Publications of the selected author
1

Title:
The Selected Tools in Controlling of Production
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349738
chapter in monograph
See main document
2

Title:
The Directions of Structural Changes of the Polish Economy - Modernity or Stagnation
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 267-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349774
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Cash Management in Energy Companies = Zarządzanie środkami pieniężnymi w spółkach energetycznych
Source:
Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society. - no. 2 (46), vol. 2 (2020) , s. 95-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352792
article
4

Title:
Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku - unowocześnienie czy stagnacja? = The Structural Changes in Poland's Economy after 1990 - Modernization or Stagnation?
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 351-376. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338857
chapter in monograph
See main document
5

Title:
The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019) , s. 243-255. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidizing university research potential.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168342939
article
6

Title:
Różne oblicza restrukturyzacji : spotkanie z praktykiem
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 52. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342879
varia
7

Title:
The Influence of Investment Decisions on Changes in Employment in Production Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 138 (2019) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidizing university research potential
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168345672
article
8

Conference:
5th European Interdisciplinary Forum (EIF 2017) "Drivers for Progress in the Global Society", Wilno, Litwa, od 2017-10-12 do 2017-10-13
Title:
Dynamic Assessment of the Financial Distress of Production Enterprises in the SME Sector
Source:
Drivers for Progress in the Global Society / eds Agota Giedre, Raišiene, Yuriy Bilan - Bologna: EDITOGRAFICA, 2018, s. 81-91. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidising university research potential
ISBN:
978-88-87729-47-4
Access mode:
Nr:
2168331557
chapter in conference materials
9

Conference:
ХІV International Scientific Conference «Problems of management and economics of enterprises in modern conditions», Kijów, Ukraina, od 2018-05-22 do 2018-05-23
Title:
Objectives and Directions of Structural Changes
Source:
Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod = «Problems of Management and Economics of Enterprises in Modern Conditions» : ХІV International Scientific Conference : Book of Abstracts / nauk.-prakt. A.I. Ukrayinetsʹ, O.YU. Shevchenko, O.O. Sheremet, M.A. Minenko, V.I. Yemtsev, O.M. Pyetukhova, O.F. Myronchyk, V. Leonsʹki, A. Vichorek-Zhymansʹka, B. Chernyakhovich, O.O. Kutas (vidpovidalʹnyy sekretar), I.V. Yevsyeyeva (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). - Kiïv: Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, 2018, s. 20-22. - Dostępne tylko streszczenia - Bibliogr.
ISBN:
978-966-612-211-0
Nr:
2168331247
varia
10

Title:
Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015 = The Evaluation of Variability and Similarity of the Structure of Sales Revenues in Public and Private Sectors of Small, Medium and Large Enterprises in Poland, 2007-2015
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 41-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315255
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Kierunki zmian wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce w latach 2007-2015 = The Directions of Changes of the Size and Structure of Investments of Public and Private Sector Enterprises in Poland in the Years 2007-2015
Source:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 173-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319013
chapter in monograph
See main document
12

Title:
The Regional Differences of the Concentration of Bankruptcy Enterprises in Poland in the Years 2007-2014
Source:
International Journal of Mathematical Analysis. - vol. 11, no. 5 (2017) , s. 233-246. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication financed by funds granted to the Management Faculty of Cracow University of Economics under the scheme for subsidizing university research potential
Nr:
2168313995
article
13

Title:
Inwestycje a zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce = The Investments and Employment in Small, Medium and Large Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 108 (2017) , s. 147-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168319381
article
14

Title:
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent mikroekonomiczny
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
178 s.: il.
Research program:
Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego pn."Monitorowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016 - 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Access mode:
Nr:
2168328359
report
15

Title:
Ocena poziomu oraz kierunków zmian koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2015 = The Assessment of the Level and Directions of Changes in the Concentration of Business Activities in Poland in the Years 1992-2015
Source:
Problemy gospodarowania i odpowiedzialność organizacji / red. nauk. Barbara Czerniachowicz, Anna Wieczorek-Szymańska - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 45-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7867-755-0 ; 978-83-7867-756-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323913
chapter in monograph
16

Title:
Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce : w okresie I-II kw. 2016 r. [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016
Physical description:
156 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-342-7
Access mode:
Nr:
2168314959
monograph
17

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością : analiza lat 2014-2015 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016
Physical description:
129 s.: il.
ISBN:
978-83-7633-339-7
Access mode:
Nr:
2168314961
monograph
18

Title:
Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014 = Changes in the Size and Structure of the Economic Potential of the Largest Manufacturing Companies in Poland in the Years 2005-2014
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 209-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309393
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Ocena podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2005-2014 = The Evaluation of the Basic Relations of Economic Development of the Largest Construction Enterprises in Poland in the Years 2005-2014
Source:
Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce / red. nauk. Barbara Czerniachowicz, Katarzyna Szopik-Depczyńska - Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2016, s. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7518-824-0
Nr:
2168313987
chapter in monograph
20

Title:
Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich
Source:
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna Tarnawa, Anna Skowrońska - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016, s. 56-80
ISBN:
978-83-7633-311-3
Access mode:
Nr:
2168313369
chapter in report
21

Title:
Zmiany wielkości podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014 = The Changes of the Size of Basic Economic Relations Characterizing the Development of the Largest Production Enterprises in Poland in Years 2005-2014
Source:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 37-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308801
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR = An Assessment of the Threat of Business Failure - a Systemic RRF Concept
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (2015) , s. 18-25. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168298051
article
23

Title:
Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 54-63
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301347
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny [dokument elektroniczny]. Raport 14
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
72 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168340425
report
25

Title:
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR [dokument elektroniczny]. Raport łączny 14
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
83 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168340433
report
26

Title:
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny [dokument elektroniczny]. Raport 13
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
167 s.: il.
Research program:
Projekt "Instrument Szybkiego Reagowania", nr projektu: UDA-PO KL.02.01.03-00-021/09-00
Access mode:
Nr:
2168340423
report
27

Author:
Title:
Pomiar skali upadłości w gospodarce
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 35-48
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292651
chapter in monograph
28

Title:
Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = The Evaluation of Trends and the Economic Situation of Large Enterprises in Poland from 2007 to 2012
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 421-450. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283277
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = The Evaluation of Trends and the Economic Situation of Large Enterprises in Poland from 2007 to 2012
Source:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2014, s. [62]-[92]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302515
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland
Source:
Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2014, s. [3]-[25]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1486/Magazyn
Nr:
2168302509
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 33-46
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293057
chapter in monograph
32

Title:
Dynamics and Directions of Changes of Entities of the Third Sector in Poland
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 105-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288795
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 191-215
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293087
chapter in monograph
34

Title:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis
Publisher address:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
467 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168282983
monograph
See related chapters
35

Title:
Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective
Source:
RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014, s. 117-131
ISBN:
978-83-7633-265-9
Access mode:
Nr:
2168293083
chapter in monograph
36

Title:
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland
Source:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 139-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168284575
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 67-77
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293029
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 195-219
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292661
chapter in monograph
39

Title:
Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
Source:
Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 121-136
ISBN:
978-83-7633-269-7
Access mode:
Nr:
2168292657
chapter in monograph
40

Title:
Ocena kierunków rozwoju oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób w Polsce w latach 2007-2012
Source:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2013, s. [68]-[94]
Signature:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288181
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012
Source:
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2013, s. [12]-[38]
Signature:
NP-1439/Magazyn
Nr:
2168288171
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Changes in the Concentration Level of Business Activity within Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 505-517 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268718
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Tendencies of Changes in the Structure of Sales Revenues and the Number of People Working in Manufacturing Enterprises in Poland in the Years 2007-2011
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 675-691. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254722
chapter in monograph
See main document
44

Conference:
XI International scientific symposium "Strategy of enterprises in the waiting period of the crisis: economic, social and legal aspects", Kijów, Ukraina, od 2013-05-15 do 2013-05-16
Title:
The Dynamics and the Directions of Changes in the Structure of Business Activity of Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011
Source:
Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Anatolii Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013, s. 169-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-617-0
Nr:
2168265982
chapter in conference materials
45

Title:
Analiza zmian kierunków i ocena intensywności przekształceń struktury działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w latach 1998-2011
Source:
Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2012, s. 86-116
Signature:
NP-1388/Magazyn
Nr:
2168272308
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Zmiany kierunków działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2007-2011 = Changes in the Directions of Investment Expenditures of Production Enterprises in Poland in the years 2007-2011
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 431-444. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247576
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011 = The Intensity and Nature of the Processes of Internationalization of Business Sector in the Years 2002-2011
Source:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 4 (20) (2012) , s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168275235
article
48

Title:
Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania : opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
142 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168314113
report
49

Title:
Opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
219 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168314115
report
50

Title:
Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010 = The Changes of the Degree of Concentration of Trade Activity of Small, Medium and Large Enterprises in Poland from 2007 to 2010
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 679-700. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220146
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Tendencje zmian struktury przychodów ze sprzedaży małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011 = The Tendencies of Changes of Sale Income Structures of Small, Medium and Large Enterprises in Poland from 2007 to 2011
Source:
Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, Trends and Results of Development of Industry and Services in Poland / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011, s. 60-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-28-6
Nr:
2168233252
chapter in monograph
52

Title:
Kierunki zmian struktury i stopnia nowoczesności struktury przychodów ze sprzedaży największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce = The Directions of the Structures Changes and Degree of Modernity of Structures of Sale Incomes of the Biggest Enterprises in Poland
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 611-621. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220072
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2010, s. 11-27
Signature:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253110
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]2010. - nr 836, s. 11-25
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51633
varia
See main document
55

Title:
The Directions of Business Activity Develpoment of 500 Largest Enterprises in Poland
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 265-279
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161842089
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 = The Size and Destination of Capital Investments Made by the 500 Largest Enterprises in Poland, 1998-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51632
article
See main document
57

Title:
Zmiany poziomu koncentracji działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2008 = The Changes of the Level of Trade Activity of the Biggest Enterprises Concentration since 1998 to 2008
Source:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 727-746. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913976
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Kierunki rozwoju działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw Polsce = The Directions of Development of Trade Activity of the 500 Biggest Enterprises in Poland
Source:
Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010, s. 64-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
978-83-85587-27-9
Nr:
2165674294
chapter in monograph
59

Title:
Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2010, s. 28-99
Signature:
NP-1075/Magazyn
Nr:
2168253112
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Rozwój największych przedsiębiorstw i stopień koncentracji prowadzonej przez nie działalności gospodarczej
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2009, s. 44-94
Signature:
NP-1284/Magazyn
Nr:
2168243608
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Zmiany wielkości i struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 105-138
ISBN:
978-83-927790-5-6
Nr:
2165634127
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Intensywność przekształceń struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005 = The Intensity of Structures Changes of Trade Activity in The Biggest Enterprises in Poland in 1998 to 2005
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 527-533. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764623
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Dynamika i kierunki rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 = The Dynamics and Directions of Development Industrial and Non Industrial Business Activity of the Biggest Enterprises in Poland, 1998-2005
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 801-809. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166128701
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Zróżnicowanie wielkości nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów (sekcji) prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 1998-2005
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2007, s. 58-71
Signature:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165345335
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005 = The Directions of Changes of Industrial Changes and Non Industrial of Business Activity of the Biggest Enterprises in Poland, 1998- 2005
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 811-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166129986
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2007, s. 72-88
Signature:
NP-1279/Magazyn
Nr:
2165345386
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
579 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-63
Nr:
51681
doctoral dissertation
68

Title:
Zmiany wielkości i struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 70-84
Signature:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286503
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia w 500 największych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998-2004 = The Changes of the Size and Structure of Employment in 500 the Biggest Enterprises in Poland from 1998-2004
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 401-412. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165768156
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004 = The Intensity and Trajectories of Change in the Structure of Operations of the Largest Companies in Poland, 1998-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 141-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51148
article
See main document
71

Title:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń
Source:
[Kurier AE]2006. - luty-marzec, s. 15
Nr:
2168348460
varia
72

Title:
Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004 = Zmiany wielkości i kierunków inwestycji 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004
Source:
Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 193-203. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-89726-04-1
Nr:
2166384602
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Zmiany struktury działalności gospodarczej i sytuacji ekonomicznej i finansowej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2005, s. 97-123
Signature:
NP-1063/Magazyn
Nr:
2168262210
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej największych przedsiębiorstw w Polsce = The Changes of Size and Structure of Industrial Activity in Poland
Source:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 252-260. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326572
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie małopolskim w latach 1999-2002
Source:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 64-103
ISBN:
83-7252-248-0
Nr:
2168222966
chapter in academic script
See main document
76

Author:
Stanisław Chomątowski , Paweł Krzemiński , Krzysztof Gubała , Łukasz Kędzior , Konrad Kolegowicz
Title:
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku
Source:
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2004, s. 45-83
Signature:
NP-939/Magazyn
Nr:
2168306685
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
Source:
Visnik kiivskogo nacionalnogo torgovelnogo-ekonomičnogo universitetu. - no. 6 (2004) , s. 20-26
Nr:
2168334843
article
78

Title:
Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych = A TCO Model in IT Investments
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 15-25. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168222864
article
79

Title:
Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
83 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-196-4
Nr:
2168223036
academic script
80

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002 = The Small and Medium Size Enterprises on the 500 Lists of the Largest Enterprises in Poland in 1998-2002
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 204-207. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223858
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α
Source:
Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 105-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247008
chapter in conference materials
82

Title:
Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony
Source:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 53-68 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230156
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw = Labour Costs as the Main Component Cost of Polish Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223366
article
See main document
84

Conference:
Konferencja naukowa: Najnowsze instrumenty opisu organizacji, Wałbrzych, Polska, od 2002-03-10 do 2002-03-12
Title:
Wywiad gospodarczy jako narzędzie charakterystyki organizacji konkurentów - dylematy organizacyjne, kulturowe i etyczne
Source:
Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 2(2) (2002) , s. 68-79. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168302899
article
85

Title:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2002) , s. 28-30
Nr:
2168226096
article
86

Title:
Rola zasobów informacyjnych w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Role of Information Resources in the Process of Corporate Value Creation
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 325-334
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226597
chapter in conference materials
See main document
87

Author:
Konrad Kolegowicz , Mirosław Kwieciński , Andrzej Żebrowski
Title:
Wywiad gospodarczy jako narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa
Source:
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny - Przemyśl: WSAiZ, 2002, s. 94-112 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10)
ISBN:
83-88009-37-0
Nr:
2168276319
chapter in monograph
88

Title:
Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa
Source:
System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu / kier. Zbigniew Kwaśnik, Anna Kruk - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2002, s. 47-65. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916648-7-2
Nr:
2168288443
chapter in monograph
89

Title:
Benchmarking jako narzędzie wywiadu gospodarczego
Source:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 387-394 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227794
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Zarządzanie informacją jako podstawa sukcesu przedsiębiorstwa przyszłości
Source:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 189-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228174
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001
Physical description:
108 s.: rys., wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-74-9
Nr:
2168235776
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
154/KEIOP/2/2011/S/633
Signature:
NP-1340/Magazyn
Nr:
2168265614
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
171 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1244/Magazyn
Nr:
2165604121
unpublished scientific work
3

Title:
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
128 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KEiOP/4/2003/S/058
Signature:
NP-916/Magazyn
Nr:
2163754481
unpublished scientific work
4

Title:
Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
35/KEiOP/1/2002/F
Signature:
NP-843/Magazyn
Nr:
2168264726
unpublished scientific work
5

Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
39/KEiOP/3/2001/S
Signature:
NP-787/Magazyn
Nr:
2168258480
unpublished scientific work
6

Title:
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
114 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KEiOP/1/2000/F
Signature:
NP-709/Magazyn
Nr:
2168270508
unpublished scientific work
1
The Selected Tools in Controlling of Production / Paweł KRZEMIŃSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT
2
The Directions of Structural Changes of the Polish Economy - Modernity or Stagnation / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 267-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT
3
Cash Management in Energy Companies = Zarządzanie środkami pieniężnymi w spółkach energetycznych / Konrad KOLEGOWICZ, Maria SIERPIŃSKA // Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society. - no. 2 (46), vol. 2 (2020), s. 95-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a14.pdf. - ISSN 1640-4920
4
Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku - unowocześnienie czy stagnacja? = The Structural Changes in Poland's Economy after 1990 - Modernization or Stagnation? / Konrad KOLEGOWICZ // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 351-376. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
5
The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 136 (2019), s. 243-255. - Summ.. - Tytuł numeru: Modernity of Industry and Sciences. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Kolegowicz,%20Krzemi+%C3%A4ski.pdf. - ISSN 1641-3466
6
Różne oblicza restrukturyzacji : spotkanie z praktykiem / Konrad KOLEGOWICZ // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 52. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/52
7
The Influence of Investment Decisions on Changes in Employment in Production Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 138 (2019), s. 107-119. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20138/Kolegowicz.pdf. - ISSN 1641-3466
8
Dynamic Assessment of the Financial Distress of Production Enterprises in the SME Sector / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ // W: Drivers for Progress in the Global Society / eds Agota Giedre, Raišiene, Yuriy Bilan. - Bologna: EDITOGRAFICA, 2018. - S. 81-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-87729-47-4. - Pełny tekst: http://www.edlearning.it/ebook/AX12.pdf
9
Objectives and Directions of Structural Changes / Konrad KOLEGOWICZ // W: Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod = «Problems of Management and Economics of Enterprises in Modern Conditions» : ХІV International Scientific Conference : Book of Abstracts / nauk.-prakt. A.I. Ukrayinetsʹ, O.YU. Shevchenko, O.O. Sheremet, M.A. Minenko, V.I. Yemtsev, O.M. Pyetukhova, O.F. Myronchyk, V. Leonsʹki, A. Vichorek-Zhymansʹka, B. Chernyakhovich, O.O. Kutas (vidpovidalʹnyy sekretar), I.V. Yevsyeyeva (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). - Kiïv : Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, 2018. - S. 20-22. - Dostępne tylko streszczenia. - Bibliogr. - ISBN 978-966-612-211-0
10
Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015 = The Evaluation of Variability and Similarity of the Structure of Sales Revenues in Public and Private Sectors of Small, Medium and Large Enterprises in Poland, 2007-2015 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 41-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
11
Kierunki zmian wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce w latach 2007-2015 = The Directions of Changes of the Size and Structure of Investments of Public and Private Sector Enterprises in Poland in the Years 2007-2015 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 173-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
12
The Regional Differences of the Concentration of Bankruptcy Enterprises in Poland in the Years 2007-2014 / Konrad KOLEGOWICZ // International Journal of Mathematical Analysis. - vol. 11, no. 5 (2017), s. 233-246. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2017/ijma-5-8-2017/p/kolegowiczIJMA5-8-2017.pdf. - ISSN 1312-8876
13
Inwestycje a zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce = The Investments and Employment in Small, Medium and Large Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 108 (2017), s. 147-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20108/Kolegowicz%20K%202.pdf. - ISSN 1641-3466
14
I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent mikroekonomiczny / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 178 s. : il. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/RAPORT_I_mikro_LAST.pdf
15
Ocena poziomu oraz kierunków zmian koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2015 = The Assessment of the Level and Directions of Changes in the Concentration of Business Activities in Poland in the Years 1992-2015 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Problemy gospodarowania i odpowiedzialność organizacji / red. nauk. Barbara Czerniachowicz, Anna Wieczorek-Szymańska. - Szczecin: Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017. - S. 45-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-755-0 ; 978-83-7867-756-7
16
Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce : w okresie I-II kw. 2016 r. [on-line] / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016. - 156 s. : il. - ISBN 978-83-7633-342-7. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msd.pdf
17
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością : analiza lat 2014-2015 [on-line] / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016. - 129 s. : il. - ISBN 978-83-7633-339-7. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msp.pdf
18
Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014 = Changes in the Size and Structure of the Economic Potential of the Largest Manufacturing Companies in Poland in the Years 2005-2014 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 209-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
19
Ocena podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2005-2014 = The Evaluation of the Basic Relations of Economic Development of the Largest Construction Enterprises in Poland in the Years 2005-2014 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce / red. nauk. Barbara Czerniachowicz, Katarzyna Szopik-Depczyńska. - Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2016. - S. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-824-0
20
Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. Anna Tarnawa, Anna Skowrońska. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2016. - S. 56-80. - ISBN 978-83-7633-311-3. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454
21
Zmiany wielkości podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014 = The Changes of the Size of Basic Economic Relations Characterizing the Development of the Largest Production Enterprises in Poland in Years 2005-2014 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 37-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
22
Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR = An Assessment of the Threat of Business Failure - a Systemic RRF Concept / Jarosław KACZMAREK, Kamil FIJOREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4 (2015), s. 18-25. - Summ. - ISSN 0137-7221
23
Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 54-63. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
24
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny [on-line]. Raport 14 / Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Kamil FIJOREK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 72 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/index.php/component/publications/publication/592
25
Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR [on-line]. Raport łączny 14 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI, Łukasz LENART, Błażej MAZUR, Mateusz PIPIEŃ, Piotr Boguszewski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 83 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf
26
Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny [on-line]. Raport 13 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 167 s. : il. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_13_3_microisr.pdf
27
Pomiar skali upadłości w gospodarce / Piotr Adam Boguszewski, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 35-48. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
28
Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = The Evaluation of Trends and the Economic Situation of Large Enterprises in Poland from 2007 to 2012 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 421-450. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
29
Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012 = The Evaluation of Trends and the Economic Situation of Large Enterprises in Poland from 2007 to 2012 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2014), s. [62]-[92]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
30
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013 / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2014), s. [3]-[25]. - Summ. - Bibliogr.
31
Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy / Piotr Adam Boguszewski, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 33-46. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
32
Dynamics and Directions of Changes of Entities of the Third Sector in Poland / Konrad KOLEGOWICZ // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 105-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
33
Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 191-215. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
34
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - 467 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-73-0
35
Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation / ed. by Piotr Adam Boguszewski. - Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development, 2014. - S. 117-131. - ISBN 978-83-7633-265-9. - Pełny tekst: http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf
36
Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 139-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-73-0
37
Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 67-77. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=68&view=Fit
38
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 195-219. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
39
Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja / red. Piotr Adam Boguszewski. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 121-136. - ISBN 978-83-7633-269-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf
40
Ocena kierunków rozwoju oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób w Polsce w latach 2007-2012 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2013), s. [68]-[94]
41
Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012 / Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2013), s. [12]-[38]
42
Changes in the Concentration Level of Business Activity within Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 505-517. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
43
Tendencies of Changes in the Structure of Sales Revenues and the Number of People Working in Manufacturing Enterprises in Poland in the Years 2007-2011 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 675-691. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
44
The Dynamics and the Directions of Changes in the Structure of Business Activity of Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects : XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv] / ed. by Anatolii Mazaraki. - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2013. - S. 169-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-629-617-0
45
Analiza zmian kierunków i ocena intensywności przekształceń struktury działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w latach 1998-2011 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011 / kier. tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2012), s. 86-116
46
Zmiany kierunków działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2007-2011 = Changes in the Directions of Investment Expenditures of Production Enterprises in Poland in the years 2007-2011 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 431-444. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
47
Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011 = The Intensity and Nature of the Processes of Internationalization of Business Sector in the Years 2002-2011 / Konrad KOLEGOWICZ, Wojciech SZYMLA // Organizacja i Zarządzanie. - nr 4 (20) (2012), s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN20.pdf. - ISSN 1899-6116
48
Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania : opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 142 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_2_3_microisr.pdf
49
Opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania" : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1 / Kamil FIJOREK, Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 219 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_1_3_microisr.pdf
50
Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010 = The Changes of the Degree of Concentration of Trade Activity of Small, Medium and Large Enterprises in Poland from 2007 to 2010 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 679-700. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
51
Tendencje zmian struktury przychodów ze sprzedaży małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011 = The Tendencies of Changes of Sale Income Structures of Small, Medium and Large Enterprises in Poland from 2007 to 2011 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, Trends and Results of Development of Industry and Services in Poland / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2011. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 60-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-28-6
52
Kierunki zmian struktury i stopnia nowoczesności struktury przychodów ze sprzedaży największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce = The Directions of the Structures Changes and Degree of Modernity of Structures of Sale Incomes of the Biggest Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 611-621. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
53
Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 11-27
54
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 11-25. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168175297. - ISSN 1898-6447
55
The Directions of Business Activity Develpoment of 500 Largest Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 265-279. - ISBN 978-83-7285-509-1
56
Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 = The Size and Destination of Capital Investments Made by the 500 Largest Enterprises in Poland, 1998-2005 / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168177342. - ISSN 1898-6447
57
Zmiany poziomu koncentracji działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2008 = The Changes of the Level of Trade Activity of the Biggest Enterprises Concentration since 1998 to 2008 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 727-746. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
58
Kierunki rozwoju działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw Polsce = The Directions of Development of Trade Activity of the 500 Biggest Enterprises in Poland / Konrad KOLEGOWICZ, Wojciech SZYMLA // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and Services Development Contemporary Challenges and Contingencies / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2010. - (Nowoczesność przemysłu i usług). - S. 64-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85587-27-9
59
Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2010), s. 28-99
60
Rozwój największych przedsiębiorstw i stopień koncentracji prowadzonej przez nie działalności gospodarczej / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2009), s. 44-94
61
Zmiany wielkości i struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce / Konrad KOLEGOWICZ // W: Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / red. nauk. Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 105-138. - ISBN 978-83-927790-5-6
62
Intensywność przekształceń struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005 = The Intensity of Structures Changes of Trade Activity in The Biggest Enterprises in Poland in 1998 to 2005 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 527-533. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-924656-9-0
63
Dynamika i kierunki rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 = The Dynamics and Directions of Development Industrial and Non Industrial Business Activity of the Biggest Enterprises in Poland, 1998-2005 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 801-809. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-924656-3-8
64
Zróżnicowanie wielkości nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów (sekcji) prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 1998-2005 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 58-71
65
Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005 = The Directions of Changes of Industrial Changes and Non Industrial of Business Activity of the Biggest Enterprises in Poland, 1998- 2005 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 811-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
66
Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2007), s. 72-88
67
Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku / Konrad KOLEGOWICZ ; Promotor: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - Kraków, 2007. - 579 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001299a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001299b
68
Zmiany wielkości i struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 70-84
69
Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia w 500 największych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998-2004 = The Changes of the Size and Structure of Employment in 500 the Biggest Enterprises in Poland from 1998-2004 / Konrad KOLEGOWICZ // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 401-412. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
70
Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004 = The Intensity and Trajectories of Change in the Structure of Operations of the Largest Companies in Poland, 1998-2004 / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 141-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131162453. - ISSN 0208-7944
71
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / Konrad KOLEGOWICZ // [Kurier AE]. - luty-marzec (2006), s. 15. - ISSN 1689-7749
72
Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004 = Zmiany wielkości i kierunków inwestycji 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 193-203. - Summ., streszcz. - ISBN 83-89726-04-1
73
Zmiany struktury działalności gospodarczej i sytuacji ekonomicznej i finansowej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce / Konrad KOLEGOWICZ // W: Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2005), s. 97-123
74
Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej największych przedsiębiorstw w Polsce = The Changes of Size and Structure of Industrial Activity in Poland / Konrad KOLEGOWICZ // W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005. - S. 252-260. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-5-7
75
Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie małopolskim w latach 1999-2002 / Konrad KOLEGOWICZ, Anna NEHRING // W: Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / red. Anna NEHRING. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 64-103. - ISBN 83-7252-248-0
76
Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Paweł KRZEMIŃSKI, Krzysztof Gubała, Łukasz Kędzior, Konrad KOLEGOWICZ // W: Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2004), s. 45-83
77
Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // Visnik kiivskogo nacionalnogo torgovelnogo-ekonomičnogo universitetu. - no. 6 (2004), s. 20-26
78
Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych = A TCO Model in IT Investments / Piotr LITWA, Konrad KOLEGOWICZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 15-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
79
Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce / Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA, Anna NEHRING. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-196-4
80
Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002 = The Small and Medium Size Enterprises on the 500 Lists of the Largest Enterprises in Poland in 1998-2002 / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Konrad KOLEGOWICZ // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 204-207. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
81
Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α / Piotr LITWA, Konrad KOLEGOWICZ // W: Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań: AE, 2003. - S. 105-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
82
Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony / Konrad KOLEGOWICZ // W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 53-68. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-175-1
83
Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw = Labour Costs as the Main Component Cost of Polish Companies / Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 243-252. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Wywiad gospodarczy jako narzędzie charakterystyki organizacji konkurentów - dylematy organizacyjne, kulturowe i etyczne / Mirosław KWIECIŃSKI, Konrad KOLEGOWICZ // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 2(2) (2002), s. 68-79. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-2.pdf. - ISSN 1643-630X
85
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości / Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA, Mirosław KWIECIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 1 (2002), s. 28-30. - ISSN 0137-7221
86
Rola zasobów informacyjnych w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa = The Role of Information Resources in the Process of Corporate Value Creation / Konrad KOLEGOWICZ, Tomasz ROJEK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 325-334. - ISBN 83-885119-26-3
87
Wywiad gospodarczy jako narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa / Konrad KOLEGOWICZ, Mirosław KWIECIŃSKI, Andrzej Żebrowski // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa / red. Kazimierz Jaremczuk, Jerzy Posłuszny. - Przemyśl: WSAiZ, 2002. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 10). - S. 94-112. - Bibliogr. - ISBN 83-88009-37-0
88
Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa / Konrad KOLEGOWICZ, Tomasz ROJEK // W: System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu / kier. Zbigniew Kwaśnik, Anna Kruk. - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 2002. - S. 47-65. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916648-7-2
89
Benchmarking jako narzędzie wywiadu gospodarczego / Konrad KOLEGOWICZ // W: System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska. - Warszawa: Difin, 2001. - S. 387-394. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-183-7
90
Zarządzanie informacją jako podstawa sukcesu przedsiębiorstwa przyszłości / Konrad KOLEGOWICZ // W: Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - S. 189-195. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2713-4
91
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / red. nauk. Anna NEHRING ; [aut. ADAMCZYK Jadwiga, KOLEGOWICZ Konrad, PIECHNIK-KURDZIEL Anna, ŁUKASIEWICZ Grzegorz, NEHRING Anna]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. - 108 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-74-9
92
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia specjalizacji i nowoczesności struktury działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji jej gospodarki / kier. tem. Ryszard BOROWIECKI ; zesp. autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI (kierownik podtematu), Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Efekty ekonomiczne zmian wielkości i struktury inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Stanisław CHOMĄTOWSKI - kierownik podtematu, Marek DZIURA, Konrad KOLEGOWICZ, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 171 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego / Autorzy: Anna NEHRING - kierownik tematu ; Konrad KOLEGOWICZ, Katarzyna KOTULSKA, Beata KULISA. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 128 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym / Anna NEHRING (kierownik tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 124 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / Anna NEHRING (kierownik tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską / autorzy: kier. tematu Anna NEHRING ; Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Beata KULISA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Krzemiński P., Kolegowicz K., (2020), The Selected Tools in Controlling of Production. [W:] DZIURA M., JAKI A., ROJEK T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 63-76.
2
Kolegowicz K., (2020), The Directions of Structural Changes of the Polish Economy - Modernity or Stagnation. [W:] DZIURA M., JAKI A., ROJEK T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 267-281.
3
Kolegowicz K., Sierpińska M., (2020), Cash Management in Energy Companies, "Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society", no. 2 (46), vol. 2, s. 95-100; http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a14.pdf
4
Kolegowicz K., (2019), Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku - unowocześnienie czy stagnacja?. [W:] JAKI A., KRUK S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 351-376.
5
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2019), The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 136, s. 243-255; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Kolegowicz,%20Krzemi+%C3%A4ski.pdf
6
Kolegowicz K., (2019), Różne oblicza restrukturyzacji : spotkanie z praktykiem, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 52; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/52
7
Kolegowicz K., (2019), The Influence of Investment Decisions on Changes in Employment in Production Enterprises in Poland, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 138, s. 107-119; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20138/Kolegowicz.pdf
8
Kaczmarek J., Kolegowicz K., (2018), Dynamic Assessment of the Financial Distress of Production Enterprises in the SME Sector. [W:] Giedre A., R., Bilan Y. (red.), Drivers for Progress in the Global Society, Bologna : EDITOGRAFICA, s. 81-91.
9
Kolegowicz K., (2018), Objectives and Directions of Structural Changes. [W:] Ukrayinetsʹ , Shevchenko O., Sheremet O., Minenko M., Yemtsev V., Pyetukhova O., Myronchyk O., (vidpovidalʹnyy sekretar) , (vidp. za anhlomovnu sektsiyu). (red.), Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod, Kiïv : Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj, s. 20-22.
10
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2017), Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-62.
11
Kolegowicz K., (2017), Kierunki zmian wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce w latach 2007-2015. [W:] KACZMAREK J., KRZEMIŃSKI P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-193.
12
Kolegowicz K., (2017), The Regional Differences of the Concentration of Bankruptcy Enterprises in Poland in the Years 2007-2014, "International Journal of Mathematical Analysis", vol. 11, no. 5, s. 233-246; http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2017/ijma-5-8-2017/p/kolegowiczIJMA5-8-2017.pdf
13
Kolegowicz K., (2017), Inwestycje a zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 108, s. 147-160; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20108/Kolegowicz%20K%202.pdf
14
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., (2017), I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent mikroekonomiczny, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 178 s.
15
Kolegowicz K., (2017), Ocena poziomu oraz kierunków zmian koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2015. [W:] Czerniachowicz B., Wieczorek-Szymańska A. (red.), Problemy gospodarowania i odpowiedzialność organizacji, Szczecin : Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 45-66.
16
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2016), Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce: w okresie I-II kw. 2016 r., [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 156 s.
17
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2016), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością: analiza lat 2014-2015, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 129 s.
18
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2016), Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 209-222.
19
Kolegowicz K., (2016), Ocena podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2005-2014. [W:] Czerniachowicz B., Szopik-Depczyńska K. (red.), Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce, Szczecin : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, s. 39-52.
20
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2016), Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich. [W:] Tarnawa A., Skowrońska A. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 56-80.
21
Kolegowicz K., (2016), Zmiany wielkości podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-53.
22
Kaczmarek J., Fijorek K., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2015), Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 18-25.
23
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2015), Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 54-63.
24
Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Fijorek K., (2015), Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 72 s.
25
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., Boguszewski P., (2015), Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR. Raport łączny 14, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
26
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 13, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 167 s.
27
Boguszewski P., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Pomiar skali upadłości w gospodarce. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 35-48.
28
Kolegowicz K., (2014), Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 421-450.
29
Kolegowicz K., (2014), Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, s. [62]-[92].
30
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013, s. [3]-[25].
31
Boguszewski P., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 33-46.
32
Kolegowicz K., (2014), Dynamics and Directions of Changes of Entities of the Third Sector in Poland. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 105-130.
33
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 191-215.
34
Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), (2014), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 467 s.
35
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 117-131.
36
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland. [W:] Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 139-161.
37
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 67-77.
38
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 195-219.
39
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2014), Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 121-136.
40
Kolegowicz K., (2013), Ocena kierunków rozwoju oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, s. [68]-[94].
41
Kolegowicz K., Krzemiński P., (2013), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, s. [12]-[38].
42
Kolegowicz K., (2013), Changes in the Concentration Level of Business Activity within Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 505-517.
43
Kolegowicz K., (2013), Tendencies of Changes in the Structure of Sales Revenues and the Number of People Working in Manufacturing Enterprises in Poland in the Years 2007-2011. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 675-691.
44
Kolegowicz K., (2013), The Dynamics and the Directions of Changes in the Structure of Business Activity of Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011. [W:] Mazaraki A. (red.), Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects: XI International Scientific Symposium, [May 15-16, 2013, Kyiv], Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 169-190.
45
Kolegowicz K., (2012), Analiza zmian kierunków i ocena intensywności przekształceń struktury działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w latach 1998-2011. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011, s. 86-116.
46
Kolegowicz K., (2012), Zmiany kierunków działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2007-2011. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 431-444.
47
Kolegowicz K., Szymla W., (2012), Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4 (20), s. 37-49; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN20.pdf
48
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania: opracowanie analityczne: rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania": raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 142 s.
49
Fijorek K., Kaczmarek J., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Opracowanie analityczne: rozwiązanie projektowe "System Wczesnego Ostrzegania": raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 219 s.
50
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2011), Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 679-700.
51
Kolegowicz K., (2011), Tendencje zmian struktury przychodów ze sprzedaży małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011. [W:] Pyka J. (red.), Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 60-75.
52
Kolegowicz K., (2011), Kierunki zmian struktury i stopnia nowoczesności struktury przychodów ze sprzedaży największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 611-621.
53
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2010), Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 11-27.
54
Kolegowicz K., (2010), Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 11-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/168175297
55
Kolegowicz K., (2010), The Directions of Business Activity Develpoment of 500 Largest Enterprises in Poland. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 265-279.
56
Kolegowicz K., (2010), Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 99-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/168177342
57
Kolegowicz K., (2010), Zmiany poziomu koncentracji działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2008. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 727-746.
58
Kolegowicz K., Szymla W., (2010), Kierunki rozwoju działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw Polsce. [W:] Pyka J. (red.), Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 64-78.
59
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2010), Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej, s. 28-99.
60
Kolegowicz K., (2009), Rozwój największych przedsiębiorstw i stopień koncentracji prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce, s. 44-94.
61
Kolegowicz K., (2009), Zmiany wielkości i struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Chomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-138.
62
Kolegowicz K., (2008), Intensywność przekształceń struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 527-533.
63
Kolegowicz K., (2007), Dynamika i kierunki rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 801-809.
64
Kolegowicz K., (2007), Zróżnicowanie wielkości nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów (sekcji) prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 1998-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 58-71.
65
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2007), Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 811-818.
66
Kolegowicz K., (2007), Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski, s. 72-88.
67
Kolegowicz K., (2007), Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku, Prom. Chomątowski S., Kraków : , 579 k.
68
Kolegowicz K., (2006), Zmiany wielkości i struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 70-84.
69
Kolegowicz K., (2006), Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia w 500 największych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 401-412.
70
Kolegowicz K., (2006), Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 141-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/131162453
71
Kolegowicz K., (2006), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, "[Kurier AE]", luty-marzec, s. 15.
72
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2006), Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 193-203.
73
Kolegowicz K., (2005), Zmiany struktury działalności gospodarczej i sytuacji ekonomicznej i finansowej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, s. 97-123.
74
Kolegowicz K., (2005), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej największych przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej: instrumenty - przebieg - efekty, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 252-260.
75
Kolegowicz K., Nehring A., (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie małopolskim w latach 1999-2002. [W:] Nehring A. (red.), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 64-103.
76
Chomątowski S., Krzemiński P., Gubała K., Kędzior Ł., Kolegowicz K., (2004), Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku. [W:] Chomątowski S. (kierownik tematu), Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, s. 45-83.
77
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2004), Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, "Visnik kiivskogo nacionalnogo torgovelnogo-ekonomičnogo universitetu", no. 6, s. 20-26.
78
Kolegowicz K., Litwa P., (2004), Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 15-25.
79
Kolegowicz K., Kulisa B., Nehring A., (2004), Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 83 s.
80
Chomątowski S., Kolegowicz K., (2003), Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 204-207.
81
Litwa P., Kolegowicz K., (2003), Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α. [W:] Krzakiewicz , Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 105-115.
82
Kolegowicz K., (2003), Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 53-68.
83
Kolegowicz K., (2003), Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 243-252.
84
Kwieciński M., Kolegowicz K., (2002), Wywiad gospodarczy jako narzędzie charakterystyki organizacji konkurentów - dylematy organizacyjne, kulturowe i etyczne, "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 2(2), s. 68-79; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-2.pdf
85
Kolegowicz K., Kulisa B., Kwieciński M., (2002), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 28-30.
86
Kolegowicz K., Rojek T., (2002), Rola zasobów informacyjnych w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 325-334.
87
Kolegowicz K., Kwieciński M., Żebrowski A., (2002), Wywiad gospodarczy jako narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa. [W:] Jaremczuk K., Posłuszny J. (red.), Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa, Przemyśl : WSAiZ, s. 94-112.
88
Kolegowicz K., Rojek T., (2002), Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa. [W:] Kwaśnik , Kruk A. (red.), System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Radom : Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, s. 47-65.
89
Kolegowicz K., (2001), Benchmarking jako narzędzie wywiadu gospodarczego. [W:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa : Difin, s. 387-394.
90
Kolegowicz K., (2001), Zarządzanie informacją jako podstawa sukcesu przedsiębiorstwa przyszłości. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 189-195.
91
Adamczyk J., Kolegowicz K., Kurdziel-Piechnik A., Łukasiewicz G., Nehring A., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 108 s.
92
Chomątowski S., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2011), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 108 k.
93
Chomątowski S., Dziura M., Kolegowicz K., Krzemiński P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Chomątowski S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 171 s.
94
Nehring A., Kolegowicz K., Kotulska K., Kulisa B., (2003), Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: na przykładzie woj. Małopolskiego, Nehring A. (kier.), Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 128 s.
95
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Kulisa B., (2002), Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 k.
96
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Piechnik-Kurdziel A., Łukasiewicz G., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
97
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Kulisa B., Rojek T., (2000), Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
1
@inbook{UEK:2168349738,
author = "Paweł Krzemiński and Konrad Kolegowicz",
title = "The Selected Tools in Controlling of Production",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "63-76",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
2
@inbook{UEK:2168349774,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "The Directions of Structural Changes of the Polish Economy - Modernity or Stagnation",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "267-281",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/publication/347564474_RESTRUCTURING_MANAGEMENT_MODELS_-_CHANGES_-_DEVELOPMENT},
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
3
@article{UEK:2168352792,
author = "Konrad Kolegowicz and Maria Sierpińska",
title = "Cash Management in Energy Companies",
journal = "Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society",
number = "no. 2 (46), vol. 2",
pages = "95-100",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29227/IM-2020-02-48},
url = {http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a14.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168338857,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku - unowocześnienie czy stagnacja?",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "351-376",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
5
@article{UEK:2168342939,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "The Influence of Financial Condition on Investment Decisions in Enterprises in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 136",
pages = "243-255",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.136.19},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20136/Kolegowicz,%20Krzemi+%C3%A4ski.pdf},
}
6
@misc{UEK:2168342879,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Różne oblicza restrukturyzacji : spotkanie z praktykiem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "52",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/52},
}
7
@article{UEK:2168345672,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "The Influence of Investment Decisions on Changes in Employment in Production Enterprises in Poland",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 138",
pages = "107-119",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2019.138.9},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20138/Kolegowicz.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168331557,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamic Assessment of the Financial Distress of Production Enterprises in the SME Sector",
booktitle = "Drivers for Progress in the Global Society",
pages = "81-91",
adress = "Bologna",
publisher = "EDITOGRAFICA",
year = "2018",
url = {http://www.edlearning.it/ebook/AX12.pdf},
isbn = "978-88-87729-47-4",
}
9
@misc{UEK:2168331247,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Objectives and Directions of Structural Changes",
booktitle = "Problemi upravlìnnâ ta ekonomìki pìdpriêmstv v sučasnih umova h: Materìali HÌV Mìžnarod",
pages = "20-22",
adress = "Kiïv",
publisher = "Nacìonalʹnij Unìversitet Harčovih Tehnologìj",
year = "2018",
isbn = "978-966-612-211-0",
}
10
@inbook{UEK:2168315255,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena zmienności i podobieństwa struktury przychodów ze sprzedaży publicznych i prywatnych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2015",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "41-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
11
@inbook{UEK:2168319013,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Kierunki zmian wielkości i struktury nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego w Polsce w latach 2007-2015",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "173-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
12
@article{UEK:2168313995,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "The Regional Differences of the Concentration of Bankruptcy Enterprises in Poland in the Years 2007-2014",
journal = "International Journal of Mathematical Analysis",
number = "vol. 11, no. 5",
pages = "233-246",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12988/ijma.2017.612138},
url = {http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2017/ijma-5-8-2017/p/kolegowiczIJMA5-8-2017.pdf},
}
13
@article{UEK:2168319381,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Inwestycje a zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 108",
pages = "147-160",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.108.14},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20108/Kolegowicz%20K%202.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168328359,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz",
title = "I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018 - komponent mikroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/RAPORT_I_mikro_LAST.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168323913,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena poziomu oraz kierunków zmian koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-2015",
booktitle = "Problemy gospodarowania i odpowiedzialność organizacji",
pages = "45-66",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2017",
isbn = "978-83-7867-755-0 ; 978-83-7867-756-7",
}
16
@book{UEK:2168314959,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Analiza stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce : w okresie I-II kw. 2016 r.",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2016",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msd.pdf},
isbn = "978-83-7633-342-7",
}
17
@book{UEK:2168314961,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce wobec zagrożenia upadłością : analiza lat 2014-2015",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2016",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2016_analiza_szu_msp.pdf},
isbn = "978-83-7633-339-7",
}
18
@inbook{UEK:2168309393,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości i struktury potencjału ekonomicznego największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "209-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
19
@inbook{UEK:2168313987,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2005-2014",
booktitle = "Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce",
pages = "39-52",
adress = "Szczecin",
publisher = "ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna",
year = "2016",
isbn = "978-83-7518-824-0",
}
20
@misc{UEK:2168313369,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Stopień zagrożenia działalności przedsiębiorstw małych i średnich",
booktitle = "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "56-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2016",
url = {http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/454},
isbn = "978-83-7633-311-3",
}
21
@inbook{UEK:2168308801,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości podstawowych relacji ekonomicznych charakteryzujących rozwój największych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2005-2014",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "37-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
22
@article{UEK:2168298051,
author = "Jarosław Kaczmarek and Kamil Fijorek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - koncepcja systemowa ISR",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "18-25",
year = "2015",
}
23
@inbook{UEK:2168301347,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Development Plan Concept and Implementation : Analysis and Assessment of Good Practices in Construction Companies",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "54-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
24
@misc{UEK:2168340425,
author = "Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Kamil Fijorek",
title = "Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/index.php/component/publications/publication/592},
}
25
@misc{UEK:2168340433,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński and Łukasz Lenart and Błażej Mazur and Mateusz Pipień and Piotr Adam Boguszewski",
title = "Analizy wykonane w komponencie makroekonomicznym i mikroekonomicznym projektu ISR",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2015_14_2_lacznyisr.pdf},
}
26
@misc{UEK:2168340423,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2014_13_3_microisr.pdf},
}
27
@inbook{UEK:2168292651,
author = "Piotr Adam Boguszewski and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Pomiar skali upadłości w gospodarce",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "35-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
28
@inbook{UEK:2168283277,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "421-450",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
29
@unpublished{UEK:2168302515,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena kierunków rozwoju i sytuacji ekonomicznej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
pages = "[62]-[92]",
year = "2014",
}
30
@unpublished{UEK:2168302509,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland",
booktitle = "Zróżnicowanie podstawowych relacji ekonomicznych kształtujących rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2013",
pages = "[3]-[25]",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168293057,
author = "Piotr Adam Boguszewski and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Measuring the Scale of Bankruptcy in the Economy",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "33-46",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
32
@inbook{UEK:2168288795,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamics and Directions of Changes of Entities of the Third Sector in Poland",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "105-130",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
33
@inbook{UEK:2168293087,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Bankruptcy Risk at Enterprise Level - a Microeconomic Assessment",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "191-215",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
34
@book{UEK:2168282983,
title = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
editor = Kaczmarek Jarosław,
editor = Kolegowicz Konrad,
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
35
@inbook{UEK:2168293083,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Bankruptcy Risk Assessment - a Microeconomic Perspective",
booktitle = "RRI (ISR) - The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation",
pages = "117-131",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2014",
url = {http://en.parp.gov.pl/files/214/21925.pdf},
isbn = "978-83-7633-265-9",
}
36
@inbook{UEK:2168284575,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Assessment of Economical and Financial Development of the Small Enterprises in Poland",
booktitle = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
pages = "139-161",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
37
@inbook{UEK:2168293029,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym - analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "67-77",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=68&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
38
@inbook{UEK:2168292661,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "195-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
39
@inbook{UEK:2168292657,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością",
booktitle = "Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja",
pages = "121-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21920.pdf},
isbn = "978-83-7633-269-7",
}
40
@unpublished{UEK:2168288181,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Ocena kierunków rozwoju oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
pages = "[68]-[94]",
year = "2013",
}
41
@unpublished{UEK:2168288171,
author = "Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających 9-49 pracujących w Polsce w latach 2007-2012",
booktitle = "Ocena ekonomiczna i finansowa rozwoju przedsiębiorstw w Polsce według wielkości, form własności i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej",
pages = "[12]-[38]",
year = "2013",
}
42
@inbook{UEK:2168268718,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Changes in the Concentration Level of Business Activity within Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "505-517",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
43
@inbook{UEK:2168254722,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Tendencies of Changes in the Structure of Sales Revenues and the Number of People Working in Manufacturing Enterprises in Poland in the Years 2007-2011",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "675-691",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
44
@inbook{UEK:2168265982,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "The Dynamics and the Directions of Changes in the Structure of Business Activity of Large Enterprises in Poland in the Years 1998-2011",
booktitle = "Strategy of Enterprises in the Waiting Period of the Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "169-190",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2013",
isbn = "978-966-629-617-0",
}
45
@unpublished{UEK:2168272308,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Analiza zmian kierunków i ocena intensywności przekształceń struktury działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w latach 1998-2011",
booktitle = "Intensywność i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2011",
pages = "86-116",
year = "2012",
}
46
@inbook{UEK:2168247576,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany kierunków działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2007-2011",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "431-444",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
47
@article{UEK:2168275235,
author = "Konrad Kolegowicz and Wojciech Szymla",
title = "Intensywność i charakter procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w latach 2002-2011",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "4 (20)",
pages = "37-49",
year = "2012",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN20.pdf},
}
48
@misc{UEK:2168314113,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Koncepcja badań stanu i wyników przedsiębiorstw dla potrzeb instrumentu szybkiego reagowania : opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe System Wczesnego Ostrzegania : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_2_3_microisr.pdf},
}
49
@misc{UEK:2168314115,
author = "Kamil Fijorek and Jarosław Kaczmarek and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Opracowanie analityczne : rozwiązanie projektowe System Wczesnego Ostrzegania : raport z oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością - komponent mikroekonomiczny. Raport 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2011_1_3_microisr.pdf},
}
50
@inbook{UEK:2168220146,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany stopnia koncentracji działalności gospodarczej małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2010",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "679-700",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
51
@inbook{UEK:2168233252,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Tendencje zmian struktury przychodów ze sprzedaży małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2011",
booktitle = "Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach",
pages = "60-75",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-28-6",
}
52
@inbook{UEK:2168220072,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Kierunki zmian struktury i stopnia nowoczesności struktury przychodów ze sprzedaży największych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "611-621",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
53
@unpublished{UEK:2168253110,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Zmiany wielkości kształtujących potencjał gospodarczy Polski w latach 1993-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "11-27",
year = "2010",
}
54
@misc{UEK:51633,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Wykaz publikacji Profesora Stanisława Chomątowskiego",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "11-25",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168175297},
}
55
@inbook{UEK:2161842089,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "The Directions of Business Activity Develpoment of 500 Largest Enterprises in Poland",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "265-279",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
56
@article{UEK:51632,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Wielkość i kierunki przeznaczenia nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "99-110",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168177342},
}
57
@inbook{UEK:2165913976,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany poziomu koncentracji działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "727-746",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
58
@inbook{UEK:2165674294,
author = "Konrad Kolegowicz and Wojciech Szymla",
title = "Kierunki rozwoju działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw Polsce",
booktitle = "Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług",
pages = "64-78",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-85587-27-9",
}
59
@unpublished{UEK:2168253112,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Podstawowe relacje ekonomiczne kształtujące i charakteryzujące stopień wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w latach 1993-2008",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i stopnia wykorzystania potencjału gospodarczego Polski w okresie transformacji systemowej",
pages = "28-99",
year = "2010",
}
60
@unpublished{UEK:2168243608,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Rozwój największych przedsiębiorstw i stopień koncentracji prowadzonej przez nie działalności gospodarczej",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany stopnia, kierunków oraz form koncentracji działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "44-94",
year = "2009",
}
61
@inbook{UEK:2165634127,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości i struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005",
pages = "105-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-5-6",
}
62
@inbook{UEK:2165764623,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Intensywność przekształceń struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "527-533",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
63
@inbook{UEK:2166128701,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamika i kierunki rozwoju przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "801-809",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
64
@unpublished{UEK:2165345335,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zróżnicowanie wielkości nakładów inwestycyjnych 500 największych przedsiębiorstw w Polsce według rodzajów (sekcji) prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 1998-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski",
pages = "58-71",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2166129986,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Kierunki zmian struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998 - 2005",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "811-818",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
66
@unpublished{UEK:2165345386,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamika i kierunki przekształceń struktury działalności gospodarczej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany wielkości i struktury inwestycji a przekształcenia strukturalne w gospodarce Polski",
pages = "72-88",
year = "2007",
}
67
@unpublished{UEK:51681,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 roku",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
68
@unpublished{UEK:2168286503,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości i struktury przemysłowej oraz pozaprzemysłowej działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2005",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "70-84",
year = "2006",
}
69
@inbook{UEK:2165768156,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia w 500 największych przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "401-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
70
@article{UEK:51148,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Intensywność i kierunki zmian struktury działalności gospodarczej największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "141-152",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131162453},
}
71
@misc{UEK:2168348460,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń",
booktitle = "[Kurier AE]",
number = "luty-marzec",
pages = "15",
year = "2006",
}
72
@inbook{UEK:2166384602,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Chalanges in the Directions of Investment Expeditures of 500 Biggest Enterprises in Poland in the Years 1998-2004",
booktitle = "Enterprises, Entrepreneurship in the Face of Globalization and European Integration - Economic, Legislative and Social Challenges",
pages = "193-203",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-04-1",
}
73
@unpublished{UEK:2168262210,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany struktury działalności gospodarczej i sytuacji ekonomicznej i finansowej 500 największych przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Zmiany struktury działalności gospodarczej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "97-123",
year = "2005",
}
74
@inbook{UEK:2166326572,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej największych przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej",
pages = "252-260",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2005",
isbn = "83-907047-5-7",
}
75
@inbook{UEK:2168222966,
author = "Konrad Kolegowicz and Anna Nehring",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie małopolskim w latach 1999-2002",
booktitle = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
pages = "64-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-248-0",
}
76
@unpublished{UEK:2168306685,
author = "Stanisław Chomątowski and Paweł Krzemiński and Krzysztof Gubała and Łukasz Kędzior and Konrad Kolegowicz",
title = "Dynamika i kierunki zmian struktury działalności przemysłowej w Polsce po 1990 roku",
booktitle = "Zmiany wielkości i struktury działalności przemysłowej w Polsce w okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej",
pages = "45-83",
year = "2004",
}
77
@article{UEK:2168334843,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Bariery konkurencyjności polskich przedsiębiorstw",
journal = "Visnik kiivskogo nacionalnogo torgovelnogo-ekonomičnogo universitetu",
number = "no. 6",
pages = "20-26",
year = "2004",
}
78
@article{UEK:2168222864,
author = "Konrad Kolegowicz and Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "15-25",
adress = "",
year = "2004",
}
79
@book{UEK:2168223036,
author = "Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa and Anna Nehring",
title = "Aspekty ekonomiczno-prawne kosztów pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-196-4",
}
80
@inbook{UEK:2168223858,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa na listach 500 największych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-2002",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "204-207",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
81
@inbook{UEK:2168247008,
author = "Piotr Litwa and Konrad Kolegowicz",
title = "Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "105-115",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "2003",
isbn = "83-89224-39-9",
}
82
@inbook{UEK:2168230156,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony",
booktitle = "Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)",
pages = "53-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-175-1",
}
83
@article{UEK:2168223366,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Koszty pracy jako podstawowy składnik kosztów polskich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "243-252",
year = "2003",
}
84
@article{UEK:2168302899,
author = "Mirosław Kwieciński and Konrad Kolegowicz",
title = "Wywiad gospodarczy jako narzędzie charakterystyki organizacji konkurentów - dylematy organizacyjne, kulturowe i etyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości",
number = "2(2)",
pages = "68-79",
adress = "",
year = "2002",
url = {http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-2.pdf},
}
85
@article{UEK:2168226096,
author = "Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie przyszłości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "28-30",
year = "2002",
}
86
@inbook{UEK:2168226597,
author = "Konrad Kolegowicz and Tomasz Rojek",
title = "Rola zasobów informacyjnych w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "325-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
87
@inbook{UEK:2168276319,
author = "Konrad Kolegowicz and Mirosław Kwieciński and Andrzej Żebrowski",
title = "Wywiad gospodarczy jako narzędzie sukcesu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa",
pages = "94-112",
adress = "Przemyśl",
publisher = "WSAiZ",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88009-37-0",
}
88
@inbook{UEK:2168288443,
author = "Konrad Kolegowicz and Tomasz Rojek",
title = "Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "System informacji strategicznej - kluczowy czynnik sukcesu firmy : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu",
pages = "47-65",
adress = "Radom",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu",
year = "2002",
isbn = "83-916648-7-2",
}
89
@inbook{UEK:2168227794,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Benchmarking jako narzędzie wywiadu gospodarczego",
booktitle = "System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa",
pages = "387-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2001",
isbn = "83-7251-183-7",
}
90
@inbook{UEK:2168228174,
author = "Konrad Kolegowicz",
title = "Zarządzanie informacją jako podstawa sukcesu przedsiębiorstwa przyszłości",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości",
pages = "189-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2001",
isbn = "83-204-2713-4",
}
91
@book{UEK:2168235776,
author = "Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Kurdziel-Piechnik and Grzegorz Łukasiewicz and Anna Nehring",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
editor = Nehring Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ABRYS",
year = "2001",
isbn = "83-85827-74-9",
}
92
@unpublished{UEK:2168265614,
author = "Stanisław Chomątowski and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
93
@unpublished{UEK:2165604121,
author = "Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Konrad Kolegowicz and Paweł Krzemiński",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
94
@unpublished{UEK:2163754481,
author = "Anna Nehring and Konrad Kolegowicz and Katarzyna Kotulska and Beata Kulisa",
title = "Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw : na przykładzie woj. Małopolskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
95
@unpublished{UEK:2168264726,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa",
title = "Koszty pracy w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
96
@unpublished{UEK:2168258480,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Piechnik-Kurdziel and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
97
@unpublished{UEK:2168270508,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Beata Kulisa and Tomasz Rojek",
title = "Rynek pracy Gminy Kraków na tle problemów ogólnopolskich i perspektyw integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID