Publications of the selected author
1

Title:
Shaping Relationships with Business Environment in Entrepreneurial University
Source:
Science, Business and Universities : Cooperation, Knowledge Transfer and Entrepreneurship / red. Joanna Duda, Tomasz Bernat - New York ; Abingdon, Oxon: Routledge, 2022, s. 146-159. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Routledge Studies in International Business and the World Economy)
ISBN:
978-1-032-19234-5 ; 978-1-003-25827-8
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168363094
chapter in monograph
2

Title:
Transformacja cyfrowa przedsiębiorczego uniwersytetu = Digital Transformation of an Entrepreneurial University
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021) , s. 151-163. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została częściowo (50%) dofinansowana ze środków przyznanych Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360164
article
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Transformation of Entreprenurial University in the Face of Students' Expectations
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 11192-11198. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356838
chapter in conference materials
4

Title:
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2021
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66491-81-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356784
monograph
5

Title:
Innowacje przedsiębiorczego uniwersytetu w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 273-288 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352004
chapter in monograph
See main document
6

Title:
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 15-18
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352016
varia
See main document
7

Title:
Wstęp
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 11-15
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351992
preface / summary
See main document
8

Title:
Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu = Measuring the Implementation of the Entrepreneurial University Concept
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 1 (2020) , s. 144-158. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in Education and in the Development of Organisations and Spatial Systems - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348104
article
9

Title:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nt. "Bezpieczeństwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsiębiorstwa, innowacje technologiczne" realizowanego w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2020-2021 przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168351988
See related chapters
10

Title:
O Jubilacie
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 17-20
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351994
varia
See main document
11

Author:
Title:
Dyfuzja i dyseminacja innowacji nowoczesnych technologii
Source:
Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 49-72
ISBN:
978-83-8085-913-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342321
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics
Source:
Organizations in the Face of Growing Competition in the Market / red. Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 17-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Management and Faculty of Economy and International Relations at the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-61597-60-5 ; 978-83-61597-61-2
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340801
chapter in monograph
13

Title:
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 126-143. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337499
article
14

Title:
Digital Exclusion in the Labour Market in European Countries : Causes and Consequences
Source:
European Journal of Sustainable Development. - vol. 8, no. 5 (2019) , s. 324-336. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19).
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168338389
article
15

Author:
Title:
Przedsiębiorczość i dynamiczna efektywność w spontanicznym ładzie rynkowym
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 347-365 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324663
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Przedsiębiorca w myśli ekonomicznej : ewolucja poglądów
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2018
Physical description:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-948146-1-8
Nr:
2168329705
monograph
17

Author:
Title:
Rynkowe przejawy przedsiębiorczości korporacyjnej
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 47-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310091
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw - zagadnienia ogólne
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 15-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310089
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Skłonność do finansowania własnej działalności gospodarczej w wynikach badań empirycznych
Source:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 15-40
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312583
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Znaczenie inwentyki w korporacjach
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 254-268 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310115
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
324 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310087
See related chapters
22

Author:
Title:
Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przesiębiorstw w świetle badań empirycznych
Source:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 133-155. - Aneks
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296383
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 117-146
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286061
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
327 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168306995
See related chapters
25

Author:
Title:
Przedsiębiorczość : zagadnienia ogólne
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 17-47
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282003
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Proces rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 143-167
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282005
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Sektorowe czynniki sukcesu sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 131-161
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274665
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Source:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 128-151
Signature:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302935
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Przedsiębiorczość osób starszych (silver entreprenurship) w Polsce (wyniki badań empirycznych)
Source:
Współczesne zabezpieczenie emerytalne : wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne / red. Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 302-313 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-548-2
Access mode:
Nr:
2168293115
chapter in monograph
30

Author:
Title:
20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 64-65
Access mode:
Nr:
2168344254
varia
31

Author:
Title:
Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 139-169. - Aneks s. 232-234 - Bibliogr.
Signature:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271896
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 31-43
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253840
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i rozwojowych
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 171-183
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253870
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 866 (2011) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222192
article
35

Author:
Title:
Przedsiębiorcze strategie rynkowe w cyklu rozwoju drobnych przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 105-120
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222174
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Oczekiwania badanych przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i pomocowych
Source:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 181-196
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326069
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowo przyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii
Source:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 36-56
Nr:
2168218690
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w wybranych polskich przedsiębiorstwach
Source:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 28-44
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326047
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Przedsiębiorczość na rynku usług medycznych w procesie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w Polsce = Entreprenurship on the Medical Care Market in the Process of Organizational and Ownership Changes in Poland
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 25 (2010) , s. 52-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326039
article
40

Author:
Title:
Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii Klasycznej = The Entrepreneur as the Result of the Evolution of the Views of Institutionalists and Critics of Classical Economics - the View of Ronald Coase
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010) , s. 147-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701839
article
41

Title:
Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej = Changes in Poland's Foreign Trade Turnover before and after Accession to the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 145-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51444
article
42

Author:
Title:
Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla = The Entrepreneur in the Theory of Alfred Marshall
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51435
article
43

Title:
Handel zagraniczny Polski a europejska integracja gospodarcza
Source:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 89-104
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162173941
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Izabela Czaja , Dorota Guzy
Title:
Analiza przypadku : firma Dorota Fashion
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 34-49
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162182355
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Cykl koniunkturalny w szkole austriackiej
Source:
Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków / red. Rafał Żelazny - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 27-38 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-571-9
Nr:
51691
chapter in monograph
46

Author:
Izabela Czaja , Grzegorz Czaja
Title:
Analiza przypadku : sklep Pod Skibrem : bankructwo na własne życzenie?
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 222-235
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162197202
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Przedsiębiorcze strategie rynkowe drobnych przedsiębiorstw
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 8-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218470
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Izabela Czaja , Marcin Gadocha
Title:
Obwarzanek krakowski : historia, tradycja, symbolika
Publisher address:
Kraków: Bartosz Głowacki, 2008
Physical description:
53, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-926867-0-5
Nr:
2168329741
monograph
49

Title:
Internet w przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 105-120
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165629453
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej = High-Tech Areas in the European
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 769 (2008) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50583
article
51

Author:
Title:
Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 7-18
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165630986
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowoprzyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 65-83 - Bibliogr.
Signature:
NP-1311/Magazyn
Nr:
2168219464
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski w okresie przed- i poakcesyjnym do Unii Europejskiej
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 89-104 - Bibliogr.
Signature:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168252846
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 4-15
Signature:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221306
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP = Globalization Processes and their Impact on the Innovativeness of the SME Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 730 (2006) , s. 11-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51267
article
56

Author:
Title:
Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie = The Tendency towards Self-employment in the SME Sector in Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 684 (2005) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52535
article
57

Author:
Title:
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 33-51 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164214
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii = Incubators as Instruments Supporting Entrepreneurship, Based on the Finnish Example
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005) , s. 73-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52987
article
59

Author:
Conference:
3rd International Conference: Entrepreneurship, Employment and Beyond, Kraków, Polska, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Title:
Opportunity- and Necessity-Based Entrepreneurship (Cross-National Comparisons) - Remarks on the Issue of Entrepreneurship
Source:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / red. Jan TARGALSKI - Cracow: AE, 2004, s. 109-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-223-5
Nr:
2168222048
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Zachowania innowacyjne w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym poziomie wykorzystania nowoczesnych technologii
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 24-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/[1]/Magazyn
Nr:
2168291821
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Title:
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MSP
Source:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1[8]-17[24] - Bibliogr.
Signature:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265022
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Izabela Czaja , Dorota Guzy
Title:
Dorota Guzy
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 1-20
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226221
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości poprzez internet = E-business Incubators in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221106
article
64

Author:
Izabela Czaja , Grzegorz Czaja
Title:
Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie?
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 149-171
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226237
chapter in monograph
See main document
65

Title:
System wspierania przedsiębiorczości w Polsce : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
63 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-162-X
Nr:
2168234676
academic script
66

Author:
Krzysztof Berger , Tomasz Brodzicki , Wanda Burdecka , Józef Chmiel , Izabela Czaja , Wojciech Dziemianowicz , Leszek Kucharski , Tomasz Kierzkowski , Arkadiusz Łankowski , Stanisław Łobejko , Mariola Misztak-Kowalska , Cezary Miżejewski , Sylwia Morawska , Zofia Pawłowska , Bogdan Rogoda , Agnieszka Rybińska , Małgorzata Skrzek-Lubasińska , Alicja Sosnowska , Stanisław Szultka , Piotr Tamowicz , Agnieszka Tokaj-Krzewska , Tomasz Tokarski , Anna Tucholska , Bogna Urbańska , Elżbieta Wojnicka , Leszek Zienkowski , Aleksander Żołnierski , Agnieszka Żur
Title:
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002
Redakcja:
Rybińska Agnieszka
, Tokaj-Krzewska Agnieszka
Prace pomocnicze:
Biernat Katarzyna
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2003
Physical description:
411, [1] s.: il.
ISBN:
83-88802-60-7
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Berger K., Brodzicki T., Burdecka W., Chmiel J., Czaja I., Dziemianowicz W., Kucharski L., Kierzkowski T., Łankowski A., Łobejko S., Misztak-Kowalska M., Miżejewski C., Morawska S., Pawłowska Z., Rogoda B., Rybińska A., Skrzek-Lubasińska M., Sosnowska A., Szultka S., Tamowicz P., Tokaj-Krzewska A., Tokarski T., Tucholska A., Urbańska B., Wojnicka E., Zienkowski L., Żołnierski A., Żur A., (2003), The Report on the Conditions of the Small and Medium-size Enterprise Sector in Poland for the Years 2001-2002, Tokaj-Krzewska A. (red.), Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 410 s. ISBN 83-88802-71-2
Nr:
2168255154
report
67

Author:
Title:
Przedsiębiorczość w województwie małopolskim = Entrepreneurship in the Małopolskie Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221098
article
68

Author:
Title:
Projekt ewaluacyjny = An Evaluation Project
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225430
article
69

Title:
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
71 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-146-8
Nr:
2166236650
textbook
70

Title:
Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998) = The Private Sector in Poland (General Characteristics in the Years 1990-98)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225450
article
71

Author:
Title:
Samozatrudnienie jako tendencja wspierania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia na świecie
Source:
Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-815/Magazyn
Nr:
2168291717
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
E-Incubators in Poland
Source:
Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002) , s. 174-181. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr.
Nr:
2166213020
article
73

Author:
Title:
"Dorota Guzy"
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-25
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334013
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia
Source:
Globalizacja / red. Jacek Klich - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001, s. 65-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-87832-27-8
Nr:
2168278529
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Izabela Czaja , Grzegorz Czaja
Title:
Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie?
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-17 [172-188]
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334049
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
E-inkubatory w Polsce
Source:
Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. [33]-[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-736/1/Magazyn
Nr:
2168281681
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Conference:
VII Konferencja z cyklu: Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, Polska, od 2000-06-19 do 2000-06-21
Title:
Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty)
Source:
Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2000, s. 291-315. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Sympozja i Konferencje Polskiej Akademi Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 43)
ISBN:
83-87854-32-8
Nr:
2168333755
chapter in conference materials
78

Author:
Izabela Czaja , Agnieszka Pawlus
Title:
Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości (Krakowska Izba Rzemieślnicza jako instytucja wspierająca przedsiębiorczości w Małopolsce)
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-17 [85-101] - Bibliogr.
Research program:
40/KPiI/2/99/S
Signature:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168334005
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Author:
Title:
Polityka rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-9 [6-14] - Bibliogr.
Research program:
40/KPiI/2/99/S
Signature:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168333963
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Nowy samochód
Source:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 18-19
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239886
chapter in academic script
See main document
81

Author:
Title:
Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998 = Private Sector Entrepreneurship in Poland (General Characterisation for the Years 1990-1998)
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240234
chapter in conference materials
See main document
82

Author:
Title:
Zarządzanie public relations (model Normana Stone'a) = Public Relations Management (the Norman Stone Model)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999) , s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256504
article
83

Author:
Title:
Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998
Source:
Sektor prywatny województwa krakowskiego / Kier. tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-17 - Bibliogr.
Research program:
26/KPiI/1/98/S
Signature:
NP-562/Magazyn
Nr:
2168333931
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Title:
Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1996) = Private Sector in Poland : (General Outline 1990-1996)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257084
article
85

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 43-86
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306201
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Wybrane techniki wspomagania małych firm
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-190
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306205
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Cykl organizacyjny Le Châteliera
Source:
Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 7
ISBN:
83-7252-007-0
Nr:
2168239860
chapter in academic script
See main document
88

Title:
Transfer technologii jako działanie przedsiębiorcze - wspomaganie przedsiębiorczości w regionie krakowskim = Transfer of Technology within a Region as an Expression of Entrepreneurship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999) , s. 95-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256512
article
89

Author:
Title:
Public relations : studia przypadków i zadania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
52 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-78-X
Nr:
2168263454
academic script
90

Author:
Title:
Techniki przedsiębiorczości = Instruments of Entrepreneurship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 51-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255256
article
91

Title:
Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa = Legal Aspects of Conducting Business by Small and Medium-Sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 81-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255276
article
92

Author:
Title:
Sektor prywatny w Polsce
Source:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-24 [2-25] - Bibliogr.
Research program:
23/KPiI/2/97/S
Signature:
NP-469/Magazyn
Nr:
2168329033
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Author:
Title:
Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-14 [43-56]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
33/KPiI/2/96/S
Signature:
NP-283/Magazyn
Nr:
2168329399
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Author:
Title:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości-szanse i zagrożenia = Factors of Development of Enterpreneurship-Prospects and Dangers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997) , s. 57-67. - Summ.
Nr:
2168256444
article
95

Author:
Title:
Transfer technologii w regionie jako działanie przedsiębiorcze
Source:
Regionalny rozwój przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI, s. 1-6 [72-77]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
24/KPiI/2/95/S
Signature:
NP-367/Magazyn
Nr:
2168329173
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Author:
Title:
Marketingowa ocena i wybór nowego rynku zagranicznego
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 349-356
Nr:
2168252978
chapter in conference materials
See main document
97

Author:
Title:
Kreowanie wizerunku organizacji (public relations)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
195 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/704
Nr:
2168278931
doctoral dissertation
98

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 38-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251056
chapter in textbook
See main document
99

Title:
Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm
Source:
Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995, s. 82-103 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-56-4
Nr:
2168251066
chapter in textbook
See main document
100

Title:
Projekt ewaluacyjny systemu punktowego wykonany przez studentów III roku specjalności "Przedsiębiorczość i innowacje"
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(33), s. 2-29
Nr:
2168255300
chapter in report
101

Author:
Title:
Mały architekt
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 71-75
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335257
chapter in academic script
See main document
102

Title:
Wybrane techniki wspomagania małych firm
Source:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 72-94 - Bibliogr.
Signature:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330303
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Source:
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 22-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-196/Magazyn
Nr:
2168330297
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Title:
Plan marketingowy małej firmy = Marketing Plan in Small Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 444 (1994) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234118
article
105

Author:
Title:
LIMODE
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 77-80
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335259
chapter in academic script
See main document
106

Author:
Title:
Limode
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 77-80
Nr:
2168242310
chapter in textbook
See main document
107

Author:
Title:
Mały architekt
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 71-75
Nr:
2168242306
chapter in textbook
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[95] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Signature:
NP-307/Magazyn
Nr:
2168329755
unpublished scientific work
1
Shaping Relationships with Business Environment in Entrepreneurial University / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // W: Science, Business and Universities : Cooperation, Knowledge Transfer and Entrepreneurship / red. Joanna Duda, Tomasz Bernat . - New York ; Abingdon, Oxon: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in International Business and the World Economy). - S. 146-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-19234-5 ; 978-1-003-25827-8
2
Transformacja cyfrowa przedsiębiorczego uniwersytetu = Digital Transformation of an Entrepreneurial University / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021), s. 151-163. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7938/8191. - ISSN 2083-3296
3
Transformation of Entreprenurial University in the Face of Students' Expectations / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 11192-11198. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/transformation-of-entreprenurial-university-in-the-face-of-students-expectations/Wstęp:
4
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2021. - 146 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66491-81-6
5
Innowacje przedsiębiorczego uniwersytetu w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 273-288. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
6
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 15-18. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
7
Wstęp / Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 11-15. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
8
Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu = Measuring the Implementation of the Entrepreneurial University Concept / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 1 (2020), s. 144-158. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji oraz w rozwoju organizacji i układów przestrzennych = The Role of Entrepreneurship in Education and in the Development of Organisations and Spatial Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7249/6670. - ISSN 2083-3296
9
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. - 312 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
10
O Jubilacie / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 17-20. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
11
Dyfuzja i dyseminacja innowacji nowoczesnych technologii / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 49-72. - ISBN 978-83-8085-913-5
12
Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics / Izabela CZAJA, Tomasz KAFEL // W: Organizations in the Face of Growing Competition in the Market / ed. by Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 17-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-60-5 ; 978-83-61597-61-2. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf
13
Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej = Cooperatives - Entrepreneurial Organisational Forms in Local Economy / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019), s. 126-143. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych = The Role of Entrepreneurship in Education and Socio-economic Development of Local Systems. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3296.151.10. - ISSN 2083-3296
14
Digital Exclusion in the Labour Market in European Countries : Causes and Consequences / Izabela CZAJA, Maria URBANIEC // European Journal of Sustainable Development. - vol. 8, no. 5 (2019), s. 324-336. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/944/939. - ISSN 2239-5938
15
Przedsiębiorczość i dynamiczna efektywność w spontanicznym ładzie rynkowym / Izabela CZAJA // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 347-365. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
16
Przedsiębiorca w myśli ekonomicznej : ewolucja poglądów / Izabela CZAJA. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2018. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-1-8
17
Rynkowe przejawy przedsiębiorczości korporacyjnej / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 47-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
18
Przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw - zagadnienia ogólne / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 15-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
19
Skłonność do finansowania własnej działalności gospodarczej w wynikach badań empirycznych / Izabela CZAJA // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 15-40. - ISBN 978-83-8085-356-0
20
Znaczenie inwentyki w korporacjach / Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 254-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
21
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - 324 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
22
Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przesiębiorstw w świetle badań empirycznych / Izabela CZAJA // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 133-155. - Aneks. - ISBN 978-83-01-18196-3
23
Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych / Izabela CZAJA // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 117-146. - ISBN 978-83-7930-485-1
24
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2014. - 327 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7641-935-0
25
Przedsiębiorczość : zagadnienia ogólne / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 17-47. - ISBN 978-83-7641-935-0
26
Proces rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Izabela CZAJA, Jan Targalski // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ . - Warszawa: Difin, 2014. - S. 143-167. - ISBN 978-83-7641-935-0
27
Sektorowe czynniki sukcesu sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Izabela CZAJA // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 131-161. - ISBN 978-83-7164-801-4
28
Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych / Izabela CZAJA // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 128-151
29
Przedsiębiorczość osób starszych (silver entreprenurship) w Polsce (wyniki badań empirycznych) / Izabela CZAJA // W: Współczesne zabezpieczenie emerytalne : wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne / red. Filip Chybalski, Edyta Marcinkiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. - S. 302-313. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-548-2. - Pełny tekst: http://cybra.p.lodz.pl/Content/7597/CHYBALSKI.pdf
30
20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji / Izabela CZAJA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 64-65. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
31
Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych / Izabela CZAJA // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 139-169. - Aneks s. 232-234. - Bibliogr.
32
Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w polskich przedsiębiorstwach / Izabela CZAJA // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 31-43. - ISBN 978-83-242-1671-0
33
Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i rozwojowych / Izabela CZAJA // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 171-183. - ISBN 978-83-242-1671-0
34
Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych = Entrepreneurship in Ownership Transformation Process on the Medical Services Market / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439. - ISSN 1898-6447
35
Przedsiębiorcze strategie rynkowe w cyklu rozwoju drobnych przedsiębiorstw / Izabela CZAJA // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 105-120. - ISBN 978-83-62511-40-2
36
Oczekiwania badanych przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i pomocowych / Izabela CZAJA // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 181-196
37
Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowo przyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii / Izabela CZAJA // W: Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 36-56
38
Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w wybranych polskich przedsiębiorstwach / Izabela CZAJA // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 28-44
39
Przedsiębiorczość na rynku usług medycznych w procesie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w Polsce = Entreprenurship on the Medical Care Market in the Process of Organizational and Ownership Changes in Poland / Izabela CZAJA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 25 (2010), s. 52-64. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
40
Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii Klasycznej = The Entrepreneur as the Result of the Evolution of the Views of Institutionalists and Critics of Classical Economics - the View of Ronald Coase / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 147-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371328. - ISSN 1898-6447
41
Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej = Changes in Poland's Foreign Trade Turnover before and after Accession to the European Union / Izabela CZAJA, Krzysztof WACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 145-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167996980. - ISSN 1898-6447
42
Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla = The Entrepreneur in the Theory of Alfred Marshall / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167993638. - ISSN 1898-6447
43
Handel zagraniczny Polski a europejska integracja gospodarcza / Izabela CZAJA, Krzysztof WACH // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 89-104. - ISBN 978-83-7252-459-1
44
Analiza przypadku : firma Dorota Fashion / Izabela CZAJA, Dorota Guzy // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 34-49. - ISBN 978-83-255-0185-3
45
Cykl koniunkturalny w szkole austriackiej / Izabela CZAJA // W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków / red. Rafał Żelazny. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 27-38. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-571-9
46
Analiza przypadku : sklep Pod Skibrem : bankructwo na własne życzenie? / Izabela CZAJA, Grzegorz Czaja // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 222-235. - ISBN 978-83-255-0185-3
47
Przedsiębiorcze strategie rynkowe drobnych przedsiębiorstw / Izabela CZAJA // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 8-26. - Bibliogr.
48
Obwarzanek krakowski : historia, tradycja, symbolika / Izabela CZAJA, Marcin Gadocha. - Kraków: Bartosz Głowacki, 2008. - 53, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-926867-0-5
49
Internet w przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych / Izabela CZAJA, Agnieszka PICHUR // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 105-120. - ISBN 978-83-7252-406-5
50
Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej = High-Tech Areas in the European / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158669274. - ISSN 1898-6447
51
Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 7-18. - ISBN 978-83-7252-404-1
52
Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowoprzyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii / Izabela CZAJA // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2008), s. 65-83. - Bibliogr.
53
Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski w okresie przed- i poakcesyjnym do Unii Europejskiej / Izabela CZAJA, Krzysztof WACH // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 89-104. - Bibliogr.
54
Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 4-15
55
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP = Globalization Processes and their Impact on the Innovativeness of the SME Sector / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 730 (2006), s. 11-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130087379. - ISSN 0208-7944
56
Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie = The Tendency towards Self-employment in the SME Sector in Selected Countries / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93090251. - ISSN 0208-7944
57
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Izabela CZAJA // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 33-51. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
58
Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii = Incubators as Instruments Supporting Entrepreneurship, Based on the Finnish Example / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005), s. 73-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/85157693. - ISSN 0208-7944
59
Opportunity- and Necessity-Based Entrepreneurship (Cross-National Comparisons) - Remarks on the Issue of Entrepreneurship / Izabela CZAJA // W: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI. - Cracow: AE, 2004. - S. 109-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-223-5
60
Zachowania innowacyjne w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym poziomie wykorzystania nowoczesnych technologii / Izabela CZAJA, Agnieszka PICHUR // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2004), s. 24-38. - Bibliogr.
61
Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MSP / Izabela CZAJA // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[8]-17[24]. - Bibliogr.
62
Dorota Guzy / Izabela CZAJA, Dorota Guzy // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 1-20. - ISBN 83-7247-044-8
63
Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości poprzez internet = E-business Incubators in Poland / Izabela CZAJA, Agnieszka PICHUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14784. - ISSN 0208-7944
64
Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie? / Izabela CZAJA, Grzegorz Czaja // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 149-171. - ISBN 83-7247-044-8
65
System wspierania przedsiębiorczości w Polsce : pomocnicze materiały dydaktyczne / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 63 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-162-X
66
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002 / aut.: Krzysztof Berger, Tomasz Brodzicki, Wanda Burdecka, Józef Chmiel, Izabela CZAJA, Wojciech Dziemianowicz, Leszek Kucharski, Tomasz Kierzkowski, Arkadiusz Łankowski, Stanisław Łobejko, Mariola Misztak-Kowalska, Cezary Miżejewski, Sylwia Morawska, Zofia Pawłowska, Bogdan ROGODA, Agnieszka Rybińska, Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Alicja Sosnowska, Stanisław Szultka, Piotr Tamowicz, Agnieszka Tokaj-Krzewska, Tomasz Tokarski, Anna Tucholska, Bogna Urbańska, Elżbieta Wojnicka, Leszek Zienkowski, Aleksander Żołnierski, Agnieszka ŻUR ; współpraca Katarzyna Biernat ; red.: Agnieszka Rybińska, Agnieszka Tokaj-Krzewska. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2003. - 411, [1] s. : il. - ISBN 83-88802-60-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/88/raport0102.pdf#www.parp.gov.pl/files/214/2676.pdf
67
Przedsiębiorczość w województwie małopolskim = Entrepreneurship in the Małopolskie Voivodeship / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15681. - ISSN 0208-7944
68
Projekt ewaluacyjny = An Evaluation Project / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002), s. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11640. - ISSN 0208-7944
69
Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Andrzej Masny, Bogdan ROGODA, Robert ŚLIWA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 71 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-146-8
70
Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998) = The Private Sector in Poland (General Characteristics in the Years 1990-98) / Izabela CZAJA, Agnieszka ŻUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11595. - ISSN 0208-7944
71
Samozatrudnienie jako tendencja wspierania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia na świecie / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2002), s. 1-18. - Bibliogr.
72
E-Incubators in Poland / Izabela CZAJA, Agnieszka PICHUR // Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002), s. 174-181. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr. - ISSN 0262-0383
73
"Dorota Guzy" / Izabela CZAJA // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-25
74
Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia / Izabela CZAJA // W: Globalizacja / red. Jacek Klich. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2001. - S. 65-82. - Bibliogr. - ISBN 83-87832-27-8
75
Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie? / Izabela CZAJA, Grzegorz Czaja // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-17 [172-188]
76
E-inkubatory w Polsce / Izabela CZAJA, Agnieszka PICHUR // W: Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. [33]-[39]. - Bibliogr.
77
Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty) / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // W: Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r. - Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2000. - (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; nr 43). - S. 291-315. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87854-32-8
78
Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości (Krakowska Izba Rzemieślnicza jako instytucja wspierająca przedsiębiorczości w Małopolsce) / Izabela CZAJA, Agnieszka Pawlus // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-17 [85-101]. - Bibliogr.
79
Polityka rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Izabela CZAJA // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-9 [6-14]. - Bibliogr.
80
Nowy samochód / Izabela CZAJA // W: Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 18-19. - ISBN 83-7252-007-0
81
Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998 = Private Sector Entrepreneurship in Poland (General Characterisation for the Years 1990-1998) / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
82
Zarządzanie public relations (model Normana Stone'a) = Public Relations Management (the Norman Stone Model) / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
83
Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998 / Izabela CZAJA // W: Sektor prywatny województwa krakowskiego / Kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1999), s. 1-17. - Bibliogr.
84
Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1996) = Private Sector in Poland : (General Outline 1990-1996) / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Izabela CZAJA, Jan TARGALSKI, Jan SZUMILAK // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 43-86. - ISBN 83-7252-004-6
86
Wybrane techniki wspomagania małych firm / Andrzej Masny, Izabela CZAJA, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK, Lesław PIECUCH // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-190. - ISBN 83-7252-004-6
87
Cykl organizacyjny Le Châteliera / Izabela CZAJA // W: Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 7. - ISBN 83-7252-007-0
88
Transfer technologii jako działanie przedsiębiorcze - wspomaganie przedsiębiorczości w regionie krakowskim = Transfer of Technology within a Region as an Expression of Entrepreneurship / Izabela CZAJA, Anna FRANCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 529 (1999), s. 95-99. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
89
Public relations : studia przypadków i zadania / Izabela CZAJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 52 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-78-X
90
Techniki przedsiębiorczości = Instruments of Entrepreneurship / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 51-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
91
Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa = Legal Aspects of Conducting Business by Small and Medium-Sized Enterprises / Izabela CZAJA, Robert ŚLIWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998), s. 81-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
92
Sektor prywatny w Polsce / Izabela CZAJA // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1998), s. 1-24 [2-25]. - Bibliogr.
93
Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości / Izabela CZAJA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1997), s. 1-14 [43-56]. - Streszcz. - Bibliogr.
94
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości-szanse i zagrożenia = Factors of Development of Enterpreneurship-Prospects and Dangers / Izabela CZAJA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 473 (1997), s. 57-67. - Summ. - ISSN 0208-7944
95
Transfer technologii w regionie jako działanie przedsiębiorcze / Izabela CZAJA // W: Regionalny rozwój przedsiębiorczości / kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1996), s. 1-6 [72-77]. - Streszcz. - Bibliogr.
96
Marketingowa ocena i wybór nowego rynku zagranicznego / Izabela CZAJA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 349-356
97
Kreowanie wizerunku organizacji (public relations) / Izabela CZAJA ; Promotor: Jan TARGALSKI. - Kraków, 1996. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Izabela CZAJA, Andrzej MASNY // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 38-50. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
99
Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm / Andrzej MASNY, Izabela CZAJA, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK // W: Podstawy przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1995. - S. 82-103. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-56-4
100
Projekt ewaluacyjny systemu punktowego wykonany przez studentów III roku specjalności "Przedsiębiorczość i innowacje" / Anna FRANCIK, Izabela KOŚĆ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(33) (1995), s. 2-29
101
Mały architekt / Izabela KOŚĆ // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 71-75. - ISBN 83-86439-07-6
102
Wybrane techniki wspomagania małych firm / Andrzej MASNY, Izabela KOŚĆ, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 72-94. - Bibliogr.
103
Małe i średnie przedsiębiorstwa / Izabela KOŚĆ, Andrzej MASNY // W: Czynniki rozwoju przedsiębiorczości / Kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (1994), s. 22-38. - Bibliogr.
104
Plan marketingowy małej firmy = Marketing Plan in Small Business / Izabela KOŚĆ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
LIMODE / Izabela KOŚĆ // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 77-80. - ISBN 83-86439-07-6
106
Limode / Izabela KOŚĆ // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 77-80
107
Mały architekt / Izabela KOŚĆ // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 71-75
108
Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości / Jan TARGALSKI, Małgorzata BEDNARCZYK, Anna FRANCIK, Izabela KOŚĆ, Andrzej MASNY, Bogdan ROGODA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
1
Czaja I., Kafel T., (2022), Shaping Relationships with Business Environment in Entrepreneurial University. [W:] Duda J., Bernat T. (red.), Science, Business and Universities : Cooperation, Knowledge Transfer and Entrepreneurship, New York ; Abingdon, Oxon : Routledge, s. 146-159.
2
Czaja I., Kafel T., (2021), Transformacja cyfrowa przedsiębiorczego uniwersytetu, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 17, no. 2, s. 151-163; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7938/8191
3
Czaja I., Kafel T., (2021), Transformation of Entreprenurial University in the Face of Students' Expectations. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 11192-11198.
4
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Rogoda B., Urbaniec M., Zieliński K., (2021), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw: przesłanki i przejawy, Warszawa : Difin, 146 s.
5
Czaja I., Kafel T., (2020), Innowacje przedsiębiorczego uniwersytetu w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 273-288.
6
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 15-18.
7
Urbaniec M., Kosała M., Czaja I., (2020), Wstęp. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 11-15.
8
Czaja I., Kafel T., (2020), Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 1, s. 144-158; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7249/6670
9
Urbaniec M., Kosała M., Czaja I. (red.), (2020), Bezpieczeństwo ekonomiczne: polityka, finanse i innowacje: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 312 s.
10
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), O Jubilacie. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 17-20.
11
Czaja I., (2019), Dyfuzja i dyseminacja innowacji nowoczesnych technologii. [W:] Zieliński K. (red.), Przedsiębiorczość a nowe technologie, Warszawa : Difin, s. 49-72.
12
Czaja I., Kafel T., (2019), Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics. [W:] Ujwary-Gil A., Potoczek (red.), Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 17-34.
13
Czaja I., Śliwa R., (2019), Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 15, no. 1, s. 126-143; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3296.151.10
14
Czaja I., Urbaniec M., (2019), Digital Exclusion in the Labour Market in European Countries : Causes and Consequences, "European Journal of Sustainable Development", vol. 8, no. 5, s. 324-336; http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/944/939
15
Czaja I., (2018), Przedsiębiorczość i dynamiczna efektywność w spontanicznym ładzie rynkowym. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 347-365.
16
Czaja I., (2018), Przedsiębiorca w myśli ekonomicznej: ewolucja poglądów, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 283, [1] s.
17
Czaja I., (2016), Rynkowe przejawy przedsiębiorczości korporacyjnej. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 47-76.
18
Czaja I., (2016), Przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw - zagadnienia ogólne. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 15-46.
19
Czaja I., (2016), Skłonność do finansowania własnej działalności gospodarczej w wynikach badań empirycznych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 15-40.
20
Czaja I., Kozień E., (2016), Znaczenie inwentyki w korporacjach. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 254-268.
21
Czaja I., Kozień E. (red.), (2016), Przedsiębiorczość korporacyjna: rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, 324 s.
22
Czaja I., (2015), Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przesiębiorstw w świetle badań empirycznych. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 133-155.
23
Czaja I., (2014), Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 117-146.
24
Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), (2014), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, 327 s.
25
Czaja I., (2014), Przedsiębiorczość : zagadnienia ogólne. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 17-47.
26
Czaja I., Targalski J., (2014), Proces rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Targalski J., CZAJA I., KOZIEŃ E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 143-167.
27
Czaja I., (2013), Sektorowe czynniki sukcesu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 131-161.
28
Czaja I., ([2013]), Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. [W:] Kazimierz ZIELIŃSKI (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 128-151.
29
Czaja I., (2013), Przedsiębiorczość osób starszych (silver entreprenurship) w Polsce (wyniki badań empirycznych). [W:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne : wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 302-313.
30
Czaja I., (2012), 20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 64-65; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
31
Czaja I., ([2012]), Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 139-169.
32
Czaja I., (2012), Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 31-43.
33
Czaja I., (2012), Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i rozwojowych. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 171-183.
34
Czaja I., Śliwa R., (2011), Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 53-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439
35
Czaja I., (2011), Przedsiębiorcze strategie rynkowe w cyklu rozwoju drobnych przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 105-120.
36
Czaja I., (2010), Oczekiwania badanych przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i pomocowych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 181-196.
37
Czaja I., (2010), Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowo przyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii. [W:] Targalski J. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 36-56.
38
Czaja I., (2010), Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w wybranych polskich przedsiębiorstwach. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 28-44.
39
Czaja I., (2010), Przedsiębiorczość na rynku usług medycznych w procesie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w Polsce, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 25, s. 52-64.
40
Czaja I., (2010), Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii Klasycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 147-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371328
41
Czaja I., Wach K., (2009), Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 145-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996980
42
Czaja I., (2009), Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 5-13; https://bazekon.uek.krakow.pl/167993638
43
Czaja I., Wach K., (2009), Handel zagraniczny Polski a europejska integracja gospodarcza. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 89-104.
44
Czaja I., Guzy D., (2009), Analiza przypadku : firma Dorota Fashion. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 34-49.
45
Czaja I., (2009), Cykl koniunkturalny w szkole austriackiej. [W:] Żelazny R. (red.), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 27-38.
46
Czaja I., Czaja G., (2009), Analiza przypadku : sklep Pod Skibrem : bankructwo na własne życzenie?. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 222-235.
47
Czaja I., (2009), Przedsiębiorcze strategie rynkowe drobnych przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 8-26.
48
Czaja I., Gadocha M., (2008), Obwarzanek krakowski: historia, tradycja, symbolika, Kraków : Bartosz Głowacki, 53, [3] s.
49
Czaja I., Pichur A., (2008), Internet w przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 105-120.
50
Czaja I., (2008), Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/158669274
51
Czaja I., (2008), Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-18.
52
Czaja I., (2008), Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowoprzyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, s. 65-83.
53
Czaja I., Wach K., (2007), Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski w okresie przed- i poakcesyjnym do Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 89-104.
54
Czaja I., (2006), Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 4-15.
55
Czaja I., (2006), Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 11-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/130087379
56
Czaja I., (2005), Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 684, s. 57-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/93090251
57
Czaja I., (2005), Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 33-51.
58
Czaja I., (2005), Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 73-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/85157693
59
Czaja I., (2004), Opportunity- and Necessity-Based Entrepreneurship (Cross-National Comparisons) - Remarks on the Issue of Entrepreneurship. [W:] Targalski J. (red.), Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow), Cracow : AE, s. 109-117.
60
Czaja I., Pichur A., (2004), Zachowania innowacyjne w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym poziomie wykorzystania nowoczesnych technologii. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym, s. 24-38.
61
Czaja I., (2003), Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MSP. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[8]-17[24].
62
Czaja I., Guzy D., (2003), Dorota Guzy. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-20.
63
Czaja I., Pichur A., (2003), Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości poprzez internet, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 113-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/14784
64
Czaja I., Czaja G., (2003), Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie?. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 149-171.
65
Czaja I., Śliwa R., (2003), System wspierania przedsiębiorczości w Polsce: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 63 s.
66
Berger K., Brodzicki T., Burdecka W., Chmiel J., Czaja I., Dziemianowicz W., Kucharski L., Kierzkowski T., Łankowski A., Łobejko S., Misztak-Kowalska M., Miżejewski C., Morawska S., Pawłowska Z., Rogoda B., Rybińska A., Skrzek-Lubasińska M., Sosnowska A., Szultka S., Tamowicz P., Tokaj-Krzewska A., Tokarski T., Tucholska A., Urbańska B., Wojnicka E., Zienkowski L., Żołnierski A., Żur A., (2003), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Rybińska A. (red.), Tokaj-Krzewska A. (red.), Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 411, [1] s.
67
Czaja I., (2003), Przedsiębiorczość w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 47-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/15681
68
Czaja I., (2002), Projekt ewaluacyjny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 163-172; https://bazekon.uek.krakow.pl/11640
69
Czaja I., Kosała M., Masny A., Rogoda B., Śliwa R., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 71 s.
70
Czaja I., Żur A., (2002), Sektor prywatny w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 5-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/11595
71
Czaja I., (2002), Samozatrudnienie jako tendencja wspierania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia na świecie. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i bezrobocie, s. 1-18.
72
Czaja I., Pichur A., (2002), E-Incubators in Poland, "Northern Economic Review", iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship, s. 174-181.
73
Czaja I., (2001), "Dorota Guzy". [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-25.
74
Czaja I., (2001), Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia. [W:] Klich J. (red.), Globalizacja, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 65-82.
75
Czaja I., Czaja G., (2001), Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie?. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-17 [172-188].
76
Czaja I., Pichur A., (2001), E-inkubatory w Polsce. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość, s. [33]-[39].
77
Czaja I., Śliwa R., (2000), Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty). [W:] Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r, Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 291-315.
78
Czaja I., Pawlus A., (2000), Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości (Krakowska Izba Rzemieślnicza jako instytucja wspierająca przedsiębiorczości w Małopolsce). [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-17 [85-101].
79
Czaja I., (2000), Polityka rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-9 [6-14].
80
Czaja I., (1999), Nowy samochód. [W:] Bednarczyk M. (red.), Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 18-19.
81
Czaja I., (1999), Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 71-87.
82
Czaja I., (1999), Zarządzanie public relations (model Normana Stone'a), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 37-46.
83
Czaja I., (1999), Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Sektor prywatny województwa krakowskiego, s. 1-17.
84
Czaja I., (1999), Sektor prywatny w Polsce (ogólna charakterystyka za lata 1990-1996), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 39-51.
85
Czaja I., Targalski J., Szumilak J., (1999), Małe i średnie przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-86.
86
Masny A., Czaja I., Rogoda B., Smutek H., Piecuch L., (1999), Wybrane techniki wspomagania małych firm. [W:] TARGALSKI J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 154-190.
87
Czaja I., (1999), Cykl organizacyjny Le Châteliera. [W:] Bednarczyk M. (red.), Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7.
88
Czaja I., Francik A., (1999), Transfer technologii jako działanie przedsiębiorcze - wspomaganie przedsiębiorczości w regionie krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 529, s. 95-99.
89
Czaja I., (1998), Public relations: studia przypadków i zadania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 52 s.
90
Czaja I., (1998), Techniki przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 51-57.
91
Czaja I., Śliwa R., (1998), Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 81-92.
92
Czaja I., (1998), Sektor prywatny w Polsce. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego, s. 1-24 [2-25].
93
Czaja I., (1997), Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, s. 1-14 [43-56].
94
Czaja I., (1997), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości-szanse i zagrożenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 473, s. 57-67.
95
Czaja I., (1996), Transfer technologii w regionie jako działanie przedsiębiorcze. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Regionalny rozwój przedsiębiorczości, s. 1-6 [72-77].
96
Czaja I., (1996), Marketingowa ocena i wybór nowego rynku zagranicznego. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 349-356.
97
Czaja I., (1996), Kreowanie wizerunku organizacji (public relations), Prom. Targalski J., Kraków : , 195 k.
98
Czaja I., Masny A., (1995), Małe i średnie przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 38-50.
99
Masny A., Czaja I., Rogoda B., Smutek H., (1995), Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 82-103.
100
Francik A., Kość I., (1995), Projekt ewaluacyjny systemu punktowego wykonany przez studentów III roku specjalności "Przedsiębiorczość i innowacje". [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-29.
101
Kość I., (1994), Mały architekt. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 71-75.
102
Masny A., Kość I., Rogoda B., Smutek H., (1994), Wybrane techniki wspomagania małych firm. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 72-94.
103
Kość I., Masny A., (1994), Małe i średnie przedsiębiorstwa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości, s. 22-38.
104
Kość I., (1994), Plan marketingowy małej firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 31-42.
105
Kość I., (1994), LIMODE. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 77-80.
106
Kość I., (1994), Limode. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 77-80.
107
Kość I., (1994), Mały architekt. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 71-75.
108
Targalski J., Bednarczyk M., Francik A., Kość I., Masny A., Rogoda B., (1995), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [95] k.
1
@inbook{UEK:2168363094,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Shaping Relationships with Business Environment in Entrepreneurial University",
booktitle = "Science, Business and Universities : Cooperation, Knowledge Transfer and Entrepreneurship",
pages = "146-159",
adress = "New York ; Abingdon, Oxon",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003258278-12},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-19234-5 ; 978-1-003-25827-8",
}
2
@article{UEK:2168360164,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Transformacja cyfrowa przedsiębiorczego uniwersytetu",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 17, no. 2",
pages = "151-163",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.172.11},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7938/8191},
}
3
@inbook{UEK:2168356838,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Transformation of Entreprenurial University in the Face of Students' Expectations",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "11192-11198",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@book{UEK:2168356784,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Kazimierz Zieliński",
title = "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-81-6",
}
5
@inbook{UEK:2168352004,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Innowacje przedsiębiorczego uniwersytetu w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "273-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
6
@misc{UEK:2168352016,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "15-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
7
@misc{UEK:2168351992,
author = "Maria Urbaniec and Małgorzata Kosała and Izabela Czaja",
title = "Wstęp",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
8
@article{UEK:2168348104,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Pomiar wdrażania koncepcji przedsiębiorczego uniwersytetu",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 1",
pages = "144-158",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.161.12},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7249/6670},
}
9
@book{UEK:2168351988,
title = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
10
@misc{UEK:2168351994,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "O Jubilacie",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "17-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
11
@inbook{UEK:2168342321,
author = "Izabela Czaja",
title = "Dyfuzja i dyseminacja innowacji nowoczesnych technologii",
booktitle = "Przedsiębiorczość a nowe technologie",
pages = "49-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-913-5",
}
12
@inbook{UEK:2168340801,
author = "Izabela Czaja and Tomasz Kafel",
title = "Implementation of the Entrepreneurial University Concept at the Cracow University of Economics",
booktitle = "Organizations in the Face of Growing Competition in the Market",
pages = "17-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_I_2019.pdf},
isbn = "978-83-61597-60-5 ; 978-83-61597-61-2",
}
13
@article{UEK:2168337499,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Kooperatywy - przedsiębiorcze formy organizacyjne w gospodarce lokalnej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "126-143",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/3296.151.10},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3296.151.10},
}
14
@article{UEK:2168338389,
author = "Izabela Czaja and Maria Urbaniec",
title = "Digital Exclusion in the Labour Market in European Countries : Causes and Consequences",
journal = "European Journal of Sustainable Development",
number = "vol. 8, no. 5",
pages = "324-336",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n5p324},
url = {http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/944/939},
}
15
@inbook{UEK:2168324663,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość i dynamiczna efektywność w spontanicznym ładzie rynkowym",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "347-365",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
16
@book{UEK:2168329705,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorca w myśli ekonomicznej : ewolucja poglądów",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2018",
isbn = "978-83-948146-1-8",
}
17
@inbook{UEK:2168310091,
author = "Izabela Czaja",
title = "Rynkowe przejawy przedsiębiorczości korporacyjnej",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "47-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
18
@inbook{UEK:2168310089,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość dużych przedsiębiorstw - zagadnienia ogólne",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "15-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
19
@inbook{UEK:2168312583,
author = "Izabela Czaja",
title = "Skłonność do finansowania własnej działalności gospodarczej w wynikach badań empirycznych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "15-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
20
@inbook{UEK:2168310115,
author = "Izabela Czaja and Ewa Kozień",
title = "Znaczenie inwentyki w korporacjach",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "254-268",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
21
@book{UEK:2168310087,
title = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
22
@inbook{UEK:2168296383,
author = "Izabela Czaja",
title = "Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przesiębiorstw w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "133-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
23
@inbook{UEK:2168286061,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "117-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
24
@book{UEK:2168306995,
title = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
25
@inbook{UEK:2168282003,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość : zagadnienia ogólne",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "17-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
26
@inbook{UEK:2168282005,
author = "Izabela Czaja and Jan Targalski",
title = "Proces rozwoju przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "143-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
27
@inbook{UEK:2168274665,
author = "Izabela Czaja",
title = "Sektorowe czynniki sukcesu sektora małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "131-161",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
28
@unpublished{UEK:2168302935,
author = "Izabela Czaja",
title = "Zjawisko unikania rejestracji kosztów i rezultatów działalności przedsiębiorstw a konkurencyjność : sektor małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "128-151",
year = "2013",
}
29
@inbook{UEK:2168293115,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość osób starszych (silver entreprenurship) w Polsce (wyniki badań empirycznych)",
booktitle = "Współczesne zabezpieczenie emerytalne : wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne",
pages = "302-313",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2013",
url = {http://cybra.p.lodz.pl/Content/7597/CHYBALSKI.pdf},
isbn = "978-83-7283-548-2",
}
30
@misc{UEK:2168344254,
author = "Izabela Czaja",
title = "20-lecie Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "64-65",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
31
@unpublished{UEK:2168271896,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość osób dojrzałych w Polsce w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "139-169",
year = "2012",
}
32
@inbook{UEK:2168253840,
author = "Izabela Czaja",
title = "Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "31-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
33
@inbook{UEK:2168253870,
author = "Izabela Czaja",
title = "Oczekiwania małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i rozwojowych",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "171-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
34
@article{UEK:2168222192,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Przedsiębiorczość w procesie przekształceń własnościowych na rynku usług medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "53-74",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198439},
}
35
@inbook{UEK:2168222174,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorcze strategie rynkowe w cyklu rozwoju drobnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
pages = "105-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
36
@unpublished{UEK:2168326069,
author = "Izabela Czaja",
title = "Oczekiwania badanych przedsiębiorstw w odniesieniu do działań regulacyjnych i pomocowych",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "181-196",
year = "2010",
}
37
@inbook{UEK:2168218690,
author = "Izabela Czaja",
title = "Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowo przyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność",
pages = "36-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
38
@unpublished{UEK:2168326047,
author = "Izabela Czaja",
title = "Identyfikacja postaw przedsiębiorczych w wybranych polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "28-44",
year = "2010",
}
39
@article{UEK:2168326039,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość na rynku usług medycznych w procesie przekształceń organizacyjnych i własnościowych w Polsce",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "25",
pages = "52-64",
year = "2010",
url = {},
}
40
@article{UEK:2165701839,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorca w ujęciu Ronalda Coase'a jako wynik ewolucji poglądów instytucjonalistów i krytyków ekonomii Klasycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "147-155",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371328},
}
41
@article{UEK:51444,
author = "Izabela Czaja and Krzysztof Wach",
title = "Zmiany obrotów w handlu zagranicznym Polski przed akcesją i po akcesji do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "145-161",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167996980},
}
42
@article{UEK:51435,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorca w teorii Alfreda Marshalla",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "5-13",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167993638},
}
43
@inbook{UEK:2162173941,
author = "Izabela Czaja and Krzysztof Wach",
title = "Handel zagraniczny Polski a europejska integracja gospodarcza",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "89-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
44
@inbook{UEK:2162182355,
author = "Izabela Czaja and Dorota Guzy",
title = "Analiza przypadku : firma Dorota Fashion",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "34-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
45
@inbook{UEK:51691,
author = "Izabela Czaja",
title = "Cykl koniunkturalny w szkole austriackiej",
booktitle = "Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków",
pages = "27-38",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-571-9",
}
46
@inbook{UEK:2162197202,
author = "Izabela Czaja and Grzegorz Czaja",
title = "Analiza przypadku : sklep Pod Skibrem : bankructwo na własne życzenie?",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "222-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
47
@unpublished{UEK:2168218470,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorcze strategie rynkowe drobnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "8-26",
year = "2009",
}
48
@book{UEK:2168329741,
author = "Izabela Czaja and Marcin Gadocha",
title = "Obwarzanek krakowski : historia, tradycja, symbolika",
adress = "Kraków",
publisher = "Bartosz Głowacki",
year = "2008",
isbn = "978-83-926867-0-5",
}
49
@inbook{UEK:2165629453,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Pichur",
title = "Internet w przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "105-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
50
@article{UEK:50583,
author = "Izabela Czaja",
title = "Obszary wysokich technologii w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "5-12",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158669274},
}
51
@inbook{UEK:2165630986,
author = "Izabela Czaja",
title = "Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
52
@unpublished{UEK:2168219464,
author = "Izabela Czaja",
title = "Swoboda działalności gospodarczej w Europie na przykładzie dwóch nowoprzyjętych państw do Wspólnoty Europejskiej - Bułgarii i Rumunii",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "65-83",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2168252846,
author = "Izabela Czaja and Krzysztof Wach",
title = "Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski w okresie przed- i poakcesyjnym do Unii Europejskiej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "89-104",
year = "2007",
}
54
@unpublished{UEK:2168221306,
author = "Izabela Czaja",
title = "Ewolucja europejskiej polityki innowacyjnej i wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "4-15",
year = "2006",
}
55
@article{UEK:51267,
author = "Izabela Czaja",
title = "Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "730",
pages = "11-28",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/130087379},
}
56
@article{UEK:52535,
author = "Izabela Czaja",
title = "Tendencje samozatrudnienia w sektorze MSP w wybranych krajach na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "684",
pages = "57-70",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93090251},
}
57
@inbook{UEK:2166164214,
author = "Izabela Czaja",
title = "Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "33-51",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
58
@article{UEK:52987,
author = "Izabela Czaja",
title = "Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "73-84",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85157693},
}
59
@inbook{UEK:2168222048,
author = "Izabela Czaja",
title = "Opportunity- and Necessity-Based Entrepreneurship (Cross-National Comparisons) - Remarks on the Issue of Entrepreneurship",
booktitle = "Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow)",
pages = "109-117",
adress = "Cracow",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-7252-223-5",
}
60
@unpublished{UEK:2168291821,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Pichur",
title = "Zachowania innowacyjne w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym poziomie wykorzystania nowoczesnych technologii",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym",
pages = "24-38",
year = "2004",
}
61
@unpublished{UEK:2168265022,
author = "Izabela Czaja",
title = "Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MSP",
booktitle = "Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce",
pages = "1[8]-17[24]",
year = "2003",
}
62
@inbook{UEK:2168226221,
author = "Izabela Czaja and Dorota Guzy",
title = "Dorota Guzy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "1-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
63
@article{UEK:2168221106,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Pichur",
title = "Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości poprzez internet",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "113-124",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14784},
}
64
@inbook{UEK:2168226237,
author = "Izabela Czaja and Grzegorz Czaja",
title = "Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie?",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "149-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
65
@book{UEK:2168234676,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "System wspierania przedsiębiorczości w Polsce : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-162-X",
}
66
@misc{UEK:2168255154,
author = "Krzysztof Berger and Tomasz Brodzicki and Wanda Burdecka and Józef Chmiel and Izabela Czaja and Wojciech Dziemianowicz and Leszek Kucharski and Tomasz Kierzkowski and Arkadiusz Łankowski and Stanisław Łobejko and Mariola Misztak-Kowalska and Cezary Miżejewski and Sylwia Morawska and Zofia Pawłowska and Bogdan Rogoda and Agnieszka Rybińska and Małgorzata Skrzek-Lubasińska and Alicja Sosnowska and Stanisław Szultka and Piotr Tamowicz and Agnieszka Tokaj-Krzewska and Tomasz Tokarski and Anna Tucholska and Bogna Urbańska and Elżbieta Wojnicka and Leszek Zienkowski and Aleksander Żołnierski and Agnieszka Żur",
title = "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2003",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/88/raport0102.pdf#www.parp.gov.pl/files/214/2676.pdf},
isbn = "83-88802-60-7",
}
67
@article{UEK:2168221098,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "47-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15681},
}
68
@article{UEK:2168225430,
author = "Izabela Czaja",
title = "Projekt ewaluacyjny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "163-172",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11640},
}
69
@book{UEK:2166236650,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda and Robert Śliwa",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-146-8",
}
70
@article{UEK:2168225450,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Żur",
title = "Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1998)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "5-26",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11595},
}
71
@unpublished{UEK:2168291717,
author = "Izabela Czaja",
title = "Samozatrudnienie jako tendencja wspierania przedsiębiorczości i ograniczania bezrobocia na świecie",
booktitle = "Przedsiębiorczość i bezrobocie",
pages = "1-18",
year = "2002",
}
72
@article{UEK:2166213020,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Pichur",
title = "E-Incubators in Poland",
journal = "Northern Economic Review",
number = "iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship",
pages = "174-181",
year = "2002",
}
73
@unpublished{UEK:2168334013,
author = "Izabela Czaja",
title = "Dorota Guzy",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków ",
pages = "1-25",
year = "2001",
}
74
@inbook{UEK:2168278529,
author = "Izabela Czaja",
title = "Globalizacja, globalizm, przedsiębiorczość - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Globalizacja",
pages = "65-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "2001",
isbn = "83-87832-27-8",
}
75
@unpublished{UEK:2168334049,
author = "Izabela Czaja and Grzegorz Czaja",
title = "Pod Sibrem - bankructwo na własne życzenie?",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków ",
pages = "1-17 [172-188]",
year = "2001",
}
76
@unpublished{UEK:2168281681,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Pichur",
title = "E-inkubatory w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość ",
pages = "[33]-[39]",
year = "2001",
}
77
@inbook{UEK:2168333755,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Prowadzenie działalności gospodarczej przez małe przedsiębiorstwa w Polsce (prawne aspekty)",
booktitle = "Materiały VII Konferencji z cyklu: Wykorzystanie Zasobów Złóż Kopalin Użytecznych pt. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne szansą poprawy efektywności eksploatacji i wykorzystania zasobów złóż, Bukowina Tatrzańska, 19-21 czerwca 2000 r.",
pages = "291-315",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-87854-32-8",
}
78
@unpublished{UEK:2168334005,
author = "Izabela Czaja and Agnieszka Pawlus",
title = "Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości (Krakowska Izba Rzemieślnicza jako instytucja wspierająca przedsiębiorczości w Małopolsce)",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-17 [85-101]",
year = "2000",
}
79
@unpublished{UEK:2168333963,
author = "Izabela Czaja",
title = "Polityka rządu wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-9 [6-14]",
year = "2000",
}
80
@inbook{UEK:2168239886,
author = "Izabela Czaja",
title = "Nowy samochód",
booktitle = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
pages = "18-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
81
@inbook{UEK:2168240234,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "71-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
82
@article{UEK:2168256504,
author = "Izabela Czaja",
title = "Zarządzanie public relations (model Normana Stone'a)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "37-46",
year = "1999",
}
83
@unpublished{UEK:2168333931,
author = "Izabela Czaja",
title = "Przedsiębiorczość sektora prywatnego w Polsce : ogólna charakterystyka za lata 1990-1998",
booktitle = "Sektor prywatny województwa krakowskiego",
pages = "1-17",
year = "1999",
}
84
@article{UEK:2168257084,
author = "Izabela Czaja",
title = "Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1996)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "39-51",
year = "1999",
}
85
@inbook{UEK:2168306201,
author = "Izabela Czaja and Jan Targalski and Jan Szumilak",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "43-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
86
@inbook{UEK:2168306205,
author = "Andrzej Masny and Izabela Czaja and Bogdan Rogoda and Halina Smutek and Lesław Piecuch",
title = "Wybrane techniki wspomagania małych firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "154-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
87
@inbook{UEK:2168239860,
author = "Izabela Czaja",
title = "Cykl organizacyjny Le Châteliera",
booktitle = "Studium przypadków zarządzania małą firmą : materiały do ćwiczeń",
pages = "7",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-007-0",
}
88
@article{UEK:2168256512,
author = "Izabela Czaja and Anna Francik",
title = "Transfer technologii jako działanie przedsiębiorcze - wspomaganie przedsiębiorczości w regionie krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "529",
pages = "95-99",
year = "1999",
}
89
@book{UEK:2168263454,
author = "Izabela Czaja",
title = "Public relations : studia przypadków i zadania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-78-X",
}
90
@article{UEK:2168255256,
author = "Izabela Czaja",
title = "Techniki przedsiębiorczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "51-57",
year = "1998",
}
91
@article{UEK:2168255276,
author = "Izabela Czaja and Robert Śliwa",
title = "Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "81-92",
year = "1998",
}
92
@unpublished{UEK:2168329033,
author = "Izabela Czaja",
title = "Sektor prywatny w Polsce",
booktitle = "Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego",
pages = "1-24 [2-25]",
year = "1998",
}
93
@unpublished{UEK:2168329399,
author = "Izabela Czaja",
title = "Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "1-14 [43-56]",
year = "1997",
}
94
@article{UEK:2168256444,
author = "Izabela Czaja",
title = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości-szanse i zagrożenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "473",
pages = "57-67",
year = "1997",
}
95
@unpublished{UEK:2168329173,
author = "Izabela Czaja",
title = "Transfer technologii w regionie jako działanie przedsiębiorcze",
booktitle = "Regionalny rozwój przedsiębiorczości",
pages = "1-6 [72-77]",
year = "1996",
}
96
@inbook{UEK:2168252978,
author = "Izabela Czaja",
title = "Marketingowa ocena i wybór nowego rynku zagranicznego",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "349-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
97
@unpublished{UEK:2168278931,
author = "Izabela Czaja",
title = "Kreowanie wizerunku organizacji (public relations)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
98
@inbook{UEK:2168251056,
author = "Izabela Czaja and Andrzej Masny",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "38-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
99
@inbook{UEK:2168251066,
author = "Andrzej Masny and Izabela Czaja and Bogdan Rogoda and Halina Smutek",
title = "Wybrane techniki wspomagania rozwoju firm",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości",
pages = "82-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1995",
isbn = "83-86439-56-4",
}
100
@misc{UEK:2168255300,
author = "Anna Francik and Izabela Kość",
title = "Projekt ewaluacyjny systemu punktowego wykonany przez studentów III roku specjalności Przedsiębiorczość i innowacje",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(33)",
pages = "2-29",
year = "1995",
}
101
@inbook{UEK:2168335257,
author = "Izabela Kość",
title = "Mały architekt",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "71-75",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
102
@unpublished{UEK:2168330303,
author = "Andrzej Masny and Izabela Kość and Bogdan Rogoda and Halina Smutek",
title = "Wybrane techniki wspomagania małych firm",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "72-94",
year = "1994",
}
103
@unpublished{UEK:2168330297,
author = "Izabela Kość and Andrzej Masny",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa",
booktitle = "Czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "22-38",
year = "1994",
}
104
@article{UEK:2168234118,
author = "Izabela Kość",
title = "Plan marketingowy małej firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "31-42",
year = "1994",
}
105
@inbook{UEK:2168335259,
author = "Izabela Kość",
title = "LIMODE",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "77-80",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
106
@inbook{UEK:2168242310,
author = "Izabela Kość",
title = "Limode",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "77-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
107
@inbook{UEK:2168242306,
author = "Izabela Kość",
title = "Mały architekt",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "71-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
108
@unpublished{UEK:2168329755,
author = "Jan Targalski and Małgorzata Bednarczyk and Anna Francik and Izabela Kość and Andrzej Masny and Bogdan Rogoda",
title = "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID