Publications of the selected author

1

Title:
Polskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa wobec integracji z Unią Europejską = Polish Agriculture and Food Economy in the Face of the Integration Into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230516
article
See main document
2

Title:
Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych = The Idea and Possibility to Investigate Advertising for Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224366
article
See main document
3

Title:
Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską (nadzieje i obawy) = Polish Agriculture in the Process of Integrating with the European Union (Expectations and Fears)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001) , s. 5-11. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230554
article
See main document
4

Title:
Polsko-fińskie tradycje
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 10 (431) (2000) , s. 22-24
Nr:
2168262348
article
5

Title:
Realia polskiego rolnictwa a negocjacje stowarzyszeniowe
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 2 (424) (2000) , s. 3-5
Nr:
2168262598
article
6

Title:
Nadzieje i obawy. Rolnictwo polskie w procesie integracji
Source:
Bank i Rolnictwo. - nr 3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1999) , s. 5-7
Nr:
2168263520
article
7

Title:
Spółdzielczość bankowa w gospodarczym rozwoju środowisk lokalnych = Cooperative Banks in the Economic Development of Local Communities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999) , s. 13-18. - Summ.
Nr:
2168245850
article
See main document
8

Title:
Aktualność dzieła i poglądów Franciszka Stefczyka dla współczesnej spółdzielczości bankowej
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 6 (404)- Wkładka - Dokumenty i Materiały (1998) , s. 9-12
Nr:
2168262596
article
9

Title:
Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym
Source:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ1998, s. 4-11
Signature:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265946
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Rola kredytu w modernizacji i rozwoju rolnictwa
Source:
Bank i Rolnictwo. - nr 1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1998) , s. 5-7
Nr:
2168282969
article
11

Title:
Idea Franciszka Stefczyka a współczesność
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 8 (394) (1997) , s. 7-12
Nr:
2168262334
article
12

Title:
Spółdzielczość bankowa przed nowymi wyzwaniami
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 11 (397) (1997) , s. 1-5
Nr:
2168262336
article
13

Title:
Problemy unowocześnienia gospodarki chłopskiej = Problems Pertaining to Modernization of Peasant Farming
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997) , s. 5-12. - Summ.
Nr:
2168246110
article
See main document
14

Title:
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 13-28. - Summ.
Nr:
2168245890
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
44/KPA/1/99/S
Signature:
NP-611/Magazyn
Nr:
2168333567
unpublished scientific work
2

Title:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
34/KPAiS/1/98/S
Signature:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265944
unpublished scientific work
See related chapters
1
Polskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa wobec integracji z Unią Europejską = Polish Agriculture and Food Economy in the Face of the Integration Into the European Union / Franciszek Kolbusz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 5-10. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych = The Idea and Possibility to Investigate Advertising for Food Products / Franciszek KOLBUSZ, Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13621. - ISSN 0208-7944
3
Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską (nadzieje i obawy) = Polish Agriculture in the Process of Integrating with the European Union (Expectations and Fears) / Franciszek KOLBUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001), s. 5-11. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12591. - ISSN 0208-7944
4
Polsko-fińskie tradycje / Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 10 (431) (2000), s. 22-24. - ISSN 0208-7553
5
Realia polskiego rolnictwa a negocjacje stowarzyszeniowe / Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 2 (424) (2000), s. 3-5. - ISSN 0208-7553
6
Nadzieje i obawy. Rolnictwo polskie w procesie integracji / Franciszek KOLBUSZ // Bank i Rolnictwo. - nr 3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1999), s. 5-7. - ISSN 1505-6392
7
Spółdzielczość bankowa w gospodarczym rozwoju środowisk lokalnych = Cooperative Banks in the Economic Development of Local Communities / Franciszek KOLBUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 13-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Aktualność dzieła i poglądów Franciszka Stefczyka dla współczesnej spółdzielczości bankowej / Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 6 (404)- Wkładka - Dokumenty i Materiały (1998), s. 9-12. - ISSN 0208-7553
9
Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym / Franciszek KOLBUSZ, Danuta GOLIK // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 4-11
10
Rola kredytu w modernizacji i rozwoju rolnictwa / Franciszek KOLBUSZ // Bank i Rolnictwo. - nr 1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy (1998), s. 5-7. - ISSN 1505-6392
11
Idea Franciszka Stefczyka a współczesność / Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 8 (394) (1997), s. 7-12. - ISSN 0208-7553
12
Spółdzielczość bankowa przed nowymi wyzwaniami / Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 11 (397) (1997), s. 1-5. - ISSN 0208-7553
13
Problemy unowocześnienia gospodarki chłopskiej = Problems Pertaining to Modernization of Peasant Farming / Franciszek KOLBUSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 5-12. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union / Franciszek KOLBUSZ, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 13-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków / Kier. tematu: Franciszek KOLBUSZ; wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kolbusz F., (2002), Polskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa wobec integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 5-10.
2
Kolbusz F., Firlej K., (2002), Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 71-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/13621
3
Kolbusz F., (2001), Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską (nadzieje i obawy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/12591
4
Kolbusz F., (2000), Polsko-fińskie tradycje, "Bank Spółdzielczy", nr 10 (431), s. 22-24.
5
Kolbusz F., (2000), Realia polskiego rolnictwa a negocjacje stowarzyszeniowe, "Bank Spółdzielczy", nr 2 (424), s. 3-5.
6
Kolbusz F., (1999), Nadzieje i obawy. Rolnictwo polskie w procesie integracji, "Bank i Rolnictwo", nr 3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy, s. 5-7.
7
Kolbusz F., (1999), Spółdzielczość bankowa w gospodarczym rozwoju środowisk lokalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 13-18.
8
Kolbusz F., (1998), Aktualność dzieła i poglądów Franciszka Stefczyka dla współczesnej spółdzielczości bankowej, "Bank Spółdzielczy", nr 6 (404)- Wkładka - Dokumenty i Materiały, s. 9-12.
9
Kolbusz F., Golik D., (1998), Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym. [W:] Kolbusz F. (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 4-11.
10
Kolbusz F., (1998), Rola kredytu w modernizacji i rozwoju rolnictwa, "Bank i Rolnictwo", nr 1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy, s. 5-7.
11
Kolbusz F., (1997), Idea Franciszka Stefczyka a współczesność, "Bank Spółdzielczy", nr 8 (394), s. 7-12.
12
Kolbusz F., (1997), Spółdzielczość bankowa przed nowymi wyzwaniami, "Bank Spółdzielczy", nr 11 (397), s. 1-5.
13
Kolbusz F., (1997), Problemy unowocześnienia gospodarki chłopskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 5-12.
14
Kolbusz F., Płonka M., (1997), Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 13-28.
15
Płonka M., Cieśla S., (1999), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, Kolbusz F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
16
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, (1998), Kolbusz F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@article{UEK:2168230516,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Polskie rolnictwo i gospodarka żywnościowa wobec integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "5-10",
year = "2002",
}
2
@article{UEK:2168224366,
author = "Franciszek Kolbusz and Krzysztof Firlej",
title = "Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "71-79",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13621},
}
3
@article{UEK:2168230554,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Rolnictwo polskie w procesie integracji z Unią Europejską (nadzieje i obawy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "5-11",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12591},
}
4
@article{UEK:2168262348,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Polsko-fińskie tradycje",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "10 (431)",
pages = "22-24",
year = "2000",
}
5
@article{UEK:2168262598,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Realia polskiego rolnictwa a negocjacje stowarzyszeniowe",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "2 (424)",
pages = "3-5",
year = "2000",
}
6
@article{UEK:2168263520,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Nadzieje i obawy. Rolnictwo polskie w procesie integracji",
journal = "Bank i Rolnictwo",
number = "3 (12) - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy",
pages = "5-7",
year = "1999",
}
7
@article{UEK:2168245850,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Spółdzielczość bankowa w gospodarczym rozwoju środowisk lokalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "13-18",
year = "1999",
}
8
@article{UEK:2168262596,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Aktualność dzieła i poglądów Franciszka Stefczyka dla współczesnej spółdzielczości bankowej",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "6 (404)- Wkładka - Dokumenty i Materiały",
pages = "9-12",
year = "1998",
}
9
@unpublished{UEK:2168265946,
author = "Franciszek Kolbusz and Danuta Golik",
title = "Wyzwania małopolskiego programu rozwoju wsi i rolnictwa podstawą strategii działania spółdzielczości bankowej w środowisku lokalnym",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "4-11",
year = "1998",
}
10
@article{UEK:2168282969,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Rola kredytu w modernizacji i rozwoju rolnictwa",
journal = "Bank i Rolnictwo",
number = "1 - dodatek do czasopisma Bank Spółdzielczy",
pages = "5-7",
year = "1998",
}
11
@article{UEK:2168262334,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Idea Franciszka Stefczyka a współczesność",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "8 (394)",
pages = "7-12",
year = "1997",
}
12
@article{UEK:2168262336,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Spółdzielczość bankowa przed nowymi wyzwaniami",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "11 (397)",
pages = "1-5",
year = "1997",
}
13
@article{UEK:2168246110,
author = "Franciszek Kolbusz",
title = "Problemy unowocześnienia gospodarki chłopskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "5-12",
year = "1997",
}
14
@article{UEK:2168245890,
author = "Franciszek Kolbusz and Maria Płonka",
title = "Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "13-28",
year = "1997",
}
15
@unpublished{UEK:2168333567,
author = "Maria Płonka and Stanisław Cieśla",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
16
@unpublished{UEK:2168265944,
title = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}