Publications of the selected author

1

Title:
O wzajemnych relacjach pomiędzy odpowiedzialnością za ochronę a innymi obszarami prawa międzynarodowego
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 257-273 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Nr:
2168335789
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa
Source:
Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych / red. Monika Potkańska, Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 37-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941889-5-5
Nr:
2168338633
chapter in monograph
3

Title:
Zróżnicowana integracja europejska jako odpowiedź na zmieniający się porządek międzynarodowy
Source:
Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją = The United States and European Countries between Globalization and Regionalization / red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz - Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2018, s. 123-150. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62751-84-6
Nr:
2168335371
chapter in monograph
4

Title:
National Identity as a Useful Tool for Setting Limits to European Integration
Source:
International Relations and Diplomacy. - Vol. 6, nr 3 (2018) , s. 143-151. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326309
article
5

Title:
Zmiany instytucjonalne w perspektywie reformowania Unii Europejskiej
Source:
Jaka przyszłość Europy? / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Ireneusz Kraś - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, s. 11-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7545-914-2
Nr:
2168335379
chapter in monograph
6

Title:
How We Might Recover from the Current Economic and Social Crisis by Deepening European Integration
Source:
The Future of Europe : the Reform of the Eurozone and the Deepening of Political Union / Coordinators: Fausto de Quadros, Dusan Sidjanski - Lisboa: AAFDL EDITORA, 2017, s. 203-209
ISBN:
978-972-629-176-3
Access mode:
Nr:
2168325253
chapter in book
7

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
8

Author:
Kabat-Rudnicka Danuta , Rudnicki Zbigniew B.
Title:
Rola i znaczenie Ruchu Europejskiego w kształtowaniu jedności europejskiej w początkowym okresie integracji
Source:
Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wojciech Gizicki - Lublin: Instytut Sądecko-Lubelski, 2017, s. 37-55
Series:
(Studia Sądecko-Lubelskie)
ISBN:
978-83-939966-5-0
Nr:
2168322169
chapter in monograph
9

Title:
Soft law w Unii Europejskiej
Source:
Ius cogens soft law : dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego / red. Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 175-182
ISBN:
978-83-233-4310-3 ; 978-83-233-9689-5
Nr:
2168320579
chapter in monograph
10

Title:
Podstawy teoretyczne i cele europejskiego prawa konkurencji = Theoretical Foundations and Objectives of European Competition Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 487 (2017) , s. 123-133. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320763
article
11

Title:
Porządek prawny Unii Europejskiej jako ramy dla realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 35-60
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319421
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę = International Ethics and Responsibility to Protect
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316389
article
13

Title:
Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej = The European Union's Post-crisis Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017) , s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315913
article
14

Title:
Zmiana systemu rządzenia w Unii Europejskiej w świetle działań antykryzysowych = Changing the Governance System in the European Union in the Light of Anti-Crisis Measures
Source:
Studia Europejskie. - nr 1 (77) (2016) , s. 101-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168312465
article
15

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Demokracja współczesna - wymiar polski i międzynarodowy, Kraków, Polska, od 2016-10-19 do 2016-10-19
Title:
Demokracja w wielopoziomowym systemie rządów Unii Europejskiej = Democracy in the European Union's Multi-level Governance
Source:
Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 317-333. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-658-2
Nr:
2168315641
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Pokryzysowe mechanizmy i instrumenty polityki w Unii Europejskiej
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 191-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308257
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Tożsamość narodowa jako czynnik kształtujący relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi = National Identity as a Factor Shaping the Relationships between the European Union and the Member States
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 17 (2016) , s. 114-128. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315863
article
18

Conference:
Jean Monnet Seminar "EU à la carte?", Malmö, Szwecja, od 2016-06-19 do 2016-06-21
Title:
European Union 'À La Carte' : Is Differentiated Integration the Way for More Europe?
Source:
EU à la carte? Jean Monnet Seminar 2016 - Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, s. 69-73. - Summ.
ISBN:
978-92-79-62015-7 ; 978-92-79-62014-0
Nr:
2168320725
chapter in conference materials
19

Title:
Spór o federalną przyszłość Unii Europejskiej = Discourse on Federal Future of the European Union
Source:
Ius Novum. - Vol. 10, nr 4 (2016) , s. 249-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315861
article
20

Title:
Sylwetka naukowa prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 15-20
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308297
varia
See main document
21

Title:
Nationale Identität im Lichte der Rechtsprechung ausgewählter Verfassungsgerichte der mittel- und osteuropaischen Länder = Kwestia tożsamości narodowej w świetle orzecznictwa wybranych sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej = Vopros o nacionalʹnoj identičnosti v svete rešenij izbrannyh konstitucionnyh sudov stran Centralʹnoj i Vostočnoj Evropy
Source:
Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo : vyzovy XXI veka = Völkerrecht : Herausforderungen des 21. Jahrhunderts / red. Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2016, s. 83-93. - Streszcz., rez., zsfg. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4145-1 ; 978-83-233-9489-1
Nr:
2168320733
chapter in monograph
22

Title:
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
337, [1] s.; 22 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8092-819-0
Nr:
2168310773
monograph
23

Author:
Kabat-Rudnicka Danuta , Rudnicki Zbigniew B.
Title:
Wartości w zmieniającym się układzie odniesień międzynarodowych : Unia Europejska jako władza normatywna
Source:
Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 43-62. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia Sądecko-Lubelskie)
ISBN:
978-83-939966-4-3
Nr:
2168319463
chapter in monograph
24

Conference:
I Ogólnopolski Kongres Europeistyki pt.: "Polska w procesie integracji europejskiej - dekada doświadczeń", Warszawa, Polska, od 2014-09-18 do 2014-09-24
Title:
Unia Europejska - między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym
Source:
Integracja europejska : główne obszary badawcze / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz - Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015, s. 773-792 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63183-80-6
Nr:
2168320729
chapter in conference materials
25

Author:
Kabat-Rudnicka Danuta , Rudnicki Zbigniew B.
Title:
Konstytucjonalizm europejski w obliczu kryzysu
Source:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 133-144
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303357
chapter in monograph
26

Title:
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej = Polish Constitutional Court's Jurisdiction on the Key Issues of the European Integration. Remarks on Poland's Membership in the European Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015) , s. 465-471. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168293473
article
27

Title:
Dobro człowieka jako podstawowa przesłanka i najwyższy cel nowego ładu międzynarodowego
Source:
Etyka i dobro / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2015, s. 256-267
ISBN:
978-83-7271-944-7
Nr:
2168303349
chapter in monograph
28

Title:
Prawne i polityczne kontrowersje wokół antykryzysowych działań Unii Europejskiej
Source:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 49-65
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293551
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Kierunki zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2014, s. 20-34
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302975
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
[Review]
Source:
JCMS: Journal of Common Market Studies. - vol. 52, iss. 1 (2014) , s. 177-178
Nr:
2168287863
review
31

Title:
European Integration in the Light of the Polish Constitutional Court's Judgments
Source:
Europe in the Time of Crisis / ed. Stanisław Konopacki - Łódź; Kraków: Łódź University Press; Jagiellonian University Press, 2014, s. 95-106
ISBN:
978-83-7969-268-2 ; 978-83-233-3809-3
Nr:
2168292791
chapter in monograph
32

Conference:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, Kraków, Polska, od 2014-06-02 do 2014-06-03
Title:
Europeizacja jako czynnik sprawczy transformacji państwa - wymiar prawny = Europeanization as the Factor of State's Transformation - the Legal Dimension
Source:
25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2014, s. 185-200. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-724-3
Nr:
2168292861
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
Zło i jego uzasadnienie w teorii stosunków międzynarodowych
Source:
Etyka a zło / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2013, s. 243-253
ISBN:
978-83-7271-842-3
Nr:
2168294753
chapter in monograph
34

Title:
Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych stosunków międzynarodowych = The Concept of Interest in View of Key Theoretical Approaches in International Relations
Source:
Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - 3 (2013) , s. 5-42. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168292997
article
35

Title:
Kryzys finansowy jako czynnik przemian dla państwa i systemu rządzenia w Unii Europejskiej
Source:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 150-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273468
chapter in monograph
See main document
36

Conference:
Konferencja z okazji jubileuszu 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, Kraków, Polska, od 2012-05-24 do 2012-05-25
Title:
Państwo i rynek wobec transformacji systemowej - refleksje na marginesie zmian gospodarczych w Polsce po 1989 roku
Source:
Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 103-117
ISBN:
978-83-7252-638-0
Nr:
2168278629
chapter in conference materials
See main document
37

Title:
Działania antykryzysowe Unii Europejskiej kształtujące warunki rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2013, s. 24-39
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287329
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Kraje europejskie wobec kryzysu w strefie euro
Source:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 39-56
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290193
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Europe, Regions and European Regionalism
Source:
Regional and Federal Studies. - Vol. 23, iss. 2 (2013) , s. 255-256
Nr:
2168304039
review
40

Title:
Unia Europejska - organizacja międzynarodowa, struktura quasi-państwowa czy struktura sui generis?
Source:
Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata / red. nauk. Wojciech Gizicki - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 86-107. - Summ.
Series:
(Człowiek, Społeczeństwo, Państwo)
ISBN:
978-83-7780-413-1
Nr:
2168293535
chapter in monograph
41

Title:
The European Union in the Light of Comparative Politics = Evropejskij soûz v svete sravnitelʹnoj politiki
Source:
Sravnitelʹnaâ politika = Comparative Politics. - Vol. 3, no. 2(8) (2012) , s. 64-72. - Summ., rez.
Nr:
2168304041
article
42

Title:
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - analiza krytyczna = The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 3 (2012) , s. 83-93. - Tytuł numeru: Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293665
article
43

Title:
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 19-38
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261068
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Jubileusz 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012) , s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275155
unreviewed article
See main document
45

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Title:
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union - Legal Analysis [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012, s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304067
chapter in conference materials
46

Title:
Nowe instrumenty polityki Unii Europejskiej w warunkach kryzysu
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2012, s. 24-39
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274072
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Conference:
Dylematy polskiej demokracji, Kraków, Polska, od 2011-10-19 do 2011-10-20
Title:
Demokracja w kontekście ponadnarodowym = Democracy in the Transnational Context
Source:
Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012, s. 489-508. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934679-3-8
Access mode:
Nr:
2168293413
chapter in conference materials
See main document
48

Title:
Współczesne państwo w obliczu procesów regionalizacji i globalizacji
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 342-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236274
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Patent i jego znaczenie dla gospodarki = The Importance of Patent for the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259806
article
See main document
50

Title:
Wspólna waluta europejska a suwerenność narodowa
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 259-271. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218638
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki - znaczenie patentu
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 35-46
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225814
chapter in monograph
See main document
52

Title:
The State in the Face of the Challenges of Postmodern Times
Source:
Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne = Athenaeum : Polish Political Science Studies. - vol. 29 (2011) , s. 39-59. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168288685
article
53

Author:
Kabat-Rudnicka Danuta , Rudnicki Zbigniew B.
Title:
Oblicza Unii Europejskiej : tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej
Source:
Państwo i prawo w dobie globalizacji : [księga jubileuszowa] / red. Stanisław Sagan - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011, s. 121-131
ISBN:
978-83-7338-613-6
Nr:
2168293451
chapter in monograph
54

Title:
[Book Reviews]
Source:
Common Market Law Review. - Vol. 48., iss. 3 (2011) , s. 981-982
Nr:
2168304037
review
55

Title:
Prawo rzymskie a europejska tradycja prawna = Roman Law and European Legal Culture
Source:
Zeszyty Prawnicze. - 11.4 (2011) , s. 191-207. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168224278
article
56

Title:
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 16-35
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261272
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Unia Europejska i jej odpowiedź na kryzys finansowy
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 177-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226373
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
[Review]
Source:
West European Politics. - vol. 34, iss. 5 (2011) , s. 1148
Access mode:
Nr:
2168287867
review
59

Title:
Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego = The European Union's Policy towards Less Developed Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 27-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222652
article
60

Author:
Kabat-Rudnicka Danuta , Rudnicki Zbigniew B.
Title:
Teoria ról międzynarodowych jako instrument analityczny w studiach nad polityką zagraniczną = The Theory of International Roles as an Alatytical Instrument in the Study of the Foreign Policy
Source:
Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - 1 (2011) , s. 7-26. - Summ.
Nr:
2168304065
article
61

Title:
Rozwiązania instytucjonalno-prawne a konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 28-41
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261404
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Globalizacja gospodarcza, rola państwa a federalizm ponadnarodowy
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 191-212 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52397
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Integracja europejska a idea dobra wspólnego : uwagi wstępne
Source:
Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2010, s. 289-304
ISBN:
978-83-7271-611-8
Nr:
2165687854
chapter in monograph
64

Title:
Zasada federalna a integracja ponadnarodowa : Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym = The Federal Principle and Supranational Integration : the European Union between Dual and Cooperative Federalism
Publisher address:
Kraków: Lettra-Graphic, 2010
Physical description:
301 s.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-89937-54-4
Nr:
2166305866
monograph
65

Title:
Unia Europejska w świetle teorii ekonomii politycznej
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 481-494 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165314939
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279865
varia
See main document
67

Author:
Rudnicki Zbigniew B. , Kabat-Rudnicka Danuta
Title:
Postępowanie badawcze w pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w ramach Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Research Proceeding in the Peaceful Resolution of International Disputes within the Framework of the League of Nations and the United Nations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 23-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53230
article
See main document
68

Title:
Modele federalistyczne w perspektywie porównawczej = A Comparative Study of Federalist Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53229
article
See main document
69

Title:
Rola regionów miejskich w rozwoju Unii Europejskiej = Role of Urban Regions in the Development of the European Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 143 (2010) , s. 218-228. - Tytuł numeru: Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285995
article
70

Title:
Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji = International Integration : Conceptualisation and Definition Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009) , s. 57-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50100
article
See main document
71

Title:
Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 5-38
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306191
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja "Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata", Jesionka k. Rzeszowa, Polska, od 2008-09-16 do 2008-09-19
Title:
Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego
Source:
Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. Elżbieta Dynia - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 32-45
ISBN:
978-83-7338-484-2
Nr:
2164986297
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Wolności gospodarcze a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej
Source:
Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / red. Justyna Maliszewska-Nienartowicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009, s. 103-121
ISBN:
978-83-7285-464-3
Nr:
2168293533
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275067
unreviewed article
See main document
75

Title:
Porządek konstytucyjny Unii Europejskiej = The Constitutional Order of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 175-187. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701584
article
See main document
76

Title:
Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Polska pięć lat w Unii Europejskiej / red. Stanisław Konopacki - Łódź: Ibidem, 2009, s. 295-306
ISBN:
978-83-88679-84-1
Nr:
2166646657
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Zasada federalna i jej zastosowanie w Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 55-70 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
2165163370
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej = Europeanisation and Globalisation as Processes Determining European Integration Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 87-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50141
article
See main document
79

Title:
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego = Towards a European Area of Higher Education
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 55-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50143
article
See main document
80

Title:
Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 345-363
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132514
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Fragmentaryzacja i integracja, jako efekty procesu globalizacji oraz szczególna rola przedsiębiorstw ponadnarodowych
Source:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2007, s. 80-135 - Bibliogr.
Research program:
34/KSE/1/2007/S/395
Signature:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168326859
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej = The Impact of International Factors on the Direction and Development of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 23-35. - Summ.
Access mode:
Nr:
52701
article
See main document
83

Title:
Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji = The European Union as a Subject of Research Based on the Theory of Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 25-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
52998
article
See main document
84

Author:
Title:
Integracja europejska - między teorią a praktyką = European Integration - Between Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 73-88. - Summ.
Access mode:
Nr:
52848
article
See main document
85

Author:
Title:
Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej = Institutional Reform and European Union Enlargement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004) , s. 19-33. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219156
article
See main document
86

Author:
Title:
Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej
Source:
Acta Europae. - nr 8 (2004) , s. 8-13
Nr:
2168051473
article
87

Author:
Title:
Federalistyczne pierwiastki konstytutywne systemu politycznego Unii Europejskiej
Source:
Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004) , s. 11-21
Nr:
2168218488
article
88

Author:
Title:
Transnarodowe partie polityczne w warunkach integracji europejskiej = Transnational Political Parties under Conditions of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004) , s. 19-35. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220444
article
See main document
89

Title:
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union
Source:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-19]. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241102
article
90

Title:
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union
Source:
Strategy of Poland's Membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004, s. 329-344 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Europejska ; 32)
ISBN:
83-89972-23-9
Nr:
2168225636
chapter in monograph
91

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Rola instytucji wspólnotowych w kształtowaniu tożsamości europejskiej
Source:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 137-150 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168046747
chapter in conference materials
See main document
92

Title:
Enlargement as a Cliché
Source:
Economic Papers. - no. 33 (2003) , s. 61-71
Nr:
2168044361
article
93

Title:
Enlargement as a Cliche
Source:
Euro - Limes. - nr 2(3) (2003) , s. [1-15]. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241012
article
94

Conference:
Konferencja naukowa nt. Procesy integracyjne w gospodarce światowej: Polska w Unii Europejskiej, Łódź, Polska, od 2003-10-27 do 2003-10-28
Title:
Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej = International Determinants of European Economic Integration : Security versus Economic Growth
Source:
Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r. T. 2 / red. nauk. Janusz Bilski, Anna Midera - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003, s. 471-494. - Summ.
ISBN:
83-7171-685-0
Nr:
2168225278
chapter in conference materials
95

Author:
Title:
Problemy deficytu demokracji i demokratycznej legitymizacji systemu władzy w Unii Europejskiej
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-8]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240950
article
96

Author:
Title:
Poszerzenie Unii Europejskiej jako wyzwanie dla europejskiego systemu sprawowania władzy
Source:
Acta Europae. - nr 6 (2003) , s. 4-12
Nr:
2168051461
article
97

Author:
Title:
Preparing for Enlargement - Reform of the EU Governance
Source:
EU Eastern Enlargement Coming Soon : Strategy of Membership / eds. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński - Gdańsk: The Foundation for the Development of Gdańsk University : Research Centre on European Integration. Gdańsk University, 2002, s. 35-48
ISBN:
83-88829-56-4
Nr:
2168035725
chapter in monograph
98

Author:
Title:
Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej = Anticipating Eastward Enlargement - The Reform of the European Union's Governance System
Source:
EU Eastern Enlargement Comming Soon : Strategy of Membership, 19-20 kwiecień 2002 : materiały konferencyjne. Cz. 1 - Sopot: OBIE, 2002, s. 28-42
Series:
(Working Papers - Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej ; no 1)
Nr:
2168294207
chapter in monograph
99

Author:
Title:
Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej
Source:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. [1-20]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240934
article
100

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
The Information Policy of the Polish Government
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 107-111
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168044312
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda
Source:
Economic Papers. - no. 31 (2001) , s. 9-20
Nr:
2168022834
article
102

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Wyzwania europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków, Poznań, Polska, od 2001-11-15 do 2001-11-16
Title:
Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Nicejskiego
Source:
Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 30-46. - Summ.
ISBN:
83-88760-37-8
Nr:
2168225634
chapter in conference materials
103

Author:
Title:
Preparing for EU Membership the European Information Activities of the Polish Government
Source:
European Information. - nr 11-12 (2000) , s. 6-9
Nr:
2168320007
article
104

Author:
Title:
Konstytucja dla zjednoczonej Europy?
Source:
Ad Meritum. - nr 5 (1997) , s. 53-59
Nr:
2168293689
article
105

Author:
Title:
Parlament Europejski
Source:
Przegląd Zachodni. - R. 52, nr 2 (1996) , s. 170-178
Nr:
2168293763
article
106

Author:
Kreutz Andrzej
Title:
Amerykańskie przywództwo światowe o zakończeniu "zimnej wojny" : quasi-jednobiegunowy model systemu międzynarodowego i jego implikacje dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 73-84
Tłumacz:
Nr:
2168293581
article
107

Author:
Title:
Ułuda demokracji
Source:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 111-116
Nr:
2168293553
review
108

Author:
Lipsius Justus
Title:
Konferencja Międzyrządowa 1996 roku
Source:
Ad Meritum. - nr 4 (1996) , s. 85-112
Tłumacz:
Nr:
2168293685
article
109

Author:
Title:
Parlament Europejski : (od czasów Zgromadzenia do Parlamentu doby Maastricht)
Source:
Ad Meritum. - nr 1 (1995) , s. 83-88
Nr:
2168293443
article
1
O wzajemnych relacjach pomiędzy odpowiedzialnością za ochronę a innymi obszarami prawa międzynarodowego / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 257-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
2
Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych / red. Monika Potkańska, Luiza Wojnicz, Dorota Rdzanek. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2019. - S. 37-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941889-5-5
3
Zróżnicowana integracja europejska jako odpowiedź na zmieniający się porządek międzynarodowy / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją = The United States and European Countries between Globalization and Regionalization / red. Andrzej Mania, Piotr Bajor, Tomasz Pugacewicz, Anna Wyrwisz. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 2018. - S. 123-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62751-84-6
4
National Identity as a Useful Tool for Setting Limits to European Integration / Danuta KABAT-RUDNICKA // International Relations and Diplomacy. - Vol. 6, nr 3 (2018), s. 143-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5b4571d2b73a4.pdf. - ISSN 2328-2134
5
Zmiany instytucjonalne w perspektywie reformowania Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Jaka przyszłość Europy? / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawarz, Ireneusz Kraś. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018. - S. 11-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7545-914-2
6
How We Might Recover from the Current Economic and Social Crisis by Deepening European Integration / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: The Future of Europe : the Reform of the Eurozone and the Deepening of Political Union / Coordinators: Fausto de Quadros, Dusan Sidjanski. - Lisboa : AAFDL EDITORA, 2017. - S. 203-209. - ISBN 978-972-629-176-3. - Pełny tekst: http://www.fd.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2018/06/THE-FUTURE-OF-EUROPE.pdf
7
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
8
Rola i znaczenie Ruchu Europejskiego w kształtowaniu jedności europejskiej w początkowym okresie integracji / Danuta KABAT-RUDNICKA, Zbigniew B. Rudnicki // W: Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wojciech Gizicki. - Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski, 2017. - (Studia Sądecko-Lubelskie). - S. 37-55. - ISBN 978-83-939966-5-0
9
Soft law w Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Ius cogens soft law : dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego / red. Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. - S. 175-182. - ISBN 978-83-233-4310-3 ; 978-83-233-9689-5
10
Podstawy teoretyczne i cele europejskiego prawa konkurencji = Theoretical Foundations and Objectives of European Competition Law / Danuta KABAT-RUDNICKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 487 (2017), s. 123-133. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/39261/Kabat-Rudnicka_Podstawy_Teoretyczne_i_Cele_Europejskiego_Prawa_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Porządek prawny Unii Europejskiej jako ramy dla realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 35-60. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
12
Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę = International Ethics and Responsibility to Protect / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1193/939. - ISSN 1898-6447
13
Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej = The European Union's Post-crisis Governance / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (961) (2017), s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1169/932. - ISSN 1898-6447
14
Zmiana systemu rządzenia w Unii Europejskiej w świetle działań antykryzysowych = Changing the Governance System in the European Union in the Light of Anti-Crisis Measures / Danuta KABAT-RUDNICKA // Studia Europejskie. - nr 1 (77) (2016), s. 101-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2016_kabat.pdf. - ISSN 1428-149X
15
Demokracja w wielopoziomowym systemie rządów Unii Europejskiej = Democracy in the European Union's Multi-level Governance / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 317-333. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-658-2
16
Pokryzysowe mechanizmy i instrumenty polityki w Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 191-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
17
Tożsamość narodowa jako czynnik kształtujący relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi = National Identity as a Factor Shaping the Relationships between the European Union and the Member States / Danuta KABAT-RUDNICKA // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 17 (2016), s. 114-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-3333
18
European Union 'À La Carte' : Is Differentiated Integration the Way for More Europe? / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: EU à la carte? Jean Monnet Seminar 2016. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - S. 69-73. - Summ. - ISBN 978-92-79-62015-7 ; 978-92-79-62014-0. - Pełny tekst: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d8fdc56-9c4c-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-en
19
Spór o federalną przyszłość Unii Europejskiej = Discourse on Federal Future of the European Union / Danuta KABAT-RUDNICKA // Ius Novum. - Vol. 10, nr 4 (2016), s. 249-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_17-D.Kabat-Rudnicka.pdf. - ISSN 1897-5577
20
Sylwetka naukowa prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 15-20. - ISBN 978-83-934124-5-7
21
Nationale Identität im Lichte der Rechtsprechung ausgewählter Verfassungsgerichte der mittel- und osteuropaischen Länder = Kwestia tożsamości narodowej w świetle orzecznictwa wybranych sądów konstytucyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej = Vopros o nacionalʹnoj identičnosti v svete rešenij izbrannyh konstitucionnyh sudov stran Centralʹnoj i Vostočnoj Evropy / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku = Meždunarodnoe publičnoe prawo : vyzovy XXI veka = Völkerrecht : Herausforderungen des 21. Jahrhunderts / red. Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. - S. 83-93. - Streszcz., rez., zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4145-1 ; 978-83-233-9489-1
22
Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja? / Danuta KABAT-RUDNICKA. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 337, [1] s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8092-819-0
23
Wartości w zmieniającym się układzie odniesień międzynarodowych : Unia Europejska jako władza normatywna / Danuta KABAT-RUDNICKA, Zbigniew B. Rudnicki // W: Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie / red. Wojciech Gizicki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - (Studia Sądecko-Lubelskie). - S. 43-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939966-4-3
24
Unia Europejska - między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Integracja europejska : główne obszary badawcze / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawarz. - Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2015. - S. 773-792. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63183-80-6
25
Konstytucjonalizm europejski w obliczu kryzysu / Danuta KABAT-RUDNICKA, Zbigniew B. Rudnicki // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 133-144. - ISBN 978-83-7667-207-6
26
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej = Polish Constitutional Court's Jurisdiction on the Key Issues of the European Integration. Remarks on Poland's Membership in the European Union / Danuta KABAT-RUDNICKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 380 (2015), s. 465-471. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27524&from=publication. - ISSN 1899-3192
27
Dobro człowieka jako podstawowa przesłanka i najwyższy cel nowego ładu międzynarodowego / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Etyka i dobro / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015. - S. 256-267. - ISBN 978-83-7271-944-7
28
Prawne i polityczne kontrowersje wokół antykryzysowych działań Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich : praca zbiorowa / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 49-65. - ISBN 978-83-934124-4-0
29
Kierunki zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 20-34
30
[Review] / Danuta KABAT-RUDNICKA // JCMS: Journal of Common Market Studies. - vol. 52, iss. 1 (2014), s. 177-178. - Rec. pracy: Europe's Constitutional Mosaic, edited by J. Shaw, S. Tierney and N. Walker, Oxford: Hart, 2011, viii + 395pp. - Pełny tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12106_4/pdf
31
European Integration in the Light of the Polish Constitutional Court's Judgments / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Europe in the Time of Crisis / ed. Stanisław Konopacki. - Łódź; Kraków : Łódź University Press; Jagiellonian University Press, 2014. - S. 95-106. - ISBN 978-83-7969-268-2 ; 978-83-233-3809-3
32
Europeizacja jako czynnik sprawczy transformacji państwa - wymiar prawny = Europeanization as the Factor of State's Transformation - the Legal Dimension / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2 / red. Jerzy KORNAŚ, Łukasz DANEL. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. - S. 185-200. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-724-3
33
Zło i jego uzasadnienie w teorii stosunków międzynarodowych / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Etyka a zło / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. - S. 243-253. - ISBN 978-83-7271-842-3
34
Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych stosunków międzynarodowych = The Concept of Interest in View of Key Theoretical Approaches in International Relations / Danuta KABAT-RUDNICKA // Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - 3 (2013), s. 5-42. - Summ. - ISSN 2300-1437
35
Kryzys finansowy jako czynnik przemian dla państwa i systemu rządzenia w Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - S. 150-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
36
Państwo i rynek wobec transformacji systemowej - refleksje na marginesie zmian gospodarczych w Polsce po 1989 roku / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - S. 103-117. - ISBN 978-83-7252-638-0
37
Działania antykryzysowe Unii Europejskiej kształtujące warunki rozwoju społeczno-gospodarczego / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 24-39
38
Kraje europejskie wobec kryzysu w strefie euro / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 39-56. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
39
Europe, Regions and European Regionalism / Danuta KABAT-RUDNICKA // Regional and Federal Studies. - Vol. 23, iss. 2 (2013), s. 255-256. - Rec. pracy: Europe, Regions and European Regionalism, Roger Scully & Richard Wyn Jones (Eds.). Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010, ISBN 978-0-230-23178-8
40
Unia Europejska - organizacja międzynarodowa, struktura quasi-państwowa czy struktura sui generis? / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata / red. nauk. Wojciech Gizicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - (Człowiek, Społeczeństwo, Państwo). - S. 86-107. - Summ. - ISBN 978-83-7780-413-1
41
The European Union in the Light of Comparative Politics = Evropejskij soûz v svete sravnitelʹnoj politiki / Danuta KABAT-RUDNICKA // Sravnitelʹnaâ politika = Comparative Politics. - Vol. 3, no. 2(8) (2012), s. 64-72. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/149. - ISSN 2221-3279
42
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - analiza krytyczna = The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union / Danuta KABAT-RUDNICKA // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 9, nr 3 (2012), s. 83-93. - Tytuł numeru: Prawno-polityczne wyzwania kryzysu Unii Europejskiej. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/594/KSM_Prawno-polityczne_wyzwania_kryzysu_Unii_Europejskiej_nr3_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=83&view=Fit. - ISSN 1733-2680
43
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 19-38. - ISBN 978-83-934124-1-9
44
Jubileusz 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie / Danuta KABAT-RUDNICKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 54-55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
45
Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union - Legal Analysis / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny] / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej. - Dane tekstowe (plik pdf). - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - S. 1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3476-5
46
Nowe instrumenty polityki Unii Europejskiej w warunkach kryzysu / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 24-39
47
Demokracja w kontekście ponadnarodowym = Democracy in the Transnational Context / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Dylematy polskiej demokracji / red. nauk. Łukasz DANEL i Jerzy KORNAŚ. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2012. - S. 489-508. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934679-3-8. - Pełny tekst: http://www.np.uek.krakow.pl/images/stories/materialy-promocyjne/dylematy%20polskiej%20demokracji%20-ebook.pdf
48
Współczesne państwo w obliczu procesów regionalizacji i globalizacji / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 342-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
49
Patent i jego znaczenie dla gospodarki = The Importance of Patent for the Economy / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 121-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
50
Wspólna waluta europejska a suwerenność narodowa / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 259-271. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
51
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki - znaczenie patentu / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 35-46. - ISBN 978-83-934124-0-2
52
The State in the Face of the Challenges of Postmodern Times / Danuta KABAT-RUDNICKA // Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne = Athenaeum : Polish Political Science Studies. - vol. 29 (2011), s. 39-59. - Summ. - Pełny tekst: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/29.pdf#page=39. - ISSN 1505-2192
53
Oblicza Unii Europejskiej : tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA, Zbigniew B. Rudnicki // W: Państwo i prawo w dobie globalizacji : [księga jubileuszowa] / red. Stanisław Sagan. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. - S. 121-131. - ISBN 978-83-7338-613-6
54
[Book Reviews] / Danuta KABAT-RUDNICKA // Common Market Law Review. - Vol. 48., iss. 3 (2011), s. 981-982. - Rec. pracy: Kaarlo Tuori and Suvi Sankari, The Many Constitutions of Europe. Aldershot: Ashgate, 2010. 398 pages. IBSN: 978-1-4094-0468-2.
55
Prawo rzymskie a europejska tradycja prawna = Roman Law and European Legal Culture / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Prawnicze. - 11.4 (2011), s. 191-207. - Summ. - ISSN 1643-8183
56
Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 16-35
57
Unia Europejska i jej odpowiedź na kryzys finansowy / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 177-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
58
[Review] / Danuta KABAT-RUDNICKA // West European Politics. - vol. 34, iss. 5 (2011), s. 1148. - Rec. pracy: From Dual to Cooperative Federalism: The Changing Structure of European Law, by Robert Schütze, Oxford: Oxford University Press, 2009. Pp. xxxvi + 391. - Pełny tekst: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2011.591129#.VL9WlC6RwdU
59
Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego = The European Union's Policy towards Less Developed Regions / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 27-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
60
Teoria ról międzynarodowych jako instrument analityczny w studiach nad polityką zagraniczną = The Theory of International Roles as an Alatytical Instrument in the Study of the Foreign Policy / Danuta KABAT-RUDNICKA, Zbigniew B. Rudnicki // Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - 1 (2011), s. 7-26. - Summ. - ISSN 2300-1437
61
Rozwiązania instytucjonalno-prawne a konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 28-41
62
Globalizacja gospodarcza, rola państwa a federalizm ponadnarodowy / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 191-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
63
Integracja europejska a idea dobra wspólnego : uwagi wstępne / Danuta KABAT // W: Dobro wspólne / red. nauk. Dorota Probucka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 289-304. - ISBN 978-83-7271-611-8
64
Zasada federalna a integracja ponadnarodowa : Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym = The Federal Principle and Supranational Integration : the European Union between Dual and Cooperative Federalism / Danuta KABAT-RUDNICKA. - Kraków : Lettra-Graphic, 2010. - 301 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89937-54-4
65
Unia Europejska w świetle teorii ekonomii politycznej / Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 481-494. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
66
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa / Danuta KABAT-RUDNICKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=17&view=Fit. - ISSN 1689-7757
67
Postępowanie badawcze w pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w ramach Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych = Research Proceeding in the Peaceful Resolution of International Disputes within the Framework of the League of Nations and the United Nations / Zbigniew B. Rudnicki, Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 23-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170657182. - ISSN 1898-6447
68
Modele federalistyczne w perspektywie porównawczej = A Comparative Study of Federalist Models / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170656511. - ISSN 1898-6447
69
Rola regionów miejskich w rozwoju Unii Europejskiej = Role of Urban Regions in the Development of the European Union / Danuta KABAT-RUDNICKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 143 (2010), s. 218-228. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność w rozwoju regionalnym w Polsce obecnie i w przyszłości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
70
Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji = International Integration : Conceptualisation and Definition Issues / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009), s. 57-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164782410. - ISSN 1898-6447
71
Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności / Andrzej PRUSEK, Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 5-38
72
Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego / Danuta KABAT // W: Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata / red. Elżbieta Dynia. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. - S. 32-45. - ISBN 978-83-7338-484-2
73
Wolności gospodarcze a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / Danuta KABAT // W: Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / red. Justyna Maliszewska-Nienartowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009. - S. 103-121. - ISBN 978-83-7285-464-3
74
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Danuta KABAT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
75
Porządek konstytucyjny Unii Europejskiej = The Constitutional Order of the European Union / Danuta KABAT-RUDNICKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 175-187. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169629941. - ISSN 1898-6447
76
Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej / Danuta KABAT, Zbigniew Rudnicki // W: Polska pięć lat w Unii Europejskiej / red. Stanisław Konopacki. - Łódź : Ibidem, 2009. - S. 295-306. - ISBN 978-83-88679-84-1
77
Zasada federalna i jej zastosowanie w Unii Europejskiej / Danuta KABAT // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 55-70. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
78
Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej = Europeanisation and Globalisation as Processes Determining European Integration Policy / Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 87-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162624770. - ISSN 1898-6447
79
W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego = Towards a European Area of Higher Education / Zbigniew RUDNICKI, Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 55-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162624702. - ISSN 1898-6447
80
Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 345-363. - ISBN 978-83-7252-345-7
81
Fragmentaryzacja i integracja, jako efekty procesu globalizacji oraz szczególna rola przedsiębiorstw ponadnarodowych / Danuta KABAT // W: Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2007), s. 80-135. - Bibliogr.
82
Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej = The Impact of International Factors on the Direction and Development of European Integration / Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 23-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112690044. - ISSN 0208-7944
83
Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji = The European Union as a Subject of Research Based on the Theory of Integration / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 25-56. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689830. - ISSN 0208-7944
84
Integracja europejska - między teorią a praktyką = European Integration - Between Theory and Practice / Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 73-88. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689894. - ISSN 0208-7944
85
Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej = Institutional Reform and European Union Enlargement / Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004), s. 19-33. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51347886. - ISSN 0208-7944
86
Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej / Danuta KABAT // Acta Europae. - nr 8 (2004-2005), s. 8-13. - ISSN 1643-3653
87
Federalistyczne pierwiastki konstytutywne systemu politycznego Unii Europejskiej / Danuta KABAT // Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004), s. 11-21. - ISSN 1641-3113
88
Transnarodowe partie polityczne w warunkach integracji europejskiej = Transnational Political Parties under Conditions of European Integration / Danuta KABAT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004), s. 19-35. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51405480. - ISSN 0208-7944
89
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(4) (2004), s. [1-19]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf
90
The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Strategy of Poland's Membership in the European Union / ed. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński ; Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004. - (Biblioteka Europejska ; 32). - S. 329-344. - Bibliogr. - ISBN 83-89972-23-9
91
Rola instytucji wspólnotowych w kształtowaniu tożsamości europejskiej / Danuta KABAT // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 137-150. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
92
Enlargement as a Cliché / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Economic Papers. - no. 33 (2003), s. 61-71. - ISSN 0324-864X
93
Enlargement as a Cliche / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 2(3) (2003), s. [1-15]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/dkzr_limes2(3).pdf
94
Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej = International Determinants of European Economic Integration : Security versus Economic Growth / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // W: Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r. T. 2 / red. nauk. Janusz Bilski, Anna Midera. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - S. 471-494. - Summ. - ISBN 83-7171-685-0
95
Problemy deficytu demokracji i demokratycznej legitymizacji systemu władzy w Unii Europejskiej / Danuta KABAT // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(2) (2003), s. [1-8]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/dk_limes1(2).pdf
96
Poszerzenie Unii Europejskiej jako wyzwanie dla europejskiego systemu sprawowania władzy / Danuta KABAT // Acta Europae. - nr 6 (Maj-czerwiec 2003), s. 4-12. - ISSN 1643-3653
97
Preparing for Enlargement - Reform of the EU Governance / Danuta KABAT // W: EU Eastern Enlargement Coming Soon : Strategy of Membership / eds. Jan Kułakowski, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński. - Gdańsk : The Foundation for the Development of Gdańsk University : Research Centre on European Integration. Gdańsk University, 2002. - S. 35-48. - ISBN 83-88829-56-4
98
Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej = Anticipating Eastward Enlargement - The Reform of the European Union's Governance System // W: EU Eastern Enlargement Comming Soon : Strategy of Membership, 19-20 kwiecień 2002 : materiały konferencyjne. Cz. 1. - Sopot : OBIE, 2002. - (Working Papers / Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, ISSN 1644-2083 ; no 1). - S. 28-42
99
Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej / Danuta KABAT // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(1) (2002), s. [1-20]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/dk_limes1(1).pdf
100
The Information Policy of the Polish Government / Danuta KABAT // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 107-111. - ISBN 83-7252-123-9
101
Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda / Danuta KABAT, Zbigniew RUDNICKI // Economic Papers. - no. 31 (2001), s. 9-20. - ISSN 0324-864X
102
Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Nicejskiego / Danuta KABAT // W: Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 30-46. - Summ. - ISBN 83-88760-37-8
103
Preparing for EU Membership the European Information Activities of the Polish Government / Danuta KABAT // European Information. - nr 11-12 (2000), s. 6-9. - ISSN 1461-5428
104
Konstytucja dla zjednoczonej Europy? / Danuta Kabat // Ad Meritum. - nr 5 (Jesień-Zima 1997), s. 53-59. - ISSN 1234-656X
105
Parlament Europejski / Danuta Kabat // Przegląd Zachodni. - R. 52, nr 2 (1996), s. 170-178. - ISSN 0033-2437
106
Amerykańskie przywództwo światowe o zakończeniu "zimnej wojny" : quasi-jednobiegunowy model systemu międzynarodowego i jego implikacje dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Andrzej Kreutz ; tłumaczenie Danuta Kabat // Ad Meritum. - nr 3 (Wiosna-Lato 1996), s. 73-84. - ISSN 1234-656X
107
Ułuda demokracji / Danuta Kabat // Ad Meritum. - nr 3 (Wiosna-Lato 1996), s. 111-116. - Rec. pracy: Rozkosze demokracji, Tłum. [z francuskiego] Anna Matusiak, Warszawa 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria Logos, ss. 270 + 1 nlb
108
Konferencja Międzyrządowa 1996 roku / Justus Lipsius ; tłumaczenie Danuta Kabat // Ad Meritum. - nr 4 (Jesień-Zima 1996), s. 85-112. - ISSN 1234-656X
109
Parlament Europejski : (od czasów Zgromadzenia do Parlamentu doby Maastricht) / Danuta Kabat // Ad Meritum. - nr 1 (Wiosna 1995), s. 83-88. - ISSN 1234-656X
1
Kabat-Rudnicka D., (2019), O wzajemnych relacjach pomiędzy odpowiedzialnością za ochronę a innymi obszarami prawa międzynarodowego. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 257-273.
2
Kabat-Rudnicka D., (2019), Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa. [W:] Potkańska M., Wojnicz L., Rdzanek D. (red.), Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 37-52.
3
Kabat-Rudnicka D., (2018), Zróżnicowana integracja europejska jako odpowiedź na zmieniający się porządek międzynarodowy. [W:] Mania A., Bajor P., Pugacewicz T., Wyrwisz A. (red.), Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją, Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, s. 123-150.
4
Kabat-Rudnicka D., (2018), National Identity as a Useful Tool for Setting Limits to European Integration, "International Relations and Diplomacy", Vol. 6, nr 3, s. 143-151; http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/5b4571d2b73a4.pdf
5
Kabat-Rudnicka D., (2018), Zmiany instytucjonalne w perspektywie reformowania Unii Europejskiej. [W:] Wojtaszczyk , Stawarz P., Kraś I. (red.), Jaka przyszłość Europy?, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 11-25.
6
Kabat-Rudnicka D., (2017), How We Might Recover from the Current Economic and Social Crisis by Deepening European Integration. [W:] de Quadros , Sidjanski D. (red.), The Future of Europe : the Reform of the Eurozone and the Deepening of Political Union, Lisboa : AAFDL EDITORA, s. 203-209.
7
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
8
Kabat-Rudnicka D., Rudnicki Z., (2017), Rola i znaczenie Ruchu Europejskiego w kształtowaniu jedności europejskiej w początkowym okresie integracji. [W:] Gizicki W. (red.), Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych : wybrane zagadnienia, Lublin : Instytut Sądecko-Lubelski, s. 37-55.
9
Kabat-Rudnicka D., (2017), Soft law w Unii Europejskiej. [W:] Kuźniak B., Ingelevič-Citak M. (red.), Ius cogens soft law : dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 175-182.
10
Kabat-Rudnicka D., (2017), Podstawy teoretyczne i cele europejskiego prawa konkurencji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 487, s. 123-133; http://www.dbc.wroc.pl/Content/39261/Kabat-Rudnicka_Podstawy_Teoretyczne_i_Cele_Europejskiego_Prawa_2017.pdf
11
Kabat-Rudnicka D., (2017), Porządek prawny Unii Europejskiej jako ramy dla realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-60.
12
Kabat-Rudnicka D., (2017), Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 89-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1193/939
13
Kabat-Rudnicka D., (2017), Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (961), s. 103-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1169/932
14
Kabat-Rudnicka D., (2016), Zmiana systemu rządzenia w Unii Europejskiej w świetle działań antykryzysowych, "Studia Europejskie", nr 1 (77), s. 101-124; http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2016_kabat.pdf
15
Kabat-Rudnicka D., (2016), Demokracja w wielopoziomowym systemie rządów Unii Europejskiej. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 317-333.
16
Kabat-Rudnicka D., (2016), Pokryzysowe mechanizmy i instrumenty polityki w Unii Europejskiej. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 191-206.
17
Kabat-Rudnicka D., (2016), Tożsamość narodowa jako czynnik kształtujący relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica", 17, s. 114-128.
18
Kabat-Rudnicka D., (2016), European Union 'À La Carte' : Is Differentiated Integration the Way for More Europe?. [W:] EU à la carte? Jean Monnet Seminar 2016, Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. 69-73.
19
Kabat-Rudnicka D., (2016), Spór o federalną przyszłość Unii Europejskiej, "Ius Novum", Vol. 10, nr 4, s. 249-265; https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_17-D.Kabat-Rudnicka.pdf
20
Kabat-Rudnicka D., (2016), Sylwetka naukowa prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska. [W:] Kudełko J. (red.), Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-20.
21
Kabat-Rudnicka D., (2016), Nationale Identität im Lichte der Rechtsprechung ausgewählter Verfassungsgerichte der mittel- und osteuropaischen Länder. [W:] Kuźniak B., Ingelevič-Citak M. (red.), Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 83-93.
22
Kabat-Rudnicka D., (2016), Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne: wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, 337, [1] s.
23
Kabat-Rudnicka D., Rudnicki Z., (2016), Wartości w zmieniającym się układzie odniesień międzynarodowych : Unia Europejska jako władza normatywna. [W:] Gizicki W. (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 43-62.
24
Kabat-Rudnicka D., (2015), Unia Europejska - między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym. [W:] Wojtaszczyk , Tymanowski J., Stawarz P. (red.), Integracja europejska : główne obszary badawcze, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, s. 773-792.
25
Kabat-Rudnicka D., Rudnicki Z., (2015), Konstytucjonalizm europejski w obliczu kryzysu. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 133-144.
26
Kabat-Rudnicka D., (2015), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380, s. 465-471; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27524&from=publication
27
Kabat-Rudnicka D., (2015), Dobro człowieka jako podstawowa przesłanka i najwyższy cel nowego ładu międzynarodowego. [W:] Probucka D. (red.), Etyka i dobro, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 256-267.
28
Kabat-Rudnicka D., (2014), Prawne i polityczne kontrowersje wokół antykryzysowych działań Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 49-65.
29
Kabat-Rudnicka D., (2014), Kierunki zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 20-34.
30
Kabat-Rudnicka D., (2014), [Review], "JCMS: Journal of Common Market Studies", vol. 52, iss. 1, s. 177-178; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12106_4/pdf
31
Kabat-Rudnicka D., (2014), European Integration in the Light of the Polish Constitutional Court's Judgments. [W:] Konopacki S. (red.), Europe in the Time of Crisis, Łódź : Łódź University Press ; Kraków : Jagiellonian University Press, s. 95-106.
32
Kabat-Rudnicka D., (2014), Europeizacja jako czynnik sprawczy transformacji państwa - wymiar prawny. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania, T. 2, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 185-200.
33
Kabat-Rudnicka D., (2013), Zło i jego uzasadnienie w teorii stosunków międzynarodowych. [W:] Probucka D. (red.), Etyka a zło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 243-253.
34
Kabat-Rudnicka D., (2013), Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych stosunków międzynarodowych, "Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych", 3, s. 5-42.
35
Kabat-Rudnicka D., (2013), Kryzys finansowy jako czynnik przemian dla państwa i systemu rządzenia w Unii Europejskiej. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 150-166.
36
Kabat-Rudnicka D., (2013), Państwo i rynek wobec transformacji systemowej - refleksje na marginesie zmian gospodarczych w Polsce po 1989 roku. [W:] Lis S. (red.), Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 103-117.
37
Kabat-Rudnicka D., (2013), Działania antykryzysowe Unii Europejskiej kształtujące warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 24-39.
38
Kabat-Rudnicka D., (2013), Kraje europejskie wobec kryzysu w strefie euro. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 39-56.
39
Kabat-Rudnicka D., (2013), Europe, Regions and European Regionalism, "Regional and Federal Studies", Vol. 23, iss. 2, s. 255-256.
40
Kabat-Rudnicka D., (2012), Unia Europejska - organizacja międzynarodowa, struktura quasi-państwowa czy struktura sui generis?. [W:] Gizicki W. (red.), Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 86-107.
41
Kabat-Rudnicka D., (2012), The European Union in the Light of Comparative Politics, "Sravnitelʹnaâ politika", Vol. 3, no. 2(8), s. 64-72; http://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/149
42
Kabat-Rudnicka D., (2012), Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - analiza krytyczna, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 9, nr 3, s. 83-93; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/594/KSM_Prawno-polityczne_wyzwania_kryzysu_Unii_Europejskiej_nr3_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=83&view=Fit
43
Kabat-Rudnicka D., (2012), Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 19-38.
44
Kabat-Rudnicka D., (2012), Jubileusz 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 54-55; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
45
Kabat-Rudnicka D., (2012), Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union - Legal Analysis. [W:] Lisý J., Gonda V., Martincová M., Holková V., Vongrej M. (red.), Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 1-9.
46
Kabat-Rudnicka D., (2012), Nowe instrumenty polityki Unii Europejskiej w warunkach kryzysu. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 24-39.
47
Kabat-Rudnicka D., (2012), Demokracja w kontekście ponadnarodowym. [W:] Kornaś J., Danel Ł. (red.), Dylematy polskiej demokracji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 489-508.
48
Kabat-Rudnicka D., (2012), Współczesne państwo w obliczu procesów regionalizacji i globalizacji. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 342-350.
49
Kabat-Rudnicka D., (2012), Patent i jego znaczenie dla gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 121-134.
50
Kabat-Rudnicka D., (2011), Wspólna waluta europejska a suwerenność narodowa. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 259-271.
51
Kabat-Rudnicka D., (2011), Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki - znaczenie patentu. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 35-46.
52
Kabat-Rudnicka D., (2011), The State in the Face of the Challenges of Postmodern Times, "Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne", vol. 29, s. 39-59; http://www.athenaeum.umk.pl/numery/29.pdf#page=39
53
Kabat-Rudnicka D., Rudnicki Z., (2011), Oblicza Unii Europejskiej : tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej. [W:] Sagan S. (red.), Państwo i prawo w dobie globalizacji : [księga jubileuszowa], Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 121-131.
54
Kabat-Rudnicka D., (2011), [Book Reviews], "Common Market Law Review", Vol. 48., iss. 3, s. 981-982.
55
Kabat-Rudnicka D., (2011), Prawo rzymskie a europejska tradycja prawna, "Zeszyty Prawnicze", 11.4, s. 191-207.
56
Kabat-Rudnicka D., (2011), Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 16-35.
57
Kabat-Rudnicka D., (2011), Unia Europejska i jej odpowiedź na kryzys finansowy. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 177-188.
58
Kabat-Rudnicka D., (2011), [Review], "West European Politics", vol. 34, iss. 5, s. 1148; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01402382.2011.591129#.VL9WlC6RwdU
59
Kabat-Rudnicka D., (2011), Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 27-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192869
60
Kabat-Rudnicka D., Rudnicki Z., (2011), Teoria ról międzynarodowych jako instrument analityczny w studiach nad polityką zagraniczną, "Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych", 1, s. 7-26.
61
Kabat-Rudnicka D., (2010), Rozwiązania instytucjonalno-prawne a konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 28-41.
62
Kabat-Rudnicka D., (2010), Globalizacja gospodarcza, rola państwa a federalizm ponadnarodowy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-212.
63
Kabat D., (2010), Integracja europejska a idea dobra wspólnego : uwagi wstępne. [W:] Probucka D. (red.), Dobro wspólne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 289-304.
64
Kabat-Rudnicka D., (2010), Zasada federalna a integracja ponadnarodowa: Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym, Kraków : Lettra-Graphic, 301 s.
65
Kabat-Rudnicka D., (2010), Unia Europejska w świetle teorii ekonomii politycznej. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 481-494.
66
Kabat-Rudnicka D., (2010), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 32-33; http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=17&view=Fit
67
Rudnicki Z., Kabat-Rudnicka D., (2010), Postępowanie badawcze w pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w ramach Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 23-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657182
68
Kabat-Rudnicka D., (2010), Modele federalistyczne w perspektywie porównawczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/170656511
69
Kabat-Rudnicka D., (2010), Rola regionów miejskich w rozwoju Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 143, s. 218-228.
70
Kabat D., Rudnicki Z., (2009), Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 795, s. 57-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782410
71
Kabat-Rudnicka D., Prusek A., (2009), Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 5-38.
72
Kabat D., (2009), Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego. [W:] Dynia E. (red.), Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 32-45.
73
Kabat D., (2009), Wolności gospodarcze a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej. [W:] Maliszewska-Nienartowicz J. (red.), Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 103-121.
74
Kabat D., (2009), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
75
Kabat-Rudnicka D., (2009), Porządek konstytucyjny Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 175-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629941
76
Kabat D., Rudnicki Z., (2009), Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Konopacki S. (red.), Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Łódź : Ibidem, s. 295-306.
77
Kabat D., (2009), Zasada federalna i jej zastosowanie w Unii Europejskiej. [W:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 55-70.
78
Kabat D., (2008), Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 87-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/162624770
79
Rudnicki Z., Kabat D., (2008), W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 55-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/162624702
80
Kabat D., Rudnicki Z., (2007), Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 345-363.
81
Kabat D., (2007), Fragmentaryzacja i integracja, jako efekty procesu globalizacji oraz szczególna rola przedsiębiorstw ponadnarodowych. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji, s. 80-135.
82
Kabat D., (2006), Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699, s. 23-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/112690044
83
Kabat D., Rudnicki Z., (2005), Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 25-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689830
84
Kabat D., (2005), Integracja europejska - między teorią a praktyką, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 73-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689894
85
Kabat D., (2004), Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 19-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/51347886
86
Kabat D., (2004), Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej, "Acta Europae", nr 8, s. 8-13.
87
Kabat D., (2004), Federalistyczne pierwiastki konstytutywne systemu politycznego Unii Europejskiej, "Forum Europejskie", nr 8, Jesień, s. 11-21.
88
Kabat D., (2004), Transnarodowe partie polityczne w warunkach integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 19-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405480
89
Kabat D., Rudnicki Z., (2004), The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-19]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/dkzr_limes1(4).pdf
90
Kabat D., Rudnicki Z., (2004), The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union. [W:] Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S., Ośrodek Badań Integracji Europejskiej (red.), Strategy of Poland's Membership in the European Union, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 329-344.
91
Kabat D., (2004), Rola instytucji wspólnotowych w kształtowaniu tożsamości europejskiej. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 137-150.
92
Kabat D., Rudnicki Z., (2003), Enlargement as a Cliché, "Economic Papers", no. 33, s. 61-71.
93
Kabat D., Rudnicki Z., (2003), Enlargement as a Cliche, "Euro - Limes" [on-line], nr 2(3), s. [1-15]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/dkzr_limes2(3).pdf
94
Kabat D., Rudnicki Z., (2003), Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej. [W:] Bilski J., Midera A. (red.), Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r, T. 2, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 471-494.
95
Kabat D., (2003), Problemy deficytu demokracji i demokratycznej legitymizacji systemu władzy w Unii Europejskiej, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-8]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/dk_limes1(2).pdf
96
Kabat D., (2003), Poszerzenie Unii Europejskiej jako wyzwanie dla europejskiego systemu sprawowania władzy, "Acta Europae", nr 6, s. 4-12.
97
Kabat D., (2002), Preparing for Enlargement - Reform of the EU Governance. [W:] Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S. (red.), EU Eastern Enlargement Coming Soon : Strategy of Membership, Gdańsk : The Foundation for the Development of Gdańsk University : Research Centre on European Integration. Gdańsk University, s. 35-48.
98
Kabat D., (2002), Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej. [W:] EU Eastern Enlargement Comming Soon : Strategy of Membership, 19-20 kwiecień 2002 : materiały konferencyjne. Cz. 1 (Working Papers - Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej; no 1), Sopot : OBIE, s. 28-42.
99
Kabat D., (2002), Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. [1-20]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/dk_limes1(1).pdf
100
Kabat D., (2002), The Information Policy of the Polish Government. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-111.
101
Kabat D., Rudnicki Z., (2001), Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda, "Economic Papers", no. 31, s. 9-20.
102
Kabat D., (2001), Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Nicejskiego. [W:] Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 30-46.
103
Kabat D., (2000), Preparing for EU Membership the European Information Activities of the Polish Government, "European Information", nr 11-12, s. 6-9.
104
Kabat D., (1997), Konstytucja dla zjednoczonej Europy?, "Ad Meritum", nr 5, s. 53-59.
105
Kabat D., (1996), Parlament Europejski, "Przegląd Zachodni", R. 52, nr 2, s. 170-178.
106
Kreutz A., (1996), Amerykańskie przywództwo światowe o zakończeniu "zimnej wojny" : quasi-jednobiegunowy model systemu międzynarodowego i jego implikacje dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Ad Meritum", nr 3, s. 73-84.
107
Kabat D., (1996), Ułuda demokracji, "Ad Meritum", nr 3, s. 111-116.
108
Lipsius J., (1996), Konferencja Międzyrządowa 1996 roku, "Ad Meritum", nr 4, s. 85-112.
109
Kabat D., (1995), Parlament Europejski (od czasów Zgromadzenia do Parlamentu doby Maastricht), "Ad Meritum", nr 1, s. 83-88.
1
@inbook{UEK:2168335789,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "O wzajemnych relacjach pomiędzy odpowiedzialnością za ochronę a innymi obszarami prawa międzynarodowego",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "257-273",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
2
@inbook{UEK:2168338633,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa",
booktitle = "Unia Europejska w badaniach interdyscyplinarnych",
pages = "37-52",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
isbn = "978-83-941889-5-5",
}
3
@inbook{UEK:2168335371,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Zróżnicowana integracja europejska jako odpowiedź na zmieniający się porządek międzynarodowy",
booktitle = "Stany Zjednoczone oraz państwa europejskie między globalizacją a regionalizacją",
pages = "123-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press",
year = "2018",
isbn = "978-83-62751-84-6",
}
4
@article{UEK:2168326309,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "National Identity as a Useful Tool for Setting Limits to European Integration",
journal = "International Relations and Diplomacy",
number = "Vol. 6, 3",
pages = "143-151",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168335379,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Zmiany instytucjonalne w perspektywie reformowania Unii Europejskiej",
booktitle = "Jaka przyszłość Europy?",
pages = "11-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2018",
isbn = "978-83-7545-914-2",
}
6
@inbook{UEK:2168325253,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "How We Might Recover from the Current Economic and Social Crisis by Deepening European Integration",
booktitle = "The Future of Europe : the Reform of the Eurozone and the Deepening of Political Union",
pages = "203-209",
adress = "Lisboa",
publisher = "AAFDL EDITORA",
year = "2017",
isbn = "978-972-629-176-3",
}
7
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
8
@inbook{UEK:2168322169,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta and Rudnicki Zbigniew B.",
title = "Rola i znaczenie Ruchu Europejskiego w kształtowaniu jedności europejskiej w początkowym okresie integracji",
booktitle = "Wielopoziomowość w stosunkach międzynarodowych : wybrane zagadnienia",
pages = "37-55",
adress = "Lublin",
publisher = "Instytut Sądecko-Lubelski",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-939966-5-0",
}
9
@inbook{UEK:2168320579,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Soft law w Unii Europejskiej",
booktitle = "Ius cogens soft law : dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego",
pages = "175-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-233-4310-3 ; 978-83-233-9689-5",
}
10
@article{UEK:2168320763,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Podstawy teoretyczne i cele europejskiego prawa konkurencji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "487",
pages = "123-133",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168319421,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Porządek prawny Unii Europejskiej jako ramy dla realizacji polityki rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "35-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
12
@article{UEK:2168316389,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Etyka międzynarodowa a odpowiedzialność za ochronę",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "89-105",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168315913,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Pokryzysowy system rządzenia w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (961)",
pages = "103-116",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168312465,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Zmiana systemu rządzenia w Unii Europejskiej w świetle działań antykryzysowych",
journal = "Studia Europejskie",
number = "1 (77)",
pages = "101-124",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168315641,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Demokracja w wielopoziomowym systemie rządów Unii Europejskiej",
booktitle = "Demokracja współczesna : wymiar polski i międzynarodowy",
pages = "317-333",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2016",
isbn = "978-83-8019-658-2",
}
16
@inbook{UEK:2168308257,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Pokryzysowe mechanizmy i instrumenty polityki w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "191-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
17
@article{UEK:2168315863,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Tożsamość narodowa jako czynnik kształtujący relacje pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica",
number = "17",
pages = "114-128",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168320725,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "European Union 'À La Carte' : Is Differentiated Integration the Way for More Europe?",
booktitle = "EU à la carte? Jean Monnet Seminar 2016",
pages = "69-73",
adress = "Luxembourg",
publisher = "Publications Office of the European Union",
year = "2016",
isbn = "978-92-79-62015-7 ; 978-92-79-62014-0",
}
19
@article{UEK:2168315861,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Spór o federalną przyszłość Unii Europejskiej",
journal = "Ius Novum",
number = "Vol. 10, 4",
pages = "249-265",
year = "2016",
}
20
@misc{UEK:2168308297,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Sylwetka naukowa prof. zw. dr. hab. Andrzeja Pruska",
booktitle = "Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi",
pages = "15-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-5-7",
}
21
@inbook{UEK:2168320733,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Nationale Identität im Lichte der Rechtsprechung ausgewählter Verfassungsgerichte der mittel- und osteuropaischen Länder",
booktitle = "Prawo międzynarodowe publiczne wobec wyzwań XXI wieku",
pages = "83-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-233-4145-1 ; 978-83-233-9489-1",
}
22
@book{UEK:2168310773,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Konstytucjonalizacja Unii Europejskiej a sądownictwo konstytucyjne : wielopoziomowa współpraca czy rywalizacja?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8092-819-0",
}
23
@inbook{UEK:2168319463,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta and Rudnicki Zbigniew B.",
title = "Wartości w zmieniającym się układzie odniesień międzynarodowych : Unia Europejska jako władza normatywna",
booktitle = "Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie",
pages = "43-62",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939966-4-3",
}
24
@inbook{UEK:2168320729,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Unia Europejska - między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym",
booktitle = "Integracja europejska : główne obszary badawcze",
pages = "773-792",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski",
year = "2015",
isbn = "978-83-63183-80-6",
}
25
@inbook{UEK:2168303357,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta and Rudnicki Zbigniew B.",
title = "Konstytucjonalizm europejski w obliczu kryzysu",
booktitle = "Unia Europejska a prawo międzynarodowe : Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni",
pages = "133-144",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Zimowit",
year = "2015",
isbn = "978-83-7667-207-6",
}
26
@article{UEK:2168293473,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP w kluczowych kwestiach integracji europejskiej. Uwagi na marginesie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "380",
pages = "465-471",
adress = "",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168303349,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Dobro człowieka jako podstawowa przesłanka i najwyższy cel nowego ładu międzynarodowego",
booktitle = "Etyka i dobro",
pages = "256-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7271-944-7",
}
28
@inbook{UEK:2168293551,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Prawne i polityczne kontrowersje wokół antykryzysowych działań Unii Europejskiej",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
29
@unpublished{UEK:2168302975,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Kierunki zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "20-34",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168287863,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "[Review]",
journal = "JCMS: Journal of Common Market Studies",
number = "vol. 52, iss. 1",
pages = "177-178",
year = "2014",
}
31
@inbook{UEK:2168292791,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "European Integration in the Light of the Polish Constitutional Court's Judgments",
booktitle = "Europe in the Time of Crisis",
pages = "95-106",
adress = "Łódź; Kraków",
publisher = "Łódź University Press; Jagiellonian University Press",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-268-2 ; 978-83-233-3809-3",
}
32
@inbook{UEK:2168292861,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Europeizacja jako czynnik sprawczy transformacji państwa - wymiar prawny",
booktitle = "25 lat polskiej transformacji systemowej - dokonania i wyzwania. T. 2",
pages = "185-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7464-724-3",
}
33
@inbook{UEK:2168294753,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Zło i jego uzasadnienie w teorii stosunków międzynarodowych",
booktitle = "Etyka a zło",
pages = "243-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7271-842-3",
}
34
@article{UEK:2168292997,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Pojęcie interesu w perspektywie głównych ujęć teoretycznych stosunków międzynarodowych",
journal = "Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "3",
pages = "5-42",
year = "2013",
}
35
@inbook{UEK:2168273468,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Kryzys finansowy jako czynnik przemian dla państwa i systemu rządzenia w Unii Europejskiej",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "150-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
36
@inbook{UEK:2168278629,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Państwo i rynek wobec transformacji systemowej - refleksje na marginesie zmian gospodarczych w Polsce po 1989 roku",
booktitle = "Gospodarki Polski i Słowacji na przełomie wieków : doświadczenia i wyzwania",
pages = "103-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-638-0",
}
37
@unpublished{UEK:2168287329,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Działania antykryzysowe Unii Europejskiej kształtujące warunki rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "24-39",
year = "2013",
}
38
@inbook{UEK:2168290193,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Kraje europejskie wobec kryzysu w strefie euro",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "39-56",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
39
@article{UEK:2168304039,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Europe, Regions and European Regionalism",
journal = "Regional and Federal Studies",
number = "Vol. 23, iss. 2",
pages = "255-256",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168293535,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Unia Europejska - organizacja międzynarodowa, struktura quasi-państwowa czy struktura sui generis?",
booktitle = "Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata",
pages = "86-107",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7780-413-1",
}
41
@article{UEK:2168304041,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "The European Union in the Light of Comparative Politics",
journal = "Sravnitelʹnaâ politika",
number = "Vol. 3, no. 2(8)",
pages = "64-72",
year = "2012",
}
42
@article{UEK:2168293665,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej - analiza krytyczna",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 9, 3",
pages = "83-93",
adress = "",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168261068,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "19-38",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
44
@article{UEK:2168275155,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Jubileusz 40-lecia współpracy naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "54-55",
year = "2012",
}
45
@inbook{UEK:2168304067,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union - Legal Analysis",
booktitle = "Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
pages = "1-9",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita v Bratislave",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3476-5",
}
46
@unpublished{UEK:2168274072,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Nowe instrumenty polityki Unii Europejskiej w warunkach kryzysu",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "24-39",
year = "2012",
}
47
@inbook{UEK:2168293413,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Demokracja w kontekście ponadnarodowym",
booktitle = "Dylematy polskiej demokracji",
pages = "489-508",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-934679-3-8",
}
48
@inbook{UEK:2168236274,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Współczesne państwo w obliczu procesów regionalizacji i globalizacji",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "342-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
49
@article{UEK:2168259806,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Patent i jego znaczenie dla gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "121-134",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168218638,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Wspólna waluta europejska a suwerenność narodowa",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "259-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
51
@inbook{UEK:2168225814,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki - znaczenie patentu",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "35-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
52
@article{UEK:2168288685,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "The State in the Face of the Challenges of Postmodern Times",
journal = "Athenaeum : Polskie Studia Politologiczne",
number = "vol. 29",
pages = "39-59",
year = "2011",
}
53
@inbook{UEK:2168293451,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta and Rudnicki Zbigniew B.",
title = "Oblicza Unii Europejskiej : tożsamość ponadnarodowa jako wyzwanie dla teorii i praktyki integracji europejskiej",
booktitle = "Państwo i prawo w dobie globalizacji : [księga jubileuszowa]",
pages = "121-131",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2011",
isbn = "978-83-7338-613-6",
}
54
@article{UEK:2168304037,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "[Book Reviews]",
journal = "Common Market Law Review",
number = "Vol. 48., iss. 3",
pages = "981-982",
year = "2011",
}
55
@article{UEK:2168224278,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Prawo rzymskie a europejska tradycja prawna",
journal = "Zeszyty Prawnicze",
number = "11.4",
pages = "191-207",
year = "2011",
}
56
@unpublished{UEK:2168261272,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Koordynacja polityki gospodarczej w Unii Europejskiej a pakt dla konkurencyjności - wnioski dla Polski",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "16-35",
year = "2011",
}
57
@inbook{UEK:2168226373,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Unia Europejska i jej odpowiedź na kryzys finansowy",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "177-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
58
@article{UEK:2168287867,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "[Review]",
journal = "West European Politics",
number = "vol. 34, iss. 5",
pages = "1148",
year = "2011",
}
59
@article{UEK:2168222652,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Polityka Unii Europejskiej wobec regionów o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "27-41",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168304065,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta and Rudnicki Zbigniew B.",
title = "Teoria ról międzynarodowych jako instrument analityczny w studiach nad polityką zagraniczną",
journal = "Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "1",
pages = "7-26",
year = "2011",
}
61
@unpublished{UEK:2168261404,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Rozwiązania instytucjonalno-prawne a konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "28-41",
year = "2010",
}
62
@inbook{UEK:52397,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Globalizacja gospodarcza, rola państwa a federalizm ponadnarodowy",
booktitle = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
pages = "191-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
63
@inbook{UEK:2165687854,
author = "Kabat Danuta",
title = "Integracja europejska a idea dobra wspólnego : uwagi wstępne",
booktitle = "Dobro wspólne",
pages = "289-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-611-8",
}
64
@book{UEK:2166305866,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Zasada federalna a integracja ponadnarodowa : Unia Europejska między federalizmem dualistycznym a kooperatywnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Lettra-Graphic",
year = "2010",
isbn = "978-83-89937-54-4",
}
65
@inbook{UEK:2165314939,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Unia Europejska w świetle teorii ekonomii politycznej",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "481-494",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
66
@misc{UEK:2168279865,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej - konferencja naukowa na jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Stanisława Lisa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "32-33",
year = "2010",
}
67
@article{UEK:53230,
author = "Rudnicki Zbigniew B. and Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Postępowanie badawcze w pokojowym rozstrzyganiu sporów międzynarodowych w ramach Ligi Narodów i Narodów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "843",
pages = "23-55",
year = "2010",
}
68
@article{UEK:53229,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Modele federalistyczne w perspektywie porównawczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "843",
pages = "5-21",
year = "2010",
}
69
@article{UEK:2168285995,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Rola regionów miejskich w rozwoju Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "143",
pages = "218-228",
year = "2010",
}
70
@article{UEK:50100,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Integracja międzynarodowa : problemy konceptualizacji i definicji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "795",
pages = "57-101",
year = "2009",
}
71
@unpublished{UEK:2168306191,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta and Prusek Andrzej",
title = "Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "5-38",
year = "2009",
}
72
@inbook{UEK:2164986297,
author = "Kabat Danuta",
title = "Europejski Trybunał Sprawiedliwości a kontrola konstytucyjności prawa europejskiego",
booktitle = "Prawo międzynarodowe i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "32-45",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2009",
isbn = "978-83-7338-484-2",
}
73
@inbook{UEK:2168293533,
author = "Kabat Danuta",
title = "Wolności gospodarcze a ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej",
booktitle = "Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane",
pages = "103-121",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2009",
isbn = "978-83-7285-464-3",
}
74
@article{UEK:2168275067,
author = "Kabat Danuta",
title = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "18-19",
year = "2009",
}
75
@article{UEK:2165701584,
author = "Kabat-Rudnicka Danuta",
title = "Porządek konstytucyjny Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "175-187",
year = "2009",
}
76
@inbook{UEK:2166646657,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Studia europejskie w Polsce - początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska pięć lat w Unii Europejskiej",
pages = "295-306",
adress = "Łódź",
publisher = "Ibidem",
year = "2009",
isbn = "978-83-88679-84-1",
}
77
@inbook{UEK:2165163370,
author = "Kabat Danuta",
title = "Zasada federalna i jej zastosowanie w Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy integracji europejskiej",
pages = "55-70",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2009",
isbn = "978-83-7531-018-4",
}
78
@article{UEK:50141,
author = "Kabat Danuta",
title = "Europeizacja i globalizacja jako procesy warunkujące politykę integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "791",
pages = "87-99",
year = "2008",
}
79
@article{UEK:50143,
author = "Rudnicki Zbigniew and Kabat Danuta",
title = "W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "791",
pages = "55-85",
year = "2008",
}
80
@inbook{UEK:2166132514,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Integracja europejska a ponadnarodowy system sprawowania rządów",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "345-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
81
@unpublished{UEK:2168326859,
author = "Kabat Danuta",
title = "Fragmentaryzacja i integracja, jako efekty procesu globalizacji oraz szczególna rola przedsiębiorstw ponadnarodowych",
booktitle = "Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji",
pages = "80-135",
year = "2007",
}
82
@article{UEK:52701,
author = "Kabat Danuta",
title = "Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699",
pages = "23-35",
year = "2006",
}
83
@article{UEK:52998,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Unia Europejska jako przedmiot poszukiwań na gruncie teorii integracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "25-56",
year = "2005",
}
84
@article{UEK:52848,
author = "Kabat Danuta",
title = "Integracja europejska - między teorią a praktyką",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "73-88",
year = "2005",
}
85
@article{UEK:2168219156,
author = "Kabat Danuta",
title = "Reforma instytucjonalna a rozszerzenie Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "19-33",
year = "2004",
}
86
@article{UEK:2168051473,
author = "Kabat Danuta",
title = "Wpływ czynników międzynarodowych na kierunek i rozwój integracji europejskiej",
journal = "Acta Europae",
number = "8",
pages = "8-13",
year = "2004",
}
87
@article{UEK:2168218488,
author = "Kabat Danuta",
title = "Federalistyczne pierwiastki konstytutywne systemu politycznego Unii Europejskiej",
journal = "Forum Europejskie",
number = "8, Jesień",
pages = "11-21",
year = "2004",
}
88
@article{UEK:2168220444,
author = "Kabat Danuta",
title = "Transnarodowe partie polityczne w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "19-35",
year = "2004",
}
89
@article{UEK:2168241102,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-19]",
year = "2004",
}
90
@inbook{UEK:2168225636,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "The Question of Legitimacy in the Enlarged European Union",
booktitle = "Strategy of Poland's Membership in the European Union",
pages = "329-344",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Komitetu Integracji Europejskiej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89972-23-9",
}
91
@inbook{UEK:2168046747,
author = "Kabat Danuta",
title = "Rola instytucji wspólnotowych w kształtowaniu tożsamości europejskiej",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "137-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
92
@article{UEK:2168044361,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Enlargement as a Cliché",
journal = "Economic Papers",
number = "no. 33",
pages = "61-71",
year = "2003",
}
93
@article{UEK:2168241012,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Enlargement as a Cliche",
journal = "Euro - Limes",
number = "2(3)",
pages = "[1-15]",
year = "2003",
}
94
@inbook{UEK:2168225278,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Międzynarodowe uwarunkowania europejskiej integracji gospodarczej : bezpieczeństwo międzynarodowe a rozwój gospodarczy Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy integracyjne w gospodarce światowej : Polska w Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Łódź, 27-28 października 2003 r. T. 2",
pages = "471-494",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2003",
isbn = "83-7171-685-0",
}
95
@article{UEK:2168240950,
author = "Kabat Danuta",
title = "Problemy deficytu demokracji i demokratycznej legitymizacji systemu władzy w Unii Europejskiej",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-8]",
year = "2003",
}
96
@article{UEK:2168051461,
author = "Kabat Danuta",
title = "Poszerzenie Unii Europejskiej jako wyzwanie dla europejskiego systemu sprawowania władzy",
journal = "Acta Europae",
number = "6",
pages = "4-12",
year = "2003",
}
97
@inbook{UEK:2168035725,
author = "Kabat Danuta",
title = "Preparing for Enlargement - Reform of the EU Governance",
booktitle = "EU Eastern Enlargement Coming Soon : Strategy of Membership",
pages = "35-48",
adress = "Gdańsk",
publisher = "The Foundation for the Development of Gdańsk University : Research Centre on European Integration. Gdańsk University",
year = "2002",
isbn = "83-88829-56-4",
}
98
@inbook{UEK:2168294207,
author = "Kabat Danuta",
title = "Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej",
booktitle = "EU Eastern Enlargement Comming Soon : Strategy of Membership, 19-20 kwiecień 2002 : materiały konferencyjne. Cz. 1",
pages = "28-42",
adress = "Sopot",
publisher = "OBIE",
year = "2002",
issn = "1644-2083",
}
99
@article{UEK:2168240934,
author = "Kabat Danuta",
title = "Antycypując rozszerzenie na Wschód - reforma systemu sprawowania władzy Unii Europejskiej",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(1)",
pages = "[1-20]",
year = "2002",
}
100
@inbook{UEK:2168044312,
author = "Kabat Danuta",
title = "The Information Policy of the Polish Government",
booktitle = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
pages = "107-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
101
@article{UEK:2168022834,
author = "Kabat Danuta and Rudnicki Zbigniew",
title = "Eastern Enlargement and the EU Institutional Structure - Remarks de Lege Ferenda",
journal = "Economic Papers",
number = "no. 31",
pages = "9-20",
year = "2001",
}
102
@inbook{UEK:2168225634,
author = "Kabat Danuta",
title = "Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Nicejskiego",
booktitle = "Problemy europejskiej integracji gospodarczej na przełomie wieków : materiały konferencyjne, Poznań, 15-16 listopada 2001 roku",
pages = "30-46",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-88760-37-8",
}
103
@article{UEK:2168320007,
author = "Kabat Danuta",
title = "Preparing for EU Membership the European Information Activities of the Polish Government",
journal = "European Information",
number = "11-12",
pages = "6-9",
year = "2000",
}
104
@article{UEK:2168293689,
author = "Kabat Danuta",
title = "Konstytucja dla zjednoczonej Europy?",
journal = "Ad Meritum",
number = "5",
pages = "53-59",
year = "1997",
}
105
@article{UEK:2168293763,
author = "Kabat Danuta",
title = "Parlament Europejski",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "R. 52, 2",
pages = "170-178",
year = "1996",
}
106
@article{UEK:2168293581,
author = "Kreutz Andrzej",
title = "Amerykańskie przywództwo światowe o zakończeniu zimnej wojny : quasi-jednobiegunowy model systemu międzynarodowego i jego implikacje dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Ad Meritum",
number = "3",
pages = "73-84",
year = "1996",
}
107
@article{UEK:2168293553,
author = "Kabat Danuta",
title = "Ułuda demokracji",
journal = "Ad Meritum",
number = "3",
pages = "111-116",
year = "1996",
}
108
@article{UEK:2168293685,
author = "Lipsius Justus",
title = "Konferencja Międzyrządowa 1996 roku",
journal = "Ad Meritum",
number = "4",
pages = "85-112",
year = "1996",
}
109
@article{UEK:2168293443,
author = "Kabat Danuta",
title = "Parlament Europejski : (od czasów Zgromadzenia do Parlamentu doby Maastricht)",
journal = "Ad Meritum",
number = "1",
pages = "83-88",
year = "1995",
}