Publications of the selected author
1

Conference:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. II Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2007-09-07 do 2007-09-08
Title:
Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007, s. 151-155 - Bibliogr.
Nr:
2168319589
chapter in conference materials
2

Author:
Title:
Rynek obligacji śmieciowych : (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53050
article
See main document
3

Author:
Title:
Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991 = Selected Employment and Wage Problems in the US Economy, 1945-1991
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000) , s. 43-50. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168232370
article
See main document
4

Author:
Title:
Banki na rynku kapitałowym
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 324-333 - Bibliogr.
Nr:
2168263568
chapter in conference materials
See main document
5

Author:
Title:
Rynek akcji
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[82]-23[104]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265902
chapter in unpublished scientific work
1
Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych / Regina KLIMKOWSKA, Leszek J. KLOSE // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007. - S. 151-155. - Bibliogr.
2
Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market) / Leszek J. KLOSE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 173-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004. - ISSN 0208-7944
3
Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991 = Selected Employment and Wage Problems in the US Economy, 1945-1991 / Leszek KLOSE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 542 (2000), s. 43-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10677. - ISSN 0208-7944
4
Banki na rynku kapitałowym / Leszek J. KLOSE // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 324-333. - Bibliogr.
5
Rynek akcji / Leszek KLOSE // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[82]-23[104]
1
Klimkowska R., Klose L., (2007), Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych. [W:] Tkač (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist', Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", s. 151-155.
2
Klose L., (2005), Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 173-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004
3
Klose L., (2000), Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 43-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/10677
4
Klose L., (1996), Banki na rynku kapitałowym. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 324-333.
5
Klose L., (1996), Rynek akcji. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[82]-23[104].
1
@inbook{UEK:2168319589,
author = "Regina Klimkowska and Leszek J. Klose",
title = "Wybrane czynniki organizacyjne i marketingowe determinujące rozwój japońskiego przemysłu samochodów osobowych",
booktitle = "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist'",
pages = "151-155",
adress = "Melìtopol'",
publisher = "MIDMU GU ZIDMU",
year = "2007",
}
2
@article{UEK:53050,
author = "Leszek J. Klose",
title = "Rynek obligacji śmieciowych : (na przykładzie rynku amerykańskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "173-184",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004},
}
3
@article{UEK:2168232370,
author = "Leszek Klose",
title = "Wybrane problemy zatrudnienia i płac w gospodarce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1945-1991",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "43-50",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10677},
}
4
@inbook{UEK:2168263568,
author = "Leszek J. Klose",
title = "Banki na rynku kapitałowym",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "324-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
5
@unpublished{UEK:2168265902,
author = "Leszek Klose",
title = "Rynek akcji",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[82]-23[104]",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID