy. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 47-54.
24
Kopeć J., (2011), Zarządzanie talentami w firmach globalnych. [W:] Oczkowska R. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji, s. 125-149.
25
Kopeć J., (2011), Talenty zatrudnionych - istotny składnik potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 218, s. 128-133.
26
Kopeć J., (2011), Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 515-524.
27
Kopeć J., (2011), Audyt menedżerski jako element audytu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 53-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189739
28
Kopeć J., (2010), Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 307-314.
29
Kopeć J., (2010), Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-151.
30
Kopeć J., (2010), System informacji o talentach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 19-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/169102982
31
Kopeć J., (2010), Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 44-53.
32
Kopeć J., (2010), Strategie personalne w organizacjach globalnych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 31-53.
33
Kopeć J., (2009), Instrumenty zarządzania talentami. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 69-97.
34
Kopeć J., (2009), Due diligence zarządzania talentami w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 49, s. 287-295.
35
Kopeć J., (2009), Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty. [W:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 515-524.
36
Kopeć J., (2009), Benchmarking zarządzania talentami. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-295.
37
Kopeć J., (2009), Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw w dobie globalizacji. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 156-164.
38
Kopeć J., (2009), Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 439-448.
39
Kopeć J., Piwowarczyk J., (2008), Wybrane instrumenty rozwoju personelu, Stabryła A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 94, [1] s.
40
Kopeć J., (2008), Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 86-99.
41
Kopeć J., (2008), Zarządzanie talentami w świetle badań empirycznych. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 115-134.
42
Kopeć J., (2008), Etapy procesu zarządzania pracą, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 73-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/161715878
43
Kopeć J., (2008), Dylematy zarządzania talentami. [W:] Witkowski , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Warszawa : Difin, s. 286-294.
44
Kopeć J., (2007), Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 21-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/156721672
45
Kopeć J., Kozina A., (2007), Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-273.
46
Kopeć J., (2007), Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 57-65.
47
Kopeć J., (2007), Teoretyczne aspekty zarządzania talentami w organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 161-189.
48
Kopeć J., (2006), Dział personalny w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, "Prace Naukowe Katedry Zarządzania", nr 7, s. 399-410.
49
Kopeć J., (2006), Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w wieku 50 lat i starszych w świetle badań empirycznych. [W:] Borkowska S., Janowska Z., Lachiewicz S. (red.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania : materiały konferencyjne, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 71-77.
50
Kopeć J., (2006), Planowanie personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-19.
51
Kopeć J., (2006), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, s. 64-83.
52
Kopeć J., (2006), Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 35-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/113110176
53
Kopeć J., (2006), Rola menedżera personalnego w przedsiębiorstwie międzynarodowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1130, s. 45-52.
54
Kopeć J., (2006), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-141.
55
Kopeć J., (2006), Prowerka na znaniyata w organizaciyata, "Czoweszki Resursi", b. 6 (156), s. 29-31.
56
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 406, [2] s.
57
Kopeć J., (2006), Zarządzanie karierą zawodową. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 39-43.
58
Kopeć J., (2006), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości. [W:] Król H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków, Warszawa : Vizja Press&It, s. 651-660.
59
Kopeć J., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 175-188; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-3/zn-nr-3-pte09kopec.pdf
60
Kopeć J., (2005), Razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane dell'organico aziendale nelle imprese polacche in via di transformazione. [W:] Anastasi A., Borowiecki R., Vermiglio F. (red.), Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici (Annali della Facoltà di Economia; Supplemento - Anno 43), Messina : Universita Degli Studi, s. 85-97.
61
Kopeć J., (2005), Personalnata funkcija wyw firmata na bydeszteto, "Czoweszki Resursi", b. 7 (147), s. 37-38.
62
Kopeć J., (2005), Wykorzystanie audytu wiedzy w restrukturyzacji zatrudnienia. [W:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 587-598.
63
Kopeć J., (2005), Racjonalizacja zatrudnienia w zmieniających się przedsiębiorstwach w Polsce. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 231-243.
64
Kopeć J., (2005), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości. [W:] Król H. (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami: doświadczenie i przyszłość : materiały konferencyjne. Cz. 3, Przekształcenia w realizacji funkcji personalnej w organizacji, Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 825-838.
65
Kopeć J., (2005), Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 84-106.
66
Kopeć J., (2005), Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/89473637
67
Kopeć J., (2004), Etapy budowy efektywnych systemów wynagradzania pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 31-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/54338786
68
Kopeć J., (2004), Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 81-95.
69
Kopeć J., (2004), Premiowanie jako narzędzie kształtujące przedsiębiorczość pracowników. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Poltext, s. 313-320.
70
Kopeć J., Piwowarczyk J., (2004), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 69 s.
71
Kopeć J., (2003), Funkcjonowanie menedżera personalnego w firmach południowej Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 969, s. 182-190.
72
Kopeć J., (2003), Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 20-44.
73
Kopeć J., (2003), Zarządzanie personelem w firmach w okresie dekoniunktury gospodarczej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 57-65.
74
Kopeć J., (2002), Istota warunków pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 121-123.
75
Kopeć J., (2002), Czas pracy i jego racjonalne wykorzystanie. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 132-138.
76
Kopeć J., (2002), Bezpieczeństwo i standardy pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 127-129.
77
Kopeć J., Szałkowski A., (2002), Warunki i stosunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-159.
78
Kopeć J., (2002), Stanisława Borkowska: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 570, "Ekonomista", nr 1, s. 142-145.
79
Kopeć J., (2002), Innowacyjne formy kształtowania treści pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 123-127.
80
Kopeć J., (2002), Praktyka zarządzania personelem w Małopolsce, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 20-23.
81
Kopeć J., (2002), Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania pracowników. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 41-52.
82
Kopeć J., (2002), Działalność socjalno-bytowa. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Poltext, s. 129-131.
83
Kopec J., (2001), Personnel Management within Companies Existing on the Polish Market, "Rivista di Economia Pubblica" [on-line]
84
Kopeć J., (2001), Determinanty sukcesu w zarządzaniu personelem w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 900, s. 29-35.
85
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 408, [2] s.
86
Kopeć J., (2000), Zasady stosowania systemu oceniania pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 71-78.
87
Kopeć J., (2000), [Recenzja], "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 9, s. 47-48.
88
Kopeć J., (2000), Ocenianie pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-108.
89
Kopeć J., (1999), Uprawlinnâ personalom u Pol'ŝì v 90-h rokah. [W:] Zajnâtist' ta rinok praci: Mižvidomčij naukovij zbirnik, Kiev : Rada po vivčennû produktivnich sil Ukraïni NAN Ukraïni, s. 28-36.
90
Kopeć J., (1998), Problematyka funkcjonowania systemów oceniania pracowników w spółkach giełdowych. [W:] Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach: konferencja naukowa, Kraków-Krynica : Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 103-109.
91
Kopeć J., (1998), Rola komórki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 45-50.
92
Kopeć J., (1998), System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Prom. Szałkowski A., Kraków : , 222 k.
93
Kopeć J., (1997), Ocenianie pracowników w praktyce gospodarczej. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 209-219.
94
Kopeć J., (1997), Kształtowanie stosunków międzyludzkich w małej firmie. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 107-114.
95
Kopeć J., (1997), Warunki pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 78-84.
96
Kopeć J., (1997), Doskonalenie kwalifikacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 54-60.
97
Kopeć J., (1997), Jak usprawnić kierowanie podległym zespołem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 77-87.
98
Kopeć J., (1997), Konflikty w pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 85-91.
99
Kopeć J., (1996), Jak ograniczać koszty zarządzania personelem?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 73-83.
100
Kopeć J., (1995), Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 1 (540), s. 15-16.
101
Kopeć J., (1995), Zarządzanie personelem w małych i średnich firmach w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 23-30.
102
Kopeć J., (1995), Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-41.
103
Kopeć J., (1994), Riadenie l'udských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Pol'sku. [W:] Výchova ekonómov a aktuálne problémy trhovej ekonomiky: Zbornik referátov z konferencie konanej pri príležitosti 25. výročia vzniku pracoviska Vysokej školy ekonomickej v Košiciach, Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, s. 113-117.
104
Kopeć J., (1994), Rola nowych form czasu pracy w przezwyciężaniu bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 59-66.
105
Kopeć J., (1993), Nowe formy organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 21-28.
106
Dyskusja, oprac. A. Piechnik-Kurdzieloprac. J. Kopeć,"Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 93-100.
107
Kozioł L., Kopeć J., (1991), Czas pracy : preferencje pracowników, "Polityka Społeczna", nr 9 (213), s. 15-18.
108
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (1991), Rynek pracy : seminarium w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 8 (212), s. 35-36.
109
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
110
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
111
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
112
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
113
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
114
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
115
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
116
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
117
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
1
@article{UEK:2168335335,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Współczesne role menedżera do spraw zasobów ludzkich",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "1 (51)",
pages = "23-32",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168327533,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Menedżer ds. talentów wobec wyzwań przyszłości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "511",
pages = "114-122",
year = "2018",
}
3
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
4
@inbook{UEK:2168310783,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Human Resources Development and Employer Branding",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "251-259",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
5
@article{UEK:2168307867,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Dylematy zarządzania różnorodnością pracowniczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "430",
pages = "176-184",
adress = "",
year = "2016",
}
6
@article{UEK:2168308615,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zmiany w zarządzaniu różnorodnością pracowniczą",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 4, cz. 3",
pages = "195-207",
adress = "",
year = "2016",
}
7
@inbook{UEK:2168307765,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Kształtowanie programów dla talentów w urzędach administracji publicznej",
booktitle = "Kompetencje personelu w sektorze publicznym i non profit",
pages = "65-75",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydawnictwo edu-Libri",
year = "2016",
isbn = "978-83-63804-92-3 ; 978-83-63804-93-0",
}
8
@article{UEK:2168293453,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Kształtowanie strategii rozwoju talentów w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 60, 3",
pages = "63-74",
adress = "",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168297779,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Przygotowanie potencjalnego sukcesora świadectwem wielkości przywódcy firmy",
booktitle = "Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych",
pages = "67-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-0-2 ; 978-83-941580-1-9",
}
10
@unpublished{UEK:2168301523,
author = "Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Dolot Anna",
title = "Dynamika wizerunku pracodawcy",
booktitle = "Kształtowanie wizerunku pracodawcy a uwarunkowania rynku pracy. Cz. 1",
pages = "62-103",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168291767,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Kształtowanie rozwiązań ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "177-184",
adress = "",
year = "2014",
}
12
@inbook{UEK:2168286841,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Rozwój talentów",
booktitle = "Rozwój zasobów ludzkich organizacji",
pages = "78-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-578-0",
}
13
@inbook{UEK:2168287045,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Umiejętne wykorzystanie utalentowanych pracowników determinantą sukcesu restrukturyzacji firm globalnych",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej",
pages = "163-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-98-3",
}
14
@article{UEK:2168273790,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "4 (30)",
pages = "41-53",
year = "2013",
}
15
@unpublished{UEK:2168290709,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Praktyka rozwoju talentów",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji. Cz. 2",
pages = "33-45",
year = "2013",
}
16
@misc{UEK:2168253506,
author = "Kopeć Jacek and Gdańska Dorota",
title = "Talenty w organizacji : rozmowa z dr. Jackiem Kopciem, autorem książki Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012 r.)",
booktitle = "Przegląd Służby Cywilnej",
number = "2 (23)",
pages = "39-41",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168266786,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Role menedżera projektu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 11, cz. 1",
pages = "77-87",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@book{UEK:2168232698,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-565-9",
}
19
@unpublished{UEK:2168273760,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Rozwój talentów",
booktitle = "Wielowymiarowość rozwoju zasobów ludzkich organizacji",
pages = "87-115",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168231906,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Przywódca umiejętnie kształtujący zachowania talentów",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "283-291",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
21
@inbook{UEK:2168247638,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie talentami w firmach globalnych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "119-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-21-1",
}
22
@inbook{UEK:2168220112,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Dylematy kadry menedżerskiej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "343-354",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
23
@inbook{UEK:2168228214,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Program rozwoju talentów instrumentem kształtowania wizerunku firmy",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "47-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
24
@unpublished{UEK:2168264542,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie talentami w firmach globalnych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji",
pages = "125-149",
year = "2011",
}
25
@article{UEK:2168235892,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Talenty zatrudnionych - istotny składnik potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "218",
pages = "128-133",
adress = "",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2168310349,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "515-524",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-88018-59-6",
}
27
@article{UEK:2168220030,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Audyt menedżerski jako element audytu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "53-66",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2165630038,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "307-314",
adress = "",
year = "2010",
}
29
@inbook{UEK:2165705443,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "143-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
30
@article{UEK:2165633893,
author = "Kopeć Jacek",
title = "System informacji o talentach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "19-31",
year = "2010",
}
31
@article{UEK:2168233532,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie przyszłości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "44-53",
year = "2010",
}
32
@unpublished{UEK:2168248714,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Strategie personalne w organizacjach globalnych",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "31-53",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168248550,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Instrumenty zarządzania talentami",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "69-97",
year = "2009",
}
34
@article{UEK:51266,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Due diligence zarządzania talentami w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "49",
pages = "287-295",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2162019529,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty",
booktitle = "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania",
pages = "515-524",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-88018-55-8",
}
36
@inbook{UEK:2162031814,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Benchmarking zarządzania talentami",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "289-295",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
37
@inbook{UEK:2160397939,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw w dobie globalizacji",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "156-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
38
@inbook{UEK:2164963726,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej zarządzanie talentami w organizacji",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "439-448",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
39
@book{UEK:51881,
author = "Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Wybrane instrumenty rozwoju personelu",
editor = Stabryła Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-387-7",
}
40
@inbook{UEK:2165527693,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "86-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
41
@unpublished{UEK:2168219652,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie talentami w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "115-134",
year = "2008",
}
42
@article{UEK:50471,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Etapy procesu zarządzania pracą",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "73-87",
year = "2008",
}
43
@inbook{UEK:2166080858,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Dylematy zarządzania talentami",
booktitle = "Kompetencje a sukces zarządzania organizacją",
pages = "286-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-928-3",
}
44
@article{UEK:50830,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Nowoczesne metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "21-32",
year = "2007",
}
45
@inbook{UEK:2166095304,
author = "Kopeć Jacek and Kozina Andrzej",
title = "Transformacja funkcji personalnej w strukturze procesowej",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "261-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
46
@inbook{UEK:2165624520,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "57-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
47
@unpublished{UEK:2168326425,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Teoretyczne aspekty zarządzania talentami w organizacji",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "161-189",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:2167702975,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Dział personalny w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy",
journal = "Prace Naukowe Katedry Zarządzania",
number = "7",
pages = "399-410",
year = "2006",
}
49
@inbook{UEK:2168218938,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w wieku 50 lat i starszych w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania : materiały konferencyjne",
pages = "71-77",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2006",
isbn = "83-7283-188-2",
}
50
@inbook{UEK:2166089580,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Planowanie personelu",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "14-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
51
@unpublished{UEK:2168326479,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
pages = "64-83",
year = "2006",
}
52
@article{UEK:53074,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "35-45",
year = "2006",
}
53
@article{UEK:51715,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Rola menedżera personalnego w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1130",
pages = "45-52",
adress = "",
year = "2006",
}
54
@inbook{UEK:2166158449,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "121-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
55
@article{UEK:2168289051,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Prowerka na znaniyata w organizaciyata",
journal = "Czoweszki Resursi",
number = "b. 6 (156)",
pages = "29-31",
year = "2006",
}
56
@book{UEK:52381,
author = "Kozioł Leszek and Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-88616-75-7",
}
57
@inbook{UEK:2166089738,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie karierą zawodową",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "39-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
58
@inbook{UEK:2166099905,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości",
booktitle = "Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków",
pages = "651-660",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-11-7",
}
59
@article{UEK:52509,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "175-188",
year = "2005",
}
60
@inbook{UEK:2168290003,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane dell'organico aziendale nelle imprese polacche in via di transformazione",
booktitle = "Impresa e globalizzazione : aspetti aziendali e giuridici",
pages = "85-97",
adress = "Messina",
publisher = "Universita Degli Studi",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
61
@article{UEK:2168289933,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Personalnata funkcija wyw firmata na bydeszteto",
journal = "Czoweszki Resursi",
number = "b. 7 (147)",
pages = "37-38",
year = "2005",
}
62
@inbook{UEK:2166381553,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Wykorzystanie audytu wiedzy w restrukturyzacji zatrudnienia",
booktitle = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
pages = "587-598",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
63
@inbook{UEK:2168224720,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Racjonalizacja zatrudnienia w zmieniających się przedsiębiorstwach w Polsce",
booktitle = "Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali",
pages = "231-243",
adress = "Messina",
publisher = "Università Degli Studi di Messina",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
64
@inbook{UEK:2168232770,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Funkcja personalna w przedsiębiorstwie przyszłości",
booktitle = "Ewolucja zarządzania organizacjami",
pages = "825-838",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2005",
}
65
@unpublished{UEK:2168258514,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Metody oceny wyników zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "84-106",
year = "2005",
}
66
@article{UEK:52774,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "25-39",
year = "2005",
}
67
@article{UEK:2168219706,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Etapy budowy efektywnych systemów wynagradzania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "31-43",
year = "2004",
}
68
@unpublished{UEK:2168258568,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Audyt personalny w organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "81-95",
year = "2004",
}
69
@inbook{UEK:2168222022,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Premiowanie jako narzędzie kształtujące przedsiębiorczość pracowników",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "313-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
70
@book{UEK:2168222914,
author = "Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-215-4",
}
71
@article{UEK:2168289715,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Funkcjonowanie menedżera personalnego w firmach południowej Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "969",
pages = "182-190",
adress = "",
year = "2003",
}
72
@unpublished{UEK:2168258606,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Organizacyjny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "20-44",
year = "2003",
}
73
@inbook{UEK:2168221470,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie personelem w firmach w okresie dekoniunktury gospodarczej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "57-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
74
@inbook{UEK:2168253262,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Istota warunków pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "121-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
75
@inbook{UEK:2168253276,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Czas pracy i jego racjonalne wykorzystanie",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "132-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
76
@inbook{UEK:2168253270,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Bezpieczeństwo i standardy pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "127-129",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
77
@inbook{UEK:2168306329,
author = "Kopeć Jacek and Szałkowski Adam",
title = "Warunki i stosunki pracy",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "137-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
78
@article{UEK:2168289717,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Stanisława Borkowska: Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 570",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "142-145",
year = "2002",
}
79
@inbook{UEK:2168248214,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Innowacyjne formy kształtowania treści pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "123-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
80
@article{UEK:2168226086,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Praktyka zarządzania personelem w Małopolsce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3",
pages = "20-23",
year = "2002",
}
81
@inbook{UEK:2168224892,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Tworzenie zakładowych systemów wynagradzania pracowników",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "41-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
82
@inbook{UEK:2168253274,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Działalność socjalno-bytowa",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "129-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
83
@article{UEK:2168289985,
author = "Kopec Jacek",
title = "Personnel Management within Companies Existing on the Polish Market",
journal = "Rivista di Economia Pubblica",
pages = "",
year = "2001",
}
84
@article{UEK:2168256732,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Determinanty sukcesu w zarządzaniu personelem w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "900",
pages = "29-35",
adress = "",
year = "2001",
}
85
@book{UEK:2168232754,
author = "Kozioł Leszek and Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-85577-98-X",
}
86
@article{UEK:2168238716,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zasady stosowania systemu oceniania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "71-78",
year = "2000",
}
87
@article{UEK:2168226106,
author = "Kopeć Jacek",
title = "[Recenzja]",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "9",
pages = "47-48",
year = "2000",
}
88
@inbook{UEK:2168249270,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "93-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
89
@inbook{UEK:2168289945,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Uprawlinnâ personalom u Pol'ŝì v 90-h rokah",
booktitle = "Zajnâtist' ta rinok praci",
pages = "28-36",
adress = "Kiev",
publisher = "Rada po vivčennû produktivnich sil Ukraïni NAN Ukraïni",
year = "1999",
}
90
@inbook{UEK:2168289929,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Problematyka funkcjonowania systemów oceniania pracowników w spółkach giełdowych",
booktitle = "Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach",
pages = "103-109",
adress = "Kraków-Krynica",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "1998",
}
91
@inbook{UEK:2168246496,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Rola komórki ds. personalnych w procesie rozwoju firmy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
pages = "45-50",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
92
@unpublished{UEK:2168259034,
author = "Kopeć Jacek",
title = "System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
93
@inbook{UEK:2168246330,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Ocenianie pracowników w praktyce gospodarczej",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "209-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
94
@inbook{UEK:2168266458,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Kształtowanie stosunków międzyludzkich w małej firmie",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "107-114",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
95
@inbook{UEK:2168249392,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Warunki pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "78-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
96
@inbook{UEK:2168249386,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Doskonalenie kwalifikacji",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "54-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
97
@article{UEK:2168237768,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Jak usprawnić kierowanie podległym zespołem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "77-87",
year = "1997",
}
98
@inbook{UEK:2168249396,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Konflikty w pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "85-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
99
@article{UEK:2168238258,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Jak ograniczać koszty zarządzania personelem?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "73-83",
year = "1996",
}
100
@article{UEK:2168230430,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 46, 1 (540)",
pages = "15-16",
year = "1995",
}
101
@article{UEK:2168237714,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie personelem w małych i średnich firmach w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "23-30",
year = "1995",
}
102
@inbook{UEK:2168230368,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Zarządzanie personelem w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
103
@inbook{UEK:2168289939,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Riadenie l'udských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Pol'sku",
booktitle = "Výchova ekonómov a aktuálne problémy trhovej ekonomiky",
pages = "113-117",
adress = "Košice",
publisher = "Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach",
year = "1994",
}
104
@article{UEK:2168234096,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Rola nowych form czasu pracy w przezwyciężaniu bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "59-66",
year = "1994",
}
105
@article{UEK:2168252192,
author = "Kopeć Jacek",
title = "Nowe formy organizacji czasu pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "21-28",
year = "1993",
}
106
@misc{UEK:2168264404,
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "93-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
107
@article{UEK:2168249448,
author = "Kozioł Leszek and Kopeć Jacek",
title = "Czas pracy : preferencje pracowników",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "9 (213)",
pages = "15-18",
year = "1991",
}
108
@misc{UEK:2168249452,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek",
title = "Rynek pracy : seminarium w Krakowie",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "8 (212)",
pages = "35-36",
year = "1991",
}
109
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Kopeć Jacek and Piechnik-Kurdziel Anna and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
110
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Piwowarczyk Jarosław and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
111
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Łukasiewicz Grzegorz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
112
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Bukowska Urszula and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
113
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Kopeć Jacek and Piwowarczyk Jarosław",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
114
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
115
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Pocztowski Aleksy and Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
116
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
117
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Miś Alicja and Kopeć Jacek and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}