Publications of the selected author
1

Title:
Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów = The Role of Information in Shaping Pro-ecological Consumer Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 95-119. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235838
article
See main document
2

Title:
Świadomość ekologiczna konsumentów i jej uwarunkowania = The Process of Building Consumers' Ecological Awareness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 95-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248482
article
See main document
3

Title:
Trendy ekologiczne a zachowania konsumentów = Ecological Trends and Consumers' Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257058
article
See main document
4

Title:
Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów = Influence of Ecological Trends on Consumer Behaviour
Source:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 136-141. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233902
chapter in conference materials
5

Title:
Mechanizmy psychologiczne a wizerunek instytucji finansowych
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - 9 (93) (1998) , s. 25-28
Nr:
2168257340
article
6

Title:
Rola informacji w kształtowaniu się zachowań proekologicznych konsumentów
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 219-244
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240386
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Wykorzystanie segmentacji behawioralnej na rynku produktów ekologicznych = Selected Issues of Behavioral Segmentation of Ecological Products Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 89-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248354
article
See main document
8

Title:
Typy i zachowania klientów podczas targów
Source:
Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne / red. Andrzej SZROMNIK - [Kraków]: [Wydaw. AE], 1997, s. 21-29
Nr:
2168243288
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 73-79 - Bibliogr.
Nr:
2168236636
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Behawioralne aspekty segmentacji rynku produktów ekologicznych
Source:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 176-181
Signature:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283511
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Proekologiczne aspekty segmentacji rynku = Proecological Aspects of Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996) , s. 79-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257656
article
See main document
12

Title:
Proekologiczne aspekty segmentacji rynku
Source:
Analiza segmentacyjna rynku / Kierownik programu: Stefan MYNARSKI1995, s. 116-133
Research program:
51/KARiBM/1/94/S
Signature:
NP-293/Magazyn
Nr:
2168329531
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Kryteria i zmienne segmentacyjne = Segmentation Criteria and Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168243678
article
See main document
14

Title:
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach
Source:
Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994, s. 39-66
Nr:
2168253874
chapter in conference materials
15

Title:
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich
Source:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111-120
Nr:
2168342515
chapter in conference materials
16

Title:
Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych
Source:
Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski1994, s. 27-58
Research program:
33/KARiBM/1/93/S
Signature:
NP-192/Magazyn
Nr:
2168330773
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej
Source:
Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI1993, s. 200-228
Research program:
2325/1/91
Signature:
NP-270/Magazyn
Nr:
2168329913
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów = The Role of Information in Shaping Pro-ecological Consumer Behaviour / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 95-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Świadomość ekologiczna konsumentów i jej uwarunkowania = The Process of Building Consumers' Ecological Awareness / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 95-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9920. - ISSN 0208-7944
3
Trendy ekologiczne a zachowania konsumentów = Ecological Trends and Consumers' Behaviour / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 93-99. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów = Influence of Ecological Trends on Consumer Behaviour / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]. - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998. - S. 136-141. - Summ. - ISBN 83-908267-2-0
5
Mechanizmy psychologiczne a wizerunek instytucji finansowych / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - 9 (93) (1998), s. 25-28. - ISSN 1505-2842
6
Rola informacji w kształtowaniu się zachowań proekologicznych konsumentów / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 219-244
7
Wykorzystanie segmentacji behawioralnej na rynku produktów ekologicznych = Selected Issues of Behavioral Segmentation of Ecological Products Market / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 89-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Typy i zachowania klientów podczas targów / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne / red. Andrzej SZROMNIK. - [Kraków]: [Wydaw. AE], [1997]. - S. 21-29
9
Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 73-79. - Bibliogr.
10
Behawioralne aspekty segmentacji rynku produktów ekologicznych / M. KLIMCZYK-BRYK // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 176-181
11
Proekologiczne aspekty segmentacji rynku = Proecological Aspects of Market Segmentation / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996), s. 79-89. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Proekologiczne aspekty segmentacji rynku / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Analiza segmentacyjna rynku / Kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1995), s. 116-133
13
Kryteria i zmienne segmentacyjne = Segmentation Criteria and Variables / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK, Anna KARWIŃSKA, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994. - S. 39-66
15
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111-120
16
Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski. - (1994), s. 27-58
17
Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI. - (1993), s. 200-228
1
Klimczyk-Bryk M., (2001), Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 95-119.
2
Klimczyk-Bryk M., (2000), Świadomość ekologiczna konsumentów i jej uwarunkowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 95-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/9920
3
Klimczyk-Bryk M., (2000), Trendy ekologiczne a zachowania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 93-99.
4
Klimczyk-Bryk M., (1998), Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów. [W:] Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1], Katowice : Centrum Badań i Ekspertyz : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 136-141.
5
Klimczyk-Bryk M., (1998), Mechanizmy psychologiczne a wizerunek instytucji finansowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", 9 (93), s. 25-28.
6
Klimczyk-Bryk M., (1998), Rola informacji w kształtowaniu się zachowań proekologicznych konsumentów. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 219-244.
7
Klimczyk-Bryk M., (1998), Wykorzystanie segmentacji behawioralnej na rynku produktów ekologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 89-95.
8
Klimczyk-Bryk M., (1997), Typy i zachowania klientów podczas targów. [W:] Szromnik A. (red.), Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne, [Kraków] : [Wydaw. AE], s. 21-29.
9
Klimczyk-Bryk M., (1996), Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
10
Klimczyk-Bryk M., (1996), Behawioralne aspekty segmentacji rynku produktów ekologicznych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 176-181.
11
Klimczyk-Bryk M., (1996), Proekologiczne aspekty segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 79-89.
12
Klimczyk-Bryk M., (1995), Proekologiczne aspekty segmentacji rynku. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynku, s. 116-133.
13
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1995), Kryteria i zmienne segmentacyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 37-49.
14
Karwińska A., Klimczyk-Bryk M., Jakubowska-Łazęcka J., (1994), Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach. [W:] Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I: materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r, Warszawa ; Kraków : [s.n.], s. 39-66.
15
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 111-120.
16
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych, s. 27-58.
17
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1993), Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej, s. 200-228.
1
@article{UEK:2168235838,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "95-119",
year = "2001",
}
2
@article{UEK:2168248482,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Świadomość ekologiczna konsumentów i jej uwarunkowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "95-103",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9920},
}
3
@article{UEK:2168257058,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Trendy ekologiczne a zachowania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "93-99",
year = "2000",
}
4
@inbook{UEK:2168233902,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów",
booktitle = "Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1]",
pages = "136-141",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1998",
isbn = "83-908267-2-0",
}
5
@article{UEK:2168257340,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Mechanizmy psychologiczne a wizerunek instytucji finansowych",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9 (93)",
pages = "25-28",
year = "1998",
}
6
@unpublished{UEK:2168240386,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Rola informacji w kształtowaniu się zachowań proekologicznych konsumentów",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "219-244",
year = "1998",
}
7
@article{UEK:2168248354,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Wykorzystanie segmentacji behawioralnej na rynku produktów ekologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "89-95",
year = "1998",
}
8
@inbook{UEK:2168243288,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Typy i zachowania klientów podczas targów",
booktitle = "Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne",
pages = "21-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1997",
}
9
@inbook{UEK:2168236636,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
10
@unpublished{UEK:2168283511,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Behawioralne aspekty segmentacji rynku produktów ekologicznych",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "176-181",
year = "1996",
}
11
@article{UEK:2168257656,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Proekologiczne aspekty segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "79-89",
year = "1996",
}
12
@unpublished{UEK:2168329531,
author = "Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Proekologiczne aspekty segmentacji rynku",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynku",
pages = "116-133",
year = "1995",
}
13
@article{UEK:2168243678,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Kryteria i zmienne segmentacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "37-49",
year = "1995",
}
14
@inbook{UEK:2168253874,
author = "Anna Karwińska and Małgorzata Klimczyk-Bryk and Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach",
booktitle = "Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I",
pages = "39-66",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
}
15
@inbook{UEK:2168342515,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "111-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
16
@unpublished{UEK:2168330773,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych",
booktitle = "Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych",
pages = "27-58",
year = "1994",
}
17
@unpublished{UEK:2168329913,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej",
booktitle = "Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej",
pages = "200-228",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID