Publications of the selected author
1

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 3 (2009) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168231756
article
2

Conference:
Konferencja popularnonaukowa "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", Tarnów, Polska, od 2008-03-06 do 2008-03-06
Title:
Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie
Source:
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008, s. 23-35
ISBN:
978-83-89879-10-3
Nr:
2165648509
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 5-19. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50125
article
4

Conference:
Konferencja popularnonaukowa "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", Tarnów, Polska, od 2008-03-06 do 2008-03-06
Title:
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008
Physical description:
96 s., [4] s. tabl.: il.; 21 cm
Notes:
Materiały z konferencji popularnonaukowej "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w Tarnowie, 6 marca 2008 r.,
ISBN:
978-83-89879-10-3
Nr:
51930
conference materials
See related chapters
5

Title:
Olimpijski humor
Edition:
Wyd. 3 uzup.
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
56 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
978-83-7252-360-0
Nr:
2168345362
6

Title:
Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości = The Size and Structure of Krakow's Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 25-31. - Summ.
Access mode:
Nr:
52564
article
7

Title:
Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego
Source:
Problemy Rozwoju Miast. - z. 1-2 (2005) , s. 82-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168328597
article
8

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami"
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 37-51 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225246
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Olimpijski humor
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
44 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
978-83-7252-360-0
Nr:
2168345364
10

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Edition:
Wyd. 2 zaktual.
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2003
Physical description:
204 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 11)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88904-16-7
Nr:
2168256924
monograph
11

Title:
Małopolski rynek nieruchomości = The Małopolska Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 5-12. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223746
article
12

Title:
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168221006
article
13

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 93-111. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225688
article
14

Title:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 17-29. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235882
article
15

Title:
Rynek nieruchomości w Polsce
Publisher address:
Warszawa: TWIGGER, 2001
Physical description:
264 s.: il.; 20 cm.
Series:
(Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią ; 6)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85946-84-5
Nr:
2168256920
monograph
16

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki , Władysław Rydzik
Title:
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 5-16. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235876
article
17

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Property Assets in the Indirectly Production of Construction Enterprises
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 34, nr 2-3 (1999) , s. 27-40
Nr:
2168282505
article
18

Title:
Zasób nieruchomości w Polsce
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI, s. 78-112
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270918
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Rynek nieruchomości w okresie transformacji i wcześniej = Real Estate Market in the Transition Period and Before
Source:
Sprawy Mieszkaniowe. - z. 2-3 (1999) , s. 182-200
Nr:
2168358528
article
20

Conference:
Konferencja naukowa Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1998-10-21 do 1998-10-23
Title:
Emisje papierów wartościowych źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Source:
Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych / red. Halina Henzel - Katowice: Śląsk, 1999, s. 11-20
ISBN:
83-7164-145-1
Nr:
2168367568
chapter in conference materials
21

Title:
Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 28 (1999) , s. 33-39
Access mode:
Nr:
2168332147
article
22

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI, s. 63-77
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270916
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Leszek Kałkowski , Małgorzata Stefańczyk , Jerzy Adamski
Title:
Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 33, nr 1 (1998) , s. 31-40
Nr:
2168282503
article
25

Title:
Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998) , s. 23-32
Access mode:
Nr:
2168332143
article
26

Title:
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/843
Nr:
2168313629
doctoral dissertation
27

Author:
Title:
Olimpijski humor
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
32 s.; 21 cm.
ISBN:
83-87239-16-X
Nr:
2168291203
28

Title:
Moje wspomnienie o Henryku Hajduku = My Remembers of Henryk Hajduk
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 32, nr 4, s. 72-73
Nr:
2168282501
varia
29

Author:
Stanisław Belniak , Leszek Kałkowski , Marek Nowak , Tadeusz Włudyka
Title:
Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
29, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-31-3
Nr:
2168291213
academic script
30

Author:
Bartosz Bojdo , Szczepan Świątek
Title:
Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: PTE, 1997
Physical description:
41 s., [30] k. tabl.; 30 cm
Nr:
2168335073
book
31

Title:
Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 162-179
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255414
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju = Construction Influence of the County Economy Development
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 1 (1996) , s. 14-17
Nr:
2168282497
article
33

Title:
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 67, nr 10 (1996) , s. 16-19
Nr:
2168331767
article
34

Title:
Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 62-65
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265896
chapter in unpublished scientific work
35

Title:
Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy
Source:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 58-72
Nr:
2168249186
chapter in conference materials
See main document
36

Title:
Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[67]-14[80]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265900
chapter in unpublished scientific work
37

Title:
Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 47-50
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265892
chapter in unpublished scientific work
38

Title:
Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce = Size and Structure of Real Estate Market in Poland
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 4 (1996) , s. 14-23
Nr:
2168282499
article
39

Title:
Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 3 (dodatek: Kraków) (1995) , s. X
Nr:
2168338897
article
40

Title:
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 30, nr 4 (1995) , s. 37-43
Nr:
2168268834
article
41

Title:
Rynek olbrzymich możliwości
Source:
Home & Market. - nr 9 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168266540
article
42

Title:
Naukowcy o nieruchomościach
Source:
Home & Market. - nr 10 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168266542
article
43

Title:
O konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms
Source:
Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 29, nr 4 (1994) , s. 30-37 - Bibliogr.
Nr:
2168282495
article
44

Author:
Leszek Kałkowski , Lesław Andrzej Paga
Title:
Polskie papiery wartościowe = Polish Securities
Publisher address:
Warszawa: Rosikon Press, 1994
Physical description:
200 s.: il. kolor.; 32 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291593
book
45

Title:
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993) , s. 13-18
Nr:
2168332133
article
46

Title:
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 7-19. - Summ., rez.
Nr:
2168262858
article
47

Author:
Title:
Krakowski rynek nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 2 (1992) , s. 29-36
Nr:
2168332131
article
48

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 382
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Nr:
2168262856
journal / series editorial
49

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki
Title:
Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995
Publisher address:
Warszawa: Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992
Physical description:
61, [3] s.; 21 cm.
Nr:
2168291201
monograph
50

Title:
Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych = Polish Experiences in the Issuing of Bonds and Shares
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 8. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333389
varia
51

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 61-67
Nr:
2168256302
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 61-67
Nr:
2168256260
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 25-31
Nr:
2168263476
chapter in conference materials
See main document
54

Title:
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989) , s. 12-16
Nr:
2168264820
article
55

Title:
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej
Source:
Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 1-2 (1989) , s. 97-101
Nr:
2168266548
article
56

Title:
Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę = Impact of Size of Construction Enterprise upon its Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168266050
article
57

Title:
Kwestia mieszkaniowa jako kategoria ekonomiczna : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Leszka Kałkowskiego
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988, s. 21-34
Nr:
2168369518
chapter in book
58

Title:
Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000 = Building Industry in The South-Eastern Macroregion in the Years 1978-2000
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 41-51. - Summ., rez.
Nr:
2168225534
article
59

Title:
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej
Source:
XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice-1988-Krynica. Modernizacja zasobów budowlanych : referaty cząstkowe - Gliwice ; Krynica: s.n., 1988, s. 121-128 - Bibliogr.
Series:
(Referaty XXXIV Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ; t. 6)
Nr:
2168367556
chapter in conference materials
60

Title:
Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939 = Issues and Issuers of Securities in Poland in the Years 1918-1939
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988) , s. 24-30. - Summ., rez.
Nr:
2168225512
article
61

Title:
Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1987) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168287037
article
62

Title:
Ekonomiści w Polsce = Economists in Poland
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1986) , s. 58-71
Nr:
2168224336
article
63

Title:
Ekonomiści - jacy jesteśmy?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 41 (1985) , s. 3
Nr:
2168274573
article
64

Title:
Ekonomiści w gospodarce i w nauce PRL = Economists in the PRP economy and science
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985) , s. 211-237
Nr:
2168359414
article
65

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 56, nr 2 (1984) , s. 106-107
Nr:
2168354144
review
66

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 148
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168234440
journal / series editorial
67

Title:
Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa) = Research Intensity of Production (on the Example of Construction)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 148 (1981) , s. 77-99. - Rez., summ.
Nr:
2168234450
article
68

Title:
Zadania resortu budownictwa i pmb w świetle wytycznych Komitetu Centralnego na VIII Zjazd PZPR
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 52, nr 1, s. 3-5
Nr:
2168355082
varia
69

Title:
O roli konferencji krynickich w rozwoju polskiego budownictwa
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 52, nr 1, s. 17-18
Nr:
2168355086
varia
70

Title:
System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
238 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/848
Nr:
2168266038
doctoral dissertation
71

Title:
Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/157
Nr:
2168304551
doctoral dissertation
72

Title:
35 lat budownictwa w PRL dla potrzeb człowieka
Source:
Inżynieria i Budownictwo. - R. 36, nr 7 (1979) , s. 241-245
Nr:
2168368708
article
73

Title:
Naukochłonność budownictwa
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 51, nr 4 (1979) , s. 171-176
Nr:
2168354436
article
74

Title:
Problemy jakości w przemyśle budowlanym
Source:
Problemy Jakości. - nr 4, s. 3-4
Nr:
2168370736
varia
75

Title:
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu budownictwa i PMB
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 50, nr 5 (1978) , s. 229-233
Nr:
2168354438
article
76

Title:
Słowo wstępne
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 50, nr 5, s. 472-473
Nr:
2168354440
varia
77

Title:
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu
Source:
Materiały Budowlane. - nr 4 (1978) , s. 4-5, 7
Nr:
2168328257
article
78

Author:
Aleksander Paszyński , Leszek Kałkowski
Title:
Wsparcie dla budownictwa
Source:
Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 42, s. 8-9
Nr:
2168366960
voice in discussion / interview
79

Title:
Dylematy procesu innowacyjnego w budownictwie
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 49, nr 12 (1977) , s. 619-624
Nr:
2168354460
article
80

Title:
Niektóre problemy wykonawstwa w budownictwie mieszkaniowym
Source:
Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 14 (1977) , s. 10-12
Nr:
2168357164
article
81

Title:
Współpraca naukowo-techniczna budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych PRL i ZSRR
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 49, nr 7, s. 367-369
Nr:
2168354458
varia
82

Title:
Kierunki usprawnień organizacyjnych w budownictwie
Source:
Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 24 (1977) , s. 3-5
Nr:
2168357166
article
83

Author:
Leszek Kałkowski , Teresa Górnicka
Title:
Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 12, s. 1-2
Access mode:
Nr:
2168241160
voice in discussion / interview
84

Title:
Ochrona środowiska - w centrum uwagi
Source:
Materiały Budowlane. - nr 12 (1976) , s. 2, 7
Nr:
2168328255
article
85

Title:
Nowoczesność - człowiek w budownictwie - działalność projektowa - społeczna rola budownictwa - historia inwestycji : rozmowa z wiceministrem Budownictwa i PMB, prof. dr. hab. Leszkiem Kałkowskim
Source:
Przegląd Budowlany. - R. 48, nr 7-8, s. 314-316
Nr:
2168354456
voice in discussion / interview
86

Title:
Aktualne problemy budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - z. 28 (1976) , s. 9-20
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica ; nr 638)
Nr:
2168364928
article
87

Title:
Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1976) , s. 18-39
Nr:
2168275597
article
88

Author:
Leszek Kałkowski , Olga Bronikowska , Barbara Klimek
Title:
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256098
varia
89

Author:
Title:
Efektywność koncentracji maszyn budowlanych
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
250 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/79
Nr:
2168305487
doctoral dissertation
90

Title:
Rola budownictwa w makroregionie południowym
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973) , s. 42-50
Nr:
2168221806
article
91

Title:
O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1972) , s. 19-24
Nr:
2168272516
article
92

Title:
Miejsce w gospodarce narodowej
Source:
Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego. - nr 6 (1971) , s. 15-18
Nr:
2168340905
unreviewed article
93

Title:
Studia nad macierzą techniki w budownictwie
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 13/2, lipiec-grudzień 1969, s. 658
Nr:
2168369146
varia
94

Title:
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 1969
Physical description:
449 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336439
book
95

Title:
Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1968) , s. 1-6
Nr:
2168287377
article
96

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki
Title:
Perspektywiczny rozwój zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 40, nr 10 (1968) , s. 503-507
Nr:
2168366832
article
97

Author:
Leszek Kałkowski , Włodzimierz Korecki
Title:
Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 9 (1968) , s. 5-8
Nr:
2168287379
article
98

Title:
Możliwości zastosowania suwaków obrotowych w ekonomice
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 39, nr 1 (1967) , s. 36-38
Nr:
2168366830
article
99

Title:
O niektórych proporcjach zaplecza budownictwa radzieckiego i polskiego
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 39, nr 11 (1967) , s. 627-630
Nr:
2168366828
article
100

Title:
Międzybranżowe związki budownictwa
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 5 (1966) , s. 1-6
Nr:
2168287391
article
101

Title:
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 38, nr 7/8 (1966) , s. 374-376
Nr:
2168366826
article
102

Author:
Leszek Kałkowski , Zbysław Kałkowski
Title:
Przykład obliczania efektywności ekonomicznej nadbudowy budynków mieszkalnych
Source:
Problemy Budownictwa. - nr 4-5 (1965) , s. 51-55
Nr:
2168353016
article
103

Title:
Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1962) , s. 6-9
Nr:
2168287383
article
104

Title:
Badania nad techniczną i ekonomiczną problematyką budownictwa wysokościowego
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 32, nr 3 (1960) , s. 124-125
Nr:
2168366824
article
105

Author:
Leszek Kałkowski , Jan Michałowski
Title:
O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej)
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 7/8 (1959) , s. 31-37
Nr:
2168287387
article
106

Title:
Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie = Investments and Employment in Building Construction
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 14, nr 6 (164) (1959) , s. 22-27
Nr:
2168337775
article
107

Title:
O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1959) , s. 17-24
Nr:
2168287389
article
108

Title:
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 30, nr 3 (1958) , s. 125-126
Nr:
2168366822
article
109

Title:
Wydajność pracy w przemyśle prefabrykowanych elementów budowlanych
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 6 (1958) , s. 29-35
Nr:
2168365394
article
110

Author:
Leszek Kałkowski , Stanisław Karaś
Title:
O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych
Source:
Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1958) , s. 6-13
Nr:
2168287385
article
111

Title:
Wpływ prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 30, nr 5 (1958) , s. 209-211
Nr:
2168366820
article
112

Title:
Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej
Source:
Fundamenty. - nr 10 (1958) , s. 2
Nr:
2168328251
article
113

Title:
Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych
Source:
Materiały Budowlane. - nr 6 (1958) , s. 170-175
Nr:
2168328253
article
114

Title:
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 30, nr 5 (1958) , s. 212-214
Nr:
2168366818
article
115

Title:
Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego)
Source:
Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 6, s. 135-146
Nr:
2168284481
varia
116

Title:
Badania nad wpływem prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 29, nr 11 (1957) , s. 436-438
Nr:
2168366812
article
117

Author:
Leszek Kałkowski , Czesław Niziński
Title:
Efektywność ekonomiczna prefabrykowanych elementów ściennych w konstrukcjach hal przemysłowych
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 1 (1957) , s. 29-34
Nr:
2168365392
article
118

Title:
Dokumentacja źródłowa kosztów jako instrument poznania kosztów własnych budowy i oddziaływania na rejestrowanie ich wielkości
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 29, nr 8 (1957) , s. 323-325
Nr:
2168366814
article
119

Author:
Leszek Kałkowski , Andrzej Jankowski
Title:
Metody obliczania efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 1 (1956) , s. 45-47
Nr:
2168365386
article
120

Title:
O wykorzystaniu w budownictwie doświadczeń organizacyjno-technicznych przemysłu okrętowego
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 11 (1956) , s. 24-27
Nr:
2168365388
article
121

Title:
Przygotowanie do konferencji partyjno-ekonomicznej w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 1, s. 50
Nr:
2168365384
varia
122

Title:
Skuteczność ekonomiczna nowoczesnych metod zarządzania budową
Source:
Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 27, nr 8 (1955) , s. 289-293
Nr:
2168366804
article
123

Title:
Analiza ekonomiczna budowy obiektu przemysłowego
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 11 (1955) , s. 34
Nr:
2168365382
article
124

Title:
Prace przy ustalaniu metody obliczania efektywności ekonomicznej niektórych elementów postępu technicznego
Source:
Budownictwo Przemysłowe. - nr 10, s. 40
Nr:
2168365380
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
2

Title:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
211 s.: il.; 30 cm
Research program:
8/KENiPI/1/97/Su
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270686
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
4

Title:
Małopolski rynek nieruchomości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
92 [2] k.: il.; 30 cm
Research program:
15/KENiPI/2/96/S
Signature:
NP-479/Magazyn
Nr:
2168266292
unpublished scientific work
5

Title:
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
107 [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-305/Magazyn
Nr:
2168266286
unpublished scientific work
6

Title:
Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-250/1/Magazyn
Nr:
2168266282
unpublished scientific work
7

Title:
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-197/Magazyn
Nr:
2168266294
unpublished scientific work
8

Title:
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[39] s.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/022/90-2
Signature:
NP-47/Magazyn
Nr:
2168332023
unpublished scientific work
9

Title:
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
104 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-129/Magazyn
Nr:
2168268862
unpublished scientific work
1
Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów = Motorway Construction Conditionings at the Kraków-Tarnów Section / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. KOZIOŁ, red. z. Leszek Kałkowski]. - t. 13, nr 2, cz. 3 (2009), s. 7-18. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 3, Społeczne i ekonomiczne problemy budowy autostrady Kraków-Tarnów. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/260/238. - ISSN 1506-2635
2
Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie / Leszek Kałkowski // W: Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości i Ubezpieczeń, Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - S. 23-35. - ISBN 978-83-89879-10-3
3
Obroty gruntami i ich ceny = Turnover and Price of Land / Leszek Kałkowski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008), s. 5-19. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104. - ISSN 1898-6447
4
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / red. Leszek Kałkowski. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2008. - 96 s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Materiały z konferencji popularnonaukowej "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku", w Tarnowie, 6 marca 2008 r. - ISBN 978-83-89879-10-3
5
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek Kałkowski]. - Wyd. 3 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 56 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7252-360-0
6
Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości = The Size and Structure of Krakow's Real Estate Market / Leszek Kałkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 25-31. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792. - ISSN 0208-7944
7
Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego / Leszek Kałkowski // Problemy Rozwoju Miast. - z. 1-2 (2005), s. 82-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf. - ISSN 1733-2435
8
Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami" / Leszek Kałkowski, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 37-51. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
9
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek Kałkowski]. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 44 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7252-360-0
10
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek Kałkowski ; [aut. Leszek Kałkowski, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : TWIGGER, 2003. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 11. - ISBN 83-88904-16-7
11
Małopolski rynek nieruchomości = The Małopolska Real Estate Market / Leszek Kałkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 5-12. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271. - ISSN 0208-7944
12
Prognoza polskiego rynku nieruchomości = The Outlook for the Polish Real Estate Market / Leszek Kałkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16022. - ISSN 0208-7944
13
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Fixed Assets in the Construction Industry Production and Service Base / Leszek Kałkowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002), s. 93-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13627. - ISSN 0208-7944
14
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments / Stanisław BELNIAK, Leszek Kałkowski, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001), s. 17-29. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10641. - ISSN 0208-7944
15
Rynek nieruchomości w Polsce / red. Leszek Kałkowski ; [aut. Leszek Kałkowski, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej SZROMNIK]. - Warszawa : TWIGGER, 2001. - 264 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - Nieruchomości, Gospodarowanie Przestrzenią. Rynek Nieruchomości ; 6. - ISBN 83-85946-84-5
16
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs / Leszek Kałkowski, Włodzimierz Korecki, Władysław Rydzik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10638. - ISSN 0208-7944
17
Majątek trwały w zapleczu budownictwa = Property Assets in the Indirectly Production of Construction Enterprises / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 34, nr 2-3 (1999), s. 27-40. - ISSN 0555-2966
18
Zasób nieruchomości w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 78-112
19
Rynek nieruchomości w okresie transformacji i wcześniej = Real Estate Market in the Transition Period and Before / Leszek KAŁKOWSKI // Sprawy Mieszkaniowe. - z. 2-3 (1999), s. 182-200. - ISSN 0584-9624
20
Emisje papierów wartościowych źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych / red. Halina Henzel. - Katowice: Śląsk, 1999. - S. 11-20. - ISBN 83-7164-145-1
21
Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 28 (1999), s. 33-39. - ISSN 1231-8841
22
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
23
Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań / Leszek KAŁKOWSKI // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 63-77
24
Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców = Obligations as a Privatizing Form for the Housing Stock of the Coal Company in Bytom - in the Opinion of the Tenants / Leszek KAŁKOWSKI, Małgorzata Stefańczyk, Jerzy Adamski // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 33, nr 1 (1998), s. 31-40. - ISSN 0555-2966
25
Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 25 (1998/1999), s. 23-32. - ISSN 1231-8841
26
Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych / Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1997. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
27
Olimpijski humor / [wybór tekstów Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 32 s. ; 21 cm. - ISBN 83-87239-16-X
28
Moje wspomnienie o Henryku Hajduku = My Remembers of Henryk Hajduk / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 32, nr 4 (1997), s. 72-73. - ISSN 0555-2966
29
Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Marek Nowak, Tadeusz Włudyka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 29, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-31-3
30
Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie / Bartosz Bojdo, Szczepan Świątek ; red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków: PTE, 1997. - 41 s., [30] k. tabl. ; 30 cm
31
Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc. / Stanisła BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - (Przedsiębiorczość). - S. 162-179. - ISBN 83-01-12192-0
32
Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju = Construction Influence of the County Economy Development / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 1 (1996), s. 14-17. - ISSN 0555-2966
33
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK // Przegląd Budowlany. - R. 67, nr 10 (1996), s. 16-19. - ISSN 0033-2038
34
Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej / Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 62-65
35
Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy / Leszek KAŁKOWSKI // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 58-72
36
Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[67]-14[80]
37
Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 47-50
38
Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce = Size and Structure of Real Estate Market in Poland / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 31, nr 4 (1996), s. 14-23. - ISSN 0555-2966
39
Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny / Leszek KAŁKOWSKI // Gazeta Bankowa. - nr 3 (dodatek: Kraków) (1995), s. X. - ISSN 0860-7613
40
Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych = Income Tax Reductions as Stimulator of Housing Repairs / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław BELNIAK // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 30, nr 4 (1995), s. 37-43. - ISSN 0555-2966
41
Rynek olbrzymich możliwości / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Home & Market. - nr 9 (1994), s. 42-43
42
Naukowcy o nieruchomościach / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Home & Market. - nr 10 (1994), s. 42-43
43
O konkurencyjności różnych form inwestowania = About the Competitiveness of Different Investment Forms / Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI // Problemy Rozwoju Budownictwa. - R. 29, nr 4 (1994), s. 30-37. - Bibliogr. - ISSN 0555-2966
44
Polskie papiery wartościowe = Polish Securities / Leszek KAŁKOWSKI, Lesław Andrzej Paga. - Warszawa: Rosikon Press, cop. 1994. - 200 s. : il. kolor. ; 32 cm. - Bibliogr.
45
Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek... / Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT // Świat Nieruchomości. - nr 3 (1993), s. 13-18. - ISSN 1231-8841
46
Zasób budowlany w krajobrazie Polski = Building Stock in the Landscape of Poland / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992), s. 7-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Krakowski rynek nieruchomości / Leszek KAŁKOWSKI // Świat Nieruchomości. - nr 2 (1992/1993), s. 29-36. - ISSN 1231-8841
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 382. - ISSN 0208-7944
49
Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995 / Leszek KAŁKOWSKI, Włodzimierz Korecki. - Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 1992. - 61, [3] s. ; 21 cm
50
Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych = Polish Experiences in the Issuing of Bonds and Shares / Leszek KAŁKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 8. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
51
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 61-67
52
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 61-67
53
Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce / Leszek KAŁKOWSKI // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 25-31
54
Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego / Ryszard BOROWIECKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9-12 (1989), s. 12-16. - ISSN 0578-5871
55
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // Użytkowanie - Konserwacja - Remonty. - nr 1-2 (1989), s. 97-101
56
Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę = Impact of Size of Construction Enterprise upon its Economics / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
57
Kwestia mieszkaniowa jako kategoria ekonomiczna : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Leszka Kałkowskiego / Leszek KAŁKOWSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - S. 21-34
58
Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000 = Building Industry in The South-Eastern Macroregion in the Years 1978-2000 / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 41-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
59
Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej / Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI // W: XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice-1988-Krynica. Modernizacja zasobów budowlanych : referaty cząstkowe. - Gliwice ; Krynica: s.n., 1988. - (Referaty / XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ; t. 6). - S. 121-128. - Bibliogr.
60
Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939 = Issues and Issuers of Securities in Poland in the Years 1918-1939 / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988), s. 24-30. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
61
Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej / Leszek KAŁKOWSKI // Inwestycje i Budownictwo. - nr 11-12 (1987), s. 9-13. - Bibliogr. - ISSN 0578-5871
62
Ekonomiści w Polsce = Economists in Poland / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1986), s. 58-71. - ISSN 0079-578X
63
Ekonomiści - jacy jesteśmy? / Leszek KAŁKOWSKI // Życie Gospodarcze. - nr 41 (1985), s. 3. - ISSN 0137-7299
64
Ekonomiści w gospodarce i w nauce PRL = Economists in the PRP economy and science / Leszek KAŁKOWSKI // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 211-237. - ISSN 0239-4464
65
[Recenzja] / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 56, nr 2 (1984), s. 106-107. - ISSN 0033-2038
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 148. - ISSN 0208-7944
67
Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa) = Research Intensity of Production (on the Example of Construction) / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 148 (1981), s. 77-99. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
68
Zadania resortu budownictwa i pmb w świetle wytycznych Komitetu Centralnego na VIII Zjazd PZPR / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 52, nr 1 (1980), s. 3-5. - ISSN 0033-2038
69
O roli konferencji krynickich w rozwoju polskiego budownictwa / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 52, nr 1 (1980), s. 17-18. - ISSN 0033-2038
70
System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa / Stanisław BELNIAK ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1980. - 238 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977 / Stanisław MACIEJOWSKI ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1979. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
35 lat budownictwa w PRL dla potrzeb człowieka / Leszek KAŁKOWSKI // Inżynieria i Budownictwo. - R. 36, nr 7 (1979), s. 241-245. - ISSN 0021-0315
73
Naukochłonność budownictwa / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 51, nr 4 (1979), s. 171-176. - ISSN 0033-2038
74
Problemy jakości w przemyśle budowlanym / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Jakości. - nr 4 (1979), s. 3-4. - ISSN 0137-8651
75
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu budownictwa i PMB / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 50, nr 5 (1978), s. 229-233. - ISSN 0033-2038
76
Słowo wstępne / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 50, nr 5 (1978), s. 472-473. - ISSN 0033-2038
77
Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 4 (1978), s. 4-5, 7
78
Wsparcie dla budownictwa / Aleksander Paszyński, Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Techniczny. Innowacje. - nr 42 (1978), s. 8-9. - ISSN 1230-8374
79
Dylematy procesu innowacyjnego w budownictwie / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 49, nr 12 (1977), s. 619-624. - ISSN 0033-2038
80
Niektóre problemy wykonawstwa w budownictwie mieszkaniowym / Leszek KAŁKOWSKI // Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 14 (1977), s. 10-12
81
Współpraca naukowo-techniczna budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych PRL i ZSRR / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 49, nr 7 (1977), s. 367-369. - ISSN 0033-2038
82
Kierunki usprawnień organizacyjnych w budownictwie / Leszek KAŁKOWSKI // Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja. - nr 24 (1977), s. 3-5
83
Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI ; rozm. Teresa Górnicka // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1977), s. 1-2. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer12/imagepages/image1.htm. - ISSN 0137-7299
84
Ochrona środowiska - w centrum uwagi / Leszek KAŁKOWSKI // Materiały Budowlane. - nr 12 (1976), s. 2, 7
85
Nowoczesność - człowiek w budownictwie - działalność projektowa - społeczna rola budownictwa - historia inwestycji : rozmowa z wiceministrem Budownictwa i PMB, prof. dr. hab. Leszkiem Kałkowskim / Leszek KAŁKOWSKI // Przegląd Budowlany. - R. 48, nr 7-8 (1976), s. 314-316. - ISSN 0033-2038
86
Aktualne problemy budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. - (Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, ISSN 0373-8558 ; nr 638). - z. 28 (1976), s. 9-20. - ISSN 0454-4811
87
Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1976), s. 18-39. - ISSN 0079-578X
88
Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa = The Application of Geneva Method to the Assessment of Modernity in Building Trade / Leszek KAŁKOWSKI, Olga Bronikowska, Barbara KLIMEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
89
Efektywność koncentracji maszyn budowlanych / Halina Poleska ; Promotor: Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków, 1973. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Rola budownictwa w makroregionie południowym / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1973), s. 42-50. - ISSN 0079-578X
91
O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie / Leszek KAŁKOWSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1972), s. 19-24. - ISSN 0079-578X
92
Miejsce w gospodarce narodowej / Leszek KAŁKOWSKI // Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego. - nr 6 (1971), s. 15-18. - ISSN 1230-8382
93
Studia nad macierzą techniki w budownictwie / Leszek Kałkowski // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 13/2, lipiec-grudzień 1969 (1970), s. 658. - ISSN 0079-354X
94
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie / Leszek Kałkowski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 1969. - 449 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
95
Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 10 (1968), s. 1-6. - ISSN 0578-5871
96
Perspektywiczny rozwój zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa / Leszek Kałkowski, Włodzimierz Korecki // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 40, nr 10 (1968), s. 503-507. - ISSN 0033-2038
97
Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego / Leszek Kałkowski, Włodzimierz Korecki // Inwestycje i Budownictwo. - nr 9 (1968), s. 5-8. - ISSN 0578-5871
98
Możliwości zastosowania suwaków obrotowych w ekonomice / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 39, nr 1 (1967), s. 36-38. - ISSN 0033-2038
99
O niektórych proporcjach zaplecza budownictwa radzieckiego i polskiego / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 39, nr 11 (1967), s. 627-630. - ISSN 0033-2038
100
Międzybranżowe związki budownictwa / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 5 (1966), s. 1-6. - ISSN 0578-5871
101
Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 38, nr 7/8 (1966), s. 374-376. - ISSN 0033-2038
102
Przykład obliczania efektywności ekonomicznej nadbudowy budynków mieszkalnych / Leszek Kałkowski, Zbysław Kałkowski // Problemy Budownictwa. - nr 4-5 (1965), s. 51-55. - ISSN 0552-203X
103
Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1962), s. 6-9. - ISSN 0578-5871
104
Badania nad techniczną i ekonomiczną problematyką budownictwa wysokościowego / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 32, nr 3 (1960), s. 124-125
105
O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej) / Leszek Kałkowski, Jan Michałowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 7/8 (1959), s. 31-37. - ISSN 0578-5871
106
Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie = Investments and Employment in Building Construction / Leszek Kałkowski // Gospodarka Planowa. - R. 14, nr 6 (164) (1959), s. 22-27. - ISSN 0017-2421
107
O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych / Leszek Kałkowski // Inwestycje i Budownictwo. - nr 12 (1959), s. 17-24. - ISSN 0578-5871
108
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 30, nr 3 (1958), s. 125-126
109
Wydajność pracy w przemyśle prefabrykowanych elementów budowlanych / Leszek Kałkowski // Budownictwo Przemysłowe. - nr 6 (1958), s. 29-35
110
O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych / Leszek Kałkowski, Stanisław Karaś // Inwestycje i Budownictwo. - nr 6 (1958), s. 6-13. - ISSN 0578-5871
111
Wpływ prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 30, nr 5 (1958), s. 209-211
112
Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej / Leszek Kałkowski // Fundamenty. - nr 10 (1958), s. 2
113
Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych / Leszek Kałkowski // Materiały Budowlane. - nr 6 (1958), s. 170-175
114
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 30, nr 5 (1958), s. 212-214
115
Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji (na przykładzie woj. krakowskiego) / Leszek Kałkowski // Myśl Gospodarcza. - R. 1, nr 6 (1957), s. 135-146
116
Badania nad wpływem prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 29, nr 11 (1957), s. 436-438
117
Efektywność ekonomiczna prefabrykowanych elementów ściennych w konstrukcjach hal przemysłowych / Leszek Kałkowski, Czesław Niziński // Budownictwo Przemysłowe. - nr 1 (1957), s. 29-34
118
Dokumentacja źródłowa kosztów jako instrument poznania kosztów własnych budowy i oddziaływania na rejestrowanie ich wielkości / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 29, nr 8 (1957), s. 323-325
119
Metody obliczania efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym / Leszek Kałkowski, Andrzej Jankowski // Budownictwo Przemysłowe. - nr 1 (1956), s. 45-47
120
O wykorzystaniu w budownictwie doświadczeń organizacyjno-technicznych przemysłu okrętowego / Leszek Kałkowski // Budownictwo Przemysłowe. - nr 11 (1956), s. 24-27
121
Przygotowanie do konferencji partyjno-ekonomicznej w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa / Leszek Kałkowski // Budownictwo Przemysłowe. - nr 1 (1956), s. 50
122
Skuteczność ekonomiczna nowoczesnych metod zarządzania budową / Leszek Kałkowski // Przegląd Budowlany = Revue du Batiment. - R. 27, nr 8 (1955), s. 289-293
123
Analiza ekonomiczna budowy obiektu przemysłowego / Leszek Kałkowski // Budownictwo Przemysłowe. - nr 11 (1955), s. 34
124
Prace przy ustalaniu metody obliczania efektywności ekonomicznej niektórych elementów postępu technicznego / Leszek Kałkowski // Budownictwo Przemysłowe. - nr 10 (1954), s. 40
125
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 211 s. : il. ; 30 cm
127
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
128
Małopolski rynek nieruchomości / kier. tem. Leszek KAŁKOWSKI; zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 92 [2] k. : il. ; 30 cm
129
Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości / zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 107 [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1 / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Stanisław BELNIAK, Leszek KAŁKOWSKI, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
131
Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach / kier. tematu: Leszek KAŁKOWSKI ; zesp. aut. Jacek BARBURSKI, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Leszek KAŁKOWSKI, Janusz KOT, Barbara SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Halina POLESKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 108 k. : il. ; 30 cm
132
Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje / Barbara LOSSOW-SAMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Leszek KAŁKOWSKI, Andrzej KOSECKI, Halina POLESKA, Stanisław BELNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [39] s. : il. ; 30 cm
133
Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich / Leszek KAŁKOWSKI - kier. tematu, Stanisław BELNIAK, Janusz KOT, Stanisław MACIEJOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 104 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Belniak S., Kałkowski L., Kowalik J., Maciejowski S., (2009), Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 3, s. 7-18; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/260/238
2
Kałkowski L., (2008), Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie. [W:] KAŁKOWSKI L., Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Katedra Nieruchomości , U., Wieku (red.), Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 23-35.
3
Kałkowski L., (2008), Obroty gruntami i ich ceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104
4
Kałkowski L. (red.), (2008), Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 96 s., [4] s. tabl.
5
Olimpijski humor, (2007), Wyd. 3 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
6
Kałkowski L., (2005), Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 25-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792
7
Kałkowski L., (2005), Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego, "Problemy Rozwoju Miast", z. 1-2, s. 82-86; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf
8
Kałkowski L., Maciejowski S., (2003), Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami". [W:] NALEPKA A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 37-51.
9
Olimpijski humor, (2003), Wyd. 2 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
10
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2003), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Wyd. 2 zaktual.Warszawa : TWIGGER, 204 s.
11
Kałkowski L., (2003), Małopolski rynek nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271
12
Kałkowski L., (2003), Prognoza polskiego rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/16022
13
Kałkowski L., (2002), Majątek trwały w zapleczu budownictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/13627
14
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (2001), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/10641
15
Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Szromnik A., (2001), Rynek nieruchomości w Polsce, Kałkowski L. (red.), Warszawa : TWIGGER, 264 s.
16
Kałkowski L., Korecki W., Rydzik W., (2001), Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/10638
17
Kałkowski L., (1999), Majątek trwały w zapleczu budownictwa, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 34, nr 2-3, s. 27-40.
18
Kałkowski L., (1999), Zasób nieruchomości w Polsce. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 78-112.
19
Kałkowski L., (1999), Rynek nieruchomości w okresie transformacji i wcześniej, "Sprawy Mieszkaniowe", z. 2-3, s. 182-200.
20
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1999), Emisje papierów wartościowych źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw. [W:] Henzel H. (red.), Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, Katowice : Śląsk, s. 11-20.
21
Kałkowski L., (1999), Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 28, s. 33-39.
22
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
23
Kałkowski L., (1999), Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 63-77.
24
Kałkowski L., Stefańczyk M., Adamski J., (1998), Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 33, nr 1, s. 31-40.
25
Kałkowski L., (1998), Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach, "Świat Nieruchomości", nr 25, s. 23-32.
26
Furmańska-Oćwieja M., (1997), Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 186 k.
27
Kałkowski L. (red.), (1997), Olimpijski humor, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 s.
28
Kałkowski L., (1997), Moje wspomnienie o Henryku Hajduku, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 32, nr 4, s. 72-73.
29
Belniak S., Kałkowski L., Nowak M., Włudyka T., (1997), Przywileje w emisjach papierów wartościowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29, [1] s.
30
Bojdo B., Świątek S., (1997), Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939): zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie, Kałkowski L. (red.), Kraków : PTE, 41 s., [30] k. tabl.
31
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1996), Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 162-179.
32
Kałkowski L., (1996), Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 31, nr 1, s. 14-17.
33
Kałkowski L., Belniak S., (1996), Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych, "Przegląd Budowlany", R. 67, nr 10, s. 16-19.
34
Kałkowski L., (1996), Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 62-65.
35
Kałkowski L., (1996), Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy. [W:] Górka K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 58-72.
36
Kałkowski L., (1996), Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[67]-14[80].
37
Belniak S., Kałkowski L., (1996), Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 47-50.
38
Kałkowski L., (1996), Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 31, nr 4, s. 14-23.
39
Kałkowski L., (1995), Dla "centusiów" : krakowski dług obligacyjny, "Gazeta Bankowa", nr 3 (dodatek: Kraków), s. X.
40
Kałkowski L., Belniak S., (1995), Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 30, nr 4, s. 37-43.
41
Belniak S., Kałkowski L., (1994), Rynek olbrzymich możliwości, "Home & Market", nr 9, s. 42-43.
42
Belniak S., Kałkowski L., (1994), Naukowcy o nieruchomościach, "Home & Market", nr 10, s. 42-43.
43
Kałkowski L., Maciejowski S., (1994), O konkurencyjności różnych form inwestowania, "Problemy Rozwoju Budownictwa", R. 29, nr 4, s. 30-37.
44
Kałkowski L., Paga L., (1994), Polskie papiery wartościowe, Warszawa : Rosikon Press, 200 s.
45
Kałkowski L., Kot J., (1993), Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek..., "Świat Nieruchomości", nr 3, s. 13-18.
46
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1992), Zasób budowlany w krajobrazie Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 382, s. 7-19.
47
Kałkowski L., (1992), Krakowski rynek nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 2, s. 29-36.
48
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 382. - . - 0208-7944
49
Kałkowski L., Korecki W., (1992), Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995, Warszawa : Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, 61, [3] s.
50
Kałkowski L., (1991), Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 8.
51
Kałkowski L., (1991), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-67.
52
Kałkowski L., (1990), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-67.
53
Kałkowski L., (1990), Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 25-31.
54
Borowiecki R., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., (1989), Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9-12, s. 12-16.
55
Belniak S., Kałkowski L., (1989), Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej, "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty", nr 1-2, s. 97-101.
56
Kałkowski L., (1989), Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 5-20.
57
Kałkowski L., (1988), Kwestia mieszkaniowa jako kategoria ekonomiczna : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Leszka Kałkowskiego. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-34.
58
Kałkowski L., (1988), Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 41-51.
59
Belniak S., Kałkowski L., (1988), Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej. [W:] XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice-1988-Krynica. Modernizacja zasobów budowlanych : referaty cząstkowe, Gliwice ; Krynica : s.n., s. 121-128.
60
Kałkowski L., (1988), Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 24-30.
61
Kałkowski L., (1987), Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej, "Inwestycje i Budownictwo", nr 11-12, s. 9-13.
62
Kałkowski L., (1986), Ekonomiści w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 58-71.
63
Kałkowski L., (1985), Ekonomiści - jacy jesteśmy?, "Życie Gospodarcze", nr 41, s. 3.
64
Kałkowski L., (1985), Ekonomiści w gospodarce i w nauce PRL, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 211-237.
65
Kałkowski L., (1984), [Recenzja], "Przegląd Budowlany", R. 56, nr 2, s. 106-107.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Leszek KAŁKOWSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 148. - . - 0208-7944
67
Kałkowski L., (1981), Naukochłonność produkcji (na przykładzie budownictwa), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 148, s. 77-99.
68
Kałkowski L., (1980), Zadania resortu budownictwa i pmb w świetle wytycznych Komitetu Centralnego na VIII Zjazd PZPR, "Przegląd Budowlany", R. 52, nr 1, s. 3-5.
69
Kałkowski L., (1980), O roli konferencji krynickich w rozwoju polskiego budownictwa, "Przegląd Budowlany", R. 52, nr 1, s. 17-18.
70
Belniak S., (1980), System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 238 k.
71
Maciejowski S., (1979), Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 305 k.
72
Kałkowski L., (1979), 35 lat budownictwa w PRL dla potrzeb człowieka, "Inżynieria i Budownictwo", R. 36, nr 7, s. 241-245.
73
Kałkowski L., (1979), Naukochłonność budownictwa, "Przegląd Budowlany", R. 51, nr 4, s. 171-176.
74
Kałkowski L., (1979), Problemy jakości w przemyśle budowlanym, "Problemy Jakości", nr 4, s. 3-4.
75
Kałkowski L., (1978), Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu budownictwa i PMB, "Przegląd Budowlany", R. 50, nr 5, s. 229-233.
76
Kałkowski L., (1978), Słowo wstępne, "Przegląd Budowlany", R. 50, nr 5, s. 472-473.
77
Kałkowski L., (1978), Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu, "Materiały Budowlane", nr 4, s. 4-5, 7.
78
Paszyński A., Kałkowski L., (1978), Wsparcie dla budownictwa, "Przegląd Techniczny. Innowacje", nr 42, s. 8-9.
79
Kałkowski L., (1977), Dylematy procesu innowacyjnego w budownictwie, "Przegląd Budowlany", R. 49, nr 12, s. 619-624.
80
Kałkowski L., (1977), Niektóre problemy wykonawstwa w budownictwie mieszkaniowym, "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja", nr 14, s. 10-12.
81
Kałkowski L., (1977), Współpraca naukowo-techniczna budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych PRL i ZSRR, "Przegląd Budowlany", R. 49, nr 7, s. 367-369.
82
Kałkowski L., (1977), Kierunki usprawnień organizacyjnych w budownictwie, "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja", nr 24, s. 3-5.
83
Kałkowski L., Górnicka T., (1977), Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, "Życie Gospodarcze", nr 12, s. 1-2; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer12/imagepages/image1.htm
84
Kałkowski L., (1976), Ochrona środowiska - w centrum uwagi, "Materiały Budowlane", nr 12, s. 2, 7.
85
Kałkowski L., (1976), Nowoczesność - człowiek w budownictwie - działalność projektowa - społeczna rola budownictwa - historia inwestycji : rozmowa z wiceministrem Budownictwa i PMB, prof. dr. hab. Leszkiem Kałkowskim, "Przegląd Budowlany", R. 48, nr 7-8, s. 314-316.
86
Kałkowski L., (1976), Aktualne problemy budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne", z. 28, s. 9-20.
87
Kałkowski L., (1976), Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 18-39.
88
Kałkowski L., Bronikowska O., Klimek B., (1975), Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 45-46.
89
Poleska H., (1973), Efektywność koncentracji maszyn budowlanych, Prom. Kałkowski L., Kraków : , 250 k.
90
Kałkowski L., (1973), Rola budownictwa w makroregionie południowym, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 42-50.
91
Kałkowski L., (1972), O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 19-24.
92
Kałkowski L., (1971), Miejsce w gospodarce narodowej, "Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego", nr 6, s. 15-18.
93
Kałkowski L., (1970), Studia nad macierzą techniki w budownictwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 13/2, lipiec-grudzień 1969, s. 658.
94
Kałkowski L., (1969), Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa: analiza i programowanie, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa, 449 s.
95
Kałkowski L., (1968), Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 10, s. 1-6.
96
Kałkowski L., Korecki W., (1968), Perspektywiczny rozwój zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa, "Przegląd Budowlany", R. 40, nr 10, s. 503-507.
97
Kałkowski L., Korecki W., (1968), Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego, "Inwestycje i Budownictwo", nr 9, s. 5-8.
98
Kałkowski L., (1967), Możliwości zastosowania suwaków obrotowych w ekonomice, "Przegląd Budowlany", R. 39, nr 1, s. 36-38.
99
Kałkowski L., (1967), O niektórych proporcjach zaplecza budownictwa radzieckiego i polskiego, "Przegląd Budowlany", R. 39, nr 11, s. 627-630.
100
Kałkowski L., (1966), Międzybranżowe związki budownictwa, "Inwestycje i Budownictwo", nr 5, s. 1-6.
101
Kałkowski L., (1966), Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa, "Przegląd Budowlany", R. 38, nr 7/8, s. 374-376.
102
Kałkowski L., Kałkowski Z., (1965), Przykład obliczania efektywności ekonomicznej nadbudowy budynków mieszkalnych, "Problemy Budownictwa", nr 4-5, s. 51-55.
103
Kałkowski L., (1962), Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 12, s. 6-9.
104
Kałkowski L., (1960), Badania nad techniczną i ekonomiczną problematyką budownictwa wysokościowego, "Przegląd Budowlany", R. 32, nr 3, s. 124-125.
105
Kałkowski L., Michałowski J., (1959), O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej), "Inwestycje i Budownictwo", nr 7/8, s. 31-37.
106
Kałkowski L., (1959), Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie, "Gospodarka Planowa", R. 14, nr 6 (164), s. 22-27.
107
Kałkowski L., (1959), O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 12, s. 17-24.
108
Kałkowski L., (1958), Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów, "Przegląd Budowlany", R. 30, nr 3, s. 125-126.
109
Kałkowski L., (1958), Wydajność pracy w przemyśle prefabrykowanych elementów budowlanych, "Budownictwo Przemysłowe", nr 6, s. 29-35.
110
Kałkowski L., Karaś S., (1958), O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych, "Inwestycje i Budownictwo", nr 6, s. 6-13.
111
Kałkowski L., (1958), Wpływ prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie, "Przegląd Budowlany", R. 30, nr 5, s. 209-211.
112
Kałkowski L., (1958), Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej, "Fundamenty", nr 10, s. 2.
113
Kałkowski L., (1958), Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych, "Materiały Budowlane", nr 6, s. 170-175.
114
Kałkowski L., (1958), Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów, "Przegląd Budowlany", R. 30, nr 5, s. 212-214.
115
Kałkowski L., (1957), Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji (na przykładzie woj. krakowskiego), "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 6, s. 135-146.
116
Kałkowski L., (1957), Badania nad wpływem prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie, "Przegląd Budowlany", R. 29, nr 11, s. 436-438.
117
Kałkowski L., Niziński C., (1957), Efektywność ekonomiczna prefabrykowanych elementów ściennych w konstrukcjach hal przemysłowych, "Budownictwo Przemysłowe", nr 1, s. 29-34.
118
Kałkowski L., (1957), Dokumentacja źródłowa kosztów jako instrument poznania kosztów własnych budowy i oddziaływania na rejestrowanie ich wielkości, "Przegląd Budowlany", R. 29, nr 8, s. 323-325.
119
Kałkowski L., Jankowski A., (1956), Metody obliczania efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym, "Budownictwo Przemysłowe", nr 1, s. 45-47.
120
Kałkowski L., (1956), O wykorzystaniu w budownictwie doświadczeń organizacyjno-technicznych przemysłu okrętowego, "Budownictwo Przemysłowe", nr 11, s. 24-27.
121
Kałkowski L., (1956), Przygotowanie do konferencji partyjno-ekonomicznej w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa, "Budownictwo Przemysłowe", nr 1, s. 50.
122
Kałkowski L., (1955), Skuteczność ekonomiczna nowoczesnych metod zarządzania budową, "Przegląd Budowlany", R. 27, nr 8, s. 289-293.
123
Kałkowski L., (1955), Analiza ekonomiczna budowy obiektu przemysłowego, "Budownictwo Przemysłowe", nr 11, s. 34.
124
Kałkowski L., (1954), Prace przy ustalaniu metody obliczania efektywności ekonomicznej niektórych elementów postępu technicznego, "Budownictwo Przemysłowe", nr 10, s. 40.
125
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
126
Badania rynku nieruchomości w Polsce: (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), (1999), Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 211 s.
127
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
128
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1997), Małopolski rynek nieruchomości, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 [2] k.
129
Belniak S., Kałkowski L., Klimek B., Maciejowski S., Poleska H., (1995), Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 [3] k.
130
Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., (1993), Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
131
Barburski J., Belniak S., Klimek B., Kałkowski L., Kot J., Samek B., Maciejowski S., Poleska H., (1993), Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
132
Lossow-Samek B., Maciejowski S., Kałkowski L., Kosecki A., Poleska H., Belniak S., (1991), Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [39] s.
133
Belniak S., Kałkowski L., Kot J., Maciejowski S., (1991), Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich, Kałkowski L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 k.
1
@article{UEK:2168231756,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski",
title = "Uwarunkowania budowy autostrady Kraków-Tarnów",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 13, 2, cz. 3",
pages = "7-18",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.718},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/260/238},
}
2
@inbook{UEK:2165648509,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Warunki mieszkaniowe słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie",
booktitle = "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
pages = "23-35",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-89879-10-3",
}
3
@article{UEK:50125,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Obroty gruntami i ich ceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "5-19",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157813104},
}
4
@book{UEK:51930,
title = "Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-89879-10-3",
}
5
@book{UEK:2168345362,
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
edition = "Wyd. 3 uzup.",
isbn = "978-83-7252-360-0",
}
6
@article{UEK:52564,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wielkość i struktura krakowskiego rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "25-31",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87127792},
}
7
@article{UEK:2168328597,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Projekt badawczy : przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce : studium przypadku województwa małopolskiego",
journal = "Problemy Rozwoju Miast",
number = "z. 1-2",
pages = "82-86",
year = "2005",
url = {http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s82-86.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168225246,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Problemy rynku nieruchomości w kształceniu na kierunku gospodarka nieruchomościami",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "37-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
9
@book{UEK:2168345364,
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-7252-360-0",
}
10
@book{UEK:2168256924,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Szromnik",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
issn = "",
isbn = "83-88904-16-7",
}
11
@article{UEK:2168223746,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Małopolski rynek nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "5-12",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66837271},
}
12
@article{UEK:2168221006,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Prognoza polskiego rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "614",
pages = "5-16",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16022},
}
13
@article{UEK:2168225688,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "93-111",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13627},
}
14
@article{UEK:2168235882,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "17-29",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10641},
}
15
@book{UEK:2168256920,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Szromnik",
title = "Rynek nieruchomości w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "TWIGGER",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-85946-84-5",
}
16
@article{UEK:2168235876,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki and Władysław Rydzik",
title = "Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "5-16",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10638},
}
17
@article{UEK:2168282505,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 34, 2-3",
pages = "27-40",
year = "1999",
}
18
@unpublished{UEK:2168270918,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Zasób nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "78-112",
year = "1999",
}
19
@article{UEK:2168358528,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Rynek nieruchomości w okresie transformacji i wcześniej",
journal = "Sprawy Mieszkaniowe",
number = "z. 2-3",
pages = "182-200",
year = "1999",
}
20
@inbook{UEK:2168367568,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Emisje papierów wartościowych źródłem finansowania inwestycji przedsiębiorstw",
booktitle = "Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych",
pages = "11-20",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląsk",
year = "1999",
isbn = "83-7164-145-1",
}
21
@article{UEK:2168332147,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Pół wieku rozwoju polskiego rynku nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "28",
pages = "33-39",
year = "1999",
url = {},
}
22
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Stanisław Belniak and Zofia Dach and Leszek Kałkowski and Marek Leśniak and Stanisław Owsiak and Stanisław Maciejowski and Artur Pollok and Andrzej Szopa",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
23
@unpublished{UEK:2168270916,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Badania naukowe jako źródło wiedzy o rynku nieruchomości : wielkość polskiego rynku nieruchomości w świetle badań",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "63-77",
year = "1999",
}
24
@article{UEK:2168282503,
author = "Leszek Kałkowski and Małgorzata Stefańczyk and Jerzy Adamski",
title = "Obligacje jako forma prywatyzacji zasobów mieszkaniowych Bytomskiej Spółki Węglowej w opinii najemców",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 33, 1",
pages = "31-40",
year = "1998",
}
25
@article{UEK:2168332143,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dawne rynki nieruchomości w nowych województwach",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "25",
pages = "23-32",
year = "1998",
url = {},
}
26
@unpublished{UEK:2168313629,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja",
title = "Funkcja czynszu w odnowie i eksploatacji obiektów zabytkowych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
27
@book{UEK:2168291203,
author = " ",
title = "Olimpijski humor",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-16-X",
}
28
@misc{UEK:2168282501,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Moje wspomnienie o Henryku Hajduku",
booktitle = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 32, 4",
pages = "72-73",
year = "1997",
}
29
