Publications of the selected author
1

Title:
A Young Audience's Expectations of a Contemporary Museum of Art = Oczekiwania młodej publiczności wobec współczesnego muzeum sztuki
Source:
Przegląd Socjologiczny. - T. 70, nr 2 (2021) , s. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidy funds from Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357712
article
2

Title:
"The Wayfarer" ("The Pedlar") by Hieronymus Bosch as an Archetypal Image of an 'Other-Stranger' = "Wędrowiec" Hieronima Boscha jako archetypiczny obraz "obcego-innego"
Source:
Przegląd Socjologii Jakościowej. - T. 16, nr 2 (2020) , s. 46-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Research program:
The paper was written within the statutory research of the Department of Sociology of Cracow University of Economics.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168347506
article
3

Author:
Jolanta Itrich-Drabarek , Przemysław Kisiel
Title:
Populism in the Visegrád Group Countries
Source:
Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR - London, New York: Routledge, 2020, s. 164-180 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in Governance and Public Policy)
ISBN:
978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168345442
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wprowadzenie
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 9-35
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335901
preface / summary
See main document
5

Title:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
300 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168335873
monograph
See related chapters
6

Title:
Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 56-66 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335903
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Museum's Space and Participation Practices of Exhibition Visitors
Source:
Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - t. 19, nr 4 (2018) , s. 167-182. - Tytuł numeru: Socjologia zamieszkiwania w kontekstach = Sociology of Dwelling in Contexts - Bibliogr.
Research program:
The paper was written within the statutory research of Department of Sociology of Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331281
article
8

Title:
Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow
Source:
Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / eds. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017, s. 261-278. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology of the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-953-7320-49-2
Nr:
2168315041
chapter in monograph
9

Title:
Miasto - w stronę ponowoczesnej wielokulturowości = The City - towards a Postmodern Multiculturalism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 55-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318605
article
10

Title:
Cultural Heritage and Social Practices of Participation
Source:
Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / eds. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017, s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was created within the framework of the Ministry of Science and Higher Education core funding for statutory R&D activities of the Department of Sociology of the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-953-7320-49-2
Nr:
2168315037
chapter in monograph
11

Title:
The Reception of Art in Times of Liquid Cultural Canon = Recepcja sztuki w czasach płynnego kanonu kulturowego
Source:
Specificity of Form or Specificity of Content? Studies in the Sociology of Art = Specyfika formy czy specyfika treści? Studia z zakresu socjologii sztuki / ed. Łukasz Trembaczowski - Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2017, s. 52-72, 56-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Folia Academiae)
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-61424-95-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320619
chapter in monograph
12

Title:
Zmiany w polu kultury : dynamika współczesnych form uczestnictwa w kulturze
Source:
Pomorskie poszerzenie pola kultury : dylematy - konteksty - działania / red. nauk. Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek - Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2017, s. 43-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-945316-4-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320581
chapter in monograph
13

Author:
Andrzej Zborowski , Krzysztof Faber , Małgorzata Sadowniczyk , Jacek Kowalczyk , Jacek Pająk , Piotr Górski , Anna Gubernat , Przemysław Kisiel , Krzysztof Jakóbik , Jolanta Kurkiewicz
Title:
Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego : debata panelowa
Source:
Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska - Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 2017, s. 223-239. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3
Access mode:
Nr:
2168324861
voice in discussion / interview
14

Title:
Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 311-335 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319265
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 387-406 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319269
chapter in textbook
See main document
16

Title:
Muzeum sztuki wobec zmieniającej się roli kultury
Source:
Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum : o zmieniającej się roli instytucji kultury / red. Elżbieta Nieroba, Borys Cymbrowski - Opole: Uniwersytet Opolski, 2016, s. 33-48 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach badań statutowych Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7395-735-0
Nr:
2168313457
chapter in monograph
17

Title:
Millennialsi - nowy uczestnik życia społecznego? = Millennials - a New Participant of the Contemporary Social Life?
Source:
Studia Socialia Cracoviensia. - t. 8, nr 1 (14) (2016) , s. 83-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311343
article
18

Title:
Sumienie człowieka współczesnego - perspektywa socjologiczna = The Conscience of Contemporary Man - Sociological Perspective
Source:
Sumienie : ujęcie interdyscyplinarne / red. Bożena Gulla, Marcin Cholewa - Kraków: Wydawnictwo "Scriptum", 2015, s. 157-167. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-64028-97-7
Access mode:
Nr:
2168301285
chapter in monograph
19

Title:
Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 345-360 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168269150
chapter in textbook
See main document
20

Title:
Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 289-305 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168269136
chapter in textbook
See main document
21

Title:
Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 45-66
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290387
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 94-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290371
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 48-60
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287973
chapter in textbook
See main document
24

Title:
Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego : refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych = Participation in Artistic Culture as a Form of Social Action. Reflection on Participation Patterns Based on Empirical Research on the Residents of Cracow
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
269 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 219)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-603-8
Nr:
2168246520
monograph
25

Title:
Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej : refleksje nad wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa = The Mental Types of Recipients of and Participation in Artistic Culture - Reflections on the Results of Research Carried out among Inhabitants of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 73-94. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256628
article
See main document
26

Title:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302677
chapter in textbook
See main document
27

Title:
Procesy społeczne
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302671
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 71-114
Signature:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306399
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 254-255
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288073
preface / summary
See main document
30

Title:
Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J. Goćkowskiego = Ethos of Science and Ethos of Scholar in J. Gockowski's Sociology of Science
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 47, z. 2 (188) (2011) , s. 203-215. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168240220
article
31

Title:
Charakterystyka badań i próby badawczej
Source:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 125-134. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218778
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 93-102 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52337
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Ogólna charakterystyka krakowskich przedsiębiorców
Source:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 135-157. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218782
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Nota metodologiczna
Source:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 54-56
Signature:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282941
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
System wartości krakowskich przedsiębiorców
Source:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 159-175. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218784
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze = Sociology of Art and the Sciences on Culture
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 45, z. 2 (180) (2009) , s. 207-216. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168240376
article
37

Title:
Kulturowe obrazy współczesnego dziecka
Source:
Dziecko a świat dorosłych / red. nauk. Małgorzata Duda, Bożena Gulla - Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2009, s. 27-40
Series:
(MR Małżeństwo i Rodzina)
ISBN:
978-83-7422-215-0
Nr:
2168241446
chapter in monograph
38

Title:
Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne
Source:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2009, s. 3-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1218/1/Magazyn
Nr:
2167678840
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 254-255
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315301
preface / summary
See main document
40

Title:
Procesy społeczne
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315385
chapter in textbook
See main document
41

Title:
Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 48-60
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315283
chapter in textbook
See main document
42

Title:
Historia sztuki a socjologia sztuki = History of Art and Sociology of Art
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 44, z. 1 (175) (2008) , s. 113-123. - Streszcz., summ.
Nr:
2168240368
article
43

Title:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315379
chapter in textbook
See main document
44

Title:
Kultura a wykluczenie społeczne
Source:
Przeciw wykluczeniu społecznemu / red. Małgorzata Duda, Bożena Gulla - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2008, s. 31-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-179-6
Nr:
2168241452
chapter in monograph
45

Title:
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 254-255
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168254594
preface / summary
See main document
46

Title:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315047
chapter in textbook
See main document
47

Title:
Procesy społeczne
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315055
chapter in textbook
See main document
48

Title:
Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 48-60
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2165687660
chapter in textbook
See main document
49

Title:
Sztuka we współczesnym mieszkaniu = Works of Art in Modern Apartments
Source:
Co znaczy mieszkać : szkice antropologiczne / wstęp i red. nauk. Grażyna Woroniecka - Warszawa: Trio, 2007, s. 120-135 - Bibliogr.
Series:
(Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne)
ISBN:
978-83-7436-089-0
Nr:
2168241464
chapter in monograph
50

Title:
Przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w świetle badań empirycznych
Source:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ2007, s. 25-40
Signature:
NP-1166/Magazyn
Nr:
2168278129
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Integracja i fragmentaryzacja - dwa oblicza współczesnej kultury
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 171-180
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132263
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Współczesne media a kultura artystyczna = Contemporary Media and Artistic Culture
Source:
Societas / Communitas. - 2(2) (2006) , s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241490
article
53

Title:
Społeczny wymiar komunikacji w społeczności akademickiej
Source:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 11-15
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166512044
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Potoczne i kwalifikowane postawy wobec pojęcia "dzieło sztuki" = The Popular and Qualified Response to the Notion of a 'Work of Art'
Source:
Przegląd Socjologiczny. - T. 55/2 (2006) , s. 11-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240396
article
55

Title:
Sztuka jako przedmiot badań : podejście autoteliczne i instrumentalne = The Arts as a Subject of Studies
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 42, z. 3 (169) (2006) , s. 391-397. - Streszcz., summ.
Nr:
2168240360
article
56

Title:
Normy moralne Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego
Source:
Principia. - t. 45-46 (2006) , s. 187-198
Nr:
2168240748
article
57

Title:
Profesor Janusz Goćkowski - sylwetka uczonego
Source:
Reguły i działania / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak] - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005, s. 11-13
ISBN:
83-89709-24-4
Nr:
2168241694
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Etos uczonych a wyzwania współczesności
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 233-242
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166556544
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa = The Cognitive Value of Art from a Sociological Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005) , s. 51-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52966
article
See main document
60

Title:
Badanie uczestnictwa a tożsamość współczesnej kultury artystycznej
Source:
Reguły i działania / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak] - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005, s. 213-227
ISBN:
83-89709-24-4
Nr:
2168241700
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Globalisation and Artistic Culture
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 87-100 - Bibliogr.
Nr:
2166409218
article
62

Title:
Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego
Redaktor:
Chałubiński Mirosław
, Delorme Andrzej
, Sikora Marek
, Woźniak Anna
Publisher address:
Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005
Physical description:
485 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Bibliogr. przy wybranych rozdz.
ISBN:
83-89709-24-4
Nr:
2168241686
monograph
See related chapters
63

Title:
Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji : uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań = Application of Information Technologies in Functioning of Organisation : Universities in the Face of New Challenge
Source:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 181-196
ISBN:
83-7464-015-4
Nr:
2166524645
chapter in monograph
64

Title:
Perspektywy działalności naukowo-badawczej wspomaganej przez technologie informacyjne : szanse i zagrożenia = Perspectives of Research Activity Aided by Information Technologies : Opportunities and Threats
Source:
Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 197-208
ISBN:
83-7464-015-4
Nr:
2166526901
chapter in monograph
65

Title:
Globalizacja a kultura artystyczna
Source:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-8]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240926
article
66

Author:
Ryszard Borowiecki , Dorota Ilczuk , Jarosław Kaczmarek , Przemysław Kisiel , Tadeusz Kudłacz , Agnieszka Odorowicz , Zbigniew Olesiński , Tomasz Rojek , Wiesław Wańkowicz , Jacek Wilczyński
Title:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monograph
67

Title:
Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej
Source:
Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok Suwałki - Wigry / red. Janusz Gajda, Jadwiga Izdebska - Suwałki: Wydaw. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, 2004, s. 59-69 - Bibliogr.
ISBN:
83-60018-00-6
Nr:
2168241468
chapter in conference materials
68

Title:
Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce
Source:
Principia. - t. 39 (2004) , s. 205-217
Nr:
2168240746
article
69

Title:
Sztuka w perspektywie socjologii - uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego
Source:
Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze, 20-21.10.2003 r. / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 310-319
Series:
(Biblioteka Colloquia Communia ; nr 47)
ISBN:
83-7322-751-2
Nr:
2168240726
chapter in conference materials
70

Title:
Wolontariat w Polsce - próba socjologicznej charakterystyki zjawiska
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 223-237 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235660
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Uczestnictwo w kulturze artystycznej - między transformacją a wyzwaniami nowego wieku = Participation in Artistic Culture - between Transformation and the Challenges of the New Century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 661 (2004) , s. 27-41. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220228
article
See main document
72

Title:
Współczesna kultura artystyczna : społeczny wymiar uczestnictwa = Contemporary Artistic Culture : the Social Dimension of Participation
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
185 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 159)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-168-9
Nr:
2168223080
monograph
73

Title:
Recepcja dzieła sztuki - model demokratyczny i arystokratyczny
Source:
Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski - Kraków: Wydaw. Adam Marszałek, 2003, s. 321-328
Series:
(Colloquia Communia ; nr (73), 2)
ISBN:
83-7322-595-1
Nr:
2168241670
chapter in monograph
74

Title:
The Cognitive Value of Art in a Sociological Perspectives
Source:
Organon. - No. 32 (2003) , s. 121-133. - [odczyt: 03.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240740
article
75

Title:
Swoistość uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-20]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240924
article
76

Title:
Społeczna percepcja dzieła sztuki - model analizy = The Social Perception of a Work of Art - A Model of Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234788
article
See main document
77

Title:
Pojęcie "dzieło sztuki" a socjologiczna analiza sztuki = The Term "Work of Art" Versus the Sociological Analysis of Art
Source:
Przegląd Socjologiczny. - T. 50/2 (2001) , s. 9-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240390
article
78

Title:
Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej
Source:
Zagadnienie rosyjskie : myślenie o Rosji - oglądy i obrazy spraw rosyjskich / red. Michał Bohun, Janusz Goćkowski - Kraków: Secesja, 2000, s. 185-200
ISBN:
83-87345-76-8
Nr:
2168254310
chapter in conference materials
79

Title:
Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 187-197 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240348
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Physical description:
97 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-035-6
Nr:
2168240208
academic script
81

Title:
Kręgi kompetencji estetycznej
Source:
Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1999, s. 223-238
ISBN:
83-87345-80-6
Nr:
2168241516
chapter in conference materials
See main document
82

Title:
Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości = Social Determinants of Entrepreneurship - Social Attitudes Towards Entrepreneurship
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240226
chapter in conference materials
See main document
83

Author:
Janusz Goćkowski , Przemysław Kisiel
Title:
Nieuczciwość w życiu naukowym : refleksja nad wynikami badań empirycznych
Source:
Nauka. - nr 2 (1999) , s. 41-56
Nr:
2168240382
article
84

Title:
Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze
Redaktor:
Goćkowski Janusz
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1999
Physical description:
343 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-87345-80-6
Nr:
2168241506
conference materials
See related chapters
85

Author:
Janusz Goćkowski , Przemysław Kisiel
Title:
Tradycja elekcji i tradycja krytyki elekcji : elity polskie a życie polskie
Source:
Rozważania o tradycji i ethosie / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski - Kraków: Baran i Suszczyński, 1998, s. 167-209 - Bibliogr.
Series:
(Cywilizacja, Tradycja, Ethos)
ISBN:
83-85109-69-2
Nr:
2168241496
chapter in monograph
86

Author:
Janusz Goćkowski , Przemysław Kisiel
Title:
Model "obserwatora" i model "terapeuty" w socjologii nauki
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 34, z. 4 (138) (1998) , s. 561-574 - Bibliogr.
Nr:
2168240356
article
87

Title:
Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Source:
Rozważania o tradycji i ethosie / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski - Kraków: Baran i Suszczyński, 1998, s. 229-257
Series:
(Cywilizacja, Tradycja, Ethos)
ISBN:
83-85109-69-2
Nr:
2168241498
chapter in monograph
88

Title:
Obrazy świata społecznego w sztukach plastycznych
Source:
Oglądy i obrazy świata społecznego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997, s. 227-234
Series:
(Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 33)
ISBN:
83-7092-024-1
Nr:
2168240184
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Hieronima Boscha Theatrum Mundi
Source:
Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997, s. 13-37
Series:
(Cywilizacja, Tradycja, Ethos)
ISBN:
83-85845-78-X
Nr:
2168241500
chapter in conference materials
90

Title:
Komunikowanie się w kręgach kultury artystycznej
Source:
Porozumiewanie się i współpraca uczonych / red. Janusz Goćkowski, Marek Sikora - Kraków: Secesja, 1997, s. 317-330
ISBN:
83-86077-99-9
Nr:
2168241504
chapter in monograph
91

Title:
Oglądy i obrazy świata społecznego
Redaktor:
Goćkowski Janusz
Publisher address:
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997
Physical description:
322 s.: il.; 24 cm
Series:
(Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 33)
Notes:
Bibliogr. przy wybranych rozdz.
ISBN:
83-7092-024-1
Nr:
2168240176
monograph
See related chapters
92

Title:
Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
97 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-73-4
Nr:
2168240090
academic script
93

Author:
Jerzy Baradziej , Przemysław Kisiel
Title:
Społeczeństwo a ekologia = Society and Ecology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Etnographicae. - z. 34 (1996) , s. 71-78. - Summ.
Nr:
2168240790
article
94

Title:
Sociology of the Work of Art : Initial Conditions and Model of Analysis = Socjologia dzieła sztuki : (założenia i model analizy)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 454 (1995) , s. 61-74. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240198
article
See main document
95

Title:
Sztuka i nauka : dwa typy tradycji i kręgów społecznych
Source:
Nauka : tożsamość i tradycja / red. Janusz Goćkowski, Stanisław Marmuszewski - Kraków: Universitas, 1995, s. 237-247
ISBN:
83-7052-219-X
Nr:
2168241492
chapter in monograph
96

Title:
Żebracy w malarstwie : (na przykładzie twórczości Hieronima Boscha)
Source:
Żebracy w Polsce / red. Stanisław Marmuszewski, Andrzej Bukowski - Kraków: Wydaw. Baran i Suszczyński, 1995, s. 51-62
ISBN:
83-85845-37-2
Nr:
2168241494
chapter in monograph
97

Author:
Jerzy Baradziej , Przemysław Kisiel
Title:
Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym
Source:
Universitas. - nr 14-15/2-3 (1995) , s. 30-35
Nr:
2168240758
article
98

Author:
Janusz Goćkowski , Przemysław Kisiel
Title:
Elita polityczna spod znaku opozycji
Source:
Solidarność a wychodzenie Polski z komunizmu - Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a, 1995, s. 160-174
Series:
(Historia i Idee ; z. 3)
ISBN:
83-85937-35-8
Nr:
2168257348
chapter in monograph
99

Title:
Patologia i terapia życia naukowego
Redaktor:
Goćkowski Janusz
Publisher address:
Kraków: Universitas, 1994
Physical description:
232 s.; 24 cm
Series:
(Select)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7052-164-9
Nr:
2168240186
monograph
See related chapters
100

Title:
Ethos uczonych we współczesnym życiu naukowym
Source:
Patologia i terapia życia naukowego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL - Kraków: Universitas, 1994, s. 173-180
Series:
(Select)
ISBN:
83-7052-164-9
Nr:
2168240188
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Przemysław Kisiel , Janusz Goćkowski
Title:
Wprowadzenie
Source:
Patologia i terapia życia naukowego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL - Kraków: Universitas, 1994, s. 7-8
Series:
(Select)
ISBN:
83-7052-164-9
Nr:
2168292009
preface / summary
See main document
102

Title:
Model socjologicznej analizy form artystycznych
Source:
Modele nauki : studia z zakresu filozofii i socjologii nauki / red. Janusz Goćkowski, Marek Sikora - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993, s. 169-200
Series:
(Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; T. 12)
ISBN:
83-7092-003-9
Nr:
2168240752
chapter in monograph
103

Title:
Etykieta językowa a wzory kultury
Source:
Polska etykieta językowa / red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik - Wrocław: Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", 1992, s. 9-14
Series:
(Język a kultura ; t. 6)
ISBN:
83-7044-045-2
Access mode:
Nr:
2168240190
chapter in monograph
104

Title:
Współczesne życie naukowe a etos uczonych
Source:
Przełom i wyzwanie : pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń, 19-22 września 1990 / oprac. Antoni Sułek, Włodzimierz Wincławski - Warszawa; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991, s. 306-311
ISBN:
83-85263-29-2
Nr:
2168241510
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
100[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KSoc/1/2009/S/522
Signature:
NP-1218/2/Magazyn
Nr:
2168228274
unpublished scientific work
2

Title:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
69 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
19/KSoc/1/2006/S/294
Signature:
NP-1121/Magazyn
Nr:
2168220720
unpublished scientific work
3

Title:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KSoc/1/2005/S/229
Signature:
NP-1051/Magazyn
Nr:
2168266802
unpublished scientific work
4

Title:
Formy uczestnictwa w kulturze artystycznej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Physical description:
24 k.: il.; 30 cm
Research program:
38/KSocj/2003/1/S
Signature:
NP-896/Magazyn
Nr:
2168267130
unpublished scientific work
1
A Young Audience's Expectations of a Contemporary Museum of Art = Oczekiwania młodej publiczności wobec współczesnego muzeum sztuki / Przemysław KISIEL // Przegląd Socjologiczny. - T. 70, nr 2 (2021), s. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1250. - ISSN 0033-2356
2
"The Wayfarer" ("The Pedlar") by Hieronymus Bosch as an Archetypal Image of an 'Other-Stranger' = "Wędrowiec" Hieronima Boscha jako archetypiczny obraz "obcego-innego" / Przemysław KISIEL // Przegląd Socjologii Jakościowej. - T. 16, nr 2 (2020), s. 46-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume50/PSJ_16_2_Kisiel.pdf. - ISSN 1733-8069
3
Populism in the Visegrád Group Countries / Jolanta Itrich-Drabarek, Przemysław KISIEL // W: Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms / ed. Stanisław MAZUR. - London, New York: Routledge, 2020. - (Routledge Studies in Governance and Public Policy). - S. 164-180. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2
4
Wprowadzenie / Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 9-35. - ISBN 978-83-65390-01-1
5
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 300 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65390-01-1
6
Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością / Przemysław KISIEL // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 56-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
7
Museum's Space and Participation Practices of Exhibition Visitors / Przemysław KISIEL // Miscellanea Anthropologica et Sociologica. - t. 19, nr 4 (2018), s. 167-182. - Summ.. - Tytuł numeru: Socjologia zamieszkiwania w kontekstach = Sociology of Dwelling in Contexts. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/download/2754/2202. - ISSN 2084-2937
8
Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow / Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL // W: Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / eds. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac. - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017. - S. 261-278. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7320-49-2
9
Miasto - w stronę ponowoczesnej wielokulturowości = The City - towards a Postmodern Multiculturalism / Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 55-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1277/960. - ISSN 1898-6447
10
Cultural Heritage and Social Practices of Participation / Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL // W: Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism / eds. Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac. - Pula: Juraj Dobrila University of Pula, 2017. - S. 67-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7320-49-2
11
The Reception of Art in Times of Liquid Cultural Canon = Recepcja sztuki w czasach płynnego kanonu kulturowego / Przemysław KISIEL // W: Specificity of Form or Specificity of Content? Studies in the Sociology of Art = Specyfika formy czy specyfika treści? Studia z zakresu socjologii sztuki / ed. Łukasz Trembaczowski. - Katowice: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2017. - (Folia Academiae). - S. 52-72, 56-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61424-95-6
12
Zmiany w polu kultury : dynamika współczesnych form uczestnictwa w kulturze / Przemysław KISIEL // W: Pomorskie poszerzenie pola kultury : dylematy - konteksty - działania / red. nauk. Cezary Obracht-Prondzyński, Piotr Zbieranek. - Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2017. - S. 43-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-945316-4-5. - Pełny tekst: https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-wns/71913/files/pomorskie_poszerzenie_pola_kultury_dylematy-konteksty-dzialania.pdf
13
Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego : debata panelowa / Andrzej Zborowski, Krzysztof Faber, Małgorzata Sadowniczyk, Jacek Kowalczyk, Jacek Pająk, Piotr Górski, Anna Gubednat, Przemysław KISIEL, Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ // W: Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej = Demographic Situation of Małopolska Region as a Challenge for Social and Economic Policy / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska. - Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. - S. 223-239. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3. - Pełny tekst: http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
14
Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych / Przemysław KISIEL // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 311-335. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
15
Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze / Przemysław KISIEL // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 387-406. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
16
Muzeum sztuki wobec zmieniającej się roli kultury / Przemysław KISIEL // W: Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum : o zmieniającej się roli instytucji kultury / red. Elżbieta Nieroba, Borys Cymbrowski. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2016. - S. 33-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-735-0
17
Millennialsi - nowy uczestnik życia społecznego? = Millennials - a New Participant of the Contemporary Social Life? / Przemysław KISIEL // Studia Socialia Cracoviensia. - t. 8, nr 1 (14) (2016), s. 83-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/1876. - ISSN 2081-139X
18
Sumienie człowieka współczesnego - perspektywa socjologiczna = The Conscience of Contemporary Man - Sociological Perspective / Przemysław KISIEL // W: Sumienie : ujęcie interdyscyplinarne / red. Bożena Gulla, Marcin Cholewa. - Kraków: Wydawnictwo "Scriptum", 2015. - S. 157-167. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64028-97-7
19
Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze / Przemysław KISIEL // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 345-360. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=346=Fit
20
Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych / Przemysław KISIEL // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 289-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=290=Fit
21
Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny / Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 45-66
22
Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony / Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 94-113. - Bibliogr.
23
Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 48-60. - ISBN 978-83-01-14872-0
24
Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego : refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych = Participation in Artistic Culture as a Form of Social Action. Reflection on Participation Patterns Based on Empirical Research on the Residents of Cracow / Przemysław KISIEL. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 269 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 219). - ISBN 978-83-7252-603-8
25
Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej : refleksje nad wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa = The Mental Types of Recipients of and Participation in Artistic Culture - Reflections on the Results of Research Carried out among Inhabitants of Cracow / Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 73-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
27
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
28
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 71-114
29
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 254-255. - ISBN 978-83-01-14872-0
30
Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J. Goćkowskiego = Ethos of Science and Ethos of Scholar in J. Gockowski's Sociology of Science / Przemysław KISIEL // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 47, z. 2 (188) (2011), s. 203-215. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
31
Charakterystyka badań i próby badawczej / Przemysław KISIEL // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 125-134. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
32
Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji / Przemysław KISIEL // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 93-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
33
Ogólna charakterystyka krakowskich przedsiębiorców / Przemysław KISIEL // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 135-157. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
34
Nota metodologiczna / Przemysław KISIEL // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 54-56
35
System wartości krakowskich przedsiębiorców / Przemysław KISIEL // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 159-175. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
36
Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze = Sociology of Art and the Sciences on Culture / Przemysław KISIEL // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 45, z. 2 (180) (2009), s. 207-216. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
37
Kulturowe obrazy współczesnego dziecka / Przemysław KISIEL // W: Dziecko a świat dorosłych / red. nauk. Małgorzata Duda, Bożena Gulla. - Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2009. - (MR Małżeństwo i Rodzina). - S. 27-40. - ISBN 978-83-7422-215-0
38
Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2009), s. 3-31. - Bibliogr.
39
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 254-255. - ISBN 978-83-01-14872-0
40
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
41
Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 48-60. - ISBN 978-83-01-14872-0
42
Historia sztuki a socjologia sztuki = History of Art and Sociology of Art / Przemysław KISIEL // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 44, z. 1 (175) (2008), s. 113-123. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
43
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
44
Kultura a wykluczenie społeczne / Przemysław KISIEL // W: Przeciw wykluczeniu społecznemu / red. Małgorzata Duda, Bożena Gulla. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2008. - S. 31-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-179-6
45
Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 254-255. - ISBN 978-83-01-14872-0
46
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
47
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
48
Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze / Przemysław KISIEL // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 48-60. - ISBN 978-83-01-14872-0
49
Sztuka we współczesnym mieszkaniu = Works of Art in Modern Apartments / Przemysław KISIEL // W: Co znaczy mieszkać : szkice antropologiczne / wstęp i red. nauk. Grażyna Woroniecka. - Warszawa: Trio, 2007. - (Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne). - S. 120-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7436-089-0
50
Przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w świetle badań empirycznych / Przemysław KISIEL // W: Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - (2007), s. 25-40
51
Integracja i fragmentaryzacja - dwa oblicza współczesnej kultury / Przemysław KISIEL // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 171-180. - ISBN 978-83-7252-345-7
52
Współczesne media a kultura artystyczna = Contemporary Media and Artistic Culture / Przemysław KISIEL // Societas / Communitas : półrocznik Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. - 2(2) (2006), s. 107-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1895-6890
53
Społeczny wymiar komunikacji w społeczności akademickiej / Przemysław KISIEL // W: Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 11-15. - ISBN 83-7252-307-X
54
Potoczne i kwalifikowane postawy wobec pojęcia "dzieło sztuki" = The Popular and Qualified Response to the Notion of a 'Work of Art' / Przemysław KISIEL // Przegląd Socjologiczny. - T. 55/2 (2006), s. 11-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2356
55
Sztuka jako przedmiot badań : podejście autoteliczne i instrumentalne = The Arts as a Subject of Studies / Przemysław KISIEL // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 42, z. 3 (169) (2006), s. 391-397. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
56
Normy moralne Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego / Przemysław KISIEL // Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. - t. 45-46 (2006), s. 187-198. - ISSN 0867-5392
57
Profesor Janusz Goćkowski - sylwetka uczonego / Przemysław KISIEL // W: Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak]. - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, [2005]. - S. 11-13. - ISBN 83-89709-24-4
58
Etos uczonych a wyzwania współczesności / Przemysław KISIEL // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 233-242. - ISBN 83-7252-284-7
59
Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa = The Cognitive Value of Art from a Sociological Perspective / Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005), s. 51-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/109842994. - ISSN 0208-7944
60
Badanie uczestnictwa a tożsamość współczesnej kultury artystycznej / Przemysław KISIEL // W: Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak]. - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, [2005]. - S. 213-227. - ISBN 83-89709-24-4
61
Globalisation and Artistic Culture / Przemysław KISIEL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 87-100. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
62
Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak]. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, [2005]. - 485 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy wybranych rozdz. - ISBN 83-89709-24-4
63
Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji : uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań = Application of Information Technologies in Functioning of Organisation : Universities in the Face of New Challenge / Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 181-196. - ISBN 83-7464-015-4
64
Perspektywy działalności naukowo-badawczej wspomaganej przez technologie informacyjne : szanse i zagrożenia = Perspectives of Research Activity Aided by Information Technologies : Opportunities and Threats / Przemysław KISIEL // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the Example of Academic Community of AGH University Of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / red. Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 197-208. - ISBN 83-7464-015-4
65
Globalizacja a kultura artystyczna / Przemysław KISIEL // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(4) (2004), s. [1-8]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/pk_limes1(4).pdf
66
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Dorota Ilczuk, Jarosław KACZMAREK, Przemysław KISIEL, Tadeusz KUDŁACZ, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Tomasz ROJEK, Wiesław Wańkowicz, Jacek WILCZYŃSKI]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 118 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89355-47-7
67
Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej / Przemysław KISIEL // W: Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok Suwałki - Wigry / red. Janusz Gajda, Jadwiga Izdebska. - Suwałki: Wydaw. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, 2004. - S. 59-69. - Bibliogr. - ISBN 83-60018-00-6
68
Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce / Przemysław KISIEL // Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. - t. 39 (2004), s. 205-217. - ISSN 0867-5392
69
Sztuka w perspektywie socjologii - uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego / Przemysław KISIEL // W: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze, 20-21.10.2003 r. / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Anna Woźniak. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. - (Biblioteka Colloquia Communia. Seria Idee i Ludzie Demokracji ; nr 47). - S. 310-319. - ISBN 83-7322-751-2
70
Wolontariat w Polsce - próba socjologicznej charakterystyki zjawiska / Przemysław KISIEL // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 223-237. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
71
Uczestnictwo w kulturze artystycznej - między transformacją a wyzwaniami nowego wieku = Participation in Artistic Culture - between Transformation and the Challenges of the New Century / Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 661 (2004), s. 27-41. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68698477. - ISSN 0208-7944
72
Współczesna kultura artystyczna : społeczny wymiar uczestnictwa = Contemporary Artistic Culture : the Social Dimension of Participation / Przemysław KISIEL. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 185 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 159). - ISBN 83-7252-168-9
73
Recepcja dzieła sztuki - model demokratyczny i arystokratyczny / Przemysław KISIEL // W: Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski. - Kraków: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - (Colloquia Communia, ISSN 0239-6815 ; nr (73), 2). - S. 321-328. - ISBN 83-7322-595-1
74
The Cognitive Value of Art in a Sociological Perspectives / Przemysław KISIEL // Organon. - No. 32 (2003), s. 121-133. - [odczyt: 03.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Organon/Organon-r2008-t37_(40)/Organon-r2008-t37_(40)-s269-294/Organon-r2008-t37_(40)-s269-294.pdf. - ISSN 0078-6500
75
Swoistość uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej / Przemysław KISIEL // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. [1-20]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/pk_limes1(2).pdf
76
Społeczna percepcja dzieła sztuki - model analizy = The Social Perception of a Work of Art - A Model of Analysis / Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11593. - ISSN 0208-7944
77
Pojęcie "dzieło sztuki" a socjologiczna analiza sztuki = The Term "Work of Art" Versus the Sociological Analysis of Art / Przemysław KISIEL // Przegląd Socjologiczny. - T. 50/2 (2001), s. 9-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2356
78
Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej / Przemysław KISIEL // W: Zagadnienie rosyjskie : myślenie o Rosji - oglądy i obrazy spraw rosyjskich / red. Michał Bohun, Janusz Goćkowski. - Kraków: Secesja, 2000. - S. 185-200. - ISBN 83-87345-76-8
79
Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie / Przemysław KISIEL // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 187-197. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
80
Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy / Przemysław KISIEL. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - 97 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-035-6
81
Kręgi kompetencji estetycznej / Przemysław KISIEL // W: Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1999. - S. 223-238. - ISBN 83-87345-80-6
82
Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości = Social Determinants of Entrepreneurship - Social Attitudes Towards Entrepreneurship / Przemysław KISIEL // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
83
Nieuczciwość w życiu naukowym : refleksja nad wynikami badań empirycznych / Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL // Nauka. - nr 2 (1999), s. 41-56. - ISSN 1231-8515
84
Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1999. - 343 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-87345-80-6
85
Tradycja elekcji i tradycja krytyki elekcji : elity polskie a życie polskie / Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL // W: Rozważania o tradycji i ethosie / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski. - Kraków: Baran i Suszczyński, 1998. - (Cywilizacja, Tradycja, Ethos). - S. 167-209. - Bibliogr. - ISBN 83-85109-69-2
86
Model "obserwatora" i model "terapeuty" w socjologii nauki / Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 34, z. 4 (138) (1998), s. 561-574. - Bibliogr. - ISSN 0044-1619
87
Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Przemysław KISIEL // W: Rozważania o tradycji i ethosie / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski. - Kraków: Baran i Suszczyński, 1998. - (Cywilizacja, Tradycja, Ethos). - S. 229-257. - ISBN 83-85109-69-2
88
Obrazy świata społecznego w sztukach plastycznych / Przemysław KISIEL // W: Oglądy i obrazy świata społecznego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997. - (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 33). - S. 227-234. - ISBN 83-7092-024-1
89
Hieronima Boscha Theatrum Mundi / Przemysław KISIEL // W: Rozmyślania o cywilizacji / red. Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski. - Kraków: Baran i Suszczyński, 1997. - (Cywilizacja, Tradycja, Ethos). - S. 13-37. - ISBN 83-85845-78-X
90
Komunikowanie się w kręgach kultury artystycznej / Przemysław KISIEL // W: Porozumiewanie się i współpraca uczonych / red. Janusz Goćkowski, Marek Sikora. - Kraków: Secesja, 1997. - S. 317-330. - ISBN 83-86077-99-9
91
Oglądy i obrazy świata społecznego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997. - 322 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych rozdz. - (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 33). - ISBN 83-7092-024-1
92
Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy / Przemysław KISIEL. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 97 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-73-4
93
Społeczeństwo a ekologia = Society and Ecology / Jerzy Baradziej, Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Etnographicae. - z. 34 (1996), s. 71-78. - Summ. - ISSN 0083-4327
94
Sociology of the Work of Art : Initial Conditions and Model of Analysis = Socjologia dzieła sztuki : (założenia i model analizy) / Przemysław KISIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 454 (1995), s. 61-74. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Sztuka i nauka : dwa typy tradycji i kręgów społecznych / Przemysław KISIEL // W: Nauka : tożsamość i tradycja / red. Janusz Goćkowski, Stanisław Marmuszewski. - Kraków: Universitas, cop. 1995. - S. 237-247. - ISBN 83-7052-219-X
96
Żebracy w malarstwie : (na przykładzie twórczości Hieronima Boscha) / Przemysław KISIEL // W: Żebracy w Polsce / red. Stanisław Marmuszewski, Andrzej Bukowski. - Kraków: Wydaw. Baran i Suszczyński, 1995. - S. 51-62. - ISBN 83-85845-37-2
97
Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym / Jerzy Baradziej, Przemysław KISIEL // Universitas : twórczość, wiedza, wykształcenie. - nr 14-15/2-3 (1995), s. 30-35. - ISSN 1232-6631
98
Elita polityczna spod znaku opozycji / Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL // W: Solidarność a wychodzenie Polski z komunizmu : studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". - Gdańsk: Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a, 1995. - (Historia i Idee ; z. 3). - S. 160-174. - ISBN 83-85937-35-8
99
Patologia i terapia życia naukowego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Kraków : Universitas, 1994. - 232 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Select). - ISBN 83-7052-164-9
100
Ethos uczonych we współczesnym życiu naukowym / Przemysław KISIEL // W: Patologia i terapia życia naukowego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Kraków: Universitas, 1994. - (Select). - S. 173-180. - ISBN 83-7052-164-9
101
Wprowadzenie / Przemysław KISIEL, Janusz Goćkowski // W: Patologia i terapia życia naukowego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Kraków: Universitas, 1994. - (Select). - S. 7-8. - ISBN 83-7052-164-9
102
Model socjologicznej analizy form artystycznych / Przemysław KISIEL // W: Modele nauki : studia z zakresu filozofii i socjologii nauki / red. Janusz Goćkowski, Marek Sikora. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993. - (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; T. 12). - S. 169-200. - ISBN 83-7092-003-9
103
Etykieta językowa a wzory kultury / Przemysław KISIEL // W: Polska etykieta językowa / red. Janusz Anusiewicz, Małgorzata Marcjanik. - Wrocław: Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", 1992. - (Język a kultura, ISSN 1232-9657 ; t. 6). - S. 9-14. - ISBN 83-7044-045-2. - Pełny tekst: https://web.archive.org/web/20070401230415/http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl:80/jk/pobierz.php?JK-06/JK06-kisiel.pdf
104
Współczesne życie naukowe a etos uczonych / Przemysław Kisiel // W: Przełom i wyzwanie : pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń, 19-22 września 1990 / oprac. Antoni Sułek, Włodzimierz Wincławski. - Warszawa; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991. - S. 306-311. - ISBN 83-85263-29-2
105
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; [Anna KARWIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna PAWLINA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 100[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA ; autorzy: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 69 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
107
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Formy uczestnictwa w kulturze artystycznej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Przemysław KISIEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - 24 k. : il. ; 30 cm
1
Kisiel P., (2021), A Young Audience's Expectations of a Contemporary Museum of Art, "Przegląd Socjologiczny", T. 70, nr 2, s. 11-28; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1250
2
Kisiel P., (2020), "The Wayfarer" ("The Pedlar") by Hieronymus Bosch as an Archetypal Image of an 'Other-Stranger', "Przegląd Socjologii Jakościowej", T. 16, nr 2, s. 46-61; http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume50/PSJ_16_2_Kisiel.pdf
3
Itrich-Drabarek J., Kisiel P., (2020), Populism in the Visegrád Group Countries. [W:] MAZUR S. (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms, London, New York : Routledge, s. 164-180.
4
Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K., (2019), Wprowadzenie. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-35.
5
Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), (2019), Miasto, ekonomia, kultura: księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 300 s.
6
Kisiel P., (2019), Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością. [W:] KISIEL P., URBANIAK A., WARMIŃSKA-ZYGMUNT K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 56-66.
7
Kisiel P., (2018), Museum's Space and Participation Practices of Exhibition Visitors, "Miscellanea Anthropologica et Sociologica", t. 19, nr 4, s. 167-182; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/download/2754/2202
8
Karwińska A., Kisiel P., (2017), Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow. [W:] Urošević N., Rakitovac (red.), Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism, Pula : Juraj Dobrila University of Pula, s. 261-278.
9
Kisiel P., (2017), Miasto - w stronę ponowoczesnej wielokulturowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 55-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1277/960
10
Karwińska A., Kisiel P., (2017), Cultural Heritage and Social Practices of Participation. [W:] Urošević N., Rakitovac (red.), Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism, Pula : Juraj Dobrila University of Pula, s. 67-81.
11
Kisiel P., (2017), The Reception of Art in Times of Liquid Cultural Canon. [W:] Trembaczowski Ł. (red.), Specificity of Form or Specificity of Content? Studies in the Sociology of Art, Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, s. 52-72, 56-77.
12
Kisiel P., (2017), Zmiany w polu kultury : dynamika współczesnych form uczestnictwa w kulturze. [W:] Obracht-Prondzyński C., Zbieranek P. (red.), Pomorskie poszerzenie pola kultury : dylematy - konteksty - działania, Gdańsk : Nadbałtyckie Centrum Kultury, s. 43-59.
13
Zborowski A., Faber K., Sadowniczyk M., Kowalczyk J., Pająk J., Górski P., Gubernat A., Kisiel P., Jakóbik K., Kurkiewicz J., "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej", s. 223-239; http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf
14
Kisiel P., (2017), Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 311-335.
15
Kisiel P., (2017), Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 387-406.
16
Kisiel P., (2016), Muzeum sztuki wobec zmieniającej się roli kultury. [W:] Nieroba E., Cymbrowski B. (red.), Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum : o zmieniającej się roli instytucji kultury, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 33-48.
17
Kisiel P., (2016), Millennialsi - nowy uczestnik życia społecznego?, "Studia Socialia Cracoviensia", t. 8, nr 1 (14), s. 83-94; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/1876
18
Kisiel P., (2015), Sumienie człowieka współczesnego - perspektywa socjologiczna. [W:] Gulla B., Cholewa M. (red.), Sumienie : ujęcie interdyscyplinarne, Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", s. 157-167.
19
Kisiel P., (2013), Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 345-360.
20
Kisiel P., (2013), Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 289-305.
21
Kisiel P., Warmińska K., (2013), Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 45-66.
22
Kisiel P., Warmińska K., (2013), Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 94-113.
23
Kisiel P., (2012), Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48-60.
24
Kisiel P., (2012), Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego: refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 219), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 269 s.
25
Kisiel P., (2012), Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej : refleksje nad wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 73-94.
26
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
27
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
28
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Warmińska K., Słaboń A., (2012), Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 71-114.
29
Kisiel P., (2012), Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 254-255.
30
Kisiel P., (2011), Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J. Goćkowskiego, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 47, z. 2 (188), s. 203-215.
31
Kisiel P., (2010), Charakterystyka badań i próby badawczej. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 125-134.
32
Kisiel P., (2010), Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 93-102.
33
Kisiel P., (2010), Ogólna charakterystyka krakowskich przedsiębiorców. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 135-157.
34
Kisiel P., ([2010]), Nota metodologiczna. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 54-56.
35
Kisiel P., (2010), System wartości krakowskich przedsiębiorców. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 159-175.
36
Kisiel P., (2009), Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 45, z. 2 (180), s. 207-216.
37
Kisiel P., (2009), Kulturowe obrazy współczesnego dziecka. [W:] Duda M., Gulla B. (red.), Dziecko a świat dorosłych, Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, s. 27-40.
38
Słaboń A., Kisiel P., (2009), Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce, s. 3-31.
39
Kisiel P., (2008), Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 254-255.
40
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
41
Kisiel P., (2008), Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48-60.
42
Kisiel P., (2008), Historia sztuki a socjologia sztuki, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 44, z. 1 (175), s. 113-123.
43
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
44
Kisiel P., (2008), Kultura a wykluczenie społeczne. [W:] Duda M., Gulla B. (red.), Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 31-44.
45
Kisiel P., (2007), Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 254-255.
46
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
47
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
48
Kisiel P., (2007), Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 48-60.
49
Kisiel P., (2007), Sztuka we współczesnym mieszkaniu. [W:] ws., Woroniecka G. (red.), Co znaczy mieszkać : szkice antropologiczne, Warszawa : Trio, s. 120-135.
50
Kisiel P., (2007), Przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w świetle badań empirycznych. [W:] Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., Karwińska A. (kierownik tematu), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie, s. 25-40.
51
Kisiel P., (2007), Integracja i fragmentaryzacja - dwa oblicza współczesnej kultury. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 171-180.
52
Kisiel P., (2006), Współczesne media a kultura artystyczna, "Societas / Communitas", 2(2), s. 107-116.
53
Kisiel P., (2006), Społeczny wymiar komunikacji w społeczności akademickiej. [W:] Filek J. (red.), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-15.
54
Kisiel P., (2006), Potoczne i kwalifikowane postawy wobec pojęcia "dzieło sztuki", "Przegląd Socjologiczny", T. 55/2, s. 11-24.
55
Kisiel P., (2006), Sztuka jako przedmiot badań : podejście autoteliczne i instrumentalne, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 42, z. 3 (169), s. 391-397.
56
Kisiel P., (2006), Normy moralne Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego, "Principia", t. 45-46, s. 187-198.
57
Kisiel P., (2005), Profesor Janusz Goćkowski - sylwetka uczonego. [W:] Chałubiński M., Delorme A., Kisiel P., Sikora M., Woźniak A. (red.), Reguły i działania: księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, s. 11-13.
58
Kisiel P., (2005), Etos uczonych a wyzwania współczesności. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 233-242.
59
Kisiel P., (2005), Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 682, s. 51-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/109842994
60
Kisiel P., (2005), Badanie uczestnictwa a tożsamość współczesnej kultury artystycznej. [W:] Chałubiński M., Delorme A., Kisiel P., Sikora M., Woźniak A. (red.), Reguły i działania: księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, s. 213-227.
61
Kisiel P., (2005), Globalisation and Artistic Culture, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3, s. 87-100.
62
Chałubiński M., Delorme A., Kisiel P., Sikora M., Woźniak A. (red.), (2005), Reguły i działania: księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 485 s.
63
Karwińska A., Kisiel P., (2005), Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji : uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań. [W:] Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 181-196.
64
Kisiel P., (2005), Perspektywy działalności naukowo-badawczej wspomaganej przez technologie informacyjne : szanse i zagrożenia. [W:] Haber (red.), Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 197-208.
65
Kisiel P., (2004), Globalizacja a kultura artystyczna, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-8]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/pk_limes1(4).pdf
66
Borowiecki R., Ilczuk D., Kaczmarek J., Kisiel P., Kudłacz T., Odorowicz A., Olesiński Z., Rojek T., Wańkowicz W., Wilczyński J., (2004), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 118 s.
67
Kisiel P., (2004), Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej. [W:] Gajda J., Izdebska J. (red.), Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok Suwałki - Wigry, Suwałki : Wydaw. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II, s. 59-69.
68
Kisiel P., (2004), Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce, "Principia", t. 39, s. 205-217.
69
Kisiel P., (2004), Sztuka w perspektywie socjologii - uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego. [W:] Chałubiński M., Goćkowski J., Kaczmarek-Murzyniec I., Woźniak A. (red.), Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze, 20-21.10.2003 r, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 310-319.
70
Kisiel P., (2004), Wolontariat w Polsce - próba socjologicznej charakterystyki zjawiska. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 223-237.
71
Kisiel P., (2004), Uczestnictwo w kulturze artystycznej - między transformacją a wyzwaniami nowego wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 661, s. 27-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/68698477
72
Kisiel P., (2003), Współczesna kultura artystyczna: społeczny wymiar uczestnictwa, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 159), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 185 s.
73
Kisiel P., (2003), Recepcja dzieła sztuki - model demokratyczny i arystokratyczny. [W:] Chałubiński M., Goćkowski J., Machowska , Olbromski (red.), Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a (Colloquia Communia; nr (73), 2), Kraków : Wydaw. Adam Marszałek, s. 321-328.
74
Kisiel P., (2003), The Cognitive Value of Art in a Sociological Perspectives, "Organon", No. 32, s. 121-133; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Organon/Organon-r2008-t37_(40)/Organon-r2008-t37_(40)-s269-294/Organon-r2008-t37_(40)-s269-294.pdf
75
Kisiel P., (2003), Swoistość uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-20]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/pk_limes1(2).pdf
76
Kisiel P., (2001), Społeczna percepcja dzieła sztuki - model analizy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/11593
77
Kisiel P., (2001), Pojęcie "dzieło sztuki" a socjologiczna analiza sztuki, "Przegląd Socjologiczny", T. 50/2, s. 9-30.
78
Kisiel P., (2000), Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej. [W:] Bohun M., Goćkowski J. (red.), Zagadnienie rosyjskie : myślenie o Rosji - oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Kraków : Secesja, s. 185-200.
79
Kisiel P., (2000), Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 187-197.
80
Kisiel P., (2000), Społeczne aspekty badań marketingowych: wybrane problemy, Wyd. 2.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 97 s.
81
Kisiel P., (1999), Kręgi kompetencji estetycznej. [W:] Goćkowski J., Kisiel P. (red.), Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 223-238.
82
Kisiel P., (1999), Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 21-30.
83
Goćkowski J., Kisiel P., (1999), Nieuczciwość w życiu naukowym : refleksja nad wynikami badań empirycznych, "Nauka", nr 2, s. 41-56.
84
Goćkowski J., Kisiel P. (red.), (1999), Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 343 s.
85
Goćkowski J., Kisiel P., (1998), Tradycja elekcji i tradycja krytyki elekcji : elity polskie a życie polskie. [W:] Baradziej J., Goćkowski J. (red.), Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków : Baran i Suszczyński, s. 167-209.
86
Goćkowski J., Kisiel P., (1998), Model "obserwatora" i model "terapeuty" w socjologii nauki, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 34, z. 4 (138), s. 561-574.
87
Kisiel P., (1998), Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. [W:] Baradziej J., Goćkowski J. (red.), Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków : Baran i Suszczyński, s. 229-257.
88
Kisiel P., (1997), Obrazy świata społecznego w sztukach plastycznych. [W:] Goćkowski J., Kisiel P. (red.), Oglądy i obrazy świata społecznego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 227-234.
89
Kisiel P., (1997), Hieronima Boscha Theatrum Mundi. [W:] Baradziej J., Goćkowski J. (red.), Rozmyślania o cywilizacji, Kraków : Baran i Suszczyński, s. 13-37.
90
Kisiel P., (1997), Komunikowanie się w kręgach kultury artystycznej. [W:] Goćkowski J., Sikora M. (red.), Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków : Secesja, s. 317-330.
91
Goćkowski J., Kisiel P. (red.), (1997), Oglądy i obrazy świata społecznego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 322 s.
92
Kisiel P., (1996), Społeczne aspekty badań marketingowych: wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 97 s.
93
Baradziej J., Kisiel P., (1996), Społeczeństwo a ekologia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne", z. 34, s. 71-78.
94
Kisiel P., (1995), Sociology of the Work of Art : Initial Conditions and Model of Analysis, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 61-74.
95
Kisiel P., (1995), Sztuka i nauka : dwa typy tradycji i kręgów społecznych. [W:] Goćkowski J., Marmuszewski S. (red.), Nauka : tożsamość i tradycja, Kraków : Universitas, s. 237-247.
96
Kisiel P., (1995), Żebracy w malarstwie : (na przykładzie twórczości Hieronima Boscha). [W:] Marmuszewski S., Bukowski A. (red.), Żebracy w Polsce, Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, s. 51-62.
97
Baradziej J., Kisiel P., (1995), Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym, "Universitas", nr 14-15/2-3, s. 30-35.
98
Goćkowski J., Kisiel P., (1995), Elita polityczna spod znaku opozycji. [W:] Solidarność a wychodzenie Polski z komunizmu: studia i artykuły z okazji XV rocznicy powstania NSZZ "Solidarność", Gdańsk : Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a, s. 160-174.
99
Goćkowski J., Kisiel P. (red.), (1994), Patologia i terapia życia naukowego, Kraków : Universitas, 232 s.
100
Kisiel P., (1994), Ethos uczonych we współczesnym życiu naukowym. [W:] Goćkowski J., Kisiel P. (red.), Patologia i terapia życia naukowego, Kraków : Universitas, s. 173-180.
101
Kisiel P., Goćkowski J., (1994), Wprowadzenie. [W:] Goćkowski J., Kisiel P. (red.), Patologia i terapia życia naukowego, Kraków : Universitas, s. 7-8.
102
Kisiel P., (1993), Model socjologicznej analizy form artystycznych. [W:] Goćkowski J., Sikora M. (red.), Modele nauki : studia z zakresu filozofii i socjologii nauki, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 169-200.
103
Kisiel P., (1992), Etykieta językowa a wzory kultury. [W:] Anusiewicz J., Marcjanik M. (red.), Polska etykieta językowa (Język a kultura; t. 6), Wrocław : Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", s. 9-14.
104
Kisiel P., (1991), Współczesne życie naukowe a etos uczonych. [W:] Sułek , Wincławski W. (red.), Przełom i wyzwanie : pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń, 19-22 września 1990, Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 306-311.
105
Karwińska A., Słaboń A., Kisiel P., Cierniak-Szóstak E., Pawlina A., (2010), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim, Karwińska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100[1] s.
106
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Kisiel P., Słaboń A., (2006), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 s.
107
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Słaboń A., (2005), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 69 k.
108
Kisiel P., (2003), Formy uczestnictwa w kulturze artystycznej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 24 k.
1
@article{UEK:2168357712,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "A Young Audience's Expectations of a Contemporary Museum of Art",
journal = "Przegląd Socjologiczny",
number = "T. 70, 2",
pages = "11-28",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/PS/2021/70.2/2},
url = {http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Przeglad-Socjologiczny/article/view/1250},
}
2
@article{UEK:2168347506,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "The Wayfarer (The Pedlar) by Hieronymus Bosch as an Archetypal Image of an 'Other-Stranger'",
journal = "Przegląd Socjologii Jakościowej",
number = "T. 16, 2",
pages = "46-61",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1733-8069.16.2.04},
url = {http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume50/PSJ_16_2_Kisiel.pdf},
}
3
@inbook{UEK:2168345442,
author = "Jolanta Itrich-Drabarek and Przemysław Kisiel",
title = "Populism in the Visegrád Group Countries",
booktitle = "Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms",
pages = "164-180",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9780429286452-13},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-25196-3 ; 978-0-429-28645-2",
}
4
@misc{UEK:2168335901,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Urbaniak and Katarzyna Warmińska-Zygmunt",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "9-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
5
@book{UEK:2168335873,
title = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
editor = Kisiel Przemysław,
editor = Urbaniak Anna,
editor = Warmińska-Zygmunt Katarzyna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
6
@inbook{UEK:2168335903,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Współczesne miasto - między nowoczesnością a ponowoczesnością",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "56-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
7
@article{UEK:2168331281,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Museum's Space and Participation Practices of Exhibition Visitors",
journal = "Miscellanea Anthropologica et Sociologica",
number = "t. 19, 4",
pages = "167-182",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26881/maes.2018.4.09},
url = {https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/download/2754/2202},
}
8
@inbook{UEK:2168315041,
author = "Anna Karwińska and Przemysław Kisiel",
title = "Spatial and Social Practices in the Historic City : the Example of Cracow",
booktitle = "Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism",
pages = "261-278",
adress = "Pula",
publisher = "Juraj Dobrila University of Pula",
year = "2017",
isbn = "978-953-7320-49-2",
}
9
@article{UEK:2168318605,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Miasto - w stronę ponowoczesnej wielokulturowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "55-68",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0304},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1277/960},
}
10
@inbook{UEK:2168315037,
author = "Anna Karwińska and Przemysław Kisiel",
title = "Cultural Heritage and Social Practices of Participation",
booktitle = "Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism",
pages = "67-81",
adress = "Pula",
publisher = "Juraj Dobrila University of Pula",
year = "2017",
isbn = "978-953-7320-49-2",
}
11
@inbook{UEK:2168320619,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "The Reception of Art in Times of Liquid Cultural Canon",
booktitle = "Specificity of Form or Specificity of Content? Studies in the Sociology of Art",
pages = "52-72, 56-77",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-61424-95-6",
}
12
@inbook{UEK:2168320581,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Zmiany w polu kultury : dynamika współczesnych form uczestnictwa w kulturze",
booktitle = "Pomorskie poszerzenie pola kultury : dylematy - konteksty - działania",
pages = "43-59",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Nadbałtyckie Centrum Kultury",
year = "2017",
url = {https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-wns/71913/files/pomorskie_poszerzenie_pola_kultury_dylematy-konteksty-dzialania.pdf},
isbn = "978-83-945316-4-5",
}
13
@misc{UEK:2168324861,
author = "Andrzej Zborowski and Krzysztof Faber and Małgorzata Sadowniczyk and Jacek Kowalczyk and Jacek Pająk and Piotr Górski and Anna Gubernat and Przemysław Kisiel and Krzysztof Jakóbik and Jolanta Kurkiewicz",
title = "Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa małopolskiego : debata panelowa",
booktitle = "Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej",
pages = "223-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rządowa Rada Ludnościowa",
year = "2017",
url = {http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/806/1/1/sytuacja_demograficzna_malopolski.pdf},
isbn = "978-83-7027-641-6 ; 978-83-7027-642-3",
}
14
@inbook{UEK:2168319265,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "311-335",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2 zmienione i rozsz.",
isbn = "978-83-63391-37-9",
}
15
@inbook{UEK:2168319269,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "387-406",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2 zmienione i rozsz.",
isbn = "978-83-63391-37-9",
}
16
@inbook{UEK:2168313457,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Muzeum sztuki wobec zmieniającej się roli kultury",
booktitle = "Sfera publiczna - przestrzeń - muzeum : o zmieniającej się roli instytucji kultury",
pages = "33-48",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2016",
isbn = "978-83-7395-735-0",
}
17
@article{UEK:2168311343,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Millennialsi - nowy uczestnik życia społecznego?",
journal = "Studia Socialia Cracoviensia",
number = "t. 8, 1 (14)",
pages = "83-94",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/ssc.1876},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/studiasocialiacracoviensia/article/view/1876},
}
18
@inbook{UEK:2168301285,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sumienie człowieka współczesnego - perspektywa socjologiczna",
booktitle = "Sumienie : ujęcie interdyscyplinarne",
pages = "157-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Scriptum",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-64028-97-7",
}
19
@inbook{UEK:2168269150,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "345-360",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2013",
url = {http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=346=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-63631-57-4",
}
20
@inbook{UEK:2168269136,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "289-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2013",
url = {http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=290=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-63631-57-4",
}
21
@unpublished{UEK:2168290387,
author = "Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska",
title = "Ponowoczesna wielokulturowość Krakowa jako proces społeczny",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa",
pages = "45-66",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168290371,
author = "Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska",
title = "Wirtualny Kraków : na przykładzie analizy stron www dzielnic miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Prądnik Czerwony",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta",
pages = "94-113",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168287973,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "48-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
24
@book{UEK:2168246520,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego : refleksja nad stylami uczestnictwa mieszkańców Krakowa w kontekście badań empirycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-603-8",
}
25
@article{UEK:2168256628,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Typy mentalne odbiorców a uczestnictwo w kulturze artystycznej : refleksje nad wynikami badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "73-94",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168302677,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
27
@inbook{UEK:2168302671,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
28
@unpublished{UEK:2168306399,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska and Andrzej Słaboń",
title = "Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "71-114",
year = "2012",
}
29
@misc{UEK:2168288073,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "254-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
30
@article{UEK:2168240220,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Ethos nauki i uczonego w świetle koncepcji nauki J. Goćkowskiego",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 47, z. 2 (188)",
pages = "203-215",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2168218778,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Charakterystyka badań i próby badawczej",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "125-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:52337,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Kultura w rzeczywistości postglobalnej - granice fragmentaryzacji",
booktitle = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
pages = "93-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
33
@inbook{UEK:2168218782,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Ogólna charakterystyka krakowskich przedsiębiorców",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "135-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168282941,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Nota metodologiczna",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań",
pages = "54-56",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2168218784,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "System wartości krakowskich przedsiębiorców",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:2168240376,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Socjologia sztuki wśród nauk o kulturze",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 45, z. 2 (180)",
pages = "207-216",
year = "2009",
}
37
@inbook{UEK:2168241446,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Kulturowe obrazy współczesnego dziecka",
booktitle = "Dziecko a świat dorosłych",
pages = "27-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7422-215-0",
}
38
@unpublished{UEK:2167678840,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel",
title = "Problemy społeczne - aspekty teoretyczno-metodologiczne",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce",
pages = "3-31",
year = "2009",
}
39
@misc{UEK:2168315301,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "254-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
40
@inbook{UEK:2168315385,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
41
@inbook{UEK:2168315283,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "48-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
42
@article{UEK:2168240368,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Historia sztuki a socjologia sztuki",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 44, z. 1 (175)",
pages = "113-123",
year = "2008",
}
43
@inbook{UEK:2168315379,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
44
@inbook{UEK:2168241452,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Kultura a wykluczenie społeczne",
booktitle = "Przeciw wykluczeniu społecznemu",
pages = "31-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PAT",
year = "2008",
isbn = "978-83-7438-179-6",
}
45
@misc{UEK:2168254594,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Zakończenie : społeczne funkcje wiedzy socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "254-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
46
@inbook{UEK:2168315047,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
47
@inbook{UEK:2168315055,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
48
@inbook{UEK:2165687660,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Narzędzia socjologii : metody i techniki badawcze",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "48-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
49
@inbook{UEK:2168241464,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sztuka we współczesnym mieszkaniu",
booktitle = "Co znaczy mieszkać : szkice antropologiczne",
pages = "120-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Trio",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7436-089-0",
}
50
@unpublished{UEK:2168278129,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego",
pages = "25-40",
year = "2007",
}
51
@inbook{UEK:2166132263,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Integracja i fragmentaryzacja - dwa oblicza współczesnej kultury",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "171-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
52
@article{UEK:2168241490,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Współczesne media a kultura artystyczna",
journal = "Societas / Communitas",
number = "2(2)",
pages = "107-116",
year = "2006",
}
53
@inbook{UEK:2166512044,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Społeczny wymiar komunikacji w społeczności akademickiej",
booktitle = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej",
pages = "11-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
54
@article{UEK:2168240396,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Potoczne i kwalifikowane postawy wobec pojęcia dzieło sztuki",
journal = "Przegląd Socjologiczny",
number = "T. 55/2",
pages = "11-24",
year = "2006",
}
55
@article{UEK:2168240360,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sztuka jako przedmiot badań : podejście autoteliczne i instrumentalne",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 42, z. 3 (169)",
pages = "391-397",
year = "2006",
}
56
@article{UEK:2168240748,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Normy moralne Marii Ossowskiej a zasady życia naukowego",
journal = "Principia",
number = "t. 45-46",
pages = "187-198",
year = "2006",
}
57
@inbook{UEK:2168241694,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Profesor Janusz Goćkowski - sylwetka uczonego",
booktitle = "Reguły i działania",
pages = "11-13",
adress = "Pułtusk",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora",
year = "2005",
isbn = "83-89709-24-4",
}
58
@inbook{UEK:2166556544,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Etos uczonych a wyzwania współczesności",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "233-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
59
@article{UEK:52966,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Poznawcza wartość sztuki w perspektywie socjologa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "682",
pages = "51-65",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/109842994},
}
60
@inbook{UEK:2168241700,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Badanie uczestnictwa a tożsamość współczesnej kultury artystycznej",
booktitle = "Reguły i działania",
pages = "213-227",
adress = "Pułtusk",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora",
year = "2005",
isbn = "83-89709-24-4",
}
61
@article{UEK:2166409218,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Globalisation and Artistic Culture",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "3",
pages = "87-100",
year = "2005",
}
62
@book{UEK:2168241686,
title = "Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego",
editor = Chałubiński Mirosław,
editor = Delorme Andrzej,
editor = Kisiel Przemysław,
editor = Sikora Marek,
editor = Woźniak Anna,
adress = "Pułtusk",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora",
year = "2005",
isbn = "83-89709-24-4",
}
63
@inbook{UEK:2166524645,
author = "Anna Karwińska and Przemysław Kisiel",
title = "Wykorzystanie technologii informacyjnych w funkcjonowaniu organizacji : uczelnie wyższe wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej",
pages = "181-196",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7464-015-4",
}
64
@inbook{UEK:2166526901,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Perspektywy działalności naukowo-badawczej wspomaganej przez technologie informacyjne : szanse i zagrożenia",
booktitle = "Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej",
pages = "197-208",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7464-015-4",
}
65
@article{UEK:2168240926,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Globalizacja a kultura artystyczna",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-8]",
year = "2004",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/pk_limes1(4).pdf},
}
66
@book{UEK:2168218342,
author = "Ryszard Borowiecki and Dorota Ilczuk and Jarosław Kaczmarek and Przemysław Kisiel and Tadeusz Kudłacz and Agnieszka Odorowicz and Zbigniew Olesiński and Tomasz Rojek and Wiesław Wańkowicz and Jacek Wilczyński",
title = "Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-47-7",
}
67
@inbook{UEK:2168241468,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Społeczne funkcje współczesnej kultury artystycznej",
booktitle = "Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 16-18 czerwca 2003 rok Suwałki - Wigry",
pages = "59-69",
adress = "Suwałki",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Suwalsko-Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II",
year = "2004",
isbn = "83-60018-00-6",
}
68
@article{UEK:2168240746,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Miejsce socjologii sztuki wśród nauk o sztuce",
journal = "Principia",
number = "t. 39",
pages = "205-217",
year = "2004",
}
69
@inbook{UEK:2168240726,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sztuka w perspektywie socjologii - uwagi o socjologii sztuki Stanisława Ossowskiego",
booktitle = "Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze, 20-21.10.2003 r.",
pages = "310-319",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7322-751-2",
}
70
@inbook{UEK:2166235660,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Wolontariat w Polsce - próba socjologicznej charakterystyki zjawiska",
booktitle = "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej",
pages = "223-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-263-4",
}
71
@article{UEK:2168220228,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Uczestnictwo w kulturze artystycznej - między transformacją a wyzwaniami nowego wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "661",
pages = "27-41",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68698477},
}
72
@book{UEK:2168223080,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Współczesna kultura artystyczna : społeczny wymiar uczestnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-168-9",
}
73
@inbook{UEK:2168241670,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Recepcja dzieła sztuki - model demokratyczny i arystokratyczny",
booktitle = "Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a",
pages = "321-328",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
year = "2003",
issn = "0239-6815",
isbn = "83-7322-595-1",
}
74
@article{UEK:2168240740,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "The Cognitive Value of Art in a Sociological Perspectives",
journal = "Organon",
number = "No. 32",
pages = "121-133",
year = "2003",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Organon/Organon-r2008-t37_(40)/Organon-r2008-t37_(40)-s269-294/Organon-r2008-t37_(40)-s269-294.pdf},
}
75
@article{UEK:2168240924,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Swoistość uczestnictwa we współczesnej kulturze artystycznej",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-20]",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/pk_limes1(2).pdf},
}
76
@article{UEK:2168234788,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Społeczna percepcja dzieła sztuki - model analizy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "57-69",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11593},
}
77
@article{UEK:2168240390,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Pojęcie dzieło sztuki a socjologiczna analiza sztuki",
journal = "Przegląd Socjologiczny",
number = "T. 50/2",
pages = "9-30",
year = "2001",
}
78
@inbook{UEK:2168254310,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Socrealizm - antyk w służbie perswazji stalinowskiej",
booktitle = "Zagadnienie rosyjskie : myślenie o Rosji - oglądy i obrazy spraw rosyjskich",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "2000",
isbn = "83-87345-76-8",
}
79
@inbook{UEK:2168240348,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sztuki piękne jako źródło wiedzy o społeczeństwie",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne",
pages = "187-197",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
80
@book{UEK:2168240208,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7252-035-6",
}
81
@inbook{UEK:2168241516,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Kręgi kompetencji estetycznej",
booktitle = "Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze",
pages = "223-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1999",
isbn = "83-87345-80-6",
}
82
@inbook{UEK:2168240226,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
83
@article{UEK:2168240382,
author = "Janusz Goćkowski and Przemysław Kisiel",
title = "Nieuczciwość w życiu naukowym : refleksja nad wynikami badań empirycznych",
journal = "Nauka",
number = "2",
pages = "41-56",
year = "1999",
}
84
@book{UEK:2168241506,
title = "Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze",
editor = Goćkowski Janusz,
editor = Kisiel Przemysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1999",
isbn = "83-87345-80-6",
}
85
@inbook{UEK:2168241496,
author = "Janusz Goćkowski and Przemysław Kisiel",
title = "Tradycja elekcji i tradycja krytyki elekcji : elity polskie a życie polskie",
booktitle = "Rozważania o tradycji i ethosie",
pages = "167-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Baran i Suszczyński",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-85109-69-2",
}
86
@article{UEK:2168240356,
author = "Janusz Goćkowski and Przemysław Kisiel",
title = "Model obserwatora i model terapeuty w socjologii nauki",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 34, z. 4 (138)",
pages = "561-574",
year = "1998",
}
87
@inbook{UEK:2168241498,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Ethos i tradycja a sytuacja społeczna malarzy w Rzeczypospolitej Obojga Narodów",
booktitle = "Rozważania o tradycji i ethosie",
pages = "229-257",
adress = "Kraków",
publisher = "Baran i Suszczyński",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-85109-69-2",
}
88
@inbook{UEK:2168240184,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Obrazy świata społecznego w sztukach plastycznych",
booktitle = "Oglądy i obrazy świata społecznego",
pages = "227-234",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-7092-024-1",
}
89
@inbook{UEK:2168241500,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Hieronima Boscha Theatrum Mundi",
booktitle = "Rozmyślania o cywilizacji",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Baran i Suszczyński",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-85845-78-X",
}
90
@inbook{UEK:2168241504,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Komunikowanie się w kręgach kultury artystycznej",
booktitle = "Porozumiewanie się i współpraca uczonych",
pages = "317-330",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1997",
isbn = "83-86077-99-9",
}
91
@book{UEK:2168240176,
title = "Oglądy i obrazy świata społecznego",
editor = Goćkowski Janusz,
editor = Kisiel Przemysław,
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-7092-024-1",
}
92
@book{UEK:2168240090,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-86439-73-4",
}
93
@article{UEK:2168240790,
author = "Jerzy Baradziej and Przemysław Kisiel",
title = "Społeczeństwo a ekologia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne",
number = "z. 34",
pages = "71-78",
year = "1996",
}
94
@article{UEK:2168240198,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sociology of the Work of Art : Initial Conditions and Model of Analysis",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "61-74",
year = "1995",
}
95
@inbook{UEK:2168241492,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Sztuka i nauka : dwa typy tradycji i kręgów społecznych",
booktitle = "Nauka : tożsamość i tradycja",
pages = "237-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1995",
isbn = "83-7052-219-X",
}
96
@inbook{UEK:2168241494,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Żebracy w malarstwie : (na przykładzie twórczości Hieronima Boscha)",
booktitle = "Żebracy w Polsce",
pages = "51-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Baran i Suszczyński",
year = "1995",
isbn = "83-85845-37-2",
}
97
@article{UEK:2168240758,
author = "Jerzy Baradziej and Przemysław Kisiel",
title = "Problematyka ekologiczna w kontekście socjokulturowym",
journal = "Universitas",
number = "14-15/2-3",
pages = "30-35",
year = "1995",
}
98
@inbook{UEK:2168257348,
author = "Janusz Goćkowski and Przemysław Kisiel",
title = "Elita polityczna spod znaku opozycji",
booktitle = "Solidarność a wychodzenie Polski z komunizmu",
pages = "160-174",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-85937-35-8",
}
99
@book{UEK:2168240186,
title = "Patologia i terapia życia naukowego",
editor = Goćkowski Janusz,
editor = Kisiel Przemysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-7052-164-9",
}
100
@inbook{UEK:2168240188,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Ethos uczonych we współczesnym życiu naukowym",
booktitle = "Patologia i terapia życia naukowego",
pages = "173-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-7052-164-9",
}
101
@misc{UEK:2168292009,
author = "Przemysław Kisiel and Janusz Goćkowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Patologia i terapia życia naukowego",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-7052-164-9",
}
102
@inbook{UEK:2168240752,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Model socjologicznej analizy form artystycznych",
booktitle = "Modele nauki : studia z zakresu filozofii i socjologii nauki",
pages = "169-200",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
year = "1993",
issn = "",
isbn = "83-7092-003-9",
}
103
@inbook{UEK:2168240190,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Etykieta językowa a wzory kultury",
booktitle = "Polska etykieta językowa",
pages = "9-14",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Wiedza o Kulturze",
year = "1992",
url = {https://web.archive.org/web/20070401230415/http://www.lingwistyka.uni.wroc.pl:80/jk/pobierz.php?JK-06/JK06-kisiel.pdf},
issn = "1232-9657",
isbn = "83-7044-045-2",
}
104
@inbook{UEK:2168241510,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Współczesne życie naukowe a etos uczonych",
booktitle = "Przełom i wyzwanie : pamiętnik VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Toruń, 19-22 września 1990",
pages = "306-311",
adress = "Warszawa; Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "1991",
isbn = "83-85263-29-2",
}
105
@unpublished{UEK:2168228274,
author = "Anna Karwińska and Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Pawlina",
title = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
106
@unpublished{UEK:2168220720,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
107
@unpublished{UEK:2168266802,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
108
@unpublished{UEK:2168267130,
author = "Przemysław Kisiel",
title = "Formy uczestnictwa w kulturze artystycznej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID