Publications of the selected author
1

Title:
A Proposition of an Emerging Technologies Expectations Model : an Example of Student Attitudes Towards Blockchain
Source:
Technological and Economic Development of Economy (2021) , s. 1-30. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168359636
article
2

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Change of Students' Online Behavioural Patterns during the COVID-19 Pandemic : Insights from Poland
Source:
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359494
chapter in conference materials
3

Conference:
27th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2021), Montreal, Kanada, od 2021-08-09 do 2021-08-13
Title:
Adoption of Emerging Information Technologies through the Lenses of Knowledge Acquisition
Source:
AMCIS 2021 Proceedings - Atlanta: The Association for Information Systems, 2021, s. 1-10 (paper 1263). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-1-7336325-8-4
Access mode:
2019 list (Conference):
140.00 pkt
Nr:
2168357678
chapter in conference materials
4

Conference:
26th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020), Salt Lake City, Stany Zjednoczone, od 2020-08-10 do 2020-08-14
Title:
Students Expectations Towards New Technologies : a Case of Blockchain
Source:
AMCIS 2020 Proceedings - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020, s. 1-10 (paper 1). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-1-7336325-4-6
Access mode:
2019 list (Conference):
140.00 pkt
Nr:
2168348376
chapter in conference materials
5

Conference:
26th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020), Salt Lake City, Stany Zjednoczone, od 2020-08-10 do 2020-08-14
Title:
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology
Source:
AMCIS 2020 Proceedings - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020, s. 1-10 (paper 12). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-1-7336325-4-6
Access mode:
2019 list (Conference):
140.00 pkt
Nr:
2168348372
chapter in conference materials
6

Author:
Anna Karcz , Dariusz Dymek
Title:
Centralny rejestr podatkowy online
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 131-141 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351782
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Instytucjonalizacja współzarządzania w projektach informatycznych = Institutionalization of Co-management in IT Projects
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 56 (2019) , s. 45-58. - Tytuł numeru: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168344754
article
8

Conference:
18th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, BIR 2019, Katowice, Polska, od 2019-09-23 do 2019-09-25
Title:
Blockchain Awareness Among Computer Science Students : a Preliminary Study
Source:
Perspectives in Business Informatics Research / eds. Małgorzata Pańkowska, Kurt Sandkuhl - Cham: Springer, 2019, s. 30-43. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; 365)
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-3-030-31142-1 ; 978-3-030-31143-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338527
chapter in conference materials
9

Author:
Title:
ISO 250xx : a New Approach to Software Quality
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 165-175 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Computational Systems of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331757
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Model Based Description of Different Approaches to the IT Project Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 169-179 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322333
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
On the Use of Requirements Based Software Measures in Management of the IT Projects
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 359-367 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by the Faculty of management of the Cracow University of Economics within the grants for maintaining the research potential
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168302553
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Model parametryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych = On the Use of a Parametric Model in IT Investment Risk Management
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 237)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-693-9
Nr:
2168297539
monograph
13

Author:
Dariusz Dymek , Wojciech Komnata , Leszek Kotulski , Piotr Szwed
Title:
Architektury hurtowni danych : model referencyjny i formalny opis architektury
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-749-6
Nr:
2168293867
monograph
14

Author:
Dariusz Dymek , Wojciech Komnata , Piotr Szwed
Conference:
11th International Conference, BDAS 2015, Ustroń, Polska, od 2015-05-26 do 2015-05-29
Title:
Proposal of a New Data Warehouse Architecture Reference Model
Source:
Beyond Databases, Architectures and Structures / eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa - Cham: Springer, 2015, s. 210-221. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Communications in Computer and Information Science ; vol. 521)
ISBN:
978-3-319-18421-0 ; 978-3-319-18422-7
Nr:
2168306305
chapter in conference materials
15

Author:
Piotr Szwed , Wojciech Komnata , Dariusz Dymek
Conference:
11th International Conference, BDAS 2015, Ustroń, Polska, od 2015-05-26 do 2015-05-29
Title:
DWARM : an Ontology of Data Warehouse Architecture Reference Model
Source:
Beyond Databases, Architectures and Structures / eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa - Cham: Springer, 2015, s. 222-232. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Communications in Computer and Information Science ; vol. 521)
ISBN:
978-3-319-18421-0 ; 978-3-319-18422-7
Nr:
2168306303
chapter in conference materials
16

Author:
Wojciech Komnata , Dariusz Dymek
Title:
Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego = Integration of Public Registers of Local Governments
Source:
Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]2014, s. [61]-[78]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1501/Magazyn
Nr:
2168302749
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Wojciech Komnata , Dariusz Dymek
Title:
Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego = Integration of Public Registers of Local Governments
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 33 (2014) , s. 247-264. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu badawczego prowadzonego przez Katedrę Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie "Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne", nr umowy: 0021/R/ID2/2011/01, Nr AGH: 17.17.120.161
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168293237
article
18

Author:
Dariusz Dymek , Wojciech Komnata , Leszek Kotulski
Title:
Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej = Using the Concept of Federated Data Warehouse or a Safe Exchange of Confidential Information
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 33 (2014) , s. 135-154. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu badawczego prowadzonego przez Katedrę Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie "Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie - aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne", nr umowy: 0021/R/ID2/2011/01, Nr AGH: 17.17.120.161
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168293235
article
19

Author:
Dariusz Dymek , Wojciech Komnata , Leszek Kotulski
Title:
Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej = Using the Concept of Federated Data Warehouse or a Safe Exchange of Confidential Information
Source:
Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]2014, s. [1]-[20]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1501/Magazyn
Nr:
2168302741
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of Its Compliance with the Organization Goals
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3] / red. Paweł LULA2012, s. 99-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/3/Magazyn
Nr:
2168272010
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji = A Risk Model of Information Enterprises in the Context of Organisational Goals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256540
article
See main document
22

Author:
Title:
Software Requirement Specification as a Linkage among the Organizational Goals and Software Structure
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA2012, s. 133-151 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265606
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Managing the Requirements Changes in the UML Based Projects
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA2012, s. 152-162 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265608
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Different Perspectives of Viewing the IT Enterprises
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA2012, s. 120-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1295/2/Magazyn
Nr:
2168265600
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of its Compliance with the Organization Goals
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 251-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243548
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Software Requirement Specification as a Linkage between the Organizational Goals and Software Structure
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 781-795 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168229336
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Identyfikacja wystąpienia czynników ryzyka w projektach informatycznych = Identification of Risk Factors Occurrence in Information Technology Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011) , s. 21-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231052
article
See main document
28

Author:
Conference:
10th IASTED International Conference on Parallel and Distributed Computing and Networks, Innsbruck, Austria, od 2011-02-15 do 2011-02-17
Title:
Managing the Requirements Changes in the UML based Projects
Source:
PDCN-SE 2011 - Parallel and Distributed Computing and Networks-Software Engineering / eds. M. Resch, A. Toptsis - Anaheim: ACTA Press, 2011, s. 49-54. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-88986-880-9
Nr:
2168326549
chapter in conference materials
29

Author:
Title:
Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych = Risk Hierarchy in it Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 8 (2011) , s. 99-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168260340
article
30

Author:
Title:
Different Perspectives of Viewing the It Enterprises
Source:
Information Systems in Management. XII Information and Communication Technologies for e-Business / sci. ed. Piotr Jałowiecki, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski - Warsaw: WULS Press; Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7583-369-0
Access mode:
Nr:
2168228964
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsiębiorstwach informatycznych
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA2010, s. 32-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296393
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Software Measurement Framework as an Integration Platform of Business and Engineering Perspectives of Software Projects
Source:
Information Systems in Management VI / Sci. eds Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010, s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-256-3
Nr:
2168237850
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Integrated Risk Management in IT Enterprises
Source:
Information Systems in Management V / scientific ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010, s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-218-1
Nr:
2165765314
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji
Source:
Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA2010, s. 15-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1174/Magazyn
Nr:
2168296391
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej = Continuity of Goals Achievement Process in Ventures Based on Information Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217874
article
See main document
36

Author:
Leszek Kotulski , Marcin Tusiewicz , Dariusz Dymek
Title:
On the Efficient Dynamical Financial Analysis Computation Supported by UML(VR)
Source:
Business Intelligence in Economic Forecasting : Technologies and Techniques / ed. by Jue Wang & Shouyang Wang - Hershey, PA: Information Science Reference, 2010, s. 211-233. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61520-629-2
Nr:
2168298093
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Podstawowe problemy mierzenia jakości w inżynierii oprogramowania = Fundamental Problems of Quality Measurement in Software Engineering
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165897806
article
See main document
38

Title:
Instytucjonalne aspekty jakości systemów informacyjnych
Source:
Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 139-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-560-3
Nr:
2165267307
chapter in monograph
39

Author:
Leszek Kotulski , Dariusz Dymek
Title:
Using UML(VR) for the support of the test data generation
Source:
International Journal of Critical Computer-Based Systems (IJCCBS). - vol. 1, iss. 1/2/3 (2010) , s. 208-219. - [odczyt: 04.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165791126
article
40

Author:
Title:
Risk Management in IT Based Enterprises
Source:
Information Systems in Management III / scientific ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2009, s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-114-6
Nr:
2165765532
chapter in monograph
41

Author:
Leszek Kotulski , Dariusz Dymek
Title:
On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems
Source:
Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods / Akhilesh Bajaj, Stanisław Wrycza - Hershey; New York: Information Science Reference, 2009, s. 42-57. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-1-60566-344-9 ; 978-1-60566-345-6
Nr:
2165792276
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych
Source:
Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych / red. nauk. Adrian Kapczyński, Janusz Trawka - Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2009, s. 121-137. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60810-28-6
Nr:
2165738120
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Podstawowe zagadnienia pozyskiwania wiedzy w Internecie = Basic Issues of Acquiring Knowledge in the Internet
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50103
article
See main document
44

Author:
Title:
Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych wykorzystujących UML = Change Management in IT Projects Using UML
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 348-353. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161840465
article
See main document
45

Author:
Dariusz Dymek , Leszek Kotulski
Title:
Using UML(VR) for Supporting the Automated Test Data Generation
Source:
Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems / eds. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowiak - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 3-8. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-0-7695-3179-3
Access mode:
Nr:
2168229852
chapter in conference materials
46

Author:
Title:
Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej
Source:
Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Paweł LULA2008, s. 80-92 - Bibliogr.
Signature:
NP-1256/Magazyn
Nr:
2168217978
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Dariusz Dymek , Leszek Kotulski
Title:
Estimation of System Workload Time Characteristic Using UML Timing Diagrams
Source:
Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems / eds. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowiak - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008, s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-7695-3179-3
Access mode:
Nr:
2168229850
chapter in conference materials
48

Author:
Leszek Kotulski , Dariusz Dymek
Title:
On the Modeling Timing Behavior of the System with UML(VR)
Source:
Lecture Notes in Computer Science. - vol. 5101 (2008) , s. 386-395. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 10.00 pkt
Nr:
2168229896
article
49

Author:
Title:
Nieciągłość nadzoru w przedsięwzięciach informatycznych jako czynnik ryzyka = Responsibility Distribution in IT Enterprises as a Risk Factor
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 6 (2008) , s. 55-59. - [odczyt: 26.11.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168219720
article
50

Author:
Title:
The Institutional Aspect of the Responsibility Distribution in the IT Enterprise
Source:
Proceedings of the IASED International Conference on Internet & Multimedia Systems & Applications / ed. M. Roccetti - Anaheim; Calgary; Zurich: ACTA Press, 2008, s. 100-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-88986-727-7
Nr:
2165765557
chapter in conference materials
51

Author:
Leszek Kotulski , Dariusz Dymek
Title:
On the Evaluation of the Refactoring in UML Environment
Source:
Information Systems Architecture and Technology / ed. Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 185-191. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7493-345-2
Nr:
2165762856
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Designing the Management System for EU Project : a Case Study
Source:
Project Management Essential Reality for Business and Government / eds.: Jerzy A. Kisielnicki, Stanisław Sroka - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2007, s. 71-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89541-93-2
Nr:
2165751758
chapter in conference materials
53

Author:
Title:
Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT = Organization as a Key Factor in Building the Market Advantage in the IT Sector
Source:
Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2 / red. nauk. Agnieszka Szewczyk - Szczecin: Wydawnictwo Printshop, 2007, s. 526-533. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1
Nr:
2165743006
chapter in monograph
54

Author:
Leszek Kotulski , Dariusz Dymek
Title:
On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems
Source:
Proceedings of the Second AIS SIGSAND / ed. Stanisław Wrycza - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 121-125. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7326-447-2
Nr:
2165752011
chapter in conference materials
55

Author:
Title:
Instytucjonalne aspekty analizy ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych
Source:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 54-65
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326457
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Dariusz Dymek , Leszek Kotulski
Title:
The Influence of Relations among Different Levels of UML Diagrams onto Software Maintenance
Source:
International Conference on Dependability of Computer Systems / eds. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowiak - Los Vaqueros Circle: IEEE Computer Society, 2007, s. 35-42. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
0-7695-2850-3
Nr:
2165763362
chapter in conference materials
57

Author:
Leszek Kotulski , Mariusz Grabowski , Dariusz Dymek
Title:
On the Ability of Supporting IT Audit Demands at the Modelling Level
Source:
Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, 4-6 September 2007, Wrocław, Poland / ed. Adam Grzech - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 326-333. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7493-341-4
Nr:
2165764135
chapter in conference materials
58

Author:
Title:
Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT
Source:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 43-53
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326453
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Zagadnienia wyszukiwania informacji i pozyskiwanie wiedzy w systemach informacyjnych
Source:
Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego / kierownik tematu: Paweł LULA2006, s. 106-141 - Bibliogr.
Research program:
74/KI/2/2005/S/246
Signature:
NP-1071/Magazyn
Nr:
2168326895
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Dariusz Dymek , Leszek Kotulski
Title:
Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality
Source:
World Academy of Science, Engineering and Technology. - iss. 23 November (2006) , s. 126-131. - [odczyt: 04.02.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2165792010
article
61

Author:
Dariusz Dymek , Leszek Kotulski
Conference:
XVI. international conference on Computer and Information Science and Technology (CISE 2006), Wenecja, Włochy, od 2006-11-24 do 2006-11-26
Title:
Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality
Source:
Enformatika : Transaction on Engineering, Computing and Technology. - vol. 16 (2006) , s. 315-320. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168304031
article
62

Author:
Title:
Zmiana w podejściu do inwestowania w IT jako potencjalny czynnik ryzyka w projektach informatycznych
Source:
Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003. T. 2 / red. Zdzisław Szyjewski, Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak - Warszawa ; Szczyrk: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003, s. 27-35. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2869-6 ; 83-204-2871-8
Nr:
2165781774
chapter in conference materials
63

Title:
Integracja aplikacji biurowych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 181-191
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225524
chapter in textbook
See main document
64

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 142-180
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225522
chapter in textbook
See main document
65

Author:
Title:
Wybrane metody szacowania zasobów w inżynierii oprogramowania = Selected Methods of Resources Evaluation in Software Engineering
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 67-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255102
article
See main document
66

Author:
Title:
Zarządzanie jakością oprogramowania komputerowego
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
182 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/564
Nr:
2168310953
doctoral dissertation
67

Author:
Conference:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Title:
Metody estymacji kosztów w inżynierii oprogramowania
Source:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 267-278. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168326551
chapter in conference materials
See main document
68

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 107-133
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166191974
chapter in textbook
See main document
69

Author:
Dariusz Dymek , Leszek Kotulski , Paweł Machalski
Title:
"COLNET" Distributed Environment Toolkit for C++ = Zestaw narzędzi systemu COLNET w otoczeniu rozproszonym dla C++
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996) , s. 75-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284461
article
See main document
70

Author:
Title:
Wykorzystanie technologii obiektowej w specjalizowanych edytorach tekstu
Source:
INFOGRYF '96 - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996, s. 66-71. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165782356
chapter in conference materials
71

Title:
Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database
Source:
Information Systems Analysis and Synthesis / symp. chairman George E. Lasker - Baden-Baden: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics; Society for Applied Systems Research, 1995, s. 58-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165782296
chapter in conference materials
72

Title:
Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD
Source:
Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek - Katowice: AE, 1995, s. 105-111 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
52089
chapter in monograph
1
A Proposition of an Emerging Technologies Expectations Model : an Example of Student Attitudes Towards Blockchain / Dariusz DYMEK, Mariusz GRABOWSKI, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // Technological and Economic Development of Economy. - (2021), s. 1-30 (2021), s. 1-30 (2021), s. 1-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/15702/10812. - ISSN 2029-4913
2
Change of Students' Online Behavioural Patterns during the COVID-19 Pandemic : Insights from Poland / Dariusz DYMEK, Mariusz GRABOWSKI, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/change-of-students-online-behavioural-patterns-during-the-covid-19-pandemic-insights-from-poland/Wstęp:
3
Adoption of Emerging Information Technologies through the Lenses of Knowledge Acquisition / Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Dariusz DYMEK, Mariusz GRABOWSKI // W: AMCIS 2021 Proceedings. - Atlanta: The Association for Information Systems, 2021. - S. 1-10 (paper 1263). - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7336325-8-4. - Spis treści: https://aisel.aisnet.org/amcis2021/adopt_diffusion/adopt_diffusion/6/Wstęp:
4
Students Expectations Towards New Technologies : a Case of Blockchain / Dariusz DYMEK, Mariusz GRABOWSKI, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: AMCIS 2020 Proceedings. - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020. - S. 1-10 (paper 1). - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7336325-4-6. - Spis treści: https://aisel.aisnet.org/amcis2020/global_dev/global_dev/1/Wstęp:
5
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology / Dariusz DYMEK, Paweł KONKOL, Dariusz PUT, Janusz STAL, Jan TRĄBKA // W: AMCIS 2020 Proceedings. - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020. - S. 1-10 (paper 12). - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7336325-4-6. - Spis treści: https://aisel.aisnet.org/amcis2020/global_dev/global_dev/12/Wstęp:
6
Centralny rejestr podatkowy online / Anna Karcz, Dariusz DYMEK // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki / red. nauk. Andrzej JAKI, Janusz NESTERAK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 131-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/c7/96/2020_WGS_Innowacje%20i%20rachunkowo%C5%9B%C4%87_final_15.12.2020.pdf
7
Instytucjonalizacja współzarządzania w projektach informatycznych = Institutionalization of Co-management in IT Projects / Dariusz DYMEK // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 56 (2019), s. 45-58. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_03.pdf. - ISSN 1232-4671
8
Blockchain Awareness Among Computer Science Students : a Preliminary Study / Dariusz DYMEK, Mariusz GRABOWSKI, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ // W: Perspectives in Business Informatics Research / eds. Małgorzata Pańkowska, Kurt Sandkuhl. - Cham: Springer, 2019. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; 365). - S. 30-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-31142-1 ; 978-3-030-31143-8. - Pełny tekst: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-31143-8
9
ISO 250xx : a New Approach to Software Quality / Dariusz DYMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 165-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
10
Model Based Description of Different Approaches to the IT Project Management / Dariusz DYMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 169-179. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
11
On the Use of Requirements Based Software Measures in Management of the IT Projects / Dariusz DYMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 359-367. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
12
Model parametryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych = On the Use of a Parametric Model in IT Investment Risk Management / Dariusz DYMEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 237). - ISBN 978-83-7252-693-9
13
Architektury hurtowni danych : model referencyjny i formalny opis architektury / Dariusz DYMEK, Wojciech Komnata, Leszek Kotulski, Piotr Szwed. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2015. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-749-6
14
Proposal of a New Data Warehouse Architecture Reference Model / Dariusz DYMEK, Wojciech Komnata, Piotr Szwed // W: Beyond Databases, Architectures and Structures / eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. - Cham: Springer, 2015. - (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929 ; vol. 521). - S. 210-221. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-18421-0 ; 978-3-319-18422-7
15
DWARM : an Ontology of Data Warehouse Architecture Reference Model / Piotr Szwed, Wojciech Komnata, Dariusz DYMEK // W: Beyond Databases, Architectures and Structures / eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. - Cham: Springer, 2015. - (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929 ; vol. 521). - S. 222-232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-18421-0 ; 978-3-319-18422-7
16
Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego = Integration of Public Registers of Local Governments / Wojciech Komnata, Dariusz DYMEK // W: Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]. - (2014), s. [61]-[78]. - Summ. - Bibliogr.
17
Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego = Integration of Public Registers of Local Governments / Wojciech Komnata, Dariusz DYMEK // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 33 (2014), s. 247-264. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_14.pdf. - ISSN 1232-4671
18
Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej = Using the Concept of Federated Data Warehouse or a Safe Exchange of Confidential Information / Dariusz DYMEK, Wojciech Komnata, Leszek Kotulski // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 33 (2014), s. 135-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_08.pdf. - ISSN 1232-4671
19
Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej = Using the Concept of Federated Data Warehouse or a Safe Exchange of Confidential Information / Dariusz DYMEK, Wojciech Komnata, Leszek Kotulski // W: Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania / [kierownik tematu: Mariusz GRABOWSKI]. - (2014), s. [1]-[20]. - Summ. - Bibliogr.
20
The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of Its Compliance with the Organization Goals / Dariusz DYMEK // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3] / red. Paweł LULA. - (2012), s. 99-116. - Bibliogr.
21
Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji = A Risk Model of Information Enterprises in the Context of Organisational Goals / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
22
Software Requirement Specification as a Linkage among the Organizational Goals and Software Structure / Dariusz DYMEK // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA. - (2012), s. 133-151. - Bibliogr.
23
Managing the Requirements Changes in the UML Based Projects / Dariusz DYMEK // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA. - (2012), s. 152-162. - Bibliogr.
24
Different Perspectives of Viewing the IT Enterprises / Dariusz DYMEK // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2] / red. Tomasz MISZTUR, Paweł LULA. - (2012), s. 120-132. - Bibliogr.
25
The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of its Compliance with the Organization Goals / Dariusz DYMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 251-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-02-0
26
Software Requirement Specification as a Linkage between the Organizational Goals and Software Structure / Dariusz DYMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 781-795. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
27
Identyfikacja wystąpienia czynników ryzyka w projektach informatycznych = Identification of Risk Factors Occurrence in Information Technology Projects / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 21-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202091. - ISSN 1898-6447
28
Managing the Requirements Changes in the UML based Projects / Dariusz DYMEK // W: PDCN-SE 2011 - Parallel and Distributed Computing and Networks-Software Engineering / eds. M. Resch, A. Toptsis. - Anaheim: ACTA Press, 2011. - S. 49-54. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-88986-880-9
29
Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych = Risk Hierarchy in it Enterprises / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 8 (2011), s. 99-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_8.pdf. - ISSN 1897-7391
30
Different Perspectives of Viewing the It Enterprises / Dariusz DYMEK // W: Information Systems in Management. XII ^^Information and Communication Technologies for e-Business / sci. ed. Piotr Jałowiecki, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski. - Warsaw: WULS Press; Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7583-369-0. - Pełny tekst: http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_XII_2011.pdf
31
Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsiębiorstwach informatycznych / Dariusz DYMEK // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA. - (2010), s. 32-37. - Bibliogr.
