Publications of the selected author

Rybarska Maria

Faculty of Production Economics, Institute of International Socio-Economic Relations,

1

Title:
Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
28 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345066
academic script
2

Title:
Wybrane problemy integracji gospodarczej krajów RWPG w latach siedemdziesiątych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
102, [1] s., [7] k. tabl.; 24 cm
Nr:
2168330605
academic script
3

Title:
Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się = Socialist States' Economic Aid for the Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 171-188. - Rez., summ.
Nr:
2168234486
article
See main document
4

Title:
Bilateralna pomoc gospodarcza krajów kapitalistycznych w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych = Economic Aid of the Capitalist Countries in Mid 70s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 132 (1980) , s. 67-86. - Rez., summ.
Nr:
2168237432
article
See main document
5

Title:
Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
39 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345064
academic script
6

Author:
Title:
Skala zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne w świetle wybranych szacunków = Needs of the Developing Countries for Foreign Capital Selected Estimations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168249982
article
See main document
7

Title:
Podstawowe formy pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się = Basic forms of economic assistance for the developing countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. s. 43-53. - Summ., rez.
Nr:
2168259612
article
See main document
8

Title:
Metody szacunku zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne
Source:
Ekonomista. - nr 5 (1976) , s. 1187-1196
Nr:
2168334547
article
9

Title:
Pomoc gospodarcza a wzrost krajów rozwijających się
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/121
Nr:
2168305373
doctoral dissertation
10

Title:
Czynniki określające wielkość zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne = The Factors Determining the Demand for Foreign Resources in the Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975) , s. 59-72. - Summ., rez.
Nr:
2168250564
article
See main document
11

Title:
Pojęcie pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się = The Definition of Economic Aid to the Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975) , s. 63-78. - Summ., rez.
Nr:
2168250584
article
See main document
1
Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych / Maria Justyna RYBARSKA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 28 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
2
Wybrane problemy integracji gospodarczej krajów RWPG w latach siedemdziesiątych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Edward MOLENDOWSKI, Maria Justyna RYBARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 102, [1] s., [7] k. tabl. ; 24 cm
3
Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się = Socialist States' Economic Aid for the Developing Countries / Maria Justyna RYBARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 171-188. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
4
Bilateralna pomoc gospodarcza krajów kapitalistycznych w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych = Economic Aid of the Capitalist Countries in Mid 70s / Maria Justyna RYBARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 132 (1980), s. 67-86. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych / Maria Justyna RYBARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 39 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
6
Skala zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne w świetle wybranych szacunków = Needs of the Developing Countries for Foreign Capital Selected Estimations / Maria Justyna RYBARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Podstawowe formy pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się = Basic forms of economic assistance for the developing countries / Maria Justyna RYBARSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. s. 43-53. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
8
Metody szacunku zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne / Maria Justyna RYBARSKA // Ekonomista. - nr 5 (1976), s. 1187-1196. - ISSN 0013-3205
9
Pomoc gospodarcza a wzrost krajów rozwijających się / Maria Justyna RYBARSKA ; Promotor: Władysław BIEDA. - Kraków, 1975. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Czynniki określające wielkość zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne = The Factors Determining the Demand for Foreign Resources in the Developing Countries / Justyna RYBARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975), s. 59-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Pojęcie pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się = The Definition of Economic Aid to the Developing Countries / Justyna RYBARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 75 (1975), s. 63-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Rybarska M., (1987), Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
2
Molendowski E., Rybarska M., (1985), Wybrane problemy integracji gospodarczej krajów RWPG w latach siedemdziesiątych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 102, [1] s., [7] k. tabl.
3
Rybarska M., (1981), Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 171-188.
4
Rybarska M., (1980), Bilateralna pomoc gospodarcza krajów kapitalistycznych w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 132, s. 67-86.
5
Rybarska M., (1980), Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
6
Rybarska M., (1978), Skala zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne w świetle wybranych szacunków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 107, s. 5-16.
7
Rybarska M., (1977), Podstawowe formy pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. s. 43-53.
8
Rybarska M., (1976), Metody szacunku zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne, "Ekonomista", nr 5, s. 1187-1196.
9
Rybarska M., (1975), Pomoc gospodarcza a wzrost krajów rozwijających się, Prom. Bieda W., Kraków : , 186 k.
10
Rybarska J., (1975), Czynniki określające wielkość zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 74, s. 59-72.
11
Rybarska J., (1975), Pojęcie pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 75, s. 63-78.
1
@book{UEK:2168345066,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
edition = "Wyd. 2",
}
2
@book{UEK:2168330605,
author = "Edward Molendowski and Maria Justyna Rybarska",
title = "Wybrane problemy integracji gospodarczej krajów RWPG w latach siedemdziesiątych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168234486,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Pomoc gospodarcza krajów socjalistycznych dla krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "171-188",
year = "1981",
}
4
@article{UEK:2168237432,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Bilateralna pomoc gospodarcza krajów kapitalistycznych w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "132",
pages = "67-86",
year = "1980",
}
5
@book{UEK:2168345064,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z międzynarodowych stosunków gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
6
@article{UEK:2168249982,
author = "Maria Rybarska",
title = "Skala zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne w świetle wybranych szacunków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "107",
pages = "5-16",
year = "1978",
}
7
@article{UEK:2168259612,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Podstawowe formy pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "s. 43-53",
year = "1977",
}
8
@article{UEK:2168334547,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Metody szacunku zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "1187-1196",
year = "1976",
}
9
@unpublished{UEK:2168305373,
author = "Maria Justyna Rybarska",
title = "Pomoc gospodarcza a wzrost krajów rozwijających się",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
10
@article{UEK:2168250564,
author = "Justyna Rybarska",
title = "Czynniki określające wielkość zapotrzebowania krajów rozwijających się na środki zagraniczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "74",
pages = "59-72",
year = "1975",
}
11
@article{UEK:2168250584,
author = "Justyna Rybarska",
title = "Pojęcie pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "75",
pages = "63-78",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID