Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego = Equipment and Methods of Programming of Sequential Control Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 366 (1992) , s. 139-157. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263948
article
2

Author:
Title:
Informacja o systemach operacyjnych i oprogramowaniu użytkowym dostępnym w uczelnianym ośrodku obliczeniowym (stan na dzień 15.11.1991)
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1, s. 37-48
Nr:
2168344044
chapter in report
3

Author:
Title:
Edytor przebiegów czasowych = Time Runs Editor
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 330 (1990) , s. 53-62. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278269
article
4

Author:
Title:
Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC = Programming Languages for Programmable Logic Controller ITM-PLC
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 286 (1989) , s. 41-48. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280157
article
5

Author:
Title:
Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400
Source:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 23-56
Nr:
2168329993
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego = Cross-Translator JX for Programmable Logic Controller (PLC)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988) , s. 5-18. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283565
article
7

Author:
Title:
Przykłady pracy w systemie MERA-400
Source:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 296-304
Nr:
2168330003
chapter in academic script
See main document
8

Author:
Title:
System programowania sterownika sekwencyjnego = System of Programming PLC
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987) , s. 67-80. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233444
article
9

Author:
Title:
Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników = The Use of Microcomputer PSPD-90 for the Management of an Enterprise - an Example of Employees Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986) , s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281623
article
10

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 1985-09-23 do 1985-09-26
Title:
Możliwości zastosowań sprzętu mikrokomputerowego w informatycznych systemach zarządzania
Source:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 276-281 - Bibliogr.
Nr:
2168366758
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Title:
Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400 = The Test Actualizer PSPD-90 + MERA 400
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 51-60. - Rez., summ.
Nr:
2168278707
article
1
Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego = Equipment and Methods of Programming of Sequential Control Systems / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 139-157. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Informacja o systemach operacyjnych i oprogramowaniu użytkowym dostępnym w uczelnianym ośrodku obliczeniowym (stan na dzień 15.11.1991) / Jan DUDEK // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1991), s. 37-48
3
Edytor przebiegów czasowych = Time Runs Editor / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 330 (1990), s. 53-62. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC = Programming Languages for Programmable Logic Controller ITM-PLC / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 286 (1989), s. 41-48. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400 / Jan DUDEK // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 23-56
6
Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego = Cross-Translator JX for Programmable Logic Controller (PLC) / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 5-18. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Przykłady pracy w systemie MERA-400 / Jan DUDEK // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 296-304
8
System programowania sterownika sekwencyjnego = System of Programming PLC / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 67-80. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników = The Use of Microcomputer PSPD-90 for the Management of an Enterprise - an Example of Employees Information System / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986), s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Możliwości zastosowań sprzętu mikrokomputerowego w informatycznych systemach zarządzania / Jan DUDEK // W: Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.) / red. Stanisława SURDYKOWSKA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 276-281. - Bibliogr.
11
Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400 = The Test Actualizer PSPD-90 + MERA 400 / Jan DUDEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 51-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Dudek J., (1992), Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 139-157.
2
Dudek J., (1991), Informacja o systemach operacyjnych i oprogramowaniu użytkowym dostępnym w uczelnianym ośrodku obliczeniowym (stan na dzień 15.11.1991). [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 37-48.
3
Dudek J., (1990), Edytor przebiegów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 53-62.
4
Dudek J., (1989), Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 41-48.
5
Dudek J., (1988), Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-56.
6
Dudek J., (1988), Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 5-18.
7
Dudek J., (1988), Przykłady pracy w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 296-304.
8
Dudek J., (1987), System programowania sterownika sekwencyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 67-80.
9
Dudek J., (1986), Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 127-141.
10
Dudek J., (1985), Możliwości zastosowań sprzętu mikrokomputerowego w informatycznych systemach zarządzania. [W:] SURDYKOWSKA S., JAKLIK A. (red.), Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 276-281.
11
Dudek J., (1984), Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 51-60.
1
@article{UEK:2168263948,
author = "Jan Dudek",
title = "Sprzęt i metody programowania systemów sterowania sekwencyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "139-157",
year = "1992",
}
2
@misc{UEK:2168344044,
author = "Jan Dudek",
title = "Informacja o systemach operacyjnych i oprogramowaniu użytkowym dostępnym w uczelnianym ośrodku obliczeniowym (stan na dzień 15.11.1991)",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "37-48",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168278269,
author = "Jan Dudek",
title = "Edytor przebiegów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "53-62",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168280157,
author = "Jan Dudek",
title = "Języki programowania sterownika logicznego ITM-PLC",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "41-48",
year = "1989",
}
5
@inbook{UEK:2168329993,
author = "Jan Dudek",
title = "Charakterystyka sprzętów systemu MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "23-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
6
@article{UEK:2168283565,
author = "Jan Dudek",
title = "Kros-translator JX programowalnego systemu sterowania binarnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "5-18",
year = "1988",
}
7
@inbook{UEK:2168330003,
author = "Jan Dudek",
title = "Przykłady pracy w systemie MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "296-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168233444,
author = "Jan Dudek",
title = "System programowania sterownika sekwencyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "67-80",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168281623,
author = "Jan Dudek",
title = "Wykorzystanie mikrokomputera PSPD-90 do celów zarządzania przedsiębiorstwem - przykład systemu ewidencji pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "215",
pages = "127-141",
year = "1986",
}
10
@inbook{UEK:2168366758,
author = "Jan Dudek",
title = "Możliwości zastosowań sprzętu mikrokomputerowego w informatycznych systemach zarządzania",
booktitle = "Stymulacyjna funkcja rachunkowości i informatyki w podnoszeniu efektywności gospodarowania przedsiębiorstw : materiały na ogólnopolską konferencję naukową pracowników instytutów, katedr i zakładów rachunkowości i informatyki (Bukowina Tatrzańska 23-26 września 1985 r.)",
pages = "276-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
11
@article{UEK:2168278707,
author = "Jan Dudek",
title = "Wykorzystanie autonomicznie pracującej stacji PSPD-90 jako narzędzia do przygotowania i aktualizowania danych i programów dla minikomputera MERA-400",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "51-60",
year = "1984",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID