Publications of the selected author

1

Title:
Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro : spojrzenie pokryzysowe
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
393, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-812-8887-3 ; 978-83-812-8888-0
Nr:
2168329575
monograph
2

Conference:
15th International Scientific Conference European Financial Systems, Brno, Czechy, od 2018-06-25 do 2018-06-26
Title:
Household Deposits' Availability for Credit Institutions during Tensions on Funding Markets - a Case of the Euro Area Countries
Source:
European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference / eds. Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda - Brno: Masaryk University, 2018, s. 276-283. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper presents the results of a study carried out under a research project financially supported by the National Science Centre in Poland (grant number: DEC- 2013/11/D/HS4/04056).
ISBN:
978-80-210-8980-8 ; 978-80-210-8981-5
Access mode:
Nr:
2168327107
chapter in conference materials
3

Title:
Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made
Source:
Panoeconomicus (2018) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper presents the results of a study carried out under a research project financially supported by the National Science Centre in Poland (grant number: DEC-2013/11/D/HS4/04056). The analysis is based on household-level data provided by the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168324921
article
4

Conference:
3rd Wrocław International Conference in Finance, Wrocław, Polska, od 2017-09-13 do 2017-09-14
Title:
Does Households' Financial Well-being Determine the Levels of Their Sight Deposits Under Turmoil?
Source:
Contemporary Trends and Challenges in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Hermann Locarek-Junge, Lucjan T. Orlowski - Cham: Springer, 2018, s. 239-251. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
Research program:
The paper presents the results of a study carried out under a research project financially supported by the National Science Centre in Poland (grant number: DEC-2013/11/D/HS4/04056). The analysis is based on data provided by the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey
ISBN:
978-3-319-76227-2 ; 978-3-319-76228-9
Nr:
2168328325
chapter in conference materials
5

Conference:
International Conference: Finance and Sustainability, Wrocław, Polska, od 2017-10-20 do 2017-10-20
Title:
How Do Household Characteristics Determine the Levels of Saving Deposits in the Euro Area?
Source:
Finance and Sustainability / eds. Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Taťána Hajdíková, Péter Juhász - Cham: Springer, 2018, s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
Research program:
The paper presents the results of a study carried out under a research project financially supported by the National Science Center in Poland (grant number: DEC-2013/11/D/HS4/04056). The analysis is based on data provided by the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey
ISBN:
978-3-319-92227-0 ; 978-3-319-92228-7
Nr:
2168327237
chapter in conference materials
6

Title:
Ochrona konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 87-104
ISBN:
978-83-7252-758-5
Nr:
2168326909
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Household Deposits in the Eurozone Area - Net Outflows and High Value Deposits
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018) , s. 189-206. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168328931
article
8

Title:
Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych - z doświadczeń krajów strefy euro = Sight Deposits and the Households Welfare - from the Experience of Eurozone Countries
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 2(67) (2017) , s. 97-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319049
article
9

Title:
Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro = The Determinants of Saving Deposits Values in the Euro Zone Countries
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 3(68) (2017) , s. 127-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł prezentuje wyniki badania stanowiącego część projektu badawczego pt. "Rola depozytów gospodarstw domowych w pokryzysowym kształtowaniu stabilności finansowania instytucji kredytowych" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/04056
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168322205
article
10

Conference:
2nd Wroclaw International Conference in Finance, Wrocław, Polska, od 2016-09-27 do 2016-09-28
Title:
Does a Household's Wealth Determine the Risk Profile of Its Financial Asset Portfolio?
Source:
Contemporary Trends and Challenges in Finance / ed. Krzysztof Jajuga, Lucjan T. Orlowski, Karsten Staehr - Cham: Springer, 2017, s. 299-310. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-319-54884-5 ; 978-3-319-54885-2
Nr:
2168324931
chapter in conference materials
11

Title:
Kredyty hipoteczne o stałym czy zmiennym oprocentowaniu? Z doświadczeń innych krajów = Fixed or Adjustable Rate Mortgages? From the Experience of Selected Countries
Source:
Strategie stóp procentowych w bankowości / red. nauk. Piotr Masiukiewicz - Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017, s. 92-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940385-3-3
Nr:
2168324915
chapter in monograph
12

Title:
Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych = The Boundaries of Household Deposit Stability - Regulatory Assessment
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (66), cz. 2 (2017) , s. 37-52. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317891
article
13

Author:
Kulińska-Sadłocha Ewa , Kałużny Radosław , Kochaniak Katarzyna , Jurkowska Aleksandra , Kil Krzysztof
Title:
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wyd. 2 uakt.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 216-337 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
Nr:
2168309097
chapter in textbook
14

Title:
High Value Household Deposits in the Eurozone : Single Post-Crisis Approach vs. National Facts
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 47, nr 6 (2016) , s. 529-551. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311303
article
15

Title:
Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro = Households' Managed Accounts in the Euro Area Countries
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 2(63) (2016) , s. 119-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310075
article
16

Title:
Inconvenient Retail Depositors of the Euro Area Credit Institutions - Who Are they?
Source:
International Journal of Trade, Economics and Finance. - vol. 7, no. 3 (2016) , s. 75-80. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper presents the results of a study carried out under a research project financially supported by the National Science Centre in Poland (grant number: UMO-2013/11/D/HS4/04056)
Access mode:
Nr:
2168324939
article
17

Author:
Title:
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wyd. 2 uakt.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 468-521 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
Nr:
2168309107
chapter in textbook
18

Title:
Low Interest Rates - Do They Revise Household Saving Motives in the Euro Area?
Source:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper presents the results of a study carried out under a research project fi nancially supported by the Nati onal Science Centre in Poland (grant number: UMO- 2013/11/D/HS4/04056). Part of the analysis was based on data derived from the Eurosystem Household Finance and Consumpti on Survey
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308945
article
19

Title:
Skutki jednolitych regulacji w zakresie depozytów gospodarstw domowych po kryzysie finansowym
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 39-69 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/04056
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308075
chapter in monograph
See main document
20

Title:
The Nature and Determinants of High-value Household Deposits in the Euro Area = Jakość dużych depozytów detalicznych i determinanty ich występowania w krajach strefy euro
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016) , s. 21-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This paper presents the results of a research project conducted with the financial support of the National Science Centre in Poland (grant number: DEC-2013/11/D/HS4/04056). The analysis is based on data provided by the Eurosystem Household Finance and Consumption Survey
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313039
article
See main document
21

Title:
Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro - podobieństwa i różnice = Household Portfolios of Financial Assets in the Euro Area Countries - Similarities and Dissimilarities
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016) , s. 213-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł prezentuje wyniki badań stanowiących część projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/ HS4/04056
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312503
article
22

Title:
Household Deposits in the Euro Area on the Background of Post-crisis Regulations
Source:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 11 (2016) , s. 523-546. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324925
article
23

Title:
Parabanki i podmioty pośrednictwa kredytowego w Polsce
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 201-222
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300419
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość = The Stability of Household Deposits in Financial and Economic Crises of the Euro Area Member States - Regulations vs. Reality
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 5 (2015) , s. 487-521. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168298815
article
25

Title:
The Heterogeneity of the Eurozone Populations in Deposits' Possession and Its Implications for Credit Institutions' Funding Stability
Source:
GSTF Journal on Business Review. - vol. 4, no. 1 (2015) , s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The presented results are a part of the research project funded by the National Science Centre in Poland
Nr:
2168303131
article
26

Title:
Significant Role of Household Deposits in Stability Funding of the Euro Area Credit Institutions - Myth or True?
Source:
International Journal of Arts & Sciences. - vol. 08, no. 01 (2015) , s. 157-172. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This working paper presents the results of a study, which is a part of research project funded by the National Science Centre in Poland
Access mode:
Nr:
2168303133
article
27

Title:
Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, 2014
Physical description:
33 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168303147
report
28

Title:
Parabanki na polskim rynku finansowym
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 162-176 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302301
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 66. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291465
varia
30

Title:
Podmioty pośrednictwa kredytowego na polskim rynku finansowym
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2014, s. 177-185 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302309
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro = The Role of Household Deposits in Funding the Stability of Credit Institutions in the Eurozone
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291615
article
32

Title:
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2013, s. 111-143
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287237
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Jednolity rynek kredytów konsumenckich. Szansa czy zagrożenie dla Polski? = The Single Consumer Credit Market. An Opportunity or Threat for Poland?
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240722
article
See main document
34

Title:
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2011 = Monetary Policy of the European Central Bank in 1999-2011
Source:
Studia BAS. - nr 3 (31) (2012) , s. 63-86. - Tytuł numeru: Finanse Unii Europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236086
article
35

Author:
Title:
Ochrona konsumenta usług bankowych
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 224-250
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306585
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 121-135
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271650
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce = The Capital Adequacy Ratio as a Measure of the Safeness and Financial Stability of Banks in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012) , s. 17-48. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252448
article
See main document
38

Author:
Kulińska-Sadłocha Ewa , Kałużny Radosław , Kochaniak Katarzyna , Jurkowska Aleksandra
Title:
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 209-320 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
Nr:
2168306661
chapter in textbook
39

Title:
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na uczestników rynku = New Act on Consumer Loans and Its Impact on Market Participants
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 369-381. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237856
article
40

Title:
Kryzys zadłużenia publicznego państw strefy euro - przyczyny, skutki i próby jego rozwiązania
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 35-68 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265048
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Kochaniak Katarzyna , Jurkowska Aleksandra , Kałużny Radosław
Title:
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 442-489 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
Nr:
2168306663
chapter in textbook
42

Author:
Łaszek Aleksander , Karaś Piotr , Werner Aleksander , Kasiewicz Stanisław , Kurkliński Lech , Jurkowska Aleksandra , Miklaszewska Ewa , Wolanin Tomasz , Mikołajczyk Katarzyna , Zygierewicz Mariusz , Styn Igor , Pyś Jan , Kochaniak Katarzyna , Wiśniewska Joanna
Title:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306573
chapter in monograph
43

Title:
Wpływ kryzysu zadłużenia publicznego na kondycję sektorów bankowych państw strefy euro = The Impact of Sovereign Debt Crisis on Banks In Euro Zone Countries
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 4 (2012) , s. 363-376. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292515
article
44

Title:
Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2011, s. 113-135
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257948
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem "przekredytowania" = The Impact of Households Socio-Economic Characteristics on the Tendency to Excessive Borrowing
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 319-332. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220836
article
46

Title:
Nadzór korporacyjny w bankach - konflikty interesów i sposoby ich rozwiązania = Corporate Governance in Banks - Conflicts of Interest and Their Solutions
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 45, nr 2 (2011) , s. 139-150. - Summ.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168265062
article
47

Title:
Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 65-82 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265014
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Uwarunkowania rozwoju rynku kredytów i pożyczek
Source:
Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego / red. nauk. Jan Szambelańczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 181-203. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-592-2
Nr:
2168265098
chapter in monograph
49

Title:
Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III = Regulatory Capital in the Polish Banking Sector in the Context of Basel III's Framework
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 155-170. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227678
article
See main document
50

Title:
Analiza zmienności struktury bilansu, przychodów oraz kosztów grupy banków giełdowych w latach 1998-2008 = An Analysis of the Variability of Balance Sheet Structure, Revenues, and Costs among a Group of Banks Listed on the Stock Market in the Years 1998-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221938
article
See main document
51

Title:
Perspektywy kredytowania działalności przedsiębiorstw w warunkach stabilizacji sytuacji ogólnogospodarczej
Source:
Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime / red. nauk. Janusz Ostaszewski - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 229-244 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
ISBN:
978-83-7378-522-9
Nr:
2168264948
chapter in conference materials
52

Title:
Ekonomiczna wartość dodana (EVA™) jako metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa = Economic Value Added (EVA™) as a Method for the Assessment of an Enterprise's Financial Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 193-210. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218616
article
See main document
53

Author:
Trojak Mariusz , Kochaniak Katarzyna
Title:
Metody badania efektywności i kreowania wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 271-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165293916
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych = Banks' Liquidity and the Significance of Supervisory Norms in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 44, nr 2 (2010) , s. 203-220. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166375457
article
55

Title:
Efektywność finansowa banków giełdowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Physical description:
178, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16277-1
Nr:
51690
monograph
56

Title:
Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków = The Effect of the First Implementation of IFRS/IAS on Values in Banks' Balance Sheets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010) , s. 101-118. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391656
article
57

Title:
Źródła finansowania działalności banków komercyjnych w Polsce
Source:
Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie / red. nauk. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 189-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-440-6
Nr:
51366
chapter in monograph
58

Title:
Kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 145-162 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221782
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce = Consumer Credits and Loans - their Impact on Banks' Activities and Households' Budgets in Poland
Source:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166060301
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Ocena kondycji finansowej grupy banków giełdowych na tle sektora bankowego w latach 1998-2006 (tradycyjna analiza wskaźnikowa) = The Assessment of Financial Situation of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange in Years 1998-2008 (a Comparison with the Efficiency of Polish Banking Sector)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 54 (2009) , s. 82-94. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50737
article
61

Title:
Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce = The Cost Analysis of Equity in Group of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 77 (2009) , s. 69-76. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264884
article
62

Title:
Sytuacja sektora bankowego w Polsce a globalny kryzys finansowy = A Situation of the Banking Sector in Poland and the Global Finanacial Crisis
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 16-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2161885870
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach
Source:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 507-519
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2165655797
chapter in monograph
64

Title:
Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce = The Differences in Cost of Equity in Commercial Banks in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 38 (2009) , s. 305-313. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : bankowość - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 548)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161797996
article
65

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na wartość dodaną banków giełdowych w Polsce = The Impact of Financial Crisis on Shareholder Value Added in Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 79-90. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50344
article
66

Title:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 7-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-81
Nr:
51619
doctoral dissertation
68

Title:
Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych : (wykorzystanie modelu CAPM) = Estimating the Cost of Internal Capital in Selected Commercial Banks (Using the CAPM Model)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 185-196. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53052
article
See main document
69

Title:
Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM
Source:
Bank i Kredyt. - nr 2 (2003) , s. 92-98 - Bibliogr.
Nr:
2168238066
article
70

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Wykorzystanie modelu CAPM do prognozowania kosztu kapitału własnego w bankach
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 129-145 - Bibliogr.
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176427
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Ewolucja norm ostrożnościowych w sektorze bankowym
Source:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK2003, s. 1[21]-18[38]. - Autor art. dopisany ręcznie - Bibliogr.
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163765158
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Analysis of Consumer Credits of Households
Source:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 177-186 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258066
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
114 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KB/1/2005/S/265
Signature:
NP-1008/Magazyn
Nr:
2168318429
unpublished scientific work
2

Title:
Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KFin/7/2000/S
Signature:
NP-674/Magazyn
Nr:
2168274575
unpublished scientific work
1
Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro : spojrzenie pokryzysowe / Katarzyna KOCHANIAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - 393, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Finanse). - ISBN 978-83-812-8887-3 ; 978-83-812-8888-0
2
Household Deposits' Availability for Credit Institutions during Tensions on Funding Markets - a Case of the Euro Area Countries / Katarzyna KOCHANIAK // W: European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference / eds. Josef Nešleha, Filip Hampl, Miroslav Svoboda. - Brno : Masaryk University, 2018. - S. 276-283. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8980-8 ; 978-80-210-8981-5. - Pełny tekst: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/2018/Proceedings_finalni_verze_September_3.pdf
3
Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made / Katarzyna KOCHANIAK // Panoeconomicus. - (2018). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2018%20OnLine-First/1452-595X1700011K.pdf. - ISSN 1452-595X
4
Does Households' Financial Well-being Determine the Levels of Their Sight Deposits Under Turmoil? / Katarzyna KOCHANIAK // W: Contemporary Trends and Challenges in Finance / eds. Krzysztof Jajuga, Hermann Locarek-Junge, Lucjan T. Orlowski. - Cham : Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 239-251. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-76227-2 ; 978-3-319-76228-9. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-76228-9_23.pdf
5
How Do Household Characteristics Determine the Levels of Saving Deposits in the Euro Area? / Katarzyna KOCHANIAK // W: Finance and Sustainability / eds. Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło, Taťána Hajdíková, Péter Juhász. - Cham : Springer, 2018. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-92227-0 ; 978-3-319-92228-7. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-92228-7_7.pdf
6
Ochrona konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej / Katarzyna KOCHANIAK // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 87-104. - ISBN 978-83-7252-758-5
7
Household Deposits in the Eurozone Area - Net Outflows and High Value Deposits / Katarzyna KOCHANIAK // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (41) (2018), s. 189-206. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/85581. - ISSN 1233-5835
8
Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych - z doświadczeń krajów strefy euro = Sight Deposits and the Households Welfare - from the Experience of Eurozone Countries / Katarzyna KOCHANIAK // Bezpieczny Bank. - nr 2(67) (2017), s. 97-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/08/BB2672017_6.pdf. - ISSN 1429-2939
9
Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro = The Determinants of Saving Deposits Values in the Euro Zone Countries / Katarzyna KOCHANIAK // Bezpieczny Bank. - nr 3(68) (2017), s. 127-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/01/BB3682017_8.pdf. - ISSN 1429-2939
10
Does a Household's Wealth Determine the Risk Profile of Its Financial Asset Portfolio? / Katarzyna KOCHANIAK // W: Contemporary Trends and Challenges in Finance / ed. Krzysztof Jajuga, Lucjan T. Orlowski, Karsten Staehr. - Cham : Springer, 2017. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 299-310. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-54884-5 ; 978-3-319-54885-2
11
Kredyty hipoteczne o stałym czy zmiennym oprocentowaniu? Z doświadczeń innych krajów = Fixed or Adjustable Rate Mortgages? From the Experience of Selected Countries / Katarzyna KOCHANIAK // W: Strategie stóp procentowych w bankowości / red. nauk. Piotr Masiukiewicz. - Warszawa : Związek Banków Polskich, 2017. - S. 92-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940385-3-3
12
Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych = The Boundaries of Household Deposit Stability - Regulatory Assessment / Katarzyna KOCHANIAK // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (66), cz. 2 (2017), s. 37-52. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169571. - ISSN 1644-9584
13
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych / Ewa Kulińska-Sadłocha, Radosław Kałużny, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA, Krzysztof KIL // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wyd. 2 uakt. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 216-337. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
14
High Value Household Deposits in the Eurozone : Single Post-Crisis Approach vs. National Facts / Katarzyna KOCHANIAK // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 47, nr 6 (2016), s. 529-551. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2016/06/bik_06_2016_02_art.pdf. - ISSN 0137-5520
15
Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro = Households' Managed Accounts in the Euro Area Countries / Katarzyna KOCHANIAK // Bezpieczny Bank. - nr 2(63) (2016), s. 119-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/10/BB-2632016.6.pdf. - ISSN 1429-2939
16
Inconvenient Retail Depositors of the Euro Area Credit Institutions - Who Are they? / Katarzyna Kinga KOCHANIAK // International Journal of Trade, Economics and Finance. - vol. 7, no. 3 (2016), s. 75-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijtef.org/vol7/502-FR00020.pdf. - ISSN 2010-023X
17
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych / Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA, Krzysztof KIL, Radosław Kałużny // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wyd. 2 uakt. - Warszawa : C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 468-521. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
18
Low Interest Rates - Do They Revise Household Saving Motives in the Euro Area? / Katarzyna KOCHANIAK // e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/337.pdf. - ISSN 1734-039X
19
Skutki jednolitych regulacji w zakresie depozytów gospodarstw domowych po kryzysie finansowym / Katarzyna KOCHANIAK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 39-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
20
The Nature and Determinants of High-value Household Deposits in the Euro Area = Jakość dużych depozytów detalicznych i determinanty ich występowania w krajach strefy euro / Katarzyna KOCHANIAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 15 (2016), s. 21-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1312/905. - ISSN 1642-168X
21
Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro - podobieństwa i różnice = Household Portfolios of Financial Assets in the Euro Area Countries - Similarities and Dissimilarities / Katarzyna KOCHANIAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016), s. 213-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/3433/3494. - ISSN 0459-9586
22
Household Deposits in the Euro Area on the Background of Post-crisis Regulations / Katarzyna Kinga KOCHANIAK // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 11 (2016), s. 523-546. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/58aa950c29234.pdf. - ISSN 1537-1514
23
Parabanki i podmioty pośrednictwa kredytowego w Polsce / Katarzyna KOCHANIAK // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 201-222. - ISBN 978-83-7252-714-2
24
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość = The Stability of Household Deposits in Financial and Economic Crises of the Euro Area Member States - Regulations vs. Reality / Katarzyna KOCHANIAK // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 5 (2015), s. 487-521. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bankikredyt.nbp.pl/content/2015/05/bik_05_2015_04_art.pdf. - ISSN 0137-5520
25
The Heterogeneity of the Eurozone Populations in Deposits' Possession and Its Implications for Credit Institutions' Funding Stability / Katarzyna Kinga KOCHANIAK // GSTF Journal on Business Review. - vol. 4, no. 1 (2015), s. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2010-4804
26
Significant Role of Household Deposits in Stability Funding of the Euro Area Credit Institutions - Myth or True? / Katarzyna Kinga KOCHANIAK // International Journal of Arts & Sciences. - vol. 08, no. 01 (2015), s. 157-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.universitypublications.net/ijas/0801/pdf/R4ME332.pdf. - ISSN 1557-718X
27
Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności [on-line] / Katarzyna KOCHANIAK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, 2014. - 33 s. : il. - Pełny tekst: http://alterum.pl/uploaded/!Tresc_raportu_Upadlosc_konsumecka_w_swietle_zasady_prop.pdf
28
Parabanki na polskim rynku finansowym / Katarzyna KOCHANIAK // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 162-176. - Bibliogr.
29
Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro / Katarzyna KOCHANIAK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 66. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
30
Podmioty pośrednictwa kredytowego na polskim rynku finansowym / Katarzyna KOCHANIAK // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 177-185. - Bibliogr.
31
Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro = The Role of Household Deposits in Funding the Stability of Credit Institutions in the Eurozone / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014), s. 65-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/656. - ISSN 1898-6447
32
Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych / Katarzyna KOCHANIAK // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 111-143
33
Jednolity rynek kredytów konsumenckich. Szansa czy zagrożenie dla Polski? = The Single Consumer Credit Market. An Opportunity or Threat for Poland? / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kochaniak.pdf. - ISSN 1644-8979
34
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2011 = Monetary Policy of the European Central Bank in 1999-2011 / Katarzyna KOCHANIAK // Studia BAS. - nr 3 (31) (2012), s. 63-86. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/845D48FC55C40952C1257A84004C8CF4/$file/Strony%20odStudia_BAS_31-3.pdf. - ISSN 2080-2404
35
Ochrona konsumenta usług bankowych / Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN, Jan Pyś // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 224-250. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
36
Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III / K. KOCHANIAK // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 121-135
37
Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce = The Capital Adequacy Ratio as a Measure of the Safeness and Financial Stability of Banks in Poland / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012), s. 17-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych / Ewa Kulińska-Sadłocha, Radosław Kałużny, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Finanse). - S. 209-320. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
39
Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na uczestników rynku = New Act on Consumer Loans and Its Impact on Market Participants / Katarzyna KOCHANIAK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 369-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
40
Kryzys zadłużenia publicznego państw strefy euro - przyczyny, skutki i próby jego rozwiązania / Katarzyna KOCHANIAK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Seria: Nauka). - S. 35-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-0-9
41
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych / Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA, Radosław Kałużny // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - (Finanse). - S. 442-489. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
42
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
43
Wpływ kryzysu zadłużenia publicznego na kondycję sektorów bankowych państw strefy euro = The Impact of Sovereign Debt Crisis on Banks In Euro Zone Countries / Katarzyna KOCHANIAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 46, nr 4 (2012), s. 363-376. - Summ. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=33&zeszyt=4. - ISSN 0459-9586
44
Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim / K. KOCHANIAK // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 113-135
45
Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem "przekredytowania" = The Impact of Households Socio-Economic Characteristics on the Tendency to Excessive Borrowing / Katarzyna KOCHANIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011), s. 319-332. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Nadzór korporacyjny w bankach - konflikty interesów i sposoby ich rozwiązania = Corporate Governance in Banks - Conflicts of Interest and Their Solutions / Katarzyna KOCHANIAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 45, nr 2 (2011), s. 139-150. - Summ. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=14&zeszyt=2. - ISSN 0459-9586
47
Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 65-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
48
Uwarunkowania rozwoju rynku kredytów i pożyczek / Katarzyna KOCHANIAK // W: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego / red. nauk. Jan Szambelańczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 181-203. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-592-2
49
Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III = Regulatory Capital in the Polish Banking Sector in the Context of Basel III's Framework / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 155-170. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Kochaniak.pdf. - ISSN 1644-8979
50
Analiza zmienności struktury bilansu, przychodów oraz kosztów grupy banków giełdowych w latach 1998-2008 = An Analysis of the Variability of Balance Sheet Structure, Revenues, and Costs among a Group of Banks Listed on the Stock Market in the Years 1998-2008 / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
51
Perspektywy kredytowania działalności przedsiębiorstw w warunkach stabilizacji sytuacji ogólnogospodarczej / Katarzyna KOCHANIAK // W: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, 2010. - (Opracowanie naukowe z serii "Przedsiębiorczość"). - S. 229-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-522-9
52
Ekonomiczna wartość dodana (EVA™) jako metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa = Economic Value Added (EVA™) as a Method for the Assessment of an Enterprise's Financial Effectiveness / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 193-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170902191. - ISSN 1898-6447
53
Metody badania efektywności i kreowania wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne / Mariusz Trojak, Katarzyna KOCHANIAK // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 271-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
54
Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych = Banks' Liquidity and the Significance of Supervisory Norms in Poland / Katarzyna KOCHANIK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 44, nr 2 (2010), s. 203-220. - Streszcz., summ. - ISSN 0459-9586
55
Efektywność finansowa banków giełdowych / Katarzyna KOCHANIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-16277-1
56
Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków = The Effect of the First Implementation of IFRS/IAS on Values in Banks' Balance Sheets / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010), s. 101-118. - Summ.. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
57
Źródła finansowania działalności banków komercyjnych w Polsce / Katarzyna KOCHANIAK // W: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 189-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-440-6
58
Kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne / K. KOCHANIAK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 145-162. - Bibliogr.
59
Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce = Consumer Credits and Loans - their Impact on Banks' Activities and Households' Budgets in Poland / Barbara PODOLEC, Katarzyna KOCHANIAK // W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 85-97. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-039-7
60
Ocena kondycji finansowej grupy banków giełdowych na tle sektora bankowego w latach 1998-2006 (tradycyjna analiza wskaźnikowa) = The Assessment of Financial Situation of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange in Years 1998-2008 (a Comparison with the Efficiency of Polish Banking Sector) / Katarzyna KOCHANIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 54 (2009), s. 82-94. - Summ.. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce = The Cost Analysis of Equity in Group of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 77 (2009), s. 69-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-6979
62
Sytuacja sektora bankowego w Polsce a globalny kryzys finansowy = A Situation of the Banking Sector in Poland and the Global Finanacial Crisis / Katarzyna KOCHANIAK // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 16-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
63
Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach / Katarzyna KOCHANIAK // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 507-519. - ISBN 978-83-227-3057-7
64
Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce = The Differences in Cost of Equity in Commercial Banks in Poland / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 548). - nr 38 (2009), s. 305-313. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
65
Wpływ kryzysu finansowego na wartość dodaną banków giełdowych w Polsce = The Impact of Financial Crisis on Shareholder Value Added in Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange / Katarzyna KOCHANIAK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 79-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
66
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
67
Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce / Katarzyna KOCHANIAK ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2008. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001387a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001387b
68
Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych : (wykorzystanie modelu CAPM) = Estimating the Cost of Internal Capital in Selected Commercial Banks (Using the CAPM Model) / Katarzyna KOCHANIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 185-196. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=80509284. - ISSN 0208-7944
69
Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM / Katarzyna KOCHANIAK // Bank i Kredyt. - nr 2 (2003), s. 92-98. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
70
Wykorzystanie modelu CAPM do prognozowania kosztu kapitału własnego w bankach / Katarzyna KOCHANIAK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 129-145. - Bibliogr. - ISBN 83-918601-0-8
71
Ewolucja norm ostrożnościowych w sektorze bankowym / [Katarzyna KOCHANIAK] // W: Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - (2003), s. 1[21]-18[38]. - Autor art. dopisany ręcznie. - Bibliogr.
72
Analysis of Consumer Credits of Households / Katarzyna KOCHANIAK, Barbara PODOLEC // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 177-186. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
73
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych / zespół: Ryszard SZEWCZYK (kierownik projektu), Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek / Katarzyna KOCHANIAK ; kier. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kochaniak K., (2018), Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro: spojrzenie pokryzysowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 393, [1] s.
2
Kochaniak K., (2018), Household Deposits' Availability for Credit Institutions during Tensions on Funding Markets - a Case of the Euro Area Countries. [W:] Nešleha J., Hampl F., Svoboda M. (red.), European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Brno : Masaryk University, s. 276-283.
3
Kochaniak K., (2018), Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made, "Panoeconomicus"; http://doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2018%20OnLine-First/1452-595X1700011K.pdf
4
Kochaniak K., (2018), Does Households' Financial Well-being Determine the Levels of Their Sight Deposits Under Turmoil?. [W:] Jajuga K., Locarek-Junge H., Orlowski (red.), Contemporary Trends and Challenges in Finance (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 239-251.
5
Kochaniak K., (2018), How Do Household Characteristics Determine the Levels of Saving Deposits in the Euro Area?. [W:] Bem A., Daszyńska-Żygadło K., Hajdíková T., Juhász P. (red.), Finance and Sustainability (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 69-83.
6
Kochaniak K., (2018), Ochrona konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 87-104.
7
Kochaniak K., (2018), Household Deposits in the Eurozone Area - Net Outflows and High Value Deposits, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (41), s. 189-206; http://www.dbc.wroc.pl/publication/85581
8
Kochaniak K., (2017), Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych - z doświadczeń krajów strefy euro, "Bezpieczny Bank", nr 2(67), s. 97-126; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2017/08/BB2672017_6.pdf
9
Kochaniak K., (2017), Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro, "Bezpieczny Bank", nr 3(68), s. 127-154; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2018/01/BB3682017_8.pdf
10
Kochaniak K., (2017), Does a Household's Wealth Determine the Risk Profile of Its Financial Asset Portfolio?. [W:] Jajuga K., Orlowski , Staehr K. (red.), Contemporary Trends and Challenges in Finance (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 299-310.
11
Kochaniak K., (2017), Kredyty hipoteczne o stałym czy zmiennym oprocentowaniu? Z doświadczeń innych krajów. [W:] Masiukiewicz P. (red.), Strategie stóp procentowych w bankowości, Warszawa : Związek Banków Polskich, s. 92-116.
12
Kochaniak K., (2017), Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (66), cz. 2, s. 37-52; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169571
13
Kulińska-Sadłocha E., Kałużny R., Kochaniak K., Jurkowska A., Kil K., (2016), Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : C.H. Beck, s. 216-337.
14
Kochaniak K., (2016), High Value Household Deposits in the Eurozone : Single Post-Crisis Approach vs. National Facts, "Bank i Kredyt", vol. 47, nr 6, s. 529-551; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2016/06/bik_06_2016_02_art.pdf
15
Kochaniak K., (2016), Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro, "Bezpieczny Bank", nr 2(63), s. 119-158; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/10/BB-2632016.6.pdf
16
Kochaniak K., (2016), Inconvenient Retail Depositors of the Euro Area Credit Institutions - Who Are they?, "International Journal of Trade, Economics and Finance", vol. 7, no. 3, s. 75-80; http://www.ijtef.org/vol7/502-FR00020.pdf
17
Kochaniak K., Jurkowska A., Kil K., Kałużny R., (2016), Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : C.H. Beck, s. 468-521.
18
Kochaniak K., (2016), Low Interest Rates - Do They Revise Household Saving Motives in the Euro Area?, "e-Finanse", vol. 12, nr 1, s. 43-56; http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/337.pdf
19
Kochaniak K., (2016), Skutki jednolitych regulacji w zakresie depozytów gospodarstw domowych po kryzysie finansowym. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-69.
20
Kochaniak K., (2016), The Nature and Determinants of High-value Household Deposits in the Euro Area, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 15, s. 21-42; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1312/905
21
Kochaniak K., (2016), Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro - podobieństwa i różnice, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 4, s. 213-224; http://journals.umcs.pl/h/article/download/3433/3494
22
Kochaniak K., (2016), Household Deposits in the Euro Area on the Background of Post-crisis Regulations, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 11, s. 523-546; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/58aa950c29234.pdf
23
Kochaniak K., (2015), Parabanki i podmioty pośrednictwa kredytowego w Polsce. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-222.
24
Kochaniak K., (2015), Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 5, s. 487-521; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2015/05/bik_05_2015_04_art.pdf
25
Kochaniak K., (2015), The Heterogeneity of the Eurozone Populations in Deposits' Possession and Its Implications for Credit Institutions' Funding Stability, "GSTF Journal on Business Review", vol. 4, no. 1, s. 97-104.
26
Kochaniak K., (2015), Significant Role of Household Deposits in Stability Funding of the Euro Area Credit Institutions - Myth or True?, "International Journal of Arts & Sciences", vol. 08, no. 01, s. 157-172; http://www.universitypublications.net/ijas/0801/pdf/R4ME332.pdf
27
Kochaniak K., (2014), Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności, [on-line], Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości, 33 s.
28
Kochaniak K., (2014), Parabanki na polskim rynku finansowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 162-176.
29
Kochaniak K., (2014), Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 66.
30
Kochaniak K., (2014), Podmioty pośrednictwa kredytowego na polskim rynku finansowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 177-185.
31
Kochaniak K., (2014), Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (934), s. 65-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/656
32
Kochaniak K., (2013), Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 111-143.
33
Kochaniak K., (2012), Jednolity rynek kredytów konsumenckich. Szansa czy zagrożenie dla Polski?, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 241-252; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kochaniak.pdf
34
Kochaniak K., (2012), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2011, "Studia BAS", nr 3 (31), s. 63-86; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/845D48FC55C40952C1257A84004C8CF4/$file/Strony%20odStudia_BAS_31-3.pdf
35
Kochaniak K., Styn I., Pyś J., (2012), Ochrona konsumenta usług bankowych. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 224-250.
36
Kochaniak K., (2012), Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 121-135.
37
Kochaniak K., (2012), Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 889, s. 17-48.
38
Kulińska-Sadłocha E., Kałużny R., Kochaniak K., Jurkowska A., (2012), Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 209-320.
39
Kochaniak K., (2012), Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na uczestników rynku, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 369-381.
40
Kochaniak K., (2012), Kryzys zadłużenia publicznego państw strefy euro - przyczyny, skutki i próby jego rozwiązania. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-68.
41
Kochaniak K., Jurkowska A., Kałużny R., (2012), Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : C.H. Beck, s. 442-489.
42
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
43
Kochaniak K., (2012), Wpływ kryzysu zadłużenia publicznego na kondycję sektorów bankowych państw strefy euro, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 46, nr 4, s. 363-376; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2012&tom=46§io=H&numer_artykulu=33&zeszyt=4
44
Kochaniak K., ([2011]), Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 113-135.
45
Kochaniak K., (2011), Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem "przekredytowania", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 171, s. 319-332.
46
Kochaniak K., (2011), Nadzór korporacyjny w bankach - konflikty interesów i sposoby ich rozwiązania, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 45, nr 2, s. 139-150; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2011&tom=45§io=H&numer_artykulu=14&zeszyt=2
47
Jurkowska A., Kochaniak K., (2011), Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-82.
48
Kochaniak K., (2011), Uwarunkowania rozwoju rynku kredytów i pożyczek. [W:] Szambelańczyk J. (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 181-203.
49
Kochaniak K., (2011), Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 155-170; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Kochaniak.pdf
50
Kochaniak K., (2011), Analiza zmienności struktury bilansu, przychodów oraz kosztów grupy banków giełdowych w latach 1998-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191857
51
Kochaniak K., (2010), Perspektywy kredytowania działalności przedsiębiorstw w warunkach stabilizacji sytuacji ogólnogospodarczej. [W:] Ostaszewski J. (red.), Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 229-244.
52
Kochaniak K., (2010), Ekonomiczna wartość dodana (EVA™) jako metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 193-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902191
53
Trojak M., Kochaniak K., (2010), Metody badania efektywności i kreowania wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 271-302.
54
Kochaniak K., (2010), Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 44, nr 2, s. 203-220.
55
Kochaniak K., (2010), Efektywność finansowa banków giełdowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 178, [1] s.
56
Kochaniak K., (2010), Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 140, s. 101-118.
57
Kochaniak K., (2009), Źródła finansowania działalności banków komercyjnych w Polsce. [W:] Ostaszewski J. (red.), Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 189-198.
58
Kochaniak K., (2009), Kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 145-162.
59
Podolec B., Kochaniak K., (2009), Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce. [W:] Fatuła D. (red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 85-97.
60
Kochaniak K., (2009), Ocena kondycji finansowej grupy banków giełdowych na tle sektora bankowego w latach 1998-2006 (tradycyjna analiza wskaźnikowa), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 54, s. 82-94.
61
Kochaniak K., (2009), Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 77, s. 69-76.
62
Kochaniak K., (2009), Sytuacja sektora bankowego w Polsce a globalny kryzys finansowy. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 16-28.
63
Kochaniak K., (2009), Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 507-519.
64
Kochaniak K., (2009), Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 38, s. 305-313.
65
Kochaniak K., (2009), Wpływ kryzysu finansowego na wartość dodaną banków giełdowych w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 79-90.
66
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
67
Kochaniak K., (2008), Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 198 k.
68
Kochaniak K., (2005), Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych (wykorzystanie modelu CAPM), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 185-196; https://bazekon.uek.krakow.pl/80509284
69
Kochaniak K., (2003), Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 92-98.
70
Kochaniak K., (2003), Wykorzystanie modelu CAPM do prognozowania kosztu kapitału własnego w bankach. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 129-145.
71
Kochaniak K., (2003), Ewolucja norm ostrożnościowych w sektorze bankowym. [W:] Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szewczyk R. (kierownik tematu), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, s. 1[21]-18[38].
72
Kochaniak K., Podolec B., (2001), Analysis of Consumer Credits of Households. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 177-186.
73
Szewczyk R., Jurkowska A., Kochaniak K., Styn I., (2005), Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych, Szewczyk R. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
74
Kochaniak K., (2000), Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
1
@book{UEK:2168329575,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro : spojrzenie pokryzysowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8887-3 ; 978-83-812-8888-0",
}
2
@inbook{UEK:2168327107,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Household Deposits' Availability for Credit Institutions during Tensions on Funding Markets - a Case of the Euro Area Countries",
booktitle = "European Financial Systems 2018 : Proceedings of the 15th International Scientific Conference",
pages = "276-283",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2018",
isbn = "978-80-210-8980-8 ; 978-80-210-8981-5",
}
3
@article{UEK:2168324921,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Regulatory Thresholds of Household Deposit Stability in the Euro Area - Neglected Factors and Omissions Made",
journal = "Panoeconomicus",
pages = "",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168328325,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Does Households' Financial Well-being Determine the Levels of Their Sight Deposits Under Turmoil?",
booktitle = "Contemporary Trends and Challenges in Finance",
pages = "239-251",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-76227-2 ; 978-3-319-76228-9",
}
5
@inbook{UEK:2168327237,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "How Do Household Characteristics Determine the Levels of Saving Deposits in the Euro Area?",
booktitle = "Finance and Sustainability",
pages = "69-83",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-92227-0 ; 978-3-319-92228-7",
}
6
@inbook{UEK:2168326909,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Ochrona konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "87-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
7
@article{UEK:2168328931,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Household Deposits in the Eurozone Area - Net Outflows and High Value Deposits",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (41)",
pages = "189-206",
year = "2018",
}
8
@article{UEK:2168319049,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych - z doświadczeń krajów strefy euro",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "2(67)",
pages = "97-126",
year = "2017",
}
9
@article{UEK:2168322205,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3(68)",
pages = "127-154",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168324931,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Does a Household's Wealth Determine the Risk Profile of Its Financial Asset Portfolio?",
booktitle = "Contemporary Trends and Challenges in Finance",
pages = "299-310",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-319-54884-5 ; 978-3-319-54885-2",
}
11
@inbook{UEK:2168324915,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Kredyty hipoteczne o stałym czy zmiennym oprocentowaniu? Z doświadczeń innych krajów",
booktitle = "Strategie stóp procentowych w bankowości",
pages = "92-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2017",
isbn = "978-83-940385-3-3",
}
12
@article{UEK:2168317891,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 1 (66), cz. 2",
pages = "37-52",
year = "2017",
}
13
@inbook{UEK:2168309097,
author = "Kulińska-Sadłocha Ewa and Kałużny Radosław and Kochaniak Katarzyna and Jurkowska Aleksandra and Kil Krzysztof",
title = "Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "216-337",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uakt.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8",
}
14
@article{UEK:2168311303,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "High Value Household Deposits in the Eurozone : Single Post-Crisis Approach vs. National Facts",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 47, 6",
pages = "529-551",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168310075,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Depozyty gospodarstw domowych podlegające specjalistycznemu zarządzaniu w wybranych krajach strefy euro",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "2(63)",
pages = "119-158",
adress = "",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168324939,
author = "Kochaniak Katarzyna Kinga",
title = "Inconvenient Retail Depositors of the Euro Area Credit Institutions - Who Are they?",
journal = "International Journal of Trade, Economics and Finance",
number = "vol. 7, no. 3",
pages = "75-80",
year = "2016",
}
17
@inbook{UEK:2168309107,
author = "Kochaniak Katarzyna and Jurkowska Aleksandra and Kil Krzysztof and Kałużny Radosław",
title = "Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "468-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uakt.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8",
}
18
@article{UEK:2168308945,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Low Interest Rates - Do They Revise Household Saving Motives in the Euro Area?",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 12, 1",
pages = "43-56",
year = "2016",
}
19
@inbook{UEK:2168308075,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Skutki jednolitych regulacji w zakresie depozytów gospodarstw domowych po kryzysie finansowym",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "39-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
20
@article{UEK:2168313039,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "The Nature and Determinants of High-value Household Deposits in the Euro Area",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 15",
pages = "21-42",
year = "2016",
}
21
@article{UEK:2168312503,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Portfele aktywów finansowych gospodarstw domowych krajów strefy euro - podobieństwa i różnice",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 4",
pages = "213-224",
year = "2016",
}
22
@article{UEK:2168324925,
author = "Kochaniak Katarzyna Kinga and ",
title = "Household Deposits in the Euro Area on the Background of Post-crisis Regulations",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 11",
pages = "523-546",
year = "2016",
}
23
@inbook{UEK:2168300419,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Parabanki i podmioty pośrednictwa kredytowego w Polsce",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "201-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
24
@article{UEK:2168298815,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Stabilność depozytów gospodarstw domowych w zmiennych uwarunkowaniach rynku finansowego i gospodarek państw strefy euro - regulacje a rzeczywistość",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 46, 5",
pages = "487-521",
year = "2015",
}
25
@article{UEK:2168303131,
author = "Kochaniak Katarzyna Kinga",
title = "The Heterogeneity of the Eurozone Populations in Deposits' Possession and Its Implications for Credit Institutions' Funding Stability",
journal = "GSTF Journal on Business Review",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "97-104",
year = "2015",
}
26
@article{UEK:2168303133,
author = "Kochaniak Katarzyna Kinga",
title = "Significant Role of Household Deposits in Stability Funding of the Euro Area Credit Institutions - Myth or True?",
journal = "International Journal of Arts & Sciences",
number = "vol. 08, no. 01",
pages = "157-172",
year = "2015",
}
27
@misc{UEK:2168303147,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Upadłość konsumencka w świetle zasady proporcjonalności",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Zakład Warszawskiego Instytutu Bankowości",
year = "2014",
}
28
@unpublished{UEK:2168302301,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Parabanki na polskim rynku finansowym",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "162-176",
year = "2014",
}
29
@misc{UEK:2168291465,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "66",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168302309,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Podmioty pośrednictwa kredytowego na polskim rynku finansowym",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "177-185",
year = "2014",
}
31
@article{UEK:2168291615,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Rola depozytów gospodarstw domowych w stabilizowaniu finansowania instytucji kredytowych strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (934)",
pages = "65-80",
year = "2014",
}
32
@unpublished{UEK:2168287237,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Stabilność depozytów gospodarstw domowych w świetle pokryzysowych regulacji płynnościowych",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "111-143",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168240722,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Jednolity rynek kredytów konsumenckich. Szansa czy zagrożenie dla Polski?",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "241-252",
year = "2012",
}
34
@article{UEK:2168236086,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w latach 1999-2011",
journal = "Studia BAS",
number = "3 (31)",
pages = "63-86",
adress = "",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168306585,
author = "Kochaniak Katarzyna and Styn Igor and Pyś Jan",
title = "Ochrona konsumenta usług bankowych",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "224-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
36
@unpublished{UEK:2168271650,
author = "Kochaniak K.",
title = "Kapitał regulacyjny polskiego sektora bankowego na tle rozwiązań Bazylei III",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "121-135",
year = "2012",
}
37
@article{UEK:2168252448,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "889",
pages = "17-48",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168306661,
author = "Kulińska-Sadłocha Ewa and Kałużny Radosław and Kochaniak Katarzyna and Jurkowska Aleksandra",
title = "Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "209-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0",
}
39
@article{UEK:2168237856,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Nowa ustawa o kredycie konsumenckim i jej wpływ na uczestników rynku",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "369-381",
adress = "",
year = "2012",
}
40
@inbook{UEK:2168265048,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Kryzys zadłużenia publicznego państw strefy euro - przyczyny, skutki i próby jego rozwiązania",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3",
pages = "35-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
41
@inbook{UEK:2168306663,
author = "Kochaniak Katarzyna and Jurkowska Aleksandra and Kałużny Radosław",
title = "Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "442-489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0",
}
42
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Łaszek Aleksander and Karaś Piotr and Werner Aleksander and Kasiewicz Stanisław and Kurkliński Lech and Jurkowska Aleksandra and Miklaszewska Ewa and Wolanin Tomasz and Mikołajczyk Katarzyna and Zygierewicz Mariusz and Styn Igor and Pyś Jan and Kochaniak Katarzyna and Wiśniewska Joanna",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
43
@article{UEK:2168292515,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Wpływ kryzysu zadłużenia publicznego na kondycję sektorów bankowych państw strefy euro",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 46, 4",
pages = "363-376",
year = "2012",
}
44
@unpublished{UEK:2168257948,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Ochrona konsumenta usług bankowych : nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "113-135",
year = "2011",
}
45
@article{UEK:2168220836,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem przekredytowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "171",
pages = "319-332",
adress = "",
year = "2011",
}
46
@article{UEK:2168265062,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Nadzór korporacyjny w bankach - konflikty interesów i sposoby ich rozwiązania",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 45, 2",
pages = "139-150",
year = "2011",
}
47
@inbook{UEK:2168265014,
author = "Jurkowska Aleksandra and Kochaniak Katarzyna",
title = "Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "65-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
48
@inbook{UEK:2168265098,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju rynku kredytów i pożyczek",
booktitle = "Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego",
pages = "181-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-592-2",
}
49
@article{UEK:2168227678,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "155-170",
year = "2011",
}
50
@article{UEK:2168221938,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Analiza zmienności struktury bilansu, przychodów oraz kosztów grupy banków giełdowych w latach 1998-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "27-40",
year = "2011",
}
51
@inbook{UEK:2168264948,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Perspektywy kredytowania działalności przedsiębiorstw w warunkach stabilizacji sytuacji ogólnogospodarczej",
booktitle = "Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime",
pages = "229-244",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-522-9",
}
52
@article{UEK:2168218616,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Ekonomiczna wartość dodana (EVA™) jako metoda oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "193-210",
year = "2010",
}
53
@inbook{UEK:2165293916,
author = "Trojak Mariusz and Kochaniak Katarzyna",
title = "Metody badania efektywności i kreowania wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "271-302",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
54
@article{UEK:2166375457,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 44, 2",
pages = "203-220",
year = "2010",
}
55
@book{UEK:51690,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Efektywność finansowa banków giełdowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-01-16277-1",
}
56
@article{UEK:2165391656,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Wpływ pierwszego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na bilanse banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "140",
pages = "101-118",
adress = "",
year = "2010",
}
57
@inbook{UEK:51366,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Źródła finansowania działalności banków komercyjnych w Polsce",
booktitle = "Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie",
pages = "189-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-440-6",
}
58
@unpublished{UEK:2168221782,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Kreowanie wartości dla akcjonariuszy przez banki komercyjne",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "145-162",
year = "2009",
}
59
@inbook{UEK:2166060301,
author = "Podolec Barbara and Kochaniak Katarzyna",
title = "Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "85-97",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
60
@article{UEK:50737,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Ocena kondycji finansowej grupy banków giełdowych na tle sektora bankowego w latach 1998-2006 (tradycyjna analiza wskaźnikowa)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "54",
pages = "82-94",
adress = "",
year = "2009",
}
61
@article{UEK:2168264884,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "77",
pages = "69-76",
year = "2009",
}
62
@inbook{UEK:2161885870,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Sytuacja sektora bankowego w Polsce a globalny kryzys finansowy",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego",
pages = "16-28",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}
63
@inbook{UEK:2165655797,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Zmienność stóp procentowych NBP a wartość kredytów i pożyczek w bankach",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "507-519",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
64
@article{UEK:2161797996,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "38",
pages = "305-313",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
65
@article{UEK:50344,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na wartość dodaną banków giełdowych w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "79-90",
adress = "",
year = "2009",
}
66
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Miklaszewska Ewa and Folwarski Mateusz and Styn Igor and Mikołajczyk Katarzyna and Kochaniak Katarzyna and Jurkowska Aleksandra",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
67
@unpublished{UEK:51619,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
68
@article{UEK:53052,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Oszacowanie kosztu kapitału własnego w wybranych bankach komercyjnych : (wykorzystanie modelu CAPM)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "185-196",
year = "2005",
}
69
@article{UEK:2168238066,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach w 2002 r. na podstawie modelu CAPM",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "2",
pages = "92-98",
year = "2003",
}
70
@inbook{UEK:2166176427,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Wykorzystanie modelu CAPM do prognozowania kosztu kapitału własnego w bankach",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "129-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
71
@unpublished{UEK:2163765158,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Ewolucja norm ostrożnościowych w sektorze bankowym",
booktitle = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
pages = "1[21]-18[38]",
year = "2003",
}
72
@inbook{UEK:2168258066,
author = "Kochaniak Katarzyna and Podolec Barbara",
title = "Analysis of Consumer Credits of Households",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "177-186",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168318429,
author = "Szewczyk Ryszard and Jurkowska Aleksandra and Kochaniak Katarzyna and Styn Igor",
title = "Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
74
@unpublished{UEK:2168274575,
author = "Kochaniak Katarzyna",
title = "Próba oceny wpływu cech społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych na kształtowanie się poziomu zaciąganych oraz spłacanych kredytów i pożyczek",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}