Publications of the selected author
1

Title:
Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym = Responsibility for Irregularities that Occur in an Audited Financial Report
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 187-197. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50041
article
See main document
2

Title:
Kontrola wewnętrzna w procesie badania sprawozdania finansowego = Internal Control in Process of Auditing of Financial Statement
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 167-173. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50861
article
3

Title:
General Accounting Theory
Source:
Kurier UEK2008. - nr 7 (23), s. 19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347946
varia
4

Title:
Kontrola wewnętrzna w międzynarodowych i krajowych unormowaniach prawnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 145-154 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278209
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
ArcyRachunkowo w przyszłości
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 3 (11) (2007) , s. 26
Nr:
2168274397
unreviewed article
See main document
6

Title:
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
74 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-922045-6-5
Nr:
52884
monograph
7

Title:
Prawa i obowiązki biegłego rewidenta i kierownika jednostki w procesie badania sprawozdania finansowego = Auditors and Managers Principle and Duties during Checking the Financial Report
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969614
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Kreatywna księgowość w praktyce = Creative Accounting in Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51061
article
See main document
9

Title:
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykryte podczas badania nieprawidłowości sprawozdania finansowego
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 178-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286625
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych : perspektywy rozwoju = The Internal Audit in Economic Entites : the Prospects of Development
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1139 (2006) , s. 158-165. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Nr:
51721
article
11

Title:
Zagrożenie zdolności kontynuacji działalności a prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Source:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI2005, s. 58-68 - Bibliogr.
Signature:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284327
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym a polityka kredytowania kontrahentów - wybrane zagadnienia
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 525-533. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165959663
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Wpływ Euro, wspólnej waluty Unii Europejskiej na konieczność dostosowania się polskich podmiotów do funkcjonowania w nowych warunkach = Effect of the Euro, the Currency of European Union, on the Necessity of Adjusting Polish Businesses to Doing Business in New Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 51-62. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220868
article
See main document
14

Title:
Miejsce kreatywnej księgowości we współczesnej rachunkowości
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 114-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273604
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Reforma systemu podatkowego w Polsce jako jedno z głównych narzędzi ożywienia gospodarki = Reform of the Tax System in Poland as one of the Main Tool for Animation in Economy
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233404
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych = The Opportunities and Threats of Globalisation with Reference to Foreign Direct Investment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221022
article
See main document
17

Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Wpływ podpisu elektronicznego na bezpieczeństwo transakcji handlowych przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu = Impact of Electronic Signatures on the Safety of Commercal Transactions Carried Out Via the Internet
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241778
chapter in conference materials
18

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Wpływ remote bankig na bankowość tradycyjną w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat = How Remote Banking Influences on Traditional Banking in Poland
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 496-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223684
chapter in conference materials
See main document
1
Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym = Responsibility for Irregularities that Occur in an Audited Financial Report / Katarzyna KLUSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 187-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970907. - ISSN 1898-6447
2
Kontrola wewnętrzna w procesie badania sprawozdania finansowego = Internal Control in Process of Auditing of Financial Statement / Katarzyna KLUSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008), s. 167-173. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
3
General Accounting Theory / Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
4
Kontrola wewnętrzna w międzynarodowych i krajowych unormowaniach prawnych / Katarzyna KLUSKA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 145-154. - Bibliogr.
5
ArcyRachunkowo w przyszłości / Katarzyna KLUSKA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 3 (11) (2007), s. 26. - ISSN 1689-7749
6
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / Katarzyna KLUSKA, Bartłomiej WRONA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. - 74 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-922045-6-5
7
Prawa i obowiązki biegłego rewidenta i kierownika jednostki w procesie badania sprawozdania finansowego = Auditors and Managers Principle and Duties during Checking the Financial Report / Katarzyna KLUSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 229-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
8
Kreatywna księgowość w praktyce = Creative Accounting in Practice / Katarzyna KLUSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 119-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135831300. - ISSN 0208-7944
9
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykryte podczas badania nieprawidłowości sprawozdania finansowego / Katarzyna KLUSKA // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 178-188. - Bibliogr.
10
Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych : perspektywy rozwoju = The Internal Audit in Economic Entites : the Prospects of Development / Katarzyna KLUSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1139 (2006), s. 158-165. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
11
Zagrożenie zdolności kontynuacji działalności a prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa / Katarzyna KLUSKA // W: Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - (2005), s. 58-68. - Bibliogr.
12
Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym a polityka kredytowania kontrahentów - wybrane zagadnienia / Katarzyna KLUSKA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 525-533. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
13
Wpływ Euro, wspólnej waluty Unii Europejskiej na konieczność dostosowania się polskich podmiotów do funkcjonowania w nowych warunkach = Effect of the Euro, the Currency of European Union, on the Necessity of Adjusting Polish Businesses to Doing Business in New Conditions / Katarzyna KLUSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 51-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/582/549. - ISSN 1506-2635
14
Miejsce kreatywnej księgowości we współczesnej rachunkowości / Katarzyna KLUSKA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 114-124. - Bibliogr.
15
Reforma systemu podatkowego w Polsce jako jedno z głównych narzędzi ożywienia gospodarki = Reform of the Tax System in Poland as one of the Main Tool for Animation in Economy / Katarzyna KLUSKA // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
16
Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych = The Opportunities and Threats of Globalisation with Reference to Foreign Direct Investment / Katarzyna KLUSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16212. - ISSN 0208-7944
17
Wpływ podpisu elektronicznego na bezpieczeństwo transakcji handlowych przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu = Impact of Electronic Signatures on the Safety of Commercal Transactions Carried Out Via the Internet / Katarzyna KLUSKA // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
18
Wpływ remote bankig na bankowość tradycyjną w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat = How Remote Banking Influences on Traditional Banking in Poland / Katarzyna KLUSKA // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 496-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
1
Kluska K., (2009), Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 187-197; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970907
2
Kluska K., (2008), Kontrola wewnętrzna w procesie badania sprawozdania finansowego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 14, s. 167-173.
3
Kluska K., Kozioł W., (2008), General Accounting Theory, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
4
Kluska K., (2008), Kontrola wewnętrzna w międzynarodowych i krajowych unormowaniach prawnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 145-154.
5
Kluska K., (2007), ArcyRachunkowo w przyszłości, "Kurier AE", nr 3 (11), s. 26.
6
Kluska K., Wrona B., (2007), Zbiór zadań z podstaw rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 74 s.
7
Kluska K., (2007), Prawa i obowiązki biegłego rewidenta i kierownika jednostki w procesie badania sprawozdania finansowego. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 229-236.
8
Kluska K., (2007), Kreatywna księgowość w praktyce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 119-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/135831300
9
Kluska K., (2006), Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykryte podczas badania nieprawidłowości sprawozdania finansowego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 178-188.
10
Kluska K., (2006), Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych : perspektywy rozwoju, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1139, s. 158-165.
11
Kluska K., (2005), Zagrożenie zdolności kontynuacji działalności a prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, s. 58-68.
12
Kluska K., (2005), Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym a polityka kredytowania kontrahentów - wybrane zagadnienia. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 525-533.
13
Kluska K., (2004), Wpływ Euro, wspólnej waluty Unii Europejskiej na konieczność dostosowania się polskich podmiotów do funkcjonowania w nowych warunkach, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 51-62; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/582/549
14
Kluska K., (2004), Miejsce kreatywnej księgowości we współczesnej rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 114-124.
15
Kluska K., (2003), Reforma systemu podatkowego w Polsce jako jedno z głównych narzędzi ożywienia gospodarki. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 241-252.
16
Kluska K., (2003), Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/16212
17
Kluska K., (2002), Wpływ podpisu elektronicznego na bezpieczeństwo transakcji handlowych przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 69-81.
18
Kluska K., (2000), Wpływ remote bankig na bankowość tradycyjną w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 496-501.
1
@article{UEK:50041,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w badanym sprawozdaniu finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "187-197",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970907},
}
2
@article{UEK:50861,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Kontrola wewnętrzna w procesie badania sprawozdania finansowego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "14",
pages = "167-173",
adress = "",
year = "2008",
}
3
@misc{UEK:2168347946,
author = "Katarzyna Kluska and Wojciech Kozioł",
title = "General Accounting Theory",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "19",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
4
@unpublished{UEK:2168278209,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Kontrola wewnętrzna w międzynarodowych i krajowych unormowaniach prawnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "145-154",
year = "2008",
}
5
@article{UEK:2168274397,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "ArcyRachunkowo w przyszłości",
journal = "Kurier AE",
number = "3 (11)",
pages = "26",
year = "2007",
}
6
@book{UEK:52884,
author = "Katarzyna Kluska and Bartłomiej Wrona",
title = "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-922045-6-5",
}
7
@inbook{UEK:2164969614,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Prawa i obowiązki biegłego rewidenta i kierownika jednostki w procesie badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "229-236",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
8
@article{UEK:51061,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Kreatywna księgowość w praktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "119-128",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135831300},
}
9
@unpublished{UEK:2168286625,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Odpowiedzialność biegłego rewidenta za wykryte podczas badania nieprawidłowości sprawozdania finansowego",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "178-188",
year = "2006",
}
10
@article{UEK:51721,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych : perspektywy rozwoju",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1139",
pages = "158-165",
adress = "",
year = "2006",
}
11
@unpublished{UEK:2168284327,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Zagrożenie zdolności kontynuacji działalności a prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
pages = "58-68",
year = "2005",
}
12
@inbook{UEK:2165959663,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym a polityka kredytowania kontrahentów - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "525-533",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
13
@article{UEK:2168220868,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Wpływ Euro, wspólnej waluty Unii Europejskiej na konieczność dostosowania się polskich podmiotów do funkcjonowania w nowych warunkach",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "51-62",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.5162},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/582/549},
}
14
@unpublished{UEK:2168273604,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Miejsce kreatywnej księgowości we współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "114-124",
year = "2004",
}
15
@inbook{UEK:2168233404,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Reforma systemu podatkowego w Polsce jako jedno z głównych narzędzi ożywienia gospodarki",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "241-252",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
16
@article{UEK:2168221022,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Szanse i zagrożenia procesów globalizacji w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "35-47",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16212},
}
17
@inbook{UEK:2168241778,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Wpływ podpisu elektronicznego na bezpieczeństwo transakcji handlowych przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "69-81",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
18
@inbook{UEK:2168223684,
author = "Katarzyna Kluska",
title = "Wpływ remote bankig na bankowość tradycyjną w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "496-501",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID