Publications of the selected author

1

Title:
Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu = Measuring the Implementation of the Entrepreneurial University Concept
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 1 (2020) , s. 144-158. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in Education and in the Development of Organisations and Spatial Systems - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168348104
article
2

Title:
Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics
Source:
Organizations in the Face of Growing Competition in the Market / ed. by Anna Ujwary-Gil and Natalia R. Potoczek - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 17-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Management and Faculty of Economy and International Relations at the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-61597-60-5 ; 978-83-61597-61-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340801
chapter in monograph
3

Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
Measuring Performance of a Social Enterprise : a Three- Dimensional Model
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 385-402. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327701
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Role of Information Brokers in Strategic Management of a Contemporary Enterprise
Source:
Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 101-113 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4
Access mode:
Nr:
2168331715
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
The Problem of Performance Measuring in the Context of Multidimensional Goals of Nongovernmental Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 231-238 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331763
chapter in monograph
See main document
6

Conference:
IFKAD 2017. 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Petersburg, Rosja, od 2017-06-07 do 2017-06-09
Title:
Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement
Source:
Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation / ed. JC Spender, Tatiana Gavrilova, Giovanni Schiuma - St. Petersburg: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), 2017, s. 1676-1688. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings IFKAD)
ISBN:
978-88-96687-10-9
Nr:
2168319487
chapter in conference materials
7

Conference:
IFKAD 2017. 12th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Petersburg, Rosja, od 2017-06-07 do 2017-06-09
Title:
Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement
Source:
Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation : Abstracts Book / ed. JC Spender, Tatiana Gavrilova, Giovanni Schiuma - St. Petersburg: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), 2017, s. 168. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168319489
varia
8

Author:
Title:
Standaryzacja procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako instrument osiągania procesowej dojrzałości jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak - Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016, s. 203-216
Series:
(Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
Nr:
2168311455
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych = Using Participatory Action Research Method in the Assessment of Non-governmental Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016) , s. 23-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311519
article
10

Author:
Title:
Types of Co-operation Strategies of Non-governmental Organizations - Analysis of Implementation Benefits
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 117-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168295537
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 185-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296371
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Przykłady izomorfizmu instytucjonalnego w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi
Source:
Zarządzanie publiczne / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015, s. 101-118
ISBN:
978-83-7299-956-6
Nr:
2168295539
chapter in monograph
13

Title:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Signature:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych = Methods of Professionalisation in Non-Governmental Organisations
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
325 s.: il. (w tym kolor); 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 235)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-683-0
Nr:
2168291051
monograph
15

Author:
Title:
Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 35-45
Signature:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302209
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Kierunki profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej wobec oporu środowiska
Source:
Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 3, maj (2013) , s. 10-13
Access mode:
Nr:
2168276139
unreviewed article
See main document
17

Author:
Title:
Professionalization of Non-governmental Organizations Towards the Normative Isomorphism Phenomenon
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 235-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268616
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności = The Direction of Research in the Field of Strategic Management in the Face of Contemporary Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 83-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282849
article
19

Author:
Title:
Wymiary profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej. Cz. 2
Source:
Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 2, styczeń (2013) , s. 16-19
Access mode:
Nr:
2168248694
unreviewed article
See main document
20

Author:
Title:
Rozwój i dyfuzja koncepcji zarządzania strategicznego w organizacjach gospodarczych
Source:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 27-49
Signature:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168289839
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Cechy profesjonalizmu - analiza pojęciowa oraz oczekiwania stawiane zarządzającym podmiotami ekonomii społecznej. Cz. 1
Source:
Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 1, listopad (2012) , s. 18-21
Access mode:
Nr:
2168248692
unreviewed article
See main document
22

Title:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Źródła i metody zbierania informacji
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 91-135
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306719
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi - wybrane aspekty
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 175-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Access mode:
Nr:
2168231860
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych = Method Prove and Improve as a Social Value Measurement Tool for Nongovernmental Organizations Activities
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 125-139. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232536
article
26

Author:
Title:
Metody oceny działania organizacji pozarządowych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012) , s. 53-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168283285
article
See main document
27

Author:
Title:
Izomorfizm instytucjonalny w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 11-37
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282625
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-68
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306711
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Wyprawa Katedry Metod Organizacji i Zarządzania do wnętrza Ziemi
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346182
varia
See main document
30

Author:
Title:
The Standardisation of Activities of Polish Non-governmental Organisations as an Instrument of their Professionalisation
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 531-542. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237646
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
The Index of Social Return on Investment - Selected Examples of Application
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 155-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243022
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Strategies of Family Companies on Fragmentary Market
Source:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 63-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246928
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie = A Model of Employee Competence Management in a Public Institution - the Example of the Voivodship Labour Office in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 95-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218280
article
See main document
34

Author:
Conference:
10th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Zakopane, Polska, od 2011-06-20 do 2011-06-21
Title:
Non-Governmental Sector in Poland - Opportunities and Threats in the Context of Creating the Civil Society
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2011, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 10)
ISBN:
978-83-88421-79-2
Access mode:
Nr:
2168247054
chapter in conference materials
See main document
35

Author:
Title:
Kreowanie informacyjnych czynników przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem strategii czuwania
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 95-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228628
article
36

Author:
Title:
Performance Measuring Methods for Non-Governmental Organizations
Source:
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011, s. 211-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168222496
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Marek Ćwiklicki , Łukasz Foltyn , Maciej Frączek , Adam Gałecki , Hubert Guz , Tomasz Kafel
Title:
AKSES - koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej : wersja końcowa (przed pilotażem)
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Research program:
Opracowanie powstało w ramach podzadania 3.15 Opracowanie i przetestowanie systemu akredytacji i standaryzacji instytucji wsparcia ekonomii społecznej
Access mode:
Nr:
2168323055
report
38

Author:
Title:
Multidimensional Approach to Measuring Results of Non-Governmental Organizations' Operation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 411-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228148
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Założenia systemu pomiaru realizacji celów organizacji pozarządowych w kontekście ich profesjonalizacji
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 389-405. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217990
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo społeczne jako instrument budowania niezależności organizacji pozarządowej = The Social Enterprise as a Tool for Building the Independence of Non-Governmental Organization
Source:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219790
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Information Sources Forming Knowledge of Consultancies
Source:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 231-243. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221406
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
NPI - OpenIndex jako instrument ewaluacji organizacji pozarządowych
Source:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 108-146
Signature:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258446
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Strategia informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - nr 18 (2011) , s. 65-71 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168228500
article
See main document
44

Author:
Title:
Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) w zarządzaniu małą firmą
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 129-143 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378246
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Non-profit index - narzędzie diagnozy i rozwoju organizacji pozarządowych
Source:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 109-118
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Access mode:
Nr:
2165403201
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Typologia i wybór strategii organizacji non-profit
Source:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 7-26
Signature:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249020
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w nowych warunkach społeczno-gospodarczych w Polsce
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 77-87 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609379
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych = The Portfolio Analysis as a Tool of Non-Governmental Organizations' Strategy Formulation
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 299-309. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52103
article
49

Title:
Implementation of Processes Approach to Management in Small and Medium Enterprises : Case Study [dokument elektroniczny]
Source:
An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings / ed. by Lovorka Galetić, Mario Spremić, Marijana Ivanov - Zagreb: University of Zagreb, 2010, s. 1174-1187. - Pełny tekst dostępny w ProQuest - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
953-6025-34-5 ; 978-953-6025-34-3
Nr:
2168222278
chapter in conference materials
50

Author:
Piotr Górka , Tomasz Kafel
Title:
Projekt procesu zarządzania obsługą użytkowników IT w organizacji procesowej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 120-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168229008
article
51

Title:
Rationalization of the Company's Remuneration Policy in Polish Companies in View of Growing Pay Disproportions - Outline of the Issue
Source:
Management Concepts, Strategies and Structures / ed. Stefan Trzcieliński - Poznan: Publishing House of Poznan University of Technology, 2010, s. 159-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7143-921-6
Nr:
2168232368
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Wybrane problemy profesjonalizacji zarządzania organizacjami pozarządowymi
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 538-545 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797972
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Rola organizacji pozarządowych a współczesne wyzwania społeczno-gospodarcze
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 513-522 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51324
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Kwestionariusz diagnostyczny do oceny zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie : załącznik
Source:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 225-230
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168294025
chapter in monograph
See main document
55

Conference:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Title:
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 447-459 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168293991
chapter in conference materials
56

Title:
An Attempt of the Value Chain Analysis Adaptation to a Travel Agency
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 179-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162096194
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Metody zarządzania procesami : w świetle studiów i badań empirycznych
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 7 (31), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274120
varia
See main document
58

Author:
Title:
Microsoft Operations Framework jako narzędzie wsparcia zarządzania procesami biznesowymi = Microsoft Operations Framework as a Tool Supporting Business Process Management
Source:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51310
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 219-229 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166652809
chapter in monograph
60

Title:
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi
Source:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 40-71
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302649
chapter in monograph
See main document
61

Conference:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych = The Dimensions and Criteria of Efficiency Evaluation in Non-Governmental Organizations
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2009, s. 237-245. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
ISBN:
978-83-88421-62-4
Nr:
2168247042
chapter in conference materials
See main document
62

Author:
Title:
Modele współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 268-274
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2168232430
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Próba diagnozy systemu zarządzania kompetencjami pracowniczymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 118-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 2)
Ministerial journal list:
b
Nr:
51561
article
64

Author:
Title:
Mierniki sukcesu organizacji pozarządowych = Evaluators of the Success in Non-governmental Organizations
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2009) , s. 159-165. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : istota, pomiar, uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50335
article
65

Author:
Title:
Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 25-47
Signature:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228748
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych
Source:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 68-79 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997536
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Metodyka zarządzania informacjami o otoczeniu organizacji pozarządowych
Source:
Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2008, s. 87-100. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62)
ISBN:
978-83-60560-32-7
Nr:
2165642304
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego = Auxiliary Tools in the Implementation of Process Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 23-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50532
article
See main document
69

Conference:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Title:
Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych = The Use of the Strategic Scorecard in Ono-Profit Organiztions
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Access mode:
Nr:
2168246950
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Tworzenie wartości dodanej : na przykładzie biura podróży
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 268-275 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Access mode:
Nr:
2165628586
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232398
chapter in monograph
72

Title:
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 155-201
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168306383
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Wkład organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych Polski = The Impact of Non-Governmental Organisations in the Social and Economic Problems Solving Process in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165725659
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008) , s. 84-91 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166081061
article
See main document
75

Title:
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 648-662. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50986
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 107-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096686
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Współpraca między uczelniami ekonomicznymi a gospodarką - wybrane inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie / red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek - Instytut Wiedzy i Innowacji: Warszawa, 2007, s. 201-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-05-0
Nr:
2166195951
chapter in monograph
78

Author:
Title:
The Non-Profit Organisation Strategic Analysis Method (NOSA)
Source:
Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 393-400 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-1-4
Nr:
2165386938
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Strategia błękitnego oceanu - nowe podejście do budowania strategii organizacji?
Source:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 217-229. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769418
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Method of Identifying the Informative Factors of Competitive Advantage
Source:
Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 217-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-1-4
Nr:
2165386777
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
The Potential of Polish Non Governmental Organizations in the Face of the Consequences of Globalization
Source:
Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / ed. by: Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk, Stefan Trzcieliński - Madison: IEA Press, 2007, s. 85-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1
Nr:
2168294033
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi o otoczeniu w wybranych instytucjach administracyjnych
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 114-124
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273206
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) jako rezultat zmian źródeł przewagi konkurencyjnej = Alternative Boston Consulting Group Matrix (BCGII) as a Result of Sources of Competetive Advantages Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51182
article
84

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 62-77
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273186
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Wyznaczanie strategii rozwoju w organizacjach pozarządowych
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 271-283 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-214-6
Nr:
2168255210
chapter in monograph
86

Title:
Koncepcja organizacyjnego uczenia się
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 11-83
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168302681
chapter in monograph
See main document
87

Title:
The Application of Petri Nets in Process Management Implementation
Source:
Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / ed. by: Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk, Stefan Trzcieliński - Madison: IEA Press, 2007, s. 434-442 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1
Nr:
2168246432
chapter in conference materials
88

Author:
Conference:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Title:
Organizacje pozarządowe wobec rekompozycji układów stosunków społecznych = Non-governmental Organizations in the face of Social Relationships Recomposition
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Access mode:
Nr:
2168238096
chapter in conference materials
See main document
89

Title:
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 99-113
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273196
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Wykorzystanie metodyki zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych i administracji = The Application of Process Management Methodology in Businesses and Public Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51070
article
See main document
91

Title:
Metody zarządzania strategicznego
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 168-210
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306359
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Title:
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi = The Methodological Fundamentals of Business Process Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52914
article
See main document
93

Author:
Title:
Istota procesowego podejścia do zarządzania
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 36-53
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326227
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Author:
Title:
Technika diagnozy zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych = Technique of Business Process Management Diagnosis
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 351-360. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176770
chapter in conference materials
See main document
95

Author:
Title:
Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (raport z badań)
Source:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 203-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168232374
chapter in monograph
96

Author:
Title:
Wybrane przykłady implementacji zarządzania procesowego
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 60-67
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326231
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Author:
Conference:
V Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Szczawnica, Polska, od 2006-06-19 do 2006-06-20
Title:
Strategie organizacji pozarządowych : zarys problemu = Non-Governmental Organizations Strategies - the Epitome of the Problem
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006, s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 5)
ISBN:
83-88421-48-4
Access mode:
Nr:
2168247598
chapter in conference materials
See main document
98

Author:
Title:
Metodyka zarządzania procesowego w praktyce gospodarczej w Polsce
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 131-148. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-942-6
Nr:
2168247026
chapter in monograph
99

Author:
Title:
Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw : nowe warunki, nowe możliwości
Source:
Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki / Jerzy Bieliński (red.) - Warszawa: CeDeWu, 2005, s. 182-196 - Bibliogr.
ISBN:
83-87885-91-6
Nr:
2166034867
chapter in monograph
100

Author:
Title:
Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej = An Alternative BCG Method as a Tool of Strategic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52981
article
See main document
101

Author:
Tomasz Kafel , Artur Kulis
Conference:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Title:
Zastosowanie metody ASON w formułowaniu celów strategicznych na przykładzie Hufca ZHP Kraków Nowa Huta = Application of ASON Method in District of the Polish Scouting and Guiding Association in Kraków Nowa Huta
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 351-364. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Access mode:
Nr:
2168219114
chapter in conference materials
See main document
102

Author:
Title:
Metodyka zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych = Methodology of Business Process Management in Enterprises
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 261-269. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52485
article
103

Title:
Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw
Source:
Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi / red.: Marek Fertsch, Stefan Trzcieliński - Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2005, s. 152-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-922257-1-6
Nr:
2168246430
chapter in monograph
104

Title:
Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED = Priorities in Setup Reduction Process According to the SMED Method
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005) , s. 30-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168245040
article
105

Author:
Title:
Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych (próba opracowania instrumentarium)
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 42-85 - Bibliogr.
Research program:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Signature:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325711
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Author:
Title:
Fundusze unijne jako akcelerator współpracy przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych = European Union Funds as an Accelerator of Companies and Universities of Economics Cooperation
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 74-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2165986057
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = The Standards of Corporate Social Responsibility
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166382319
chapter in conference materials
See main document
108

Author:
Title:
Algorytm wynalazku H. Altszullera
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 17-18. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269838
lexical items
See main document
109

Author:
Title:
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 29-50 - Bibliogr.
Research program:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Signature:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325749
chapter in unpublished scientific work
See main document
110

Author:
Title:
Heurystyka
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 158. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270036
lexical items
See main document
111

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju wolontariatu w Polsce w kontekście zmian ustawowych
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 173-188 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235634
chapter in conference materials
See main document
112

Author:
Conference:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Title:
Kluczowe czynniki sukcesu w organizacjach non-profit = Key Success Factors in Non-Profit Organizations
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 13-29. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Access mode:
Nr:
2168250890
chapter in conference materials
See main document
113

Title:
Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej
Source:
Samorząd Terytorialny. - R. 14, nr 7-8 (163-164) (2004) , s. 120-128 - Bibliogr.
Nr:
2168219388
article
114

Author:
Title:
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej = The Balanced Scorecard as a Tool for Implementing Strategy in Public Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 31-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219914
article
See main document
115

Author:
Title:
Instrumenty stymulowania innowacji w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy = The Tools of Innovation Stimulation in the Economic Universities as the Challenge of Knowledge Based Economy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004) , s. 354-364. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji - Bibliogr.
Nr:
52768
article
116

Author:
Title:
Metoda Gordona
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 296-297. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270122
lexical items
See main document
117

Author:
Title:
Metoda dyskusji 66
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 292-293. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270120
lexical items
See main document
118

Author:
Witold Pycior , Aleksander Marcinkowski , Tomasz Kafel , Anna Laskowska , Sebastian Idzik , Krzysztof Pakoński , Urszula Siwek
Title:
Zarządzanie strategiczne i finansowe
Source:
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 27-116. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
83-89410-20-6
Access mode:
Nr:
2168244318
chapter in monograph
See main document
119

Author:
Title:
Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non-profit = Modern Management Methods in Non-profit Organizations
Source:
Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem / red.: Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński - Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2003, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
83-906191-7-2
Nr:
2168257350
chapter in monograph
120

Title:
Informacja źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 239-248. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168264928
chapter in monograph
121

Author:
Title:
Metody wspomagające zarządzanie informacją w organizacjach non-profit
Source:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 445-478 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230270
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Title:
Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach nie zorientowanych na zysk
Source:
Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247006
chapter in conference materials
123

Author:
Title:
Model przywództwa jako instrument wspomagający procesy organizacyjnego uczenia się (na przykładzie firmy Fiat Auto Poland) = The Leadership Model as an Instrument Assisting the Processes of Organisational Learning (After Fiat Auto Poland)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 31-44. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221026
article
See main document
124

Author:
Title:
Zrównoważona karta wyników jako alternatywa budżetu zadaniowego w realizacji strategii w jednostkach administracji samorządowej
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 87-103 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-6-9
Nr:
2168232598
chapter in monograph
125

Author:
Title:
Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa = Methodological Aspects of Strategic Diagnoses of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 29-48. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223340
article
See main document
126

Author:
Title:
Metody wyboru celów strategicznych bazujące na analizie strategicznej = Methods of Selecting Strategic Goals Based On Strategic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233802
article
See main document
127

Author:
Title:
Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji = Methodological Aspects of Analysing the Micro-environment of Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000) , s. 39-55. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223904
article
See main document
128

Author:
Title:
Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji = Methodological Aspects of the Organization Macroenvironment Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 39-53. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223864
article
See main document
129

Title:
Metody analizy strategicznej w zarządzaniu informacją
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 166-237
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306659
chapter in monograph
See main document
130

Author:
Title:
Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
284 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/562
Nr:
2168246160
doctoral dissertation
131

Author:
Title:
Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań
Source:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 13-14
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239876
chapter in academic script
See main document
132

Author:
Tomasz Kafel , Krzysztof Pakoński
Title:
Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego w gminie
Source:
Nowoczesne techniki decyzyjne w zarządzaniu gminą : wybrane zagadnienia Studium Podyplomowego dla kadry kierowniczej urzędów miast i gmin / red. Andrzej Dura - Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999, s. 11-55 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; 21)
ISBN:
83-86050-63-2
Nr:
2168243702
chapter in monograph
133

Author:
Title:
Analiza skutków organizacyjnych powstałych w wyniku przejęcia zadań z zakresu służby zdrowia
Source:
Z badań nad wdrażaniem ustawy miejskiej w wybranych miastach Małopolski / red. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Kazimierz Trafas - Kraków: Wydaw. UJ, 1999, s. 77-85
ISBN:
83-233-1274-5
Nr:
2168243696
chapter in monograph
134

Title:
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 233-276
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306347
chapter in monograph
See main document
135

Title:
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 16-74
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306647
chapter in monograph
See main document
136

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania wybranych metod analizy strategicznej w instytucjach nie zorientowanych na zysk = Possibility of Application of Selected Methods of Strategic Analysis in Non-Profit Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234040
article
See main document
137

Author:
Title:
Metoda analizy "partnerów" jako narzędzie monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" (na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej)
Source:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 127-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243710
chapter in conference materials
See main document
138

Author:
Title:
Zarządzanie systemem informacji w organizacjach "non profit" = The Management of Information Systems in Non-profit Organizations
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 7 (582) (1998) , s. 14-16
Nr:
2168245042
article
139

Title:
Metody zarządzania strategicznego
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-122
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306319
chapter in monograph
See main document
140

Author:
Title:
Wykorzystanie metody analizy "partnerów" w monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" : (na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy) = Partner Method Application to the "Non-Profit" Organization Environment Monitoring
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (89) (1997) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230544
article
141

Author:
Title:
Mała czarna
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 155-169 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243748
chapter in monograph
See main document
142

Author:
Title:
Metodyka analizy portfelowej w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem = Methodology of the Portfolio Analysis in the Strategic Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997) , s. 43-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234164
article
See main document
143

Author:
Jacek Klich , Tomasz Kafel , Paul Campbell
Title:
Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (1997) , s. 39-50
Nr:
2168227116
article
144

Title:
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230564
article
145

Title:
Omówienie dyskusji nad referatami i komunikatami
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management1996. - nr 2 (84), s. 71-74
Nr:
2168230566
varia
146

Author:
Title:
Metody portfelowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995) , s. 8-10
Nr:
2168230436
article
147

Title:
Metoda łańcucha wartości M. Portera = M. Porter Value Chain Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234272
article
See main document
148

Author:
Title:
Możliwości zastosowania wybranych metod inwentycznych w tworzeniu i usprawnianiu produktów = Possibility of Application of Selected Creative Methods for Development and Upgrading of Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234136
article
See main document
149

Author:
Title:
Metoda ustalania obsady centralnego działu obsługi biurowej w przedsiębiorstwie = A Method of Establishing the Personnel of the Central Office Service Department in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994) , s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234084
article
See main document
150

Author:
Tomasz Kafel , Philip A. Wickham ,
Title:
Centum Zaopatrzenia Szpitali (Krakow) : an Entrepreneurial Venture in Post-communist Poland
Publisher address:
Cranfield: Cranfield University, 1994
Physical description:
20 s.; 24 cm
Series:
(Case ; no. 394-044-1)
Nr:
2168345518
report
151

Author:
Andrzej D. Jankowicz , Tomasz Kafel , Andrzej Masny
Title:
"BOITYK-u" czas na zmiany!
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 49-70
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335253
chapter in academic script
See main document
152

Author:
Andrzej D. Jankowicz , Tomasz Kafel , Andrzej Masny
Title:
"Biotyk-u" czas na zmiany!
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 49-70
Nr:
2168242302
chapter in textbook
See main document
153

Author:
Title:
Metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej przez racjonalizację obciążeń informacyjnych = A Method of Administrative and Office Work Improvement by Rationalization of Information Load
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236454
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
170 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Signature:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
unpublished scientific work
2

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
169 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
54/KMOiZ/1/2002/S
Signature:
NP-729/3/Magazyn
Nr:
2168228266
unpublished scientific work
3

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2001/S
Signature:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
unpublished scientific work
4

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[138] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/2/Magazyn
Nr:
2168226689
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
6

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
81/KMOiZ/3/96/S
Signature:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
unpublished scientific work
7

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
70 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
28/KMOiZ/2/95/S
Signature:
NP-23/5/Magazyn
Nr:
2168226473
unpublished scientific work
8

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
70 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
79/KMOiZ/3/94/S
Signature:
NP-23/4/Magazyn
Nr:
2168226461
unpublished scientific work
9

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
124 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-23/3/Magazyn
Nr:
2168226457
unpublished scientific work
10

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
110 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-23/[2]/Magazyn
Nr:
2168226453
unpublished scientific work
11

Title:
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
145 s., [16] k. złoż.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-63/Magazyn
Nr:
2168226443
unpublished scientific work
1
Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu = Measuring the Implementation of the Entrepreneurial University Concept / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 1 (2020), s. 144-158. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in Education and in the Development of Organisations and Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7249/6670. - ISSN 2083-3296
2
Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // W: Organizations in the Face of Growing Competition in the Market / ed. by Anna Ujwary-Gil and Natalia R. Potoczek. - Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 17-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-60-5 ; 978-83-61597-61-2. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf
3
Measuring Performance of a Social Enterprise : a Three- Dimensional Model / Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 385-402. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
4
Role of Information Brokers in Strategic Management of a Contemporary Enterprise / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 101-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf
5
The Problem of Performance Measuring in the Context of Multidimensional Goals of Nongovernmental Organizations / Tomasz KAFEL // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 231-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
6
Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement / Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI // W: Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation / ed. JC Spender, Tatiana Gavrilova, Giovanni Schiuma. - St. Petersburg : Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), 2017. - (Proceedings IFKAD, ISSN 2280-787X). - S. 1676-1688. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-96687-10-9
7
Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement / Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI // W: Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation : Abstracts Book / ed. JC Spender, Tatiana Gavrilova, Giovanni Schiuma. - St. Petersburg : Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), 2017. - S. 168. - Dostępne tylko streszczenie
8
Standaryzacja procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako instrument osiągania procesowej dojrzałości jednostek samorządu terytorialnego / Tomasz KAFEL // W: Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Janusz Sasak. - Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016. - (Studia i Monografie Instytutu Spraw Publicznych UJ). - S. 203-216. - ISBN 978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3
9
Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych = Using Participatory Action Research Method in the Assessment of Non-governmental Organisations / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016), s. 23-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1035/879. - ISSN 1898-6447
10
Types of Co-operation Strategies of Non-governmental Organizations - Analysis of Implementation Benefits / Tomasz KAFEL // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 117-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
11
Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 185-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
12
Przykłady izomorfizmu instytucjonalnego w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015. - S. 101-118. - ISBN 978-83-7299-956-6
13
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
14
Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych = Methods of Professionalisation in Non-Governmental Organisations / Tomasz KAFEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 325 s. : il. (w tym kolor) ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 235). - ISBN 978-83-7252-683-0
15
Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 35-45
16
Kierunki profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej wobec oporu środowiska / Tomasz KAFEL // Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 3, maj (2013), s. 10-13. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2013/05/BES-nr3-Artykul2.pdf
17
Professionalization of Non-governmental Organizations Towards the Normative Isomorphism Phenomenon / Tomasz KAFEL // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 235-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
18
Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności = The Direction of Research in the Field of Strategic Management in the Face of Contemporary Challenges / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 83-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/696. - ISSN 1898-6447
19
Wymiary profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej. Cz. 2 / Tomasz KAFEL // Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 2, styczeń (2013), s. 16-19. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2013/02/BES-nr2_Artykul-3.pdf
20
Rozwój i dyfuzja koncepcji zarządzania strategicznego w organizacjach gospodarczych / Tomasz KAFEL // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 27-49
21
Cechy profesjonalizmu - analiza pojęciowa oraz oczekiwania stawiane zarządzającym podmiotami ekonomii społecznej. Cz. 1 / Tomasz KAFEL // Biuletyn Ekonomii Społecznej / [red. Marek ĆWIKLICKI]. - nr 1, listopad (2012), s. 18-21. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2012/11/BES-nr-1-Artyku%C5%82-3.pdf
22
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
23
Źródła i metody zbierania informacji / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-135. - ISBN 978-83-7252-580-2
24
Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi - wybrane aspekty / Tomasz KAFEL // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 175-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.10.pdf
25
Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych = Method Prove and Improve as a Social Value Measurement Tool for Nongovernmental Organizations Activities / Tomasz KAFEL // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 125-139. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1996/125-139.pdf?sequence=1. - ISSN 0208-6018
26
Metody oceny działania organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / red. nauk. Paweł KAWA. - nr 25 (2012), s. 53-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=53&view=Fit. - ISSN 1897-659X
27
Izomorfizm instytucjonalny w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi / Tomasz KAFEL // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 11-37
28
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 34-68. - ISBN 978-83-7252-580-2
29
Wyprawa Katedry Metod Organizacji i Zarządzania do wnętrza Ziemi / Tomasz KAFEL // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 7 (52) (2012), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012. - ISSN 1689-7757
30
The Standardisation of Activities of Polish Non-governmental Organisations as an Instrument of their Professionalisation / Tomasz KAFEL // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 531-542. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
31
The Index of Social Return on Investment - Selected Examples of Application / Tomasz KAFEL // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 155-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
32
Strategies of Family Companies on Fragmentary Market / Tomasz KAFEL // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 63-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
33
Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie = A Model of Employee Competence Management in a Public Institution - the Example of the Voivodship Labour Office in Cracow / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 95-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
Non-Governmental Sector in Poland - Opportunities and Threats in the Context of Creating the Civil Society / Tomasz KAFEL // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2011. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 10). - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-79-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol10.pdf
35
Kreowanie informacyjnych czynników przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem strategii czuwania / Tomasz KAFEL // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 95-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
36
Performance Measuring Methods for Non-Governmental Organizations / Tomasz KAFEL // W: Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2011. - S. 211-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-11-2
37
AKSES - koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej : wersja końcowa (przed pilotażem) / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz Foltyn, Maciej FRĄCZEK, Adam Gałecki, Hubert Guz, Tomasz KAFEL. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/Koncepcja_systemu_AKSES.pdf
38
Multidimensional Approach to Measuring Results of Non-Governmental Organizations' Operation / Tomasz KAFEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 411-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
39
Założenia systemu pomiaru realizacji celów organizacji pozarządowych w kontekście ich profesjonalizacji / Tomasz KAFEL // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 389-405. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
40
Przedsiębiorstwo społeczne jako instrument budowania niezależności organizacji pozarządowej = The Social Enterprise as a Tool for Building the Independence of Non-Governmental Organization / Tomasz KAFEL // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
41
Information Sources Forming Knowledge of Consultancies / Tomasz KAFEL // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 231-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
42
NPI - OpenIndex jako instrument ewaluacji organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 108-146
43
Strategia informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Tomasz KAFEL // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 65-71. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
44
Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) w zarządzaniu małą firmą / Tomasz KAFEL // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 129-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
45
Non-profit index - narzędzie diagnozy i rozwoju organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 109-118. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
46
Typologia i wybór strategii organizacji non-profit / Tomasz KAFEL // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 7-26
47
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w nowych warunkach społeczno-gospodarczych w Polsce / Tomasz KAFEL // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 77-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
48
Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych = The Portfolio Analysis as a Tool of Non-Governmental Organizations' Strategy Formulation / Tomasz KAFEL // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 299-309. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/290/299-309.pdf?sequence=1. - ISSN 0208-6018
49
Implementation of Processes Approach to Management in Small and Medium Enterprises : Case Study / Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI // W: An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings [Dokument elektroniczny] / ed. by Lovorka Galetić, Mario Spremić, Marijana Ivanov. - Dane tekstowe (plik pdf). - Zagreb : University of Zagreb, 2010. - S. 1174-1187. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ProQuest. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 953-6025-34-5 ; 978-953-6025-34-3
50
Projekt procesu zarządzania obsługą użytkowników IT w organizacji procesowej / Piotr Górka, Tomasz KAFEL // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 4/5). - nr 15/16 (2010), s. 120-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
51
Rationalization of the Company's Remuneration Policy in Polish Companies in View of Growing Pay Disproportions - Outline of the Issue / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Management Concepts, Strategies and Structures : Monograph / ed. Stefan Trzcieliński. - Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, 2010. - S. 159-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7143-921-6
52
Wybrane problemy profesjonalizacji zarządzania organizacjami pozarządowymi / Janusz Tomasz KAFEL // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 538-545. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
53
Rola organizacji pozarządowych a współczesne wyzwania społeczno-gospodarcze / Tomasz KAFEL // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 513-522. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
54
Kwestionariusz diagnostyczny do oceny zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie : załącznik / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 225-230. - ISBN 978-83-7252-446-1
55
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 447-459. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
56
An Attempt of the Value Chain Analysis Adaptation to a Travel Agency / Joanna DZIADKOWIEC, Tomasz KAFEL // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 179-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
57
Metody zarządzania procesami : w świetle studiów i badań empirycznych / Tomasz KAFEL // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
58
Microsoft Operations Framework jako narzędzie wsparcia zarządzania procesami biznesowymi = Microsoft Operations Framework as a Tool Supporting Business Process Management / Tomasz KAFEL // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
59
Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa / Piotr MARKIEWICZ, Tomasz KAFEL // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
60
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 40-71. - ISBN 978-83-7252-446-1
61
Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych = The Dimensions and Criteria of Efficiency Evaluation in Non-Governmental Organizations / Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - S. 237-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
62
Modele współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi / Tomasz KAFEL // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 268-274. - ISBN 978-83-7417-445-9
63
Próba diagnozy systemu zarządzania kompetencjami pracowniczymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie / Tomasz KAFEL // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 2). - nr 11 (2009), s. 118-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
64
Mierniki sukcesu organizacji pozarządowych = Evaluators of the Success in Non-governmental Organizations / Tomasz KAFEL // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2009), s. 159-165. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : istota, pomiar, uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
65
Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 25-47
66
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 68-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
67
Metodyka zarządzania informacjami o otoczeniu organizacji pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2008. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 62). - S. 87-100. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-32-7
68
Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego = Auxiliary Tools in the Implementation of Process Management / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 23-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161426501. - ISSN 1898-6447
69
Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych = The Use of the Strategic Scorecard in Ono-Profit Organiztions / Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
70
Tworzenie wartości dodanej : na przykładzie biura podróży / Joanna DZIADKOWIEC, Tomasz KAFEL // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 268-275. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/12865809/Tworzenie_warto%C5%9Bci_dodanej_-_na_przyk%C5%82adzie_biura_podr%C3%B3%C5%BCy
71
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Marek JABŁOŃSKI, Tomasz KAFEL // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
72
Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 155-201
73
Wkład organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych Polski = The Impact of Non-Governmental Organisations in the Social and Economic Problems Solving Process in Poland / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
74
Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi / Tomasz KAFEL // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 84-91. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
75
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 648-662. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
76
Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu / Tomasz KAFEL // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 107-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
77
Współpraca między uczelniami ekonomicznymi a gospodarką - wybrane inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tomasz KAFEL // W: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie / red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek. - Instytut Wiedzy i Innowacji : Warszawa, 2007. - S. 201-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-05-0
78
The Non-Profit Organisation Strategic Analysis Method (NOSA) / Tomasz KAFEL // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 393-400. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4
79
Strategia błękitnego oceanu - nowe podejście do budowania strategii organizacji? / Tomasz KAFEL // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 217-229. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
80
Method of Identifying the Informative Factors of Competitive Advantage / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 217-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4
81
The Potential of Polish Non Governmental Organizations in the Face of the Consequences of Globalization / Tomasz KAFEL // W: Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / ed. by: Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk, Stefan Trzcieliński. - Madison : IEA Press, 2007. - S. 85-89. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1
82
Zarządzanie zasobami informacyjnymi o otoczeniu w wybranych instytucjach administracyjnych / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 114-124
83
Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) jako rezultat zmian źródeł przewagi konkurencyjnej = Alternative Boston Consulting Group Matrix (BCGII) as a Result of Sources of Competetive Advantages Changes / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007), s. 167-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1641-2168
84
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 62-77
85
Wyznaczanie strategii rozwoju w organizacjach pozarządowych / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 271-283. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-214-6
86
Koncepcja organizacyjnego uczenia się / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Janusz TECZKE // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 11-83. - ISBN 978-83-7252-344-0
87
The Application of Petri Nets in Process Management Implementation / Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK // W: Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland / ed. by: Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk, Stefan Trzcieliński. - Madison : IEA Press, 2007. - S. 434-442. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1
88
Organizacje pozarządowe wobec rekompozycji układów stosunków społecznych = Non-governmental Organizations in the face of Social Relationships Recomposition / Tomasz KAFEL // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
89
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 99-113
90
Wykorzystanie metodyki zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych i administracji = The Application of Process Management Methodology in Businesses and Public Administration / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142661191. - ISSN 0208-7944
91
Metody zarządzania strategicznego / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 168-210. - ISBN 978-83-7252-344-0
92
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi = The Methodological Fundamentals of Business Process Management / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=119573790. - ISSN 0208-7944
93
Istota procesowego podejścia do zarządzania / Tomasz KAFEL // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 36-53
94
Technika diagnozy zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych = Technique of Business Process Management Diagnosis / Tomasz KAFEL // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 351-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
95
Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (raport z badań) / Tomasz KAFEL // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 203-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
96
Wybrane przykłady implementacji zarządzania procesowego / Tomasz KAFEL // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 60-67
97
Strategie organizacji pozarządowych : zarys problemu = Non-Governmental Organizations Strategies - the Epitome of the Problem / Tomasz KAFEL // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, cop. 2006. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 5). - S. 119-128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-48-4. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Organizacje_komercyjne__Rok_2006.pdf
98
Metodyka zarządzania procesowego w praktyce gospodarczej w Polsce / Tomasz KAFEL // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 131-148. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-942-6
99
Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw : nowe warunki, nowe możliwości / Tomasz KAFEL // W: Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki / Jerzy Bieliński (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2005. - S. 182-196. - Bibliogr. - ISBN 83-87885-91-6
100
Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej = An Alternative BCG Method as a Tool of Strategic Analysis / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 33-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=74623468. - ISSN 0208-7944
101
Zastosowanie metody ASON w formułowaniu celów strategicznych na przykładzie Hufca ZHP Kraków Nowa Huta = Application of ASON Method in District of the Polish Scouting and Guiding Association in Kraków Nowa Huta / Tomasz KAFEL, Artur Kulis // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 351-364. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
102
Metodyka zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych = Methodology of Business Process Management in Enterprises / Tomasz KAFEL // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 261-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
103
Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw / Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK // W: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi : monografia / red.: Marek Fertsch, Stefan Trzcieliński. - Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2005. - S. 152-160. - Bibliogr. - ISBN 83-922257-1-6
104
Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED = Priorities in Setup Reduction Process According to the SMED Method / Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 11 (2005), s. 30-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
105
Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych (próba opracowania instrumentarium) / Tomasz KAFEL // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 42-85. - Bibliogr.
106
Fundusze unijne jako akcelerator współpracy przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych = European Union Funds as an Accelerator of Companies and Universities of Economics Cooperation / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 74-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
107
Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = The Standards of Corporate Social Responsibility / Magdalena DOŁHASZ, Tomasz KAFEL // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
108
Algorytm wynalazku H. Altszullera / Tomasz KAFEL // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 17-18. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
109
Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi / Tomasz KAFEL // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 29-50. - Bibliogr.
110
Heurystyka / Tomasz KAFEL // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 158. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
111
Uwarunkowania rozwoju wolontariatu w Polsce w kontekście zmian ustawowych / Tomasz KAFEL // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 173-188. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
112
Kluczowe czynniki sukcesu w organizacjach non-profit = Key Success Factors in Non-Profit Organizations / Tomasz KAFEL // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - S. 13-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86744-90-1
113
Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej / Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL // Samorząd Terytorialny. - R. 14, nr 7-8 (163-164) (2004), s. 120-128. - Bibliogr. - ISSN 0867-4973
114
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej = The Balanced Scorecard as a Tool for Implementing Strategy in Public Administration / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 31-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=65972277. - ISSN 0208-7944
115
Instrumenty stymulowania innowacji w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy = The Tools of Innovation Stimulation in the Economic Universities as the Challenge of Knowledge Based Economy / Tomasz KAFEL // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004), s. 354-364. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
116
Metoda Gordona / Tomasz KAFEL // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 296-297. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
117
Metoda dyskusji 66 / Tomasz KAFEL // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 292-293. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
118
Zarządzanie strategiczne i finansowe / Witold Pycior, Aleksander Marcinkowski, Tomasz KAFEL, Anna Laskowska, Sebastian Idzik, Krzysztof Pakoński, Urszula Siwek // W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki / red. Marcin ZAWICKI, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 27-116. - [odczyt: 30.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-89410-20-6. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_praktyki.pdf#page=24&view=Fit
119
Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non-profit = Modern Management Methods in Non-profit Organizations / Tomasz KAFEL // W: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem : (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym) : monografia / red.: Leszek M. Pacholski, Stefan Trzcieliński. - Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, 2003. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 83-906191-7-2
120
Informacja źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak. - Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003. - S. 239-248. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-913058-3-X
121
Metody wspomagające zarządzanie informacją w organizacjach non-profit / Tomasz KAFEL // W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 445-478. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-175-1
122
Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach nie zorientowanych na zysk / Tomasz KAFEL // W: Management Forum 2020 / red. naukowi Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań : AE, 2003. - S. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
123
Model przywództwa jako instrument wspomagający procesy organizacyjnego uczenia się (na przykładzie firmy Fiat Auto Poland) = The Leadership Model as an Instrument Assisting the Processes of Organisational Learning (After Fiat Auto Poland) / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 31-44. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15337. - ISSN 0208-7944
124
Zrównoważona karta wyników jako alternatywa budżetu zadaniowego w realizacji strategii w jednostkach administracji samorządowej / Tomasz KAFEL // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 87-103. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-6-9
125
Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa = Methodological Aspects of Strategic Diagnoses of Enterprises / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 29-48. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12594. - ISSN 0208-7944
126
Metody wyboru celów strategicznych bazujące na analizie strategicznej = Methods of Selecting Strategic Goals Based On Strategic Analysis / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 53-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10674. - ISSN 0208-7944
127
Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji = Methodological Aspects of Analysing the Micro-environment of Organisations / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000), s. 39-55. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=8920. - ISSN 0208-7944
128
Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji = Methodological Aspects of the Organization Macroenvironment Analysis / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 39-53. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9826. - ISSN 0208-7944
129
Metody analizy strategicznej w zarządzaniu informacją / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 166-237. - ISBN 83-7252-050-X
130
Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk / Tomasz KAFEL ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 1999. - 284 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań / Tomasz KAFEL // W: Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 13-14. - ISBN 83-7252-007-0
132
Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego w gminie / Tomasz KAFEL, Krzysztof Pakoński // W: Nowoczesne techniki decyzyjne w zarządzaniu gminą : wybrane zagadnienia Studium Podyplomowego dla kadry kierowniczej urzędów miast i gmin / red. Andrzej Dura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; 21). - S. 11-55. - Bibliogr. - ISBN 83-86050-63-2
133
Analiza skutków organizacyjnych powstałych w wyniku przejęcia zadań z zakresu służby zdrowia / Tomasz KAFEL // W: Z badań nad wdrażaniem ustawy miejskiej w wybranych miastach Małopolski / red. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Kazimierz Trafas. - Kraków : Wydaw. UJ, 1999. - S. 77-85. - ISBN 83-233-1274-5
134
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy / Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 233-276. - ISBN 83-87239-53-4
135
Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / Zbigniew MARTYNIAK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 16-74. - ISBN 83-87239-53-4
136
Możliwości wykorzystania wybranych metod analizy strategicznej w instytucjach nie zorientowanych na zysk = Possibility of Application of Selected Methods of Strategic Analysis in Non-Profit Organizations / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 93-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
137
Metoda analizy "partnerów" jako narzędzie monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" (na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej) / Tomasz KAFEL // W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 127-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910428-0-4
138
Zarządzanie systemem informacji w organizacjach "non profit" = The Management of Information Systems in Non-profit Organizations / Tomasz KAFEL // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 7 (582) (1998), s. 14-16. - ISSN 0860-6846
139
Metody zarządzania strategicznego / Zbigniew MARTYNIAK, Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI, Daniel GACH // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 75-122. - ISBN 83-87239-53-4
140
Wykorzystanie metody analizy "partnerów" w monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" : (na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy) = Partner Method Application to the "Non-Profit" Organization Environment Monitoring / Tomasz KAFEL // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (89) (1997), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
141
Mała czarna / Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - (Przedsiębiorczość). - S. 155-169. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12481-4
142
Metodyka analizy portfelowej w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem = Methodology of the Portfolio Analysis in the Strategic Business Management / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997), s. 43-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej / Jacek Klich, Tomasz KAFEL, Paul Campbell // Gospodarka Narodowa. - nr 9 (1997), s. 39-50. - ISSN 0867-0005
144
Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji = Benchmarking - the Method of Organizational / Janusz CZEKAJ, Dorota Dziedzic, Tomasz KAFEL, Zbigniew MARTYNIAK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
145
Omówienie dyskusji nad referatami i komunikatami / Tomasz KAFEL, Bogusz MIKUŁA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (84) (1996), s. 71-74. - ISSN 0137-5466
146
Metody portfelowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Tomasz KAFEL // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 46, nr 3 (542) (1995), s. 8-10. - ISSN 0860-6846
147
Metoda łańcucha wartości M. Portera = M. Porter Value Chain Method / Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
148
Możliwości zastosowania wybranych metod inwentycznych w tworzeniu i usprawnianiu produktów = Possibility of Application of Selected Creative Methods for Development and Upgrading of Products / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
149
Metoda ustalania obsady centralnego działu obsługi biurowej w przedsiębiorstwie = A Method of Establishing the Personnel of the Central Office Service Department in an Enterprise / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994), s. 61-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
150
Centum Zaopatrzenia Szpitali (Krakow) : an Entrepreneurial Venture in Post-communist Poland / Tomasz KAFEL, Philip A Wickham. - Cranfield : Cranfield University, 1994. - 20 s. ; 24 cm. - (Case ; no. 394-044-1)
151
"BOITYK-u" czas na zmiany! / Andrzej D. Jankowicz, Tomasz KAFEL, Andrzej MASNY // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE, 1994. - S. 49-70. - ISBN 83-86439-07-6
152
"Biotyk-u" czas na zmiany! / Andrzej D. Jankowicz, Tomasz KAFEL, Andrzej MASNY // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 49-70
153
Metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej przez racjonalizację obciążeń informacyjnych = A Method of Administrative and Office Work Improvement by Rationalization of Information Load / Tomasz KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993), s. 55-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
154
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
155
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ ; [Zbigniew MARTYNIAK, Marek ĆWIKLICKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
156
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
157
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [138] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
158
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
159
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI,Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
160
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 70 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
161
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4 / [zespół: Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
162
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3 / Arkadiusz POTOCKI, Zbigniew MARTYNIAK (kierownik tematu), Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI, Bogusz MIKUŁA, Tomasz KAFEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 124 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
163
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2] / Zbigniew MARTYNIAK (kierownik tematu), Arkadiusz POTOCKI, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 110 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
164
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie / zespół: Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu, Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI, Robert Jędras, Tomasz KAFEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 145 s., [16] k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Czaja I., Kafel T., (2020), Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 1, s. 144-158; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7249/6670
2
Czaja I., Kafel T., (2019), Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics. [W:] Ujwary-Gil A., Potoczek (red.), Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 17-34.
3
Kafel T., Ziębicki B., (2018), Measuring Performance of a Social Enterprise : a Three- Dimensional Model. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 385-402.
4
Czekaj J., Kafel T., (2018), Role of Information Brokers in Strategic Management of a Contemporary Enterprise. [W:] Ulman P., Wołoszyn P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 101-113.
5
Kafel T., (2018), The Problem of Performance Measuring in the Context of Multidimensional Goals of Nongovernmental Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 231-238.
6
Kafel T., Ziębicki B., (2017), Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement. [W:] Spender J., Gavrilova T., Schiuma G. (red.), Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation (Proceedings IFKAD), St. Petersburg : Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), s. 1676-1688.
7
Kafel T., Ziębicki B., (2017), Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement. [W:] Spender J., Gavrilova T., Schiuma G. (red.), Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation : Abstracts Book, St. Petersburg : Institute of Knowledge Asset Management (IKAM), s. 168.
8
Kafel T., (2016), Standaryzacja procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako instrument osiągania procesowej dojrzałości jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Krukowski K., Sasak J. (red.), Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym, Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, s. 203-216.
9
Kafel T., (2016), Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (955), s. 23-40; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1035/879
10
Kafel T., (2015), Types of Co-operation Strategies of Non-governmental Organizations - Analysis of Implementation Benefits. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 117-126.
11
Kafel T., (2015), Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 185-192.
12
Kafel T., (2015), Przykłady izomorfizmu instytucjonalnego w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi. [W:] Krukowski K., Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne: teoria i praktyka w polskich organizacjach, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 101-118.
13
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
14
Kafel T., (2014), Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 235), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 325 s.
15
Kafel T., (2014), Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 35-45.
16
Kafel T., (2013), Kierunki profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej wobec oporu środowiska, "Biuletyn Ekonomii Społecznej", nr 3, maj, s. 10-13; http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2013/05/BES-nr3-Artykul2.pdf
17
Kafel T., (2013), Professionalization of Non-governmental Organizations Towards the Normative Isomorphism Phenomenon. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 235-246.
18
Kafel T., (2013), Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 83-102; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/696
19
Kafel T., (2013), Wymiary profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej. Cz. 2, "Biuletyn Ekonomii Społecznej", nr 2, styczeń, s. 16-19; http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2013/02/BES-nr2_Artykul-3.pdf
20
Kafel T., (2013), Rozwój i dyfuzja koncepcji zarządzania strategicznego w organizacjach gospodarczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 27-49.
21
Kafel T., (2012), Cechy profesjonalizmu - analiza pojęciowa oraz oczekiwania stawiane zarządzającym podmiotami ekonomii społecznej. Cz. 1, "Biuletyn Ekonomii Społecznej", nr 1, listopad, s. 18-21; http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2012/11/BES-nr-1-Artyku%C5%82-3.pdf
22
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-213.
23
Kafel T., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Źródła i metody zbierania informacji. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-135.
24
Kafel T., (2012), Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi - wybrane aspekty. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 175-186.
25
Kafel T., (2012), Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 125-139; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1996/125-139.pdf?sequence=1
26
Kafel T., (2012), Metody oceny działania organizacji pozarządowych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 25, s. 53-73; http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=53&view=Fit
27
Kafel T., (2012), Izomorfizm instytucjonalny w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 11-37.
28
Czekaj J., Kafel T., Jabłoński M., (2012), Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-68.
29
Kafel T., (2012), Wyprawa Katedry Metod Organizacji i Zarządzania do wnętrza Ziemi, "Kurier UEK", nr 7 (52), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012
30
Kafel T., (2012), The Standardisation of Activities of Polish Non-governmental Organisations as an Instrument of their Professionalisation. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 531-542.
31
Kafel T., (2012), The Index of Social Return on Investment - Selected Examples of Application. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 155-172.
32
Kafel T., (2012), Strategies of Family Companies on Fragmentary Market. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 63-75.
33
Kafel T., (2011), Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 95-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/171052571
34
Kafel T., (2011), Non-Governmental Sector in Poland - Opportunities and Threats in the Context of Creating the Civil Society. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 10), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 267-279.
35
Kafel T., (2011), Kreowanie informacyjnych czynników przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem strategii czuwania, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 95-107.
36
Kafel T., (2011), Performance Measuring Methods for Non-Governmental Organizations. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 211-229.
37
Ćwiklicki M., Foltyn Ł., Frączek M., Gałecki A., Guz H., Kafel T., (2011), AKSES - koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej: wersja końcowa (przed pilotażem), Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
38
Kafel T., (2011), Multidimensional Approach to Measuring Results of Non-Governmental Organizations' Operation. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 411-423.
39
Kafel T., (2011), Założenia systemu pomiaru realizacji celów organizacji pozarządowych w kontekście ich profesjonalizacji. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 389-405.
40
Kafel T., (2011), Przedsiębiorstwo społeczne jako instrument budowania niezależności organizacji pozarządowej. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 49-62.
41
Kafel T., (2011), Information Sources Forming Knowledge of Consultancies. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 231-243.
42
Kafel T., (2011), NPI - OpenIndex jako instrument ewaluacji organizacji pozarządowych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 108-146.
43
Kafel T., (2011), Strategia informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 65-71.
44
Kafel T., (2010), Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) w zarządzaniu małą firmą. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 129-143.
45
Kafel T., (2010), Non-profit index - narzędzie diagnozy i rozwoju organizacji pozarządowych. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 109-118.
46
Kafel T., (2010), Typologia i wybór strategii organizacji non-profit. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 7-26.
47
Kafel T., (2010), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w nowych warunkach społeczno-gospodarczych w Polsce. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 77-87.
48
Kafel T., (2010), Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 299-309; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/290/299-309.pdf?sequence=1
49
Kafel T., Ziębicki B., (2010), Implementation of Processes Approach to Management in Small and Medium Enterprises : Case Study. [W:] Galetić L., Spremić M., Ivanov M. (red.), An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings [Dokument elektroniczny], Zagreb : University of Zagreb, s. 1174-1187.
50
Górka P., Kafel T., (2010), Projekt procesu zarządzania obsługą użytkowników IT w organizacji procesowej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 15/16, s. 120-135.
51
Czekaj J., Kafel T., (2010), Rationalization of the Company's Remuneration Policy in Polish Companies in View of Growing Pay Disproportions - Outline of the Issue. [W:] Trzcieliński S. (red.), Management Concepts, Strategies and Structures: Monograph, Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, s. 159-167.
52
Kafel T., (2009), Wybrane problemy profesjonalizacji zarządzania organizacjami pozarządowymi. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 538-545.
53
Kafel T., (2009), Rola organizacji pozarządowych a współczesne wyzwania społeczno-gospodarcze. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 513-522.
54
Kafel T., (2009), Kwestionariusz diagnostyczny do oceny zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie : załącznik. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 225-230.
55
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2009), Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 447-459.
56
Dziadkowiec J., Kafel T., (2009), An Attempt of the Value Chain Analysis Adaptation to a Travel Agency. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-186.
57
Kafel T., (2009), Metody zarządzania procesami : w świetle studiów i badań empirycznych, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 36-37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
58
Kafel T., (2009), Microsoft Operations Framework jako narzędzie wsparcia zarządzania procesami biznesowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 61-71.
59
Markiewicz P., Kafel T., (2009), Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 219-229.
60
Czekaj J., Kafel T., Ćwiklicki M., (2009), Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 40-71.
61
Kafel T., Ziębicki B., (2009), Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 237-245.
62
Kafel T., (2009), Modele współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 268-274.
63
Kafel T., (2009), Próba diagnozy systemu zarządzania kompetencjami pracowniczymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 118-130.
64
Kafel T., (2009), Mierniki sukcesu organizacji pozarządowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 159-165.
65
Kafel T., (2009), Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 25-47.
66
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 68-79.
67
Kafel T., (2008), Metodyka zarządzania informacjami o otoczeniu organizacji pozarządowych. [W:] Kawa P. (red.), Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 87-100.
68
Kafel T., (2008), Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/161426501
69
Ćwiklicki M., Kafel T., (2008), Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 167-180.
70
Dziadkowiec J., Kafel T., (2008), Tworzenie wartości dodanej : na przykładzie biura podróży. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 268-275.
71
Jabłoński M., Kafel T., (2008), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 187-200.
72
Kafel T., Ćwiklicki M., Obora H., Ziębicki B., (2008), Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 155-201.
73
Kafel T., (2008), Wkład organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych Polski. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 273-284.
74
Kafel T., (2008), Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 84-91; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
75
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 648-662.
76
Kafel T., (2007), Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 107-115.
77
Kafel T., (2007), Współpraca między uczelniami ekonomicznymi a gospodarką - wybrane inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Piech K., Skrzypek E. (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji : Warszawa, s. 201-221.
78
Kafel T., (2007), The Non-Profit Organisation Strategic Analysis Method (NOSA). [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 393-400.
79
Kafel T., (2007), Strategia błękitnego oceanu - nowe podejście do budowania strategii organizacji?. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 217-229.
80
Czekaj J., Kafel T., (2007), Method of Identifying the Informative Factors of Competitive Advantage. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 217-223.
81
Kafel T., (2007), The Potential of Polish Non Governmental Organizations in the Face of the Consequences of Globalization. [W:] Grudzewski , Hejduk I., Trzcieliński S. (red.), Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland, Madison : IEA Press, s. 85-89.
82
Kafel T., (2007), Zarządzanie zasobami informacyjnymi o otoczeniu w wybranych instytucjach administracyjnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 114-124.
83
Kafel T., (2007), Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) jako rezultat zmian źródeł przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 86, s. 167-177.
84
Kafel T., Jabłoński M., (2007), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 62-77.
85
Kafel T., (2007), Wyznaczanie strategii rozwoju w organizacjach pozarządowych. [W:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 271-283.
86
Czekaj J., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Teczke J., (2007), Koncepcja organizacyjnego uczenia się. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-83.
87
Kafel T., Walczak M., (2007), The Application of Petri Nets in Process Management Implementation. [W:] Grudzewski , Hejduk I., Trzcieliński S. (red.), Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland, Madison : IEA Press, s. 434-442.
88
Kafel T., (2007), Organizacje pozarządowe wobec rekompozycji układów stosunków społecznych. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 13-22.
89
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., (2007), Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 99-113.
90
Kafel T., (2007), Wykorzystanie metodyki zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych i administracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 19-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/142661191
91
Czekaj J., Kafel T., Ćwiklicki M., (2007), Metody zarządzania strategicznego. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 168-210.
92
Kafel T., (2006), Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/119573790
93
Kafel T., (2006), Istota procesowego podejścia do zarządzania. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 36-53.
94
Kafel T., (2006), Technika diagnozy zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 351-360.
95
Kafel T., (2006), Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (raport z badań). [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 203-213.
96
Kafel T., (2006), Wybrane przykłady implementacji zarządzania procesowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 60-67.
97
Kafel T., (2006), Strategie organizacji pozarządowych : zarys problemu. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 5), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 119-128.
98
Kafel T., (2006), Metodyka zarządzania procesowego w praktyce gospodarczej w Polsce. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 131-148.
99
Kafel T., (2005), Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw : nowe warunki, nowe możliwości. [W:] (red.) (red.), Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, Warszawa : CeDeWu, s. 182-196.
100
Kafel T., (2005), Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 33-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/74623468
101
Kafel T., Kulis A., (2005), Zastosowanie metody ASON w formułowaniu celów strategicznych na przykładzie Hufca ZHP Kraków Nowa Huta. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu ; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 351-364.
102
Kafel T., (2005), Metodyka zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 261-269.
103
Kafel T., Walczak M., (2005), Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw. [W:] Fertsch rM., Trzcieliński S. (red.), Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi: monografia, Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, s. 152-160.
104
Kafel T., Walczak M., (2005), Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 11, s. 30-38.
105
Kafel T., (2005), Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych (próba opracowania instrumentarium). [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 42-85.
106
Kafel T., (2005), Fundusze unijne jako akcelerator współpracy przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 74-82.
107
Dołhasz M., Kafel T., (2005), Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-50.
108
Kafel T., (2004), Algorytm wynalazku H. Altszullera. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 17-18.
109
Kafel T., (2004), Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 29-50.
110
Kafel T., (2004), Heurystyka. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 158.
111
Kafel T., (2004), Uwarunkowania rozwoju wolontariatu w Polsce w kontekście zmian ustawowych. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 173-188.
112
Kafel T., (2004), Kluczowe czynniki sukcesu w organizacjach non-profit. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 13-29.
113
Ćwiklicki M., Kafel T., (2004), Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny", R. 14, nr 7-8 (163-164), s. 120-128.
114
Kafel T., (2004), Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 31-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972277
115
Kafel T., (2004), Instrumenty stymulowania innowacji w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1045, s. 354-364.
116
Kafel T., (2004), Metoda Gordona. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 296-297.
117
Kafel T., (2004), Metoda dyskusji 66. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 292-293.
118
Pycior W., Marcinkowski A., Kafel T., Laskowska A., Idzik S., Pakoński K., Siwek U., (2004), Zarządzanie strategiczne i finansowe. [W:] Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 27-116.
119
Kafel T., (2003), Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non-profit. [W:] Pacholski , Trzcieliński S. (red.), Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem: (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym) : monografia, Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska, s. 287-296.
120
Czekaj J., Kafel T., (2003), Informacja źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 2, Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, s. 239-248.
121
Kafel T., (2003), Metody wspomagające zarządzanie informacją w organizacjach non-profit. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 445-478.
122
Kafel T., (2003), Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach nie zorientowanych na zysk. [W:] Krzakiewicz , Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 9-21.
123
Kafel T., (2003), Model przywództwa jako instrument wspomagający procesy organizacyjnego uczenia się (na przykładzie firmy Fiat Auto Poland), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 31-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/15337
124
Kafel T., (2002), Zrównoważona karta wyników jako alternatywa budżetu zadaniowego w realizacji strategii w jednostkach administracji samorządowej. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 1, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 87-103.
125
Kafel T., (2002), Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 29-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/12594
126
Kafel T., (2001), Metody wyboru celów strategicznych bazujące na analizie strategicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/10674
127
Kafel T., (2000), Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 39-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/8920
128
Kafel T., (2000), Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 39-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9826
129
Czekaj J., Kafel T., (2000), Metody analizy strategicznej w zarządzaniu informacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 166-237.
130
Kafel T., (1999), Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk, Prom. Potocki A., Kraków : , 284 k.
131
Kafel T., (1999), Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań. [W:] Bednarczyk M. (red.), Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 13-14.
132
Kafel T., Pakoński K., (1999), Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego w gminie. [W:] Dura A. (red.), Nowoczesne techniki decyzyjne w zarządzaniu gminą : wybrane zagadnienia Studium Podyplomowego dla kadry kierowniczej urzędów miast i gmin, Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, s. 11-55.
133
Kafel T., (1999), Analiza skutków organizacyjnych powstałych w wyniku przejęcia zadań z zakresu służby zdrowia. [W:] Prawelska-Skrzypek G., Trafas K. (red.), Z badań nad wdrażaniem ustawy miejskiej w wybranych miastach Małopolski, Kraków : Wydaw. UJ, s. 77-85.
134
Potocki A., Czekaj J., Kafel T., (1998), Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 233-276.
135
Martyniak Z., Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Ziębicki B., (1998), Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 16-74.
136
Kafel T., (1998), Możliwości wykorzystania wybranych metod analizy strategicznej w instytucjach nie zorientowanych na zysk, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 93-104.
137
Kafel T., (1998), Metoda analizy "partnerów" jako narzędzie monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" (na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej). [W:] Sokołowska A. (red.), Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 127-140.
138
Kafel T., (1998), Zarządzanie systemem informacji w organizacjach "non profit", "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 49, nr 7 (582), s. 14-16.
139
Martyniak Z., Kafel T., Lisiński M., Gach D., (1998), Metody zarządzania strategicznego. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 75-122.
140
Kafel T., (1997), Wykorzystanie metody analizy "partnerów" w monitoringu otoczenia organizacji "non-profit" (na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy), "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (89), s. 83-92.
141
Kafel T., (1997), Mała czarna. [W:] Altkorn J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 155-169.
142
Kafel T., (1997), Metodyka analizy portfelowej w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 486, s. 43-53.
143
Klich J., Kafel T., Campbell P., (1997), Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej, "Gospodarka Narodowa", nr 9, s. 39-50.
144
Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., (1996), Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (83), s. 39-49.
145
Kafel T., Mikuła B., (1996), Omówienie dyskusji nad referatami i komunikatami, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (84), s. 71-74.
146
Kafel T., (1995), Metody portfelowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 46, nr 3 (542), s. 8-10.
147
Kafel T., Lisiński M., (1995), Metoda łańcucha wartości M. Portera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 458, s. 15-29.
148
Kafel T., (1994), Możliwości zastosowania wybranych metod inwentycznych w tworzeniu i usprawnianiu produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 445, s. 57-70.
149
Kafel T., (1994), Metoda ustalania obsady centralnego działu obsługi biurowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 428, s. 61-74.
150
Kafel T., Wickham P., (1994), Centum Zaopatrzenia Szpitali (Krakow): an Entrepreneurial Venture in Post-communist Poland, Cranfield : Cranfield University, 20 s.
151
Jankowicz A., Kafel T., Masny A., (1994), "BOITYK-u" czas na zmiany!. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 49-70.
152
Jankowicz A., Kafel T., Masny A., (1994), "Biotyk-u" czas na zmiany!. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-70.
153
Kafel T., (1993), Metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej przez racjonalizację obciążeń informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 412, s. 55-64.
154
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
155
Martyniak Z., Ćwiklicki M., Czekaj J., Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2002), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3,, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
156
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
157
Czekaj J., Kafel T., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [138] s.
158
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
159
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
160
Martyniak Z., Potocki A., Czekaj J., Kafel T., (1995), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
161
Kafel T., Lisiński M., Potocki A., Czekaj J., Martyniak Z., (1994), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
162
Potocki A., Martyniak Z., Czekaj J., Lisiński M., Mikuła B., Kafel T., (1993), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 s.
163
Martyniak Z., Potocki A., Lisiński M., Czekaj J., Kafel T., Mikuła B., (1992), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Cz. [2], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 s.
164
Martyniak Z., Czekaj J., Potocki A., Jędras R., Kafel T., (1991), Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s., [16] k. złoż.
1
@article{UEK:2168348104,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 1",
pages = "144-158",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.161.12},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7249/6670},
}
2
@inbook{UEK:2168340801,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics",
booktitle = "Organizations in the Face of Growing Competition in the Market",
pages = "17-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf},
isbn = "978-83-61597-60-5 ; 978-83-61597-61-2",
}
3
@inbook{UEK:2168327701,
author = "Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Measuring Performance of a Social Enterprise : a Three- Dimensional Model",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "385-402",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
4
@inbook{UEK:2168331715,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Role of Information Brokers in Strategic Management of a Contemporary Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society",
pages = "101-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4",
}
5
@inbook{UEK:2168331763,
author = "Tomasz Kafel",
title = "The Problem of Performance Measuring in the Context of Multidimensional Goals of Nongovernmental Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "231-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
6
@inbook{UEK:2168319487,
author = "Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement",
booktitle = "Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation",
pages = "1676-1688",
adress = "St. Petersburg",
publisher = "Institute of Knowledge Asset Management (IKAM)",
year = "2017",
issn = "2280-787X",
isbn = "978-88-96687-10-9",
}
7
@misc{UEK:2168319489,
author = "Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Multidimensional Model for Social Enterprise Performance Measurement",
booktitle = "Knowledge management in the 21st Century : Resilience, Creativity and Co-creation : Abstracts Book",
pages = "168",
adress = "St. Petersburg",
publisher = "Institute of Knowledge Asset Management (IKAM)",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168311455,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Standaryzacja procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi jako instrument osiągania procesowej dojrzałości jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym",
pages = "203-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych UJ",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-934584-8-6 ; 978-83-934584-9-3",
}
9
@article{UEK:2168311519,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zastosowanie metody participatory action research w diagnozowaniu organizacji pozarządowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (955)",
pages = "23-40",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0702},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1035/879},
}
10
@inbook{UEK:2168295537,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Types of Co-operation Strategies of Non-governmental Organizations - Analysis of Implementation Benefits",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "117-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
11
@inbook{UEK:2168296371,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
12
@inbook{UEK:2168295539,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Przykłady izomorfizmu instytucjonalnego w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi",
booktitle = "Zarządzanie publiczne",
pages = "101-118",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7299-956-6",
}
13
@unpublished{UEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
14
@book{UEK:2168291051,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metody profesjonalizacji organizacji pozarządowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-683-0",
}
15
@unpublished{UEK:2168302209,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kapitał organizacyjny jako instrument realizacji strategii kooperacji organizacji pozarządowych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "35-45",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168276139,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kierunki profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej wobec oporu środowiska",
journal = "Biuletyn Ekonomii Społecznej",
number = "3, maj",
pages = "10-13",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2013/05/BES-nr3-Artykul2.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168268616,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Professionalization of Non-governmental Organizations Towards the Normative Isomorphism Phenomenon",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "235-246",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
18
@article{UEK:2168282849,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kierunki badań w zakresie zarządzania strategicznego wobec wyzwań współczesności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "83-102",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.05},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/696},
}
19
@article{UEK:2168248694,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wymiary profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej",
journal = "Biuletyn Ekonomii Społecznej",
number = "2, styczeń",
pages = "16-19",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2013/02/BES-nr2_Artykul-3.pdf},
}
20
@unpublished{UEK:2168289839,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Rozwój i dyfuzja koncepcji zarządzania strategicznego w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "27-49",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168248692,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Cechy profesjonalizmu - analiza pojęciowa oraz oczekiwania stawiane zarządzającym podmiotami ekonomii społecznej",
journal = "Biuletyn Ekonomii Społecznej",
number = "1, listopad",
pages = "18-21",
year = "2012",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp-content/uploads/2012/11/BES-nr-1-Artyku%C5%82-3.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
23
@inbook{UEK:2168306719,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Źródła i metody zbierania informacji",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "91-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
24
@inbook{UEK:2168231860,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi - wybrane aspekty",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "175-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/2.10.pdf},
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
25
@article{UEK:2168232536,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "125-139",
adress = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/1996},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1996/125-139.pdf?sequence=1},
}
26
@article{UEK:2168283285,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metody oceny działania organizacji pozarządowych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "25",
pages = "53-73",
year = "2012",
url = {http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1031#page=53&view=Fit},
}
27
@unpublished{UEK:2168282625,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Izomorfizm instytucjonalny w strategicznym zarządzaniu instytucjami publicznymi",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "11-37",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168306711,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Marek Jabłoński",
title = "Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "34-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
29
@misc{UEK:2168346182,
author = "Tomasz Kafel and ",
title = "Wyprawa Katedry Metod Organizacji i Zarządzania do wnętrza Ziemi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (52)",
pages = "15",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_12_2012},
}
30
@inbook{UEK:2168237646,
author = "Tomasz Kafel",
title = "The Standardisation of Activities of Polish Non-governmental Organisations as an Instrument of their Professionalisation",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "531-542",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
31
@inbook{UEK:2168243022,
author = "Tomasz Kafel",
title = "The Index of Social Return on Investment - Selected Examples of Application",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "155-172",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
32
@inbook{UEK:2168246928,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Strategies of Family Companies on Fragmentary Market",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "63-75",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
33
@article{UEK:2168218280,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Model zarządzania kompetencjami pracowniczymi w instytucji publicznej na przykładzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "95-111",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171052571},
}
34
@inbook{UEK:2168247054,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Non-Governmental Sector in Poland - Opportunities and Threats in the Context of Creating the Civil Society",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "267-279",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2011",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol10.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-88421-79-2",
}
35
@article{UEK:2168228628,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kreowanie informacyjnych czynników przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem strategii czuwania",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "95-107",
year = "2011",
issn = "",
}
36
@inbook{UEK:2168222496,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Performance Measuring Methods for Non-Governmental Organizations",
booktitle = "Performance Management : Concepts and Methods",
pages = "211-229",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
37
@misc{UEK:2168323055,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Foltyn and Maciej Frączek and Adam Gałecki and Hubert Guz and Tomasz Kafel",
title = "AKSES - koncepcja systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej : wersja końcowa (przed pilotażem)",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/korespondenci/portal_ekonomiaspoleczna/Koncepcja_systemu_AKSES.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2168228148,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Multidimensional Approach to Measuring Results of Non-Governmental Organizations' Operation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "411-423",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
39
@inbook{UEK:2168217990,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Założenia systemu pomiaru realizacji celów organizacji pozarządowych w kontekście ich profesjonalizacji",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "389-405",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
40
@inbook{UEK:2168219790,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Przedsiębiorstwo społeczne jako instrument budowania niezależności organizacji pozarządowej",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "49-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
41
@inbook{UEK:2168221406,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Information Sources Forming Knowledge of Consultancies",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "231-243",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
42
@unpublished{UEK:2168258446,
author = "Tomasz Kafel",
title = "NPI - OpenIndex jako instrument ewaluacji organizacji pozarządowych",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "108-146",
year = "2011",
}
43
@article{UEK:2168228500,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Strategia informacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "65-71",
year = "2011",
issn = "",
}
44
@inbook{UEK:2165378246,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) w zarządzaniu małą firmą",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "129-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
45
@inbook{UEK:2165403201,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Non-profit index - narzędzie diagnozy i rozwoju organizacji pozarządowych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "109-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
46
@unpublished{UEK:2168249020,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Typologia i wybór strategii organizacji non-profit",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "7-26",
year = "2010",
}
47
@inbook{UEK:2165609379,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w nowych warunkach społeczno-gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
48
@article{UEK:52103,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "299-309",
adress = "",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/290},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/290/299-309.pdf?sequence=1},
}
49
@inbook{UEK:2168222278,
author = "Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Implementation of Processes Approach to Management in Small and Medium Enterprises : Case Study",
booktitle = "An Enterprise Odyssey : from Crisis to Prosperity - Challenges for Government and Business : 5th International Conference: University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, May 26-29, 2010 Opatija, Croatia : Proceedings",
pages = "1174-1187",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb",
year = "2010",
isbn = "953-6025-34-5 ; 978-953-6025-34-3",
}
50
@article{UEK:2168229008,
author = "Piotr Górka and Tomasz Kafel",
title = "Projekt procesu zarządzania obsługą użytkowników IT w organizacji procesowej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "15/16",
pages = "120-135",
year = "2010",
issn = "",
}
51
@inbook{UEK:2168232368,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Rationalization of the Company's Remuneration Policy in Polish Companies in View of Growing Pay Disproportions - Outline of the Issue",
booktitle = "Management Concepts, Strategies and Structures",
pages = "159-167",
adress = "Poznan",
publisher = "Publishing House of Poznan University of Technology",
year = "2010",
isbn = "978-83-7143-921-6",
}
52
@inbook{UEK:2161797972,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wybrane problemy profesjonalizacji zarządzania organizacjami pozarządowymi",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "538-545",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
53
@inbook{UEK:51324,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Rola organizacji pozarządowych a współczesne wyzwania społeczno-gospodarcze",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "513-522",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
54
@inbook{UEK:2168294025,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kwestionariusz diagnostyczny do oceny zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie : załącznik",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "225-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
55
@inbook{UEK:2168293991,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "447-459",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-303-7",
}
56
@inbook{UEK:2162096194,
author = "Joanna Dziadkowiec and Tomasz Kafel",
title = "An Attempt of the Value Chain Analysis Adaptation to a Travel Agency",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "179-186",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
57
@misc{UEK:2168274120,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami : w świetle studiów i badań empirycznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "36-37",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
58
@inbook{UEK:51310,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Microsoft Operations Framework jako narzędzie wsparcia zarządzania procesami biznesowymi",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "61-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
59
@inbook{UEK:2166652809,
author = "Piotr Markiewicz and Tomasz Kafel",
title = "Procesowe podejście do strategicznej analizy zasobów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "219-229",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
60
@inbook{UEK:2168302649,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "40-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
61
@inbook{UEK:2168247042,
author = "Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "237-245",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11199/7487},
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88421-62-4",
}
62
@inbook{UEK:2168232430,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Modele współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "268-274",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
63
@article{UEK:51561,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Próba diagnozy systemu zarządzania kompetencjami pracowniczymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "118-130",
year = "2009",
issn = "",
}
64
@article{UEK:50335,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Mierniki sukcesu organizacji pozarządowych",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "159-165",
adress = "",
year = "2009",
}
65
@unpublished{UEK:2168228748,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Analiza portfelowa jako narzędzie formułowania strategii organizacji pozarządowych",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "25-47",
year = "2009",
}
66
@inbook{UEK:2165997536,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji",
pages = "68-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-256-6",
}
67
@inbook{UEK:2165642304,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodyka zarządzania informacjami o otoczeniu organizacji pozarządowych",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw",
pages = "87-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-32-7",
}
68
@article{UEK:50532,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Instrumenty pomocnicze we wdrażaniu zarządzania procesowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "23-35",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161426501},
}
69
@inbook{UEK:2168246950,
author = "Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel",
title = "Zastosowanie strategicznej karty wyników w organizacjach pozarządowych",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "167-180",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2008",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88-421-57-0",
}
70
@inbook{UEK:2165628586,
author = "Joanna Dziadkowiec and Tomasz Kafel",
title = "Tworzenie wartości dodanej : na przykładzie biura podróży",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "268-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
url = {http://www.academia.edu/12865809/Tworzenie_warto%C5%9Bci_dodanej_-_na_przyk%C5%82adzie_biura_podr%C3%B3%C5%BCy},
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
71
@inbook{UEK:2168232398,
author = "Marek Jabłoński and Tomasz Kafel",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "187-200",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
72
@unpublished{UEK:2168306383,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami w wybranych organizacjach",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "155-201",
year = "2008",
}
73
@inbook{UEK:2165725659,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wkład organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych Polski",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "273-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
74
@article{UEK:2166081061,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Strategiczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "84-91",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf},
}
75
@inbook{UEK:50986,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "648-662",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
76
@inbook{UEK:2166096686,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "107-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
77
@inbook{UEK:2166195951,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Współpraca między uczelniami ekonomicznymi a gospodarką - wybrane inicjatywy Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach : pomiary, charakterystyka, zarządzanie",
pages = "201-221",
adress = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
publisher = "Warszawa",
year = "2007",
isbn = "978-83-60653-05-0",
}
78
@inbook{UEK:2165386938,
author = "Tomasz Kafel",
title = "The Non-Profit Organisation Strategic Analysis Method (NOSA)",
booktitle = "Business in a Colaborative World",
pages = "393-400",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-1-4",
}
79
@inbook{UEK:2165769418,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Strategia błękitnego oceanu - nowe podejście do budowania strategii organizacji?",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "217-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
80
@inbook{UEK:2165386777,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Method of Identifying the Informative Factors of Competitive Advantage",
booktitle = "Business in a Colaborative World",
pages = "217-223",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-1-4",
}
81
@inbook{UEK:2168294033,
author = "Tomasz Kafel",
title = "The Potential of Polish Non Governmental Organizations in the Face of the Consequences of Globalization",
booktitle = "Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland",
pages = "85-89",
adress = "Madison",
publisher = "IEA Press",
year = "2007",
isbn = "978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1",
}
82
@unpublished{UEK:2168273206,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi o otoczeniu w wybranych instytucjach administracyjnych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "114-124",
year = "2007",
}
83
@article{UEK:51182,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Alternatywna macierz Boston Consulting Group (BCG II) jako rezultat zmian źródeł przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
number = "86",
pages = "167-177",
adress = "",
year = "2007",
}
84
@unpublished{UEK:2168273186,
author = "Tomasz Kafel and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "62-77",
year = "2007",
}
85
@inbook{UEK:2168255210,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wyznaczanie strategii rozwoju w organizacjach pozarządowych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1",
pages = "271-283",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-214-6",
}
86
@inbook{UEK:2168302681,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Janusz Teczke",
title = "Koncepcja organizacyjnego uczenia się",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "11-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
87
@inbook{UEK:2168246432,
author = "Tomasz Kafel and Maciej Walczak",
title = "The Application of Petri Nets in Process Management Implementation",
booktitle = "Organizations in Changing Environment : Current Problems, Concepts and Methods of Management : Proceedings of the Eleventh International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation, 4th International Conference ERGON-AXIA : HAAMAHA 2007 Managing Enterprise of the Future, July 9-12, 2007 Poznań, Poland",
pages = "434-442",
adress = "Madison",
publisher = "IEA Press",
year = "2007",
isbn = "978-0-9796435-1-4 ; 0-9796435-1-1",
}
88
@inbook{UEK:2168238096,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Organizacje pozarządowe wobec rekompozycji układów stosunków społecznych",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "13-22",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
89
@unpublished{UEK:2168273196,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "99-113",
year = "2007",
}
90
@article{UEK:51070,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wykorzystanie metodyki zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych i administracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "19-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142661191},
}
91
@inbook{UEK:2168306359,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki",
title = "Metody zarządzania strategicznego",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "168-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
92
@article{UEK:52914,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "5-20",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119573790},
}
93
@unpublished{UEK:2168326227,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Istota procesowego podejścia do zarządzania",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "36-53",
year = "2006",
}
94
@inbook{UEK:2166176770,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Technika diagnozy zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "351-360",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
95
@inbook{UEK:2168232374,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (raport z badań)",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "203-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
96
@unpublished{UEK:2168326231,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wybrane przykłady implementacji zarządzania procesowego",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "60-67",
year = "2006",
}
97
@inbook{UEK:2168247598,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Strategie organizacji pozarządowych : zarys problemu",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "119-128",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu",
year = "2006",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Organizacje_komercyjne__Rok_2006.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-48-4",
}
98
@inbook{UEK:2168247026,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodyka zarządzania procesowego w praktyce gospodarczej w Polsce",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : perspektywy i zagrożenia rozwoju",
pages = "131-148",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "83-7171-942-6",
}
99
@inbook{UEK:2166034867,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw : nowe warunki, nowe możliwości",
booktitle = "Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki",
pages = "182-196",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2005",
isbn = "83-87885-91-6",
}
100
@article{UEK:52981,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Alternatywna metoda BCG jako narzędzie analizy strategicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "33-46",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/74623468},
}
101
@inbook{UEK:2168219114,
author = "Tomasz Kafel and Artur Kulis",
title = "Zastosowanie metody ASON w formułowaniu celów strategicznych na przykładzie Hufca ZHP Kraków Nowa Huta",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "351-364",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
102
@article{UEK:52485,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodyka zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "261-269",
adress = "",
year = "2005",
}
103
@inbook{UEK:2168246430,
author = "Tomasz Kafel and Maciej Walczak",
title = "Wdrażanie metody SMED wobec zmian w orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi",
pages = "152-160",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska",
year = "2005",
isbn = "83-922257-1-6",
}
104
@article{UEK:2168245040,
author = "Tomasz Kafel and Maciej Walczak",
title = "Priorytety w przezbrojeniu metodą SMED",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 11",
pages = "30-38",
year = "2005",
}
105
@unpublished{UEK:2168325711,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Diagnozowanie poziomu zarządzania procesowego w organizacjach gospodarczych (próba opracowania instrumentarium)",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "42-85",
year = "2005",
}
106
@inbook{UEK:2165986057,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Fundusze unijne jako akcelerator współpracy przedsiębiorstw i wyższych uczelni ekonomicznych",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "74-82",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
107
@inbook{UEK:2166382319,
author = "Magdalena Dołhasz and Tomasz Kafel",
title = "Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "41-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
108
@inbook{UEK:2168269838,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Algorytm wynalazku H. Altszullera",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "17-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
109
@unpublished{UEK:2168325749,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Podstawy metodyczne zarządzania procesami biznesowymi",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "29-50",
year = "2004",
}
110
@inbook{UEK:2168270036,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Heurystyka",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
111
@inbook{UEK:2166235634,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Uwarunkowania rozwoju wolontariatu w Polsce w kontekście zmian ustawowych",
booktitle = "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-263-4",
}
112
@inbook{UEK:2168250890,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu w organizacjach non-profit",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "13-29",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2004",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-86744-90-1",
}
113
@article{UEK:2168219388,
author = "Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel",
title = "Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w administracji samorządowej",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "R. 14, 7-8 (163-164)",
pages = "120-128",
year = "2004",
}
114
@article{UEK:2168219914,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w jednostkach administracji publicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "31-47",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972277},
}
115
@article{UEK:52768,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Instrumenty stymulowania innowacji w wyższych uczelniach ekonomicznych wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1045",
pages = "354-364",
adress = "",
year = "2004",
}
116
@inbook{UEK:2168270122,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metoda Gordona",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "296-297",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
117
@inbook{UEK:2168270120,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metoda dyskusji 66",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "292-293",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
118
@inbook{UEK:2168244318,
author = "Witold Pycior and Aleksander Marcinkowski and Tomasz Kafel and Anna Laskowska and Sebastian Idzik and Krzysztof Pakoński and Urszula Siwek",
title = "Zarządzanie strategiczne i finansowe",
booktitle = "Zarządzanie w samorządzie terytorialnym : najlepsze praktyki",
pages = "27-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_praktyki.pdf#page=24&view=Fit},
isbn = "83-89410-20-6",
}
119
@inbook{UEK:2168257350,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non-profit",
booktitle = "Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "287-296",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Inżynierii Zarządzania. Politechnika Poznańska",
year = "2003",
isbn = "83-906191-7-2",
}
120
@inbook{UEK:2168264928,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Informacja źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2",
pages = "239-248",
adress = "Łódź",
publisher = "Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-913058-3-X",
}
121
@inbook{UEK:2168230270,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metody wspomagające zarządzanie informacją w organizacjach non-profit",
booktitle = "Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)",
pages = "445-478",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-175-1",
}
122
@inbook{UEK:2168247006,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach nie zorientowanych na zysk",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "9-21",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "2003",
isbn = "83-89224-39-9",
}
123
@article{UEK:2168221026,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Model przywództwa jako instrument wspomagający procesy organizacyjnego uczenia się (na przykładzie firmy Fiat Auto Poland)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "31-44",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15337},
}
124
@inbook{UEK:2168232598,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zrównoważona karta wyników jako alternatywa budżetu zadaniowego w realizacji strategii w jednostkach administracji samorządowej",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1",
pages = "87-103",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-6-9",
}
125
@article{UEK:2168223340,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "29-48",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12594},
}
126
@article{UEK:2168233802,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metody wyboru celów strategicznych bazujące na analizie strategicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "53-63",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10674},
}
127
@article{UEK:2168223904,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "39-55",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8920},
}
128
@article{UEK:2168223864,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodyczne aspekty analizy makrootoczenia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "39-53",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9826},
}
129
@inbook{UEK:2168306659,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Metody analizy strategicznej w zarządzaniu informacją",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "166-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
130
@unpublished{UEK:2168246160,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
131
@inbook{UEK:2168239876,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań",
booktitle = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
pages = "13-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
132
@inbook{UEK:2168243702,
author = "Tomasz Kafel and Krzysztof Pakoński",
title = "Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego w gminie",
booktitle = "Nowoczesne techniki decyzyjne w zarządzaniu gminą : wybrane zagadnienia Studium Podyplomowego dla kadry kierowniczej urzędów miast i gmin",
pages = "11-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza TEXT",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-86050-63-2",
}
133
@inbook{UEK:2168243696,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Analiza skutków organizacyjnych powstałych w wyniku przejęcia zadań z zakresu służby zdrowia",
booktitle = "Z badań nad wdrażaniem ustawy miejskiej w wybranych miastach Małopolski",
pages = "77-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. UJ",
year = "1999",
isbn = "83-233-1274-5",
}
134
@inbook{UEK:2168306347,
author = "Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "233-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
135
@inbook{UEK:2168306647,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Dorota Dziedzic and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki",
title = "Kompleksowe metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "16-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
136
@article{UEK:2168234040,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Możliwości wykorzystania wybranych metod analizy strategicznej w instytucjach nie zorientowanych na zysk",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "93-104",
year = "1998",
}
137
@inbook{UEK:2168243710,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metoda analizy partnerów jako narzędzie monitoringu otoczenia organizacji non-profit (na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej)",
booktitle = "Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)",
pages = "127-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-910428-0-4",
}
138
@article{UEK:2168245042,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zarządzanie systemem informacji w organizacjach non profit",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 49, 7 (582)",
pages = "14-16",
year = "1998",
}
139
@inbook{UEK:2168306319,
author = "Zbigniew Martyniak and Tomasz Kafel and Marek Lisiński and Daniel Gach",
title = "Metody zarządzania strategicznego",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "75-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
140
@article{UEK:2168230544,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Wykorzystanie metody analizy partnerów w monitoringu otoczenia organizacji non-profit : (na przykładzie Rejonowego Urzędu Pracy)",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (89)",
pages = "83-92",
year = "1997",
}
141
@inbook{UEK:2168243748,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Mała czarna",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2",
pages = "155-169",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12481-4",
}
142
@article{UEK:2168234164,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metodyka analizy portfelowej w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "486",
pages = "43-53",
year = "1997",
}
143
@article{UEK:2168227116,
author = "Jacek Klich and Tomasz Kafel and Paul Campbell",
title = "Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9",
pages = "39-50",
year = "1997",
}
144
@article{UEK:2168230564,
author = "Janusz Czekaj and Dorota Dziedzic and Tomasz Kafel and Zbigniew Martyniak",
title = "Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (83)",
pages = "39-49",
year = "1996",
}
145
@misc{UEK:2168230566,
author = "Tomasz Kafel and Bogusz Mikuła",
title = "Omówienie dyskusji nad referatami i komunikatami",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (84)",
pages = "71-74",
year = "1996",
}
146
@article{UEK:2168230436,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metody portfelowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 46, 3 (542)",
pages = "8-10",
year = "1995",
}
147
@article{UEK:2168234272,
author = "Tomasz Kafel and Marek Lisiński",
title = "Metoda łańcucha wartości M. Portera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "458",
pages = "15-29",
year = "1995",
}
148
@article{UEK:2168234136,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Możliwości zastosowania wybranych metod inwentycznych w tworzeniu i usprawnianiu produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "445",
pages = "57-70",
year = "1994",
}
149
@article{UEK:2168234084,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metoda ustalania obsady centralnego działu obsługi biurowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "428",
pages = "61-74",
year = "1994",
}
150
@misc{UEK:2168345518,
author = "Tomasz Kafel and Philip A. Wickham and ",
title = "Centum Zaopatrzenia Szpitali (Krakow) : an Entrepreneurial Venture in Post-communist Poland",
adress = "Cranfield",
publisher = "Cranfield University",
year = "1994",
issn = "",
}
151
@inbook{UEK:2168335253,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Tomasz Kafel and Andrzej Masny",
title = "BOITYK-u czas na zmiany!",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "49-70",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
152
@inbook{UEK:2168242302,
author = "Andrzej D. Jankowicz and Tomasz Kafel and Andrzej Masny",
title = "Biotyk-u czas na zmiany!",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "49-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
153
@article{UEK:2168236454,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Metoda usprawniania pracy administracyjno-biurowej przez racjonalizację obciążeń informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "412",
pages = "55-64",
year = "1993",
}
154
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
155
@unpublished{UEK:2168228266,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Ćwiklicki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
156
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
157
@unpublished{UEK:2168226689,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
158
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
159
@unpublished{UEK:2168226475,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora and Tomasz Kafel and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
160
@unpublished{UEK:2168226473,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
161
@unpublished{UEK:2168226461,
author = "Tomasz Kafel and Marek Lisiński and Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
162
@unpublished{UEK:2168226457,
author = "Arkadiusz Potocki and Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Marek Lisiński and Bogusz Mikuła and Tomasz Kafel",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
163
@unpublished{UEK:2168226453,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Marek Lisiński and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bogusz Mikuła",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
164
@unpublished{UEK:2168226443,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki and Robert Jędras and Tomasz Kafel",
title = "Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}