Publications of the selected author
1

Title:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Sopot: Currenda, 2014
Physical description:
287 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294075
2

Title:
Przedmowa
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI], s. 3-5
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302557
preface / summary
See main document
3

Title:
Przedmowa
Source:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 3-5
Signature:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288451
preface / summary
4

Title:
Nowe tendencje ochrony znaków towarowych = New Trends in Trademark Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 868 (2011) , s. 39-46. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168232198
article
5

Title:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne
Publisher address:
Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011
Physical description:
224 s.; 21 cm
Series:
(Prawo Publiczne)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224580
6

Title:
Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej = Licence Agreements in Intellectual Property Law
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 465-472. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165806422
chapter in monograph
7

Title:
Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej = Licence Agreements in Intellectual Property Law
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 361-369. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164933507
chapter in monograph
8

Title:
Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2008 (2008) , s. 65-74. - Streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2165932260
article
9

Title:
Państwo prawne
Source:
Gazeta Sympozjalna. - nr 10 (2008) , s. 4
Nr:
2162053419
unreviewed article
10

Title:
Elementy prawa cywilnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 163-248
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678758
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Elementy prawa karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 140-162
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167678696
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym = Harmonisation of Polish Trademark Law with Community Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004) , s. 45-60. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220172
article
13

Title:
Szanse i zagrożenia ochrony dóbr osobistych podmiotów zbiorowych w państwie XXI wieku
Source:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia / red. Barbara Stoczewska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 88-93. - Summ. Referat z IV międzynarodowej konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-45-4
Nr:
2166280218
chapter in conference materials
14

Title:
Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne = On-line Selling (Selected Legal Issues)
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004) , s. 79-96. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania
Nr:
2168220882
article
15

Title:
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 245-264
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223468
chapter in textbook
See main document
16

Title:
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 190-198
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223458
chapter in textbook
See main document
17

Title:
Prawo papierów wartościowych
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 265-288
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223470
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Przedsiębiorcy
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 38-93
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223438
chapter in textbook
See main document
19

Title:
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
258 s.: fot.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-055-0
Nr:
2168242656
20

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 4 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
academic script
21

Title:
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych = Protection of Legal Persons' Personal Goods
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 139)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-020-8
Nr:
2168283397
monograph
22

Title:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monograph
23

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
academic script
24

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
165 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-96-3
Nr:
2168245534
academic script
25

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
academic script
26

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168243586
academic script
27

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
academic script
28

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
academic script
29

Title:
Nazwa osoby prawnej jako dobro osobiste = The Name of Corporate Body as a Private Good
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993) , s. 7-18. - Summ.
Nr:
2168236162
article
30

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
[Wyd. 1 dodr.]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320137
academic script
31

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Edition:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
academic script
32

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Edition:
Wyd. 1 (dodr.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168345932
academic script
33

Title:
Fundacje i ich dobra osobiste = Foundations and Their Private Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 369 (1992) , s. 5-15. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168242446
article
34

Title:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320131
academic script
35

Title:
Osoby prawne zależne i ich dobra osobiste = Dependent Legal Persons
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 325 (1990) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168245214
article
36

Title:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
academic script
37

Title:
Licencja na znak towarowy : (Analiza prawna na przykładzie umowy licencyjnej zawartej między PHZ UNITRA a GRUNDIG A.G. Furth) = Licence for a Trade Mark : (Legal Analysis on the Basis of Licencing Contract Between PHZ "UNITRA" and GRUNDIG A. G. Furth)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 279 (1988) , s. 35-50. - Summ., rez.
Nr:
2168242426
article
38

Title:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
174, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
academic script
39

Title:
Oznaczenia indywidualizujące osób prawnych w systemie ochrony dóbr osobistych = Distinguishing Labellings of Legal Entities within System of Personal Property Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 242 (1987) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168242256
article
40

Title:
Zakres i środki prawne ochrony dóbr osobistych osób prawnych
Source:
Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym / red. Józef St. Piątkowski - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 265-289
ISBN:
83-04-02143-9
Nr:
2168307911
chapter in monograph
41

Title:
Zakres podmiotowy ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym = Protection of Personal Property of Legal Persons in the Civil Code
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984) , s. 173-185. - Rez., summ.
Nr:
2168254840
article
42

Title:
Rola znaków towarowych w ochronie interesów konsumenta
Source:
Problemy ochrony konsumenta / red. Remigiusz Krzyżewski - Warszawa: Wydawnictwo "Warta", 1980, s. 274-286
ISBN:
83-225-0063-7
Nr:
2168327013
chapter in monograph
43

Title:
Obowiązek używania znaku towarowego = The Obligation of the Use of a Trade Mark
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979) , s. 25-37. - Summ., rez.
Nr:
2168250930
article
44

Title:
Celowość przystąpienia Polski do porozumienia madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych i handlowych
Source:
Zagadnienia międzynarodowej ochrony własności przemysłowej = De quaestionibus quae ad tutelam internationalem proprietatis industrialis spectant - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; nakł. Uniwersytet Jagielloński, 1977, s. 165-179 - Bibliogr.
Series:
(Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej ; z. 10)
Nr:
2168307915
chapter in monograph
45

Title:
Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych = De functionibus et tutela iuridica signorum mercis
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Physical description:
139, [2] s.; 25 cm
Series:
(Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej ; z. 8)
Notes:
Rez., Bibliogr.
Nr:
2168307913
monograph
46

Title:
Znak towarowy = The Trade Mark
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 63-68
Nr:
2168259858
article
Unpublished documents:
1

Title:
Administracja ku przyszłości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
061/WE-KPP/01/2014/S/4257
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302547
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Signature:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271804
unpublished scientific work
3

Title:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
119 s.; 30 cm
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262120
unpublished scientific work
4

Title:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
182 k.: il.; 30 cm.
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325583
unpublished scientific work
5

Title:
Struktura i zadania podmiotów administrujących
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
100 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60/KPP/1/09/S/524
Signature:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217910
unpublished scientific work
6

Title:
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
109 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
54/KPP/1/08/S/470
Signature:
NP-1220/Magazyn
Nr:
2168234234
unpublished scientific work
7

Title:
Dwustronne formy działania administracji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
156 k.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
41/KPP/1/2007/S/402
Signature:
NP-1168/Magazyn
Nr:
2168280015
unpublished scientific work
8

Title:
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
118 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KPP/1/06/S/296
Signature:
NP-1123/Magazyn
Nr:
2168220674
unpublished scientific work
9

Title:
Sprzedaż internetowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
22 k.: il.; 30 cm.
Research program:
55/KP/1/2002/S
Signature:
NP-862/Magazyn
Nr:
2168325659
unpublished scientific work
10

Title:
Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem Wspólnot Europejskich
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
[18 k.]; 30 cm.
Research program:
58/KP/2/2001/S
Signature:
NP-772/Magazyn
Nr:
2168284537
unpublished scientific work
11

Title:
Wpływ unormowań konstytucyjnych na cywilnoprawną ochronę dóbr osobistych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
16 s.; 30 cm
Research program:
83/KP/2/2000/S
Signature:
NP-730/Magazyn
Nr:
2168258572
unpublished scientific work
12

Title:
Spółka cywilna jako podmiot praw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
15 k.; 30 cm
Research program:
78/KP/4/99/S
Signature:
NP-654/Magazyn
Nr:
2168259210
unpublished scientific work
1
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot : Currenda, 2014. - 287 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-60833-47-6
2
Przedmowa / Janusz KOCZANOWSKI // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 3-5
3
Przedmowa / Janusz KOCZANOWSKI // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 3-5
4
Nowe tendencje ochrony znaków towarowych = New Trends in Trademark Protection / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 868 (2011), s. 39-46. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171203313. - ISSN 1898-6447
5
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - 224 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Prawo Publiczne). - ISBN 978-83-61668-40-4
6
Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej = Licence Agreements in Intellectual Property Law / Janusz KOCZANOWSKI // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 465-472. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
7
Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej = Licence Agreements in Intellectual Property Law / Janusz KOCZANOWSKI // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 361-369. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
8
Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim / Janusz KOCZANOWSKI // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2008 (2008), s. 65-74. - Streszcz. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/344/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1689-8052
9
Państwo prawne / Janusz KOCZANOWSKI // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 10 (2008), s. 4
10
Elementy prawa cywilnego / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 163-248. - ISBN 83-7252-250-2
11
Elementy prawa karnego / Janusz KOCZANOWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 140-162. - ISBN 83-7252-250-2
12
Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym = Harmonisation of Polish Trademark Law with Community Law / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 657 (2004), s. 45-60. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68159516. - ISSN 0208-7944
13
Szanse i zagrożenia ochrony dóbr osobistych podmiotów zbiorowych w państwie XXI wieku / Janusz KOCZANOWSKI // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia / red. Barbara Stoczewska. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 88-93. - Summ. Referat z IV międzynarodowej konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - ISBN 83-89823-45-4
14
Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne = On-line Selling (Selected Legal Issues) / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004), s. 79-96. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/425/396. - ISSN 1506-2635
15
Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja / Janusz KOCZANOWSKI // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 245-264. - ISBN 83-7252-178-6
16
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych / Janusz KOCZANOWSKI // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 190-198. - ISBN 83-7252-178-6
17
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 265-288. - ISBN 83-7252-178-6
18
Przedsiębiorcy / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Jan LIC, Krzysztof TOR // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 38-93. - ISBN 83-7252-178-6
19
Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej / [zesp. red. Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Ryszard SZOSTAK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, cop. 2000. - 258 s. : fot. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-055-0
20
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
21
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych = Protection of Legal Persons' Personal Goods / Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 139). - ISBN 83-7252-020-8
22
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
23
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
24
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 165 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-96-3
25
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
26
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 165 s. ; 24 cm
27
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
28
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
29
Nazwa osoby prawnej jako dobro osobiste = The Name of Corporate Body as a Private Good / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993), s. 7-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
30
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - [Wyd. 1 dodr.]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 165 s. ; 24 cm
31
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
32
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 1 (dodr.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 165 s. ; 24 cm
33
Fundacje i ich dobra osobiste = Foundations and Their Private Goods / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 369 (1992), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 165 s. ; 24 cm
35
Osoby prawne zależne i ich dobra osobiste = Dependent Legal Persons / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 325 (1990), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
36
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
37
Licencja na znak towarowy : (Analiza prawna na przykładzie umowy licencyjnej zawartej między PHZ UNITRA a GRUNDIG A.G. Furth) = Licence for a Trade Mark : (Legal Analysis on the Basis of Licencing Contract Between PHZ "UNITRA" and GRUNDIG A. G. Furth) / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - nr 279 (1988), s. 35-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
38
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
39
Oznaczenia indywidualizujące osób prawnych w systemie ochrony dóbr osobistych = Distinguishing Labellings of Legal Entities within System of Personal Property Protection / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 242 (1987), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Zakres i środki prawne ochrony dóbr osobistych osób prawnych / Janusz KOCZANOWSKI // W: Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym / [red. nauk. Józef St. Piątkowski]. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 265-289. - ISBN 83-04-02143-9
41
Zakres podmiotowy ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym = Protection of Personal Property of Legal Persons in the Civil Code / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984), s. 173-185. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
42
Rola znaków towarowych w ochronie interesów konsumenta / Janusz KOCZANOWSKI // W: Problemy ochrony konsumenta / red. Remigiusz Krzyżewski. - Warszawa: Wydawnictwo "Warta", 1980. - S. 274-286. - ISBN 83-225-0063-7
43
Obowiązek używania znaku towarowego = The Obligation of the Use of a Trade Mark / Janusz KOCZANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979), s. 25-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Celowość przystąpienia Polski do porozumienia madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych i handlowych / Janusz KOCZANOWSKI // W: Zagadnienia międzynarodowej ochrony własności przemysłowej = De quaestionibus quae ad tutelam internationalem proprietatis industrialis spectant. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; nakł. Uniwersytet Jagielloński, 1977. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; nr 458. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, ISSN 0137-236X ; z. 10). - S. 165-179. - Bibliogr.
45
Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych = De functionibus et tutela iuridica signorum mercis / Janusz KOCZANOWSKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 139, [2] s. ; 25 cm. - Rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; nr 436. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, ISSN 0137-236X ; z. 8)
46
Znak towarowy = The Trade Mark / Janusz KOCZANOWSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 63-68. - ISSN 0438-5403
47
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
48
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
49
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 119 s. ; 30 cm
50
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 182 k. : il. ; 30 cm
51
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 100 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 109 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
53
Dwustronne formy działania administracji / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 156 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego / kierownik projektu: Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Sprzedaż internetowa / Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 22 k. : il. ; 30 cm
56
Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem Wspólnot Europejskich / Janusz KOCZANOWSKI. - [Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001]. - [18 k.] ; 30 cm
57
Wpływ unormowań konstytucyjnych na cywilnoprawną ochronę dóbr osobistych / Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 16 s. ; 30 cm
58
Spółka cywilna jako podmiot praw / kier. tematu: Janusz KOCZANOWSKI ; wykonawca: Janusz KOCZANOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [2000]. - 15 k. ; 30 cm
1
Koczanowski J. (red.), (2014), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej: wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, 287 s.
2
Koczanowski J., (2014), Przedmowa. [W:] Koczanowski J. (red.), Administracja ku przyszłości, s. 3-5.
3
Koczanowski J., (2013), Przedmowa. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 3-5.
4
Koczanowski J., (2011), Nowe tendencje ochrony znaków towarowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 868, s. 39-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/171203313
5
Koczanowski J. (red.), (2011), Działalność reklamowa: wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, 224 s.
6
Koczanowski J., (2010), Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 465-472.
7
Koczanowski J., (2009), Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 361-369.
8
Koczanowski J., (2008), Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", R. 2008, s. 65-74; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/344/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
9
Koczanowski J., (2008), Państwo prawne, "Gazeta Sympozjalna", nr 10, s. 4.
10
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R., (2005), Elementy prawa cywilnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 163-248.
11
Koczanowski J., (2005), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 140-162.
12
Koczanowski J., (2004), Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 657, s. 45-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/68159516
13
Koczanowski J., (2004), Szanse i zagrożenia ochrony dóbr osobistych podmiotów zbiorowych w państwie XXI wieku. [W:] Stoczewska B. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 88-93.
14
Koczanowski J., (2004), Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 6, s. 79-96; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/425/396
15
Koczanowski J., (2003), Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 245-264.
16
Koczanowski J., (2003), Umowy w zakresie inwestycji budowlanych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 190-198.
17
Gnela B., Koczanowski J., (2003), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 265-288.
18
Gnela B., Koczanowski J., Lic J., Tor K., (2003), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 38-93.
19
Gnela B., Koczanowski J., Szostak R. (red.), (2000), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 258 s.
20
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
21
Koczanowski J., (1999), Ochrona dóbr osobistych osób prawnych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 139), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 171 s.
22
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
23
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
24
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165 s.
25
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
26
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 2 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165 s.
27
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
28
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
29
Koczanowski J., (1993), Nazwa osoby prawnej jako dobro osobiste, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 410, s. 7-18.
30
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1993), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, [Wyd. 1 dodr.]Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
31
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
32
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 1 (dodr.)Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
33
Koczanowski J., (1992), Fundacje i ich dobra osobiste, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 369, s. 5-15.
34
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1991), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
35
Koczanowski J., (1990), Osoby prawne zależne i ich dobra osobiste, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 325, s. 17-30.
36
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
37
Koczanowski J., (1988), Licencja na znak towarowy (Analiza prawna na przykładzie umowy licencyjnej zawartej między PHZ UNITRA a GRUNDIG A.G. Furth), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 279, s. 35-50.
38
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
39
Koczanowski J., (1987), Oznaczenia indywidualizujące osób prawnych w systemie ochrony dóbr osobistych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 242, s. 17-30.
40
Koczanowski J., (1986), Zakres i środki prawne ochrony dóbr osobistych osób prawnych. [W:] Piątkowski (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 265-289.
41
Koczanowski J., (1984), Zakres podmiotowy ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 173-185.
42
Koczanowski J., (1980), Rola znaków towarowych w ochronie interesów konsumenta. [W:] Krzyżewski R. (red.), Problemy ochrony konsumenta, Warszawa : Wydawnictwo "Warta", s. 274-286.
43
Koczanowski J., (1979), Obowiązek używania znaku towarowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 25-37.
44
Koczanowski J., (1977), Celowość przystąpienia Polski do porozumienia madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych i handlowych. [W:] Zagadnienia międzynarodowej ochrony własności przemysłowej (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; nr 458), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe; Kraków: nakł. Uniwersytet Jagielloński, s. 165-179.
45
Koczanowski J., (1976), Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 8), Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 139, [2] s.
46
Koczanowski J., (1975), Znak towarowy, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 63-68.
47
Administracja ku przyszłości, (2014), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
48
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, (2012), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 202 k.
49
Koczanowski J. (red.), (2011), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 119 s.
50
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, (2010), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 182 k.
51
Struktura i zadania podmiotów administrujących, (2009), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100 s.
52
Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych, (2008), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 109 s.
53
Dwustronne formy działania administracji, (2007), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 156 k.
54
Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, (2006), Koczanowski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 s.
55
Koczanowski J., (2003), Sprzedaż internetowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
56
Koczanowski J., (2001), Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem Wspólnot Europejskich, [Kraków : Akademia Ekonomiczna, [18 k.]
57
Koczanowski J., (2000), Wpływ unormowań konstytucyjnych na cywilnoprawną ochronę dóbr osobistych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 s.
58
Koczanowski J., (2000), Spółka cywilna jako podmiot praw, Koczanowski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
1
@book{UEK:2168294075,
title = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
2
@misc{UEK:2168302557,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "3-5",
year = "2014",
}
3
@misc{UEK:2168288451,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "3-5",
year = "2013",
}
4
@article{UEK:2168232198,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Nowe tendencje ochrony znaków towarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "868",
pages = "39-46",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171203313},
}
5
@book{UEK:2168224580,
title = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
6
@inbook{UEK:2165806422,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "465-472",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
7
@inbook{UEK:2164933507,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Umowy licencyjne w prawie własności intelektualnej",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "361-369",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
8
@article{UEK:2165932260,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim",
journal = "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały",
number = "R. 2008",
pages = "65-74",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/344/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
9
@article{UEK:2162053419,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Państwo prawne",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "10",
pages = "4",
year = "2008",
}
10
@inbook{UEK:2167678758,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Ryszard Szostak",
title = "Elementy prawa cywilnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "163-248",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
11
@inbook{UEK:2167678696,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "140-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
12
@article{UEK:2168220172,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "657",
pages = "45-60",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68159516},
}
13
@inbook{UEK:2166280218,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Szanse i zagrożenia ochrony dóbr osobistych podmiotów zbiorowych w państwie XXI wieku",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : państwo i prawo w XXI wieku - szanse i zagrożenia",
pages = "88-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-45-4",
}
14
@article{UEK:2168220882,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Sprzedaż internetowa - wybrane zagadnienia prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "6",
pages = "79-96",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.02.7996},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/425/396},
}
15
@inbook{UEK:2168223468,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Ochrona własności przemysłowej : nieuczciwa konkurencja",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "245-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
16
@inbook{UEK:2168223458,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Umowy w zakresie inwestycji budowlanych",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "190-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
17
@inbook{UEK:2168223470,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "265-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
18
@inbook{UEK:2168223438,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Jan Lic and Krzysztof Tor",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "38-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
19
@book{UEK:2168242656,
title = "Studia z prawa cywilnego i gospodarczego : księga pamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-055-0",
}
20
@book{UEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
21
@book{UEK:2168283397,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Ochrona dóbr osobistych osób prawnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-020-8",
}
22
@book{UEK:2168243600,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
23
@book{UEK:2168245538,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
24
@book{UEK:2168245534,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-96-3",
}
25
@book{UEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
26
@book{UEK:2168243586,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
}
27
@book{UEK:2168245536,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
28
@book{UEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
29
@article{UEK:2168236162,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Nazwa osoby prawnej jako dobro osobiste",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "410",
pages = "7-18",
year = "1993",
}
30
@book{UEK:2168320137,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "[Wyd. 1 dodr.]",
}
31
@book{UEK:2168320121,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup.",
}
32
@book{UEK:2168345932,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 1 (dodr.)",
}
33
@article{UEK:2168242446,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Fundacje i ich dobra osobiste",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "369",
pages = "5-15",
year = "1992",
url = {},
}
34
@book{UEK:2168320131,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
35
@article{UEK:2168245214,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Osoby prawne zależne i ich dobra osobiste",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "325",
pages = "17-30",
year = "1990",
}
36
@book{UEK:2168320115,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
37
@article{UEK:2168242426,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Licencja na znak towarowy : (Analiza prawna na przykładzie umowy licencyjnej zawartej między PHZ UNITRA a GRUNDIG A.G. Furth)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "279",
pages = "35-50",
year = "1988",
}
38
@book{UEK:2168320101,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
39
@article{UEK:2168242256,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Oznaczenia indywidualizujące osób prawnych w systemie ochrony dóbr osobistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "242",
pages = "17-30",
year = "1987",
}
40
@inbook{UEK:2168307911,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Zakres i środki prawne ochrony dóbr osobistych osób prawnych",
booktitle = "Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym",
pages = "265-289",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02143-9",
}
41
@article{UEK:2168254840,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Zakres podmiotowy ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "173-185",
year = "1984",
}
42
@inbook{UEK:2168327013,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Rola znaków towarowych w ochronie interesów konsumenta",
booktitle = "Problemy ochrony konsumenta",
pages = "274-286",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Warta",
year = "1980",
isbn = "83-225-0063-7",
}
43
@article{UEK:2168250930,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Obowiązek używania znaku towarowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "25-37",
year = "1979",
}
44
@inbook{UEK:2168307915,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Celowość przystąpienia Polski do porozumienia madryckiego w sprawie międzynarodowej rejestracji znaków fabrycznych i handlowych",
booktitle = "Zagadnienia międzynarodowej ochrony własności przemysłowej",
pages = "165-179",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; nakł. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1977",
issn = "0137-236X",
}
45
@book{UEK:2168307913,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1976",
issn = "0137-236X",
}
46
@article{UEK:2168259858,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Znak towarowy",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "63-68",
year = "1975",
}
47
@unpublished{UEK:2168302547,
title = "Administracja ku przyszłości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
48
@unpublished{UEK:2168271804,
title = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
49
@unpublished{UEK:2168262120,
title = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
50
@unpublished{UEK:2168325583,
title = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
51
@unpublished{UEK:2168217910,
title = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
52
@unpublished{UEK:2168234234,
title = "Organizacje pozarządowe jako podmiot współuczestniczący w realizacji zadań publicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2168280015,
title = "Dwustronne formy działania administracji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
54
@unpublished{UEK:2168220674,
title = "Prawnoorganizacyjne formy realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
55
@unpublished{UEK:2168325659,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Sprzedaż internetowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
56
@unpublished{UEK:2168284537,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem Wspólnot Europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
57
@unpublished{UEK:2168258572,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Wpływ unormowań konstytucyjnych na cywilnoprawną ochronę dóbr osobistych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
58
@unpublished{UEK:2168259210,
author = "Janusz Koczanowski",
title = "Spółka cywilna jako podmiot praw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID