Publications of the selected author

Szwaja Sabina

Faculty of Economics of Trade, Institute of Commodity Science,

1

Author:
Title:
Relacje między modą a jakością produktów. Wybrane zagadnienia = Relationship Between Fashion and Product Quality (Selected Problems)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989) , s. 47-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264378
article
See main document
2

Title:
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989) , s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264380
article
See main document
3

Author:
Conference:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Title:
Kryteria ergonomiczne w kształtowaniu jakości towarów
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 72-81 - Bibliogr.
Nr:
2168351184
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Urszula Szewczyk , Sabina Szwaja
Title:
Wpływ mody na indywidualne preferencje wyboru barw towarów
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 85-90 - Bibliogr.
Nr:
2168255064
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Psychofizjologiczne aspekty percepcji cech jakościowych towaru = Psychophysiological Aspects of Perception of Commodity's Qualitative Features
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 45-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233884
article
See main document
6

Author:
Title:
Jakość - funkcja działalności i preferencji człowieka
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 63-68 - Bibliogr.
Nr:
2168255060
chapter in conference materials
7

Title:
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233028
article
See main document
1
Relacje między modą a jakością produktów. Wybrane zagadnienia = Relationship Between Fashion and Product Quality (Selected Problems) / Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989), s. 47-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne = Testing the Quality of Products of General Use: the Selected Ergonomic Methods / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO, Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 283 (1989), s. 29-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Kryteria ergonomiczne w kształtowaniu jakości towarów / Sabina SZWAJA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 72-81. - Bibliogr.
4
Wpływ mody na indywidualne preferencje wyboru barw towarów / Urszula Szewczyk, Sabina SZWAJA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 85-90. - Bibliogr.
5
Psychofizjologiczne aspekty percepcji cech jakościowych towaru = Psychophysiological Aspects of Perception of Commodity's Qualitative Features / Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 45-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Jakość - funkcja działalności i preferencji człowieka / Sabina SZWAJA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 63-68. - Bibliogr.
7
Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka = A Commodity Quality Estimation Versus Human Qualities / Janusz S. FECZKO, Sabina SZWAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 51-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Szwaja S., (1989), Relacje między modą a jakością produktów. Wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 47-53.
2
Andrykiewicz-Feczko Z., Feczko J., Szwaja S., (1989), Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 29-45.
3
Szwaja S., (1987), Kryteria ergonomiczne w kształtowaniu jakości towarów. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 72-81.
4
Szewczyk U., Szwaja S., (1981), Wpływ mody na indywidualne preferencje wyboru barw towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-90.
5
Szwaja S., (1981), Psychofizjologiczne aspekty percepcji cech jakościowych towaru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 45-53.
6
Szwaja S., (1981), Jakość - funkcja działalności i preferencji człowieka. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-68.
7
Feczko J., Szwaja S., (1980), Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 51-56.
1
@article{UEK:2168264378,
author = "Sabina Szwaja",
title = "Relacje między modą a jakością produktów. Wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "47-53",
year = "1989",
}
2
@article{UEK:2168264380,
author = "Zofia Andrykiewicz-Feczko and Janusz S. Feczko and Sabina Szwaja",
title = "Testowanie jakości produktów powszechnego użytku a wybrane metody ergonomiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "29-45",
year = "1989",
}
3
@inbook{UEK:2168351184,
author = "Sabina Szwaja",
title = "Kryteria ergonomiczne w kształtowaniu jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "72-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
4
@inbook{UEK:2168255064,
author = "Urszula Szewczyk and Sabina Szwaja",
title = "Wpływ mody na indywidualne preferencje wyboru barw towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "85-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
5
@article{UEK:2168233884,
author = "Sabina Szwaja",
title = "Psychofizjologiczne aspekty percepcji cech jakościowych towaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "45-53",
year = "1981",
}
6
@inbook{UEK:2168255060,
author = "Sabina Szwaja",
title = "Jakość - funkcja działalności i preferencji człowieka",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "63-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
7
@article{UEK:2168233028,
author = "Janusz S. Feczko and Sabina Szwaja",
title = "Ocena jakości towarów konsumpcyjnych a indywidualne cechy człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "51-56",
year = "1980",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID