Publications of the selected author

1

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - nr 2 (13) (2009) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168231756
article
See main document
2

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 2 (13)
Redaktor:
Redaktor tomu:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168259352
journal / series editorial
See related chapters
3

Title:
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008
Physical description:
96 s., [4] s. tabl.: il.; 21 cm
Notes:
Materiały z konferencji popularnonaukowej "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w Tarnowie, 6 marca 2008 r.,
ISBN:
978-83-89879-10-3
Nr:
51930
conference materials
See related chapters
4

Conference:
Konferencja popularnonaukowa "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", Tarnów, Polska, od 2008-03-06 do 2008-03-06
Title:
Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie
Source:
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008, s. 23-35
ISBN:
978-83-89879-10-3
Nr:
2165648509
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 5-19. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50125
article
See main document
6

Title:
Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości = The Size and Structure of Krakow's Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 25-31. - Summ.
Access mode:
Nr:
52564
article
See main document
7

Title:
Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego
Source:
Problemy Rozwoju Miast. - z. 1-2 (2005) , s. 82-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168328597
article
8

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami"
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225246
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Małopolski rynek nieruchomości = The Małopolska Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003) , s. 5-12. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223746
article
See main document
10

Title:
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003) , s. 5-16. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221006
article
See main document
11

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2003
Physical description:
204 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88904-16-7
Nr:
2168256924
monograph
12

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002) , s. 93-111. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225688
article
See main document
13

Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001) , s. 17-29. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235882
article
See main document
14

Author:
Kałkowski Leszek , Korecki Włodzimierz , Rydzik Władysław
Title:
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235876
article
See main document
15

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2001
Physical description:
264 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-84-5
Nr:
2168256920
monograph
16

Title:
Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 28 (1999) , s. 33-39
Access mode:
Nr:
2168332147
article
17

Title:
Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI1999, s. 63-77
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270916
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Zasób nieruchomości w Polsce
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI1999, s. 78-112
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270918
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Property Assets in the Indirectly Production of Construction Enterprises
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 34, nr 2-3 (1999) , s. 27-40
Nr:
2168282505
article
20

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Kałkowski Leszek , Stefańczyk Małgorzata , Adamski Jerzy
Title:
Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 33, nr 1 (1998) , s. 31-40
Nr:
2168282503
article
22

Title:
Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998) , s. 23-32
Access mode:
Nr:
2168332143
article
23

Author:
Bojdo Bartosz , Świątek Szczepan
Title:
Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: PTE, 1997
Physical description:
41 s., [30] k. tabl.; 30 cm
Nr:
2168335073
book
24

Title:
Moje wspomnienie o Henryku Hajduku = My Remembers of Henryk Hajduk
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa1997. - R. 32, nr 4, s. 72-73
Nr:
2168282501
varia
25

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/843
Nr:
2168313629
doctoral dissertation
26

Author:
Belniak Stanisław , Kałkowski Leszek , Nowak Marek , Włudyka Tadeusz
Title:
Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
29, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-31-3
Nr:
2168291213
academic script
27

Title:
Olimpijski humor
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
32 s.; 21 cm.
ISBN:
83-87239-16-X
Nr:
2168291203
book
28

Title:
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych
Source:
Przegląd Budowlany. - nr 10 (1996) , s. 16-19
Nr:
2168331767
article
29

Title:
Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 47-50
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265892
chapter in unpublished scientific work
30

Title:
Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[67]-14[80]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265900
chapter in unpublished scientific work
31

Title:
Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 162-179
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255414
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce = Size and Structure of Real Estate Market in Poland
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 4 (1996) , s. 14-23
Nr:
2168282499
article
33

Title:
Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 58-72
Nr:
2168249186
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 62-65
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265896
chapter in unpublished scientific work
35

Title:
Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju = Construction Influence of the County Economy Development
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 1 (1996) , s. 14-17
Nr:
2168282497
article
36

Title:
Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 3 (dodatek: Kraków) (1995) , s. X
Nr:
2168338897
article
37

Title:
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 30, nr 4 (1995) , s. 37-43
Nr:
2168268834
article
38

Author:
Kałkowski Leszek , Paga Lesław Andrzej
Title:
Polskie papiery wartościowe = Polish Securities
Publisher address:
Warszawa: Rosikon Press, 1994
Physical description:
200 s.: il. kolor.; 32 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291593
book
39

Title:
Naukowcy o nieruchomościach
Source:
Home & Market. - nr 10 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168266542
article
40

Title:
Rynek olbrzymich możliwości
Source:
Home & Market. - nr 9 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168266540
article
41

Title:
O konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 29, nr 4 (1994) , s. 30-37 - Bibliogr.
Nr:
2168282495
article
42

Title:
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 13-18
Nr:
2168332133
article
43

Title:
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992) , s. 7-19. - Summ., rez.
Nr:
2168262858
article
See main document
44

Author:
Kałkowski Leszek , Korecki Włodzimierz
Title:
Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995
Publisher address:
Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992
Physical description:
61, [3] s.; 21 cm.
Nr:
2168291201
monograph
45

Author:
Title:
Krakowski rynek nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 2 (1992) , s. 29-36
Nr:
2168332131
article
46

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 382
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168262856
journal / series editorial
See related chapters
47

Title:
Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych = Polish Experiences in the Issuing of Bonds and Shares
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 8. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333389
varia
48

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 61-67
Nr:
2168256302
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 61-67
Nr:
2168256260
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 25-31
Nr:
2168263476
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
Nr:
2168264820
article
52

Title:
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej
Source:
Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 1-2 (1989) , s. 97-101
Nr:
2168266548
article
53

Title:
Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę = Impact of Size of Construction Enterprise upon its Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168266050
article
See main document
54

Title:
Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939 = Issues and Issuers of Securities in Poland in the Years 1918-1939
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988) , s. 24-30. - Summ., rez.
Nr:
2168225512
article
55

Title:
Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000 = Building Industry in The South-Eastern Macroregion in the Years 1978-2000
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988) , s. 41-51. - Summ., rez.
Nr:
2168225534
article
56

Title:
Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1987) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168287037
article
57

Title:
Ekonomiści w Polsce = Economists in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 1/86 (1986) , s. 58-71
Nr:
2168224336
article
58

Title:
Ekonomiści - jacy jesteśmy?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 41 (1985) , s. 3
Nr:
2168274573
article
59

Title:
Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa) = Research Intensity of Production (on the Example of Construction)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 148 (1981) , s. 77-99. - Rez., summ.
Nr:
2168234450
article
See main document
60

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 148
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168234440
journal / series editorial
See related chapters
61

Title:
System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
238 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/848
Nr:
2168266038
doctoral dissertation
62

Title:
Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
VII k., 298 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/157
Nr:
2168304551
doctoral dissertation
63

Title:
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu
Source:
Materiały Budowlane. - nr 4 (1978) , s. 4-5, 7
Nr:
2168328257
article
64

Author:
Kałkowski Leszek , Górnicka Teresa
Title:
Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
Source:
Życie Gospodarcze1977. - nr 12, s. 1-2
Nr:
2168241160
voice in discussion / interview
65

Title:
Ochrona środowiska - w centrum uwagi
Source:
Materiały Budowlane. - nr 12 (1976) , s. 2, 7
Nr:
2168328255
article
66

Title:
Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 15, nr 1/57 (1976) , s. 18-39
Nr:
2168275597
article
See main document
67

Author:
Kałkowski Leszek , Bronikowska Olga , Klimek Barbara
Title:
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256098
varia
68

Title:
Rola budownictwa w makroregionie południowym = Leszek KAŁKOWSKI
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973) , s. 42-50
Nr:
2168221806
article
See main document
69

Author:
Title:
Efektywność koncentracji maszyn budowlanych
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
238 k., [12] k.: il.; 30 cm + załączniki
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/79
Nr:
2168305487
doctoral dissertation
70

Title:
O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972) , s. 19-24
Nr:
2168272516
article
See main document
71

Title:
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 1969
Physical description:
449 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336439
book
72

Author:
Kałkowski Leszek , Korecki Włodzimierz
Title:
Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9 (1968) , s. 5-8
Nr:
2168287379
article
73

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1968) , s. 1-6
Nr:
2168287377
article
74

Title:
Międzybranżowe związki budownictwa
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 5 (1966) , s. 1-6
Nr:
2168287391
article
75

Title:
Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1962) , s. 6-9
Nr:
2168287383
article
76

Author:
Kałkowski Leszek , Michałowski Jan
Title:
O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej)
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 7/8 (1959) , s. 31-37
Nr:
2168287387
article
77

Title:
O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1959) , s. 17-24
Nr:
2168287389
article
78

Title:
Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie = Investments and Employment in Building Construction
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 14, nr 6 (164) (1959) , s. 22-27
Nr:
2168337775
article
79

Title:
Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych
Source:
Materiały Budowlane. - nr 6 (1958) , s. 170-175
Nr:
2168328253
article
80

Author:
Title:
Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej
Source:
Fundamenty. - nr 10 (1958) , s. 2
Nr:
2168328251
article
81

Author:
Kałkowski Leszek , Karaś Stanisław
Title:
O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1958) , s. 6-13
Nr:
2168287385
article
82

Title:
Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego)
Source:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI1957. - R. 1, nr 6, s. 135-146
Nr:
2168284481
varia
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
2

Title:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
211 s.: il.; 30 cm
Research program:
8/KENiPI/1/97/Su
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270686
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
4

Title:
Małopolski rynek nieruchomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
92 [2] k.: il.; 30 cm
Research program:
15/KENiPI/2/96/S
Signature:
NP-479/Magazyn
Nr:
2168266292
unpublished scientific work
5

Title:
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
107 [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-305/Magazyn
Nr:
2168266286
unpublished scientific work
6

Title:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
unpublished scientific work
7

Title:
Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-250/1/Magazyn
Nr:
2168266282
unpublished scientific work
8

Title:
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
104 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-129/Magazyn
Nr:
2168268862
unpublished scientific work
9

Title:
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[39] s.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-47/Magazyn
Nr:
2168332023
unpublished scientific work
1
Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - nr 2 (13) (2009), s. 7-18. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-3/7-18.pdf. - ISSN 1506-2635
2
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2 (13). - 156 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1506-2635
3
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - 96 s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Materiały z konferencji popularnonaukowej "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w Tarnowie, 6 marca 2008 r. - ISBN 978-83-89879-10-3
4
Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie / Leszek KAŁKOWSKI // W: Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - S. 23-35. - ISBN 978-83-89879-10-3
5
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 5-19. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157813104. - ISSN 1898-6447
6
Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości = The Size and Structure of Krakow's Real Estate Market / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 25-31. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=87127792. - ISSN 0208-7944
7
Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Miast. - z. 1-2 (2005), s. 82-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf. - ISSN 1734-3046
8
Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami" / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 37-51. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
9
Małopolski rynek nieruchomości = The Małopolska Real Estate Market / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 5-12. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66837271. - ISSN 0208-7944
10
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 614 (2003), s. 5-16. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16022. - ISSN 0208-7944
11
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek KAŁKOWSKI ; [aut. Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 11). - ISBN 83-88904-16-7
12
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 582 (2002), s. 93-111. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13627. - ISSN 0208-7944
13
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 17-29. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10641. - ISSN 0208-7944
14
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki, Władysław Rydzik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10638. - ISSN 0208-7944
15
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek KAŁKOWSKI ; [aut. Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 264 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 6). - ISBN 83-85946-84-5
16
Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 28 (1999), s. 33-39. - ISSN 1231-8841
17
Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań / Leszek KAŁKOWSKI // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 63-77
18
Zasób nieruchomości w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 78-112
19
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Property Assets in the Indirectly Production of Construction Enterprises / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 34, nr 2-3 (1999), s. 27-40. - ISSN 0555-2966
20
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
21
Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants / Leszek KAŁKOWSKI, Małgorzata Stefańczyk, Jerzy Adamski // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 33, nr 1 (1998), s. 31-40. - ISSN 0555-2966
22
Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998/1999), s. 23-32. - ISSN 1231-8841
23
Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie / Bartosz Bojdo, Szczepan Świątek ; red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków : PTE, 1997. - 41 s., [30] k. tabl. ; 30 cm
24
Moje wspomnienie o Henryku Hajduku = My Remembers of Henryk Hajduk / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 32, nr 4 (1997), s. 72-73. - ISSN 0555-2966
25
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1997. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 18 k. - Bibliogr.
26
Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Marek Nowak, Tadeusz Włudyka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 29, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-31-3
27
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 32 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87239-16-X
28
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK // Przegląd Budowlany. - nr 10 (1996), s. 16-19. - ISSN 0033-2038
29
Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 47-50
30
Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[67]-14[80]
31
Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc. / Stanisła BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - (Przedsiębiorczość). - S. 162-179. - ISBN 83-01-12192-0
32
Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce = Size and Structure of Real Estate Market in Poland / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 4 (1996), s. 14-23. - ISSN 0555-2966
33
Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy / Leszek KAŁKOWSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 58-72
34
Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej / Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 62-65
35
Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju = Construction Influence of the County Economy Development / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 1 (1996), s. 14-17. - ISSN 0555-2966
36
Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny / Leszek KAŁKOWSKI // Gazeta Bankowa. - nr 3 (dodatek: Kraków) (1995), s. X. - ISSN 0860-7613
37
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 30, nr 4 (1995), s. 37-43. - ISSN 0555-2966
38
Polskie papiery wartościowe = Polish Securities / Leszek KAŁKOWSKI, Lesław Andrzej Paga. - Warszawa : Rosikon Press, cop. 1994. - 200 s. : il. kolor. ; 32 cm. - Bibliogr.
39
Naukowcy o nieruchomościach / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Home & Market. - nr 10 (1994), s. 42-43
40
Rynek olbrzymich możliwości / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Home & Market. - nr 9 (1994), s. 42-43
41
O konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 29, nr 4 (1994), s. 30-37. - Bibliogr. - ISSN 0555-2966
42
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek... / Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 13-18. - ISSN 1231-8841
43
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 382 (1992), s. 7-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
44
Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995 / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki. - Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992. - 61, [3] s. ; 21 cm
45
Krakowski rynek nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 2 (1992/1993), s. 29-36. - ISSN 1231-8841
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 382. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
47
Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych = Polish Experiences in the Issuing of Bonds and Shares / Leszek KAŁKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 8. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
48
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 61-67
49
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 61-67
50
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 25-31
51
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989), s. 12-16. - ISSN 0578-5871
52
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 1-2 (1989), s. 97-101
53
Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę = Impact of Size of Construction Enterprise upon its Economics / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 285 (1989), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
54
Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939 = Issues and Issuers of Securities in Poland in the Years 1918-1939 / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 3/88 (1988), s. 24-30. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
55
Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000 = Building Industry in The South-Eastern Macroregion in the Years 1978-2000 / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 4/88 (1988), s. 41-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
56
Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej / Leszek KAŁKOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1987), s. 9-13. - Bibliogr. - ISSN 0578-5871
57
Ekonomiści w Polsce = Economists in Poland / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 1/86 (1986), s. 58-71. - ISSN 0079-578X
58
Ekonomiści - jacy jesteśmy? / Leszek KAŁKOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 41 (1985), s. 3. - ISSN 0137-7299
59
Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa) = Research Intensity of Production (on the Example of Construction) / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - nr 148 (1981), s. 77-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
60
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 148. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
61
System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa / Stanisław BELNIAK ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1980. - 238 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977 / Stanisław MACIEJOWSKI ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1979. - VII k., 298 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
63
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 4 (1978), s. 4-5, 7
64
Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI, Teresa Górnicka // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1977), s. 1-2. - ISSN 0137-7299
65
Ochrona środowiska - w centrum uwagi / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 12 (1976), s. 2, 7
66
Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 15, nr 1/57 (1976), s. 18-39. - ISSN 0079-578X
67
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade / Leszek KAŁKOWSKI, Olga Bronikowska, Barbara KLIMEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
68
Rola budownictwa w makroregionie południowym = Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 12, nr 3/46 (1973), s. 42-50. - ISSN 0038-853X
69
Efektywność koncentracji maszyn budowlanych / Halina Poleska ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1973. - 238 k., [12] k. : il. ; 30 cm + załączniki. - Bibliogr.
70
O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 11, nr 4/44 (1972), s. 19-24. - ISSN 0079-578X
71
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie / Leszek Kałkowski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 1969. - 449 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
72
Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego / Leszek Kałkowski, Włodzimierz Korecki // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9 (1968), s. 5-8. - ISSN 0578-5871
73
Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1968), s. 1-6. - ISSN 0578-5871
74
Międzybranżowe związki budownictwa / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 5 (1966), s. 1-6. - ISSN 0578-5871
75
Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1962), s. 6-9. - ISSN 0578-5871
76
O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej) / Leszek Kałkowski, Jan Michałowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 7/8 (1959), s. 31-37. - ISSN 0578-5871
77
O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1959), s. 17-24. - ISSN 0578-5871
78
Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie = Investments and Employment in Building Construction / Leszek Kałkowski // Gospodarka Planowa. - R. 14, nr 6 (164) (1959), s. 22-27. - ISSN 0017-2421
79
Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 6 (1958), s. 170-175
80
Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej / Leszek KAŁKOWSKI // Fundamenty. - nr 10 (1958), s. 2
81
O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych / Leszek Kałkowski, Stanisław Karaś // Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1958), s. 6-13. - ISSN 0578-5871
82
Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego) / Leszek KAŁKOWSKI // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 6 (1957), s. 135-146
83
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 211 s. : il. ; 30 cm
85
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Małopolski rynek nieruchomości / kier. tem. Leszek KAŁKOWSKI; zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 92 [2] k. : il. ; 30 cm
87
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości / zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 107 [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
89
Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1 / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
90
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich / Leszek KAŁKOWSKI - kier. tematu, Stanisław BELNIAK, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje / Barbara LOSSOW-SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Leszek KAŁKOWSKI, Andrzej KOSECKI, Halina POLESKA, Stanisław BELNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [39] s. : il. ; 30 cm
1
Belniak S., Kałkowski L., Kowalik J., Maciejowski S., (2009), Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 7-18; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-3/7-18.pdf
2
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski] Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - nr 2 (13). - 156 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1506-2635
3
Kałkowski L. (red.), (2008), Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 96 s., [4] s. tabl.
4
Kałkowski L., (2008), Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie. [W:] Kałkowski L. (red.), Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 23-35.
5
Kałkowski L., (2008), Obroty gruntami i ich ceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104
6
Kałkowski L., (2005), Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 25-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792
7
Kałkowski L., (2005), Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego, "Problemy Rozwoju Miast", z. 1-2, s. 82-86; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf
8
Kałkowski L., Maciejowski S., (2003), Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami". [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 37-51.
9
Kałkowski L., (2003), Małopolski rynek nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271
10
Kałkowski L., (2003), Prognoza polskiego rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/16022
11
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2003), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Wyd. 2 zaktual.Warszawa : TWIGGER, 204 s.
12
Kałkowski L., (2002), Majątek trwały w zapleczu budownictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/13627
13
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (2001), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/10641
14
Kałkowski L., Korecki W., Rydzik W., (2001), Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/10638
15
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2001), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Warszawa : TWIGGER, 264 s.
16
Kałkowski L., (1999), Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 28, s. 33-39.
17
Kałkowski L., (1999), Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 63-77.
18
Kałkowski L., (1999), Zasób nieruchomości w Polsce. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 78-112.
19
Kałkowski L., (1999), Majątek trwały w zapleczu budownictwa, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 34, nr 2-3, s. 27-40.
20
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
21
Kałkowski L., Stefańczyk M., Adamski J., (1998), Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 33, nr 1, s. 31-40.
22
Kałkowski L., (1998), Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach, "Świat Nieruchomości", nr 25, s. 23-32.
23
Bojdo B., Świątek S., (1997), Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939): zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie, Kałkowski L. (red.), Kraków : PTE, 41 s., [30] k. tabl.
24
Kałkowski L., (1997), Moje wspomnienie o Henryku Hajduku, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 32, nr 4, s. 72-73.
25
Furmańska-Oćwieja M., (1997), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 186 k.
26
Belniak S., Kałkowski L., Nowak M., Włudyka T., (1997), Przywileje w emisjach papierów wartościowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29, [1] s.
27
Kałkowski L., (1997), Olimpijski humor, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 s.
28
Kałkowski L., Belniak S., (1996), Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych, "Przegląd Budowlany", nr 10, s. 16-19.
29
Belniak S., Kałkowski L., (1996), Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 47-50.
30
Kałkowski L., (1996), Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[67]-14[80].
31
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1996), Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 162-179.
32
Kałkowski L., (1996), Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 31, nr 4, s. 14-23.
33
Kałkowski L., (1996), Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 58-72.
34
Kałkowski L., (1996), Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 62-65.
35
Kałkowski L., (1996), Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 31, nr 1, s. 14-17.
36
Kałkowski L., (1995), Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny, "Gazeta Bankowa", nr 3 (dodatek: Kraków), s. X.
37
Kałkowski L., Belniak S., (1995), Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 30, nr 4, s. 37-43.
38
Kałkowski L., Paga L., (1994), Polskie papiery wartościowe, Warszawa : Rosikon Press, 200 s.
39
Belniak S., Kałkowski L., (1994), Naukowcy o nieruchomościach, "Home & Market", nr 10, s. 42-43.
40
Belniak S., Kałkowski L., (1994), Rynek olbrzymich możliwości, "Home & Market", nr 9, s. 42-43.
41
Kałkowski L., Maciejowski S., (1994), O konkurencyjności różnych form inwestowania, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 29, nr 4, s. 30-37.
42
Kałkowski L., Kot J., (1993), Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek..., "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 13-18.
43
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1992), Zasób budowlany w krajobrazie Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 7-19.
44
Kałkowski L., Korecki W., (1992), Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995, Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 61, [3] s.
45
Kałkowski L., (1992), Krakowski rynek nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 2, s. 29-36.
46
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 382. - 114 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
47
Kałkowski L., (1991), Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 8.
48
Kałkowski L., (1991), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-67.
49
Kałkowski L., (1990), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-67.
50
Kałkowski L., (1990), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 25-31.
51
Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., (1989), Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9-12, s. 12-16.
52
Belniak S., Kałkowski L., (1989), Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej, "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty", nr 1-2, s. 97-101.
53
Kałkowski L., (1989), Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 5-20.
54
Kałkowski L., (1988), Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 3/88, s. 24-30.
55
Kałkowski L., (1988), Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 4/88, s. 41-51.
56
Kałkowski L., (1987), Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej, "Inwestycje i Budownictwo", nr 11-12, s. 9-13.
57
Kałkowski L., (1986), Ekonomiści w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 1/86, s. 58-71.
58
Kałkowski L., (1985), Ekonomiści - jacy jesteśmy?, "Życie Gospodarcze", nr 41, s. 3.
59
Kałkowski L., (1981), Naukochłonność produkcji (na przykładzie budownictwa), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 148, s. 77-99.
60
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 148. - 99 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
61
Belniak S., (1980), System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 238 k.
62
Maciejowski S., (1979), Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977, Prom. Kałkowski L., Kraków : , VII k., 298 k.
63
Kałkowski L., (1978), Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu, "Materiały Budowlane", nr 4, s. 4-5, 7.
64
Kałkowski L., Górnicka T., (1977), Ofensywna polityka budowlana: rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, "Życie Gospodarcze: tygodnik społeczno-gospodarczy", nr 12, s. 1-2.
65
Kałkowski L., (1976), Ochrona środowiska - w centrum uwagi, "Materiały Budowlane", nr 12, s. 2, 7.
66
Kałkowski L., (1976), Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju, "Problemy Ekonomiczne", R. 15, nr 1/57, s. 18-39.
67
Kałkowski L., Bronikowska O., Klimek B., (1975), Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46.
68
Kałkowski L., (1973), Rola budownictwa w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", R. 12, nr 3/46, s. 42-50.
69
Poleska H., (1973), Efektywność koncentracji maszyn budowlanych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 238 k., [12] k.
70
Kałkowski L., (1972), O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie, "Problemy Ekonomiczne", R. 11, nr 4/44, s. 19-24.
71
Kałkowski L., (1969), Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa: analiza i programowanie, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 449 s.
72
Kałkowski L., Korecki W., (1968), Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9, s. 5-8.
73
Kałkowski L., (1968), Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 10, s. 1-6.
74
Kałkowski L., (1966), Międzybranżowe związki budownictwa, "Inwestycje i Budownictwo", nr 5, s. 1-6.
75
Kałkowski L., (1962), Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 12, s. 6-9.
76
Kałkowski L., Michałowski J., (1959), O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej), "Inwestycje i Budownictwo", nr 7/8, s. 31-37.
77
Kałkowski L., (1959), O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 12, s. 17-24.
78
Kałkowski L., (1959), Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie, "Gospodarka Planowa", R. 14, nr 6 (164), s. 22-27.
79
Kałkowski L., (1958), Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych, "Materiały Budowlane", nr 6, s. 170-175.
80
Kałkowski L., (1958), Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej, "Fundamenty", nr 10, s. 2.
81
Kałkowski L., Karaś S., (1958), O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 6-13.
82
Kałkowski L., (1957), Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji (na przykładzie woj. krakowskiego), "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 6, s. 135-146.
83
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
84
Badania rynku nieruchomości w Polsce: (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), (1999), Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 211 s.
85
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
86
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1997), Małopolski rynek nieruchomości, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 [2] k.
87
Belniak S., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., (1995), Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 [3] k.
88
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
89
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1993), Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. Cz. 1, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
90
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1991), Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 k.
91
Lossow-Samek B., Maciejowski S., Kałkowski L., Kosecki A., Poleska H., Belniak S., (1991), Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [39] s.
1
@article{UEK:2168231756,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Kowalik Jerzy and Maciejowski Stanisław",
title = "Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "7-18",
year = "2009",
}
2
@misc{UEK:2168259352,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
editor = Kozioł Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2009",
}
3
@book{UEK:51930,
title = "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-89879-10-3",
}
4
@inbook{UEK:2165648509,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie",
booktitle = "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
pages = "23-35",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-89879-10-3",
}
5
@article{UEK:50125,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Obroty gruntami i ich ceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "5-19",
year = "2008",
}
6
@article{UEK:52564,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "25-31",
year = "2005",
}
7
@article{UEK:2168328597,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego",
journal = "Problemy Rozwoju Miast",
number = "z. 1-2",
pages = "82-86",
year = "2005",
}
8
@inbook{UEK:2168225246,
author = "Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław",
title = "Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku gospodarka nieruchomościami",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "37-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
9
@article{UEK:2168223746,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Małopolski rynek nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "5-12",
year = "2003",
}
10
@article{UEK:2168221006,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Prognoza polskiego rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "5-16",
year = "2003",
}
11
@book{UEK:2168256924,
author = "Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Szromnik Andrzej",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
issn = "",
isbn = "83-88904-16-7",
}
12
@article{UEK:2168225688,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "93-111",
year = "2002",
}
13
@article{UEK:2168235882,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "17-29",
year = "2001",
}
14
@article{UEK:2168235876,
author = "Kałkowski Leszek and Korecki Włodzimierz and Rydzik Władysław",
title = "Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "5-16",
year = "2001",
}
15
@book{UEK:2168256920,
author = "Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Szromnik Andrzej",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85946-84-5",
}
16
@article{UEK:2168332147,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "28",
pages = "33-39",
year = "1999",
}
17
@unpublished{UEK:2168270916,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "63-77",
year = "1999",
}
18
@unpublished{UEK:2168270918,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Zasób nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "78-112",
year = "1999",
}
19
@article{UEK:2168282505,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 34, 2-3",
pages = "27-40",
year = "1999",
}
20
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Belniak Stanisław and Dach Zofia and Kałkowski Leszek and Leśniak Marek and Owsiak Stanisław and Maciejowski Stanisław and Pollok Artur and Szopa Andrzej",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
21
@article{UEK:2168282503,
author = "Kałkowski Leszek and Stefańczyk Małgorzata and Adamski Jerzy",
title = "Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 33, 1",
pages = "31-40",
year = "1998",
}
22
@article{UEK:2168332143,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "25",
pages = "23-32",
year = "1998",
}
23
@book{UEK:2168335073,
author = "Bojdo Bartosz and Świątek Szczepan",
title = "Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1997",
}
24
@misc{UEK:2168282501,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Moje wspomnienie o Henryku Hajduku",
booktitle = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 32, 4",
pages = "72-73",
year = "1997",
}
25
@unpublished{UEK:2168313629,
author = "Furmańska-Oćwieja Małgorzata",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
26
@book{UEK:2168291213,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Nowak Marek and Włudyka Tadeusz",
title = "Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-31-3",
}
27
@book{UEK:2168291203,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-16-X",
}
28
@article{UEK:2168331767,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław",
title = "Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "10",
pages = "16-19",
year = "1996",
}
29
@unpublished{UEK:2168265892,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek",
title = "Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "47-50",
year = "1996",
}
30
@unpublished{UEK:2168265900,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[67]-14[80]",
year = "1996",
}
31
@inbook{UEK:2168255414,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław",
title = "Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków",
pages = "162-179",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12192-0",
}
32
@article{UEK:2168282499,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 31, 4",
pages = "14-23",
year = "1996",
}
33
@inbook{UEK:2168249186,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "58-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
34
@unpublished{UEK:2168265896,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "62-65",
year = "1996",
}
35
@article{UEK:2168282497,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 31, 1",
pages = "14-17",
year = "1996",
}
36
@article{UEK:2168338897,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Dla centusiów : krakowski dług obligacyjny",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "3 (dodatek: Kraków)",
pages = "X",
year = "1995",
}
37
@article{UEK:2168268834,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław",
title = "Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 30, 4",
pages = "37-43",
year = "1995",
}
38
@book{UEK:2168291593,
author = "Kałkowski Leszek and Paga Lesław Andrzej",
title = "Polskie papiery wartościowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rosikon Press",
year = "1994",
}
39
@article{UEK:2168266542,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek",
title = "Naukowcy o nieruchomościach",
journal = "Home & Market",
number = "10",
pages = "42-43",
year = "1994",
}
40
@article{UEK:2168266540,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek",
title = "Rynek olbrzymich możliwości",
journal = "Home & Market",
number = "9",
pages = "42-43",
year = "1994",
}
41
@article{UEK:2168282495,
author = "Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław",
title = "O konkurencyjności różnych form inwestowania",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 29, 4",
pages = "30-37",
year = "1994",
}
42
@article{UEK:2168332133,
author = "Kałkowski Leszek and Kot Janusz",
title = "Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "13-18",
year = "1993",
}
43
@article{UEK:2168262858,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Kot Janusz and Maciejowski Stanisław",
title = "Zasób budowlany w krajobrazie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "7-19",
year = "1992",
}
44
@book{UEK:2168291201,
author = "Kałkowski Leszek and Korecki Włodzimierz",
title = "Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Gospodarki Mieszkaniowej",
year = "1992",
}
45
@article{UEK:2168332131,
author = "Kałkowski Leszek and and and ",
title = "Krakowski rynek nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2",
pages = "29-36",
year = "1992",
}
46
@misc{UEK:2168262856,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
47
@misc{UEK:2168333389,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "8",
year = "1991",
}
48
@inbook{UEK:2168256302,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "61-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
49
@inbook{UEK:2168256260,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "61-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
50
@inbook{UEK:2168263476,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "25-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
51
@article{UEK:2168264820,
author = "Borowiecki Ryszard and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław",
title = "Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9-12",
pages = "12-16",
year = "1989",
}
52
@article{UEK:2168266548,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek",
title = "Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej",
journal = "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty",
number = "1-2",
pages = "97-101",
year = "1989",
}
53
@article{UEK:2168266050,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "5-20",
year = "1989",
}
54
@article{UEK:2168225512,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 3/88",
pages = "24-30",
year = "1988",
}
55
@article{UEK:2168225534,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 4/88",
pages = "41-51",
year = "1988",
}
56
@article{UEK:2168287037,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "11-12",
pages = "9-13",
year = "1987",
}
57
@article{UEK:2168224336,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Ekonomiści w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 1/86",
pages = "58-71",
year = "1986",
}
58
@article{UEK:2168274573,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Ekonomiści - jacy jesteśmy?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "41",
pages = "3",
year = "1985",
}
59
@article{UEK:2168234450,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "148",
pages = "77-99",
year = "1981",
}
60
@misc{UEK:2168234440,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Kałkowski Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
61
@unpublished{UEK:2168266038,
author = "Belniak Stanisław",
title = "System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
62
@unpublished{UEK:2168304551,
author = "Maciejowski Stanisław",
title = "Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
63
@article{UEK:2168328257,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "4",
pages = "4-5, 7",
year = "1978",
}
64
@misc{UEK:2168241160,
author = "Kałkowski Leszek and Górnicka Teresa",
title = "Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "1-2",
year = "1977",
}
65
@article{UEK:2168328255,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Ochrona środowiska - w centrum uwagi",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "12",
pages = "2, 7",
year = "1976",
}
66
@article{UEK:2168275597,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 15, 1/57",
pages = "18-39",
year = "1976",
}
67
@misc{UEK:2168256098,
author = "Kałkowski Leszek and Bronikowska Olga and Klimek Barbara",
title = "Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "45-46",
year = "1975",
}
68
@article{UEK:2168221806,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Rola budownictwa w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 12, 3/46",
pages = "42-50",
year = "1973",
}
69
@unpublished{UEK:2168305487,
author = "Poleska Halina",
title = "Efektywność koncentracji maszyn budowlanych",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
70
@article{UEK:2168272516,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 11, 4/44",
pages = "19-24",
year = "1972",
}
71
@book{UEK:2168336439,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa",
year = "1969",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
}
72
@article{UEK:2168287379,
author = "Kałkowski Leszek and Korecki Włodzimierz",
title = "Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9",
pages = "5-8",
year = "1968",
}
73
@article{UEK:2168287377,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "10",
pages = "1-6",
year = "1968",
}
74
@article{UEK:2168287391,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Międzybranżowe związki budownictwa",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "5",
pages = "1-6",
year = "1966",
}
75
@article{UEK:2168287383,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "12",
pages = "6-9",
year = "1962",
}
76
@article{UEK:2168287387,
author = "Kałkowski Leszek and Michałowski Jan",
title = "O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej)",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "7/8",
pages = "31-37",
year = "1959",
}
77
@article{UEK:2168287389,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "12",
pages = "17-24",
year = "1959",
}
78
@article{UEK:2168337775,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 14, 6 (164)",
pages = "22-27",
year = "1959",
}
79
@article{UEK:2168328253,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "6",
pages = "170-175",
year = "1958",
}
80
@article{UEK:2168328251,
author = "Kałkowski Leszek and ",
title = "Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej",
journal = "Fundamenty",
number = "10",
pages = "2",
year = "1958",
}
81
@article{UEK:2168287385,
author = "Kałkowski Leszek and Karaś Stanisław",
title = "O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "6-13",
year = "1958",
}
82
@misc{UEK:2168284481,
author = "Kałkowski Leszek",
title = "Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego)",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 6",
pages = "135-146",
year = "1957",
}
83
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Kałkowski Leszek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Głuszak Michał and Kania Katarzyna and Najbar Katarzyna",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
84
@unpublished{UEK:2168270686,
title = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
85
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Barburski Jacek and Furmańska-Oćwieja Małgorzata and Jaki Andrzej and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Kosecki Andrzej and Kowalik Jerzy and Maciejowski Stanisław and Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz and Słowik Urszula and Zięba Małgorzata",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
86
@unpublished{UEK:2168266292,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław",
title = "Małopolski rynek nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
87
@unpublished{UEK:2168266286,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Klimek Barbara and Maciejowski Stanisław and Poleska Halina",
title = "Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
88
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Barburski Jacek and Belniak Stanisław and Klimek Barbara and Kałkowski Leszek and Kot Janusz and Samek Barbara and Maciejowski Stanisław and Poleska Halina",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
89
@unpublished{UEK:2168266282,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Maciejowski Stanisław",
title = "Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
90
@unpublished{UEK:2168268862,
author = "Belniak Stanisław and Kałkowski Leszek and Kot Janusz and Maciejowski Stanisław",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
91
@unpublished{UEK:2168332023,
author = "Lossow-Samek Barbara and Maciejowski Stanisław and Kałkowski Leszek and Kosecki Andrzej and Poleska Halina and Belniak Stanisław",
title = "Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}