Publications of the selected author

1

Title:
Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 74-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228398
article
2

Title:
Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 23 (2011) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 9)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228324
article
3

Title:
Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 7-30. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60)
Nr:
51541
article
1
Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 74-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
2
Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i rachunkowość ; nr 9). - nr 23 (2011), s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
3
Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60). - nr 8 (2008), s. 7-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
1
Kamińska-Blichowska T., (2011), Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 74-87.
2
Kamińska-Blichowska T., (2011), Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 23, s. 71-90.
3
Kamińska-Blichowska T., (2008), Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 7-30.
1
@article{artUEK:2168228398,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "74-87",
year = "2011",
issn = "",
}
2
@article{artUEK:2168228324,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "23",
pages = "71-90",
year = "2011",
issn = "",
}
3
@article{artUEK:51541,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "7-30",
adress = "",
year = "2008",
issn = "",
}