Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia = Growth of Small- and Medium-size Companies as Means of Increasing Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 303-308. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223364
article
2

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240020
chapter in conference materials
See main document
3

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 377-382. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243122
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994
Physical description:
231 s.; 21 cm
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-0-1
Nr:
2168238288
monograph
5

Title:
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej
Publisher address:
Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993
Physical description:
216 s.; 21 cm
Notes:
Summ., Zsfg., Bibliogr.
Nr:
2168238166
monograph
6

Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992
Physical description:
162 s. ; [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168245970
monograph
7

Title:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 99-154 - Bibliogr.
Nr:
2168256308
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 15-44 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256232
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 99-154 - Bibliogr.
Nr:
2168256270
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 45-88
Nr:
2168263480
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 64-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256236
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 45-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10047-8
Nr:
2168256234
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie = Implementation and Popularization of Innovations in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 299 (1989) , s. 11-25. - Summ., rez.
Nr:
2168249806
article
14

Title:
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 414 (1988) , s. 85-94. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Bierutowice, 20-21 października 1987 - Bibliogr.
Nr:
2168283609
article
15

Author:
Title:
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263242
varia
See main document
16

Author:
Title:
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 9-47
Nr:
2168345804
chapter in academic script
See main document
17

Author:
Title:
Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.
Source:
Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa / red. Klemens BUDZOWSKI, Jan Charłampowicz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB "BUDIMEX" Sp. z o.o., 1988, s. 49-56
Nr:
2168260070
chapter in conference materials
See main document
18

Author:
Title:
Drugi etap czy drugie podejście do reformy? = The Second Stage or a Second Aproach to the Reform?
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1987) , s. 22-30. - Summ.
Nr:
2168254824
article
19

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 302-303
Nr:
2168265838
voice in discussion / interview
See main document
20

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 9-43 - Bibliogr.
Nr:
2168273924
chapter in academic script
See main document
21

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 92-104
Nr:
2168265298
chapter in conference materials
See main document
22

Author:
Title:
Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości : (ocena na podstawie województwa krakowskiego) = Economic Reform in Small-Ware Production
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985) , s. 47-55
Nr:
2168231754
article
23

Author:
Title:
Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne = Creation of System of Payment in Institutions
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1985) , s. 51-60 - Bibliogr.
Nr:
2168230696
article
24

Author:
Title:
Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 12 (419) (1984) , s. 14-17
Nr:
2168271208
article
25

Author:
Title:
Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny = Two Years of Reform - the Attempt of Total Estimation
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1984) , s. 15-24
Nr:
2168229020
article
26

Author:
Title:
System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 25-33
Nr:
2168221448
article
27

Author:
Title:
Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 3 (398) (1983) , s. 9-13
Nr:
2168275813
article
28

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 141-154
Nr:
2168273048
chapter in conference materials
See main document
29

Author:
Jan Knapik , Tadeusz Stec
Title:
Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?
Source:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 162 (10498), s. 1,3
Nr:
2168283705
voice in discussion / interview
30

Author:
Title:
Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 7-8 (380-381) (1981) , s. 1-5
Nr:
2168275811
article
31

Author:
Title:
Propozycje na dziś po raz drugi
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1981) , s. 7
Nr:
2168267434
article
32

Author:
Title:
Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL
Source:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 5-11
Nr:
2168273998
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Title:
Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1980) , s. 1, 4
Access mode:
Nr:
2168274555
article
34

Author:
Title:
O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych : (artykuł dyskusyjny) = Higher Rationality and Effectiveness of Working Economic Organization
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1980) , s. 23-41
Nr:
2168228152
article
35

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980) , s. 7-10
Nr:
2168275807
article
36

Title:
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979) , s. 1-4
Nr:
2168275805
article
37

Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 18-39 - Bibliogr.
Nr:
2168273874
chapter in academic script
See main document
38

Author:
Title:
Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia")
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 3 (351) (1979) , s. 1-6
Nr:
2168275801
article
39

Author:
Title:
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 95 (1978) , s. 29-43. - Summ., rez.
Nr:
2168249888
article
40

Author:
Title:
Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 28, nr 11 (335) (1977) , s. 25-27
Nr:
2168286365
article
41

Author:
Title:
Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia"
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 8-9 (320-321) (1976) , s. 13-16
Nr:
2168286329
article
42

Author:
Title:
Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") = An Attempt to Asses the Functioning of the New Management System (on the Example of the PETROCHEMIA Industrial Union)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (440) (1976) , s. 361-365. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168301769
article
43

Author:
Title:
Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976) , s. 7-21 - Bibliogr.
Nr:
2168356096
article
44

Author:
Title:
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980 = The Development Strategy of an Industrial Enterprise in the Years 1976-1980
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976) , s. 27-39 - Bibliogr.
Nr:
2168356102
article
45

Title:
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 35-51 - Bibliogr.
Nr:
2168252880
chapter in conference materials
See main document
46

Author:
Title:
Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975) , s. 49-53
Nr:
2168277711
article
47

Author:
Title:
Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w "Petrochemii"
Source:
Zarządzanie. - nr 12 (1975) , s. 10-15
Nr:
2168364784
article
48

Author:
Title:
System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
204 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/75
Nr:
2168305475
doctoral dissertation
49

Title:
Wdrażanie nowego systemu zarządzania
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973) , s. 95-97
Nr:
2168221808
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
395 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
30/KEiOP/1/94/S
Signature:
NP-291/Magazyn
Nr:
2168271516
unpublished scientific work
2

Title:
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/SZEiOP/1/92/S
Signature:
NP-223/[2]/Magazyn
Nr:
2168271788
unpublished scientific work
3

Title:
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/EPrz/4/91/S
Signature:
NP-133/Magazyn
Nr:
2168271490
unpublished scientific work
1
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia = Growth of Small- and Medium-size Companies as Means of Increasing Employment / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 303-308. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Jan KNAPIK // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 398-407. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
3
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Jan KNAPIK, Janusz MENTEL // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 377-382. - Summ. - ISBN 83-85719-09-1
4
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa; Kraków: TNOiK, 1994. - 231 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-0-1
5
Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; aut.: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Zofia MIERZWA, Janusz NESTERAK. - Warszawa; Kraków: TNOiK, 1993. - 216 s. ; 21 cm. - Summ., Zsfg. - Bibliogr.
6
Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia / red. Ryszard BOROWIECKI ; [autorzy: Ryszard BOROWIECKI, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL; przy udziale: Jadwiga ADAMCZYK, Stanisław Bisztyga, Zbigniew Frączek, Andrzej JAKI, Anna NEHRING, Janusz NESTERAK]. - Warszawa ; Kraków: TNOiK, 1992. - 162 s. ; [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
7
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 99-154. - Bibliogr.
8
Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 15-44. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
9
Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 99-154. - Bibliogr.
10
Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego / Jan KNAPIK // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 45-88
11
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 64-82. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
12
Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 45-63. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10047-8
13
Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie = Implementation and Popularization of Innovations in Enterprise / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 299 (1989), s. 11-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Kazimierz GÓRKA, Jan KNAPIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 414 (1988), s. 85-94. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju teorii przedsiębiorstwa: materiały z konferencji naukowej, Bierutowice, 20-21 października 1987. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
15
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
16
Strategia zarządzania przedsiębiorstwem / Jan KNAPIK // W: Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 9-47
17
Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r. / Jan KNAPIK // W: Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa / red. Klemens BUDZOWSKI, Jan Charłampowicz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. - Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB "BUDIMEX" Sp. z o.o., 1988. - S. 49-56
18
Drugi etap czy drugie podejście do reformy? = The Second Stage or a Second Aproach to the Reform? / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1987), s. 22-30. - Summ. - ISSN 0079-578X
19
Dyskusja / Jan KNAPIK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 302-303
20
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania / Jan KNAPIK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 9-43. - Bibliogr.
21
Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej / Jan KNAPIK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 92-104
22
Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości (ocena na podstawie województwa krakowskiego) = Economic Reform in Small-Ware Production / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985), s. 47-55. - ISSN 0079-578X
23
Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne = Creation of System of Payment in Institutions / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1985), s. 51-60. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
24
Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 35, nr 12 (419) (1984), s. 14-17. - ISSN 0013-3043
25
Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny = Two Years of Reform - the Attempt of Total Estimation / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1984), s. 15-24. - ISSN 0079-578X
26
System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 25-33. - ISSN 0079-578X
27
Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 34, nr 3 (398) (1983), s. 9-13. - ISSN 0013-3043
28
Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski / Jan KNAPIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 141-154
29
Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą? / Jan KNAPIK ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 162 (10498) (1982), s. 1,3. - ISSN 0208-7693
30
Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny) / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 7-8 (380-381) (1981), s. 1-5. - ISSN 0013-3043
31
Propozycje na dziś po raz drugi / Jan KNAPIK // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1981), s. 7. - ISSN 0137-7299
32
Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL / Jan KNAPIK // W: Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 5-11
33
Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej / Jan KNAPIK // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1980), s. 1, 4. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer46/imagepages/image1.htm. - ISSN 0137-7299
34
O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych (artykuł dyskusyjny) = Higher Rationality and Effectiveness of Working Economic Organization / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1980), s. 23-41. - ISSN 0079-578X
35
Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 5 (365) (1980), s. 7-10. - ISSN 0013-3043
36
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie / Jan KNAPIK, Józefa FAMIELEC // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979), s. 1-4. - ISSN 0013-3043
37
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna / Kazimierz JANIK, Jan KNAPIK // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 18-39. - Bibliogr.
38
Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia") / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 3 (351) (1979), s. 1-6. - ISSN 0013-3043
39
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision / Jan KNAPIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 95 (1978), s. 29-43. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 28, nr 11 (335) (1977), s. 25-27. - ISSN 0013-3043
41
Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia" / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 27, nr 8-9 (320-321) (1976), s. 13-16. - ISSN 0013-3043
42
Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia") = An Attempt to Asses the Functioning of the New Management System (on the Example of the PETROCHEMIA Industrial Union) / Jan KNAPIK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (440) (1976), s. 361-365. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0137-7221
43
Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1976), s. 7-21. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
44
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980 = The Development Strategy of an Industrial Enterprise in the Years 1976-1980 / Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1976), s. 27-39. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
45
Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej / Jan Knapik, Adam RYBARSKI // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 35-51. - Bibliogr.
46
Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych / Jan KNAPIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 26, nr 2 (301) (1975), s. 49-53. - ISSN 0013-3043
47
Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w "Petrochemii" / Jan KNAPIK // Zarządzanie. - nr 12 (1975), s. 10-15. - ISSN 0137-3803
48
System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG) / Jan Knapik ; Promotor: Czesław KULIK. - Kraków, 1973. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Wdrażanie nowego systemu zarządzania / Andrzej FIRLEJCZYK, Jan KNAPIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1973), s. 95-97. - ISSN 0079-578X
50
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego) / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Barbara STOLARZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 395 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej" / Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Ewa Brozi, Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Janusz MENTEL, Janusz NESTERAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie / Jadwiga ADAMCZYK, Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Maria CHOMĄTOWSKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Jan KNAPIK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI, Janusz MENTEL, Anna NEHRING, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Knapik J., (2003), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 303-308.
2
Borowiecki R., Jaki A., Knapik J., (1997), Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 398-407.
3
Borowiecki R., Jaki A., Knapik J., Mentel J., (1994), Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 377-382.
4
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1994), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Warszawa ; Kraków : TNOiK, 231 s.
5
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Mierzwa Z., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Borowiecki R. (red. nauk.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 216 s.
6
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Adamczyk J., Bisztyga S., Frączek Z., Jaki A., Nehring A., Nesterak J., (1992), Prywatyzacja przedsiębiorstw: formy - sposoby realizacji - doświadczenia, Borowiecki R. (red.), Warszawa ; Kraków : TNOiK, 162 s. ; [1] k. tabl. złoż.
7
Borowiecki R., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1991), Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-154.
8
Knapik J., (1990), Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 15-44.
9
Borowiecki R., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., (1990), Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-154.
10
Knapik J., (1990), Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-88.
11
Knapik J., (1990), Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 64-82.
12
Knapik J., (1990), Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Borowiecki R. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 45-63.
13
Knapik J., (1989), Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 299, s. 11-25.
14
Borowiecki R., Górka K., Knapik J., (1988), Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 414, s. 85-94.
15
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1988), Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 47.
16
Knapik J., (1988), Strategia zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-47.
17
Knapik J., (1988), Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.. [W:] Budzowski K., Charłampowicz J., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.), Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa, Poznań-Błażejewko : Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Akademia Ekonomiczna w Krakowie: Politechnika Poznańska, s. 49-56.
18
Knapik J., (1987), Drugi etap czy drugie podejście do reformy?, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 22-30.
19
Knapik J., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 302-303.
20
Knapik J., (1986), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-43.
21
Knapik J., (1986), Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92-104.
22
Knapik J., (1985), Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości (ocena na podstawie województwa krakowskiego), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 47-55.
23
Knapik J., (1985), Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 51-60.
24
Knapik J., (1984), Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 35, nr 12 (419), s. 14-17.
25
Knapik J., (1984), Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 15-24.
26
Knapik J., (1983), System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 25-33.
27
Knapik J., (1983), Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 34, nr 3 (398), s. 9-13.
28
Knapik J., (1982), Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 141-154.
29
Knapik J., Stec T., (1982), Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 162 (10498), s. 1,3.
30
Knapik J., (1981), Dylematy wdrażania reformy gospodarczej (artykuł dyskusyjny), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 32, nr 7-8 (380-381), s. 1-5.
31
Knapik J., (1981), Propozycje na dziś po raz drugi, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 7.
32
Knapik J., (1981), Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL. [W:] Urban K., Szpak J., Wajda W. (red.), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-11.
33
Knapik J., (1980), Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 1, 4; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer46/imagepages/image1.htm
34
Knapik J., (1980), O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych (artykuł dyskusyjny), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 23-41.
35
Knapik J., (1980), Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 5 (365), s. 7-10.
36
Knapik J., Famielec J., (1979), Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 30, nr 10 (358), s. 1-4.
37
Janik K., Knapik J., (1979), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18-39.
38
Knapik J., (1979), Problemy wzrostu wydajności pracy (z doświadczeń Zjednoczenia "Petrochemia"), "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 30, nr 3 (351), s. 1-6.
39
Knapik J., (1978), Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 95, s. 29-43.
40
Knapik J., (1977), Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 28, nr 11 (335), s. 25-27.
41
Knapik J., (1976), Stosowanie współczynnika "O" w Zjednoczeniu "Petrochemia", "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 27, nr 8-9 (320-321), s. 13-16.
42
Knapik J., (1976), Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia "Petrochemia"), "Przegląd Organizacji", nr 9 (440), s. 361-365.
43
Knapik J., (1976), Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 7-21.
44
Knapik J., (1976), Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 27-39.
45
Knapik J., Rybarski A., (1976), Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-51.
46
Knapik J., (1975), Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 26, nr 2 (301), s. 49-53.
47
Knapik J., (1975), Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w "Petrochemii", "Zarządzanie", nr 12, s. 10-15.
48
Knapik J., (1973), System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG), Prom. Kulik C., Kraków : , 204 k.
49
Firlejczyk A., Knapik J., (1973), Wdrażanie nowego systemu zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 95-97.
50
Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mentel J., Stolarz B., (1995), Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej: (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 395 k.
51
Borowiecki R., Brozi E., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Mentel J., Nesterak J., (1993), Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. "Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej", Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 277 k.
52
Adamczyk J., Borowiecki R., Chomątowska M., Chomątowski S., Jaki A., Kaczmarek J., Knapik J., Maciejowska E., Maciejowski S., Mentel J., Nehring A., Poleska H., (1992), Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 240 k.
1
@article{UEK:2168223364,
author = "Jan Knapik",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw szansą wzrostu zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "303-308",
year = "2003",
}
2
@inbook{UEK:2168240020,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Jan Knapik",
title = "Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "398-407",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
3
@inbook{UEK:2168243122,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Jan Knapik and Janusz Mentel",
title = "Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "377-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
4
@book{UEK:2168238288,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-901550-0-1",
}
5
@book{UEK:2168238166,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maria Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Zofia Mierzwa and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczno-finansowa i ocena przedsiębiorstw w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1993",
}
6
@book{UEK:2168245970,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Jadwiga Adamczyk and Stanisław Bisztyga and Zbigniew Frączek and Andrzej Jaki and Anna Nehring and Janusz Nesterak",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw : formy - sposoby realizacji - doświadczenia",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
7
@inbook{UEK:2168256308,
author = "Ryszard Borowiecki and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "99-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
8
@inbook{UEK:2168256232,
author = "Jan Knapik",
title = "Istota samodzielnego, samorządnego i samofinansującego się przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "15-44",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
9
@inbook{UEK:2168256270,
author = "Ryszard Borowiecki and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Formy, procedury oraz dylematy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "99-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
10
@inbook{UEK:2168263480,
author = "Jan Knapik",
title = "Zasady, formy i tryb przeprowadzania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "45-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
11
@inbook{UEK:2168256236,
author = "Jan Knapik",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "64-82",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
12
@inbook{UEK:2168256234,
author = "Jan Knapik",
title = "Organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "45-63",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
isbn = "83-01-10047-8",
}
13
@article{UEK:2168249806,
author = "Jan Knapik",
title = "Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie oraz ich upowszechnianie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "299",
pages = "11-25",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168283609,
author = "Ryszard Borowiecki and Kazimierz Górka and Jan Knapik",
title = "Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa samorządowego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "414",
pages = "85-94",
year = "1988",
}
15
@misc{UEK:2168263242,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Maciej Roborzyński",
title = "Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "47",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
16
@inbook{UEK:2168345804,
author = "Jan Knapik",
title = "Strategia zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "9-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
17
@inbook{UEK:2168260070,
author = "Jan Knapik",
title = "Ekonomiczne mechanizmy oddziaływania na rozwój eksportu w 1988 r.",
booktitle = "Materiały VIII Seminarium Eksportu Budownictwa",
pages = "49-56",
adress = "Poznań-Błażejewko; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki; Politechnika Poznańska; CHZB BUDIMEX Sp. z o.o.",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168254824,
author = "Jan Knapik",
title = "Drugi etap czy drugie podejście do reformy?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "22-30",
year = "1987",
}
19
@misc{UEK:2168265838,
author = "Jan Knapik",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "302-303",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
20
@inbook{UEK:2168273924,
author = "Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako podstawowa komórka społecznego wytwarzania",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "9-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
21
@inbook{UEK:2168265298,
author = "Jan Knapik",
title = "Dwa lata reformy - próba oceny ogólnej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "92-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
22
@article{UEK:2168231754,
author = "Jan Knapik",
title = "Reforma gospodarcza w drobnej wytwórczości : (ocena na podstawie województwa krakowskiego)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "47-55",
year = "1985",
}
23
@article{UEK:2168230696,
author = "Jan Knapik",
title = "Budowa zakładowych systemów płac (ZSP) - uwagi metodyczne",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "51-60",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168271208,
author = "Jan Knapik",
title = "Wskazówki metodyczne do budowy zakładowych systemów płac",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 35, 12 (419)",
pages = "14-17",
year = "1984",
}
25
@article{UEK:2168229020,
author = "Jan Knapik",
title = "Dwa lata reformy - próba ogólnej oceny",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "15-24",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168221448,
author = "Jan Knapik",
title = "System zasilania przedsiębiorstw w czynniki wytwórcze",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "25-33",
year = "1983",
}
27
@article{UEK:2168275813,
author = "Jan Knapik",
title = "Dylematów reformy ciąg dalszy : co możliwe - co konieczne",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 34, 3 (398)",
pages = "9-13",
year = "1983",
}
28
@inbook{UEK:2168273048,
author = "Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo - zrzeszenie - organ założycielski",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "141-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
29
@misc{UEK:2168283705,
author = "Jan Knapik and Tadeusz Stec",
title = "Czy zrzeszenia są potrzebne i komu służą?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 162 (10498)",
pages = "1,3",
year = "1982",
}
30
@article{UEK:2168275811,
author = "Jan Knapik",
title = "Dylematy wdrażania reformy gospodarczej : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 32, 7-8 (380-381)",
pages = "1-5",
year = "1981",
}
31
@article{UEK:2168267434,
author = "Jan Knapik",
title = "Propozycje na dziś po raz drugi",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "7",
year = "1981",
}
32
@inbook{UEK:2168273998,
author = "Jan Knapik",
title = "Kierunki i uwarunkowania reformy systemu gospodarczego PRL",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "5-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
33
@article{UEK:2168274555,
author = "Jan Knapik",
title = "Propozycje na dziś : w sprawie reformy gospodarczej",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "46",
pages = "1, 4",
year = "1980",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1980/numer46/imagepages/image1.htm},
}
34
@article{UEK:2168228152,
author = "Jan Knapik",
title = "O wyższą racjonalność i efektywność działania organizacji gospodarczych : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "23-41",
year = "1980",
}
35
@article{UEK:2168275807,
author = "Jan Knapik",
title = "Ekonomiczne aspekty badania wykorzystania środków trwałych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 5 (365)",
pages = "7-10",
year = "1980",
}
36
@article{UEK:2168275805,
author = "Jan Knapik and Józefa Famielec",
title = "Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 30, 10 (358)",
pages = "1-4",
year = "1979",
}
37
@inbook{UEK:2168273874,
author = "Kazimierz Janik and Jan Knapik",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako kategoria ekonomiczna",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "18-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
38
@article{UEK:2168275801,
author = "Jan Knapik",
title = "Problemy wzrostu wydajności pracy : (z doświadczeń Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 30, 3 (351)",
pages = "1-6",
year = "1979",
}
39
@article{UEK:2168249888,
author = "Jan Knapik",
title = "Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "95",
pages = "29-43",
year = "1978",
}
40
@article{UEK:2168286365,
author = "Jan Knapik",
title = "Modyfikacja systemu zarządzania przedsiębiorstwami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 28, 11 (335)",
pages = "25-27",
year = "1977",
}
41
@article{UEK:2168286329,
author = "Jan Knapik",
title = "Stosowanie współczynnika O w Zjednoczeniu Petrochemia",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 27, 8-9 (320-321)",
pages = "13-16",
year = "1976",
}
42
@article{UEK:2168301769,
author = "Jan Knapik",
title = "Próba oceny funkcjonowania nowego systemu zarządzania (na przykładzie Zjednoczenia Petrochemia)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (440)",
pages = "361-365",
year = "1976",
}
43
@article{UEK:2168356096,
author = "Jan Knapik",
title = "Wykorzystanie rezerw czynnikiem dalszego przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "7-21",
year = "1976",
}
44
@article{UEK:2168356102,
author = "Jan Knapik",
title = "Strategia rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w latach 1976-1980",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "27-39",
year = "1976",
}
45
@inbook{UEK:2168252880,
author = "Jan Knapik and Adam Rybarski",
title = "Niektóre elementy funkcjonowania miernika produkcji dodanej",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "35-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
46
@article{UEK:2168277711,
author = "Jan Knapik",
title = "Racjonalizacja i optymalizacja zatrudnienia w warunkach działania wielkich organizacji gospodarczych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 26, 2 (301)",
pages = "49-53",
year = "1975",
}
47
@article{UEK:2168364784,
author = "Jan Knapik",
title = "Punktowo-klasyfikacyjna ocena wyników stosowana w Petrochemii",
journal = "Zarządzanie",
number = "12",
pages = "10-15",
year = "1975",
}
48
@unpublished{UEK:2168305475,
author = "Jan Knapik",
title = "System informatyczny w wielkiej organizacji gospodarczej (WOG)",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
49
@article{UEK:2168221808,
author = "Andrzej Firlejczyk and Jan Knapik",
title = "Wdrażanie nowego systemu zarządzania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "95-97",
year = "1973",
}
50
@unpublished{UEK:2168271516,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Barbara Stolarz",
title = "Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej i wartości przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
51
@unpublished{UEK:2168271788,
author = "Ryszard Borowiecki and Ewa Brozi and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Janusz Mentel and Janusz Nesterak",
title = "Analiza ekonomiczna i wycena jako elementy składowe procedury prywatyzacyjnej i restrukturyzacji rodzimych przedsiębiorstw (doświadczenia z lat 1990-1992). [2], Aneks do pracy naukowo-badawczej pod kierunkiem Ryszarda Borowieckiego pt. Analiza ekonomiczna i wycena wartości firmy w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
52
@unpublished{UEK:2168271490,
author = "Jadwiga Adamczyk and Ryszard Borowiecki and Maria Chomątowska and Stanisław Chomątowski and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Jan Knapik and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski and Janusz Mentel and Anna Nehring and Halina Poleska",
title = "Kierunki i metody przekształcania struktury własnościowej w przemyśle i budownictwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID