Publications of the selected author

1

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 2 (13)
Redaktor:
Redaktor tomu:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168259352
journal / series editorial
See related chapters
2

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - nr 2 (13) (2009) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168231756
article
See main document
3

Conference:
Konferencja popularnonaukowa "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", Tarnów, Polska, od 2008-03-06 do 2008-03-06
Title:
Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie
Source:
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008, s. 23-35
ISBN:
978-83-89879-10-3
Nr:
2165648509
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008
Physical description:
96 s., [4] s. tabl.: il.; 21 cm
Notes:
Materiały z konferencji popularnonaukowej "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w Tarnowie, 6 marca 2008 r.,
ISBN:
978-83-89879-10-3
Nr:
51930
conference materials
See related chapters
5

Title:
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 5-19. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50125
article
See main document
6

Title:
Olimpijski humor
Edition:
Wyd. 3 uzup.
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
56 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
978-83-7252-360-0
Nr:
2168345362
book
7

Title:
Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego
Source:
Problemy Rozwoju Miast. - z. 1-2 (2005) , s. 82-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168328597
article
8

Title:
Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości = The Size and Structure of Krakow's Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 25-31. - Summ.
Access mode:
Nr:
52564
article
See main document
9

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami"
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225246
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Małopolski rynek nieruchomości = The Małopolska Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 5-12. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223746
article
See main document
11

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2003
Physical description:
204 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88904-16-7
Nr:
2168256924
monograph
12

Title:
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 5-16. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221006
article
See main document
13

Title:
Olimpijski humor
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
44 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
978-83-7252-360-0
Nr:
2168345364
book
14

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 93-111. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225688
article
See main document
15

Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001) , s. 17-29. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235882
article
See main document
16

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2001
Physical description:
264 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-84-5
Nr:
2168256920
monograph
17

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki , Władysław Rydzik
Title:
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235876
article
See main document
18

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Property Assets in the Indirectly Production of Construction Enterprises
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 34, nr 2-3 (1999) , s. 27-40
Nr:
2168282505
article
19

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Zasób nieruchomości w Polsce
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI1999, s. 78-112
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270918
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 28 (1999) , s. 33-39
Access mode:
Nr:
2168332147
article
22

Title:
Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI1999, s. 63-77
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270916
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Leszek Kałkowski , Małgorzata Stefańczyk , Jerzy Adamski
Title:
Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 33, nr 1 (1998) , s. 31-40
Nr:
2168282503
article
24

Title:
Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998) , s. 23-32
Access mode:
Nr:
2168332143
article
25

Author:
Bartosz Bojdo , Szczepan Świątek
Title:
Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: PTE, 1997
Physical description:
41 s., [30] k. tabl.; 30 cm
Nr:
2168335073
book
26

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/843
Nr:
2168313629
doctoral dissertation
27

Author:
Stanisław Belniak , Leszek Kałkowski , Marek Nowak , Tadeusz Włudyka
Title:
Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
29, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-31-3
Nr:
2168291213
academic script
28

Author:
Title:
Olimpijski humor
Wybór i opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
32 s.; 21 cm.
ISBN:
83-87239-16-X
Nr:
2168291203
book
29

Title:
Moje wspomnienie o Henryku Hajduku = My Remembers of Henryk Hajduk
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa1997. - R. 32, nr 4, s. 72-73
Nr:
2168282501
varia
30

Title:
Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 47-50
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265892
chapter in unpublished scientific work
31

Title:
Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 62-65
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265896
chapter in unpublished scientific work
32

Title:
Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 58-72
Nr:
2168249186
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych
Source:
Przegląd Budowlany. - nr 10 (1996) , s. 16-19
Nr:
2168331767
article
34

Title:
Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[67]-14[80]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265900
chapter in unpublished scientific work
35

Title:
Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 162-179
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255414
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce = Size and Structure of Real Estate Market in Poland
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 4 (1996) , s. 14-23
Nr:
2168282499
article
37

Title:
Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju = Construction Influence of the County Economy Development
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 1 (1996) , s. 14-17
Nr:
2168282497
article
38

Title:
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 30, nr 4 (1995) , s. 37-43
Nr:
2168268834
article
39

Title:
Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 3 (dodatek: Kraków) (1995) , s. X
Nr:
2168338897
article
40

Title:
Naukowcy o nieruchomościach
Source:
Home & Market. - nr 10 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168266542
article
41

Title:
O konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 29, nr 4 (1994) , s. 30-37 - Bibliogr.
Nr:
2168282495
article
42

Title:
Rynek olbrzymich możliwości
Source:
Home & Market. - nr 9 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168266540
article
43

Author:
Leszek Kałkowski , Lesław Andrzej Paga
Title:
Polskie papiery wartościowe = Polish Securities
Publisher address:
Warszawa: Rosikon Press, 1994
Physical description:
200 s.: il. kolor.; 32 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291593
book
44

Title:
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 13-18
Nr:
2168332133
article
45

Title:
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992) , s. 7-19. - Summ., rez.
Nr:
2168262858
article
See main document
46

Author:
Title:
Krakowski rynek nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 2 (1992) , s. 29-36
Nr:
2168332131
article
47

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki
Title:
Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995
Publisher address:
Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992
Physical description:
61, [3] s.; 21 cm.
Nr:
2168291201
monograph
48

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 382
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168262856
journal / series editorial
See related chapters
49

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 61-67
Nr:
2168256302
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych = Polish Experiences in the Issuing of Bonds and Shares
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 8. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333389
varia
51

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 25-31
Nr:
2168263476
chapter in conference materials
See main document
52

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 61-67
Nr:
2168256260
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
Nr:
2168264820
article
54

Title:
Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę = Impact of Size of Construction Enterprise upon its Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168266050
article
See main document
55

Title:
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej
Source:
Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 1-2 (1989) , s. 97-101
Nr:
2168266548
article
56

Title:
Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000 = Building Industry in The South-Eastern Macroregion in the Years 1978-2000
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988) , s. 41-51. - Summ., rez.
Nr:
2168225534
article
57

Title:
Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939 = Issues and Issuers of Securities in Poland in the Years 1918-1939
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988) , s. 24-30. - Summ., rez.
Nr:
2168225512
article
58

Title:
Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1987) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168287037
article
59

Title:
Ekonomiści w Polsce = Economists in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 1/86 (1986) , s. 58-71
Nr:
2168224336
article
60

Title:
Ekonomiści - jacy jesteśmy?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 41 (1985) , s. 3
Nr:
2168274573
article
61

Title:
Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa) = Research Intensity of Production (on the Example of Construction)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 148 (1981) , s. 77-99. - Rez., summ.
Nr:
2168234450
article
See main document
62

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 148
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168234440
journal / series editorial
See related chapters
63

Title:
System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
238 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/848
Nr:
2168266038
doctoral dissertation
64

Title:
Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
VII k., 298 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/157
Nr:
2168304551
doctoral dissertation
65

Title:
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu
Source:
Materiały Budowlane. - nr 4 (1978) , s. 4-5, 7
Nr:
2168328257
article
66

Author:
Leszek Kałkowski , Teresa Górnicka
Title:
Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
Source:
Życie Gospodarcze1977. - nr 12, s. 1-2
Nr:
2168241160
voice in discussion / interview
67

Title:
Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 15, nr 1/57 (1976) , s. 18-39
Nr:
2168275597
article
See main document
68

Title:
Ochrona środowiska - w centrum uwagi
Source:
Materiały Budowlane. - nr 12 (1976) , s. 2, 7
Nr:
2168328255
article
69

Author:
Leszek Kałkowski , Olga Bronikowska , Barbara Klimek
Title:
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256098
varia
70

Title:
Rola budownictwa w makroregionie południowym = Leszek KAŁKOWSKI
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 42-50
Nr:
2168221806
article
See main document
71

Author:
Title:
Efektywność koncentracji maszyn budowlanych
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
238 k., [12] k.: il.; 30 cm + załączniki
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/79
Nr:
2168305487
doctoral dissertation
72

Title:
O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972) , s. 19-24
Nr:
2168272516
article
See main document
73

Title:
Miejsce w gospodarce narodowej
Source:
Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego. - nr 6 (1971) , s. 15-18
Nr:
2168340905
unreviewed article
74

Title:
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 1969
Physical description:
449 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336439
book
75

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1968) , s. 1-6
Nr:
2168287377
article
76

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki
Title:
Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9 (1968) , s. 5-8
Nr:
2168287379
article
77

Title:
Międzybranżowe związki budownictwa
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 5 (1966) , s. 1-6
Nr:
2168287391
article
78

Title:
Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1962) , s. 6-9
Nr:
2168287383
article
79

Title:
O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1959) , s. 17-24
Nr:
2168287389
article
80

Title:
Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie = Investments and Employment in Building Construction
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 14, nr 6 (164) (1959) , s. 22-27
Nr:
2168337775
article
81

Author:
Leszek Kałkowski , Jan Michałowski
Title:
O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej)
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 7/8 (1959) , s. 31-37
Nr:
2168287387
article
82

Author:
Leszek Kałkowski , Stanisław Karaś
Title:
O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1958) , s. 6-13
Nr:
2168287385
article
83

Title:
Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych
Source:
Materiały Budowlane. - nr 6 (1958) , s. 170-175
Nr:
2168328253
article
84

Author:
Title:
Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej
Source:
Fundamenty. - nr 10 (1958) , s. 2
Nr:
2168328251
article
85

Title:
Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego)
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI1957. - R. 1, nr 6, s. 135-146
Nr:
2168284481
varia
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
2

Title:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
211 s.: il.; 30 cm
Research program:
8/KENiPI/1/97/Su
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270686
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
4

Title:
Małopolski rynek nieruchomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
92 [2] k.: il.; 30 cm
Research program:
15/KENiPI/2/96/S
Signature:
NP-479/Magazyn
Nr:
2168266292
unpublished scientific work
5

Title:
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
107 [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-305/Magazyn
Nr:
2168266286
unpublished scientific work
6

Title:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
unpublished scientific work
7

Title:
Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-250/1/Magazyn
Nr:
2168266282
unpublished scientific work
8

Title:
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[39] s.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-47/Magazyn
Nr:
2168332023
unpublished scientific work
9

Title:
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
104 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-129/Magazyn
Nr:
2168268862
unpublished scientific work
1
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2 (13). - 156 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1506-2635
2
Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKIUwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKIUwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKIUwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - nr 2 (13) (2009), s. 7-18nr 2 (13) (2009), s. 7-18nr 2 (13) (2009), s. 7-18nr 2 (13) (2009), s. 7-18. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-3/7-18.pdf. - ISSN 1506-26351506-26351506-26351506-2635
3
Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie / Leszek KAŁKOWSKI // W: Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - S. 23-35. - ISBN 978-83-89879-10-3
4
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - 96 s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Materiały z konferencji popularnonaukowej "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w Tarnowie, 6 marca 2008 r. - ISBN 978-83-89879-10-3
5
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 5-19. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104. - ISSN 1898-6447
6
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek KAŁKOWSKI]. - Wyd. 3 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 56 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7252-360-0
7
Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Miast. - z. 1-2 (2005), s. 82-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf. - ISSN 1734-3046
8
Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości = The Size and Structure of Krakow's Real Estate Market / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 25-31. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792. - ISSN 0208-7944
9
Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami" / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 37-51. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
10
Małopolski rynek nieruchomości = The Małopolska Real Estate Market / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 5-12. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271. - ISSN 0208-7944
11
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek KAŁKOWSKI ; [aut. Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 11). - ISBN 83-88904-16-7
12
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 5-16. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16022. - ISSN 0208-7944
13
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek KAŁKOWSKI]. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 44 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7252-360-0
14
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 93-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13627. - ISSN 0208-7944
15
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKIPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKIPrywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 17-29nr 563 (2001), s. 17-29nr 563 (2001), s. 17-29. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10641. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
16
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek KAŁKOWSKI ; [aut. Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 264 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 6). - ISBN 83-85946-84-5
17
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki, Władysław RydzikSposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki, Władysław RydzikSposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki, Władysław Rydzik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 5-16nr 563 (2001), s. 5-16nr 563 (2001), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10638. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
18
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Property Assets in the Indirectly Production of Construction Enterprises / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 34, nr 2-3 (1999), s. 27-40. - ISSN 0555-2966
19
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
20
Zasób nieruchomości w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 78-112
21
Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 28 (1999), s. 33-39. - ISSN 1231-8841
22
Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań / Leszek KAŁKOWSKI // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 63-77
23
Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants / Leszek KAŁKOWSKI, Małgorzata Stefańczyk, Jerzy AdamskiObligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants / Leszek KAŁKOWSKI, Małgorzata Stefańczyk, Jerzy AdamskiObligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants / Leszek KAŁKOWSKI, Małgorzata Stefańczyk, Jerzy Adamski // Problemy Rozwoju BudownictwaProblemy Rozwoju BudownictwaProblemy Rozwoju Budownictwa. - R. 33, nr 1 (1998), s. 31-40R. 33, nr 1 (1998), s. 31-40R. 33, nr 1 (1998), s. 31-40. - ISSN 0555-29660555-29660555-2966
24
Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998), s. 23-32. - ISSN 1231-8841
25
Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie / Bartosz Bojdo, Szczepan Świątek ; red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków : PTE, 1997. - 41 s., [30] k. tabl. ; 30 cm
26
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1997. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 18 k. - Bibliogr.
27
Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Marek Nowak, Tadeusz Włudyka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 29, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-31-3
28
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 32 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87239-16-X
29
Moje wspomnienie o Henryku Hajduku = My Remembers of Henryk Hajduk / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 32, nr 4 (1997), s. 72-73. - ISSN 0555-2966
30
Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 47-50
31
Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej / Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 62-65
32
Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy / Leszek KAŁKOWSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 58-72
33
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAKUlgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK // Przegląd BudowlanyPrzegląd Budowlany. - nr 10 (1996), s. 16-19nr 10 (1996), s. 16-19. - ISSN 0033-20380033-2038
34
Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[67]-14[80]
35
Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc. / Stanisła BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - (Przedsiębiorczość). - S. 162-179. - ISBN 83-01-12192-0
36
Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce = Size and Structure of Real Estate Market in Poland / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 4 (1996), s. 14-23. - ISSN 0555-2966
37
Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju = Construction Influence of the County Economy Development / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 1 (1996), s. 14-17. - ISSN 0555-2966
38
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAKUlgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK // Problemy Rozwoju BudownictwaProblemy Rozwoju Budownictwa. - R. 30, nr 4 (1995), s. 37-43R. 30, nr 4 (1995), s. 37-43. - ISSN 0555-29660555-2966
39
Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny / Leszek KAŁKOWSKI // Gazeta Bankowa. - nr 3 (dodatek: Kraków) (1995), s. X. - ISSN 0860-7613
40
Naukowcy o nieruchomościach / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKINaukowcy o nieruchomościach / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Home & MarketHome & Market. - nr 10 (1994), s. 42-43nr 10 (1994), s. 42-43
41
O konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKIO konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // Problemy Rozwoju BudownictwaProblemy Rozwoju Budownictwa. - R. 29, nr 4 (1994), s. 30-37R. 29, nr 4 (1994), s. 30-37. - Bibliogr. - ISSN 0555-29660555-2966
42
Rynek olbrzymich możliwości / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKIRynek olbrzymich możliwości / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Home & MarketHome & Market. - nr 9 (1994), s. 42-43nr 9 (1994), s. 42-43
43
Polskie papiery wartościowe = Polish Securities / Leszek KAŁKOWSKI, Lesław Andrzej Paga. - Warszawa : Rosikon Press, cop. 1994. - 200 s. : il. kolor. ; 32 cm. - Bibliogr.
44
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek... / Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOTNieruchomości komunalne wchodzą na rynek... / Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT // Świat NieruchomościŚwiat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 13-18nr 3 (1993), s. 13-18. - ISSN 1231-88411231-8841
45
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKIZasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKIZasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKIZasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992), s. 7-19nr 382 (1992), s. 7-19nr 382 (1992), s. 7-19nr 382 (1992), s. 7-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-79440208-79440208-7944
46
Krakowski rynek nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKIKrakowski rynek nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKIKrakowski rynek nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKIKrakowski rynek nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKI // Świat NieruchomościŚwiat NieruchomościŚwiat NieruchomościŚwiat Nieruchomości. - nr 2 (1992), s. 29-36nr 2 (1992), s. 29-36nr 2 (1992), s. 29-36nr 2 (1992), s. 29-36. - ISSN 1231-88411231-88411231-88411231-8841
47
Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995 / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki. - Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992. - 61, [3] s. ; 21 cm
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 382. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
49
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 61-67
50
Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych = Polish Experiences in the Issuing of Bonds and Shares / Leszek KAŁKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 8. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
51
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 25-31
52
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 61-67
53
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKIOcena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKIOcena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKIOcena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Inwestycje i BudownictwoInwestycje i BudownictwoInwestycje i BudownictwoInwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989), s. 12-16nr 9-12 (1989), s. 12-16nr 9-12 (1989), s. 12-16nr 9-12 (1989), s. 12-16. - ISSN 0578-58710578-58710578-58710578-5871
54
Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę = Impact of Size of Construction Enterprise upon its Economics / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
55
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKIZarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Użytkowanie - Konserwacja - RemontyUżytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 1-2 (1989), s. 97-101nr 1-2 (1989), s. 97-101
56
Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000 = Building Industry in The South-Eastern Macroregion in the Years 1978-2000 / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 41-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
57
Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939 = Issues and Issuers of Securities in Poland in the Years 1918-1939 / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 24-30. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
58
Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej / Leszek KAŁKOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1987), s. 9-13. - Bibliogr. - ISSN 0578-5871
59
Ekonomiści w Polsce = Economists in Poland / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 1/86 (1986), s. 58-71. - ISSN 0079-578X
60
Ekonomiści - jacy jesteśmy? / Leszek KAŁKOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 41 (1985), s. 3. - ISSN 0137-7299
61
Naukochłonność produkcji (na przykładzie budownictwa) = Research Intensity of Production (on the Example of Construction) / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 148 (1981), s. 77-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 148. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
63
System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa / Stanisław BELNIAK ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1980. - 238 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977 / Stanisław MACIEJOWSKI ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1979. - VII k., 298 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
65
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 4 (1978), s. 4-5, 7
66
Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI, Teresa Górnicka // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1977), s. 1-2. - ISSN 0137-7299
67
Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 15, nr 1/57 (1976), s. 18-39. - ISSN 0079-578X
68
Ochrona środowiska - w centrum uwagi / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 12 (1976), s. 2, 7
69
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade / Leszek KAŁKOWSKI, Olga Bronikowska, Barbara KLIMEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
70
Rola budownictwa w makroregionie południowym = Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 42-50. - ISSN 0038-853X
71
Efektywność koncentracji maszyn budowlanych / Halina Poleska ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1973. - 238 k., [12] k. : il. ; 30 cm + załączniki. - Bibliogr.
72
O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972), s. 19-24. - ISSN 0079-578X
73
Miejsce w gospodarce narodowej / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego. - nr 6 (1971), s. 15-18. - ISSN 1230-8382
74
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie / Leszek Kałkowski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 1969. - 449 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
75
Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1968), s. 1-6. - ISSN 0578-5871
76
Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego / Leszek Kałkowski, Włodzimierz KoreckiWpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego / Leszek Kałkowski, Włodzimierz Korecki // Inwestycje i BudownictwoInwestycje i Budownictwo. - nr 9 (1968), s. 5-8nr 9 (1968), s. 5-8. - ISSN 0578-58710578-5871
77
Międzybranżowe związki budownictwa / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 5 (1966), s. 1-6. - ISSN 0578-5871
78
Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1962), s. 6-9. - ISSN 0578-5871
79
O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1959), s. 17-24. - ISSN 0578-5871
80
Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie = Investments and Employment in Building Construction / Leszek Kałkowski // Gospodarka Planowa. - R. 14, nr 6 (164) (1959), s. 22-27. - ISSN 0017-2421
81
O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej) / Leszek Kałkowski, Jan MichałowskiO metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej) / Leszek Kałkowski, Jan Michałowski // Inwestycje i BudownictwoInwestycje i Budownictwo. - nr 7/8 (1959), s. 31-37nr 7/8 (1959), s. 31-37. - ISSN 0578-58710578-5871
82
O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych / Leszek Kałkowski, Stanisław KaraśO zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych / Leszek Kałkowski, Stanisław Karaś // Inwestycje i BudownictwoInwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1958), s. 6-13nr 6 (1958), s. 6-13. - ISSN 0578-58710578-5871
83
Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 6 (1958), s. 170-175
84
Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej / Leszek KAŁKOWSKIWpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej / Leszek KAŁKOWSKI // FundamentyFundamenty. - nr 10 (1958), s. 2nr 10 (1958), s. 2
85
Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego) / Leszek KAŁKOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 6 (1957), s. 135-146
86
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 211 s. : il. ; 30 cm
88
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Małopolski rynek nieruchomości / kier. tem. Leszek KAŁKOWSKI; zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 92 [2] k. : il. ; 30 cm
90
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości / zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 107 [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
92
Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1 / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
93
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje / Barbara LOSSOW-SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Leszek KAŁKOWSKI, Andrzej KOSECKI, Halina POLESKA, Stanisław BELNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [39] s. : il. ; 30 cm
94
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich / Leszek KAŁKOWSKI - kier. tematu, Stanisław BELNIAK, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2 (13). - 156 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1506-2635
2
Belniak S., Kałkowski L., Kowalik J., Maciejowski S., (2009), Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 7-18; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-3/7-18.pdf
3
Kałkowski L., (2008), Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie. [W:] Kałkowski L. (red.), Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 23-35.
4
Kałkowski L. (red.), (2008), Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 96 s., [4] s. tabl.
5
Kałkowski L., (2008), Obroty gruntami i ich ceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104
6
Kałkowski L. (red.), (2007), Olimpijski humor, Wyd. 3 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
7
Kałkowski L., (2005), Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego, "Problemy Rozwoju Miast", z. 1-2, s. 82-86; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf
8
Kałkowski L., (2005), Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 25-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792
9
Kałkowski L., Maciejowski S., (2003), Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami". [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 37-51.
10
Kałkowski L., (2003), Małopolski rynek nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271
11
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2003), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Wyd. 2 zaktual.Warszawa : TWIGGER, 204 s.
12
Kałkowski L., (2003), Prognoza polskiego rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/16022
13
Kałkowski L. (red.), (2003), Olimpijski humor, Wyd. 2 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
14
Kałkowski L., (2002), Majątek trwały w zapleczu budownictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/13627
15
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (2001), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/10641
16
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2001), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Warszawa : TWIGGER, 264 s.
17
Kałkowski L., Korecki W., Rydzik W., (2001), Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/10638
18
Kałkowski L., (1999), Majątek trwały w zapleczu budownictwa, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 34, nr 2-3, s. 27-40.
19
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
20
Kałkowski L., (1999), Zasób nieruchomości w Polsce. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 78-112.
21
Kałkowski L., (1999), Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 28, s. 33-39.
22
Kałkowski L., (1999), Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 63-77.
23
Kałkowski L., Stefańczyk M., Adamski J., (1998), Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 33, nr 1, s. 31-40.
24
Kałkowski L., (1998), Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach, "Świat Nieruchomości", nr 25, s. 23-32.
25
Bojdo B., Świątek S., (1997), Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939): zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie, Kałkowski L. (red.), Kraków : PTE, 41 s., [30] k. tabl.
26
Furmańska-Oćwieja M., (1997), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 186 k.
27
Belniak S., Kałkowski L., Nowak M., Włudyka T., (1997), Przywileje w emisjach papierów wartościowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29, [1] s.
28
Kałkowski L. (red.), (1997), Olimpijski humor, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 s.
29
Kałkowski L., (1997), Moje wspomnienie o Henryku Hajduku, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 32, nr 4, s. 72-73.
30
Belniak S., Kałkowski L., (1996), Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 47-50.
31
Kałkowski L., (1996), Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 62-65.
32
Kałkowski L., (1996), Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 58-72.
33
Kałkowski L., Belniak S., (1996), Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych, "Przegląd Budowlany", nr 10, s. 16-19.
34
Kałkowski L., (1996), Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[67]-14[80].
35
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1996), Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 162-179.
36
Kałkowski L., (1996), Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 31, nr 4, s. 14-23.
37
Kałkowski L., (1996), Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 31, nr 1, s. 14-17.
38
Kałkowski L., Belniak S., (1995), Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 30, nr 4, s. 37-43.
39
Kałkowski L., (1995), Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny, "Gazeta Bankowa", nr 3 (dodatek: Kraków), s. X.
40
Belniak S., Kałkowski L., (1994), Naukowcy o nieruchomościach, "Home & Market", nr 10, s. 42-43.
41
Kałkowski L., Maciejowski S., (1994), O konkurencyjności różnych form inwestowania, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 29, nr 4, s. 30-37.
42
Belniak S., Kałkowski L., (1994), Rynek olbrzymich możliwości, "Home & Market", nr 9, s. 42-43.
43
Kałkowski L., Paga L., (1994), Polskie papiery wartościowe, Warszawa : Rosikon Press, 200 s.
44
Kałkowski L., Kot J., (1993), Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek..., "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 13-18.
45
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1992), Zasób budowlany w krajobrazie Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 7-19.
46
Kałkowski L., (1992), Krakowski rynek nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 2, s. 29-36.
47
Kałkowski L., Korecki W., (1992), Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995, Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 61, [3] s.
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 382. - 114 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
49
Kałkowski L., (1991), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-67.
50
Kałkowski L., (1991), Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 8.
51
Kałkowski L., (1990), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 25-31.
52
Kałkowski L., (1990), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-67.
53
Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., (1989), Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9-12, s. 12-16.
54
Kałkowski L., (1989), Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 5-20.
55
Belniak S., Kałkowski L., (1989), Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej, "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty", nr 1-2, s. 97-101.
56
Kałkowski L., (1988), Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 41-51.
57
Kałkowski L., (1988), Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 24-30.
58
Kałkowski L., (1987), Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej, "Inwestycje i Budownictwo", nr 11-12, s. 9-13.
59
Kałkowski L., (1986), Ekonomiści w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 1/86, s. 58-71.
60
Kałkowski L., (1985), Ekonomiści - jacy jesteśmy?, "Życie Gospodarcze", nr 41, s. 3.
61
Kałkowski L., (1981), Naukochłonność produkcji (na przykładzie budownictwa), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 148, s. 77-99.
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 148. - 99 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
63
Belniak S., (1980), System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 238 k.
64
Maciejowski S., (1979), Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977, Prom. Kałkowski L., Kraków : , VII k., 298 k.
65
Kałkowski L., (1978), Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu, "Materiały Budowlane", nr 4, s. 4-5, 7.
66
Kałkowski L., Górnicka T., (1977), Ofensywna polityka budowlana: rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, "Życie Gospodarcze: tygodnik społeczno-gospodarczy", nr 12, s. 1-2.
67
Kałkowski L., (1976), Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju, "Problemy Ekonomiczne", R. 15, nr 1/57, s. 18-39.
68
Kałkowski L., (1976), Ochrona środowiska - w centrum uwagi, "Materiały Budowlane", nr 12, s. 2, 7.
69
Kałkowski L., Bronikowska O., Klimek B., (1975), Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46.
70
Kałkowski L., (1973), Rola budownictwa w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 42-50.
71
Poleska H., (1973), Efektywność koncentracji maszyn budowlanych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 238 k., [12] k.
72
Kałkowski L., (1972), O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 4/44, s. 19-24.
73
Kałkowski L., (1971), Miejsce w gospodarce narodowej, "Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego", nr 6, s. 15-18.
74
Kałkowski L., (1969), Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa: analiza i programowanie, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 449 s.
75
Kałkowski L., (1968), Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 10, s. 1-6.
76
Kałkowski L., Korecki W., (1968), Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9, s. 5-8.
77
Kałkowski L., (1966), Międzybranżowe związki budownictwa, "Inwestycje i Budownictwo", nr 5, s. 1-6.
78
Kałkowski L., (1962), Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 12, s. 6-9.
79
Kałkowski L., (1959), O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 12, s. 17-24.
80
Kałkowski L., (1959), Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie, "Gospodarka Planowa", R. 14, nr 6 (164), s. 22-27.
81
Kałkowski L., Michałowski J., (1959), O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej), "Inwestycje i Budownictwo", nr 7/8, s. 31-37.
82
Kałkowski L., Karaś S., (1958), O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 6-13.
83
Kałkowski L., (1958), Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych, "Materiały Budowlane", nr 6, s. 170-175.
84
Kałkowski L., (1958), Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej, "Fundamenty", nr 10, s. 2.
85
Kałkowski L., (1957), Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji (na przykładzie woj. krakowskiego), "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 6, s. 135-146.
86
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
87
Badania rynku nieruchomości w Polsce: (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), (1999), Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 211 s.
88
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
89
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1997), Małopolski rynek nieruchomości, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 [2] k.
90
Belniak S., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., (1995), Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 [3] k.
91
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
92
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1993), Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. Cz. 1, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
93
Lossow-Samek B., Maciejowski S., Kałkowski L., Kosecki A., Poleska H., Belniak S., (1991), Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [39] s.
94
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1991), Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 k.
1
@misc{redUEK:2168259352,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2009",
}
2
@article{artUEK:2168231756,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski",
title = "Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "7-18",
year = "2009",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-3/7-18.pdf},
}
3
@inbook{mkaUEK:2165648509,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie",
booktitle = "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
pages = "23-35",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-89879-10-3",
}
4
@book{mkrUEK:51930,
title = "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-89879-10-3",
}
5
@article{artUEK:50125,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Obroty gruntami i ich ceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "5-19",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104},
}
6
@book{ksiUEK:2168345362,
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
edition = "Wyd. 3 uzup.",
isbn = "978-83-7252-360-0",
}
7
@article{artUEK:2168328597,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego",
journal = "Problemy Rozwoju Miast",
number = "z. 1-2",
pages = "82-86",
year = "2005",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf},
}
8
@article{artUEK:52564,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "25-31",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792},
}
9
@inbook{mkaUEK:2168225246,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku gospodarka nieruchomościami",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "37-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
10
@article{artUEK:2168223746,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Małopolski rynek nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "5-12",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271},
}
11
@book{monUEK:2168256924,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Szromnik",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
issn = "",
isbn = "83-88904-16-7",
}
12
@article{artUEK:2168221006,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Prognoza polskiego rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "5-16",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16022},
}
13
@book{ksiUEK:2168345364,
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-7252-360-0",
}
14
@article{artUEK:2168225688,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "93-111",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13627},
}
15
@article{artUEK:2168235882,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "17-29",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10641},
}
16
@book{monUEK:2168256920,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Szromnik",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85946-84-5",
}
17
@article{artUEK:2168235876,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki and Władysław Rydzik",
title = "Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "5-16",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10638},
}
18
@article{artUEK:2168282505,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 34, 2-3",
pages = "27-40",
year = "1999",
}
19
@inbook{fmUEK:2168227252,
author = "Stanisław Belniak and Zofia Dach and Leszek Kałkowski and Marek Leśniak and Stanisław Owsiak and Stanisław Maciejowski and Artur Pollok and Andrzej Szopa",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168270918,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Zasób nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "78-112",
year = "1999",
}
21
@article{artUEK:2168332147,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "28",
pages = "33-39",
year = "1999",
url = {},
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168270916,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "63-77",
year = "1999",
}
23
@article{artUEK:2168282503,
author = "Leszek Kałkowski and Małgorzata Stefańczyk and Jerzy Adamski",
title = "Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 33, 1",
pages = "31-40",
year = "1998",
}
24
@article{artUEK:2168332143,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "25",
pages = "23-32",
year = "1998",
url = {},
}
25
@book{ksiUEK:2168335073,
author = "Bartosz Bojdo and Szczepan Świątek",
title = "Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1997",
}
26
@unpublished{drUEK:2168313629,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
27
@book{skrUEK:2168291213,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Marek Nowak and Tadeusz Włudyka",
title = "Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-31-3",
}
28
@book{ksiUEK:2168291203,
author = " ",
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-16-X",
}
29
@misc{varUEK:2168282501,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Moje wspomnienie o Henryku Hajduku",
booktitle = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 32, 4",
pages = "72-73",
year = "1997",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168265892,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "47-50",
year = "1996",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168265896,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "62-65",
year = "1996",
}
32
@inbook{mkaUEK:2168249186,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "58-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
33
@article{artUEK:2168331767,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak",
title = "Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "10",
pages = "16-19",
year = "1996",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168265900,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[67]-14[80]",
year = "1996",
}
35
@inbook{fmUEK:2168255414,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków",
pages = "162-179",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12192-0",
}
36
@article{artUEK:2168282499,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 31, 4",
pages = "14-23",
year = "1996",
}
37
@article{artUEK:2168282497,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 31, 1",
pages = "14-17",
year = "1996",
}
38
@article{artUEK:2168268834,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak",
title = "Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 30, 4",
pages = "37-43",
year = "1995",
}
39
@article{artUEK:2168338897,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dla centusiów : krakowski dług obligacyjny",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "3 (dodatek: Kraków)",
pages = "X",
year = "1995",
}
40
@article{artUEK:2168266542,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Naukowcy o nieruchomościach",
journal = "Home & Market",
number = "10",
pages = "42-43",
year = "1994",
}
41
@article{artUEK:2168282495,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "O konkurencyjności różnych form inwestowania",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 29, 4",
pages = "30-37",
year = "1994",
}
42
@article{artUEK:2168266540,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Rynek olbrzymich możliwości",
journal = "Home & Market",
number = "9",
pages = "42-43",
year = "1994",
}
43
@book{ksiUEK:2168291593,
author = "Leszek Kałkowski and Lesław Andrzej Paga",
title = "Polskie papiery wartościowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rosikon Press",
year = "1994",
}
44
@article{artUEK:2168332133,
author = "Leszek Kałkowski and Janusz Kot",
title = "Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "13-18",
year = "1993",
}
45
@article{artUEK:2168262858,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Zasób budowlany w krajobrazie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "7-19",
year = "1992",
}
46
@article{artUEK:2168332131,
author = "Leszek Kałkowski and and and ",
title = "Krakowski rynek nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2",
pages = "29-36",
year = "1992",
}
47
@book{monUEK:2168291201,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki",
title = "Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Gospodarki Mieszkaniowej",
year = "1992",
}
48
@misc{redUEK:2168262856,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
49
@inbook{fmUEK:2168256302,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "61-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
50
@misc{varUEK:2168333389,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "8",
year = "1991",
}
51
@inbook{mkaUEK:2168263476,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "25-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
52
@inbook{fmUEK:2168256260,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "61-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
53
@article{artUEK:2168264820,
author = "Ryszard Borowiecki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9-12",
pages = "12-16",
year = "1989",
}
54
@article{artUEK:2168266050,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "5-20",
year = "1989",
}
55
@article{artUEK:2168266548,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej",
journal = "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty",
number = "1-2",
pages = "97-101",
year = "1989",
}
56
@article{artUEK:2168225534,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "41-51",
year = "1988",
}
57
@article{artUEK:2168225512,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 3/88",
pages = "24-30",
year = "1988",
}
58
@article{artUEK:2168287037,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "11-12",
pages = "9-13",
year = "1987",
}
59
@article{artUEK:2168224336,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ekonomiści w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 1/86",
pages = "58-71",
year = "1986",
}
60
@article{artUEK:2168274573,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ekonomiści - jacy jesteśmy?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "41",
pages = "3",
year = "1985",
}
61
@article{artUEK:2168234450,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "148",
pages = "77-99",
year = "1981",
}
62
@misc{redUEK:2168234440,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
63
@unpublished{drUEK:2168266038,
author = "Stanisław Belniak",
title = "System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
64
@unpublished{drUEK:2168304551,
author = "Stanisław Maciejowski",
title = "Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
65
@article{artUEK:2168328257,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "4",
pages = "4-5, 7",
year = "1978",
}
66
@misc{gwdUEK:2168241160,
author = "Leszek Kałkowski and Teresa Górnicka",
title = "Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "1-2",
year = "1977",
}
67
@article{artUEK:2168275597,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 15, 1/57",
pages = "18-39",
year = "1976",
}
68
@article{artUEK:2168328255,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ochrona środowiska - w centrum uwagi",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "12",
pages = "2, 7",
year = "1976",
}
69
@misc{varUEK:2168256098,
author = "Leszek Kałkowski and Olga Bronikowska and Barbara Klimek",
title = "Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "45-46",
year = "1975",
}
70
@article{artUEK:2168221806,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Rola budownictwa w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "42-50",
year = "1973",
}
71
@unpublished{drUEK:2168305487,
author = "Halina Poleska",
title = "Efektywność koncentracji maszyn budowlanych",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
72
@article{artUEK:2168272516,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 4/44",
pages = "19-24",
year = "1972",
}
73
@article{artnUEK:2168340905,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Miejsce w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego",
number = "6",
pages = "15-18",
year = "1971",
}
74
@book{ksiUEK:2168336439,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa",
year = "1969",
url = {},
edition = "Wyd. 1, dodr.",
}
75
@article{artUEK:2168287377,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "10",
pages = "1-6",
year = "1968",
}
76
@article{artUEK:2168287379,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki",
title = "Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9",
pages = "5-8",
year = "1968",
}
77
@article{artUEK:2168287391,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Międzybranżowe związki budownictwa",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "5",
pages = "1-6",
year = "1966",
}
78
@article{artUEK:2168287383,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "12",
pages = "6-9",
year = "1962",
}
79
@article{artUEK:2168287389,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "12",
pages = "17-24",
year = "1959",
}
80
@article{artUEK:2168337775,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 14, 6 (164)",
pages = "22-27",
year = "1959",
}
81
@article{artUEK:2168287387,
author = "Leszek Kałkowski and Jan Michałowski",
title = "O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej)",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "7/8",
pages = "31-37",
year = "1959",
}
82
@article{artUEK:2168287385,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Karaś",
title = "O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "6-13",
year = "1958",
}
83
@article{artUEK:2168328253,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "6",
pages = "170-175",
year = "1958",
}
84
@article{artUEK:2168328251,
author = "Leszek Kałkowski and ",
title = "Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej",
journal = "Fundamenty",
number = "10",
pages = "2",
year = "1958",
}
85
@misc{varUEK:2168284481,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego)",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 6",
pages = "135-146",
year = "1957",
}
86
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
87
@unpublished{UEK:2168270686,
title = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
88
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
89
@unpublished{UEK:2168266292,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Małopolski rynek nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
90
@unpublished{UEK:2168266286,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
91
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
92
@unpublished{UEK:2168266282,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
93
@unpublished{UEK:2168332023,
author = "Barbara Lossow-Samek and Stanisław Maciejowski and Leszek Kałkowski and Andrzej Kosecki and Halina Poleska and Stanisław Belniak",
title = "Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
94
@unpublished{UEK:2168268862,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}