Publications of the selected author
1

Author:
Barbara Campisi , Patrizia De Luca , Janina Filek , Gianluigi Gallenti , Magdalena Wojnarowska
Title:
The Role of Universities in Development of the Circular Economy
Source:
Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / red. Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao - London, New York: Routledge, 2022, s. 239-254 - Bibliogr.
Series:
(Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption)
ISBN:
978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168363888
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Janina Filek , Robert Kmieciak , Paulina Sekuła
Title:
Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy
Source:
Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030 / red. Jerzy Woźnicki - Gliwice: Politechnika Śląska, 2022, s. 102-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7880-837-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367302
chapter in monograph
3

Author:
Title:
O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021) , s. 50-51
Access mode:
Nr:
2168354600
unreviewed article
4

Author:
Title:
Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (88), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168356966
varia
5

Author:
Title:
Czym byłby biznes bez wartości?
Source:
Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle / red. Adrianna Lepka - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2020, s. 8-10
ISBN:
978-83-959322-1-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168352172
chapter in report
6

Title:
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
107 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168358748
report
7

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract
Source:
Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania / red. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 109-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-134-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349524
chapter in monograph
8

Author:
Title:
HR Excellence in Research
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (80), s. 16-18
Access mode:
Nr:
2168342607
voice in discussion / interview
9

Author:
Title:
O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości
Source:
Wolność : wieczne wyzwanie / red. Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018, s. 53-73
ISBN:
978-83-8090-483-5 ; 978-83-8090-484-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331389
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja
Source:
Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet / red. Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2018, s. 56-63
ISBN:
978-83-61231-46-2
Nr:
2168329487
chapter in book
11

Author:
Title:
Gospodarka oparta na wiedzy
Source:
17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? / red. Marzena Strzelczak, Tadeusz Joniewicz - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2018, s. 44-50
ISBN:
978-83-951054-0-1
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168330855
chapter in book
12

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych = Corporate Social Responsibility as a New Form of Social Dialogue
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018) , s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168332151
article
13

Title:
Kobieta w XXI wieku
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (79), s. 16-17
Access mode:
Nr:
2168342363
varia
14

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja
Source:
nienieodpowiedzialni.pl. - nr 5 (2018) , s. 23-24
Nr:
2168325973
unreviewed article
15

Author:
Title:
Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii? = Can the Concept of Corporate Social Responsibility Provide Inspiration for a New Economic Paradigm?
Source:
Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu / red. Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-19-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322421
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Dialog dwóch światów - nauki i biznesu
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (72), s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168344286
voice in discussion / interview
17

Author:
Title:
Kłopot z wartościami = Difficulties with Values
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (39) (2017) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311893
article
18

Author:
Title:
Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (73), s. 14
Access mode:
Nr:
2168344164
varia
19

Author:
Title:
Social Economy as a New Challenge
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332485
article
20

Author:
Jacek Ślusarczyk , Bartosz Szydłowski , Piotr Augustyniak , Jacek Filek , Joanna Ejsmont , Jerzy Bukowski , Janina Filek , Łukasz Kołoczek , Magdalena M. Baran , Henryk Woźniakowski , Anna Szybist
Title:
[Dyskusja]
Source:
Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017, s. 175-189
ISBN:
978-83-7453-487-1
Nr:
2168348540
voice in discussion / interview
See main document
21

Title:
Prakseologia
Number:
Nr 158, t. 2
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Nr:
2168310441
journal / series editorial
22

Author:
Title:
Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 37-48
ISBN:
978-83-7252-727-1
Nr:
2168358020
chapter in book
23

Author:
Title:
Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową = The Dispute Over the Responsibility : between Responsibility of the Individual and the Responsibility of the Community
Source:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 35-52. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została przygotowana w ramach projektu "Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem", nr 069/WE-KF/01/2015/S/5069.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168310445
article
24

Author:
Title:
Nowa inicjatywa BON
Source:
Kurier UEK. - nr [1] 7(68), s. 52
Access mode:
Nr:
2168343868
varia
25

Title:
Wprowadzenie = Introduction
Source:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2, s. 5-14
Nr:
2168310443
preface / summary
26

Author:
Title:
Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych = Consideration about Forms of Support for Students with Disabilities
Source:
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015, s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7
Access mode:
Nr:
2168305977
chapter in monograph
27

Author:
Title:
Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? = Freedom and Responsibility in the World of Big Corporations : Reflection on the Question: Do We Still Believe in the Free Market?
Source:
Prakseologia. - nr 157, t. 2 (2015) , s. 137-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168300427
article
28

Author:
Title:
Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (62) (2015) , s. 42
Access mode:
Nr:
2168291515
unreviewed article
29

Author:
Title:
CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought
Source:
The True Value of CSR : Corporate Identity and Stakeholder Perceptions / red. Barbara Fryzel - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015, s. 29-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-137-43318-3
Nr:
2168286959
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej = Higher Education and the Issue of Disability : from the Breaking Down of Barriers to Intercollegiate forms of Cooperation
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 10 (2015) , s. 96-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168300639
article
31

Author:
Title:
Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 58-59
Access mode:
Nr:
2168299383
unreviewed article
32

Author:
Title:
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego = Reflections on the Responsibility of a Collective Being
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 3 (29) (2014) , s. 57-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292063
article
33

Title:
Prakseologia
Number:
Nr 156
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego, 2014
Nr:
2168289373
journal / series editorial
34

Title:
Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (59) (2014) , s. 64
Access mode:
Nr:
2168291353
unreviewed article
35

Author:
Title:
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla = From Experience of Hunger to Nobel Prize
Source:
Prakseologia. - nr 156 (2014) , s. 9-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168289311
article
36

Author:
Title:
Rozważania wokół nierówności = Considerations around the Inequalities
Source:
Prakseologia. - nr 156 (2014) , s. 283-295. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168289385
article
37

Author:
Title:
Rozważania wokół nierówności
Source:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK, s. 36-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289187
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena
Source:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK, s. 8-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289177
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Małgorzata Pink
Title:
Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-245
Nr:
2168259044
doctoral dissertation
40

Title:
Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2013
Access mode:
Nr:
2168255396
exhibition
41

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013
Physical description:
352, [1] s.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez NCN w ramach indywidualnego projektu badawczego nr 1404/B/H03/2011/40 oraz ; przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe.
ISBN:
978-83-7638-371-2
Nr:
2168281077
monograph
42

Author:
Title:
Kto i dlaczego stworzył etykę?
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 45
Access mode:
Nr:
2168281787
unreviewed article
43

Author:
Title:
Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013) , s. 33-34
Access mode:
Nr:
2168281905
unreviewed article
44

Author:
Title:
Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 82
Access mode:
Nr:
2168281797
unreviewed article
45

Author:
Title:
Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 135-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230818
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Etyka pożytku - utylitaryzm
Source:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 140-153 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235920
chapter in textbook
47

Author:
Title:
Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice = Thomas Hobbes' Concept of the Social Contract and the Idea of Corporate Social Responsibility#Similarities and Differences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244748
article
48

Author:
Title:
Na pomoc pomocy = The Concept of Aid
Source:
Prakseologia. - nr 153 (2012) , s. 359-378. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168248116
article
49

Author:
Title:
The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers = Rola uczelni w kształtowaniu postaw społecznych przyszłych menedżerów
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - nr 3 (116) (2012) , s. 26-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168235926
article
50

Author:
Title:
Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (48), s. 20
Access mode:
Nr:
2168345234
varia
51

Author:
Title:
Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882, s. 177-179
Nr:
2168244800
varia
52

Title:
Etyka biznesu : studia przypadków
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
48 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-7252-587-1
Nr:
2168238636
academic script
53

Author:
Title:
Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 29-51 - Bibliogr.
Signature:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272156
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Etyka powinności - deontologizm
Source:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 129-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235918
chapter in textbook
55

Author:
Title:
Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK, s. 52-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272158
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Title:
Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (49) (2012) , s. 40-41
Access mode:
Nr:
2168275145
unreviewed article
57

Author:
Title:
Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (48), s. 32
Access mode:
Nr:
2168346060
varia
58

Author:
Title:
Rozważania wokół fenomenu pomocy = Deliberations on the Phenomenon of Assistance
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(3) (2011) , s. 7-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230672
article
59

Author:
Title:
Co to jest KatPON?
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 45
Access mode:
Nr:
2168275389
varia
60

Author:
Title:
Dwugłos w kwestii raportowania społecznego
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 52
Access mode:
Nr:
2168275399
varia
61

Author:
Title:
Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (46), s. 6-7
Access mode:
Nr:
2168344632
varia
62

Author:
Title:
Wprowadzenie do etyki biznesu
Edition:
Wyd. 3.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-548-2
Nr:
2168226012
monograph
63

Author:
Title:
Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji? = Causes of the Current Crisis : Destruction of the Value System or Failure of Institutions?
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 81-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474606
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
310, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166465126
See related chapters
65

Author:
Title:
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? = Is Lying Ethically Acceptable in Business?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 846 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53275
article
66

Author:
Title:
Wspólnotowy wymiar etyki Kanta
Source:
Dobro wspólne / red. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 111-118
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687645
chapter in monograph
67

Author:
Title:
The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland
Source:
The Role of large Enterprises in Democracy and Society / red. Barbara Fryzel, Paul H. Dembinski - New York: Palgrave Macmillan, 2010, s. 138-159 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-230-22918-1
Nr:
2168236302
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? = Is a Financier a (Moral) Human Being?
Source:
Prakseologia. - nr 150 (2010) , s. 71-86. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
51386
article
69

Author:
Title:
Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz]
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 56
Access mode:
Nr:
2168275315
varia
70

Author:
Title:
Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie = Social Economy as a New Challenge
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 12, nr 1 (2009) , s. 179-188. - Summ.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168238328
article
71

Author:
Title:
Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego
Source:
Biznes, prawo, etyka / red. Wojciech Gasparski, Jolanta Jabłońska-Bonca - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009, s. 79-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61408-27-7 ; 978-83-89437-15-0
Nr:
51364
chapter in monograph
72

Author:
Title:
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy
Source:
Kłamstwo w życiu publicznym / - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2009, s. 117-127. - błędny nr ISBN
Redakcja:
Zuziak Władysław
, Mysona Byrska Joanna
Series:
(Etyka i Życie Publiczne ; t. 2)
ISBN:
978-83-7438-243-4
Nr:
2166133906
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? = Is Corporate Social Responsibility a New Version of Social Contract?
Source:
Prakseologia. - nr 149 (2009) , s. 21-38. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
51365
article
74

Author:
Title:
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 30
Access mode:
Nr:
2168274463
unreviewed article
75

Author:
Title:
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy
Source:
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO, s. 62-70
Signature:
NP-1329/Magazyn
Nr:
2168161120
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (30), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168275049
varia
77

Author:
Title:
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?
Source:
Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO, s. 41-61
Signature:
NP-1329/Magazyn
Nr:
2168161037
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Title:
[Polemika]
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 38-39
Access mode:
Nr:
2168274595
polemic
79

Author:
Title:
Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2(3) (2008) , s. 12-18 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080946
article
80

Author:
Title:
Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008) , s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168347622
unreviewed article
81

Author:
Title:
Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind
Source:
Responsible Management Education / red. Wojciech Gasparski - Warsaw: Academic and Professional Press; Kozminski University, 2008, s. 82-89 - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-61408-12-3 ; 978-83-89437-00-6
Nr:
2168236300
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
Praktyki dla niepełnosprawnych
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (22), s. 11
Access mode:
Nr:
2168347916
varia
83

Author:
Title:
Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce = Reasons of Low Interest in CSR Idea in Poland
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk - Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2008, s. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237954
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu
Source:
Etyka i ekonomia / red. Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007, s. 13-31
Series:
(Ekonomia i Świat Współczesny)
ISBN:
978-83-88700-19-4
Nr:
2168236358
chapter in monograph
85

Author:
Title:
Refleksja nad filozofowaniem
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 243-352
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165707033
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Title:
Co to jest dobra administracja?
Source:
Etos urzędnika / red. Dariusz Bąk - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007, s. 13-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60807-55-2 ; 978-83-89437-78-5
Nr:
2168266194
chapter in monograph
87

Author:
Title:
Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza
Source:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 9-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165992120
chapter in conference materials
See main document
88

Author:
Title:
W poszukiwaniu dobrej administracji = In Search of Good Administration
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 2(2) (2007) , s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
50557
article
89

Title:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007
Physical description:
387 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. po niektórych art. Bibliografia prac nauk. A. Węgrzeckiego s. 375-383.
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165695660
See related chapters
90

Author:
Janina Filek , A. F.
Title:
Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski
Source:
Rzeczpospolita. - 07 kwietnia
Nr:
2168286461
voice in discussion / interview
91

Author:
Title:
Czy reklamie społecznej wszystko wolno?
Source:
Granice i zastosowania reklamy społecznej / red. Karolina Keler, Marcjanna Nóżka - Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2007, s. 27-38
Series:
(Zeszyty Pracy Socjalnej ; z. 13)
ISBN:
978-83-906614-5-2
Nr:
2166591819
chapter in monograph
92

Author:
Title:
Czy szkoła wyższa wychowuje?
Source:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14) (2007) , s. 16-17
Nr:
2168274407
unreviewed article
93

Author:
Title:
Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana = The Philosophy of Rejection - the Thought of Emil Cioran
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 61-73. - Summ.
Access mode:
Nr:
52737
article
94

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu : tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?
Publisher address:
Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006
Physical description:
19 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-922705-8-4 ; 978-83-922705-8-4
Access mode:
Nr:
52139
book
95

Title:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
42 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166511576
See related chapters
96

Author:
Title:
Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 19-52 - Bibliogr.
Series:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093939
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Polski trójkąt korupcyjny = The Polish Corruption Triangle
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 157-171. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168229746
article
98

Author:
Title:
Zagrożenia wadliwej komunikacji
Source:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 15-19
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166512109
chapter in book
See main document
99

Author:
Title:
Menedżer jak podmiot etyczny
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 175-181
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538026
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Antynomiczność wartości i jej konsekwencje
Source:
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 55-67
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
2166538911
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Title:
Jeśli biznesem biznesu jest biznes
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 17, dodatek "Ucho Igielne" (2005)
Access mode:
Nr:
2168238296
unreviewed article
102

Author:
Title:
Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu = The Role of Public Administration in Shaping of Ethical Business Environment
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005) , s. 213-223. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168229738
article
103

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej = Ethical Aspects of Economic Transformation
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 715-730. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202699
chapter in conference materials
See main document
104

Author:
Title:
Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron)
Source:
Etyka biznesu "po Enronie" / red. Jacek Sójka - Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2005, s. 107-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7112-160-1
Nr:
2168286729
chapter in monograph
105

Author:
Title:
Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego = The Role of Education in Shaping of a Citizens' Society
Source:
Prakseologia. - nr 145 (2005) , s. 43-57. - Summ. Referat przedstawiony na konferencji naukowej pt. "Prakseologiczne i etyczne aspekty edukacji", Warszawa 21 października 2004 r.
Nr:
2168221322
article
106

Author:
Title:
Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów
Source:
Uczciwość w świecie finansów / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 127-136
ISBN:
83-89437-36-8
Nr:
2168247982
chapter in monograph
107

Author:
Wiesława Borczyk , Janina Filek , Sławomir Kmak , Marek Wójcik
Title:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
70 s.; 25 cm
Notes:
[odczyt: 21.03.2012],
ISBN:
83-89410-25-7
Access mode:
Nr:
2168226150
monograph
108

Title:
Sprawiedliwość dystrybutywna
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 79-105
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219286
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
252 s.: il.; 25 cm
Notes:
[odczyt: 27.09.2011], Bibliogr.
ISBN:
83-89410-05-2
Access mode:
Nr:
2168218428
See related chapters
110

Title:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
32 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168218422
conference materials
See related chapters
111

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni
Source:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 100-105
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591967
chapter in conference materials
112

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Polska transformacja w perspektywie etycznej
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 138-140. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218134
varia
See main document
113

Author:
Title:
Rola etyki w działalności samorządowej
Source:
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów / red. Janina FILEK - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 19-53
ISBN:
83-89410-05-2
Access mode:
Nr:
2168218536
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Title:
Nie o spokój tu chodzi
Source:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 27-29
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168219234
chapter in conference materials
See main document
115

Author:
Title:
Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu) = Company as the Subject of Social and Moral Responsibility
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 7, nr 1 (2004) , s. 51-59. - Summ.
Nr:
2168248006
article
116

Author:
Title:
Wprowadzenie do etyki biznesu
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. [124]-126
ISBN:
83-7252-079-8
Nr:
2168218420
monograph
117

Author:
Title:
Etyczna refleksja nad ściąganiem
Source:
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 19-21
ISBN:
83-7252-240-5
Nr:
2168219232
chapter in conference materials
See main document
118

Title:
Równość
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 47-78
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219284
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Nierówności
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 15-46
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219238
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Title:
Wolność na usługach ekonomii = Freedom at Service of Economy
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 6 (2003) , s. 25-38. - Summ.
Nr:
2168248004
article
121

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 147-159
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176440
chapter in conference materials
See main document
122

Author:
Title:
Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności
Source:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 57-66
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168241788
chapter in monograph
See main document
123

Title:
From Trust to Responsibility in the World of Finance
Source:
Finance & Common Good = Finance & bien commun. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps (2003) , s. 19-34. - Tytuł numeru: Conflicts of Interest and the Structures of Trust in Countries in Transition
Nr:
2165828677
article
124

Author:
Title:
O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej = On Confidence and Pseudo-Confidence in the Area of Economic Activity
Source:
Prakseologia. - nr 143 (2003) , s. 59-72. - Summ.
Nr:
2168238302
article
125

Author:
Title:
Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Some Remarks on Rationalism and Irrationalism in Plato's Thought Against the Background of the Rationalism Versus Irrationalism Debate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 35-47. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231380
article
126

Author:
Title:
Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność? = Business Ethics: a Next Screen or Necessity?
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002) , s. 177-182. - Summ.
Nr:
2168268506
article
127

Author:
Title:
Panorama of Ethical Problems in Poland
Source:
Business Ethics : from Theory to Practice / red. Nijolé Vasiljeviené, Ronald Jeurissen - Vilnius: Vilnius University, 2002, s. 250-277 - Bibliogr.
ISBN:
9955-497-15-7
Nr:
2168236326
chapter in monograph
128

Author:
Title:
Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa = Hans Jonas' Concept of Responsibility
Source:
Prakseologia. - nr 142 (2002) , s. 47-54. - Summ.
Nr:
2168238300
article
129

Author:
Title:
O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego = On the Freedom and Responsibility of the Economic Subject
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Physical description:
229 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 150)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-117-4
Nr:
2168224700
monograph
130

Author:
Title:
The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 1 (2001) , s. 143-156
Nr:
2168248838
article
131

Author:
Title:
Etyka biznesu : studia przypadków
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
46 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-087-9
Nr:
2168238284
monograph
132

Author:
Title:
Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej
Source:
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001, s. 220-232
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9
Nr:
2168227752
chapter in monograph
133

Author:
Title:
Wprowadzenie do etyki biznesu
Publisher address:
Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-079-8
Nr:
2168238282
monograph
134

Author:
Title:
Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu
Source:
Etyka biznesu jako przedmiot nauczania / red. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001, s. 21-32
ISBN:
83-86846-51-8
Nr:
2168236342
chapter in conference materials
135

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 5-8
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241256
chapter in conference materials
See main document
136

Author:
Title:
Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej = Between Perfection and Imperfection Competition or Competition in the Ethical Perspective
Source:
Prakseologia. - nr 140 (2000) , s. 21-27. - Summ.
Nr:
2168238318
article
137

Title:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
43 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241176
conference materials
See related chapters
138

Author:
Title:
Człowiek wolnego rynku
Source:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 93-103
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242080
chapter in conference materials
See main document
139

Author:
Title:
Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie = Dialogue Character orf Communicate in the Business
Source:
Prakseologia. - nr 139 (1999) , s. 189-195. - Summ.
Nr:
2168238298
article
140

Author:
Title:
Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej
Source:
Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller - Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego, 1999, s. 109-120
ISBN:
83-87814-01-6
Nr:
2168286581
chapter in monograph
141

Author:
Title:
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości
Source:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 145-160
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248206
chapter in conference materials
See main document
142

Title:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux
Source:
Znak. - nr 2 (513), s. 4-10. - Tytuł numeru: Biznes i etyka - Bibliogr.
Tłumaczenie:
Access mode:
Nr:
2168362916
varia
143

Author:
Title:
Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności = Between the Helplessness of Ethical Principles and the Principleless Power of Effectiveness
Source:
Prakseologia. - nr 138 (1998) , s. 39-45. - Summ.
Nr:
2168238294
article
144

Author:
Title:
Czy biznes zobowiązuje?
Source:
Znak. - nr 2 (513) (1998) , s. 56-63. - Tytuł numeru: Biznes i etyka - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168238290
article
145

Author:
Title:
Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 27-30
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238538
chapter in academic script
See main document
146

Title:
O etosie nauczyciela akademickiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Physical description:
35 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238320
See related chapters
147

Author:
Title:
Warsztaty dydaktyczne
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40), s. 10-12
Nr:
2168346262
chapter in report
148

Title:
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux
Source:
Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI, s. [24]-[27]
Tłumaczenie:
Signature:
NP-478/Magazyn
Nr:
2168284769
chapter in unpublished scientific work
See main document
149

Author:
Title:
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości
Source:
Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI, s. 1-17
Signature:
NP-478/Magazyn
Nr:
2168284759
chapter in unpublished scientific work
See main document
150

Author:
Title:
Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 25, z. 2 (1997) , s. 65-79
Nr:
2168236328
article
151

Author:
Title:
Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 49-57
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248298
chapter in conference materials
See main document
152

Author:
Title:
Etyka w szkole - uwagi praktyka
Source:
Etyka. - nr 29 (1996) , s. 173-180
Nr:
2168266864
article
153

Author:
Title:
Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Importance of Plotyn's Views in Conflict Between Rationalism and Irrationalism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996) , s. 25-37. - Summ.
Nr:
2168238246
article
154

Author:
Title:
Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995.
Source:
Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. - T. 16-17 (1996) , s. 277-282
Access mode:
Nr:
2168367616
review
155

Author:
Title:
Warsztaty dydaktyczne
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(37), s. 12-13
Nr:
2168346240
chapter in report
156

Author:
Title:
Warsztaty dydaktyczne
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(38), s. 9-11
Nr:
2168346244
chapter in report
157

Author:
Title:
Ekonomia kontra ekologia
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 250-257
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255420
chapter in monograph
See main document
158

Author:
Title:
Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe? = Is Cultivation of Business Ethics Possible?
Source:
Prakseologia. - nr 1-2 (1995) , s. 43-53. - Summ.
Nr:
2168238292
article
159

Author:
Title:
U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego
Source:
Ruch Filozoficzny. - t. 51, nr 1 (1994) , s. 22-25
Access mode:
Nr:
2168368648
article
160

Author:
Title:
Paradoks jako kategoria filozoficzna = Paradox as a Philosophical Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993) , s. 53-64. - Summ.
Nr:
2168276255
article
161

Author:
Title:
Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu = Lev Shestov - Opposition to the Reason
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 23-35. - Summ., rez.
Nr:
2168273228
article
162

Author:
Title:
Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks = From the History of Paradox. Faith as a Paradox of Existence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 19-30. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168247986
article
163

Author:
Title:
Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat
Source:
Ruch Filozoficzny. - T. 45, nr 3 (1988) , s. 261-264
Nr:
2168340673
unreviewed article
164

Author:
Title:
Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w "Myślach" Pascala = From the History of Paradox : Paradox as an Anthropological Category in Pascal's "Pensées"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 73-86. - Summ., rez.
Nr:
2168248002
article
165

Author:
Title:
Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji = J.J. Rousseau's Concept of State of Nature as Exposure of Contradictions in Human Existence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 51-71. - Summ., rez.
Nr:
2168245518
article
Unpublished documents:
1

Title:
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
038/WE-KF/01/2013/S/3038
Signature:
NP-1436/Magazyn
Nr:
2168289157
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
175 s.; 30 cm
Research program:
50/KFil/1/2012/S/050
Signature:
NP-1416/Magazyn
Nr:
2168272152
unpublished scientific work
See related chapters
1
The Role of Universities in Development of the Circular Economy / Barbara Campisi, Patrizia De Luca, Janina FILEK, Gianluigi Gallenti, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / ed. by Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao. - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption). - S. 239-254. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
2
Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy / Janina FILEK, Robert Kmieciak, Paulina Sekuła // W: Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030 / red. Jerzy Woźnicki. - Gliwice: Politechnika Śląska, 2022. - S. 102-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7880-837-4. - Pełny tekst: https://www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/trendy-modele-perspektywy.pdf
3
O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 50-51. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/50. - ISSN 1689-7757
4
Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
5
Czym byłby biznes bez wartości? / Janina FILEK // W: Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle / red. Adrianna Lepka. - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2020. - S. 8-10. - ISBN 978-83-959322-1-2. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/12/20lat-zrownowazonego-rozwoju-w-Polsce.pdf
6
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Dokument elektroniczny] / Janina FILEK, Agnieszka BAŁAGA, Maciej FRĄCZEK, Wioleta GAŁAT, Katarzyna Idziak, Iryna MANCZAK, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Monika SADY, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Justyna TOMALA, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 107 s. : il. - Pełny tekst: https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract / Janina FILEK // W: Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania / red. nauk. Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 109-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-134-6
8
HR Excellence in Research / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 16-18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16. - ISSN 1689-7757
9
O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości / Janina FILEK // W: Wolność : wieczne wyzwanie / red. nauk. Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2018. - S. 53-73. - ISBN 978-83-8090-483-5 ; 978-83-8090-484-2
10
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja / Janina FILEK // W: Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet / red. Tadeusz Wallas, Joanna Morawska-Jancelewicz, Hanna Mamzer, Anna Schmidt-Fiedler. - Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, 2018. - S. 56-63. - ISBN 978-83-61231-46-2
11
Gospodarka oparta na wiedzy / Janina FILEK // W: 17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju? / red. Marzena Strzelczak, Tadeusz Joniewicz. - Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2018. - S. 44-50. - ISBN 978-83-951054-0-1. - Pełny tekst: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/10/17-wyzwan-17-odpowiedzi.pdf
12
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych = Corporate Social Responsibility as a New Form of Social Dialogue / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (977) (2018), s. 97-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1654/1261. - ISSN 1898-6447
13
Kobieta w XXI wieku / Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 16-17. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/16. - ISSN 1689-7757
14
Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja / Janina FILEK // nienieodpowiedzialni.pl. - nr 5 (2018), s. 23-24. - ISSN 2450-6222
15
Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii? = Can the Concept of Corporate Social Responsibility Provide Inspiration for a New Economic Paradigm? / Janina FILEK // W: Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu / red. nauk.: Elżbieta Mączyńska, Jacek Sójka. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017. - S. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-19-5. - Pełny tekst: http://pte.pl/pliki/pdf/etyka_a_ekonomia_wersja_do_internetu.pdf
16
Dialog dwóch światów - nauki i biznesu / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 4-5. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
17
Kłopot z wartościami = Difficulties with Values / Janina FILEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (39) (2017), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/406. - ISSN 1898-3529
18
Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 14. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
19
Social Economy as a New Challenge / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_filek_41_52.pdf. - ISSN 1899-2226
20
[Dyskusja] / Jacek Ślusarczyk, Bartosz Szydłowski, Piotr AUGUSTYNIAK, Jacek Filek, Joanna Ejsmont, Jerzy BUKOWSKI, Janina FILEK, Łukasz Kołoczek, Magdalena M. Baran, Henryk Woźniakowski, Anna Szybist // W: Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK. - Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. - S. 175-189. - ISBN 978-83-7453-487-1
21
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016. - Nr 158, t. 2. - ISSN 0079-4872
22
Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny / Janina FILEK // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 37-48. - ISBN 978-83-7252-727-1
23
Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową = The Dispute Over the Responsibility : between Responsibility of the Individual and the Responsibility of the Community / Janina FILEK // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 35-52. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
24
Nowa inicjatywa BON / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 52. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
25
Wprowadzenie = Introduction / Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 5-14
26
Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych = Consideration about Forms of Support for Students with Disabilities / Janina FILEK // W: Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. Bernadeta Szczupał, Katarzyna Kutek-Sładek. - Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2015. - S. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7
27
Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek? = Freedom and Responsibility in the World of Big Corporations : Reflection on the Question: Do We Still Believe in the Free Market? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 157, t. 2 (2015), s. 137-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fce89f29-2efe-41ff-af76-f29b1eebfc2f/c/Prakseologia_157_t2_s.137_161.pdf. - ISSN 0079-4872
28
Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły? / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 42. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
29
CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought / Janina FILEK // W: The True Value of CSR : Corporate Identity and Stakeholder Perceptions / ed. by Barbara Fryzel. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. - S. 29-48. - Bibliogr. - ISBN 978-1-137-43318-3
30
Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej = Higher Education and the Issue of Disability : from the Breaking Down of Barriers to Intercollegiate forms of Cooperation / Janina FILEK // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 10 (2015), s. 96-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_filek.pdf. - ISSN 2300-5254
31
Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 58-59. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
32
Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego = Reflections on the Responsibility of a Collective Being / Janina FILEK // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (29) (2014), s. 57-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP29/ZP_3_2014-06.pdf. - ISSN 1898-3529
33
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2014. - Nr 156. - ISSN 0079-4872
34
Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością / Marzena DUDEK, Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 64. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
35
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla = From Experience of Hunger to Nobel Prize / Janina FILEK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 9-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf. - ISSN 0079-4872
36
Rozważania wokół nierówności = Considerations around the Inequalities / Janina FILEK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 283-295. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=285&view=Fit. - ISSN 0079-4872
37
Rozważania wokół nierówności / Janina FILEK // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 36-45. - Bibliogr.
38
Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena / Janina FILEK // W: Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - (2013), s. 8-19. - Bibliogr.
39
Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich / Małgorzata Pink ; Promotor: Janina FILEK. - Kraków, 2013. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002696
40
Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii [Dokument elektroniczny] / [oprac. wystawy Janina FILEK ; oprac. katalogu multimedialnego Edyta BUDZOWSKA, Agnieszka HABRAT-PAZDRO ; oprac. graficzne i informatyczne katalogu multimedialnego Karol GACKOWSKI]. - Kraków: BG UEK, 2013. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/29
41
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej = Social Responsibility as a New Version of the Social Contract / Janina FILEK. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. - 352, [1] s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-371-2
42
Kto i dlaczego stworzył etykę? / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
43
Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 33-34. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
44
Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 82. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
45
Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna / Janina FILEK // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 135-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
46
Etyka pożytku - utylitaryzm / Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 140-153. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
47
Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice = Thomas Hobbes' Concept of the Social Contract and the Idea of Corporate Social Responsibility#Similarities and Differences / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
48
Na pomoc pomocy = The Concept of Aid / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 153 (2012), s. 359-378. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
49
The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers = Rola uczelni w kształtowaniu postaw społecznych przyszłych menedżerów / Janina FILEK // Management and Business Administration. Central Europe. - nr 3 (116) (2012), s. 26-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Filek_MBA-3-2012-srodek-26.pdf. - ISSN 2084-3356
50
Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
51
Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.) / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 177-179. - ISSN 1898-6447
52
Etyka biznesu : studia przypadków / red. Janina FILEK ; [aut.: Janina FILEK, Inga MIZDRAK, Tomasz KWARCIŃSKI, Katarzyna GUCZALSKA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 48 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-587-1
53
Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 29-51. - Bibliogr.
54
Etyka powinności - deontologizm / Janina FILEK // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 129-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
55
Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja? / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - (2012), s. 52-72. - Bibliogr.
56
Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy? / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 40-41. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
57
Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 32. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
58
Rozważania wokół fenomenu pomocy = Deliberations on the Phenomenon of Assistance / Janina FILEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(3) (2011), s. 7-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022011/es022011-1.pdf. - ISSN 2081-321X
59
Co to jest KatPON? / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
60
Dwugłos w kwestii raportowania społecznego / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 52. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
61
Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 6-7. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
62
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina FILEK. - Wyd. 3. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-548-2
63
Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji? = Causes of the Current Crisis : Destruction of the Value System or Failure of Institutions? / Janina FILEK // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 81-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
64
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 310, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-932381-0-1
65
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? = Is Lying Ethically Acceptable in Business? / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 846 (2010), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170957312. - ISSN 1898-6447
66
Wspólnotowy wymiar etyki Kanta / Janina FILEK // W: Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010. - S. 111-118. - ISBN 978-83-7271-611-8
67
The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland / Janina FILEK // W: The Role of large Enterprises in Democracy and Society / ed. by Barbara Fryzel, Paul H. Dembinski. - New York: Palgrave Macmillan, 2010. - S. 138-159. - Bibliogr. - ISBN 978-0-230-22918-1
68
Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)? = Is a Financier a (Moral) Human Being? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 150 (2010), s. 71-86. - Summ. - ISSN 0079-4872
69
Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz] / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 56. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
70
Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie = Social Economy as a New Challenge / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 12, nr 1 (2009), s. 179-188. - Summ. - ISSN 1899-2226
71
Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego / Janina FILEK // W: Biznes, prawo, etyka / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jolanta Jabłońska-Bonca. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego, 2009. - S. 79-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61408-27-7 ; 978-83-89437-15-0
72
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy / Janina FILEK // W: Kłamstwo w życiu publicznym / . - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2009. - (Etyka i Życie Publiczne ; t. 2). - S. 117-127. - błędny nr ISBN. - ISBN 978-83-7438-243-4
73
Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej? = Is Corporate Social Responsibility a New Version of Social Contract? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 149 (2009), s. 21-38. - Summ. - ISSN 0079-4872
74
Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
75
Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy / Janina FILEK // W: Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO. - (2009), s. 62-70
76
Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego / Janina FILEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
77
Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej? / Janina FILEK // W: Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej / kierownik projektu: Kazimierz SOSENKO. - (2009), s. 41-61
78
[Polemika] / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009), s. 38-39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
79
Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego / Janina FILEK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 12-18. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
80
Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 12-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/12. - ISSN 1689-7757
81
Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind / Janina FILEK // W: Responsible Management Education / ed. by Wojciech Gasparski. - Warsaw: Academic and Professional Press; Kozminski University, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 82-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61408-12-3 ; 978-83-89437-00-6
82
Praktyki dla niepełnosprawnych / Janina FILEK // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 11. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
83
Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce = Reasons of Low Interest in CSR Idea in Poland / Janina FILEK // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach / red. Mieczysław Bąk, Przemysław Kulawczuk. - Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2008. - S. 61-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.iped.pl/publikacje/fair_play_podrecznik_2008.pdf
84
Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu / Janina FILEK // W: Etyka i ekonomia / red. nauk. Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007. - (Ekonomia i Świat Współczesny). - S. 13-31. - ISBN 978-83-88700-19-4
85
Refleksja nad filozofowaniem / Janina FILEK // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 243-352. - ISBN 978-83-60911-00-6
86
Co to jest dobra administracja? / Janina FILEK // W: Etos urzędnika / red. nauk. Dariusz Bąk. - Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2007. - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-55-2 ; 978-83-89437-78-5
87
Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza / Janina FILEK // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 9-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
88
W poszukiwaniu dobrej administracji = In Search of Good Administration / Janina FILEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 2(2) (2007), s. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2007_2-2.pdf. - ISSN 1898-3529
89
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - 387 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. po niektórych art. Bibliografia prac nauk. A. Węgrzeckiego s. 375-383. - ISBN 978-83-60911-00-6
90
Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski / Janina FILEK ; rozm. AF // Rzeczpospolita. - 07 kwietnia (2007)1 ekran. - ISSN 0208-9130
91
Czy reklamie społecznej wszystko wolno? / Janina FILEK // W: Granice i zastosowania reklamy społecznej / red. Karolina Keler, Marcjanna Nóżka. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 2007. - (Zeszyty Pracy Socjalnej, ISSN 1507-4285 ; z. 13). - S. 27-38. - ISBN 978-83-906614-5-2
92
Czy szkoła wyższa wychowuje? / Janina FILEK // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 16-17. - ISSN 1689-7749
93
Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana = The Philosophy of Rejection - the Thought of Emil Cioran / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006), s. 61-73. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129261098. - ISSN 0208-7944
94
Społeczna odpowiedzialność biznesu : tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? / Janina FILEK. - Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006. - 19 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-922705-8-4 ; 978-83-922705-8-4. - Pełny tekst: http://www.csrinfo.org/images/stories/publikacjedo2008/podrecznik_csr_filek_uokik_2006.pdf
95
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 42 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-307-X
96
Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej / Janina FILEK // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 19-52. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
97
Polski trójkąt korupcyjny = The Polish Corruption Triangle / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 9, nr 1 (2006), s. 157-171. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_filek_157_171.pdf
98
Zagrożenia wadliwej komunikacji / Janina FILEK // W: Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 15-19. - ISBN 83-7252-307-X
99
Menedżer jak podmiot etyczny / Janina FILEK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 175-181. - ISBN 83-7252-284-7
100
Antynomiczność wartości i jej konsekwencje / Janina FILEK // W: Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 55-67. - ISBN 83-7252-293-6
101
Jeśli biznesem biznesu jest biznes / Janina FILEK // Tygodnik Powszechny. - nr 17, dodatek "Ucho Igielne" (2005)14-15. - Pełny tekst: http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2261,1224986,1,dzial.html. - ISSN 0041-4808
102
Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu = The Role of Public Administration in Shaping of Ethical Business Environment / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 8, nr 1 (2005), s. 213-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2005/2005_01_filek_213_223.pdf
103
Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej = Ethical Aspects of Economic Transformation / Janina FILEK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 715-730. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
104
Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron) / Janina FILEK // W: Etyka biznesu "po Enronie" / red. Jacek Sójka. - Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2005. - S. 107-120. - Bibliogr. - ISBN 83-7112-160-1
105
Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego = The Role of Education in Shaping of a Citizens' Society / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 145 (2005), s. 43-57. - Summ. Referat przedstawiony na konferencji naukowej pt. "Prakseologiczne i etyczne aspekty edukacji", Warszawa 21 października 2004 r. - ISSN 0079-4872
106
Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów / Janina FILEK // W: Uczciwość w świecie finansów / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. - S. 127-136. - ISBN 83-89437-36-8
107
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe [on-line] / Wiesława Borczyk, Janina FILEK, Sławomir Kmak, Marek Wójcik. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 70 s. ; 25 cm. - [odczyt: 21.03.2012]. - ISBN 83-89410-25-7. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-z.pdf
108
Sprawiedliwość dystrybutywna / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 79-105. - ISBN 83-7252-243-X
109
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line] / red. Janina FILEK. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - 252 s. : il. ; 25 cm. - [odczyt: 27.09.2011]. - Bibliogr. - ISBN 83-89410-05-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf
110
Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 32 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-240-5
111
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni / Janina FILEK // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 100-105. - ISBN 83-917004-4-5
112
Polska transformacja w perspektywie etycznej / Janina FILEK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 138-140. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
113
Rola etyki w działalności samorządowej / Janina FILEK // W: Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line] / red. Janina FILEK. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 19-53. - ISBN 83-89410-05-2. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf
114
Nie o spokój tu chodzi / Janina FILEK // W: Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 27-29. - ISBN 83-7252-240-5
115
Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu) = Company as the Subject of Social and Moral Responsibility / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 7, nr 1 (2004), s. 51-59. - Summ.
116
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina FILEK. - Wyd. 2. - Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. [124]-126. - ISBN 83-7252-079-8
117
Etyczna refleksja nad ściąganiem / Janina FILEK // W: Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i oprac. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 19-21. - ISBN 83-7252-240-5
118
Równość / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 47-78. - ISBN 83-7252-243-X
119
Nierówności / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 15-46. - ISBN 83-7252-243-X
120
Wolność na usługach ekonomii = Freedom at Service of Economy / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 6 (2003), s. 25-38. - Summ.
121
Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji / Janina FILEK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 147-159. - ISBN 83-918601-0-8
122
Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności / Janina FILEK // W: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 57-66. - ISBN 83-7252-188-3
123
From Trust to Responsibility in the World of Finance / Anina [i. e. Janina] FILEK, Kazimierz SOSENKO // Finance & Common Good = Finance & bien commun / ed. by Jean-Michel Bonvin, Paul H. Dembinski, Stanislaw OWSIAK. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps (2003), s. 19-34. - Res.. - Tytuł numeru: Conflicts of Interest and the Structures of Trust in Countries in Transition. - ISSN 1420-4363
124
O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej = On Confidence and Pseudo-Confidence in the Area of Economic Activity / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 143 (2003), s. 59-72. - Summ. - ISSN 0079-4872
125
Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Some Remarks on Rationalism and Irrationalism in Plato's Thought Against the Background of the Rationalism Versus Irrationalism Debate / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 35-47. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10661. - ISSN 0208-7944
126
Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność? = Business Ethics: a Next Screen or Necessity? / Janina FILEK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002), s. 177-182. - Summ.
127
Panorama of Ethical Problems in Poland / Janina FILEK // W: Business Ethics : from Theory to Practice / ed. by Nijolé Vasiljeviené, Ronald Jeurissen. - Vilnius: Vilnius University, 2002. - S. 250-277. - Bibliogr. - ISBN 9955-497-15-7
128
Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa = Hans Jonas' Concept of Responsibility / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 142 (2002), s. 47-54. - Summ. - ISSN 0079-4872
129
O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego = On the Freedom and Responsibility of the Economic Subject / Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 229 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 150). - ISBN 83-7252-117-4
130
The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment / Janina FILEK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 143-156. - ISSN 1642-168X
131
Etyka biznesu : studia przypadków / Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 46 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-087-9
132
Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej / Janina FILEK // W: Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2001. - (Przedsiębiorczość). - S. 220-232. - ISBN 83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9
133
Wprowadzenie do etyki biznesu / Janina FILEK. - Kraków: Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-079-8
134
Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu / Janina FILEK // W: Etyka biznesu jako przedmiot nauczania / red.: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001. - S. 21-32. - ISBN 83-86846-51-8
135
Wprowadzenie / Janina FILEK // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-039-9
136
Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej = Between Perfection and Imperfection Competition or Competition in the Ethical Perspective / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 140 (2000), s. 21-27. - Summ. - ISSN 0079-4872
137
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 43 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-039-9
138
Człowiek wolnego rynku / Janina FILEK // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 93-103. - ISBN 83-86957-42-5
139
Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie = Dialogue Character orf Communicate in the Business / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 139 (1999), s. 189-195. - Summ. - ISSN 0079-4872
140
Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej / Janina FILEK // W: Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania / red. nauk.: Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Danuta Miller. - Łódź; Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego, 1999. - S. 109-120. - ISBN 83-87814-01-6
141
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości / Janina FILEK // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999. - S. 145-160. - ISBN 83-86957-33-6
142
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux / tłum. Janina FILEK // Znak. - nr 2 (513) (1998), s. 4-10. - Tytuł numeru: Biznes i etyka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf. - ISSN 0044-488X
143
Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności = Between the Helplessness of Ethical Principles and the Principleless Power of Effectiveness / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 138 (1998), s. 39-45. - Summ. - ISSN 0079-4872
144
Czy biznes zobowiązuje? / Janina FILEK // Znak. - nr 2 (513) (1998), s. 56-63. - Tytuł numeru: Biznes i etyka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf. - ISSN 0044-488X
145
Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej / Janina FILEK // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 27-30. - ISBN 83-87239-55-0
146
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 35 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-55-0
147
Warsztaty dydaktyczne / Janina FILEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 10-12
148
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux / tłum. Janina FILEK // W: Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI. - (1997), s. [24]-[27]
149
Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości / Janina FILEK // W: Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI. - (1997), s. 1-17
150
Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów / Janina FILEK // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 25, z. 2 (1997), s. 65-79. - ISSN 1230-4050
151
Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej / Janina FILEK // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - S. 49-57. - ISBN 83-86957-06-9
152
Etyka w szkole - uwagi praktyka / Janina FILEK // Etyka. - nr 29 (1996), s. 173-180. - Pełny tekst: https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/631/592. - ISSN 0014-2263
153
Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem = Importance of Plotyn's Views in Conflict Between Rationalism and Irrationalism / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 25-37. - Summ. - ISSN 0208-7944
154
Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995. / Janina FILEK // Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. - T. 16-17 (1996), s. 277-282. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Principia/1997/Tom-16-17-1997/art/17574/. - ISSN 0867-5392
155
Warsztaty dydaktyczne / Janina FILEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(37) (1996), s. 12-13
156
Warsztaty dydaktyczne / Janina FILEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(38) (1996), s. 9-11
157
Ekonomia kontra ekologia / Janina FILEK // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - (Przedsiębiorczość). - S. 250-257. - ISBN 83-01-12192-0
158
Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe? = Is Cultivation of Business Ethics Possible? / Janina FILEK // Prakseologia. - nr 1-2 (1995), s. 43-53. - Summ. - ISSN 0079-4872
159
U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego / Janina FILEK // Ruch Filozoficzny. - t. 51, nr 1 (1994), s. 22-25. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/236208/edition/234101/content. - ISSN 0035-9599
160
Paradoks jako kategoria filozoficzna = Paradox as a Philosophical Category / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 414 (1993), s. 53-64. - Summ. - ISSN 0208-7944
161
Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu = Lev Shestov - Opposition to the Reason / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 23-35. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
162
Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks = From the History of Paradox. Faith as a Paradox of Existence / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 19-30. - Summ., rez.
163
Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat / Janina FILEK // Ruch Filozoficzny. - T. 45, nr 3 (1988), s. 261-264. - ISSN 0035-9599
164
Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w "Myślach" Pascala = From the History of Paradox : Paradox as an Anthropological Category in Pascal's "Pensées" / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 73-86. - Summ., rez.
165
Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji = J.J. Rousseau's Concept of State of Nature as Exposure of Contradictions in Human Existence / Janina FILEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 51-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
166
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena / kier. tematu: Janina FILEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
167
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej / kier. Janina FILEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 175 s. ; 30 cm
1
Campisi B., De Luca P., Filek J., Gallenti G., Wojnarowska M., (2022), The Role of Universities in Development of the Circular Economy. [W:] WOJNAROWSKA M., ĆWIKLICKI M., Ingrao C. (red.), Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society, London, New York : Routledge, s. 239-254.
2
Filek J., Kmieciak R., Sekuła P., (2022), Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy. [W:] Woźnicki J. (red.), Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030, Gliwice : Politechnika Śląska, s. 102-118.
3
Filek J., (2021), O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/50
4
Filek J., (2021), Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
5
Filek J., (2020), Czym byłby biznes bez wartości?. [W:] Lepka A. (red.), Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle, Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 8-10.
6
Filek J., Bałaga A., Frączek M., Gałat W., Idziak K., Manczak I., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Sady M., Stanisławska-Mischke A., Tomala J., Wojnarowska M., (2020), W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej: raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Dokument elektroniczny], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107 s.
7
Filek J., (2020), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej. [W:] Gasparski , Kieżun W. (red.), Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 109-126.
8
Filek J., (2019), HR Excellence in Research, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 16-18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16
9
Filek J., (2018), O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości. [W:] Rydliński B., Sowiński S., Zenderowski R. (red.), Wolność : wieczne wyzwanie, Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, s. 53-73.
10
Filek J., (2018), Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja. [W:] Wallas T., Morawska-Jancelewicz J., Mamzer H., Schmidt-Fiedler A. (red.), Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 56-63.
11
Filek J., (2018), Gospodarka oparta na wiedzy. [W:] Strzelczak M., Joniewicz T. (red.), 17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?, Warszawa : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, s. 44-50.
12
Filek J., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (977), s. 97-113; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1654/1261
13
Filek J., Guczalska K., (2018), Kobieta w XXI wieku, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 16-17; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/16
14
Filek J., (2018), Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja, "nienieodpowiedzialni.pl", nr 5, s. 23-24.
15
Filek J., (2017), Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?. [W:] Mączyńska E., Sójka J. (red.), Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 45-58.
16
Filek J., (2017), Dialog dwóch światów - nauki i biznesu, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 4-5; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
17
Filek J., (2017), Kłopot z wartościami, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (39), s. 9-22; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/406
18
Filek J., (2017), Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
19
Filek J., (2017), Social Economy as a New Challenge, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 8, s. 41-52; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_filek_41_52.pdf
20
Ślusarczyk J., Szydłowski B., Augustyniak P., Filek J., Ejsmont J., Bukowski J., Filek J., Kołoczek Ł., Baran M., Woźniakowski H., Szybist A., (2017), [Dyskusja], "Wyspiański / Zbudź się, Polaku", s. 175-189.
21
Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA] Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2016. - Nr 158, t. 2. - . - 0079-4872
22
Filek J., (2016), Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-48.
23
Filek J., (2016), Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 35-52.
24
Filek J., (2016), Nowa inicjatywa BON, "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 52; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
25
Filek J., Guczalska K., (2016), Wprowadzenie. [W:] Filek J., Guczalska K. (red.), Prakseologia, s. 5-14.
26
Filek J., (2015), Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych. [W:] Szczupał B., Kutek-Sładek K. (red.), Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 15-31.
27
Filek J., (2015), Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek?, "Prakseologia", nr 157, t. 2, s. 137-161; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fce89f29-2efe-41ff-af76-f29b1eebfc2f/c/Prakseologia_157_t2_s.137_161.pdf
28
Filek J., (2015), Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
29
Filek J., (2015), CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought. [W:] Fryzel B. (red.), The True Value of CSR: Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Basingstoke : Palgrave Macmillan, s. 29-48.
30
Filek J., (2015), Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 10, s. 96-112; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_filek.pdf
31
Filek J., (2015), Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
32
Filek J., (2014), Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (29), s. 57-71; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP29/ZP_3_2014-06.pdf
33
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI] Warszawa : Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego, 2014. - Nr 156. - . - 0079-4872
34
Dudek M., Filek J., (2014), Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 2 (59), s. 64; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59
35
Filek J., (2014), Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla, "Prakseologia", nr 156, s. 9-23; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf
36
Filek J., (2014), Rozważania wokół nierówności, "Prakseologia", nr 156, s. 283-295; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=285&view=Fit
37
Filek J., (2013), Rozważania wokół nierówności. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 36-45.
38
Filek J., (2013), Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, s. 8-19.
39
Pink M., (2013), Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich, Prom. Filek J., Kraków : , 230 k.
40
Filek J., Gackowski K. (red.), (2013), Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
41
Filek J., (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Kraków : Księgarnia Akademicka, 352, [1] s.
42
Filek J., (2013), Kto i dlaczego stworzył etykę?, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
43
Filek J., (2013), Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 33-34; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
44
Filek J., (2013), Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 82; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
45
Filek J., (2012), Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-54.
46
Filek J., Kwarciński T., (2012), Etyka pożytku - utylitaryzm. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 140-153.
47
Filek J., (2012), Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 5-26.
48
Filek J., (2012), Na pomoc pomocy, "Prakseologia", nr 153, s. 359-378.
49
Filek J., (2012), The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 3 (116), s. 26-41; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Filek_MBA-3-2012-srodek-26.pdf
50
Filek J., (2012), Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
51
Filek J., (2012), Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 177-179.
52
Mizdrak I., Kwarciński T., Guczalska K., Filek J., (2012), Etyka biznesu: studia przypadków, Filek J. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 48 s.
53
Filek J., (2012), Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 29-51.
54
Filek J., (2012), Etyka powinności - deontologizm. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 129-139.
55
Filek J., (2012), Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?. [W:] Filek J. (kierownik tematu), Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, s. 52-72.
56
Filek J., (2012), Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 40-41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
57
Filek J., (2012), Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością, "Kurier UEK", nr 3 (48), s. 32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03
58
Filek J., (2011), Rozważania wokół fenomenu pomocy, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 7-20; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022011/es022011-1.pdf
59
Filek J., (2011), Co to jest KatPON?, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
60
Filek J., (2011), Dwugłos w kwestii raportowania społecznego, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
61
Filek J., (2011), Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 6-7; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
62
Filek J., (2011), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. 3.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
63
Filek J., (2010), Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji?. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 81-92.
64
Filek J. (red.), (2010), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 310, [1] s.
65
Filek J., (2010), Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 846, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/170957312
66
Filek J., (2010), Wspólnotowy wymiar etyki Kanta. [W:] Probucka D. (red.), Dobro wspólne, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 111-118.
67
Filek J., (2010), The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland. [W:] Fryzel B., Dembinski (red.), The Role of large Enterprises in Democracy and Society, New York : Palgrave Macmillan, s. 138-159.
68
Filek J., (2010), Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)?, "Prakseologia", nr 150, s. 71-86.
69
Filek J., (2010), Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz], "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 56; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
70
Filek J., (2009), Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 12, nr 1, s. 179-188.
71
Filek J., (2009), Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego. [W:] Gasparski W., Jabłońska-Bonca J. (red.), Biznes, prawo, etyka, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, s. 79-90.
72
Filek J., (2009), Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy. [W:] . (red.), Kłamstwo w życiu publicznym, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s. 117-127.
73
Filek J., (2009), Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej?, "Prakseologia", nr 149, s. 21-38.
74
Filek J., (2009), Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
75
Filek J., (2009), Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy. [W:] Sosenko K. (kierownik tematu), Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej, s. 62-70.
76
Filek J., (2009), Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
77
Filek J., (2009), Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?. [W:] Sosenko K. (kierownik tematu), Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej, s. 41-61.
78
Filek J., (2009), [Polemika], "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 38-39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
79
Filek J., (2008), Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 12-18; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
80
Filek J., (2008), Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/12
81
Filek J., (2008), Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind. [W:] Gasparski W. (red.), Responsible Management Education, Warsaw : Academic and Professional Press : Kozminski University, s. 82-89.
82
Filek J., (2008), Praktyki dla niepełnosprawnych, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
83
Filek J., (2008), Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce. [W:] Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa : Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, s. 61-73.
84
Filek J., (2007), Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu. [W:] Klimczak B., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka i ekonomia, Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 13-31.
85
Filek J., (2007), Refleksja nad filozofowaniem. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 243-352.
86
Filek J., (2007), Co to jest dobra administracja?. [W:] Bąk D. (red.), Etos urzędnika, Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 13-25.
87
Filek J., (2007), Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-20.
88
Filek J., (2007), W poszukiwaniu dobrej administracji, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(2), s. 27-38; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2007_2-2.pdf
89
Filek J., Sosenko K. (red.), (2007), Poznać człowieka: księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 387 s.
90
Filek J., F. A., (2007), Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita", 07 kwietnia
91
Filek J., (2007), Czy reklamie społecznej wszystko wolno?. [W:] Keler K., Nóżka M. (red.), Granice i zastosowania reklamy społecznej (Zeszyty Pracy Socjalnej; z. 13), Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, s. 27-38.
92
Filek J., (2007), Czy szkoła wyższa wychowuje?, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 16-17.
93
Filek J., (2006), Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/129261098
94
Filek J., (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu: tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Warszawa : Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 19 s.
95
Filek J. (red.), (2006), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 42 s.
96
Filek J., (2006), Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-52.
97
Filek J., (2006), Polski trójkąt korupcyjny, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 9, nr 1, s. 157-171; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_filek_157_171.pdf
98
Filek J., (2006), Zagrożenia wadliwej komunikacji. [W:] Filek J. (red.), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-19.
99
Filek J., (2005), Menedżer jak podmiot etyczny. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 175-181.
100
Filek J., (2005), Antynomiczność wartości i jej konsekwencje. [W:] Węgrzecki A. (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 55-67.
101
Filek J., (2005), Jeśli biznesem biznesu jest biznes, "Tygodnik Powszechny", nr 17, dodatek "Ucho Igielne"; http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2261,1224986,1,dzial.html
102
Filek J., (2005), Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", t. 8, nr 1, s. 213-223.
103
Filek J., (2005), Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 715-730.
104
Filek J., (2005), Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron). [W:] Sójka J. (red.), Etyka biznesu "po Enronie", Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 107-120.
105
Filek J., (2005), Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, "Prakseologia", nr 145, s. 43-57.
106
Filek J., (2004), Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów. [W:] Gasparski W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 127-136.
107
Borczyk W., Filek J., Kmak S., Wójcik M., (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego: zeszyty ćwiczeniowe, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 70 s.
108
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-105.
109
Filek J. (red.), (2004), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego: poradnik dla samorządów, [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 252 s.
110
Ściąganie: między zaradnością a nieuczciwością: materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, (2004), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 32 s.
111
Filek J., (2004), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 100-105.
112
Filek J., (2004), Polska transformacja w perspektywie etycznej. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 138-140.
113
Filek J., (2004), Rola etyki w działalności samorządowej. [W:] Filek J. (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów [on-line], Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 19-53.
114
Filek J., (2004), Nie o spokój tu chodzi. [W:] Filek J. (red.), Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27-29.
115
Filek J., (2004), Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu), "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 7, nr 1, s. 51-59.
116
Filek J., (2004), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. 2.Kraków : Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 126 s.
117
Filek J., (2004), Etyczna refleksja nad ściąganiem. [W:] Filek J. (red.), Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 19-21.
118
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Równość. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 47-78.
119
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Nierówności. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 15-46.
120
Filek J., (2003), Wolność na usługach ekonomii, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 6, s. 25-38.
121
Filek J., (2003), Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 147-159.
122
Filek J., (2003), Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 57-66.
123
Filek J., Sosenko K., (2003), From Trust to Responsibility in the World of Finance, "Finance & Common Good", no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps, s. 19-34.
124
Filek J., (2003), O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, "Prakseologia", nr 143, s. 59-72.
125
Filek J., (2002), Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/10661
126
Filek J., (2002), Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność?, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 5, s. 177-182.
127
Filek J., (2002), Panorama of Ethical Problems in Poland. [W:] Vasiljeviené N., Jeurissen R. (red.), Business Ethics : from Theory to Practice, Vilnius : Vilnius University, s. 250-277.
128
Filek J., (2002), Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa, "Prakseologia", nr 142, s. 47-54.
129
Filek J., (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 150), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 229 s.
130
Filek J., (2001), The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 143-156.
131
Filek J., (2001), Etyka biznesu: studia przypadków, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 46 s.
132
Filek J., (2001), Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej. [W:] Gasparski W., Dietl J. (red.), Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 220-232.
133
Filek J., (2001), Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków : Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej, 126 s.
134
Filek J., (2001), Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu. [W:] Gasparski rW., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, s. 21-32.
135
Filek J., (2000), Wprowadzenie. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
136
Filek J., (2000), Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej, "Prakseologia", nr 140, s. 21-27.
137
Filek J. (red.), (2000), Z doświadczeń dydaktyka: materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 43 s.
138
Filek J., (2000), Człowiek wolnego rynku. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-103.
139
Filek J., (1999), Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie, "Prakseologia", nr 139, s. 189-195.
140
Filek J., (1999), Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej. [W:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Miller D. (red.), Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Warszawa: Fundacja "Wiedza i Działanie" im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego, s. 109-120.
141
Filek J., (1999), Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 145-160.
142
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux, tł. J. Filek, (1998) "Znak", nr 2 (513), s. 4-10; http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf
143
Filek J., (1998), Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności, "Prakseologia", nr 138, s. 39-45.
144
Filek J., (1998), Czy biznes zobowiązuje?, "Znak", nr 2 (513), s. 56-63; http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf
145
Filek J., (1998), Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27-30.
146
Filek J. (red.), (1998), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 35 s.
147
Filek J., (1997), Warsztaty dydaktyczne. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 10-12.
148
(1997), Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux. [W:] Węgrzecki A. (kierownik tematu), Z badań nad etyką życia gospodarczego, s. [24]-[27].
149
Filek J., (1997), Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości. [W:] Węgrzecki A. (kierownik tematu), Z badań nad etyką życia gospodarczego, s. 1-17.
150
Filek J., (1997), Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 25, z. 2, s. 65-79.
151
Filek J., (1996), Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 49-57.
152
Filek J., (1996), Etyka w szkole - uwagi praktyka, "Etyka", nr 29, s. 173-180; https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/631/592
153
Filek J., (1996), Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 25-37.
154
Filek J., (1996), Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995., "Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej", T. 16-17, s. 277-282; https://www.ejournals.eu/Principia/1997/Tom-16-17-1997/art/17574/
155
Filek J., (1996), Warsztaty dydaktyczne. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 12-13.
156
Filek J., (1996), Warsztaty dydaktyczne. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 9-11.
157
Filek J., (1996), Ekonomia kontra ekologia. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 250-257.
158
Filek J., (1995), Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe?, "Prakseologia", nr 1-2, s. 43-53.
159
Filek J., (1994), U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego, "Ruch Filozoficzny", t. 51, nr 1, s. 22-25; https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/236208/edition/234101/content
160
Filek J., (1993), Paradoks jako kategoria filozoficzna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 414, s. 53-64.
161
Filek J., (1992), Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 23-35.
162
Filek J., (1990), Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 19-30.
163
Filek J., (1988), Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat, "Ruch Filozoficzny", T. 45, nr 3, s. 261-264.
164
Filek J., (1986), Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w "Myślach" Pascala, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 73-86.
165
Filek J., (1984), Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 51-71.
166
Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, (2013), Filek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
167
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej, (2012), Filek J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 175 s.
1
@inbook{UEK:2168363888,
author = "Barbara Campisi and Patrizia De Luca and Janina Filek and Gianluigi Gallenti and Magdalena Wojnarowska",
title = "The Role of Universities in Development of the Circular Economy",
booktitle = "Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society",
pages = "239-254",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003179788-15},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8",
}
2
@inbook{UEK:2168367302,
author = "Janina Filek and Robert Kmieciak and Paulina Sekuła",
title = "Zmiany kulturowe w uczelniach w zakresie zakazu dyskryminacji, równego traktowania oraz kultury pracy",
booktitle = "Trendy, modele i perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce : 2021-2025 z projekcją do roku 2030",
pages = "102-118",
adress = "Gliwice",
publisher = "Politechnika Śląska",
year = "2022",
url = {https://www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/trendy-modele-perspektywy.pdf},
isbn = "978-83-7880-837-4",
}
3
@article{UEK:2168354600,
author = "Janina Filek",
title = "O Heraklicie, zmianie i społecznej odpowiedzialności uniwersytetu",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "50-51",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/50},
}
4
@misc{UEK:2168356966,
author = "Janina Filek",
title = "Równość a różnorodność czyli słów kilka o panelu w ramach XIII Krakowskich Dni Integracji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "20-21",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
5
@misc{UEK:2168352172,
author = "Janina Filek",
title = "Czym byłby biznes bez wartości?",
booktitle = "Wartość biznesu - biznes oparty na wartościach : jubileusz z pandemią w tle",
pages = "8-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Forum Odpowiedzialnego Biznesu",
year = "2020",
url = {http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/12/20lat-zrownowazonego-rozwoju-w-Polsce.pdf},
isbn = "978-83-959322-1-2",
}
6
@misc{UEK:2168358748,
author = "Janina Filek and Agnieszka Bałaga and Maciej Frączek and Wioleta Gałat and Katarzyna Idziak and Iryna Manczak and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Monika Sady and Anna K. Stanisławska-Mischke and Justyna Tomala and Magdalena Wojnarowska",
title = "W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168349524,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej",
booktitle = "Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania",
pages = "109-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-134-6",
}
8
@misc{UEK:2168342607,
author = "Janina Filek",
title = "HR Excellence in Research",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "16-18",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/16},
}
9
@inbook{UEK:2168331389,
author = "Janina Filek",
title = "O uniwersytecie : między błądzeniem a poszukiwaniem tożsamości",
booktitle = "Wolność : wieczne wyzwanie",
pages = "53-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie",
year = "2018",
isbn = "978-83-8090-483-5 ; 978-83-8090-484-2",
}
10
@inbook{UEK:2168329487,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja",
booktitle = "Odpowiedzialne badania naukowe : odpowiedzialny uniwersytet",
pages = "56-63",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Epigram",
year = "2018",
isbn = "978-83-61231-46-2",
}
11
@inbook{UEK:2168330855,
author = "Janina Filek",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy",
booktitle = "17 wyzwań dla Polski - 17 odpowiedzi : co firmy w Polsce mogą zrobić dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?",
pages = "44-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Forum Odpowiedzialnego Biznesu",
year = "2018",
url = {http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/10/17-wyzwan-17-odpowiedzi.pdf},
isbn = "978-83-951054-0-1",
}
12
@article{UEK:2168332151,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa forma dialogu w obszarze działań gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (977)",
pages = "97-113",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0977.0506},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1654/1261},
}
13
@misc{UEK:2168342363,
author = "Janina Filek and Katarzyna Guczalska",
title = "Kobieta w XXI wieku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "16-17",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/16},
}
14
@article{UEK:2168325973,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność uczelni - nowa misja",
journal = "nienieodpowiedzialni.pl",
number = "5",
pages = "23-24",
year = "2018",
}
15
@inbook{UEK:2168322421,
author = "Janina Filek",
title = "Czy koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może być inspiracją dla nowego paradygmatu ekonomii?",
booktitle = "Etyka i ekonomia : w stronę nowego paradygmatu",
pages = "45-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {http://pte.pl/pliki/pdf/etyka_a_ekonomia_wersja_do_internetu.pdf},
isbn = "978-83-65269-19-5",
}
16
@misc{UEK:2168344286,
author = "Janina Filek",
title = "Dialog dwóch światów - nauki i biznesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "4-5",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
17
@article{UEK:2168311893,
author = "Janina Filek",
title = "Kłopot z wartościami",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (39)",
pages = "9-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2017.39.1.01},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/406},
}
18
@misc{UEK:2168344164,
author = "Janina Filek",
title = "Projekt dobrych praktyk w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnością w szkołach wyższych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "14",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
19
@article{UEK:2168332485,
author = "Janina Filek",
title = "Social Economy as a New Challenge",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 8",
pages = "41-52",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.8.04},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_filek_41_52.pdf},
}
20
@misc{UEK:2168348540,
author = "Jacek Ślusarczyk and Bartosz Szydłowski and Piotr Augustyniak and Jacek Filek and Joanna Ejsmont and Jerzy Bukowski and Janina Filek and Łukasz Kołoczek and Magdalena M. Baran and Henryk Woźniakowski and Anna Szybist",
title = "[Dyskusja]",
booktitle = "Wyspiański / Zbudź się, Polaku",
pages = "175-189",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria",
year = "2017",
isbn = "978-83-7453-487-1",
}
21
@misc{UEK:2168310441,
title = "Prakseologia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii : Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2016",
}
22
@inbook{UEK:2168358020,
author = "Janina Filek",
title = "Spór o społeczną odpowiedzialność biznesu : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2015/2016",
pages = "37-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-727-1",
}
23
@article{UEK:2168310445,
author = "Janina Filek",
title = "Spór o odpowiedzialność : między odpowiedzialnością jednostki a odpowiedzialnością wspólnotową",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "35-52",
year = "2016",
}
24
@misc{UEK:2168343868,
author = "Janina Filek",
title = "Nowa inicjatywa BON",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "52",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
25
@misc{UEK:2168310443,
author = "Janina Filek and Katarzyna Guczalska",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "5-14",
year = "2016",
}
26
@inbook{UEK:2168305977,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych",
booktitle = "Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością",
pages = "15-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-7438-506-0 ; 978-83-7438-507-7",
}
27
@article{UEK:2168300427,
author = "Janina Filek",
title = "Wolność i odpowiedzialność w świecie wielkich korporacji : rozważania wokół pytania: czy wierzymy jeszcze w wolny rynek?",
journal = "Prakseologia",
number = "157, t. 2",
pages = "137-161",
year = "2015",
url = {http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fce89f29-2efe-41ff-af76-f29b1eebfc2f/c/Prakseologia_157_t2_s.137_161.pdf},
}
28
@article{UEK:2168291515,
author = "Janina Filek",
title = "Dlaczego wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "42",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
29
@inbook{UEK:2168286959,
author = "Janina Filek",
title = "CSR : between Management Strategy and a New Paradigm of Thought",
booktitle = "The True Value of CSR : Corporate Identity and Stakeholder Perceptions",
pages = "29-48",
adress = "Basingstoke",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1057/9781137433206},
url = {},
isbn = "978-1-137-43318-3",
}
30
@article{UEK:2168300639,
author = "Janina Filek",
title = "Szkolnictwo wyższe wobec zjawiska niepełnosprawności : od przełamywania barier do form współpracy międzyuczelnianej",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 3, 10",
pages = "96-112",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2015.10.6},
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/06_filek.pdf},
}
31
@article{UEK:2168299383,
author = "Janina Filek",
title = "Prestiżowa nagroda dla Biura ds. Osób Niepełnosprawych UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "58-59",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
32
@article{UEK:2168292063,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (29)",
pages = "57-71",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352932906},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP29/ZP_3_2014-06.pdf},
}
33
@misc{UEK:2168289373,
title = "Prakseologia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademie Nauk. Instytut Fizjologii i Socjologii; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168291353,
author = "Marzena Dudek and Janina Filek",
title = "Certyfikaty i wyróżnienia dla Katedr Przyjaznych Studentom z Niepełnosprawnością",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (59)",
pages = "64",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59},
}
35
@article{UEK:2168289311,
author = "Janina Filek",
title = "Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "9-23",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf},
}
36
@article{UEK:2168289385,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół nierówności",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "283-295",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=285&view=Fit},
}
37
@unpublished{UEK:2168289187,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół nierówności",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "36-45",
year = "2013",
}
38
@unpublished{UEK:2168289177,
author = "Janina Filek",
title = "Od doświadczenia głodu do Nagrody Nobla : biografia intelektualna Amartya Kumara Sena",
booktitle = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
pages = "8-19",
year = "2013",
}
39
@unpublished{UEK:2168259044,
author = "Małgorzata Pink",
title = "Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002696},
}
40
@misc{UEK:2168255396,
title = "Wystawa retrospektywna publikacji naukowych pracowników Katedry Filozofii w ramach Jubileuszu 50-lecia Katedry Filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/29},
}
41
@book{UEK:2168281077,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2013",
isbn = "978-83-7638-371-2",
}
42
@article{UEK:2168281787,
author = "Janina Filek",
title = "Kto i dlaczego stworzył etykę?",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "45",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
43
@article{UEK:2168281905,
author = "Janina Filek",
title = "Wdrażanie zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "33-34",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
44
@article{UEK:2168281797,
author = "Janina Filek",
title = "Certyfikaty i wyróżnienia dla katedr przyjaznych studentom z niepełnosprawnością",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "82",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
45
@inbook{UEK:2168230818,
author = "Janina Filek",
title = "Teorie filozoficzne a ekonomia społeczna",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "135-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
46
@inbook{UEK:2168235920,
author = "Janina Filek and Tomasz Kwarciński",
title = "Etyka pożytku - utylitaryzm",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "140-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
47
@article{UEK:2168244748,
author = "Janina Filek",
title = "Koncepcja umowy społecznej Thomasa Hobbesa a idea społecznej odpowiedzialności biznesu : podobieństwa i różnice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "5-26",
year = "2012",
}
48
@article{UEK:2168248116,
author = "Janina Filek",
title = "Na pomoc pomocy",
journal = "Prakseologia",
number = "153",
pages = "359-378",
year = "2012",
}
49
@article{UEK:2168235926,
author = "Janina Filek",
title = "The Role of Universities in Shaping Social Attitudes of Future Managers",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "3 (116)",
pages = "26-41",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.13},
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Filek_MBA-3-2012-srodek-26.pdf},
}
50
@misc{UEK:2168345234,
author = "Janina Filek",
title = "Seminarium o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "20",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03},
}
51
@misc{UEK:2168244800,
author = "Janina Filek",
title = "Sprawozdanie z konferencji nt. Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym (25-26 listopada 2011 r.)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "177-179",
year = "2012",
}
52
@book{UEK:2168238636,
author = "Inga Mizdrak and Tomasz Kwarciński and Katarzyna Guczalska and Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-587-1",
}
53
@unpublished{UEK:2168272156,
author = "Janina Filek",
title = "Filozoficzne korzenie ekonomii społecznej",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "29-51",
year = "2012",
}
54
@inbook{UEK:2168235918,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka powinności - deontologizm",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "129-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
55
@unpublished{UEK:2168272158,
author = "Janina Filek",
title = "Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu : konflikt, wsparcie czy konwergencja?",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
pages = "52-72",
year = "2012",
}
56
@article{UEK:2168275145,
author = "Janina Filek",
title = "Jak być przedsiębiorcą uczciwym i odnoszącym sukcesy?",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "40-41",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www},
}
57
@misc{UEK:2168346060,
author = "Janina Filek",
title = "Zmiany organizacyjno-kompetencyjne w obszarze wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (48)",
pages = "32",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03},
}
58
@article{UEK:2168230672,
author = "Janina Filek",
title = "Rozważania wokół fenomenu pomocy",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "7-20",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022011/es022011-1.pdf},
}
59
@misc{UEK:2168275389,
author = "Janina Filek",
title = "Co to jest KatPON?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "45",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
60
@misc{UEK:2168275399,
author = "Janina Filek",
title = "Dwugłos w kwestii raportowania społecznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "52",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
61
@misc{UEK:2168344632,
author = "Janina Filek",
title = "Debata rektorska w ramach Konferencji o pomocy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "6-7",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
62
@book{UEK:2168226012,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie do etyki biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "978-83-7252-548-2",
}
63
@inbook{UEK:2166474606,
author = "Janina Filek",
title = "Przyczyny aktualnego kryzysu : destrukcja systemu wartości czy zawodność instytucji?",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
64
@book{UEK:2166465126,
title = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
65
@article{UEK:53275,
author = "Janina Filek",
title = "Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "846",
pages = "5-23",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170957312},
}
66
@inbook{UEK:2165687645,
author = "Janina Filek",
title = "Wspólnotowy wymiar etyki Kanta",
booktitle = "Dobro wspólne",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-611-8",
}
67
@inbook{UEK:2168236302,
author = "Janina Filek",
title = "The Implementation of CSR as a New Social Contract in Poland",
booktitle = "The Role of large Enterprises in Democracy and Society",
pages = "138-159",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2010",
isbn = "978-0-230-22918-1",
}
68
@article{UEK:51386,
author = "Janina Filek",
title = "Czy finansista jest człowiekiem (moralnym)?",
journal = "Prakseologia",
number = "150",
pages = "71-86",
year = "2010",
}
69
@misc{UEK:2168275315,
author = "Janina Filek",
title = "Gdzie są nasze elity biznesu? : [komentarz]",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "56",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
70
@article{UEK:2168238328,
author = "Janina Filek",
title = "Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 12, 1",
pages = "179-188",
year = "2009",
}
71
@inbook{UEK:51364,
author = "Janina Filek",
title = "Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego",
booktitle = "Biznes, prawo, etyka",
pages = "79-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-61408-27-7 ; 978-83-89437-15-0",
}
72
@inbook{UEK:2166133906,
author = "Janina Filek",
title = "Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy",
booktitle = "Kłamstwo w życiu publicznym",
pages = "117-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7438-243-4",
}
73
@article{UEK:51365,
author = "Janina Filek",
title = "Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej?",
journal = "Prakseologia",
number = "149",
pages = "21-38",
year = "2009",
}
74
@article{UEK:2168274463,
author = "Janina Filek",
title = "Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "30",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
75
@unpublished{UEK:2168161120,
author = "Janina Filek",
title = "Kłamstwo w sferze gospodarczej jako jeden z czynników osłabiających mechanizm wolnorynkowy",
booktitle = "Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej",
pages = "62-70",
year = "2009",
}
76
@misc{UEK:2168275049,
author = "Janina Filek",
title = "Mamy wspólny cel : prof. Janina Filek o porozumieniu zrodzonym z sympatii, życzliwości i szacunku dla bliźniego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
77
@unpublished{UEK:2168161037,
author = "Janina Filek",
title = "Czy kłamstwo jest etycznie dopuszczalne w działalności gospodarczej?",
booktitle = "Filozoficzne podstawy etyki gospodarczej",
pages = "41-61",
year = "2009",
}
78
@article{UEK:2168274595,
author = "Janina Filek",
title = "[Polemika]",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "38-39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
79
@article{UEK:2166080946,
author = "Janina Filek",
title = "Garść rozważań wokół problematyki przedsiębiorstwa społecznego",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "12-18",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf},
}
80
@article{UEK:2168347622,
author = "Janina Filek",
title = "Miedzy niechęcią, podejrzliwością i brakiem zrozumienia a racjonalną życzliwością, czyli podsumowanie pięcioletniej działalności Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób Niepłnosprawnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "12-13",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/12},
}
81
@inbook{UEK:2168236300,
author = "Janina Filek",
title = "Education of Managers : between Vocational and General Education or about the Opening of Mind",
booktitle = "Responsible Management Education",
pages = "82-89",
adress = "Warsaw",
publisher = "Academic and Professional Press; Kozminski University",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-61408-12-3 ; 978-83-89437-00-6",
}
82
@misc{UEK:2168347916,
author = "Janina Filek",
title = "Praktyki dla niepełnosprawnych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "11",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
83
@inbook{UEK:2168237954,
author = "Janina Filek",
title = "Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach",
pages = "61-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym",
year = "2008",
url = {http://www.iped.pl/publikacje/fair_play_podrecznik_2008.pdf},
}
84
@inbook{UEK:2168236358,
author = "Janina Filek",
title = "Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu",
booktitle = "Etyka i ekonomia",
pages = "13-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-88700-19-4",
}
85
@inbook{UEK:2165707033,
author = "Janina Filek",
title = "Refleksja nad filozofowaniem",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "243-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
86
@inbook{UEK:2168266194,
author = "Janina Filek",
title = "Co to jest dobra administracja?",
booktitle = "Etos urzędnika",
pages = "13-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60807-55-2 ; 978-83-89437-78-5",
}
87
@inbook{UEK:2165992120,
author = "Janina Filek",
title = "Narodziny idei wyzysku i jego nowe oblicza",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
88
@article{UEK:50557,
author = "Janina Filek",
title = "W poszukiwaniu dobrej administracji",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2(2)",
pages = "27-38",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2007_2-2.pdf},
}
89
@book{UEK:2165695660,
title = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
90
@misc{UEK:2168286461,
author = "Janina Filek and A. F.",
title = "Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski",
booktitle = "Rzeczpospolita",
number = "07 kwietnia",
pages = "",
year = "2007",
}
91
@inbook{UEK:2166591819,
author = "Janina Filek",
title = "Czy reklamie społecznej wszystko wolno?",
booktitle = "Granice i zastosowania reklamy społecznej",
pages = "27-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii",
year = "2007",
issn = "1507-4285",
isbn = "978-83-906614-5-2",
}
92
@article{UEK:2168274407,
author = "Janina Filek",
title = "Czy szkoła wyższa wychowuje?",
journal = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "16-17",
year = "2007",
}
93
@article{UEK:52737,
author = "Janina Filek",
title = "Filozofia odrzucenia - wokół myśli Emila Ciorana",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "61-73",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129261098},
}
94
@book{UEK:52139,
author = "Janina Filek",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu : tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów",
year = "2006",
url = {http://www.csrinfo.org/images/stories/publikacjedo2008/podrecznik_csr_filek_uokik_2006.pdf},
isbn = "83-922705-8-4 ; 978-83-922705-8-4",
}
95
@book{UEK:2166511576,
title = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
96
@inbook{UEK:2166093939,
author = "Janina Filek",
title = "Rozbicie jedności wolności i prawdy w przestrzeni gospodarczej",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "19-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
97
@article{UEK:2168229746,
author = "Janina Filek",
title = "Polski trójkąt korupcyjny",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 9, 1",
pages = "157-171",
year = "2006",
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2006/2006_01_filek_157_171.pdf},
}
98
@inbook{UEK:2166512109,
author = "Janina Filek",
title = "Zagrożenia wadliwej komunikacji",
booktitle = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "15-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
99
@inbook{UEK:2166538026,
author = "Janina Filek",
title = "Menedżer jak podmiot etyczny",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "175-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
100
@inbook{UEK:2166538911,
author = "Janina Filek",
title = "Antynomiczność wartości i jej konsekwencje",
booktitle = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
pages = "55-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
101
@article{UEK:2168238296,
author = "Janina Filek",
title = "Jeśli biznesem biznesu jest biznes",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "17, dodatek "Ucho Igielne"",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://tygodnik2003-2007.onet.pl/2261,1224986,1,dzial.html},
}
102
@article{UEK:2168229738,
author = "Janina Filek",
title = "Rola administracji publicznej w kształtowaniu etycznego biznesu",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "t. 8, 1",
pages = "213-223",
year = "2005",
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2005/2005_01_filek_213_223.pdf},
}
103
@inbook{UEK:2166202699,
author = "Janina Filek",
title = "Transformacja gospodarcza w perspektywie etycznej",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "715-730",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
104
@inbook{UEK:2168286729,
author = "Janina Filek",
title = "Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki (na przykładzie Enron)",
booktitle = "Etyka biznesu "po Enronie"",
pages = "107-120",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Humaniora",
year = "2005",
isbn = "83-7112-160-1",
}
105
@article{UEK:2168221322,
author = "Janina Filek",
title = "Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego",
journal = "Prakseologia",
number = "145",
pages = "43-57",
year = "2005",
}
106
@inbook{UEK:2168247982,
author = "Janina Filek",
title = "Niektóre przyczyny niskiej etyczności w świecie finansów",
booktitle = "Uczciwość w świecie finansów",
pages = "127-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89437-36-8",
}
107
@book{UEK:2168226150,
author = "Wiesława Borczyk and Janina Filek and Sławomir Kmak and Marek Wójcik",
title = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : zeszyty ćwiczeniowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-z.pdf},
isbn = "83-89410-25-7",
}
108
@inbook{UEK:2168219286,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
109
@book{UEK:2168218428,
title = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf},
isbn = "83-89410-05-2",
}
110
@book{UEK:2168218422,
title = "Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-240-5",
}
111
@inbook{UEK:2166591967,
author = "Janina Filek",
title = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim z perspektywy autonomii uczelni",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "100-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
112
@misc{UEK:2168218134,
author = "Janina Filek",
title = "Polska transformacja w perspektywie etycznej",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "138-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
113
@inbook{UEK:2168218536,
author = "Janina Filek",
title = "Rola etyki w działalności samorządowej",
booktitle = "Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego : poradnik dla samorządów",
pages = "19-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_etyka-p.pdf},
isbn = "83-89410-05-2",
}
114
@inbook{UEK:2168219234,
author = "Janina Filek",
title = "Nie o spokój tu chodzi",
booktitle = "Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "27-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-240-5",
}
115
@article{UEK:2168248006,
author = "Janina Filek",
title = "Firma jako podmiot odpowiedzialności społeczno-moralnej (zarys problemu)",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 7, 1",
pages = "51-59",
year = "2004",
}
116
@book{UEK:2168218420,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie do etyki biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-7252-079-8",
}
117
@inbook{UEK:2168219232,
author = "Janina Filek",
title = "Etyczna refleksja nad ściąganiem",
booktitle = "Ściąganie : między zaradnością a nieuczciwością : materiały z XII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "19-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-240-5",
}
118
@inbook{UEK:2168219284,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Równość",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "47-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
119
@inbook{UEK:2168219238,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Nierówności",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "15-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
120
@article{UEK:2168248004,
author = "Janina Filek",
title = "Wolność na usługach ekonomii",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 6",
pages = "25-38",
year = "2003",
}
121
@inbook{UEK:2166176440,
author = "Janina Filek",
title = "Szczególna odpowiedzialność środowisk biznesu w dobie globalizacji",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "147-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
122
@inbook{UEK:2168241788,
author = "Janina Filek",
title = "Problem ubóstwa w perspektywie wolności i odpowiedzialności",
booktitle = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
pages = "57-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
123
@article{UEK:2165828677,
author = "Janina Filek and Kazimierz Sosenko",
title = "From Trust to Responsibility in the World of Finance",
journal = "Finance & Common Good",
number = "no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps",
pages = "19-34",
year = "2003",
}
124
@article{UEK:2168238302,
author = "Janina Filek",
title = "O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej",
journal = "Prakseologia",
number = "143",
pages = "59-72",
year = "2003",
}
125
@article{UEK:2168231380,
author = "Janina Filek",
title = "Uwagi o racjonalności i irracjonalności myśli Platona na tle sporu racjonalizmu z irracjonalizmem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "35-47",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10661},
}
126
@article{UEK:2168268506,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : kolejna zasłona czy konieczność?",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 5",
pages = "177-182",
year = "2002",
}
127
@inbook{UEK:2168236326,
author = "Janina Filek",
title = "Panorama of Ethical Problems in Poland",
booktitle = "Business Ethics : from Theory to Practice",
pages = "250-277",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2002",
isbn = "9955-497-15-7",
}
128
@article{UEK:2168238300,
author = "Janina Filek",
title = "Koncepcja odpowiedzialności Hansa Jonasa",
journal = "Prakseologia",
number = "142",
pages = "47-54",
year = "2002",
}
129
@book{UEK:2168224700,
author = "Janina Filek",
title = "O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-117-4",
}
130
@article{UEK:2168248838,
author = "Janina Filek",
title = "The Responsibility of Individuals, Corporations and the Business Environment",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "143-156",
year = "2001",
}
131
@book{UEK:2168238284,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka biznesu : studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-087-9",
}
132
@inbook{UEK:2168227752,
author = "Janina Filek",
title = "Firmy zagraniczne na polskim rynku - szkic do analizy kulturowo-etycznej",
booktitle = "Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy",
pages = "220-232",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-01-13266-3 ; 83-01-13266-9",
}
133
@book{UEK:2168238282,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie do etyki biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-079-8",
}
134
@inbook{UEK:2168236342,
author = "Janina Filek",
title = "Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu",
booktitle = "Etyka biznesu jako przedmiot nauczania",
pages = "21-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego",
year = "2001",
isbn = "83-86846-51-8",
}
135
@inbook{UEK:2168241256,
author = "Janina Filek",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
136
@article{UEK:2168238318,
author = "Janina Filek",
title = "Między doskonałą a niedoskonałą konkurencją, czyli konkurencja w perspektywie etycznej",
journal = "Prakseologia",
number = "140",
pages = "21-27",
year = "2000",
}
137
@book{UEK:2168241176,
title = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
138
@inbook{UEK:2168242080,
author = "Janina Filek",
title = "Człowiek wolnego rynku",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "93-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
139
@article{UEK:2168238298,
author = "Janina Filek",
title = "Dialogowy charakter komunikowania się w biznesie",
journal = "Prakseologia",
number = "139",
pages = "189-195",
year = "1999",
}
140
@inbook{UEK:2168286581,
author = "Janina Filek",
title = "Wolność i odpowiedzialność w działalności gospodarczej",
booktitle = "Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania",
pages = "109-120",
adress = "Łódź; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej; Fundacja Wiedza i Działanie im. L. von Misesa i T. Kotarbińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-87814-01-6",
}
141
@inbook{UEK:2168248206,
author = "Janina Filek",
title = "Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "145-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
142
@misc{UEK:2168362916,
title = "Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux",
booktitle = "Znak",
number = "2 (513)",
pages = "4-10",
year = "1998",
url = {http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf},
}
143
@article{UEK:2168238294,
author = "Janina Filek",
title = "Między bezsiłą zasad etycznych, a pozbawioną zasad siłą skuteczności",
journal = "Prakseologia",
number = "138",
pages = "39-45",
year = "1998",
}
144
@article{UEK:2168238290,
author = "Janina Filek",
title = "Czy biznes zobowiązuje?",
journal = "Znak",
number = "2 (513)",
pages = "56-63",
year = "1998",
url = {http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/513.pdf},
}
145
@inbook{UEK:2168238538,
author = "Janina Filek",
title = "Znaczenie etosu nauczyciela akademickiego w działalności akademickiej",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "27-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
146
@book{UEK:2168238320,
title = "O etosie nauczyciela akademickiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
147
@misc{UEK:2168346262,
author = "Janina Filek",
title = "Warsztaty dydaktyczne",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(40)",
pages = "10-12",
year = "1997",
}
148
@unpublished{UEK:2168284769,
title = "Zasady prowadzenia działalności gospodarczej : przyjęte podczas obrad Okrągłego Stołu w Caux",
booktitle = "Z badań nad etyką życia gospodarczego",
pages = "[24]-[27]",
year = "1997",
}
149
@unpublished{UEK:2168284759,
author = "Janina Filek",
title = "Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości",
booktitle = "Z badań nad etyką życia gospodarczego",
pages = "1-17",
year = "1997",
}
150
@article{UEK:2168236328,
author = "Janina Filek",
title = "Słów kilka o ostatnim z potężnej gromadki Rumunów",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 25, z. 2",
pages = "65-79",
year = "1997",
}
151
@inbook{UEK:2168248298,
author = "Janina Filek",
title = "Przeszkody w uetycznieniu gospodarki polskiej",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "49-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
152
@article{UEK:2168266864,
author = "Janina Filek",
title = "Etyka w szkole - uwagi praktyka",
journal = "Etyka",
number = "29",
pages = "173-180",
year = "1996",
doi = {http://dx.doi.org/10.14394/etyka.631},
url = {https://etyka.uw.edu.pl/index.php/etyka/article/view/631/592},
}
153
@article{UEK:2168238246,
author = "Janina Filek",
title = "Znaczenie myśli Plotyna dla sporu racjonalizmu z irracjonalizmem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "25-37",
year = "1996",
}
154
@article{UEK:2168367616,
author = "Janina Filek",
title = "Emil Cioran, Zły demiurg, przeł. Ireneusz Kania, Kraków: Oficyna Literacka 1995.",
journal = "Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej",
number = "T. 16-17",
pages = "277-282",
year = "1996",
url = {https://www.ejournals.eu/Principia/1997/Tom-16-17-1997/art/17574/},
}
155
@misc{UEK:2168346240,
author = "Janina Filek",
title = "Warsztaty dydaktyczne",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(37)",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
156
@misc{UEK:2168346244,
author = "Janina Filek",
title = "Warsztaty dydaktyczne",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3(38)",
pages = "9-11",
year = "1996",
}
157
@inbook{UEK:2168255420,
author = "Janina Filek",
title = "Ekonomia kontra ekologia",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków",
pages = "250-257",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12192-0",
}
158
@article{UEK:2168238292,
author = "Janina Filek",
title = "Czy uprawianie etyki biznesu jest możliwe?",
journal = "Prakseologia",
number = "1-2",
pages = "43-53",
year = "1995",
}
159
@article{UEK:2168368648,
author = "Janina Filek",
title = "U źródeł myślenia racjonalnego i irracjonalnego",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "t. 51, 1",
pages = "22-25",
year = "1994",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/236208/edition/234101/content},
}
160
@article{UEK:2168276255,
author = "Janina Filek",
title = "Paradoks jako kategoria filozoficzna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "414",
pages = "53-64",
year = "1993",
}
161
@article{UEK:2168273228,
author = "Janina Filek",
title = "Lew Szestow - sprzeciw wobec rozumu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "23-35",
year = "1992",
}
162
@article{UEK:2168247986,
author = "Janina Filek",
title = "Z historii paradoksu. Kierkegaard - istnienie ludzkie jako paradoks",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "19-30",
year = "1990",
url = {},
}
163
@article{UEK:2168340673,
author = "Janina Filek",
title = "Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej : autoreferat",
journal = "Ruch Filozoficzny",
number = "T. 45, 3",
pages = "261-264",
year = "1988",
}
164
@article{UEK:2168248002,
author = "Janina Filek",
title = "Z historii paradoksu : paradoks jako kategoria antropologiczna w Myślach Pascala",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "73-86",
year = "1986",
}
165
@article{UEK:2168245518,
author = "Janina Filek",
title = "Koncepcja stanu natury J.J. Rousseau jako ujawnienie sprzeczności ludzkiej egzystencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "51-71",
year = "1984",
}
166
@unpublished{UEK:2168289157,
title = "Wyzwania współczesności - wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
167
@unpublished{UEK:2168272152,
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako forma pomocy społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID