Publications of the selected author

Szczepaniak Janina ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Microeconomics,

1

Title:
Alternatywna strategia pozyskiwania i wykorzystywania energii = Alternative Strategy of Gaining and Using Energy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 53-64. - Summ.
Nr:
2168238188
article
2

Title:
Efektywność gospodarowania w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych = Effectiveness of Management Under the Conditions of the Contemporary Developmental Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 91-103. - Summ.
Nr:
2168262800
article
3

Title:
Niewyczerpywalne i samoodnawiające się źródła energii = Inexhaustible and Selp-renewing Sources of Energy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988) , s. 71-80. - Res., summ.
Nr:
2168255788
article
4

Title:
Energia jako bariera wzrostu = Energy as a Growth Barrier
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988) , s. 149-160. - Rez., summ.
Nr:
2168282253
article
5

Title:
Źródła i formy energii w dotychczasowym rozwoju gospodarczym = The Role of Energy in Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987) , s. 143-157. - Rez., summ.
Nr:
2168280011
article
6

Title:
Energia jako czynnik produkcji w świetle marksowskiego ujęcia procesu pracy = Energy as the Factor of Production in the Light of Marx's Approach to the Process of Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 39-56. - Rez., summ.
Nr:
2168238882
article
7

Title:
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
254 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/819
Nr:
2168312953
doctoral dissertation
8

Title:
Niektóre aspekty dynamicznego ujęcia obrotów niezbędnych = Some Aspects of Dynamic Approach to the Problem of Indispensable Foreign Trade Turnover
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 153-167. - Summ., rez.
Nr:
2168272398
article
9

Title:
Wzrost gospodarczy a tempo i struktura obrotów handlu zagranicznego Polski = Economic growth Versus Pace and Structure of the Polish Foreign Trade Turnoover
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 77-97. - Rez., summ.
Nr:
2168234330
article
10

Title:
Energochłonność dochodu narodowego, a zapotrzebowanie na energię elektryczną w krajach RWPG po roku 1980 = Energy Consumption in the Creation of National Income versus Supply of Electric Power in the Member Countries of the Council for Mutual Economic Aid and Assistance until 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 112 (1979) , s. 47-66. - Summ., rez.
Nr:
2168249922
article
1
Alternatywna strategia pozyskiwania i wykorzystywania energii = Alternative Strategy of Gaining and Using Energy / Janina Szczepaniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 53-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Efektywność gospodarowania w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych = Effectiveness of Management Under the Conditions of the Contemporary Developmental Challenges / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995), s. 91-103. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Niewyczerpywalne i samoodnawiające się źródła energii = Inexhaustible and Selp-renewing Sources of Energy / Janina SZCZEPANAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988), s. 71-80. - Res., summ. - ISSN 0079-578X
4
Energia jako bariera wzrostu = Energy as a Growth Barrier / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988), s. 149-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Źródła i formy energii w dotychczasowym rozwoju gospodarczym = The Role of Energy in Economic Growth / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987), s. 143-157. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Energia jako czynnik produkcji w świetle marksowskiego ujęcia procesu pracy = Energy as the Factor of Production in the Light of Marx's Approach to the Process of Work / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985), s. 39-56. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980 / Janina SZCZEPANIAK ; . - Kraków : , 1985. - 254 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam RYBARSKI. - Bibliogr.
8
Niektóre aspekty dynamicznego ujęcia obrotów niezbędnych = Some Aspects of Dynamic Approach to the Problem of Indispensable Foreign Trade Turnover / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984), s. 153-167. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Wzrost gospodarczy a tempo i struktura obrotów handlu zagranicznego Polski = Economic growth Versus Pace and Structure of the Polish Foreign Trade Turnoover / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981), s. 77-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
10
Energochłonność dochodu narodowego, a zapotrzebowanie na energię elektryczną w krajach RWPG po roku 1980 = Energy Consumption in the Creation of National Income versus Supply of Electric Power in the Member Countries of the Council for Mutual Economic Aid and Assistance until 1980 / Janina SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 112 (1979), s. 47-66. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Szczepaniak J., (1996), Alternatywna strategia pozyskiwania i wykorzystywania energii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 53-64.
2
Szczepaniak J., (1995), Efektywność gospodarowania w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 91-103.
3
Szczepaniak J., (1988), Niewyczerpywalne i samoodnawiające się źródła energii, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 71-80.
4
Szczepaniak J., (1988), Energia jako bariera wzrostu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 149-160.
5
Szczepaniak J., (1987), Źródła i formy energii w dotychczasowym rozwoju gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 235, s. 143-157.
6
Szczepaniak J., (1985), Energia jako czynnik produkcji w świetle marksowskiego ujęcia procesu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 39-56.
7
Szczepaniak J., (1985), Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980, Prom. Rybarski A., Kraków : , 254 k.
8
Szczepaniak J., (1984), Niektóre aspekty dynamicznego ujęcia obrotów niezbędnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 153-167.
9
Szczepaniak J., (1981), Wzrost gospodarczy a tempo i struktura obrotów handlu zagranicznego Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 145, s. 77-97.
10
Szczepaniak J., (1979), Energochłonność dochodu narodowego, a zapotrzebowanie na energię elektryczną w krajach RWPG po roku 1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 112, s. 47-66.
1
@article{UEK:2168238188,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Alternatywna strategia pozyskiwania i wykorzystywania energii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "53-64",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168262800,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Efektywność gospodarowania w warunkach współczesnych wyzwań rozwojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "91-103",
year = "1995",
}
3
@article{UEK:2168255788,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Niewyczerpywalne i samoodnawiające się źródła energii",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "71-80",
year = "1988",
}
4
@article{UEK:2168282253,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Energia jako bariera wzrostu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "149-160",
year = "1988",
}
5
@article{UEK:2168280011,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Źródła i formy energii w dotychczasowym rozwoju gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "235",
pages = "143-157",
year = "1987",
}
6
@article{UEK:2168238882,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Energia jako czynnik produkcji w świetle marksowskiego ujęcia procesu pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "39-56",
year = "1985",
}
7
@unpublished{UEK:2168312953,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Energochłonność wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1980",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168272398,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Niektóre aspekty dynamicznego ujęcia obrotów niezbędnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "153-167",
year = "1984",
}
9
@article{UEK:2168234330,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Wzrost gospodarczy a tempo i struktura obrotów handlu zagranicznego Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "145",
pages = "77-97",
year = "1981",
}
10
@article{UEK:2168249922,
author = "Janina Szczepaniak",
title = "Energochłonność dochodu narodowego, a zapotrzebowanie na energię elektryczną w krajach RWPG po roku 1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "112",
pages = "47-66",
year = "1979",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID