Publications of the selected author
1

Title:
Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 74-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228398
article
2

Title:
Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 23 (2011) , s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 9)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228324
article
3

Title:
Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 8 (2008) , s. 7-30. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60)
Nr:
51541
article
4

Title:
Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka
, Fryca Joanna
, Majecka Beata
Publisher address:
Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7326-426-7
Nr:
2168336417
See related chapters
5

Author:
Joanna Fryca , Teresa Kamińska , Władysława Kiwak , Beata Majecka , Aleksandra Szuścicka , Małgorzata Zielenkiewicz
Title:
Imperatyw rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka / red. Teresa KAMIŃSKA, Joanna Fryca, Beata Majecka - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 11-50
ISBN:
978-83-7326-426-7
Nr:
2168336643
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Polityka gospodarcza krajów rozwijających się w skali międzynarodowej
Source:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 317-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
2166097508
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Ceny transferowe spółki offshore jako narzędzie unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 1 (2003) , s. 7-18
Nr:
2168221452
article
8

Author:
Teresa Kamińska , Marian Rusak
Title:
Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie
Source:
Przegląd Komunikacyjny. - nr 3 (2000) , s. 12-17
Nr:
2168343117
article
9

Title:
Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu
Publisher address:
Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999
Physical description:
256, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7017-865-0
Access mode:
Nr:
2168336413
book
10

Title:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : (kompendium wiedzy)
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 1998
Physical description:
43, [1] s.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 5)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-37-3
Access mode:
Nr:
2168336415
textbook
11

Title:
Wpływ wielkich korporacji na przemysł wydobywczy w krajach Trzeciego Świata a ochrona środowiska = The Influence of Multi-National Corporations on the Extractive Industry of the Third World Countries in the Light of the Environmental Protection
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (4) (1994) , s. 45-54. - Summ., rez.
Nr:
2168337703
article
12

Title:
Zmiany w strukturze i kierunkach eksportu z krajów rozwijających się w latach 1950-1985 = The Changes in Structure and Directions of LDCs Exports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 385 (1992) , s. 55-68. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254856
article
13

Title:
Tendencje udziału krajów rozwijających się w światowym handlu surowcami rolnymi = Participation of Developing Countries in the World Trade in Agricultural Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 340 (1991) , s. 21-30. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257784
article
14

Title:
Skutki przemian w światowej gospodarce surowcowej dla krajów Trzeciego Świata = The Consequences of Changes in World Commodity Economy for the LDCs
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 101-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226769
article
15

Title:
Zmiany kierunków ekspansji wielkich korporacji międzynarodowych w krajach Trzeciego Świata = Changed Directions of the Expansion of Large International Corporations in Third World Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 302 (1989) , s. 27-48. - Summ., rez.
Nr:
2168283327
article
16

Title:
Przyczyny zmian kierunków ekspansji przedsiębiorstw transnarodowych w krajach Trzeciego Świata = Changes in Directions of Expansion of Transnational Corporations in the Third World
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1988) , s. 431-440
Nr:
2168227200
article
17

Title:
[Recenzja]
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1988) , s. 1226-1229
Nr:
2168243396
review
18

Title:
Sytuacja krajów rozwijających się w światowym eksporcie żywności = The Position of the LDCs in the World Food Exports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 241 (1987) , s. 41-53. - Summ., rez.
Nr:
2168258338
article
19

Title:
Kraje socjalistyczne a zintegrowany program surowcowy = The Socialist Countries and the Integratad Commodities Programme
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 229 (1986) , s. 53-64. - Summ., rez.
Nr:
2168257930
article
20

Title:
Możliwości realizacji programu surowcowego UNCTAD
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1985) , s. 987-993
Nr:
2168227842
article
21

Title:
Działalność UNCTAD na rzecz kompleksowej regulacji światowego handlu surowcami = UNCTAD's Activity as Regards Complex Regulation of World Trade In Natural Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983) , s. 61-75. - Summ., rez.
Nr:
2168279981
article
22

Title:
Znaczenie organizacji eksporterów dla światowego rynku miedzi = The Importance of the Exporting Countries Organization for the World Copper Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 132 (1980) , s. 49-66. - Rez., summ.
Nr:
2168237430
article
23

Title:
Rola międzynarodowych korporacji na rynku metali nieżelaznych = The Role of International Corporation on the Non-ferrous Metals Market
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 24, nr 4 (1979) , s. 13-15
Nr:
2168368528
article
24

Title:
Notowania giełdowe jako wyznacznik cen światowych metali nieżelaznych = Commodity Exchange Notations as a Criterion for World Prices of Non Iron Metals
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 107 (1978) , s. 29-46. - Summ., rez.
Nr:
2168249992
article
25

Title:
Analiza założeń reformy rolnej na podstawie ustawodawstwa z lat sześćdziesiątych w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej = The Foundations Underlying Land Reform an Analysis Made on the Basis of the Legislation Enforced in Chosen Countries During the '60s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 93 (1978) , s. 145-168. - Rez., summ.
Nr:
2168250418
article
26

Title:
Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
347 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/139
Nr:
2168305425
doctoral dissertation
27

Title:
Ceny światowe metali nieżelaznych a notowania giełdowe = World Prices of Non-ferrous Metals and Exchange Quotations
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 22, nr 8 (1977) , s. 152-155
Nr:
2168368516
article
28

Title:
Uwagi na marginesie raportu FAO "Progress in Land Reform" (United Nations, New York 1966), dotyczącego reformy rolnej w krajach Trzeciego Świata = Some Remarks about the FAO Report on "Progress in Land Reform"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 74 (1975) , s. 73-82. - Summ., rez.
Nr:
2168250568
article
1
Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych / Teresa Kamińska-Blichowska // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 74-87. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
2
Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem / Teresa Kamińska-Blichowska // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i rachunkowość ; nr 9). - nr 23 (2011), s. 71-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
3
Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 60). - nr 8 (2008), s. 7-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
4
Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka / red. Teresa KAMIŃSKA, Joanna Fryca, Beata Majecka. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7326-426-7
5
Imperatyw rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Joanna Fryca, Teresa KAMIŃSKA, Władysława Kiwak, Beata Majecka, Aleksandra Szuścicka, Małgorzata Zielenkiewicz // W: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka / red. Teresa KAMIŃSKA, Joanna Fryca, Beata Majecka. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 11-50. - ISBN 978-83-7326-426-7
6
Polityka gospodarcza krajów rozwijających się w skali międzynarodowej / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // W: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 317-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
7
Ceny transferowe spółki offshore jako narzędzie unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 1 (2003), s. 7-18. - ISSN 1731-2310
8
Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie / Teresa KAMIŃSKA, Marian Rusak // Przegląd Komunikacyjny. - nr 3 (2000), s. 12-17. - ISSN 0033-2232
9
Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu / Teresa KAMIŃSKA. - Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1999. - 256, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7017-865-0
10
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : (kompendium wiedzy) / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 1998. - 43, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Europejska Integracja Gospodarcza. Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 5). - ISBN 83-86050-37-3
11
Wpływ wielkich korporacji na przemysł wydobywczy w krajach Trzeciego Świata a ochrona środowiska = The Influence of Multi-National Corporations on the Extractive Industry of the Third World Countries in the Light of the Environmental Protection / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (4) (1994), s. 45-54. - Summ., rez. - ISSN 0867-8898
12
Zmiany w strukturze i kierunkach eksportu z krajów rozwijających się w latach 1950-1985 = The Changes in Structure and Directions of LDCs Exports / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 385 (1992), s. 55-68. - Summ. - ISSN 0208-7944
13
Tendencje udziału krajów rozwijających się w światowym handlu surowcami rolnymi = Participation of Developing Countries in the World Trade in Agricultural Products / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 21-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Skutki przemian w światowej gospodarce surowcowej dla krajów Trzeciego Świata = The Consequences of Changes in World Commodity Economy for the LDCs / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 101-113. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
15
Zmiany kierunków ekspansji wielkich korporacji międzynarodowych w krajach Trzeciego Świata = Changed Directions of the Expansion of Large International Corporations in Third World Countries / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 302 (1989), s. 27-48. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Przyczyny zmian kierunków ekspansji przedsiębiorstw transnarodowych w krajach Trzeciego Świata = Changes in Directions of Expansion of Transnational Corporations in the Third World / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Ekonomista. - nr 2 (1988), s. 431-440. - ISSN 0013-3205
17
[Recenzja] / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Ekonomista. - nr 6 (1988), s. 1226-1229. - Rec. pracy: Interdependence and Cooperation in Tomorrow's World: A Symposium Marking the Twenty-Fifth Anniversary of the OECD. Paris: OECD, 1987. - ISSN 0013-3205
18
Sytuacja krajów rozwijających się w światowym eksporcie żywności = The Position of the LDCs in the World Food Exports / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 241 (1987), s. 41-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Kraje socjalistyczne a zintegrowany program surowcowy = The Socialist Countries and the Integratad Commodities Programme / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 229 (1986), s. 53-64. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Możliwości realizacji programu surowcowego UNCTAD / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Ekonomista. - nr 6 (1985), s. 987-993. - ISSN 0013-3205
21
Działalność UNCTAD na rzecz kompleksowej regulacji światowego handlu surowcami = UNCTAD's Activity as Regards Complex Regulation of World Trade In Natural Resources / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 171 (1983), s. 61-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Znaczenie organizacji eksporterów dla światowego rynku miedzi = The Importance of the Exporting Countries Organization for the World Copper Market / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 132 (1980), s. 49-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Rola międzynarodowych korporacji na rynku metali nieżelaznych = The Role of International Corporation on the Non-ferrous Metals Market / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Handel Zagraniczny. - R. 24, nr 4 (1979), s. 13-15. - ISSN 0017-7245
24
Notowania giełdowe jako wyznacznik cen światowych metali nieżelaznych = Commodity Exchange Notations as a Criterion for World Prices of Non Iron Metals / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978), s. 29-46. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Analiza założeń reformy rolnej na podstawie ustawodawstwa z lat sześćdziesiątych w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej = The Foundations Underlying Land Reform an Analysis Made on the Basis of the Legislation Enforced in Chosen Countries During the '60s / Teresa KAMIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 93 (1978), s. 145-168. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA ; . - Kraków : , 1977. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław JASIŃSKI. - Bibliogr.
27
Ceny światowe metali nieżelaznych a notowania giełdowe = World Prices of Non-ferrous Metals and Exchange Quotations / Teresa KAMIŃSKA-BLICHOWSKA // Handel Zagraniczny. - R. 22, nr 8 (1977), s. 152-155. - ISSN 0017-7245
28
Uwagi na marginesie raportu FAO "Progress in Land Reform" (United Nations, New York 1966), dotyczącego reformy rolnej w krajach Trzeciego Świata = Some Remarks about the FAO Report on "Progress in Land Reform" / Teresa KAMIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 74 (1975), s. 73-82. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Kamińska-Blichowska T., (2011), Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 74-87.
2
Kamińska-Blichowska T., (2011), Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 23, s. 71-90.
3
Kamińska-Blichowska T., (2008), Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 8, s. 7-30.
4
Kamińska T., Fryca J., Majecka B. (red.), (2007), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy: teoria i praktyka, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 300 s.
5
Fryca J., Kamińska T., Kiwak W., Majecka B., Szuścicka A., Zielenkiewicz M., (2007), Imperatyw rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Kamińska T., Fryca J., Majecka B. (red.), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 11-50.
6
Kamińska-Blichowska T., (2007), Polityka gospodarcza krajów rozwijających się w skali międzynarodowej. [W:] Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", s. 317-350.
7
Kamińska-Blichowska T., (2003), Ceny transferowe spółki offshore jako narzędzie unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 7-18.
8
Kamińska T., Rusak M., (2000), Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie, "Przegląd Komunikacyjny", nr 3, s. 12-17.
9
Kamińska T., (1999), Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 256, [3] s.
10
Kamińska-Blichowska T., (1998), Międzynarodowe stosunki gospodarcze: (kompendium wiedzy), Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 43, [1] s.
11
Kamińska-Blichowska T., (1994), Wpływ wielkich korporacji na przemysł wydobywczy w krajach Trzeciego Świata a ochrona środowiska, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (4), s. 45-54.
12
Kamińska-Blichowska T., (1992), Zmiany w strukturze i kierunkach eksportu z krajów rozwijających się w latach 1950-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 385, s. 55-68.
13
Kamińska-Blichowska T., (1991), Tendencje udziału krajów rozwijających się w światowym handlu surowcami rolnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 21-30.
14
Kamińska-Blichowska T., (1990), Skutki przemian w światowej gospodarce surowcowej dla krajów Trzeciego Świata, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 101-113.
15
Kamińska-Blichowska T., (1989), Zmiany kierunków ekspansji wielkich korporacji międzynarodowych w krajach Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 302, s. 27-48.
16
Kamińska-Blichowska T., (1988), Przyczyny zmian kierunków ekspansji przedsiębiorstw transnarodowych w krajach Trzeciego Świata, "Ekonomista", nr 2, s. 431-440.
17
Kamińska-Blichowska T., (1988), [Recenzja], "Ekonomista", nr 6, s. 1226-1229.
18
Kamińska-Blichowska T., (1987), Sytuacja krajów rozwijających się w światowym eksporcie żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 241, s. 41-53.
19
Kamińska-Blichowska T., (1986), Kraje socjalistyczne a zintegrowany program surowcowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 229, s. 53-64.
20
Kamińska-Blichowska T., (1985), Możliwości realizacji programu surowcowego UNCTAD, "Ekonomista", nr 6, s. 987-993.
21
Kamińska-Blichowska T., (1983), Działalność UNCTAD na rzecz kompleksowej regulacji światowego handlu surowcami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 61-75.
22
Kamińska-Blichowska T., (1980), Znaczenie organizacji eksporterów dla światowego rynku miedzi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 132, s. 49-66.
23
Kamińska-Blichowska T., (1979), Rola międzynarodowych korporacji na rynku metali nieżelaznych, "Handel Zagraniczny", R. 24, nr 4, s. 13-15.
24
Kamińska-Blichowska T., (1978), Notowania giełdowe jako wyznacznik cen światowych metali nieżelaznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 107, s. 29-46.
25
Kamińska T., (1978), Analiza założeń reformy rolnej na podstawie ustawodawstwa z lat sześćdziesiątych w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 93, s. 145-168.
26
Kamińska-Blichowska T., (1977), Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych, Prom. Jasiński B., Kraków : , 347 k.
27
Kamińska-Blichowska T., (1977), Ceny światowe metali nieżelaznych a notowania giełdowe, "Handel Zagraniczny", R. 22, nr 8, s. 152-155.
28
Kamińska T., (1975), Uwagi na marginesie raportu FAO "Progress in Land Reform" (United Nations, New York 1966), dotyczącego reformy rolnej w krajach Trzeciego Świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 74, s. 73-82.
1
@article{UEK:2168228398,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Ewolucja idei pomocy finansowej dla państw słabo rozwiniętych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "74-87",
year = "2011",
issn = "",
}
2
@article{UEK:2168228324,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Członkostwo Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jako element walki z zadłużeniem",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "23",
pages = "71-90",
year = "2011",
issn = "",
}
3
@article{UEK:51541,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "8",
pages = "7-30",
adress = "",
year = "2008",
issn = "",
}
4
@book{UEK:2168336417,
title = "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7326-426-7",
}
5
@inbook{UEK:2168336643,
author = "Joanna Fryca and Teresa Kamińska and Władysława Kiwak and Beata Majecka and Aleksandra Szuścicka and Małgorzata Zielenkiewicz",
title = "Imperatyw rozwoju gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy : teoria i praktyka",
pages = "11-50",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7326-426-7",
}
6
@inbook{UEK:2166097508,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Polityka gospodarcza krajów rozwijających się w skali międzynarodowej",
booktitle = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
pages = "317-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
7
@article{UEK:2168221452,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Ceny transferowe spółki offshore jako narzędzie unikania opodatkowania w korporacjach transnarodowych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "7-18",
year = "2003",
}
8
@article{UEK:2168343117,
author = "Teresa Kamińska and Marian Rusak",
title = "Kryteria społeczno-ekonomiczne decyzji infrastrukturalnych w transporcie",
journal = "Przegląd Komunikacyjny",
number = "3",
pages = "12-17",
year = "2000",
}
9
@book{UEK:2168336413,
author = "Teresa Kamińska",
title = "Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-7017-865-0",
}
10
@book{UEK:2168336415,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze : (kompendium wiedzy)",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza TEXT",
year = "1998",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86050-37-3",
}
11
@article{UEK:2168337703,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Wpływ wielkich korporacji na przemysł wydobywczy w krajach Trzeciego Świata a ochrona środowiska",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (4)",
pages = "45-54",
year = "1994",
}
12
@article{UEK:2168254856,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Zmiany w strukturze i kierunkach eksportu z krajów rozwijających się w latach 1950-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "385",
pages = "55-68",
year = "1992",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168257784,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Tendencje udziału krajów rozwijających się w światowym handlu surowcami rolnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "340",
pages = "21-30",
year = "1991",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168226769,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Skutki przemian w światowej gospodarce surowcowej dla krajów Trzeciego Świata",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "101-113",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168283327,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Zmiany kierunków ekspansji wielkich korporacji międzynarodowych w krajach Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "302",
pages = "27-48",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168227200,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Przyczyny zmian kierunków ekspansji przedsiębiorstw transnarodowych w krajach Trzeciego Świata",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "431-440",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168243396,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "[Recenzja]",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1226-1229",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168258338,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Sytuacja krajów rozwijających się w światowym eksporcie żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "241",
pages = "41-53",
year = "1987",
}
19
@article{UEK:2168257930,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Kraje socjalistyczne a zintegrowany program surowcowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "229",
pages = "53-64",
year = "1986",
}
20
@article{UEK:2168227842,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Możliwości realizacji programu surowcowego UNCTAD",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "987-993",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168279981,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Działalność UNCTAD na rzecz kompleksowej regulacji światowego handlu surowcami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "61-75",
year = "1983",
}
22
@article{UEK:2168237430,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Znaczenie organizacji eksporterów dla światowego rynku miedzi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "132",
pages = "49-66",
year = "1980",
}
23
@article{UEK:2168368528,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Rola międzynarodowych korporacji na rynku metali nieżelaznych",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 24, 4",
pages = "13-15",
year = "1979",
}
24
@article{UEK:2168249992,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Notowania giełdowe jako wyznacznik cen światowych metali nieżelaznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "107",
pages = "29-46",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168250418,
author = "Teresa Kamińska",
title = "Analiza założeń reformy rolnej na podstawie ustawodawstwa z lat sześćdziesiątych w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "93",
pages = "145-168",
year = "1978",
}
26
@unpublished{UEK:2168305425,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Kształtowanie się cen podstawowych metali nieżelaznych na rynku światowym a działalność międzynarodowych porozumień surowcowych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
27
@article{UEK:2168368516,
author = "Teresa Kamińska-Blichowska",
title = "Ceny światowe metali nieżelaznych a notowania giełdowe",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 22, 8",
pages = "152-155",
year = "1977",
}
28
@article{UEK:2168250568,
author = "Teresa Kamińska",
title = "Uwagi na marginesie raportu FAO Progress in Land Reform (United Nations, New York 1966), dotyczącego reformy rolnej w krajach Trzeciego Świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "74",
pages = "73-82",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID