Publications of the selected author
1

Author:
Urszula Balon , Joanna Barłowska , Tadeusz Borys , Piotr Rogala , Andrzej Chochół , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Eugenia Czernyszewicz , Joanna Dziadkowiec , Teresa Fortuna , Mariusz Giemza , Jan Hermaniuk , Tomasz Hermaniuk , Lesław Juszczak , Władysław Kędzior , Agnieszka Kita , Danuta Kołożyn-Krajewska , Grażyna Krasnowska , Jolanta Król , Barbara Lenart , Krystyna Lisiecka , Małgorzata Lisińska-Kuśnierz , Zygmunt Litwińczuk , Anna Litwińczuk , Wiesław Łukasiński , Magdalena Niewczas-Dobrowolska , Irena Ozimek , Stanisław Popek , Piotr Przybyłowski , Marek Roszak , Elżbieta Skrzypek , Stefan Smoczyński , Urszula Sulowska-Banaś , Krzysztof Surówka , Jadwiga Szostak-Kot , Justyna Syguła-Cholewińska , Tomasz Sawoszczuk , Jarosław Świda , Danuta Święs , Małgorzata Z. Wiśniewska , Marianna Wolańska , Janusz Ząbek , Jerzy Żuchowski
Title:
Życzenia okolicznościowe
Source:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 109-149
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368220
varia
See main document
2

Title:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Mariusz Giemza, 2022
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368178
See related chapters
3

Author:
Title:
Proces rozwiązywania problemów w ujęciu systemowym
Source:
Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. Piotr KAFEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 57-77
ISBN:
978-83-8180-486-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358250
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: MG Publikacje, 2021, s. 43-51. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-954179-3-1
Nr:
2168358066
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: MG Publikacje, 2021, s. 7
ISBN:
978-83-954179-3-1
Nr:
2168358078
preface / summary
See main document
6

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: MG Publikacje, 2021
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Monografia dofinansowana ze środków Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-954179-3-1
Nr:
2168358060
See related chapters
7

Author:
Title:
QDay - X Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (87), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168354574
varia
8

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: MG Publikacje, 2020
Physical description:
255 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-954179-2-4
Nr:
2168350316
See related chapters
9

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: MG Publikacje, 2020, s. 9
ISBN:
978-83-954179-2-4
Nr:
2168350320
preface / summary
See main document
10

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [MG Publikacje], 2019
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm + CD
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-954179-0-0
Nr:
2168335369
See related chapters
11

Title:
Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: MG Publikacje, 2019, s. 89-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-954179-0-0
Nr:
2168335385
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Jakość drogą do doskonałości
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (81), s. 48-50
Access mode:
Nr:
2168342875
varia
13

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324275
See related chapters
14

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 50-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-949535-7-7
Nr:
2168324283
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Conference:
XV Sesja Naukowa z cyklu Wyzwania zarządzania jakością, Kraków, Polska, od 2018-04-25 do 2018-04-27
Title:
Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012
Source:
XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018, s. 19. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949535-6-0
Nr:
2168324309
varia
16

Author:
Anna Prusak , Sabina Rokita , Mariusz Giemza
Title:
Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
Source:
Fons. - 3-4 (7) (2017) , s. 121-138
Access mode:
Ministerial journal list:
c 1.00 pkt
Nr:
2168351116
article
17

Author:
Magdalena Dudek , Mariusz Giemza
Title:
Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku = Factors Shaping the Commune Officers Customer's Satisfaction - Case Study
Source:
Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7 (2017) , s. 17-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316739
article
18

Author:
Title:
Wpływ wybranych finansowych czynników motywujących na poziom satysfakcji klienta wewnętrznego = Influence of Chosen Financial Motivating Factors on the Level of the Satisfaction of the Internal Customer
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 273-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314985
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Amerykański wskaźnik satysfakcji narodowej ACSI
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016, s. 60-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305337
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Mariusz Giemza , Anna Kasprzyk
Title:
Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 137-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168292049
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Mariusz Giemza , Magdalena Materna
Title:
Wybrane czynniki determinujące satysfakcję klienta z usług banku = Selected Factors Determining the Customer Satisfaction of Bank Services
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 57-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293783
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Mariusz Giemza , Anna Kasprzyk
Title:
Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe
Source:
XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 31. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-940189-6-2
Nr:
2168292077
varia
See main document
23

Title:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
358 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168293845
24

Author:
Title:
Narzędzia zarządzania jakością
Source:
Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością / red. Mieczysław Pałasiński, Lesław Juszczak - Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2014, s. 139-158 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60633-89-2
Nr:
2168293505
chapter in textbook
25

Author:
Anna Jakubowska , Mariusz Giemza
Title:
Controlling kosztów jakości = Controlling of Quality Costs
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 104-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232826
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases = Wpływ małopolskiej nagrody jakości na organizacje - wybrane przypadki
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (32) (2012) , s. 40-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168240818
article
27

Title:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Physical description:
727 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232814
See related chapters
28

Author:
Title:
Narzędzia zarządzania jakością
Source:
Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością / red. Mieczysław Pałasiński, Lesław Juszczak - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2012, s. 135-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60633-62-5
Nr:
2168260842
chapter in textbook
29

Author:
Conference:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Title:
The Influence of the Malopolska Quality Award on the Functioning of Selected Organizations - Case Studies
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 113. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293935
varia
30

Author:
Title:
Motywowanie klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych systemowo = Motivation of Internal Client in Organisation with the Quality Management System
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 208-221. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594187
article
31

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
32

Author:
Title:
Podstawowe założenia Balanced Scorecard
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 70-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659364
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Narzędzia zarządzania jakością
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 148-210
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168306527
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Badanie poziomu satysfakcji klienta
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 109-147
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168306525
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 74-78 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659387
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Klient jako podmiot działania organizacji = Customer as a Subject of the Company Activity
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 62-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991054
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Koncepcje zarządzania
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 22-59
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2168306607
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Ethical Aspects in Quality Management
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 79. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285207
varia
39

Author:
Title:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w organizacji
Source:
Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 29-38 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-560-3
Nr:
2165267174
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Klient i jego satysfakcja
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 74-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162154614
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Anna Bolińska , Mariusz Giemza
Title:
Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO = Supplier Qualification Process in the Light of the Requirements of Selected ISO Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698405
article
42

Author:
Title:
Aspekty etyczne w zarządzaniu jakością = Ethical Aspects in Quality Management
Source:
Zarządzanie jakością wybranych procesów : (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja) = Quality Management of Selected Process : (modelling - improvement - methods - security - satisfaction) / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010, s. 297-305 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-303-7 ; 978-83-7204-933-9
Nr:
2165135408
chapter in monograph
43

Title:
Benchmarking w organizacjach = Benchmarking in Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698396
article
44

Author:
Title:
Znaczenie satysfakcji klienta dla organizacji
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 80-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162154727
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Dyrektywy nowego podejścia jako podstawa obligatoryjnego znakowania produktów znakiem CE
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009, s. 77-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-4-3
Nr:
2162131910
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Wybrane techniki pracy zespołowej w organizacjach zarządzanych przez jakość
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 537-542 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165630428
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Proces szkolenia personelu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością = Staff Training Process in Quality Management System Improving
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 31 (2008) , s. 402-412. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50867
article
48

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Title:
Elementy procesu obsługi klienta w systemie zarządzania jakością
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 67-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Nr:
2168218668
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
Physical description:
156 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-02-08781-3
Nr:
2168272934
textbook
50

Author:
Title:
Kształtowanie jakości procesu obsługi klienta
Source:
Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 202-207 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-325-9
Nr:
2165797662
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Satysfakcja klienta w polskich organizacjach zarządzanych przez jakość
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2008) , s. 29-32 - Bibliogr.
Nr:
50183
article
52

Author:
Conference:
IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2007-05-17 do 2007-05-18
Title:
Uwarunkowania zastosowania specyfikacji technicznej ISO/TS16949:2002
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 62-64 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-8-9
Nr:
2166466654
chapter in conference materials
See main document
53

Author:
Title:
Satysfakcja klienta jako miernik efektywności systemu zarządzania jakością = Customers Satisfaction as an Indicator of Effectivity of Quality Management System
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1177 (2007) , s. 186-192. - Tytuł numeru: Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51498
article
54

Author:
Lucyna Badura , Mariusz Giemza , Bogumił Predoń
Title:
Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2007) , s. 45-49 - Bibliogr.
Nr:
50297
article
55

Author:
Title:
Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2007) , s. 42-45 - Bibliogr.
Nr:
50292
article
56

Author:
Title:
Certyfikacja wyrobów w Polsce i krajach UE : materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
44 slajdy: il.
Nr:
2168263286
varia
57

Author:
Conference:
9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2007-08-27 do 2007-08-29
Title:
Customer Service as Element to Shape Customer Satisfaction
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 216-221. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165776130
chapter in conference materials
58

Author:
Title:
Bezpośrednie metody pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 176-181 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166374734
chapter in conference materials
See main document
59

Author:
Title:
Wymiary satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 182-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375427
chapter in conference materials
See main document
60

Author:
Title:
Customer Service Quality in Modern Organization
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168286299
varia
61

Author:
Title:
Jakość obsługi klienta w nowoczesnej organizacji
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 643-648 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165778732
chapter in monograph
62

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Title:
Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 38-41 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168218646
chapter in conference materials
See main document
63

Author:
Title:
TQM a kultura organizacji = TQM and the Organization Culture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52112
article
64

Author:
Mariusz Giemza , Dagmara Pilis
Conference:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale. Contributi delle Scienze Merceologiche. XXI Congresso Nazionale di Merceologia. Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, Włochy, od 2004-09-22 do 2004-09-24
Title:
Ecological Awareness of Enterprises in the Light of Questionnaire Research
Source:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2 - Bari: WIP Edizioni, 2005, s. 1422-1426 - Bibliogr.
ISBN:
8884590396
Nr:
2168328543
chapter in conference materials
65

Author:
Title:
Certyfikacja
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 111-122
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497770
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Konferencja Naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Gospodarka Mięsna. - nr 1 (57), s. 28-30
Access mode:
Nr:
2166494357
varia
67

Author:
Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej" nt. "Narzędzia jakości w doskonaleniu zarządzania jakością", Kraków, Polska, od 2004-12-16 do 2004-12-17
Title:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością
Source:
Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny. - nr 1 (2005) , s. 3-5
Nr:
2168332083
article
68

Title:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
Physical description:
149 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08781-5
Nr:
2168272930
textbook
69

Author:
Conference:
IV konferencja naukowa "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej", Kraków, Polska, od 2004-09-16 do 2004-09-17
Title:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : IV konferencja naukowa 16-17 września 2004 r
Source:
Elektronika. - nr 1, s. 73
Nr:
2168328605
varia
70

Author:
Title:
Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych = Consumer Preferences Regarding Quality Factors of Natural Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 13-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220438
article
71

Author:
Title:
Praca zespołowa w systemie zarządzania jakością : funkcje - zadania - korzyści
Source:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 214-217 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222142
chapter in conference materials
See main document
72

Author:
Mariusz Giemza , Piotr Rogala
Title:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej
Source:
Problemy Jakości. - nr 10, s. 49-51
Nr:
2168242506
varia
73

Author:
Anna Czubała , Mariusz Giemza , Dariusz Mańko
Title:
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A.
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2004) , s. 36-44 - Bibliogr.
Nr:
2168218250
article
74

Author:
Mariusz Giemza , Dagmara Pilis
Title:
The Questionnaire Investigations of Ecological Consciousness of Enterprises
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 32. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228388
varia
75

Author:
Mariusz Giemza , Dagmara Pilis
Title:
Badania ankietowe świadomości ekologicznej przedsiębiorstw
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 400-404 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168120980
chapter in monograph
76

Author:
Jacek Kaniewski , Mariusz Giemza , Lidia Nawara-Pracuch , Aneta Brodzińska
Title:
Wiskozymetryczne badanie szamponów = Viscometric Testing of Shampoos
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 630 (2003) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223582
article
77

Title:
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Physical description:
149 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08781-5
Nr:
2168253452
textbook
78

Author:
Mariusz Giemza , Dagmara Pilis
Title:
Działania proekologiczne w małych i średnich firmach w świetle badań ankietowych
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 157-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231130
chapter in conference materials
See main document
79

Author:
Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
An Analysis of Customer Preferences Related to Sensory Properties of Natural Honeys [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168263138
chapter in conference materials
80

Author:
Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
La viscosita' come criterio di valutazione di detergenti liquidi [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168262166
chapter in conference materials
81

Author:
Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
Determination of the Concentration of Chosen Metals in Cosmetic Creams [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168362338
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
Zarządzanie jakością
Source:
Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe) / mat. przyg. Paweł TUREK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, 2002-2003, s. 52-57
Nr:
2168285149
chapter in book
See main document
83

Author:
Jacek Kaniewski , Mariusz Giemza , Grzegorz Łazarz
Title:
Badanie i ocena jakości środków do mycia urządzeń sanitarnych = Testing and Assessing the Quality of Cleaning Agents for Sanitary Facilities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227176
article
84

Title:
The Use of Multidimensional Analysis in the Identification of Natural Types of Honey Based on the Physical Parameters of Colouring in the L*a*b* Scheme
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 591-596. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231284
chapter in conference materials
85

Title:
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA, s. 48-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-689/Magazyn
Nr:
2168258308
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Author:
Mariusz Giemza , Jacek Kaniewski , Irina Yemchenko , Elżbieta Wierzbińska
Title:
Ocena sensoryczna wyrobów perfumeryjnych = A Sensory Assessment of Perfume Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000) , s. 29-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223402
article
87

Author:
Title:
Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów odmianowych
Source:
Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000, s. 307-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-144-8
Nr:
2168244014
chapter in conference materials
88

Author:
Title:
Badanie i ocena jakości szamponów = Testing and Assessing the Quality of Shampoos
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236950
article
89

Author:
Title:
Znaczenie barwy w ocenie jakości produktów na przykładzie miodów odmianowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/738
Nr:
2168254300
doctoral dissertation
90

Author:
Mariusz Giemza , Jacek Kaniewski , Piotr Smulski
Title:
Przyspieszone badanie trwałości barwy powłok malarskich w warunkach sztucznego oświetlenia = Rapid Testing of Colour Fastness of Paint Coastings Under the Conditions of Artificial Lighting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 505 (1998) , s. 17-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246728
article
91

Author:
Title:
Szybkość średnia w ocenie dynamiki procesów starzenia olejów jadalnych = Average Rate for the Evaluation of the Dynamics of Edible Oil Ageing Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 492 (1997) , s. 65-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260822
article
92

Conference:
Konferencja naukowa nt. Żywność minimalnie przetworzona, Kraków, Polska, od 1997-06-19 do 1997-06-20
Title:
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*
Source:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, 1997, s. 179
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807297
varia
93

Title:
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255344
chapter in conference materials
94

Author:
Małgorzata Radłowska , Mariusz Giemza , Jacek Kaniewski
Title:
Badanie stabilności emulsji kosmetycznych metodą chemiczną
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 113. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239234
varia
See main document
95

Author:
Jacek Kaniewski , Mariusz Giemza , Renata Burdzel
Title:
Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny stabilności emulsji kosmetycznych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 107. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239222
varia
See main document
96

Title:
Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 106. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239220
varia
See main document
97

Author:
Title:
Kinetyczne prognozowanie okresu trwałości prób oleju uniwersalnego przechowywanego w warunkach użytkowych = Kinetically Predicted Life of Universal Oil Samples Stored Under Use Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 397 (1993) , s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248184
article
Unpublished documents:
1

Title:
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap II
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
36 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KZJ/1/2006/S/310
Signature:
NP-1032/2/Magazyn
Nr:
2166586585
unpublished scientific work
2

Title:
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. [Etap 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
58 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
18/KTOiZJ/1/2005/S/210
Signature:
NP-1032/[1]/Magazyn
Nr:
2167754189
unpublished scientific work
3

Author:
Mariusz Giemza , Jacek Kaniewski , Anna Jurek-Zawierucha
Title:
Metody badania i oceny trwałości wybranych wyrobów kosmetycznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
34/KTP/5/95/S
Signature:
NP-378/Magazyn
Nr:
2168251738
unpublished scientific work
4

Author:
Andrzej Chochół , Mariusz Giemza , Stanisław Hornik , Tadeusz Jędryka , Jacek Kaniewski , Andrzej Tomana , Renata Burda , Dorota Marzec , Piotr Smulski , Katarzyna Ziomek
Title:
Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/IT/6/94/S
Signature:
NP-315/Magazyn
Nr:
2168241850
unpublished scientific work
5

Author:
Jacek Kaniewski , Mariusz Giemza , Piotr Smulski
Title:
Zastosowanie analizy kwalitonomicznej do oceny odporności pokryć malarskich na działanie czynników klimatycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
55, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-222/Magazyn
Nr:
2168252654
unpublished scientific work
1
Życzenia okolicznościowe / Urszula BALON, Joanna Barłowska, Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Andrzej CHOCHÓŁ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Eugenia Czernyszewicz, Joanna DZIADKOWIEC, Teresa Fortuna, Mariusz GIEMZA, Jan Hermaniuk, Tomasz Hermaniuk, Lesław Juszczak, Władysław KĘDZIOR, Agnieszka Kita, Danuta Kołożyn-Krajewska, Grażyna Krasnowska, Jolanta Król, Barbara Lenart, Krystyna Lisiecka, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Zygmunt Litwińczuk, Anna Litwińczuk, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Irena Ozimek, Stanisław POPEK, Piotr Przybyłowski, Marek Roszak, Elżbieta Skrzypek, Stefan Smoczyński, Urszula Sulowska-Banaś, Krzysztof SURÓWKA, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK, Jarosław ŚWIDA, Danuta Święs, Małgorzata Z. Wiśniewska, Marianna Wolańska, Janusz Ząbek, Jerzy Żuchowski // W: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Mariusz Giemza, 2022. - S. 109-149. - ISBN 978-83-954179-4-8
2
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków : Mariusz Giemza, 2022. - 149 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-954179-4-8
3
Proces rozwiązywania problemów w ujęciu systemowym / Mariusz GIEMZA // W: Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. nauk. Piotr KAFEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 57-77. - ISBN 978-83-8180-486-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii
4
Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej / Mariusz GIEMZA, Anna PRUSAK // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: MG Publikacje, 2021. - S. 43-51. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-954179-3-1
5
Wprowadzenie / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: MG Publikacje, 2021. - S. 7. - ISBN 978-83-954179-3-1
6
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków : MG Publikacje, 2021. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-954179-3-1
7
QDay - X Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Mariusz GIEMZA // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 32-33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/32. - ISSN 1689-7757
8
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków : MG Publikacje, 2020. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-954179-2-4
9
Wprowadzenie / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: MG Publikacje, 2020. - S. 9. - ISBN 978-83-954179-2-4
10
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: [MG Publikacje], 2019. - 157 s. : il. ; 24 cm + CD. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-954179-0-0
11
Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA / Anna PRUSAK, Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: MG Publikacje, 2019. - S. 89-94. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-954179-0-0
12
Jakość drogą do doskonałości / Mariusz GIEMZA // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 48-50. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/48
13
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - 181 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949535-7-7
14
Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012 / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 50-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949535-7-7
15
Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012 / Mariusz GIEMZA // W: XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2018. - S. 19. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-6-0
16
Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych / Anna PRUSAK, Sabina Rokita, Mariusz GIEMZA // Fons. - 3-4 (7) (2017), s. 121-138. - Pełny tekst: http://fontes.wsiz.pl/wp-content/uploads/2015/11/FONS_2017-3_4_7.pdf. - ISSN 2544-4336
17
Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku = Factors Shaping the Commune Officers Customer's Satisfaction - Case Study / Magdalena Dudek, Mariusz GIEMZA // Problemy Jakości = Problems of Quality. - nr 7 (2017), s. 17-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
18
Wpływ wybranych finansowych czynników motywujących na poziom satysfakcji klienta wewnętrznego = Influence of Chosen Financial Motivating Factors on the Level of the Satisfaction of the Internal Customer / Mariusz GIEMZA // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 273-285. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
19
Amerykański wskaźnik satysfakcji narodowej ACSI / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 60-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
20
Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe / Mariusz GIEMZA, Anna Kasprzyk // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 137-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
21
Wybrane czynniki determinujące satysfakcję klienta z usług banku = Selected Factors Determining the Customer Satisfaction of Bank Services / Mariusz GIEMZA, Magdalena Materna // W: Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 57-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-2-9
22
Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe / Mariusz GIEMZA, Anna Kasprzyk // W: XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 31. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-940189-6-2
23
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - 358 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - ISBN 978-83-942362-1-2
24
Narzędzia zarządzania jakością / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością / red. Mieczysław Pałasiński, Lesław Juszczak. - Wyd. 2 poprawione i uzupełnione. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2014. - S. 139-158. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60633-89-2
25
Controlling kosztów jakości = Controlling of Quality Costs / Anna Jakubowska, Mariusz GIEMZA // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 104-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
26
Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases = Wpływ małopolskiej nagrody jakości na organizacje - wybrane przypadki / Mariusz GIEMZA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (32) (2012), s. 40-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
27
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - 727 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-929209-7-7
28
Narzędzia zarządzania jakością / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością / red. Mieczysław Pałasiński, Lesław Juszczak. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2012. - S. 135-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60633-62-5
29
The Influence of the Malopolska Quality Award on the Functioning of Selected Organizations - Case Studies / Mariusz GIEMZA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 113. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
30
Motywowanie klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych systemowo = Motivation of Internal Client in Organisation with the Quality Management System / Mariusz GIEMZA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 208-221. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
32
Podstawowe założenia Balanced Scorecard / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 70-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
33
Narzędzia zarządzania jakością / Mariusz GIEMZA, Piotr KAFEL // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 148-210. - ISBN 978-83-7252-551-2
34
Badanie poziomu satysfakcji klienta / Mariusz GIEMZA, Joanna DZIADKOWIEC, Katarzyna Przybylska // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 109-147. - ISBN 978-83-7252-551-2
35
Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 74-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
36
Klient jako podmiot działania organizacji = Customer as a Subject of the Company Activity / Mariusz GIEMZA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 62-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
37
Koncepcje zarządzania / Joanna DZIADKOWIEC, Mariusz GIEMZA // W: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 22-59. - ISBN 978-83-7252-483-6
38
Ethical Aspects in Quality Management / Mariusz GIEMZA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom: Office Publishing Technical University, 2010. - S. 79. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
39
Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w organizacji / Mariusz GIEMZA // W: Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia / red. Colin F. Hales. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 29-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-560-3
40
Klient i jego satysfakcja / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 74-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-305-4
41
Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO = Supplier Qualification Process in the Light of the Requirements of Selected ISO Standards / Anna Bolińska, Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168969101. - ISSN 1898-6447
42
Aspekty etyczne w zarządzaniu jakością = Ethical Aspects in Quality Management / Mariusz GIEMZA // W: Zarządzanie jakością wybranych procesów : (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja) = Quality Management of Selected Process : (modelling - improvement - methods - security - satisfaction) / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010. - S. 297-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-303-7 ; 978-83-7204-933-9
43
Benchmarking w organizacjach = Benchmarking in Organizations / Mariusz GIEMZA, Łucja Karpiel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168969098. - ISSN 1898-6447
44
Znaczenie satysfakcji klienta dla organizacji / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 80-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-305-4
45
Dyrektywy nowego podejścia jako podstawa obligatoryjnego znakowania produktów znakiem CE / Mariusz GIEMZA // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009. - S. 77-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927079-4-3
46
Wybrane techniki pracy zespołowej w organizacjach zarządzanych przez jakość / Mariusz GIEMZA // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 537-542. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
47
Proces szkolenia personelu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością = Staff Training Process in Quality Management System Improving / Mariusz GIEMZA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 31 (2008), s. 402-412. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Elementy procesu obsługi klienta w systemie zarządzania jakością / Mariusz GIEMZA // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008. - S. 67-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927079-0-5
49
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym / Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 156 [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-02-08781-3
50
Kształtowanie jakości procesu obsługi klienta / Mariusz GIEMZA // W: Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 202-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-325-9
51
Satysfakcja klienta w polskich organizacjach zarządzanych przez jakość / Mariusz GIEMZA // Problemy Jakości. - nr 1 (2008), s. 29-32. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
52
Uwarunkowania zastosowania specyfikacji technicznej ISO/TS16949:2002 / Mariusz GIEMZA // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 62-64. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-8-9
53
Satysfakcja klienta jako miernik efektywności systemu zarządzania jakością = Customers Satisfaction as an Indicator of Effectivity of Quality Management System / Mariusz GIEMZA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1177 (2007), s. 186-192. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie jakością i środowiskiem jako determinanty doskonalenia działania organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
54
Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych / Lucyna Badura, Mariusz GIEMZA, Bogumił Predoń // Problemy Jakości. - nr 5 (2007), s. 45-49. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
55
Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych / Mariusz GIEMZA // Problemy Jakości. - nr 1 (2007), s. 42-45. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
56
Certyfikacja wyrobów w Polsce i krajach UE : materiały dydaktyczne / Mariusz GIEMZA. - Kraków, 2007. - 44 slajdy : il
57
Customer Service as Element to Shape Customer Satisfaction / Mariusz GIEMZA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek . - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 216-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
58
Bezpośrednie metody pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy] / Mariusz GIEMZA // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 176-181. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
59
Wymiary satysfakcji klienta : [komunikat naukowy] / Mariusz GIEMZA // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 182-185. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
60
Customer Service Quality in Modern Organization / Mariusz GIEMZA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
61
Jakość obsługi klienta w nowoczesnej organizacji / Mariusz GIEMZA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 643-648. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
62
Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością / Mariusz GIEMZA // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 38-41. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-2-X
63
TQM a kultura organizacji = TQM and the Organization Culture / Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006), s. 59-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150054032. - ISSN 0208-7944
64
Ecological Awareness of Enterprises in the Light of Questionnaire Research / Mariusz GIEMZA, Dagmara Pilis // W: Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2. - Bari: WIP Edizioni, 2005. - S. 1422-1426. - Bibliogr. - ISBN 8884590396
65
Certyfikacja / Mariusz GIEMZA // W: Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 111-122. - ISBN 83-7252-260-X
66
Konferencja Naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mariusz GIEMZA // Gospodarka Mięsna. - nr 1 (57) (2005), s. 28-30. - Pełny tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=freePublication&id=9486. - ISSN 0367-4916
67
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością / Mariusz GIEMZA // Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny. - nr 1 (2005), s. 3-5. - ISSN 1425-5820
68
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym / Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2005]. - 149 [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-08781-5
69
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : IV konferencja naukowa 16-17 września 2004 r / Mariusz GIEMZA // Elektronika. - nr 1 (2005), s. 73. - ISSN 0239-5274
70
Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych = Consumer Preferences Regarding Quality Factors of Natural Honeys / Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 13-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87458195. - ISSN 0208-7944
71
Praca zespołowa w systemie zarządzania jakością : funkcje - zadania - korzyści / Mariusz GIEMZA // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 214-217. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
72
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej / Mariusz GIEMZA, Piotr Rogala // Problemy Jakości. - nr 10 (2004), s. 49-51. - ISSN 0137-8651
73
Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A. / Anna CZUBAŁA, Mariusz GIEMZA, Dariusz Mańko // Problemy Jakości. - nr 6 (2004), s. 36-44. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
74
The Questionnaire Investigations of Ecological Consciousness of Enterprises / Mariusz GIEMZA, Dagmara Pilis // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
75
Badania ankietowe świadomości ekologicznej przedsiębiorstw / Mariusz GIEMZA, Dagmara Pilis // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 400-404. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
76
Wiskozymetryczne badanie szamponów = Viscometric Testing of Shampoos / Jacek KANIEWSKI, Mariusz GIEMZA, Lidia Nawara-Pracuch, Aneta Brodzińska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 630 (2003), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym / Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 149 [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-08781-5
78
Działania proekologiczne w małych i średnich firmach w świetle badań ankietowych / Mariusz GIEMZA, Dagmara Pilis // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 157-165. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
79
An Analysis of Customer Preferences Related to Sensory Properties of Natural Honeys [Dokument elektroniczny] / GIEMZA Mariusz // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 7 ekranów. - Bibliogr.
80
La viscosita' come criterio di valutazione di detergenti liquidi [Dokument elektroniczny] / KANIEWSKI Jacek, GAJEWSKI Andrzej, GIEMZA Mariusz, Michno Maciej // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 4 ekrany. - Bibliogr.
81
Determination of the Concentration of Chosen Metals in Cosmetic Creams [Dokument elektroniczny] / KANIEWSKI Jacek, GAJEWSKI Andrzej, GIEMZA Mariusz, Zuzanna Babka // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Bibliogr.
82
Zarządzanie jakością / Mariusz GIEMZA // W: Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe) / mat. przyg. Paweł TUREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, 2002-2003. - S. 52-57
83
Badanie i ocena jakości środków do mycia urządzeń sanitarnych = Testing and Assessing the Quality of Cleaning Agents for Sanitary Facilities / Jacek KANIEWSKI, Mariusz GIEMZA, Grzegorz Łazarz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002), s. 49-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15123. - ISSN 0208-7944
84
The Use of Multidimensional Analysis in the Identification of Natural Types of Honey Based on the Physical Parameters of Colouring in the L*a*b* Scheme / Mariusz GIEMZA, Tadeusz SIKORA // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 591-596. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
85
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce / Łucja KARPIEL, Mariusz GIEMZA // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA. - (2000), s. 48-67. - Bibliogr.
86
Ocena sensoryczna wyrobów perfumeryjnych = A Sensory Assessment of Perfume Products / Mariusz GIEMZA, Jacek KANIEWSKI, Irina Yemchenko, Elżbieta Wierzbińska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000), s. 29-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11836. - ISSN 0208-7944
87
Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów odmianowych / Mariusz GIEMZA // W: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2000. - S. 307-311. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-144-8
88
Badanie i ocena jakości szamponów = Testing and Assessing the Quality of Shampoos / Jacek KANIEWSKI, Anna Sraga, Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Znaczenie barwy w ocenie jakości produktów na przykładzie miodów odmianowych / Mariusz A. GIEMZA ; . - Kraków : , 1999. - 132 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Promotor: Tadeusz SIKORA. - Bibliogr.
90
Przyspieszone badanie trwałości barwy powłok malarskich w warunkach sztucznego oświetlenia = Rapid Testing of Colour Fastness of Paint Coastings Under the Conditions of Artificial Lighting / Mariusz GIEMZA, Jacek KANIEWSKI, Piotr Smulski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 505 (1998), s. 17-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Szybkość średnia w ocenie dynamiki procesów starzenia olejów jadalnych = Average Rate for the Evaluation of the Dynamics of Edible Oil Ageing Process / Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 492 (1997), s. 65-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b* / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, 1997. - S. 179. - ISBN 83-7108-027-1
93
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
94
Badanie stabilności emulsji kosmetycznych metodą chemiczną / Małgorzata Radłowska, Mariusz GIEMZA, Jacek KANIEWSKI // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 113. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
95
Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny stabilności emulsji kosmetycznych / Jacek KANIEWSKI, Mariusz GIEMZA, Renata Burdzel // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 107. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
96
Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych / Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI, Mariusz GIEMZA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 106. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
97
Kinetyczne prognozowanie okresu trwałości prób oleju uniwersalnego przechowywanego w warunkach użytkowych = Kinetically Predicted Life of Universal Oil Samples Stored Under Use Conditions / Mariusz GIEMZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 397 (1993), s. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap II / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Joanna DZIADKOWIEC, Mariusz GIEMZA, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 36 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. [Etap 1] / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Joanna DZIADKOWIEC, Mariusz GIEMZA, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 58 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Metody badania i oceny trwałości wybranych wyrobów kosmetycznych / Mariusz GIEMZA, Jacek KANIEWSKI, Anna Jurek-Zawierucha ; kier. tematu: Jacek KANIEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej / Andrzej CHOCHÓŁ, Mariusz GIEMZA, Stanisław HORNIK, Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI, Andrzej TOMANA, Renata Burdzel, Dorota Marzec, Piotr Smulski, Katarzyna Ziomek ; kier. tematu: Jacek KANIEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Zastosowanie analizy kwalitonomicznej do oceny odporności pokryć malarskich na działanie czynników klimatycznych / Jacek KANIEWSKI, Mariusz GIEMZA, Piotr Smulski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1993]. - 55, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Balon U., Barłowska J., Borys T., Rogala P., Chochół A., Cholewa-Wójcik A., Czernyszewicz E., Dziadkowiec J., Fortuna T., Giemza M., Hermaniuk J., Hermaniuk T., Juszczak L., Kędzior W., Kita A., Kołożyn-Krajewska D., Krasnowska G., Król J., Lenart B., Lisiecka K., Lisińska-Kuśnierz M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Łukasiński W., Niewczas-Dobrowolska M., Ozimek I., Popek S., Przybyłowski P., Roszak M., Skrzypek E., Smoczyński S., Sulowska-Banaś U., Surówka K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., Świda J., Święs D., Wiśniewska M., Wolańska M., Ząbek J., Żuchowski J., (2022), Życzenia okolicznościowe. [W:] GIEMZA (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, Kraków : Mariusz Giemza, s. 109-149.
2
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, (2022), Kraków : Mariusz Giemza, 149 s.
3
Giemza M., (2021), Proces rozwiązywania problemów w ujęciu systemowym. [W:] KAFEL P. (red.), Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 57-77.
4
Giemza M., Prusak A., (2021), Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, s. 43-51.
5
Giemza M., (2021), Wprowadzenie. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, s. 7.
6
Giemza M. (red.), (2021), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, 162 s.
7
Giemza M., (2021), QDay - X Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 32-33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/32
8
Giemza M. (red.), (2020), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, 255 s.
9
Giemza M., (2020), Wprowadzenie. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, s. 9.
10
Giemza M. (red.), (2019), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : [MG Publikacje], 157 s.
11
Prusak A., Giemza M., (2019), Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : MG Publikacje, s. 89-94.
12
Giemza M., (2019), Jakość drogą do doskonałości, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 48-50; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/48
13
Giemza M. (red.), (2018), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 181 s.
14
Giemza M., (2018), Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012. [W:] GIEMZA M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 50-54.
15
Giemza M., (2018), Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012. [W:] XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 19.
16
Prusak A., Rokita S., Giemza M., (2017), Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, "Fons", 3-4 (7), s. 121-138; http://fontes.wsiz.pl/wp-content/uploads/2015/11/FONS_2017-3_4_7.pdf
17
Dudek M., Giemza M., (2017), Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku, "Problemy Jakości", nr 7, s. 17-22.
18
Giemza M., (2017), Wpływ wybranych finansowych czynników motywujących na poziom satysfakcji klienta wewnętrznego. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 273-285.
19
Giemza M., (2016), Amerykański wskaźnik satysfakcji narodowej ACSI. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 60-65.
20
Giemza M., Kasprzyk A., (2015), Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 137-144.
21
Giemza M., Materna M., (2015), Wybrane czynniki determinujące satysfakcję klienta z usług banku. [W:] Balon U., Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 57-73.
22
Giemza M., Kasprzyk A., (2015), Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 31.
23
Giemza M., Sikora T. (red.), (2015), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 358 s.
24
Giemza M., (2014), Narzędzia zarządzania jakością. [W:] Pałasiński M., Juszczak L. (red.), Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 139-158.
25
Jakubowska A., Giemza M., (2012), Controlling kosztów jakości. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 104-114.
26
Giemza M., (2012), Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3 (32), s. 40-48.
27
Sikora T., Giemza M. (red.), (2012), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 727 s.
28
Giemza M., (2012), Narzędzia zarządzania jakością. [W:] Pałasiński M., Juszczak L. (red.), Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, s. 135-154.
29
Giemza M., (2011), The Influence of the Malopolska Quality Award on the Functioning of Selected Organizations - Case Studies. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 113.
30
Giemza M., (2011), Motywowanie klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych systemowo, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 208-221.
31
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
32
Giemza M., (2011), Podstawowe założenia Balanced Scorecard. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 70-73.
33
Giemza M., Kafel P., (2011), Narzędzia zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 148-210.
34
Giemza M., Dziadkowiec J., Przybylska K., (2011), Badanie poziomu satysfakcji klienta. [W:] SIKORA T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-147.
35
Giemza M., (2011), Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 74-78.
36
Giemza M., (2010), Klient jako podmiot działania organizacji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 62-76.
37
Dziadkowiec J., Giemza M., (2010), Koncepcje zarządzania. [W:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 22-59.
38
Giemza M., (2010), Ethical Aspects in Quality Management. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 79.
39
Giemza M., (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w organizacji. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 29-38.
40
Giemza M., (2010), Klient i jego satysfakcja. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 74-79.
41
Bolińska A., Giemza M., (2010), Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 71-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/168969101
42
Giemza M., (2010), Aspekty etyczne w zarządzaniu jakością. [W:] Żuchowski J. (red.), Zarządzanie jakością wybranych procesów: (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja), Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 297-305.
43
Giemza M., Karpiel Ł., (2010), Benchmarking w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 55-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/168969098
44
Giemza M., (2010), Znaczenie satysfakcji klienta dla organizacji. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 80-85.
45
Giemza M., (2009), Dyrektywy nowego podejścia jako podstawa obligatoryjnego znakowania produktów znakiem CE. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, s. 77-82.
46
Giemza M., (2008), Wybrane techniki pracy zespołowej w organizacjach zarządzanych przez jakość. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 537-542.
47
Giemza M., (2008), Proces szkolenia personelu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31, s. 402-412.
48
Giemza M., (2008), Elementy procesu obsługi klienta w systemie zarządzania jakością. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, s. 67-71.
49
Sikora T., Giemza M., (2008), Obsługa klienta: elementy towaroznawstwa: podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym, Wyd. 3Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 156 [2] s.
50
Giemza M., (2008), Kształtowanie jakości procesu obsługi klienta. [W:] Żuchowski J. (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 202-207.
51
Giemza M., (2008), Satysfakcja klienta w polskich organizacjach zarządzanych przez jakość, "Problemy Jakości", nr 1, s. 29-32.
52
Giemza M., (2007), Uwarunkowania zastosowania specyfikacji technicznej ISO/TS16949:2002. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 62-64.
53
Giemza M., (2007), Satysfakcja klienta jako miernik efektywności systemu zarządzania jakością, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1177, s. 186-192.
54
Badura L., Giemza M., Predoń B., (2007), Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych, "Problemy Jakości", nr 5, s. 45-49.
55
Giemza M., (2007), Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych, "Problemy Jakości", nr 1, s. 42-45.
56
Giemza M., (2007), Certyfikacja wyrobów w Polsce i krajach UE : materiały dydaktyczne. [W:]
57
Giemza M., (2007), Customer Service as Element to Shape Customer Satisfaction. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 216-221.
58
Giemza M., (2006), Bezpośrednie metody pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 176-181.
59
Giemza M., (2006), Wymiary satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 182-185.
60
Giemza M., (2006), Customer Service Quality in Modern Organization. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 46.
61
Giemza M., (2006), Jakość obsługi klienta w nowoczesnej organizacji. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 643-648.
62
Giemza M., (2006), Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 38-41.
63
Giemza M., (2006), TQM a kultura organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 59-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/150054032
64
Giemza M., Pilis D., (2005), Ecological Awareness of Enterprises in the Light of Questionnaire Research. [W:] Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche, T. 2, Bari : WIP Edizioni, s. 1422-1426.
65
Giemza M., (2005), Certyfikacja. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 111-122.
66
Giemza M., (2005), Konferencja Naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Gospodarka Mięsna", nr 1 (57), s. 28-30; http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=freePublication&id=9486
67
Giemza M., (2005), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, "Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny", nr 1, s. 3-5.
68
Sikora T., Giemza M., (2005), Obsługa klienta: elementy towaroznawstwa: podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 149 [2] s.
69
Giemza M., (2005), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : IV konferencja naukowa 16-17 września 2004 r, "Elektronika", nr 1, s. 73.
70
Giemza M., (2004), Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 13-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/87458195
71
Giemza M., (2004), Praca zespołowa w systemie zarządzania jakością : funkcje - zadania - korzyści. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 214-217.
72
Giemza M., Rogala P., (2004), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, "Problemy Jakości", nr 10, s. 49-51.
73
Czubała A., Giemza M., Mańko D., (2004), Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A., "Problemy Jakości", nr 6, s. 36-44.
74
Giemza M., Pilis D., (2004), The Questionnaire Investigations of Ecological Consciousness of Enterprises. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 32.
75
Giemza M., Pilis D., (2004), Badania ankietowe świadomości ekologicznej przedsiębiorstw. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 400-404.
76
Kaniewski J., Giemza M., Nawara-Pracuch L., Brodzińska A., (2003), Wiskozymetryczne badanie szamponów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 15-25.
77
Sikora T., Giemza M., (2003), Obsługa klienta: elementy towaroznawstwa: podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 149 [2] s.
78
Giemza M., Pilis D., (2003), Działania proekologiczne w małych i średnich firmach w świetle badań ankietowych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 157-165.
79
Giemza M., (2002), An Analysis of Customer Preferences Related to Sensory Properties of Natural Honeys. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002, [Roma] : Universita "La Sapienza"
80
Kaniewski J., Gajewski A., Giemza M., Michno M., (2002), La viscosita' come criterio di valutazione di detergenti liquidi. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
81
Kaniewski J., Gajewski A., Giemza M., Babka Z., (2002), Determination of the Concentration of Chosen Metals in Cosmetic Creams. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
82
Giemza M., (2002), Zarządzanie jakością. [W:] Turek P. (red.), Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe), Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, s. 52-57.
83
Kaniewski J., Giemza M., Łazarz G., (2002), Badanie i ocena jakości środków do mycia urządzeń sanitarnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 590, s. 49-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/15123
84
Giemza M., Sikora T., (2001), The Use of Multidimensional Analysis in the Identification of Natural Types of Honey Based on the Physical Parameters of Colouring in the L*a*b* Scheme. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 591-596.
85
Karpiel Ł., Giemza M., (2000), Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości, s. 48-67.
86
Giemza M., Kaniewski J., Yemchenko I., Wierzbińska E., (2000), Ocena sensoryczna wyrobów perfumeryjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 546, s. 29-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/11836
87
Giemza M., (2000), Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów odmianowych. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 307-311.
88
Kaniewski J., Sraga A., Giemza M., (1999), Badanie i ocena jakości szamponów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 525, s. 71-81.
89
Giemza M., (1999), Znaczenie barwy w ocenie jakości produktów na przykładzie miodów odmianowych, Prom. Sikora T., Kraków : , 132 k.
90
Giemza M., Kaniewski J., Smulski P., (1998), Przyspieszone badanie trwałości barwy powłok malarskich w warunkach sztucznego oświetlenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 505, s. 17-21.
91
Giemza M., (1997), Szybkość średnia w ocenie dynamiki procesów starzenia olejów jadalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 492, s. 65-72.
92
Giemza M., Popek S., (1997), Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski, s. 179.
93
Popek S., Giemza M., (1996), pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 460-462.
94
Radłowska M., Giemza M., Kaniewski J., (1995), Badanie stabilności emulsji kosmetycznych metodą chemiczną. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113.
95
Kaniewski J., Giemza M., Burdzel R., (1995), Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny stabilności emulsji kosmetycznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107.
96
Jędryka T., Kaniewski J., Giemza M., (1995), Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 106.
97
Giemza M., (1993), Kinetyczne prognozowanie okresu trwałości prób oleju uniwersalnego przechowywanego w warunkach użytkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 397, s. 41-48.
98
Dziadkowiec J., Giemza M., Sikora T., (2006), Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap II, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 s.
99
Dziadkowiec J., Giemza M., Sikora T., (2005), Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. [Etap 1], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 s.
100
Giemza M., Kaniewski J., Jurek-Zawierucha A., (1995), Metody badania i oceny trwałości wybranych wyrobów kosmetycznych, Kaniewski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
101
Chochół A., Giemza M., Hornik S., Jędryka T., Kaniewski J., Tomana A., Burda R., Marzec D., Smulski P., Ziomek K., (1994), Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej, Kaniewski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
102
Kaniewski J., Giemza M., Smulski P., (1993), Zastosowanie analizy kwalitonomicznej do oceny odporności pokryć malarskich na działanie czynników klimatycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [1] k.
1
@misc{UEK:2168368220,
author = "Urszula Balon and Joanna Barłowska and Tadeusz Borys and Piotr Rogala and Andrzej Chochół and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Eugenia Czernyszewicz and Joanna Dziadkowiec and Teresa Fortuna and Mariusz Giemza and Jan Hermaniuk and Tomasz Hermaniuk and Lesław Juszczak and Władysław Kędzior and Agnieszka Kita and Danuta Kołożyn-Krajewska and Grażyna Krasnowska and Jolanta Król and Barbara Lenart and Krystyna Lisiecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Zygmunt Litwińczuk and Anna Litwińczuk and Wiesław Łukasiński and Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Irena Ozimek and Stanisław Popek and Piotr Przybyłowski and Marek Roszak and Elżbieta Skrzypek and Stefan Smoczyński and Urszula Sulowska-Banaś and Krzysztof Surówka and Jadwiga Szostak-Kot and Justyna Syguła-Cholewińska and Tomasz Sawoszczuk and Jarosław Świda and Danuta Święs and Małgorzata Z. Wiśniewska and Marianna Wolańska and Janusz Ząbek and Jerzy Żuchowski",
title = "Życzenia okolicznościowe",
booktitle = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
pages = "109-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
2
@book{UEK:2168368178,
title = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
3
@inbook{UEK:2168358250,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Proces rozwiązywania problemów w ujęciu systemowym",
booktitle = "Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii",
pages = "57-77",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii},
isbn = "978-83-8180-486-8",
}
4
@inbook{UEK:2168358066,
author = "Mariusz Giemza and Anna Prusak",
title = "Modele oceny dojrzałości organizacji projektowej",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "43-51",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2021",
isbn = "978-83-954179-3-1",
}
5
@misc{UEK:2168358078,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2021",
isbn = "978-83-954179-3-1",
}
6
@book{UEK:2168358060,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2021",
isbn = "978-83-954179-3-1",
}
7
@misc{UEK:2168354574,
author = "Mariusz Giemza",
title = "QDay - X Dzień Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "32-33",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/32},
}
8
@book{UEK:2168350316,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2020",
isbn = "978-83-954179-2-4",
}
9
@misc{UEK:2168350320,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "9",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2020",
isbn = "978-83-954179-2-4",
}
10
@book{UEK:2168335369,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2019",
isbn = "978-83-954179-0-0",
}
11
@inbook{UEK:2168335385,
author = "Anna Prusak and Mariusz Giemza",
title = "Certyfikacja kierownika projektu według wytycznych i standardów IPMA",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "89-94",
adress = "Kraków",
publisher = "MG Publikacje",
year = "2019",
isbn = "978-83-954179-0-0",
}
12
@misc{UEK:2168342875,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Jakość drogą do doskonałości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "48-50",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/48},
}
13
@book{UEK:2168324275,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
14
@inbook{UEK:2168324283,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "50-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-7-7",
}
15
@misc{UEK:2168324309,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Zarządzanie ryzykiem wg wymagań normy PN-ISO 31000:2012",
booktitle = "XV Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne",
pages = "19",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2018",
isbn = "978-83-949535-6-0",
}
16
@article{UEK:2168351116,
author = "Anna Prusak and Sabina Rokita and Mariusz Giemza",
title = "Innowacje i ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków unijnych",
journal = "Fons",
number = "3-4 (7)",
pages = "121-138",
year = "2017",
url = {http://fontes.wsiz.pl/wp-content/uploads/2015/11/FONS_2017-3_4_7.pdf},
}
17
@article{UEK:2168316739,
author = "Magdalena Dudek and Mariusz Giemza",
title = "Czynniki kształtujące satysfakcję klienta urzędu gminy - studium przypadku",
journal = "Problemy Jakości",
number = "7",
pages = "17-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.7.3},
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168314985,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Wpływ wybranych finansowych czynników motywujących na poziom satysfakcji klienta wewnętrznego",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "273-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
19
@inbook{UEK:2168305337,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Amerykański wskaźnik satysfakcji narodowej ACSI",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "60-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
20
@inbook{UEK:2168292049,
author = "Mariusz Giemza and Anna Kasprzyk",
title = "Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "137-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
21
@inbook{UEK:2168293783,
author = "Mariusz Giemza and Magdalena Materna",
title = "Wybrane czynniki determinujące satysfakcję klienta z usług banku",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne",
pages = "57-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-2-9",
}
22
@misc{UEK:2168292077,
author = "Mariusz Giemza and Anna Kasprzyk",
title = "Satysfakcja klientów sklepów spożywczych funkcjonujących w sieci handlowej - badania ankietowe",
booktitle = "XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015",
pages = "31",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-6-2",
}
23
@book{UEK:2168293845,
title = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
24
@inbook{UEK:2168293505,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Narzędzia zarządzania jakością",
booktitle = "Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością",
pages = "139-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2 poprawione i uzupełnione",
isbn = "978-83-60633-89-2",
}
25
@inbook{UEK:2168232826,
author = "Anna Jakubowska and Mariusz Giemza",
title = "Controlling kosztów jakości",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "104-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
26
@article{UEK:2168240818,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Effect of the Malopolska Quality Award on Organizations - Selected Cases",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3 (32)",
pages = "40-48",
year = "2012",
}
27
@book{UEK:2168232814,
title = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
28
@inbook{UEK:2168260842,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Narzędzia zarządzania jakością",
booktitle = "Wybrane zagadnienia nauki o żywności i zarządzania jakością",
pages = "135-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2012",
isbn = "978-83-60633-62-5",
}
29
@misc{UEK:2168293935,
author = "Mariusz Giemza",
title = "The Influence of the Malopolska Quality Award on the Functioning of Selected Organizations - Case Studies",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "113",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
30
@article{UEK:2166594187,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Motywowanie klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych systemowo",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "208-221",
adress = "",
year = "2011",
}
31
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
32
@inbook{UEK:2166659364,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Podstawowe założenia Balanced Scorecard",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "70-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
33
@inbook{UEK:2168306527,
author = "Mariusz Giemza and Piotr Kafel",
title = "Narzędzia zarządzania jakością",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "148-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
34
@inbook{UEK:2168306525,
author = "Mariusz Giemza and Joanna Dziadkowiec and Katarzyna Przybylska",
title = "Badanie poziomu satysfakcji klienta",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "109-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
35
@inbook{UEK:2166659387,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Kryteria nagrody jakości a samoocena organizacji",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "74-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
36
@inbook{UEK:2162991054,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Klient jako podmiot działania organizacji",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "62-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
37
@inbook{UEK:2168306607,
author = "Joanna Dziadkowiec and Mariusz Giemza",
title = "Koncepcje zarządzania",
booktitle = "Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością",
pages = "22-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-483-6",
}
38
@misc{UEK:2168285207,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Ethical Aspects in Quality Management",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "79",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
39
@inbook{UEK:2165267174,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym w organizacji",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "29-38",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2010",
isbn = "978-83-7338-560-3",
}
40
@inbook{UEK:2162154614,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Klient i jego satysfakcja",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "74-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-305-4",
}
41
@article{UEK:2165698405,
author = "Anna Bolińska and Mariusz Giemza",
title = "Proces kwalifikacji dostawców w świetle wymagań wybranych norm ISO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "71-80",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168969101},
}
42
@inbook{UEK:2165135408,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Aspekty etyczne w zarządzaniu jakością",
booktitle = "Zarządzanie jakością wybranych procesów : (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja)",
pages = "297-305",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-303-7 ; 978-83-7204-933-9",
}
43
@article{UEK:2165698396,
author = "Mariusz Giemza and Łucja Karpiel",
title = "Benchmarking w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "55-69",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168969098},
}
44
@inbook{UEK:2162154727,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Znaczenie satysfakcji klienta dla organizacji",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "80-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-305-4",
}
45
@inbook{UEK:2162131910,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Dyrektywy nowego podejścia jako podstawa obligatoryjnego znakowania produktów znakiem CE",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "77-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2009",
isbn = "978-83-927079-4-3",
}
46
@inbook{UEK:2165630428,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Wybrane techniki pracy zespołowej w organizacjach zarządzanych przez jakość",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "537-542",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
47
@article{UEK:50867,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Proces szkolenia personelu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "31",
pages = "402-412",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2168218668,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Elementy procesu obsługi klienta w systemie zarządzania jakością",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "67-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2008",
isbn = "978-83-927079-0-5",
}
49
@book{UEK:2168272934,
author = "Tadeusz Sikora and Mariusz Giemza",
title = "Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "2008",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-02-08781-3",
}
50
@inbook{UEK:2165797662,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Kształtowanie jakości procesu obsługi klienta",
booktitle = "Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju",
pages = "202-207",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-325-9",
}
51
@article{UEK:50183,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Satysfakcja klienta w polskich organizacjach zarządzanych przez jakość",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "29-32",
year = "2008",
}
52
@inbook{UEK:2166466654,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Uwarunkowania zastosowania specyfikacji technicznej ISO/TS16949:2002",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "62-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-922067-8-9",
}
53
@article{UEK:51498,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Satysfakcja klienta jako miernik efektywności systemu zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1177",
pages = "186-192",
year = "2007",
}
54
@article{UEK:50297,
author = "Lucyna Badura and Mariusz Giemza and Bogumił Predoń",
title = "Zastosowanie wybranych narzędzi jakości do monitorowania poziomu jakości płytek ceramicznych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "45-49",
year = "2007",
}
55
@article{UEK:50292,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "42-45",
year = "2007",
}
56
@misc{UEK:2168263286,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Certyfikacja wyrobów w Polsce i krajach UE : materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
57
@inbook{UEK:2165776130,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Customer Service as Element to Shape Customer Satisfaction",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 1",
pages = "216-221",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
58
@inbook{UEK:2166374734,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Bezpośrednie metody pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "176-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
59
@inbook{UEK:2166375427,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Wymiary satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "182-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
60
@misc{UEK:2168286299,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Customer Service Quality in Modern Organization",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "46",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
61
@inbook{UEK:2165778732,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Jakość obsługi klienta w nowoczesnej organizacji",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "643-648",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
62
@inbook{UEK:2168218646,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "38-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-922067-2-X",
}
63
@article{UEK:52112,
author = "Mariusz Giemza",
title = "TQM a kultura organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "59-66",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150054032},
}
64
@inbook{UEK:2168328543,
author = "Mariusz Giemza and Dagmara Pilis",
title = "Ecological Awareness of Enterprises in the Light of Questionnaire Research",
booktitle = "Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2",
pages = "1422-1426",
adress = "Bari",
publisher = "WIP Edizioni",
year = "2005",
isbn = "8884590396",
}
65
@inbook{UEK:2166497770,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Certyfikacja",
booktitle = "Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000",
pages = "111-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-260-X",
}
66
@misc{UEK:2166494357,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Konferencja Naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Gospodarka Mięsna",
number = "1 (57)",
pages = "28-30",
year = "2005",
url = {http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=freePublication&id=9486},
}
67
@article{UEK:2168332083,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością",
journal = "Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny",
number = "1",
pages = "3-5",
year = "2005",
}
68
@book{UEK:2168272930,
author = "Tadeusz Sikora and Mariusz Giemza",
title = "Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-02-08781-5",
}
69
@misc{UEK:2168328605,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : IV konferencja naukowa 16-17 września 2004 r",
booktitle = "Elektronika",
number = "1",
pages = "73",
year = "2005",
}
70
@article{UEK:2168220438,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów naturalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "13-27",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87458195},
}
71
@inbook{UEK:2168222142,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Praca zespołowa w systemie zarządzania jakością : funkcje - zadania - korzyści",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "214-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
72
@misc{UEK:2168242506,
author = "Mariusz Giemza and Piotr Rogala",
title = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "10",
pages = "49-51",
year = "2004",
}
73
@article{UEK:2168218250,
author = "Anna Czubała and Mariusz Giemza and Dariusz Mańko",
title = "Podejście procesowe w zarządzaniu jakością w Metalplast-Bielsko S.A.",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "36-44",
year = "2004",
}
74
@misc{UEK:2168228388,
author = "Mariusz Giemza and Dagmara Pilis",
title = "The Questionnaire Investigations of Ecological Consciousness of Enterprises",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "32",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
75
@inbook{UEK:2168120980,
author = "Mariusz Giemza and Dagmara Pilis",
title = "Badania ankietowe świadomości ekologicznej przedsiębiorstw",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "400-404",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
76
@article{UEK:2168223582,
author = "Jacek Kaniewski and Mariusz Giemza and Lidia Nawara-Pracuch and Aneta Brodzińska",
title = "Wiskozymetryczne badanie szamponów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "630",
pages = "15-25",
year = "2003",
}
77
@book{UEK:2168253452,
author = "Tadeusz Sikora and Mariusz Giemza",
title = "Obsługa klienta : elementy towaroznawstwa : podręcznik - liceum o profilu usługowo-gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne",
year = "2003",
isbn = "83-02-08781-5",
}
78
@inbook{UEK:2168231130,
author = "Mariusz Giemza and Dagmara Pilis",
title = "Działania proekologiczne w małych i średnich firmach w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "157-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
79
@inbook{UEK:2168263138,
author = "Mariusz Giemza",
title = "An Analysis of Customer Preferences Related to Sensory Properties of Natural Honeys",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
80
@inbook{UEK:2168262166,
author = "Jacek Kaniewski and Andrzej Gajewski and Mariusz Giemza and Maciej Michno",
title = "La viscosita' come criterio di valutazione di detergenti liquidi",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
81
@inbook{UEK:2168362338,
author = "Jacek Kaniewski and Andrzej Gajewski and Mariusz Giemza and Zuzanna Babka",
title = "Determination of the Concentration of Chosen Metals in Cosmetic Creams",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
82
@inbook{UEK:2168285149,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe)",
pages = "52-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski",
year = "2002",
}
83
@article{UEK:2168227176,
author = "Jacek Kaniewski and Mariusz Giemza and Grzegorz Łazarz",
title = "Badanie i ocena jakości środków do mycia urządzeń sanitarnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "590",
pages = "49-61",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15123},
}
84
@inbook{UEK:2168231284,
author = "Mariusz Giemza and Tadeusz Sikora",
title = "The Use of Multidimensional Analysis in the Identification of Natural Types of Honey Based on the Physical Parameters of Colouring in the L*a*b* Scheme",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "591-596",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
85
@unpublished{UEK:2168258308,
author = "Łucja Karpiel and Mariusz Giemza",
title = "Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości",
pages = "48-67",
year = "2000",
}
86
@article{UEK:2168223402,
author = "Mariusz Giemza and Jacek Kaniewski and Irina Yemchenko and Elżbieta Wierzbińska",
title = "Ocena sensoryczna wyrobów perfumeryjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "546",
pages = "29-40",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11836},
}
87
@inbook{UEK:2168244014,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Badanie preferencji konsumenckich cech jakościowych miodów odmianowych",
booktitle = "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa 12-13.10.2000",
pages = "307-311",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2000",
isbn = "83-7244-144-8",
}
88
@article{UEK:2168236950,
author = "Jacek Kaniewski and Anna Sraga and Mariusz Giemza",
title = "Badanie i ocena jakości szamponów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "525",
pages = "71-81",
year = "1999",
}
89
@unpublished{UEK:2168254300,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Znaczenie barwy w ocenie jakości produktów na przykładzie miodów odmianowych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
90
@article{UEK:2168246728,
author = "Mariusz Giemza and Jacek Kaniewski and Piotr Smulski",
title = "Przyspieszone badanie trwałości barwy powłok malarskich w warunkach sztucznego oświetlenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "505",
pages = "17-21",
year = "1998",
}
91
@article{UEK:2168260822,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Szybkość średnia w ocenie dynamiki procesów starzenia olejów jadalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "492",
pages = "65-72",
year = "1997",
}
92
@misc{UEK:2165807297,
author = "Mariusz Giemza and Stanisław Popek",
title = "Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "179",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział Małopolski",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
93
@inbook{UEK:2168255344,
author = "Stanisław Popek and Mariusz Giemza",
title = "pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "460-462",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
94
@misc{UEK:2168239234,
author = "Małgorzata Radłowska and Mariusz Giemza and Jacek Kaniewski",
title = "Badanie stabilności emulsji kosmetycznych metodą chemiczną",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
95
@misc{UEK:2168239222,
author = "Jacek Kaniewski and Mariusz Giemza and Renata Burdzel",
title = "Zastosowanie pomiarów przewodnictwa elektrycznego do oceny stabilności emulsji kosmetycznych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
96
@misc{UEK:2168239220,
author = "Tadeusz Jędryka and Jacek Kaniewski and Mariusz Giemza",
title = "Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "106",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
97
@article{UEK:2168248184,
author = "Mariusz Giemza",
title = "Kinetyczne prognozowanie okresu trwałości prób oleju uniwersalnego przechowywanego w warunkach użytkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "397",
pages = "41-48",
year = "1993",
}
98
@unpublished{UEK:2166586585,
author = "Joanna Dziadkowiec and Mariusz Giemza and Tadeusz Sikora",
title = "Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap II",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
99
@unpublished{UEK:2167754189,
author = "Joanna Dziadkowiec and Mariusz Giemza and Tadeusz Sikora",
title = "Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
100
@unpublished{UEK:2168251738,
author = "Mariusz Giemza and Jacek Kaniewski and Anna Jurek-Zawierucha",
title = "Metody badania i oceny trwałości wybranych wyrobów kosmetycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
101
@unpublished{UEK:2168241850,
author = "Andrzej Chochół and Mariusz Giemza and Stanisław Hornik and Tadeusz Jędryka and Jacek Kaniewski and Andrzej Tomana and Renata Burda and Dorota Marzec and Piotr Smulski and Katarzyna Ziomek",
title = "Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
102
@unpublished{UEK:2168252654,
author = "Jacek Kaniewski and Mariusz Giemza and Piotr Smulski",
title = "Zastosowanie analizy kwalitonomicznej do oceny odporności pokryć malarskich na działanie czynników klimatycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID