Publications of the selected author

Wojnarowska-Niemiec Elżbieta

Faculty of Production Economics, Institute of Political Economy,

1

Title:
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ.
Nr:
2168264576
article
See main document
2

Title:
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981) , s. 69-95. - Summ., rez.
Nr:
2168227770
article
See main document
3

Title:
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 261-280. - Rez., summ.
Nr:
2168234508
article
See main document
4

Title:
Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki = The Influence of Forein Trade on the Rate of Growth of the National Income : on the Example of the Chosen States of the Black Africa Subsystem
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 85-99. - Rez., summ.
Nr:
2168243798
article
See main document
5

Title:
Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się = Sources of Capital-Accumulation in Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 125-136. - Rez., summ.
Nr:
2168241068
article
See main document
6

Title:
Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978) , s. 155-169 - Bibliogr.
Nr:
2168242116
article
7

Title:
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG)
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
VI k., 271 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/355
Nr:
2168307147
doctoral dissertation
8

Title:
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976) , s. 303-307
Nr:
2168271460
article
9

Title:
Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się = Increase in the Economic Role of the State Developing Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 30, 3 (349) (1975) , s. 192-197
Nr:
2168277913
article
10

Title:
Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego = The Pattern of Foreign Trade in the Under-developed Countries as a Barrier of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975) , s. 79-97. - Summ., rez.
Nr:
2168250586
article
See main document
1
Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej = The Place of Agriculture in European Socialist Countries' Foreign Turnover / Daniel NIEMIEC, Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata = Indicators and a Varied Nature of the Structure and Level of Economic Development of the Third World Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 134 (1981), s. 69-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych = Evolutional Presentation of the Theory of Comparative Costs / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 261-280. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki = The Influence of Forein Trade on the Rate of Growth of the National Income : on the Example of the Chosen States of the Black Africa Subsystem / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 85-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się = Sources of Capital-Accumulation in Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 125-136. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 26 (1978), s. 155-169. - Bibliogr.
7
Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG) / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC ; Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Kraków, 1977. - VI k., 271 k. : il. ; 30 cm
8
Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC, Daniel NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 31, 5 (361) (1976), s. 303-307. - ISSN 0017-2421
9
Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się = Increase in the Economic Role of the State Developing Countries / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Gospodarka Planowa. - R. 30, 3 (349) (1975), s. 192-197. - ISSN 0017-2421
10
Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego = The Pattern of Foreign Trade in the Under-developed Countries as a Barrier of Economic Growth / Elżbieta WOJNAROWSKA-NIEMIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 79-97. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Niemiec D., Wojnarowska-Niemiec E., (1982), Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 87-107.
2
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 134, s. 69-95.
3
Wojnarowska-Niemiec E., (1981), Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 261-280.
4
Wojnarowska-Niemiec E., (1979), Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 85-99.
5
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 125-136.
6
Wojnarowska-Niemiec E., (1978), Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 26, s. 155-169.
7
Wojnarowska-Niemiec E., (1977), Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG), Prom. Jasiński B., Kraków : , VI k., 271 k.
8
Wojnarowska-Niemiec E., Niemiec D., (1976), Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 31, 5 (361), s. 303-307.
9
Wojnarowska-Niemiec E., (1975), Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się, "Gospodarka Planowa", R. 30, 3 (349), s. 192-197.
10
Wojnarowska-Niemiec E., (1975), Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 79-97.
1
@article{UEK:2168264576,
author = "Daniel Niemiec and Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Miejsce rolnictwa europejskich krajów socjalistycznych w wymianie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
2
@article{UEK:2168227770,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Mierniki i zróżnicowanie struktury oraz poziomu rozwoju gospodarczego państw Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "134",
pages = "69-95",
year = "1981",
}
3
@article{UEK:2168234508,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Ewolucyjne ujęcie teorii kosztów komparatywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "261-280",
year = "1981",
}
4
@article{UEK:2168243798,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Wpływ handlu zagranicznego na tempo wzrostu dochodu narodowego : na przykładzie wybranych krajów subsystemu Czarnej Afryki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "85-99",
year = "1979",
}
5
@article{UEK:2168241068,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Źródła akumulacji kapitału w krajach rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "125-136",
year = "1978",
}
6
@article{UEK:2168242116,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Gospodarcze osiągnięcia Chile w okresie rządów Jedności Ludowej",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "26",
pages = "155-169",
year = "1978",
}
7
@unpublished{UEK:2168307147,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy krajów afrykańskich (na przykładzie osiemnastu państw - AASM - stowarzyszonych z EWG)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
8
@article{UEK:2168271460,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec and Daniel Niemiec",
title = "Problemy ludnościowe i wyżywienia krajów rozwijających się",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 5 (361)",
pages = "303-307",
year = "1976",
}
9
@article{UEK:2168277913,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Wzrost ekonomicznej roli państwa w krajach rozwijających się",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 30, 3 (349)",
pages = "192-197",
year = "1975",
}
10
@article{UEK:2168250586,
author = "Elżbieta Wojnarowska-Niemiec",
title = "Struktura handlu zagranicznego w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych jako bariera wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "79-97",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID