Publications of the selected author
1

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 356
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
149 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168258124
journal / series editorial
2

Title:
Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987 = Characteristic Changes in F.R.G.'s Agriculture in Years 1979-1987
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992) , s. 5-23. - Summ., rez.
Nr:
2168246268
article
See main document
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 361
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr.
Nr:
2168236174
journal / series editorial
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 346
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
178 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168273292
journal / series editorial
5

Title:
Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku = Estimation of Impact of Some Factors of Social Infrastructure on Production Results of Agriculture in Tarnów Province in the Light of Census of 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 5-16. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168245388
article
See main document
6

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 326
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168245342
journal / series editorial
See related chapters
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 320
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244866
journal / series editorial
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 296
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
326 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168234868
journal / series editorial
See related chapters
9

Title:
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234906
article
See main document
10

Title:
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232896
varia
11

Title:
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 97-113. - Summ., rez.
Nr:
2168234902
article
See main document
12

Title:
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 169-184
Nr:
2168237314
article
See main document
13

Title:
Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Spatial Analysis and Forecasting of Volume of Cereal Crops in the South-Eastern Macroregion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 5-24. - Rez., summ.
Nr:
2168244154
article
See main document
14

Title:
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej,
Nr:
2168260064
academic script
15

Title:
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 83-102. - Rez., summ.
Nr:
2168244178
article
See main document
16

Title:
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249096
article
See main document
17

Title:
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 121-144. - Rez., summ.
Nr:
2168244182
article
See main document
18

Title:
Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980) = Some Aspects of Development of Secondary and Higher Education in Selected Communist Countries between 1970 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 123-142. - Rez., summ.
Nr:
2168249544
article
See main document
19

Title:
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249350
article
See main document
20

Title:
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249530
article
See main document
21

Title:
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 213-228. - Rez., summ.
Nr:
2168249526
article
See main document
22

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 375
Nr:
2168265880
voice in discussion / interview
See main document
23

Title:
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture
Source:
Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986) , s. 36-39
Nr:
2168260848
article
24

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 340
Nr:
2168265866
voice in discussion / interview
See main document
25

Author:
Title:
Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
189 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/825
Nr:
2168265714
doctoral dissertation
26

Title:
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 49-62
Nr:
2168230754
article
27

Title:
Elementy polityki i planowania rolnictwa
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-73
Nr:
2168251598
chapter in academic script
See main document
28

Title:
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 161-182. - Rez., summ.
Nr:
2168249764
article
See main document
29

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracował:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
30

Author:
Amin Jan
Title:
Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
172, [9] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/486
Nr:
2168309931
doctoral dissertation
31

Title:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
111 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168251554
academic script
32

Title:
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 7-30. - Rez., summ.
Nr:
2168249578
article
See main document
33

Title:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
177 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168251552
academic script
See related chapters
34

Title:
Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 103-121
Nr:
2168251578
chapter in academic script
See main document
35

Title:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251550
academic script
See related chapters
36

Author:
Urszula Kukuła
Title:
Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980)
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
VII, 217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/458
Nr:
2168309789
doctoral dissertation
37

Title:
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ.
Nr:
2168229688
article
See main document
38

Title:
Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
VI, 234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/854
Nr:
2168313243
doctoral dissertation
39

Title:
Polityka rolna
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 27-75
Nr:
2168251278
chapter in academic script
See main document
40

Title:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
281 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251244
academic script
See related chapters
41

Title:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
230 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251240
academic script
42

Title:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
138 s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251246
academic script
43

Title:
Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
VII, 259 k.: il.; 30 cm + Aneks: [119] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/165 (aneks)
Nr:
2168260348
doctoral dissertation
44

Title:
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168242360
article
See main document
45

Title:
Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa = Analysis of Agricultural Branchspatial Structures
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 27-35
Nr:
2168227006
article
46

Title:
Polityka rolna
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 203-246
Nr:
2168251328
chapter in academic script
See main document
47

Title:
Elementy polityki ekonomicznej
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
306 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251272
academic script
See related chapters
48

Title:
Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich = The Problem of Production and Consumption of Some Food Articles in a Chosen Group of Socialist Countries Compared with the Situation in the West
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 329. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333145
varia
49

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym = Some Problems of a Complex Analysis of the Development of Agriculture in the Regional Cross-section
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 7-21. - Summ., rez.
Nr:
2168334909
chapter in book
51

Title:
Polityka rolna
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 203-246
Nr:
2168251326
chapter in academic script
See main document
52

Title:
Elementy polityki ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
306 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168251270
academic script
See related chapters
53

Title:
Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego = The Value Approach to the Gross Output in Agriculture in the Rzeszów District
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974) , s. 5-22. - Summ., rez.
Nr:
2168249514
article
See main document
54

Author:
Title:
Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
VI k., 174 k., [26] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/82
Nr:
2168305471
doctoral dissertation
55

Author:
Title:
Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
276 k., [12 k. złoż.]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/73
Nr:
2168269480
doctoral dissertation
56

Title:
Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972) , s. 132-137
Nr:
2168224740
article
See main document
57

Title:
Regionalna struktura produkcji rolniczej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Regional Structure of Agricultural Production : (as Exemplified by the Kraków Province)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972) , s. 43-72. - Rez., summ.
Nr:
2168251008
article
See main document
58

Author:
Alfred Monkiewicz
Title:
Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim
Publisher address:
Kraków: , 1972
Physical description:
249 k., 13 k.: il.; 30 cm + Aneks: 104 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/328 (aneks)
Nr:
2168307253
doctoral dissertation
59

Title:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 40
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168249582
journal / series editorial
See related chapters
60

Title:
Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa = Characteristics of Regional Structure of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971) , s. 33-62. - Summ., rez.
Nr:
2168249588
article
See main document
61

Title:
Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
242 k.: il.; 30 cm + Aneks: 4 k., 55 tabl.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/314 (aneks)
Nr:
2168282475
doctoral dissertation
62

Author:
Title:
Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
XI k., 245 k.: il.; 30 cm + Aneks: 85 k.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/317 (aneks)
Nr:
2168282441
doctoral dissertation
63

Title:
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 3/35 (1970) , s. 81-83
Nr:
2168223934
article
See main document
64

Title:
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 2/34 (1970) , s. 81-84
Nr:
2168223844
article
See main document
65

Title:
Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa = Methods of Coordination of the Regional Agricultural Tasks
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970) , s. 131-148. - Summ., rez.
Nr:
2168265916
article
See main document
66

Title:
Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej = Methodology of Planning Proportions for Different Branches and Space of Agricultural Productivity
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968) , s. 59-78. - Summ., rez.
Nr:
2168276515
article
See main document
67

Title:
Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1968) , s. 161-165
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337741
review
68

Title:
Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968) , s. 118-120
Nr:
2168285863
article
69

Author:
Stanisław Turlej
Title:
Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
IV k., 202 k., 9 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/208
Nr:
2168306163
doctoral dissertation
70

Title:
Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968) , s. 53-61
Nr:
2168285867
article
71

Title:
Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1968) , s. 141-143
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337743
review
72

Author:
Janusz Buga
Title:
Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż
Publisher address:
Kraków: , 1967
Physical description:
V k., 237 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/210
Nr:
2168305863
doctoral dissertation
73

Author:
Roman Stachurka
Title:
Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/311
Nr:
2168307263
doctoral dissertation
74

Author:
Title:
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego)
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
IV k., 246 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/310
Nr:
2168307161
doctoral dissertation
75

Title:
A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212
Source:
Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965) , s. 411-413
Nr:
2168356488
review
76

Title:
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1965. - nr 3, s. 177-180
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337731
varia
77

Title:
Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim = Relationships Between Different Lines of Agricultural Production in the Cracow Region
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1962
Physical description:
341 s., [6] k. tabl. złoż.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 2)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339871
monograph
78

Title:
Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 5 (1959) , s. 39-67. - Rez., summ.
Nr:
2168277855
article
See main document
79

Title:
Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż : (na przykładzie województwa krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/2
Nr:
2168304507
doctoral dissertation
1
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 356. - 149 s. ; 24 cm. - Streszcz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
2
Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987 = Characteristic Changes in F.R.G.'s Agriculture in Years 1979-1987 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992), s. 5-23. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 361. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 346. - 178 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
5
Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku = Estimation of Impact of Some Factors of Social Infrastructure on Production Results of Agriculture in Tarnów Province in the Light of Census of 1984 / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 326. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 320. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 296. - 326 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
9
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985) / Stanisław WACŁAWOWICZ, Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 97-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 169-184. - ISSN 0208-7944
13
Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Spatial Analysis and Forecasting of Volume of Cereal Crops in the South-Eastern Macroregion / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej
15
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 83-102. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
17
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 121-144. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980) = Some Aspects of Development of Secondary and Higher Education in Selected Communist Countries between 1970 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 123-142. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
21
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 213-228. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Dyskusja / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 375
23
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986), s. 36-39. - ISSN 0029-5396
24
Dyskusja / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 340
25
Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego) / Grażyna HOLIK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1986. - 189 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 49-62. - ISSN 0079-578X
27
Elementy polityki i planowania rolnictwa / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-73
28
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Mieczysław MIKULSKI, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 161-182. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
30
Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu / Amin Jan ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1985. - 172, [9] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
31
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 111 s. : il. ; 24 cm
32
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 7-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 177 s. : il. ; 24 cm
34
Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 103-121
35
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
36
Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980) / Urszula Kukuła ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1983. - VII, 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 5-27. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
38
Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.) / Małgorzata BIEDA ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1981. - VI, 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 27-75
40
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 281 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
41
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 230 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
42
Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego / Anna HARAŃCZYK, Juliusz JASIEŃSKI ; red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 138 s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
43
Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego) / Kazimierz ZIELIŃSKI ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1980. - VII, 259 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [119] k. - Bibliogr.
44
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa = Analysis of Agricultural Branchspatial Structures / Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 27-35. - ISSN 0079-578X
46
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 203-246
47
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 306 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
48
Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich = The Problem of Production and Consumption of Some Food Articles in a Chosen Group of Socialist Countries Compared with the Situation in the West / Stanisław WACŁAWOWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 329. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
49
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
50
Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym = Some Problems of a Complex Analysis of the Development of Agriculture in the Regional Cross-section / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 7-21. - Summ., rez.
51
Polityka rolna / Stanisław WACŁAWOWICZ // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 203-246
52
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 306 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
53
Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego = The Value Approach to the Gross Output in Agriculture in the Rzeszów District / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 5-22. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
54
Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych / Irena PIETRZYK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1974. - VI k., 174 k., [26] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa / Andrzej PRUSEK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1973. - 276 k., [12 k. złoż.] : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie / Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972), s. 132-137. - ISSN 0079-578X
57
Regionalna struktura produkcji rolniczej (na przykładzie województwa krakowskiego) = Regional Structure of Agricultural Production : (as Exemplified by the Kraków Province) / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 43-72. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
58
Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim / Alfred Monkiewicz ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1972. - 249 k., 13 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 104 k. - Bibliogr.
59
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 40. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
60
Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa = Characteristics of Regional Structure of Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 40 (1971), s. 33-62. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
61
Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego / Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1971. - 242 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 4 k., 55 tabl
62
Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego) / Lucyna MĄCZKA ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1971. - XI k., 245 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 85 k
63
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła / Władysław KWIECIEŃ, Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 3/35 (1970), s. 81-83. - ISSN 0079-578X
64
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych / Stanisław WACŁOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 2/34 (1970), s. 81-84. - ISSN 0079-578X
65
Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa = Methods of Coordination of the Regional Agricultural Tasks / Stanisław WACŁAWOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 131-148. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
66
Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej = Methodology of Planning Proportions for Different Branches and Space of Agricultural Productivity / Stanisław WACŁAWOWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 59-78. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
67
Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1968), s. 161-165. - Rec. pracy: Kwiecień Wł.: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie. Nakł. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Lublin 1967, s. 457. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1968.pdf. - ISSN 0044-1600
68
Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej / Stanisław WACŁAWOWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968), s. 118-120. - ISSN 0591-2377
69
Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego) / Stanisław Turlej ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1968. - IV k., 202 k., 9 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
70
Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej / Stanisław WACŁAWOWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 16, nr 2 (1968), s. 53-61. - ISSN 0591-2377
71
Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1968), s. 141-143. - Rec. pracy: Steczkowski J.: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej. PWRiL, Warszawa 1966, s. 170. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1968.pdf. - ISSN 0044-1600
72
Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż / Janusz Buga ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1967. - V k., 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna / Roman Stachurka ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1966. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego) / Julian Rejduch ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1966. - IV k., 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212 / Stanisław WACŁAWOWICZ // Przegląd Geograficzny. - T. 37, z. 2 (1965), s. 411-413. - ISSN 0033-2143
76
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1965), s. 177-180. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
77
Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim = Relationships Between Different Lines of Agricultural Production in the Cracow Region / Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1962. - 341 s., [6] k. tabl. złoż. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 2)
78
Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego / Stanisław WACŁAWOWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 5 (1959), s. 39-67. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
79
Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż : (na przykładzie województwa krakowskiego) / Stanisław WACŁAWOWICZ ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1958. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 356. - 149 s.; 24 cm. - 0208-7944
2
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1992), Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 5-23.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 361. - 145 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 346. - 178 s.; 24 cm. - 0208-7944
5
Wacławowicz S., (1990), Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 5-16.
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 326. - 262 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 320. - 188 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 296. - 326 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
9
Wacławowicz S., Holik G., (1989), Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 115-133.
10
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45.
11
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 97-113.
12
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 169-184.
13
Wacławowicz S., (1988), Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 5-24.
14
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1988), Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
15
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 83-102.
16
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 113-126.
17
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1988), Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 121-144.
18
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1987), Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 123-142.
19
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 5-22.
20
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 5-22.
21
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1987), Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 213-228.
22
Wacławowicz S., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 375.
23
Wacławowicz S., Zieliński K., (1986), System dotowania rolnictwa węgierskiego, "Nowe Rolnictwo", R. 34, nr 4 (708), s. 36-39.
24
Wacławowicz S., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 340.
25
Holik G., (1986), Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 189 k.
26
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 49-62.
27
Wacławowicz S., Nowak Z., (1985), Elementy polityki i planowania rolnictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-73.
28
Wacławowicz S., Mikulski M., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 161-182.
29
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
30
Jan A., (1985), Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 172, [9] k.
31
Wacławowicz S. (red.), (1985), Elementy polityki ekonomicznej: materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
32
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 7-30.
33
Wacławowicz S. (red.), (1985), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 177 s.
34
Wacławowicz S., (1984), Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-121.
35
Wacławowicz S. (red.), (1984), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 237 s.
36
Kukuła U., (1983), Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , VII, 217 k.
37
Wacławowicz S., Zieliński K., (1983), Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 5-27.
38
Bieda M., (1981), Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , VI, 234 k.
39
Wacławowicz S., (1980), Polityka rolna. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-75.
40
Wacławowicz S. (red.), (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 281 s.
41
Wacławowicz S. (red.), (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 230 s., [1] k. tabl. złoż.
42
Harańczyk A., Jasieński J., (1980), Elementy polityki ekonomicznej. Część 3, Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Wacławowicz S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s., [3] k. tabl. złoż.
43
Zieliński K., (1980), Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , VII, 259 k.
44
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1979), Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 5-22.
45
Wacławowicz S., (1977), Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 27-35.
46
Wacławowicz S., (1977), Polityka rolna. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 203-246.
47
Wacławowicz S. (red.), (1977), Elementy polityki ekonomicznej, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 306 s.
48
Wacławowicz S., (1976), Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 329.
49
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
50
Wacławowicz S., (1975), Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-21.
51
Wacławowicz S., (1975), Polityka rolna. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 203-246.
52
Wacławowicz S. (red.), (1975), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 306 s.
53
Wacławowicz S., (1974), Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 5-22.
54
Pietrzyk I., (1974), Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , VI k., 174 k., [26] k.
55
Prusek A., (1973), Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 276 k., [12 k. złoż.]
56
Wacławowicz S., (1972), Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 4/44, s. 132-137.
57
Wacławowicz S., (1972), Regionalna struktura produkcji rolniczej (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 43-72.
58
Monkiewicz A., (1972), Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 249 k., 13 k.
59
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWICZ, Kazimierz ZAJĄC] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1971. - nr 40. - 155 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
60
Wacławowicz S., (1971), Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 40, s. 33-62.
61
Teneta-Płotkowiak J., (1971), Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 242 k.
62
Mączka L., (1971), Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , XI k., 245 k.
63
Kwiecień W., Wacławowicz S., (1970), Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 3/35, s. 81-83.
64
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1970), Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 2/34, s. 81-84.
65
Wacławowicz S., (1970), Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 131-148.
66
Wacławowicz S., (1968), Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 59-78.
67
Wacławowicz S., (1968), Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 161-165; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1968.pdf
68
Wacławowicz S., (1968), Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 16, nr 2, s. 118-120.
69
Turlej S., (1968), Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , IV k., 202 k., 9 k.
70
Wacławowicz S., (1968), Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 16, nr 2, s. 53-61.
71
Wacławowicz S., (1968), Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 141-143; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1968.pdf
72
Buga J., (1967), Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , V k., 237 k.
73
Stachurka R., (1966), Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 228 k.
74
Rejduch J., (1966), Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , IV k., 246 k.
75
Wacławowicz S., (1965), A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, "Zeszyty Naukowe", seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212, "Przegląd Geograficzny", T. 37, z. 2, s. 411-413.
76
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1965), Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 177-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF
77
Wacławowicz S., (1962), Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 341 s., [6] k. tabl. złoż.
78
Wacławowicz S., (1959), Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 39-67.
79
Wacławowicz S., (1958), Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż: (na przykładzie województwa krakowskiego), Prom. Fierich J., Kraków : , 179 k.
1
@misc{UEK:2168258124,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Lis Stanisław,
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168246268,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "5-23",
year = "1992",
}
3
@misc{UEK:2168236174,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
4
@misc{UEK:2168273292,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168245388,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "5-16",
year = "1990",
url = {},
}
6
@misc{UEK:2168245342,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
7
@misc{UEK:2168244866,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
8
@misc{UEK:2168234868,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168234906,
author = "Stanisław Wacławowicz and Grażyna Holik",
title = "Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "115-133",
year = "1989",
}
10
@misc{UEK:2168232896,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "44-45",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168234902,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "97-113",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168237314,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "169-184",
year = "1988",
}
13
@article{UEK:2168244154,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "5-24",
year = "1988",
}
14
@book{UEK:2168260064,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168244178,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "83-102",
year = "1988",
}
16
@article{UEK:2168249096,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "113-126",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168244182,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "121-144",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168249544,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "123-142",
year = "1987",
}
19
@article{UEK:2168249350,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
20
@article{UEK:2168249530,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168249526,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "213-228",
year = "1987",
}
22
@misc{UEK:2168265880,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "375",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168260848,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "System dotowania rolnictwa węgierskiego",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 34, 4 (708)",
pages = "36-39",
year = "1986",
}
24
@misc{UEK:2168265866,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "340",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
25
@unpublished{UEK:2168265714,
author = "Grażyna Holik",
title = "Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
26
@article{UEK:2168230754,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "49-62",
year = "1985",
}
27
@inbook{UEK:2168251598,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zygmunt Nowak",
title = "Elementy polityki i planowania rolnictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
28
@article{UEK:2168249764,
author = "Stanisław Wacławowicz and Mieczysław Mikulski and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "161-182",
year = "1985",
}
29
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
30
@unpublished{UEK:2168309931,
author = "Amin Jan",
title = "Rozwój rolnictwa, wyżywienia i międzynarodowego obrotu produktami rolnymi Republiki Demokratycznej Afganistanu, Islamskiej Republiki Iranu i Islamskiej Republiki Pakistanu",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
31
@book{UEK:2168251554,
title = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
32
@article{UEK:2168249578,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "7-30",
year = "1985",
}
33
@book{UEK:2168251552,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
34
@inbook{UEK:2168251578,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Problemy równowagi gospodarczej w polityce ekonomicznej",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "103-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
35
@book{UEK:2168251550,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
36
@unpublished{UEK:2168309789,
author = "Urszula Kukuła",
title = "Strukturalne bilansowanie i prognozowanie zatrudnienia w Polsce (w latach 1955-1980)",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
37
@article{UEK:2168229688,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "5-27",
year = "1983",
}
38
@unpublished{UEK:2168313243,
author = "Małgorzata Bieda",
title = "Analiza zmian w poziomie i strukturze produkcji rolniczej w Czechosłowacji, NRD i Polsce (1960-1984 r.)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
39
@inbook{UEK:2168251278,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "27-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
40
@book{UEK:2168251244,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
41
@book{UEK:2168251240,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
42
@book{UEK:2168251246,
author = "Anna Harańczyk and Juliusz Jasieński",
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
43
@unpublished{UEK:2168260348,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
44
@article{UEK:2168242360,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "5-22",
year = "1979",
}
45
@article{UEK:2168227006,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Analiza struktur gałęziowo-przestrzennych rolnictwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "27-35",
year = "1977",
}
46
@inbook{UEK:2168251328,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "203-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
47
@book{UEK:2168251272,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
edition = "Wyd. 2.",
}
48
@misc{UEK:2168333145,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Problem produkcji i spożycia niektórych artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych na tle sytuacji w krajach zachodnich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "329",
year = "1976",
}
49
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
50
@inbook{UEK:2168334909,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Problemy kompleksowej analizy rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "7-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
51
@inbook{UEK:2168251326,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Polityka rolna",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "203-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
52
@book{UEK:2168251270,
title = "Elementy polityki ekonomicznej",
editor = Wacławowicz Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
53
@article{UEK:2168249514,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Wartościowe ujęcie globalnej produkcji rolniczej województwa rzeszowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "5-22",
year = "1974",
}
54
@unpublished{UEK:2168305471,
author = "Irena Pietrzyk",
title = "Regionalna analiza i prognozowanie rozwoju mechanizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
55
@unpublished{UEK:2168269480,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
56
@article{UEK:2168224740,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Z obrad VI Międzynarodowego Naukowo-Metodycznego Sympozjum w Wilnie z zakresu zastosowania metod matematycznych i techniki elektronowej w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 4/44",
pages = "132-137",
year = "1972",
}
57
@article{UEK:2168251008,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Regionalna struktura produkcji rolniczej : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "43-72",
year = "1972",
}
58
@unpublished{UEK:2168307253,
author = "Alfred Monkiewicz",
title = "Analiza czynników wzrostu produkcji rolniczej w regionie kieleckim",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
59
@misc{UEK:2168249582,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wacławowicz Stanisław,
editor = Zając Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1971",
}
60
@article{UEK:2168249588,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Znamienne właściwości regionalnej struktury rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "40",
pages = "33-62",
year = "1971",
}
61
@unpublished{UEK:2168282475,
author = "Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Regionalne powiązania produkcyjne rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
62
@unpublished{UEK:2168282441,
author = "Lucyna Mączka",
title = "Problemy i metody bilansowania hodowli zwierząt gospodarskich i pasz w regionie (na przykładzie województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
63
@article{UEK:2168223934,
author = "Władysław Kwiecień and Stanisław Wacławowicz",
title = "Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 3/35",
pages = "81-83",
year = "1970",
}
64
@article{UEK:2168223844,
author = "Stanisław Wacławowicz and Władysław Kwiecień",
title = "Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 2/34",
pages = "81-84",
year = "1970",
}
65
@article{UEK:2168265916,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Metody koordynacji regionalnych zadań produkcyjnych rolnictwa",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 9",
pages = "131-148",
year = "1970",
}
66
@article{UEK:2168276515,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Metodyka planowania proporcji gałęziowo-przestrzennych produkcji rolnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "59-78",
year = "1968",
}
67
@article{UEK:2168337741,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Wł. Kwiecień: Metodyka konstrukcji gospodarstw modelowych w rolnictwie",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "161-165",
year = "1968",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1968.pdf},
}
68
@article{UEK:2168285863,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Konferencja katedr planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 16, 2",
pages = "118-120",
year = "1968",
}
69
@unpublished{UEK:2168306163,
author = "Stanisław Turlej",
title = "Problemy teoretyczne i metodyka planowania rozwoju regionu przemysłowego (na przykładzie zachodniej części województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
70
@article{UEK:2168285867,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Seminaria i prace magisterskie z planowania i polityki ekonomicznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 16, 2",
pages = "53-61",
year = "1968",
}
71
@article{UEK:2168337743,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Jan Steczkowski: Zasady i metody rejonizacji produkcji rolnej",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "141-143",
year = "1968",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1968.pdf},
}
72
@unpublished{UEK:2168305863,
author = "Janusz Buga",
title = "Metodyka badań optymalnych układów przestrzenno-ekonomicznych dla przepływów zbóż",
adress = "Kraków",
year = "1967",
}
73
@unpublished{UEK:2168307263,
author = "Roman Stachurka",
title = "Próba badania wpływu inwestycji melioracyjnych na produkcję rolną w regionie kanału Wieprz-Krzna",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
74
@unpublished{UEK:2168307161,
author = "Julian Rejduch",
title = "Proporcje inwestycyjne planu regionalnego (na przykładzie Regionu Krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
75
@article{UEK:2168356488,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "A. Fajferek. Region ekonomiczny oraz metody analizy regionalnej. Kraków 1964. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Rozprawy Habilitacyjne nr 6, s. 212",
journal = "Przegląd Geograficzny",
number = "T. 37, z. 2",
pages = "411-413",
year = "1965",
}
76
@misc{UEK:2168337731,
author = "Stanisław Wacławowicz and Władysław Kwiecień",
title = "Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "177-180",
year = "1965",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF},
}
77
@book{UEK:2168339871,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Związki międzydziałowe produkcji rolnej w województwie krakowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1962",
issn = "",
}
78
@article{UEK:2168277855,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Planowanie produkcji czterech podstawowych zbóż na przykładzie wojew. krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "39-67",
year = "1959",
}
79
@unpublished{UEK:2168304507,
author = "Stanisław Wacławowicz",
title = "Metodyka określania stanu i kierunku rozwoju produkcji podstawowych zbóż : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID