Publications of the selected author
1

Title:
Benchmarking w organizacjach = Benchmarking in Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698396
article
2

Title:
Nagrody jakości
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 327-361
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2168306611
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Conference:
IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2007-05-17 do 2007-05-18
Title:
Zarządzanie czynnikiem ludzkim we współczesnej organizacji
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 97-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-8-9
Nr:
2166466722
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Title:
Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością = Orientation Aimed at the Customer in the Quality Management System
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51745
article
5

Author:
Wioletta Grad , Łucja Karpiel
Title:
Zadowolenie klienta a jakość świadczonych usług : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 191-198 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375470
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Łucja Karpiel , Joanna Gola
Title:
Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe = The Pro-Quality Policy in an Enterprise Producing Long-Life Salty Bakery Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52115
article
7

Author:
Title:
Audit
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 102-110
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497743
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Marta Hrabia , Łucja Karpiel
Title:
Zarządzanie odpadami komunalnymi = Municipal Refuse Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 29-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220432
article
9

Author:
Title:
Audit narzędziem weryfikującym system zarządzania jakością
Source:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 260-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222148
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Łucja Karpiel , Agnieszka Szarek
Title:
Ograniczenia polityki handlowej Unii Europejskiej na przykładzie produktów owocowych i warzyw
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52213
article
11

Author:
Łucja Karpiel , Katarzyna Kuglin
Title:
Testowanie towarów jako forma ochrony konsumenta (na przykładzie mydeł toaletowych) = Product Testing as a Form of Consumer Protection, Exemplified by Toilet Soaps
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 71-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220430
article
12

Author:
Łucja Karpiel , Agnieszka Szarek
Title:
Polskie prawo celne na drodze do Unii Europejskiej : Gospodarcze procedury celne jako jeden z czynników polityki eksportowej państwa = Polish Tariff Law on the Way to the European Union#Customs Economic Procedures as One of the Factors of the State's Export Policy
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 237-250. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52222
article
13

Author:
Marta Hrabia , Łucja Karpiel
Title:
Zintegrowany system gospodarki odpadami
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 326-334 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231200
chapter in conference materials
See main document
14

Author:
Title:
Koszty i korzyści integrowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 229-232 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168260960
chapter in conference materials
15

Author:
Title:
Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny - funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 195-207. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223192
article
16

Author:
Title:
Jakość usług w systemie zapewnienia jakości = The Quality of Services in the Quality Assurance System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231396
article
17

Title:
Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania - stan i perspektywy wdrażania w polskich przedsiębiorstwach = The Characteristic of the Integrated Management Systems - Present Days and Future Perspectives in Polish Enterprises.
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 35-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229818
article
18

Author:
Title:
Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny : funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA, s. 18-35
Signature:
NP-753/Magazyn
Nr:
2168281707
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a = The Malcolm Baldrige National Quality Prize
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231398
article
20

Title:
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA, s. 48-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-689/Magazyn
Nr:
2168258308
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Towaroznawstwo ogólne
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-063-1
Nr:
2168264422
academic script
22

Author:
Łucja Karpiel , Mateusz Klag
Title:
Dyrektywy Unii Europejskiej jako element harmonizacji rynku ze szczególnym uwzględnieniem znaku zgodności europejskiej = The EU Directives as Element of Market Harmonization with Particular Consideration Given to the Emblem of European Conformity
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 325-334. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249432
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Realizacja założeń idei TQM przez system zapewnienia jakości zgodny z normami ISO serii 9000 = Realization of the Assumptions of TQM by the Quality Assurance System in Accordance with ISO Standards, Series 9000
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 155-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245312
article
24

Title:
Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku = Certificate as the Quality Guarantee According to the Law in Force of April 3, 1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 518 (1999) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256460
article
25

Author:
Title:
Znak CE i Keymark jako instrumenty nadzoru rynkowego
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 182-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248726
chapter in conference materials
See main document
26

Title:
Towaroznawstwo ogólne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-15-1
Nr:
2168264418
academic script
27

Author:
Title:
Zachodnioeuropejski system zapewnienia jakości a system obecnie funkcjonujący w Polsce = The West European Quality Assuring System and the System Currently Functioning in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 494 (1997) , s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260788
article
28

Author:
Łucja Karpiel , Wiesława Pietryga
Title:
Przygotowania związane z opracowaniem i wdrażaniem systemu jakości wg norm ISO PN-EN 29002 w Przedsiębiorstwie Opakowań Blaszanych "OPAKOMET" w Krakowie
Source:
Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2 / kier. tematu: Łucja KARPIEL, s. 1-40 [20-59]
Research program:
51/SZTOiZ/1/95/S
Signature:
NP-389/Magazyn
Nr:
2168329309
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Conference:
Konferencja naukowo-dydaktyczna "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej", Kraków, Polska, od 1996-11-15 do 1996-11-16
Title:
Nauczanie towaroznawstwa na kierunkach ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / oprac. Jacek KANIEWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 151-157
ISBN:
83-86439-89-0
Nr:
2168263624
chapter in conference materials
See main document
30

Title:
Assessment Criteria for Quality Awards
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 328-330. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255138
chapter in conference materials
31

Title:
Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 136-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254778
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Jakość wykonania
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355336
lexical items
See main document
33

Author:
Title:
Dobra prywatne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354336
lexical items
See main document
34

Author:
Title:
Auditor jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352186
lexical items
See main document
35

Author:
Title:
Europejska Organizacja Sterowania Jakością = European Organization of Quality Control (EOQC)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 52
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354700
lexical items
See main document
36

Author:
Title:
Miara jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 99
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362530
lexical items
See main document
37

Author:
Title:
Dobra
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354306
lexical items
See main document
38

Author:
Title:
Dobra publiczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354342
lexical items
See main document
39

Author:
Title:
Certyfikat zgodności
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 37
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352746
lexical items
See main document
40

Author:
Title:
Cechy techniczne = Cechy pierwotne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352472
lexical items
See main document
41

Author:
Title:
Cechy jakościowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352440
lexical items
See main document
42

Author:
Title:
Know-how
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 70
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355768
lexical items
See main document
43

Author:
Title:
Koszty ochrony
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355902
lexical items
See main document
44

Author:
Title:
Produkt sztukowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 131
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368366
lexical items
See main document
45

Author:
Title:
Dyrektywy CEN/CENELEC
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 46
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354434
lexical items
See main document
46

Author:
Title:
Niezawodność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 106-107
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363434
lexical items
See main document
47

Author:
Title:
Jakość projektowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355284
lexical items
See main document
48

Author:
Title:
Dobra trwałego użytku
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354350
lexical items
See main document
49

Author:
Title:
Produkty jednoimienne = Dobra jednoimienne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 131
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354310
lexical items
See main document
50

Author:
Title:
Konsumpcja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 75
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355858
lexical items
See main document
51

Author:
Title:
Kryteria akredytacji
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 79
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355964
lexical items
See main document
52

Author:
Title:
Jakość ekonomiczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 63-64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355186
lexical items
See main document
53

Author:
Title:
Polska Izba Handlu Zagranicznego
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 125
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368028
lexical items
See main document
54

Author:
Title:
Formy poświadczenia jakości towarów = The Forms of the Certification of Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262542
article
55

Author:
Title:
Wymagania jakościowe = Kryterium jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 79
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355970
lexical items
See main document
56

Author:
Title:
Poziom jakości produktu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 128
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368128
lexical items
See main document
57

Author:
Title:
Ocena jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 110
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363568
lexical items
See main document
58

Author:
Title:
Cechy krytyczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34-35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352446
lexical items
See main document
59

Author:
Title:
Kompleksowy system sterowania jakością
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 72
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355816
lexical items
See main document
60

Author:
Title:
Cechy istotne = Cechy ważne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352436
lexical items
See main document
61

Author:
Title:
Koszty oceny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355900
lexical items
See main document
62

Author:
Title:
Kryteria jakości produktów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 79
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355968
lexical items
See main document
63

Author:
Title:
Cechy użytkowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35-36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352704
lexical items
See main document
64

Author:
Title:
Jakość techniczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355326
lexical items
See main document
65

Author:
Title:
Dobra niższego rzędu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354328
lexical items
See main document
66

Author:
Title:
Dobra jednorazowego użytku
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354314
lexical items
See main document
67

Author:
Title:
Kontrola jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 76
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355884
lexical items
See main document
68

Author:
Title:
Znaki jakości = Państwowe znaki jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 203
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363988
lexical items
See main document
69

Author:
Title:
Jakość dynamiczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 63
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355178
lexical items
See main document
70

Author:
Title:
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352716
lexical items
See main document
71

Author:
Title:
Liczność partii
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 84
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168361374
lexical items
See main document
72

Author:
Title:
Normalizacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 107-108
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363494
lexical items
See main document
73

Author:
Title:
Jednostka certyfikująca
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355436
lexical items
See main document
74

Author:
Title:
Jakość subiektywna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355312
lexical items
See main document
75

Author:
Title:
Jakość udatna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355334
lexical items
See main document
76

Author:
Title:
Dostawa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 46
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354384
lexical items
See main document
77

Author:
Title:
Normy europejskie = EN
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 108
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354654
lexical items
See main document
78

Author:
Title:
Certyfikacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 37
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352740
lexical items
See main document
79

Author:
Title:
Funkcjonalność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 55
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354824
lexical items
See main document
80

Author:
Title:
Poziom kontroli
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 128
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368132
lexical items
See main document
81

Author:
Title:
Klasa jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 69
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355752
lexical items
See main document
82

Author:
Title:
Jakość eksploatacyjna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355188
lexical items
See main document
83

Author:
Title:
Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii = IGWT Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 99-100
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355014
lexical items
See main document
84

Author:
Title:
Naprawialność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 105
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362946
lexical items
See main document
85

Author:
Title:
Kod towarowo-materiałowy (KTM)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 71
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355788
lexical items
See main document
86

Author:
Title:
Kwalifikacja jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 80
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357484
lexical items
See main document
87

Author:
Title:
Parametry jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363992
lexical items
See main document
88

Author:
Title:
Ekspertyza
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 49
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354482
lexical items
See main document
89

Author:
Title:
Próbka
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 134
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368948
lexical items
See main document
90

Author:
Title:
Dobra luksusowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354326
lexical items
See main document
91

Author:
Title:
Laboratorium akredytowane
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 82
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357524
lexical items
See main document
92

Author:
Title:
Cechy nieistotne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352464
lexical items
See main document
93

Author:
Title:
Partia towarów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 118
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364016
lexical items
See main document
94

Author:
Title:
Odbiór ilościowy i jakościowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363596
lexical items
See main document
95

Author:
Title:
Liczność próbki
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 84
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168361378
lexical items
See main document
96

Author:
Title:
Federacja Konsumentów (FK)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 52
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354724
lexical items
See main document
97

Author:
Title:
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 125
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368032
lexical items
See main document
98

Author:
Title:
Normalizacyjne organizacje europejskie
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 108
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363500
lexical items
See main document
99

Author:
Title:
Patent
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 118
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364028
lexical items
See main document
100

Author:
Title:
Ankieta
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 21
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352080
lexical items
See main document
101

Author:
Title:
Cechy niemierzalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352466
lexical items
See main document
102

Author:
Title:
Cechy mierzalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352460
lexical items
See main document
103

Author:
Title:
Cykl życia produktu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 40
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168353596
lexical items
See main document
104

Author:
Title:
Metody laboratoryjne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 97
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362232
lexical items
See main document
105

Author:
Title:
Jakość preferencyjna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355274
lexical items
See main document
106

Author:
Title:
Cechy ekonomiczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352412
lexical items
See main document
107

Author:
Title:
Konsument
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 74
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355852
lexical items
See main document
108

Author:
Title:
Dobra komplementarne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354316
lexical items
See main document
109

Author:
Title:
Cechy ergonomiczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352414
lexical items
See main document
110

Author:
Title:
Jakość obiektywna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355198
lexical items
See main document
111

Author:
Title:
Jakość produktu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355282
lexical items
See main document
112

Author:
Title:
Kwantyfikacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 80
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357490
lexical items
See main document
113

Author:
Title:
Kategoria
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 68-69
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355628
lexical items
See main document
114

Author:
Title:
Brak towarowy (towar wybrakowany)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 33
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352358
lexical items
See main document
115

Author:
Title:
Gwaranja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 59
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354950
lexical items
See main document
116

Author:
Title:
Koszty braków
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355892
lexical items
See main document
117

Author:
Title:
CEN (Comité Européen de Normalisation)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352714
lexical items
See main document
118

Author:
Title:
Produkt niesztukowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 131
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368360
lexical items
See main document
119

Author:
Title:
Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355440
lexical items
See main document
120

Author:
Title:
Metody eksploatacyjno-użytkowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 96-97
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362212
lexical items
See main document
121

Author:
Title:
Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 46
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354382
lexical items
See main document
122

Author:
Title:
Informacyjne etykietowanie towarów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 61-62
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355062
lexical items
See main document
123

Author:
Title:
Gatunek wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 56
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354838
lexical items
See main document
124

Author:
Title:
Karta kontrolna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 68
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355520
lexical items
See main document
125

Author:
Title:
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 125-126
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368036
lexical items
See main document
126

Author:
Title:
Podtrzymywanie jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 123
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168367850
lexical items
See main document
127

Author:
Title:
Kwantyfikacja jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 80
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357496
lexical items
See main document
128

Author:
Title:
Asortyment
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 23
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352110
lexical items
See main document
129

Author:
Title:
Marketing
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 88
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168361562
lexical items
See main document
130

Author:
Title:
Jakość optymalna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355268
lexical items
See main document
131

Author:
Title:
Jednostka akredytująca
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355346
lexical items
See main document
132

Author:
Title:
Dobra konsumpcyjne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354320
lexical items
See main document
133

Author:
Title:
Atest = Certyfikat
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 23
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352112
lexical items
See main document
134

Title:
The Problems of Quality Standard in Present Polish Market
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 243-249
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256076
chapter in conference materials
135

Author:
Title:
Instrukcja użytkowania
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 62
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355116
lexical items
See main document
136

Title:
Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami = New German and Austrian Legal Regulations on Packing Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 230 (1995) , s. 32-42. - Tytuł numeru: Gospodarka opakowaniami jako element ochrony środowiska naturalnego
Nr:
2168281801
article
137

Author:
Title:
Jakość standardowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355298
lexical items
See main document
138

Author:
Title:
Legalizacja narzędzi pomiarowych
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 82
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357536
lexical items
See main document
139

Author:
Title:
Metody organoleptyczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 97-98
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362422
lexical items
See main document
140

Author:
Title:
Charakterystyka jakościowa wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 37
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352876
lexical items
See main document
141

Author:
Title:
Norma
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 107
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363484
lexical items
See main document
142

Author:
Title:
Jakość procesu produkcyjnego
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355278
lexical items
See main document
143

Author:
Title:
Atest jakościowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 23-24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352114
lexical items
See main document
144

Title:
Preferencja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 129
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368144
lexical items
See main document
145

Author:
Title:
Koszty jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355896
lexical items
See main document
146

Author:
Title:
Ergonomiczność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 51
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354634
lexical items
See main document
147

Author:
Title:
Centralny Inspektorat Standaryzacji (CIS)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352730
lexical items
See main document
148

Author:
Title:
Cechy swoiste
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352696
lexical items
See main document
149

Author:
Title:
Akceptacja konsumencka
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297343
lexical items
See main document
150

Author:
Title:
Licencja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 83
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357568
lexical items
See main document
151

Author:
Title:
Nowoczesność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 109
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363522
lexical items
See main document
152

Author:
Title:
Międzynarodowa Organizacja Unii Konsumentów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 99
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362546
lexical items
See main document
153

Author:
Title:
Jakość typu = Jakość wzoru
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64-65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355328
lexical items
See main document
154

Author:
Title:
Jakość rynkowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355288
lexical items
See main document
155

Author:
Title:
Jakość zgodności
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355340
lexical items
See main document
156

Author:
Title:
Akredytacja laboratorium
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297349
lexical items
See main document
157

Author:
Title:
Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352726
lexical items
See main document
158

Author:
Title:
Cechy probiercze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352688
lexical items
See main document
159

Author:
Title:
Bezpieczeństwo użytkowania
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 28
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352254
lexical items
See main document
160

Author:
Title:
Badania porównawcze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 25-26
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352230
lexical items
See main document
161

Author:
Title:
Cechy estetyczne = Cechy emocjonalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352418
lexical items
See main document
162

Author:
Title:
Analiza wartości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 21
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352076
lexical items
See main document
163

Author:
Title:
Europejska Organizacja Sterowania Jakością = European Organization of Quality Control (EOQC)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 52
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354698
lexical items
See main document
164

Author:
Title:
Produkty jednoimienne = Dobra jednoimienne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 131
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354308
lexical items
See main document
165

Author:
Łucja Karpiel , Iwona Gumieniak
Title:
Wymagania stawiane syntetycznym płynnym środkom do prania przez użytkowników = Consumer's Requirements Regarding Synthetic Liquid Washing Agents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 432 (1994) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264332
article
166

Author:
Title:
Karta kontrolna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 68
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355522
lexical items
See main document
167

Author:
Title:
Dobra trwałego użytku
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354348
lexical items
See main document
168

Author:
Title:
CEN (Comité Européen de Normalisation)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352712
lexical items
See main document
169

Author:
Title:
Jakość eksploatacyjna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355190
lexical items
See main document
170

Author:
Title:
Dostawa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 46
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354386
lexical items
See main document
171

Author:
Title:
Kompleksowy system sterowania jakością
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 72
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355818
lexical items
See main document
172

Author:
Title:
Funkcjonalność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 55
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354822
lexical items
See main document
173

Author:
Title:
Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352724
lexical items
See main document
174

Author:
Title:
Międzynarodowa Organizacja Unii Konsumentów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 99
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362544
lexical items
See main document
175

Author:
Title:
Jakość projektowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355286
lexical items
See main document
176

Author:
Title:
Cechy ergonomiczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352410
lexical items
See main document
177

Author:
Title:
Partia towarów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 118
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364014
lexical items
See main document
178

Author:
Title:
Jakość zgodności
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355344
lexical items
See main document
179

Author:
Title:
Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 46
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354380
lexical items
See main document
180

Author:
Title:
Dobra jednorazowego użytku
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354312
lexical items
See main document
181

Author:
Title:
Dobra
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354304
lexical items
See main document
182

Author:
Title:
Kwalifikacja jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 80
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357482
lexical items
See main document
183

Author:
Title:
Jakość optymalna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355270
lexical items
See main document
184

Author:
Title:
Jakość typu = Jakość wzoru
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64-65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355330
lexical items
See main document
185

Author:
Title:
Ankieta
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341199
lexical items
See main document
186

Author:
Title:
Cechy swoiste
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352698
lexical items
See main document
187

Author:
Title:
Ekspertyza
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 49
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354486
lexical items
See main document
188

Author:
Title:
Jakość produktu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355280
lexical items
See main document
189

Author:
Title:
Cechy użytkowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35-36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352706
lexical items
See main document
190

Author:
Title:
Odbiór ilościowy i jakościowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363594
lexical items
See main document
191

Author:
Title:
Naprawialność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 105
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362944
lexical items
See main document
192

Author:
Title:
Certyfikat zgodności
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 37
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352744
lexical items
See main document
193

Author:
Title:
Normy europejskie = EN
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 108
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354656
lexical items
See main document
194

Author:
Title:
Cechy istotne = Cechy ważne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352434
lexical items
See main document
195

Author:
Title:
Jakość preferencyjna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355272
lexical items
See main document
196

Author:
Title:
Cechy probiercze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352690
lexical items
See main document
197

Author:
Title:
Patent
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 118
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168364030
lexical items
See main document
198

Author:
Title:
Cechy jakościowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352438
lexical items
See main document
199

Author:
Title:
Charakterystyka jakościowa wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 37
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352874
lexical items
See main document
200

Author:
Title:
Kod towarowo-materiałowy (KTM)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 71
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355792
lexical items
See main document
201

Author:
Title:
Jakość procesu produkcyjnego
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355276
lexical items
See main document
202

Author:
Title:
Liczność próbki
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 84
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168361376
lexical items
See main document
203

Author:
Conference:
Krakopak'94. I Międzynarodowe Targi Opakowań, Kraków, Polska, od 1994-04-28 do 1994-04-30
Title:
Współczesne opakowania a wymogi ekologiczne
Source:
Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów - Kraków: CEC, 1994, s. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168369276
varia
204

Author:
Title:
Jakość techniczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355322
lexical items
See main document
205

Author:
Title:
Kryteria akredytacji
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 79
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355962
lexical items
See main document
206

Author:
Title:
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 125-126
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368034
lexical items
See main document
207

Author:
Title:
Jednostka certyfikująca
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355438
lexical items
See main document
208

Author:
Title:
Instrukcja użytkowania
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 62
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355114
lexical items
See main document
209

Author:
Title:
Liczność partii
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 84
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168361372
lexical items
See main document
210

Author:
Title:
Kwantyfikacja jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 80
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357494
lexical items
See main document
211

Author:
Title:
Znaki jakości = Państwowe znaki jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 203
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363986
lexical items
See main document
212

Author:
Title:
Produkt niesztukowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 131
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368358
lexical items
See main document
213

Author:
Title:
Parametry jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 117
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363990
lexical items
See main document
214

Author:
Title:
Cechy nieistotne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352462
lexical items
See main document
215

Author:
Title:
Jakość deklarowana
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 63
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355170
lexical items
See main document
216

Author:
Title:
Cechy krytyczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 34-35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352444
lexical items
See main document
217

Author:
Title:
Marketing
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 88
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168361560
lexical items
See main document
218

Author:
Title:
Jakość dynamiczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 63
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355182
lexical items
See main document
219

Author:
Title:
Kwantyfikacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 80
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357492
lexical items
See main document
220

Author:
Title:
Federacja Konsumentów (FK)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 52
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354722
lexical items
See main document
221

Author:
Title:
Dobra konsumpcyjne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354322
lexical items
See main document
222

Author:
Title:
Niezawodność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 106-107
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363432
lexical items
See main document
223

Author:
Title:
Dobra komplementarne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354318
lexical items
See main document
224

Author:
Title:
Jakość subiektywna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355310
lexical items
See main document
225

Author:
Title:
Klasa jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 69
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355754
lexical items
See main document
226

Author:
Title:
Legalizacja narzędzi pomiarowych
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 82
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357534
lexical items
See main document
227

Author:
Title:
Informacyjne etykietowanie towarów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 61-62
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355064
lexical items
See main document
228

Author:
Title:
Norma
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 107
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363482
lexical items
See main document
229

Author:
Title:
Poziom jakości produktu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 128
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368126
lexical items
See main document
230

Author:
Title:
Koszty oceny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355898
lexical items
See main document
231

Author:
Title:
Atest = Certyfikat
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 23
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341259
lexical items
See main document
232

Author:
Title:
Cykl życia produktu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 40
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168353594
lexical items
See main document
233

Author:
Title:
Dobra niższego rzędu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354330
lexical items
See main document
234

Author:
Title:
Koszty braków
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355890
lexical items
See main document
235

Author:
Title:
Asortyment
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 23
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341255
lexical items
See main document
236

Author:
Title:
Jakość standardowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355296
lexical items
See main document
237

Author:
Title:
Normalizacyjne organizacje europejskie
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 108
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363498
lexical items
See main document
238

Author:
Title:
Cechy techniczne = Cechy pierwotne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352470
lexical items
See main document
239

Title:
Preferencja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 129
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368142
lexical items
See main document
240

Author:
Title:
Jakość rynkowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355290
lexical items
See main document
241

Author:
Title:
Poziom kontroli
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 128
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368130
lexical items
See main document
242

Author:
Title:
Ocena jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 110
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363566
lexical items
See main document
243

Author:
Title:
Licencja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 83
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357606
lexical items
See main document
244

Author:
Title:
Cechy niemierzalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352468
lexical items
See main document
245

Author:
Title:
Metody organoleptyczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 97-98
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362420
lexical items
See main document
246

Author:
Title:
Jakość udatna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355332
lexical items
See main document
247

Author:
Title:
Konsumpcja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 75
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355856
lexical items
See main document
248

Author:
Title:
Normalizacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 107-108
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363492
lexical items
See main document
249

Author:
Title:
Badania porównawcze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 25-26
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341321
lexical items
See main document
250

Author:
Title:
Konsument
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 74
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355854
lexical items
See main document
251

Author:
Title:
Akceptacja konsumencka
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340741
lexical items
See main document
252

Author:
Title:
Wymagania jakościowe = Kryterium jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 79
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355972
lexical items
See main document
253

Author:
Title:
Koszty ochrony
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355904
lexical items
See main document
254

Author:
Title:
Gatunek wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 56
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354840
lexical items
See main document
255

Author:
Title:
Cechy mierzalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 35
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352456
lexical items
See main document
256

Author:
Title:
Jakość wykonania
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355338
lexical items
See main document
257

Author:
Title:
Koszty jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 77
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355894
lexical items
See main document
258

Author:
Title:
Atest jakościowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 23-24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341269
lexical items
See main document
259

Author:
Title:
Jakość obiektywna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355192
lexical items
See main document
260

Author:
Title:
Kryteria jakości produktów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 79
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355966
lexical items
See main document
261

Author:
Title:
Jakość ekonomiczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 63-64
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355184
lexical items
See main document
262

Author:
Title:
Centralny Inspektorat Standaryzacji (CIS)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352728
lexical items
See main document
263

Author:
Title:
Próbka
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 134
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368946
lexical items
See main document
264

Author:
Title:
Podtrzymywanie jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 123
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168367846
lexical items
See main document
265

Author:
Title:
Gwaranja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 59
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354952
lexical items
See main document
266

Author:
Title:
Ergonomiczność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 51
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354636
lexical items
See main document
267

Author:
Title:
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 36
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352718
lexical items
See main document
268

Author:
Title:
Brak towarowy (towar wybrakowany)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 33
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352360
lexical items
See main document
269

Author:
Title:
Kontrola jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 76
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355882
lexical items
See main document
270

Author:
Title:
Know-how
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 70
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355766
lexical items
See main document
271

Author:
Title:
Dobra prywatne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354338
lexical items
See main document
272

Author:
Title:
Certyfikacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 37
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352742
lexical items
See main document
273

Author:
Title:
Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii = IGWT Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 99-100
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355012
lexical items
See main document
274

Author:
Title:
Auditor jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341281
lexical items
See main document
275

Author:
Title:
Akredytacja laboratorium
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340979
lexical items
See main document
276

Author:
Title:
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 125
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368030
lexical items
See main document
277

Author:
Title:
Analiza wartości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341193
lexical items
See main document
278

Author:
Title:
Laboratorium akredytowane
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 82
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168357522
lexical items
See main document
279

Author:
Title:
Metody eksploatacyjno-użytkowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 96-97
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362210
lexical items
See main document
280

Author:
Title:
Jednostka akredytująca
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355434
lexical items
See main document
281

Author:
Title:
Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 65
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355442
lexical items
See main document
282

Author:
Title:
Dyrektywy CEN/CENELEC
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 48
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354432
lexical items
See main document
283

Author:
Title:
Polska Izba Handlu Zagranicznego
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 125
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368026
lexical items
See main document
284

Author:
Title:
Miara jakości
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 99
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362528
lexical items
See main document
285

Author:
Title:
Dobra publiczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354340
lexical items
See main document
286

Author:
Title:
Produkt sztukowy
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 131
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168368364
lexical items
See main document
287

Author:
Title:
Nowoczesność wyrobu
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 109
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168363520
lexical items
See main document
288

Author:
Title:
Metody laboratoryjne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 97
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168362230
lexical items
See main document
289

Author:
Title:
Bezpieczeństwo użytkowania
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 28
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341359
lexical items
See main document
290

Author:
Title:
Kategoria
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 68-69
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168355630
lexical items
See main document
291

Author:
Title:
Dobra luksusowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 44
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168354324
lexical items
See main document
292

Author:
Title:
Cechy estetyczne = Cechy emocjonalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 34
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168352416
lexical items
See main document
293

Title:
Model ochrony konsumenta w Kanadzie = The Model of Consumer Protection in Canada
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 398 (1993) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248194
article
294

Author:
Title:
Badania porównawcze past do zębów = Comparative Studies on Toothpaste Brands
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992) , s. 123-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247472
article
295

Title:
Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów = Students Views on the Directions of Improvements in Teaching the Merchandise Knowledge
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992) , s. 47-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262854
article
296

Author:
Title:
Zmodyfikowana metoda oznaczania zdolności piorącej proszków do prania = A Modified Method of Determining Washing Power of washing Powders
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989) , s. 65-74. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264376
article
297

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Znaczenie uproszczonej metodyki oceny jakości w badaniu zmian zachodzących w produktach
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263200
varia
See main document
298

Author:
Title:
Kontrola jakości towarów przez organizacje konsumenckie
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 269-282 - Bibliogr.
Nr:
2168347470
article
299

Author:
Title:
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986) , s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231790
article
300

Author:
Title:
Próba określenia cech jakościowych syntetycznych proszków piorących istotnych z punktu widzenia użytkownika = Attempt at the Evaluation of Qualitative Characteristics of Synthetic Washing Powders Important from the User's Point of View
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 117-127. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280087
article
301

Author:
Title:
Ocena jakości aktualnie stosowanych opakowań na proszki piorące = Estimation of Quality of Washing Powder Packages Presently Used
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 85-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233892
article
302

Author:
Title:
Proszki piorące
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 50-57
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298541
chapter in monograph
See main document
303

Title:
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1979
Physical description:
43 s.; 30 cm
Nr:
2168345624
academic script
304

Author:
Title:
Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących)
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/151
Nr:
2168304535
doctoral dissertation
305

Title:
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 199-200
Nr:
2168359176
article
306

Author:
Title:
Wpływ detergentowych proszków piorących na własności wytrzymałościowe tkanin jako kryterium oceny ich wartości użytkowej
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 320-324
Nr:
2168359222
article
307

Title:
Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych = Research la the Methodics of Determining the Quality of Detergent Fluids for Washing Table Utensils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978) , s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250652
article
308

Author:
Title:
Kryteria oceny jakości detergentowych środków piorących w świetle badań ankietowych = Criteria for Evaluation of the Quality of Detergent Washing Powders in the Light of Polls
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 359-365. - Summ., rez.
Nr:
2168250968
article
309

Title:
Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych = Research into the Quality of Acrylonitril Rubbers
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 107-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249990
article
Unpublished documents:
1

Title:
Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
[59] k.: il.; 30 cm
Research program:
51/SZTOiZ/1/95/S
Signature:
NP-389/Magazyn
Nr:
2168329217
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
30 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
98/SZTOiZ/1/93/S
Signature:
NP-221/Magazyn
Nr:
2168329985
unpublished scientific work
1
Benchmarking w organizacjach = Benchmarking in Organizations / Mariusz GIEMZA, Łucja Karpiel // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168969098. - ISSN 1898-6447
2
Nagrody jakości / Paweł NOWICKI, Joanna DZIADKOWIEC, Łucja Karpiel, Katarzyna Przybylska // W: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 327-361. - ISBN 978-83-7252-483-6
3
Zarządzanie czynnikiem ludzkim we współczesnej organizacji / Łucja KARPIEL // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 97-101. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-8-9
4
Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością = Orientation Aimed at the Customer in the Quality Management System / Łucja KARPIEL // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 59-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
5
Zadowolenie klienta a jakość świadczonych usług : [komunikat naukowy] / Wioletta Grad, Łucja KARPIEL // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 191-198. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
6
Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe = The Pro-Quality Policy in an Enterprise Producing Long-Life Salty Bakery Products / Łucja KARPIEL, Joanna Gola // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150101231. - ISSN 0208-7944
7
Audit / Łucja KARPIEL // W: Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 102-110. - ISBN 83-7252-260-X
8
Zarządzanie odpadami komunalnymi = Municipal Refuse Management / Marta Hrabia, Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 29-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87458271. - ISSN 0208-7944
9
Audit narzędziem weryfikującym system zarządzania jakością / Łucja KARPIEL // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 260-264. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
10
Ograniczenia polityki handlowej Unii Europejskiej na przykładzie produktów owocowych i warzyw / Łucja KARPIEL, Agnieszka Szarek // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
11
Testowanie towarów jako forma ochrony konsumenta (na przykładzie mydeł toaletowych) = Product Testing as a Form of Consumer Protection, Exemplified by Toilet Soaps / Łucja KARPIEL, Katarzyna Kuglin // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 71-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557322. - ISSN 0208-7944
12
Polskie prawo celne na drodze do Unii Europejskiej : Gospodarcze procedury celne jako jeden z czynników polityki eksportowej państwa = Polish Tariff Law on the Way to the European Union#Customs Economic Procedures as One of the Factors of the State's Export Policy / Łucja KARPIEL, Agnieszka Szarek // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 237-250. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
13
Zintegrowany system gospodarki odpadami / Marta Hrabia, Łucja KARPIEL // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 326-334. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
14
Koszty i korzyści integrowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Łucja KARPIEL // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 229-232. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
15
Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny - funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania / Łucja KARPIEL // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 195-207. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
16
Jakość usług w systemie zapewnienia jakości = The Quality of Services in the Quality Assurance System / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11925. - ISSN 0208-7944
17
Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania - stan i perspektywy wdrażania w polskich przedsiębiorstwach = The Characteristic of the Integrated Management Systems - Present Days and Future Perspectives in Polish Enterprises / Łucja KARPIEL, Łukasz EKIERT // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 35-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
18
Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny : funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania / Łucja KARPIEL // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA. - (2001), s. 18-35
19
Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a = The Malcolm Baldrige National Quality Prize / Łucja KARPIEL, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001), s. 53-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11924. - ISSN 0208-7944
20
Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce / Łucja KARPIEL, Mariusz GIEMZA // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA. - (2000), s. 48-67. - Bibliogr.
21
Towaroznawstwo ogólne / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-063-1
22
Dyrektywy Unii Europejskiej jako element harmonizacji rynku ze szczególnym uwzględnieniem znaku zgodności europejskiej = The EU Directives as Element of Market Harmonization with Particular Consideration Given to the Emblem of European Conformity / Łucja KARPIEL, Mateusz Klag // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 325-334. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
23
Realizacja założeń idei TQM przez system zapewnienia jakości zgodny z normami ISO serii 9000 = Realization of the Assumptions of TQM by the Quality Assurance System in Accordance with ISO Standards, Series 9000 / Łucja KARPIEL // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 155-164. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
24
Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku = Certificate as the Quality Guarantee According to the Law in Force of April 3, 1993 / Łucja KARPIEL, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Znak CE i Keymark jako instrumenty nadzoru rynkowego / Łucja KARPIEL // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 182-185. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
26
Towaroznawstwo ogólne / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 168 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-15-1
27
Zachodnioeuropejski system zapewnienia jakości a system obecnie funkcjonujący w Polsce = The West European Quality Assuring System and the System Currently Functioning in Poland / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Stefan MYNARSKI]. - nr 494 (1997), s. 31-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Przygotowania związane z opracowaniem i wdrażaniem systemu jakości wg norm ISO PN-EN 29002 w Przedsiębiorstwie Opakowań Blaszanych "OPAKOMET" w Krakowie / Łucja KARPIEL, Wiesława Pietryga // W: Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2 / kier. tematu: Łucja KARPIEL. - (1996), s. 1-40 [20-59]
29
Nauczanie towaroznawstwa na kierunkach ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Łucja KARPIEL // W: Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / oprac. Jacek KANIEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 151-157. - ISBN 83-86439-89-0
30
Assessment Criteria for Quality Awards / Łucja KARPIEL, Marek SALERNO KOCHAN // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 328-330. - Summ. - Bibliogr.
31
Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards / Łucja KARPIEL, Marek SALERNO KOCHAN // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 136-138. - Summ. - Bibliogr.
32
Jakość wykonania / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
33
Dobra prywatne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
34
Auditor jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 24. - ISBN 83-86439-16-5
35
Europejska Organizacja Sterowania Jakością = European Organization of Quality Control (EOQC) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 52. - ISBN 83-86439-16-5
36
Miara jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 99. - ISBN 83-86439-16-5
37
Dobra / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
38
Dobra publiczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
39
Certyfikat zgodności / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 37. - ISBN 83-86439-16-5
40
Cechy techniczne = Cechy pierwotne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
41
Cechy jakościowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
42
Know-how / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 70. - ISBN 83-86439-16-5
43
Koszty ochrony / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
44
Produkt sztukowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 131. - ISBN 83-86439-16-5
45
Dyrektywy CEN/CENELEC / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 46. - ISBN 83-86439-16-5
46
Niezawodność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 106-107. - ISBN 83-86439-16-5
47
Jakość projektowa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
48
Dobra trwałego użytku / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
49
Produkty jednoimienne = Dobra jednoimienne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 131. - ISBN 83-86439-16-5
50
Konsumpcja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 75. - ISBN 83-86439-16-5
51
Kryteria akredytacji / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 79. - ISBN 83-86439-16-5
52
Jakość ekonomiczna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 63-64. - ISBN 83-86439-16-5
53
Polska Izba Handlu Zagranicznego / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 125. - ISBN 83-86439-16-5
54
Formy poświadczenia jakości towarów = The Forms of the Certification of Quality / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Wymagania jakościowe = Kryterium jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 79. - ISBN 83-86439-16-5
56
Poziom jakości produktu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 128. - ISBN 83-86439-16-5
57
Ocena jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 110. - ISBN 83-86439-16-5
58
Cechy krytyczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 34-35. - ISBN 83-86439-16-5
59
Kompleksowy system sterowania jakością / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 72. - ISBN 83-86439-16-5
60
Cechy istotne = Cechy ważne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
61
Koszty oceny / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
62
Kryteria jakości produktów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 79. - ISBN 83-86439-16-5
63
Cechy użytkowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35-36. - ISBN 83-86439-16-5
64
Jakość techniczna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
65
Dobra niższego rzędu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
66
Dobra jednorazowego użytku / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
67
Kontrola jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 76. - ISBN 83-86439-16-5
68
Znaki jakości = Państwowe znaki jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 203. - ISBN 83-86439-16-5
69
Jakość dynamiczna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 63. - ISBN 83-86439-16-5
70
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
71
Liczność partii / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 84. - ISBN 83-86439-16-5
72
Normalizacja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 107-108. - ISBN 83-86439-16-5
73
Jednostka certyfikująca / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
74
Jakość subiektywna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
75
Jakość udatna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
76
Dostawa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 46. - ISBN 83-86439-16-5
77
Normy europejskie = EN / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 108. - ISBN 83-86439-16-5
78
Certyfikacja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 37. - ISBN 83-86439-16-5
79
Funkcjonalność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 55. - ISBN 83-86439-16-5
80
Poziom kontroli / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 128. - ISBN 83-86439-16-5
81
Klasa jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 69. - ISBN 83-86439-16-5
82
Jakość eksploatacyjna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
83
Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii = IGWT Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 99-100. - ISBN 83-86439-16-5
84
Naprawialność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 105. - ISBN 83-86439-16-5
85
Kod towarowo-materiałowy (KTM) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 71. - ISBN 83-86439-16-5
86
Kwalifikacja jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 80. - ISBN 83-86439-16-5
87
Parametry jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
88
Ekspertyza / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 49. - ISBN 83-86439-16-5
89
Próbka / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 134. - ISBN 83-86439-16-5
90
Dobra luksusowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
91
Laboratorium akredytowane / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 82. - ISBN 83-86439-16-5
92
Cechy nieistotne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
93
Partia towarów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 118. - ISBN 83-86439-16-5
94
Odbiór ilościowy i jakościowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 111. - ISBN 83-86439-16-5
95
Liczność próbki / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 84. - ISBN 83-86439-16-5
96
Federacja Konsumentów (FK) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 52. - ISBN 83-86439-16-5
97
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 125. - ISBN 83-86439-16-5
98
Normalizacyjne organizacje europejskie / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 108. - ISBN 83-86439-16-5
99
Patent / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 118. - ISBN 83-86439-16-5
100
Ankieta / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 21. - ISBN 83-86439-16-5
101
Cechy niemierzalne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
102
Cechy mierzalne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
103
Cykl życia produktu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 40. - ISBN 83-86439-16-5
104
Metody laboratoryjne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 97. - ISBN 83-86439-16-5
105
Jakość preferencyjna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
106
Cechy ekonomiczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
107
Konsument / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 74. - ISBN 83-86439-16-5
108
Dobra komplementarne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
109
Cechy ergonomiczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
110
Jakość obiektywna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
111
Jakość produktu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
112
Kwantyfikacja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 80. - ISBN 83-86439-16-5
113
Kategoria / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 68-69. - ISBN 83-86439-16-5
114
Brak towarowy (towar wybrakowany) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 33. - ISBN 83-86439-16-5
115
Gwaranja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 59. - ISBN 83-86439-16-5
116
Koszty braków / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
117
CEN (Comité Européen de Normalisation) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
118
Produkt niesztukowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 131. - ISBN 83-86439-16-5
119
Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
120
Metody eksploatacyjno-użytkowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 96-97. - ISBN 83-86439-16-5
121
Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 46. - ISBN 83-86439-16-5
122
Informacyjne etykietowanie towarów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 61-62. - ISBN 83-86439-16-5
123
Gatunek wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 56. - ISBN 83-86439-16-5
124
Karta kontrolna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 68. - ISBN 83-86439-16-5
125
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 125-126. - ISBN 83-86439-16-5
126
Podtrzymywanie jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 123. - ISBN 83-86439-16-5
127
Kwantyfikacja jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 80. - ISBN 83-86439-16-5
128
Asortyment / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 23. - ISBN 83-86439-16-5
129
Marketing / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 88. - ISBN 83-86439-16-5
130
Jakość optymalna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
131
Jednostka akredytująca / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
132
Dobra konsumpcyjne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
133
Atest = Certyfikat / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 23. - ISBN 83-86439-16-5
134
The Problems of Quality Standard in Present Polish Market / Lucja KARPIEL, Marek SALERNO-KOCHAN // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu . - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 243-249. - ISBN 7-301-02897-0
135
Instrukcja użytkowania / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 62. - ISBN 83-86439-16-5
136
Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami = New German and Austrian Legal Regulations on Packing Management / Mieczysław SKRZYPEK, Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 230 (1995), s. 32-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka opakowaniami jako element ochrony środowiska naturalnego. - ISSN 0208-4902
137
Jakość standardowa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
138
Legalizacja narzędzi pomiarowych / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 82. - ISBN 83-86439-16-5
139
Metody organoleptyczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 97-98. - ISBN 83-86439-16-5
140
Charakterystyka jakościowa wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 37. - ISBN 83-86439-16-5
141
Norma / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 107. - ISBN 83-86439-16-5
142
Jakość procesu produkcyjnego / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
143
Atest jakościowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 23-24. - ISBN 83-86439-16-5
144
Preferencja / Łucja KARPIEL, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 129. - ISBN 83-86439-16-5
145
Koszty jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
146
Ergonomiczność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 51. - ISBN 83-86439-16-5
147
Centralny Inspektorat Standaryzacji (CIS) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
148
Cechy swoiste / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
149
Akceptacja konsumencka / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
150
Licencja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 83. - ISBN 83-86439-16-5
151
Nowoczesność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 109. - ISBN 83-86439-16-5
152
Międzynarodowa Organizacja Unii Konsumentów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 99. - ISBN 83-86439-16-5
153
Jakość typu = Jakość wzoru / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64-65. - ISBN 83-86439-16-5
154
Jakość rynkowa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
155
Jakość zgodności / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
156
Akredytacja laboratorium / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
157
Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
158
Cechy probiercze / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
159
Bezpieczeństwo użytkowania / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 28. - ISBN 83-86439-16-5
160
Badania porównawcze / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 25-26. - ISBN 83-86439-16-5
161
Cechy estetyczne = Cechy emocjonalne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
162
Analiza wartości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 21. - ISBN 83-86439-16-5
163
Europejska Organizacja Sterowania Jakością = European Organization of Quality Control (EOQC) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 52. - ISBN 83-86439-16-5
164
Produkty jednoimienne = Dobra jednoimienne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 131. - ISBN 83-86439-16-5
165
Wymagania stawiane syntetycznym płynnym środkom do prania przez użytkowników = Consumer's Requirements Regarding Synthetic Liquid Washing Agents / Łucja KARPIEL, Iwona Gumieniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 432 (1994), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
166
Karta kontrolna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 68. - ISBN 83-86439-16-5
167
Dobra trwałego użytku / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
168
CEN (Comité Européen de Normalisation) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
169
Jakość eksploatacyjna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
170
Dostawa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 46. - ISBN 83-86439-16-5
171
Kompleksowy system sterowania jakością / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 72. - ISBN 83-86439-16-5
172
Funkcjonalność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 55. - ISBN 83-86439-16-5
173
Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
174
Międzynarodowa Organizacja Unii Konsumentów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 99. - ISBN 83-86439-16-5
175
Jakość projektowa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
176
Cechy ergonomiczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
177
Partia towarów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 118. - ISBN 83-86439-16-5
178
Jakość zgodności / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
179
Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 46. - ISBN 83-86439-16-5
180
Dobra jednorazowego użytku / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
181
Dobra / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
182
Kwalifikacja jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 80. - ISBN 83-86439-16-5
183
Jakość optymalna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
184
Jakość typu = Jakość wzoru / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64-65. - ISBN 83-86439-16-5
185
Ankieta / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21. - ISBN 83-86439-16-5
186
Cechy swoiste / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
187
Ekspertyza / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 49. - ISBN 83-86439-16-5
188
Jakość produktu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
189
Cechy użytkowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35-36. - ISBN 83-86439-16-5
190
Odbiór ilościowy i jakościowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111. - ISBN 83-86439-16-5
191
Naprawialność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 105. - ISBN 83-86439-16-5
192
Certyfikat zgodności / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 37. - ISBN 83-86439-16-5
193
Normy europejskie = EN / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 108. - ISBN 83-86439-16-5
194
Cechy istotne = Cechy ważne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
195
Jakość preferencyjna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
196
Cechy probiercze / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
197
Patent / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 118. - ISBN 83-86439-16-5
198
Cechy jakościowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
199
Charakterystyka jakościowa wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 37. - ISBN 83-86439-16-5
200
Kod towarowo-materiałowy (KTM) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 71. - ISBN 83-86439-16-5
201
Jakość procesu produkcyjnego / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
202
Liczność próbki / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 84. - ISBN 83-86439-16-5
203
Współczesne opakowania a wymogi ekologiczne / Łucja KARPIEL // W: Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów. - Kraków: CEC, 1994. - S. 28-29. - Dostępne tylko streszczenie
204
Jakość techniczna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
205
Kryteria akredytacji / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 79. - ISBN 83-86439-16-5
206
Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 125-126. - ISBN 83-86439-16-5
207
Jednostka certyfikująca / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
208
Instrukcja użytkowania / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 62. - ISBN 83-86439-16-5
209
Liczność partii / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 84. - ISBN 83-86439-16-5
210
Kwantyfikacja jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 80. - ISBN 83-86439-16-5
211
Znaki jakości = Państwowe znaki jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 203. - ISBN 83-86439-16-5
212
Produkt niesztukowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 131. - ISBN 83-86439-16-5
213
Parametry jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 117. - ISBN 83-86439-16-5
214
Cechy nieistotne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
215
Jakość deklarowana / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 63. - ISBN 83-86439-16-5
216
Cechy krytyczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 34-35. - ISBN 83-86439-16-5
217
Marketing / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 88. - ISBN 83-86439-16-5
218
Jakość dynamiczna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 63. - ISBN 83-86439-16-5
219
Kwantyfikacja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 80. - ISBN 83-86439-16-5
220
Federacja Konsumentów (FK) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 52. - ISBN 83-86439-16-5
221
Dobra konsumpcyjne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
222
Niezawodność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 106-107. - ISBN 83-86439-16-5
223
Dobra komplementarne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
224
Jakość subiektywna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
225
Klasa jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 69. - ISBN 83-86439-16-5
226
Legalizacja narzędzi pomiarowych / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 82. - ISBN 83-86439-16-5
227
Informacyjne etykietowanie towarów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 61-62. - ISBN 83-86439-16-5
228
Norma / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 107. - ISBN 83-86439-16-5
229
Poziom jakości produktu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 128. - ISBN 83-86439-16-5
230
Koszty oceny / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
231
Atest = Certyfikat / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 23. - ISBN 83-86439-16-5
232
Cykl życia produktu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 40. - ISBN 83-86439-16-5
233
Dobra niższego rzędu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
234
Koszty braków / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
235
Asortyment / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 23. - ISBN 83-86439-16-5
236
Jakość standardowa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
237
Normalizacyjne organizacje europejskie / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 108. - ISBN 83-86439-16-5
238
Cechy techniczne = Cechy pierwotne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
239
Preferencja / Łucja KARPIEL, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 129. - ISBN 83-86439-16-5
240
Jakość rynkowa / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
241
Poziom kontroli / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 128. - ISBN 83-86439-16-5
242
Ocena jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 110. - ISBN 83-86439-16-5
243
Licencja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 83. - ISBN 83-86439-16-5
244
Cechy niemierzalne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
245
Metody organoleptyczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 97-98. - ISBN 83-86439-16-5
246
Jakość udatna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
247
Konsumpcja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 75. - ISBN 83-86439-16-5
248
Normalizacja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 107-108. - ISBN 83-86439-16-5
249
Badania porównawcze / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 25-26. - ISBN 83-86439-16-5
250
Konsument / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 74. - ISBN 83-86439-16-5
251
Akceptacja konsumencka / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
252
Wymagania jakościowe = Kryterium jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 79. - ISBN 83-86439-16-5
253
Koszty ochrony / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
254
Gatunek wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 56. - ISBN 83-86439-16-5
255
Cechy mierzalne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 35. - ISBN 83-86439-16-5
256
Jakość wykonania / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
257
Koszty jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 77. - ISBN 83-86439-16-5
258
Atest jakościowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 23-24. - ISBN 83-86439-16-5
259
Jakość obiektywna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 64. - ISBN 83-86439-16-5
260
Kryteria jakości produktów / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 79. - ISBN 83-86439-16-5
261
Jakość ekonomiczna / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 63-64. - ISBN 83-86439-16-5
262
Centralny Inspektorat Standaryzacji (CIS) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
263
Próbka / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 134. - ISBN 83-86439-16-5
264
Podtrzymywanie jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 123. - ISBN 83-86439-16-5
265
Gwaranja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 59. - ISBN 83-86439-16-5
266
Ergonomiczność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 51. - ISBN 83-86439-16-5
267
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 36. - ISBN 83-86439-16-5
268
Brak towarowy (towar wybrakowany) / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 33. - ISBN 83-86439-16-5
269
Kontrola jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 76. - ISBN 83-86439-16-5
270
Know-how / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 70. - ISBN 83-86439-16-5
271
Dobra prywatne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
272
Certyfikacja / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 37. - ISBN 83-86439-16-5
273
Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii = IGWT Internationale Gesellschaft fur Warenkunde und Technologie / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 99-100. - ISBN 83-86439-16-5
274
Auditor jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 24. - ISBN 83-86439-16-5
275
Akredytacja laboratorium / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
276
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 125. - ISBN 83-86439-16-5
277
Analiza wartości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21. - ISBN 83-86439-16-5
278
Laboratorium akredytowane / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 82. - ISBN 83-86439-16-5
279
Metody eksploatacyjno-użytkowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 96-97. - ISBN 83-86439-16-5
280
Jednostka akredytująca / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
281
Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 65. - ISBN 83-86439-16-5
282
Dyrektywy CEN/CENELEC / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 48. - ISBN 83-86439-16-5
283
Polska Izba Handlu Zagranicznego / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 125. - ISBN 83-86439-16-5
284
Miara jakości / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 99. - ISBN 83-86439-16-5
285
Dobra publiczne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
286
Produkt sztukowy / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 131. - ISBN 83-86439-16-5
287
Nowoczesność wyrobu / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 109. - ISBN 83-86439-16-5
288
Metody laboratoryjne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 97. - ISBN 83-86439-16-5
289
Bezpieczeństwo użytkowania / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 28. - ISBN 83-86439-16-5
290
Kategoria / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 68-69. - ISBN 83-86439-16-5
291
Dobra luksusowe / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 44. - ISBN 83-86439-16-5
292
Cechy estetyczne = Cechy emocjonalne / Łucja KARPIEL // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 34. - ISBN 83-86439-16-5
293
Model ochrony konsumenta w Kanadzie = The Model of Consumer Protection in Canada / Łucja KARPIEL, Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 398 (1993), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
294
Badania porównawcze past do zębów = Comparative Studies on Toothpaste Brands / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992), s. 123-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
295
Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów = Students Views on the Directions of Improvements in Teaching the Merchandise Knowledge / Łucja KARPIEL, Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992), s. 47-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
296
Zmodyfikowana metoda oznaczania zdolności piorącej proszków do prania = A Modified Method of Determining Washing Power of washing Powders / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989), s. 65-74. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
297
Znaczenie uproszczonej metodyki oceny jakości w badaniu zmian zachodzących w produktach / Łucja KARPIEL // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie
298
Kontrola jakości towarów przez organizacje konsumenckie / Łucja KARPIEL // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 269-282. - Bibliogr.
299
Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów = The Evaluation of Standarization of Hair Shampoos / Henryk CHWIAŁKOWSKI, Łucja KARPIEL, Teresa Żurek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 221 (1986), s. 121-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
300
Próba określenia cech jakościowych syntetycznych proszków piorących istotnych z punktu widzenia użytkownika = Attempt at the Evaluation of Qualitative Characteristics of Synthetic Washing Powders Important from the User's Point of View / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 117-127. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
301
Ocena jakości aktualnie stosowanych opakowań na proszki piorące = Estimation of Quality of Washing Powder Packages Presently Used / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 85-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
302
Proszki piorące / Łucja KARPIEL // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 50-57
303
Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek / Łucja KARPIEL, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK. - Warszawa: PTE, 1979. - 43 s. ; 30 cm
304
Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących) / Łucja KARPIEL ; . - Kraków : , 1979. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mieczysław SKRZYPEK. - Bibliogr.
305
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich / Janusz PAWEŁEK, Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI, Łucja KARPIEL, Maria Magdalena TRELA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 199-200. - ISSN 0239-4464
306
Wpływ detergentowych proszków piorących na własności wytrzymałościowe tkanin jako kryterium oceny ich wartości użytkowej / Łucja KARPIEL // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 320-324. - ISSN 0239-4464
307
Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych = Research la the Methodics of Determining the Quality of Detergent Fluids for Washing Table Utensils / Łucja KARPIELOWA, Mieczysław SKRZYPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978), s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
308
Kryteria oceny jakości detergentowych środków piorących w świetle badań ankietowych = Criteria for Evaluation of the Quality of Detergent Washing Powders in the Light of Polls / Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 359-365. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
309
Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych = Research into the Quality of Acrylonitril Rubbers / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 107-115. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
310
Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2 / kier. tematu: Łucja KARPIEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - [59] k. : il. ; 30 cm
311
Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich / kier. tematu: Łucja KARPIEL ; wykonawcy: Tadeusz Wawak, Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Giemza M., Karpiel Ł., (2010), Benchmarking w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 55-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/168969098
2
Nowicki P., Dziadkowiec J., Karpiel Ł., Przybylska K., (2010), Nagrody jakości. [W:] SIKORA T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 327-361.
3
Karpiel Ł., (2007), Zarządzanie czynnikiem ludzkim we współczesnej organizacji. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 97-101.
4
Karpiel Ł., (2006), Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 59-66.
5
Grad W., Karpiel Ł., (2006), Zadowolenie klienta a jakość świadczonych usług : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 191-198.
6
Karpiel Ł., Gola J., (2006), Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 67-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/150101231
7
Karpiel Ł., (2005), Audit. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 102-110.
8
Hrabia M., Karpiel Ł., (2004), Zarządzanie odpadami komunalnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 29-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/87458271
9
Karpiel Ł., (2004), Audit narzędziem weryfikującym system zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 260-264.
10
Karpiel Ł., Szarek A., (2004), Ograniczenia polityki handlowej Unii Europejskiej na przykładzie produktów owocowych i warzyw, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 25-39.
11
Karpiel Ł., Kuglin K., (2004), Testowanie towarów jako forma ochrony konsumenta (na przykładzie mydeł toaletowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 71-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557322
12
Karpiel Ł., Szarek A., (2003), Polskie prawo celne na drodze do Unii Europejskiej : Gospodarcze procedury celne jako jeden z czynników polityki eksportowej państwa, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 237-250.
13
Hrabia M., Karpiel Ł., (2003), Zintegrowany system gospodarki odpadami. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 326-334.
14
Karpiel Ł., (2002), Koszty i korzyści integrowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 229-232.
15
Karpiel Ł., (2002), Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny - funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 195-207.
16
Karpiel Ł., (2001), Jakość usług w systemie zapewnienia jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 43-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/11925
17
Karpiel Ł., Ekiert Ł., (2001), Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania - stan i perspektywy wdrażania w polskich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 35-52.
18
Karpiel Ł., (2001), Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny : funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania. [W:] Tadeusz SIKORA (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, s. 18-35.
19
Karpiel Ł., Balon U., (2001), Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/11924
20
Karpiel Ł., Giemza M., (2000), Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości, s. 48-67.
21
Karpiel Ł., Skrzypek M., (2000), Towaroznawstwo ogólne, Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 201 s.
22
Karpiel Ł., Klag M., (1999), Dyrektywy Unii Europejskiej jako element harmonizacji rynku ze szczególnym uwzględnieniem znaku zgodności europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 325-334.
23
Karpiel Ł., (1999), Realizacja założeń idei TQM przez system zapewnienia jakości zgodny z normami ISO serii 9000, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 155-164.
24
Karpiel Ł., Balon U., (1999), Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 518, s. 15-27.
25
Karpiel Ł., (1998), Znak CE i Keymark jako instrumenty nadzoru rynkowego. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 182-185.
26
Karpiel Ł., Skrzypek M., (1997), Towaroznawstwo ogólne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 168 s.
27
Karpiel Ł., (1997), Zachodnioeuropejski system zapewnienia jakości a system obecnie funkcjonujący w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 494, s. 31-40.
28
Karpiel Ł., Pietryga W., (1996), Przygotowania związane z opracowaniem i wdrażaniem systemu jakości wg norm ISO PN-EN 29002 w Przedsiębiorstwie Opakowań Blaszanych "OPAKOMET" w Krakowie. [W:] Karpiel Ł. (kierownik tematu), Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2, s. 1-40 [20-59].
29
Karpiel Ł., (1996), Nauczanie towaroznawstwa na kierunkach ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] KANIEWSKI (red.), Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-157.
30
Karpiel Ł., Salerno-Kochan M., (1996), Assessment Criteria for Quality Awards. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 328-330.
31
Salerno-Kochan M., Karpiel Ł., (1996), Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 136-138.
32
Karpiel Ł., (1995), Jakość wykonania. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
33
Karpiel Ł., (1995), Dobra prywatne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
34
Karpiel Ł., (1995), Auditor jakości. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24.
35
Karpiel Ł., (1995), Europejska Organizacja Sterowania Jakością. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 52.
36
Karpiel Ł., (1995), Miara jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99.
37
Karpiel Ł., (1995), Dobra. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
38
Karpiel Ł., (1995), Dobra publiczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
39
Karpiel Ł., (1995), Certyfikat zgodności. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37.
40
Karpiel Ł., (1995), Cechy techniczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
41
Karpiel Ł., (1995), Cechy jakościowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
42
Karpiel Ł., (1995), Know-how. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 70.
43
Karpiel Ł., (1995), Koszty ochrony. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
44
Karpiel Ł., (1995), Produkt sztukowy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131.
45
Karpiel Ł., (1995), Dyrektywy CEN/CENELEC. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46.
46
Karpiel Ł., (1995), Niezawodność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 106-107.
47
Karpiel Ł., (1995), Jakość projektowa. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
48
Karpiel Ł., (1995), Dobra trwałego użytku. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
49
Karpiel Ł., (1995), Produkty jednoimienne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131.
50
Karpiel Ł., (1995), Konsumpcja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 75.
51
Karpiel Ł., (1995), Kryteria akredytacji. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79.
52
Karpiel Ł., (1995), Jakość ekonomiczna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-64.
53
Karpiel Ł., (1995), Polska Izba Handlu Zagranicznego. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125.
54
Karpiel Ł., (1995), Formy poświadczenia jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 39-50.
55
Karpiel Ł., (1995), Wymagania jakościowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79.
56
Karpiel Ł., (1995), Poziom jakości produktu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 128.
57
Karpiel Ł., (1995), Ocena jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110.
58
Karpiel Ł., (1995), Cechy krytyczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-35.
59
Karpiel Ł., (1995), Kompleksowy system sterowania jakością. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 72.
60
Karpiel Ł., (1995), Cechy istotne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
61
Karpiel Ł., (1995), Koszty oceny. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
62
Karpiel Ł., (1995), Kryteria jakości produktów. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79.
63
Karpiel Ł., (1995), Cechy użytkowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-36.
64
Karpiel Ł., (1995), Jakość techniczna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
65
Karpiel Ł., (1995), Dobra niższego rzędu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
66
Karpiel Ł., (1995), Dobra jednorazowego użytku. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
67
Karpiel Ł., (1995), Kontrola jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76.
68
Karpiel Ł., (1995), Znaki jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 203.
69
Karpiel Ł., (1995), Jakość dynamiczna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63.
70
Karpiel Ł., (1995), CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
71
Karpiel Ł., (1995), Liczność partii. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84.
72
Karpiel Ł., (1995), Normalizacja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107-108.
73
Karpiel Ł., (1995), Jednostka certyfikująca. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
74
Karpiel Ł., (1995), Jakość subiektywna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
75
Karpiel Ł., (1995), Jakość udatna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
76
Karpiel Ł., (1995), Dostawa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46.
77
Karpiel Ł., (1995), Normy europejskie. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 108.
78
Karpiel Ł., (1995), Certyfikacja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37.
79
Karpiel Ł., (1995), Funkcjonalność wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 55.
80
Karpiel Ł., (1995), Poziom kontroli. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 128.
81
Karpiel Ł., (1995), Klasa jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69.
82
Karpiel Ł., (1995), Jakość eksploatacyjna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
83
Karpiel Ł., (1995), Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-100.
84
Karpiel Ł., (1995), Naprawialność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105.
85
Karpiel Ł., (1995), Kod towarowo-materiałowy (KTM). [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 71.
86
Karpiel Ł., (1995), Kwalifikacja jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80.
87
Karpiel Ł., (1995), Parametry jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
88
Karpiel Ł., (1995), Ekspertyza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49.
89
Karpiel Ł., (1995), Próbka. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 134.
90
Karpiel Ł., (1995), Dobra luksusowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
91
Karpiel Ł., (1995), Laboratorium akredytowane. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82.
92
Karpiel Ł., (1995), Cechy nieistotne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
93
Karpiel Ł., (1995), Partia towarów. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 118.
94
Karpiel Ł., (1995), Odbiór ilościowy i jakościowy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111.
95
Karpiel Ł., (1995), Liczność próbki. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84.
96
Karpiel Ł., (1995), Federacja Konsumentów (FK). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 52.
97
Karpiel Ł., (1995), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125.
98
Karpiel Ł., (1995), Normalizacyjne organizacje europejskie. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 108.
99
Karpiel Ł., (1995), Patent. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 118.
100
Karpiel Ł., (1995), Ankieta. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21.
101
Karpiel Ł., (1995), Cechy niemierzalne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
102
Karpiel Ł., (1995), Cechy mierzalne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
103
Karpiel Ł., (1995), Cykl życia produktu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40.
104
Karpiel Ł., (1995), Metody laboratoryjne. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97.
105
Karpiel Ł., (1995), Jakość preferencyjna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
106
Karpiel Ł., (1995), Cechy ekonomiczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
107
Karpiel Ł., (1995), Konsument. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74.
108
Karpiel Ł., (1995), Dobra komplementarne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
109
Karpiel Ł., (1995), Cechy ergonomiczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
110
Karpiel Ł., (1995), Jakość obiektywna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
111
Karpiel Ł., (1995), Jakość produktu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
112
Karpiel Ł., (1995), Kwantyfikacja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80.
113
Karpiel Ł., (1995), Kategoria. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-69.
114
Karpiel Ł., (1995), Brak towarowy (towar wybrakowany). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33.
115
Karpiel Ł., (1995), Gwaranja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59.
116
Karpiel Ł., (1995), Koszty braków. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
117
Karpiel Ł., (1995), CEN (Comité Européen de Normalisation). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
118
Karpiel Ł., (1995), Produkt niesztukowy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131.
119
Karpiel Ł., (1995), Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
120
Karpiel Ł., (1995), Metody eksploatacyjno-użytkowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-97.
121
Karpiel Ł., (1995), Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46.
122
Karpiel Ł., (1995), Informacyjne etykietowanie towarów. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-62.
123
Karpiel Ł., (1995), Gatunek wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56.
124
Karpiel Ł., (1995), Karta kontrolna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68.
125
Karpiel Ł., (1995), Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-126.
126
Karpiel Ł., (1995), Podtrzymywanie jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 123.
127
Karpiel Ł., (1995), Kwantyfikacja jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80.
128
Karpiel Ł., (1995), Asortyment. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23.
129
Karpiel Ł., (1995), Marketing. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 88.
130
Karpiel Ł., (1995), Jakość optymalna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
131
Karpiel Ł., (1995), Jednostka akredytująca. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
132
Karpiel Ł., (1995), Dobra konsumpcyjne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
133
Karpiel Ł., (1995), Atest. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23.
134
Karpiel Ł., Salerno-Kochan M., (1995), The Problems of Quality Standard in Present Polish Market. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 243-249.
135
Karpiel Ł., (1995), Instrukcja użytkowania. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 62.
136
Skrzypek M., Karpiel Ł., (1995), Nowe niemieckie i austriackie regulacje prawne dotyczące gospodarki opakowaniami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 230, s. 32-42.
137
Karpiel Ł., (1995), Jakość standardowa. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
138
Karpiel Ł., (1995), Legalizacja narzędzi pomiarowych. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82.
139
Karpiel Ł., (1995), Metody organoleptyczne. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97-98.
140
Karpiel Ł., (1995), Charakterystyka jakościowa wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37.
141
Karpiel Ł., (1995), Norma. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107.
142
Karpiel Ł., (1995), Jakość procesu produkcyjnego. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
143
Karpiel Ł., (1995), Atest jakościowy. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-24.
144
Karpiel Ł., Mikułowska H., (1995), Preferencja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129.
145
Karpiel Ł., (1995), Koszty jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
146
Karpiel Ł., (1995), Ergonomiczność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51.
147
Karpiel Ł., (1995), Centralny Inspektorat Standaryzacji (CIS). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
148
Karpiel Ł., (1995), Cechy swoiste. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
149
Karpiel Ł., (1995), Akceptacja konsumencka. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
150
Karpiel Ł., (1995), Licencja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83.
151
Karpiel Ł., (1995), Nowoczesność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109.
152
Karpiel Ł., (1995), Międzynarodowa Organizacja Unii Konsumentów. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99.
153
Karpiel Ł., (1995), Jakość typu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-65.
154
Karpiel Ł., (1995), Jakość rynkowa. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
155
Karpiel Ł., (1995), Jakość zgodności. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
156
Karpiel Ł., (1995), Akredytacja laboratorium. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
157
Karpiel Ł., (1995), Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
158
Karpiel Ł., (1995), Cechy probiercze. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
159
Karpiel Ł., (1995), Bezpieczeństwo użytkowania. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28.
160
Karpiel Ł., (1995), Badania porównawcze. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-26.
161
Karpiel Ł., (1995), Cechy estetyczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
162
Karpiel Ł., (1995), Analiza wartości. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21.
163
Karpiel Ł., (1994), Europejska Organizacja Sterowania Jakością. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 52.
164
Karpiel Ł., (1994), Produkty jednoimienne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131.
165
Karpiel Ł., Gumieniak I., (1994), Wymagania stawiane syntetycznym płynnym środkom do prania przez użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 432, s. 5-14.
166
Karpiel Ł., (1994), Karta kontrolna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68.
167
Karpiel Ł., (1994), Dobra trwałego użytku. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
168
Karpiel Ł., (1994), CEN (Comité Européen de Normalisation). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
169
Karpiel Ł., (1994), Jakość eksploatacyjna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
170
Karpiel Ł., (1994), Dostawa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46.
171
Karpiel Ł., (1994), Kompleksowy system sterowania jakością. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 72.
172
Karpiel Ł., (1994), Funkcjonalność wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 55.
173
Karpiel Ł., (1994), Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
174
Karpiel Ł., (1994), Międzynarodowa Organizacja Unii Konsumentów. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99.
175
Karpiel Ł., (1994), Jakość projektowa. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
176
Karpiel Ł., (1994), Cechy ergonomiczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
177
Karpiel Ł., (1994), Partia towarów. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 118.
178
Karpiel Ł., (1994), Jakość zgodności. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
179
Karpiel Ł., (1994), Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46.
180
Karpiel Ł., (1994), Dobra jednorazowego użytku. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
181
Karpiel Ł., (1994), Dobra. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
182
Karpiel Ł., (1994), Kwalifikacja jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80.
183
Karpiel Ł., (1994), Jakość optymalna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
184
Karpiel Ł., (1994), Jakość typu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-65.
185
Karpiel Ł., (1994), Ankieta. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21.
186
Karpiel Ł., (1994), Cechy swoiste. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
187
Karpiel Ł., (1994), Ekspertyza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49.
188
Karpiel Ł., (1994), Jakość produktu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
189
Karpiel Ł., (1994), Cechy użytkowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-36.
190
Karpiel Ł., (1994), Odbiór ilościowy i jakościowy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111.
191
Karpiel Ł., (1994), Naprawialność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105.
192
Karpiel Ł., (1994), Certyfikat zgodności. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37.
193
Karpiel Ł., (1994), Normy europejskie. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 108.
194
Karpiel Ł., (1994), Cechy istotne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
195
Karpiel Ł., (1994), Jakość preferencyjna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
196
Karpiel Ł., (1994), Cechy probiercze. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
197
Karpiel Ł., (1994), Patent. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 118.
198
Karpiel Ł., (1994), Cechy jakościowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
199
Karpiel Ł., (1994), Charakterystyka jakościowa wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37.
200
Karpiel Ł., (1994), Kod towarowo-materiałowy (KTM). [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 71.
201
Karpiel Ł., (1994), Jakość procesu produkcyjnego. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
202
Karpiel Ł., (1994), Liczność próbki. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84.
203
Karpiel Ł., (1994), Współczesne opakowania a wymogi ekologiczne. [W:] Krakopak '94 : I Międzynarodowe Targi Opakowań w Krakowie, 28-30.IV.1994 : streszczenia referatów, Kraków : CEC, s. 28-29.
204
Karpiel Ł., (1994), Jakość techniczna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
205
Karpiel Ł., (1994), Kryteria akredytacji. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79.
206
Karpiel Ł., (1994), Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125-126.
207
Karpiel Ł., (1994), Jednostka certyfikująca. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
208
Karpiel Ł., (1994), Instrukcja użytkowania. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 62.
209
Karpiel Ł., (1994), Liczność partii. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84.
210
Karpiel Ł., (1994), Kwantyfikacja jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80.
211
Karpiel Ł., (1994), Znaki jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 203.
212
Karpiel Ł., (1994), Produkt niesztukowy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131.
213
Karpiel Ł., (1994), Parametry jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 117.
214
Karpiel Ł., (1994), Cechy nieistotne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
215
Karpiel Ł., (1994), Jakość deklarowana. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63.
216
Karpiel Ł., (1994), Cechy krytyczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-35.
217
Karpiel Ł., (1994), Marketing. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 88.
218
Karpiel Ł., (1994), Jakość dynamiczna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63.
219
Karpiel Ł., (1994), Kwantyfikacja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80.
220
Karpiel Ł., (1994), Federacja Konsumentów (FK). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 52.
221
Karpiel Ł., (1994), Dobra konsumpcyjne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
222
Karpiel Ł., (1994), Niezawodność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 106-107.
223
Karpiel Ł., (1994), Dobra komplementarne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
224
Karpiel Ł., (1994), Jakość subiektywna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
225
Karpiel Ł., (1994), Klasa jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69.
226
Karpiel Ł., (1994), Legalizacja narzędzi pomiarowych. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82.
227
Karpiel Ł., (1994), Informacyjne etykietowanie towarów. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-62.
228
Karpiel Ł., (1994), Norma. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107.
229
Karpiel Ł., (1994), Poziom jakości produktu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 128.
230
Karpiel Ł., (1994), Koszty oceny. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
231
Karpiel Ł., (1994), Atest. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23.
232
Karpiel Ł., (1994), Cykl życia produktu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 40.
233
Karpiel Ł., (1994), Dobra niższego rzędu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
234
Karpiel Ł., (1994), Koszty braków. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
235
Karpiel Ł., (1994), Asortyment. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23.
236
Karpiel Ł., (1994), Jakość standardowa. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
237
Karpiel Ł., (1994), Normalizacyjne organizacje europejskie. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 108.
238
Karpiel Ł., (1994), Cechy techniczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
239
Karpiel Ł., Mikułowska H., (1994), Preferencja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129.
240
Karpiel Ł., (1994), Jakość rynkowa. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
241
Karpiel Ł., (1994), Poziom kontroli. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 128.
242
Karpiel Ł., (1994), Ocena jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 110.
243
Karpiel Ł., (1994), Licencja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83.
244
Karpiel Ł., (1994), Cechy niemierzalne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
245
Karpiel Ł., (1994), Metody organoleptyczne. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97-98.
246
Karpiel Ł., (1994), Jakość udatna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
247
Karpiel Ł., (1994), Konsumpcja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 75.
248
Karpiel Ł., (1994), Normalizacja. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 107-108.
249
Karpiel Ł., (1994), Badania porównawcze. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-26.
250
Karpiel Ł., (1994), Konsument. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74.
251
Karpiel Ł., (1994), Akceptacja konsumencka. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
252
Karpiel Ł., (1994), Wymagania jakościowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79.
253
Karpiel Ł., (1994), Koszty ochrony. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
254
Karpiel Ł., (1994), Gatunek wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56.
255
Karpiel Ł., (1994), Cechy mierzalne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35.
256
Karpiel Ł., (1994), Jakość wykonania. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
257
Karpiel Ł., (1994), Koszty jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77.
258
Karpiel Ł., (1994), Atest jakościowy. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-24.
259
Karpiel Ł., (1994), Jakość obiektywna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64.
260
Karpiel Ł., (1994), Kryteria jakości produktów. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79.
261
Karpiel Ł., (1994), Jakość ekonomiczna. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-64.
262
Karpiel Ł., (1994), Centralny Inspektorat Standaryzacji (CIS). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
263
Karpiel Ł., (1994), Próbka. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 134.
264
Karpiel Ł., (1994), Podtrzymywanie jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 123.
265
Karpiel Ł., (1994), Gwaranja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59.
266
Karpiel Ł., (1994), Ergonomiczność wyrobu. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51.
267
Karpiel Ł., (1994), CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 36.
268
Karpiel Ł., (1994), Brak towarowy (towar wybrakowany). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33.
269
Karpiel Ł., (1994), Kontrola jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76.
270
Karpiel Ł., (1994), Know-how. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 70.
271
Karpiel Ł., (1994), Dobra prywatne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
272
Karpiel Ł., (1994), Certyfikacja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37.
273
Karpiel Ł., (1994), Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-100.
274
Karpiel Ł., (1994), Auditor jakości. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24.
275
Karpiel Ł., (1994), Akredytacja laboratorium. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
276
Karpiel Ł., (1994), Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125.
277
Karpiel Ł., (1994), Analiza wartości. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21.
278
Karpiel Ł., (1994), Laboratorium akredytowane. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 82.
279
Karpiel Ł., (1994), Metody eksploatacyjno-użytkowe. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-97.
280
Karpiel Ł., (1994), Jednostka akredytująca. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
281
Karpiel Ł., (1994), Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65.
282
Karpiel Ł., (1994), Dyrektywy CEN/CENELEC. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 48.
283
Karpiel Ł., (1994), Polska Izba Handlu Zagranicznego. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 125.
284
Karpiel Ł., (1994), Miara jakości. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99.
285
Karpiel Ł., (1994), Dobra publiczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
286
Karpiel Ł., (1994), Produkt sztukowy. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 131.
287
Karpiel Ł., (1994), Nowoczesność wyrobu. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109.
288
Karpiel Ł., (1994), Metody laboratoryjne. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97.
289
Karpiel Ł., (1994), Bezpieczeństwo użytkowania. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28.
290
Karpiel Ł., (1994), Kategoria. [W:] DUDA I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-69.
291
Karpiel Ł., (1994), Dobra luksusowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44.
292
Karpiel Ł., (1994), Cechy estetyczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34.
293
Karpiel Ł., Walczowska A., (1993), Model ochrony konsumenta w Kanadzie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 398, s. 15-25.
294
Karpiel Ł., (1992), Badania porównawcze past do zębów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 383, s. 123-132.
295
Karpiel Ł., Skrzypek M., (1992), Kierunki doskonalenia procesu dydaktycznego w zakresie towaroznawstwa handlowego w świetle badań sondażowych wśród studentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 381, s. 47-52.
296
Karpiel Ł., (1989), Zmodyfikowana metoda oznaczania zdolności piorącej proszków do prania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 65-74.
297
Karpiel Ł., (1988), Znaczenie uproszczonej metodyki oceny jakości w badaniu zmian zachodzących w produktach. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 38.
298
Karpiel Ł., (1988), Kontrola jakości towarów przez organizacje konsumenckie, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 269-282.
299
Chwiałkowski H., Karpiel Ł., Żurek T., (1986), Ocena stanu normalizacji szamponów do włosów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 121-134.
300
Karpiel Ł., (1983), Próba określenia cech jakościowych syntetycznych proszków piorących istotnych z punktu widzenia użytkownika, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 117-127.
301
Karpiel Ł., (1981), Ocena jakości aktualnie stosowanych opakowań na proszki piorące, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 85-97.
302
Karpiel Ł., (1980), Proszki piorące. [W:] Mieczysław SKRZYPEK (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 50-57.
303
Mędelska-Włodarczyk W., Karpiel Ł., (1979), Wybrane zagadnienia z towaroznawstwa artykułów zabawek, Warszawa : PTE, 43 s.
304
Karpiel Ł., (1979), Studia nad metodyką oceny jakości towarów powszechnego użytku (na przykładzie syntetycznych proszków piorących), Prom. Skrzypek M., Kraków : , 157 k.
305
Pawełek J., Polańska M., Byrski B., Karpiel Ł., Trela M., (1979), Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 199-200.
306
Karpiel Ł., (1979), Wpływ detergentowych proszków piorących na własności wytrzymałościowe tkanin jako kryterium oceny ich wartości użytkowej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 320-324.
307
Karpielowa Ł., Skrzypek M., (1978), Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 94, s. 21-34.
308
Karpiel Ł., (1976), Kryteria oceny jakości detergentowych środków piorących w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 359-365.
309
Gołębiowski T., Karpiel Ł., (1972), Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 107-115.
310
Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2, (1996), Karpiel Ł. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [59] k.
311
Wawak T., Salerno-Kochan M., (1994), Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich, Karpiel Ł. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
1
@article{UEK:2165698396,
author = "Mariusz Giemza and Łucja Karpiel",
title = "Benchmarking w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "55-69",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168969098},
}
2
@inbook{UEK:2168306611,
author = "Paweł Nowicki and Joanna Dziadkowiec and Łucja Karpiel and Katarzyna Przybylska",
title = "Nagrody jakości",
booktitle = "Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością",
pages = "327-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-483-6",
}
3
@inbook{UEK:2166466722,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Zarządzanie czynnikiem ludzkim we współczesnej organizacji",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "97-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-922067-8-9",
}
4
@article{UEK:51745,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Orientacja na klienta w systemie zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "59-66",
year = "2006",
}
5
@inbook{UEK:2166375470,
author = "Wioletta Grad and Łucja Karpiel",
title = "Zadowolenie klienta a jakość świadczonych usług : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "191-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
6
@article{UEK:52115,
author = "Łucja Karpiel and Joanna Gola",
title = "Polityka projakościowa w przedsiębiorstwie produkującym słone pieczywo trwałe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "67-80",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150101231},
}
7
@inbook{UEK:2166497743,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Audit",
booktitle = "Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000",
pages = "102-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-260-X",
}
8
@article{UEK:2168220432,
author = "Marta Hrabia and Łucja Karpiel",
title = "Zarządzanie odpadami komunalnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "29-43",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87458271},
}
9
@inbook{UEK:2168222148,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Audit narzędziem weryfikującym system zarządzania jakością",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "260-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
10
@article{UEK:52213,
author = "Łucja Karpiel and Agnieszka Szarek",
title = "Ograniczenia polityki handlowej Unii Europejskiej na przykładzie produktów owocowych i warzyw",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "25-39",
year = "2004",
}
11
@article{UEK:2168220430,
author = "Łucja Karpiel and Katarzyna Kuglin",
title = "Testowanie towarów jako forma ochrony konsumenta (na przykładzie mydeł toaletowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "71-84",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557322},
}
12
@article{UEK:52222,
author = "Łucja Karpiel and Agnieszka Szarek",
title = "Polskie prawo celne na drodze do Unii Europejskiej : Gospodarcze procedury celne jako jeden z czynników polityki eksportowej państwa",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "237-250",
year = "2003",
}
13
@inbook{UEK:2168231200,
author = "Marta Hrabia and Łucja Karpiel",
title = "Zintegrowany system gospodarki odpadami",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "326-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
14
@inbook{UEK:2168260960,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Koszty i korzyści integrowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "229-232",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
15
@article{UEK:2168223192,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny - funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "195-207",
year = "2002",
}
16
@article{UEK:2168231396,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość usług w systemie zapewnienia jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "43-52",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11925},
}
17
@article{UEK:2168229818,
author = "Łucja Karpiel and Łukasz Ekiert",
title = "Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania - stan i perspektywy wdrażania w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "35-52",
year = "2001",
}
18
@unpublished{UEK:2168281707,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Systemowe doskonalenie jakości w firmie produkującej sprzęt medyczny : funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
pages = "18-35",
year = "2001",
}
19
@article{UEK:2168231398,
author = "Łucja Karpiel and Urszula Balon",
title = "Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "53-63",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11924},
}
20
@unpublished{UEK:2168258308,
author = "Łucja Karpiel and Mariusz Giemza",
title = "Funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa w Polsce",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości",
pages = "48-67",
year = "2000",
}
21
@book{UEK:2168264422,
author = "Łucja Karpiel and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo ogólne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-7252-063-1",
}
22
@inbook{UEK:2168249432,
author = "Łucja Karpiel and Mateusz Klag",
title = "Dyrektywy Unii Europejskiej jako element harmonizacji rynku ze szczególnym uwzględnieniem znaku zgodności europejskiej",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "325-334",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
23
@article{UEK:2168245312,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Realizacja założeń idei TQM przez system zapewnienia jakości zgodny z normami ISO serii 9000",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "155-164",
year = "1999",
}
24
@article{UEK:2168256460,
author = "Łucja Karpiel and Urszula Balon",
title = "Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "518",
pages = "15-27",
year = "1999",
}
25
@inbook{UEK:2168248726,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Znak CE i Keymark jako instrumenty nadzoru rynkowego",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "182-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
26
@book{UEK:2168264418,
author = "Łucja Karpiel and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo ogólne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-15-1",
}
27
@article{UEK:2168260788,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Zachodnioeuropejski system zapewnienia jakości a system obecnie funkcjonujący w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "494",
pages = "31-40",
year = "1997",
}
28
@unpublished{UEK:2168329309,
author = "Łucja Karpiel and Wiesława Pietryga",
title = "Przygotowania związane z opracowaniem i wdrażaniem systemu jakości wg norm ISO PN-EN 29002 w Przedsiębiorstwie Opakowań Blaszanych OPAKOMET w Krakowie",
booktitle = "Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2",
pages = "1-40 [20-59]",
year = "1996",
}
29
@inbook{UEK:2168263624,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Nauczanie towaroznawstwa na kierunkach ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.)",
pages = "151-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-89-0",
}
30
@inbook{UEK:2168255138,
author = "Łucja Karpiel and Marek Salerno-Kochan",
title = "Assessment Criteria for Quality Awards",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "328-330",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
31
@inbook{UEK:2168254778,
author = "Marek Salerno-Kochan and Łucja Karpiel",
title = "Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "136-138",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
32
@inbook{UEK:2168355336,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość wykonania",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
33
@inbook{UEK:2168354336,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra prywatne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
34
@inbook{UEK:2168352186,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Auditor jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
35
@inbook{UEK:2168354700,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Europejska Organizacja Sterowania Jakością",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
36
@inbook{UEK:2168362530,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Miara jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
37
@inbook{UEK:2168354306,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
38
@inbook{UEK:2168354342,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra publiczne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
39
@inbook{UEK:2168352746,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Certyfikat zgodności",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
40
@inbook{UEK:2168352472,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy techniczne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
41
@inbook{UEK:2168352440,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy jakościowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
42
@inbook{UEK:2168355768,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Know-how",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
43
@inbook{UEK:2168355902,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Koszty ochrony",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
44
@inbook{UEK:2168368366,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Produkt sztukowy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
45
@inbook{UEK:2168354434,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dyrektywy CEN/CENELEC",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
46
@inbook{UEK:2168363434,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Niezawodność wyrobu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "106-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
47
@inbook{UEK:2168355284,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość projektowa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
48
@inbook{UEK:2168354350,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra trwałego użytku",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
49
@inbook{UEK:2168354310,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Produkty jednoimienne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
50
@inbook{UEK:2168355858,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Konsumpcja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
51
@inbook{UEK:2168355964,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kryteria akredytacji",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
52
@inbook{UEK:2168355186,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość ekonomiczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "63-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
53
@inbook{UEK:2168368028,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Polska Izba Handlu Zagranicznego",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "125",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
54
@article{UEK:2168262542,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Formy poświadczenia jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "39-50",
year = "1995",
}
55
@inbook{UEK:2168355970,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Wymagania jakościowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
56
@inbook{UEK:2168368128,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Poziom jakości produktu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "128",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
57
@inbook{UEK:2168363568,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Ocena jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
58
@inbook{UEK:2168352446,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy krytyczne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "34-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
59
@inbook{UEK:2168355816,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kompleksowy system sterowania jakością",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
60
@inbook{UEK:2168352436,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy istotne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
61
@inbook{UEK:2168355900,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Koszty oceny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
62
@inbook{UEK:2168355968,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kryteria jakości produktów",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
63
@inbook{UEK:2168352704,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy użytkowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "35-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
64
@inbook{UEK:2168355326,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość techniczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
65
@inbook{UEK:2168354328,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra niższego rzędu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
66
@inbook{UEK:2168354314,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra jednorazowego użytku",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
67
@inbook{UEK:2168355884,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kontrola jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
68
@inbook{UEK:2168363988,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Znaki jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "203",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
69
@inbook{UEK:2168355178,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość dynamiczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "63",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
70
@inbook{UEK:2168352716,
author = "Łucja Karpiel",
title = "CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "36",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
71
@inbook{UEK:2168361374,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Liczność partii",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
72
@inbook{UEK:2168363494,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Normalizacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "107-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
73
@inbook{UEK:2168355436,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jednostka certyfikująca",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
74
@inbook{UEK:2168355312,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość subiektywna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
75
@inbook{UEK:2168355334,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość udatna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
76
@inbook{UEK:2168354384,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dostawa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
77
@inbook{UEK:2168354654,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Normy europejskie",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
78
@inbook{UEK:2168352740,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Certyfikacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "37",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
79
@inbook{UEK:2168354824,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Funkcjonalność wyrobu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
80
@inbook{UEK:2168368132,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Poziom kontroli",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "128",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
81
@inbook{UEK:2168355752,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Klasa jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
82
@inbook{UEK:2168355188,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość eksploatacyjna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
83
@inbook{UEK:2168355014,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Międzynarodowe Towarzystwo Towaroznawstwa i Technologii",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "99-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
84
@inbook{UEK:2168362946,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Naprawialność wyrobu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "105",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
85
@inbook{UEK:2168355788,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kod towarowo-materiałowy (KTM)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
86
@inbook{UEK:2168357484,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kwalifikacja jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
87
@inbook{UEK:2168363992,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Parametry jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
88
@inbook{UEK:2168354482,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Ekspertyza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
89
@inbook{UEK:2168368948,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Próbka",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
90
@inbook{UEK:2168354326,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra luksusowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
91
@inbook{UEK:2168357524,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Laboratorium akredytowane",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
92
@inbook{UEK:2168352464,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy nieistotne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
93
@inbook{UEK:2168364016,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Partia towarów",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "118",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
94
@inbook{UEK:2168363596,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Odbiór ilościowy i jakościowy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
95
@inbook{UEK:2168361378,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Liczność próbki",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
96
@inbook{UEK:2168354724,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Federacja Konsumentów (FK)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
97
@inbook{UEK:2168368032,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "125",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
98
@inbook{UEK:2168363500,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Normalizacyjne organizacje europejskie",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
99
@inbook{UEK:2168364028,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Patent",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "118",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
100
@inbook{UEK:2168352080,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Ankieta",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
101
@inbook{UEK:2168352466,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy niemierzalne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
102
@inbook{UEK:2168352460,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy mierzalne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
103
@inbook{UEK:2168353596,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cykl życia produktu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
104
@inbook{UEK:2168362232,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Metody laboratoryjne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
105
@inbook{UEK:2168355274,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość preferencyjna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
106
@inbook{UEK:2168352412,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy ekonomiczne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
107
@inbook{UEK:2168355852,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Konsument",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
108
@inbook{UEK:2168354316,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra komplementarne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
109
@inbook{UEK:2168352414,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Cechy ergonomiczne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
110
@inbook{UEK:2168355198,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość obiektywna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
111
@inbook{UEK:2168355282,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość produktu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
112
@inbook{UEK:2168357490,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kwantyfikacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
113
@inbook{UEK:2168355628,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kategoria",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "68-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
114
@inbook{UEK:2168352358,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Brak towarowy (towar wybrakowany)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
115
@inbook{UEK:2168354950,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Gwaranja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "59",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
116
@inbook{UEK:2168355892,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Koszty braków",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
117
@inbook{UEK:2168352714,
author = "Łucja Karpiel",
title = "CEN (Comité Européen de Normalisation)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "36",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
118
@inbook{UEK:2168368360,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Produkt niesztukowy",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
119
@inbook{UEK:2168355440,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jednostka kontrolująca dla potrzeb certyfikacji",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
120
@inbook{UEK:2168362212,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Metody eksploatacyjno-użytkowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "96-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
121
@inbook{UEK:2168354382,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dokumenty harmonizujące CEN/CENELEC (HD)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
122
@inbook{UEK:2168355062,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Informacyjne etykietowanie towarów",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "61-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
123
@inbook{UEK:2168354838,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Gatunek wyrobu",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
124
@inbook{UEK:2168355520,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Karta kontrolna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
125
@inbook{UEK:2168368036,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "125-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
126
@inbook{UEK:2168367850,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Podtrzymywanie jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
127
@inbook{UEK:2168357496,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Kwantyfikacja jakości",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
128
@inbook{UEK:2168352110,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Asortyment",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
129
@inbook{UEK:2168361562,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Marketing",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
130
@inbook{UEK:2168355268,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jakość optymalna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
131
@inbook{UEK:2168355346,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Jednostka akredytująca",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
132
@inbook{UEK:2168354320,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Dobra konsumpcyjne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
133
@inbook{UEK:2168352112,
author = "Łucja Karpiel",
title = "Atest",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}