Publications of the selected author
1

Title:
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 366 (1992) , s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264416
article
2

Title:
VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego = The VIIIth Pawłowski's Seminar
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4, s. 351-356
Nr:
2168284629
varia
3

Title:
Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek
Source:
Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 1-24 [25-48]
Research program:
27/ISEiI/4/90/BR
Signature:
NP-28/[1]/Magazyn
Nr:
2168330821
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych = Application of System EMEL in Estimation of Parameters of Linear Econometric Models / Wit URBAN, Piotr STALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 366 (1992), s. 67-84. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego = The VIIIth Pawłowski's Seminar / Wojciech LASOŃ, Piotr STALIŃSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 351-356. - ISSN 0033-2372
3
Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek / Piotr STALIŃSKI // W: Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1990), s. 1-24 [25-48]
1
Urban W., Staliński P., (1992), Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 67-84.
2
Lasoń W., Staliński P., (1991), VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 351-356.
3
Staliński P., (1990), Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości, s. 1-24 [25-48].
1
@article{UEK:2168264416,
author = "Wit Urban and Piotr Staliński",
title = "Wykorzystanie systemu EMEL do estymacji parametrów liniowych modeli ekonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "67-84",
year = "1992",
}
2
@misc{UEK:2168284629,
author = "Wojciech Lasoń and Piotr Staliński",
title = "VIII Seminarium im. Profesora Pawłowskiego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "351-356",
year = "1991",
}
3
@unpublished{UEK:2168330821,
author = "Piotr Staliński",
title = "Numeryczna analiza funkcji natężenia strumienia próbek",
booktitle = "Optymalizacja systemów i procedur bieżącej kontroli jakości",
pages = "1-24 [25-48]",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID