Publications of the selected author

1

Title:
Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014 = The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990-2014
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 239-252. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297559
article
See main document
2

Title:
Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu = The Evolution and the Selected Part of Contemporary Marketing
Source:
Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015, s. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
Nr:
2168295381
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych = The Luxury Car Market as a Still Growing up Segment of the Total Personal Car Market in Poland in the Year 2006-2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 461-474. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295377
article
See main document
4

Title:
Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych = Globalization as the Cause of Changes in Wages
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 34 (2014) , s. 59-73. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 823)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286885
article
5

Title:
Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego = Restructuring of Economy and Chosen Aspects of Relationship Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 31 (2013) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 776)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263106
article
1
Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014 = The Personal Car Industry in Poland and its Determinants in the Economic Transformation Period in the Years 1990-2014 / Regina KLIMKOWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 239-252. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/aa2e43335785cf506a4fc4ca179cd62d/19%20Klimkowska%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
2
Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu = The Evolution and the Selected Part of Contemporary Marketing / Regina KLIMKOWSKA // W: Wielowymiarowość współczesnego marketingu / red. nauk. Marcin Gębarowski, Agata Gierczak, Beata Zatwarnicka-Madura. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015. - S. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X
3
Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych = The Luxury Car Market as a Still Growing up Segment of the Total Personal Car Market in Poland in the Year 2006-2013 / Regina KLIMKOWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 461-474. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/2e76cacc58412abea0af02921509ec02/32%20Klimkowska%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
4
Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych = Globalization as the Cause of Changes in Wages / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 823). - nr 34 (2014), s. 59-73. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf. - ISSN 1509-0507
5
Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego = Restructuring of Economy and Chosen Aspects of Relationship Marketing / Regina KLIMKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 776). - nr 31 (2013), s. 405-416. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach. - Pełny tekst: www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf. - ISSN 1509-0507
1
Klimkowska R., (2015), Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 239-252; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/aa2e43335785cf506a4fc4ca179cd62d/19%20Klimkowska%20R..pdf
2
Klimkowska R., (2015), Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu. [W:] Gębarowski M., Gierczak A., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Wielowymiarowość współczesnego marketingu, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 95-102.
3
Klimkowska R., (2015), Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 461-474; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/2e76cacc58412abea0af02921509ec02/32%20Klimkowska%20R..pdf
4
Klimkowska R., (2014), Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 34, s. 59-73; http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf
5
Klimkowska R., (2013), Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 31, s. 405-416; www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf
1
@article{artUEK:2168297559,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Przemysł samochodów osobowych w Polsce i jego uwarunkowania w latach transformacji systemowej 1990-2014",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "239-252",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.19},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/2/aa2e43335785cf506a4fc4ca179cd62d/19%20Klimkowska%20R..pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168295381,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Ewolucja i wybrane aspekty współczesnego marketingu",
booktitle = "Wielowymiarowość współczesnego marketingu",
pages = "95-102",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7199-995-6 ; 978-83-7199-995-X",
}
3
@article{artUEK:2168295377,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Rynek samochodów osobowych luksusowych w latach 2006-2013 w Polsce jako rosnący segment rynku samochodów osobowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (41)",
pages = "461-474",
adress = "",
year = "2015",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/2e76cacc58412abea0af02921509ec02/32%20Klimkowska%20R..pdf},
}
4
@article{artUEK:2168286885,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Globalizacja jako przyczyna zmian płac realnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "34",
pages = "59-73",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/823/ZN_823.pdf},
issn = "1640-6818",
}
5
@article{artUEK:2168263106,
author = "Regina Klimkowska",
title = "Restrukturyzacja gospodarki a wybrane aspekty marketingu relacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "31",
pages = "405-416",
adress = "",
year = "2013",
url = {www.wzieu.pl/zn/776/ZN_776.pdf},
issn = "1640-6818",
}