Publications of the selected author

Wojnarowska-Niemiec Elżbieta

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Title:
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ.
Nr:
2168264576
article
See main document
2

Title:
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 69-95. - Summ., rez.
Nr:
2168227770
article
See main document
3

Title:
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 261-280. - Rez., summ.
Nr:
2168234508
article
See main document
4

Title:
Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki = The Influence of Forein Trade on the Rate of Growth of the National Income : on the Example of the Chosen States of the Black Africa Subsystem
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 85-99. - Rez., summ.
Nr:
2168243798
article
See main document
5

Title:
Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się = Sources of Capital-Accumulation in Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 125-136. - Rez., summ.
Nr:
2168241068
article
See main document
6

Title:
Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 155-169 - Bibliogr.
Nr:
2168242116
article
1
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 69-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 ([1981]), s. 261-280. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki = The Influence of Forein Trade on the Rate of Growth of the National Income : on the Example of the Chosen States of the Black Africa Subsystem / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 85-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się = Sources of Capital-Accumulation in Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 125-136. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978), s. 155-169. - Bibliogr.
1
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107.
2
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 69-95.
3
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 261-280.
4
Wojnarowska-Niemiec E., (1979), Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 85-99.
5
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 125-136.
6
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 155-169.
1
@article{UEK:2168264576,
author = "Daniel Niemiec and Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
2
@article{UEK:2168227770,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "69-95",
year = "1981",
}
3
@article{UEK:2168234508,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "261-280",
year = "1981",
}
4
@article{UEK:2168243798,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "85-99",
year = "1979",
}
5
@article{UEK:2168241068,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "125-136",
year = "1978",
}
6
@article{UEK:2168242116,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "155-169",
year = "1978",
}