Publications of the selected author
1

Title:
Polska, EWG i EFTA w badaniach porównawczych struktury zatrudnienia = Poland. EEC and EFTA in Comparative Studies of Employment Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249714
article
See main document
2

Author:
Title:
Wybrane problemy oceny stanu gospodarki na tle gospodarki europejskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
Source:
Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA1991, s. 1[162]-41[203]
Signature:
NP-27/2/Magazyn
Nr:
2168316075
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego = On the Introduction of Some Methods of Fixed Assets Management Evaluation at an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168259084
article
See main document
4

Title:
Próba oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle
Source:
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 15-34 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Access mode:
Nr:
2168269654
chapter in conference materials
5

Conference:
XXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1988-04-17 do 1988-04-20
Title:
Metody oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle
Source:
Przegląd Statystyczny1990. - t. 37, z. 3, s. 224-225. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351252
varia
6

Author:
Title:
Próba oceny stanu i efektywności wykorzystania majątku trwałego w szkolnictwie Polski (aspekt przestrzenny) = An Attempt at Evaluation of the State and Efficiency of Utilization of Fixed Assets in Educational System in Poland (Spatial Aspect)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989) , s. 67-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255582
article
See main document
7

Author:
Title:
O pewnej technice agregacji ekonometrycznych modeli opisowych = On a Certain Technique of Aggregation of Linear Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986) , s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250552
article
See main document
8

Author:
Title:
Teoretyczne problemy agregacji modeli nieliniowych na przykładzie funkcji produkcji = Theoretical Problems of Aggregation of Non-linear Models on the Example of Production's Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 169-184. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281669
article
See main document
9

Author:
Conference:
XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej im. prof. Z. Pawłowskiego, Kraków, Polska, od 1984-04-12 do 1984-04-14
Title:
Kompleksowy model funkcjonowania systemu szkolnictwa w Polsce
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1985. - t. 32, z. 4, s. 414. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350704
varia
10

Author:
Jan Ramocki , Andrzej Kornecki
Title:
O sterowaniu w systemie szkolnictwa - próba sformułowania zadań optymalizacji = On Control in the School System : an Attempt at Formulatig the Optimalization Assignments
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 105-107. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318451
varia
11

Author:
Title:
Agregacja liniowa ekonometrycznych modeli opisowych = On the Linear Aggregation of Descriptive Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 23-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250762
article
See main document
12

Author:
Title:
Uwagi o zasadach agregacji systemów ekonomicznych = A Few Remarks on the Principles of Economic Systems Aggregation
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243928
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
174 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/70
Nr:
2168305315
doctoral dissertation
14

Author:
Title:
Statystyczna analiza wyników badań sondażowych nad ludnością miasta Tarnobrzega = Statistical Analysis of Probes Concerning the Inhabitants of Tarnobrzeg
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 67-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288655
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Conference:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Title:
Przebieg procesów integracyjnych wśród mieszkańców miasta Tarnobrzega - próba zastosowania cech dychotomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1970. - t. 17, z. 3-4, s. 337. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353402
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 5]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[49] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-27/[5]/Magazyn
Nr:
2168331017
unpublished scientific work
2

Title:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 4]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
[92] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-27/[4]/Magazyn
Nr:
2168331013
unpublished scientific work
3

Title:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
[187] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po niektórych art.
Signature:
NP-27/[3]/Magazyn
Nr:
2168330987
unpublished scientific work
4

Title:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
54 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-27/[1]/Magazyn
Nr:
2168330983
unpublished scientific work
1
Polska, EWG i EFTA w badaniach porównawczych struktury zatrudnienia = Poland. EEC and EFTA in Comparative Studies of Employment Structure / Antoni GORYL, Jan RAMOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Wybrane problemy oceny stanu gospodarki na tle gospodarki europejskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych / Jan RAMOCKI // W: Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA. - (1991), s. 1[162]-41[203]
3
Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego = On the Introduction of Some Methods of Fixed Assets Management Evaluation at an Industrial Enterprise / Ryszard BOROWIECKI, Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Wacław WAJDA, Anna WALKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 335 (1991), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Próba oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle / Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ // W: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Seminarium Naukowe im. Zbigniewa Pawłowskiego ; 7). - S. 15-34. - Bibliogr.
5
Metody oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle / Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3 (1990), s. 224-225. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
6
Próba oceny stanu i efektywności wykorzystania majątku trwałego w szkolnictwie Polski (aspekt przestrzenny) = An Attempt at Evaluation of the State and Efficiency of Utilization of Fixed Assets in Educational System in Poland (Spatial Aspect) / Jan RAMOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989), s. 67-90. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
O pewnej technice agregacji ekonometrycznych modeli opisowych = On a Certain Technique of Aggregation of Linear Econometric Models / Jan RAMOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Teoretyczne problemy agregacji modeli nieliniowych na przykładzie funkcji produkcji = Theoretical Problems of Aggregation of Non-linear Models on the Example of Production's Function / Jan RAMOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 169-184. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Kompleksowy model funkcjonowania systemu szkolnictwa w Polsce / Jan RAMOCKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985), s. 414. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
10
O sterowaniu w systemie szkolnictwa - próba sformułowania zadań optymalizacji = On Control in the School System : an Attempt at Formulatig the Optimalization Assignments / Jan RAMOCKI, Andrzej Kornecki // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 105-107. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Agregacja liniowa ekonometrycznych modeli opisowych = On the Linear Aggregation of Descriptive Econometric Models / Jan RAMOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 23-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Uwagi o zasadach agregacji systemów ekonomicznych = A Few Remarks on the Principles of Economic Systems Aggregation / Jan RAMOCKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
13
Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych / Jan RAMOCKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1973. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Statystyczna analiza wyników badań sondażowych nad ludnością miasta Tarnobrzega = Statistical Analysis of Probes Concerning the Inhabitants of Tarnobrzeg / Jan RAMOCKI // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 67-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
15
Przebieg procesów integracyjnych wśród mieszkańców miasta Tarnobrzega - próba zastosowania cech dychotomicznych / Jan RAMOCKI // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 337. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 5] / Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [49] k. : il. ; 30 cm
17
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 4] / Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ, Antoni GORYL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - [92] k. : il. ; 30 cm
18
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3] / Jadwiga Bożek, Antoni GORYL, Jerzy KOLENDOWSKI, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - [187] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
19
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1] / Jan CZYŻYŃSKI, Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jerzy KOLENDOWSKI, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 54 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Goryl A., Ramocki J., (1992), Polska, EWG i EFTA w badaniach porównawczych struktury zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 43-56.
2
Ramocki J., (1991), Wybrane problemy oceny stanu gospodarki na tle gospodarki europejskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. [W:] Kukuła K. (kierownik tematu), Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2], s. 1[162]-41[203].
3
Borowiecki R., Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Wajda W., Walkosz A., (1991), Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 335, s. 51-70.
4
Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Walkosz A., (1991), Próba oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 15-34.
5
Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Walkosz A., (1990), Metody oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle, "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 3, s. 224-225.
6
Ramocki J., (1989), Próba oceny stanu i efektywności wykorzystania majątku trwałego w szkolnictwie Polski (aspekt przestrzenny), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 307, s. 67-90.
7
Ramocki J., (1986), O pewnej technice agregacji ekonometrycznych modeli opisowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 5-22.
8
Ramocki J., (1985), Teoretyczne problemy agregacji modeli nieliniowych na przykładzie funkcji produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 169-184.
9
Ramocki J., (1985), Kompleksowy model funkcjonowania systemu szkolnictwa w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 4, s. 414.
10
Ramocki J., Kornecki A., (1982), O sterowaniu w systemie szkolnictwa - próba sformułowania zadań optymalizacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 105-107.
11
Ramocki J., (1978), Agregacja liniowa ekonometrycznych modeli opisowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 23-37.
12
Ramocki J., (1975), Uwagi o zasadach agregacji systemów ekonomicznych. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 91-102.
13
Ramocki J., (1973), Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 174 k.
14
Ramocki J., (1972), Statystyczna analiza wyników badań sondażowych nad ludnością miasta Tarnobrzega. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 67-84.
15
Ramocki J., (1970), Przebieg procesów integracyjnych wśród mieszkańców miasta Tarnobrzega - próba zastosowania cech dychotomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 337.
16
Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Walkosz A., (1995), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 5], Kraków : Akademia Ekonomiczna, [49] k.
17
Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Walkosz A., (1994), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 4], Kraków : Akademia Ekonomiczna, [92] k.
18
Czyżyński J., Goryl A., Kukuła K., Kolendowski J., Ramocki J., Walkosz A., (1993), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3], Kraków : Akademia Ekonomiczna, [187] k.
19
Czyżyński J., Goryl A., Kukuła K., Kolendowski J., Ramocki J., Walkosz A., (1990), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 k.
1
@article{UEK:2168249714,
author = "Antoni Goryl and Jan Ramocki",
title = "Polska, EWG i EFTA w badaniach porównawczych struktury zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "43-56",
year = "1992",
}
2
@unpublished{UEK:2168316075,
author = "Jan Ramocki",
title = "Wybrane problemy oceny stanu gospodarki na tle gospodarki europejskiej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2]",
pages = "1[162]-41[203]",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168259084,
author = "Ryszard Borowiecki and Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jan Ramocki and Wacław Wajda and Anna Walkosz",
title = "Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "335",
pages = "51-70",
year = "1991",
}
4
@inbook{UEK:2168269654,
author = "Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Próba oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle",
booktitle = "Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław",
pages = "15-34",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
5
@misc{UEK:2168351252,
author = "Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Metody oceny efektywności eksploatacji środków trwałych w przemyśle",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 37, z. 3",
pages = "224-225",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168255582,
author = "Jan Ramocki",
title = "Próba oceny stanu i efektywności wykorzystania majątku trwałego w szkolnictwie Polski (aspekt przestrzenny)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "307",
pages = "67-90",
year = "1989",
url = {},
}
7
@article{UEK:2168250552,
author = "Jan Ramocki",
title = "O pewnej technice agregacji ekonometrycznych modeli opisowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "5-22",
year = "1986",
}
8
@article{UEK:2168281669,
author = "Jan Ramocki",
title = "Teoretyczne problemy agregacji modeli nieliniowych na przykładzie funkcji produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "169-184",
year = "1985",
}
9
@misc{UEK:2168350704,
author = "Jan Ramocki",
title = "Kompleksowy model funkcjonowania systemu szkolnictwa w Polsce",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 4",
pages = "414",
year = "1985",
}
10
@misc{UEK:2168318451,
author = "Jan Ramocki and Andrzej Kornecki",
title = "O sterowaniu w systemie szkolnictwa - próba sformułowania zadań optymalizacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "105-107",
year = "1982",
}
11
@article{UEK:2168250762,
author = "Jan Ramocki",
title = "Agregacja liniowa ekonometrycznych modeli opisowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "23-37",
year = "1978",
}
12
@inbook{UEK:2168243928,
author = "Jan Ramocki",
title = "Uwagi o zasadach agregacji systemów ekonomicznych",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "91-102",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
13
@unpublished{UEK:2168305315,
author = "Jan Ramocki",
title = "Metodologiczne aspekty agregacji ekonometrycznych modeli opisowych",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
14
@inbook{UEK:2168288655,
author = "Jan Ramocki",
title = "Statystyczna analiza wyników badań sondażowych nad ludnością miasta Tarnobrzega",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "67-84",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
15
@misc{UEK:2168353402,
author = "Jan Ramocki",
title = "Przebieg procesów integracyjnych wśród mieszkańców miasta Tarnobrzega - próba zastosowania cech dychotomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "337",
year = "1970",
}
16
@unpublished{UEK:2168331017,
author = "Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
17
@unpublished{UEK:2168331013,
author = "Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
18
@unpublished{UEK:2168330987,
author = "Jan Czyżyński and Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jerzy Kolendowski and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
19
@unpublished{UEK:2168330983,
author = "Jan Czyżyński and Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jerzy Kolendowski and Jan Ramocki and Anna Walkosz",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID