Publications of the selected author

Wilk Józef

Faculty of Economics of Trade, Institute of Statistics, Econometrics and Computer Science

1

Author:
Ekert Roman , Kopia Henryk , Wilk Józef
Title:
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego = Optimization of Investment Decisions at the Level of Associated Industries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982) , s. 19-30. - Rez., summ.
Nr:
2168264046
article
See main document
2

Author:
Title:
Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji
Source:
Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK - Kraków-Łańcut: Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979, s. 89-98 - Bibliogr.
Nr:
2168261252
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania = Optimization of Computations in the Computerized Systems of Operative Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 449-459. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244884
article
4

Author:
Kopia Henryk , Wilk Józef
Title:
Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa = Rechentechnisches Optimalisierungssystem der Investitions-Struktur im Erdölbergbau und in der Gaserzeugenden Industrie
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 114 (136) (1977) , s. 231-235. - Tytuł numeru: Funkcje planowania w systemie zarządzania organizacją gospodarczą
Nr:
2168321075
article
1
Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego = Optimization of Investment Decisions at the Level of Associated Industries / Roman EKERT, Henryk Kopia, Józef WILK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982), s. 19-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji / Józef WILK // W: Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979 / komitet redakcyjny Andrzej IWASIEWICZ, Mieczysław Kadulski, Zbigniew PASZEK. - Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, 1979. - S. 89-98. - Bibliogr.
3
Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania = Optimization of Computations in the Computerized Systems of Operative Management / Józef WILK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 449-459. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
4
Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa = Rechentechnisches Optimalisierungssystem der Investitions-Struktur im Erdölbergbau und in der Gaserzeugenden Industrie / Henryk Kopia, Józef WILK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 114 (136) (1977), s. 231-235. - Zsfg.. - Tytuł numeru: Funkcje planowania w systemie zarządzania organizacją gospodarczą. - ISSN 0324-8445
1
Ekert R., Kopia H., Wilk J., (1982), Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 158, s. 19-30.
2
Wilk J., (1979), Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji. [W:] Iwasiewicz A., Kadulski M., Paszek Z. (red.), Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979, Kraków-Łańcut : Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie, s. 89-98.
3
Wilk J., (1979), Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 449-459.
4
Kopia H., Wilk J., (1977), Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 114 (136), s. 231-235.
1
@article{UEK:2168264046,
author = "Ekert Roman and Kopia Henryk and Wilk Józef",
title = "Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w kopalnictwie gazu ziemnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "158",
pages = "19-30",
year = "1982",
}
2
@inbook{UEK:2168261252,
author = "Wilk Józef",
title = "Wstępny projekt komputerowego systemu sterowania jakością produkcji",
booktitle = "Statystyczna kontrola jakości w przemyśle wyrobów metalowych : materiały konferencyjne : Kraków-Łańcut 1979",
pages = "89-98",
adress = "Kraków-Łańcut",
publisher = "Zjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych w Krakowie",
year = "1979",
}
3
@article{UEK:2168244884,
author = "Wilk Józef",
title = "Optymalizacja procesów obliczeniowych w systemach komputerowych operatywnego zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "449-459",
adress = "",
year = "1979",
}
4
@article{UEK:2168321075,
author = "Kopia Henryk and Wilk Józef",
title = "Komputerowy system optymalizacji struktury inwestycji w branży górnictwa naftowego i gazownictwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "114 (136)",
pages = "231-235",
adress = "",
year = "1977",
}