Publications of the selected author

Rejmer Małgorzata

Faculty of Production Economics, Institute of Economics of Industry

1

Title:
Problemy remontów w hutnictwie żelaza na tle procesów reprodukcji środków trwałych = The Problem of Repairs in Ferrous Metallurgy Against the Background of the Reproduction of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981) , s. 131-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233862
article
See main document
2

Title:
Postęp techniczny w przedsiębiorstwie
Source:
Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 96-105 - Bibliogr.
Nr:
2168273880
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978) , s. 127-146. - Rez., summ.
Nr:
2168233608
article
See main document
1
Problemy remontów w hutnictwie żelaza na tle procesów reprodukcji środków trwałych = The Problem of Repairs in Ferrous Metallurgy Against the Background of the Reproduction of Fixed Assets / Małgorzata REJMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 143 (1981), s. 131-150. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Postęp techniczny w przedsiębiorstwie / Małgorzata REJMER // W: Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa / red. Kazimierz JANIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 96-105. - Bibliogr.
3
Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego = On the Problems Connected with the Functioning of Measures of Production in a Metallurgical Combine / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata REJMER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 106 (1978), s. 127-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Rejmer M., (1981), Problemy remontów w hutnictwie żelaza na tle procesów reprodukcji środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 131-150.
2
Rejmer M., (1979), Postęp techniczny w przedsiębiorstwie. [W:] Janik K. (red.), Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-105.
3
Sierpińska M., Rejmer M., (1978), Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 106, s. 127-146.
1
@article{UEK:2168233862,
author = "Rejmer Małgorzata",
title = "Problemy remontów w hutnictwie żelaza na tle procesów reprodukcji środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "131-150",
year = "1981",
}
2
@inbook{UEK:2168273880,
author = "Rejmer Małgorzata",
title = "Postęp techniczny w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa",
pages = "96-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
3
@article{UEK:2168233608,
author = "Sierpińska Maria and Rejmer Małgorzata",
title = "Problemy funkcjonowania mierników produkcji w warunkach kombinatu hutniczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "106",
pages = "127-146",
year = "1978",
}