Publications of the selected author
1

Title:
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50848
article
2

Title:
Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003
Physical description:
33 s.; 21 cm
Series:
(Skrypt - Wyższa Szkoła Biznesu)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88421-34-4
Nr:
2168234850
academic script
3

Title:
Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
25, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-193-X
Nr:
2168223288
academic script
4

Title:
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
143 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-02-X
Nr:
2168249580
monograph
5

Title:
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 79-86. - Summ.
Nr:
2168231582
article
6

Title:
Mikroekonomiczne teorie bezrobocia = The Microeconomic Theory of Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992) , s. 39-45. - Summ.
Nr:
2168238702
article
7

Title:
Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
21 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych,
Nr:
2168251964
academic script
8

Title:
Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy = Labour Market in West Germany - Realities and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991) , s. 53-60. - Summ., rez.
Nr:
2168232006
article
9

Title:
Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
14 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych,
Nr:
2168251986
academic script
10

Title:
Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych = Transformations in Global Demand Structure in FRG after Crisis in 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989) , s. 91-103. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168235170
article
11

Title:
RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (1989) , s. 141-146
Nr:
2168252028
article
12

Title:
Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN = New Structural Tendencies in the Economic Co-operation with the F.R.G.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987) , s. 101-113. - Summ., rez.
Nr:
2168254806
article
13

Title:
Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/818
Nr:
2168251908
doctoral dissertation
14

Title:
Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych = Energy Policy of the Federal Republic of Germany at the Beginning of the Eighties
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 188 (1984) , s. 35-46. - Rez., summ.
Nr:
2168252190
article
1
Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem = Job Market Elasticity and the Effectiveness of Economic Policy Tools in Combating Unemployment / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413. - ISSN 1898-6447
2
Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce / [aut. Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ]. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003. - 33 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Skrypt / Wyższa Szkoła Biznesu). - ISBN 83-88421-34-4
3
Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 25, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-193-X
4
Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej / Barbara KIENIEWICZ, Bogumiła SZOPA ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 143 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-02-X
5
Niemcy wobec problemu bezrobocia = Germany and Problem of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 79-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Mikroekonomiczne teorie bezrobocia = The Microeconomic Theory of Unemployment / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - 21 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
8
Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy = Labour Market in West Germany - Realities and Prospects / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991), s. 53-60. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara KIENIEWICZ, Urszula LORENOWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 14 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów I r. wszystkich kierunków studiów dziennych i zaocznych
10
Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych = Transformations in Global Demand Structure in FRG after Crisis in 70s / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989), s. 91-103. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego? / Barbara KIENIEWICZ // Przegląd Zachodni. - nr 1 (1989), s. 141-146. - ISSN 0033-2437
12
Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN = New Structural Tendencies in the Economic Co-operation with the F.R.G / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987), s. 101-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych / Barbara KIENIEWICZ ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1985. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
14
Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych = Energy Policy of the Federal Republic of Germany at the Beginning of the Eighties / Barbara KIENIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 188 (1984), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2007), Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 65-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413
2
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 33 s.
3
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (2003), Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 25, [1] s.
4
Kieniewicz B., Szopa B., (1997), Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej, Dach Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 143 s.
5
Kieniewicz B., (1996), Niemcy wobec problemu bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 79-86.
6
Kieniewicz B., (1992), Mikroekonomiczne teorie bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 39-45.
7
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1992), Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 21 s.
8
Kieniewicz B., (1991), Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 53-60.
9
Kieniewicz B., Lorenowicz U., (1991), Teorie rozwoju społecznego: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 14 s.
10
Kieniewicz B., (1989), Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 312, s. 91-103.
11
Kieniewicz B., (1989), RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 141-146.
12
Kieniewicz B., (1987), Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 101-113.
13
Kieniewicz B., (1985), Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 202 k.
14
Kieniewicz B., (1984), Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 35-46.
1
@article{UEK:50848,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Elastyczność rynku pracy a skuteczność narzędzi polityki gospodarczej w walce z bezrobociem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "65-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139603413},
}
2
@book{UEK:2168234850,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Stabilizowanie wahań koniunkturalnych w gospodarce",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88421-34-4",
}
3
@book{UEK:2168223288,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Przyczyny wahań koniunkturalnych w gospodarce i ich stabilizowanie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-193-X",
}
4
@book{UEK:2168249580,
author = "Barbara Kieniewicz and Bogumiła Szopa",
title = "Polityka dochodowa na tle rynku pracy w Polsce w warunkach transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-02-X",
}
5
@article{UEK:2168231582,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Niemcy wobec problemu bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "79-86",
year = "1996",
}
6
@article{UEK:2168238702,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Mikroekonomiczne teorie bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "39-45",
year = "1992",
}
7
@book{UEK:2168251964,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
8
@article{UEK:2168232006,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Rynek pracy w RFN - realia i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "53-60",
year = "1991",
}
9
@book{UEK:2168251986,
author = "Barbara Kieniewicz and Urszula Lorenowicz",
title = "Teorie rozwoju społecznego : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1991",
}
10
@article{UEK:2168235170,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Przeobrażenia w strukturze popytu globalnego RFN po kryzysie lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "312",
pages = "91-103",
year = "1989",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168252028,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "RFN na drodze do społeczeństwa postindustrialnego?",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "141-146",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168254806,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Nowe tendencje strukturalne we współczesnej gospodarce RFN",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "101-113",
year = "1987",
}
13
@unpublished{UEK:2168251908,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
14
@article{UEK:2168252190,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Polityka energetyczna Republiki Federalnej Niemiec na początku lat osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "188",
pages = "35-46",
year = "1984",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID