Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 72-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Nr:
2168334497
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 553-562. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management and Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324395
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - vol. 6, nr 3 (2018) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327475
article
See main document
4

Author:
Title:
Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 43-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Nr:
2168321257
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Barteczko Magdalena , Kawa Paweł
Title:
Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego
Source:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016, s. 7-20 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309291
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309289
monograph
See related chapters
7

Author:
Title:
Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 25-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310871
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Stępień Natalia , Kawa Paweł
Title:
Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego = The Role of Derivative Instruments in the Initiation of the Financial Crisis and Its Progress
Source:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 38 (2015) , s. 28-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303681
article
See main document
9

Title:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 38
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015
Notes:
Streszcz. w języku pol. i ang. przy artykułach., Bibliogr. przy artykułach.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168304557
journal / series editorial
See related chapters
10

Author:
Mrozek Magdalena , Kawa Paweł
Title:
Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń
Source:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014, s. 15-30 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295743
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 81-102 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282139
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295733
monograph
See related chapters
13

Author:
Title:
Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy = Institutional Reforms in Financial Markets in Response to the Economic Crisis
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013) , s. 15-29. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168292869
article
14

Title:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 30
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013
Notes:
[odczyt: 22.04.2015], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168291449
journal / series editorial
15

Author:
Title:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 11-41 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251594
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Conference:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development", Zagrzeb, Chorwacja, od 2012-11-21 do 2012-11-22
Title:
International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth = Međunarodna trgovina i financijska tržišta kao kanali zaraznog širenja krize na tržišta u nastajanju i njezine posljedice za gospodarski rast
Source:
Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine = Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development : Proceedings of the International Conference, Zagreb, Croatia, 21st and 22nd November 2012 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 347-358. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-62-6
Nr:
2168257614
chapter in conference materials
17

Author:
Kawa Paweł , Maciak Krzysztof
Title:
Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego
Source:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 80-99 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245816
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego
Source:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 59-79 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245672
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012) , s. 88-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168283329
article
See main document
20

Author:
Title:
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235050
article
See main document
21

Title:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245652
monograph
See related chapters
22

Title:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Number:
nr 25
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012
Physical description:
185 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168283283
journal / series editorial
See related chapters
23

Author:
Title:
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 80-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273498
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth
Source:
Ad Alta. - Vol. 2, iss. 2 (2012) , s. 41-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168305739
article
25

Author:
Title:
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 65-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225568
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 3-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256858
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Maciak Krzysztof , Kawa Paweł
Title:
Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 108-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228630
article
28

Author:
Kawa Paweł , Łoboda Magdalena
Title:
Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 87-99 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228512
article
See main document
29

Author:
Title:
Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 72-86 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228506
article
See main document
30

Author:
Conference:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski", Kraków, Polska, od 2011-11-07 do 2011-11-07
Title:
Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu
Source:
Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 163-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-41-9
Nr:
2168230318
chapter in conference materials
See main document
31

Author:
Mrozek Magdalena , Kawa Paweł
Title:
Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 118-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228632
article
32

Author:
Maciak Krzysztof , Kawa Paweł
Title:
Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 23 (2011) , s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 9)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228326
article
33

Author:
Title:
Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy = The Effects of Financial Market Liberalization on Economic Growth Dynamics and an Economy's Crisis-Vulnerability
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 35 (2011) , s. 85-96. - Tytuł numeru: Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316081
article
34

Author:
Kawa Paweł , Mrozek Magdalena
Title:
Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 100-117 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228516
article
See main document
35

Author:
Title:
Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 88-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228400
article
36

Title:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Number:
nr 18
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2011
Physical description:
225 s.: il.; 23 cm
Series:
(Studia Magisterskie)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168228492
journal / series editorial
See related chapters
37

Author:
Title:
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 34-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166237212
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 67-79. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Ministerial journal list:
b
Nr:
51413
article
39

Author:
Title:
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010
Physical description:
214 s.; 24 cm.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60560-72-3
Nr:
2168225550
monograph
See related chapters
40

Author:
Title:
Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego
Source:
Gospodarka w obliczu kryzysu / red. naukowa Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 79-101 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79)
ISBN:
978-83-60560-72-3
Nr:
2168225556
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 67-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164861355
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Kawa Paweł , Roszczynialski Włodzimierz
Title:
Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 233-249 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609794
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Kawa Paweł , Matrac Lidia
Title:
Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 203-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537347
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 66-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267422
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
51689
monograph
See related chapters
46

Title:
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 192-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997852
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 123-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615321
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA2009, s. 53-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1313/1/Magazyn
Nr:
2168219854
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets
Source:
Gospodarka społeczna w Europie / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2008, s. 102-110 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-925470-3-7
Nr:
2166156805
chapter in monograph
50

Title:
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60560-32-7
Nr:
51876
monograph
See related chapters
51

Author:
Title:
Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 60-72. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60)
Nr:
51536
article
52

Author:
Title:
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji
Source:
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008, s. 24-36. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62)
ISBN:
978-83-60560-32-7
Nr:
2165640011
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
153, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-432-4
Nr:
2165964605
monograph
54

Author:
Title:
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 154-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165789918
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Podstawy wzrostu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 61)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60560-31-0
Nr:
2166156526
monograph
56

Author:
Title:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007, s. 7-17 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-46-9
Nr:
2168254114
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu
Source:
Innowacje a konkurencyjność gospodarki / red. nauk. Marek Cisek - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007, s. 40-47
Series:
(Monografie - Akademia Podlaska ; nr 82)
Nr:
2166157098
chapter in monograph
58

Title:
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2007, s. 189-217 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225288
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 251-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165776090
chapter in conference materials
See main document
60

Author:
Title:
Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego
Source:
Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie / red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek - Instytut Wiedzy i Innowacji: Warszawa, 2007, s. 16-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-05-0
Nr:
2166195553
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 125-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50846
article
See main document
62

Title:
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-339-6
Nr:
51952
monograph
63

Author:
Title:
Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego
Source:
Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa, 2007, s. 189-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-925470-0-6
Nr:
2166155778
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu = The Potential Impact of Economic Policy on Economic Growth in Light of "New" Growth Theories
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51697
article
65

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym
Source:
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, s. 149-156
ISBN:
83-88397-36-2
Nr:
2166155383
chapter in conference materials
See main document
66

Author:
Title:
Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy = The Impact of the Development Level and the Degree of Financial Sector Liberalisation on Investments and Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 89-104. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51167
article
See main document
67

Author:
Title:
Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 7-20. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57)
Nr:
51850
article
68

Author:
Title:
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 5 (2006) , s. 135-149. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57)
Nr:
51849
article
69

Author:
Title:
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 171-199 - Bibliogr.
Research program:
[6/KMae/1/2006/S/281]
Signature:
NP-1106/2/Magazyn
Nr:
2168326975
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006) , s. 141-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52801
article
See main document
71

Author:
Title:
Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu
Source:
Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, 2006, s. 7-17 - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-81-0
Nr:
2165794692
chapter in monograph
72

Author:
Title:
Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej
Source:
Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA2005, s. 38-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1036/Magazyn
Nr:
2168282181
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski
Source:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005, s. 5-13 - Bibliogr.
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168218572
chapter in book
See main document
74

Author:
Title:
Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne / red. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 9-25 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 12)
ISBN:
83-7171-850-0
Nr:
2166551580
chapter in monograph
75

Title:
Zrozumieć wzrost gospodarczy : analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy
Przedmowa:
Cotis Jean-Philippe
Tłumacz:
Szarski Marcin
Redaktor:
Gnypowa Bogumiła
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
192 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-78-7
Nr:
2168220748
monograph
76

Title:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005
Physical description:
70 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168218332
book
See related chapters
77

Title:
Województwo Małopolskie 2002 : [raport]
Redaktor:
Bazydło Katarzyna
, Bożek Lucyna
, Dobrzańska Joanna
, Domagała Maria
, Dyga Agnieszka
, Fela Wiesław
, Fudalej Joanna
, Gleń Wojciech
, Gryszówka Dominika
, Handzlik Alina
, Hyży Andrzej
, Janczyk Beata
, Jarguz Katarzyna
, Kawa Szymon
, Kęsek Józefa
, Knapczyk Paweł
, Kołodziejczyk Anna
, Kwaśniewska Magdalena
, Mikrut Katarzyna
, Niedźwieńska Anna
, Nowicka Marzena
, Okońska Anetta
, Onyszko Wiesława
, Pajor Andrzej
, Pater Czesław
, Pochopień Piotr
, Rossmanith Agnieszka
, Sapeta Michał
, Schilbach Joanna
, Słobodzian Agnieszka
, Socha Małgorzata
, Strzelczyk Artur
, Styrna Dariusz
, Szczęch Anna
, Szlązak Małgorzata
, Szymacha Anna
, Szymański Jakub
, Turcza Piotr
, Urbanowicz Joanna
, Zwierzyk Iwona
, Domański Bolesław
Kierownik zespołu:
Sepioł Janusz
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Physical description:
323 s.: il.
ISBN:
83-916445-9-6
Access mode:
Nr:
2168320269
report
78

Author:
Title:
Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 1 (2004) , s. 51-80. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47)
Nr:
2168221144
article
79

Title:
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA2004, s. 6-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/1/Magazyn
Nr:
2168222420
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu = Economic Growth Factors in View of Conclusions Drawn on the Basis of New Growth Models
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004) , s. 11-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220914
article
81

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 39-41. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218072
varia
See main document
82

Author:
Title:
Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 1 (2004) , s. 32-50. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47)
Nr:
2168221146
article
83

Author:
Title:
Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności
Source:
Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA2004, s. 126-164 - Bibliogr.
Signature:
NP-988/2/Magazyn
Nr:
2168222428
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Województwo Małopolskie 2003 : [raport]
Redaktor:
Bazydło Katarzyna
, Dobrzańska Joanna
, Domagała Maria
, Dyga Agnieszka
, Fela Wiesław
, Gleń Wojciech
, Handzlik Alina
, Hyży Andrzej
, Janczyk Beata
, Kilijański Maciej
, Knapczyk Paweł
, Król Marzena
, Laszczak Karolina
, Mikrut Katarzyna
, Młynarczyk Anna
, Nawrot Anna
, Nowicka Marzena
, Obtułowicz Patrycja
, Onyszko Wiesława
, Pater Czesław
, Piróg Sławomir
, Popik Piotr
, Sapeta Michał
, Słobodzian Agnieszka
, Strzelczyk Artur
, Styrna Dariusz
, Szczęch Anna
, Szlązak Małgorzata
, Szymacha Anna
, Szymański Jakub
, Tenczyński Marek
, Urbanowicz Joanna
, Zwierzyk Iwona
, Domański Bolesław
Kierownik zespołu:
Sepioł Janusz
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Physical description:
354 s.: il.
ISBN:
83-920645-7-7
Access mode:
Nr:
2168320157
report
85

Author:
Snowdon Brian , Vane Howard R.
Title:
Rozmowy z wybitnymi ekonomistami
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2003
Physical description:
480 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-11-09566-3
Nr:
2168226990
monograph
86

Author:
Title:
Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/374
Nr:
2168250690
doctoral dissertation
87

Author:
Title:
Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje : opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki
Publisher address:
Kraków : Warszawa: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
23 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168320305
report
88

Author:
Title:
Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji
Source:
Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość / red. nauk. Janusz Kaliński, Krzysztof Kaszuba - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2002, s. 399-414
ISBN:
83-88397-45-1
Nr:
2168251202
chapter in monograph
89

Author:
Title:
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej = Financial Development and Economic Growth: Theoretical Approaches and Empirical Research Results. Implications for Economic Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230708
article
See main document
90

Author:
Title:
Unia Europejska u progu rozszerzenia : prawo, instytucje, metodologia, polityka : materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2002
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 43)
Notes:
Aneks,
ISBN:
83-88934-22-8
Nr:
2168250240
monograph
91

Author:
Kaszuba Krzysztof , Kawa Paweł
Title:
Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 2002
Physical description:
282 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911496-4-1
Nr:
2168238696
monograph
92

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału = Taking Investment Decisions under Capital Rationing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231424
article
See main document
93

Title:
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami
Tłumacz:
Redaktor serii:
Redaktor:
Dunis Christian L.
Publisher address:
Kraków: Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
ISBN:
83-88597-15-9
Nr:
2166628968
monograph
94

Author:
Title:
Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 180-190
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228782
chapter in conference materials
See main document
95

Author:
Kaszuba Krzysztof , Chmaj Artur , Kawa Paweł , Sieńko Barbara , Hales Colin
Title:
Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej
Publisher address:
Rzeszów: Małopolski Instytut Gospodarczy, 2000
Physical description:
158 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-911496-2-5
Nr:
2168250214
monograph
96

Title:
Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych
Publisher address:
Rzeszów: WSZ, 1999
Physical description:
94 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-1
Nr:
2168327753
monograph
97

Title:
Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 1998
Physical description:
114, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 7)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-39-X
Nr:
2168242818
monograph
98

Author:
Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 148-155
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238654
chapter in conference materials
See main document
99

Author:
Taylor John B.
Title:
Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 4 (1998) , s. 77-79. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2
Tłumacz:
Nr:
2168251342
article
100

Author:
Blinder Alan S.
Title:
Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć?
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (1998) , s. 120-124. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2 - Bibliogr.
Tłumacz:
Nr:
2168251670
article
101

Author:
Title:
Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: "Text", 1998
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-860550-38-1
Nr:
2168238694
monograph
102

Author:
Title:
Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi = Evaluation of Chances and Risks Arising from the Integration of Poland with the European Communities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 87-92. - Summ.
Nr:
2168250266
article
See main document
103

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Title:
Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego
Source:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 211-218
Nr:
2168238242
chapter in conference materials
See main document
1
Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji / Paweł KAWA // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 72-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
2
Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA, Kamil FIJOREK, Sabina DENKOWSKA // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 553-562. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Wajda-Lichy_Kawa_Fijorek_Denkowska.pdf
3
Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis? / Marta WAJDA-LICHY, Paweł KAWA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Marek A. DĄBROWSKI. - vol. 6, nr 3 (2018), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1. - ISSN 2353-883X
4
Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe / Paweł KAWA // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 43-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
5
Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego / Magdalena Barteczko, Paweł KAWA // W: Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - S. 7-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-32-0
6
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2016. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie). - ISBN 978-83-63638-32-0
7
Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji / Paweł KAWA // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 25-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
8
Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego = The Role of Derivative Instruments in the Initiation of the Financial Crisis and Its Progress / Natalia Stępień, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line] / red. nauk. Paweł KAWA. - Dane tekstowe (plik pdf). - nr 38 (2015), s. 28-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1133. - ISSN 1897-659X
9
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line] / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015. - nr 38. - Streszcz. w języku pol. i ang. przy artykułach. - Bibliogr. przy artykułach. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/. - ISSN 1897-659X
10
Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń / Magdalena Mrozek, Paweł KAWA // W: Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - S. 15-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-11-5
11
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie / Paweł KAWA // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 81-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
12
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - ISBN 978-83-63638-11-5
13
Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy = Institutional Reforms in Financial Markets in Response to the Economic Crisis / Paweł KAWA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 27 (2013), s. 15-29. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System finansowy - aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
14
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line] / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013. - nr 30. - [odczyt: 22.04.2015]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/. - ISSN 1897-659X
15
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 11-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
16
International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth = Međunarodna trgovina i financijska tržišta kao kanali zaraznog širenja krize na tržišta u nastajanju i njezine posljedice za gospodarski rast / Paweł KAWA // W: Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine = Trade Perspectives 2012. Trade in the Context of Sustainable Development : Proceedings of the International Conference, Zagreb, Croatia, 21st and 22nd November 2012 / ed. by: Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Dane tekstowe (plik pdf). - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - S. 347-358. - Summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielskim i chorwackim. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-62-6
17
Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego / Paweł KAWA, Krzysztof MACIAK // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 80-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
18
Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego / Paweł KAWA // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
19
Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012), s. 88-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=88&view=Fit. - ISSN 1897-659X
20
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - ISBN 978-83-63638-00-9
22
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012. - nr 25. - 185 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031. - ISSN 1897-659X
23
Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie / Paweł KAWA // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 80-103. - Bibliogr.
24
The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth / Paweł KAWA // Ad Alta [on-line]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Vol. 2, iss. 2 (2012), s. 41-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0202/papers/A_kawa.pdf. - ISSN 1804-7890
25
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 65-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
26
Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 3-37. - Bibliogr.
27
Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych / Krzysztof Maciak, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 108-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
28
Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym / Paweł KAWA, Magdalena Łoboda // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 87-99. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
29
Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 72-86. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
30
Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu / Paweł KAWA // W: Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 163-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-41-9
31
Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego / Magdalena Mrozek, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 118-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
32
Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego / Krzysztof Maciak, Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i rachunkowość ; nr 9). - nr 23 (2011), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
33
Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy = The Effects of Financial Market Liberalization on Economic Growth Dynamics and an Economy's Crisis-Vulnerability / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - nr 35 (2011), s. 85-96. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wsb_poznan_35_2011.pdf. - ISSN 1426-9724
34
Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny / Paweł KAWA, Magdalena Mrozek // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 100-117. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
35
Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 88-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
36
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2011. - nr 18. - 225 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy ref. - (Studia Magisterskie). - ISSN 1897-659X
37
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 34-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
38
Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70). - nr 12 (2010), s. 67-79. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
39
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - 214 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79). - ISBN 978-83-60560-72-3
40
Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79). - S. 79-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-72-3
41
Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów / Paweł KAWA // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 67-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
42
Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa / Paweł KAWA, Włodzimierz Roszczynialski // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 233-249. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
43
Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego / Paweł KAWA, Lidia Matrac // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 203-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
44
Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 66-96. - Bibliogr.
45
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - ISBN 978-83-60560-58-7
46
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 192-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
47
Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych / Paweł KAWA // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 123-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
48
Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju / Paweł KAWA // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 53-88. - Bibliogr.
49
Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets / Paweł KAWA // W: Gospodarka społeczna w Europie / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2008. - (Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu). - S. 102-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925470-3-7
50
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62). - ISBN 978-83-60560-32-7
51
Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60). - nr 8 (2008), s. 60-72. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
52
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji / Paweł KAWA // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62). - S. 24-36. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-32-7
53
Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym / Bogumiła SZOPA, Marek A. DĄBROWSKI, Paweł KAWA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 153, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-432-4
54
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji / Paweł KAWA // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 154-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
55
Podstawy wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 61). - ISBN 978-83-60560-31-0
56
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu / Paweł KAWA // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-46-9
57
Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu / P. KAWA // W: Innowacje a konkurencyjność gospodarki / red. nauk. Marek Cisek. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - (Monografie, ISSN 0860-2719 ; nr 82). - S. 40-47
58
Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 189-217. - Bibliogr.
59
Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej / Paweł KAWA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 251-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
60
Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie / red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek. - Instytut Wiedzy i Innowacji : Warszawa, 2007. - S. 16-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-05-0
61
Nowe modele wzrostu gospodarczego = New Economic Growth Models / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 125-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=141998108. - ISSN 1898-6447
62
Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA, Jan KULTYS. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-339-6
63
Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego / Paweł KAWA // W: Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku / red. nauk. Grażyna Wrzeszcz-Kamińska. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2007. - (Monografie - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu). - S. 189-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925470-0-6
64
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu = The Potential Impact of Economic Policy on Economic Growth in Light of "New" Growth Theories / Paweł KAWA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 9-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
65
Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym / Paweł KAWA // W: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007. - S. 149-156. - ISBN 83-88397-36-2
66
Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy = The Impact of the Development Level and the Degree of Financial Sector Liberalisation on Investments and Economic Growth / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 89-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131765286. - ISSN 0208-7944
67
Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57). - nr 5 (2006), s. 7-20. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość. - ISSN 1897-659X
68
Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 57). - nr 5 (2006), s. 135-149. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
69
Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji / Paweł KAWA // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006]), s. 171-199. - Bibliogr.
70
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze = The Level of Socio-economic Development in Poland - a Comparative Study / Bogumiła SZOPA, Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006), s. 141-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=123012319. - ISSN 0208-7944
71
Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu / Paweł KAWA // W: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, 2006. - S. 7-17. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-81-0
72
Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej / Paweł KAWA // W: Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów / kierownik projektu: Bogumiła SZOPA. - (2005), s. 38-73. - Bibliogr.
73
Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski / Paweł KAWA // W: Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - S. 5-13. - Bibliogr. - ISBN 83-88934-82-1
74
Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej / Paweł KAWA // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne / red. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 12). - S. 9-25. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-850-0
75
Zrozumieć wzrost gospodarczy : analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy / przedm. Jean-Philippe Cotis ; [red. Bogumiła Gnypowa ; przeł. Marcin Szarski, Paweł KAWA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 192 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 83-89355-78-7
76
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - ISBN 83-88934-82-1
77
Województwo Małopolskie 2002 : [raport] / zespół red.: Katarzyna Bazydło, Lucyna Bożek, Joanna Dobrzańska, Maria Domagała, Agnieszka Dyga, Wiesław Fela, Joanna Fudalej, Wojciech Gleń, Dominika Gryszówka, Alina Handzlik, Andrzej Hyży, Beata Janczyk, Katarzyna Jarguz, Szymon Kawa, Józefa Kęsek, Paweł Knapczyk, Anna Kołodziejczyk, Magdalena Kwaśniewska, Dorota Leśniak, Katarzyna Mikrut, Anna Niedźwieńska, Marzena Nowicka, Anetta Okońska, Wiesława Onyszko, Andrzej Pajor, Czesław Pater, Piotr Pochopień, Agnieszka Rossmanith, Michał Sapeta, Joanna Schilbach, Agnieszka Słobodzian, Małgorzata Socha, Artur Strzelczyk, Dariusz Styrna, Anna Szczęch, Małgorzata Szlązak, Anna Szymacha, Jakub Szymański, Piotr Turcza, Joanna Urbanowicz, Iwona Zwierzyk, Paweł KAWA, Bolesław Domański ; kierownik zespołu: Janusz Sepioł. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 323 s. : il. - ISBN 83-916445-9-6. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202002.pdf
78
Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47). - nr 1 (2004), s. 51-80. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
79
Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania / P. KAWA, J. KULTYS // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 6-61. - Bibliogr.
80
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu = Economic Growth Factors in View of Conclusions Drawn on the Basis of New Growth Models / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004), s. 11-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
81
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu / Paweł KAWA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 39-41. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
82
Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej / Paweł KAWA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 47). - nr 1 (2004), s. 32-50. - Tytuł numeru: Zarządzanie i marketing. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
83
Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności / P. KAWA // W: Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski / kierownik tematu - Bogumiła SZOPA. - (2004), s. 126-164. - Bibliogr.
84
Województwo Małopolskie 2003 : [raport] / zespół red.: Katarzyna Bazydło, Joanna Dobrzańska, Maria Domagała, Agnieszka Dyga, Wiesław Fela, Wojciech Gleń, Alina Handzlik, Andrzej Hyży, Beata Janczyk, Maciej Kilijański, Paweł Knapczyk, Marzena Król, Karolina Laszczak, Dorota Leśniak, Katarzyna Mikrut, Anna Młynarczyk, Anna Nawrot, Marzena Nowicka, Patrycja Obtułowicz, Wiesława Onyszko, Czesław Pater, Sławomir Piróg, Piotr Popik, Michał Sapeta, Agnieszka Słobodzian, Artur Strzelczyk, Dariusz Styrna, Anna Szczęch, Małgorzata Szlązak, Anna Szymacha, Jakub Szymański, Marek Tenczyński, Joanna Urbanowicz, Iwona Zwierzyk, Paweł KAWA, Bolesław Domański ; kierownik zespołu: Janusz Sepioł. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 354 s. : il. - ISBN 83-920645-7-7. - Pełny tekst: https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Wojew%C3%B3dztwo%20Ma%C5%82opolskie%202003.pdf
85
Rozmowy z wybitnymi ekonomistami / Brian Snowdon, Howard R. Vane ; [przeł. Marek Andrzej DĄBROWSKI, Paweł KAWA, red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2003. - 480 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - ISBN 83-11-09566-3
86
Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej / Paweł KAWA ; Promotor: Bogumiła SZOPA. - Kraków, 2003. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje : opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki / Paweł KAWA. - Kraków : Warszawa : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 23 s. : il
88
Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji / Paweł KAWA // W: Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość / red. nauk. Janusz Kaliński, Krzysztof Kaszuba. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, 2002. - S. 399-414. - ISBN 83-88397-45-1
89
Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej = Financial Development and Economic Growth: Theoretical Approaches and Empirical Research Results. Implications for Economic Policy / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15273. - ISSN 0208-7944
90
Unia Europejska u progu rozszerzenia : prawo, instytucje, metodologia, polityka : materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego / Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2002. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 43). - ISBN 83-88934-22-8
91
Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera / Krzysztof Kaszuba, Paweł KAWA. - Rzeszów : Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 2002. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911496-4-1
92
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału = Taking Investment Decisions under Capital Rationing / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12610. - ISSN 0208-7944
93
Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami / red. Christian L. Dunis ; przeł. Paweł KAWA ; [red. serii Andrzej SZOPA]. - Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 2001. - 344 s. : il. ; 24 cm. - (Finanse i Inwestycje). - ISBN 83-88597-15-9
94
Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską / Paweł KAWA // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 180-190. - ISBN 83-88397-05-0
95
Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej / Krzysztof Kaszuba, Artur Chmaj, Paweł KAWA, Barbara Sieńko, Colin Hales. - Rzeszów : Małopolski Instytut Gospodarczy, 2000. - 158 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-911496-2-5
96
Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych / Paweł KAWA, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów : WSZ, 1999. - 94 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-1
97
Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / Paweł KAWA, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 1998. - 114, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 7). - ISBN 83-86050-39-X
98
Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu / Paweł KAWA // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1998. - S. 148-155. - ISBN 83-910502-0-3
99
Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii / John B. Taylor ; tł. Paweł KAWA // Gospodarka Narodowa. - nr 4 (1998), s. 77-79. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2. - ISSN 0867-0005
100
Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć? / Alan S. Blinder ; tł. Paweł KAWA // Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (1998), s. 120-124. - Tłum. z: American Economic Review; May 1997, no 2. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
101
Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską / Paweł KAWA. - Kraków : "Text", 1998. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 6). - ISBN 83-860550-38-1
102
Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi = Evaluation of Chances and Risks Arising from the Integration of Poland with the European Communities / Paweł KAWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 87-92. - Summ. - ISSN 0208-7944
103
Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego / Paweł KAWA // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1997. - S. 211-218
1
Kawa P., (2018), Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 72-97.
2
Wajda-Lichy M., Kawa P., Fijorek K., Denkowska S., (2018), Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 553-562.
3
Wajda-Lichy M., Kawa P., (2018), Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 6, nr 3, s. 11-27; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/download/382/pdf_1
4
Kawa P., (2017), Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-63.
5
Barteczko M., Kawa P., (2016), Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 7-20.
6
Kawa P. (red.), (2016), Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 102 s.
7
Kawa P., (2016), Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-46.
8
Stępień N., Kawa P., (2015), Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego, "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie" [on-line], nr 38, s. 28-43; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1133
9
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA [on-line], Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015. - nr 38. - . - Bibliogr. przy artykułach. - 1897-659X
10
Mrozek M., Kawa P., (2014), Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń. [W:] Kawa P. (red.), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 15-30.
11
Kawa P., (2014), Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 81-102.
12
Kawa P. (red.), (2014), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 214 s.
13
Kawa P., (2013), Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 27, s. 15-29.
14
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA [on-line], Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2013. - nr 30. - . - 1897-659X
15
Kawa P., (2013), Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-41.
16
Kawa P., (2012), International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine, Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 347-358.
17
Kawa P., Maciak K., (2012), Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 80-99.
18
Kawa P., (2012), Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 59-79.
19
Kawa P., (2012), Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 25, s. 88-98; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=88&view=Fit
20
Kawa P., (2012), Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 25-35.
21
Kawa P. (red.), (2012), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 183 s.
22
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA Kraków : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012. - nr 25. - 185 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 1897-659X
23
Kawa P., (2012), Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 80-103.
24
Kawa P., (2012), The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth, "Ad Alta" [on-line], Vol. 2, iss. 2, s. 41-46; http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0202/papers/A_kawa.pdf
25
Kawa P., (2012), Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 65-93.
26
Kawa P., (2011), Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 3-37.
27
Maciak K., Kawa P., (2011), Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 108-117.
28
Kawa P., Łoboda M., (2011), Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 87-99.
29
Kawa P., (2011), Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 72-86.
30
Kawa P., (2011), Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 163-171.
31
Mrozek M., Kawa P., (2011), Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 118-126.
32
Maciak K., Kawa P., (2011), Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 23, s. 91-106.
33
Kawa P., (2011), Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 35, s. 85-96; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_wsb_poznan_35_2011.pdf
34
Kawa P., Mrozek M., (2011), Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 100-117.
35
Kawa P., (2011), Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 88-98.
36
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA], (Studia Magisterskie) Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2011. - nr 18. - 225 s.: il.; 23 cm. - Bibliogr. przy ref. - 1897-659X
37
Kawa P., (2011), Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 34-66.
38
Kawa P., (2010), Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 12, s. 67-79.
39
Kawa P., (2010), Gospodarka w obliczu kryzysu: wybrane problemy, Kawa P. (red. nauk.), Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 214 s.
40
Kawa P., (2010), Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego. [W:] Kawa P. (red.), Gospodarka w obliczu kryzysu: wybrane problemy, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 79-101.
41
Kawa P., (2010), Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 67-95.
42
Kawa P., Roszczynialski W., (2010), Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 233-249.
43
Kawa P., Matrac L., (2010), Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-210.
44
Kawa P., (2010), Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 66-96.
45
Kawa P. (red.), (2010), Wybrane problemy i aspekty zarządzania: teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 272 s.
46
Szopa B., Kawa P., (2009), Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-219.
47
Kawa P., (2009), Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 123-131.
48
Kawa P., (2009), Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 53-88.
49
Kawa P., (2008), Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets. [W:] Pancer-Cybulska E. (red.), Gospodarka społeczna w Europie, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 102-110.
50
Kawa P. (red.), (2008), Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 183 s.
51
Kawa P., (2008), Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 60-72.
52
Kawa P., (2008), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji. [W:] Kawa P. (red.), Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 24-36.
53
Szopa B., Dąbrowski M., Kawa P., (2008), Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 153, [1] s.
54
Kawa P., (2008), Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 154-183.
55
Kawa P., (2008), Podstawy wzrostu gospodarczego, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 108 s.
56
Kawa P., (2007), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu. [W:] Kopycińska D. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 7-17.
57
Kawa P., (2007), Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu. [W:] Cisek M. (red.), Innowacje a konkurencyjność gospodarki (Monografie - Akademia Podlaska; nr 82), Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 40-47.
58
Szopa B., Kawa P., (2007), Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 189-217.
59
Kawa P., (2007), Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 251-262.
60
Kawa P., (2007), Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. [W:] Piech K., Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji : Warszawa, s. 16-29.
61
Kawa P., (2007), Nowe modele wzrostu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 125-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/141998108
62
Szopa B., Kawa P., Kultys J., (2007), Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza: interakcje na przykładzie Polski, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 219 s.
63
Kawa P., (2007), Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego. [W:] Wrzeszcz-Kamińska G. (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 189-202.
64
Kawa P., (2007), Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 9-22.
65
Kawa P., (2007), Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 149-156.
66
Kawa P., (2006), Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 89-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/131765286
67
Kawa P., (2006), Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 7-20.
68
Kawa P., (2006), Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 5, s. 135-149.
69
Kawa P., (2006]), Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2], s. 171-199.
70
Szopa B., Kawa P., (2006), Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 141-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012319
71
Kawa P., (2006), Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, s. 7-17.
72
Kawa P., (2005), Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów, s. 38-73.
73
Kawa P., (2005), Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski. [W:] Kawa P. (red.), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 5-13.
74
Kawa P., (2005), Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej. [W:] Krajewski S., Kucharski L. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9-25.
75
Cotis J., Gnypowa B. (red.), (2005), Zrozumieć wzrost gospodarczy: analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 192 s.
76
Kawa P. (red.), (2005), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej: europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 70 s.
77
Bazydło K., Bożek L., Dobrzańska J., Domagała M., Dyga A., Fela W., Fudalej J., Gleń W., Gryszówka D., Handzlik A., Hyży A., Janczyk B., Jarguz K., Kawa S., Kęsek J., Knapczyk P., Kołodziejczyk A., Kwaśniewska M., Leśniak D., Mikrut K., Niedźwieńska A., Nowicka M., Okońska A., Onyszko W., Pajor A., Pater C., Pochopień P., Rossmanith A., Sapeta M., Schilbach J., Słobodzian A., Socha M., Strzelczyk A., Styrna D., Szczęch A., Szlązak M., Szymacha A., Szymański J., Turcza P., Urbanowicz J., Zwierzyk I., Kawa P., Domański B., Sepioł J. (red.), (2004), Województwo Małopolskie 2002: [raport], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 323 s.
78
Kawa P., (2004), Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 1, s. 51-80.
79
Kawa P., Kultys J., (2004), Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów, s. 6-61.
80
Kawa P., (2004), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 11-30.
81
Kawa P., (2004), Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 39-41.
82
Kawa P., (2004), Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 1, s. 32-50.
83
Kawa P., (2004), Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski, s. 126-164.
84
Bazydło K., Dobrzańska J., Domagała M., Dyga A., Fela W., Gleń W., Handzlik A., Hyży A., Janczyk B., Kilijański M., Knapczyk P., Król M., Laszczak K., Leśniak D., Mikrut K., Młynarczyk A., Nawrot A., Nowicka M., Obtułowicz P., Onyszko W., Pater C., Piróg S., Popik P., Sapeta M., Słobodzian A., Strzelczyk A., Styrna D., Szczęch A., Szlązak M., Szymacha A., Szymański J., Tenczyński M., Urbanowicz J., Zwierzyk I., Kawa P., Domański B., Sepioł J. (red.), (2004), Województwo Małopolskie 2003: [raport], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 354 s.
85
Snowdon B., Vane H., (2003), Rozmowy z wybitnymi ekonomistami,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 480 s.
86
Kawa P., (2003), Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej, Prom. Szopa B., Kraków : , 305 k.
87
Kawa P., (2002), Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje: opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki, Kraków : Warszawa : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
88
Kawa P., (2002), Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji. [W:] Kaliński J., Kaszuba K. (red.), Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, s. 399-414.
89
Kawa P., (2002), Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/15273
90
Kawa P., (2002), Unia Europejska u progu rozszerzenia: prawo, instytucje, metodologia, polityka: materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 195 s.
91
Kaszuba K., Kawa P., (2002), Przewodnik po Unii Europejskiej: poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera, Rzeszów : Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 282 s.
92
Kawa P., (2001), Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 93-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/12610
93
Szopa A., Dunis C. (red.), (2001), Prognozowanie rynków finansowych: kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami, Tł. Kawa P., Kraków : Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna, 344 s.
94
Kawa P., (2001), Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 180-190.
95
Kaszuba K., Chmaj A., Kawa P., Sieńko B., Hales C., (2000), Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej, Rzeszów : Małopolski Instytut Gospodarczy, 158 s.
96
Kawa P., Wydymus S., (1999), Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Rzeszów : WSZ, 94 s.
97
Kawa P., Wydymus S., (1998), Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 114, [1] s.
98
Kawa P., (1998), Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 148-155.
99
Taylor J., (1998), Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 77-79.
100
Blinder A., (1998), Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć?, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 120-124.
101
Kawa P., (1998), Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, Kraków : "Text", 102 s.
102
Kawa P., (1997), Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 87-92.
103
Kawa P., (1997), Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 211-218.
1
@inbook{UEK:2168334497,
author = "Kawa Paweł",
title = "Charakter zależności między rozwojem rynków finansowych a wzrostem gospodarczym w kontekście hipotezy sekularnej stagnacji",
booktitle = "Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?",
pages = "72-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20650-5",
}
2
@inbook{UEK:2168324395,
author = "Wajda-Lichy Marta and Kawa Paweł and Fijorek Kamil and Denkowska Sabina",
title = "Trade Openness and Financial Development : Granger Causality Analysis for new EU Member States",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "553-562",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
3
@article{UEK:2168327475,
author = "Wajda-Lichy Marta and Kawa Paweł",
title = "Trade-Finance Nexus : Was it Distorted in the Aftermath of the Global Financial Crisis?",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 6, 3",
pages = "11-27",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168321257,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ otwartości rynków finansowych na podatność gospodarek na zjawiska kryzysowe",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "43-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
5
@inbook{UEK:2168309291,
author = "Barteczko Magdalena and Kawa Paweł",
title = "Shadow banking jako nowy system na rynkach finansowych - kontekst kryzysu finansowego",
booktitle = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
6
@book{UEK:2168309289,
title = "Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-32-0",
}
7
@inbook{UEK:2168310871,
author = "Kawa Paweł",
title = "Pułapka średniego poziomu rozwoju w kontekście hipotezy konwergencji",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "25-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
8
@article{UEK:2168303681,
author = "Stępień Natalia and Kawa Paweł",
title = "Rola instrumentów pochodnych w wywołaniu i przebiegu kryzysu finansowego",
journal = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "38",
pages = "28-43",
year = "2015",
}
9
@misc{UEK:2168304557,
title = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
year = "2015",
}
10
@inbook{UEK:2168295743,
author = "Mrozek Magdalena and Kawa Paweł",
title = "Asymetria informacji jako wymiar niesprawności rynków finansowych i determinanta zaburzeń",
booktitle = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
pages = "15-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
11
@inbook{UEK:2168282139,
author = "Kawa Paweł",
title = "Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "81-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
12
@book{UEK:2168295733,
title = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
13
@article{UEK:2168292869,
author = "Kawa Paweł",
title = "Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku",
number = "t. 27",
pages = "15-29",
adress = "",
year = "2013",
}
14
@misc{UEK:2168291449,
title = "Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168251594,
author = "Kawa Paweł",
title = "Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "11-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
16
@inbook{UEK:2168257614,
author = "Kawa Paweł",
title = "International Trade and Financial Markets as Channels of Contagion Spreading Crisis to Emerging Markets and Its Consequences for Sustainability of Economic Growth",
booktitle = "Perspektive trgovine 2012. Trgovina u kontekstu održivog razvoja : Zbornik međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 21. i 22. studeni 2012. godine",
pages = "347-358",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2012",
isbn = "978-953-6025-62-6",
}
17
@inbook{UEK:2168245816,
author = "Kawa Paweł and Maciak Krzysztof",
title = "Działania banków centralnych w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "80-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
18
@inbook{UEK:2168245672,
author = "Kawa Paweł",
title = "Dylematy wokół liberalizacji rynków finansowych z uwzględnieniem doświadczeń obecnego kryzysu finansowego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "59-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
19
@article{UEK:2168283329,
author = "Kawa Paweł",
title = "Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "25",
pages = "88-98",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168235050,
author = "Kawa Paweł",
title = "Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "25-35",
year = "2012",
}
21
@book{UEK:2168245652,
title = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
22
@misc{UEK:2168283283,
title = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168273498,
author = "Kawa Paweł",
title = "Konsolidacja reform instytucjonalnych na rynkach finansowych i ich prowzrostowe efekty w obliczu ożywienia po kryzysie",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "80-103",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168305739,
author = "Kawa Paweł",
title = "The Impact of Financial Crisis and Institutional Reforms Deployed in Response to the Crisis on Economic Growth",
journal = "Ad Alta",
number = "Vol. 2, iss. 2",
pages = "41-46",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168225568,
author = "Kawa Paweł",
title = "Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "65-93",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
26
@unpublished{UEK:2168256858,
author = "Kawa Paweł",
title = "Zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na obecny kryzys i ich skutki dla długookresowego wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "3-37",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168228630,
author = "Maciak Krzysztof and Kawa Paweł",
title = "Zarządzanie standardowymi i niestarndardowymi narzędziami antykryzysowej polityki monetarnej : przykład Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "108-117",
year = "2011",
issn = "",
}
28
@article{UEK:2168228512,
author = "Kawa Paweł and Łoboda Magdalena",
title = "Polityka prorozwojowa Unii Europejskiej jako odzwierciedlenie roli innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "87-99",
year = "2011",
issn = "",
}
29
@article{UEK:2168228506,
author = "Kawa Paweł",
title = "Kanały, mechanizmy i skala oddziaływania polityki podatkowej na przebieg procesów wzrostu gospodarczego w świetle wyników badań empirycznych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "72-86",
year = "2011",
issn = "",
}
30
@inbook{UEK:2168230318,
author = "Kawa Paweł",
title = "Handel zagraniczny i rynki finansowe jako kanały transmisji impulsów kryzysowych w kontekście hipotezy decouplingu",
booktitle = "Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "163-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-41-9",
}
31
@article{UEK:2168228632,
author = "Mrozek Magdalena and Kawa Paweł",
title = "Znaczenie zasad ładu korporacyjnego w kontekście przyczyn kryzysu finansowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "118-126",
year = "2011",
issn = "",
}
32
@article{UEK:2168228326,
author = "Maciak Krzysztof and Kawa Paweł",
title = "Przyczyny, mechanizm i skutki obecnego kryzysu finansowego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "23",
pages = "91-106",
year = "2011",
issn = "",
}
33
@article{UEK:2168316081,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ liberalizacji rynków finansowych na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz podatność gospodarki na kryzysy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "35",
pages = "85-96",
year = "2011",
}
34
@article{UEK:2168228516,
author = "Kawa Paweł and Mrozek Magdalena",
title = "Światowy kryzys finansowy u progu XXI w. i jego konsekwencje dla emerging markets - przypadek Argentyny",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "100-117",
year = "2011",
issn = "",
}
35
@article{UEK:2168228400,
author = "Kawa Paweł",
title = "Przyczyny i mechanizm transmisji zaburzeń na rynkach finansowych - doświadczenia obecnego kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "88-98",
year = "2011",
issn = "",
}
36
@misc{UEK:2168228492,
title = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2011",
issn = "",
}
37
@inbook{UEK:2166237212,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "34-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1936-6",
}
38
@article{UEK:51413,
author = "Kawa Paweł",
title = "Determinanty inwestycji jako przedmiot oddziaływania polityki banku centralnego",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "12",
pages = "67-79",
adress = "",
year = "2010",
issn = "",
}
39
@book{UEK:2168225550,
author = "Kawa Paweł",
title = "Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-72-3",
}
40
@inbook{UEK:2168225556,
author = "Kawa Paweł",
title = "Problem redukcji długu publicznego w warunkach kryzysu w świetle refleksji nad modelami wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Gospodarka w obliczu kryzysu",
pages = "79-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-72-3",
}
41
@inbook{UEK:2164861355,
author = "Kawa Paweł",
title = "Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "67-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
42
@inbook{UEK:2165609794,
author = "Kawa Paweł and Roszczynialski Włodzimierz",
title = "Ocena wielokryterialna projektów jako podstawa strategicznych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "233-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
43
@inbook{UEK:2166537347,
author = "Kawa Paweł and Matrac Lidia",
title = "Ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynkach światowych - przejaw konkurencyjności rynkowej czy nieuczciwych praktyk? Przykład rynku tekstylno-odzieżowego",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "203-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
44
@unpublished{UEK:2168267422,
author = "Kawa Paweł",
title = "Działania antykryzysowe i ich konsekwencje dla długookresowego wzrostu gospodarczego w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "66-96",
year = "2010",
}
45
@book{UEK:51689,
title = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
46
@inbook{UEK:2164997852,
author = "Szopa Bogumiła and Kawa Paweł",
title = "Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "192-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
47
@inbook{UEK:2165615321,
author = "Kawa Paweł",
title = "Płace, produktywność, ceny - wzajemne interakcje i oddziaływania w polskiej gospodarce w świetle porównań międzynarodowych",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
48
@unpublished{UEK:2168219854,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ zaburzeń na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "53-88",
year = "2009",
}
49
@inbook{UEK:2166156805,
author = "Kawa Paweł",
title = "Dysproporcje dochodowe w Europie na tle innych regionów emerging markets",
booktitle = "Gospodarka społeczna w Europie",
pages = "102-110",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-925470-3-7",
}
50
@book{UEK:51876,
title = "Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-32-7",
}
51
@article{UEK:51536,
author = "Kawa Paweł",
title = "Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "60-72",
adress = "",
year = "2008",
issn = "",
}
52
@inbook{UEK:2165640011,
author = "Kawa Paweł",
title = "Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w warunkach asymetrii informacji",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw",
pages = "24-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-32-7",
}
53
@book{UEK:2165964605,
author = "Szopa Bogumiła and Dąbrowski Marek A. and Kawa Paweł",
title = "Rola europejskiej integracji gospodarczej w kształtowaniu dochodu na poziomie makro- i mikro- ekonomicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-432-4",
}
54
@inbook{UEK:2165789918,
author = "Kawa Paweł",
title = "Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "154-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
55
@book{UEK:2166156526,
author = "Kawa Paweł",
title = "Podstawy wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-31-0",
}
56
@inbook{UEK:2168254114,
author = "Kawa Paweł",
title = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-46-9",
}
57
@inbook{UEK:2166157098,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wiedza i innowacje a wzrost gospodarczy - ujęcie nowych teorii wzrostu",
booktitle = "Innowacje a konkurencyjność gospodarki",
pages = "40-47",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Podlaskiej",
year = "2007",
issn = "0860-2719",
}
58
@unpublished{UEK:2168225288,
author = "Szopa Bogumiła and Kawa Paweł",
title = "Struktura dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "189-217",
year = "2007",
}
59
@inbook{UEK:2165776090,
author = "Kawa Paweł",
title = "Konwergencja czy dywergencja? Polska na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "251-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
60
@inbook{UEK:2166195553,
author = "Kawa Paweł",
title = "Rola wiedzy i innowacji w stymulowaniu wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie",
pages = "16-29",
adress = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
publisher = "Warszawa",
year = "2007",
isbn = "978-83-60653-05-0",
}
61
@article{UEK:50846,
author = "Kawa Paweł",
title = "Nowe modele wzrostu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "125-139",
year = "2007",
}
62
@book{UEK:51952,
author = "Szopa Bogumiła and Kawa Paweł and Kultys Jan",
title = "Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza : interakcje na przykładzie Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-339-6",
}
63
@inbook{UEK:2166155778,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ państwa na przebieg procesów wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Społeczeństwo i gospodarka w Europie w XXI wieku",
pages = "189-202",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-925470-0-6",
}
64
@article{UEK:51697,
author = "Kawa Paweł",
title = "Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "9-22",
year = "2007",
}
65
@inbook{UEK:2166155383,
author = "Kawa Paweł",
title = "Zróżnicowanie poziomu dochodu w rozszerzonej Unii Europejskiej w przekroju krajowym i regionalnym",
booktitle = "Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "149-156",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2007",
isbn = "83-88397-36-2",
}
66
@article{UEK:51167,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ poziomu rozwoju i stopnia liberalizacji sektora finansowego na inwestycje i wzrost gospodarczy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "89-104",
year = "2006",
}
67
@article{UEK:51850,
author = "Kawa Paweł",
title = "Sektor bankowy w województwie małopolskim : stan obecny i tendencje rozwojowe",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "7-20",
adress = "",
year = "2006",
issn = "",
}
68
@article{UEK:51849,
author = "Kawa Paweł",
title = "Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle nowych teorii wzrostu",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "5",
pages = "135-149",
year = "2006",
issn = "",
}
69
@unpublished{UEK:2168326975,
author = "Kawa Paweł",
title = "Znaczenie rynków finansowych w procesie wzrostu gospodarczego i konwergencji",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2]",
pages = "171-199",
year = "2006",
}
70
@article{UEK:52801,
author = "Szopa Bogumiła and Kawa Paweł",
title = "Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski : studium porównawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "141-159",
year = "2006",
}
71
@inbook{UEK:2165794692,
author = "Kawa Paweł",
title = "Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu",
booktitle = "Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach",
pages = "7-17",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk",
year = "2006",
isbn = "83-60065-81-0",
}
72
@unpublished{UEK:2168282181,
author = "Kawa Paweł",
title = "Mechanizm i uwarunkowania procesów konwergencji : ujęcie teoretyczne i doświadczenia krajów członkowskich Unii Eurpoejskiej",
booktitle = "Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej w zakresie poziomu i struktury dochodów",
pages = "38-73",
year = "2005",
}
73
@inbook{UEK:2168218572,
author = "Kawa Paweł",
title = "Rozszerzenie UE a spójność społeczno-gospodarcza : wnioski dla Polski",
booktitle = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
pages = "5-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
74
@inbook{UEK:2166551580,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wzrost gospodarczy na gruncie modeli wzrostu endogenicznego - ujęcie teoretyczne i wnioski dla polityki gospodarczej",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne",
pages = "9-25",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7171-850-0",
}
75
@book{UEK:2168220748,
title = "Zrozumieć wzrost gospodarczy : analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy",
editor = Gnypowa Bogumiła,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-78-7",
}
76
@book{UEK:2168218332,
title = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
editor = Kawa Paweł,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
77
@misc{UEK:2168320269,
title = "Województwo Małopolskie 2002 : [raport]",
editor = Bazydło Katarzyna,
editor = Bożek Lucyna,
editor = Dobrzańska Joanna,
editor = Domagała Maria,
editor = Dyga Agnieszka,
editor = Fela Wiesław,
editor = Fudalej Joanna,
editor = Gleń Wojciech,
editor = Gryszówka Dominika,
editor = Handzlik Alina,
editor = Hyży Andrzej,
editor = Janczyk Beata,
editor = Jarguz Katarzyna,
editor = Kawa Szymon,
editor = Kęsek Józefa,
editor = Knapczyk Paweł,
editor = Kołodziejczyk Anna,
editor = Kwaśniewska Magdalena,
editor = Leśniak Dorota,
editor = Mikrut Katarzyna,
editor = Niedźwieńska Anna,
editor = Nowicka Marzena,
editor = Okońska Anetta,
editor = Onyszko Wiesława,
editor = Pajor Andrzej,
editor = Pater Czesław,
editor = Pochopień Piotr,
editor = Rossmanith Agnieszka,
editor = Sapeta Michał,
editor = Schilbach Joanna,
editor = Słobodzian Agnieszka,
editor = Socha Małgorzata,
editor = Strzelczyk Artur,
editor = Styrna Dariusz,
editor = Szczęch Anna,
editor = Szlązak Małgorzata,
editor = Szymacha Anna,
editor = Szymański Jakub,
editor = Turcza Piotr,
editor = Urbanowicz Joanna,
editor = Zwierzyk Iwona,
editor = Kawa Paweł,
editor = Domański Bolesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2004",
isbn = "83-916445-9-6",
}
78
@article{UEK:2168221144,
author = "Kawa Paweł",
title = "Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "1",
pages = "51-80",
adress = "",
year = "2004",
issn = "",
}
79
@unpublished{UEK:2168222420,
author = "Kawa Paweł and Kultys Jan",
title = "Wzrost gospodarczy i jego uwarunkowania",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 1, Teoretyczne aspekty analizowanych problemów",
pages = "6-61",
year = "2004",
}
80
@article{UEK:2168220914,
author = "Kawa Paweł",
title = "Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "11-30",
year = "2004",
}
81
@misc{UEK:2168218072,
author = "Kawa Paweł",
title = "Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu : rola polityki ekonomicznej w stymulowaniu wzrostu",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "39-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
82
@article{UEK:2168221146,
author = "Kawa Paweł",
title = "Wpływ polityki podatkowej na inwestycje : analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych rekomendacje dla polityki gospodarczej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "1",
pages = "32-50",
adress = "",
year = "2004",
issn = "",
}
83
@unpublished{UEK:2168222428,
author = "Kawa Paweł",
title = "Przebieg procesów wzrostu gospodarczego w kontekście kształtowania się inwestycji i oszczędności",
booktitle = "Wzrost gospodarczy oszczędności rozpiętości dochodowe : teoria a polska rzeczywistość. Cz. 2, Dynamika gospodarcza, oszczędności, relacje dochodowe na przykładzie Polski",
pages = "126-164",
year = "2004",
}
84
@misc{UEK:2168320157,
title = "Województwo Małopolskie 2003 : [raport]",
editor = Bazydło Katarzyna,
editor = Dobrzańska Joanna,
editor = Domagała Maria,
editor = Dyga Agnieszka,
editor = Fela Wiesław,
editor = Gleń Wojciech,
editor = Handzlik Alina,
editor = Hyży Andrzej,
editor = Janczyk Beata,
editor = Kilijański Maciej,
editor = Knapczyk Paweł,
editor = Król Marzena,
editor = Laszczak Karolina,
editor = Leśniak Dorota,
editor = Mikrut Katarzyna,
editor = Młynarczyk Anna,
editor = Nawrot Anna,
editor = Nowicka Marzena,
editor = Obtułowicz Patrycja,
editor = Onyszko Wiesława,
editor = Pater Czesław,
editor = Piróg Sławomir,
editor = Popik Piotr,
editor = Sapeta Michał,
editor = Słobodzian Agnieszka,
editor = Strzelczyk Artur,
editor = Styrna Dariusz,
editor = Szczęch Anna,
editor = Szlązak Małgorzata,
editor = Szymacha Anna,
editor = Szymański Jakub,
editor = Tenczyński Marek,
editor = Urbanowicz Joanna,
editor = Zwierzyk Iwona,
editor = Kawa Paweł,
editor = Domański Bolesław,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2004",
isbn = "83-920645-7-7",
}
85
@book{UEK:2168226990,
author = "Snowdon Brian and Vane Howard R.",
title = "Rozmowy z wybitnymi ekonomistami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Bellona",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-11-09566-3",
}
86
@unpublished{UEK:2168250690,
author = "Kawa Paweł",
title = "Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
87
@misc{UEK:2168320305,
author = "Kawa Paweł",
title = "Możliwości oddziaływania polityki fiskalnej na inwestycje : opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych dla Ministerstwa Gospodarki",
adress = "Kraków : Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
88
@inbook{UEK:2168251202,
author = "Kawa Paweł",
title = "Finansowanie nauki i badań naukowych w Polsce w dobie globalizacji",
booktitle = "Globalizacja, integracja, przedsiębiorczość",
pages = "399-414",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie",
year = "2002",
isbn = "83-88397-45-1",
}
89
@article{UEK:2168230708,
author = "Kawa Paweł",
title = "Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : ujęcie teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Implikacje dla polityki ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "129-140",
year = "2002",
}
90
@book{UEK:2168250240,
author = "Kawa Paweł",
title = "Unia Europejska u progu rozszerzenia : prawo, instytucje, metodologia, polityka : materiały szkoleniowe dla kandydatów do konkursu na urzędnika europejskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88934-22-8",
}
91
@book{UEK:2168238696,
author = "Kaszuba Krzysztof and Kawa Paweł",
title = "Przewodnik po Unii Europejskiej : poradnik dla przedsiębiorcy-eksportera",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego",
year = "2002",
isbn = "83-911496-4-1",
}
92
@article{UEK:2168231424,
author = "Kawa Paweł",
title = "Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach racjonowania kapitału",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "93-108",
year = "2001",
}
93
@book{UEK:2166628968,
title = "Prognozowanie rynków finansowych : kursy walutowe, stopy procentowe, zarządzanie aktywami",
editor = Dunis Christian L.,
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC : Oficyna Ekonomiczna",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88597-15-9",
}
94
@inbook{UEK:2168228782,
author = "Kawa Paweł",
title = "Polityka innowacyjna w Polsce w obliczu narastającej konkurencji międzynarodowej i integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "180-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
95
@book{UEK:2168250214,
author = "Kaszuba Krzysztof and Chmaj Artur and Kawa Paweł and Sieńko Barbara and Hales Colin",
title = "Podkarpackie wilki czyli sztuka skutecznego eksportu do Unii Europejskiej",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Małopolski Instytut Gospodarczy",
year = "2000",
isbn = "83-911496-2-5",
}
96
@book{UEK:2168327753,
author = "Kawa Paweł and Wydymus Stanisław",
title = "Metody oceny efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych",
adress = "Rzeszów",
publisher = "WSZ",
year = "1999",
isbn = "83-88397-00-1",
}
97
@book{UEK:2168242818,
author = "Kawa Paweł and Wydymus Stanisław",
title = "Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-86050-39-X",
}
98
@inbook{UEK:2168238654,
author = "Kawa Paweł",
title = "Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "148-155",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
99
@article{UEK:2168251342,
author = "Taylor John B.",
title = "Fundamentalne zasady praktycznej makroekonomii",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "4",
pages = "77-79",
year = "1998",
}
100
@article{UEK:2168251670,
author = "Blinder Alan S.",
title = "Czy istnieje rdzeń praktycznej makroekonomii, w który wszyscy powinniśmy wierzyć?",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6",
pages = "120-124",
year = "1998",
}
101
@book{UEK:2168238694,
author = "Kawa Paweł",
title = "Ekonomiczne i prawne aspekty integracji Polski z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Text",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-860550-38-1",
}
102
@article{UEK:2168250266,
author = "Kawa Paweł",
title = "Ocena szans i zagrożeń płynących z integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "87-92",
year = "1997",
}
103
@inbook{UEK:2168238242,
author = "Kawa Paweł",
title = "Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1",
pages = "211-218",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}