Publications of the selected author
1

Title:
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018) , s. 153-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333205
article
2

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 62-63. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336289
varia
3

Title:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332659
article
4

Conference:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Title:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Source:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310049
article
5

Conference:
International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance", Jurmala, Łotwa, od 2015-07-07 do 2015-07-11
Title:
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union
Source:
Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance". - 2016 (2016) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310043
article
6

Title:
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 2, no. 1 (2016) , s. 81-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332667
article
7

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost', Žilina, Słowacja, od 2015-11-06 do 2015-11-06
Title:
Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016, s. 57-65. - Summ.
ISBN:
978-80-554-1180-4
Nr:
2168304845
chapter in conference materials
8

Title:
Kraje nadbałtyckie
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 279-303
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310289
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy
Source:
EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307067
article
10

Title:
Fiscal Consolidation in the Baltic States = Konsolìdacìâ bûdžetìv v kraïnah baltìï = Konsolidacii bûdžeta v stranah baltii
Source:
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 1, no 18 (2015) , s. 116-122. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168301061
article
11

Conference:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Title:
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Access mode:
Nr:
2168298271
chapter in conference materials
12

Title:
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299841
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 38-63
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303633
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Conference:
The 3rd International Scientific Conference: IFRS - Global Rules and Local Use, Praga, Czechy, od 2015-10-08 do 2015-10-09
Title:
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Prague: Anglo-American University, 2015, s. 60-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-260-8676-5
Access mode:
Nr:
2168298281
chapter in conference materials
15

Title:
The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area
Source:
Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298443
article
16

Title:
Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia = Opodatkowanie w Krajach Bałtyckich - przypadek Estonii
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 65 (2014) , s. 105-114. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 802)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293649
article
17

Title:
Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012
Source:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Access mode:
Nr:
2168293507
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Kraje nadbałtyckie
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 100-120 - Bibliogr.
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287133
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Kraje nadbałtyckie
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 84-110
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302523
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 23-53
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288511
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290803
chapter in conference materials
22

Title:
Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291355
varia
23

Title:
Reforma polskiej administracji podatkowej = The Reform of The Polish Tax Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 62 (2013) , s. 103-111. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 765)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284177
article
24

Title:
Problem ukrytego długu publicznego w Polsce = The Problem of Hidden Public Debt in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270358
article
25

Title:
Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa = Public Debt and the Financial Stability of the State
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296909
article
26

Title:
Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa = National Support of Polish Agriculture - the Example of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279271
article
27

Title:
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-21-1
Nr:
2168277795
chapter in monograph
28

Title:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce = Conditions for the Development of and a Certification and Control System for Ecological Agriculture in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267146
article
29

Title:
Problem bankructwa państwa = The Problem of State Bankruptcy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013) , s. 65-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279939
article
30

Title:
Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 37-53
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271686
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Allocation and Redistribution of Public Funds in Poland as Compared to other European Union Countries
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 60-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278581
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych = The Role of Performance Budgeting in Increasing the Efficiency of Public Expenditures
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235048
article
See main document
33

Title:
Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie = The Problem of Firm Expenses in Polish Budget
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 81-90. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220766
article
34

Title:
Rozwój polskiej administracji skarbowej = The Development of Polish Tax Administration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 99-106. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222730
article
35

Title:
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej = The Eurosystem and Financial Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 107-113. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221524
article
See main document
36

Title:
Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009 = Public Expenditure in Poland in 2005-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011) , s. 83-92. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227658
article
See main document
37

Title:
Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = An Assessment of the Degree of Decentralisation of Public Expenditures in Poland Compared with other EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221934
article
See main document
38

Title:
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce
Source:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 52-71
Signature:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261812
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Kryzys finansów publicznych na Litwie = The Crisis of the Public Finance in the Lithuania
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011) , s. 115-121. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284197
article
40

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy
Source:
Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011, s. 61-69. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 2)
Nr:
2168277767
chapter in monograph
41

Title:
Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce = The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 269-279. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694981
article
42

Title:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Europejski Bank Centralny
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 59-78 - Bibliogr.
Series:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373739
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 171-191. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218630
article
See main document
46

Title:
Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej = The Decentralization of Public Expenditures in the European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 73-78. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391732
article
47

Title:
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53106
article
See main document
48

Title:
Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE = The Analysis of Public Expenditures According Classification of the Functions of the Government of Poland Compare to Selected European Union (EU) Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 151-155. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161801738
article
49

Title:
Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej = Decentralization of Public Expenditures in Selected Countries of the European Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 97-101. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51019
article
50

Title:
Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008, s. 69-75. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-00-6
Nr:
2166033778
chapter in monograph
51

Title:
Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych = The Estimation of Fiscal Policy Taking to Account Public Expanditure
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 203-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164873967
chapter in monograph
52

Title:
Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004 = The Scope of Expenditure Independence of Local Government Units in Poland, 1999-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008) , s. 99-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50648
article
See main document
53

Title:
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306655
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50578
article
See main document
55

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 167-184. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50817
article
See main document
56

Title:
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50896
article
See main document
57

Title:
Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166096723
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych
Source:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA2005, s. 54-73
Signature:
NP-1010/Magazyn
Nr:
2168274154
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce
Source:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 181-187 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380581
chapter in monograph
60

Title:
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165951696
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 561-570
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361972
chapter in conference materials
See main document
62

Title:
Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 157-164. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339530
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 539-545
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281517
chapter in conference materials
64

Title:
Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/699
Nr:
2168263882
doctoral dissertation
65

Title:
The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation
Publisher address:
Krakow: Cracow Academy of Economics, 1995
Physical description:
21, [4] s.; 21 cm
Series:
(Working Papers ; no 12)
Access mode:
Nr:
2168336427
publishing series
66

Title:
Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese
Source:
Lietuvos ūkis. - nr 4 (1994) , s. 28
Nr:
2168323507
article
67

Title:
Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje
Source:
Lietuvos ūkis. - nr 1-2 (1994) , s. 34-35
Nr:
2168323509
article
68

Title:
The Fiscal System of Lithuania
Source:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries / ed. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994, s. 201-213
ISBN:
83-85104-57-7
Nr:
2168335437
chapter in monograph
See main document
69

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Title:
Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie = The Course of the Privatisation of State Enterprises in Lithuania
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 393-397. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168243136
chapter in conference materials
See main document
70

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 73-79
Nr:
2168254236
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
188 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KFin/2/2002/S
Signature:
NP-810/Magazyn
Nr:
2168247912
unpublished scientific work
1
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 19 (2018), s. 153-167. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1619/1281. - ISSN 1642-168X
2
The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016 = Wpływ sytuacji makroekonomicznej na rynek pracy w krajach nadbałtyckich w latach 2000-2016 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 62-63. - Dostępne tylko streszczenia
3
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf. - ISSN 2500-9656
4
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
5
Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance" [on-line]. - 2016 (2016), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf. - ISSN 2500-9737
6
Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Journal of International Economic Research [on-line]. - vol. 2, no. 1 (2016), s. 81-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf. - ISSN 2500-9656
7
Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2016. - S. 57-65. - Summ. - ISBN 978-80-554-1180-4
8
Kraje nadbałtyckie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 279-303. - ISBN 978-83-208-2231-1
9
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102. - ISSN 2504-5563
10
Fiscal Consolidation in the Baltic States = Konsolìdacìâ bûdžetìv v kraïnah baltìï = Konsolidacii bûdžeta v stranah baltii / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 1, no 18 (2015), s. 116-122. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fkd.org.ua/article/view/46422/42688. - ISSN 2306-4994
11
Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2015. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40
12
Public Sector Accounting System Reform in Lithuania = Reforma systemu rachunkowości sektora publicznego na Litwie / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 295-304. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
13
Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 38-63
14
Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: IFRS : Global Rules & Local Use [on-line] / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Prague: Anglo-American University, 2015. - S. 60-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-260-8676-5. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60
15
The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area / Alicja KaSPEROWICZ-STĘPIEŃ // Copernican Journal of Finance & Accounting. - vol. 4, nr 1 (2015), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2015.006/6760. - ISSN 2300-1240
16
Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia = Opodatkowanie w Krajach Bałtyckich - przypadek Estonii / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; 802). - nr 65 (2014), s. 105-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-105.pdf. - ISSN 1733-2842
17
Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 59-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314806
18
Kraje nadbałtyckie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 100-120. - Bibliogr.
19
Kraje nadbałtyckie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 84-110
20
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 23-53
21
A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ STĘPIEŃ // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 143-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
22
Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
23
Reforma polskiej administracji podatkowej = The Reform of The Polish Tax Administration / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 765). - nr 62 (2013), s. 103-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-103.pdf. - ISSN 1733-2842
24
Problem ukrytego długu publicznego w Polsce = The Problem of Hidden Public Debt in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/797/620. - ISSN 1898-6447
25
Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa = Public Debt and the Financial Stability of the State / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Kasperowicz-Stepien.pdf. - ISSN 1644-8979
26
Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa = National Support of Polish Agriculture - the Example of the Agency for the Restructuring and Modernisation of Agriculture / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 83-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/754/578. - ISSN 1898-6447
27
Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej = The Role of the Fiscal Pact to Restore Financial Credibility of the European Union / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-21-1
28
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce = Conditions for the Development of and a Certification and Control System for Ecological Agriculture in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 75-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/793/617. - ISSN 1898-6447
29
Problem bankructwa państwa = The Problem of State Bankruptcy // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 919 (2013), s. 65-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/715/527. - ISSN 1898-6447
30
Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 37-53
31
Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Allocation and Redistribution of Public Funds in Poland as Compared to other European Union Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 60-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-01-3
32
Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych = The Role of Performance Budgeting in Increasing the Efficiency of Public Expenditures / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
33
Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie = The Problem of Firm Expenses in Polish Budget / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011), s. 81-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
34
Rozwój polskiej administracji skarbowej = The Development of Polish Tax Administration / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 99-106. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej = The Eurosystem and Financial Stability / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 107-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191081. - ISSN 1898-6447
36
Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009 = Public Expenditure in Poland in 2005-2009 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 10 (2011), s. 83-92. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Kasperowicz-Stepien.pdf. - ISSN 1644-8979
37
Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = An Assessment of the Degree of Decentralisation of Public Expenditures in Poland Compared with other EU Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191861. - ISSN 1898-6447
38
Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 52-71
39
Kryzys finansów publicznych na Litwie = The Crisis of the Public Finance in the Lithuania / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/4 (2011), s. 115-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
40
Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; nr 2). - S. 61-69. - Streszcz. - Bibliogr.
41
Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce = The Problem of the Discipline of Public Finance in Poland / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010), s. 269-279. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
43
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
44
Europejski Bank Centralny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 59-78. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
45
Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Solvency of Selected Publicly Traded Companies in the Light Industry Sector in the Years 2002-2005 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 171-191. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157. - ISSN 1898-6447
46
Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej = The Decentralization of Public Expenditures in the European Union Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010), s. 73-78. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
47
Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005 = Measuring and Assessing the Profitability of Selected Listed Companies in the Light Industry Sector between 2002 and 2005 / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 139-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508. - ISSN 1898-6447
48
Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE = The Analysis of Public Expenditures According Classification of the Functions of the Government of Poland Compare to Selected European Union (EU) Countries / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 151-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
49
Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej = Decentralization of Public Expenditures in Selected Countries of the European Union / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 97-101. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2008. - S. 69-75. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-00-6
51
Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych = The Estimation of Fiscal Policy Taking to Account Public Expanditure / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 203-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
52
Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004 = The Scope of Expenditure Independence of Local Government Units in Poland, 1999-2004 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 99-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160218621. - ISSN 1898-6447
53
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa / Alicja KASPEROWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 104-137. - ISBN 978-83-208-1757-7
54
Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych = Analysis of the Accrual and Cash View of Public Finance Sector Performance / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876. - ISSN 1898-6447
55
Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej = Financial Analysis by Means of a Tool Used to Check a Company's Financial Situation and Performance / Konrad STĘPIEŃ, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 167-184. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703. - ISSN 0208-7944
56
Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce = The Tax Wedge as a Barrier to Growth in the Polish Job Market / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142542325. - ISSN 1898-6447
57
Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 29-37. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
58
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA. - (2005), s. 54-73
59
Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
60
Wpływ kosztów pracy na bezrobocie / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Konrad STĘPIEŃ // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 670-682. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
61
Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 561-570. - ISBN 83-7252-226-X
62
Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003 / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 157-164. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
63
Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 539-545. - ISBN 83-7246-127-9
64
Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach / Alicja KASPEROWICZ ; Promotor: Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków, 1996. - 201 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation / Alicja Kasperowicz. - Krakow : Cracow Academy of Economics, 1995. - 21, [4] s. ; 21 cm. - (Working Papers / University Council for Economic and Management Education Transfer ; no 12)
66
Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese / Ryszard BOROWIECKI, Alicja KASPEROWICZ // Lietuvos ūkis. - nr 4 (1994), s. 28. - ISSN 1822-0029
67
Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje / Ryszard BOROWIECKI, Alicja KASPEROWICZ // Lietuvos ūkis. - nr 1-2 (1994), s. 34-35. - ISSN 1822-0029
68
The Fiscal System of Lithuania / Alicja KASPEROWICZ // W: Fiscal Reforms in Post-communist Countries / ed. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK. - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994. - S. 201-213. - ISBN 83-85104-57-7
69
Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie = The Course of the Privatisation of State Enterprises in Lithuania / Alicja KASPEROWICZ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 393-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-09-1
70
Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie / Alicja KASPEROWICZ // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 73-79
71
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK (kier. tematu), Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Ryszard SZOSTAK, Anna MOŹDZIERZ-NOWAK, Krzysztof STEPANIUK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kasperowicz-Stępień A., (2018), The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 19, s. 153-167; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1619/1281
2
Kasperowicz-Stępień A., (2017), The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 62-63.
3
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 33-41; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf
4
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 63-68; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
5
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2016), Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union, "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"" [on-line], 2016, s. 13-22; http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf
6
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2016), Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting, "Journal of International Economic Research" [on-line], vol. 2, no. 1, s. 81-86; https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf
7
Kasperowicz-Stępień A., (2016), Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 57-65.
8
Kasperowicz-Stępień A., (2016), Kraje nadbałtyckie. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 279-303.
9
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2016), Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy, "EUREKA: Social and Humanities", no. 3, s. 43-52; http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102
10
Kasperowicz-Stępień A., (2015), Fiscal Consolidation in the Baltic States, "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice", vol. 1, no 18, s. 116-122; http://fkd.org.ua/article/view/46422/42688
11
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 40-48.
12
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Public Sector Accounting System Reform in Lithuania. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 295-304.
13
Kasperowicz-Stępień A., (2015), Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 38-63.
14
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2015), Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use [on-line], Prague : Anglo-American University, s. 60-67.
15
Kasperowicz-Stępień A., (2015), The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area, "Copernican Journal of Finance & Accounting", vol. 4, nr 1, s. 83-96; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2015.006/6760
16
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 65, s. 105-114; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-105.pdf
17
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 59-70.
18
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Kraje nadbałtyckie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 100-120.
19
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Kraje nadbałtyckie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE, s. 84-110.
20
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2014), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 23-53.
21
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2014), A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 143-150.
22
Kasperowicz-Stępień A., (2014), Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63.
23
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Reforma polskiej administracji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, s. 103-111; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-103.pdf
24
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Problem ukrytego długu publicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 33-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/797/620
25
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 31-42; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Kasperowicz-Stepien.pdf
26
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 83-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/754/578
27
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2013), Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej. [W:] Ostoj J. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 59-71.
28
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 75-91; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/793/617
29
Kasperowicz-Stępień A., (2013), Problem bankructwa państwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 919, s. 65-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/715/527
30
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 37-53.
31
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 60-67.
32
Kasperowicz-Stępień A., (2012), Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 17-23.
33
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 173, s. 81-90.
34
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Rozwój polskiej administracji skarbowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 99-106.
35
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 107-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191081
36
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 10, s. 83-92; http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Kasperowicz-Stepien.pdf
37
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 41-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191861
38
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 52-71.
39
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Kryzys finansów publicznych na Litwie, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/4, s. 115-121.
40
Kasperowicz-Stępień A., (2011), Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy. [W:] Ostoj J. (red.), Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; nr 2), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 61-69.
41
Kasperowicz-Stępień A., (2010), Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 112, s. 269-279.
42
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
43
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
44
Kasperowicz-Stępień A., (2010), Europejski Bank Centralny. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-78.
45
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2010), Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 171-191; https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157
46
Kasperowicz-Stępień A., (2010), Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 141, s. 73-78.
47
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2010), Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 139-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508
48
Kasperowicz-Stępień A., (2009), Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 151-155.
49
Kasperowicz-Stępień A., (2009), Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 97-101.
50
Kasperowicz-Stępień A., (2008), Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Kuzińska H. (red.), Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 69-75.
51
Kasperowicz-Stępień A., (2008), Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 203-210.
52
Kasperowicz-Stępień A., (2008), Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 99-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/160218621
53
Kasperowicz A., Grabiński T., (2008), Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 104-137.
54
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2008), Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876
55
Stępień K., Kasperowicz-Stępień A., (2007), Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 167-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703
56
Kasperowicz-Stępień A., (2007), Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 73-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/142542325
57
Kasperowicz-Stępień A., (2007), Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 29-37.
58
Kasperowicz-Stępień A., (2005), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych. [W:] Surówka K. (kierownik tematu), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, s. 54-73.
59
Kasperowicz-Stępień A., (2005), Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 181-187.
60
Kasperowicz-Stępień A., Stępień K., (2005), Wpływ kosztów pracy na bezrobocie. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 670-682.
61
Kasperowicz-Stępień A., (2004), Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 561-570.
62
Kasperowicz-Stępień A., (2004), Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 157-164.
63
Kasperowicz-Stępień A., (2002), Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 539-545.
64
Kasperowicz A., (1996), Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach, Prom. Sułkowska W., Kraków : , 201 k.
65
Kasperowicz A., (1995), The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation, Krakow : Cracow Academy of Economics, 21, [4] s.
66
Borowiecki R., Kasperowicz A., (1994), Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese, "Lietuvos ūkis", nr 4, s. 28.
67
Borowiecki R., Kasperowicz A., (1994), Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje, "Lietuvos ūkis", nr 1-2, s. 34-35.
68
Kasperowicz A., (1994), The Fiscal System of Lithuania. [W:] Campbell J., Owsiak S. (red.), Fiscal Reforms in Post-communist Countries, Krakow : Cracow Academy of Economics, s. 201-213.
69
Kasperowicz A., (1994), Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 393-397.
70
Kasperowicz A., (1993), Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 73-79.
71
Kasperowicz-Stępień A., Szostak R., Moździerz-Nowak A., Stepaniuk K., Owsiak S., (2002), Reforma finansów publicznych: efektywność wydatków publicznych, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 188 s.
1
@article{UEK:2168333205,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labour Market in the Baltic States in 2000-2016",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 19",
pages = "153-167",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1908},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1619/1281},
}
2
@misc{UEK:2168336289,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and ",
title = "The Impact of the Macroeconomic Situation on the Labor Market in Baltic States in 2000-2016",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "62-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168332659,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "33-41",
year = "2016",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_ff5de7bd4e0e4213bb03d782a7bd02eb.pdf},
}
4
@article{UEK:2168310049,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "63-68",
year = "2016",
url = {http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf},
}
5
@article{UEK:2168310043,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Innovativeness of the Economy as Part of the Structural Policy with the Perspective of Poland's Integration with the European Monetary Union",
journal = "Proceedings : International Scientific Symposium "Economics, Business & Finance"",
number = "2016",
pages = "13-22",
year = "2016",
url = {http://media.wix.com/ugd/7ebfb0_148ac02c3eac425fbfec8e11aefb03b3.pdf},
}
6
@article{UEK:2168332667,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fair Value as the Direction for Valuation in Accounting",
journal = "Journal of International Economic Research",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "81-86",
year = "2016",
url = {https://docs.wixstatic.com/ugd/7ebfb0_f8a8ee6a3c1e410d8c9bcc3499048b9b.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168304845,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Current Modernization Initiatives of Tax Administration in Poland",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel",
pages = "57-65",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2016",
isbn = "978-80-554-1180-4",
}
8
@inbook{UEK:2168310289,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kraje nadbałtyckie",
booktitle = "Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego",
pages = "279-303",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2231-1",
}
9
@article{UEK:2168307067,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy",
journal = "EUREKA: Social and Humanities",
number = "no. 3",
pages = "43-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2016.00107},
url = {http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102},
}
10
@article{UEK:2168301061,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fiscal Consolidation in the Baltic States",
journal = "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice",
number = "vol. 1, no 18",
pages = "116-122",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46422},
url = {http://fkd.org.ua/article/view/46422/42688},
}
11
@inbook{UEK:2168298271,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Baltic States - the Case of Lithuania and Estonia",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "40-48",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=40},
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
12
@inbook{UEK:2168299841,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Public Sector Accounting System Reform in Lithuania",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "295-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
13
@unpublished{UEK:2168303633,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "38-63",
year = "2015",
}
14
@inbook{UEK:2168298281,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Accounting Policy and Estimated Values in the Context of the Comparability of Financial Statements of Enterprises",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "60-67",
adress = "Prague",
publisher = "Anglo-American University",
year = "2015",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IFRS-Global-Rules-Local-Use-AAU-Prague-2015.pdf#page=60},
isbn = "978-80-260-8676-5",
}
15
@article{UEK:2168298443,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "The Fiscal Challenges of Polish Integration with the Euro Area",
journal = "Copernican Journal of Finance & Accounting",
number = "vol. 4, 1",
pages = "83-96",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2015.006},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/CJFA/article/download/CJFA.2015.006/6760},
}
16
@article{UEK:2168293649,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Taxation in the Baltic States - the Case of Estonia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "65",
pages = "105-114",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-105.pdf},
issn = "1640-6818",
}
17
@inbook{UEK:2168293507,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Sytuacja makroekonomiczna oraz stan finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012",
booktitle = "Finanse w polityce makroekonomicznej państwa",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314806 },
isbn = "978-83-7252-688-5",
}
18
@unpublished{UEK:2168287133,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kraje nadbałtyckie",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "100-120",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168302523,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kraje nadbałtyckie",
booktitle = "Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE",
pages = "84-110",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168288511,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "23-53",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168290803,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "A Study of Solvency of Economic Entities - Polish Experience in Creating Discriminatory Models",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII",
pages = "143-150",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
22
@misc{UEK:2168291355,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza sytuacji makroekonomicznej oraz stanu finansów publicznych w krajach nadbałtyckich w latach 2003-2012",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "63",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
23
@article{UEK:2168284177,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Reforma polskiej administracji podatkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "62",
pages = "103-111",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/62-2013/FRFU-62-103.pdf},
issn = "1640-6818",
}
24
@article{UEK:2168270358,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem ukrytego długu publicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "33-41",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/797/620},
}
25
@article{UEK:2168296909,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Dług publiczny a stabilność fiskalna państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "31-42",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Kasperowicz-Stepien.pdf},
}
26
@article{UEK:2168279271,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Krajowe wsparcie polskiego rolnictwa na przykładzie działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "83-95",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/754/578},
}
27
@inbook{UEK:2168277795,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola paktu fiskalnego w przywróceniu wiarygodności finansowej krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w procesie optymalizacji decyzji jednostek sektora publicznego i finansowego",
pages = "59-71",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-21-1",
}
28
@article{UEK:2168267146,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "75-91",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/793/617},
}
29
@article{UEK:2168279939,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem bankructwa państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "919",
pages = "65-77",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/715/527},
}
30
@unpublished{UEK:2168271686,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Wsparcie krajowe polskiego rolnictwa na przykładzie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "37-53",
year = "2012",
}
31
@inbook{UEK:2168278581,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Alokacja oraz redystrybucja środków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "60-67",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
32
@article{UEK:2168235048,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "17-23",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168220766,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "173",
pages = "81-90",
adress = "",
year = "2011",
}
34
@article{UEK:2168222730,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rozwój polskiej administracji skarbowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "99-106",
adress = "",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2168221524,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "107-113",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191081},
}
36
@article{UEK:2168227658,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "10",
pages = "83-92",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1145/ZN-10_Kasperowicz-Stepien.pdf},
}
37
@article{UEK:2168221934,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Ocena stopnia decentralizacji wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "41-52",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191861},
}
38
@unpublished{UEK:2168261812,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Uwarunkowania rozwoju oraz system certyfikacji i kontroli rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "52-71",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168284197,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Kryzys finansów publicznych na Litwie",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/4",
pages = "115-121",
adress = "",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168277767,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na wzrost długu publicznego Litwy",
booktitle = "Ryzyko kryzysu we współczesnej gospodarce - mechanizmy i środki zaradcze",
pages = "61-69",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2011",
issn = "1429-673X",
}
41
@article{UEK:2165694981,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Problem dyscypliny finansów publicznych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "112",
pages = "269-279",
adress = "",
year = "2010",
}
42
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
43
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Józefa Gniewek and Alicja Kasperowicz-Stępień and Katarzyna Stabryła-Chudzio",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2165373739,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Europejski Bank Centralny",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "59-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
45
@article{UEK:2168218630,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Pomiar i ocena wypłacalności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "171-191",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170902157},
}
46
@article{UEK:2165391732,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Decentralizacja wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "141",
pages = "73-78",
adress = "",
year = "2010",
}
47
@article{UEK:53106,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Pomiar i ocena rentowności wybranych spółek giełdowych z branży przemysłu lekkiego w latach 2002-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "139-152",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169612508},
}
48
@article{UEK:2161801738,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza wydatków publicznych według funkcji państwa w Polsce na tle wybranych krajów UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "151-155",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
49
@article{UEK:51019,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Decentralizacja wydatków publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "97-101",
year = "2009",
}
50
@inbook{UEK:2166033778,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Znaczenie podatków dla funkcjonowania sektora publicznego",
pages = "69-75",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-00-6",
}
51
@inbook{UEK:2164873967,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Ocena charakteru polityki fiskalnej państwa na podstawie kształtowania się wydatków publicznych",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "203-210",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
52
@article{UEK:50648,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "99-120",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160218621},
}
53
@inbook{UEK:2168306655,
author = "Alicja Kasperowicz and Tadeusz Grabiński",
title = "Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "104-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
54
@article{UEK:50578,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Analiza memoriałowego i kasowego ujęcia wyniku sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "97-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158619876},
}
55
@article{UEK:50817,
author = "Konrad Stępień and Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Analiza finansowa jako narzędzie wykorzystywane do badania sytuacji finansowej jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "167-184",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156505703},
}
56
@article{UEK:50896,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Klin podatkowy jako jedna z barier rozwoju rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "73-85",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142542325},
}
57
@inbook{UEK:2166096723,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Rola założeń makroekonomicznych w opracowaniu budżetu państwa",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "29-37",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
58
@unpublished{UEK:2168274154,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań publicznych",
booktitle = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "54-73",
year = "2005",
}
59
@inbook{UEK:2166380581,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Fundusze celowe w aspekcie dyscypliny finansów publicznych w Polsce",
booktitle = "Finanse",
pages = "181-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
60
@inbook{UEK:2165951696,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Konrad Stępień",
title = "Wpływ kosztów pracy na bezrobocie",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "670-682",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
61
@inbook{UEK:2166361972,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "561-570",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
62
@inbook{UEK:2166339530,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Organizacja i wyniki kontroli skarbowej w Polsce w latach 1996-2003",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "157-164",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
63
@inbook{UEK:2168281517,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień",
title = "Aktualne wyzwania wobec polityki monetarnej i fiskalnej w Polsce",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "539-545",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
64
@unpublished{UEK:2168263882,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "Przebieg prywatyzacji i restrukturyzacji gospodarki Litwy w latach 1990-1995, na tle procesów uprzemysłowienia dokonywanych w tym kraju w poprzednich okresach",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
65
@book{UEK:2168336427,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "The Reform of Lithuania's Fiscal System during the General Economic Transformation",
adress = "Krakow",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1995",
url = {},
issn = "",
}
66
@article{UEK:2168323507,
author = "Ryszard Borowiecki and Alicja Kasperowicz",
title = "Imonès ekonominè analizè privatizacijos procese",
journal = "Lietuvos ūkis",
number = "4",
pages = "28",
year = "1994",
}
67
@article{UEK:2168323509,
author = "Ryszard Borowiecki and Alicja Kasperowicz",
title = "Valstybiniu imioniu privatizacijos kryptys lenkijoje",
journal = "Lietuvos ūkis",
number = "1-2",
pages = "34-35",
year = "1994",
}
68
@inbook{UEK:2168335437,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "The Fiscal System of Lithuania",
booktitle = "Fiscal Reforms in Post-communist Countries",
pages = "201-213",
adress = "Krakow",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1994",
isbn = "83-85104-57-7",
}
69
@inbook{UEK:2168243136,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994",
pages = "393-397",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-85719-09-1",
}
70
@inbook{UEK:2168254236,
author = "Alicja Kasperowicz",
title = "Ekonomiczne aspekty prywatyzacji na Litwie",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "73-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
71
@unpublished{UEK:2168247912,
author = "Alicja Kasperowicz-Stępień and Ryszard Szostak and Anna Moździerz-Nowak and Krzysztof Stepaniuk and Stanisław Owsiak",
title = "Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID