Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Rynek obligacji śmieciowych : (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53050
article
See main document
1
Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego) = The Junk Bond Market : (Using the Example of the American Market) / Leszek J. KLOSE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 173-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004. - ISSN 0208-7944
1
Klose L., (2005), Rynek obligacji śmieciowych (na przykładzie rynku amerykańskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 173-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004
1
@article{UEK:53050,
author = "Leszek J. Klose",
title = "Rynek obligacji śmieciowych : (na przykładzie rynku amerykańskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "173-184",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80502004},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID