Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 7-8
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2168239848
preface / summary
See main document
2

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 580
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
141s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168231450
journal / series editorial
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 539
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245656
journal / series editorial
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 545
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168248118
journal / series editorial
5

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 527
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168248106
journal / series editorial
6

Title:
Polityka ekonomiczna
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
340 s.: tab.; 24 cm
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240572
academic script
See related chapters
7

Author:
Title:
Polityka regionalna
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 266-278
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240614
chapter in academic script
See main document
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 517
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244528
journal / series editorial
9

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa na temat: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Bóbrka k. Myczkowiec, Polska, od 1997-10-09 do 1997-10-11
Title:
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System / [red. nauk. Zbigniew Zioło] - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1998, s. 93-97. - Streszcz., summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ; R. 2 (5), nr 4)
Nr:
2168298461
chapter in conference materials
10

Author:
Title:
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997) , s. 33-44. - Summ.
Nr:
2168245762
article
See main document
11

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 496
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168245912
journal / series editorial
12

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 483
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168248094
journal / series editorial
See related chapters
13

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 485
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168234224
journal / series editorial
14

Title:
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 54-58
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255650
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: AE, 1997
Physical description:
99 s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-08-9
Nr:
2168239944
academic script
16

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994
Source:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK1997, s. 24-41
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267342
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 470
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168247940
journal / series editorial
18

Author:
Title:
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995) , s. 91-96. - Summ.
Nr:
2168244646
article
See main document
19

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 453
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168244692
journal / series editorial
See related chapters
20

Author:
Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 5-14. - Summ.
Nr:
2168246346
article
See main document
21

Author:
Title:
Synteza
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 94-108
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267462
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 422
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168246338
journal / series editorial
See related chapters
23

Author:
Title:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333449
varia
24

Author:
Title:
Majątek trwały - produkcja
Source:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK1994, s. 73-93
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267460
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994) , s. 85-89. - Summ.
Nr:
2168275551
article
26

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 400
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
97 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2167710564
journal / series editorial
See related chapters
27

Author:
Title:
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
53192
article
See main document
28

Title:
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
46 s.; 24 cm
Nr:
2168250660
academic script
29

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 395
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168248090
journal / series editorial
30

Author:
Title:
Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
32 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168251120
academic script
31

Author:
Title:
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333417
varia
32

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 387
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168246280
journal / series editorial
See related chapters
33

Title:
Zarys polityki ekonomicznej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
178, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251346
academic script
See related chapters
34

Title:
Podstawy marketingu turystycznego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168289255
academic script
35

Title:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monograph
36

Author:
Title:
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168246256
article
See main document
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 377
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
144 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168236798
journal / series editorial
38

Author:
Title:
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 131-141. - Summ., rez.
Nr:
2168246300
article
See main document
39

Author:
Title:
Gospodarka regionalna i samorządowa
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 151-178
Nr:
2168251362
chapter in academic script
See main document
40

Author:
Title:
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 121-128. - Summ., rez.
Nr:
2168245416
article
See main document
41

Author:
Title:
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191
Source:
Ekonomista. - nr 4-5 (1990) , s. 745-747
Nr:
2168334551
review
42

Author:
Title:
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168234882
article
See main document
43

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 237
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168237272
journal / series editorial
44

Title:
Planowanie w regionach w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
81, [2] k. tab. złoż. s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168250894
academic script
45

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 247
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249550
journal / series editorial
46

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 273
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168244150
journal / series editorial
47

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 251
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249346
journal / series editorial
48

Author:
Żebrokowa Barbara
Title:
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/484
Nr:
2168309925
doctoral dissertation
49

Title:
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 9-30
Nr:
2168251592
chapter in academic script
See main document
50

Author:
Title:
Przedmiot polityki gospodarczej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 11-25
Nr:
2168251564
chapter in academic script
See main document
51

Author:
Title:
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 6-13
Nr:
2168229032
article
52

Author:
Gębala Stanisław
Title:
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
3, V, 119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/473
Nr:
2168309821
doctoral dissertation
53

Author:
Title:
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 93-116. - Rez., summ.
Nr:
2168230780
article
See main document
54

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 101-107
Nr:
2168221514
article
55

Author:
Title:
Co zagraża reformie?
Source:
Gazeta Krakowska1982. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Nr:
2168283837
voice in discussion / interview
56

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 5-14
Nr:
2168273038
chapter in conference materials
See main document
57

Author:
Albrecht Elżbieta
Title:
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
IX, 267 k.: il.; 30 cm + Aneks: [36] k.
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/447 (aneks)
Nr:
2168309777
doctoral dissertation
58

Author:
Title:
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981) , s. 59-66
Nr:
2168275603
article
59

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 9-37
Nr:
2168251250
chapter in academic script
See main document
60

Title:
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 187-218
Nr:
2168251260
chapter in academic script
See main document
61

Title:
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
2, XI, 321 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/228
Nr:
2168246424
doctoral dissertation
62

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 5-24
Nr:
2168251296
chapter in academic script
See main document
63

Author:
Title:
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
2 k., X k., 279 k.: il.; 30 cm + Aneks: 101 k.
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/354 (aneks)
Nr:
2168246440
doctoral dissertation
64

Author:
Title:
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 6 (1977) , s. 19-23
Nr:
2168282491
article
65

Author:
Cąpała Marian
Title:
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
213 k., [14] k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/231
Nr:
2168306165
doctoral dissertation
66

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 15, nr 1/57
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976
Physical description:
148 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168221836
journal / series editorial
67

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 1/53
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
181 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168226711
journal / series editorial
68

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 2/54
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
160 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168226721
journal / series editorial
69

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 4/56
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
136 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168228100
journal / series editorial
70

Author:
Title:
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 5-24
Nr:
2168251294
chapter in academic script
See main document
71

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 14, nr 3/55
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975
Physical description:
150 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168226745
journal / series editorial
72

Author:
Title:
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2167717727
article
See main document
73

Author:
Title:
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 23, nr 2 (1975) , s. 3-7
Nr:
2168282353
article
74

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 2/50
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
148 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224768
journal / series editorial
75

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 1/49
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
130 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224748
journal / series editorial
76

Author:
Title:
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 3/51 (1974) , s. 80-90
Nr:
2168224814
article
See main document
77

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 3/51
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
211 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224804
journal / series editorial
See related chapters
78

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 13, nr 4/52
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974
Physical description:
132 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224828
journal / series editorial
79

Author:
Title:
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 28-31
Nr:
2168221804
article
See main document
80

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 12, nr 1/45
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Physical description:
159 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168221818
journal / series editorial
81

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 12, nr 3/46
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Physical description:
113 s.: tab.; 20cm
Nr:
2168221822
journal / series editorial
See related chapters
82

Author:
Reszetnik Jan
Title:
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
VIII k., 182 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/334
Nr:
2168307385
doctoral dissertation
83

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 12, nr 4/48
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973
Physical description:
130 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168221826
journal / series editorial
84

Title:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monograph
85

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 1/41
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
110 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224594
journal / series editorial
86

Author:
Title:
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972) , s. 121-122
Nr:
2168224626
article
See main document
87

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 3/43
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
152 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224632
journal / series editorial
88

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 4/44
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
149 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224738
journal / series editorial
89

Title:
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 159-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250992
article
See main document
90

Author:
Title:
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168251000
article
See main document
91

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 11, nr 2/42
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972
Physical description:
132 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224618
journal / series editorial
See related chapters
92

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 10, nr 3/39
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971
Physical description:
91 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224052
journal / series editorial
93

Author:
Dydusiak Karol
Title:
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
VI k., 216 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/212
Nr:
2168305677
doctoral dissertation
94

Author:
Title:
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168249584
article
See main document
95

Author:
Gasiński Marian
Title:
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
VI k., 153 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/201
Nr:
2168305869
doctoral dissertation
96

Title:
Problemy Ekonomiczne
Number:
R. 10, nr 4/40
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971
Physical description:
94 s.: tab.; 20 cm
Nr:
2168224066
journal / series editorial
97

Author:
Title:
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
203 k. (w tym k. złoż.): il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/200
Nr:
2168246420
doctoral dissertation
98

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
300 k., [46] k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/320
Nr:
2168307407
doctoral dissertation
99

Author:
Title:
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 17, nr 5 (1969) , s. 58-63
Nr:
2168285833
article
100

Author:
Title:
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]1969. - R. 8, nr 1, s. 88
Nr:
2168277639
varia
See main document
101

Author:
Lubecki Leon
Title:
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1969
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Antoni FAJFEREK, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/326
Nr:
2168307395
doctoral dissertation
102

Author:
Title:
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 2 (1969) , s. 45-53. - Rez., summ.
Nr:
2168277411
article
See main document
103

Author:
Title:
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 16, nr 2 (1968) , s. 48-52
Nr:
2168285861
article
104

Author:
Title:
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 3/4 (19/20) (1966) , s. 63-71
Nr:
2168236250
article
See main document
105

Author:
Title:
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965) , s. 34-37
Nr:
2168286373
article
106

Author:
Title:
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964) , s. 40-43
Nr:
2168286375
article
107

Author:
Title:
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278461
monograph
108

Author:
Title:
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964) , s. 50-59
Nr:
2168237174
article
109

Author:
Title:
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 29-54. - Rez., summ.
Nr:
2168277591
article
110

Author:
Title:
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960) , s. 314-317
Nr:
2168337151
article
111

Author:
Title:
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959) , s. 41-83. - Rez., summ.
Nr:
2168277807
article
112

Author:
Title:
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
IV k., 252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/190
Nr:
2168306017
doctoral dissertation
113

Author:
Title:
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958) , s. 97-120. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168277825
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-433/Magazyn
Nr:
2168267318
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Physical description:
79, IV k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-369/Magazyn
Nr:
2168266544
unpublished scientific work
3

Title:
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
[2], 2, 113 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-310/Magazyn
Nr:
2168267454
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Zygadlewicz Jan
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
unpublished scientific work
5

Title:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
unpublished scientific work
6

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
unpublished scientific work
7

Title:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
IV, 331 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168265996
unpublished scientific work
1
Wstęp / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 7-8. - ISBN 83-7252-135-2
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - 141s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539. - 109 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 545. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
6
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - 340 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-89-5
7
Polityka regionalna / Antoni FAJFEREK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 266-278. - ISBN 83-87239-89-5
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
9
Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995 = Socio-economic Growth of Polish Provincial Regions Between 1990-1995 / Antoni FAJFEREK // W: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System / [red. nauk. Zbigniew Zioło]. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ISSN 1429-5237 ; R. 2 (5), nr 4). - S. 93-97. - Streszcz., summ.
10
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 33-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 496. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 485. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
14
Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej / Antoni FAJFEREK, Krzysztof WĄSOWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 54-58. - ISBN 83-87239-38-0
15
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej / Jerzy WRONA ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków : AE, 1997. - 99 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-08-9
16
Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994 / Antoni FAJFEREK // W: Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - ([1997]), s. 24-41
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
18
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 91-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
20
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 5-14. - Summ. - ISSN 0208-7944
21
Synteza / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 94-108
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional Politics and Regional Planning in the Context of Transformation Processes of the Economic System and the State / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
24
Majątek trwały - produkcja / Antoni FAJFEREK // W: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - (1994), s. 73-93
25
Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych = The Spatial Policy of Poland at the Period of Transformation of Political System / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 135 (1994), s. 85-89. - Summ. - ISSN 0208-7480
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 400. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
27
Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna" = Some Remarks Concerning the Content and Scope of the Subject: Economic Politics / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 46 s. ; 24 cm
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
30
Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Andrzej PRUSEK ; [opiniodawca i red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 32 s. : il. ; 24 cm
31
Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego = A New Approach to the Problem of Calculating the GNP / Antoni FAJFEREK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 387. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
33
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 178, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
34
Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
36
Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA) = New Way of Looking at National Income Measurement : (on Example of USA Experiences) / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
38
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 131-141. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Gospodarka regionalna i samorządowa / Antoni FAJFEREK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 151-178
40
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 121-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
41
Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191 / Antoni FAJFEREK // Ekonomista. - nr 4-5 (1990), s. 745-747. - Rec. pracy: Domański R., Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989. - ISSN 0013-3205
42
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
44
Planowanie w regionach w zarysie / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 81, [2] k. tab. złoż. s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 273. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
48
Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego) / Barbara Żebrokowa ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1985. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 9-30
50
Przedmiot polityki gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 11-25
51
Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej = Economic Reform in the Works of Consultative Economic Council / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 6-13. - ISSN 0079-578X
52
Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa / Stanisław Gębala ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1984. - 3, V, 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce = Trends in the Expansion of Great Agglomerations in Poland / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 93-116. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
54
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 101-107. - ISSN 0079-578X
55
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
56
Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej / Antoni FAJFEREK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 5-14
57
Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce / Elżbieta Albrecht ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1981. - IX, 267 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [36] k. - Bibliogr.
58
Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL) / Antoni FAJFEREK, Juliusz Jasieński, Stefan Kawecki, Julian REJDUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 1/81 (1981), s. 59-66. - ISSN 0079-578X
59
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 9-37
60
Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych / Antoni FAJFEREK, Jerzy KRUCZAŁA, Julian REJDUCH // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 187-218
61
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1978. - 2, XI, 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 5-24
63
Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa) / Anna HARAŃCZYK ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1977. - 2 k., X k., 279 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 101 k. - Bibliogr.
64
Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 25, nr 6 (1977), s. 19-23. - ISSN 0591-2377
65
Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych / Marian Cąpała ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1976. - 213 k., [14] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - R. 15, nr 1/57. - 148 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
67
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 1/53. - 181 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
68
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 2/54. - 160 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
69
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 4/56. - 136 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
70
Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 5-24
71
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 3/55. - 150 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
72
Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych = Problems and Methods of Studies upon the Conditions of Life of the Population in the Regional Cross-section / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
73
Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 23, nr 2 (1975), s. 3-7. - ISSN 0591-2377
74
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 2/50. - 148 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
75
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 1/49. - 130 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
76
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie = Higher School of Economics in Kraków / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 3/51 (1974), s. 80-90. - ISSN 0079-578X
77
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 3/51. - 211 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
78
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 4/52. - 132 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
79
Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 28-31. - ISSN 0038-853X
80
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 1/45. - 159 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0038-853X
81
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 3/46. - 113 s. : tab. ; 20cm. - ISSN 0038-853X
82
Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju / Jan Reszetnik ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1973. - VIII k., 182 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 4/48. - 130 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0038-853X
84
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego / oprac. Antoni FAJFEREK ; współpr.: Julian REJDUCH, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl. ; 29 cm
85
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 1/41. - 110 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
86
Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 2/42 (1972), s. 121-122. - ISSN 0079-578X
87
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 3/43. - 152 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
88
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 4/44. - 149 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
89
Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej = Trends of Researches in the Cracow School of Economics in the Twenty-Five Years of People's Poland / Antoni FAJFEREK, Franciszek KOPEĆ, Emil LUCHTER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 159-185. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
90
Problemy programowania układów gospodarczych = Theoretical and Methodological Problems of Programming in Branch and Space Systems of Economy / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
91
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 2/42. - 132 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
92
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 3/39. - 91 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
93
Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich / Karol Dydusiak ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - VI k., 216 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju = Economic Region and the Level of Its Development / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
95
Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe / Marian Gasiński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1971. - VI k., 153 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
96
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 4/40. - 94 s. : tab. ; 20 cm. - ISSN 0079-578X
97
Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów / Zygmunt SZYMLA ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 203 k. (w tym k. złoż.) : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa : analiza porównawcza / Juliusz Jasieński ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1970. - 300 k., [46] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 17, nr 5 (1969), s. 58-63. - ISSN 0591-2377
100
Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych. / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 1 (1969), s. 88. - ISSN 0079-578X
101
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego / Leon Lubecki ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1969-1971. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego = The Population of The Voivodeship of Krakow Employed Outside Agriculture / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 8, nr 2 (1969), s. 45-53. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
103
O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej / Antoni FAJFEREK // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 16, nr 2 (1968), s. 48-52. - ISSN 0591-2377
104
Miasta województwa krakowskiego = Towns of the Province of Cracow / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 3/4 (19/20) (1966), s. 63-71. - ISSN 0079-578X
105
Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług = Investigation of the Interregional Exchange of Goods and Services / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 20, 1 (229) (1965), s. 34-37. - ISSN 0017-2421
106
Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna / Antoni FAJFEREK // Gospodarka Planowa. - R. 19, 3 (219) (1964), s. 40-43. - ISSN 0017-2421
107
Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej = Economic Region and the Methods of Regional Analysis / Antoni FAJFEREK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 1964. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 6)
108
Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego = The Income of National Investment as the Object for Regional Planning / Antoni FAJFEREK // Problemy Ekonomiczne. - czerwiec (1964), s. 50-59. - ISSN 0079-578X
109
Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 29-54. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
110
Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego / Antoni FAJFEREK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 7 (1960), s. 314-317. - ISSN 0013-3043
111
Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni = Application of the Linear Programming to the Localization of the Supply of Sugar Factories / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7 (1959), s. 41-83. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
112
Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce / Antoni FAJFEREK ; Promotor: Bronisław OYRZANOWSKI. - Kraków, 1958. - IV k., 252 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939 / Antoni FAJFEREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 97-120. - Rez., summ., streszcz. - ISSN 0075-5125
114
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski / kier. tematu: Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [1997]. - 67 k. : il. ; 30 cm
115
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik tematu, Andrzej PRUSEK, Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 79, IV k. : il. ; 30 cm
116
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993 / kier. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - [2], 2, 113 k. : il. ; 30 cm
117
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Antoni FAJFEREK (kierownik projektu), Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER ; konsultant: Jan Zygadlewicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 199 k. : il. ; 30 cm
118
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
119
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne) / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 126 k. : il. ; 30 cm
120
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - IV, 331 k. : il. ; 30 cm
1
Fajferek A., (2002), Wstęp. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-8.
2
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - nr 580. - 141s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 539. - 109 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 545. - 185 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 527. - 179 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
6
Fajferek A. (red.), (1999), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 340 s.
7
Fajferek A., (1999), Polityka regionalna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 266-278.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 517. - 153 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
9
Fajferek A., (1998), Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995. [W:] Zioło Z. (red.), Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej: materiały konferencji naukowej. Cz. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; R. 2 (5), nr 4), Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 93-97.
10
Fajferek A., (1997), Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 33-44.
11
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 496. - 98 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
12
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 483. - 134 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 485. - 107 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
14
Fajferek A., Wąsowicz K., (1997), Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 54-58.
15
Wrona J., (1997), Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej, Fajferek A. (red. nauk.), Wyd. 3 rozsz.Kraków : AE, 99 s.
16
Fajferek A., ([1997]), Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, s. 24-41.
17
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 470. - 188 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
18
Fajferek A., (1995), Rozwój regionów pogranicza Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 91-96.
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - nr 453. - 197 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
20
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 5-14.
21
Fajferek A., (1994), Synteza. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 94-108.
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 422. - 209 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
23
Fajferek A., (1994), Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 61.
24
Fajferek A., (1994), Majątek trwały - produkcja. [W:] Fajferek A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, s. 73-93.
25
Fajferek A., (1994), Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 135, s. 85-89.
26
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 400. - 97 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
27
Fajferek A., (1993), Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu "polityka ekonomiczna", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 5-10.
28
Kudłacz T., (1993), Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym: pomocnicze materiały dydaktyczne, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 s.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 395. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
30
Prusek A., (1993), Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym: pomocnicze materiały dydaktyczne, Fajferek A. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 32 s.
31
Fajferek A., (1993), Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49-50.
32
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 387. - 139 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
33
Fajferek A. (red.), (1992), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 178, [1] s.
34
Fajferek A. (red.), (1992), Podstawy marketingu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
35
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
36
Fajferek A., (1992), Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego (na przykładzie doświadczeń USA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 111-120.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 377. - 144 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
38
Fajferek A., (1992), Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 131-141.
39
Fajferek A., (1992), Gospodarka regionalna i samorządowa. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-178.
40
Fajferek A., (1990), Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 121-128.
41
Fajferek A., (1990), Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191, "Ekonomista", nr 4-5, s. 745-747.
42
Fajferek A., (1989), Baza ekonomiczna regionu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 5-17.
43
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 237. - 272 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
44
Fajferek A., Harańczyk A., Kruczała J., (1988), Planowanie w regionach w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81, [2] k. tab. złoż. s.
45
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 247. - 159 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 273. - 272 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
47
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 251. - 228 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
48
Żebrokowa B., (1985), Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 160 k.
49
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1985), Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-30.
50
Fajferek A., (1984), Przedmiot polityki gospodarczej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-25.
51
Fajferek A., (1984), Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 6-13.
52
Gębala S., (1984), Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa, Prom. Fajferek A., Kraków : , 3, V, 119 k.
53
Fajferek A., (1983), Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 93-116.
54
Fajferek A., (1983), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 101-107.
55
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
56
Fajferek A., (1982), Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 5-14.
57
Albrecht E., (1981), Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce, Prom. Fajferek A., Kraków : , IX, 267 k.
58
Fajferek A., Jasieński J., Kawecki S., Rejduch J., (1981), Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL), "Problemy Ekonomiczne", R. 20, nr 1/81, s. 59-66.
59
Fajferek A., (1980), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-37.
60
Fajferek A., Kruczała J., Rejduch J., (1980), Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 187-218.
61
Kudłacz T., (1978), Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów: (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Fajferek A., Kraków : , 2, XI, 321 k.
62
Fajferek A., (1977), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
63
Harańczyk A., (1977), Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich: (na przykładzie miasta Krakowa), Prom. Fajferek A., Kraków : , 2 k., X k., 279 k.
64
Fajferek A., (1977), Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 6, s. 19-23.
65
Cąpała M., (1976), Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych, Prom. Fajferek A., Kraków : , 213 k., [14] k.
66
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1976. - R. 15, nr 1/57. - 148 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
67
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 1/53. - 181 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
68
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 2/54. - 160 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
69
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 4/56. - 136 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
70
Fajferek A., (1975), Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-24.
71
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1975. - R. 14, nr 3/55. - 150 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
72
Fajferek A., (1975), Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 5-22.
73
Fajferek A., (1975), Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 23, nr 2, s. 3-7.
74
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 2/50. - 148 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
75
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 1/49. - 130 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
76
Fajferek A., (1974), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 3/51, s. 80-90.
77
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 3/51. - 211 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
78
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1974. - R. 13, nr 4/52. - 132 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
79
Fajferek A., (1973), Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 28-31.
80
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 1/45. - 159 s.: tab.; 20 cm. - 0038-853X
81
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 3/46. - 113 s.: tab.; 20cm. - 0038-853X
82
Reszetnik J., (1973), Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju, Prom. Fajferek A., Kraków : , VIII k., 182 k.
83
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1973. - R. 12, nr 4/48. - 130 s.: tab.; 20 cm. - 0038-853X
84
Fajferek A., Rejduch J., Harańczyk A., Kudłacz T., (1973), Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, [4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.
85
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 1/41. - 110 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
86
Fajferek A., (1972), Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 2/42, s. 121-122.
87
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 3/43. - 152 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
88
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 4/44. - 149 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
89
Fajferek A., Kopeć F., Luchter E., (1972), Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 159-185.
90
Fajferek A., (1972), Problemy programowania układów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 5-22.
91
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1972. - R. 11, nr 2/42. - 132 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
92
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 3/39. - 91 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
93
Dydusiak K., (1971), Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich, Prom. Fajferek A., Kraków : , VI k., 216 k.
94
Fajferek A., (1971), Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 5-32.
95
Gasiński M., (1971), Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe, Prom. Fajferek A., Kraków : , VI k., 153 k.
96
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK] Kraków : Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu, 1971. - R. 10, nr 4/40. - 94 s.: tab.; 20 cm. - 0079-578X
97
Szymla Z., (1970), Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów, Prom. Fajferek A., Kraków : , 203 k. (w tym k. złoż.)
98
Jasieński J., (1970), Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa: analiza porównawcza, Prom. Fajferek A., Kraków : , 300 k., [46] k.
99
Fajferek A., (1969), Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 17, nr 5, s. 58-63.
100
Fajferek A., (1969), Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych., "Problemy Ekonomiczne", R. 8, nr 1, s. 88.
101
Lubecki L., (1969), Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego, Prom. Fajferek A., Kraków : , 193 k.
102
Fajferek A., (1969), Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 8, nr 2, s. 45-53.
103
Fajferek A., (1968), O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 16, nr 2, s. 48-52.
104
Fajferek A., (1966), Miasta województwa krakowskiego, "Problemy Ekonomiczne", R. 5, nr 3/4 (19/20), s. 63-71.
105
Fajferek A., (1965), Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług, "Gospodarka Planowa", R. 20, 1 (229), s. 34-37.
106
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna, "Gospodarka Planowa", R. 19, 3 (219), s. 40-43.
107
Fajferek A., (1964), Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, 212 s.
108
Fajferek A., (1964), Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego, "Problemy Ekonomiczne", czerwiec, s. 50-59.
109
Fajferek A., (1960), Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 29-54.
110
Fajferek A., (1960), Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 7, s. 314-317.
111
Fajferek A., (1959), Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 41-83.
112
Fajferek A., (1958), Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce, Prom. Oyrzanowski B., Kraków : , IV k., 252 k.
113
Fajferek A., (1958), O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 97-120.
114
Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski, (1997), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 k.
115
Fajferek A., Prusek A., Szymla Z., (1995), Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79, IV k.
116
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993, (1994), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, [2], 2, 113 k.
117
Fajferek A., Klima S., Kudłacz T., Luchter B., (1993), Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 199 k.
118
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
119
Fajferek A., Kudłacz T., Prusek A., (1992), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej: (aspekty metodologiczne), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 126 k.
120
Cichoń Z., Luchter B. (red.), (1990), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, IV, 331 k.
1
@misc{UEK:2168239848,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Wstęp",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
2
@misc{UEK:2168231450,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
}
3
@misc{UEK:2168245656,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
4
@misc{UEK:2168248118,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
5
@misc{UEK:2168248106,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
6
@book{UEK:2168240572,
title = "Polityka ekonomiczna",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
7
@inbook{UEK:2168240614,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Polityka regionalna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "266-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
8
@misc{UEK:2168244528,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
9
@inbook{UEK:2168298461,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Społeczno-gospodarczy rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1995",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej",
pages = "93-97",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "1998",
issn = "1429-5237",
}
10
@article{UEK:2168245762,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "33-44",
year = "1997",
}
11
@misc{UEK:2168245912,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
12
@misc{UEK:2168248094,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
13
@misc{UEK:2168234224,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
14
@inbook{UEK:2168255650,
author = "Fajferek Antoni and Wąsowicz Krzysztof",
title = "Instytut Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "54-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
15
@book{UEK:2168239944,
author = "Wrona Jerzy",
title = "Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
isbn = "83-87239-08-9",
}
16
@unpublished{UEK:2168267342,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Zróżnicowanie poziomu rozwoju województw w latach 1989-1994",
booktitle = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
pages = "24-41",
year = "1997",
}
17
@misc{UEK:2168247940,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
18
@article{UEK:2168244646,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Rozwój regionów pogranicza Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "91-96",
year = "1995",
}
19
@misc{UEK:2168244692,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
20
@article{UEK:2168246346,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "5-14",
year = "1994",
}
21
@unpublished{UEK:2168267462,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Synteza",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "94-108",
year = "1994",
}
22
@misc{UEK:2168246338,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
23
@misc{UEK:2168333449,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemowej funkcjonowania gospodarki i państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "61",
year = "1994",
}
24
@unpublished{UEK:2168267460,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Majątek trwały - produkcja",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
pages = "73-93",
year = "1994",
}
25
@article{UEK:2168275551,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Polityka przestrzenna Polski w warunkach przekształceń ustrojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
number = "135",
pages = "85-89",
year = "1994",
}
26
@misc{UEK:2167710564,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
27
@article{UEK:53192,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Uwagi na temat treści i zakresu przedmiotu polityka ekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "5-10",
year = "1993",
}
28
@book{UEK:2168250660,
author = "Kudłacz Tadeusz",
title = "Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
29
@misc{UEK:2168248090,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
30
@book{UEK:2168251120,
author = "Prusek Andrzej",
title = "Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
31
@misc{UEK:2168333417,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Nowe podejście do obliczania dochodu narodowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49-50",
year = "1993",
}
32
@misc{UEK:2168246280,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
33
@book{UEK:2168251346,
title = "Zarys polityki ekonomicznej",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
34
@book{UEK:2168289255,
title = "Podstawy marketingu turystycznego",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
35
@book{UEK:2168238828,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
36
@article{UEK:2168246256,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Nowe spojrzenie na liczenie dochodu narodowego : (na przykładzie doświadczeń USA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "111-120",
year = "1992",
}
37
@misc{UEK:2168236798,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
38
@article{UEK:2168246300,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "131-141",
year = "1992",
}
39
@inbook{UEK:2168251362,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Gospodarka regionalna i samorządowa",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "151-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
40
@article{UEK:2168245416,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "121-128",
year = "1990",
}
41
@article{UEK:2168334551,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Ryszard Domański, Podstawy planowania przestrzennego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 191",
journal = "Ekonomista",
number = "4-5",
pages = "745-747",
year = "1990",
}
42
@article{UEK:2168234882,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Baza ekonomiczna regionu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "5-17",
year = "1989",
}
43
@misc{UEK:2168237272,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Duda Ignacy,
editor = Fajferek Antoni,
editor = Steczkowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
44
@book{UEK:2168250894,
author = "Fajferek Antoni and Harańczyk Anna and Kruczała Jerzy",
title = "Planowanie w regionach w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
45
@misc{UEK:2168249550,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
46
@misc{UEK:2168244150,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
47
@misc{UEK:2168249346,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
48
@unpublished{UEK:2168309925,
author = "Żebrokowa Barbara",
title = "Rozwój społeczno-ekonomicznych regionów Polski w latach 1976-1982 (ze szczególnym uwzględnieniem województwa bielsko-bialskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
49
@inbook{UEK:2168251592,
author = "Fajferek Antoni and Kruczała Jerzy and Rejduch Julian",
title = "Region ekonomiczny i planowanie rozwoju regionów",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
50
@inbook{UEK:2168251564,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Przedmiot polityki gospodarczej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "11-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
51
@article{UEK:2168229032,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Reforma gospodarcza w pracach Konsultacyjnej Rady Gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 4/84",
pages = "6-13",
year = "1984",
}
52
@unpublished{UEK:2168309821,
author = "Gębala Stanisław",
title = "Tworzenie się i rozwój potencjalnej aglomeracji miejskiej na przykładzie Tarnowa",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
53
@article{UEK:2168230780,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Tendencje w rozwoju dużych aglomeracji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "93-116",
year = "1983",
}
54
@article{UEK:2168221514,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "101-107",
year = "1983",
}
55
@misc{UEK:2168283837,
author = "Fajferek Antoni and Byrski Bronisław and Nędzowski Emil and Uryga Józef",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
56
@inbook{UEK:2168273038,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Społeczne uwarunkowania reformy gospodarczej",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "5-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
57
@unpublished{UEK:2168309777,
author = "Albrecht Elżbieta",
title = "Przestrzenne aspekty badania zjawisk turystycznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
58
@article{UEK:2168275603,
author = "Fajferek Antoni and Jasieński Juliusz and Kawecki Stefan and Rejduch Julian",
title = "Tezy w sprawie planowania i zarządzania gospodarką narodową w układach terytorialnych : (do opracowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego propozycji zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w PRL)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 20, 1/81",
pages = "59-66",
year = "1981",
}
59
@inbook{UEK:2168251250,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "9-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
60
@inbook{UEK:2168251260,
author = "Fajferek Antoni and Kruczała Jerzy and Rejduch Julian",
title = "Region ekonomiczny i planowanie układów przestrzennych",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "187-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
61
@unpublished{UEK:2168246424,
author = "Kudłacz Tadeusz",
title = "Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
62
@inbook{UEK:2168251296,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
63
@unpublished{UEK:2168246440,
author = "Harańczyk Anna",
title = "Problemy i metody badania rozwoju aglomeracji miejskich : (na przykładzie miasta Krakowa)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
64
@article{UEK:2168282491,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Refleksje na temat udziału studentów w pracach badawczych szkoły wyższej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 25, 6",
pages = "19-23",
year = "1977",
}
65
@unpublished{UEK:2168306165,
author = "Cąpała Marian",
title = "Problemy i metody optymalnej lokalizacji magazynów zbożowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
66
@misc{UEK:2168221836,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1976",
}
67
@misc{UEK:2168226711,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
68
@misc{UEK:2168226721,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
69
@misc{UEK:2168228100,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
70
@inbook{UEK:2168251294,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Podstawowe pojęcia z zakresu polityki ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "5-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
71
@misc{UEK:2168226745,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1975",
}
72
@article{UEK:2167717727,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Problemy i metody badania warunków bytu ludności w przekrojach regionalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "5-22",
year = "1975",
}
73
@article{UEK:2168282353,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Potencjał badawczy uczelni dla potrzeb gospodarki narodowej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 23, 2",
pages = "3-7",
year = "1975",
}
74
@misc{UEK:2168224768,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
75
@misc{UEK:2168224748,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
76
@article{UEK:2168224814,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 3/51",
pages = "80-90",
year = "1974",
}
77
@misc{UEK:2168224804,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
78
@misc{UEK:2168224828,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1974",
}
79
@article{UEK:2168221804,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Stan i perspektywy rozwoju nauki w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "28-31",
year = "1973",
}
80
@misc{UEK:2168221818,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
81
@misc{UEK:2168221822,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
82
@unpublished{UEK:2168307385,
author = "Reszetnik Jan",
title = "Prognozowanie pieniężnych dochodów ludności regionu na tle podstawowych czynników jego rozwoju",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
83
@misc{UEK:2168221826,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1973",
}
84
@book{UEK:2168272504,
author = "Fajferek Antoni and Rejduch Julian and Harańczyk Anna and Kudłacz Tadeusz",
title = "Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
85
@misc{UEK:2168224594,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
86
@article{UEK:2168224626,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Ważniejsze formy współpracy Instytutu Planowania i Ekonomiki Regionu WSE z Prezydium WRN w Krakowie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 2/42",
pages = "121-122",
year = "1972",
}
87
@misc{UEK:2168224632,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
88
@misc{UEK:2168224738,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
89
@article{UEK:2168250992,
author = "Fajferek Antoni and Kopeć Franciszek and Luchter Emil",
title = "Kierunki badań naukowych Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie w 25-leciu Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "159-185",
year = "1972",
}
90
@article{UEK:2168251000,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Problemy programowania układów gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "5-22",
year = "1972",
}
91
@misc{UEK:2168224618,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1972",
}
92
@misc{UEK:2168224052,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1971",
}
93
@unpublished{UEK:2168305677,
author = "Dydusiak Karol",
title = "Problem aktywizacji ekonomicznej ziem górskich",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
94
@article{UEK:2168249584,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Region ekonomiczny oraz badanie poziomu jego rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "5-32",
year = "1971",
}
95
@unpublished{UEK:2168305869,
author = "Gasiński Marian",
title = "Aglomeracje miejskie Polski oraz ich oddziaływanie na obszary przyległe",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
96
@misc{UEK:2168224066,
title = "Problemy Ekonomiczne",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyd. Oddziałów PTE w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu",
year = "1971",
}
97
@unpublished{UEK:2168246420,
author = "Szymla Zygmunt",
title = "Problemy i metody oceny uprzemysłowienia regionów",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
98
@unpublished{UEK:2168307407,
author = "Jasieński Juliusz",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
99
@article{UEK:2168285833,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Formy współpracy szkoły wyższej z władzami terenowymi",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 17, 5",
pages = "58-63",
year = "1969",
}
100
@misc{UEK:2168277639,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Niektóre problemy programowania branżowo-przestrzennych układów gospodarczych.",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 8, 1",
pages = "88",
year = "1969",
}
101
@unpublished{UEK:2168307395,
author = "Lubecki Leon",
title = "Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji osiedla mieszkaniowego",
adress = "Kraków",
year = "1969",
}
102
@article{UEK:2168277411,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Ludność pozarolnicza województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 8, 2",
pages = "45-53",
year = "1969",
}
103
@article{UEK:2168285861,
author = "Fajferek Antoni",
title = "O realizacji programu nauczania z planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 16, 2",
pages = "48-52",
year = "1968",
}
104
@article{UEK:2168236250,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Miasta województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 5, 3/4 (19/20)",
pages = "63-71",
year = "1966",
}
105
@article{UEK:2168286373,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Badania międzyregionalnej wymiany dóbr i usług",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 20, 1 (229)",
pages = "34-37",
year = "1965",
}
106
@article{UEK:2168286375,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Region ekonomiczny - obiektywnie istniejąca kategoria geograficzno-ekonomiczna",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 19, 3 (219)",
pages = "40-43",
year = "1964",
}
107
@book{UEK:2168278461,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1964",
issn = "",
}
108
@article{UEK:2168237174,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Dochód narodowy i inwestycje jako przedmiot planowania regionalnego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "czerwiec",
pages = "50-59",
year = "1964",
}
109
@article{UEK:2168277591,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Model tablicy szachownicowej do badań międzyregionalnych przepływów siły roboczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "29-54",
year = "1960",
}
110
@article{UEK:2168337151,
author = "Fajferek Antoni and ",
title = "Zagadnienie dalekich przerzutów buraka cukrowego",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "7",
pages = "314-317",
year = "1960",
}
111
@article{UEK:2168277807,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Zastosowanie programowania liniowego do rejonizacji zaopatrzenia cukrowni",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7",
pages = "41-83",
year = "1959",
}
112
@unpublished{UEK:2168306017,
author = "Fajferek Antoni",
title = "Rozmieszczenie przemysłu cukrowniczego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
113
@article{UEK:2168277825,
author = "Fajferek Antoni",
title = "O rozwoju i lokalizacji przemysłu cukrowniczego w Polsce w latach 1820-1939",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "97-120",
year = "1958",
}
114
@unpublished{UEK:2168267318,
title = "Transformacja systemowa a rozwój regionalny Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1997",
}
115
@unpublished{UEK:2168266544,
author = "Fajferek Antoni and Prusek Andrzej and Szymla Zygmunt",
title = "Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
116
@unpublished{UEK:2168267454,
title = "Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 1990-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
}
117
@unpublished{UEK:2168266400,
author = "Fajferek Antoni and Klima Stanisława and Kudłacz Tadeusz and Luchter Bogusław",
title = "Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
118
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Fajferek Antoni and Harańczyk Anna and Luchter Bogusław and Rek Jadwiga and Zieliński Kazimierz",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
119
@unpublished{UEK:2168267352,
author = "Fajferek Antoni and Kudłacz Tadeusz and Prusek Andrzej",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
120
@unpublished{UEK:2168265996,
title = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}