32
Software Measurement Framework as an Integration Platform of Business and Engineering Perspectives of Software Projects / Dariusz DYMEK // W: Information Systems in Management VI : Ontologies and Data Base Technologies / Sci. eds Piotr Jałowiecki, Arkadiusz Orłowski. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010. - S. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-256-3
33
Integrated Risk Management in IT Enterprises / Dariusz DYMEK // W: Information Systems in Management V / scientific ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2010. - S. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-218-1
34
Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji / Dariusz DYMEK // W: Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych / kierownik: Paweł LULA. - (2010), s. 15-31. - Bibliogr.
35
Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej = Continuity of Goals Achievement Process in Ventures Based on Information Technology / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170724046. - ISSN 1898-6447
36
On the Efficient Dynamical Financial Analysis Computation Supported by UML(VR) / Leszek Kotulski, Marcin Tusiewicz, Dariusz DYMEK // W: Business Intelligence in Economic Forecasting : Technologies and Techniques / ed. by Jue Wang & Shouyang Wang. - Hershey, PA: Information Science Reference, 2010. - S. 211-233. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61520-629-2
37
Podstawowe problemy mierzenia jakości w inżynierii oprogramowania = Fundamental Problems of Quality Measurement in Software Engineering / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50007. - ISSN 1898-6447
38
Instytucjonalne aspekty jakości systemów informacyjnych / Dariusz DYMEK,Mariusz GRABOWSKI // W: Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia / red. Colin F. Hales. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 139-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-560-3
39
Using UML(VR) for the support of the test data generation / Leszek Kotulski, Dariusz DYMEK // International Journal of Critical Computer-Based Systems (IJCCBS) [on-line] : Special Issue on Modelling and Performance Analysis for System Dependability. - vol. 1, iss. 1/2/3 (2010), s. 208-219. - Summ.. - [odczyt: 04.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.inderscience.com/filter.php?aid=31715. - ISSN 1757-8787
40
Risk Management in IT Based Enterprises / Dariusz DYMEK // W: Information Systems in Management III / scientific ed. Waldemar Karwowski, Arkadiusz Orłowski. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2009. - S. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-114-6
41
On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems / Leszek Kotulski, Dariusz DYMEK // W: Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods : Best Practices / Akhilesh Bajaj, Stanisław Wrycza. - Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2009. - S. 42-57. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-1-60566-344-9 ; 978-1-60566-345-6
42
Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych / Dariusz DYMEK // W: Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych / red. nauk. Adrian Kapczyński, Janusz Trawka. - Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2009. - S. 121-137. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60810-28-6
43
Podstawowe zagadnienia pozyskiwania wiedzy w Internecie = Basic Issues of Acquiring Knowledge in the Internet / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 117-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861888. - ISSN 1898-6447
44
Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych wykorzystujących UML = Change Management in IT Projects Using UML / Dariusz Dymek // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 348-353. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
45
Using UML(VR) for Supporting the Automated Test Data Generation / Dariusz DYMEK, Leszek Kotulski // W: Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems : DepCoS-RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008 / eds. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowiak. - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. - S. 3-8. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-0-7695-3179-3. - Pełny tekst: http://origin-www-ca.computer.org/plugins/dl/pdf/proceedings/depcos-relcomex/2008/3179/00/3179a003.pdf
46
Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej / Dariusz DYMEK // W: Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2008), s. 80-92. - Bibliogr.
47
Estimation of System Workload Time Characteristic Using UML Timing Diagrams / Dariusz DYMEK, Leszek Kotulski // W: Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems : DepCoS-RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008 / eds. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowiak. - Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. - S. 9-14. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-7695-3179-3. - Pełny tekst: http://origin-www-ca.computer.org/plugins/dl/pdf/proceedings/depcos-relcomex/2008/3179/00/3179a009.pdf
48
On the Modeling Timing Behavior of the System with UML(VR) / Leszek Kotulski, Dariusz DYMEK // Lecture Notes in Computer Science. - vol. 5101 (2008), s. 386-395. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0302-9743
49
Nieciągłość nadzoru w przedsięwzięciach informatycznych jako czynnik ryzyka = Responsibility Distribution in IT Enterprises as a Risk Factor / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 6 (2008), s. 55-59. - Summ., streszcz.. - [odczyt: 26.11.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_6.pdf. - ISSN 1897-7391
50
The Institutional Aspect of the Responsibility Distribution in the IT Enterprise / Dariusz DYMEK // W: Proceedings of the IASED International Conference on Internet & Multimedia Systems & Applications : March 17-19, 2008 Innsbruck, Austria : with Special Sessions on Visual Communications / ed. P. Kommers / ed. M. Roccetti. - Anaheim; Calgary; Zurich: ACTA Press, 2008. - S. 100-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-88986-727-7
51
On the Evaluation of the Refactoring in UML Environment / Leszek Kotulski, Dariusz DYMEK // W: Information Systems Architecture and Technology : Information Technology and Web Engineering : Models, Concepts & Challenges / ed. Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. - S. 185-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-345-2
52
Designing the Management System for EU Project : a Case Study / Dariusz DYMEK // W: Project Management Essential Reality for Business and Government : [21st IPMA World Congress, Cracow, 2007], 18-20 June 2007, Cracow, Poland / eds.: Jerzy A. Kisielnicki, Stanisław Sroka. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2007. - S. 71-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89541-93-2
53
Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT = Organization as a Key Factor in Building the Market Advantage in the IT Sector / Dariusz DYMEK // W: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2 / red. nauk. Agnieszka Szewczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Printshop, 2007. - S. 526-533. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1
54
On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems / Leszek Kotulski, Dariusz DYMEK // W: Proceedings of the Second AIS SIGSAND : European Symposium on Systems Analysis and Design [Gdansk, Poland, June 5, 2007 / ed. Stanisław Wrycza. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 121-125. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7326-447-2
55
Instytucjonalne aspekty analizy ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych / Dariusz DYMEK // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 54-65
56
The Influence of Relations among Different Levels of UML Diagrams onto Software Maintenance / Dariusz DYMEK, Leszek Kotulski // W: International Conference on Dependability of Computer Systems : Szklarska Poręba, Poland, 14-16 June 2007 : proceedings / eds. Wojciech Zamojski, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Sugier, Tomasz Walkowiak. - Los Vaqueros Circle: IEEE Computer Society, 2007. - S. 35-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 0-7695-2850-3
57
On the Ability of Supporting IT Audit Demands at the Modelling Level / Leszek Kotulski, Mariusz GRABOWSKI, Dariusz DYMEK // W: Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, 4-6 September 2007, Wrocław, Poland : Vol. 3, Applications of Systems Analysis to Technical Systems, Applications of Systems Analysis to Non-Technical Systems, Applications of Systems Analysis to Biomedical Systems / ed. Adam Grzech. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007. - S. 326-333. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7493-341-4
58
Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT / Dariusz DYMEK // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 43-53
59
Zagadnienia wyszukiwania informacji i pozyskiwanie wiedzy w systemach informacyjnych / Dariusz DYMEK // W: Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2006), s. 106-141. - Bibliogr.
60
Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality / Dariusz DYMEK, Leszek Kotulski // World Academy of Science, Engineering and Technology [on-line]. - iss. 23 November (2006), s. 126-131. - Summ.. - [odczyt: 04.02.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.3616&rep=rep1&type=pdf. - ISSN 1305-5313
61
Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality / Dariusz DYMEK, Leszek Kotulski // Enformatika : Transaction on Engineering, Computing and Technology. - vol. 16 (2006), s. 315-320. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1305-5313
62
Zmiana w podejściu do inwestowania w IT jako potencjalny czynnik ryzyka w projektach informatycznych / Dariusz DYMEK // W: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003. T. 2 / red. Zdzisław Szyjewski, Janusz K. Grabara, Jerzy S. Nowak. - Warszawa ; Szczyrk: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - S. 27-35. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2869-6 ; 83-204-2871-8
63
Integracja aplikacji biurowych / Dariusz DYMEK, Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 181-191. - ISBN 83-7252-169-7
64
Bazy danych / Dariusz DYMEK, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 142-180. - ISBN 83-7252-169-7
65
Wybrane metody szacowania zasobów w inżynierii oprogramowania = Selected Methods of Resources Evaluation in Software Engineering / Dariusz DYMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 67-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10721. - ISSN 0208-7944
66
Zarządzanie jakością oprogramowania komputerowego / Dariusz DYMEK ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 2000. - 182 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
67
Metody estymacji kosztów w inżynierii oprogramowania / Dariusz DYMEK // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 267-278. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
68
Bazy danych / Dariusz Dymek, Dariusz Put, Janusz Stal, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 107-133. - ISBN 83-7252-025-9
69
"COLNET" Distributed Environment Toolkit for C++ = Zestaw narzędzi systemu COLNET w otoczeniu rozproszonym dla C++ / Dariusz DYMEK, Leszek Kotulski, Paweł Machalski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996), s. 75-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Wykorzystanie technologii obiektowej w specjalizowanych edytorach tekstu / Dariusz DYMEK // W: INFOGRYF '96 : materiały konferencyjne. T. 1. - Kołobrzeg: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, 1996. - S. 66-71. - Streszcz. - Bibliogr.
71
Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database / Andrzej ZALIWSKI, Dariusz DYMEK // W: Information Systems Analysis and Synthesis : ISAS '95 Focus Symposium Proceedings : InterSymp '95 - 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics : August, 16-20, 1995 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden, Germany / symp. chairman George E. Lasker. - Baden-Baden: International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics; Society for Applied Systems Research, 1995. - S. 58-62. - Summ. - Bibliogr.
72
Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD / Dariusz DYMEK, Andrzej ZALIWSKI // W: Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac / red. Henryk Sroka, Stanisław Stanek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-111. - Bibliogr.
1
Dymek D., Grabowski M., Paliwoda-Pękosz G., (2021), A Proposition of an Emerging Technologies Expectations Model : an Example of Student Attitudes Towards Blockchain, "Technological and Economic Development of Economy", s. 1-30; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/15702/10812
2
Dymek D., Grabowski M., Paliwoda-Pękosz G., (2021), Change of Students' Online Behavioural Patterns during the COVID-19 Pandemic : Insights from Poland. [W:] Soliman (red.), Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
3
Paliwoda-Pękosz G., Dymek D., Grabowski M., (2021), Adoption of Emerging Information Technologies through the Lenses of Knowledge Acquisition. [W:] AMCIS 2021 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-10 (paper 1263).
4
Dymek D., Grabowski M., Paliwoda-Pękosz G., (2020), Students Expectations Towards New Technologies : a Case of Blockchain. [W:] AMCIS 2020 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-10 (paper 1).
5
Dymek D., Konkol P., Put D., Stal J., Trąbka J., (2020), Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology. [W:] AMCIS 2020 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-10 (paper 12).
6
Karcz A., Dymek D., (2020), Centralny rejestr podatkowy online. [W:] JAKI A., NESTERAK J. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 131-141.
7
Dymek D., (2019), Instytucjonalizacja współzarządzania w projektach informatycznych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 56, s. 45-58; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_03.pdf
8
Dymek D., Grabowski M., Paliwoda-Pękosz G., (2019), Blockchain Awareness Among Computer Science Students : a Preliminary Study. [W:] Pańkowska M., Sandkuhl K. (red.), Perspectives in Business Informatics Research (Lecture Notes in Business Information Processing; 365), Cham : Springer, s. 30-43.
9
Dymek D., (2018), ISO 250xx : a New Approach to Software Quality. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 165-175.
10
Dymek D., (2017), Model Based Description of Different Approaches to the IT Project Management. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 169-179.
11
Dymek D., (2015), On the Use of Requirements Based Software Measures in Management of the IT Projects. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 359-367.
12
Dymek D., (2015), Model parametryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 237), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 249 s.
13
Dymek D., Komnata W., Kotulski L., Szwed P., (2015), Architektury hurtowni danych: model referencyjny i formalny opis architektury, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 187 s.
14
Dymek D., Komnata W., Szwed P., (2015), Proposal of a New Data Warehouse Architecture Reference Model. [W:] Kozielski S., Mrozek D., Kasprowski P., Małysiak-Mrozek B., Kostrzewa D. (red.), Beyond Databases, Architectures and Structures (Communications in Computer and Information Science; vol. 521), Cham : Springer, s. 210-221.
15
Szwed P., Komnata W., Dymek D., (2015), DWARM : an Ontology of Data Warehouse Architecture Reference Model. [W:] Kozielski S., Mrozek D., Kasprowski P., Małysiak-Mrozek B., Kostrzewa D. (red.), Beyond Databases, Architectures and Structures (Communications in Computer and Information Science; vol. 521), Cham : Springer, s. 222-232.
16
Komnata W., Dymek D., (2014), Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego. [W:] Grabowski M. (kierownik tematu), Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania, s. [61]-[78].
17
Komnata W., Dymek D., (2014), Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 33, s. 247-264; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_14.pdf
18
Dymek D., Komnata W., Kotulski L., (2014), Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 33, s. 135-154; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_08.pdf
19
Dymek D., Komnata W., Kotulski L., (2014), Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej. [W:] Grabowski M. (kierownik tematu), Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania, s. [1]-[20].
20
Dymek D., (2012), The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of Its Compliance with the Organization Goals. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3], s. 99-116.
21
Dymek D., (2012), Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 21-37.
22
Dymek D., (2012), Software Requirement Specification as a Linkage among the Organizational Goals and Software Structure. [W:] Misztur T., Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2], s. 133-151.
23
Dymek D., (2012), Managing the Requirements Changes in the UML Based Projects. [W:] Misztur T., Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2], s. 152-162.
24
Dymek D., (2012), Different Perspectives of Viewing the IT Enterprises. [W:] Misztur T., Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2], s. 120-132.
25
Dymek D., (2012), The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of its Compliance with the Organization Goals. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 251-262.
26
Dymek D., (2011), Software Requirement Specification as a Linkage between the Organizational Goals and Software Structure. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 781-795.
27
Dymek D., (2011), Identyfikacja wystąpienia czynników ryzyka w projektach informatycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202091
28
Dymek D., (2011), Managing the Requirements Changes in the UML based Projects. [W:] PDCN-SE 2011 - Parallel and Distributed Computing and Networks-Software Engineering, Anaheim : ACTA Press, s. 49-54.
29
Dymek D., (2011), Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 8, s. 99-105; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_8.pdf
30
Dymek D., (2011), Different Perspectives of Viewing the It Enterprises. [W:] Jałowiecki P., Łukasiewicz P., Orłowski A. (red.), Information Systems in Management. XII, ^Information and Communication Technologies for e-Business, Warsaw : WULS Press : Wydawnictwo SGGW, s. 17-28.
31
Dymek D., (2010), Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsiębiorstwach informatycznych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych, s. 32-37.
32
Dymek D., (2010), Software Measurement Framework as an Integration Platform of Business and Engineering Perspectives of Software Projects. [W:] Jałowiecki , Orłowski A. (red.), Information Systems in Management VI: Ontologies and Data Base Technologies, Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, s. 18-27.
33
Dymek D., (2010), Integrated Risk Management in IT Enterprises. [W:] Karwowski , Orłowski A. (red.), Information Systems in Management V, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 17-25.
34
Dymek D., (2010), Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych, s. 15-31.
35
Dymek D., (2010), Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724046
36
Kotulski L., Tusiewicz M., Dymek D., (2010), On the Efficient Dynamical Financial Analysis Computation Supported by UML(VR). [W:] Wang J., Wang S. (red.), Business Intelligence in Economic Forecasting : Technologies and Techniques, Hershey, PA : Information Science Reference, s. 211-233.
37
Dymek D., (2010), Podstawowe problemy mierzenia jakości w inżynierii oprogramowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/50007
38
Dymek D., Grabowski M., (2010), Instytucjonalne aspekty jakości systemów informacyjnych. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 139-149.
39
Kotulski L., Dymek D., (2010), Using UML(VR) for the support of the test data generation, "International Journal of Critical Computer-Based Systems (IJCCBS)" [on-line], vol. 1, iss. 1/2/3, s. 208-219; http://www.inderscience.com/filter.php?aid=31715
40
Dymek D., (2009), Risk Management in IT Based Enterprises. [W:] Karwowski , Orłowski A. (red.), Information Systems in Management III, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 16-22.
41
Kotulski L., Dymek D., (2009), On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems. [W:] Bajaj A., Wrycza S. (red.), Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods: Best Practices, Hershey ; New York : Information Science Reference, s. 42-57.
42
Dymek D., (2009), Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych. [W:] Kapczyński A., Trawka J. (red.), Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych, Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, s. 121-137.
43
Dymek D., (2009), Podstawowe zagadnienia pozyskiwania wiedzy w Internecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 117-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861888
44
Dymek D., (2009), Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych wykorzystujących UML, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 348-353.
45
Dymek D., Kotulski L., (2008), Using UML(VR) for Supporting the Automated Test Data Generation. [W:] Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (red.), Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems: DepCoS-RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008, Los Alamitos : IEEE Computer Society, s. 3-8.
46
Dymek D., (2008), Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 80-92.
47
Dymek D., Kotulski L., (2008), Estimation of System Workload Time Characteristic Using UML Timing Diagrams. [W:] Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (red.), Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems: DepCoS-RELCOMEX 2008, Szklarska Poręba, Poland, 26-28 June, 2008, Los Alamitos : IEEE Computer Society, s. 9-14.
48
Kotulski L., Dymek D., (2008), On the Modeling Timing Behavior of the System with UML(VR), "Lecture Notes in Computer Science", vol. 5101, s. 386-395.
49
Dymek D., (2008), Nieciągłość nadzoru w przedsięwzięciach informatycznych jako czynnik ryzyka, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 6, s. 55-59; http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_6.pdf
50
Dymek D., (2008), The Institutional Aspect of the Responsibility Distribution in the IT Enterprise. [W:] Proceedings of the IASED International Conference on Internet & Multimedia Systems & Applications: March 17-19, 2008 Innsbruck, Austria : with Special Sessions on Visual Communications / ed. P. Kommers, Anaheim ; Calgary : ACTA Press, s. 100-104.
51
Kotulski L., Dymek D., (2007), On the Evaluation of the Refactoring in UML Environment. [W:] Borzemski L., Grzech A., Świątek J., Wilimowska Z. (red.), Information Systems Architecture and Technology: Information Technology and Web Engineering : Models, Concepts & Challenges, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 185-191.
52
Dymek D., (2007), Designing the Management System for EU Project : a Case Study. [W:] Kisielnicki , Sroka S. (red.), Project Management Essential Reality for Business and Government: [21st IPMA World Congress, Cracow, 2007], 18-20 June 2007, Cracow, Poland, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 71-75.
53
Dymek D., (2007), Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT. [W:] Szewczyk A. (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Printshop, s. 526-533.
54
Kotulski L., Dymek D., (2007), On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems. [W:] Wrycza S. (red.), Proceedings of the Second AIS SIGSAND: European Symposium on Systems Analysis and Design [Gdansk, Poland, June 5, 2007, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 121-125.
55
Dymek D., (2007), Instytucjonalne aspekty analizy ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 54-65.
56
Dymek D., Kotulski L., (2007), The Influence of Relations among Different Levels of UML Diagrams onto Software Maintenance. [W:] Zamojski W., Mazurkiewicz J., Sugier J., Walkowiak T. (red.), International Conference on Dependability of Computer Systems: Szklarska Poręba, Poland, 14-16 June 2007 : proceedings, Los Vaqueros Circle : IEEE Computer Society, s. 35-42.
57
Kotulski L., Grabowski M., Dymek D., (2007), On the Ability of Supporting IT Audit Demands at the Modelling Level. [W:] Grzech A. (red.), Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, 4-6 September 2007, Wrocław, Poland: Vol. 3, Applications of Systems Analysis to Technical Systems, Applications of Systems Analysis to Non-Technical Systems, Applications of Systems Analysis to Biomedical Systems, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 326-333.
58
Dymek D., (2007), Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 43-53.
59
Dymek D., (2006), Zagadnienia wyszukiwania informacji i pozyskiwanie wiedzy w systemach informacyjnych. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego, s. 106-141.
60
Dymek D., Kotulski L., (2006), Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality, "World Academy of Science, Engineering and Technology" [on-line], iss. 23 November, s. 126-131; http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.3616&rep=rep1&type=pdf
61
Dymek D., Kotulski L., (2006), Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality, "Enformatika : Transaction on Engineering, Computing and Technology", vol. 16, s. 315-320.
62
Dymek D., (2003), Zmiana w podejściu do inwestowania w IT jako potencjalny czynnik ryzyka w projektach informatycznych. [W:] Szyjewski Z., Grabara , Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003, T. 2, Warszawa ; Szczyrk : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 27-35.
63
Dymek D., Madej J., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Integracja aplikacji biurowych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 181-191.
64
Dymek D., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Bazy danych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 142-180.
65
Dymek D., (2000), Wybrane metody szacowania zasobów w inżynierii oprogramowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 67-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/10721
66
Dymek D., (2000), Zarządzanie jakością oprogramowania komputerowego, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 182 k.
67
Dymek D., (1999), Metody estymacji kosztów w inżynierii oprogramowania. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 267-278.
68
Put D., Dymek D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (1999), Bazy danych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-133.
69
Dymek D., Kotulski L., Machalski P., (1996), "COLNET" Distributed Environment Toolkit for C++, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 474, s. 75-83.
70
Dymek D., (1996), Wykorzystanie technologii obiektowej w specjalizowanych edytorach tekstu. [W:] INFOGRYF '96: materiały konferencyjne, T. 1, Kołobrzeg : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie, s. 66-71.
71
Zaliwski A., Dymek D., (1995), Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database. [W:] George E. Lasker (red.), Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS '95 Focus Symposium Proceedings : InterSymp '95 - 5th International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics : August, 16-20, 1995 Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden, Germany, Baden-Baden : International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics : Society for Applied Systems Research, s. 58-62.
72
Dymek D., Zaliwski A., (1995), Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD. [W:] Sroka H., Stanek S. (red.), Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac, Katowice : AE, s. 105-111.
1
@article{UEK:2168359636,
author = "Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski and Grażyna Paliwoda-Pękosz",
title = "A Proposition of an Emerging Technologies Expectations Model : an Example of Student Attitudes Towards Blockchain",
journal = "Technological and Economic Development of Economy",
pages = "1-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/tede.2021.15702},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/15702/10812},
}
2
@inbook{UEK:2168359494,
author = "Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski and Grażyna Paliwoda-Pękosz",
title = "Change of Students' Online Behavioural Patterns during the COVID-19 Pandemic : Insights from Poland",
booktitle = "Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
3
@inbook{UEK:2168357678,
author = "Grażyna Paliwoda-Pękosz and Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski",
title = "Adoption of Emerging Information Technologies through the Lenses of Knowledge Acquisition",
booktitle = "AMCIS 2021 Proceedings",
pages = "1-10 (paper 1263)",
adress = "Atlanta",
publisher = "The Association for Information Systems",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-1-7336325-8-4",
}
4
@inbook{UEK:2168348376,
author = "Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski and Grażyna Paliwoda-Pękosz",
title = "Students Expectations Towards New Technologies : a Case of Blockchain",
booktitle = "AMCIS 2020 Proceedings",
pages = "1-10 (paper 1)",
adress = "Atlanta",
publisher = "The Association for Information Systems",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-1-7336325-4-6",
}
5
@inbook{UEK:2168348372,
author = "Dariusz Dymek and Paweł Konkol and Dariusz Put and Janusz Stal and Jan Trąbka",
title = "Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology",
booktitle = "AMCIS 2020 Proceedings",
pages = "1-10 (paper 12)",
adress = "Atlanta",
publisher = "The Association for Information Systems",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-1-7336325-4-6",
}
6
@inbook{UEK:2168351782,
author = "Anna Karcz and Dariusz Dymek",
title = "Centralny rejestr podatkowy online",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : innowacje i rachunkowość na drodze cyfrowej transformacji gospodarki",
pages = "131-141",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/c7/96/2020_WGS_Innowacje%20i%20rachunkowo%C5%9B%C4%87_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-965-5 ; 978-83-7285-966-2",
}
7
@article{UEK:2168344754,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Instytucjonalizacja współzarządzania w projektach informatycznych",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "56",
pages = "45-58",
year = "2019",
url = {http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_03.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168338527,
author = "Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski and Grażyna Paliwoda-Pękosz",
title = "Blockchain Awareness Among Computer Science Students : a Preliminary Study",
booktitle = "Perspectives in Business Informatics Research",
pages = "30-43",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-31143-8_3},
url = {https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-31143-8},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-030-31142-1 ; 978-3-030-31143-8",
}
9
@inbook{UEK:2168331757,
author = "Dariusz Dymek",
title = "ISO 250xx : a New Approach to Software Quality",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "165-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
10
@inbook{UEK:2168322333,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Model Based Description of Different Approaches to the IT Project Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "169-179",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
11
@inbook{UEK:2168302553,
author = "Dariusz Dymek",
title = "On the Use of Requirements Based Software Measures in Management of the IT Projects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "359-367",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
12
@book{UEK:2168297539,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Model parametryczny w zarządzaniu ryzykiem przedsięwzięć informatycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-693-9",
}
13
@book{UEK:2168293867,
author = "Dariusz Dymek and Wojciech Komnata and Leszek Kotulski and Piotr Szwed",
title = "Architektury hurtowni danych : model referencyjny i formalny opis architektury",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7464-749-6",
}
14
@inbook{UEK:2168306305,
author = "Dariusz Dymek and Wojciech Komnata and Piotr Szwed",
title = "Proposal of a New Data Warehouse Architecture Reference Model",
booktitle = "Beyond Databases, Architectures and Structures",
pages = "210-221",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-18422-7_19},
url = {},
issn = "1865-0929",
isbn = "978-3-319-18421-0 ; 978-3-319-18422-7",
}
15
@inbook{UEK:2168306303,
author = "Piotr Szwed and Wojciech Komnata and Dariusz Dymek",
title = "DWARM : an Ontology of Data Warehouse Architecture Reference Model",
booktitle = "Beyond Databases, Architectures and Structures",
pages = "222-232",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-18422-7_20},
url = {},
issn = "1865-0929",
isbn = "978-3-319-18421-0 ; 978-3-319-18422-7",
}
16
@unpublished{UEK:2168302749,
author = "Wojciech Komnata and Dariusz Dymek",
title = "Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego",
booktitle = "Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania",
pages = "[61]-[78]",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168293237,
author = "Wojciech Komnata and Dariusz Dymek",
title = "Integracja rejestrów publicznych na poziomie samorządu terytorialnego",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "33",
pages = "247-264",
year = "2014",
url = {http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_14.pdf},
}
18
@article{UEK:2168293235,
author = "Dariusz Dymek and Wojciech Komnata and Leszek Kotulski",
title = "Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "33",
pages = "135-154",
year = "2014",
url = {http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z33_08.pdf},
}
19
@unpublished{UEK:2168302741,
author = "Dariusz Dymek and Wojciech Komnata and Leszek Kotulski",
title = "Federacyjna hurtownia danych w dostępie do informacji poufnej",
booktitle = "Współczesne determinanaty i kierunki rozwoju systemów informacyjnych zarządzania",
pages = "[1]-[20]",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168272010,
author = "Dariusz Dymek",
title = "The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of Its Compliance with the Organization Goals",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [3]",
pages = "99-116",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168256540,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "21-37",
year = "2012",
}
22
@unpublished{UEK:2168265606,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Software Requirement Specification as a Linkage among the Organizational Goals and Software Structure",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2]",
pages = "133-151",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168265608,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Managing the Requirements Changes in the UML Based Projects",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2]",
pages = "152-162",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168265600,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Different Perspectives of Viewing the IT Enterprises",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów gromadzenia i analizy danych. [2]",
pages = "120-132",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168243548,
author = "Dariusz Dymek",
title = "The Personal Sources of the Software Requirements Specification in Context of its Compliance with the Organization Goals",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "251-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
26
@inbook{UEK:2168229336,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Software Requirement Specification as a Linkage between the Organizational Goals and Software Structure",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "781-795",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
27
@article{UEK:2168231052,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Identyfikacja wystąpienia czynników ryzyka w projektach informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "21-33",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202091},
}
28
@inbook{UEK:2168326549,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Managing the Requirements Changes in the UML based Projects",
booktitle = "PDCN-SE 2011 - Parallel and Distributed Computing and Networks-Software Engineering",
pages = "49-54",
adress = "Anaheim",
publisher = "ACTA Press",
year = "2011",
isbn = "978-0-88986-880-9",
}
29
@article{UEK:2168260340,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "8",
pages = "99-105",
year = "2011",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_8.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168228964,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Different Perspectives of Viewing the It Enterprises",
booktitle = "Information Systems in Management. XII Information and Communication Technologies for e-Business",
pages = "17-28",
adress = "Warsaw",
publisher = "WULS Press; Wydawnictwo SGGW",
year = "2011",
url = {http://isim.wzim.sggw.pl/resources/ISIM_XII_2011.pdf},
isbn = "978-83-7583-369-0",
}
31
@unpublished{UEK:2168296393,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Hierarchiczna struktura ryzyka w przedsiębiorstwach informatycznych",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych",
pages = "32-37",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2168237850,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Software Measurement Framework as an Integration Platform of Business and Engineering Perspectives of Software Projects",
booktitle = "Information Systems in Management VI",
pages = "18-27",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-7583-256-3",
}
33
@inbook{UEK:2165765314,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Integrated Risk Management in IT Enterprises",
booktitle = "Information Systems in Management V",
pages = "17-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2010",
isbn = "978-83-7583-218-1",
}
34
@unpublished{UEK:2168296391,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Model ryzyka przedsięwzięć informatycznych w kontekście definiowania celów organizacji",
booktitle = "Teoretyczne i aplikacyjne aspekty systemów informacyjnych",
pages = "15-31",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:2168217874,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "5-18",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170724046},
}
36
@inbook{UEK:2168298093,
author = "Leszek Kotulski and Marcin Tusiewicz and Dariusz Dymek",
title = "On the Efficient Dynamical Financial Analysis Computation Supported by UML(VR)",
booktitle = "Business Intelligence in Economic Forecasting : Technologies and Techniques",
pages = "211-233",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "Information Science Reference",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-61520-629-2.ch011},
url = {},
isbn = "978-1-61520-629-2",
}
37
@article{UEK:2165897806,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Podstawowe problemy mierzenia jakości w inżynierii oprogramowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "5-18",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50007},
}
38
@inbook{UEK:2165267307,
author = "Dariusz Dymek and Mariusz Grabowski",
title = "Instytucjonalne aspekty jakości systemów informacyjnych",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "139-149",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2010",
isbn = "978-83-7338-560-3",
}
39
@article{UEK:2165791126,
author = "Leszek Kotulski and Dariusz Dymek",
title = "Using UML(VR) for the support of the test data generation",
journal = "International Journal of Critical Computer-Based Systems (IJCCBS)",
number = "vol. 1, iss. 1/2/3",
pages = "208-219",
year = "2010",
url = {http://www.inderscience.com/filter.php?aid=31715},
}
40
@inbook{UEK:2165765532,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Risk Management in IT Based Enterprises",
booktitle = "Information Systems in Management III",
pages = "16-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2009",
isbn = "978-83-7583-114-6",
}
41
@inbook{UEK:2165792276,
author = "Leszek Kotulski and Dariusz Dymek",
title = "On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems",
booktitle = "Systems Analysis and Design for Advanced Modeling Methods",
pages = "42-57",
adress = "Hershey; New York",
publisher = "Information Science Reference",
year = "2009",
isbn = "978-1-60566-344-9 ; 978-1-60566-345-6",
}
42
@inbook{UEK:2165738120,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych",
booktitle = "Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych",
pages = "121-137",
adress = "Katowice",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski",
year = "2009",
isbn = "978-83-60810-28-6",
}
43
@article{UEK:50103,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Podstawowe zagadnienia pozyskiwania wiedzy w Internecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "117-133",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861888},
}
44
@article{UEK:2161840465,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Zarządzanie zmianami w projektach informatycznych wykorzystujących UML",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "348-353",
year = "2009",
}
45
@inbook{UEK:2168229852,
author = "Dariusz Dymek and Leszek Kotulski",
title = "Using UML(VR) for Supporting the Automated Test Data Generation",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems",
pages = "3-8",
adress = "Los Alamitos",
publisher = "IEEE Computer Society",
year = "2008",
url = {http://origin-www-ca.computer.org/plugins/dl/pdf/proceedings/depcos-relcomex/2008/3179/00/3179a003.pdf},
isbn = "978-0-7695-3179-3",
}
46
@unpublished{UEK:2168217978,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Ciągłość realizacji celów w przedsięwzięciach opartych na technologii informatycznej",
booktitle = "Metody analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "80-92",
year = "2008",
}
47
@inbook{UEK:2168229850,
author = "Dariusz Dymek and Leszek Kotulski",
title = "Estimation of System Workload Time Characteristic Using UML Timing Diagrams",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Dependability of Computer Systems",
pages = "9-14",
adress = "Los Alamitos",
publisher = "IEEE Computer Society",
year = "2008",
url = {http://origin-www-ca.computer.org/plugins/dl/pdf/proceedings/depcos-relcomex/2008/3179/00/3179a009.pdf},
isbn = "978-0-7695-3179-3",
}
48
@article{UEK:2168229896,
author = "Leszek Kotulski and Dariusz Dymek",
title = "On the Modeling Timing Behavior of the System with UML(VR)",
journal = "Lecture Notes in Computer Science",
number = "vol. 5101",
pages = "386-395",
year = "2008",
}
49
@article{UEK:2168219720,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Nieciągłość nadzoru w przedsięwzięciach informatycznych jako czynnik ryzyka",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "6",
pages = "55-59",
year = "2008",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/zeszyty/zeszyt_6.pdf},
}
50
@inbook{UEK:2165765557,
author = "Dariusz Dymek",
title = "The Institutional Aspect of the Responsibility Distribution in the IT Enterprise",
booktitle = "Proceedings of the IASED International Conference on Internet & Multimedia Systems & Applications",
pages = "100-104",
adress = "Anaheim; Calgary; Zurich",
publisher = "ACTA Press",
year = "2008",
isbn = "978-0-88986-727-7",
}
51
@inbook{UEK:2165762856,
author = "Leszek Kotulski and Dariusz Dymek",
title = "On the Evaluation of the Refactoring in UML Environment",
booktitle = "Information Systems Architecture and Technology",
pages = "185-191",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7493-345-2",
}
52
@inbook{UEK:2165751758,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Designing the Management System for EU Project : a Case Study",
booktitle = "Project Management Essential Reality for Business and Government",
pages = "71-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2007",
isbn = "978-83-89541-93-2",
}
53
@inbook{UEK:2165743006,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT",
booktitle = "Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2",
pages = "526-533",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Printshop",
year = "2007",
isbn = "83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1",
}
54
@inbook{UEK:2165752011,
author = "Leszek Kotulski and Dariusz Dymek",
title = "On the Load Balancing of Business Intelligence Reporting Systems",
booktitle = "Proceedings of the Second AIS SIGSAND",
pages = "121-125",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7326-447-2",
}
55
@unpublished{UEK:2168326457,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Instytucjonalne aspekty analizy ryzyka w przedsięwzięciach informatycznych",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "54-65",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2165763362,
author = "Dariusz Dymek and Leszek Kotulski",
title = "The Influence of Relations among Different Levels of UML Diagrams onto Software Maintenance",
booktitle = "International Conference on Dependability of Computer Systems",
pages = "35-42",
adress = "Los Vaqueros Circle",
publisher = "IEEE Computer Society",
year = "2007",
isbn = "0-7695-2850-3",
}
57
@inbook{UEK:2165764135,
author = "Leszek Kotulski and Mariusz Grabowski and Dariusz Dymek",
title = "On the Ability of Supporting IT Audit Demands at the Modelling Level",
booktitle = "Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, 4-6 September 2007, Wrocław, Poland",
pages = "326-333",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7493-341-4",
}
58
@unpublished{UEK:2168326453,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Organizacja jako kluczowy czynnik budowy przewagi rynkowej w sektorze IT",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "43-53",
year = "2007",
}
59
@unpublished{UEK:2168326895,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Zagadnienia wyszukiwania informacji i pozyskiwanie wiedzy w systemach informacyjnych",
booktitle = "Sieci semantyczne jako narzędzie reprezentacji wiedzy : raport z realizacji tematu badawczego",
pages = "106-141",
year = "2006",
}
60
@article{UEK:2165792010,
author = "Dariusz Dymek and Leszek Kotulski",
title = "Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality",
journal = "World Academy of Science, Engineering and Technology",
number = "iss. 23 November",
pages = "126-131",
year = "2006",
url = {http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.193.3616&rep=rep1&type=pdf},
}
61
@article{UEK:2168304031,
author = "Dariusz Dymek and Leszek Kotulski",
title = "Evaluation of Risk Attributes Driven by Periodically Changing System Functionality",
journal = "Enformatika : Transaction on Engineering, Computing and Technology",
number = "vol. 16",
pages = "315-320",
year = "2006",
}
62
@inbook{UEK:2165781774,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Zmiana w podejściu do inwestowania w IT jako potencjalny czynnik ryzyka w projektach informatycznych",
booktitle = "Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2003. T. 2",
pages = "27-35",
adress = "Warszawa ; Szczyrk",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2003",
isbn = "83-204-2869-6 ; 83-204-2871-8",
}
63
@inbook{UEK:2168225524,
author = "Dariusz Dymek and Jan Madej and Barbara Nowarska and Dariusz Put and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Integracja aplikacji biurowych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
64
@inbook{UEK:2168225522,
author = "Dariusz Dymek and Barbara Nowarska and Dariusz Put and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "142-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
65
@article{UEK:2168255102,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Wybrane metody szacowania zasobów w inżynierii oprogramowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "67-85",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10721},
}
66
@unpublished{UEK:2168310953,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Zarządzanie jakością oprogramowania komputerowego",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
67
@inbook{UEK:2168326551,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Metody estymacji kosztów w inżynierii oprogramowania",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "267-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
68
@inbook{UEK:2166191974,
author = "Dariusz Put and Dariusz Dymek and Janusz Stal and Agnieszka Zając and Marek Żurowicz",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "107-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
69
@article{UEK:2168284461,
author = "Dariusz Dymek and Leszek Kotulski and Paweł Machalski",
title = "COLNET Distributed Environment Toolkit for C++",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "474",
pages = "75-83",
year = "1996",
}
70
@inbook{UEK:2165782356,
author = "Dariusz Dymek",
title = "Wykorzystanie technologii obiektowej w specjalizowanych edytorach tekstu",
booktitle = "INFOGRYF '96",
pages = "66-71",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Szczecinie",
year = "1996",
}
71
@inbook{UEK:2165782296,
author = "Andrzej Zaliwski and Dariusz Dymek",
title = "Using Graph Grammar as a 'Reusable Specification' Tool in Distributed Database",
booktitle = "Information Systems Analysis and Synthesis",
pages = "58-62",
adress = "Baden-Baden",
publisher = "International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics; Society for Applied Systems Research",
year = "1995",
}
72
@inbook{UEK:52089,
author = "Dariusz Dymek and Andrzej Zaliwski",
title = "Wykorzystanie metod formalnych do kontroli transformacji BD",
booktitle = "Inteligentne systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu : nowe kierunki prac",
pages = "105-111",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID