Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-8
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2168239848
preface / summary
See main document
2

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 580
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
141s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168231450
journal / series editorial
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 539
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245656
journal / series editorial
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 545
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168248118
journal / series editorial
5

Author:
Title:
Polityka regionalna
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 266-278
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240614
chapter in academic script
See main document
6

Title:
Polityka ekonomiczna
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
340 s.: tab.; 24 cm
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240572
academic script
See related chapters
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 527
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168248106
journal / series editorial
8

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa na temat: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Bóbrka k. Myczkowiec, Polska, od 1997-10-09 do 1997-10-11
Title:
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998) , s. 93-97. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System
Nr:
2168298461
article
9

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 517
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244528
journal / series editorial
10

Author:
Title:
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168245762
article
See main document
11

Title:
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 54-58
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255650
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 485
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168234224
journal / series editorial
13

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 483
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168248094
journal / series editorial
See related chapters
14

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 496
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168245912
journal / series editorial
15

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994
Source:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK1997, s. 24-41
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267342
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 470
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168247940
journal / series editorial
17

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 453
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244692
journal / series editorial
See related chapters
18

Author:
Title:
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995) , s. 91-96. - Summ.
Nr:
2168244646
article
See main document
19

Author:
Title:
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994) , s. 85-89. - Summ.
Nr:
2168275551
article
20

Author:
Title:
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 671 (1994) , s. 23-29. - Tytuł numeru: Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych
Nr:
2168343109
article
21

Author:
Title:
Synteza
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 94-108
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267462
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 5-14. - Summ.
Nr:
2168246346
article
See main document
23

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 422
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168246338
journal / series editorial
See related chapters
24

Author:
Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333449
varia
25

Author:
Title:
Majątek trwały - produkcja
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 73-93
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267460
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 395
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168248090
journal / series editorial
27

Author:
Title:
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
53192
article
See main document
28

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 400
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
97 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2167710564
journal / series editorial
See related chapters
29

Author:
Title:
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333417
varia
30

Title:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monograph
31

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 377
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168236798
journal / series editorial
32

Author:
Title:
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 131-141. - Summ., rez.
Nr:
2168246300
article
See main document
33

Author:
Title:
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168246256
article
See main document
34

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 387
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168246280
journal / series editorial
See related chapters
35

Title:
Podstawy marketingu turystycznego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168289255
academic script
36

Author:
Title:
Gospodarka regionalna i samorządowa
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 151-178
Nr:
2168251362
chapter in academic script
See main document
37

Title:
Zarys polityki ekonomicznej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
178, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251346
academic script
See related chapters
38

Author:
Title:
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 121-128. - Summ., rez.
Nr:
2168245416
article
See main document
39

Author:
Title:
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191
Source:
Ekonomista. - nr 4-5 (1990) , s. 745-747
Nr:
2168334551
review
40

Author:
Title:
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168234882
article
See main document
41

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 273
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168244150
journal / series editorial
42

Author:
Title:
Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy)
Source:
Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, s. 73-78
Series:
(Zeszyty Metodyczne ; 6)
Nr:
2168342501
chapter in monograph
43

Title:
Planowanie w regionach w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
academic script
44

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 237
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168237272
journal / series editorial
45

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 247
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249550
journal / series editorial
46

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 251
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249346
journal / series editorial
47

Author:
Conference:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Title:
The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State
Source:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 158-171
Nr:
2168348934
chapter in conference materials
See main document
48

Title:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
chapter in academic script
See main document
49

Author:
Barbara Żebrokowa
Title:
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/484
Nr:
2168309925
doctoral dissertation
50

Author:
Stanisław Gębala
Title:
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
3, V, 119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/473
Nr:
2168309821
doctoral dissertation
51

Author:
Title:
Przedmiot polityki gospodarczej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 11-25
Nr:
2168251564
chapter in academic script
See main document
52

Author:
Title:
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 6-13
Nr:
2168229032
article
53

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 101-107
Nr:
2168221514
article
54

Author:
Title:
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 93-116. - Rez., summ.
Nr:
2168230780
article
See main document
55

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 5-14
Nr:
2168273038
chapter in conference materials
See main document
56

Author:
Title:
Co zagraża reformie?
Source:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Materiały przygotował:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
voice in discussion / interview
57

Author:
Title:
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 59-66
Nr:
2168275603
article
58

Author:
Elżbieta Albrecht
Title:
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
IX, 267 k.: il.; 30 cm + Aneks: [36] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/447 (aneks)
Nr:
2168309777
doctoral dissertation
59

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-37
Nr:
2168251250
chapter in academic script
See main document
60

Title:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
chapter in academic script
See main document
61

Title:
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
2, XI, 321 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/228
Nr:
2168246424
doctoral dissertation
62

Author:
Title:
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 6 (1977) , s. 19-23
Nr:
2168282491
article
63

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 5-24
Nr:
2168251296
chapter in academic script
See main document
64

Author:
Title:
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
2 k., X k., 279 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/354 (aneks)
Nr:
2168246440
doctoral dissertation
65

Author:
Marian Cąpała
Title:
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
213 k., [14] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/231
Nr:
2168306165
doctoral dissertation
66

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 15, nr 1/57
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976
Physical description:
148 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168221836
journal / series editorial
67

Author:
Title:
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2167717727
article
See main document
68

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 1/53
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
181 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168226711
journal / series editorial
69

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 5-24
Nr:
2168251294
chapter in academic script
See main document
70

Author:
Title:
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 23, nr 2 (1975) , s. 3-7
Nr:
2168282353
article
71

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 3/55
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
150 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168226745
journal / series editorial
72

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 2/54
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
160 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168226721
journal / series editorial
73

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 4/56
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
136 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168228100
journal / series editorial
74

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 4/52
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
132 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224828
journal / series editorial
75

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 3/51
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
211 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224804
journal / series editorial
See related chapters
76

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 2/50
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
148 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224768
journal / series editorial
77

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 1/49
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
130 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224748
journal / series editorial
78

Author:
Title:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 3/51 (1974) , s. 80-90
Nr:
2168224814
article
See main document
79

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 12, nr 4/48
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Physical description:
130 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168221826
journal / series editorial
80

Author:
Jan Reszetnik
Title:
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
VIII k., 182 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/334
Nr:
2168307385
doctoral dissertation
81

Author:
Title:
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 28-31
Nr:
2168221804
article
See main document
82

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 12, nr 1/45
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Physical description:
159 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168221818
journal / series editorial
83

Title:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monograph
84

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 12, nr 3/46
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Physical description:
113 s.: tab.; 20cm
Nr:
2168221822
journal / series editorial
See related chapters
85

Title:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
article
See main document
86

Author:
Title:
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168251000
article
See main document
87

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 3/43
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
152 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224632
journal / series editorial
88

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 1/41
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
110 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224594
journal / series editorial
89

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 2/42
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
132 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224618
journal / series editorial
See related chapters
90

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 4/44
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
149 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224738
journal / series editorial
91

Author:
Title:
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972) , s. 121-122
Nr:
2168224626
article
See main document
92

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 10, nr 4/40
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971
Physical description:
94 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224066
journal / series editorial
93

Author:
Karol Dydusiak
Title:
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
VI k., 216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/212
Nr:
2168305677
doctoral dissertation
94

Author:
Title:
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168249584
article
See main document
95

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 10, nr 3/39
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971
Physical description:
91 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224052
journal / series editorial
96

Author:
Marian Gasiński
Title:
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
VI k., 153 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/201
Nr:
2168305869
doctoral dissertation
97

Author:
Title:
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
203 k. (w tym k. złoż.): il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/200
Nr:
2168246420
doctoral dissertation
98

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
300 k., [46] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/320
Nr:
2168307407
doctoral dissertation
99

Author:
Title:
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]1969. - R. 8, nr 1, s. 88
Nr:
2168277639
varia
See main document
100

Author:
Title:
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 17, nr 5 (1969) , s. 58-63
Nr:
2168285833
article
101

Author:
Leon Lubecki
Title:
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/326
Nr:
2168307395
doctoral dissertation
102

Author:
Title:
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 2 (1969) , s. 45-53. - Rez., summ.
Nr:
2168277411
article
See main document
103

Author:
Title:
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 16, nr 2 (1968) , s. 48-52
Nr:
2168285861
article
104

Author:
Title:
O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr = On a Method of Balancing Interregional Exchange of Goods = O modieli mieżdurajonnogo obmiena priedmietow potrieblenija
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 14, z. 3 (1967) , s. 331-338. - Rez., summ.
Nr:
2168350594
article
105

Author:
Title:
Polityka inwestycyjna
Source:
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966, s. 59-72
Nr:
2168345578
chapter in book
See main document
106

Author:
Title:
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966
Physical description:
227, [1] s., [4] k. tabl. złoż.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345580
book
107

Author:
Władysław Jachniak , Stefan Żurowski , Irena Mileska , Bolesław Kłapkowski , Feliks Zachwieja , Stanisław Wawrzyniak , W. Pencakowska , Wacław Wdowiak , Antoni Fajferek , Stefan Żychoń , Franciszek Zięcina , Zbigniew Mikołajczak , Witold Sierpiński , Antoni Wrzosek , Ludwik Biliński , Roman Peretiatkowicz , Jerzy Buczyński , Włodzimierz Boerner , Marcel Ofiarski , Tadeusz Dohnalik , Tadeusz Jakubowski , Olaf Rogalewski , Antoni Kiesler , Jerzy Kruczała
Title:
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym
Source:
Problemy Ekonomiczne1966. - nr 2, s. 44-111
Nr:
2168356090
voice in discussion / interview
108

Author:
Title:
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966
Physical description:
[2], 104 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345572
book
See related chapters
109

Author:
Title:
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 3/4 (19/20) (1966) , s. 63-71
Nr:
2168236250
article
See main document
110

Author:
Title:
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965) , s. 34-37
Nr:
2168286373
article
111

Author:
Title:
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278461
monograph
112

Author:
Title:
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964) , s. 50-59
Nr:
2168237174
article
113

Author:
Title:
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna = The Economic Region, an Objectively Existing Econo-geographical Category
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964) , s. 40-43
Nr:
2168286375
article
114

Author:
Antoni Wrzosek , Antoni Fajferek , Bronisław Kortus
Title:
Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 3 (22) (1963) , s. 39-102. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania - Bibliogr.
Nr:
2168337815
article
115

Author:
Title:
Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych" = Some Comments on B. Winiarski's "Activation of Economically Undeveloped Countries"
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 17, nr 5 (198) (1962) , s. 60-63
Nr:
2168337801
review
116

Author:
Title:
Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 1 (3) (1961) , s. 111-124. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniom przemysłu
Nr:
2168337495
article
117

Author:
Title:
O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni" = Louis Lefeber's "Allocation in Space: (Amsterdam 1958)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 16, nr 2 (183) (1961) , s. 56-58
Nr:
2168337779
review
118

Author:
Title:
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960) , s. 314-317
Nr:
2168337151
article
119

Author:
Title:
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 29-54. - Rez., summ.
Nr:
2168277591
article
120

Author:
Title:
O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu = On Methods of Investigating the Locational Structure of Industries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 15, nr 12 (181) (1960) , s. 52-55
Nr:
2168337777
article
121

Author:
Title:
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 41-83. - Rez., summ.
Nr:
2168277807
article
122

Author:
Title:
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958) , s. 97-120. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168277825
article
See main document
123

Author:
Title:
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
IV k., 252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/190
Nr:
2168306017
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267318
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Physical description:
79, IV k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-369/Magazyn
Nr:
2168266544
unpublished scientific work
3

Title:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
[2], 2, 113 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267454
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Zygadlewicz Jan
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
unpublished scientific work
6

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
unpublished scientific work
7

Title:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
IV, 331 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168265996
unpublished scientific work
1
Wstęp / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 7-8. - ISBN 83-7252-135-2
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - 141s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 545. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
5
Polityka regionalna / Antoni FAJFEREK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 266-278. - ISBN 83-87239-89-5
6
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - 340 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-89-5
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998), s. 93-97. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System. - ISSN 1429-5237
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
10
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej / Antoni FAJFEREK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 54-58. - ISBN 83-87239-38-0
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 485. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 496. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
15
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994 / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 24-41
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
18
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 91-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
19
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994), s. 85-89. - Summ. - ISSN 0208-7480
20
Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji / Antoni FAJFEREK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 671 (1994), s. 23-29. - Tytuł numeru: Problemy polityki regionalnej Polski w warunkach transformacji ustrojowo-systemowych. - ISSN 0324-8445
21
Synteza / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 94-108
22
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 5-14. - Summ. - ISSN 0208-7944
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
24
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
25
Majątek trwały - produkcja / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 73-93
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
27
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 400. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
29
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
30
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
32
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 131-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
33
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences) / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 387. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
35
Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
36
Gospodarka regionalna i samorządowa / Antoni FAJFEREK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 151-178
37
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
38
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 121-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191 / Antoni FAJFEREK // Ekonomista. - nr 4-5 (1990), s. 745-747. - Rec. pracy: Domański R., Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989. - ISSN 0013-3205
40
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 273. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
42
Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy) / Antoni FAJFEREK // W: Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych / red. Leszek Żabiński. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988. - (Zeszyty Metodyczne ; 6). - S. 73-78
43
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
47
The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State / Antoni FAJFEREK // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 158-171
48
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
49
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego) / Barbara Żebrokowa ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1985. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa / Stanisław Gębala ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1984. - 3, V, 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Przedmiot polityki gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 11-25
52
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 6-13. - ISSN 0079-578X
53
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 101-107. - ISSN 0079-578X
54
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 93-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
55
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 5-14
56
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
57
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
58
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce / Elżbieta Albrecht ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1981. - IX, 267 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [36] k. - Bibliogr.
59
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-37
60
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
61
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1978. - 2, XI, 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 6 (1977), s. 19-23. - ISSN 0591-2377
63
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 5-24
64
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1977. - 2 k., X k., 279 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. - Bibliogr.
65
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych / Marian Cąpała ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1976. - 213 k., [14] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - R. 15, nr 1/57. - 148 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
67
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
68
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 1/53. - 181 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
69
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 5-24
70
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej . - R. 23, nr 2 (1975), s. 3-7. - ISSN 0591-2377
71
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 3/55. - 150 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
72
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 2/54. - 160 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
73
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 4/56. - 136 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
74
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 4/52. - 132 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
75
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 3/51. - 211 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
76
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 2/50. - 148 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
77
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 1/49. - 130 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
78
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 3/51 (1974), s. 80-90. - ISSN 0079-578X
79
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 4/48. - 130 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0038-853X
80
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju / Jan Reszetnik ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1973. - VIII k., 182 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
81
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 28-31. - ISSN 0038-853X
82
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 1/45. - 159 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0038-853X
83
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
84
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 3/46. - 113 s. : tab. ; 20cm. - ISSN 0038-853X
85
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
86
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
87
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 3/43. - 152 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
88
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 1/41. - 110 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
89
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 2/42. - 132 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
90
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 4/44. - 149 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
91
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972), s. 121-122. - ISSN 0079-578X
92
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 4/40. - 94 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
93
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich / Karol Dydusiak ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - VI k., 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
95
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 3/39. - 91 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
96
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe / Marian Gasiński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - VI k., 153 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
97
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów / Zygmunt SZYMLA ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 203 k. (w tym k. złoż.) : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza / Juliusz Jasieński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 300 k., [46] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych. / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 1 (1969), s. 88. - ISSN 0079-578X
100
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej . - R. 17, nr 5 (1969), s. 58-63. - ISSN 0591-2377
101
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego / Leon Lubecki ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1969-1971. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 2 (1969), s. 45-53. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
103
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej . - R. 16, nr 2 (1968), s. 48-52. - ISSN 0591-2377
104
O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr = On a Method of Balancing Interregional Exchange of Goods = O modieli mieżdurajonnogo obmiena priedmietow potrieblenija / Antoni FAJFEREK // Przegląd Statystyczny. - t. 14, z. 3 (1967), s. 331-338. - Rez., summ. - ISSN 0033-2372
105
Polityka inwestycyjna / Antoni FAJFEREK // W: Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - S. 59-72
106
Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej / Antoni FAJFEREK. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1966. - 227, [1] s., [4] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
107
Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym / Władysław Jachniak, Stefan Żurowski, Irena Mileska, Bolesław Kłapkowski, Feliks Zachwieja, Stanisław Wawrzyniak, W. Pencakowska, Wacław Wdowiak, Antoni FAJFEREK, Stefan Żychoń, Franciszek Zięcina, Zbigniew Mikołajczak, Witold Sierpiński, Antoni Wrzosek, Ludwik Biliński, Roman Peretiatkowicz, Jerzy Buczyński, Włodzimierz Boerner, Marcel Ofiarski, Tadeusz Dohnalik, Tadeusz Jakubowski, Olaf Rogalewski, Antoni Kiesler, Jerzy KRUCZAŁA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1966), s. 44-111. - ISSN 0518-5289
108
Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1966. - [2], 104 s. ; 29 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
109
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 3/4 (19/20) (1966), s. 63-71. - ISSN 0079-578X
110
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965), s. 34-37. - ISSN 0017-2421
111
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis / Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
112
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964), s. 50-59. - ISSN 0079-578X
113
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna = The Economic Region, an Objectively Existing Econo-geographical Category / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964), s. 40-43. - ISSN 0017-2421
114
Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza / Antoni Wrzosek, Antoni FAJFEREK, Bronisław Kortus // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 3 (22) (1963), s. 39-102. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniu metod analizy kosztów z uwzględnieniem ich przestrzennego zróżnicowania. - Bibliogr. - ISSN 0079-3493
115
Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych" = Some Comments on B. Winiarski's "Activation of Economically Undeveloped Countries" / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 17, nr 5 (198) (1962), s. 60-63. - Rec. pracy: B. Wniarski: Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1961, 198 s. - ISSN 0017-2421
116
Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni / Antoni FAJFEREK // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 1 (3) (1961), s. 111-124. - Tytuł numeru: Zeszyt poświęcony zagadnieniom przemysłu. - ISSN 0079-3493
117
O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni" = Louis Lefeber's "Allocation in Space: (Amsterdam 1958) / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 16, nr 2 (183) (1961), s. 56-58. - Rec. pracy: Luois Lefeber: Allocation in Space (Production, Transport and Industial Location). Nort Holland Publishing, Amsterdam 1958, s. XV, 151. - ISSN 0017-2421
118
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego / Antoni FAJFEREK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960), s. 314-317. - ISSN 0013-3043
119
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 29-54. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
120
O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu = On Methods of Investigating the Locational Structure of Industries / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 15, nr 12 (181) (1960), s. 52-55. - ISSN 0017-2421
121
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 41-83. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
122
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 97-120. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0075-5125
123
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce / Antoni FAJFEREK ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1958. - IV k., 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [1997]. - 67 k. : il. ; 30 cm
125
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik tematu, Andrzej PRUSEK, Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 79, IV k. : il. ; 30 cm
126
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - [2], 2, 113 k. : il. ; 30 cm
127
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Antoni FAJFEREK (kierownik projektu), Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 199 k. : il. ; 30 cm
128
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
129
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne) / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 126 k. : il. ; 30 cm
130
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - IV, 331 k. : il. ; 30 cm
1
Fajferek A., (2002), Wstęp. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-8.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - 141s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539. - 109 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 545. - 185 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
5
Fajferek A., (1999), Polityka regionalna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 266-278.
6
Fajferek A. (red.), (1999), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 340 s.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
8
Fajferek A., (1998), Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", R. 2 (5), nr 4, s. 93-97.
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - 153 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
10
Fajferek A., (1997), Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 33-44.
11
Fajferek A., Wąsowicz K., (1997), Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 54-58.
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 485. - 107 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483. - 134 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 496. - 98 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
15
Fajferek A., ([1997]), Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 24-41.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - 188 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - 197 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
18
Fajferek A., (1995), Rozwój regionów pogranicza Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 91-96.
19
Fajferek A., (1994), Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 135, s. 85-89.
20
Fajferek A., (1994), Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 671, s. 23-29.
21
Fajferek A., (1994), Synteza. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 94-108.
22
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 5-14.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - 209 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
24
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61.
25
Fajferek A., (1994), Majątek trwały - produkcja. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 73-93.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
27
Fajferek A., (1993), Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 5-10.
28
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 400. - 97 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
29
Fajferek A., (1993), Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50.
30
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
32
Fajferek A., (1992), Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 131-141.
33
Fajferek A., (1992), Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego (na przykładzie doświadczeń USA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 111-120.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 387. - 139 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
35
Fajferek A. (red.), (1992), Podstawy marketingu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
36
Fajferek A., (1992), Gospodarka regionalna i samorządowa. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-178.
37
Fajferek A. (red.), (1992), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 178, [1] s.
38
Fajferek A., (1990), Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 121-128.
39
Fajferek A., (1990), Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191, "Ekonomista", nr 4-5, s. 745-747.
40
Fajferek A., (1989), Baza ekonomiczna regionu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 5-17.
41
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 273. - 272 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
42
Fajferek A., (1988), Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy). [W:] Żabiński L. (red.), Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 73-78.
43
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247. - 159 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - 228 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
47
Fajferek A., (1986), The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 158-171.
48
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
49
Żebrokowa B., (1985), Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 160 k.
50
Gębala S., (1984), Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa, Prom. Fajferek A., Kraków : , 3, V, 119 k.
51
Fajferek A., (1984), Przedmiot polityki gospodarczej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-25.
52
Fajferek A., (1984), Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 6-13.
53
Fajferek A., (1983), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 101-107.
54
Fajferek A., (1983), Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 93-116.
55
Fajferek A., (1982), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-14.
56
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
57
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 59-66.
58
Albrecht E., (1981), Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce, Prom. Fajferek A., Kraków : , IX, 267 k.
59
Fajferek A., (1980), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-37.
60
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
61
Kudłacz T., (1978), Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów: (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 2, XI, 321 k.
62
Fajferek A., (1977), Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 6, s. 19-23.
63
Fajferek A., (1977), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
64
Harańczyk A., (1977), Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich: (na przykładzie miasta Krakowa), Prom. Fajferek A., Kraków : , 2 k., X k., 279 k.
65
Cąpała M., (1976), Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych, Prom. Fajferek A., Kraków : , 213 k., [14] k.
66
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - R. 15, nr 1/57. - 148 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
67
Fajferek A., (1975), Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 5-22.
68
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 1/53. - 181 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
69
Fajferek A., (1975), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
70
Fajferek A., (1975), Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 23, nr 2, s. 3-7.
71
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 3/55. - 150 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
72
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 2/54. - 160 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
73
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 4/56. - 136 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
74
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 4/52. - 132 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
75
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 3/51. - 211 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
76
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 2/50. - 148 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
77
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 1/49. - 130 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
78
Fajferek A., (1974), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 3/51, s. 80-90.
79
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 4/48. - 130 s.: tab.; 20 cm. - 0038-853X
80
Reszetnik J., (1973), Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju, Prom. Fajferek A., Kraków : , VIII k., 182 k.
81
Fajferek A., (1973), Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 28-31.
82
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 1/45. - 159 s.: tab.; 20 cm. - 0038-853X
83
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
84
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 3/46. - 113 s.: tab.; 20cm. - 0038-853X
85
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
86
Fajferek A., (1972), Problemy programowania układów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 5-22.
87
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 3/43. - 152 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
88
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 1/41. - 110 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
89
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 2/42. - 132 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
90
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 4/44. - 149 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
91
Fajferek A., (1972), Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 2/42, s. 121-122.
92
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 4/40. - 94 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
93
Dydusiak K., (1971), Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich, Prom. Fajferek A., Kraków : , VI k., 216 k.
94
Fajferek A., (1971), Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 5-32.
95
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 3/39. - 91 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
96
Gasiński M., (1971), Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe, Prom. Fajferek A., Kraków : , VI k., 153 k.
97
Szymla Z., (1970), Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów, Prom. Fajferek A., Kraków : , 203 k. (w tym k. złoż.)
98
Jasieński J., (1970), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa: analiza porównawcza, Prom. Fajferek A., Kraków : , 300 k., [46] k.
99
Fajferek A., (1969), Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych., "Problemy Ekonomiczne", R. 8, nr 1, s. 88.
100
Fajferek A., (1969), Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 17, nr 5, s. 58-63.
101
Lubecki L., (1969), Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego, Prom. Fajferek A., Kraków : , 193 k.
102
Fajferek A., (1969), Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 8, nr 2, s. 45-53.
103
Fajferek A., (1968), O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 16, nr 2, s. 48-52.
104
Fajferek A., (1967), O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr, "Przegląd Statystyczny", t. 14, z. 3, s. 331-338.
105
Fajferek A., (1966), Polityka inwestycyjna. [W:] Fajferek A. (red.), Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 59-72.
106
Fajferek A., (1966), Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej, Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 227, [1] s., [4] k. tabl. złoż.
107
Jachniak W., Żurowski S., Mileska I., Kłapkowski B., Zachwieja F., Wawrzyniak S., Pencakowska W., Wdowiak W., Fajferek A., Żychoń S., Zięcina F., Mikołajczak Z., Sierpiński W., Wrzosek A., Biliński L., Peretiatkowicz R., Buczyński J., Boerner W., Ofiarski M., Dohnalik T., Jakubowski T., Rogalewski O., Kiesler A., Kruczała J., (1966), Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 44-111.
108
Fajferek A. (red.), (1966), Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 104 s.
109
Fajferek A., (1966), Miasta województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 5, nr 3/4 (19/20), s. 63-71.
110
Fajferek A., (1965), Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług, "Gospodarka Planowa", R. 20, 1 (229), s. 34-37.
111
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 212 s.
112
Fajferek A., (1964), Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego, "Problemy Ekonomiczne", czerwiec, s. 50-59.
113
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna, "Gospodarka Planowa", R. 19, 3 (219), s. 40-43.
114
Wrzosek A., Fajferek A., Kortus B., (1963), Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 3 (22), s. 39-102.
115
Fajferek A., (1962), Na marginesie książki B. Winiarskiego "Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych", "Gospodarka Planowa", R. 17, nr 5 (198), s. 60-63.
116
Fajferek A., (1961), Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 1 (3), s. 111-124.
117
Fajferek A., (1961), O książce L. Lefebera: "Rozmieszczenie w przestrzeni", "Gospodarka Planowa", R. 16, nr 2 (183), s. 56-58.
118
Fajferek A., (1960), Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 314-317.
119
Fajferek A., (1960), Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 29-54.
120
Fajferek A., (1960), O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu, "Gospodarka Planowa", R. 15, nr 12 (181), s. 52-55.
121
Fajferek A., (1959), Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 41-83.
122
Fajferek A., (1958), O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 97-120.
123
Fajferek A., (1958), Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , IV k., 252 k.
124
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, (1997), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 k.
125
Fajferek A., Prusek A., Szymla Z., (1995), Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79, IV k.
126
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, (1994), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [2], 2, 113 k.
127
Fajferek A., Klima S., Kudłacz T., Luchter B., (1993), Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 199 k.
128
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
129
Fajferek A., Kudłacz T., Prusek A., (1992), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej: (aspekty metodologiczne), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 126 k.
130
Cichoń Z., Luchter B. (red.), (1990), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, IV, 331 k.
1
@misc{wstUEK:2168239848,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
2
@misc{redUEK:2168231450,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
}
3
@misc{redUEK:2168245656,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
4
@misc{redUEK:2168248118,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
5
@inbook{fskrUEK:2168240614,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "266-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
6
@book{skrUEK:2168240572,
title = "Polityka ekonomiczna",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
7
@misc{redUEK:2168248106,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
8
@article{artUEK:2168298461,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "R. 2 (5), 4",
pages = "93-97",
adress = "",
year = "1998",
}
9
@misc{redUEK:2168244528,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
10
@article{artUEK:2168245762,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "33-44",
year = "1997",
}
11
@inbook{fmUEK:2168255650,
author = "Antoni Fajferek and Krzysztof Wąsowicz",
title = "Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "54-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
12
@misc{redUEK:2168234224,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
13
@misc{redUEK:2168248094,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
14
@misc{redUEK:2168245912,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168267342,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "24-41",
year = "1997",
}
16
@misc{redUEK:2168247940,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
17
@misc{redUEK:2168244692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
18
@article{artUEK:2168244646,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozwój regionów pogranicza Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "91-96",
year = "1995",
}
19
@article{artUEK:2168275551,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
number = "135",
pages = "85-89",
year = "1994",
}
20
@article{artUEK:2168343109,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalny rozwój Polski w okresie systemowej transformacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "671",
pages = "23-29",
year = "1994",
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168267462,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Synteza",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "94-108",
year = "1994",
}
22
@article{artUEK:2168246346,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "5-14",
year = "1994",
}
23
@misc{redUEK:2168246338,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
24
@misc{varUEK:2168333449,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "61",
year = "1994",
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168267460,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Majątek trwały - produkcja",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "73-93",
year = "1994",
}
26
@misc{redUEK:2168248090,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
27
@article{artUEK:53192,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu polityka ekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "5-10",
year = "1993",
}
28
@misc{redUEK:2167710564,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
29
@misc{varUEK:2168333417,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49-50",
year = "1993",
}
30
@book{monUEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
31
@misc{redUEK:2168236798,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
32
@article{artUEK:2168246300,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "131-141",
year = "1992",
}
33
@article{artUEK:2168246256,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "111-120",
year = "1992",
}
34
@misc{redUEK:2168246280,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
35
@book{skrUEK:2168289255,
title = "Podstawy marketingu turystycznego",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
36
@inbook{fskrUEK:2168251362,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Gospodarka regionalna i samorządowa",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "151-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
37
@book{skrUEK:2168251346,
title = "Zarys polityki ekonomicznej",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
38
@article{artUEK:2168245416,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "121-128",
year = "1990",
}
39
@article{recUEK:2168334551,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191",
journal = "Ekonomista",
number = "4-5",
pages = "745-747",
year = "1990",
}
40
@article{artUEK:2168234882,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Baza ekonomiczna regionu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "5-17",
year = "1989",
}
41
@misc{redUEK:2168244150,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
42
@inbook{fmUEK:2168342501,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Planowanie terytorialne w teorii i dydaktyce (aktualne problemy i dylematy)",
booktitle = "Rynek - handel - marketing : innowacje i kontynuacje na studiach handlowych",
pages = "73-78",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1988",
issn = "",
}
43
@book{skrUEK:2168250894,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Jerzy Kruczała",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
44
@misc{redUEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Duda Ignacy,
editor = Fajferek Antoni,
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
45
@misc{redUEK:2168249550,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
46
@misc{redUEK:2168249346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
47
@inbook{mkaUEK:2168348934,
author = "Antoni Fajferek",
title = "The Problems of Steering the Socio-Economic Development of Regions at the Background of the Process of Reforming the Economy and the State",
booktitle = "Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984",
pages = "158-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
48
@inbook{fskrUEK:2168251592,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
49
@unpublished{drUEK:2168309925,
author = "Barbara Żebrokowa",
title = "Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
50
@unpublished{drUEK:2168309821,
author = "Stanisław Gębala",
title = "Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
51
@inbook{fskrUEK:2168251564,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Przedmiot polityki gospodarczej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "11-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
52
@article{artUEK:2168229032,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "6-13",
year = "1984",
}
53
@article{artUEK:2168221514,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "101-107",
year = "1983",
}
54
@article{artUEK:2168230780,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "93-116",
year = "1983",
}
55
@inbook{mkaUEK:2168273038,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "5-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
56
@misc{gwdUEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
57
@article{artUEK:2168275603,
author = "Antoni Fajferek and Juliusz Jasieński and Stefan Kawecki and Julian Rejduch",
title = "Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "59-66",
year = "1981",
}
58
@unpublished{drUEK:2168309777,
author = "Elżbieta Albrecht",
title = "Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
59
@inbook{fskrUEK:2168251250,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "9-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
60
@inbook{fskrUEK:2168251260,
author = "Antoni Fajferek and Jerzy Kruczała and Julian Rejduch",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
61
@unpublished{drUEK:2168246424,
author = "Tadeusz Kudłacz",
title = "Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
62
@article{artUEK:2168282491,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 25, 6",
pages = "19-23",
year = "1977",
}
63
@inbook{fskrUEK:2168251296,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
64
@unpublished{drUEK:2168246440,
author = "Anna Harańczyk",
title = "Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
65
@unpublished{drUEK:2168306165,
author = "Marian Cąpała",
title = "Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
66
@misc{redUEK:2168221836,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1976",
}
67
@article{artUEK:2167717727,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "5-22",
year = "1975",
}
68
@misc{redUEK:2168226711,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
69
@inbook{fskrUEK:2168251294,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
70
@article{artUEK:2168282353,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 23, 2",
pages = "3-7",
year = "1975",
}
71
@misc{redUEK:2168226745,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
72
@misc{redUEK:2168226721,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
73
@misc{redUEK:2168228100,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
74
@misc{redUEK:2168224828,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
75
@misc{redUEK:2168224804,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
76
@misc{redUEK:2168224768,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
77
@misc{redUEK:2168224748,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
78
@article{artUEK:2168224814,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 3/51",
pages = "80-90",
year = "1974",
}
79
@misc{redUEK:2168221826,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
80
@unpublished{drUEK:2168307385,
author = "Jan Reszetnik",
title = "Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
81
@article{artUEK:2168221804,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "28-31",
year = "1973",
}
82
@misc{redUEK:2168221818,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
83
@book{monUEK:2168272504,
author = "Antoni Fajferek and Julian Rejduch and Anna Harańczyk and Tadeusz Kudłacz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
84
@misc{redUEK:2168221822,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
85
@article{artUEK:2168250992,
author = "Antoni Fajferek and Franciszek Kopeć and Emil Luchter",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
86
@article{artUEK:2168251000,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Problemy programowania układów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "5-22",
year = "1972",
}
87
@misc{redUEK:2168224632,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
88
@misc{redUEK:2168224594,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
89
@misc{redUEK:2168224618,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
90
@misc{redUEK:2168224738,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
91
@article{artUEK:2168224626,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 2/42",
pages = "121-122",
year = "1972",
}
92
@misc{redUEK:2168224066,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1971",
}
93
@unpublished{drUEK:2168305677,
author = "Karol Dydusiak",
title = "Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
94
@article{artUEK:2168249584,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "5-32",
year = "1971",
}
95
@misc{redUEK:2168224052,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1971",
}
96
@unpublished{drUEK:2168305869,
author = "Marian Gasiński",
title = "Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
97
@unpublished{drUEK:2168246420,
author = "Zygmunt Szymla",
title = "Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
98
@unpublished{drUEK:2168307407,
author = "Juliusz Jasieński",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
99
@misc{varUEK:2168277639,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 8, 1",
pages = "88",
year = "1969",
}
100
@article{artUEK:2168285833,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 17, 5",
pages = "58-63",
year = "1969",
}
101
@unpublished{drUEK:2168307395,
author = "Leon Lubecki",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
102
@article{artUEK:2168277411,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 8, 2",
pages = "45-53",
year = "1969",
}
103
@article{artUEK:2168285861,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 16, 2",
pages = "48-52",
year = "1968",
}
104
@article{artUEK:2168350594,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O metodzie bilansowania międzyregionalnej wymiany dóbr",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 14, z. 3",
pages = "331-338",
year = "1967",
}
105
@inbook{fksUEK:2168345578,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Polityka inwestycyjna",
booktitle = "Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
106
@book{ksiUEK:2168345580,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1966",
}
107
@misc{gwdUEK:2168356090,
author = "Władysław Jachniak and Stefan Żurowski and Irena Mileska and Bolesław Kłapkowski and Feliks Zachwieja and Stanisław Wawrzyniak and W. Pencakowska and Wacław Wdowiak and Antoni Fajferek and Stefan Żychoń and Franciszek Zięcina and Zbigniew Mikołajczak and Witold Sierpiński and Antoni Wrzosek and Ludwik Biliński and Roman Peretiatkowicz and Jerzy Buczyński and Włodzimierz Boerner and Marcel Ofiarski and Tadeusz Dohnalik and Tadeusz Jakubowski and Olaf Rogalewski and Antoni Kiesler and Jerzy Kruczała",
title = "Dyskusja na Konferencji Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego poświęconej problemom planowania przestrzennego i inwestycjom turystycznym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "44-111",
year = "1966",
}
108
@book{ksiUEK:2168345572,
author = " ",
title = "Podstawowe zagadnienia gospodarcze Polski Ludowej",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1966",
}
109
@article{artUEK:2168236250,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Miasta województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 5, 3/4 (19/20)",
pages = "63-71",
year = "1966",
}
110
@article{artUEK:2168286373,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 20, 1 (229)",
pages = "34-37",
year = "1965",
}
111
@book{monUEK:2168278461,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1964",
issn = "",
}
112
@article{artUEK:2168237174,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "czerwiec",
pages = "50-59",
year = "1964",
}
113
@article{artUEK:2168286375,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 19, 3 (219)",
pages = "40-43",
year = "1964",
}
114
@article{artUEK:2168337815,
author = "Antoni Wrzosek and Antoni Fajferek and Bronisław Kortus",
title = "Analiza czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów własnych polskich kopalń węgla kamiennego i rud żelaza",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 3 (22)",
pages = "39-102",
year = "1963",
}
115
@article{recUEK:2168337801,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Na marginesie książki B. Winiarskiego Aktywizacja regionów gospodarczo nierozwiniętych",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 17, 5 (198)",
pages = "60-63",
year = "1962",
}
116
@article{artUEK:2168337495,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Niektóre problemy wielkości polskich cukrowni",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 1 (3)",
pages = "111-124",
year = "1961",
}
117
@article{recUEK:2168337779,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O książce L. Lefebera: Rozmieszczenie w przestrzeni",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 16, 2 (183)",
pages = "56-58",
year = "1961",
}
118
@article{artUEK:2168337151,
author = "Antoni Fajferek and ",
title = "Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "314-317",
year = "1960",
}
119
@article{artUEK:2168277591,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "29-54",
year = "1960",
}
120
@article{artUEK:2168337777,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O metodzie badań struktury przestrzennej przemysłu",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 15, 12 (181)",
pages = "52-55",
year = "1960",
}
121
@article{artUEK:2168277807,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "41-83",
year = "1959",
}
122
@article{artUEK:2168277825,
author = "Antoni Fajferek",
title = "O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "97-120",
year = "1958",
}
123
@unpublished{drUEK:2168306017,
author = "Antoni Fajferek",
title = "Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
124
@unpublished{UEK:2168267318,
title = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1997",
}
125
@unpublished{UEK:2168266544,
author = "Antoni Fajferek and Andrzej Prusek and Zygmunt Szymla",
title = "Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
126
@unpublished{UEK:2168267454,
title = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
127
@unpublished{UEK:2168266400,
author = "Antoni Fajferek and Stanisława Klima and Tadeusz Kudłacz and Bogusław Luchter",
title = "Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
128
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
129
@unpublished{UEK:2168267352,
author = "Antoni Fajferek and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
130
@unpublished{UEK:2168265996,
title = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}