Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-8
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2168239848
preface / summary
See main document
2

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 580
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Nr:
2168231450
journal / series editorial
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 539, 545
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168245656
journal / series editorial
4

Author:
Title:
Polityka regionalna
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 266-278
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240614
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 527
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Nr:
2168248106
journal / series editorial
6

Title:
Polityka ekonomiczna
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
340 s.: tab.; 24 cm
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240572
See related chapters
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 517
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168244528
journal / series editorial
8

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa na temat: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Bóbrka k. Myczkowiec, Polska, od 1997-10-09 do 1997-10-11
Title:
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998) , s. 93-97. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System
Nr:
2168298461
article
9

Title:
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 54-58
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255650
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994
Source:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK1997, s. 24-41
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267342
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168245762
article
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 483, 485, 496
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168248094
journal / series editorial
13

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 470
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168247940
journal / series editorial
14

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 453
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Nr:
2168244692
journal / series editorial
15

Author:
Title:
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 91-96. - Summ.
Nr:
2168244646
article
16

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 422
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168246338
journal / series editorial
17

Author:
Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333449
varia
18

Author:
Title:
Majątek trwały - produkcja
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 73-93
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267460
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994) , s. 85-89. - Summ.
Nr:
2168275551
article
20

Author:
Title:
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 671 (1994) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych
Nr:
2168343109
article
21

Author:
Title:
Synteza
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 94-108
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267462
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 5-14. - Summ.
Nr:
2168246346
article
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 395, 400
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168248090
journal / series editorial
24

Author:
Title:
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333417
varia
25

Author:
Title:
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
53192
article
26

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 377, 387
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168236798
journal / series editorial
27

Title:
Zarys polityki ekonomicznej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
178, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251346
See related chapters
28

Author:
Title:
Gospodarka regionalna i samorządowa
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 151-178
Nr:
2168251362
chapter in academic script
See main document
29

Title:
Podstawy marketingu turystycznego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168289255
30

Author:
Title:
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168246256
article
31

Author:
Title:
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 131-141. - Summ., rez.
Nr:
2168246300
article
32

Title:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monograph
33

Author:
Title:
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 121-128. - Summ., rez.
Nr:
2168245416
article
34

Author:
Title:
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191
Source:
Ekonomista. - nr 4-5 (1990) , s. 745-747
Nr:
2168334551
review
35

Author:
Title:
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168234882
article
36

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 237
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168237272
journal / series editorial
37

Author:
Title:
Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy)
Source:
Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, s. 73-78
Series:
(Zeszyty Metodyczne ; 6)
Nr:
2168342501
chapter in monograph
38

Title:
Planowanie w regionach w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
academic script
39

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 247, 273
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Nr:
2168249550
journal / series editorial
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 251
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168249346
journal / series editorial
41

Author:
Conference:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Title:
The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State
Source:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 158-171
Nr:
2168348934
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
chapter in academic script
See main document
43

Author:
Barbara Żebrokowa
Title:
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/484
Nr:
2168309925
doctoral dissertation
44

Author:
Title:
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 6-13
Nr:
2168229032
article
45

Author:
Title:
Przedmiot polityki gospodarczej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 11-25
Nr:
2168251564
chapter in academic script
See main document
46

Author:
Stanisław Gębala
Title:
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
127 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/473
Nr:
2168309821
doctoral dissertation
47

Author:
Title:
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 93-116. - Rez., summ.
Nr:
2168230780
article
48

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 101-107
Nr:
2168221514
article
49

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 5-14
Nr:
2168273038
chapter in conference materials
See main document
50

Author:
Title:
Co zagraża reformie?
Source:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Opracowanie:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
voice in discussion / interview
51

Author:
Elżbieta Albrecht
Title:
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm + Aneks: 36 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/447 (aneks)
Nr:
2168309777
doctoral dissertation
52

Author:
Title:
Struktury regionalne
Source:
Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 14 (1981) , s. 14-15
Nr:
2168357174
article
53

Author:
Title:
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1981) , s. 59-66
Nr:
2168275603
article
54

Title:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
chapter in academic script
See main document
55

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-37
Nr:
2168251250
chapter in academic script
See main document
56

Title:
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
334 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/228
Nr:
2168246424
doctoral dissertation
57

Author:
Title:
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/354 (aneks)
Nr:
2168246440
doctoral dissertation
58

Author:
Title:
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 25, nr 6 (1977) , s. 19-23
Nr:
2168282491
article
59

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 5-24
Nr:
2168251296
chapter in academic script
See main document
60

Author:
Marian Cąpała
Title:
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/231
Nr:
2168306165
doctoral dissertation
61

Author:
Title:
Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka
Source:
Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1976, s. 5-10
Nr:
2168358154
chapter in book
62

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
nr 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976
Nr:
2168221836
journal / series editorial
63

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
nr 1, 2, 3, 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Nr:
2168226711
journal / series editorial
64

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 5-24
Nr:
2168251294
chapter in academic script
See main document
65

Author:
Title:
Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego = Delineation of Economic Regions on the Example of the South Poland Macroregion
Source:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 6 (1975) , s. 51-68. - Rez., summ.
Nr:
2168359708
article
66

Author:
Title:
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2167717727
article
67

Author:
Title:
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 23, nr 2 (1975) , s. 3-7
Nr:
2168282353
article
68

Author:
Title:
Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75
Publisher address:
Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1975
Physical description:
16 s.; 23 cm.
Nr:
2168358130
book
69

Author:
Title:
Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000 = Prognoses for Housing Conditions and the Shopping System in Cracow until the Year 2000 = Прогноз развития жилищных условий и торговой сети широкого потребления в Кракове до 2000 г.
Source:
Kraków 2000 - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974, s. 183-195. - Summ., rez.
Series:
(Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000)
Nr:
2168364962
chapter in book
70

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
nr 1, 2, 3, 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Nr:
2168224748
journal / series editorial
71

Author:
Title:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1974) , s. 80-90
Nr:
2168224814
article
72

Author:
Title:
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973) , s. 28-31
Nr:
2168221804
article
73

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
nr 1, 3, 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Nr:
2168221818
journal / series editorial
74

Author:
Jan Reszetnik
Title:
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
190 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/334
Nr:
2168307385
doctoral dissertation
75

Title:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monograph
76

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
nr 1, 2, 3, 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Nr:
2168224594
journal / series editorial
77

Author:
Title:
Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa = The Application of the Methods of Mathematical Statistics for Research on Community Settlements
Source:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 3 (1972) , s. 71-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168359706
article
78

Author:
Title:
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1972) , s. 121-122
Nr:
2168224626
article
79

Title:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
article
80

Author:
Title:
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168251000
article
81

Author:
Title:
Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego) = Model of Investigations on Inter-Regional Exchange of Assets (on the Example of the Katowice Province)
Source:
Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 1 (1971) , s. 65-77. - Rez., summ.
Nr:
2168359702
article
82

Author:
Title:
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 40 (1971) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168249584
article
83

Author:
Karol Dydusiak
Title:
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
222 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/212
Nr:
2168305677
doctoral dissertation
84

Author:
Marian Gasiński
Title:
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
159 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/201
Nr:
2168305869
doctoral dissertation
85

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
346 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/320
Nr:
2168307407
doctoral dissertation
86

Author:
Title:
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/200
Nr:
2168246420
doctoral dissertation
87

Author:
Title:
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1969) , s. 45-53. - Rez., summ.
Nr:
2168277411
article
88

Author:
Title:
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.
Source:
Problemy Ekonomiczne1969. - nr 1, s. 88
Nr:
2168277639
varia
89

Author:
Conference:
Konferencja GUS 'Mierniki rozwoju regionów', Warszawa, Polska, od 1969-05-22 do 1969-05-22
Title:
Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów
Source:
Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969 - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1969, s. 71-96
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 9)
Nr:
2168364838
chapter in conference materials
90

Author:
Leon Lubecki
Title:
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/326
Nr:
2168307395
doctoral dissertation
91

Author:
Title:
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 5 (1969) , s. 58-63
Nr:
2168285833
article
92

Author:
Title:
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968) , s. 48-52
Nr:
2168285861
article
93

Author:
Title:
O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr = On a Method of Balancing Interregional Exchange of Goods = O modieli mieżdurajonnogo obmiena priedmietow potrieblenija
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 14, z. 3 (1967) , s. 331-338. - Rez., summ.
Nr:
2168350594
article
94

Author:
Title:
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/4 (1966) , s. 63-71
Nr:
2168236250
article
95

Author:
Title:
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966
Physical description:
227, [1] s., [4] k. tabl. złoż.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345580
book
96

Author:
Title:
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966
Physical description:
[2], 104 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345572
See related chapters
97

Author:
Władysław Jachniak , Stefan Żurowski , Irena Mileska , Bolesław Kłapkowski , Feliks Zachwieja , Stanisław Wawrzyniak , W. Pencakowska , Wacław Wdowiak , Antoni Fajferek , Stefan Żychoń , Franciszek Zięcina , Zbigniew Mikołajczak , Witold Sierpiński , Antoni Wrzosek , Ludwik Biliński , Roman Peretiatkowicz , Jerzy Buczyński , Włodzimierz Boerner , Marcel Ofiarski , Tadeusz Dohnalik , Tadeusz Jakubowski , Olaf Rogalewski , Antoni Kiesler , Jerzy Kruczała
Title:
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym
Source:
Problemy Ekonomiczne1966. - nr 2, s. 44-111
Nr:
2168356090
voice in discussion / interview
98

Author:
Title:
Polityka inwestycyjna
Source:
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, art. no. 0, s. 59-72
Nr:
2168345578
chapter in book
See main document
99

Author:
Title:
Inwestycje i zatrudnienie
Source:
Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 65-87 - Bibliogr.
Nr:
2168364974
chapter in academic script
See main document
100

Author:
Title:
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965) , s. 34-37
Nr:
2168286373
article
101

Author:
Title:
Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych = Regionalization of the Silesian-Cracow Economic Region According to Average Differences Method
Source:
Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965) , s. 341-353. - Rez., summ.
Nr:
2168356486
article
102

Author:
Title:
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964) , s. 50-59
Nr:
2168237174
article
103

Author:
Title:
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna = The Economic Region, an Objectively Existing Econo-geographical Category
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964) , s. 40-43
Nr:
2168286375
article
104

Author:
Title:
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278461
monograph
105

Author:
Antoni Wrzosek , Antoni Fajferek , Bronisław Kortus
Title:
Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 3 (22) (1963) , s. 39-102. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania - Bibliogr.
Nr:
2168337815
article
106

Author:
Title:
Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych" = Some Comments on B. Winiarski's "Activation of Economically Undeveloped Countries"
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 17, nr 5 (198) (1962) , s. 60-63
Nr:
2168337801
review
107

Author:
Title:
Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 1 (3) (1961) , s. 111-124. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniom przemysłu
Nr:
2168337495
article
108

Author:
Title:
O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni" = Louis Lefeber's "Allocation in Space: (Amsterdam 1958)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 16, nr 2 (183) (1961) , s. 56-58
Nr:
2168337779
review
109

Author:
Title:
O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu = On Methods of Investigating the Locational Structure of Industries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 15, nr 12 (181) (1960) , s. 52-55
Nr:
2168337777
article
110

Author:
Title:
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960) , s. 314-317
Nr:
2168337151
article
111

Author:
Title:
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 29-54. - Rez., summ.
Nr:
2168277591
article
112

Author:
Title:
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 41-83. - Rez., summ.
Nr:
2168277807
article
113

Author:
Title:
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
256 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/190
Nr:
2168306017
doctoral dissertation
114

Author:
Title:
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 97-120. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168277825
article
Unpublished documents:
1

Title:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267318
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Physical description:
79, IV k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-369/Magazyn
Nr:
2168266544
unpublished scientific work
3

Title:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
[2], 2, 113 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267454
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Zygadlewicz Jan
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
unpublished scientific work
6

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
unpublished scientific work
7

Title:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
IV, 331 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168265996
unpublished scientific work
1
Wstęp / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 7-8. - ISBN 83-7252-135-2
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539, 545. - ISSN 0208-7944
4
Polityka regionalna / Antoni FAJFEREK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 266-278. - ISBN 83-87239-89-5
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - ISSN 0208-7944
6
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - 340 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-89-5
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - ISSN 0208-7944
8
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998), s. 93-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System. - ISSN 1429-5237
9
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej / Antoni FAJFEREK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 54-58. - ISBN 83-87239-38-0
10
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994 / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 24-41
11
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483, 485, 496. - ISSN 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - ISSN 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - ISSN 0208-7944
15
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995), s. 91-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - ISSN 0208-7944
17
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
18
Majątek trwały - produkcja / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 73-93
19
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994), s. 85-89. - Summ. - ISSN 0208-7480
20
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji / Antoni FAJFEREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 671 (1994), s. 23-29. - Tytuł numeru: Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych. - ISSN 0324-8445
21
Synteza / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 94-108
22
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 5-14. - Summ. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395, 400. - ISSN 0208-7944
24
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
25
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377, 387. - ISSN 0208-7944
27
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Gospodarka regionalna i samorządowa / Antoni FAJFEREK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 151-178
29
Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
30
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences) / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
31
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 131-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
32
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
33
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 121-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191 / Antoni FAJFEREK // Ekonomista. - nr 4-5 (1990), s. 745-747. - Rec. pracy: Domański R., Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989. - ISSN 0013-3205
35
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - ISSN 0208-7944
37
Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy) / Antoni FAJFEREK // W: Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - (Zeszyty Metodyczne ; 6). - S. 73-78
38
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247, 273. - ISSN 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - ISSN 0208-7944
41
The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State / Antoni FAJFEREK // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 158-171
42
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
43
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego) / Barbara Żebrokowa ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1985. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 6-13. - ISSN 0079-578X
45
Przedmiot polityki gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 11-25
46
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa / Stanisław Gębala ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1984. - 127 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983), s. 93-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 101-107. - ISSN 0079-578X
49
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 5-14
50
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
51
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce / Elżbieta Albrecht ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1981. - 276 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 36 k. - Bibliogr.
52
Struktury regionalne / Antoni FAJFEREK // Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 14 (1981), s. 14-15
53
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
54
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
55
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-37
56
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1978. - 334 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1977. - 291 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. - Bibliogr.
58
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 25, nr 6 (1977), s. 19-23. - ISSN 0591-2377
59
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 5-24
60
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych / Marian Cąpała ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1976. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka / Antoni FAJFEREK // W: Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1976. - S. 5-10
62
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - nr 1. - ISSN 0079-578X
63
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - nr 1, 2, 3, 4. - ISSN 0079-578X
64
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 5-24
65
Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego = Delineation of Economic Regions on the Example of the South Poland Macroregion / Antoni FAJFEREK // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 6 (1975), s. 51-68. - Rez., summ.
66
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
67
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 23, nr 2 (1975), s. 3-7. - ISSN 0591-2377
68
Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75 / Antoni FAJFEREK. - Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1975. - 16 s. ; 23 cm
69
Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000 = Prognoses for Housing Conditions and the Shopping System in Cracow until the Year 2000 = Прогноз развития жилищных условий и торговой сети широкого потребления в Кракове до 2000 г / Antoni FAJFEREK // W: Kraków 2000. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974. - (Cracoviana. Seria 3, Kraków 2000). - S. 183-195. - Summ., rez.
70
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - nr 1, 2, 3, 4. - ISSN 0079-578X
71
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1974), s. 80-90. - ISSN 0079-578X
72
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1973), s. 28-31. - ISSN 0079-578X
73
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - nr 1, 3, 4. - ISSN 0079-578X
74
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju / Jan Reszetnik ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1973. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
76
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - nr 1, 2, 3, 4. - ISSN 0079-578X
77
Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa = The Application of the Methods of Mathematical Statistics for Research on Community Settlements / Antoni FAJFEREK // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 3 (1972), s. 71-78. - Rez., summ. - Bibliogr.
78
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1972), s. 121-122. - ISSN 0079-578X
79
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
80
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
81
Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego) = Model of Investigations on Inter-Regional Exchange of Assets (on the Example of the Katowice Province) / Antoni FAJFEREK // Studia nad Ekonomiką Regionu. - nr 1 (1971), s. 65-77. - Rez., summ.
82
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
83
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich / Karol Dydusiak ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe / Marian Gasiński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - 159 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza / Juliusz Jasieński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów / Zygmunt SZYMLA ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1969), s. 45-53. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
88
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych. / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1969), s. 88. - ISSN 0079-578X
89
Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów / Antoni FAJFEREK // W: Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1969. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 9). - S. 71-96
90
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego / Leon Lubecki ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1969-1971. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 17, nr 5 (1969), s. 58-63. - ISSN 0591-2377
92
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968), s. 48-52. - ISSN 0591-2377
93
O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr = On a Method of Balancing Interregional Exchange of Goods = O modieli mieżdurajonnogo obmiena priedmietow potrieblenija / Antoni FAJFEREK // Przegląd Statystyczny. - t. 14, z. 3 (1967), s. 331-338. - Rez., summ. - ISSN 0033-2372
94
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3/4 (1966), s. 63-71. - ISSN 0079-578X
95
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej / Antoni FAJFEREK. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. - 227, [1] s., [4] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
96
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - [2], 104 s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
97
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym / Władysław Jachniak, Stefan Żurowski, Irena Mileska, Bolesław Kłapkowski, Feliks Zachwieja, Stanisław Wawrzyniak, W. Pencakowska, Wacław Wdowiak, Antoni FAJFEREK, Stefan Żychoń, Franciszek Zięcina, Zbigniew Mikołajczak, Witold Sierpiński, Antoni Wrzosek, Ludwik Biliński, Roman Peretiatkowicz, Jerzy Buczyński, Włodzimierz Boerner, Marcel Ofiarski, Tadeusz Dohnalik, Tadeusz Jakubowski, Olaf Rogalewski, Antoni Kiesler, Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 44-111. - ISSN 0079-578X
98
Polityka inwestycyjna / Antoni FAJFEREK // W: Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 59-72
99
Inwestycje i zatrudnienie / Antoni FAJFEREK // W: Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 65-87. - Bibliogr.
100
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965), s. 34-37. - ISSN 0017-2421
101
Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych = Regionalization of the Silesian-Cracow Economic Region According to Average Differences Method / Antoni FAJFEREK // Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965), s. 341-353. - Rez., summ. - ISSN 0033-2143
102
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964), s. 50-59. - ISSN 0079-578X
103
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna = The Economic Region, an Objectively Existing Econo-geographical Category / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964), s. 40-43. - ISSN 0017-2421
104
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis / Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
105
Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza / Antoni Wrzosek, Antoni FAJFEREK, Bronisław Kortus // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 3 (22) (1963), s. 39-102. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania. - Bibliogr. - ISSN 0079-3493
106
Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych" = Some Comments on B. Winiarski's "Activation of Economically Undeveloped Countries" / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 17, nr 5 (198) (1962), s. 60-63. - Rec. pracy: B. Wniarski: Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961, 198 s. - ISSN 0017-2421
107
Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni / Antoni FAJFEREK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 1 (3) (1961), s. 111-124. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniom przemysłu. - ISSN 0079-3493
108
O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni" = Louis Lefeber's "Allocation in Space: (Amsterdam 1958) / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 16, nr 2 (183) (1961), s. 56-58. - Rec. pracy: Luois Lefeber: Allocation in Space (Production, Transport and Industial Location). Nort Holland Publishing, Amsterdam 1958, s. XV, 151. - ISSN 0017-2421
109
O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu = On Methods of Investigating the Locational Structure of Industries / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 15, nr 12 (181) (1960), s. 52-55. - ISSN 0017-2421
110
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego / Antoni FAJFEREK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960), s. 314-317. - ISSN 0013-3043
111
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 29-54. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
112
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 41-83. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
113
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce / Antoni FAJFEREK ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1958. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 97-120. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0075-5125
115
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [1997]. - 67 k. : il. ; 30 cm
116
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik tematu, Andrzej PRUSEK, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 79, IV k. : il. ; 30 cm
117
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - [2], 2, 113 k. : il. ; 30 cm
118
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Antoni FAJFEREK (kierownik projektu), Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 199 k. : il. ; 30 cm
119
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
120
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne) / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 126 k. : il. ; 30 cm
121
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - IV, 331 k. : il. ; 30 cm
1
Fajferek A., (2002), Wstęp. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-8.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - . - 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539, 545. - . - 0208-7944
4
Fajferek A., (1999), Polityka regionalna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 266-278.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - . - 0208-7944
6
Fajferek A. (red.), (1999), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 340 s.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - . - 0208-7944
8
Fajferek A., (1998), Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", R. 2 (5), nr 4, s. 93-97.
9
Fajferek A., Wąsowicz K., (1997), Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 54-58.
10
Fajferek A., ([1997]), Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 24-41.
11
Fajferek A., (1997), Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 33-44.
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483, 485, 496. - . - 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - . - 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - . - 0208-7944
15
Fajferek A., (1995), Rozwój regionów pogranicza Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 91-96.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - . - 0208-7944
17
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61.
18
Fajferek A., (1994), Majątek trwały - produkcja. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 73-93.
19
Fajferek A., (1994), Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 135, s. 85-89.
20
Fajferek A., (1994), Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 671, s. 23-29.
21
Fajferek A., (1994), Synteza. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 94-108.
22
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 5-14.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395, 400. - . - 0208-7944
24
Fajferek A., (1993), Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50.
25
Fajferek A., (1993), Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 5-10.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377, 387. - . - 0208-7944
27
Fajferek A. (red.), (1992), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 178, [1] s.
28
Fajferek A., (1992), Gospodarka regionalna i samorządowa. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-178.
29
Fajferek A. (red.), (1992), Podstawy marketingu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
30
Fajferek A., (1992), Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego (na przykładzie doświadczeń USA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 111-120.
31
Fajferek A., (1992), Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 131-141.
32
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
33
Fajferek A., (1990), Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 121-128.
34
Fajferek A., (1990), Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191, "Ekonomista", nr 4-5, s. 745-747.
35
Fajferek A., (1989), Baza ekonomiczna regionu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 5-17.
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - . - 0208-7944
37
Fajferek A., (1988), Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy). [W:] Żabiński L. (red.), Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 73-78.
38
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
39
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247, 273. - . - 0208-7944
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - . - 0208-7944
41
Fajferek A., (1986), The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-171.
42
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
43
Żebrokowa B., (1985), Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 160 k.
44
Fajferek A., (1984), Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 6-13.
45
Fajferek A., (1984), Przedmiot polityki gospodarczej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-25.
46
Gębala S., (1984), Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa, Prom. Fajferek A., Kraków : , 127 k.
47
Fajferek A., (1983), Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 93-116.
48
Fajferek A., (1983), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 101-107.
49
Fajferek A., (1982), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-14.
50
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
51
Albrecht E., (1981), Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce, Prom. Fajferek A., Kraków : , 276 k.
52
Fajferek A., (1981), Struktury regionalne, "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja", nr 14, s. 14-15.
53
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 59-66.
54
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
55
Fajferek A., (1980), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-37.
56
Kudłacz T., (1978), Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów: (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 334 k.
57
Harańczyk A., (1977), Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich: (na przykładzie miasta Krakowa), Prom. Fajferek A., Kraków : , 291 k.
58
Fajferek A., (1977), Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 6, s. 19-23.
59
Fajferek A., (1977), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
60
Cąpała M., (1976), Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych, Prom. Fajferek A., Kraków : , 227 k.
61
Fajferek A., (1976), Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka. [W:] w Krakowie (red.), Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r, Kraków : [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], s. 5-10.
62
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - nr 1. - . - 0079-578X
63
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - nr 1, 2, 3, 4. - . - 0079-578X
64
Fajferek A., (1975), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
65
Fajferek A., (1975), Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego, "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 6, s. 51-68.
66
Fajferek A., (1975), Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 5-22.
67
Fajferek A., (1975), Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 23, nr 2, s. 3-7.
68
Fajferek A., (1975), Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75, Kraków : [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 16 s.
69
Fajferek A., (1974), Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000. [W:] Kraków 2000, Kraków : Wydawnictwo Literackie, s. 183-195.
70
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - nr 1, 2, 3, 4. - . - 0079-578X
71
Fajferek A., (1974), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 80-90.
72
Fajferek A., (1973), Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 28-31.
73
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - nr 1, 3, 4. - . - 0079-578X
74
Reszetnik J., (1973), Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju, Prom. Fajferek A., Kraków : , 190 k.
75
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
76
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - nr 1, 2, 3, 4. - . - 0079-578X
77
Fajferek A., (1972), Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa, "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 3, s. 71-78.
78
Fajferek A., (1972), Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 121-122.
79
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
80
Fajferek A., (1972), Problemy programowania układów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 5-22.
81
Fajferek A., (1971), Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego), "Studia nad Ekonomiką Regionu", nr 1, s. 65-77.
82
Fajferek A., (1971), Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 5-32.
83
Dydusiak K., (1971), Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich, Prom. Fajferek A., Kraków : , 222 k.
84
Gasiński M., (1971), Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe, Prom. Fajferek A., Kraków : , 159 k.
85
Jasieński J., (1970), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa: analiza porównawcza, Prom. Fajferek A., Kraków : , 346 k.
86
Szymla Z., (1970), Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów, Prom. Fajferek A., Kraków : , 203 k.
87
Fajferek A., (1969), Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 45-53.
88
Fajferek A., (1969), Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych., "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 88.
89
Fajferek A., (1969), Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów. [W:] Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969 (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; t. 9), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 71-96.
90
Lubecki L., (1969), Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego, Prom. Fajferek A., Kraków : , 193 k.
91
Fajferek A., (1969), Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi, "Życie Szkoły Wyższej", R. 17, nr 5, s. 58-63.
92
Fajferek A., (1968), O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 16, nr 2, s. 48-52.
93
Fajferek A., (1967), O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr, "Przegląd Statystyczny", t. 14, z. 3, s. 331-338.
94
Fajferek A., (1966), Miasta województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/4, s. 63-71.
95
Fajferek A., (1966), Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 227, [1] s., [4] k. tabl. złoż.
96
Fajferek A. (red.), (1966), Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 104 s.
97
Jachniak W., Żurowski S., Mileska I., Kłapkowski B., Zachwieja F., Wawrzyniak S., Pencakowska W., Wdowiak W., Fajferek A., Żychoń S., Zięcina F., Mikołajczak Z., Sierpiński W., Wrzosek A., Biliński L., Peretiatkowicz R., Buczyński J., Boerner W., Ofiarski M., Dohnalik T., Jakubowski T., Rogalewski O., Kiesler A., Kruczała J., (1966), Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 44-111.
98
Fajferek A., (1966), Polityka inwestycyjna. [W:] Fajferek A. (red.), Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 59-72.
99
Fajferek A., (1966), Inwestycje i zatrudnienie. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 65-87.
100
Fajferek A., (1965), Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług, "Gospodarka Planowa", R. 20, 1 (229), s. 34-37.
101
Fajferek A., (1965), Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych, "Przegląd Geograficzny", T. 37, z. 2, s. 341-353.
102
Fajferek A., (1964), Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego, "Problemy Ekonomiczne", czerwiec, s. 50-59.
103
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna, "Gospodarka Planowa", R. 19, 3 (219), s. 40-43.
104
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 212 s.
105
Wrzosek A., Fajferek A., Kortus B., (1963), Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 3 (22), s. 39-102.
106
Fajferek A., (1962), Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych", "Gospodarka Planowa", R. 17, nr 5 (198), s. 60-63.
107
Fajferek A., (1961), Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 1 (3), s. 111-124.
108
Fajferek A., (1961), O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni", "Gospodarka Planowa", R. 16, nr 2 (183), s. 56-58.
109
Fajferek A., (1960), O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 15, nr 12 (181), s. 52-55.
110
Fajferek A., (1960), Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 314-317.
111
Fajferek A., (1960), Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 29-54.
112
Fajferek A., (1959), Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 41-83.
113
Fajferek A., (1958), Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , 256 k.
114
Fajferek A., (1958), O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 97-120.
115
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, (1997), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 k.
116
Fajferek A., Prusek A., Szymla Z., (1995), Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79, IV k.
117
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, (1994), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [2], 2, 113 k.
118
Fajferek A., Klima S., Kudłacz T., Luchter B., (1993), Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 199 k.
119
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
120
Fajferek A., Kudłacz T., Prusek A., (1992), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej: (aspekty metodologiczne), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 126 k.
121
Cichoń Z., Luchter B. (red.), (1990), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, IV, 331 k.
1
@misc{UEK:2168239848,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
2
@misc{UEK:2168231450,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
}
3
@misc{UEK:2168245656,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
4
@inbook{UEK:2168240614,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "266-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
5
@misc{UEK:2168248106,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
6
@book{UEK:2168240572,
title = "Polityka ekonomiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
7
@misc{UEK:2168244528,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
8
@article{UEK:2168298461,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "R. 2 (5), 4",
pages = "93-97",
adress = "",
year = "1998",
}
9
@inbook{UEK:2168255650,
author = "Antoni Fajferek and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "54-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
10
@unpublished{UEK:2168267342,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "24-41",
year = "1997",
}
11
@article{UEK:2168245762,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "33-44",
year = "1997",
}
12
@misc{UEK:2168248094,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
13
@misc{UEK:2168247940,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
14
@misc{UEK:2168244692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
15
@article{UEK:2168244646,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozwój regionów pogranicza Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "91-96",
year = "1995",
}
16
@misc{UEK:2168246338,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
17
@misc{UEK:2168333449,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "61",
year = "1994",
}
18
@unpublished{UEK:2168267460,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Majątek trwały - produkcja",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "73-93",
year = "1994",
}
19
@article{UEK:2168275551,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
number = "135",
pages = "85-89",
year = "1994",
}
20
@article{UEK:2168343109,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "671",
pages = "23-29",
year = "1994",
}
21
@unpublished{UEK:2168267462,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Synteza",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "94-108",
year = "1994",
}
22
@article{UEK:2168246346,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "5-14",
year = "1994",
}
23
@misc{UEK:2168248090,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
24
@misc{UEK:2168333417,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49-50",
year = "1993",
}
25
@article{UEK:53192,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu polityka ekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "5-10",
year = "1993",
}
26
@misc{UEK:2168236798,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
27
@book{UEK:2168251346,
title = "Zarys polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
28
@inbook{UEK:2168251362,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Gospodarka regionalna i samorządowa",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "151-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
29
@book{UEK:2168289255,
title = "Podstawy marketingu turystycznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168246256,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "111-120",
year = "1992",
}
31
@article{UEK:2168246300,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "131-141",
year = "1992",
}
32
@book{UEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@article{UEK:2168245416,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "121-128",
year = "1990",
}
34
@article{UEK:2168334551,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191",
journal = "Ekonomista",
number = "4-5",
pages = "745-747",
year = "1990",
}
35
@article{UEK:2168234882,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Baza ekonomiczna regionu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "5-17",
year = "1989",
}
36
@misc{UEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
37
@inbook{UEK:2168342501,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy)",
booktitle = "Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych",
pages = "73-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1988",
issn = "",
}
38
@book{UEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
39
@misc{UEK:2168249550,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
40
@misc{UEK:2168249346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
41
@inbook{UEK:2168348934,
author = "Antoni Fajferek",
title = "The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "158-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
42
@inbook{UEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
43
@unpublished{UEK:2168309925,
author = "Barbara Żebrokowa",
title = "Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168229032,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "6-13",
year = "1984",
}
45
@inbook{UEK:2168251564,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przedmiot polityki gospodarczej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "11-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
46
@unpublished{UEK:2168309821,
author = "Stanisław Gębala",
title = "Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
47
@article{UEK:2168230780,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "93-116",
year = "1983",
}
48
@article{UEK:2168221514,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "101-107",
year = "1983",
}
49
@inbook{UEK:2168273038,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "5-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
50
@misc{UEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
51
@unpublished{UEK:2168309777,
author = "Elżbieta Albrecht",
title = "Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
52
@article{UEK:2168357174,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Struktury regionalne",
journal = "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja",
number = "14",
pages = "14-15",
year = "1981",
}
53
@article{UEK:2168275603,
author = "Antoni Fajferek and Juliusz Jasieński and Stefan Kawecki and Julian Rejduch",
title = "Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "59-66",
year = "1981",
}
54
@inbook{UEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
55
@inbook{UEK:2168251250,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "9-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
56
@unpublished{UEK:2168246424,
author = "Tadeusz Kudłacz",
title = "Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
57
@unpublished{UEK:2168246440,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
58
@article{UEK:2168282491,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 25, 6",
pages = "19-23",
year = "1977",
}
59
@inbook{UEK:2168251296,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
60
@unpublished{UEK:2168306165,
author = "Marian Cąpała",
title = "Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
61
@inbook{UEK:2168358154,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przemówienie Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Antoniego Fajferka",
booktitle = "Przemówienia wygłoszone z okazji jubileuszu 50-lecia uczelni w dniach od 13-18 V 1975 r.",
pages = "5-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1976",
}
62
@misc{UEK:2168221836,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1976",
}
63
@misc{UEK:2168226711,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
64
@inbook{UEK:2168251294,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
65
@article{UEK:2168359708,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Delimitacja regionów przemysłowych na przykładzie makroregionu południowego",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "6",
pages = "51-68",
year = "1975",
}
66
@article{UEK:2167717727,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "5-22",
year = "1975",
}
67
@article{UEK:2168282353,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 23, 2",
pages = "3-7",
year = "1975",
}
68
@book{UEK:2168358130,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przemówienie wygłoszone dnia 2 października 1974 r. z okazji inauguracji roku akademickiego 1974/75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1975",
}
69
@inbook{UEK:2168364962,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Prognoza warunków mieszkaniowych i sieci handlu detalicznego w mieście Krakowie do roku 2000",
booktitle = "Kraków 2000",
pages = "183-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Literackie",
year = "1974",
issn = "",
}
70
@misc{UEK:2168224748,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
71
@article{UEK:2168224814,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "80-90",
year = "1974",
}
72
@article{UEK:2168221804,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "28-31",
year = "1973",
}
73
@misc{UEK:2168221818,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
74
@unpublished{UEK:2168307385,
author = "Jan Reszetnik",
title = "Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
75
@book{UEK:2168272504,
author = "Antoni Fajferek and Julian Rejduch and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
76
@misc{UEK:2168224594,
title = "Problemy Ekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
77
@article{UEK:2168359706,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Stosowanie metod statystyczno-matematycznych do badań osadnictwa",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "3",
pages = "71-78",
year = "1972",
}
78
@article{UEK:2168224626,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "121-122",
year = "1972",
}
79
@article{UEK:2168250992,
author = "Antoni Fajferek and Franciszek Kopeć and Emil Luchter",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
80
@article{UEK:2168251000,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Problemy programowania układów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "5-22",
year = "1972",
}
81
@article{UEK:2168359702,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Model badań międzyregionalnej wymiany dóbr (na przykładzie województwa katowickiego)",
journal = "Studia nad Ekonomiką Regionu",
number = "1",
pages = "65-77",
year = "1971",
}
82
@article{UEK:2168249584,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "5-32",
year = "1971",
}
83
@unpublished{UEK:2168305677,
author = "Karol Dydusiak",
title = "Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
84
@unpublished{UEK:2168305869,
author = "Marian Gasiński",
title = "Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
85
@unpublished{UEK:2168307407,
author = "Juliusz Jasieński",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
86
@unpublished{UEK:2168246420,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
87
@article{UEK:2168277411,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "45-53",
year = "1969",
}
88
@misc{UEK:2168277639,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "88",
year = "1969",
}
89
@inbook{UEK:2168364838,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Mierniki i metody badań statystycznych w zakresie oceny poziomu gospodarki regionów",
booktitle = "Mierniki rozwoju regionów : materiały z konferencji GUS 22 V. 1969",
pages = "71-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "1969",
issn = "0067-7795",
}
90
@unpublished{UEK:2168307395,
author = "Leon Lubecki",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
91
@article{UEK:2168285833,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 17, 5",
pages = "58-63",
year = "1969",
}
92
@article{UEK:2168285861,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 16, 2",
pages = "48-52",
year = "1968",
}
93
@article{UEK:2168350594,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 14, z. 3",
pages = "331-338",
year = "1967",
}
94
@article{UEK:2168236250,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Miasta województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/4",
pages = "63-71",
year = "1966",
}
95
@book{UEK:2168345580,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1966",
}
96
@book{UEK:2168345572,
author = " ",
title = "Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
97
@misc{UEK:2168356090,
author = "Władysław Jachniak and Stefan Żurowski and Irena Mileska and Bolesław Kłapkowski and Feliks Zachwieja and Stanisław Wawrzyniak and W. Pencakowska and Wacław Wdowiak and Antoni Fajferek and Stefan Żychoń and Franciszek Zięcina and Zbigniew Mikołajczak and Witold Sierpiński and Antoni Wrzosek and Ludwik Biliński and Roman Peretiatkowicz and Jerzy Buczyński and Włodzimierz Boerner and Marcel Ofiarski and Tadeusz Dohnalik and Tadeusz Jakubowski and Olaf Rogalewski and Antoni Kiesler and Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "44-111",
year = "1966",
}
98
@inbook{UEK:2168345578,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka inwestycyjna",
booktitle = "Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
99
@inbook{UEK:2168364974,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Inwestycje i zatrudnienie",
booktitle = "Aktualne problemy rozwoju gospodarki narodowej",
pages = "65-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
100
@article{UEK:2168286373,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 20, 1 (229)",
pages = "34-37",
year = "1965",
}
101
@article{UEK:2168356486,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalizacja regionu ekonomicznego śląsko-krakowskiego na podstawie metody różnic przeciętnych",
journal = "Przegląd Geograficzny",
number = "T. 37, z. 2",
pages = "341-353",
year = "1965",
}
102
@article{UEK:2168237174,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "czerwiec",
pages = "50-59",
year = "1964",
}
103
@article{UEK:2168286375,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 19, 3 (219)",
pages = "40-43",
year = "1964",
}
104
@book{UEK:2168278461,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1964",
issn = "",
}
105
@article{UEK:2168337815,
author = "Antoni Wrzosek and Antoni Fajferek and Bronisław Kortus",
title = "Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 3 (22)",
pages = "39-102",
year = "1963",
}
106
@article{UEK:2168337801,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Na marginesie książki B. Winiarskiego Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 17, 5 (198)",
pages = "60-63",
year = "1962",
}
107
@article{UEK:2168337495,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 1 (3)",
pages = "111-124",
year = "1961",
}
108
@article{UEK:2168337779,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O książce L. Lefebera: Rozmieszczenie w przestrzeni",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 16, 2 (183)",
pages = "56-58",
year = "1961",
}
109
@article{UEK:2168337777,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 15, 12 (181)",
pages = "52-55",
year = "1960",
}
110
@article{UEK:2168337151,
author = "Antoni Fajferek and ",
title = "Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "314-317",
year = "1960",
}
111
@article{UEK:2168277591,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "29-54",
year = "1960",
}
112
@article{UEK:2168277807,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "41-83",
year = "1959",
}
113
@unpublished{UEK:2168306017,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
114
@article{UEK:2168277825,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "97-120",
year = "1958",
}
115
@unpublished{UEK:2168267318,
title = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1997",
}
116
@unpublished{UEK:2168266544,
author = "Antoni Fajferek and Andrzej Prusek and Zygmunt Szymla",
title = "Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
117
@unpublished{UEK:2168267454,
title = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
118
@unpublished{UEK:2168266400,
author = "Antoni Fajferek and Stanisława Klima and Tadeusz Kudłacz and Bogusław Luchter",
title = "Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
119
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
120
@unpublished{UEK:2168267352,
author = "Antoni Fajferek and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
121
@unpublished{UEK:2168265996,
title = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID