Publications of the selected author
1

Author:
Kamil Fijorek , Aleksandra Jurkowska , Izabela Jonek-Kowalska
Title:
Financial Contagion between the Financial and the Mining Industries - Empirical Evidence Based on the Symmetric and Asymmetric CoVaR Approach
Source:
Resources Policy. - vol. 70, art. no. 101965 (2021) , s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This proofreading of the paper was financed from the resources of the Silesian University of Technology, Faculty of Organization and Management, Department of Economics and Computer Science, project no. BK-235/ROZ-1/2020 (13/010/BK_20/0042).
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168351832
article
2

Author:
Title:
Ryzyko stopy procentowej a stabilność europejskiego rynku kredytów mieszkaniowych
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-504
Nr:
2168357570
doctoral dissertation
3

Title:
Sektor FinTech a ryzyko systemowe - problemy pomiaru zjawiska
Source:
Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 85-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-055-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340857
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Otwarta bankowość na rynku amerykańskim - stan obecny i perspektywy
Source:
Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019, s. 181-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-983-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330361
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-466
Nr:
2168340901
doctoral dissertation
6

Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
The Costs of State Intervention in the EU's Financial Sector - Lessons from the Global Economic Crisis
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / red. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 267-277. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance and Law at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327175
chapter in conference materials
7

Title:
Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego : analiza banków giełdowych = The Polish Banking Sector and Systemic Risk - an Analysis of Publicly Listed Banks
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
324 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 259)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-771-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168330325
monograph
8

Title:
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018) , s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326419
article
9

Title:
Organizational Model of Polish Cooperative Banks in the Post-Crisis Regulatory Environment = Organìzacìjna modelʹ polʹsʹkih kooperativnih bankìv vpost-krizovomu regulâtornomu seredoviŝì = Organizacionnaâ modelʹ polʹskih kooperativnyh bankovv post-krizisnoj regulâtornoj srede
Source:
Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 4, no 27 (2018) , s. 88-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168330811
article
10

Title:
Nowe regulacje w bankowości europejskiej
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-31
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326903
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Zarządzanie ryzykiem w działalności instytucji kredytowych
Source:
Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 120-127
ISBN:
978-83-7252-758-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168326913
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce = Regulatory Prerequisites for Operation Cooperative Banks in Poland in the Post-Crisis Period
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 3 (72) (2018) , s. 54-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330197
article
13

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 58-59. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336281
varia
14

Title:
Ewolucja regulacji europejskich a pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych
Source:
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922099-7-3
Access mode:
Nr:
2168318667
chapter in monograph
See main document
15

Title:
System finansowy w UE i unia bankowa
Source:
Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E / red. Monika Klimontowicz - Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017, s. 32-58
ISBN:
978-83-927671-1-4
Access mode:
Nr:
2168330455
chapter in textbook
16

Title:
Ryzyko rynkowe
Source:
Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E / red. Monika Klimontowicz - Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017, s. 317-325
ISBN:
978-83-927671-1-4
Access mode:
Nr:
2168313227
chapter in textbook
17

Author:
Ewa Kulińska-Sadłocha , Radosław Kałużny , Katarzyna Kochaniak , Aleksandra Jurkowska , Krzysztof Kil
Title:
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wyd. 2 uaktual.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 216-337 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
Nr:
2168309097
chapter in textbook
18

Author:
Title:
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wyd. 2 uaktual.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 468-521 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
Nr:
2168309107
chapter in textbook
19

Title:
Wpływ europejskich mechanizmów stabilizacji oraz pomoc MFW na kondycję finansową sektorów bankowych krajów strefy euro
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 57-82 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300367
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym = Regulatory Changes and the Development of Credit Derivatives on the Polish Financial Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015) , s. 69-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168292699
article
21

Title:
Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 4 (61) (2015) , s. 95-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168301297
article
22

Author:
Agnieszka Alińska , Józefa Gniewek , Maria Magdalena Golec , Aleksandra Jurkowska , Wojciech Kalwat , Jerzy Łazor , Dominik Skopiec , Anna Szelęgowska
Title:
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej
Redakcja:
Bochen Antoni
Publisher address:
Bydgoszcz: Quixi Media, 2015
Physical description:
183 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-61840-68-8
Access mode:
Nr:
2168330467
book
23

Title:
Ewolucja regulacji bankowych w okresie pokryzysowym
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 17-51
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300399
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce = The Determinants of the Sovereign CDS Pricing on the Global Market and in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014) , s. 81-91. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290039
article
25

Title:
Ryzyko systemowe w sektorach bankowych Stanów Zjednoczonych i strefy euro
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 61-84 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285461
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 58. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291349
varia
27

Title:
Ewolucja regulacji bankowych i okołobankowych po kryzysie 2008 r. w Europie i w Polsce
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 4-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302273
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Rozwój pochodnych instrumentów kredytowych i ich wpływ na stabilność systemu finansowego
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 144-180 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287239
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Securitisation of Assets by Polish Banks in the Light of Binding Legal Regulations
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252870
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 101-120
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271642
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich = The Financial Crisis 2008-2009 and the Financial Situation of Islamic Banks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 333-340. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237826
article
32

Author:
Katarzyna Kochaniak , Aleksandra Jurkowska , Radosław Kałużny
Title:
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 442-489 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
Nr:
2168306663
chapter in textbook
33

Author:
Ewa Miklaszewska , Aleksandra Jurkowska , Tomasz Wolanin , Lech Kurkliński
Title:
Polityka nadzorcza nad systemem bankowym
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 146-197
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306599
chapter in monograph
34

Title:
Swapy kredytowe powiązane z długiem rządowym krajów strefy euro w warunkach kryzysu
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 11-34 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265536
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Aleksander Łaszek , Piotr Karaś , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Aleksandra Jurkowska , Ewa Miklaszewska , Tomasz Wolanin , Katarzyna Mikołajczyk , Mariusz Zygierewicz , Igor Styn , Jan Pyś , Katarzyna Kochaniak , Joanna Wiśniewska
Title:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306573
chapter in monograph
36

Author:
Ewa Kulińska-Sadłocha , Radosław Kałużny , Katarzyna Kochaniak , Aleksandra Jurkowska
Title:
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych
Source:
Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 209-320 - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
Nr:
2168306661
chapter in textbook
37

Title:
Pochodne instrumenty kredytowe a stabilność systemu finansowego = Credit Derivatives and the Stability of the Financial System
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 42-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-96-9
Nr:
2168278037
chapter in monograph
38

Title:
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 69-77
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168306707
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Jubileuszowa Konferencja Naukowa prof. de. hab. Stanisława Owsiaka
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (45), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168275377
varia
40

Title:
Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego = Significance and Prospects of Development of Electronic Money- Some Issues
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 495-503. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220838
article
41

Title:
Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 65-82 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265014
chapter in monograph
See main document
42

Title:
The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 7 (2011) , s. 69-95 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247608
article
43

Title:
Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe : propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym = Systemically Important Institutions and Systemic Risk : a Proposal for New Regulatory Solutions in the Financial Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 75-91. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227672
article
44

Title:
Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK = Institutional-legal Aspects of SKOK
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 862 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221940
article
45

Title:
Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady = Realising the Principle of Subsidiarity in Poland - Selected Examples
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 840 (2010) , s. 107-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218622
article
46

Title:
Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle Nowej Umowy Kapitałowej
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 111-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276502
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce = The Influence of Financial Crisis on Polish Households' Economic Condition
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 328-341. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766207
article
48

Title:
Międzynarodowa koncentracja kapitału a stabilność systemu finansowego = International Concentration Of Capital And Financial System Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 144 (2010) , s. 123-139. - Tytuł numeru: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165387130
article
49

Title:
Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalnej = Local Government in the Institutional Economics
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 122-129. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50605
article
50

Title:
Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle NBUK
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA, s. 119-144 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221772
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski = Benefits and Risk of Mortgage Securitisation in the USA - Conclusions for Poland
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009) , s. 453-469. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50343
article
52

Title:
Efektywność działania banków jako element kształtowania strategii długookresowej = Effectivenss of Bank Activities as an Element of Shaping a Long-term Strategy
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2161930670
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Polski rynek nieruchomości - stabilizacja czy początek kryzysu? = Polish Real Estate Market - Stabilization or Crisis Symptoms?
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. Danuta Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 413-423. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2227-2
Nr:
2164878559
chapter in monograph
54

Title:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 7-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Czy banki zagraniczne transferują zyski? = Do Foreign Banks Transfer Profits?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 778 (2008) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50646
article
56

Title:
Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej = Foreign Capital and the Sensitivity of Banks to Monetary Policy Instruments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 754 (2007) , s. 53-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50895
article
57

Title:
Rola sektora bankowego w dystrybucji funduszy unijnych
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 284-294. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097288
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
Rekomendacja S - konieczność czy próba regulacji rynku? = Recommendation S - Necessity or an Attempt at Market Regulation?
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 274-285. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166035908
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Możliwości ograniczenia ryzyka rynkowego w polskim sektorze bankowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych = Possibles of Limiting Market Risk in Polish Banking Sector with the Use of Derivatives
Source:
Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska - Warszawa: Difin, 2007, s. 234-242. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-765-4
Nr:
2165785123
chapter in monograph
60

Title:
Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
178, [1] s.. [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 5)
Notes:
Stanowi zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej pt.: "Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego" (Akademia Ekonomiczna, Kraków, [2004]), Bibliogr.
ISBN:
83-7252-330-4
Nr:
51770
monograph
61

Title:
Deregulacja rynków finansowych a instytucjonalne problemy nadzoru zintegrowanego
Source:
Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. Henryk Mamcarz - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 21-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2561-2
Nr:
2166190530
chapter in monograph
62

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Idea aktywizacji środowisk lokalnych a instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 387-397. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166122200
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Motywy i konsekwencje ekspansji banków na rynki zagraniczne
Source:
Bankowość / red. Małgorzata Zaleska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 71-83 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-161-7
Nr:
2166400216
chapter in monograph
64

Title:
Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie = The Consolidation of Banks in Poland in the Context of Consolidation Processes around the World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005) , s. 95-113. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53040
article
65

Title:
Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
298 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/393
Nr:
2168221674
doctoral dissertation
66

Title:
Wpływ kapitału zagranicznego na bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 21-30
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2166212446
chapter in conference materials
See main document
67

Title:
Kredyt inwestycyjny
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 129-148
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226030
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Inkaso gwarantowane
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330537
lexical items
See main document
69

Title:
Czek rozrachunkowy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 55-56
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330485
lexical items
See main document
70

Title:
Finansowanie eksportu
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 84
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330499
lexical items
See main document
71

Title:
Inkaso towarowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330547
lexical items
See main document
72

Title:
Inkaso gotówkowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330535
lexical items
See main document
73

Title:
Lokaty krótkoterminowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 155
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330553
lexical items
See main document
74

Title:
Inkaso bankowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330529
lexical items
See main document
75

Title:
Inkaso natychmiastowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330541
lexical items
See main document
76

Title:
Cyrkulacja pieniądza
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 54
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330471
lexical items
See main document
77

Title:
Lokaty długoterminowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 155
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330551
lexical items
See main document
78

Title:
Inkaso bezdokumentowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330531
lexical items
See main document
79

Title:
Eurowaluty
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 80
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330493
lexical items
See main document
80

Title:
Finanse banków
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 83
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330495
lexical items
See main document
81

Title:
Inkaso w obrotach zagranicznych
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 110
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330549
lexical items
See main document
82

Title:
Inkaso dokumentowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330533
lexical items
See main document
83

Title:
Nominalistyczna teoria pieniądza
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 180
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330559
lexical items
See main document
84

Title:
Czek na okaziciela
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 55
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330481
lexical items
See main document
85

Title:
Fundusz
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 90
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330501
lexical items
See main document
86

Title:
Pieniądz papierowy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 209
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330563
lexical items
See main document
87

Title:
Czek potwierdzony
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 55
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330483
lexical items
See main document
88

Title:
Parytet siły nabywczej
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 207
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330561
lexical items
See main document
89

Title:
Finansowanie deficytu bilansu płatniczego
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 84
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330497
lexical items
See main document
90

Title:
Dłużnik
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 64
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330489
lexical items
See main document
91

Title:
Inkaso akceptacyjne
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 108
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330525
lexical items
See main document
92

Title:
Spirala płac i cen
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 278
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330565
lexical items
See main document
93

Title:
Inkaso klasyczne
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330539
lexical items
See main document
94

Title:
Embargo
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 77
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330491
lexical items
See main document
95

Title:
Czek gotówkowy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 55
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330477
lexical items
See main document
96

Title:
Inkaso samochodowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330543
lexical items
See main document
97

Title:
Inkaso automatyczne
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 108
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330527
lexical items
See main document
98

Title:
Łączenie terms of trade
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 158
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330557
lexical items
See main document
99

Title:
Czek imienny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 55
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330479
lexical items
See main document
100

Title:
Inkaso terminowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 109
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330545
lexical items
See main document
101

Title:
Incoterms (International Commercial Terms)
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 105-106
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330523
lexical items
See main document
102

Title:
Strumień pieniędzy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 289
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168330567
lexical items
See main document
103

Title:
Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej = Gap as a Measure of Interest Rate Risk
Source:
Bank i Kredyt. - nr 1-2 (2000) , s. 88-94. - Summ.
Nr:
2168231874
article
104

Title:
Kurs walutowy jako instrument wspierania polskiego eksportu w dobie transformacji
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 215-222
Nr:
2168252964
chapter in conference materials
See main document
105

Title:
Kurs walutowy a inflacja w Polsce w latach 1990-1995
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 96-112 - Bibliogr.
Nr:
2168263470
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
114 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
93/KB/1/2005/S/265
Signature:
NP-1008/Magazyn
Nr:
2168318429
unpublished scientific work
2

Title:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
53 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Research program:
112/KB/1/2003/S/100
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163761641
unpublished scientific work
3

Title:
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-427/Magazyn
Nr:
2168329069
unpublished scientific work
1
Financial Contagion between the Financial and the Mining Industries - Empirical Evidence Based on the Symmetric and Asymmetric CoVaR Approach / Kamil FIJOREK, Aleksandra JURKOWSKA, Izabela Jonek-Kowalska // Resources Policy. - vol. 70 (2021), s. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0301-4207
2
Ryzyko stopy procentowej a stabilność europejskiego rynku kredytów mieszkaniowych / Michał BODA ; . - Kraków : , 2021. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA ; Promotor: Aleksandra JURKOWSKA. - Bibliogr.
3
Sektor FinTech a ryzyko systemowe - problemy pomiaru zjawiska / Aleksandra JURKOWSKA // W: Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 85-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-055-4
4
Otwarta bankowość na rynku amerykańskim - stan obecny i perspektywy / Aleksandra JURKOWSKA // W: Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym / red. nauk. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2019. - S. 181-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-983-6
5
Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce / Ewelina Pawłowska-Szawara ; . - Kraków : , 2019. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Mariusz ANDRZEJEWSKI ; Promotor pomocniczy: Aleksandra JURKOWSKA. - Bibliogr.
6
The Costs of State Intervention in the EU's Financial Sector - Lessons from the Global Economic Crisis / Aleksandra JURKOWSKA // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno: Mendel University, 2018. - S. 267-277. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
7
Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego : analiza banków giełdowych = The Polish Banking Sector and Systemic Risk - an Analysis of Publicly Listed Banks / Aleksandra JURKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 324 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 259). - ISBN 978-83-7252-771-4
8
Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Aleksandra JURKOWSKA, Michał BODA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 18 (2018), s. 11-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093. - ISSN 1642-168X
9
Organizational Model of Polish Cooperative Banks in the Post-Crisis Regulatory Environment = Organìzacìjna modelʹ polʹsʹkih kooperativnih bankìv vpost-krizovomu regulâtornomu seredoviŝì = Organizacionnaâ modelʹ polʹskih kooperativnyh bankovv post-krizisnoj regulâtornoj srede / Aleksandra JURKOWSKA // Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice = Fìnansovo-kreditna dìâlʹnìstʹ: problemi teorìï ta praktiki. - vol. 4, no 27 (2018), s. 88-100. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fkd.org.ua/article/download/154053/153741. - ISSN 2306-4994
10
Nowe regulacje w bankowości europejskiej / Aleksandra JURKOWSKA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-31. - ISBN 978-83-7252-758-5
11
Zarządzanie ryzykiem w działalności instytucji kredytowych / Aleksandra JURKOWSKA // W: Europejski rynek usług bankowych / red. Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 120-127. - ISBN 978-83-7252-758-5
12
Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce = Regulatory Prerequisites for Operation Cooperative Banks in Poland in the Post-Crisis Period / Aleksandra JURKOWSKA // Bezpieczny Bank [on-line]. - nr 3 (72) (2018), s. 54-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.4.1.pdf. - ISSN 1429-2939
13
Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP = Stabilność makroekonomiczna w Polsce na tle tendencji unijnych w świetle koncepcji PSM / Krzysztof JONAS // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 58-59. - Dostępne tylko streszczenia
14
Ewolucja regulacji europejskich a pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych / Aleksandra JURKOWSKA // W: Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski / red. nauk. Lech Kurkliński, Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, 2017. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922099-7-3. - Pełny tekst: http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf
15
System finansowy w UE i unia bankowa / Aleksandra JURKOWSKA // W: Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E / red. Monika Klimontowicz. - Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017. - S. 32-58. - ISBN 978-83-927671-1-4. - Pełny tekst: https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/standardy_kwalifikacyjne/Podrecznik_BankowoscdlaPraktykowECB_EFCB_3E.pdf
16
Ryzyko rynkowe / Aleksandra JURKOWSKA, Krzysztof KIL // W: Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E / red. Monika Klimontowicz. - Warszawa: Związek Banków Polskich, 2017. - S. 317-325. - ISBN 978-83-927671-1-4. - Pełny tekst: https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/standardy_kwalifikacyjne/Podrecznik_BankowoscdlaPraktykowECB_EFCB_3E.pdf
17
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych / Ewa Kulińska-Sadłocha, Radosław Kałużny, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA, Krzysztof KIL // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 216-337. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
18
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych / Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA, Krzysztof KIL, Radosław Kałużny // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 468-521. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8
19
Wpływ europejskich mechanizmów stabilizacji oraz pomoc MFW na kondycję finansową sektorów bankowych krajów strefy euro / Aleksandra JURKOWSKA // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 57-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
20
Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym = Regulatory Changes and the Development of Credit Derivatives on the Polish Financial Market / Aleksandra JURKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (937) (2015), s. 69-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/465. - ISSN 1898-6447
21
Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014 / Aleksandra JURKOWSKA // Bezpieczny Bank. - nr 4 (61) (2015), s. 95-134. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-4612015-4.pdf. - ISSN 1429-2939
22
Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej / red. Antoni Bochen; zespół red. Agnieszka Alińska, Józefa GNIEWEK, Maria Magdalena Golec, Aleksandra JURKOWSKA, Wojciech Kalwat, Jerzy Łazor, Dominik Skopiec, Anna Szelęgowska. - Bydgoszcz: Quixi Media, 2015. - 183 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-61840-68-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century
23
Ewolucja regulacji bankowych w okresie pokryzysowym / Aleksandra JURKOWSKA // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 17-51. - ISBN 978-83-7252-714-2
24
Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce = The Determinants of the Sovereign CDS Pricing on the Global Market and in Poland / Aleksandra JURKOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 346 (2014), s. 81-91. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Ryzyko systemowe w sektorach bankowych Stanów Zjednoczonych i strefy euro / Aleksandra JURKOWSKA // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 61-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
26
Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym / Aleksandra JURKOWSKA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
27
Ewolucja regulacji bankowych i okołobankowych po kryzysie 2008 r. w Europie i w Polsce / Aleksandra JURKOWSKA // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 4-63. - Bibliogr.
28
Rozwój pochodnych instrumentów kredytowych i ich wpływ na stabilność systemu finansowego / Aleksandra JURKOWSKA // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 144-180. - Bibliogr.
29
Securitisation of Assets by Polish Banks in the Light of Binding Legal Regulations / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
30
Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym / A. JURKOWSKA // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 101-120
31
Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich = The Financial Crisis 2008-2009 and the Financial Situation of Islamic Banks / Aleksandra JURKOWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 333-340. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
32
Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych / Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA, Radosław Kałużny // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Finanse). - S. 442-489. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
33
Polityka nadzorcza nad systemem bankowym / Ewa MIKLASZEWSKA, Aleksandra JURKOWSKA, Tomasz Wolanin, Lech Kurkliński // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 146-197. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
34
Swapy kredytowe powiązane z długiem rządowym krajów strefy euro w warunkach kryzysu / Aleksandra JURKOWSKA // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Seria: Nauka). - S. 11-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-0-9
35
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
36
Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych / Ewa Kulińska-Sadłocha, Radosław Kałużny, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Zarządzanie instytucjami kredytowymi / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Finanse). - S. 209-320. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0
37
Pochodne instrumenty kredytowe a stabilność systemu finansowego = Credit Derivatives and the Stability of the Financial System / Aleksandra JURKOWSKA // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1 / red. Jerzy Osiatyński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 42-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-96-9
38
Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego / A. JURKOWSKA, E. MIKLASZEWSKA, I. STYN // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 69-77
39
Jubileuszowa Konferencja Naukowa prof. de. hab. Stanisława Owsiaka / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
40
Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego = Significance and Prospects of Development of Electronic Money- Some Issues / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011), s. 495-503. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 65-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
42
The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 7 (2011), s. 69-95. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
43
Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe : propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym = Systemically Important Institutions and Systemic Risk : a Proposal for New Regulatory Solutions in the Financial Sector / Aleksandra JURKOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 75-91. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Jurkowska.pdf. - ISSN 1644-8979
44
Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK = Institutional-legal Aspects of SKOK / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191855. - ISSN 1898-6447
45
Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady = Realising the Principle of Subsidiarity in Poland - Selected Examples / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 107-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170901749. - ISSN 1898-6447
46
Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle Nowej Umowy Kapitałowej / Aleksandra JURKOWSKA // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 111-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
47
Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce = The Influence of Financial Crisis on Polish Households' Economic Condition / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 328-341. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Międzynarodowa koncentracja kapitału a stabilność systemu finansowego = International Concentration Of Capital And Financial System Stability / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 144 (2010), s. 123-139. - Summ.. - Tytuł numeru: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
49
Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalnej = Local Government in the Institutional Economics / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 122-129. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle NBUK / A. JURKOWSKA // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 119-144. - Bibliogr.
51
Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski = Benefits and Risk of Mortgage Securitisation in the USA - Conclusions for Poland / Aleksandra JURKOWSKA, Piotr KARAŚ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/1 (2009), s. 453-469. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
52
Efektywność działania banków jako element kształtowania strategii długookresowej = Effectivenss of Bank Activities as an Element of Shaping a Long-term Strategy / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 59-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
53
Polski rynek nieruchomości - stabilizacja czy początek kryzysu? = Polish Real Estate Market - Stabilization or Crisis Symptoms? / Aleksandra JURKOWSKA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Danuta Dziawgo. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 413-423. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2227-2
54
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
55
Czy banki zagraniczne transferują zyski? = Do Foreign Banks Transfer Profits? / Aleksandra JURKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160218529. - ISSN 1898-6447
56
Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej = Foreign Capital and the Sensitivity of Banks to Monetary Policy Instruments / Aleksandra JURKOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 53-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142542242. - ISSN 1898-6447
57
Rola sektora bankowego w dystrybucji funduszy unijnych / Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna OWSIAK // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 284-294. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
58
Rekomendacja S - konieczność czy próba regulacji rynku? = Recommendation S - Necessity or an Attempt at Market Regulation? / Aleksandra JURKOWSKA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 274-285. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
59
Możliwości ograniczenia ryzyka rynkowego w polskim sektorze bankowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych = Possibles of Limiting Market Risk in Polish Banking Sector with the Use of Derivatives / Aleksandra JURKOWSKA // W: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 234-242. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-765-4
60
Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego / Aleksandra JURKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 178, [1] s.. [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Stanowi zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej pt.: "Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego" (Akademia Ekonomiczna, Kraków, [2004]). - Bibliogr. - (Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 1733-7348 ; nr 5). - ISBN 83-7252-330-4
61
Deregulacja rynków finansowych a instytucjonalne problemy nadzoru zintegrowanego / Aleksandra JURKOWSKA // W: Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Henryk Mamcarz. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 21-26. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2561-2
62
Idea aktywizacji środowisk lokalnych a instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK / Katarzyna OWSIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 387-397. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
63
Motywy i konsekwencje ekspansji banków na rynki zagraniczne / Aleksandra JURKOWSKA // W: Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 71-83. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-161-7
64
Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie = The Consolidation of Banks in Poland in the Context of Consolidation Processes around the World / Aleksandra JURKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005), s. 95-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80477421. - ISSN 0208-7944
65
Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego / Aleksandra KACZOR ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, 2004. - 298 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Wpływ kapitału zagranicznego na bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego / Aleksandra KACZOR // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 21-30. - ISBN 83-7252-228-6
67
Kredyt inwestycyjny / Aleksandra KACZOR // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 129-148. - ISBN 83-88597-70-1
68
Inkaso gwarantowane / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
69
Czek rozrachunkowy / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 55-56. - ISBN 83-208-1336-0
70
Finansowanie eksportu / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 84. - ISBN 83-208-1336-0
71
Inkaso towarowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
72
Inkaso gotówkowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
73
Lokaty krótkoterminowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 155. - ISBN 83-208-1336-0
74
Inkaso bankowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
75
Inkaso natychmiastowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
76
Cyrkulacja pieniądza / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 54. - ISBN 83-208-1336-0
77
Lokaty długoterminowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 155. - ISBN 83-208-1336-0
78
Inkaso bezdokumentowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
79
Eurowaluty / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 80. - ISBN 83-208-1336-0
80
Finanse banków / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 83. - ISBN 83-208-1336-0
81
Inkaso w obrotach zagranicznych / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 110. - ISBN 83-208-1336-0
82
Inkaso dokumentowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
83
Nominalistyczna teoria pieniądza / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 180. - ISBN 83-208-1336-0
84
Czek na okaziciela / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 55. - ISBN 83-208-1336-0
85
Fundusz / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 90. - ISBN 83-208-1336-0
86
Pieniądz papierowy / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 209. - ISBN 83-208-1336-0
87
Czek potwierdzony / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 55. - ISBN 83-208-1336-0
88
Parytet siły nabywczej / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 207. - ISBN 83-208-1336-0
89
Finansowanie deficytu bilansu płatniczego / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 84. - ISBN 83-208-1336-0
90
Dłużnik / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 64. - ISBN 83-208-1336-0
91
Inkaso akceptacyjne / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 108. - ISBN 83-208-1336-0
92
Spirala płac i cen / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 278. - ISBN 83-208-1336-0
93
Inkaso klasyczne / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
94
Embargo / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 77. - ISBN 83-208-1336-0
95
Czek gotówkowy / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 55. - ISBN 83-208-1336-0
96
Inkaso samochodowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
97
Inkaso automatyczne / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 108. - ISBN 83-208-1336-0
98
Łączenie terms of trade / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 158. - ISBN 83-208-1336-0
99
Czek imienny / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 55. - ISBN 83-208-1336-0
100
Inkaso terminowe / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 109. - ISBN 83-208-1336-0
101
Incoterms (International Commercial Terms) / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 105-106. - ISBN 83-208-1336-0
102
Strumień pieniędzy / Aleksandra KACZOR // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 289. - ISBN 83-208-1336-0
103
Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej = Gap as a Measure of Interest Rate Risk / Aleksandra KACZOR // Bank i Kredyt. - nr 1-2 (2000), s. 88-94. - Summ. - ISSN 0137-5520
104
Kurs walutowy jako instrument wspierania polskiego eksportu w dobie transformacji / Aleksandra KACZOR // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 215-222
105
Kurs walutowy a inflacja w Polsce w latach 1990-1995 / Aleksandra KACZOR // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 96-112. - Bibliogr.
106
Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych / zespół: Ryszard SZEWCZYK (kierownik projektu), Aleksandra JURKOWSKA, Katarzyna KOCHANIAK, Igor STYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 114 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
108
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe / Aleksandra KACZOR, Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 58 k. : il. ; 30 cm
1
Fijorek K., Jurkowska A., Jonek-Kowalska I., (2021), Financial Contagion between the Financial and the Mining Industries - Empirical Evidence Based on the Symmetric and Asymmetric CoVaR Approach, "Resources Policy", vol. 70, s. 1-12.
2
Boda M., (2021), Ryzyko stopy procentowej a stabilność europejskiego rynku kredytów mieszkaniowych, Prom. Miklaszewska E., Jurkowska A., Kraków : , 291 k.
3
Jurkowska A., (2020), Sektor FinTech a ryzyko systemowe - problemy pomiaru zjawiska. [W:] MIKLASZEWSKA E., FOLWARSKI M. (red.), Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 85-101.
4
Jurkowska A., (2019), Otwarta bankowość na rynku amerykańskim - stan obecny i perspektywy. [W:] MIKLASZEWSKA E. (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 181-200.
5
Pawłowska-Szawara E., (2019), Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce, Prom. Andrzejewski M., Kraków : , 198 k.
6
Jurkowska A., (2018), The Costs of State Intervention in the EU's Financial Sector - Lessons from the Global Economic Crisis. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 267-277.
7
Jurkowska A., (2018), Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego: analiza banków giełdowych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 259), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 324 s.
8
Jurkowska A., Boda M., (2018), Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 18, s. 11-31; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093
9
Jurkowska A., (2018), Organizational Model of Polish Cooperative Banks in the Post-Crisis Regulatory Environment, "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice", vol. 4, no 27, s. 88-100; http://fkd.org.ua/article/download/154053/153741
10
Jurkowska A., (2018), Nowe regulacje w bankowości europejskiej. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-31.
11
Jurkowska A., (2018), Zarządzanie ryzykiem w działalności instytucji kredytowych. [W:] Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Europejski rynek usług bankowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 120-127.
12
Jurkowska A., (2018), Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce, "Bezpieczny Bank" [on-line], nr 3 (72), s. 54-86; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.4.1.pdf
13
Jurkowska A., Boda M., (2017), Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58-59.
14
Jurkowska A., (2017), Ewolucja regulacji europejskich a pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych. [W:] Kurkliński L., Miklaszewska E. (red.), Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski, Warszawa : ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, s. 11-33.
15
Jurkowska A., (2017), System finansowy w UE i unia bankowa. [W:] Klimontowicz M. (red.), Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Warszawa : Związek Banków Polskich, s. 32-58.
16
Jurkowska A., Kil K., (2017), Ryzyko rynkowe. [W:] Klimontowicz M. (red.), Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, Warszawa : Związek Banków Polskich, s. 317-325.
17
Kulińska-Sadłocha E., Kałużny R., Kochaniak K., Jurkowska A., Kil K., (2016), Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 216-337.
18
Kochaniak K., Jurkowska A., Kil K., Kałużny R., (2016), Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 468-521.
19
Jurkowska A., (2015), Wpływ europejskich mechanizmów stabilizacji oraz pomoc MFW na kondycję finansową sektorów bankowych krajów strefy euro. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57-82.
20
Jurkowska A., (2015), Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (937), s. 69-84; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/465
21
Jurkowska A., (2015), Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014, "Bezpieczny Bank", nr 4 (61), s. 95-134; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-4612015-4.pdf
22
Alińska A., Gniewek J., Golec M., Jurkowska A., Kalwat W., Łazor J., Skopiec D., Szelęgowska A., (2015), Ku pożytku dobra spólnego: historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej, Bochen A. (red.), Bydgoszcz : Quixi Media, 183 s.
23
Jurkowska A., (2015), Ewolucja regulacji bankowych w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-51.
24
Jurkowska A., (2014), Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 346, s. 81-91.
25
Jurkowska A., (2014), Ryzyko systemowe w sektorach bankowych Stanów Zjednoczonych i strefy euro. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-84.
26
Jurkowska A., (2014), Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58.
27
Jurkowska A., (2014), Ewolucja regulacji bankowych i okołobankowych po kryzysie 2008 r. w Europie i w Polsce. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 4-63.
28
Jurkowska A., (2013), Rozwój pochodnych instrumentów kredytowych i ich wpływ na stabilność systemu finansowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 144-180.
29
Jurkowska A., Owsiak K., (2012), Securitisation of Assets by Polish Banks in the Light of Binding Legal Regulations. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 65-77.
30
Jurkowska A., (2012), Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym. [W:] Ewa MIKLASZEWSKA (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 101-120.
31
Jurkowska A., (2012), Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 333-340.
32
Kochaniak K., Jurkowska A., Kałużny R., (2012), Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 442-489.
33
Miklaszewska E., Jurkowska A., Wolanin T., Kurkliński L., (2012), Polityka nadzorcza nad systemem bankowym. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 146-197.
34
Jurkowska A., (2012), Swapy kredytowe powiązane z długiem rządowym krajów strefy euro w warunkach kryzysu. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-34.
35
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
36
Kulińska-Sadłocha E., Kałużny R., Kochaniak K., Jurkowska A., (2012), Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych. [W:] Gospodarowicz A., Nosowski A. (red.), Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 209-320.
37
Jurkowska A., (2012), Pochodne instrumenty kredytowe a stabilność systemu finansowego. [W:] Osiatyński J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 1, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 42-55.
38
Jurkowska A., Miklaszewska E., Styn I., ([2011]), Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 69-77.
39
Jurkowska A., Maj-Waśniowska K., (2011), Jubileuszowa Konferencja Naukowa prof. de. hab. Stanisława Owsiaka, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
40
Jurkowska A., Owsiak K., (2011), Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 171, s. 495-503.
41
Jurkowska A., Kochaniak K., (2011), Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-82.
42
Jurkowska A., Owsiak K., (2011), The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 7, s. 69-95.
43
Jurkowska A., (2011), Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe : propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 75-91; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Jurkowska.pdf
44
Jurkowska A., Owsiak K., (2011), Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 5-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191855
45
Jurkowska A., Owsiak K., (2010), Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 107-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901749
46
Jurkowska A., (2010), Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle Nowej Umowy Kapitałowej. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 111-147.
47
Jurkowska A., Owsiak K., (2010), Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 328-341.
48
Jurkowska A., Owsiak K., (2010), Międzynarodowa koncentracja kapitału a stabilność systemu finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 144, s. 123-139.
49
Jurkowska A., Owsiak K., (2009), Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 122-129.
50
Jurkowska A., (2009), Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle NBUK. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 119-144.
51
Jurkowska A., Karaś P., (2009), Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/1, s. 453-469.
52
Jurkowska A., Owsiak K., (2009), Efektywność działania banków jako element kształtowania strategii długookresowej. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 59-71.
53
Jurkowska A., (2008), Polski rynek nieruchomości - stabilizacja czy początek kryzysu?. [W:] Dziawgo D. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 413-423.
54
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
55
Jurkowska A., (2008), Czy banki zagraniczne transferują zyski?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/160218529
56
Jurkowska A., (2007), Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 53-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/142542242
57
Jurkowska A., Owsiak K., (2007), Rola sektora bankowego w dystrybucji funduszy unijnych. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 284-294.
58
Jurkowska A., (2007), Rekomendacja S - konieczność czy próba regulacji rynku?. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 274-285.
59
Jurkowska A., (2007), Możliwości ograniczenia ryzyka rynkowego w polskim sektorze bankowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. [W:] Marcinkowska M., Wieteska S. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń: w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 234-242.
60
Jurkowska A., (2006), Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego, (Monografie - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, nr 5), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 178, [1] s.. [1] k. tabl. złoż.
61
Jurkowska A., (2006), Deregulacja rynków finansowych a instytucjonalne problemy nadzoru zintegrowanego. [W:] Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe: Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 21-26.
62
Owsiak K., Jurkowska A., (2006), Idea aktywizacji środowisk lokalnych a instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 387-397.
63
Jurkowska A., (2005), Motywy i konsekwencje ekspansji banków na rynki zagraniczne. [W:] Zaleska M. (red.), Bankowość, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 71-83.
64
Jurkowska A., (2005), Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 95-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/80477421
65
Kaczor A., (2004), Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 298 k.
66
Kaczor A., (2004), Wpływ kapitału zagranicznego na bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-30.
67
Kaczor A., (2002), Kredyt inwestycyjny. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 129-148.
68
Kaczor A., (2001), Inkaso gwarantowane. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
69
Kaczor A., (2001), Czek rozrachunkowy. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55-56.
70
Kaczor A., (2001), Finansowanie eksportu. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 84.
71
Kaczor A., (2001), Inkaso towarowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
72
Kaczor A., (2001), Inkaso gotówkowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
73
Kaczor A., (2001), Lokaty krótkoterminowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 155.
74
Kaczor A., (2001), Inkaso bankowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
75
Kaczor A., (2001), Inkaso natychmiastowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
76
Kaczor A., (2001), Cyrkulacja pieniądza. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 54.
77
Kaczor A., (2001), Lokaty długoterminowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 155.
78
Kaczor A., (2001), Inkaso bezdokumentowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
79
Kaczor A., (2001), Eurowaluty. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 80.
80
Kaczor A., (2001), Finanse banków. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 83.
81
Kaczor A., (2001), Inkaso w obrotach zagranicznych. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 110.
82
Kaczor A., (2001), Inkaso dokumentowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
83
Kaczor A., (2001), Nominalistyczna teoria pieniądza. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 180.
84
Kaczor A., (2001), Czek na okaziciela. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55.
85
Kaczor A., (2001), Fundusz. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 90.
86
Kaczor A., (2001), Pieniądz papierowy. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 209.
87
Kaczor A., (2001), Czek potwierdzony. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55.
88
Kaczor A., (2001), Parytet siły nabywczej. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 207.
89
Kaczor A., (2001), Finansowanie deficytu bilansu płatniczego. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 84.
90
Kaczor A., (2001), Dłużnik. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 64.
91
Kaczor A., (2001), Inkaso akceptacyjne. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 108.
92
Kaczor A., (2001), Spirala płac i cen. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 278.
93
Kaczor A., (2001), Inkaso klasyczne. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
94
Kaczor A., (2001), Embargo. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 77.
95
Kaczor A., (2001), Czek gotówkowy. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55.
96
Kaczor A., (2001), Inkaso samochodowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
97
Kaczor A., (2001), Inkaso automatyczne. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 108.
98
Kaczor A., (2001), Łączenie terms of trade. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 158.
99
Kaczor A., (2001), Czek imienny. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55.
100
Kaczor A., (2001), Inkaso terminowe. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 109.
101
Kaczor A., (2001), Incoterms (International Commercial Terms). [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 105-106.
102
Kaczor A., (2001), Strumień pieniędzy. [W:] Głuchowski , Bień W., Dziawgo D., Dziawgo L., Gomułowicz A., Huterski R., Jezierski J., Kosikowski C., Małecki J., Morawski W., OWSIAK S., Pietrzak B., Pomorska A., Ruśkowski E., Sojka S., Wójtowicz W. (red.), Leksykon finansów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 289.
103
Kaczor A., (2000), Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej, "Bank i Kredyt", nr 1-2, s. 88-94.
104
Kaczor A., (1996), Kurs walutowy jako instrument wspierania polskiego eksportu w dobie transformacji. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 215-222.
105
Kaczor A., (1996), Kurs walutowy a inflacja w Polsce w latach 1990-1995. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 96-112.
106
Szewczyk R., Jurkowska A., Kochaniak K., Styn I., (2005), Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych, Szewczyk R. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 114 k.
107
Styn I., Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szkarłat A., Kochaniak K., (2003), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
108
Kaczor A., Szewczyk R., (1996), Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
1
@article{UEK:2168351832,
author = "Kamil Fijorek and Aleksandra Jurkowska and Izabela Jonek-Kowalska",
title = "Financial Contagion between the Financial and the Mining Industries - Empirical Evidence Based on the Symmetric and Asymmetric CoVaR Approach",
journal = "Resources Policy",
number = "vol. 70",
pages = "1-12",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101965},
url = {},
}
2
@unpublished{UEK:2168357570,
author = "Michał Boda",
title = "Ryzyko stopy procentowej a stabilność europejskiego rynku kredytów mieszkaniowych",
adress = "Kraków",
year = "2021",
}
3
@inbook{UEK:2168340857,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Sektor FinTech a ryzyko systemowe - problemy pomiaru zjawiska",
booktitle = "Bankowość emocjonalna : cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów",
pages = "85-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-055-4",
}
4
@inbook{UEK:2168330361,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Otwarta bankowość na rynku amerykańskim - stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym",
pages = "181-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2019",
isbn = "978-83-7561-983-6",
}
5
@unpublished{UEK:2168340901,
author = "Ewelina Pawłowska-Szawara",
title = "Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
6
@inbook{UEK:2168327175,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "The Costs of State Intervention in the EU's Financial Sector - Lessons from the Global Economic Crisis",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "267-277",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
7
@book{UEK:2168330325,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego : analiza banków giełdowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-771-4",
}
8
@article{UEK:2168326419,
author = "Aleksandra Jurkowska and Michał Boda",
title = "Macroeconomic Stability in Poland against the Backdrop of Union Tendencies in Light of the Concept of MSP",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 18",
pages = "11-31",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2018.1801},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1408/1093},
}
9
@article{UEK:2168330811,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Organizational Model of Polish Cooperative Banks in the Post-Crisis Regulatory Environment",
journal = "Financial and Credit Activity : Problems of Theory and Practice",
number = "vol. 4, no 27",
pages = "88-100",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18371/fcaptp.v4i27.154053},
url = {http://fkd.org.ua/article/download/154053/153741},
}
10
@inbook{UEK:2168326903,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Nowe regulacje w bankowości europejskiej",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "9-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
11
@inbook{UEK:2168326913,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Zarządzanie ryzykiem w działalności instytucji kredytowych",
booktitle = "Europejski rynek usług bankowych",
pages = "120-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-758-5",
}
12
@article{UEK:2168330197,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Uwarunkowania regulacyjne prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze w Polsce",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "3 (72)",
pages = "54-86",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26354/bb.3.3.72.2018},
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpieczny-bank-3-18.4.1.pdf},
}
13
@misc{UEK:2168336281,
author = "Aleksandra Jurkowska and Michał Boda",
title = "Macro-economic Stability in Poland Against the Backdrop of Union Tendencies in the Light of the Concept of MSP",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "58-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
14
@inbook{UEK:2168318667,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja regulacji europejskich a pozycja konkurencyjna banków spółdzielczych",
booktitle = "Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski",
pages = "11-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego",
year = "2017",
url = {http://alterum.pl/uploaded/ksBS-y.pdf},
isbn = "978-83-922099-7-3",
}
15
@inbook{UEK:2168330455,
author = "Aleksandra Jurkowska and ",
title = "System finansowy w UE i unia bankowa",
booktitle = "Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E",
pages = "32-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2017",
url = {https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/standardy_kwalifikacyjne/Podrecznik_BankowoscdlaPraktykowECB_EFCB_3E.pdf},
isbn = "978-83-927671-1-4",
}
16
@inbook{UEK:2168313227,
author = "Aleksandra Jurkowska and Krzysztof Kil",
title = "Ryzyko rynkowe",
booktitle = "Bankowość dla praktyków : Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E",
pages = "317-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Związek Banków Polskich",
year = "2017",
url = {https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/standardy_kwalifikacyjne/Podrecznik_BankowoscdlaPraktykowECB_EFCB_3E.pdf},
isbn = "978-83-927671-1-4",
}
17
@inbook{UEK:2168309097,
author = "Ewa Kulińska-Sadłocha and Radosław Kałużny and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska and Krzysztof Kil",
title = "Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "216-337",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktual.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8",
}
18
@inbook{UEK:2168309107,
author = "Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska and Krzysztof Kil and Radosław Kałużny",
title = "Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "468-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktual.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8914-1 ; 978-83-255-8915-8",
}
19
@inbook{UEK:2168300367,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Wpływ europejskich mechanizmów stabilizacji oraz pomoc MFW na kondycję finansową sektorów bankowych krajów strefy euro",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "57-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
20
@article{UEK:2168292699,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (937)",
pages = "69-84",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0937.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/465},
}
21
@article{UEK:2168301297,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja norm ostrożnościowych a bezpieczeństwo banków komercyjnych w Polsce w latach 1989-2014",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "4 (61)",
pages = "95-134",
year = "2015",
url = {https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bb-4612015-4.pdf},
}
22
@book{UEK:2168330467,
author = "Agnieszka Alińska and Józefa Gniewek and Maria Magdalena Golec and Aleksandra Jurkowska and Wojciech Kalwat and Jerzy Łazor and Dominik Skopiec and Anna Szelęgowska",
title = "Ku pożytku dobra spólnego : historia pieniądza, finansów i bankowości spółdzielczej",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Quixi Media",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/316363181_Bankowosc_Spoldzielcza_w_XXI_wieku_Cooperative_Banking_in_the_21st_century},
isbn = "978-83-61840-68-8",
}
23
@inbook{UEK:2168300399,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja regulacji bankowych w okresie pokryzysowym",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "17-51",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
24
@article{UEK:2168290039,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "346",
pages = "81-91",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.346.08},
url = {},
}
25
@inbook{UEK:2168285461,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Ryzyko systemowe w sektorach bankowych Stanów Zjednoczonych i strefy euro",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "61-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
26
@misc{UEK:2168291349,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Zmiany regulacyjne a rozwój pochodnych instrumentów kredytowych na polskim rynku finansowym",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
27
@unpublished{UEK:2168302273,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja regulacji bankowych i okołobankowych po kryzysie 2008 r. w Europie i w Polsce",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "4-63",
year = "2014",
}
28
@unpublished{UEK:2168287239,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Rozwój pochodnych instrumentów kredytowych i ich wpływ na stabilność systemu finansowego",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "144-180",
year = "2013",
}
29
@inbook{UEK:2168252870,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Securitisation of Assets by Polish Banks in the Light of Binding Legal Regulations",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "65-77",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
30
@unpublished{UEK:2168271642,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Współczynnik wypłacalności jako podstawowa miara bezpieczeństwa sektora bankowego w okresie pokryzysowym",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "101-120",
year = "2012",
}
31
@article{UEK:2168237826,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Kryzys finansowy lat 2008-2009 a kondycja finansowa banków islamskich",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "333-340",
adress = "",
year = "2012",
}
32
@inbook{UEK:2168306663,
author = "Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska and Radosław Kałużny",
title = "Nadzór i kontrola w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "442-489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0",
}
33
@inbook{UEK:2168306599,
author = "Ewa Miklaszewska and Aleksandra Jurkowska and Tomasz Wolanin and Lech Kurkliński",
title = "Polityka nadzorcza nad systemem bankowym",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "146-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
34
@inbook{UEK:2168265536,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Swapy kredytowe powiązane z długiem rządowym krajów strefy euro w warunkach kryzysu",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3",
pages = "11-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
35
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Aleksander Łaszek and Piotr Karaś and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Tomasz Wolanin and Katarzyna Mikołajczyk and Mariusz Zygierewicz and Igor Styn and Jan Pyś and Katarzyna Kochaniak and Joanna Wiśniewska",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
36
@inbook{UEK:2168306661,
author = "Ewa Kulińska-Sadłocha and Radosław Kałużny and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Finanse i ryzyko w instytucjach kredytowych",
booktitle = "Zarządzanie instytucjami kredytowymi",
pages = "209-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4017-3 ; 978-83-255-4018-0",
}
37
@inbook{UEK:2168278037,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Pochodne instrumenty kredytowe a stabilność systemu finansowego",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 1",
pages = "42-55",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-96-9",
}
38
@unpublished{UEK:2168306707,
author = "Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Igor Styn",
title = "Presja regulacyjna a funkcjonowanie i konkurencyjność sektora bankowego",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "69-77",
year = "2011",
}
39
@misc{UEK:2168275377,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Maj-Waśniowska",
title = "Jubileuszowa Konferencja Naukowa prof. de. hab. Stanisława Owsiaka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "30-31",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
40
@article{UEK:2168220838,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "171",
pages = "495-503",
adress = "",
year = "2011",
}
41
@inbook{UEK:2168265014,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Kochaniak",
title = "Bazylea III a sytuacja kapitałowa sektorów bankowych strefy euro dotkniętych kryzysem",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "65-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
42
@article{UEK:2168247608,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "The Economic Crisis and New Regulatory Proposals in the Financial Sphere",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "7",
pages = "69-95",
year = "2011",
}
43
@article{UEK:2168227672,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Instytucje ważne systemowo i ryzyko systemowe : propozycje nowych rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "75-91",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Jurkowska.pdf},
}
44
@article{UEK:2168221940,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "5-26",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191855},
}
45
@article{UEK:2168218622,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich - wybrane przykłady",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "107-128",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901749},
}
46
@inbook{UEK:2165276502,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle Nowej Umowy Kapitałowej",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "111-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
47
@article{UEK:2165766207,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "328-341",
adress = "",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:2165387130,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Międzynarodowa koncentracja kapitału a stabilność systemu finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "144",
pages = "123-139",
adress = "",
year = "2010",
}
49
@article{UEK:50605,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Samorząd terytorialny w ekonomii instytucjonalnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "122-129",
adress = "",
year = "2009",
}
50
@unpublished{UEK:2168221772,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Zarządzanie ryzykiem bankowym w świetle NBUK",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "119-144",
year = "2009",
}
51
@article{UEK:50343,
author = "Aleksandra Jurkowska and Piotr Karaś",
title = "Korzyści i ryzyko związane z sekurytyzacją wierzytelności hipotecznych na rynku amerykańskim - wnioski dla Polski",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/1",
pages = "453-469",
adress = "",
year = "2009",
}
52
@inbook{UEK:2161930670,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Efektywność działania banków jako element kształtowania strategii długookresowej",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego ",
pages = "59-71",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}
53
@inbook{UEK:2164878559,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Polski rynek nieruchomości - stabilizacja czy początek kryzysu?",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego",
pages = "413-423",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2227-2",
}
54
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Igor Styn and Katarzyna Mikołajczyk and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
55
@article{UEK:50646,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Czy banki zagraniczne transferują zyski?",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "85-98",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160218529},
}
56
@article{UEK:50895,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Kapitał zagraniczny a wrażliwość banków na stosowane w Polsce instrumenty polityki pieniężnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "53-71",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142542242},
}
57
@inbook{UEK:2166097288,
author = "Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Owsiak",
title = "Rola sektora bankowego w dystrybucji funduszy unijnych",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "284-294",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
58
@inbook{UEK:2166035908,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Rekomendacja S - konieczność czy próba regulacji rynku?",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "274-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
59
@inbook{UEK:2165785123,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Możliwości ograniczenia ryzyka rynkowego w polskim sektorze bankowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych",
booktitle = "Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej",
pages = "234-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-765-4",
}
60
@book{UEK:51770,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1733-7348",
isbn = "83-7252-330-4",
}
61
@inbook{UEK:2166190530,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Deregulacja rynków finansowych a instytucjonalne problemy nadzoru zintegrowanego",
booktitle = "Rynki finansowe : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006",
pages = "21-26",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2561-2",
}
62
@inbook{UEK:2166122200,
author = "Katarzyna Owsiak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Idea aktywizacji środowisk lokalnych a instytucjonalno-prawne aspekty działalności SKOK",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "387-397",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
63
@inbook{UEK:2166400216,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Motywy i konsekwencje ekspansji banków na rynki zagraniczne",
booktitle = "Bankowość",
pages = "71-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-161-7",
}
64
@article{UEK:53040,
author = "Aleksandra Jurkowska",
title = "Konsolidacja banków w Polsce na tle procesów konsolidacyjnych na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "95-113",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80477421},
}
65
@unpublished{UEK:2168221674,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
66
@inbook{UEK:2166212446,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Wpływ kapitału zagranicznego na bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość ",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
67
@inbook{UEK:2168226030,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Kredyt inwestycyjny",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "129-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
68
@inbook{UEK:2168330537,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso gwarantowane",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
69
@inbook{UEK:2168330485,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Czek rozrachunkowy",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "55-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
70
@inbook{UEK:2168330499,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Finansowanie eksportu",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
71
@inbook{UEK:2168330547,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso towarowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
72
@inbook{UEK:2168330535,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso gotówkowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
73
@inbook{UEK:2168330553,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Lokaty krótkoterminowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
74
@inbook{UEK:2168330529,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso bankowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
75
@inbook{UEK:2168330541,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso natychmiastowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
76
@inbook{UEK:2168330471,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Cyrkulacja pieniądza",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
77
@inbook{UEK:2168330551,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Lokaty długoterminowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
78
@inbook{UEK:2168330531,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso bezdokumentowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
79
@inbook{UEK:2168330493,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Eurowaluty",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
80
@inbook{UEK:2168330495,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Finanse banków",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
81
@inbook{UEK:2168330549,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso w obrotach zagranicznych",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
82
@inbook{UEK:2168330533,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso dokumentowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
83
@inbook{UEK:2168330559,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Nominalistyczna teoria pieniądza",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
84
@inbook{UEK:2168330481,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Czek na okaziciela",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
85
@inbook{UEK:2168330501,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Fundusz",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
86
@inbook{UEK:2168330563,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Pieniądz papierowy",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "209",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
87
@inbook{UEK:2168330483,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Czek potwierdzony",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
88
@inbook{UEK:2168330561,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Parytet siły nabywczej",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
89
@inbook{UEK:2168330497,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Finansowanie deficytu bilansu płatniczego",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
90
@inbook{UEK:2168330489,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Dłużnik",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "64",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
91
@inbook{UEK:2168330525,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso akceptacyjne",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
92
@inbook{UEK:2168330565,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Spirala płac i cen",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
93
@inbook{UEK:2168330539,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso klasyczne",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
94
@inbook{UEK:2168330491,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Embargo",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
95
@inbook{UEK:2168330477,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Czek gotówkowy",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
96
@inbook{UEK:2168330543,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso samochodowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
97
@inbook{UEK:2168330527,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso automatyczne",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
98
@inbook{UEK:2168330557,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Łączenie terms of trade",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "158",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
99
@inbook{UEK:2168330479,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Czek imienny",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
100
@inbook{UEK:2168330545,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Inkaso terminowe",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
101
@inbook{UEK:2168330523,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Incoterms (International Commercial Terms)",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "105-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
102
@inbook{UEK:2168330567,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Strumień pieniędzy",
booktitle = "Leksykon finansów",
pages = "289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1336-0",
}
103
@article{UEK:2168231874,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Luka jako miernik ryzyka stopy procentowej",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "1-2",
pages = "88-94",
year = "2000",
}
104
@inbook{UEK:2168252964,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Kurs walutowy jako instrument wspierania polskiego eksportu w dobie transformacji",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "215-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
105
@inbook{UEK:2168263470,
author = "Aleksandra Kaczor",
title = "Kurs walutowy a inflacja w Polsce w latach 1990-1995",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "96-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
106
@unpublished{UEK:2168318429,
author = "Ryszard Szewczyk and Aleksandra Jurkowska and Katarzyna Kochaniak and Igor Styn",
title = "Ograniczenia kapitałowe i normy ostrożnościowe w polskim sektorze bankowym a działalność inwestycyjna i zarządzanie ryzykiem kapitałowym banków komercyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
107
@unpublished{UEK:2163761641,
author = "Igor Styn and Grażyna Sordyl and Krystyna Czepielewska-Kałka and Joanna Kaczor and Aleksandra Kaczor and Anna Szkarłat and Katarzyna Kochaniak",
title = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
108
@unpublished{UEK:2168329069,
author = "Aleksandra Kaczor and Ryszard Szewczyk",
title = "Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995: podaż pieniądza, oszczędności i kredyty bankowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID