Publications of the selected author

1

Title:
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264416
article
See main document
1
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Urban W., Staliński P., (1992), Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 67-84.
1
@article{artUEK:2168264416,
author = "Wit Urban and Piotr Staliński",
title = "Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "67-84",
year = "1992",
}