@book{UEK:2168291213,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Marek Nowak and Tadeusz Włudyka",
title = "Przywileje w emisjach papierów wartościowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-31-3",
}
30
@book{UEK:2168335073,
author = "Bartosz Bojdo and Szczepan Świątek",
title = "Giełda Pieniężna w Krakowie (1919-1939) : zarys dziejów opracowany na podstawie zespołu akt Archiwum Państwowego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1997",
}
31
@inbook{UEK:2168255414,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Inwestowanie w nieruchomości Archi-Bud Sc.",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków",
pages = "162-179",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12192-0",
}
32
@article{UEK:2168282497,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ budownictwa na rozwój gospodarczy kraju",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 31, 1",
pages = "14-17",
year = "1996",
}
33
@article{UEK:2168331767,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak",
title = "Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 67, 10",
pages = "16-19",
year = "1996",
}
34
@unpublished{UEK:2168265896,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Prognoza wzrostu potrzeb inwestycyjnych gospodarki polskiej",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "62-65",
year = "1996",
}
35
@inbook{UEK:2168249186,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Obligacje komunalne - wypróbowanym instrumentem finansowania inwestycji gminy",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "58-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
36
@unpublished{UEK:2168265900,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Rozmiary i struktura rynku nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[67]-14[80]",
year = "1996",
}
37
@unpublished{UEK:2168265892,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Prognoza kształtowania się rynku dóbr trwałego użytku w Polsce",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "47-50",
year = "1996",
}
38
@article{UEK:2168282499,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wielkość i struktura rynku nieruchomości w Polsce",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 31, 4",
pages = "14-23",
year = "1996",
}
39
@article{UEK:2168338897,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dla centusiów : krakowski dług obligacyjny",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "3 (dodatek: Kraków)",
pages = "X",
year = "1995",
}
40
@article{UEK:2168268834,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak",
title = "Ulgi podatkowe jako stymulator remontów budowlanych",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 30, 4",
pages = "37-43",
year = "1995",
}
41
@article{UEK:2168266540,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Rynek olbrzymich możliwości",
journal = "Home & Market",
number = "9",
pages = "42-43",
year = "1994",
}
42
@article{UEK:2168266542,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Naukowcy o nieruchomościach",
journal = "Home & Market",
number = "10",
pages = "42-43",
year = "1994",
}
43
@article{UEK:2168282495,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "O konkurencyjności różnych form inwestowania",
journal = "Problemy Rozwoju Budownictwa",
number = "R. 29, 4",
pages = "30-37",
year = "1994",
}
44
@book{UEK:2168291593,
author = "Leszek Kałkowski and Lesław Andrzej Paga",
title = "Polskie papiery wartościowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Rosikon Press",
year = "1994",
}
45
@article{UEK:2168332133,
author = "Leszek Kałkowski and Janusz Kot",
title = "Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek...",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3",
pages = "13-18",
year = "1993",
}
46
@article{UEK:2168262858,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Zasób budowlany w krajobrazie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "382",
pages = "7-19",
year = "1992",
}
47
@article{UEK:2168332131,
author = "Leszek Kałkowski and and and ",
title = "Krakowski rynek nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2",
pages = "29-36",
year = "1992",
}
48
@misc{UEK:2168262856,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
49
@book{UEK:2168291201,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki",
title = "Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Gospodarki Mieszkaniowej",
year = "1992",
}
50
@misc{UEK:2168333389,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Polskie doświadczenia w emisji papierów wartościowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "8",
year = "1991",
}
51
@inbook{UEK:2168256302,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "61-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
52
@inbook{UEK:2168256260,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "61-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
53
@inbook{UEK:2168263476,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dziedziny prywatyzacji gospodarki w Polsce",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "25-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
54
@article{UEK:2168264820,
author = "Ryszard Borowiecki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski",
title = "Ocena funkcjonowania ekonomicznych mechanizmów związanych z eksploatacją majątku trwałego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9-12",
pages = "12-16",
year = "1989",
}
55
@article{UEK:2168266548,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej",
journal = "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty",
number = "1-2",
pages = "97-101",
year = "1989",
}
56
@article{UEK:2168266050,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ wielkości przedsiębiorstwa budowlanego na jego ekonomikę",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "5-20",
year = "1989",
}
57
@inbook{UEK:2168369518,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Kwestia mieszkaniowa jako kategoria ekonomiczna : wykład inauguracyjny wygłoszony przez prof. dra hab. Leszka Kałkowskiego",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1987/88",
pages = "21-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
58
@article{UEK:2168225534,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo Makroregionu Południowo-Wschodniego w latach 1976-2000",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "41-51",
year = "1988",
}
59
@inbook{UEK:2168367556,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski",
title = "Zarys systemu ekonomicznego modernizacji zabudowy dawnej",
booktitle = "XXXIV Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Gliwice-1988-Krynica. Modernizacja zasobów budowlanych : referaty cząstkowe",
pages = "121-128",
adress = "Gliwice ; Krynica",
publisher = "s.n.",
year = "1988",
issn = "",
}
60
@article{UEK:2168225512,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Emisje i emitenci papierów wartościowych w Polsce w latach 1918-1939",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "24-30",
year = "1988",
}
61
@article{UEK:2168287037,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo mieszkaniowe na tle gospodarki narodowej",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "11-12",
pages = "9-13",
year = "1987",
}
62
@article{UEK:2168224336,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ekonomiści w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "58-71",
year = "1986",
}
63
@article{UEK:2168274573,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ekonomiści - jacy jesteśmy?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "41",
pages = "3",
year = "1985",
}
64
@article{UEK:2168359414,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ekonomiści w gospodarce i w nauce PRL",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "211-237",
year = "1985",
}
65
@article{UEK:2168354144,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 56, 2",
pages = "106-107",
year = "1984",
}
66
@misc{UEK:2168234440,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
67
@article{UEK:2168234450,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Naukochłonność produkcji : (na przykładzie budownictwa)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "148",
pages = "77-99",
year = "1981",
}
68
@misc{UEK:2168355082,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Zadania resortu budownictwa i pmb w świetle wytycznych Komitetu Centralnego na VIII Zjazd PZPR",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 52, 1",
pages = "3-5",
year = "1980",
}
69
@misc{UEK:2168355086,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O roli konferencji krynickich w rozwoju polskiego budownictwa",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 52, 1",
pages = "17-18",
year = "1980",
}
70
@unpublished{UEK:2168266038,
author = "Stanisław Belniak",
title = "System organizacji procesu remontowego budynków mieszkalnych w mieście na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
71
@unpublished{UEK:2168304551,
author = "Stanisław Maciejowski",
title = "Czynniki wzrostu produkcji budowlanej w latach 1960-1977",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
72
@article{UEK:2168368708,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "35 lat budownictwa w PRL dla potrzeb człowieka",
journal = "Inżynieria i Budownictwo",
number = "R. 36, 7",
pages = "241-245",
year = "1979",
}
73
@article{UEK:2168354436,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Naukochłonność budownictwa",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 51, 4",
pages = "171-176",
year = "1979",
}
74
@misc{UEK:2168370736,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Problemy jakości w przemyśle budowlanym",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "3-4",
year = "1979",
}
75
@article{UEK:2168354438,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu budownictwa i PMB",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 50, 5",
pages = "229-233",
year = "1978",
}
76
@misc{UEK:2168354440,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 50, 5",
pages = "472-473",
year = "1978",
}
77
@article{UEK:2168328257,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Problemy materiałów budowlanych w polityce technicznej resortu",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "4",
pages = "4-5, 7",
year = "1978",
}
78
@misc{UEK:2168366960,
author = "Aleksander Paszyński and Leszek Kałkowski",
title = "Wsparcie dla budownictwa",
booktitle = "Przegląd Techniczny. Innowacje",
number = "42",
pages = "8-9",
year = "1978",
}
79
@article{UEK:2168354460,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dylematy procesu innowacyjnego w budownictwie",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 49, 12",
pages = "619-624",
year = "1977",
}
80
@article{UEK:2168357164,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Niektóre problemy wykonawstwa w budownictwie mieszkaniowym",
journal = "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja",
number = "14",
pages = "10-12",
year = "1977",
}
81
@misc{UEK:2168354458,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Współpraca naukowo-techniczna budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych PRL i ZSRR",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 49, 7",
pages = "367-369",
year = "1977",
}
82
@article{UEK:2168357166,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Kierunki usprawnień organizacyjnych w budownictwie",
journal = "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja",
number = "24",
pages = "3-5",
year = "1977",
}
83
@misc{UEK:2168241160,
author = "Leszek Kałkowski and Teresa Górnicka",
title = "Ofensywna polityka budowlana : rozmowa z Leszkiem Kałkowskim wiceministrem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "1-2",
year = "1977",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1977/numer12/imagepages/image1.htm},
}
84
@article{UEK:2168328255,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Ochrona środowiska - w centrum uwagi",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "12",
pages = "2, 7",
year = "1976",
}
85
@misc{UEK:2168354456,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Nowoczesność - człowiek w budownictwie - działalność projektowa - społeczna rola budownictwa - historia inwestycji : rozmowa z wiceministrem Budownictwa i PMB, prof. dr. hab. Leszkiem Kałkowskim",
booktitle = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 48, 7-8",
pages = "314-316",
year = "1976",
}
86
@article{UEK:2168364928,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Aktualne problemy budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne",
number = "z. 28",
pages = "9-20",
year = "1976",
issn = "0373-8558",
}
87
@article{UEK:2168275597,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo a nowy podział administracyjny kraju",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "18-39",
year = "1976",
}
88
@misc{UEK:2168256098,
author = "Leszek Kałkowski and Olga Bronikowska and Barbara Klimek",
title = "Zastosowanie metody genewskiej do oceny poziomu nowoczesności budownictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "45-46",
year = "1975",
}
89
@unpublished{UEK:2168305487,
author = "Halina Poleska",
title = "Efektywność koncentracji maszyn budowlanych",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
90
@article{UEK:2168221806,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Rola budownictwa w makroregionie południowym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "42-50",
year = "1973",
}
91
@article{UEK:2168272516,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O sprzecznościach i dysproporcjach w budownictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "19-24",
year = "1972",
}
92
@article{UEK:2168340905,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Miejsce w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Problemowe Przeglądu Technicznego",
number = "6",
pages = "15-18",
year = "1971",
}
93
@misc{UEK:2168369146,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Studia nad macierzą techniki w budownictwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 13/2, lipiec-grudzień 1969",
pages = "658",
year = "1970",
}
94
@book{UEK:2168336439,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa : analiza i programowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Mechaniki Budownictwa",
year = "1969",
url = {},
edition = "Wyd. 1, dodr.",
}
95
@article{UEK:2168287377,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Majątek trwały w zapleczu budownictwa niektórych krajów socjalistycznych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "10",
pages = "1-6",
year = "1968",
}
96
@article{UEK:2168366832,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki",
title = "Perspektywiczny rozwój zaplecza produkcyjno-usługowego budownictwa",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 40, 10",
pages = "503-507",
year = "1968",
}
97
@article{UEK:2168287379,
author = "Leszek Kałkowski and Włodzimierz Korecki",
title = "Wpływ specjalizacji i koncentracji produkcji budowlanej na wielkość i strukturę zaplecza produkcyjno-usługowego",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "9",
pages = "5-8",
year = "1968",
}
98
@article{UEK:2168366830,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Możliwości zastosowania suwaków obrotowych w ekonomice",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 39, 1",
pages = "36-38",
year = "1967",
}
99
@article{UEK:2168366828,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O niektórych proporcjach zaplecza budownictwa radzieckiego i polskiego",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 39, 11",
pages = "627-630",
year = "1967",
}
100
@article{UEK:2168287391,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Międzybranżowe związki budownictwa",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "5",
pages = "1-6",
year = "1966",
}
101
@article{UEK:2168366826,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Zaplecze produkcyjno-usługowe budownictwa",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 38, 7/8",
pages = "374-376",
year = "1966",
}
102
@article{UEK:2168353016,
author = "Leszek Kałkowski and Zbysław Kałkowski",
title = "Przykład obliczania efektywności ekonomicznej nadbudowy budynków mieszkalnych",
journal = "Problemy Budownictwa",
number = "4-5",
pages = "51-55",
year = "1965",
}
103
@article{UEK:2168287383,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Budownictwo na tle analizy przepływów międzygałęziowych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "12",
pages = "6-9",
year = "1962",
}
104
@article{UEK:2168366824,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Badania nad techniczną i ekonomiczną problematyką budownictwa wysokościowego",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 32, 3",
pages = "124-125",
year = "1960",
}
105
@article{UEK:2168287387,
author = "Leszek Kałkowski and Jan Michałowski",
title = "O metodzie analizy ekonomiki zabudowy wysokościowej : (na tle projektów konkursowych na zabudowę Wschodniej Ściany ul. Marszałkowskiej)",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "7/8",
pages = "31-37",
year = "1959",
}
106
@article{UEK:2168337775,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Inwestycje a zatrudnienie w budownictwie",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 14, 6 (164)",
pages = "22-27",
year = "1959",
}
107
@article{UEK:2168287389,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O potrzebie określania realnych cen gruntów budowlanych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "12",
pages = "17-24",
year = "1959",
}
108
@article{UEK:2168366822,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 30, 3",
pages = "125-126",
year = "1958",
}
109
@article{UEK:2168365394,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wydajność pracy w przemyśle prefabrykowanych elementów budowlanych",
journal = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "6",
pages = "29-35",
year = "1958",
}
110
@article{UEK:2168287385,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Karaś",
title = "O zwiększenie substancji mieszkaniowej drogą nadbudowy na istniejących budynkach mieszkalnych",
journal = "Inwestycje i Budownictwo",
number = "6",
pages = "6-13",
year = "1958",
}
111
@article{UEK:2168366820,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 30, 5",
pages = "209-211",
year = "1958",
}
112
@article{UEK:2168328251,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ mechanizacji na wielkość nakładów pracy społecznej",
journal = "Fundamenty",
number = "10",
pages = "2",
year = "1958",
}
113
@article{UEK:2168328253,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wpływ prefabrykacji na wielkość nakładów pracy żywej w przemyśle materiałów budowlanych",
journal = "Materiały Budowlane",
number = "6",
pages = "170-175",
year = "1958",
}
114
@article{UEK:2168366818,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Wskaźniki techniczno-ekonomiczne z zakresu budownictwa i prefabrykatów",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 30, 5",
pages = "212-214",
year = "1958",
}
115
@misc{UEK:2168284481,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Z zagadnień lokalizacji zakładów prefabrykacji : (na przykładzie woj. krakowskiego)",
booktitle = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 6",
pages = "135-146",
year = "1957",
}
116
@article{UEK:2168366812,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Badania nad wpływem prefabrykacji na wydajność pracy w budownictwie",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 29, 11",
pages = "436-438",
year = "1957",
}
117
@article{UEK:2168365392,
author = "Leszek Kałkowski and Czesław Niziński",
title = "Efektywność ekonomiczna prefabrykowanych elementów ściennych w konstrukcjach hal przemysłowych",
journal = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "1",
pages = "29-34",
year = "1957",
}
118
@article{UEK:2168366814,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Dokumentacja źródłowa kosztów jako instrument poznania kosztów własnych budowy i oddziaływania na rejestrowanie ich wielkości",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 29, 8",
pages = "323-325",
year = "1957",
}
119
@article{UEK:2168365386,
author = "Leszek Kałkowski and Andrzej Jankowski",
title = "Metody obliczania efektywności ekonomicznej postępu technicznego w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym",
journal = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "1",
pages = "45-47",
year = "1956",
}
120
@article{UEK:2168365388,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "O wykorzystaniu w budownictwie doświadczeń organizacyjno-technicznych przemysłu okrętowego",
journal = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "11",
pages = "24-27",
year = "1956",
}
121
@misc{UEK:2168365384,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Przygotowanie do konferencji partyjno-ekonomicznej w Instytucie Organizacji i Mechanizacji Budownictwa",
booktitle = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "1",
pages = "50",
year = "1956",
}
122
@article{UEK:2168366804,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Skuteczność ekonomiczna nowoczesnych metod zarządzania budową",
journal = "Przegląd Budowlany",
number = "R. 27, 8",
pages = "289-293",
year = "1955",
}
123
@article{UEK:2168365382,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Analiza ekonomiczna budowy obiektu przemysłowego",
journal = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "11",
pages = "34",
year = "1955",
}
124
@misc{UEK:2168365380,
author = "Leszek Kałkowski",
title = "Prace przy ustalaniu metody obliczania efektywności ekonomicznej niektórych elementów postępu technicznego",
booktitle = "Budownictwo Przemysłowe",
number = "10",
pages = "40",
year = "1954",
}
125
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
126
@unpublished{UEK:2168270686,
title = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
127
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
128
@unpublished{UEK:2168266292,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Małopolski rynek nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
129
@unpublished{UEK:2168266286,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
130
@unpublished{UEK:2168266282,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Stanisław Maciejowski",
title = "Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
131
@unpublished{UEK:2168266294,
author = "Jacek Barburski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Barbara Samek and Stanisław Maciejowski and Halina Poleska",
title = "Badania nad doskonaleniem instrumentów polityki w dziedzinie gospodarowania mieniem komunalnym w miastach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
132
@unpublished{UEK:2168332023,
author = "Barbara Lossow-Samek and Stanisław Maciejowski and Leszek Kałkowski and Andrzej Kosecki and Halina Poleska and Stanisław Belniak",
title = "Program specjalności pt.: Nieruchomości i Inwestycje",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
133
@unpublished{UEK:2168268862,
author = "Stanisław Belniak and Leszek Kałkowski and Janusz Kot and Stanisław Maciejowski",
title = "Ekonomiczne i organizacyjne problemy działalności remontowo-rewaloryzacyjnej w zabytkowych zespołach miejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID