Publications of the selected author
1

Author:
Barbara Klimek , Jarosław Szeląg
Title:
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus"
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53135
article
2

Author:
Title:
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 47-58. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50126
article
3

Title:
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 123-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50156
article
4

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
5

Author:
Barbara Klimek , Anna Olszewska
Title:
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52923
article
6

Author:
Title:
Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002 = Elements of Housing Policy in the City of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 33-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52565
article
7

Author:
Barbara Klimek , Małgorzata Terlikowska
Title:
Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie = Social Housing Associations in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239764
article
8

Title:
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych = Managing the Property Assets of State-owned Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 34-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220018
article
9

Author:
Title:
Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000 = The Composition and Growth of Housing Stock in Poland, 1990-2000
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 51-63. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223748
article
10

Author:
Title:
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221014
article
11

Title:
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 29-42. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225690
article
12

Author:
Title:
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235878
article
13

Title:
Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 9-12
Nr:
2168247894
article
14

Title:
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 33-44
Nr:
2168263478
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 61, nr 6 (1989) , s. 267-269, 255 - Bibliogr.
Nr:
2168328263
article
16

Title:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
Nr:
2168264820
article
17

Author:
Title:
Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych = Groupings of Construction Factories in Poland and Other Communist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 39-54. - Summ., rez.
Nr:
2168271548
article
18

Title:
Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985 = Poland's Designing Potential between 1960-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 55-71. - Summ., rez.
Nr:
2168271554
article
19

Author:
Title:
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236120
article
20

Title:
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988) , s. 35-48. - Rez., summ.
Nr:
2168236118
article
21

Title:
Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta
Source:
Materiały Budowlane. - nr 12 (1987) , s. 18-19
Nr:
2168328259
article
22

Author:
Title:
Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
347 k.: il.; 30 cm + Aneks: 52 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/883
Nr:
2168313017
doctoral dissertation
23

Title:
Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym = The Method of Determination of Production Capacity Factors in a Building and Fitting up Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 148 (1981) , s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234442
article
24

Conference:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Title:
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych"
Source:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 143-148
Nr:
2168263362
chapter in conference materials
See main document
25

Title:
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168249984
article
26

Author:
Title:
Do czego i jak zastosować metodę genewską
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1975) , s. 156-161
Nr:
2168226717
article
27

Author:
Leszek Kałkowski , Olga Bronikowska , Barbara Klimek
Title:
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256098
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
2

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
3

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
4

Title:
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
57/KEiOP/4/99/Su
Signature:
NP-644/Magazyn
Nr:
2168271532
unpublished scientific work
5

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
6

Title:
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
107 [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-305/Magazyn
Nr:
2168266286
unpublished scientific work
7

Title:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
unpublished scientific work
1
Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie = The Use of a Hotel - The Example of Cracow's Hotel "Copernicus" / Barbara Klimek, Jarosław Szeląg // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575. - ISSN 1898-6447
2
Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej = Sources and Scale of Financing of Local Authority Investments, Illustrated by the Example of One Urban and One Rural Local Authority / Tomasz Cudejko, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 47-58. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030. - ISSN 1898-6447
3
Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków = Legal and Economic Aspects of Restoring Historic Monuments / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 123-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792. - ISSN 1898-6447
4
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
5
Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych = Adapting Facilities to the Needs of Disabled Persons / Barbara KLIMEK, Anna Olszewska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006), s. 59-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538. - ISSN 0208-7944
6
Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002 = Elements of Housing Policy in the City of Krakow / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 33-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765. - ISSN 0208-7944
7
Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie = Social Housing Associations in Cracow / Barbara KLIMEK, Małgorzata Terlikowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
8
Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych = Managing the Property Assets of State-owned Enterprises / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 34-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185. - ISSN 0208-7944
9
Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000 = The Composition and Growth of Housing Stock in Poland, 1990-2000 / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16295. - ISSN 0208-7944
10
Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa = Housing Supplements and Eviction Prevention in the Mandatory Housing Policy of Gminas / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16220. - ISSN 0208-7944
11
Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji = Changes in Production Structure and the Network of Enterprises in the Construction Industry During the Transformation Period / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 29-42. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13603. - ISSN 0208-7944
12
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 105-117. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10647. - ISSN 0208-7944
13
Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA, Maria KOSEK-WOJNAR // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 9-12. - ISSN 1231-8841
14
Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce / Ryszard BOROWIECKI, Barbara KLIMEK, Elżbieta MACIEJOWSKA, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 33-44
15
Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej / Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK // Przegląd Budowlany. - R. 61, nr 6 (1989), s. 267-269, 255. - Bibliogr. - ISSN 0033-2038
16
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989), s. 12-16. - ISSN 0578-5871
17
Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych = Groupings of Construction Factories in Poland and Other Communist Countries / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 39-54. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985 = Poland's Designing Potential between 1960-1985 / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 55-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy = Organization of Construction in Yugoslavia : Selected Problems / Barbara KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 257 (1988), s. 49-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Koncentracja w budownictwie = Concentration in Construction / Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander MYSIŃSKI]. - nr 257 (1988), s. 35-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
21
Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta / Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Barbara KLIMEK, Halina POLESKA // Materiały Budowlane. - nr 12 (1987), s. 18-19
22
Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie / Barbara KLIMEK ; . - Kraków : , 1982. - 347 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 52 k. - Promotor: Aleksander MYSIŃSKI. - Bibliogr.
23
Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym = The Method of Determination of Production Capacity Factors in a Building and Fitting up Enterprise / Barbara KLIMEK, Aleksander MYSIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 148 (1981), s. 5-22. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych" / Barbara KLIMEK, Stanisław BELNIAK // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 143-148
25
Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej = Capital Lock-up and Exploitation Costs In Threshhold Analysis / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Kazimierz GÓRKA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Do czego i jak zastosować metodę genewską / Barbara KLIMEK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1975), s. 156-161. - ISSN 0079-578X
27
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade / Leszek KAŁKOWSKI, Olga Bronikowska, Barbara KLIMEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
28
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998 / [aut. pracy: Ryszard BOROWIECKI (kier. tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Tomasz ROJEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości / zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 107 [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
1
Klimek B., Szeląg J., (2010), Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu "Copernicus" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 59-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575
2
Cudejko T., Klimek B., Maciejowski S., (2008), Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 47-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030
3
Klimek B., Maciejowski S., (2008), Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 123-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792
4
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
5
Klimek B., Olszewska A., (2006), Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 59-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538
6
Klimek B., (2005), Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 33-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765
7
Klimek B., Terlikowska M., (2005), Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 25-34.
8
Klimek B., Maciejowski S., (2004), Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 34-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185
9
Klimek B., (2003), Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/16295
10
Klimek B., (2003), Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/16220
11
Klimek B., Maciejowski S., (2002), Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 29-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/13603
12
Klimek B., (2001), Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 105-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/10647
13
Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., Kosek-Wojnar M., (1993), Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami, "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 9-12.
14
Borowiecki R., Klimek B., Maciejowska E., Maciejowski S., (1990), Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce. [W:] GÓRKA K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 33-44.
15
Belniak S., Klimek B., (1989), Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej, "Przegląd Budowlany", R. 61, nr 6, s. 267-269, 255.
16
Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., (1989), Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9-12, s. 12-16.
17
Klimek B., (1989), Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 39-54.
18
Klimek B., Maciejowski S., (1989), Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 55-71.
19
Klimek B., (1988), Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 49-60.
20
Klimek B., Maciejowski S., (1988), Koncentracja w budownictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 257, s. 35-48.
21
Belniak S., Maciejowski S., Klimek B., Poleska H., (1987), Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta, "Materiały Budowlane", nr 12, s. 18-19.
22
Klimek B., (1982), Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie, Prom. Mysiński A., Kraków : , 347 k.
23
Klimek B., Mysiński A., (1981), Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 148, s. 5-22.
24
Klimek B., Belniak S., (1978), O nowej formie zajęć z "Technologii i organizacji robót budowlanych". [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 143-148.
25
Chomątowski S., Górka K., Klimek B., Maciejowski S., (1977), Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 27-48.
26
Klimek B., (1975), Do czego i jak zastosować metodę genewską, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 156-161.
27
Kałkowski L., Bronikowska O., Klimek B., (1975), Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46.
28
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
29
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
30
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
31
Borowiecki R., Adamczyk J., Jaki A., Kaczmarek J., Klimek B., Maciejowski S., Rojek T., (2000), Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 199 k.
32
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
33
Belniak S., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., (1995), Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 [3] k.
34
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
1
@article{UEK:53135,
author = "Barbara Klimek and Jarosław Szeląg",
title = "Eksploatacja obiektu hotelowego na przykładzie hotelu Copernicus w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "59-76",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647575},
}
2
@article{UEK:50126,
author = "Tomasz Cudejko and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Źródła i skala finansowania inwestycji gminnych na przykładzie gminy miejskiej i wiejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "47-58",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157960030},
}
3
@article{UEK:50156,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Prawne i ekonomiczne aspekty procesu rewaloryzacji zabytków",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "123-141",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208792},
}
4
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
5
@article{UEK:52923,
author = "Barbara Klimek and Anna Olszewska",
title = "Przystosowanie nieruchomości obiektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "59-71",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111107538},
}
6
@article{UEK:52565,
author = "Barbara Klimek",
title = "Elementy polityki mieszkaniowej miasta Krakowa w latach 1997-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "33-48",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87127765},
}
7
@article{UEK:2168239764,
author = "Barbara Klimek and Małgorzata Terlikowska",
title = "Społeczne budownictwo czynszowe w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "25-34",
year = "2005",
}
8
@article{UEK:2168220018,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Gospodarowanie zasobami nieruchomości przedsiębiorstw państwowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "34-53",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65994185},
}
9
@article{UEK:2168223748,
author = "Barbara Klimek",
title = "Struktura i przyrost zasobu mieszkaniowego w Polsce w latach 1990-2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "51-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16295},
}
10
@article{UEK:2168221014,
author = "Barbara Klimek",
title = "Dodatki mieszkaniowe i ochrona przed eksmisją jako zadanie własne gminy w dziedzinie mieszkalnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "149-162",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16220},
}
11
@article{UEK:2168225690,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Zmiany w strukturze produkcji i sieci przedsiębiorstw w budownictwie w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "29-42",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13603},
}
12
@article{UEK:2168235878,
author = "Barbara Klimek",
title = "Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "105-117",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10647},
}
13
@article{UEK:2168247894,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska and Maria Kosek-Wojnar",
title = "Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "9-12",
year = "1993",
}
14
@inbook{UEK:2168263478,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Klimek and Elżbieta Maciejowska and Stanisław Maciejowski",
title = "Droga prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "33-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168328263,
author = "Stanisław Belniak and Barbara Klimek",
title = "Rozmiary i struktura remontów budowlanych w Polsce w pierwszym etapie reformy gospodarczej",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 61, 6",
pages = "267-269, 255",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168264820,
author = "Ryszard Borowiecki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9-12",
pages = "12-16",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168271548,
author = "Barbara Klimek",
title = "Kombinaty budowlane w Polsce i w niektórych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "39-54",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168271554,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Potencjał projektowy w Polsce w latach 1960-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "55-71",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168236120,
author = "Barbara Klimek",
title = "Organizacja budownictwa w Jugosławii : wybrane problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "49-60",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168236118,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Koncentracja w budownictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "257",
pages = "35-48",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168328259,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Barbara Klimek and Halina Poleska",
title = "Trudna sytuacja Cementowni Nowa Huta",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "12",
pages = "18-19",
year = "1987",
}
22
@unpublished{UEK:2168313017,
author = "Barbara Klimek",
title = "Ekonomiczna efektywność kombinatowej formy produkcji w budownictwie",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
23
@article{UEK:2168234442,
author = "Barbara Klimek and Aleksander Mysiński",
title = "Metoda określania potencjału czynników zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie budowlanym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "148",
pages = "5-22",
year = "1981",
}
24
@inbook{UEK:2168263362,
author = "Barbara Klimek and Stanisław Belniak",
title = "O nowej formie zajęć z Technologii i organizacji robót budowlanych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "143-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168249984,
author = "Stanisław Chomątowski and Kazimierz Górka and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Zamrożenie kapitałowe i koszty eksploatacji w analizie progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "27-48",
year = "1977",
}
26
@article{UEK:2168226717,
author = "Barbara Klimek",
title = "Do czego i jak zastosować metodę genewską",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "156-161",
year = "1975",
}
27
@misc{UEK:2168256098,
author = "Leszek Kałkowski and Olga Bronikowska and Barbara Klimek",
title = "Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "45-46",
year = "1975",
}
28
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
29
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
30
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
31
@unpublished{UEK:2168271532,
author = "Ryszard Borowiecki and Jadwiga Adamczyk and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Tomasz Rojek",
title = "Efekty zmian własnościowych przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-1998",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
32
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
33
@unpublished{UEK:2168266286,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
34
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID