Publications of the selected author
1

Author:
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340263
varia
2

Author:
Title:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 104-114 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340175
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Preferencje konsumenckie i jakość przetworów rybnych
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
306 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-445
Nr:
2168338783
doctoral dissertation
4

Title:
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Nr:
2168332611
article
5

Title:
Badania konsumenckie dotyczące olejów roślinnych oraz wpływ przypraw na jakość oleju słonecznikowego podczas przechowywania
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 118-131 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340157
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka , Joanna Pietruszka
Conference:
VI Konferencja pt. Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych, Krosno, Polska, od 2019-05-09 do 2019-05-10
Title:
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości oleju słonecznikowego w czasie przechowywania = The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage
Source:
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych : VI konferencja, Krosno, 9-10 maja 2019 roku - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2019, s. 39-40. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-64457-48-7
Nr:
2168335627
varia
7

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340261
varia
8

Title:
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019) , s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding Source Declaration. The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168338579
article
9

Author:
Joanna Grobelny
Title:
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-427
Nr:
2168333155
doctoral dissertation
10

Title:
Aspekt ekonomiczny zakupu konserw rybnych = Economic Aspects of Canned Fish Purchase
Source:
General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 165-174. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10)
ISBN:
978-83-7351-856-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325779
chapter in monograph
11

Author:
Renata Francik , Mirosław Krosniak , Maciej Gastol , Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka
Conference:
17th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava, Łotwa, od 2018-05-23 do 2018-05-25
Title:
Oil from Seeds of Various Grape Cultivars Grown in Southern Poland and Its Antioxidant Properties
Source:
Engineering for Rural Development. - vol. 17 (2018) , s. 721-726. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325783
article
12

Title:
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017) , s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The study was completed within a statutory research project at the CUE No. 081/WT-KChO/01/2015/S/5081
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310955
article
13

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319609
varia
14

Title:
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego = The Dynamics of Oxidation Changes in Cold-pressed Oils Caused by UV Irradiation and Heating
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 081/WT-KChO/01/2016/S/6081
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319213
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych = Characteristics of Susceptibility to Oxidation of Selected Nut Oils
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 81-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 075/WT-KChO/01/2017/S/7075
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319223
chapter in monograph
See main document
16

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319601
varia
17

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 075/WT-KChO/01/2017/S/7075
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319603
varia
18

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 075/WT-KChO/01/2017/S/7075
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319605
varia
19

Title:
Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno = The Impact Model of Physical Factors on the Dynamics of Oxidative Transformations of Cold-pressed Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017) , s. 33-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 075/WT-KChO/01/2017/S/7075, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168322457
article
20

Conference:
XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN "Żywność dla przyszłości", Wrocław, Polska, od 2017-07-04 do 2017-07-05
Title:
Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych
Source:
Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa] - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7717-265-0
Nr:
2168316047
varia
21

Conference:
XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN "Żywność dla przyszłości", Wrocław, Polska, od 2017-07-04 do 2017-07-05
Title:
Porównanie jakości wybranych przypraw polskiego rynku
Source:
Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa] - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 102
ISBN:
978-83-7717-265-0
Nr:
2168316057
poster
22

Title:
Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn = Analysis of Nutritional Facts Labels of Selected Margarines
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 075/WT-KChO/01/2017/S/7075
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319201
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych = Impact of Temperature on the Dynamics of Autoxidation of Selected Vegetable Oils
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 68-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 075/WT-KChO/01/2017/S/7075
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319217
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Porównanie jakości wybranych przypraw na polskim rynku
Source:
Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa] - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 68-78 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 204)
ISBN:
978-83-7717-264-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315809
chapter in monograph
25

Title:
Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała = Comparative Analysis of Consumer Preferences on Bath and Body Cosmetics
Source:
Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej = Quality of Cosmetics and Household Chemical Products / red. nauk. Tomasz LECH, Renata SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 196-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na Badania Młodych Naukowców przyznanych na podstawie decyzji nr 134/WT-KChO/03/2017/M/7134
ISBN:
978-83-949236-2-4 ; 978-83-949535-2-2
Access mode:
Nr:
2168319327
chapter in monograph
See main document
26

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 081/WT-KChO/01/2016/S/6081
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319599
varia
27

Title:
Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych
Source:
Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa] - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 324-333 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 204)
ISBN:
978-83-7717-264-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315817
chapter in monograph
28

Title:
The Quality Determinants of Deep-Frozen Spinach (Spinacia oleracea L.) = Determinanty jakości mrożonego szpinaku (Spinacia oleracea L.)
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 216-225. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307089
chapter in monograph
29

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 129. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309369
varia
30

Author:
Mirosław Krosniak , Anna Zalewska , Renata Francik , Barbara Tatar , Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka , Elżbieta Pisulewska , Agnieszka Wojtanowska-Krosniak , Halina Rudd
Conference:
The 10th International Oat Conference, Petersburg, Rosja, od 2016-07-11 do 2016-07-15
Title:
The Content of Oil and Fatty Acid Composition in 8 Cultivars of Oat Grown in Lesser Poland Region
Source:
Abstracts of Oral and Poster Presentation / ed. I. Loskutov - St. Petersburg: N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR), 2016, s. 174. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-9908522-2-8
Nr:
2168308647
varia
31

Conference:
Jubileuszowe XXV Poznańskie Konserwatorium Analityczne, Poznań, Polska, od 2016-04-06 do 2016-04-08
Title:
Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w szpinaku metodą absorpcji atomowej
Source:
Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków : sesja naukowa : Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii - Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7775-408-5
Nr:
2168305247
varia
32

Title:
Dynamics of Milk Souring with Kefir Fungi = Dynamika ukwaszania mleka grzybkami kefirowymi
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 129-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307041
chapter in monograph
33

Author:
Agnieszka Wojtanowska-Krośniak , Renata Francik , Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka , Maria Buczek , Paweł Zagrodzki , Mirosław Krośniak
Title:
Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce = Fat Content and Fatty Acids Composition in Oil Obtained from Different Cultivars of Sea Buckthorn Grown in Southern Poland
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 3 (2016) , s. 432-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168308585
article
34

Title:
The Quality of Selected Margarines Polish Market = Jakość wybranych margaryn polskiego rynku
Source:
Rośliny oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów : streszczenia : XXXIII Konferencja Naukowa, 5-6.04.2016 Poznań = Oilseed Crops - Advances in Genetics, Breeding, Technology and Analytics of Lipids : Abstracts : 33rd Scientific Conference - Poznań: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, 2016, s. 122-123. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168305197
varia
35

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 688-695. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168307995
chapter in conference materials
36

Conference:
II Międzynarodowa Konferencja pt. "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, Polska, od 2015-05-06 do 2015-05-07
Title:
Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów = Natural Ingredients in Modern Cosmetics and Consumer Preferences
Source:
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna / red. nauk. Józefa Chrzanowska, Henryk Różański - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2015, s. 192-208. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-64457-16-6
Nr:
2168301859
chapter in conference materials
37

Author:
Agnieszka Satora , Renata Francik , Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka , Maciej Gąstoł , Mirosław Krośniak
Title:
Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron = The Content and the Composition of the Oil Obtained from Grapes Seeds
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 48 (XLVIII), nr 3 (2015) , s. 518-521. - [odczyt: 12.02.2016] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168301881
article
38

Title:
Characteristics of Organic Farming Products - a Case Study of Oils
Source:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 54-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301171
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania = Oxidative Changes in Extra Virgin Olive Oil During Its Storage
Source:
XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015 = XXIII International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats2015, s. 55-56. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
Nr:
2168301909
varia
40

Title:
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych = Consumer Preferences in the Choise of Packaging of Vegetables Fats
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 182-187. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301225
article
41

Conference:
II Międzynarodowa Konferencja pt. "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno, Polska, od 2015-05-06 do 2015-05-07
Title:
Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów = Natural Ingredients in Modern Cosmetics and Consumer Preferences
Source:
II Międzynarodowa Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno 6-7 maja 2015 roku - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2015, s. 124-126
ISBN:
978-83-64457-13-5
Nr:
2168296035
chapter in conference materials
42

Title:
Labelling of Food Products and Consumer Awareness = Oznakowania produktów spożywczych a świadomość konsumentów
Source:
Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 60-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-291-6
Nr:
2168303813
chapter in monograph
43

Title:
Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils
Source:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 77-89 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284293
chapter in monograph
See main document
44

Conference:
Konferencja naukowa pt. "Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów", Krosno, Polska, od 2014-05-09 do 2014-05-10
Title:
Survey of Consumer Preferences for Foods Containing Plant Stanol-enriched Fats = Badanie preferencji konsumentów w zakresie spożywania tłuszczów wzbogaconych w stanole roślinne
Source:
Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów / red. nauk. Anna Goździcka-Józefiak, Henryk Różański - Krosno ; Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2014, s. 11-18. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-64457-11-1
Nr:
2168303783
chapter in conference materials
45

Title:
Fatty Acid Profile and Oxidation Kinetics of Selected Fat Emulsions = Profil kwasów tłuszczowych i dynamika utleniania wybranych emulsji tłuszczowych
Source:
Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 182-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-291-6
Nr:
2168303825
chapter in monograph
46

Title:
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowania do tłuszczów roślinnych
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284329
varia
47

Title:
Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych = Consumers Behaviour on the Fats Market
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 47 (XLVII), nr 3 (2014) , s. 503-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168303733
article
48

Title:
Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych
Source:
Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku : XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Kraków, 10-12 września 2014 r. : program i streszczenia wystąpień / [red. nauk. Paweł Zagrodzki] - Warszawa: Wydawnictwo Malamut, 2014, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934442-5-0
Nr:
2168303845
varia
49

Title:
Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 85. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284239
varia
50

Title:
A Study of the Dynamics of Oxidation in Selected Spreadable Fats Stored Under Refrigeration = Badanie dynamiki utleniania wybranych tłuszczów do smarowania pieczywa przechowywanych w warunkach chłodniczych
Source:
Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 70-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-291-6
Nr:
2168303819
chapter in monograph
51

Title:
Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek = Analysis of Fatty Acids in the Oils in Tins of Sardines
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287355
article
52

Title:
Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych = Changes in the Quality of Vegetable Oils Stored in Refrigeration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 49-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279103
article
53

Title:
Aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego krajowych margaryn
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294735
varia
54

Title:
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania = Effect of Addition of Spices to the Formation of Oil Quality During Storage
Source:
Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna : I międzynarodowa konferencja, Krosno, 18-19 kwietnia 2013 roku - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia : Zakład Usług Poligraficznych Jaskulski Zbigniew, 2013, s. 75-76. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62960-14-9
Nr:
2168303847
varia
55

Title:
Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions
Source:
Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-6-8
Nr:
2168292363
chapter in monograph
56

Title:
Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi = The Contemporary Oil Market with a Focus on Plant Oil Trading
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287357
article
57

Title:
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania = Effect of Addition of Spices to the Formation of Oil Quality During Storage
Source:
Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r. = Progress in Technology of Vegetable Fats : 21st International Scientific Conference - Warszawa: 2013, s. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303849
varia
58

Title:
Health Safety of Margarines Traded in Poland
Source:
6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract / Ed. by Jana Pulkrabová, Monika Tomaniová, Michel Nielen and Jana Hajšlová - Prague: Institute of Chemical Technology, 2013, s. 280. - Dostępne tylko streszczenia. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-80-7080-861-0
Access mode:
Nr:
2168292729
varia
59

Conference:
I Międzynarodowa Konferencja pt. "Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna", Krosno, Polska, od 2013-04-18 do 2013-04-19
Title:
The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage = Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania
Source:
Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna / red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013, s. 205-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64457-00-5
Nr:
2168303787
chapter in conference materials
60

Conference:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Title:
Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294697
varia
61

Title:
Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno = The Fatty Acids of Selected Cold-pressed Vegetable Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 27-46. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257610
article
See main document
62

Title:
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym = Quality Management Systems in Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 92-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229144
article
63

Title:
Characteristics of Fatty Acids of Polish Refined Rapeseed Oils
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245216
chapter in conference materials
64

Title:
Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych
Source:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 3-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273652
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Obliczenia w analizie chemicznej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
204, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-588-8
Nr:
2168261780
monograph
66

Title:
Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 45. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294501
varia
67

Title:
Promocja produktu turystycznego = Tourism Product Promotion
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 52-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229154
article
68

Title:
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec = Religious and Pilgrimage Tourism in the Municipality Dębowiec
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 73-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229148
article
69

Title:
Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids = Konserwy rybne jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych
Source:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 115-123 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168289769
chapter in monograph
70

Title:
Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym = The Characteristics and Benefits of Omega-3 Fatty Acids
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011) , s. 139-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221600
article
See main document
71

Title:
Chemia dla studentów towaroznawstwa : wybrane zagadnienia
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-550-5
Nr:
2168226006
academic script
72

Title:
Acid Profile of Canned Fish Oil
Source:
Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 79. - [odczyt: 14.02.2012]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7717-070-0
Access mode:
Nr:
2168223982
varia
73

Title:
Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe = Characteristics of the Acid Profile of Vegetable Oils Rich in Polyunsaturated Fatty Acids
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011) , s. 59-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221592
article
See main document
74

Title:
The Acid Profile of Cold-pressed Vegetable Oils = Profil kwasowy olejów roślinnych tłoczonych na zimno
Source:
Selected Problems of Quality of Cosmetics and Household Chemistry Products = Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej / red.: Marian W. Sułek, Ryszard Zieliński - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010, s. 36-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-422-5 ; 978-83-7204-927-8
Nr:
2165902469
chapter in monograph
75

Title:
Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Część 3
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2010, s. 53-76 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228642
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220852
article
See main document
77

Title:
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych = Characterization on the Fatty Acid Profile of Selected Vegetable Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220850
article
See main document
78

Title:
The Acid Profile of Cold-Pressed Vegetable Oils
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285095
varia
79

Title:
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626690
article
See main document
80

Title:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
255 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-503-1
Nr:
2165725615
monograph
81

Title:
Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych = Dynamics of Growth in the Acidity of Fermented Vegetable Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626732
article
See main document
82

Title:
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przykładzie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego = System to Assure Food Safety in Fruit-and-Vegetable Processing
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 437-453. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163756112
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 44-53. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902394
article
84

Conference:
10th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2009-09-17 do 2009-09-18
Title:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228494
varia
85

Title:
Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Część 2
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2009, s. 39-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168222414
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying
Source:
Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts2008, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(Acta Biochimica Polonica ; vol. 55, suppl. 1/2008)
Nr:
2166356755
varia
87

Title:
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania = Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008) , s. 47-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50568
article
See main document
88

Title:
Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes
Source:
9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak2008, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168259502
varia
89

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Changes of Quality of Rape Oil During Storage
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 312-316. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165818563
chapter in conference materials
90

Title:
Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil
Source:
9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak2008, s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168259504
varia
91

Title:
Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna = Peroxide Value Evaluation of Heated Vegetable Oils : Kinetics Analysis
Source:
Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, s. 15-16
Nr:
2168305579
varia
92

Title:
Dynamika autoksydacji oleju rzepakowego w czasie przechowywania
Source:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 108-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165792067
chapter in monograph
93

Title:
Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku = Profile of Fatty Acids, the Components of Olive Oil Available in the Polish Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50566
article
See main document
94

Title:
Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ2008, s. 49-74 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/6/Magazyn
Nr:
2164873880
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 624-630 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165630632
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania = Changes of Fatty Acids Composition in Oils with Spices During Storage
Source:
Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, s. 19-20
Nr:
2168305577
varia
97

Title:
Quality Changes of Vegetable Oils during Storage = Zmiany jakości olejów roślinnych w czasie przechowywania
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 272-273
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218944
varia
98

Title:
Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych
Source:
Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 244
Nr:
2168218718
varia
99

Title:
Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych
Source:
Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 64
Nr:
2168306123
varia
100

Title:
The Analysis of Oxidative Changes Occuring in Olive Oil during Storage = Analiza zmian oksydacyjnych zachodzących w oliwie z oliwek w czasie przechowywania
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 274-275
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218960
varia
101

Title:
Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych = Changes in the Composition of Higher Fatty Acids Occurring in Edible Oils after Frying Starch-Containing Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51081
article
See main document
102

Title:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
288 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-367-9
Nr:
52883
monograph
103

Title:
Zmiany jakości olejów przyprawowych w czasie przechowywania = Changes in the Quality of Spicy Oils during Storage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51078
article
See main document
104

Title:
Zmienności profilu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w czasie przechowywania
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ2007, s. 30-53 - Bibliogr.
Research program:
20/KChO/1/2007/S/381
Signature:
NP-882/5/Magazyn
Nr:
2168325269
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Analysis of Oxidative Changes Occurring in Oil During Storage = Analiza zmian oksydacyjnych zachodzących w oliwie z oliwek w czasie przechowywania
Source:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences / Polska Akademia Nauk. - Vol. 57, no. 4(B) (2007) , s. 297-302. - [odczyt: 26.11.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219768
article
106

Title:
Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 239-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375784
chapter in conference materials
See main document
107

Title:
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Changes in the Physicochemical Parameters of Rape Oil While Frying Deep-Frozen Fish Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006) , s. 59-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53023
article
See main document
108

Title:
Defining the Quality of Oils Including Flavourings on the Basis of Analysis of Selected Chemical Parameters
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 673-677 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870324
chapter in conference materials
109

Title:
Porównanie szybkości procesów oksydacyjnych zachodzących w przechowywanych olejach przyprawowych
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 766-771 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165779166
chapter in monograph
110

Title:
Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem = Characterization of the Chemical Composition and Nutritive Value of Carotene-Enriched Juices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53022
article
See main document
111

Title:
Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych
Source:
Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006, s. 129. - Na książce błędny ISBN
ISBN:
83-7421-075
Nr:
2166471147
varia
112

Title:
Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów
Source:
Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006, s. 217. - Na książce błędny ISBN
ISBN:
83-7421-075
Nr:
2166471152
varia
113

Title:
Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 762-765 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870756
chapter in conference materials
114

Title:
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ2006, s. 39-58 - Bibliogr.
Research program:
54/KChiKP/2/2006/S/313
Signature:
NP-882/4/Magazyn
Nr:
2168325691
chapter in unpublished scientific work
See main document
115

Title:
Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów
Source:
Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / [red. Ewa Ślawska] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 77
ISBN:
83-89541-39-4
Nr:
2168219556
varia
116

Conference:
echnologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa, Szczecin, Polska, od 2005-09-13 do 2005-09-14
Title:
Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych
Source:
Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005, s. 155. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168328535
varia
117

Title:
Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych = Characterization of the Polish Vegetable Fat Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005) , s. 37-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52840
article
See main document
118

Title:
Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2005, s. 39-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/3/Magazyn
Nr:
2168228660
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Conference:
26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF), Praga, Czechy, od 2005-09-25 do 2005-09-28
Title:
Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products
Source:
Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge2005, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168332055
varia
120

Title:
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych = Physicochemical Analysis of Universal Oil Used for Frying Deep-frozen Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005) , s. 55-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52842
article
See main document
121

Title:
Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1130-1135. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536118
chapter in conference materials
122

Title:
Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods
Source:
Forum Ware International. - Iss. 1 (2004) , s. 42-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229638
article
123

Title:
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2004, s. 58-84 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/2/Magazyn
Nr:
2168228654
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Title:
Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów = Characterization of the Degrees of Correlations between the Tested Parameters of Product Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004) , s. 57-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220162
article
See main document
125

Conference:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Title:
Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych
Source:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 301. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168332683
varia
126

Title:
Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów
Source:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 275-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222154
chapter in conference materials
See main document
127

Title:
Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 692-694 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168151750
chapter in monograph
128

Title:
Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228482
varia
129

Conference:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Title:
Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych
Source:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 167. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168332685
varia
130

Title:
Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 695-698 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168135980
chapter in monograph
131

Title:
The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228478
varia
132

Conference:
XLVII Zjazd. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, Polska, od 2004-09-12 do 2004-09-17
Title:
Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury
Source:
XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty - [b.m.]: [b.w.], 2004, s. 132
Nr:
2168334837
varia
133

Title:
Dynamika utleniania wybranych tłuszczów roślinnych = Dynamics of Oxidation of Selected Vegetable Fats
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004) , s. 27-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220160
article
See main document
134

Title:
Dynamika utleniania oliwy z oliwek = Dynamics of Olive Oil Oxidation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 23-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221086
article
See main document
135

Author:
Title:
Zmiany siły nabywczej reala w Brazylii względem wybranych towarów = Changes in the Purchasing Power of the Real in Brazil in Relation to Selected Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221088
article
See main document
136

Conference:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, od 2003-09-15 do 2003-09-18
Title:
Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych
Source:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12 - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003, s. 536. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901844-7-8
Nr:
2168349650
varia
137

Title:
Chemia dla studentów towaroznawstwa : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
186 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-158-1
Nr:
2168289649
academic script
138

Title:
Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C = Kinetic Analysis of Changes in the Quality of Edible Oils Heated at 60°C
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221090
article
See main document
139

Title:
Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 440-442 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231310
chapter in conference materials
See main document
140

Conference:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, od 2003-09-15 do 2003-09-18
Title:
Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych
Source:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12 - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003, s. 537. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901844-7-8
Nr:
2168349654
varia
141

Title:
Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej = Ageing Rate of Heat-treated Edible Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221096
article
See main document
142

Title:
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1] / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2003, s. 2-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/1/Magazyn
Nr:
2168228644
chapter in unpublished scientific work
See main document
143

Title:
Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Wojciech CHWIAŁKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK2002, s. 1-22. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[3]/Magazyn
Nr:
2168228540
chapter in unpublished scientific work
See main document
144

Conference:
XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, od 2002-09-09 do 2002-09-13
Title:
Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych
Source:
XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji - Kraków: [s.n.], 2002, s. 381. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
83-916418-0-5
Nr:
2168349658
varia
145

Title:
Znaczenie oceny dynamiki procesów w rozwoju nauki o jakości
Source:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 162-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168243988
chapter in conference materials
146

Title:
Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK2001, s. 8-14. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[2]/Magazyn
Nr:
2168228532
chapter in unpublished scientific work
See main document
147

Title:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
249, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-072-0
Access mode:
Nr:
2168286213
monograph
148

Title:
The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 689-694. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231240
chapter in conference materials
149

Title:
Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK2001, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[2]/Magazyn
Nr:
2168228530
chapter in unpublished scientific work
See main document
150

Title:
Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych
Source:
44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001, s. S8-P51. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-90-1844-5-1
Nr:
2168228150
varia
151

Title:
Chemia w kształceniu towaroznawcy
Source:
Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : SGGW Warszawa, 26-27 IV 2001 - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2001, s. 44
ISBN:
83-7244-021-6
Nr:
2168228208
chapter in conference materials
152

Title:
Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu
Source:
44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001, s. S8-P54. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-90-1844-5-1
Nr:
2168228144
varia
153

Title:
Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 695-700. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231238
chapter in conference materials
154

Title:
Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis
Source:
European Journal of Lipid Science and Technology. - vol. 102, iss. 4 (2000) , s. 276-281. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233790
article
155

Title:
Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 191
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275791
chapter in conference materials
156

Title:
Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności = Evaluation of Changes in Tastiness of All-Purpose Oil Applying Slowness Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 53-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242324
article
See main document
157

Title:
Kinetyka kwalimetryczna jako metoda analityczna : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 192-193
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275781
chapter in conference materials
158

Title:
Kinetic Methods in the Product Quality Evaluation
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 944-949. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-88-9
Nr:
2168253806
chapter in conference materials
159

Title:
Testing Changes in Edible Oil Quality
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 532-537. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253600
chapter in conference materials
160

Conference:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Title:
Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych
Source:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168347142
varia
161

Author:
Title:
Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/561
Nr:
2168311313
doctoral dissertation
162

Title:
Jakość tłuszczów roślinnych
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 353-356 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248774
chapter in conference materials
See main document
163

Title:
Koszty jakości w ujęciu kinetycznym
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 198-201 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248888
chapter in conference materials
See main document
164

Title:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C
Source:
Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA1998, s. 1-15. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-586/Magazyn
Nr:
2168259132
chapter in unpublished scientific work
See main document
165

Title:
Aldehydy zanieczyszczające powietrze
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 343-347 - Bibliogr.
Nr:
2168240454
chapter in conference materials
166

Title:
Kinetyka procesów ekonomicznych
Source:
Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA1997, s. 1-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[9]/Magazyn
Nr:
2168258148
chapter in unpublished scientific work
See main document
167

Title:
Funkcje powolności w ocenie smakowitości oleju rzepakowego = The Slowness Functions for the Assessment of Rape Oil Savouriness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 488 (1997) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242318
article
See main document
168

Title:
Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym = The Value of Money in the Kinetic Percpective
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252536
varia
169

Title:
Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów
Source:
Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jacek KANIEWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 139-144 - Bibliogr.
Nr:
2168263616
chapter in conference materials
170

Title:
Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności
Source:
Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA1996, s. 1[8]-16[23]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[8]/Magazyn
Nr:
2168258140
chapter in unpublished scientific work
See main document
171

Title:
New Retardation Functions in the Evaluation of Changes in the Savoriness of Cooking Oil
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 431-433. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255320
chapter in conference materials
172

Title:
Modele kinetyczne stosowane do opisu zmian cech jakości wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 135-136. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239296
varia
See main document
173

Title:
Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl = New Quantitative Methods for the Estimation of Changes in the Peroxide Value of Soya-Bean Oil
Source:
Fett = Fat : Science Technology. - J. 97, 11 (1995) , s. 414-420. - Zsfg., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262338
article
174

Title:
Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym = Changes in Peroxide Value in Heated Soya Oil
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. - nr 459 (1995) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234016
article
See main document
175

Title:
Kinetyczna analiza wybranych krzywych zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 125)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168247074
monograph
176

Title:
Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992 = Kinetic Evaluation of Inflation Processes in Poland in the Years 1983-1992
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262550
article
See main document
177

Title:
Wybrane zagadnienia kinetyki ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
86 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-05-X
Nr:
2168247190
textbook
178

Title:
Ocena skutków złego przechowywania olejów jadalnych w krajowych sklepach w latach 1983-1991
Source:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.] - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 207. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168346474
varia
179

Title:
Kinetyczna ocena szybkości i mechanizmu procesów inflacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
20 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rector's Lectures ; no 13)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168252030
book
180

Title:
Nowe metody oceny szybkości i mechanizmu zmian jakości żywności
Source:
Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne : XXIV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Wrocław 29-30 czerwca 1993 : streszczenia referatów i doniesień plakatowych / [kom. nauk. Zbigniew Duda et al.] - Wrocław: Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej, 1993, s. 288. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85550-15-1
Nr:
2168346702
varia
181

Title:
New Methods Evaluating the Rate and Mechanics of Changes in Produkt Quality
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-25. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347062
varia
182

Title:
Kritische Bemerkungen zu den gegenwärting angewandten Prüfmethoden der Stabilität von Fettpradukten und Antioxidantien = Critical Comments to the Present Testing Methods of the Stability of Fat Products and Anti-Oxidants
Source:
Forum Ware. - 21, nr 1-4 (1993) , s. 74-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168338511
article
183

Title:
Krytyczne wartości liczby Lea i smakowitości w ocenie okresu trwałości oleju uniwersalnego = Critical Values of the Leo Number and Savouriness for the Purpose of Universal Oil Storage Life Determination
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 397 (1993) , s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248188
article
See main document
184

Title:
Ocena wpływu temperatury na szybkość procesów wzrostu liczby Lea L 100(t) w oleju uniwersalnym
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992) , s. 107-116. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345770
article
185

Title:
Wpływ powierzchni zetknięcia się kwasu oleinowego z powietrzem na szybkość wzrostu liczby nadtlenkowej L 100 (t) w oleju uniwersalnym
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992) , s. 117-127. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345762
article
186

Conference:
Międzynarodowa Konferencja "Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych", Wrocław, Polska, od 1989-11-21 do 1989-11-22
Title:
Znaczenie kinetyki kwalitonomicznej i ekonomicznej, tj. nauki o szybkości i mechanizmie procesów zmian jakości wyrobów i procesów ekonomicznych w kształceniu kadr inżynieryjno-ekonomicznych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991) , s. 74-77. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989 - Bibliogr.
Nr:
2168332353
article
187

Title:
Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego na podstawie szybkości zmian wartości liczby Lea
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 150. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345966
varia
188

Title:
Problemy przeceny starzejących się olejów jadalnych w handlu
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 151. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345968
varia
189

Title:
Próba określania ważkości cech jakości oleju sojowego = Attempt at the Determination of the Importance of Soybean Oil Quality Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 101-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245724
article
See main document
190

Title:
Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego z wykorzystaniem kinetycznych parametrów kwasu oleinowego = Evaluation of Universal Oil Stability Period Using Kinetic Parameters of Oleic Acid
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 338 (1991) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251960
article
See main document
191

Title:
Okres trwałości oleju jadalnego w modelu ilościowym
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 149. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345980
varia
192

Title:
Nowa metoda oceny podatności produktów tłuszczowych do ulegania zasadowej hydrolizie = New Method of Evaluating the Susceptibility of Fats to Base Hydrolysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 338 (1991) , s. 25-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248542
article
See main document
193

Title:
Ogólna problematyka kinetyki kwalitonomicznej, tj. kinetyki procesów zmian jakości wyrobów
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1-5
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262976
chapter in unpublished scientific work
See main document
194

Title:
Kinetyczny podział i opis procesów inflacji
Source:
Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1[37]-28[64]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[2]/Magazyn
Nr:
2168263784
chapter in unpublished scientific work
See main document
195

Title:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168247180
academic script
196

Title:
Miary w kinetyce ekonomicznej
Source:
Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1[19]-17[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[2]/Magazyn
Nr:
2168263782
chapter in unpublished scientific work
See main document
197

Title:
Kientyczna ocena okresu trwałości olejów jadalnych metodą przyspieszoną
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1[7]-30[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262978
chapter in unpublished scientific work
See main document
198

Title:
Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych
Source:
Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA1990, s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[2]/Magazyn
Nr:
2168263780
chapter in unpublished scientific work
See main document
199

Title:
Problemy wyznaczania okresów gwarancji produktów tłuszczowych = Problems Pertaining to Warranty Period Determination With Regard to Fat Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990) , s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264352
article
See main document
200

Title:
Kinetyczna ważkość cechy jakości i okres gwarancji = Kinetic Importance of a Factor and the Warranty Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 21-28. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250202
article
See main document
201

Title:
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych = Kinetic Functions of Acceleration in the Evaluation of Foodstuff Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989) , s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168250196
article
See main document
202

Conference:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Title:
Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego
Source:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka] - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 224. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345962
varia
203

Title:
Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania = Measuring Methods of Quality Features of Goods in Storage and Transport
Source:
MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 3-4 (19-20) (1988) , s. 68-75. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168332333
article
204

Title:
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu = Affine transformability of quality measures curves in time function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988) , s. 39-51. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248828
article
See main document
205

Conference:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Title:
Porównanie trwałości oleju rzepakowego produkcji polskiej i francuskiej
Source:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka] - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 191. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345960
varia
206

Title:
Problems of Estimation of Stability of Commodity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 253-272 - Bibliogr.
Nr:
2168237332
article
See main document
207

Title:
Krytyczna ocena metody termostatowej w badaniach nad stabilnością tłuszczów jadalnych = A critical evaluation of the thermostatic method in studies on edible fats stability
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988) , s. 53-65. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248936
article
See main document
208

Title:
Kinetyczna ważkość cechy
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263224
varia
See main document
209

Title:
Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 5-21 - Bibliogr.
Nr:
2168345982
article
210

Title:
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych
Source:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 163. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346760
varia
211

Title:
Kinetyka zmian parametrów jakości oleju rzepakowego w czasie jego przechowywania
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/828
Nr:
2168312951
doctoral dissertation
212

Title:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian miar cech jakości towarów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Notes:
Skrypt przeznaczony jest dla studentów IV roku kierunku towaroznawstwa, Bibliogr.
Nr:
2168248140
academic script
213

Title:
Kinetyka przemian produktów spożywczych
Source:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 174. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346606
varia
214

Title:
Zastosowanie kwasu chromowego do oceny podatności produktów tłuszczowych na utlenianie - część 1 = The Application of Chromic Acid for Evaluation of Susceptability to Oxidation of Fat Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. - nr 205 (1985) , s. 93-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281497
article
See main document
215

Title:
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian miar cech jakości
Source:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347494
varia
216

Title:
Ocena szybkości zmian fizykochemicznych cech jakości za pomocą czasu określonego stopnia przemiany na przykładzie szybkości wzrostu liczby kwasowej w tłuszczach jadalnych = Estimation of Quality Properties' Physico-chemical Changes Rate by Time of Definite Transformation Degree on the Example of the Rate of Increase of Acidic Number in Edible Fats
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 186 (1984) , s. 27-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281423
article
See main document
217

Title:
Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348398
varia
218

Title:
Szybkość spalania wybranych produktów tłuszczowych
Source:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 223-225 - Bibliogr.
Nr:
2168346164
chapter in conference materials
219

Title:
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348400
varia
220

Title:
Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348412
varia
221

Title:
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280103
article
See main document
222

Title:
Próba określenia obserwowanej szybkości procesu kwaśnienia mleka metodą konduktometryczną
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980) , s. 45-54 - Bibliogr.
Nr:
2168237522
article
See main document
223

Title:
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233084
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
075/WT-KChO/01/2014/S/4271
Signature:
NP-1424/3/Magazyn
Nr:
2168301131
unpublished scientific work
2

Title:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
053/WT-KChO/01/2013/S/3053
Signature:
NP-1424/2/Magazyn
Nr:
2168288825
unpublished scientific work
3

Title:
Fizykochemiczne przemiany lipidów
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
76 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
63/KChO/1/2012/S/063
Signature:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273650
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Analiza zmian jakościowych tłuszczów jadalnych. Etap 1
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
26 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
127/KChO/2/2011/S/606
Signature:
NP-1053/1/Magazyn
Nr:
2168273298
unpublished scientific work
5

Title:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
90/KChiKP/1/2000/S
Signature:
NP-751/[1]/Magazyn
Nr:
2168228526
unpublished scientific work
6

Title:
Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
95/KChiKP/1/99/S
Signature:
NP-590/Magazyn
Nr:
2168259136
unpublished scientific work
7

Title:
Dynamika zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
22 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
101/KChiKP/1/98/S
Signature:
NP-586/Magazyn
Nr:
2168259130
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Kinetyka procesów. [9]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
58/KChiKP/1/97/S
Signature:
NP-41/[9]/Magazyn
Nr:
2168258146
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Kinetyka procesów. [7]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
50/KChiKP/1/95/S
Signature:
NP-41/[7]/Magazyn
Nr:
2168257374
unpublished scientific work
10

Title:
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
48/IT/11/94/S
Signature:
NP-41/[6]/Magazyn
Nr:
2168257294
unpublished scientific work
11

Title:
Kinetyka zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
15, 12, 6, [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Research program:
39/IT/6/92/S
Signature:
NP-257/Magazyn
Nr:
2168330785
unpublished scientific work
12

Title:
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
21/IT/6/93/S
Signature:
NP-41/[5]/Magazyn
Nr:
2168257292
unpublished scientific work
13

Title:
Kinetyka ekonomiczna. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1/0349/91/01
Signature:
NP-41/[4]/Magazyn
Nr:
2168263932
unpublished scientific work
14

Title:
Kinetyka procesów ekonomicznych. [3], Kinetyczna metoda oceny sprawności ekonomicznej i zarządzania polskiego przedsiębiorstwa działającego w warunkach inflacji akceleracyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-41/[3]/Magazyn
Nr:
2168263794
unpublished scientific work
1
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 104-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
3
Preferencje konsumenckie i jakość przetworów rybnych / Mateusz MACAŁKA ; . - Kraków : , 2019. - 306 s. : il. ; 30 cm. - Promotor: Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003406
4
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019), s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf. - ISSN 1733-747X
5
Badania konsumenckie dotyczące olejów roślinnych oraz wpływ przypraw na jakość oleju słonecznikowego podczas przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 118-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
6
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości oleju słonecznikowego w czasie przechowywania = The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Pietruszka // W: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych : VI konferencja, Krosno, 9-10 maja 2019 roku. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2019. - S. 39-40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-64457-48-7
7
The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
8
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH // Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019), s. 293-303. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf. - ISSN 1644-0730
9
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych / Joanna Grobelny ; . - Kraków : , 2018. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; Promotor pomocniczy: Lidia OSTASZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003370
10
Aspekt ekonomiczny zakupu konserw rybnych = Economic Aspects of Canned Fish Purchase / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Mateusz Macałka // W: General Quality Problems = Ogólne problemy jakości / eds. Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 10). - S. 165-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-856-8
11
Oil from Seeds of Various Grape Cultivars Grown in Southern Poland and Its Antioxidant Properties / Renata Francik, Miroslaw Krosniak, Maciej Gastol, Elzbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Engineering for Rural Development [on-line]. - vol. 17 (2018), s. 721-726. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N408.pdf
12
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017), s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf. - ISSN 1733-747X
13
Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała / Małgorzata KUCIA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
14
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego = The Dynamics of Oxidation Changes in Cold-pressed Oils Caused by UV Irradiation and Heating / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
15
Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych = Characteristics of Susceptibility to Oxidation of Selected Nut Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 81-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
16
Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Janina Brończak, Katarzyna Madejska // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
17
Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
18
Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Mateusz Macałka // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
19
Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno = The Impact Model of Physical Factors on the Dynamics of Oxidative Transformations of Cold-pressed Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017), s. 33-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009. - ISSN 1898-6447
20
Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych / Mateusz Macałka, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa]. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7717-265-0
21
Porównanie jakości wybranych przypraw polskiego rynku / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - S. 102. - ISBN 978-83-7717-265-0
22
Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn = Analysis of Nutritional Facts Labels of Selected Margarines / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Janina Brończak, Katarzyna Madejska // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 33-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
23
Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych = Impact of Temperature on the Dynamics of Autoxidation of Selected Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Mateusz Macałka // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 68-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
24
Porównanie jakości wybranych przypraw na polskim rynku / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - (Monografie, ISSN 2083-5531 ; 204). - S. 68-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7717-264-3. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM
25
Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała = Comparative Analysis of Consumer Preferences on Bath and Body Cosmetics / Małgorzata KUCIA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej = Quality of Cosmetics and Household Chemical Products / red. nauk. Tomasz LECH, Renata SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 196-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-2-4 ; 978-83-949535-2-2. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Kosmetyki.pdf
26
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
27
Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych / Mateusz Macałka, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - (Monografie, ISSN 2083-5531 ; 204). - S. 324-333. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7717-264-3. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM
28
The Quality Determinants of Deep-Frozen Spinach (Spinacia oleracea L.) = Determinanty jakości mrożonego szpinaku (Spinacia oleracea L.) / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 216-225. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
29
A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 129. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
30
The Content of Oil and Fatty Acid Composition in 8 Cultivars of Oat Grown in Lesser Poland Region / Mirosław Krosniak, Anna Zalewska, Renata Francik, Barbara Tatar, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Elżbieta Pisulewska, Agnieszka Wojtanowska-Krosniak, Halina Rudd // W: Abstracts of Oral and Poster Presentation / ed. I. Loskutov. - St. Petersburg : N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR), 2016. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-9908522-2-8
31
Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w szpinaku metodą absorpcji atomowej / E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków : sesja naukowa : Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii. - Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016. - S. 90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7775-408-5
32
Dynamics of Milk Souring with Kefir Fungi = Dynamika ukwaszania mleka grzybkami kefirowymi / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Mateusz Macałka // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 129-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
33
Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce = Fat Content and Fatty Acids Composition in Oil Obtained from Different Cultivars of Sea Buckthorn Grown in Southern Poland / Agnieszka Wojtanowska-Krośniak, Renata Francik, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Maria Buczek, Paweł Zagrodzki, Mirosław Krośniak // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 3 (2016), s. 432-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%203/BR%203_2016%20art%2043%20s%20432-436.pdf. - ISSN 0365-9445
34
The Quality of Selected Margarines Polish Market = Jakość wybranych margaryn polskiego rynku / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Rośliny oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów : streszczenia : XXXIII Konferencja Naukowa, 5-6.04.2016 Poznań = Oilseed Crops - Advances in Genetics, Breeding, Technology and Analytics of Lipids : Abstracts : 33rd Scientific Conference. - Poznań : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, 2016. - S. 122-123. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.ihar.poznan.pl/zasoby/streszczenia2016.pdf
35
A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 688-695. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
36
Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów = Natural Ingredients in Modern Cosmetics and Consumer Preferences / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna / red. nauk. Józefa Chrzanowska, Henryk Różański. - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2015. - S. 192-208. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64457-16-6
37
Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron = The Content and the Composition of the Oil Obtained from Grapes Seeds / Agnieszka Satora, Renata Francik, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Maciej Gąstoł, Mirosław Krośniak // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna [on-line]. - t. 48 (XLVIII), nr 3 (2015), s. 518-521. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 12.02.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%203/Bromatologia%203_2015%20art%2053%20s%20518-521.pdf
38
Characteristics of Organic Farming Products - a Case Study of Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 54-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
39
Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania = Oxidative Changes in Extra Virgin Olive Oil During Its Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015 = XXIII International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats. - (2015), s. 55-56. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
40
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych = Consumer Preferences in the Choise of Packaging of Vegetables Fats / Joanna Białek, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 182-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Preferencje%20konsumentow%20w%20zakresie%20wyboru%20opakowan%20do%20tluszczow%20roslinnych_348.pdf. - ISSN 1644-1818
41
Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów = Natural Ingredients in Modern Cosmetics and Consumer Preferences / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: II Międzynarodowa Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno 6-7 maja 2015 roku. - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2015. - S. 124-126. - ISBN 978-83-64457-13-5
42
Labelling of Food Products and Consumer Awareness = Oznakowania produktów spożywczych a świadomość konsumentów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Anna Kendzierawska // W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 60-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-291-6
43
Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 77-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
44
Survey of Consumer Preferences for Foods Containing Plant Stanol-enriched Fats = Badanie preferencji konsumentów w zakresie spożywania tłuszczów wzbogaconych w stanole roślinne / Joanna Białek, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów / red. nauk. Anna Goździcka-Józefiak, Henryk Różański. - Krosno ; Wrocław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2014. - S. 11-18. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-64457-11-1
45
Fatty Acid Profile and Oxidation Kinetics of Selected Fat Emulsions = Profil kwasów tłuszczowych i dynamika utleniania wybranych emulsji tłuszczowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Białek // W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 182-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-291-6
46
Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowania do tłuszczów roślinnych / Joanna Białek, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 49. - Dostępne tylko streszczenie
47
Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych = Consumers Behaviour on the Fats Market / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 47 (XLVII), nr 3 (2014), s. 503-507. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2014/Sk%C5%82ad%20Bromatologia%209_09%20png%20300dpi.pdf. - ISSN 0365-9445
48
Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku : XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Kraków, 10-12 września 2014 r. : program i streszczenia wystąpień / [red. nauk. Paweł Zagrodzki]. - Warszawa : Wydawnictwo Malamut, 2014. - S. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934442-5-0
49
Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 85. - Dostępne tylko streszczenie
50
A Study of the Dynamics of Oxidation in Selected Spreadable Fats Stored Under Refrigeration = Badanie dynamiki utleniania wybranych tłuszczów do smarowania pieczywa przechowywanych w warunkach chłodniczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 70-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-291-6
51
Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek = Analysis of Fatty Acids in the Oils in Tins of Sardines / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 33-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/720/532. - ISSN 1898-6447
52
Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych = Changes in the Quality of Vegetable Oils Stored in Refrigeration / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 49-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/769/594. - ISSN 1898-6447
53
Aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego krajowych margaryn / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
54
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania = Effect of Addition of Spices to the Formation of Oil Quality During Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna : I międzynarodowa konferencja, Krosno, 18-19 kwietnia 2013 roku. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia : Zakład Usług Poligraficznych Jaskulski Zbigniew, 2013. - S. 75-76. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62960-14-9
55
Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Białek // W: Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology / ed. Natalia Czaja-Jagielska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-6-8
56
Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi = The Contemporary Oil Market with a Focus on Plant Oil Trading / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna Białek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 51-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/721/533. - ISSN 1898-6447
57
Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania = Effect of Addition of Spices to the Formation of Oil Quality During Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r. = Progress in Technology of Vegetable Fats : 21st International Scientific Conference. - Warszawa, 2013. - S. 25-26. - Dostępne tylko streszczenie
58
Health Safety of Margarines Traded in Poland / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract / Ed. by Jana Pulkrabová, Monika Tomaniová, Michel Nielen and Jana Hajšlová. - Prague : Institute of Chemical Technology, 2013. - S. 280. - Dostępne tylko streszczenia. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-80-7080-861-0. - Pełny tekst: http://www.rafa2013.eu/pdf/BoA_RAFA_2013.pdf#page=251&view=Fit
59
The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage = Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna / red. nauk. Iwona Wawer, Tadeusz Trziszka. - Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013. - S. 205-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64457-00-5
60
Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Joanna BIAŁEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
61
Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno = The Fatty Acids of Selected Cold-pressed Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 27-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
62
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym = Quality Management Systems in Food Industry / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 92-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
63
Characteristics of Fatty Acids of Polish Refined Rapeseed Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
64
Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 3-41. - Bibliogr.
65
Obliczenia w analizie chemicznej / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 204, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-588-8
66
Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
67
Promocja produktu turystycznego = Tourism Product Promotion / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 52-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
68
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec = Religious and Pilgrimage Tourism in the Municipality Dębowiec / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 73-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
69
Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids = Konserwy rybne jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 115-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
70
Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym = The Characteristics and Benefits of Omega-3 Fatty Acids / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 139-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455. - ISSN 1898-6447
71
Chemia dla studentów towaroznawstwa : wybrane zagadnienia / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-550-5
72
Acid Profile of Canned Fish Oil / KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA E. // W: Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain [on-line]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. - S. 79. - Dostępne tylko streszczenie. - [odczyt: 14.02.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7717-070-0. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14622&from=latest
73
Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe = Characteristics of the Acid Profile of Vegetable Oils Rich in Polyunsaturated Fatty Acids / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 59-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190415. - ISSN 1898-6447
74
The Acid Profile of Cold-pressed Vegetable Oils = Profil kwasowy olejów roślinnych tłoczonych na zimno / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Selected Problems of Quality of Cosmetics and Household Chemistry Products = Wybrane problemy jakości kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej / red.: Marian W. Sułek, Ryszard Zieliński. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, cop. 2010. - S. 36-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-422-5 ; 978-83-7204-927-8
75
Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Część 3. Część 3 / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2010), s. 53-76. - Bibliogr.
76
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213. - ISSN 1898-6447
77
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych = Characterization on the Fatty Acid Profile of Selected Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190205. - ISSN 1898-6447
78
The Acid Profile of Cold-Pressed Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom : Office Publishing Technical University, 2010. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
79
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315. - ISSN 1898-6447
80
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-503-1
81
Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych = Dynamics of Growth in the Acidity of Fermented Vegetable Juices / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168936325. - ISSN 1898-6447
82
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przykładzie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego = System to Assure Food Safety in Fruit-and-Vegetable Processing / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 437-453. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
83
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010), s. 44-53. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
84
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009. - S. 63. - Dostępne tylko streszczenie
85
Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Część 2. Część 2 / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2009), s. 39-63. - Bibliogr.
86
Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts. - (Acta Biochimica Polonica, ISSN 0001-527X ; vol. 55, suppl. 1/2008). - (2008), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - Dostępny również w wersji elektronicznej
87
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania = Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 47-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290. - ISSN 1898-6447
88
Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes / E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, L. OSTASZ // W: 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak. - (2008), s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
89
Changes of Quality of Rape Oil During Storage / KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA E. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 312-316. - Summ. - Bibliogr.
90
Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil / L. OSTASZ, E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak. - (2008), s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
91
Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna = Peroxide Value Evaluation of Heated Vegetable Oils : Kinetics Analysis / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008. - S. 15-16
92
Dynamika autoksydacji oleju rzepakowego w czasie przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 108-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
93
Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku = Profile of Fatty Acids, the Components of Olive Oil Available in the Polish Market / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161729797. - ISSN 1898-6447
94
Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2008), s. 49-74. - Bibliogr.
95
Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 624-630. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
96
Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania = Changes of Fatty Acids Composition in Oils with Spices During Storage / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008. - S. 19-20
97
Quality Changes of Vegetable Oils during Storage = Zmiany jakości olejów roślinnych w czasie przechowywania / KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA E., OSTASZ L. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 272-273. - ISBN 978-83-60574-08-9
98
Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów. - Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 244
99
Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów. - Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 64
100
The Analysis of Oxidative Changes Occuring in Olive Oil during Storage = Analiza zmian oksydacyjnych zachodzących w oliwie z oliwek w czasie przechowywania / KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA E. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 274-275. - ISBN 978-83-60574-08-9
101
Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych = Changes in the Composition of Higher Fatty Acids Occurring in Edible Oils after Frying Starch-Containing Food Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577. - ISSN 0208-7944
102
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 288 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-367-9
103
Zmiany jakości olejów przyprawowych w czasie przechowywania = Changes in the Quality of Spicy Oils during Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150247810. - ISSN 0208-7944
104
Zmienności profilu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w czasie przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2007), s. 30-53. - Bibliogr.
105
Analysis of Oxidative Changes Occurring in Oil During Storage = Analiza zmian oksydacyjnych zachodzących w oliwie z oliwek w czasie przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences / Polska Akademia Nauk. - Vol. 57, no. 4(B) (2007), s. 297-302. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 26.11.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://journal.pan.olsztyn.pl/fd.php?f=1047. - ISSN 1230-0322
106
Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
107
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Changes in the Physicochemical Parameters of Rape Oil While Frying Deep-Frozen Fish Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006), s. 59-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630. - ISSN 0208-7944
108
Defining the Quality of Oils Including Flavourings on the Basis of Analysis of Selected Chemical Parameters / Elzbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 673-677. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
109
Porównanie szybkości procesów oksydacyjnych zachodzących w przechowywanych olejach przyprawowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 766-771. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
110
Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem = Characterization of the Chemical Composition and Nutritive Value of Carotene-Enriched Juices / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006), s. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106012948. - ISSN 0208-7944
111
Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006]. - S. 129. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-7421-075
112
Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006]. - S. 217. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-7421-075
113
Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil / Lidia OSTASZ, Elzbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 762-765. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
114
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2006), s. 39-58. - Bibliogr.
115
Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / [red. Ewa Ślawska]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 77. - ISBN 83-89541-39-4
116
Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień. - Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenia
117
Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych = Characterization of the Polish Vegetable Fat Market / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005), s. 37-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93701165. - ISSN 0208-7944
118
Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2005), s. 39-61. - Bibliogr.
119
Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge. - (2005), s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
120
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych = Physicochemical Analysis of Universal Oil Used for Frying Deep-frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005), s. 55-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192. - ISSN 0208-7944
121
Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1130-1135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
122
Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICE [właśc. KONDRATOWICZ] PIETRUSZKA // Forum Ware International. - Iss. 1 (2004), s. 42-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1810-7028
123
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2004), s. 58-84. - Bibliogr.
124
Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów = Characterization of the Degrees of Correlations between the Tested Parameters of Product Quality Assessment / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004), s. 57-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064. - ISSN 0208-7944
125
Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne. - Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 301. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
126
Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 275-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
127
Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 692-694. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
128
Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
129
Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne. - Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 167. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
130
Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 695-698. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
131
The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
132
Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty. - [b.m.] : [b.w.], 2004. - S. 132
133
Dynamika utleniania wybranych tłuszczów roślinnych = Dynamics of Oxidation of Selected Vegetable Fats / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004), s. 27-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89451027. - ISSN 0208-7944
134
Dynamika utleniania oliwy z oliwek = Dynamics of Olive Oil Oxidation / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 23-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
135
Zmiany siły nabywczej reala w Brazylii względem wybranych towarów = Changes in the Purchasing Power of the Real in Brazil in Relation to Selected Goods / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Marco Weber // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 97-116. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
136
Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. - Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003. - S. 536. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901844-7-8
137
Chemia dla studentów towaroznawstwa : wybrane zagadnienia / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003. - 186 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-158-1
138
Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C = Kinetic Analysis of Changes in the Quality of Edible Oils Heated at 60°C / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 57-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
139
Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 440-442. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
140
Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. - Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003. - S. 537. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901844-7-8
141
Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej = Ageing Rate of Heat-treated Edible Oils / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1] / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2003), s. 2-27. - Bibliogr.
143
Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Wojciech CHWIAŁKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK. - (2002), s. 1-22. - Streszcz. - Bibliogr.
144
Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji. - Kraków : [s.n.], 2002. - S. 381. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 83-916418-0-5
145
Znaczenie oceny dynamiki procesów w rozwoju nauki o jakości / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 162-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
146
Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2001), s. 8-14. - Streszcz. - Bibliogr.
147
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 249, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-072-0
148
The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 689-694. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
149
Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2001), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
150
Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe. - Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. - S. S8-P51. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-90-1844-5-1
151
Chemia w kształceniu towaroznawcy / Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : SGGW Warszawa, 26-27 IV 2001 . - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2001. - S. 44. - ISBN 83-7244-021-6
152
Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu / Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe. - Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. - S. S8-P54. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-90-1844-5-1
153
Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 695-700. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
154
Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // European Journal of Lipid Science and Technology. - vol. 102, iss. 4 (2000), s. 276-281. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 1438-7697
155
Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 191. - ISBN 83-912465-2-3
156
Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności = Evaluation of Changes in Tastiness of All-Purpose Oil Applying Slowness Function / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 53-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
157
Kinetyka kwalimetryczna jako metoda analityczna : [komunikat] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 192-193. - ISBN 83-912465-2-3
158
Kinetic Methods in the Product Quality Evaluation / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 944-949. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-88-9
159
Testing Changes in Edible Oil Quality / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 532-537. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
160
Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
161
Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ ; Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków, 1999. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
162
Jakość tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 353-356. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
163
Koszty jakości w ujęciu kinetycznym / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 198-201. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
164
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1998), s. 1-15. - Streszcz. - Bibliogr.
165
Aldehydy zanieczyszczające powietrze / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 343-347. - Bibliogr.
166
Kinetyka procesów ekonomicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ // W: Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1997), s. 1-62. - Bibliogr.
167
Funkcje powolności w ocenie smakowitości oleju rzepakowego = The Slowness Functions for the Assessment of Rape Oil Savouriness / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 488 (1997), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
168
Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym = The Value of Money in the Kinetic Percpective / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Edward SMAGA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 138-139. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
169
Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jacek KANIEWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 139-144. - Bibliogr.
170
Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA. - (1996), s. 1[8]-16[23]. - Streszcz. - Bibliogr.
171
New Retardation Functions in the Evaluation of Changes in the Savoriness of Cooking Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 431-433. - Summ. - Bibliogr.
172
Modele kinetyczne stosowane do opisu zmian cech jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 135-136. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
173
Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl = New Quantitative Methods for the Estimation of Changes in the Peroxide Value of Soya-Bean Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Fett : Wissenschaft Technologie = Fat : Science Technology. - J. 97, 11 (1995), s. 414-420. - Zsfg., summ. - Bibliogr. - ISSN 0931-5985
174
Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym = Changes in Peroxide Value in Heated Soya Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. - nr 459 (1995), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
175
Kinetyczna analiza wybranych krzywych zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 125)
176
Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992 = Kinetic Evaluation of Inflation Processes in Poland in the Years 1983-1992 / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta Kondratowicz, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995), s. 69-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Wybrane zagadnienia kinetyki ekonomicznej / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 86 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-05-X
178
Ocena skutków złego przechowywania olejów jadalnych w krajowych sklepach w latach 1983-1991 / Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.]. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 207. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
179
Kinetyczna ocena szybkości i mechanizmu procesów inflacji / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 20 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no 13)
180
Nowe metody oceny szybkości i mechanizmu zmian jakości żywności / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne : XXIV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Wrocław 29-30 czerwca 1993 : streszczenia referatów i doniesień plakatowych / [kom. nauk. Zbigniew Duda et al.]. - Wrocław : Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej, 1993. - S. 288. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85550-15-1
181
New Methods Evaluating the Rate and Mechanics of Changes in Produkt Quality / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. B-25. - Dostępne tylko streszczenie
182
Kritische Bemerkungen zu den gegenwärting angewandten Prüfmethoden der Stabilität von Fettpradukten und Antioxidantien = Critical Comments to the Present Testing Methods of the Stability of Fat Products and Anti-Oxidants / Elzbieta KONDRATOWICZ, Krzeslaw STOKLOSA // Forum Ware. - 21, nr 1-4 (1993), s. 74-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
183
Krytyczne wartości liczby Lea i smakowitości w ocenie okresu trwałości oleju uniwersalnego = Critical Values of the Leo Number and Savouriness for the Purpose of Universal Oil Storage Life Determination / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 397 (1993), s. 31-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
184
Ocena wpływu temperatury na szybkość procesów wzrostu liczby Lea L 100(t) w oleju uniwersalnym / Elżbieta KONDRATOWICZ // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992), s. 107-116. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
185
Wpływ powierzchni zetknięcia się kwasu oleinowego z powietrzem na szybkość wzrostu liczby nadtlenkowej L 100 (t) w oleju uniwersalnym / Elżbieta KONDRATOWICZ // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992), s. 117-127. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
186
Znaczenie kinetyki kwalitonomicznej i ekonomicznej, tj. nauki o szybkości i mechanizmie procesów zmian jakości wyrobów i procesów ekonomicznych w kształceniu kadr inżynieryjno-ekonomicznych / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 554 (1991), s. 74-77. - Tytuł numeru: Doskonalenie procesu dydaktycznego w zakresie kształcenia kadr inżynieryjno-ekonomicznych : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Z-d Technologii Przemysłu Spożywczego Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego AE we Wrocławiu, Wrocław, 21-22 listopada 1989. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
187
Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego na podstawie szybkości zmian wartości liczby Lea / Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 150. - Dostępne tylko streszczenie
188
Problemy przeceny starzejących się olejów jadalnych w handlu / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 151. - Dostępne tylko streszczenie
189
Próba określania ważkości cech jakości oleju sojowego = Attempt at the Determination of the Importance of Soybean Oil Quality Factors / Maria CZECHOWSKA-LISZKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 101-109. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
190
Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego z wykorzystaniem kinetycznych parametrów kwasu oleinowego = Evaluation of Universal Oil Stability Period Using Kinetic Parameters of Oleic Acid / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 338 (1991), s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
191
Okres trwałości oleju jadalnego w modelu ilościowym / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 149. - Dostępne tylko streszczenie
192
Nowa metoda oceny podatności produktów tłuszczowych do ulegania zasadowej hydrolizie = New Method of Evaluating the Susceptibility of Fats to Base Hydrolysis / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 338 (1991), s. 25-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
193
Ogólna problematyka kinetyki kwalitonomicznej, tj. kinetyki procesów zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1-5
194
Kinetyczny podział i opis procesów inflacji / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[37]-28[64]. - Streszcz. - Bibliogr.
195
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 200 s. : il. ; 24 cm
196
Miary w kinetyce ekonomicznej / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[19]-17[35]. - Streszcz. - Bibliogr.
197
Kientyczna ocena okresu trwałości olejów jadalnych metodą przyspieszoną / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[7]-30[38]. - Bibliogr.
198
Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ, Edward SMAGA, Tadeusz STANISZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych / kier. Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1-10. - Streszcz. - Bibliogr.
199
Problemy wyznaczania okresów gwarancji produktów tłuszczowych = Problems Pertaining to Warranty Period Determination With Regard to Fat Products / Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 319 (1990), s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
200
Kinetyczna ważkość cechy jakości i okres gwarancji = Kinetic Importance of a Factor and the Warranty Period / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 21-28. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
201
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych = Kinetic Functions of Acceleration in the Evaluation of Foodstuff Stability / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 301 (1989), s. 5-19. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
202
Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 224. - Dostępne tylko streszczenie
203
Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania = Measuring Methods of Quality Features of Goods in Storage and Transport / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // MT Problemy Magazynowania i Transportu. - nr 3-4 (19-20) (1988), s. 68-75. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0239-5290
204
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu = Affine transformability of quality measures curves in time function / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988), s. 39-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
205
Porównanie trwałości oleju rzepakowego produkcji polskiej i francuskiej / Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 191. - Dostępne tylko streszczenie
206
Problems of Estimation of Stability of Commodity / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ, Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 253-272. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
207
Krytyczna ocena metody termostatowej w badaniach nad stabilnością tłuszczów jadalnych = A critical evaluation of the thermostatic method in studies on edible fats stability / Maria CZECHOWSKA-LISZKA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. - nr 275 (1988), s. 53-65. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
208
Kinetyczna ważkość cechy / Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 44. - Dostępne tylko streszczenie
209
Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych / Krzesław STOKŁOSA, Tadeusz STANISZ, Edward SMAGA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Maria CZECHOWSKA-LISZKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 5-21 (1988), s. 5-21 (1988), s. 5-21 (1988), s. 5-21 (1988), s. 5-21. - Bibliogr.
210
Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ, Danuta SYBISTOWICZ // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 163. - Dostępne tylko streszczenie
211
Kinetyka zmian parametrów jakości oleju rzepakowego w czasie jego przechowywania / Elżbieta KONDRATOWICZ ; Promotor: Krzesław STOKŁOSA. - Kraków, 1986. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
212
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian miar cech jakości towarów / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ, Elżbieta KONDRATOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Skrypt przeznaczony jest dla studentów IV roku kierunku towaroznawstwa. - Bibliogr.
213
Kinetyka przemian produktów spożywczych / K. STOKŁOSA, D. SYBISTOWICZ, E. KONDRATOWICZ // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenie
214
Zastosowanie kwasu chromowego do oceny podatności produktów tłuszczowych na utlenianie - część 1 = The Application of Chromic Acid for Evaluation of Susceptability to Oxidation of Fat Products / Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. - nr 205 (1985), s. 93-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
215
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian miar cech jakości / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa : [s.n.], 1984. - S. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
216
Ocena szybkości zmian fizykochemicznych cech jakości za pomocą czasu określonego stopnia przemiany na przykładzie szybkości wzrostu liczby kwasowej w tłuszczach jadalnych = Estimation of Quality Properties' Physico-chemical Changes Rate by Time of Definite Transformation Degree on the Example of the Rate of Increase of Acidic Number in Edible Fats / Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 186 (1984), s. 27-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
217
Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
218
Szybkość spalania wybranych produktów tłuszczowych / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 223-225. - Bibliogr.
219
Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów / Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
220
Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie
221
Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych = Importance of Fermentation for Consumer Value of Red Beets Preserves / Alicja MIŁKOWSKA, Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 171-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
222
Próba określenia obserwowanej szybkości procesu kwaśnienia mleka metodą konduktometryczną / Elżbieta KONDRATOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 130 (1980), s. 45-54. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
223
Szybkość kwaśnienia mleka = The Speed of Milk Souring / Alicja MIŁKOWSKA, Adam KOSEK, Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 223-236. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Piotr KOZERA, Joanna BIAŁEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
225
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Piotr KOZERA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
226
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
227
Analiza zmian jakościowych tłuszczów jadalnych. Etap 1 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Jacek PIWOWARCZYK, Małgorzata CIĘSZCZYK, Irena GONDEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
228
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
229
Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
230
Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
231
Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
232
Kinetyka procesów. [7] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
233
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6] / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
234
Kinetyka zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Maria POLAŃSKA, Bronisław BYRSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15, 12, 6, [11] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
235
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5] / Elżbieta KONDRATOWICZ, Lidia OSTASZ, Barbara DZIÓBEK, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1993]. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
236
Kinetyka ekonomiczna. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych / Krzesław STOKŁOSA - kier. tematu, współpraca: Elżbieta KONDRATOWICZ, Danuta Sybistowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
237
Kinetyka procesów ekonomicznych. [3], Kinetyczna metoda oceny sprawności ekonomicznej i zarządzania polskiego przedsiębiorstwa działającego w warunkach inflacji akceleracyjnej / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2019), The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 51.
2
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2019), The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 104-114.
3
Macałka M., (2019), Preferencje konsumenckie i jakość przetworów rybnych, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 306 s.
4
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2019), Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (58), s. 44-56; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf
5
Kondratowicz-Pietruszka E., (2019), Badania konsumenckie dotyczące olejów roślinnych oraz wpływ przypraw na jakość oleju słonecznikowego podczas przechowywania. [W:] HALAGARDA M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 118-131.
6
Kondratowicz-Pietruszka E., Pietruszka J., (2019), Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości oleju słonecznikowego w czasie przechowywania. [W:] Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych : VI konferencja, Krosno, 9-10 maja 2019 roku, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, s. 39-40.
7
Kondratowicz-Pietruszka E., (2019), The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 50.
8
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., (2019), The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries, "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria", nr 18(3), s. 293-303; https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf
9
Grobelny J., (2018), Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 272 k.
10
Kondratowicz-Pietruszka E., Macałka M., (2018), Aspekt ekonomiczny zakupu konserw rybnych. [W:] Lotko M., Żuchowski J., Zieliński R. (red.), General Quality Problems, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 165-174.
11
Francik R., Krosniak M., Gastol M., Kondratowicz-Pietruszka E., (2018), Oil from Seeds of Various Grape Cultivars Grown in Southern Poland and Its Antioxidant Properties, "Engineering for Rural Development" [on-line], vol. 17, s. 721-726; http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N408.pdf
12
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2017), Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (50), s. 103-115; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf
13
Kucia M., Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 57.
14
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2017), Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 45-58.
15
Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 81-92.
16
Kondratowicz-Pietruszka E., Brończak J., Madejska K., (2017), Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 47.
17
Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 48.
18
Kondratowicz-Pietruszka E., Macałka M., (2017), Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 49.
19
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2017), Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (967), s. 33-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009
20
Macałka M., Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych. [W:] Pęksa (red.), Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 47.
21
Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Porównanie jakości wybranych przypraw polskiego rynku. [W:] Pęksa (red.), Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 102.
22
Kondratowicz-Pietruszka E., Brończak J., Madejska K., (2017), Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 33-44.
23
Kondratowicz-Pietruszka E., Macałka M., (2017), Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 68-80.
24
Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Porównanie jakości wybranych przypraw na polskim rynku. [W:] Pęksa A. (red.), Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 204), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 68-78.
25
Kucia M., Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała. [W:] LECH T., SALERNO-KOCHAN R. (red.), Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 196-209.
26
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2017), Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 46.
27
Macałka M., Kondratowicz-Pietruszka E., (2017), Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych. [W:] Pęksa A. (red.), Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 204), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 324-333.
28
Kondratowicz-Pietruszka E., (2016), The Quality Determinants of Deep-Frozen Spinach (Spinacia oleracea L.). [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 216-225.
29
Kondratowicz-Pietruszka E., (2016), A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 129.
30
Krosniak M., Zalewska A., Francik R., Tatar B., Kondratowicz-Pietruszka E., Pisulewska E., Wojtanowska-Krosniak A., Rudd H., (2016), The Content of Oil and Fatty Acid Composition in 8 Cultivars of Oat Grown in Lesser Poland Region. [W:] Abstracts of Oral and Poster Presentation, St. Petersburg : N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR), s. 174.
31
Kondratowicz-Pietruszka E., (2016), Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w szpinaku metodą absorpcji atomowej. [W:] Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków : sesja naukowa : Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii, Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. 90.
32
Kondratowicz-Pietruszka E., Macałka M., (2016), Dynamics of Milk Souring with Kefir Fungi. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 129-138.
33
Wojtanowska-Krośniak A., Francik R., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek M., Zagrodzki P., Krośniak M., (2016), Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 49 (XLIX), nr 3, s. 432-436; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%203/BR%203_2016%20art%2043%20s%20432-436.pdf
34
Kondratowicz-Pietruszka E., (2016), The Quality of Selected Margarines Polish Market. [W:] Rośliny oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów : streszczenia : XXXIII Konferencja Naukowa, 5-6.04.2016 Poznań, Poznań : Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB, s. 122-123.
35
Kondratowicz-Pietruszka E., (2016), A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 688-695.
36
Kondratowicz-Pietruszka E., (2015), Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów. [W:] Chrzanowska J., Różański H. (red.), Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, s. 192-208.
37
Satora A., Francik R., Kondratowicz-Pietruszka E., Gąstoł M., Krośniak M., (2015), Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" [on-line], t. 48 (XLVIII), nr 3, s. 518-521; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%203/Bromatologia%203_2015%20art%2053%20s%20518-521.pdf
38
Kondratowicz-Pietruszka E., (2015), Characteristics of Organic Farming Products - a Case Study of Oils. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 54-63.
39
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2015), Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania. [W:] XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015, s. 55-56.
40
Białek J., Kondratowicz-Pietruszka E., (2015), Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 182-187; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Preferencje%20konsumentow%20w%20zakresie%20wyboru%20opakowan%20do%20tluszczow%20roslinnych_348.pdf
41
Kondratowicz-Pietruszka E., (2015), Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów. [W:] II Międzynarodowa Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno 6-7 maja 2015 roku, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, s. 124-126.
42
Kondratowicz-Pietruszka E., Kendzierawska A., (2014), Labelling of Food Products and Consumer Awareness. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Determinants of Food Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 60-69.
43
Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 77-89.
44
Białek J., Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Survey of Consumer Preferences for Foods Containing Plant Stanol-enriched Fats. [W:] Goździcka-Józefiak A., Różański H. (red.), Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów, Krosno ; Wrocław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, s. 11-18.
45
Kondratowicz-Pietruszka E., Białek J., (2014), Fatty Acid Profile and Oxidation Kinetics of Selected Fat Emulsions. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Determinants of Food Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 182-191.
46
Białek J., Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowania do tłuszczów roślinnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 49.
47
Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 47 (XLVII), nr 3, s. 503-507; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2014/Sk%C5%82ad%20Bromatologia%209_09%20png%20300dpi.pdf
48
Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych. [W:] Zagrodzki P. (red.), Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku : XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Kraków, 10-12 września 2014 r. : program i streszczenia wystąpień, Warszawa : Wydawnictwo Malamut, s. 82-83.
49
Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 85.
50
Kondratowicz-Pietruszka E., (2014), A Study of the Dynamics of Oxidation in Selected Spreadable Fats Stored Under Refrigeration. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Determinants of Food Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 70-79.
51
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 33-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/720/532
52
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 49-72; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/769/594
53
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego krajowych margaryn. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 73.
54
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania. [W:] Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna : I międzynarodowa konferencja, Krosno, 18-19 kwietnia 2013 roku, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia : Zakład Usług Poligraficznych Jaskulski Zbigniew, s. 75-76.
55
Kondratowicz-Pietruszka E., Białek J., (2013), Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions. [W:] Czaja-Jagielska N. (red.), Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 18-27.
56
Kondratowicz-Pietruszka E., Białek J., (2013), Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 51-69; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/721/533
57
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r, Warszawa :, s. 25-26.
58
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), Health Safety of Margarines Traded in Poland. [W:] Pulkrabová J., Tomaniová M., Nielen M., Hajšlová J. (red.), 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract, Prague : Institute of Chemical Technology, s. 280.
59
Kondratowicz-Pietruszka E., (2013), The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage. [W:] Wawer I., Trziszka T. (red.), Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna, Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, s. 205-217.
60
Kondratowicz-Pietruszka E., Białek J., (2013), Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 121.
61
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 27-46.
62
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 92-115.
63
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Characteristics of Fatty Acids of Polish Refined Rapeseed Oils. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
64
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 3-41.
65
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Obliczenia w analizie chemicznej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 204, [1] s.
66
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 45.
67
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Promocja produktu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 52-72.
68
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 73-91.
69
Kondratowicz-Pietruszka E., (2012), Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 115-123.
70
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2011), Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 139-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455
71
Kondratowicz-Pietruszka E., (2011), Chemia dla studentów towaroznawstwa: wybrane zagadnienia, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 139 s.
72
Kondratowicz-Pietruszka E., (2011), Acid Profile of Canned Fish Oil. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain [on-line], Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 79.
73
Kondratowicz-Pietruszka E., (2011), Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 59-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190415
74
Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), The Acid Profile of Cold-pressed Vegetable Oils. [W:] Sułek , Zieliński R. (red.), Selected Problems of Quality of Cosmetics and Household Chemistry Products, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 36-45.
75
Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Część 3. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, s. 53-76.
76
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 841, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213
77
Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 841, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190205
78
Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), The Acid Profile of Cold-Pressed Vegetable Oils. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 22.
79
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 51-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315
80
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 255 s.
81
Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 73-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/168936325
82
Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przykładzie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 437-453.
83
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 147, s. 44-53.
84
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2009), Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils. [W:] Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 63.
85
Kondratowicz-Pietruszka E., (2009), Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. Część 2. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, s. 39-63.
86
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying. [W:] Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts (Acta Biochimica Polonica; vol. 55, suppl. 1/2008), s. 53-54.
87
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 47-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290
88
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes. [W:] Szłyk E., Jastrzebska A., Szydłowska-Czerniak A. (red.), 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts, s. 46.
89
Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Changes of Quality of Rape Oil During Storage. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 312-316.
90
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil. [W:] Szłyk E., Jastrzebska A., Szydłowska-Czerniak A. (red.), 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts, s. 49.
91
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, s. 15-16.
92
Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Dynamika autoksydacji oleju rzepakowego w czasie przechowywania. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 108-112.
93
Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 67-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/161729797
94
Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6, s. 49-74.
95
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 624-630.
96
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, s. 19-20.
97
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Quality Changes of Vegetable Oils during Storage. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 272-273.
98
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych. [W:] Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 244.
99
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych. [W:] Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 64.
100
Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), The Analysis of Oxidative Changes Occuring in Olive Oil during Storage. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 274-275.
101
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 79-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577
102
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 288 s.
103
Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zmiany jakości olejów przyprawowych w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 47-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/150247810
104
Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zmienności profilu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w czasie przechowywania. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5, s. 30-53.
105
Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Analysis of Oxidative Changes Occurring in Oil During Storage, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", Vol. 57, no. 4(B), s. 297-302; http://journal.pan.olsztyn.pl/fd.php?f=1047
106
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2006), Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 239-243.
107
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 59-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630
108
Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Defining the Quality of Oils Including Flavourings on the Basis of Analysis of Selected Chemical Parameters. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 673-677.
109
Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Porównanie szybkości procesów oksydacyjnych zachodzących w przechowywanych olejach przyprawowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 766-771.
110
Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/106012948
111
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2006), Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych. [W:] Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 129.
112
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów. [W:] Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 217.
113
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 762-765.
114
Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4, s. 39-58.
115
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów. [W:] Ślawska E. (red.), Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, s. 77.
116
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych. [W:] Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień, Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, s. 155.
117
Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 689, s. 37-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/93701165
118
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3, s. 39-61.
119
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2005), Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products. [W:] Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 30.
120
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 689, s. 55-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192
121
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1130-1135.
122
Ostasz L., Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods, "Forum Ware International", Iss. 1, s. 42-49.
123
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2, s. 58-84.
124
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 656, s. 57-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064
125
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 301.
126
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 275-278.
127
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 692-694.
128
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 56.
129
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 167.
130
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 695-698.
131
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 55.
132
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury. [W:] XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty, [b.m.] : [b.w.], s. 132.
133
Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Dynamika utleniania wybranych tłuszczów roślinnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 656, s. 27-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/89451027
134
Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Dynamika utleniania oliwy z oliwek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 23-42.
135
Kondratowicz-Pietruszka E., Weber M., (2003), Zmiany siły nabywczej reala w Brazylii względem wybranych towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 97-116.
136
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych. [W:] XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe, T. 2, Sekcje S6-S12, Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, s. 536.
137
Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Chemia dla studentów towaroznawstwa: wybrane zagadnienia, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 186 s.
138
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 57-74.
139
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 440-442.
140
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych. [W:] XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe, T. 2, Sekcje S6-S12, Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, s. 537.
141
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2003), Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 43-55.
142
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1], s. 2-27.
143
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2002), Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3], s. 1-22.
144
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2002), Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych. [W:] XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002, T. 1, Streszczenia prezentacji, Kraków : [s.n.], s. 381.
145
Kondratowicz-Pietruszka E., (2002), Znaczenie oceny dynamiki procesów w rozwoju nauki o jakości. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 162-165.
146
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2], s. 8-14.
147
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 249, [1] s.
148
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 689-694.
149
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2], s. 1-7.
150
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych. [W:] 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe, Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, s. S8-P51.
151
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., (2001), Chemia w kształceniu towaroznawcy. [W:] Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : SGGW Warszawa, 26-27 IV 2001 , Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 44.
152
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu. [W:] 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe, Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, s. S8-P54.
153
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 695-700.
154
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2000), Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis, "European Journal of Lipid Science and Technology", vol. 102, iss. 4, s. 276-281.
155
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 191.
156
Kondratowicz-Pietruszka E., (1999), Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 53-62.
157
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., (1999), Kinetyka kwalimetryczna jako metoda analityczna : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 192-193.
158
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., (1999), Kinetic Methods in the Product Quality Evaluation. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 944-949.
159
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Testing Changes in Edible Oil Quality. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 532-537.
160
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych. [W:] Mieczysław Pałasiński (red.), Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 72-73.
161
Ostasz L., (1999), Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 186 k.
162
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1998), Jakość tłuszczów roślinnych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 353-356.
163
Kondratowicz-Pietruszka E., (1998), Koszty jakości w ujęciu kinetycznym. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 198-201.
164
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1998), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Dynamika zmian jakości wyrobów, s. 1-15.
165
Kondratowicz-Pietruszka E., (1997), Aldehydy zanieczyszczające powietrze. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 343-347.
166
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., (1997), Kinetyka procesów ekonomicznych. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [9], s. 1-62.
167
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., (1997), Funkcje powolności w ocenie smakowitości oleju rzepakowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 488, s. 5-19.
168
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Smaga E., (1996), Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 138-139.
169
Kondratowicz-Pietruszka E., (1996), Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów. [W:] zebrał ma., publikacji Jacek KANIEWSKI (red.), Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 139-144.
170
Kondratowicz-Pietruszka E., (1996), Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [8], s. 1[8]-16[23].
171
Kondratowicz-Pietruszka E., (1996), New Retardation Functions in the Evaluation of Changes in the Savoriness of Cooking Oil. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 431-433.
172
Kondratowicz-Pietruszka E., (1995), Modele kinetyczne stosowane do opisu zmian cech jakości wyrobów. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 135-136.
173
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1995), Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl, "Fett", J. 97, 11, s. 414-420.
174
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1995), Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 459, s. 15-27.
175
Kondratowicz-Pietruszka E., (1995), Kinetyczna analiza wybranych krzywych zmian jakości wyrobów, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 125), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 160 s.
176
Stokłosa K., Kondratowicz E., Ostasz L., (1995), Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 69-84.
177
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1994), Wybrane zagadnienia kinetyki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 86 s.
178
Kondratowicz E., (1994), Ocena skutków złego przechowywania olejów jadalnych w krajowych sklepach w latach 1983-1991. [W:] Bohdan Achremowicz (red.), Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 207.
179
Stokłosa K., Kondratowicz E., (1993), Kinetyczna ocena szybkości i mechanizmu procesów inflacji, (Rector's Lectures, no 13), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 s.
180
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1993), Nowe metody oceny szybkości i mechanizmu zmian jakości żywności. [W:] Zbigniew Duda (red.), Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne : XXIV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Wrocław 29-30 czerwca 1993 : streszczenia referatów i doniesień plakatowych, Wrocław : Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej, s. 288.
181
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1993), New Methods Evaluating the Rate and Mechanics of Changes in Produkt Quality. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-25.
182
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1993), Kritische Bemerkungen zu den gegenwärting angewandten Prüfmethoden der Stabilität von Fettpradukten und Antioxidantien, "Forum Ware", 21, nr 1-4, s. 74-78.
183
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1993), Krytyczne wartości liczby Lea i smakowitości w ocenie okresu trwałości oleju uniwersalnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 397, s. 31-39.
184
Kondratowicz E., (1992), Ocena wpływu temperatury na szybkość procesów wzrostu liczby Lea L 100(t) w oleju uniwersalnym, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 29/30, s. 107-116.
185
Kondratowicz E., (1992), Wpływ powierzchni zetknięcia się kwasu oleinowego z powietrzem na szybkość wzrostu liczby nadtlenkowej L 100 (t) w oleju uniwersalnym, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 29/30, s. 117-127.
186
Stokłosa K., Kondratowicz E., (1991), Znaczenie kinetyki kwalitonomicznej i ekonomicznej, tj. nauki o szybkości i mechanizmie procesów zmian jakości wyrobów i procesów ekonomicznych w kształceniu kadr inżynieryjno-ekonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 554, s. 74-77.
187
Kondratowicz E., (1991), Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego na podstawie szybkości zmian wartości liczby Lea. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 150.
188
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1991), Problemy przeceny starzejących się olejów jadalnych w handlu. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 151.
189
Czechowska-Liszka M., Kondratowicz E., (1991), Próba określania ważkości cech jakości oleju sojowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 101-109.
190
Kondratowicz-Pietruszka E., (1991), Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego z wykorzystaniem kinetycznych parametrów kwasu oleinowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 338, s. 5-23.
191
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1991), Okres trwałości oleju jadalnego w modelu ilościowym. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 149.
192
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1991), Nowa metoda oceny podatności produktów tłuszczowych do ulegania zasadowej hydrolizie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 338, s. 25-39.
193
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1990), Ogólna problematyka kinetyki kwalitonomicznej, tj. kinetyki procesów zmian jakości wyrobów. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1-5.
194
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1990), Kinetyczny podział i opis procesów inflacji. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych, s. 1[37]-28[64].
195
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1990), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów, Stokłosa K. (red.), Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 200 s.
196
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1990), Miary w kinetyce ekonomicznej. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych, s. 1[19]-17[35].
197
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1990), Kientyczna ocena okresu trwałości olejów jadalnych metodą przyspieszoną. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[7]-30[38].
198
Kondratowicz E., Smaga E., Stanisz T., Stokłosa K., (1990), Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych, s. 1-10.
199
Kondratowicz E., (1990), Problemy wyznaczania okresów gwarancji produktów tłuszczowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 23-33.
200
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1989), Kinetyczna ważkość cechy jakości i okres gwarancji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 21-28.
201
Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1989), Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 301, s. 5-19.
202
Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1988), Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 224.
203
Kondratowicz E., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1988), Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania, "MT Problemy Magazynowania i Transportu", nr 3-4 (19-20), s. 68-75.
204
Stokłosa K., Kondratowicz E., Sybistowicz D., (1988), Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 39-51.
205
Kondratowicz E., (1988), Porównanie trwałości oleju rzepakowego produkcji polskiej i francuskiej. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 191.
206
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1988), Problems of Estimation of Stability of Commodity, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 253-272.
207
Czechowska-Liszka M., Kondratowicz E., Stokłosa K., (1988), Krytyczna ocena metody termostatowej w badaniach nad stabilnością tłuszczów jadalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 53-65.
208
Kondratowicz E., (1988), Kinetyczna ważkość cechy. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 44.
209
Stokłosa K., Stanisz T., Smaga E., Kondratowicz E., Czechowska-Liszka M., (1988), Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 5-21.
210
Stokłosa K., Kondratowicz E., Sybistowicz D., (1987), Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 163.
211
Kondratowicz E., (1986), Kinetyka zmian parametrów jakości oleju rzepakowego w czasie jego przechowywania, Prom. Stokłosa K., Kraków : , 215 k.
212
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1985), Kinetyka kwalitonomiczna: kinetyka zmian miar cech jakości towarów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
213
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1985), Kinetyka przemian produktów spożywczych. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 174.
214
Kondratowicz E., (1985), Zastosowanie kwasu chromowego do oceny podatności produktów tłuszczowych na utlenianie - część 1, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii", nr 205, s. 93-102.
215
Kondratowicz E., Stokłosa K., (1984), Afiniczna przekształcalność krzywych zmian miar cech jakości. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 87-88.
216
Kondratowicz E., (1984), Ocena szybkości zmian fizykochemicznych cech jakości za pomocą czasu określonego stopnia przemiany na przykładzie szybkości wzrostu liczby kwasowej w tłuszczach jadalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii", nr 186, s. 27-41.
217
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1984), Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 19.
218
Stokłosa K., Kondratowicz E., (1984), Szybkość spalania wybranych produktów tłuszczowych. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 223-225.
219
Stokłosa K., Sybistowicz D., Kondratowicz E., (1984), Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 68.
220
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1984), Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 19.
221
Miłkowska A., Kondratowicz E., (1983), Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 171-178.
222
Kondratowicz E., (1980), Próba określenia obserwowanej szybkości procesu kwaśnienia mleka metodą konduktometryczną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 130, s. 45-54.
223
Miłkowska A., Kosek A., Kondratowicz E., Stokłosa K., (1980), Szybkość kwaśnienia mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 223-236.
224
Ostasz L., Kozera P., Białek J., (2014), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 62 k.
225
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kozera P., (2013), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
226
Fizykochemiczne przemiany lipidów, (2012), Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
227
Kondratowicz-Pietruszka E., Piwowarczyk J., Cięszczyk M., Gondek I., (2011), Analiza zmian jakościowych tłuszczów jadalnych. Etap 1, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 26 k.
228
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2000), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1], Buczek B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
229
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
230
Dynamika zmian jakości wyrobów, (1998), Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
231
Kinetyka procesów. Cz. [9], (1997), Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
232
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., (1995), Kinetyka procesów. Cz. [7], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
233
Stokłosa K., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., Dzióbek B., (1994), Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. Cz. [6], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 k.
234
Kondratowicz E., Stokłosa K., Dzióbek B., Polańska M., Byrski B., (1993), Kinetyka zmian jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15, 12, 6, [11] k.
235
Kondratowicz E., Ostasz L., Dzióbek B., Byrski B., Polańska M., (1993), Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. Cz. [5], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
236
Kondratowicz E., Sybistowicz D., (1992), Kinetyka ekonomiczna. Cz. [4], Kinetyczna ocena dynamiki i mechanizmu wybranych procesów ekonomicznych, Stokłosa K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
237
Stokłosa K., Kondratowicz E., (1991), Kinetyka procesów ekonomicznych. Cz. [3], Kinetyczna metoda oceny sprawności ekonomicznej i zarządzania polskiego przedsiębiorstwa działającego w warunkach inflacji akceleracyjnej,, Kondratowicz E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@misc{UEK:2168340263,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "51",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@inbook{UEK:2168340175,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "104-114",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
3
@unpublished{UEK:2168338783,
author = "Mateusz Macałka",
title = "Preferencje konsumenckie i jakość przetworów rybnych",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003406},
}
4
@article{UEK:2168332611,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (58)",
pages = "44-56",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2019.01.04},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168340157,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania konsumenckie dotyczące olejów roślinnych oraz wpływ przypraw na jakość oleju słonecznikowego podczas przechowywania",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "118-131",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
6
@misc{UEK:2168335627,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Joanna Pietruszka",
title = "Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości oleju słonecznikowego w czasie przechowywania",
booktitle = "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna : medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych : VI konferencja, Krosno, 9-10 maja 2019 roku",
pages = "39-40",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia",
year = "2019",
isbn = "978-83-64457-48-7",
}
7
@misc{UEK:2168340261,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Effect of Spices on the Quality of Sunflower Oil During Storage",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "50",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
8
@article{UEK:2168338579,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch",
title = "The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria",
number = "18(3)",
pages = "293-303",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2019.0675},
url = {https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf},
}
9
@unpublished{UEK:2168333155,
author = "Joanna Grobelny",
title = "Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003370},
}
10
@inbook{UEK:2168325779,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Mateusz Macałka",
title = "Aspekt ekonomiczny zakupu konserw rybnych",
booktitle = "General Quality Problems",
pages = "165-174",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-856-8",
}
11
@article{UEK:2168325783,
author = "Renata Francik and Mirosław Krosniak and Maciej Gastol and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Oil from Seeds of Various Grape Cultivars Grown in Southern Poland and Its Antioxidant Properties",
journal = "Engineering for Rural Development",
number = "vol. 17",
pages = "721-726",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22616/ERDev2018.17.N408},
url = {http://www.tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N408.pdf},
}
12
@article{UEK:2168310955,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (50)",
pages = "103-115",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.01.10},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf},
}
13
@misc{UEK:2168319609,
author = "Małgorzata Kucia and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "57",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
14
@inbook{UEK:2168319213,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "45-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
15
@inbook{UEK:2168319223,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
16
@misc{UEK:2168319601,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Janina Brończak and Katarzyna Madejska",
title = "Analiza informacji na opakowaniach margaryn dotyczących zawartości składników odżywczych",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
17
@misc{UEK:2168319603,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka podatności na utlenianie wybranych olejów orzechowych",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "48",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
18
@misc{UEK:2168319605,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Mateusz Macałka",
title = "Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
19
@article{UEK:2168322457,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (967)",
pages = "33-51",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0967.0703},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009},
}
20
@misc{UEK:2168316047,
author = "Mateusz Macałka and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej",
pages = "47",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7717-265-0",
}
21
@misc{UEK:2168316057,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Porównanie jakości wybranych przypraw polskiego rynku",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej",
pages = "102",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7717-265-0",
}
22
@inbook{UEK:2168319201,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Janina Brończak and Katarzyna Madejska",
title = "Analiza informacji dotyczących zawartości składników odżywczych na opakowaniach margaryn",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
23
@inbook{UEK:2168319217,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Mateusz Macałka",
title = "Wpływ temperatury na dynamikę autooksydacji wybranych olejów roślinnych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "68-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
24
@inbook{UEK:2168315809,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Porównanie jakości wybranych przypraw na polskim rynku",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN",
pages = "68-78",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM},
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-7717-264-3",
}
25
@inbook{UEK:2168319327,
author = "Małgorzata Kucia and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analiza porównawcza preferencji konsumentów odnośnie kosmetyków do kąpieli i mycia ciała",
booktitle = "Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej",
pages = "196-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Kosmetyki.pdf},
isbn = "978-83-949236-2-4 ; 978-83-949535-2-2",
}
26
@misc{UEK:2168319599,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
27
@inbook{UEK:2168315817,
author = "Mateusz Macałka and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Preferencje konsumenckie w zakresie spożywania produktów rybnych",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN",
pages = "324-333",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM},
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-7717-264-3",
}
28
@inbook{UEK:2168307089,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Quality Determinants of Deep-Frozen Spinach (Spinacia oleracea L.)",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "216-225",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
29
@misc{UEK:2168309369,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "129",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
30
@misc{UEK:2168308647,
author = "Mirosław Krosniak and Anna Zalewska and Renata Francik and Barbara Tatar and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Elżbieta Pisulewska and Agnieszka Wojtanowska-Krosniak and Halina Rudd",
title = "The Content of Oil and Fatty Acid Composition in 8 Cultivars of Oat Grown in Lesser Poland Region",
booktitle = "Abstracts of Oral and Poster Presentation",
pages = "174",
adress = "St. Petersburg",
publisher = "N.I. Vavilov Institute of Plant Genetic Resources (VIR)",
year = "2016",
isbn = "978-5-9908522-2-8",
}
31
@misc{UEK:2168305247,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w szpinaku metodą absorpcji atomowej",
booktitle = "Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków : sesja naukowa : Rola chemii analitycznej w ortopedii i stomatologii",
pages = "90",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej",
year = "2016",
isbn = "978-83-7775-408-5",
}
32
@inbook{UEK:2168307041,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Mateusz Macałka",
title = "Dynamics of Milk Souring with Kefir Fungi",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "129-138",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
33
@article{UEK:2168308585,
author = "Agnieszka Wojtanowska-Krośniak and Renata Francik and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Maria Buczek and Paweł Zagrodzki and Mirosław Krośniak",
title = "Zawartość tłuszczu oraz skład kwasów tłuszczowych pozyskanych z różnych odmian rokitnika uprawianych w południowej Polsce",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 49 (XLIX), 3",
pages = "432-436",
year = "2016",
url = {http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%203/BR%203_2016%20art%2043%20s%20432-436.pdf},
}
34
@misc{UEK:2168305197,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Quality of Selected Margarines Polish Market",
booktitle = "Rośliny oleiste - postępy w genetyce, hodowli, technologii i analityce lipidów : streszczenia : XXXIII Konferencja Naukowa, 5-6.04.2016 Poznań",
pages = "122-123",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB",
year = "2016",
url = {http://www.ihar.poznan.pl/zasoby/streszczenia2016.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168307995,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "A Comparative Analysis of Certain Cold Pressed Nut and Seed Oils",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "688-695",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
36
@inbook{UEK:2168301859,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów",
booktitle = "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna",
pages = "192-208",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia",
year = "2015",
isbn = "978-83-64457-16-6",
}
37
@article{UEK:2168301881,
author = "Agnieszka Satora and Renata Francik and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Maciej Gąstoł and Mirosław Krośniak",
title = "Wydajność i skład oleju pozyskanego z pestek winogron",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 48 (XLVIII), 3",
pages = "518-521",
year = "2015",
url = {http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%203/Bromatologia%203_2015%20art%2053%20s%20518-521.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2168301171,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Characteristics of Organic Farming Products - a Case Study of Oils",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "54-63",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
39
@misc{UEK:2168301909,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania",
booktitle = "XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015",
pages = "55-56",
year = "2015",
}
40
@article{UEK:2168301225,
author = "Joanna Białek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowań do tłuszczów roślinnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "182-187",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Preferencje%20konsumentow%20w%20zakresie%20wyboru%20opakowan%20do%20tluszczow%20roslinnych_348.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168296035,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Surowce naturalne we współczesnych kosmetykach a preferencje konsumentów",
booktitle = "II Międzynarodowa Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna", Krosno 6-7 maja 2015 roku",
pages = "124-126",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia",
year = "2015",
isbn = "978-83-64457-13-5",
}
42
@inbook{UEK:2168303813,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Anna Kendzierawska",
title = "Labelling of Food Products and Consumer Awareness",
booktitle = "Selected Determinants of Food Products Quality",
pages = "60-69",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-291-6",
}
43
@inbook{UEK:2168284293,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "77-89",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
44
@inbook{UEK:2168303783,
author = "Joanna Białek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Survey of Consumer Preferences for Foods Containing Plant Stanol-enriched Fats",
booktitle = "Medycyna naturalna w leczeniu i profilaktyce nowotworów",
pages = "11-18",
adress = "Krosno ; Wrocław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia",
year = "2014",
isbn = "978-83-64457-11-1",
}
45
@inbook{UEK:2168303825,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Joanna Białek",
title = "Fatty Acid Profile and Oxidation Kinetics of Selected Fat Emulsions",
booktitle = "Selected Determinants of Food Products Quality",
pages = "182-191",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-291-6",
}
46
@misc{UEK:2168284329,
author = "Joanna Białek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie wyboru opakowania do tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "49",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
47
@article{UEK:2168303733,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 47 (XLVII), 3",
pages = "503-507",
year = "2014",
url = {http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2014/Sk%C5%82ad%20Bromatologia%209_09%20png%20300dpi.pdf},
}
48
@misc{UEK:2168303845,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zachowania nabywców na rynku produktów tłuszczowych",
booktitle = "Bromatologia dla społeczeństwa XXI wieku : XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Kraków, 10-12 września 2014 r. : program i streszczenia wystąpień",
pages = "82-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Malamut",
year = "2014",
isbn = "978-83-934442-5-0",
}
49
@misc{UEK:2168284239,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Assessment of Oxidative Stability of Rapeseed and Sunflower Oils",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "85",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
50
@inbook{UEK:2168303819,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "A Study of the Dynamics of Oxidation in Selected Spreadable Fats Stored Under Refrigeration",
booktitle = "Selected Determinants of Food Products Quality",
pages = "70-79",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-291-6",
}
51
@article{UEK:2168287355,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analiza kwasów tłuszczowych oleju z konserw sardynek",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "33-49",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/720/532},
}
52
@article{UEK:2168279103,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakościowe wybranych olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "49-72",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/769/594},
}
53
@misc{UEK:2168294735,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego krajowych margaryn",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "73",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
54
@misc{UEK:2168303847,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania",
booktitle = "Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna : I międzynarodowa konferencja, Krosno, 18-19 kwietnia 2013 roku",
pages = "75-76",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia : Zakład Usług Poligraficznych Jaskulski Zbigniew",
year = "2013",
isbn = "978-83-62960-14-9",
}
55
@inbook{UEK:2168292363,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Joanna Białek",
title = "Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Packaging and Ecology",
pages = "18-27",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-6-8",
}
56
@article{UEK:2168287357,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Joanna Białek",
title = "Współczesny rynek tłuszczów ze szczególnym uwzględnieniem obrotu towarowego tłuszczami roślinnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "51-69",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/721/533},
}
57
@misc{UEK:2168303849,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Wpływ dodatku przypraw na kształtowanie się jakości olejów w czasie ich przechowywania",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r.",
pages = "25-26",
adress = "Warszawa",
year = "2013",
}
58
@misc{UEK:2168292729,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Health Safety of Margarines Traded in Poland",
booktitle = "6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract",
pages = "280",
adress = "Prague",
publisher = "Institute of Chemical Technology",
year = "2013",
url = {http://www.rafa2013.eu/pdf/BoA_RAFA_2013.pdf#page=251&view=Fit},
isbn = "978-80-7080-861-0",
}
59
@inbook{UEK:2168303787,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Effect of Spices on the Quality of Oils During Storage",
booktitle = "Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna",
pages = "205-217",
adress = "Krosno",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia",
year = "2013",
isbn = "978-83-64457-00-5",
}
60
@misc{UEK:2168294697,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Joanna Białek",
title = "Characteristic of Modern Packaging of Lipid Emulsions",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "121",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
61
@article{UEK:2168257610,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Kwasy tłuszczowe wybranych olejów roślinnych tłoczonych na zimno",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "27-46",
year = "2012",
}
62
@article{UEK:2168229144,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "92-115",
year = "2012",
}
63
@inbook{UEK:2168245216,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Characteristics of Fatty Acids of Polish Refined Rapeseed Oils",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
64
@unpublished{UEK:2168273652,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakości olejów roślinnych przechowywanych w warunkach chłodniczych",
booktitle = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "3-41",
year = "2012",
}
65
@book{UEK:2168261780,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Obliczenia w analizie chemicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-588-8",
}
66
@misc{UEK:2168294501,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "45",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
67
@article{UEK:2168229154,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Promocja produktu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "52-72",
year = "2012",
}
68
@article{UEK:2168229148,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Turystyka religijno-pielgrzymkowa w gminie Dębowiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "73-91",
year = "2012",
}
69
@inbook{UEK:2168289769,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Canned Fish as a Source of Unsaturated Fatty Acids",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "115-123",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
70
@article{UEK:2168221600,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "139-161",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455},
}
71
@book{UEK:2168226006,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Chemia dla studentów towaroznawstwa : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-550-5",
}
72
@misc{UEK:2168223982,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Acid Profile of Canned Fish Oil",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "79",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2011",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14622&from=latest},
isbn = "978-83-7717-070-0",
}
73
@article{UEK:2168221592,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka profilu kwasowego olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "59-77",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190415},
}
74
@inbook{UEK:2165902469,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Acid Profile of Cold-pressed Vegetable Oils",
booktitle = "Selected Problems of Quality of Cosmetics and Household Chemistry Products",
pages = "36-45",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-422-5 ; 978-83-7204-927-8",
}
75
@unpublished{UEK:2168228642,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8",
pages = "53-76",
year = "2010",
}
76
@article{UEK:2168220852,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "841",
pages = "65-83",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213},
}
77
@article{UEK:2168220850,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych wybranych olejów roślinnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "841",
pages = "49-63",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190205},
}
78
@misc{UEK:2168285095,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Acid Profile of Cold-Pressed Vegetable Oils",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "22",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
79
@article{UEK:2165626690,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "51-71",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315},
}
80
@book{UEK:2165725615,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "978-83-7252-503-1",
}
81
@article{UEK:2165626732,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika wzrostu kwasowości fermentowanych soków warzywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "73-86",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168936325},
}
82
@inbook{UEK:2163756112,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zapewnienie bezpieczeństwa żywności na przykładzie zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "437-453",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
83
@article{UEK:2165902394,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "147",
pages = "44-53",
adress = "",
year = "2010",
}
84
@misc{UEK:2168228494,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "63",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2009",
}
85
@unpublished{UEK:2168222414,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7",
pages = "39-63",
year = "2009",
}
86
@misc{UEK:2166356755,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying",
booktitle = "Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts",
pages = "53-54",
year = "2008",
issn = "0001-527X",
}
87
@article{UEK:50568,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "47-65",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290},
}
88
@misc{UEK:2168259502,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes",
booktitle = "9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts",
pages = "46",
year = "2008",
}
89
@inbook{UEK:2165818563,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Changes of Quality of Rape Oil During Storage",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "312-316",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
90
@misc{UEK:2168259504,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil",
booktitle = "9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts",
pages = "49",
year = "2008",
}
91
@misc{UEK:2168305579,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa]",
pages = "15-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
year = "2008",
}
92
@inbook{UEK:2165792067,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika autoksydacji oleju rzepakowego w czasie przechowywania",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "108-112",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
93
@article{UEK:50566,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Profil kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek dostępnej na polskim rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "67-80",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161729797},
}
94
@unpublished{UEK:2164873880,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka olejów roślinnych bogatych w polinienasycone kwasy tłuszczowe",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6",
pages = "49-74",
year = "2008",
}
95
@inbook{UEK:2165630632,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "624-630",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
96
@misc{UEK:2168305577,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa]",
pages = "19-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
year = "2008",
}
97
@misc{UEK:2168218944,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Quality Changes of Vegetable Oils during Storage",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "272-273",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
98
@misc{UEK:2168218718,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych",
booktitle = "Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów",
pages = "244",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
}
99
@misc{UEK:2168306123,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych",
booktitle = "Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów",
pages = "64",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
}
100
@misc{UEK:2168218960,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "The Analysis of Oxidative Changes Occuring in Olive Oil during Storage",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "274-275",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
101
@article{UEK:51081,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "79-92",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577},
}
102
@book{UEK:52883,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-367-9",
}
103
@article{UEK:51078,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakości olejów przyprawowych w czasie przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "47-63",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150247810},
}
104
@unpublished{UEK:2168325269,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmienności profilu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w czasie przechowywania",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5",
pages = "30-53",
year = "2007",
}
105
@article{UEK:2168219768,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analysis of Oxidative Changes Occurring in Oil During Storage",
journal = "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences",
number = "Vol. 57, no. 4(B)",
pages = "297-302",
year = "2007",
url = {http://journal.pan.olsztyn.pl/fd.php?f=1047},
}
106
@inbook{UEK:2166375784,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "239-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
107
@article{UEK:53023,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "59-79",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630},
}
108
@inbook{UEK:2165870324,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Defining the Quality of Oils Including Flavourings on the Basis of Analysis of Selected Chemical Parameters",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "673-677",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
109
@inbook{UEK:2165779166,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Porównanie szybkości procesów oksydacyjnych zachodzących w przechowywanych olejach przyprawowych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "766-771",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
110
@article{UEK:53022,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka składu chemicznego i wartości odżywczej soków wzbogacanych karotenem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "43-58",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106012948},
}
111
@misc{UEK:2166471147,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych",
booktitle = "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku",
pages = "129",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7421-075",
}
112
@misc{UEK:2166471152,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów",
booktitle = "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku",
pages = "217",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7421-075",
}
113
@inbook{UEK:2165870756,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "762-765",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
114
@unpublished{UEK:2168325691,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4",
pages = "39-58",
year = "2006",
}
115
@misc{UEK:2168219556,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów",
booktitle = "Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r.",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89541-39-4",
}
116
@misc{UEK:2168328535,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "155",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR",
year = "2005",
}
117
@article{UEK:52840,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka polskiego rynku tłuszczów roślinnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "689",
pages = "37-53",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93701165},
}
118
@unpublished{UEK:2168228660,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3",
pages = "39-61",
year = "2005",
}
119
@misc{UEK:2168332055,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products",
booktitle = "Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge",
pages = "30",
year = "2005",
}
120
@article{UEK:52842,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "689",
pages = "55-74",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192},
}
121
@inbook{UEK:2166536118,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1130-1135",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
122
@article{UEK:2168229638,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods",
journal = "Forum Ware International",
number = "Iss. 1",
pages = "42-49",
year = "2004",
}
123
@unpublished{UEK:2168228654,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2",
pages = "58-84",
year = "2004",
}
124
@article{UEK:2168220162,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "656",
pages = "57-77",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064},
}
125
@misc{UEK:2168332683,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne",
pages = "301",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
126
@inbook{UEK:2168222154,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "275-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
127
@inbook{UEK:2168151750,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "692-694",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
128
@misc{UEK:2168228482,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "56",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
129
@misc{UEK:2168332685,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne",
pages = "167",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
130
@inbook{UEK:2168135980,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "695-698",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
131
@misc{UEK:2168228478,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "55",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
132
@misc{UEK:2168334837,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury",
booktitle = "XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty",
pages = "132",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2004",
}
133
@article{UEK:2168220160,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika utleniania wybranych tłuszczów roślinnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "656",
pages = "27-41",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89451027},
}
134
@article{UEK:2168221086,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika utleniania oliwy z oliwek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "23-42",
year = "2003",
}
135
@article{UEK:2168221088,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Marco Weber",
title = "Zmiany siły nabywczej reala w Brazylii względem wybranych towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "97-116",
year = "2003",
}
136
@misc{UEK:2168349650,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych",
booktitle = "XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12",
pages = "536",
adress = "Lublin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Chemiczne",
year = "2003",
isbn = "83-901844-7-8",
}
137
@book{UEK:2168289649,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Chemia dla studentów towaroznawstwa : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-158-1",
}
138
@article{UEK:2168221090,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "57-74",
year = "2003",
}
139
@inbook{UEK:2168231310,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "440-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
140
@misc{UEK:2168349654,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych",
booktitle = "XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12",
pages = "537",
adress = "Lublin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Chemiczne",
year = "2003",
isbn = "83-901844-7-8",
}
141
@article{UEK:2168221096,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "43-55",
year = "2003",
}
142
@unpublished{UEK:2168228644,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1]",
pages = "2-27",
year = "2003",
}
143
@unpublished{UEK:2168228540,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3]",
pages = "1-22",
year = "2002",
}
144
@misc{UEK:2168349658,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych",
booktitle = "XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji",
pages = "381",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-916418-0-5",
}
145
@inbook{UEK:2168243988,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Znaczenie oceny dynamiki procesów w rozwoju nauki o jakości",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "162-165",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
146
@unpublished{UEK:2168228532,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2]",
pages = "8-14",
year = "2001",
}
147
@book{UEK:2168286213,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-7252-072-0",
}
148
@inbook{UEK:2168231240,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "689-694",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
149
@unpublished{UEK:2168228530,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2]",
pages = "1-7",
year = "2001",
}
150
@misc{UEK:2168228150,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych",
booktitle = "44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe",
pages = "S8-P51",
adress = "Zabrze",
publisher = "dr. Śląskie Centrum Wydawnicze",
year = "2001",
isbn = "83-90-1844-5-1",
}
151
@inbook{UEK:2168228208,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Chemia w kształceniu towaroznawcy",
booktitle = "Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II Konferencja Naukowo-Dydaktyczna : SGGW Warszawa, 26-27 IV 2001 ",
pages = "44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "2001",
isbn = "83-7244-021-6",
}
152
@misc{UEK:2168228144,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu",
booktitle = "44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe",
pages = "S8-P54",
adress = "Zabrze",
publisher = "dr. Śląskie Centrum Wydawnicze",
year = "2001",
isbn = "83-90-1844-5-1",
}
153
@inbook{UEK:2168231238,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "695-700",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
154
@article{UEK:2168233790,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis",
journal = "European Journal of Lipid Science and Technology",
number = "vol. 102, iss. 4",
pages = "276-281",
year = "2000",
}
155
@inbook{UEK:2168275791,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
156
@article{UEK:2168242324,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "53-62",
year = "1999",
}
157
@inbook{UEK:2168275781,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyka kwalimetryczna jako metoda analityczna : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "192-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
158
@inbook{UEK:2168253806,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetic Methods in the Product Quality Evaluation",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2",
pages = "944-949",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-88-9",
}
159
@inbook{UEK:2168253600,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Testing Changes in Edible Oil Quality",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "532-537",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
160
@misc{UEK:2168347142,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "72-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
161
@unpublished{UEK:2168311313,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
162
@inbook{UEK:2168248774,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Jakość tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "353-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
163
@inbook{UEK:2168248888,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Koszty jakości w ujęciu kinetycznym",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "198-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
164
@unpublished{UEK:2168259132,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C",
booktitle = "Dynamika zmian jakości wyrobów",
pages = "1-15",
year = "1998",
}
165
@inbook{UEK:2168240454,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Aldehydy zanieczyszczające powietrze",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "343-347",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
166
@unpublished{UEK:2168258148,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyka procesów ekonomicznych",
booktitle = "Kinetyka procesów. [9]",
pages = "1-62",
year = "1997",
}
167
@article{UEK:2168242318,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa",
title = "Funkcje powolności w ocenie smakowitości oleju rzepakowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "488",
pages = "5-19",
year = "1997",
}
168
@misc{UEK:2168252536,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Edward Smaga",
title = "Wartość pieniądza w ujęciu kinetycznym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "138-139",
year = "1996",
}
169
@inbook{UEK:2168263616,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Metody kinetyczne w ocenie jakości towarów",
booktitle = "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.)",
pages = "139-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
170
@unpublished{UEK:2168258140,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Ocena zmian smakowitości oleju uniwersalnego z zastosowaniem funkcji powolności",
booktitle = "Kinetyka procesów. [8]",
pages = "1[8]-16[23]",
year = "1996",
}
171
@inbook{UEK:2168255320,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "New Retardation Functions in the Evaluation of Changes in the Savoriness of Cooking Oil",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "431-433",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
172
@misc{UEK:2168239296,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Modele kinetyczne stosowane do opisu zmian cech jakości wyrobów",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "135-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
173
@article{UEK:2168262338,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl",
journal = "Fett",
number = "J. 97, 11",
pages = "414-420",
year = "1995",
}
174
@article{UEK:2168234016,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "459",
pages = "15-27",
year = "1995",
}
175
@book{UEK:2168247074,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Kinetyczna analiza wybranych krzywych zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "0209-1674",
}
176
@article{UEK:2168262550,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "69-84",
year = "1995",
}
177
@book{UEK:2168247190,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Wybrane zagadnienia kinetyki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-05-X",
}
178
@misc{UEK:2168346474,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Ocena skutków złego przechowywania olejów jadalnych w krajowych sklepach w latach 1983-1991",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "207",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
179
@book{UEK:2168252030,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyczna ocena szybkości i mechanizmu procesów inflacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1230-1477",
}
180
@misc{UEK:2168346702,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Nowe metody oceny szybkości i mechanizmu zmian jakości żywności",
booktitle = "Jakość żywności - uwarunkowania surowcowe i technologiczne : XXIV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Wrocław 29-30 czerwca 1993 : streszczenia referatów i doniesień plakatowych",
pages = "288",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej",
year = "1993",
isbn = "83-85550-15-1",
}
181
@misc{UEK:2168347062,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "New Methods Evaluating the Rate and Mechanics of Changes in Produkt Quality",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-25",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
182
@article{UEK:2168338511,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kritische Bemerkungen zu den gegenwärting angewandten Prüfmethoden der Stabilität von Fettpradukten und Antioxidantien",
journal = "Forum Ware",
number = "21, 1-4",
pages = "74-78",
year = "1993",
}
183
@article{UEK:2168248188,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Krytyczne wartości liczby Lea i smakowitości w ocenie okresu trwałości oleju uniwersalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "397",
pages = "31-39",
year = "1993",
}
184
@article{UEK:2168345770,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Ocena wpływu temperatury na szybkość procesów wzrostu liczby Lea L 100(t) w oleju uniwersalnym",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 29/30",
pages = "107-116",
year = "1992",
}
185
@article{UEK:2168345762,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Wpływ powierzchni zetknięcia się kwasu oleinowego z powietrzem na szybkość wzrostu liczby nadtlenkowej L 100 (t) w oleju uniwersalnym",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 29/30 ",
pages = "117-127",
year = "1992",
}
186
@article{UEK:2168332353,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Znaczenie kinetyki kwalitonomicznej i ekonomicznej, tj. nauki o szybkości i mechanizmie procesów zmian jakości wyrobów i procesów ekonomicznych w kształceniu kadr inżynieryjno-ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "554",
pages = "74-77",
year = "1991",
}
187
@misc{UEK:2168345966,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego na podstawie szybkości zmian wartości liczby Lea",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "150",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
188
@misc{UEK:2168345968,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Problemy przeceny starzejących się olejów jadalnych w handlu",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "151",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
189
@article{UEK:2168245724,
author = "Maria Czechowska-Liszka and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Próba określania ważkości cech jakości oleju sojowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "101-109",
year = "1991",
}
190
@article{UEK:2168251960,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Ocena okresu trwałości oleju uniwersalnego z wykorzystaniem kinetycznych parametrów kwasu oleinowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "338",
pages = "5-23",
year = "1991",
}
191
@misc{UEK:2168345980,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Okres trwałości oleju jadalnego w modelu ilościowym",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "149",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
192
@article{UEK:2168248542,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Nowa metoda oceny podatności produktów tłuszczowych do ulegania zasadowej hydrolizie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "338",
pages = "25-39",
year = "1991",
}
193
@unpublished{UEK:2168262976,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Ogólna problematyka kinetyki kwalitonomicznej, tj. kinetyki procesów zmian jakości wyrobów",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1-5",
year = "1990",
}
194
@unpublished{UEK:2168263784,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyczny podział i opis procesów inflacji",
booktitle = "Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych",
pages = "1[37]-28[64]",
year = "1990",
}
195
@book{UEK:2168247180,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian wartości miar cech jakości towarów",
editor = Stokłosa Krzesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
196
@unpublished{UEK:2168263782,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Miary w kinetyce ekonomicznej",
booktitle = "Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych",
pages = "1[19]-17[35]",
year = "1990",
}
197
@unpublished{UEK:2168262978,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kientyczna ocena okresu trwałości olejów jadalnych metodą przyspieszoną",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1[7]-30[38]",
year = "1990",
}
198
@unpublished{UEK:2168263780,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Edward Smaga and Tadeusz Stanisz and Krzesław Stokłosa",
title = "Problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Kinetyka procesów ekonomicznych. [2], Kinetyka ekonomiczna : problematyka naukowa i dydaktyczna kinetyki ciągłych procesów ekonomicznych",
pages = "1-10",
year = "1990",
}
199
@article{UEK:2168264352,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Problemy wyznaczania okresów gwarancji produktów tłuszczowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "23-33",
year = "1990",
}
200
@article{UEK:2168250202,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyczna ważkość cechy jakości i okres gwarancji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "21-28",
year = "1989",
}
201
@article{UEK:2168250196,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "301",
pages = "5-19",
year = "1989",
url = {},
}
202
@misc{UEK:2168345962,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Ważkość sensorycznych cech jakości w ocenie stabilności oleju uniwersalnego",
booktitle = "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988",
pages = "224",
adress = "Szczecin",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
203
@article{UEK:2168332333,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Metody pomiaru cech jakości produktów podczas ich magazynowania i transportowania",
journal = "MT Problemy Magazynowania i Transportu",
number = "3-4 (19-20)",
pages = "68-75",
year = "1988",
}
204
@article{UEK:2168248828,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Danuta Sybistowicz",
title = "Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "39-51",
year = "1988",
url = {},
}
205
@misc{UEK:2168345960,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Porównanie trwałości oleju rzepakowego produkcji polskiej i francuskiej",
booktitle = "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988",
pages = "191",
adress = "Szczecin",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
206
@article{UEK:2168237332,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Problems of Estimation of Stability of Commodity",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "253-272",
year = "1988",
}
207
@article{UEK:2168248936,
author = "Maria Czechowska-Liszka and Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Krytyczna ocena metody termostatowej w badaniach nad stabilnością tłuszczów jadalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "53-65",
year = "1988",
url = {},
}
208
@misc{UEK:2168263224,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyczna ważkość cechy",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "44",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
209
@article{UEK:2168345982,
author = "Krzesław Stokłosa and Tadeusz Stanisz and Edward Smaga and Elżbieta Kondratowicz and Maria Czechowska-Liszka",
title = "Kinetyczne metody oceny stabilności towarów rynkowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
210
@misc{UEK:2168346760,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyczne funkcje akceleracji w ocenie stabilności produktów spożywczych",
booktitle = "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień",
pages = "163",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1987",
}
211
@unpublished{UEK:2168312951,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka zmian parametrów jakości oleju rzepakowego w czasie jego przechowywania",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
212
@book{UEK:2168248140,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian miar cech jakości towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
213
@misc{UEK:2168346606,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka przemian produktów spożywczych",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "174",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
214
@article{UEK:2168281497,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Zastosowanie kwasu chromowego do oceny podatności produktów tłuszczowych na utlenianie - część 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii",
number = "205",
pages = "93-102",
year = "1985",
}
215
@misc{UEK:2168347494,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Afiniczna przekształcalność krzywych zmian miar cech jakości",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "87-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
216
@article{UEK:2168281423,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Ocena szybkości zmian fizykochemicznych cech jakości za pomocą czasu określonego stopnia przemiany na przykładzie szybkości wzrostu liczby kwasowej w tłuszczach jadalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii",
number = "186",
pages = "27-41",
year = "1984",
}
217
@misc{UEK:2168348398,
author = "Alicja Miłkowska and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Mikrobiologiczna ocena wybranych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "19",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
218
@inbook{UEK:2168346164,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Szybkość spalania wybranych produktów tłuszczowych",
booktitle = "Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984",
pages = "223-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1984",
}
219
@misc{UEK:2168348400,
author = "Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka kwalitonomiczna : kinetyka zmian cech jakości towarów",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "68",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
220
@misc{UEK:2168348412,
author = "Alicja Miłkowska and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Mikrobiologiczne badania wybranych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "19",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
221
@article{UEK:2168280103,
author = "Alicja Miłkowska and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Znaczenie procesów fermentacji dla wartości użytkowej soku z buraków ćwikłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa",
number = "166",
pages = "171-178",
year = "1983",
}
222
@article{UEK:2168237522,
author = "Elżbieta Kondratowicz",
title = "Próba określenia obserwowanej szybkości procesu kwaśnienia mleka metodą konduktometryczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "130",
pages = "45-54",
year = "1980",
}
223
@article{UEK:2168233084,
author = "Alicja Miłkowska and Adam Kosek and Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa",
title = "Szybkość kwaśnienia mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "223-236",
year = "1980",
}
224
@unpublished{UEK:2168301131,
author = "Lidia Ostasz and Piotr Kozera and Joanna Białek",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
225
@unpublished{UEK:2168288825,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Piotr Kozera",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
226
@unpublished{UEK:2168273650,
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
227
@unpublished{UEK:2168273298,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Jacek Piwowarczyk and Małgorzata Cięszczyk and Irena Gondek",
title = "Analiza zmian jakościowych tłuszczów jadalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
228
@unpublished{UEK:2168228526,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
229
@unpublished{UEK:2168259136,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
230
@unpublished{UEK:2168259130,
title = "Dynamika zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
231
@unpublished{UEK:2168258146,
title = "Kinetyka procesów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
232
@unpublished{UEK:2168257374,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
233
@unpublished{UEK:2168257294,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska and Barbara Dzióbek",
title = "Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
234
@unpublished{UEK:2168330785,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Maria Polańska and Bronisław Byrski",
title = "Kinetyka zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
235
@unpublished{UEK:2168257292,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz and Barbara Dzióbek and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
236
@unpublished{UEK:2168263932,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Danuta Sybistowicz",
title = "Kinetyka ekonomiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
237
@unpublished{UEK:2168263794,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz",
title = "Kinetyka procesów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}