Publications of the selected author
1

Title:
Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw = Eco-innovation and its Impact on the Competitiveness of Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 57-69. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331303
article
See main document
2

Title:
The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market
Source:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 173-186. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319313
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 9-12
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319639
varia
See main document
4

Title:
Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Role of Climate Policy in Shaping the Security Energy European Union Square
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 217-234. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 060/WE-KHZ/ 01/2016/S/6060 pt. "Wymiana handlowa a procesy dezintegracji Unii Europejskiej" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313969
article
See main document
5

Title:
Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 48-49. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322295
varia
6

Title:
Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw = The Role of Sustainable Development in Shaping the Competitiveness of Enterprises
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 215-226. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Ten rozdział powstał w ramach projektu nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319683
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 41-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309559
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 230-261 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283087
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 196-217 - Bibliogr.
Research program:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258096
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 200-229
Signature:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289143
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 186-208 - Bibliogr.
Signature:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266938
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 11-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222310
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 6-22 - Bibliogr.
Research program:
74/KHZ/1/2010/S/572
Signature:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318629
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615584
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 73-86 - Bibliogr.
Signature:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168214085
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
Source:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 108-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075340
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych = The Impact of Countries' Environmental Policies on the Competitiveness of Multinational Corporations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50827
article
See main document
18

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [346]-402
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807474
chapter in textbook
See main document
19

Title:
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [16]-42
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165795380
chapter in textbook
See main document
20

Author:
Stanisława Klima , Jacek Gwóźdź
Title:
Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The European Union's Energy Security Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219494
article
See main document
21

Title:
Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Source:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 6-15
Signature:
NP-905/1/Magazyn
Nr:
2168266062
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej
Source:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 34-40
Signature:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265530
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Regionalne aspekty ekorozwoju = Regional Aspects of Eco-development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225420
article
See main document
24

Title:
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 252-259
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225944
chapter in conference materials
See main document
25

Title:
Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 300-310
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228790
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Józefa Famielec , Stanisława Klima , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr Małecki , Andrzej Guła
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
109 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278189
report
27

Title:
Telefonia
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 364-366
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253206
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Telekomunikacja satelitarna
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 370-371
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253212
chapter in textbook
See main document
29

Title:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
126 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
report
30

Author:
Title:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
227, [24] s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168276951
report
31

Title:
Poczta
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 362-363
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253202
chapter in textbook
See main document
32

Title:
Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej = Polish Regional Policy in Light of Adjustments to European Union Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233688
article
See main document
33

Author:
Józefa Famielec , Stefan Korta , Małgorzata Kożuch , Piotr Małecki , Jerzy Śleszyński , Maria Wierzbicka
Title:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
report
34

Title:
Telegrafia
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 363-364
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253204
chapter in textbook
See main document
35

Title:
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 16-42
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241390
chapter in textbook
See main document
36

Title:
Telekomunikacja bezprzewodowa
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 366-368
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253208
chapter in textbook
See main document
37

Author:
Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
146 s.: il.; 30 cm
Notes:
Synteza, Bibliogr.
Nr:
2168277105
report
38

Title:
Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 514-523 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238522
chapter in conference materials
See main document
39

Title:
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
, Jagiełło Krzysztof
, Pawlik Łukasz
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
120 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168276987
report
40

Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 124-131
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241630
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 1999
Physical description:
68 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 12)
ISBN:
83-86050-51-9
Nr:
2168245150
monograph
42

Title:
Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową = Effect of the Ecological Policy on the International Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259582
article
See main document
43

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 176-186
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238664
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego = The Role of in Development
Source:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224686
chapter in conference materials
See main document
45

Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Title:
Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową
Source:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 19-26
Nr:
2168238598
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki = Regional Ecological Policy in the Process of Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997) , s. 75-86. - Summ.
Nr:
2168234146
article
See main document
47

Title:
Łączność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 347-354
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253192
chapter in textbook
See main document
48

