Publications of the selected author
1

Title:
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization = Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019) , s. 149-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343798
article
2

Author:
Title:
Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 32-62
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326905
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Zhanna Dovhan , Igor Kravchuk , Piotr Karaś
Title:
The Financial Instruments Market - an Institutional Approach
Source:
Financial Markets, Institutions and Risks. - vol. 1, iss. 1 (2017) , s. 22-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168313695
article
4

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336285
varia
5

Author:
Igor Kravchuk , Piotr Karaś
Title:
Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro = Integration of Institutional Investors in the Eurozone
Source:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (47) (2016) , s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305933
article
6

Author:
Piotr Karaś , Igor Kravchuk
Title:
Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro = The Role of Institutional Investors in Financialization in the Eurozone
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 185-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300139
article
7

Author:
Igor Kravchuk , Piotr Karaś
Conference:
Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku, Tarnopol, Ukraina, od 2015-11-12 do 2015-11-13
Title:
Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju
Source:
Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku : zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl', 12-13 Listopada 2015 roku - Ternopìl': Aston, 2015, s. 72-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-308-627-9
Nr:
2168298583
chapter in conference materials
8

Author:
Title:
Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 172-183
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300415
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Piotr Karaś , Igor Kravchuk
Title:
Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 107-130 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300395
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 153-161
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302297
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Piotr Karaś , Wojciech Pacut
Title:
Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking - the Case of United Arab Emirates
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013) , s. 178-189. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278435
article
12

Author:
Title:
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 82-91 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287233
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Piotr Karaś , Tomasz Kutrzeba
Title:
Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim = The Principles and Structure of the Islamic Financial System in the Light of Solutions Practiced in the Western World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261220
article
14

Author:
Aleksander Łaszek , Piotr Karaś , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Aleksandra Jurkowska , Ewa Miklaszewska , Tomasz Wolanin , Katarzyna Mikołajczyk , Mariusz Zygierewicz , Igor Styn , Jan Pyś , Katarzyna Kochaniak , Joanna Wiśniewska
Title:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306573
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 87-100
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271640
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Piotr Karaś , Aleksander Łaszek , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Mateusz Folwarski
Title:
Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 83-145
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306591
chapter in monograph
17

Author:
Piotr Karaś , Tomasz Kutrzeba
Title:
Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237854
article
18

Author:
Title:
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 13-29
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257938
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Polityka pieniężna w Unii Walutowej
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 37-64 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265514
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej = Systemic Stress Test Asa Tool of Macroprudential Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 230-240. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222812
article
21

Author:
Title:
Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2167761836
article
22

Author:
Title:
W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków = Towards a New Paradigm of Bank Capital Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 139-153. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227676
article
23

Title:
Banki na rynku pieniężnym
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 175-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276574
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 148-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276548
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 342-354. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766265
article
26

Author:
Title:
Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej = Wilhelm Röpke's Concept of the Third Road as a Model for Establishing the Foundations of Economic Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218614
article
27

Author:
Title:
Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu = The Troubled Asset Relief Program as an Instrument of Direct Financial Support to Banks in the Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 626-633. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50602
article
28

Author:
Title:
Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych = Forms of Liquidity Providing at the Time of Crisis : Federal Reserve System's Example
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 144-150. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161800810
article
29

Title:
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski = Benefits and Risk of Mortgage Securitisation in the USA - Conclusions for Poland
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 453-469. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50343
article
30

Title:
Banki na rynku pieniężnym
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA, s. 69-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221768
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych = Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009) , s. 415-425. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50449
article
32

Author:
Title:
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA, s. 47-68 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221758
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach = Financial Liberalisation as one of the Main Symptoms of the Evolution of Banking Systems in Recent Decades
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 778 (2008) , s. 197-210. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50647
article
34

Author:
Title:
Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce = P2P Lending Part in Channeling Funds between Primary Lenders and Ultimate Borrowers
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości / red. Leszek Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 571-580. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2229-6
Nr:
2164879746
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia = Central Bank as a Lender of Last Resort : Justification for Existing
Source:
Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska - Warszawa: Difin, 2007, s. 411-419. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-765-4
Nr:
2165785334
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego
Source:
Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007, s. 30-37
ISBN:
978-83-227-2740-9
Nr:
2168327865
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości = The Impact of Technological Progress on Innovations in Banking
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034714
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Dezintermediacja finansowa w świetle badań
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/301
Nr:
52634
doctoral dissertation
39

Author:
Title:
Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 5 (2006) , s. 67-77
Nr:
51738
article
40

Author:
Conference:
Zjazd Katedr Finansowych "Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej", Lublin, Polska, od 2006-09-13 do 2006-09-15
Title:
Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci
Source:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 18-24
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165764035
chapter in conference materials
41

Author:
Feliks Koneczny
Title:
O sprawach ekonomicznych
Edition:
Wyd. 2
Redakcja:
Skoczyński Jan
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 2006
Physical description:
114, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-89920-19-0
Nr:
2166620752
monograph
42

Author:
Title:
Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej
Source:
Bankowość / red. Małgorzata Zaleska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 13-22 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-161-7
Nr:
2166400191
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 357-370
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887290
chapter in conference materials
See main document
44

Author:
Conference:
Seminarium Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Jurata, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Title:
Wiarygodność władzy monetarnej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieniężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Bankowość wobec procesów globalizacji / red. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba - Gdańsk; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu, 2003, s. 197-209 - Bibliogr.
Series:
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; t. 1)
ISBN:
83-88835-03-3 ; 83-87885-40-1
Nr:
2168346780
chapter in conference materials
45

Title:
Rozliczenia pieniężne
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 21-65
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226024
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 381-394
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236892
chapter in monograph
47

Title:
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 105-127
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226028
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Sally Roe Merrill , Edward Kozlowski , Piotr Karaś , Jacek Laszek
Title:
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [dokument elektroniczny]
Source:
Housing Finance International. - 01 June (2000) , s. 3-15
Access mode:
Nr:
2168328925
article
49

Author:
Sally Roe Merrill , Edward Kozlowski , Piotr Karaś , Jacek Laszek
Title:
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Washington: Urban Institute, 2000
Physical description:
40 s.: il.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Support for Economic Growth and Institutional Reform Poland and ENI Housing Finance Program Completion U.S. Agency for International Development Contract No. PCE-I-803-97-00052
Access mode:
Nr:
2168328805
report
50

Author:
Feliks Koneczny
Title:
O sprawach ekonomicznych
Redakcja:
Skoczyński Jan
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000
Physical description:
140, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-7097-746-4
Nr:
2166620792
monograph
51

Author:
Sally R. Merrill , Rebecca Lawrence , Stephen Mayo , Maciej Grabowski , Martha Sickles-Grabowska , Marek Koziarek , Edward Kozłowski , Piotr Karaś
Title:
The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland : Final Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Washington: Urban Institute, 1999
Physical description:
99 s.: il.
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
East European Regional Housing Sector Assistance Project Project 180-0034 U.S. Agency for International Development Contract No. EPE-C-00-95-001100-00, RFS No. 638
Access mode:
Nr:
2168328813
report
52

Author:
Title:
Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998) , s. 71-74
Nr:
2168332145
review
53

Author:
Title:
Kasy oszczędnościowo-budowlane
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 22 (1998) , s. 47-49
Nr:
2168332139
article
54

Author:
Title:
Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 23 (1998) , s. 42-44
Nr:
2168332141
article
1
Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization = Efektywność polskiego sektora bankowości komercyjnej w warunkach zwiększonych obciążeń kapitałowych w latach 2009-2016 / Piotr KARAŚ, Andrzej WALITZA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2(21) (2019), s. 149-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445. - ISSN 1642-168X
2
Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej / Piotr KARAŚ // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 32-62. - ISBN 978-83-7252-758-5
3
The Financial Instruments Market - an Institutional Approach / Zhanna Dovhan, Igor Kravchuk, Piotr KARAŚ // Financial Markets, Institutions and Risks [on-line]. - vol. 1, iss. 1 (2017), s. 22-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/files/fmir/issue1/FMIR_1_2017_Dovhan_22-28.pdf. - ISSN 2521-1250
4
Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016 = Efektywność a kapitalizacja banków komercyjnych w Polsce w latach 2010-2016 / Piotr KARAŚ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 60-61. - Dostępne tylko streszczenia
5
Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro = Integration of Institutional Investors in the Eurozone / Igor Kravchuk, Piotr KARAŚ // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (47) (2016), s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VvfLmRIkUdG3X3K5mJzNp9yTg.pdf. - ISSN 2084-4689
6
Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro = The Role of Institutional Investors in Financialization in the Eurozone / Piotr KARAŚ, Igor Kravchuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015), s. 185-193. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/660/1682. - ISSN 0459-9586
7
Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju / Igor Kravchuk, Piotr KARAŚ // W: Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku : zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl', 12-13 Listopada 2015 roku. - Ternopìl': Aston, 2015. - S. 72-74. - Bibliogr. - ISBN 978-966-308-627-9
8
Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego / Piotr KARAŚ // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 172-183. - ISBN 978-83-7252-714-2
9
Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym / Piotr KARAŚ, Igor Kravchuk // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 107-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
10
Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego / Piotr KARAŚ // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 153-161
11
Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich = Islamic vs. Conventional Banking - the Case of United Arab Emirates / Piotr KARAŚ, Wojciech Pacut // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 306 (2013), s. 178-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28328/Karas_Porownanie_Dzialania_Bankow_Islamskich_i_Konwencjonalnych_2013.pdf. - ISSN 1899-3192
12
Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich / Piotr KARAŚ // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 82-91. - Bibliogr.
13
Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim = The Principles and Structure of the Islamic Financial System in the Light of Solutions Practiced in the Western World / Piotr KARAŚ, Tomasz Kutrzeba // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/842/664. - ISSN 1898-6447
14
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
15
Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów / P. KARAŚ // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 87-100
16
Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym / Piotr KARAŚ, Aleksander Łaszek, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Mateusz FOLWARSKI // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 83-145. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
17
Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce = Comparison of Sample Islamic with Western Financial Instruments Available in Saudi Arabia and Poland / Piotr KARAŚ, Tomasz Kutrzeba // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 359-367. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
18
Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna / Piotr KARAŚ // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 13-29
19
Polityka pieniężna w Unii Walutowej / Piotr KARAŚ // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 37-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
20
Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej = Systemic Stress Test Asa Tool of Macroprudential Analysis / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 230-240. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
21
Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego = The Availability of Loans to Enterprises During the Economic Crisis / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011), s. 167-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków = Towards a New Paradigm of Bank Capital Regulations / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 139-153. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Karas.pdf. - ISSN 1644-8979
23
Banki na rynku pieniężnym / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 175-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
24
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy / Piotr KARAŚ // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 148-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
25
Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii = Quantitative Easing : Reasons for Introduction and Bank of England Experience / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 342-354. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej = Wilhelm Röpke's Concept of the Third Road as a Model for Establishing the Foundations of Economic Policy / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170901520. - ISSN 1898-6447
27
Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu = The Troubled Asset Relief Program as an Instrument of Direct Financial Support to Banks in the Crisis / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 626-633. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych = Forms of Liquidity Providing at the Time of Crisis : Federal Reserve System's Example / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 144-150. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
29
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski = Benefits and Risk of Mortgage Securitisation in the USA - Conclusions for Poland / Aleksandra JURKOWSKA, Piotr KARAŚ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 453-469. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
30
Banki na rynku pieniężnym / P. KARAŚ, I. STYN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 69-98. - Bibliogr.
31
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych = Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream / Piotr KARAŚ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 48 (2009), s. 415-425. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
32
Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy / P. KARAŚ // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 47-68. - Bibliogr.
33
Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach = Financial Liberalisation as one of the Main Symptoms of the Evolution of Banking Systems in Recent Decades / Piotr KARAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 197-210. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160327984. - ISSN 1898-6447
34
Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce = P2P Lending Part in Channeling Funds between Primary Lenders and Ultimate Borrowers / Piotr KARAŚ // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości / red. nauk. Leszek Dziawgo. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 571-580. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2229-6
35
Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia = Central Bank as a Lender of Last Resort : Justification for Existing / Piotr KARAŚ // W: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 411-419. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-765-4
36
Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego / Piotr KARAŚ // W: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007. - S. 30-37. - ISBN 978-83-227-2740-9
37
Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości = The Impact of Technological Progress on Innovations in Banking / Piotr KARAŚ // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 145-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
38
Dezintermediacja finansowa w świetle badań / Piotr KARAŚ ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2006. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego / Piotr KARAŚ // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 5 (2006), s. 67-77. - ISSN 1731-2310
40
Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci / Piotr KARAŚ // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 18-24. - ISBN 83-227-2559-0
41
O sprawach ekonomicznych / Feliks Koneczny ; [red. Jan Skoczyński, Piotr KARAŚ]. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, [2006]. - 114, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-89920-19-0
42
Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej / Piotr KARAŚ // W: Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 13-22. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-161-7
43
Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi / Piotr KARAŚ // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 357-370. - ISBN 83-7252-228-6
44
Wiarygodność władzy monetarnej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieniężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego / Piotr KARAŚ // W: Bankowość wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba]. - Gdańsk; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu, 2003. - (Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; t. 1). - S. 197-209. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-03-3 ; 83-87885-40-1
45
Rozliczenia pieniężne / Ryszard SZEWCZYK, Renata PAPIEŻ, Piotr KARAŚ // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 21-65. - ISBN 83-88597-70-1
46
Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej / Piotr KARAŚ // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 381-394. - ISBN 83-7246-127-9
47
Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa / Piotr KARAŚ, Igor STYN // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 105-127. - ISBN 83-88597-70-1
48
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [on-line] / Sally Roe Merrill, Edward Kozlowski, Piotr KARAŚ, Jacek Laszek // Housing Finance International. - 01 June (2000), s. 3-15. - Pełny tekst: http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/0006_Pol.pdf. - ISSN 1534-8784
49
Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues [on-line] / Sally Roe Merrill, Edward Kozlowski, Piotr KARAŚ, Jacek Laszek. - Washington: Urban Institute, 2000. - 40 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceemortgagefinance.org/Poland/PDF/assessment.PDF
50
O sprawach ekonomicznych / Feliks Koneczny ; [red. nauk. Jan Skoczyński, Piotr KARAŚ]. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2000. - 140, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-7097-746-4
51
The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland : Final Report [on-line] / Sally R. Merrill, Rebecca Lawrence, Stephen Mayo, Maciej Grabowski, Martha Sickles-Grabowska, Marek Koziarek, Edward Kozłowski, Piotr KARAŚ. - Washington: Urban Institute, 1999. - 99 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceemortgagefinance.org/Poland/PDF/638_dema.pdf
52
Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych / Piotr KARAŚ // Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998/1999), s. 71-74. - Rec. pracy: Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych w Polsce, oprac. zespół w składzie: Michael J. Lea, Jacek Łaszek, Loic Chiquier. Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości, 1998. - ISSN 1231-8841
53
Kasy oszczędnościowo-budowlane / Piotr KARAŚ // Świat Nieruchomości. - nr 22 (1998), s. 47-49. - ISSN 1231-8841
54
Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego / Piotr KARAŚ // Świat Nieruchomości. - nr 23 (1998), s. 42-44. - ISSN 1231-8841
1
Karaś P., Walitza A., (2019), Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2(21), s. 149-163; https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445
2
Karaś P., (2018), Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 32-62.
3
Dovhan Z., Kravchuk I., Karaś P., (2017), The Financial Instruments Market - an Institutional Approach, "Financial Markets, Institutions and Risks" [on-line], vol. 1, iss. 1, s. 22-28; http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/files/fmir/issue1/FMIR_1_2017_Dovhan_22-28.pdf
4
Karaś P., Walitza A., (2017), Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 60-61.
5
Kravchuk I., Karaś P., (2016), Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1 (47), s. 83-93; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VvfLmRIkUdG3X3K5mJzNp9yTg.pdf
6
Karaś P., Kravchuk I., (2015), Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 49, nr 4, s. 185-193; https://journals.umcs.pl/h/article/view/660/1682
7
Kravchuk I., Karaś P., (2015), Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju. [W:] Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku: zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl', 12-13 Listopada 2015 roku, Ternopìl' : Aston, s. 72-74.
8
Karaś P., (2015), Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 172-183.
9
Karaś P., Kravchuk I., (2015), Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-130.
10
Karaś P., (2014), Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 153-161.
11
Karaś P., Pacut W., (2013), Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 306, s. 178-189; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28328/Karas_Porownanie_Dzialania_Bankow_Islamskich_i_Konwencjonalnych_2013.pdf
12
Karaś P., (2013), Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 82-91.
13
Karaś P., Kutrzeba T., (2013), Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 83-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/842/664
14
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
15
Karaś P., (2012), Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów. [W:] Ewa MIKLASZEWSKA (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 87-100.
16
Karaś P., Łaszek A., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Folwarski M., (2012), Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 83-145.
17
Karaś P., Kutrzeba T., (2012), Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 359-367.
18
Karaś P., ([2011]), Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 13-29.
19
Karaś P., (2011), Polityka pieniężna w Unii Walutowej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-64.
20
Karaś P., (2011), Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 230-240.
21
Karaś P., (2011), Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, s. 167-179.
22
Karaś P., (2011), W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 139-153; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Karas.pdf
23
Karaś P., Styn I., (2010), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 175-206.
24
Karaś P., (2010), Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 148-172.
25
Karaś P., (2010), Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 342-354.
26
Karaś P., (2010), Wilhelma Röpkego koncepcja "trzeciej drogi" jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901520
27
Karaś P., (2009), Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 626-633.
28
Karaś P., (2009), Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 144-150.
29
Jurkowska A., Karaś P., (2009), Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 453-469.
30
Karaś P., Styn I., (2009), Banki na rynku pieniężnym. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 69-98.
31
Karaś P., (2009), Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 48, s. 415-425.
32
Karaś P., (2009), Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 47-68.
33
Karaś P., (2008), Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 197-210; https://bazekon.uek.krakow.pl/160327984
34
Karaś P., (2008), Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce. [W:] Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 571-580.
35
Karaś P., (2007), Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia. [W:] Marcinkowska M., Wieteska S. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń: w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 411-419.
36
Karaś P., (2007), Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 30-37.
37
Karaś P., (2007), Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 145-152.
38
Karaś P., (2006), Dezintermediacja finansowa w świetle badań, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 199 k.
39
Karaś P., (2006), Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 5, s. 67-77.
40
Karaś P., (2006), Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 18-24.
41
Koneczny F., (2006), O sprawach ekonomicznych, Skoczyński J. (red.), Karaś P. (red.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski, 114, [1] s.
42
Karaś P., (2005), Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej. [W:] Zaleska M. (red.), Bankowość, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 13-22.
43
Karaś P., (2004), Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi. [W:] SZEWCZYK R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 357-370.
44
Karaś P., (2003), Wiarygodność władzy monetarnej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieniężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa; Warszawa: CeDeWu, s. 197-209.
45
Szewczyk R., Papież R., Karaś P., (2002), Rozliczenia pieniężne. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 21-65.
46
Karaś P., (2002), Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 381-394.
47
Karaś P., Styn I., (2002), Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 105-127.
48
Merrill S., Kozlowski E., Karaś P., Laszek J., (2000), Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues, "Housing Finance International", 01 June, s. 3-15; http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/0006_Pol.pdf
49
Merrill S., Kozlowski E., Karaś P., Laszek J., (2000), Poland: Housing Finance at the Millennium: an Assessment of Achievements and Outstanding Issues, [on-line], Washington : Urban Institute, 40 s.
50
Koneczny F., (2000), O sprawach ekonomicznych,, Karaś P. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo WAM, 140, [1] s.
51
Merrill S., Lawrence R., Mayo S., Grabowski M., Sickles-Grabowska M., Koziarek M., Kozłowski E., Karaś P., (1999), The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland: Final Report, [on-line], Washington : Urban Institute, 99 s.
52
Karaś P., (1998), Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych, "Świat Nieruchomości", nr 25, s. 71-74.
53
Karaś P., (1998), Kasy oszczędnościowo-budowlane, "Świat Nieruchomości", nr 22, s. 47-49.
54
Karaś P., (1998), Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego, "Świat Nieruchomości", nr 23, s. 42-44.
1
@article{UEK:2168343798,
author = "Piotr Karaś and Andrzej Walitza",
title = "Polish Commercial Banks' Efficiency in 2009-2016 Under Stress Conditions for Recapitalization",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2(21)",
pages = "149-163",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2108},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1669/1445},
}
2
@inbook{UEK:2168326905,
author = "Piotr Karaś",
title = "Sieć bezpieczeństwa finansowego w perspektywie Unii Europejskiej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "32-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
3
@article{UEK:2168313695,
author = "Zhanna Dovhan and Igor Kravchuk and Piotr Karaś",
title = "The Financial Instruments Market - an Institutional Approach",
journal = "Financial Markets, Institutions and Risks",
number = "vol. 1, iss. 1",
pages = "22-28",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.21272/fmir.1(1).22-28.2017},
url = {http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/files/fmir/issue1/FMIR_1_2017_Dovhan_22-28.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168336285,
author = "Piotr Karaś and Andrzej Walitza",
title = "Efficiency vs. Capitalization of Commercial Banks in Poland in 2009-2016",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "60-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168305933,
author = "Igor Kravchuk and Piotr Karaś",
title = "Integracja inwestorów instytucjonalnych w strefie euro",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "1 (47)",
pages = "83-93",
year = "2016",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/VvfLmRIkUdG3X3K5mJzNp9yTg.pdf},
}
6
@article{UEK:2168300139,
author = "Piotr Karaś and Igor Kravchuk",
title = "Znaczenie inwestorów instytucjonalnych w finansjalizacji strefy euro",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 49, 4",
pages = "185-193",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.185},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/660/1682},
}
7
@inbook{UEK:2168298583,
author = "Igor Kravchuk and Piotr Karaś",
title = "Fundusze zbiorowego inwestowania na Ukrainie : wyzwania oraz kierunki rozwoju",
booktitle = "Fìnansovo-bankìvs'kì ta admìnìstrativnì poslugi : problemi upravlìnnâ ta perspektivi rozvitku : zbìrnik tez dopovìdej Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : Ternopìl', 12-13 Listopada 2015 roku",
pages = "72-74",
adress = "Ternopìl'",
publisher = "Aston",
year = "2015",
isbn = "978-966-308-627-9",
}
8
@inbook{UEK:2168300415,
author = "Piotr Karaś",
title = "Demutualizacja i konsolidacja sektora building societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "172-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
9
@inbook{UEK:2168300395,
author = "Piotr Karaś and Igor Kravchuk",
title = "Wyzwania regulacyjne wobec funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na europejskim rynku finansowym",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "107-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
10
@unpublished{UEK:2168302297,
author = "Piotr Karaś",
