Publications of the selected author

1

Title:
Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce = Priest Piotr Ściegienny - Utopian Christian Socialism in the Catholic Social Thought in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987) , s. 27-45. - Summ., rez.
Nr:
2168254792
article
See main document
2

Title:
Determinanty regresu = The Determinants of Regress
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984) , s. 23-55. - Summ., rez.
Nr:
2168272384
article
See main document
3

Title:
Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha = Critcism of Izydor Wysłouch's Social and Political Views
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 189-210. - Rez., summ.
Nr:
2168234488
article
See main document
4

Title:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
article
1
Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce = Priest Piotr Ściegienny - Utopian Christian Socialism in the Catholic Social Thought in Poland / Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 27-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Determinanty regresu = The Determinants of Regress / Wanda KARAŚ, Edward ŁUKAWER, Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 23-55. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha = Critcism of Izydor Wysłouch's Social and Political Views / Jadwiga STOLARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 189-210. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
1
Stolarczyk J., (1987), Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 27-45.
2
Karaś W., Łukawer E., Stolarczyk J., (1984), Determinanty regresu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 180, s. 23-55.
3
Stolarczyk J., (1981), Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 189-210.
4
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
1
@article{artUEK:2168254792,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Ks. Piotr Ściegienny - chrześcijański socjalizm utopijny w katolickiej myśli społecznej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "27-45",
year = "1987",
}
2
@article{artUEK:2168272384,
author = "Wanda Karaś and Edward Łukawer and Jadwiga Stolarczyk",
title = "Determinanty regresu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "180",
pages = "23-55",
year = "1984",
}
3
@article{artUEK:2168234488,
author = "Jadwiga Stolarczyk",
title = "Krytyka poglądów społecznych i politycznych Izydora Wysłoucha",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "189-210",
year = "1981",
}
4
@article{artUEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}