Publications of the selected author

1

Title:
Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce
Source:
Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK1998, s. 55-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-486/Magazyn
Nr:
2168259010
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce
Source:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 87-98
ISBN:
83-87239-80-1
Nr:
2168235862
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (1998) , s. 27-31
Nr:
2168237508
article
4

Title:
Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 154-161 - Bibliogr.
Nr:
2168236640
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów
Source:
Marketing w Praktyce. - nr 7/8 (1996) , s. 27-30 - Bibliogr.
Nr:
2168240922
article
6

Title:
Rola reklamy w funkcjonowaniu amerykańskiego rynku papierosów w świetle badań statystycznych = Role of Advertising in Functioning of American Cigarette Market in the Light of Statistical Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994) , s. 49-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248154
article
See main document
1
Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce / Elżbieta GASZYŃSKA // W: Handel w procesie przemian / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (1998), s. 55-67. - Bibliogr.
2
Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce / Elżbieta GASZYŃSKA // W: Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.) / red. Andrzej SZROMNIK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 87-98. - ISBN 83-87239-80-1
3
Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce / Elżbieta GASZYŃSKA, Jarosław PLICHTA // Marketing i Rynek. - nr 2 (1998), s. 27-31. - ISSN 1231-7853
4
Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji / Elżbieta GASZYŃSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 154-161. - Bibliogr.
5
Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów / Elżbieta GASZYŃSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ // Marketing w Praktyce. - nr 7/8 (1996), s. 27-30. - Bibliogr. - ISSN 1425-8315
6
Rola reklamy w funkcjonowaniu amerykańskiego rynku papierosów w świetle badań statystycznych = Role of Advertising in Functioning of American Cigarette Market in the Light of Statistical Data / Elżbieta GASZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994), s. 49-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Gaszyńska E., (1998), Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Handel w procesie przemian, s. 55-67.
2
Gaszyńska E., (1998), Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce. [W:] Szromnik A. (red.), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 87-98.
3
Gaszyńska E., Plichta J., (1998), Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 2, s. 27-31.
4
Gaszyńska E., Szczepankiewicz W., (1996), Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 154-161.
5
Gaszyńska E., Szczepankiewicz W., (1996), Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów, "Marketing w Praktyce", nr 7/8, s. 27-30.
6
Gaszyńska E., (1994), Rola reklamy w funkcjonowaniu amerykańskiego rynku papierosów w świetle badań statystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 442, s. 49-60.
1
@unpublished{UEK:2168259010,
author = "Gaszyńska Elżbieta",
title = "Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce",
booktitle = "Handel w procesie przemian",
pages = "55-67",
year = "1998",
}
2
@inbook{UEK:2168235862,
author = "Gaszyńska Elżbieta",
title = "Rozwój zagranicznych korporacji handlu detalicznego na rynku w Polsce",
booktitle = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Eurohandelsinstitut e.V. w Kolonii, (Kraków, 25 i 26 XI 1997 r.)",
pages = "87-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-80-1",
}
3
@article{UEK:2168237508,
author = "Gaszyńska Elżbieta and Plichta Jarosław",
title = "Warunki funkcjonowania i rozwoju handlu w Polsce",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "2",
pages = "27-31",
year = "1998",
}
4
@inbook{UEK:2168236640,
author = "Gaszyńska Elżbieta and Szczepankiewicz Władysław",
title = "Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "154-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168240922,
author = "Gaszyńska Elżbieta and Szczepankiewicz Władysław",
title = "Skuteczne szacowanie i kontrolowanie kosztów",
journal = "Marketing w Praktyce",
number = "7/8",
pages = "27-30",
year = "1996",
}
6
@article{UEK:2168248154,
author = "Gaszyńska Elżbieta",
title = "Rola reklamy w funkcjonowaniu amerykańskiego rynku papierosów w świetle badań statystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "442",
pages = "49-60",
year = "1994",
}