title = "Building Societies w Wielkiej Brytanii w kontekście zmieniającego się środowiska regulacyjnego",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "153-161",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168278435,
author = "Piotr Karaś and Wojciech Pacut",
title = "Porównanie działania banków islamskich i konwencjonalnych - przypadek Zjednoczonych Emiratów Arabskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "306",
pages = "178-189",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/28328/Karas_Porownanie_Dzialania_Bankow_Islamskich_i_Konwencjonalnych_2013.pdf},
}
12
@unpublished{UEK:2168287233,
author = "Piotr Karaś",
title = "Funkcjonowanie banków islamskich i konwencjonalnych w latach 2007-2011 na przykładzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "82-91",
year = "2013",
}
13
@article{UEK:2168261220,
author = "Piotr Karaś and Tomasz Kutrzeba",
title = "Zasady i struktura islamskiego systemu finansowego w świetle rozwiązań stosowanych w świecie zachodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "83-95",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/842/664},
}
14
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Aleksander Łaszek and Piotr Karaś and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Tomasz Wolanin and Katarzyna Mikołajczyk and Mariusz Zygierewicz and Igor Styn and Jan Pyś and Katarzyna Kochaniak and Joanna Wiśniewska",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
15
@unpublished{UEK:2168271640,
author = "Piotr Karaś",
title = "Produkty bankowości islamskiej i tradycyjnej, na przykładzie wybranych produktów",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "87-100",
year = "2012",
}
16
@inbook{UEK:2168306591,
author = "Piotr Karaś and Aleksander Łaszek and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Mateusz Folwarski",
title = "Analiza regulacji na poziomie makroekonomicznym",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "83-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
17
@article{UEK:2168237854,
author = "Piotr Karaś and Tomasz Kutrzeba",
title = "Porównanie wybranych islamskich i zachodnich instrumentów finansowych na przykładzie produktów dostępnych w Arabii Saudyjskiej i Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "359-367",
adress = "",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168257938,
author = "Piotr Karaś",
title = "Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym : polityka pieniężna",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "13-29",
year = "2011",
}
19
@inbook{UEK:2168265514,
author = "Piotr Karaś",
title = "Polityka pieniężna w Unii Walutowej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "37-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
20
@article{UEK:2168222812,
author = "Piotr Karaś",
title = "Systemowe testy skrajnych warunków jako narzędzie analizy makroostrożnościowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 1",
pages = "230-240",
adress = "",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2167761836,
author = "Piotr Karaś",
title = "Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "158",
pages = "167-179",
adress = "",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168227676,
author = "Piotr Karaś",
title = "W kierunku nowego paradygmatu regulacji kapitałowych banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "139-153",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Karas.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2165276574,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "175-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
24
@inbook{UEK:2165276548,
author = "Piotr Karaś",
title = "Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "148-172",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
25
@article{UEK:2165766265,
author = "Piotr Karaś",
title = "Polityka pompowania płynności : przesłanki wprowadzenia i doświadczenia Banku Anglii",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "342-354",
adress = "",
year = "2010",
}
26
@article{UEK:2168218614,
author = "Piotr Karaś",
title = "Wilhelma Röpkego koncepcja trzeciej drogi jako propozycja ustalenia fundamentów polityki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "43-58",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901520},
}
27
@article{UEK:50602,
author = "Piotr Karaś",
title = "Program TARP jako narzędzie bezpośredniego wsparcia finansowego banków w okresie kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "626-633",
adress = "",
year = "2009",
}
28
@article{UEK:2161800810,
author = "Piotr Karaś",
title = "Narzędzia dostarczania płynności w okresie kryzysu : przykład systemu rezerw federalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "144-150",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
29
@article{UEK:50343,
author = "Aleksandra Jurkowska and Piotr Karaś",
title = "Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "453-469",
adress = "",
year = "2009",
}
30
@unpublished{UEK:2168221768,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Banki na rynku pieniężnym",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "69-98",
year = "2009",
}
31
@article{UEK:50449,
author = "Piotr Karaś",
title = "Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "48",
pages = "415-425",
adress = "",
year = "2009",
}
32
@unpublished{UEK:2168221758,
author = "Piotr Karaś",
title = "Wpływ Narodowego Banku Polskiego na polski system finansowy",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "47-68",
year = "2009",
}
33
@article{UEK:50647,
author = "Piotr Karaś",
title = "Liberalizacja jako jeden z głównych przejawów ewolucji systemów bankowych w ostatnich dziesięcioleciach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "197-210",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160327984},
}
34
@inbook{UEK:2164879746,
author = "Piotr Karaś",
title = "Miejsce internetowych platform pożyczkowych w przekazywaniu funduszy pożyczkowych w gospodarce",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości",
pages = "571-580",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2229-6",
}
35
@inbook{UEK:2165785334,
author = "Piotr Karaś",
title = "Bank centralny jako kredytodawca ostatniej szansy : przesłanki istnienia",
booktitle = "Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej",
pages = "411-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-765-4",
}
36
@inbook{UEK:2168327865,
author = "Piotr Karaś",
title = "Ewolucja postrzegania roli systemu finansowego w badaniach wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego",
pages = "30-37",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2007",
isbn = "978-83-227-2740-9",
}
37
@inbook{UEK:2166034714,
author = "Piotr Karaś",
title = "Wpływ postępu technicznego na innowacje w bankowości",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "145-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
38
@unpublished{UEK:52634,
author = "Piotr Karaś",
title = "Dezintermediacja finansowa w świetle badań",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
39
@article{UEK:51738,
author = "Piotr Karaś",
title = "Przegląd głównych nurtów teoretycznych uzasadniających istnienie banku jako pośrednika finansowego",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "5",
pages = "67-77",
year = "2006",
}
40
@inbook{UEK:2165764035,
author = "Piotr Karaś",
title = "Globalizacja gospodarcza i finansowa : główne trendy na przełomie tysiącleci",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "18-24",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
41
@book{UEK:2166620752,
author = "Feliks Koneczny",
title = "O sprawach ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski",
year = "2006",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-89920-19-0",
}
42
@inbook{UEK:2166400191,
author = "Piotr Karaś",
title = "Funkcje i znaczenie rezerw dewizowych dla gospodarki narodowej",
booktitle = "Bankowość",
pages = "13-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-161-7",
}
43
@inbook{UEK:2165887290,
author = "Piotr Karaś",
title = "Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem oficjalnymi aktywami rezerwowymi",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość ",
pages = "357-370",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
44
@inbook{UEK:2168346780,
author = "Piotr Karaś",
title = "Wiarygodność władzy monetarnej jako podstawowy warunek skuteczności polityki pieniężnej w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego",
booktitle = "Bankowość wobec procesów globalizacji",
pages = "197-209",
adress = "Gdańsk; Warszawa",
publisher = "Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88835-03-3 ; 83-87885-40-1",
}
45
@inbook{UEK:2168226024,
author = "Ryszard Szewczyk and Renata Papież and Piotr Karaś",
title = "Rozliczenia pieniężne",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "21-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
46
@inbook{UEK:2168236892,
author = "Piotr Karaś",
title = "Swap kursowy jako instrument polityki pieniężnej",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki ",
pages = "381-394",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
47
@inbook{UEK:2168226028,
author = "Piotr Karaś and Igor Styn",
title = "Finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "105-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
48
@article{UEK:2168328925,
author = "Sally Roe Merrill and Edward Kozlowski and Piotr Karaś and Jacek Laszek",
title = "Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues",
journal = "Housing Finance International",
number = "01 June",
pages = "3-15",
adress = "",
year = "2000",
url = {http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/0006_Pol.pdf},
}
49
@misc{UEK:2168328805,
author = "Sally Roe Merrill and Edward Kozlowski and Piotr Karaś and Jacek Laszek",
title = "Poland : Housing Finance at the Millennium : an Assessment of Achievements and Outstanding Issues",
adress = "Washington",
publisher = "Urban Institute",
year = "2000",
url = {http://ceemortgagefinance.org/Poland/PDF/assessment.PDF},
}
50
@book{UEK:2166620792,
author = "Feliks Koneczny",
title = "O sprawach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2000",
isbn = "83-7097-746-4",
}
51
@misc{UEK:2168328813,
author = "Sally R. Merrill and Rebecca Lawrence and Stephen Mayo and Maciej Grabowski and Martha Sickles-Grabowska and Marek Koziarek and Edward Kozłowski and Piotr Karaś",
title = "The Feasibility of Estimating the Demand for Residential Mortgage Credit in Poland : Final Report",
adress = "Washington",
publisher = "Urban Institute",
year = "1999",
url = {http://www.ceemortgagefinance.org/Poland/PDF/638_dema.pdf},
}
52
@article{UEK:2168332145,
author = "Piotr Karaś",
title = "Analiza systemu kas oszczędnościowo-budowlanych",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "25",
pages = "71-74",
year = "1998",
}
53
@article{UEK:2168332139,
author = "Piotr Karaś",
title = "Kasy oszczędnościowo-budowlane",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "22",
pages = "47-49",
year = "1998",
}
54
@article{UEK:2168332141,
author = "Piotr Karaś",
title = "Kasy mieszkaniowe a kasy oszczędnościowo-budowlane : porównanie instytucji systemu kontraktowego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "23",
pages = "42-44",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID