Publications of the selected author

1

Title:
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ.
Nr:
2168264576
article
See main document
2

Title:
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 69-95. - Summ., rez.
Nr:
2168227770
article
See main document
3

Title:
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 261-280. - Rez., summ.
Nr:
2168234508
article
See main document
1
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIECMiejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
2
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 69-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 261-280. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107.
2
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 69-95.
3
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 261-280.
1
@article{artUEK:2168264576,
author = "Daniel Niemiec and Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
2
@article{artUEK:2168227770,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "69-95",
year = "1981",
}
3
@article{artUEK:2168234508,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "261-280",
year = "1981",
}