Publications of the selected author

1

Title:
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264416
article
See main document
2

Title:
VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego = The VIIIth Pawłowski's Seminar
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1991. - t. 38, z. 3-4, s. 351-356
Nr:
2168284629
varia
1
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKIWykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 67-84nr 366 (1992), s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
2
VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego = The VIIIth Pawłowski's Seminar / Wojciech LASOŃ, Piotr STALIŃSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 351-356. - ISSN 0033-2372
1
Urban W., Staliński P., (1992), Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 67-84.
2
Lasoń W., Staliński P., (1991), VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 351-356.
1
@article{artUEK:2168264416,
author = "Wit Urban and Piotr Staliński",
title = "Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "67-84",
year = "1992",
}
2
@misc{varUEK:2168284629,
author = "Wojciech Lasoń and Piotr Staliński",
title = "VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "351-356",
year = "1991",
}