Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zarys problematyki
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
171 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-975-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168340799
monograph
2

Title:
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
183, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-218-1
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347036
monograph
3

Author:
Krzysztof Jonas , Bartłomiej Pilch
Title:
Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy = Financial Analysis in the Assessment of the Financial Condition of Football Clubs on the Example of Selected Clubs of the Polish Premier League
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (986) (2020) , s. 61-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168351098
article
4

Author:
Title:
Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
83 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-791-2
Access mode:
Nr:
2168340519
academic script
5

Title:
Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego = A Balanced Paradigm of Higher Education in the Context of Integrated Reporting - Academic Teachers' Perspective
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 103, nr 159 (2019) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338183
article
6

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341235
varia
7

Title:
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2018
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-158-6
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168330245
monograph
8

Author:
Title:
Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej = The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 149-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327123
article
9

Conference:
24th International Sustainable Development Research Society Conference (ISDRS 2018) " Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice", Messina, Włochy, od 2018-06-13 do 2018-06-15
Title:
The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics
Source:
Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts - Messina: Department of Economics of the University of Messina, 2018, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-88-943228-1-1
Nr:
2168328027
varia
10

Title:
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333483
article
See main document
11

Title:
Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego = Integrated Reporting to Meet the Need for Non-Financial Reporting Standardisation
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 164 (2018) , s. 99-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327897
article
12

Author:
Conference:
24th International Sustainable Development Research Society Conference (ISDRS 2018) " Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice", Messina, Włochy, od 2018-06-13 do 2018-06-15
Title:
Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management
Source:
Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts - Messina: Department of Economics of the University of Messina, 2018, s. 92. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-88-943228-1-1
Nr:
2168328031
varia
13

Conference:
9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2018), Rzym, Włochy, od 2018-10-26 do 2018-10-28
Title:
Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher
Source:
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. - vol. 5, iss. 3 (2018) , s. 183-192. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168331015
article
14

Title:
Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach = Professional Development of People Dealing with Accounting on Selected Examples
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 275-289. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329609
article
15

Author:
Title:
Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A. = Business Models in the Financial Reporting of Insurance Companies in Poland on the Example of PZU S.A.
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017) , s. 105-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168322739
article
16

Author:
Title:
Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 73-101
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313207
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce
Source:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 103-119
ISBN:
978-83-8085-395-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314473
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise = Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 56-57. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336279
varia
19

Author:
Conference:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Title:
Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości = Reporting of Non-financial Information According to the Accounting Law
Source:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 570-577. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168326689
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. nauk. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 51-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-98-0
Access mode:
Nr:
2168317915
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 140-157
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304541
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland
Source:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 253-260. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168307591
article
23

Title:
Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 3 (2016) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312523
article
24

Author:
Title:
Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce
Source:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 55-63 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168311459
chapter in monograph
25

Title:
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2016
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Series:
(Platinium)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-752-6
Nr:
2168309139
monograph
26

Title:
Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku = The Role of M&A in the Development of Transnational Structures in the World and Polish Economy on the Example of 2015
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 549-556. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311359
article
27

Author:
Title:
Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń = Creating and Analysis of Profit and Loss Accunt in the Insurance Companies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016) , s. 112-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313117
article
28

Title:
Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych = The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 585-596. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297421
article
29

Author:
Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń
Publisher address:
Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2015
Physical description:
144, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-910936-5-8
Nr:
2168291833
monograph
30

Author:
Title:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 134-155
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290581
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej = The Financial Statement of Micro and Small Units as a Way to Simplify Financial Reporting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 144-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299831
chapter in monograph
See main document
32

Title:
E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych = E-services in Accounting on Example of Online Accountancy Offices
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 87-94. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296827
article
33

Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-910936-4-1
Nr:
2168290993
textbook
34

Title:
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291157
varia
35

Author:
Title:
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II = Investment Activities of Insurance Undertakings and Reinsurance Undertakings in the Light of Solvency II
Source:
Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 26-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-793-1
Nr:
2168280921
chapter in monograph
36

Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth = Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 653-661. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290443
article
37

Author:
Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = Accounting Policy of OPF in the Light of Changes in the Law of the Organization and Functioning of the Open Pension Funds in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293313
article
38

Author:
Title:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 203-213
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274683
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych = Providing High Quality Information from Accounting in the Light of the Planned Deregulation of Service Accounts
Source:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 363-372. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290465
article
40

Author:
Title:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. [206]-[227] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301641
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń
Source:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 388-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293197
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291029
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291031
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291035
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases = Metody wyceny oraz prezentacji lokat kapitałowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora na wybranych przykładach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168270980
article
46

Author:
Title:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 213-223 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287195
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 214-230
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168257030
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291033
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291027
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń = Selected Instruments for Limiting Risk in Insurance Companies
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 62-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269316
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law = Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 695-704. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229492
article
52

Author:
Title:
Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II = New Elements of Insurance Companies' Reports in Light of Solvency II Directive
Source:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168236912
chapter in monograph
53

Author:
Title:
Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych = Crisis and Financial Security on the Market of Pension Funds
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-84-6
Nr:
2168256176
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 196-209
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229166
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) = Accounting Profession Certification Program as a Response of the Accountants Association in Poland (Skwp) on the Proposals Contained in the Educational Standards of the International Federation of Accountants
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 83-92. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259388
article
56

Author:
Title:
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 242-261. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273746
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny = The Activities of Open Pension Funds at the Time of Crisis :Regulatory and Non-regulatory Assessment Tools
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 123-133. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255246
article
See main document
58

Author:
Title:
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219530
article
See main document
59

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224372
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 266-280 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264970
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224356
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224374
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224420
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224358
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of "Solvency II"
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 42-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227598
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 298-313 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218418
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-266-8
Nr:
2166474527
monograph
68

Author:
Title:
Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym = Accounting Principles for New Enterprises Functioning as Reassurance Institutes on the Insurance Market
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 280-286. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165281883
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 313-329 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303341
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Author:
Title:
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 163-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929476
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds in Poland from a Theoretical and Practical Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53103
article
See main document
72

Author:
Title:
Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 169-183
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917601
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Finansowy aspekt dbałości o jakość usług = Financial Aspect of Care about Service Quality
Source:
Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009) , s. 78-84. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218488
article
74

Author:
Title:
Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi = Accounting in Open Pension Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 189-199. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166712138
article
75

Author:
Title:
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 98-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220604
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego = Open Pension Funds in the Face of Financial Crisis
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 155-163. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863500
chapter in monograph
See main document
77

Title:
The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services
Source:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 165-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081248
chapter in conference materials
78

Author:
Title:
Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 13. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738687
unreviewed article
79

Title:
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych
Source:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA2008, s. [82]-[88] - Bibliogr.
Signature:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260520
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds (OPF)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 33-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50370
article
See main document
81

Title:
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych
Source:
System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku / red. Ewa Śnieżek - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008, s. 59-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7426-528-7
Nr:
2168260406
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian = Assessment of the Effectiveness of Open Pension Funds in Poland - Current State and Prospects for Change
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50573
article
See main document
83

Author:
Title:
Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2008, s. 148-165 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163833372
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Title:
Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA2007, s. 230-248 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281913
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50810
article
See main document
86

Author:
Title:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 119-136 - Akty prawne s. 135-136
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165372988
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 59-74
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2166133666
chapter in monograph
88

Author:
Title:
Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2006, s. 142-171 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326643
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Title:
Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej = The Concept of OFE Performance Evaluation Based on an Analysis of Indicative
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2006) , s. 165-179. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej - Bibliogr.
Nr:
51789
article
90

Author:
Title:
Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Specifics of Auditing the Financial Statements of Open Pension Funds in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52808
article
See main document
91

Author:
Title:
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/906
Nr:
2168219746
doctoral dissertation
92

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164617
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne = Implementation of Computer-Based Sysytems in Accounting-Didactical Approach
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 15-24. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52502
article
94

Author:
Title:
Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej = The Costs of Marketing Activities in Business Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 131-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51524
article
See main document
95

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164456
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164188
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164653
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164317
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
154 s.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
83-89355-22-1
Nr:
2168232104
monograph
100

Author:
Title:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 122-137 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270648
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Author:
Title:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 539-552 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168051505
chapter in monograph
102

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Title:
Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych
Source:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 224-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233270
chapter in conference materials
See main document
103

Title:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
156, [1] s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-213-8
Nr:
2168221676
monograph
104

Author:
Title:
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 79-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166585915
chapter in monograph
See main document
105

Author:
Title:
Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów = Identifying Marketing-related Costs in Business
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003) , s. 149-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51553
article
See main document
106

Author:
Title:
Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian
Source:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 323-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233234
chapter in conference materials
107

Author:
Title:
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 84-108 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261630
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Author:
Title:
Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce = The Value of the Payment Units as an Expression of the Effectiveness of the Investment Policy of the Open Pension Funds in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 111-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225352
article
See main document
109

Author:
Title:
Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych = Some Mechanisms Securing Assets in Open Pension Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 95-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51516
article
See main document
110

Author:
Title:
Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian
Source:
I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz] - Sopot: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-71875-99-1
Nr:
2168259480
chapter in conference materials
111

Author:
Title:
System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej = A System of Technical and Insurance Reserves as a Tool for Minimizing Insurance Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 219-232. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51503
article
See main document
112

Author:
Title:
Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych
Source:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 111-117 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264029
chapter in conference materials
See main document
113

Author:
Title:
Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 114-120 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279133
chapter in conference materials
114

Author:
Title:
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2001, s. 59-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264664
chapter in unpublished scientific work
See main document
115

Title:
Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000
Physical description:
129 s.; 23 cm + CD-ROM
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-7230-038-0
Nr:
2168264770
textbook
116

Author:
Title:
Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr specj. (2000) , s. 107-112. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale
Nr:
2168271982
article
117

Title:
Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Source:
Rachunkowość teoria i praktyka / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 240-249
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231468
chapter in conference materials
1
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zarys problematyki / Krzysztof JONAS. - Warszawa : Difin, 2020. - 171 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-975-3
2
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 183, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-218-1
3
Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy = Financial Analysis in the Assessment of the Financial Condition of Football Clubs on the Example of Selected Clubs of the Polish Premier League / Krzysztof JONAS, Bartłomiej Pilch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (986) (2020), s. 61-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2031/1491. - ISSN 1898-6447
4
Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń / Krzysztof JONAS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-791-2
5
Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego = A Balanced Paradigm of Higher Education in the Context of Integrated Reporting - Academic Teachers' Perspective / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 103, nr 159 (2019), s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=12199. - ISSN 1641-4381
6
Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie
7
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-158-6
8
Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej = The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 149-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1450/1116. - ISSN 1898-6447
9
The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics / Krzysztof JONAS, Sylwia KRAJEWSKA, Katarzyna CHŁAPEK // W: Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts. - Messina : Department of Economics of the University of Messina, 2018. - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-88-943228-1-1
10
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 49-57. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657. - ISSN 1643-9171
11
Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego = Integrated Reporting to Meet the Need for Non-Financial Reporting Standardisation // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 164 (2018), s. 99-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Chlapek_Krajewska164.pdf. - ISSN 1234-8872
12
Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management / Katarzyna CHŁAPEK, Ewelina Wawryk-Gawda, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // W: Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts. - Messina : Department of Economics of the University of Messina, 2018. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-88-943228-1-1
13
Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences [on-line]. - vol. 5, iss. 3 (2018), s. 183-192. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3923/3837. - ISSN 2547-8818
14
Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach = Professional Development of People Dealing with Accounting on Selected Examples / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018), s. 275-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94881?tab=1. - ISSN 1899-3192
15
Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A. = Business Models in the Financial Reporting of Insurance Companies in Poland on the Example of PZU S.A / Krzysztof JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017), s. 105-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318819/edition/301289/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
16
Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 73-101. - ISBN 978-83-8085-380-5
17
Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 103-119. - ISBN 978-83-8085-395-9
18
The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise = Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej / Krzysztof JONAS // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 56-57. - Dostępne tylko streszczenia
19
Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości = Reporting of Non-financial Information According to the Accounting Law / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 570-577. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
20
Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. nauk. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 51-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-98-0. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/61000456-Sprawozdawczosc-i-rewizja-finansowa-wyzwania-i-szanse-nauki-i-dydaktyki-rachunkowosci-redakcja-naukowa-konrad-grabinski-marcin-kedzior.html
21
Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 140-157. - ISBN 978-83-8085-123-8
22
Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016), s. 253-260. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472362935559594.pdf. - ISSN 1314-7242
23
Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 3 (2016), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN3_2016/ZN_WSFiP_3_2016_8_Katarzyna_Swietla_Krzysztof_Jonas.pdf. - ISSN 2084-1809
24
Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 55-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
25
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Platinium). - ISBN 978-83-7556-752-6
26
Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku = The Role of M&A in the Development of Transnational Structures in the World and Polish Economy on the Example of 2015 / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 549-556. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-549.pdf. - ISSN 2450-7741
27
Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń = Creating and Analysis of Profit and Loss Accunt in the Insurance Companies / Krzysztof JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 112-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259492&from=publication. - ISSN 2083-8611
28
Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych = The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 585-596. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-585.pdf. - ISSN 1733-2842
29
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń / Krzysztof JONAS. - Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2015. - 144, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-910936-5-8
30
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE / Krzysztof JONAS // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 134-155. - ISBN 978-83-7930-725-8
31
Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej = The Financial Statement of Micro and Small Units as a Way to Simplify Financial Reporting / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 144-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
32
E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych = E-services in Accounting on Example of Online Accountancy Offices / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 87-94. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań / Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Anna MAZURCZAK-MĄKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-910936-4-1
34
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
35
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II = Investment Activities of Insurance Undertakings and Reinsurance Undertakings in the Light of Solvency II / Krzysztof JONAS // W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 26-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-793-1
36
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth = Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 653-661. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4924-intangible-assets-as-an-important-element-of-business-entities-wealth. - ISSN 1733-2842
37
Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = Accounting Policy of OPF in the Light of Changes in the Law of the Organization and Functioning of the Open Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 133-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156609&from=publication. - ISSN 2083-8611
38
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości / Krzysztof JONAS // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 203-213. - ISBN 978-83-7930-287-1
39
Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych = Providing High Quality Information from Accounting in the Light of the Planned Deregulation of Service Accounts / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014), s. 363-372. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf. - ISSN 2300-2999
40
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE / Krzysztof JONAS // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [206]-[227]. - Bibliogr.
41
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 388-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1000314804&col=ksiazki#page=389=Fit
42
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
43
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
44
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
45
Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases = Metody wyceny oraz prezentacji lokat kapitałowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora na wybranych przykładach / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-133.pdf. - ISSN 1733-2842
46
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości / Krzysztof JONAS // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 213-223. - Bibliogr.
47
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 214-230. - ISBN 978-83-7641-836-0
48
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
49
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
50
Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń = Selected Instruments for Limiting Risk in Insurance Companies / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 62-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
51
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law = Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 51 (2012), s. 695-704. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
52
Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II = New Elements of Insurance Companies' Reports in Light of Solvency II Directive / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
53
Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych = Crisis and Financial Security on the Market of Pension Funds / Krzysztof JONAS // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-84-6
54
Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 196-209. - ISBN 978-83-7641-617-5
55
Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) = Accounting Profession Certification Program as a Response of the Accountants Association in Poland (Skwp) on the Proposals Contained in the Educational Standards of the International Federation of Accountants / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 83-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-83.pdf. - ISSN 1733-2842
56
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 242-261. - Streszcz. - Bibliogr.
57
Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny = The Activities of Open Pension Funds at the Time of Crisis :Regulatory and Non-regulatory Assessment Tools / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 123-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
58
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
59
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
60
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 266-280. - Bibliogr.
61
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
62
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
63
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
64
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
65
Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 42-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
66
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne / Krzysztof JONAS // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 298-313. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
67
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / red. Bronisław MICHERDA ; Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 350 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-266-8
68
Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym = Accounting Principles for New Enterprises Functioning as Reassurance Institutes on the Insurance Market / Krzysztof JONAS // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 280-286. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
69
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne / Krzysztof JONAS // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 313-329. - Bibliogr.
70
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 163-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
71
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds in Poland from a Theoretical and Practical Perspective / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 23-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169609615. - ISSN 1898-6447
72
Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 169-183. - ISBN 978-83-255-0513-4
73
Finansowy aspekt dbałości o jakość usług = Financial Aspect of Care about Service Quality / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych (2009), s. 78-84. - Summ. - ISSN 0438-5403
74
Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi = Accounting in Open Pension Funds / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 189-199. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
75
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 98-111. - Bibliogr.
76
Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego = Open Pension Funds in the Face of Financial Crisis / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - S. 155-163. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
77
The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 165-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
78
Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej / Krzysztof JONAS // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
79
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [82]-[88]. - Bibliogr.
80
Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds (OPF) / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 33-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161969998. - ISSN 1898-6447
81
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku / red. Ewa Śnieżek. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - S. 59-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7426-528-7
82
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian = Assessment of the Effectiveness of Open Pension Funds in Poland - Current State and Prospects for Change / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 79-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158619808. - ISSN 1898-6447
83
Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 148-165. - Bibliogr.
84
Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 230-248. - Bibliogr.
85
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 141-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=154415404. - ISSN 0208-7944
86
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Krzysztof JONAS // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 119-136. - Akty prawne s. 135-136. - ISBN 83-7251-687-1
87
Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 59-74. - ISBN 83-7246-835-4
88
Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 142-171. - Bibliogr.
89
Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej = The Concept of OFE Performance Evaluation Based on an Analysis of Indicative / Krzysztof JONAS // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2006), s. 165-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
90
Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Specifics of Auditing the Financial Statements of Open Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 147-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122282641. - ISSN 0208-7944
91
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS ; Promotor: Krzysztof JONAS. - Kraków, 2005. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000880a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000880b
92
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 54-67. - ISBN 83-01-14514-5
93
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne = Implementation of Computer-Based Sysytems in Accounting-Didactical Approach / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 15-24. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
94
Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej = The Costs of Marketing Activities in Business Practice / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 131-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99283590. - ISSN 0208-7944
95
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 35-53. - ISBN 83-01-14514-5
96
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 19-28. - ISBN 83-01-14514-5
97
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 68-77. - ISBN 83-01-14514-5
98
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 29-34. - ISBN 83-01-14514-5
99
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Paweł Młodkowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 154 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 83-89355-22-1
100
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 122-137. - Bibliogr.
101
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 539-552. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
102
Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych / Krzysztof JONAS // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 224-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
103
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań / Marta STĘPIEŃ, Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. - 156, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-213-8
104
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym / Krzysztof JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków : AE, 2004. - S. 79-101. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-2-7
105
Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów = Identifying Marketing-related Costs in Business / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 149-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=54353959. - ISSN 0208-7944
106
Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian / Krzysztof JONAS // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 323-336. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
107
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym / Krzysztof JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 84-108. - Bibliogr.
108
Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce = The Value of the Payment Units as an Expression of the Effectiveness of the Investment Policy of the Open Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 111-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12840. - ISSN 0208-7944
109
Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych = Some Mechanisms Securing Assets in Open Pension Funds / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 95-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13083. - ISSN 0208-7944
110
Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian / Krzysztof JONAS // W: I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz]. - Sopot : Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-71875-99-1
111
System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej = A System of Technical and Insurance Reserves as a Tool for Minimizing Insurance Risk / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 219-232. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 111-117. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
113
Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 114-120. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
114
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym / Krzysztof JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 59-73. - Bibliogr.
115
Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Paweł Młodkowski. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - 129 s. ; 23 cm + CD-ROM. - (Biblioteka Menedżera). - ISBN 83-7230-038-0
116
Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce / Krzysztof JONAS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr specj. (2000), s. 107-112. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale. - ISSN 0137-2211
117
Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // W: Rachunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 240-249. - ISBN 83-88057-05-7
1
Jonas K., (2020), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji: zarys problematyki, Warszawa : Difin, 171 s.
2
Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., Świetla K., Zieniuk P., (2020), Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, Warszawa : Difin, 183, [3] s.
3
Jonas K., Pilch B., (2020), Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (986), s. 61-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2031/1491
4
Jonas K., (2019), Rachunkowość podatkowa: materiały do ćwiczeń, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 83 s.
5
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2019), Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 103, nr 159, s. 23-38; https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=12199
6
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2019), Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 14.
7
Krasodomska J., Jonas K., (2018), Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 251 s.
8
Jonas K., (2018), Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 149-165; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1450/1116
9
Jonas K., Krajewska S., Chłapek K., (2018), The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics. [W:] Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts, Messina : Department of Economics of the University of Messina, s. 51.
10
Jonas A., Jonas K., (2018), Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 49-57; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657
11
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2018), Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 164, s. 99-115; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Chlapek_Krajewska164.pdf
12
Chłapek K., Wawryk-Gawda E., Krajewska S., Jonas K., (2018), Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management. [W:] Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts, Messina : Department of Economics of the University of Messina, s. 92.
13
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2018), Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher, "New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences" [on-line], vol. 5, iss. 3, s. 183-192; https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3923/3837
14
Świetla K., Jonas K., (2018), Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 522, s. 275-289; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94881?tab=1
15
Jonas K., (2017), Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A., "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 105-115; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318819/edition/301289/content?ref=desc
16
Jonas K., (2017), Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 73-101.
17
Jonas K., (2017), Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 103-119.
18
Jonas K., (2017), The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 56-57.
19
Jonas K., (2017), Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości. [W:] Luty Z. (red.), Rachunkowość : dokonania i przyszłość, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 570-577.
20
Jonas K., (2017), Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym. [W:] Grabiński K., Kędzior M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 51-60.
21
Jonas K., (2016), Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 140-157.
22
Świetla K., Jonas K., (2016), Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 10, s. 253-260; http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472362935559594.pdf
23
Świetla K., Jonas K., (2016), Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 3, s. 121-137; http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN3_2016/ZN_WSFiP_3_2016_8_Katarzyna_Swietla_Krzysztof_Jonas.pdf
24
Jonas K., (2016), Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
25
Krasodomska J., Jonas K., (2016), Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, Warszawa : CeDeWu.pl, 251 s.
26
Świetla K., Jonas K., (2016), Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 549-556; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-549.pdf
27
Jonas K., (2016), Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 112-120; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259492&from=publication
28
Świetla K., Jonas K., (2015), Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 585-596; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-585.pdf
29
Jonas K., (2015), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 144, [1] s.
30
Jonas K., (2015), Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 134-155.
31
Jonas K., (2015), Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 144-156.
32
Jonas K., Świetla K., (2015), E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 87-94.
33
Jonas K., Szkarłat-Koszałka A., Mazurczak-Mąka A., (2014), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych: zbiór zadań, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 88 s.
34
Jonas K., Świetla K., (2014), Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57.
35
Jonas K., (2014), Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II. [W:] Lisowski J., Manikowski P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-33.
36
Jonas K., Świetla K., (2014), Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 653-661; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4924-intangible-assets-as-an-important-element-of-business-entities-wealth
37
Jonas K., (2014), Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 133-141; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156609&from=publication
38
Jonas K., (2014), Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 203-213.
39
Świetla K., Jonas K., (2014), Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias", z 8, s. 363-372; http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf
40
Jonas K., (2014), Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [206]-[227].
41
Jonas K., Świetla K., (2014), Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 388-397.
42
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2013), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
43
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2013), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
44
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
45
Świetla K., Jonas K., (2013), Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-133.pdf
46
Jonas K., (2013), Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 213-223.
47
Jonas K., (2013), Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 214-230.
48
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
49
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2013), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
50
Jonas K., (2013), Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 62-72.
51
Krasodomska J., Jonas K., (2012), Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51, s. 695-704.
52
Jonas K., (2012), Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 235-246.
53
Jonas K., (2012), Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych. [W:] Binda J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 123-136.
54
Jonas K., (2012), Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II". [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 196-209.
55
Świetla K., Jonas K., (2012), Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 83-92; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-83.pdf
56
Jonas K., ([2012]), Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 242-261.
57
Jonas K., (2012), Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 123-133.
58
Jonas K., (2011), Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 73-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189351
59
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2011), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
60
Jonas K., (2011), Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II". [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 266-280.
61
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2011), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
62
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
63
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
64
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2011), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
65
Jonas K., (2011), Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of "Solvency II". [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 42-48.
66
Jonas K., (2011), Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 298-313.
67
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza: analiza finansowa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 350 s.
68
Jonas K., (2010), Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 280-286.
69
Jonas K., (2010), Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 313-329.
70
Jonas K., (2010), Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 163-176.
71
Jonas K., (2010), Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 23-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/169609615
72
Jonas K., (2009), Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 169-183.
73
Jonas A., Jonas K., (2009), Finansowy aspekt dbałości o jakość usług, "Handel Wewnętrzny", Czerwiec [nr spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych, s. 78-84.
74
Jonas K., (2009), Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 189-199.
75
Jonas K., (2009), Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 98-111.
76
Jonas K., (2009), Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 155-163.
77
Jonas A., Jonas K., (2009), The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 165-170.
78
Jonas K., (2008), Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
79
Jonas A., Jonas K., (2008), Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [82]-[88].
80
Jonas K., (2008), Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 33-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/161969998
81
Jonas A., Jonas K., (2008), Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych. [W:] Śnieżek E. (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 59-71.
82
Jonas K., (2008), Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 79-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619808
83
Jonas K., (2008), Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 148-165.
84
Jonas K., (2007), Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 230-248.
85
Jonas K., (2007), Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 141-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/154415404
86
Jonas K., (2007), Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 119-136.
87
Jonas K., (2006), Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 59-74.
88
Jonas K., (2006), Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 142-171.
89
Jonas K., (2006), Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 165-179.
90
Jonas K., (2006), Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 147-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/122282641
91
Jonas K., (2005), Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce, Prom. Micherda B., Kraków : , 288 k.
92
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
93
Andrzejewski M., Jonas K., (2005), Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 15-24.
94
Jonas K., (2005), Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 131-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/99283590
95
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
96
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2005), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
97
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
98
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
99
Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., (2004), Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 154 s.
100
Jonas K., (2004), Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 122-137.
101
Jonas K., (2004), Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 539-552.
102
Jonas K., (2004), Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 224-232.
103
Stępień M., Jonas K., Szkarłat A., (2004), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń: zbiór zadań, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 156, [1] s.
104
Jonas K., (2004), Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 79-101.
105
Jonas K., (2003), Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 149-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/54353959
106
Jonas K., (2003), Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian. [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 323-336.
107
Jonas K., ([2003]), Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 84-108.
108
Jonas K., (2002), Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 111-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/12840
109
Jonas K., (2002), Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 95-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/13083
110
Jonas K., (2001), Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian. [W:] druku Beata Zackiewicz (red.), I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Sopot : Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, s. 87-92.
111
Jonas K., (2001), System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 219-232.
112
Jonas K., (2001), Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 111-117.
113
Jonas K., (2001), Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 114-120.
114
Jonas K., ([2001]), Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 59-73.
115
Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., (2000), Komputerowe systemy finansowo-księgowe: podręcznik - zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 129 s.
116
Jonas K., (2000), Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 56 nr specj., s. 107-112.
117
Jonas K., Świetla K., (1999), Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 240-249.
1
@book{monUEK:2168340799,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zarys problematyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-975-3",
}
2
@book{monUEK:2168347036,
author = "Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Katarzyna Świetla and Paweł Zieniuk",
title = "Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-218-1",
}
3
@article{artUEK:2168351098,
author = "Krzysztof Jonas and Bartłomiej Pilch",
title = "Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (986)",
pages = "61-79",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0986.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2031/1491},
}
4
@book{skrUEK:2168340519,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7252-791-2",
}
5
@article{artUEK:2168338183,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 103, 159",
pages = "23-38",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3073},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=12199},
}
6
@misc{varUEK:2168341235,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "14",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
7
@book{monUEK:2168330245,
author = "Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas",
title = "Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-158-6",
}
8
@article{artUEK:2168327123,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "149-165",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0209},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1450/1116},
}
9
@misc{varUEK:2168328027,
author = "Krzysztof Jonas and Sylwia Krajewska and Katarzyna Chłapek",
title = "The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics",
booktitle = "Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts",
pages = "51",
adress = "Messina",
publisher = "Department of Economics of the University of Messina",
year = "2018",
isbn = "978-88-943228-1-1",
}
10
@article{artUEK:2168333483,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "49-57",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174405},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657},
}
11
@article{artUEK:2168327897,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 164",
pages = "99-115",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Chlapek_Krajewska164.pdf},
}
12
@misc{varUEK:2168328031,
author = "Katarzyna Chłapek and Ewelina Wawryk-Gawda and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management",
booktitle = "Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts",
pages = "92",
adress = "Messina",
publisher = "Department of Economics of the University of Messina",
year = "2018",
isbn = "978-88-943228-1-1",
}
13
@article{artUEK:2168331015,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher",
journal = "New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 5, iss. 3",
pages = "183-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18844/prosoc.v5i3.3923},
url = {https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3923/3837},
}
14
@article{artUEK:2168329609,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "522",
pages = "275-289",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.522.20},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94881?tab=1},
}
15
@article{artUEK:2168322739,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A.",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "333",
pages = "105-115",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318819/edition/301289/content?ref=desc},
}
16
@inbook{fmUEK:2168313207,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "73-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
17
@inbook{fmUEK:2168314473,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "103-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
18
@misc{varUEK:2168336279,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "56-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168326689,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : dokonania i przyszłość",
pages = "570-577",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2017",
isbn = "978-83-7228-411-2",
}
20
@inbook{fmUEK:2168317915,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości",
pages = "51-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://docplayer.pl/61000456-Sprawozdawczosc-i-rewizja-finansowa-wyzwania-i-szanse-nauki-i-dydaktyki-rachunkowosci-redakcja-naukowa-konrad-grabinski-marcin-kedzior.html},
isbn = "978-83-65173-98-0",
}
21
@inbook{fmUEK:2168304541,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "140-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
22
@article{artUEK:2168307591,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 10",
pages = "253-260",
year = "2016",
url = {http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472362935559594.pdf},
}
23
@article{artUEK:2168312523,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "3",
pages = "121-137",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2016.8},
url = {http://www.wsfip.edu.pl/docs/biezacynumer/ZN3_2016/ZN_WSFiP_3_2016_8_Katarzyna_Swietla_Krzysztof_Jonas.pdf},
}
24
@inbook{fmUEK:2168311459,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "55-63",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
25
@book{monUEK:2168309139,
author = "Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas",
title = "Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7556-752-6",
}
26
@article{artUEK:2168311359,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "549-556",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-48},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-549.pdf},
}
27
@article{artUEK:2168313117,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "285",
pages = "112-120",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259492&from=publication},
}
28
@article{artUEK:2168297421,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "585-596",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-51},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-585.pdf},
issn = "1640-6818",
}
29
@book{monUEK:2168291833,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet Marta Stępień, Zofia Wydymus",
year = "2015",
isbn = "978-83-910936-5-8",
}
30
@inbook{fmUEK:2168290581,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "134-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
31
@inbook{fmUEK:2168299831,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "144-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264},
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
32
@article{artUEK:2168296827,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "87-94",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.09},
url = {},
}
33
@book{podUEK:2168290993,
author = "Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat-Koszałka and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet Marta Stępień, Zofia Wydymus",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-910936-4-1",
}
34
@misc{varUEK:2168291157,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "57",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
35
@inbook{fmUEK:2168280921,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II",
booktitle = "Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń",
pages = "26-33",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7417-793-1",
}
36
@article{artUEK:2168290443,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "653-661",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4924-intangible-assets-as-an-important-element-of-business-entities-wealth},
issn = "1640-6818",
}
37
@article{artUEK:2168293313,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156609&from=publication},
}
38
@inbook{fmUEK:2168274683,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "203-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
39
@article{artUEK:2168290465,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias",
number = "z 8",
pages = "363-372",
year = "2014",
url = {http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf},
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168301641,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[206]-[227]",
year = "2014",
}
41
@inbook{fmUEK:2168293197,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "388-397",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804},
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
42
@inbook{fmUEK:2168291029,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
43
@inbook{fmUEK:2168291031,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
44
@inbook{fmUEK:2168291035,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
45
@article{artUEK:2168270980,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-133.pdf},
issn = "1640-6818",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168287195,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "213-223",
year = "2013",
}
47
@inbook{fmUEK:2168257030,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "214-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
48
@inbook{fmUEK:2168291033,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
49
@inbook{fmUEK:2168291027,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
50
@inbook{fmUEK:2168269316,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "62-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
51
@article{artUEK:2168229492,
author = "Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas",
title = "Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "51",
pages = "695-704",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
52
@inbook{fmUEK:2168236912,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "235-246",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
53
@inbook{fmUEK:2168256176,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia",
pages = "123-136",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-84-6",
}
54
@inbook{fmUEK:2168229166,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "196-209",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
55
@article{artUEK:2168259388,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "83-92",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-83.pdf},
issn = "1640-6818",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168273746,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "242-261",
year = "2012",
}
57
@article{artUEK:2168255246,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "123-133",
year = "2012",
}
58
@article{artUEK:2168219530,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "73-83",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189351},
}
59
@inbook{fmUEK:2168224372,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
60
@unpublished{fnpUEK:2168264970,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "266-280",
year = "2011",
}
61
@inbook{fmUEK:2168224356,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
62
@inbook{fmUEK:2168224374,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
63
@inbook{fmUEK:2168224420,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
64
@inbook{fmUEK:2168224358,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
65
@inbook{fmUEK:2168227598,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of Solvency II",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "42-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
66
@inbook{fmUEK:2168218418,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "298-313",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
67
@book{monUEK:2166474527,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc",
title = "Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
isbn = "978-83-7228-266-8",
}
68
@inbook{fmUEK:2165281883,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "280-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
69
@unpublished{fnpUEK:2168303341,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "313-329",
year = "2010",
}
70
@inbook{fmUEK:2161929476,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "163-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
71
@article{artUEK:53103,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "23-33",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169609615},
}
72
@inbook{fmUEK:2164917601,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "169-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
73
@article{artUEK:2166218488,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Finansowy aspekt dbałości o jakość usług",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Czerwiec [spec.] : Konsument a rynek : efekty działań marketingowych",
pages = "78-84",
year = "2009",
}
74
@article{artUEK:2166712138,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "189-199",
adress = "",
year = "2009",
url = {},
issn = "1640-6818",
}
75
@unpublished{fnpUEK:2168220604,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "98-111",
year = "2009",
}
76
@inbook{fmUEK:2164863500,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "155-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
77
@inbook{mkaUEK:2166081248,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services",
booktitle = "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce",
pages = "165-170",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2794-1",
}
78
@article{artnUEK:2166738687,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
79
@unpublished{fnpUEK:2168260520,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych",
booktitle = "Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]",
pages = "[82]-[88]",
year = "2008",
}
80
@article{artUEK:50370,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "33-43",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161969998},
}
81
@inbook{fmUEK:2168260406,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych",
booktitle = "System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku",
pages = "59-71",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2008",
isbn = "978-83-7426-528-7",
}
82
@article{artUEK:50573,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "79-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158619808},
}
83
@unpublished{fnpUEK:2163833372,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "148-165",
year = "2008",
}
84
@unpublished{fnpUEK:2168281913,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "230-248",
year = "2007",
}
85
@article{artUEK:50810,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "141-150",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154415404},
}
86
@inbook{fmUEK:2165372988,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "119-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
87
@inbook{fmUEK:2166133666,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny",
pages = "59-74",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
88
@unpublished{fnpUEK:2168326643,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "142-171",
year = "2006",
}
89
@article{artUEK:51789,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "165-179",
adress = "",
year = "2006",
}
90
@article{artUEK:52808,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "147-160",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122282641},
}
91
@unpublished{drUEK:2168219746,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
92
@inbook{fmUEK:2165164617,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
93
@article{artUEK:52502,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas",
title = "Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "15-24",
adress = "",
year = "2005",
}
94
@article{artUEK:51524,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "131-139",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99283590},
}
95
@inbook{fmUEK:2165164456,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
96
@inbook{fmUEK:2165164188,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
97
@inbook{fmUEK:2165164653,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
98
@inbook{fmUEK:2165164317,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
99
@book{monUEK:2168232104,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Paweł Młodkowski",
title = "Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-22-1",
}
100
@unpublished{fnpUEK:2168270648,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "122-137",
year = "2004",
}
101
@inbook{fmUEK:2168051505,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "539-552",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
102
@inbook{mkaUEK:2168233270,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "224-232",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
103
@book{monUEK:2168221676,
author = "Marta Stępień and Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-213-8",
}
104
@inbook{fmUEK:2166585915,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "79-101",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
105
@article{artUEK:51553,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "149-157",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54353959},
}
106
@inbook{mkaUEK:2168233234,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "323-336",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
107
@unpublished{fnpUEK:2168261630,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "84-108",
year = "2003",
}
108
@article{artUEK:2168225352,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "111-118",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12840},
}
109
@article{artUEK:51516,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "95-103",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13083},
}
110
@inbook{mkaUEK:2168259480,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian",
booktitle = "I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów",
pages = "87-92",
adress = "Sopot",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości",
year = "2001",
isbn = "83-71875-99-1",
}
111
@article{artUEK:51503,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "219-232",
year = "2001",
}
112
@inbook{mkaUEK:2165264029,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "111-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
113
@inbook{mkaUEK:2168279133,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "114-120",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
114
@unpublished{fnpUEK:2168264664,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]",
pages = "59-73",
year = "2001",
}
115
@book{podUEK:2168264770,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Paweł Młodkowski",
title = "Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-7230-038-0",
}
116
@article{artUEK:2168271982,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 56 specj.",
pages = "107-112",
year = "2000",
}
117
@inbook{mkaUEK:2168231468,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych",
booktitle = "Rachunkowość teoria i praktyka",
pages = "240-249",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}