Title:
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 16-40
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241388
chapter in textbook
See main document
49

Title:
Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 275-282
Nr:
2168252974
chapter in conference materials
See main document
50

Title:
Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki = Natural Environment in South-East Macro Region in Process of Transformation of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996) , s. 113-127. - Summ.
Nr:
2168245790
article
See main document
51

Title:
Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa = The Appreciation of Bus Service Influence on the Stage of Cracow Natural Environment
Source:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - nr 38 (1995) , s. 125-135. - Tytuł numeru: Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym = Environment Protection in Transport and Transportation Building
Series:
(Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne ; z. 7)
Nr:
2168343181
article
52

Title:
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1995, s. 3-22
Signature:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265506
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15-27
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241340
chapter in textbook
See main document
54

Title:
Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej = Problems of the Environment Protection in the Polish-Slovak Frontier Area
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995) , s. 109-121. - Summ.
Nr:
2168244652
article
See main document
55

Title:
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 4 (395) (1994) , s. 22-24
Nr:
2168252220
article
56

Title:
Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki
Source:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1994, s. 102-125
Signature:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265632
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie
Publisher address:
Kraków: s.n., 1994
Physical description:
52 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168245158
monograph
58

Title:
Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania = Ecological Losses in the Agriculture of the Kraków Voivodship and Problems of their Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993) , s. 83-97. - Summ.
Nr:
53207
article
See main document
59

Title:
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 15-27
Nr:
2168241338
chapter in textbook
See main document
60

Title:
Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce = Social Rationality of Spatial Allocation of Outlays on Environmental Protection in Poland
Source:
Ekonomista. - nr 4 (1993) , s. 487-500
Nr:
2168265224
article
61

Title:
Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie = Problems Conncected with the Estimation of Ecological Losses in Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 77-88. - Summ., rez.
Nr:
2168246304
article
See main document
62

Title:
Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/758
Nr:
2168274012
doctoral dissertation
63

Title:
III konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona środowiska" - "Ochrona gleb" (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992) = 3rd Environmental Protection-Soil Ptotection Scientific and Technological Conference (Held in Ustron-Jaszowiec, October 14-16, 1992)
Source:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 2, s. 188-190
Nr:
2168332513
varia
64

Title:
Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce
Source:
Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych / red. Elżbieta H. Grygorczuk - Częstochowa: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 1991, s. 33-39 - Bibliogr.
Nr:
2168277445
chapter in conference materials
65

Title:
Zagadnienia wstępne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-22
Nr:
2168251366
chapter in textbook
See main document
66

Title:
Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł = Pricing of Ecological Losses Induced by the Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 173-184. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235122
article
See main document
67

Title:
Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Issues in Tourism in the MA and Graduation Theses at the Academy of Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 37-50. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249556
article
See main document
68

Title:
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 259-272. - Rez., summ.
Nr:
2168244374
article
See main document
69

Title:
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I) = The Economic Calculus of Environmental Protection (I)
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (178) (1987) , s. 5-6. - Rez., summ.
Nr:
2168278289
article
70

Title:
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II) = The Economic Calculus of Environmental Protection (II)
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987) , s. 12-13. - Rez., summ.
Nr:
2168278291
article
71

Title:
Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa = The Effect of Atmospheric Pollution on the State of Cracow's Monuments
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (144) (1984) , s. 18-19. - Rez., summ.
Nr:
2168283555
article
Unpublished documents:
1

Title:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
105 s.: il.; 30 cm.
Research program:
31/KHZ/1/2004/S/141
Signature:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
unpublished scientific work
2

Title:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Zygadlewicz Jan
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
unpublished scientific work
3

Title:
Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm
Research program:
77/KHZ/1/93/3
Signature:
NP-202/Magazyn
Nr:
2168252066
unpublished scientific work
1
Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw = Eco-innovation and its Impact on the Competitiveness of Enterprises / Stanisława KLIMA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 57-69. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
2
The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market / Stanisława KLIMA // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 173-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
3
Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa / Krzysztof WACH, Stanisława KLIMA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 9-12. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
4
Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The Role of Climate Policy in Shaping the Security Energy European Union Square / Stanisława KLIMA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 217-234. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/921/1064. - ISSN 2082-5897
5
Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego / Stanisława KLIMA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 48-49. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
6
Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw = The Role of Sustainable Development in Shaping the Competitiveness of Enterprises / Stanisława KLIMA // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 215-226. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
7
Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się / Stanisława KLIMA // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 41-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
8
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego / Stanisława KLIMA // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 230-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
9
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 196-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
10
Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego / Stanisława KLIMA // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 200-229
11
Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 186-208. - Bibliogr.
12
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary / Stanisława KLIMA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 11-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
13
Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary / Stanisława KLIMA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - (2010), s. 6-22. - Bibliogr.
14
Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 133-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
15
Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 73-86. - Bibliogr.
16
Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Stanisława KLIMA // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 108-122. - Bibliogr.
17
Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych = The Impact of Countries' Environmental Policies on the Competitiveness of Multinational Corporations / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 73-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131630577. - ISSN 0208-7944
18
Komunikacja / Stanisława KLIMA, Piotr SERAFIN, Jadwiga REK, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [346]-402. - ISBN 83-208-1600-9
19
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - S. [16]-42. - ISBN 83-208-1600-9
20
Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej = The European Union's Energy Security Strategy / Stanisława KLIMA, Jacek Gwóźdź // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615102. - ISSN 0208-7944
21
Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki / Stanisława KLIMA // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 6-15
22
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej / Stanisława KLIMA // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 34-40
23
Regionalne aspekty ekorozwoju = Regional Aspects of Eco-development / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002), s. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11622. - ISSN 0208-7944
24
Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 252-259. - ISBN 83-88397-05-1
25
Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce / Stanisława KLIMA // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 300-310. - ISBN 83-88397-05-0
26
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Andrzej Guła, Stefan KORTA, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 109 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Telefonia / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 364-366. - ISBN 83-208-1329-8
28
Telekomunikacja satelitarna / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 370-371. - ISBN 83-208-1329-8
29
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska / red. Kazimierz GÓRKA ; [autorzy oprac.: Kazinierz GÓRKA, Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 126 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 227, [24] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Poczta / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 362-363. - ISBN 83-208-1329-8
32
Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej = Polish Regional Policy in Light of Adjustments to European Union Requirements / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11564. - ISSN 0208-7944
33
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Jerzy Śleszyński, Maria Wierzbicka ; konsultanci: Kazimierz GÓRKA, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisława KLIMA ; prace pomocnicze: Małgorzata GOŁĄBEK, Filip Małecki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Telegrafia / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 363-364. - ISBN 83-208-1329-8
35
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 16-42. - ISBN 83-208-1329-8
36
Telekomunikacja bezprzewodowa / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 366-368. - ISBN 83-208-1329-8
37
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy oprac.: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Mieczysława Małecka, Piotr MAŁECKI ; konsultant: Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 146 s. : il. ; 30 cm. - Synteza. - Bibliogr.
38
Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska / Stanisława KLIMA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 514-523. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
39
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998 / red. Józefa FAMIELEC ; [autorzy tekstu: Józefa FAMIELEC, Stanisława KLIMA, Stefan KORTA, Piotr MAŁECKI ; prace pomocnicze: Jacek W. Górka, Krzysztof Jagiełło, Paweł Krzemiński, Łukasz Pawlik, Małgorzata GOŁĄBEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 120 k. : il. ; 30 cm
40
Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania / Stanisława KLIMA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 124-131. - ISBN 83-910502-5-4
41
Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej / Stanisława KLIMA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1999. - 68 s. : il. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 12). - ISBN 83-86050-51-9
42
Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową = Effect of the Ecological Policy on the International Competitiveness / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999), s. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu / Stanisława KLIMA // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 176-186. - ISBN 83-910502-0-3
44
Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego = The Role of in Development / Stanisława KLIMA // W: Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - S. 129-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-9-7
45
Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową / Stanisława KLIMA // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 19-26
46
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki = Regional Ecological Policy in the Process of Economic Transformation / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 75-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
47
Łączność / Stanisława KLIMA, Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 347-354. - ISBN 83-208-1112-0
48
Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 16-40. - ISBN 83-208-1112-0
49
Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy / Stanisława KLIMA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 275-282
50
Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki = Natural Environment in South-East Macro Region in Process of Transformation of Economy / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996), s. 113-127. - Summ. - ISSN 0208-7944
51
Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa = The Appreciation of Bus Service Influence on the Stage of Cracow Natural Environment / Stanisława KLIMA, Krzysztof WĄSOWICZ // Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne, ISSN 1231-9171 ; z. 7). - nr 38 (1995), s. 125-135. - Summ., streszcz., Zsfg.. - Tytuł numeru: Ochrona środowiska w transporcie i budownictwie komunikacyjnym = Environment Protection in Transport and Transportation Building. - ISSN 1231-9155
52
Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki / Stanisława KLIMA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1995), s. 3-22
53
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15-27. - ISBN 83-86439-55-6
54
Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej = Problems of the Environment Protection in the Polish-Slovak Frontier Area / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 109-121. - Summ. - ISSN 0208-7944
55
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 4 (395) (1994), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
56
Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki / Stanisława KLIMA // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 102-125
57
Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie / Stanisława KLIMA. - Kraków : s.n., 1994. - 52 s. : il. ; 23 cm
58
Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania = Ecological Losses in the Agriculture of the Kraków Voivodship and Problems of their Estimation / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993), s. 83-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
59
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka / Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 15-27
60
Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce = Social Rationality of Spatial Allocation of Outlays on Environmental Protection in Poland / Stanisława KLIMA, Stanisław WYDYMUS // Ekonomista. - nr 4 (1993), s. 487-500. - ISSN 0013-3205
61
Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie = Problems Conncected with the Estimation of Ecological Losses in Agriculture / Stanisław KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego / Stanisława KLIMA ; Promotor: Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1992. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
III konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona środowiska" - "Ochrona gleb" (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992) = 3rd Environmental Protection-Soil Ptotection Scientific and Technological Conference (Held in Ustron-Jaszowiec, October 14-16, 1992) / Stanisława KLIMA // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2 (1992), s. 188-190. - ISSN 0867-8898
64
Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Stanisława KLIMA // W: Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych / red. Elżbieta H. Grygorczuk. - Częstochowa: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, 1991. - S. 33-39. - Bibliogr.
65
Zagadnienia wstępne / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-22
66
Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł = Pricing of Ecological Losses Induced by the Industry / Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989), s. 173-184. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Issues in Tourism in the MA and Graduation Theses at the Academy of Economies / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 37-50. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 259-272. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
69
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I) = The Economic Calculus of Environmental Protection (I) / Stanisława KLIMA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (178) (1987), s. 5-6. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
70
Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II) = The Economic Calculus of Environmental Protection (II) / Stanisława KLIMA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (179) (1987), s. 12-13. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
71
Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa = The Effect of Atmospheric Pollution on the State of Cracow's Monuments / Stanisława KLIMA // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (144) (1984), s. 18-19. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
72
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
73
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Antoni FAJFEREK (kierownik projektu), Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 199 k. : il. ; 30 cm
74
Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG / Stanisław WYDYMUS, Stanisława KLIMA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 43 k. : il. ; 30 cm
1
Klima S., (2018), Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 57-69; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
2
Klima S., (2017), The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market. [W:] Lazibat T., WACH K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 173-186.
3
Wach K., Klima S., (2017), Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa. [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-12.
4
Klima S., (2017), Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 217-234; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/921/1064
5
Klima S., (2017), Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
6
Klima S., (2017), Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 215-226.
7
Klima S., (2016), Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 41-69.
8
Klima S., (2014), Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 230-261.
9
Klima S., (2013), Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 196-217.
10
Klima S., (2013), Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 200-229.
11
Klima S., (2012), Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 186-208.
12
Klima S., (2012), Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 11-34.
13
Klima S., (2010), Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 6-22.
14
Klima S., (2009), Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 133-146.
15
Klima S., (2009), Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 73-86.
16
Klima S., (2008), Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 108-122.
17
Klima S., (2007), Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 73-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/131630577
18
Klima S., Serafin P., Rek J., Wrona J., (2006), Komunikacja. [W:] Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [346]-402.
19
Klima S., (2006), Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka. [W:] Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. [16]-42.
20
Klima S., Gwóźdź J., (2004), Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 65-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615102
21
Klima S., (2003), Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002, s. 6-15.
22
Klima S., (2002), Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 34-40.
23
Klima S., (2002), Regionalne aspekty ekorozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 105-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/11622
24
Klima S., (2002), Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 252-259.
25
Klima S., (2001), Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 300-310.
26
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., Guła A., (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 s.
27
Klima S., (2001), Telefonia. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 364-366.
28
Klima S., (2001), Telekomunikacja satelitarna. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 370-371.
29
Górka K., Berbeka K., Famielec J., Klima S., Korta S., Kożuch M., Małecki P., (2001), Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, Górka K. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 126 s.
30
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2001), Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 227, [24] s.
31
Klima S., (2001), Poczta. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 362-363.
32
Klima S., (2001), Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/11564
33
Famielec J., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Śleszyński J., Wierzbicka M., (2001), Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 s.
34
Klima S., (2001), Telegrafia. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 363-364.
35
Klima S., (2001), Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 16-42.
36
Klima S., (2001), Telekomunikacja bezprzewodowa. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 366-368.
37
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecka M., Małecki P., (2000), Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
38
Klima S., (2000), Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 514-523.
39
Famielec J., Klima S., Korta S., Małecki P., (1999), Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998, Famielec J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120 k.
40
Klima S., (1999), Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 124-131.
41
Klima S., (1999), Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 68 s.
42
Klima S., (1999), Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 528, s. 23-32.
43
Klima S., (1998), Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 176-186.
44
Klima S., (1998), Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego. [W:] Wiktor J. (red.), Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 129-137.
45
Klima S., (1997), Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 19-26.
46
Klima S., (1997), Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 75-86.
47
Mikulski M., Klima S., (1997), Łączność. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 347-354.
48
Klima S., (1997), Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 16-40.
49
Klima S., (1996), Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 275-282.
50
Klima S., (1996), Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 113-127.
51
Klima S., Wąsowicz K., (1995), Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", nr 38, s. 125-135.
52
Klima S., (1995), Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, s. 3-22.
53
Klima S., (1995), Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-27.
54
Klima S., (1995), Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 109-121.
55
Klima S., Kudłacz T., (1994), Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, "Wiadomości Statystyczne", R. 39, nr 4 (395), s. 22-24.
56
Klima S., (1994), Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 102-125.
57
Klima S., (1994), Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie, Kraków : s.n., 52 s.
58
Klima S., (1993), Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 83-97.
59
Klima S., (1993), Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-27.
60
Klima S., Wydymus S., (1993), Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce, "Ekonomista", nr 4, s. 487-500.
61
Klima S., (1992), Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 77-88.
62
Klima S., (1992), Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego, Prom. Wydymus S., Kraków : , 209 k.
63
Klima S., (1992), III konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Ochrona środowiska" - "Ochrona gleb" (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992), "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 188-190.
64
Górka K., Klima S., (1991), Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce. [W:] Grygorczuk (red.), Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych, Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, s. 33-39.
65
Mikulski M., Klima S., (1991), Zagadnienia wstępne. [W:] Mikulski M. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-22.
66
Klima S., (1989), Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 292, s. 173-184.
67
Mikulski M., Klima S., (1988), Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 37-50.
68
Mikulski M., Klima S., (1988), Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 259-272.
69
Klima S., (1987), Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I), "Aura", nr 10 (178), s. 5-6.
70
Klima S., (1987), Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II), "Aura", nr 11 (179), s. 12-13.
71
Klima S., (1984), Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa, "Aura", nr 12 (144), s. 18-19.
72
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
73
Fajferek A., Klima S., Kudłacz T., Luchter B., (1993), Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 199 k.
74
Wydymus S., Klima S., (1993), Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
1
@article{UEK:2168331303,
author = "Stanisława Klima",
title = "Ekoinnowacje i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "57-69",
adress = "",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168319313,
author = "Stanisława Klima",
title = "The European Energy Policy and its Influence on the Diversification of the Fuel Market",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "173-186",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
url = {https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf},
isbn = "978-953-346-044-4",
}
3
@misc{UEK:2168319639,
author = "Krzysztof Wach and Stanisława Klima",
title = "Działalność naukowa i dydaktyczno-organizacyjna Profesora Stanisława Wydymusa",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "9-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
4
@article{UEK:2168313969,
author = "Stanisława Klima",
title = "Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "217-234",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.0822011},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/921/1064},
}
5
@misc{UEK:2168322295,
author = "Stanisława Klima",
title = "Ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom Handlu Zagranicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "48-49",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
6
@inbook{UEK:2168319683,
author = "Stanisława Klima",
title = "Rola rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "215-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
7
@inbook{UEK:2168309559,
author = "Stanisława Klima",
title = "Determinanty i bariery rozwoju krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "41-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
8
@inbook{UEK:2168283087,
author = "Stanisława Klima",
title = "Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "230-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
9
@inbook{UEK:2168258096,
author = "Stanisława Klima",
title = "Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "196-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
10
@unpublished{UEK:2168289143,
author = "Stanisława Klima",
title = "Kierunki eksportu polskich usług na rynki pozaunijne w warunkach liberalizacji handlu światowego",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "200-229",
year = "2013",
}
11
@unpublished{UEK:2168266938,
author = "Stanisława Klima",
title = "Koncepcja rozwoju zrównoważonego a innowacje ekologiczne",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "186-208",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168222310,
author = "Stanisława Klima",
title = "Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "11-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
13
@unpublished{UEK:2168318629,
author = "Stanisława Klima",
title = "Konkurencyjność eksportu - definicja, czynniki, miary",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "6-22",
year = "2010",
}
14
@inbook{UEK:2165615584,
author = "Stanisława Klima",
title = "Procesy integracyjne Ameryki Łacińskiej i ich wpływ na handel międzynarodowy",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "133-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
15
@unpublished{UEK:2168214085,
author = "Stanisława Klima",
title = "Latynoamerykański model integracji gospodarczej i jego wpływ na wymianę handlową",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "73-86",
year = "2009",
}
16
@unpublished{UEK:2165075340,
author = "Stanisława Klima",
title = "Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "108-122",
year = "2008",
}
17
@article{UEK:50827,
author = "Stanisława Klima",
title = "Wpływ polityki ekologicznej krajów na konkurencyjność korporacji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "73-87",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131630577},
}
18
@inbook{UEK:2165807474,
author = "Stanisława Klima and Piotr Serafin and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[346]-402",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
19
@inbook{UEK:2165795380,
author = "Stanisława Klima",
title = "Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "[16]-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3 zmienione",
isbn = "83-208-1600-9",
}
20
@article{UEK:2168219494,
author = "Stanisława Klima and Jacek Gwóźdź",
title = "Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "65-85",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615102},
}
21
@unpublished{UEK:2168266062,
author = "Stanisława Klima",
title = "Podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej konkurencyjności gospodarki",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002",
pages = "6-15",
year = "2003",
}
22
@unpublished{UEK:2168265530,
author = "Stanisława Klima",
title = "Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "34-40",
year = "2002",
}
23
@article{UEK:2168225420,
author = "Stanisława Klima",
title = "Regionalne aspekty ekorozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "105-119",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11622},
}
24
@inbook{UEK:2168225944,
author = "Stanisława Klima",
title = "Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń w świetle konwencji klimatycznej",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "252-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
25
@inbook{UEK:2168228790,
author = "Stanisława Klima",
title = "Wpływ programów pomocowych Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji proekologicznych w Polsce",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "300-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
26
@misc{UEK:2168278189,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr Małecki and Andrzej Guła",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
27
@inbook{UEK:2168253206,
author = "Stanisława Klima",
title = "Telefonia",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "364-366",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
28
@inbook{UEK:2168253212,
author = "Stanisława Klima",
title = "Telekomunikacja satelitarna",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "370-371",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
29
@misc{UEK:2168276981,
author = "Kazimierz Górka and Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr Małecki",
title = "Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska",
editor = Górka Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
30
@misc{UEK:2168276951,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr Małecki",
title = "Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
31
@inbook{UEK:2168253202,
author = "Stanisława Klima",
title = "Poczta",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "362-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
32
@article{UEK:2168233688,
author = "Stanisława Klima",
title = "Polityka regionalna Polski w świetle dostosowań do wymogów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "17-29",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11564},
}
33
@misc{UEK:2168277049,
author = "Józefa Famielec and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr Małecki and Jerzy Śleszyński and Maria Wierzbicka",
title = "Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
34
@inbook{UEK:2168253204,
author = "Stanisława Klima",
title = "Telegrafia",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "363-364",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
35
@inbook{UEK:2168241390,
author = "Stanisława Klima",
title = "Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "16-42",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
36
@inbook{UEK:2168253208,
author = "Stanisława Klima",
title = "Telekomunikacja bezprzewodowa",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "366-368",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1329-8",
}
37
@misc{UEK:2168277105,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Mieczysława Małecka and Piotr Małecki",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
38
@inbook{UEK:2168238522,
author = "Stanisława Klima",
title = "Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "514-523",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
39
@misc{UEK:2168276987,
author = "Józefa Famielec and Stanisława Klima and Stefan Korta and Piotr Małecki",
title = "Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998",
editor = Famielec Józefa,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
40
@inbook{UEK:2168241630,
author = "Stanisława Klima",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstwa w aspekcie proekologicznych systemów zarządzania",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "124-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
41
@book{UEK:2168245150,
author = "Stanisława Klima",
title = "Zarządzanie ochroną środowiska w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-86050-51-9",
}
42
@article{UEK:2168259582,
author = "Stanisława Klima",
title = "Wpływ polityki ekologicznej na konkurencyjność międzynarodową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "528",
pages = "23-32",
year = "1999",
}
43
@inbook{UEK:2168238664,
author = "Stanisława Klima",
title = "Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "176-186",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
44
@inbook{UEK:2168224686,
author = "Stanisława Klima",
title = "Rola marketingu w kształtowaniu rozwoju zrównoważonego",
booktitle = "Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "129-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-910502-9-7",
}
45
@inbook{UEK:2168238598,
author = "Stanisława Klima",
title = "Wpływ subwencji ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 2",
pages = "19-26",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
46
@article{UEK:2168234146,
author = "Stanisława Klima",
title = "Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "75-86",
year = "1997",
}
47
@inbook{UEK:2168253192,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Łączność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "347-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
48
@inbook{UEK:2168241388,
author = "Stanisława Klima",
title = "Środowisko geograficzne jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "16-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
49
@inbook{UEK:2168252974,
author = "Stanisława Klima",
title = "Miejsce i rola środowiska przyrodniczego w procesach integracyjnych Europy",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "275-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
50
@article{UEK:2168245790,
author = "Stanisława Klima",
title = "Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "113-127",
year = "1996",
}
51
@article{UEK:2168343181,
author = "Stanisława Klima and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Ocena wpływu komunikacji autobusowej na stan środowiska przyrodniczego Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie",
number = "38",
pages = "125-135",
year = "1995",
issn = "1231-9171",
}
52
@unpublished{UEK:2168265506,
author = "Stanisława Klima",
title = "Regionalna polityka ekologiczna w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
pages = "3-22",
year = "1995",
}
53
@inbook{UEK:2168241340,
author = "Stanisława Klima",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "15-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
54
@article{UEK:2168244652,
author = "Stanisława Klima",
title = "Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "109-121",
year = "1995",
}
55
@article{UEK:2168252220,
author = "Stanisława Klima and Tadeusz Kudłacz",
title = "Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 39, 4 (395)",
pages = "22-24",
year = "1994",
}
56
@unpublished{UEK:2168265632,
author = "Stanisława Klima",
title = "Środowisko przyrodnicze Makroregionu Południowo-Wschodniego w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "102-125",
year = "1994",
}
57
@book{UEK:2168245158,
author = "Stanisława Klima",
title = "Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
}
58
@article{UEK:53207,
author = "Stanisława Klima",
title = "Straty ekologiczne w rolnictwie województwa krakowskiego i problemy ich szacowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "83-97",
year = "1993",
}
59
@inbook{UEK:2168241338,
author = "Stanisława Klima",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "15-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
60
@article{UEK:2168265224,
author = "Stanisława Klima and Stanisław Wydymus",
title = "Społeczna racjonalność przestrzennej alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "487-500",
year = "1993",
}
61
@article{UEK:2168246304,
author = "Stanisława Klima",
title = "Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "77-88",
year = "1992",
}
62
@unpublished{UEK:2168274012,
author = "Stanisława Klima",
title = "Straty ekologiczne w rolnictwie na przykładzie województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
63
@misc{UEK:2168332513,
author = "Stanisława Klima",
title = "III konferencja naukowo-techniczna z cyklu Ochrona środowiska - Ochrona gleb (Ustroń-Jaszowiec, 14-16 października 1992)",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "188-190",
year = "1992",
}
64
@inbook{UEK:2168277445,
author = "Kazimierz Górka and Stanisława Klima",
title = "Wodochłonność produkcji przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy wodooszczędności : materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną nt.: Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych",
pages = "33-39",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwa Politechniki Białostockiej",
year = "1991",
}
65
@inbook{UEK:2168251366,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Zagadnienia wstępne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "7-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
66
@article{UEK:2168235122,
author = "Stanisława Klima",
title = "Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "292",
pages = "173-184",
year = "1989",
}
67
@article{UEK:2168249556,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "37-50",
year = "1988",
url = {},
}
68
@article{UEK:2168244374,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "259-272",
year = "1988",
}
69
@article{UEK:2168278289,
author = "Stanisława Klima",
title = "Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (I)",
journal = "Aura",
number = "10 (178)",
pages = "5-6",
year = "1987",
}
70
@article{UEK:2168278291,
author = "Stanisława Klima",
title = "Rachunek ekonomiczny ochrony środowiska (II)",
journal = "Aura",
number = "11 (179)",
pages = "12-13",
year = "1987",
}
71
@article{UEK:2168283555,
author = "Stanisława Klima",
title = "Zanieczyszczenie powietrza a zabytki Krakowa",
journal = "Aura",
number = "12 (144)",
pages = "18-19",
year = "1984",
}
72
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
73
@unpublished{UEK:2168266400,
author = "Antoni Fajferek and Stanisława Klima and Tadeusz Kudłacz and Bogusław Luchter",
title = "Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
74
@unpublished{UEK:2168252066,
author = "Stanisław Wydymus and Stanisława Klima",
title = "Społeczna racjonalność alokacji nakładów na ochronę środowiska naturalnego w Polsce i krajach EWG",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID