Publications of the selected author
1

Title:
Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test
Source:
Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 3 (2020) , s. 242-263. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168341701
article
2

Title:
Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-21472-2 ; 978-83-01-21551-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351598
monograph
3

Title:
Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach
Source:
Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020) , s. 458-477. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168347104
article
4

Title:
Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership
Source:
Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro / ed. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jedrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska - Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020, s. 33-56 - Bibliogr.
Series:
(Europa Perspectives on the EU Single Market)
ISBN:
978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168348278
chapter in monograph
5

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 553-562. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324395
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Title:
Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 72-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334497
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 6, nr 3 (2018) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168327475
article
8

Author:
Title:
Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 43-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321257
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309289
See related chapters
10

Author:
Title:
Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 25-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310871
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Magdalena Barteczko , Paweł Kawa
Title:
Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego
Source:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016, s. 7-20 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309291
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 38
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015
Access mode:
Nr:
2168304557
journal / series editorial
13

Author:
Natalia Stępień , Paweł Kawa
Title:
Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego = The Role of Derivative Instruments in the Initiation of the Financial Crisis and Its Progress
Source:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 38 (2015) , s. 28-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303681
article
14

Title:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295733
See related chapters
15

Author:
Title:
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 81-102 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282139
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Magdalena Mrozek , Paweł Kawa
Title:
Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń
Source:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014, s. 15-30 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295743
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 30
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013
Access mode:
Nr:
2168291449
journal / series editorial
18

Author:
Title:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 11-41 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251594
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy = Institutional Reforms in Financial Markets in Response to the Economic Crisis
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013) , s. 15-29. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292869
article
20

Title:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Number:
nr 25
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012
Access mode:
Nr:
2168283283
journal / series editorial
21

Author:
Title:
Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 25 (2012) , s. 88-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283329
article
22

Author:
Title:
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 65-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225568
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 877 (2012) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235050
article
24

Author:
Paweł Kawa , Krzysztof Maciak
Title:
Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego
Source:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 80-99 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245816
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 80-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273498
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego
Source:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 59-79 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245672
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245652
See related chapters
28

Author:
Title:
The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth
Source:
Ad Alta. - Vol. 2, iss. 2 (2012) , s. 41-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168305739
article
29

Author:
Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development", Zagrzeb, Chorwacja, od 2012-11-21 do 2012-11-22
Title:
International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth = Međunarodna trgovina i financijska tržišta kao kanali zaraznog širenja krize na tržišta u nastajanju i njezine posljedice za gospodarski rast
Source:
Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine = Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development : Proceedings of the International Conference, Zagreb, Croatia, 21st and 22nd November 2012 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 347-358. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-62-6
Nr:
2168257614
chapter in conference materials
30

Author:
Title:
Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 72-86 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228506
article
31

Author:
Krzysztof Maciak , Paweł Kawa
Title:
Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 23 (2011) , s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 9)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228326
article
32

Author:
Conference:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski", Kraków, Polska, od 2011-11-07 do 2011-11-07
Title:
Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu
Source:
Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 163-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-41-9
Nr:
2168230318
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Krzysztof Maciak , Paweł Kawa
Title:
Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 108-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228630
article
34

Author:
Paweł Kawa , Magdalena Łoboda
Title:
Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 87-99 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228512
article
35

Author:
Title:
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 34-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166237212
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Paweł Kawa , Magdalena Mrozek
Title:
Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 100-117 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228516
article
37

Author:
Title:
Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 88-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228400
article
38

Author:
Title:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 3-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256858
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Magdalena Mrozek , Paweł Kawa
Title:
Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 118-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228632
article
40

Title:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Number:
nr 18
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2011
Series:
(Studia Magisterskie)
Access mode:
Nr:
2168228492
journal / series editorial
41

Author:
Title:
Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy = The Effects of Financial Market Liberalization on Economic Growth Dynamics and an Economy's Crisis-Vulnerability
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 35 (2011) , s. 85-96. - Tytuł numeru: Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316081
article
42

Author:
Title:
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 67-79. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51413
article
43

Author:
Paweł Kawa , Włodzimierz Roszczynialski
Title:
Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 233-249 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609794
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Paweł Kawa , Lidia Matrac
Title:
Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 203-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537347
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego
Source:
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 79-101 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79)
ISBN:
978-83-60560-72-3
Nr:
2168225556
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 66-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267422
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
51689
See related chapters
48

Author:
Title:
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 67-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861355
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010
Physical description:
214 s.; 24 cm.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60560-72-3
Nr:
2168225550
monograph
See related chapters
50

Author:
Title:
Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 123-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615321
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 192-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997852
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA2009, s. 53-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1313/1/Magazyn
Nr:
2168219854
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
153, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-432-4
Nr:
2165964605
monograph
54

Author:
Title:
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji
Source:
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008, s. 24-36. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62)
ISBN:
978-83-60560-32-7
Nr:
2165640011
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets
Source:
Gospodarka społeczna w Europie / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2008, s. 102-110 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-925470-3-7
Nr:
2166156805
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 60-72. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60)
Nr:
51536
article
57

Author:
Title:
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 154-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165789918
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Podstawy wzrostu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 61)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60560-31-0
Nr:
2166156526
monograph
59

Title:
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60560-32-7
Nr:
51876
See related chapters
60

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 251-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165776090
chapter in conference materials
See main document
61

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym
Source:
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, s. 149-156
ISBN:
83-88397-36-2
Nr:
2166155383
chapter in conference materials
See main document
62

Author:
Title:
Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego
Source:
Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2007, s. 189-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-925470-0-6
Nr:
2166155778
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu
Source:
Innowacje a konkurencyjność gospodarki / red. nauk. Marek Cisek - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007, s. 40-47
Series:
(Monografie - Akademia Podlaska ; nr 82)
Nr:
2166157098
chapter in monograph
64

Title:
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-339-6
Nr:
51952
monograph
65

Author:
Title:
Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego
Source:
Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie / red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek - Instytut Wiedzy i Innowacji: Warszawa, 2007, s. 16-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-05-0
Nr:
2166195553
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu = The Potential Impact of Economic Policy on Economic Growth in Light of "New" Growth Theories
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51697
article
67

Author:
Title:
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 125-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50846
article
68

Title:
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2007, s. 189-217 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225288
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Title:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007, s. 7-17 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-46-9
Nr:
2168254114
chapter in monograph
70

Author:
Title:
Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 7-20. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57)
Nr:
51850
article
71

Author:
Title:
Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu
Source:
Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, 2006, s. 7-17 - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-81-0
Nr:
2165794692
chapter in monograph
72

Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006) , s. 141-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52801
article
73

Author:
Title:
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 171-199 - Bibliogr.
Research program:
[6/KMae/1/2006/S/281]
Signature:
NP-1106/2/Magazyn
Nr:
2168326975
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy = The Impact of the Development Level and the Degree of Financial Sector Liberalisation on Investments and Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51167
article
75

Author:
Title:
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 135-149. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57)
Nr:
51849
article
76

Title:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005
Physical description:
70 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168218332
See related chapters
77

Author:
Title:
Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski
Source:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005, s. 5-13 - Bibliogr.
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168218572
chapter in book
See main document
78

Title:
Zrozumieć wzrost gospodarczy : analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy
Tłumaczenie:
Szarski Marcin
Redakcja:
Gnypowa Bogumiła
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
192 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-78-7
Nr:
2168220748
79

Author:
Title:
Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej
Source:
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA2005, s. 38-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1036/Magazyn
Nr:
2168282181
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne / red. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 9-25 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 12)
ISBN:
83-7171-850-0
Nr:
2166551580
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA2004, s. 126-164 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/2/Magazyn
Nr:
2168222428
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 1 (2004) , s. 32-50. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47)
Nr:
2168221146
article
83

Title:
Województwo Małopolskie 2003 : [raport]
Redakcja:
Bazydło Katarzyna
, Dobrzańska Joanna
, Domagała Maria
, Dyga Agnieszka
, Fela Wiesław
, Gleń Wojciech
, Handzlik Alina
, Hyży Andrzej
, Janczyk Beata
, Kilijański Maciej
, Knapczyk Paweł
, Król Marzena
, Laszczak Karolina
, Mikrut Katarzyna
, Młynarczyk Anna
, Nawrot Anna
, Nowicka Marzena
, Obtułowicz Patrycja
, Onyszko Wiesława
, Pater Czesław
, Piróg Sławomir
, Popik Piotr
, Sapeta Michał
, Słobodzian Agnieszka
, Strzelczyk Artur
, Styrna Dariusz
, Szczęch Anna
, Szlązak Małgorzata
, Szymacha Anna
, Szymański Jakub
, Tenczyński Marek
, Urbanowicz Joanna
, Zwierzyk Iwona
, Domański Bolesław
Kierownictwo:
Sepioł Janusz
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Physical description:
354 s.: il.
ISBN:
83-920645-7-7
Access mode:
Nr:
2168320157
84

Title:
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA2004, s. 6-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222420
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu = Economic Growth Factors in View of Conclusions Drawn on the Basis of New Growth Models
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004) , s. 11-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220914
article
86

Author:
Title:
Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 1 (2004) , s. 51-80. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47)
Nr:
2168221144
article
87

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 39-41. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218072
varia
See main document
88

Title:
Województwo Małopolskie 2002 : [raport]
Redakcja:
Bazydło Katarzyna
, Bożek Lucyna
, Dobrzańska Joanna
, Domagała Maria
, Dyga Agnieszka
, Fela Wiesław
, Fudalej Joanna
, Gleń Wojciech
, Gryszówka Dominika
, Handzlik Alina
, Hyży Andrzej
, Janczyk Beata
, Jarguz Katarzyna
, Kawa Szymon
, Kęsek Józefa
, Knapczyk Paweł
, Kołodziejczyk Anna
, Kwaśniewska Magdalena
, Mikrut Katarzyna
, Niedźwieńska Anna
, Nowicka Marzena
, Okońska Anetta
, Onyszko Wiesława
, Pajor Andrzej
, Pater Czesław
, Pochopień Piotr
, Rossmanith Agnieszka
, Sapeta Michał
, Schilbach Joanna
, Słobodzian Agnieszka
, Socha Małgorzata
, Strzelczyk Artur
, Styrna Dariusz
, Szczęch Anna
, Szlązak Małgorzata
, Szymacha Anna
, Szymański Jakub
, Turcza Piotr
, Urbanowicz Joanna
, Zwierzyk Iwona
, Domański Bolesław
Kierownictwo:
Sepioł Janusz
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Physical description:
323 s.: il.
ISBN:
83-916445-9-6
Access mode:
Nr:
2168320269
89

Author:
Title:
Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/374
Nr:
2168250690
doctoral dissertation
90

Author:
Brian Snowdon , Howard R. Vane
Title:
Rozmowy z wybitnymi ekonomistami = Conversations with Leading Economists
Redakcja przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2003
Physical description:
480 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-11-09566-3
Nr:
2168226990
monograph
91

Author:
Title:
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej = Financial Development and Economic Growth: Theoretical Approaches and Empirical Research Results. Implications for Economic Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230708
article
92

Author:
Title:
Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje : opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki
Publisher address:
Kraków : Warszawa: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
23 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168320305
report
93

Author:
Title:
Unia Europejska u progu rozszerzenia : prawo, instytucje, metodologia, polityka : materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2002
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 43)
Notes:
Aneks,
ISBN:
83-88934-22-8
Nr:
2168250240
monograph
94

Author:
Krzysztof Kaszuba , Paweł Kawa
Title:
Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 2002
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911496-4-1
Nr:
2168238696
monograph
95

Author:
Title:
Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji
Source:
Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość / red. nauk. Janusz Kaliński, Krzysztof Kaszuba - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2002, s. 399-414
ISBN:
83-88397-45-1
Nr:
2168251202
chapter in monograph
96

Title:
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami
Tłumaczenie:
Redakcja:
, Dunis Christian L.
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-15-9
Nr:
2166628968
97

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału = Taking Investment Decisions under Capital Rationing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231424
article
98

Author:
Title:
Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 180-190
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228782
chapter in conference materials
See main document
99

Author:
Krzysztof Kaszuba , Artur Chmaj , Paweł Kawa , Barbara Sieńko , Colin Hales
Title:
Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej
Publisher address:
Rzeszów: Małopolski Instytut Gospodarczy, 2000
Physical description:
158 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-911496-2-5
Nr:
2168250214
monograph
100

Title:
Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Publisher address:
Rzeszów: WSZ, 1999
Physical description:
94 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-1
Nr:
2168327753
monograph
101

Title:
Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 1998
Physical description:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 7)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-39-X
Nr:
2168242818
monograph
102

Author:
Title:
Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: "Text", 1998
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-860550-38-1
Nr:
2168238694
monograph
103

Author:
Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 148-155
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238654
chapter in conference materials
See main document
104

Author:
John B. Taylor
Title:
Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 4 (1998) , s. 77-79. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2
Tłumaczenie:
Nr:
2168251342
article
105

Author:
Alan S. Blinder
Title:
Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć?
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (1998) , s. 120-124. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2 - Bibliogr.
Tłumaczenie:
Nr:
2168251670
article
106

Author:
Title:
Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi = Evaluation of Chances and Risks Arising from the Integration of Poland with the European Communities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 501 (1997) , s. 87-92. - Summ.
Nr:
2168250266
article
107

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Title:
Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego
Source:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 211-218
Nr:
2168238242
chapter in conference materials
See main document
1
Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 3 (2020), s. 242-263. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
2
Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym / Paweł KAWA, Andrzej WOJTYNA, Jakub JANUS, Marek A. DĄBROWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21472-2 ; 978-83-01-21551-4
3
Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach / Paweł KAWA, Marta WAJDA-LICHY, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // Eastern European Economics. - vol. 58, iss. 6 (2020), s. 458-477. - Summ.. - Tytuł numeru: Economic Turmoil in Contemporary Europe. - Bibliogr. - ISSN 0012-8775
4
Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro / ed. Anna Visvizi, Anna Matysek-Jedrych, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska. - Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020. - (Europa Perspectives on the EU Single Market). - S. 33-56. - Bibliogr. - ISBN 978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3
5
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 553-562. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Wajda-Lichy_Kawa_Fijorek_Denkowska.pdf
6
Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji / Paweł KAWA // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 72-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
7
Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis? / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - vol. 6, nr 3 (2018), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1. - ISSN 2353-883X
8
Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe / Paweł KAWA // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 43-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
9
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - ISBN 978-83-63638-32-0
10
Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji / Paweł KAWA // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 25-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
11
Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego / Magdalena Barteczko, Paweł KAWA // W: Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - S. 7-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-32-0
12
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line] / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015. - nr 38. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/
13
Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego = The Role of Derivative Instruments in the Initiation of the Financial Crisis and Its Progress / Natalia Stępień, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line] / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 38 (2015), s. 28-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1133
14
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - ISBN 978-83-63638-11-5
15
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie / Paweł KAWA // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 81-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
16
Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń / Magdalena Mrozek, Paweł KAWA // W: Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - S. 15-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-11-5
17
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line] / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013. - nr 30. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/
18
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 11-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
19
Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy = Institutional Reforms in Financial Markets in Response to the Economic Crisis / Paweł KAWA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013), s. 15-29. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
20
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012. - nr 25. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/. - ISSN 1897-659X
21
Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012), s. 88-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=88&view=Fit. - ISSN 1897-659X
22
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 65-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
23
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
24
Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego / Paweł KAWA, Krzysztof MACIAK // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 80-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
25
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie / Paweł KAWA // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 80-103. - Bibliogr.
26
Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego / Paweł KAWA // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
27
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - ISBN 978-83-63638-00-9
28
The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth / Paweł KAWA // Ad Alta [on-line]. - Vol. 2, iss. 2 (2012), s. 41-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0202/papers/A_kawa.pdf. - ISSN 1804-7890
29
International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth = Međunarodna trgovina i financijska tržišta kao kanali zaraznog širenja krize na tržišta u nastajanju i njezine posljedice za gospodarski rast / Paweł KAWA // W: Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine = Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development : Proceedings of the International Conference, Zagreb, Croatia, 21st and 22nd November 2012 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - S. 347-358. - Summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-62-6
30
Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 72-86. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
31
Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego / Krzysztof Maciak, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i rachunkowość ; nr 9). - nr 23 (2011), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
32
Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu / Paweł KAWA // W: Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 163-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-41-9
33
Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych / Krzysztof Maciak, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 108-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
34
Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym / Paweł KAWA, Magdalena Łoboda // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 87-99. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
35
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 34-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
36
Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny / Paweł KAWA, Magdalena Mrozek // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 100-117. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
37
Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 88-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
38
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 3-37. - Bibliogr.
39
Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego / Magdalena Mrozek, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 118-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
40
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2011. - nr 18. - (Studia Magisterskie). - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/. - ISSN 1897-659X
41
Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy = The Effects of Financial Market Liberalization on Economic Growth Dynamics and an Economy's Crisis-Vulnerability / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 35 (2011), s. 85-96. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wsb_poznan_35_2011.pdf. - ISSN 1426-9724
42
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70). - nr 12 (2010), s. 67-79. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
43
Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa / Paweł KAWA, Włodzimierz Roszczynialski // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 233-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
44
Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego / Paweł KAWA, Lidia Matrac // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 203-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
45
Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79). - S. 79-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-72-3
46
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 66-96. - Bibliogr.
47
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - ISBN 978-83-60560-58-7
48
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów / Paweł KAWA // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 67-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
49
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - 214 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79). - ISBN 978-83-60560-72-3
50
Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych / Paweł KAWA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 123-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
51
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 192-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
52
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 53-88. - Bibliogr.
53
Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym / Bogumiła SZOPA, Marek A. DĄBROWSKI, Paweł KAWA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 153, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-432-4
54
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji / Paweł KAWA // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62). - S. 24-36. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-32-7
55
Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets / Paweł KAWA // W: Gospodarka społeczna w Europie / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2008. - (Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu). - S. 102-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925470-3-7
56
Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60). - nr 8 (2008), s. 60-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
57
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji / Paweł KAWA // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 154-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
58
Podstawy wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 61). - ISBN 978-83-60560-31-0
59
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62). - ISBN 978-83-60560-32-7
60
Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej / Paweł KAWA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 251-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
61
Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym / Paweł KAWA // W: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007. - S. 149-156. - ISBN 83-88397-36-2
62
Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2007. - (Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu). - S. 189-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925470-0-6
63
Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu / P. KAWA // W: Innowacje a konkurencyjność gospodarki / red. nauk. Marek Cisek. - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - (Monografie, ISSN 0860-2719 ; nr 82). - S. 40-47
64
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA, Jan KULTYS. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-339-6
65
Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie / red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek. - Instytut Wiedzy i Innowacji: Warszawa, 2007. - S. 16-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-05-0
66
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu = The Potential Impact of Economic Policy on Economic Growth in Light of "New" Growth Theories / Paweł KAWA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 9-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
67
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 125-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/141998108. - ISSN 1898-6447
68
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 189-217. - Bibliogr.
69
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu / Paweł KAWA // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-46-9
70
Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57). - nr 5 (2006), s. 7-20. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość. - ISSN 1897-659X
71
Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu / Paweł KAWA // W: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, 2006. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-81-0
72
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 701 (2006), s. 141-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319. - ISSN 0208-7944
73
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji / Paweł KAWA // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006]), s. 171-199. - Bibliogr.
74
Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy = The Impact of the Development Level and the Degree of Financial Sector Liberalisation on Investments and Economic Growth / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006), s. 89-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131765286. - ISSN 0208-7944
75
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57). - nr 5 (2006), s. 135-149. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
76
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - ISBN 83-88934-82-1
77
Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski / Paweł KAWA // W: Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - S. 5-13. - Bibliogr. - ISBN 83-88934-82-1
78
Zrozumieć wzrost gospodarczy : analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy / [red. Bogumiła Gnypowa ; przeł. Marcin Szarski, Paweł KAWA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 192 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - Seria Akademicka. - ISBN 83-89355-78-7
79
Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej / Paweł KAWA // W: Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2005), s. 38-73. - Bibliogr.
80
Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej / Paweł KAWA // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne / red. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 12). - S. 9-25. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-850-0
81
Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności / P. KAWA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 126-164. - Bibliogr.
82
Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47). - nr 1 (2004), s. 32-50. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
83
Województwo Małopolskie 2003 : [raport] / zespół red.: Katarzyna Bazydło, Joanna Dobrzańska, Maria Domagała, Agnieszka Dyga, Wiesław Fela, Wojciech Gleń, Alina Handzlik, Andrzej Hyży, Beata Janczyk, Maciej Kilijański, Paweł Knapczyk, Marzena Król, Karolina Laszczak, Dorota Leśniak, Katarzyna Mikrut, Anna Młynarczyk, Anna Nawrot, Marzena Nowicka, Patrycja Obtułowicz, Wiesława Onyszko, Czesław Pater, Sławomir Piróg, Piotr Popik, Michał Sapeta, Agnieszka Słobodzian, Artur Strzelczyk, Dariusz Styrna, Anna Szczęch, Małgorzata Szlązak, Anna Szymacha, Jakub Szymański, Marek Tenczyński, Joanna Urbanowicz, Iwona Zwierzyk, Paweł KAWA, Bolesław Domański ; kierownik zespołu: Janusz Sepioł. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 354 s. : il. - ISBN 83-920645-7-7. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202003.pdf
84
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania / P. KAWA, J. KULTYS // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 6-61. - Bibliogr.
85
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu = Economic Growth Factors in View of Conclusions Drawn on the Basis of New Growth Models / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004), s. 11-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
86
Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47). - nr 1 (2004), s. 51-80. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
87
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu / Paweł KAWA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 39-41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
88
Województwo Małopolskie 2002 : [raport] / zespół red.: Katarzyna Bazydło, Lucyna Bożek, Joanna Dobrzańska, Maria Domagała, Agnieszka Dyga, Wiesław Fela, Joanna Fudalej, Wojciech Gleń, Dominika Gryszówka, Alina Handzlik, Andrzej Hyży, Beata Janczyk, Katarzyna Jarguz, Szymon Kawa, Józefa Kęsek, Paweł Knapczyk, Anna Kołodziejczyk, Magdalena Kwaśniewska, Dorota Leśniak, Katarzyna Mikrut, Anna Niedźwieńska, Marzena Nowicka, Anetta Okońska, Wiesława Onyszko, Andrzej Pajor, Czesław Pater, Piotr Pochopień, Agnieszka Rossmanith, Michał Sapeta, Joanna Schilbach, Agnieszka Słobodzian, Małgorzata Socha, Artur Strzelczyk, Dariusz Styrna, Anna Szczęch, Małgorzata Szlązak, Anna Szymacha, Jakub Szymański, Piotr Turcza, Joanna Urbanowicz, Iwona Zwierzyk, Paweł KAWA, Bolesław Domański ; kierownik zespołu: Janusz Sepioł. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 323 s. : il. - ISBN 83-916445-9-6. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202002.pdf
89
Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej / Paweł KAWA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2003. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Rozmowy z wybitnymi ekonomistami = Conversations with Leading Economists / Brian Snowdon, Howard R. Vane ; przeł. Marek Andrzej DĄBROWSKI, Paweł KAWA, red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2003. - 480 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - ISBN 83-11-09566-3
91
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej = Financial Development and Economic Growth: Theoretical Approaches and Empirical Research Results. Implications for Economic Policy / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15273. - ISSN 0208-7944
92
Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje : opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki / Paweł KAWA. - Kraków : Warszawa: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 23 s. : il
93
Unia Europejska u progu rozszerzenia : prawo, instytucje, metodologia, polityka : materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego / Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2002. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 43). - ISBN 83-88934-22-8
94
Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera / Krzysztof Kaszuba, Paweł KAWA. - Rzeszów: Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 2002. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911496-4-1
95
Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji / Paweł KAWA // W: Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość / red. nauk. Janusz Kaliński, Krzysztof Kaszuba. - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2002. - S. 399-414. - ISBN 83-88397-45-1
96
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami / red. Christian L. Dunis ; przeł. Paweł KAWA ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 344 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-15-9
97
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału = Taking Investment Decisions under Capital Rationing / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12610. - ISSN 0208-7944
98
Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską / Paweł KAWA // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 180-190. - ISBN 83-88397-05-0
99
Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej / Krzysztof Kaszuba, Artur Chmaj, Paweł KAWA, Barbara Sieńko, Colin Hales. - Rzeszów: Małopolski Instytut Gospodarczy, 2000. - 158 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-911496-2-5
100
Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych / Paweł KAWA, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów: WSZ, 1999. - 94 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-1
101
Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / Paweł KAWA, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 1998. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 7). - ISBN 83-86050-39-X
102
Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską / Paweł KAWA. - Kraków: "Text", 1998. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 6). - ISBN 83-860550-38-1
103
Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu / Paweł KAWA // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 148-155. - ISBN 83-910502-0-3
104
Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii / John B. Taylor ; tł. Paweł KAWA // Gospodarka Narodowa. - nr 4 (1998), s. 77-79. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2. - ISSN 0867-0005
105
Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć? / Alan S. Blinder ; tł. Paweł KAWA // Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (1998), s. 120-124. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
106
Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi = Evaluation of Chances and Risks Arising from the Integration of Poland with the European Communities / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 501 (1997), s. 87-92. - Summ. - ISSN 0208-7944
107
Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego / Paweł KAWA // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 211-218
1
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test, "Eastern European Economics", vol. 58, iss. 3, s. 242-263.
2
Kawa P., Wojtyna A., Janus J., Dąbrowski M., (2020), Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 88 s.
3
Kawa P., Wajda-Lichy M., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach, "Eastern European Economics", vol. 58, iss. 6, s. 458-477.
4
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2020), Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership. [W:] Visvizi A., Matysek-Jedrych A., Mroczek-Dąbrowska K. (red.), Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 33-56.
5
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2018), Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 553-562.
6
Kawa P., (2018), Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 72-97.
7
Wajda-Lichy M., Kawa P., (2018), Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 6, nr 3, s. 11-27; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1
8
Kawa P., (2017), Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe. [W:] DĄBROWSKI , WOJTYNA A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-63.
9
Kawa P. (red.), (2016), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 102 s.
10
Kawa P., (2016), Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-46.
11
Barteczko M., Kawa P., (2016), Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 7-20.
12
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA [on-line], Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015. - nr 38
13
Stępień N., Kawa P., (2015), Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego, "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie" [on-line], nr 38, s. 28-43; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1133
14
Kawa P. (red.), (2014), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 214 s.
15
Kawa P., (2014), Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 81-102.
16
Mrozek M., Kawa P., (2014), Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń. [W:] Kawa P. (red.), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 15-30.
17
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA [on-line], Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013. - nr 30
18
Kawa P., (2013), Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-41.
19
Kawa P., (2013), Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 27, s. 15-29.
20
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012. - nr 25. - . - 1897-659X
21
Kawa P., (2012), Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 25, s. 88-98; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=88&view=Fit
22
Kawa P., (2012), Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65-93.
23
Kawa P., (2012), Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 25-35.
24
Kawa P., Maciak K., (2012), Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 80-99.
25
Kawa P., (2012), Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 80-103.
26
Kawa P., (2012), Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 59-79.
27
Kawa P. (red.), (2012), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 183 s.
28
Kawa P., (2012), The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth, "Ad Alta" [on-line], Vol. 2, iss. 2, s. 41-46; http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0202/papers/A_kawa.pdf
29
Kawa P., (2012), International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine, Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 347-358.
30
Kawa P., (2011), Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 72-86.
31
Maciak K., Kawa P., (2011), Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 23, s. 91-106.
32
Kawa P., (2011), Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 163-171.
33
Maciak K., Kawa P., (2011), Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 108-117.
34
Kawa P., Łoboda M., (2011), Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 87-99.
35
Kawa P., (2011), Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 34-66.
36
Kawa P., Mrozek M., (2011), Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 100-117.
37
Kawa P., (2011), Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 88-98.
38
Kawa P., (2011), Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 3-37.
39
Mrozek M., Kawa P., (2011), Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 118-126.
40
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA], (Studia Magisterskie) Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2011. - nr 18. - . - 1897-659X
41
Kawa P., (2011), Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 35, s. 85-96; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wsb_poznan_35_2011.pdf
42
Kawa P., (2010), Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 12, s. 67-79.
43
Kawa P., Roszczynialski W., (2010), Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 233-249.
44
Kawa P., Matrac L., (2010), Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-210.
45
Kawa P., (2010), Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego. [W:] Kawa P. (red.), Gospodarka w obliczu kryzysu: wybrane problemy, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 79-101.
46
Kawa P., (2010), Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 66-96.
47
Kawa P. (red.), (2010), Wybrane problemy i aspekty zarządzania: teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 272 s.
48
Kawa P., (2010), Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 67-95.
49
Kawa P., (2010), Gospodarka w obliczu kryzysu: wybrane problemy, Kawa P. (red. nauk.), Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 214 s.
50
Kawa P., (2009), Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 123-131.
51
Szopa B., Kawa P., (2009), Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-219.
52
Kawa P., (2009), Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 53-88.
53
Szopa B., Dąbrowski M., Kawa P., (2008), Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 153, [1] s.
54
Kawa P., (2008), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji. [W:] Kawa P. (red.), Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 24-36.
55
Kawa P., (2008), Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets. [W:] Pancer-Cybulska E. (red.), Gospodarka społeczna w Europie, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 102-110.
56
Kawa P., (2008), Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 60-72.
57
Kawa P., (2008), Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 154-183.
58
Kawa P., (2008), Podstawy wzrostu gospodarczego, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 108 s.
59
Kawa P. (red.), (2008), Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 183 s.
60
Kawa P., (2007), Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 251-262.
61
Kawa P., (2007), Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym. [W:] Kaszuba K., WYDYMUS S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 149-156.
62
Kawa P., (2007), Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego. [W:] Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 189-202.
63
Kawa P., (2007), Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu. [W:] Cisek M. (red.), Innowacje a konkurencyjność gospodarki (Monografie - Akademia Podlaska; nr 82), Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 40-47.
64
Szopa B., Kawa P., Kultys J., (2007), Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza: interakcje na przykładzie Polski, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 219 s.
65
Kawa P., (2007), Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. [W:] Piech K., Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji : Warszawa, s. 16-29.
66
Kawa P., (2007), Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 9-22.
67
Kawa P., (2007), Nowe modele wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 125-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/141998108
68
Szopa B., Kawa P., (2007), Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 189-217.
69
Kawa P., (2007), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu. [W:] Kopycińska D. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 7-17.
70
Kawa P., (2006), Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 7-20.
71
Kawa P., (2006), Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, s. 7-17.
72
Szopa B., Kawa P., (2006), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 141-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319
73
Kawa P., (2006]), Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2], s. 171-199.
74
Kawa P., (2006), Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 89-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/131765286
75
Kawa P., (2006), Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 135-149.
76
Kawa P. (red.), (2005), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej: europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 70 s.
77
Kawa P., (2005), Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski. [W:] Kawa P. (red.), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 5-13.
78
Gnypowa B. (red.), (2005), Zrozumieć wzrost gospodarczy: analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, Tł. Szarski M., Kawa P., Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 192 s.
79
Kawa P., (2005), Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów, s. 38-73.
80
Kawa P., (2005), Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej. [W:] Krajewski S., Kucharski L. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 9-25.
81
Kawa P., (2004), Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski, s. 126-164.
82
Kawa P., (2004), Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 1, s. 32-50.
83
Bazydło K., Dobrzańska J., Domagała M., Dyga A., Fela W., Gleń W., Handzlik A., Hyży A., Janczyk B., Kilijański M., Knapczyk P., Król M., Laszczak K., Leśniak D., Mikrut K., Młynarczyk A., Nawrot A., Nowicka M., Obtułowicz P., Onyszko W., Pater C., Piróg S., Popik P., Sapeta M., Słobodzian A., Strzelczyk A., Styrna D., Szczęch A., Szlązak M., Szymacha A., Szymański J., Tenczyński M., Urbanowicz J., Zwierzyk I., Kawa P., Domański B., Sepioł J. (red.), (2004), Województwo Małopolskie 2003: [raport], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 354 s.
84
Kawa P., Kultys J., (2004), Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 6-61.
85
Kawa P., (2004), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 11-30.
86
Kawa P., (2004), Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 1, s. 51-80.
87
Kawa P., (2004), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 39-41.
88
Bazydło K., Bożek L., Dobrzańska J., Domagała M., Dyga A., Fela W., Fudalej J., Gleń W., Gryszówka D., Handzlik A., Hyży A., Janczyk B., Jarguz K., Kawa S., Kęsek J., Knapczyk P., Kołodziejczyk A., Kwaśniewska M., Leśniak D., Mikrut K., Niedźwieńska A., Nowicka M., Okońska A., Onyszko W., Pajor A., Pater C., Pochopień P., Rossmanith A., Sapeta M., Schilbach J., Słobodzian A., Socha M., Strzelczyk A., Styrna D., Szczęch A., Szlązak M., Szymacha A., Szymański J., Turcza P., Urbanowicz J., Zwierzyk I., Kawa P., Domański B., Sepioł J. (red.), (2004), Województwo Małopolskie 2002: [raport], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 323 s.
89
Kawa P., (2003), Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej, Prom. Szopa B., Kraków : , 305 k.
90
Snowdon B., Vane H., (2003), Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Tł. Dąbrowski M., Kawa P., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 480 s.
91
Kawa P., (2002), Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/15273
92
Kawa P., (2002), Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje: opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Warszawa : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
93
Kawa P., (2002), Unia Europejska u progu rozszerzenia: prawo, instytucje, metodologia, polityka: materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 195 s.
94
Kaszuba K., Kawa P., (2002), Przewodnik po Unii Europejskiej: poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera, Rzeszów : Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 282 s.
95
Kawa P., (2002), Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji. [W:] Kaliński J., Kaszuba K. (red.), Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, s. 399-414.
96
Szopa A., Dunis C. (red.), (2001), Prognozowanie rynków finansowych: kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami, Tł. Kawa P., Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 344 s.
97
Kawa P., (2001), Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 93-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/12610
98
Kawa P., (2001), Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 180-190.
99
Kaszuba K., Chmaj A., Kawa P., Sieńko B., Hales C., (2000), Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej, Rzeszów : Małopolski Instytut Gospodarczy, 158 s.
100
Kawa P., Wydymus S., (1999), Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Rzeszów : WSZ, 94 s.
101
Kawa P., Wydymus S., (1998), Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 114, [1] s.
102
Kawa P., (1998), Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, Kraków : "Text", 102 s.
103
Kawa P., (1998), Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 148-155.
104
Taylor J., (1998), Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 77-79.
105
Blinder A., (1998), Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć?, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 120-124.
106
Kawa P., (1997), Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 87-92.
107
Kawa P., (1997), Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 211-218.
1
@article{UEK:2168341701,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Trade Openness and Financial Development in the New EU Member States : Evidence from a Granger Panel Bootstrap Causality Test",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 58, iss. 3",
pages = "242-263",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2019.1701498},
url = {},
}
2
@book{UEK:2168351598,
author = "Paweł Kawa and Andrzej Wojtyna and Jakub Janus and Marek A. Dąbrowski",
title = "Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21472-2 ; 978-83-01-21551-4",
}
3
@article{UEK:2168347104,
author = "Paweł Kawa and Marta Wajda-Lichy and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Do Finance and Trade Foster Economic Growth in the New EU Member States : Granger Panel Bootstrap Causality Approach",
journal = "Eastern European Economics",
number = "vol. 58, iss. 6",
pages = "458-477",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2020.1762497},
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168348278,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Trade and Financial Openness of the Polish Economy in the Context of Economic Growth - the Perspective of EU Membership",
booktitle = "Poland in the Single Market : Politics, Economics, the Euro",
pages = "33-56",
adress = "Abingdon, Oxon; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9780429285301-3},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-42-928530-1 ; 978-0-36-724982-3",
}
5
@inbook{UEK:2168324395,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa and Kamil Fijorek and Sabina Denkowska",
title = "Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for New EU Member States",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "553-562",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.56},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Wajda-Lichy_Kawa_Fijorek_Denkowska.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
6
@inbook{UEK:2168334497,
author = "Paweł Kawa",
title = "Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji",
booktitle = "Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?",
pages = "72-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20650-5",
}
7
@article{UEK:2168327475,
author = "Marta Wajda-Lichy and Paweł Kawa",
title = "Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 3",
pages = "11-27",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2018.060301},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1},
}
8
@inbook{UEK:2168321257,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "43-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
9
@book{UEK:2168309289,
title = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
10
@inbook{UEK:2168310871,
author = "Paweł Kawa",
title = "Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "25-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
11
@inbook{UEK:2168309291,
author = "Magdalena Barteczko and Paweł Kawa",
title = "Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego",
booktitle = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
12
@misc{UEK:2168304557,
title = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/},
}
13
@article{UEK:2168303681,
author = "Natalia Stępień and Paweł Kawa",
title = "Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego",
journal = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "38",
pages = "28-43",
year = "2015",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1133},
}
14
@book{UEK:2168295733,
title = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
15
@inbook{UEK:2168282139,
author = "Paweł Kawa",
title = "Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "81-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
16
@inbook{UEK:2168295743,
author = "Magdalena Mrozek and Paweł Kawa",
title = "Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń",
booktitle = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
pages = "15-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
17
@misc{UEK:2168291449,
title = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
year = "2013",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/},
}
18
@inbook{UEK:2168251594,
author = "Paweł Kawa",
title = "Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "11-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
19
@article{UEK:2168292869,
author = "Paweł Kawa",
title = "Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku",
number = "t. 27",
pages = "15-29",
adress = "",
year = "2013",
}
20
@misc{UEK:2168283283,
title = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
year = "2012",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/},
}
21
@article{UEK:2168283329,
author = "Paweł Kawa",
title = "Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "25",
pages = "88-98",
year = "2012",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=88&view=Fit},
}
22
@inbook{UEK:2168225568,
author = "Paweł Kawa",
title = "Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "65-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
23
@article{UEK:2168235050,
author = "Paweł Kawa",
title = "Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "25-35",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168245816,
author = "Paweł Kawa and Krzysztof Maciak",
title = "Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "80-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
25
@unpublished{UEK:2168273498,
author = "Paweł Kawa",
title = "Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "80-103",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168245672,
author = "Paweł Kawa",
title = "Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "59-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
27
@book{UEK:2168245652,
title = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
28
@article{UEK:2168305739,
author = "Paweł Kawa",
title = "The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth",
journal = "Ad Alta",
number = "Vol. 2, iss. 2",
pages = "41-46",
year = "2012",
url = {http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0202/papers/A_kawa.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168257614,
author = "Paweł Kawa",
title = "International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth",
booktitle = "Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine",
pages = "347-358",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2012",
isbn = "978-953-6025-62-6",
}
30
@article{UEK:2168228506,
author = "Paweł Kawa",
title = "Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "72-86",
year = "2011",
issn = "",
}
31
@article{UEK:2168228326,
author = "Krzysztof Maciak and Paweł Kawa",
title = "Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "23",
pages = "91-106",
year = "2011",
issn = "",
}
32
@inbook{UEK:2168230318,
author = "Paweł Kawa",
title = "Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu",
booktitle = "Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "163-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-41-9",
}
33
@article{UEK:2168228630,
author = "Krzysztof Maciak and Paweł Kawa",
title = "Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "108-117",
year = "2011",
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168228512,
author = "Paweł Kawa and Magdalena Łoboda",
title = "Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "87-99",
year = "2011",
issn = "",
}
35
@inbook{UEK:2166237212,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "34-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1936-6",
}
36
@article{UEK:2168228516,
author = "Paweł Kawa and Magdalena Mrozek",
title = "Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "100-117",
year = "2011",
issn = "",
}
37
@article{UEK:2168228400,
author = "Paweł Kawa",
title = "Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "88-98",
year = "2011",
issn = "",
}
38
@unpublished{UEK:2168256858,
author = "Paweł Kawa",
title = "Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "3-37",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168228632,
author = "Magdalena Mrozek and Paweł Kawa",
title = "Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "118-126",
year = "2011",
issn = "",
}
40
@misc{UEK:2168228492,
title = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2011",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/},
issn = "",
}
41
@article{UEK:2168316081,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "35",
pages = "85-96",
year = "2011",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wsb_poznan_35_2011.pdf},
}
42
@article{UEK:51413,
author = "Paweł Kawa",
title = "Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "12",
pages = "67-79",
adress = "",
year = "2010",
issn = "",
}
43
@inbook{UEK:2165609794,
author = "Paweł Kawa and Włodzimierz Roszczynialski",
title = "Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "233-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
44
@inbook{UEK:2166537347,
author = "Paweł Kawa and Lidia Matrac",
title = "Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "203-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
45
@inbook{UEK:2168225556,
author = "Paweł Kawa",
title = "Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy",
pages = "79-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-72-3",
}
46
@unpublished{UEK:2168267422,
author = "Paweł Kawa",
title = "Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "66-96",
year = "2010",
}
47
@book{UEK:51689,
title = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
48
@inbook{UEK:2164861355,
author = "Paweł Kawa",
title = "Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "67-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
49
@book{UEK:2168225550,
author = "Paweł Kawa",
title = "Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-72-3",
}
50
@inbook{UEK:2165615321,
author = "Paweł Kawa",
title = "Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
51
@inbook{UEK:2164997852,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa",
title = "Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "192-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
52
@unpublished{UEK:2168219854,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "53-88",
year = "2009",
}
53
@book{UEK:2165964605,
author = "Bogumiła Szopa and Marek A. Dąbrowski and Paweł Kawa",
title = "Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-432-4",
}
54
@inbook{UEK:2165640011,
author = "Paweł Kawa",
title = "Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw",
pages = "24-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-32-7",
}
55
@inbook{UEK:2166156805,
author = "Paweł Kawa",
title = "Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets",
booktitle = "Gospodarka społeczna w Europie",
pages = "102-110",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-925470-3-7",
}
56
@article{UEK:51536,
author = "Paweł Kawa",
title = "Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "60-72",
adress = "",
year = "2008",
issn = "",
}
57
@inbook{UEK:2165789918,
author = "Paweł Kawa",
title = "Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "154-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
58
@book{UEK:2166156526,
author = "Paweł Kawa",
title = "Podstawy wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-31-0",
}
59
@book{UEK:51876,
title = "Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-32-7",
}
60
@inbook{UEK:2165776090,
author = "Paweł Kawa",
title = "Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "251-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
61
@inbook{UEK:2166155383,
author = "Paweł Kawa",
title = "Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym",
booktitle = "Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "149-156",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2007",
isbn = "83-88397-36-2",
}
62
@inbook{UEK:2166155778,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku",
pages = "189-202",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-925470-0-6",
}
63
@inbook{UEK:2166157098,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu",
booktitle = "Innowacje a konkurencyjność gospodarki",
pages = "40-47",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Podlaskiej",
year = "2007",
issn = "0860-2719",
}
64
@book{UEK:51952,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa and Jan Kultys",
title = "Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-339-6",
}
65
@inbook{UEK:2166195553,
author = "Paweł Kawa",
title = "Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie",
pages = "16-29",
adress = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
publisher = "Warszawa",
year = "2007",
isbn = "978-83-60653-05-0",
}
66
@article{UEK:51697,
author = "Paweł Kawa",
title = "Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "9-22",
year = "2007",
}
67
@article{UEK:50846,
author = "Paweł Kawa",
title = "Nowe modele wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "125-139",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/141998108},
}
68
@unpublished{UEK:2168225288,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa",
title = "Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "189-217",
year = "2007",
}
69
@inbook{UEK:2168254114,
author = "Paweł Kawa",
title = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-46-9",
}
70
@article{UEK:51850,
author = "Paweł Kawa",
title = "Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "7-20",
adress = "",
year = "2006",
issn = "",
}
71
@inbook{UEK:2165794692,
author = "Paweł Kawa",
title = "Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu",
booktitle = "Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk",
year = "2006",
isbn = "83-60065-81-0",
}
72
@article{UEK:52801,
author = "Bogumiła Szopa and Paweł Kawa",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "141-159",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319},
}
73
@unpublished{UEK:2168326975,
author = "Paweł Kawa",
title = "Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2]",
pages = "171-199",
year = "2006",
}
74
@article{UEK:51167,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "89-104",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131765286},
}
75
@article{UEK:51849,
author = "Paweł Kawa",
title = "Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "135-149",
year = "2006",
issn = "",
}
76
@book{UEK:2168218332,
title = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
77
@inbook{UEK:2168218572,
author = "Paweł Kawa",
title = "Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski",
booktitle = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
pages = "5-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
78
@book{UEK:2168220748,
title = "Zrozumieć wzrost gospodarczy : analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-78-7",
}
79
@unpublished{UEK:2168282181,
author = "Paweł Kawa",
title = "Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej",
booktitle = "Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów",
pages = "38-73",
year = "2005",
}
80
@inbook{UEK:2166551580,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne",
pages = "9-25",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7171-850-0",
}
81
@unpublished{UEK:2168222428,
author = "Paweł Kawa",
title = "Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski ",
pages = "126-164",
year = "2004",
}
82
@article{UEK:2168221146,
author = "Paweł Kawa",
title = "Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "1",
pages = "32-50",
adress = "",
year = "2004",
issn = "",
}
83
@misc{UEK:2168320157,
title = "Województwo Małopolskie 2003 : [raport]",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2004",
url = {https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202003.pdf},
isbn = "83-920645-7-7",
}
84
@unpublished{UEK:2168222420,
author = "Paweł Kawa and Jan Kultys",
title = "Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów ",
pages = "6-61",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:2168220914,
author = "Paweł Kawa",
title = "Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "11-30",
year = "2004",
}
86
@article{UEK:2168221144,
author = "Paweł Kawa",
title = "Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "1",
pages = "51-80",
adress = "",
year = "2004",
issn = "",
}
87
@misc{UEK:2168218072,
author = "Paweł Kawa",
title = "Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "39-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
88
@misc{UEK:2168320269,
title = "Województwo Małopolskie 2002 : [raport]",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2004",
url = {https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202002.pdf},
isbn = "83-916445-9-6",
}
89
@unpublished{UEK:2168250690,
author = "Paweł Kawa",
title = "Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
90
@book{UEK:2168226990,
author = "Brian Snowdon and Howard R. Vane",
title = "Rozmowy z wybitnymi ekonomistami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Bellona",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-11-09566-3",
}
91
@article{UEK:2168230708,
author = "Paweł Kawa",
title = "Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "129-140",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15273},
}
92
@misc{UEK:2168320305,
author = "Paweł Kawa",
title = "Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje : opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki",
adress = "Kraków : Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
url = {},
}
93
@book{UEK:2168250240,
author = "Paweł Kawa",
title = "Unia Europejska u progu rozszerzenia : prawo, instytucje, metodologia, polityka : materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88934-22-8",
}
94
@book{UEK:2168238696,
author = "Krzysztof Kaszuba and Paweł Kawa",
title = "Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego",
year = "2002",
isbn = "83-911496-4-1",
}
95
@inbook{UEK:2168251202,
author = "Paweł Kawa",
title = "Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji",
booktitle = "Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość",
pages = "399-414",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie",
year = "2002",
isbn = "83-88397-45-1",
}
96
@book{UEK:2166628968,
title = "Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-15-9",
}
97
@article{UEK:2168231424,
author = "Paweł Kawa",
title = "Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "93-108",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12610},
}
98
@inbook{UEK:2168228782,
author = "Paweł Kawa",
title = "Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "180-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
99
@book{UEK:2168250214,
author = "Krzysztof Kaszuba and Artur Chmaj and Paweł Kawa and Barbara Sieńko and Colin Hales",
title = "Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Małopolski Instytut Gospodarczy",
year = "2000",
isbn = "83-911496-2-5",
}
100
@book{UEK:2168327753,
author = "Paweł Kawa and Stanisław Wydymus",
title = "Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych",
adress = "Rzeszów",
publisher = "WSZ",
year = "1999",
isbn = "83-88397-00-1",
}
101
@book{UEK:2168242818,
author = "Paweł Kawa and Stanisław Wydymus",
title = "Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-86050-39-X",
}
102
@book{UEK:2168238694,
author = "Paweł Kawa",
title = "Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Text",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-860550-38-1",
}
103
@inbook{UEK:2168238654,
author = "Paweł Kawa",
title = "Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "148-155",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
104
@article{UEK:2168251342,
author = "John B. Taylor",
title = "Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "4",
pages = "77-79",
year = "1998",
}
105
@article{UEK:2168251670,
author = "Alan S. Blinder",
title = "Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć?",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6",
pages = "120-124",
year = "1998",
}
106
@article{UEK:2168250266,
author = "Paweł Kawa",
title = "Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "87-92",
year = "1997",
}
107
@inbook{UEK:2168238242,
author = "Paweł Kawa",
title = "Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1",
pages = "211-218",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID