Publications of the selected author
1

Title:
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 191-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335913
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych = The Cultural Context of Economic Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318599
article
3

Author:
Agnieszka Brzosko-Sermak , Ewa Cierniak-Szóstak , Anna Karwińska , Anna Pawlina
Title:
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
145 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1
Nr:
2168292715
monograph
4

Title:
Obszary zagrożeń w Polsce
Source:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267402
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 8-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290385
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261758
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 4-29 - Bibliogr.
Signature:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290353
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Procesy społeczne
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302671
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302669
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302679
chapter in textbook
See main document
11

Title:
Poziom mikrospołeczny
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302675
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240004
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej
Source:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 71-114
Signature:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306399
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302677
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych = The Organizational Culture of NGOs and the Requirements of the Structural Funds
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 1(2) (2011) , s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230760
article
16

Title:
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218564
article
17

Title:
Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości
Source:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 176-196. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218786
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski
Source:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 49-68. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218758
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania
Source:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 35-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282933
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Społeczne konstruowanie problemów społecznych
Source:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2009, s. 31-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1218/1/Magazyn
Nr:
2167679200
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2162081884
article
22

Title:
Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce = The Cultural Perspective in Descriptions of the Economic Transition in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 763 (2008) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50390
article
23

Title:
Procesy społeczne
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315385
chapter in textbook
See main document
24

Title:
Poziom mikrospołeczny
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315381
chapter in textbook
See main document
25

Title:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315389
chapter in textbook
See main document
26

Title:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315379
chapter in textbook
See main document
27

Title:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315377
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Poziom mikrospołeczny
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315051
chapter in textbook
See main document
29

Title:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce
Source:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 227-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165997395
chapter in conference materials
See main document
30

Title:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315045
chapter in textbook
See main document
31

Title:
Procesy społeczne
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315055
chapter in textbook
See main document
32

Title:
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51696
article
33

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 151-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165922052
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315047
chapter in textbook
See main document
35

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, Polska, od 2007-06-19 do 2007-06-19
Title:
Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia
Source:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 212-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922607-8-3
Access mode:
Nr:
2166470427
chapter in conference materials
36

Title:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Source:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315057
chapter in textbook
See main document
37

Title:
Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy = Economic Mentality and Economic Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 8 (2006) , s. 197-207. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166550859
article
38

Title:
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej = Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53015
article
39

Title:
Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej = Social Ideology in Light of Contemporary Scientific Thought
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 682 (2005) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52963
article
40

Title:
Intelektualiści i menedżerowie
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 155-163
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538000
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Edukacja a percepcja ładu gospodarczego = Education and the Perception of Economic Order
Source:
Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-260-3
Nr:
2166408652
chapter in monograph
42

Title:
Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 551-560
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-293-3
Nr:
2168222984
chapter in monograph
43

Title:
Studenci wobec rzeczywistości rynkowej = Students and the Market-Driven Economy : the Case of Poland
Source:
Człowiek a rynek. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, s. 100-108. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 1)
ISBN:
83-7306-176-2
Nr:
2168254926
chapter in monograph
44

Title:
Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych = Poland as Viewed in Guidebooks : an Analysis of French Tourism Texts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004) , s. 59-70. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220222
article
45

Author:
Ewa Cierniak-Szóstak , Andrzej Szóstak
Title:
Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 7(124) (2002) , s. 36-39 - Bibliogr.
Nr:
2168242498
article
46

Title:
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234782
article
47

Title:
Feminizm i Women's Studies
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 141-150 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240338
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Andrzej Szóstak , Ewa Cierniak-Szóstak
Title:
Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania
Source:
Personel. - nr 6 (75) (2000) , s. 22-27 - Bibliogr.
Nr:
2168244992
article
49

Author:
Ewa Cierniak-Szóstak , Andrzej Szóstak
Title:
Delegowanie władzy
Source:
Personel. - nr 1 (34) (1997) , s. 28-30
Nr:
2168242398
article
50

Author:
Ewa Cierniak-Szóstak , Andrzej Szóstak
Title:
Noga między drzwi : rozterki podejmowania decyzji
Source:
Personel. - nr 5 (38) (1997) , s. 30-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168252164
article
51

Author:
Ewa Cierniak-Szóstak , Andrzej Szóstak
Title:
Kultura przedsiębiorczości czyli "duch innowacji" w firmie
Source:
Personel. - nr 9 (42) (1997) , s. 17-20 - Bibliogr.
Nr:
2168254036
article
52

Title:
Epistemologia feministyczna : aneks
Source:
Oglądy i obrazy świata społecznego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997, s. 289-304
Series:
(Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 33)
ISBN:
83-7092-024-1
Nr:
2168240214
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Ewa Cierniak-Szóstak , Andrzej Szóstak
Title:
Uwaga: plotka! Problemy komunikacji wewnętrznej w firmie
Source:
Personel. - nr 7/8 (40/41) (1997) , s. 30-32. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168252168
article
54

Title:
Nauka w cieniu feminizmu
Source:
Opcje. - nr 2 (1996) , s. 96-97
Nr:
2168320029
article
55

Title:
Essai sur les Origines de la Nouvelle Classe Moyenne en Pologne = Esej o pochodzeniu nowej klasy średniej w Polsce
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 75-84. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240192
article
56

Title:
Pojęcie kasty : kontrowersje teoretyczne = The Cast Notion : Theoretical Controversies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 115-128. - Rez., summ.
Nr:
2168244480
article
57

Title:
Obecność francuska a elity Maghrebu = French Presence and Maghreb's Elites
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 141-155. - Rez., summ.
Nr:
2168244336
article
Unpublished documents:
1

Title:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
100[1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KSoc/1/2009/S/522
Signature:
NP-1218/2/Magazyn
Nr:
2168228274
unpublished scientific work
2

Title:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007
Physical description:
43, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KSocj/1/07/S/399
Signature:
NP-1166/Magazyn
Nr:
2168278125
unpublished scientific work
3

Title:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
69 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
19/KSoc/1/2006/S/294
Signature:
NP-1121/Magazyn
Nr:
2168220720
unpublished scientific work
4

Title:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Physical description:
69 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KSoc/1/2005/S/229
Signature:
NP-1051/Magazyn
Nr:
2168266802
unpublished scientific work
5

Title:
Społeczny wymiar gospodarowania
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
35/KSocj/1/S/145
Signature:
NP-1007/Magazyn
Nr:
2168267058
unpublished scientific work
6

Title:
Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
36 k.; 30 cm
Research program:
46/KSocj/1/2000/S
Signature:
NP-676/Magazyn
Nr:
2168283017
unpublished scientific work
1
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 191-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
2
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych = The Cultural Context of Economic Changes / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959. - ISSN 1898-6447
3
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych / red. Anna KARWIŃSKA ; [aut. Agnieszka Brzosko-Sermak, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Anna PAWLINA]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1
4
Obszary zagrożeń w Polsce / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 97-111. - ISBN 978-83-62511-32-7
5
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 8-44. - Bibliogr.
6
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 55-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
7
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 4-29. - Bibliogr.
8
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
9
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
10
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
11
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
12
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 55-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
13
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 71-114
14
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
15
Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych = The Organizational Culture of NGOs and the Requirements of the Structural Funds / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(2) (2011), s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf. - ISSN 2081-321X
16
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189713. - ISSN 1898-6447
17
Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 176-196. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
18
Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 49-68. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
19
Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 35-54. - Bibliogr.
20
Społeczne konstruowanie problemów społecznych / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2009), s. 31-72. - Bibliogr.
21
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf. - ISSN 1898-5084
22
Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce = The Cultural Perspective in Descriptions of the Economic Transition in Poland / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161106156. - ISSN 1898-6447
23
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
24
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
25
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
26
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
27
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
28
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
29
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 227-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
30
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
31
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
32
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
33
Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 151-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
34
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
35
Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 212-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922607-8-3. - Pełny tekst: http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIb/14.pdf
36
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
37
Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy = Economic Mentality and Economic Development / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 197-207. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/14_cierniak-szostak.pdf. - ISSN 1898-5084
38
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej = Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 712 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120543790. - ISSN 0208-7944
39
Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej = Social Ideology in Light of Contemporary Scientific Thought / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 682 (2005), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/107643505. - ISSN 0208-7944
40
Intelektualiści i menedżerowie / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 155-163. - ISBN 83-7252-284-7
41
Edukacja a percepcja ładu gospodarczego = Education and the Perception of Economic Order / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 31-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-260-3
42
Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 551-560. - ISBN 83-7246-293-3
43
Studenci wobec rzeczywistości rynkowej = Students and the Market-Driven Economy : the Case of Poland / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Człowiek a rynek. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 1). - S. 100-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7306-176-2
44
Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych = Poland as Viewed in Guidebooks : an Analysis of French Tourism Texts / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 661 (2004), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/53539056. - ISSN 0208-7944
45
Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej Szóstak // Personel i Zarządzanie. - nr 7(124) (2002), s. 36-39. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
46
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11592. - ISSN 0208-7944
47
Feminizm i Women's Studies / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 141-150. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
48
Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania / Andrzej Szóstak, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Personel. - nr 6 (75) (2000), s. 22-27. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
49
Delegowanie władzy / Ewa Cierniak-Szóstak, Andrzej Szóstak // Personel. - nr 1 (34) (1997), s. 28-30. - ISSN 1233-0299
50
Noga między drzwi : rozterki podejmowania decyzji / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej Szóstak // Personel. - nr 5 (38) (1997), s. 30-32. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
51
Kultura przedsiębiorczości czyli "duch innowacji" w firmie / Ewa Cierniak-Szóstak, Andrzej Szóstak // Personel. - nr 9 (42) (1997), s. 17-20. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
52
Epistemologia feministyczna : aneks / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Oglądy i obrazy świata społecznego / red. Janusz Goćkowski, Przemysław KISIEL. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1997. - (Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 33). - S. 289-304. - ISBN 83-7092-024-1
53
Uwaga: plotka! Problemy komunikacji wewnętrznej w firmie / Ewa Cierniak-Szóstak, Andrzej Szóstak // Personel. - nr 7/8 (40/41) (1997), s. 30-32. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
54
Nauka w cieniu feminizmu / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Opcje. - nr 2 (1996), s. 96-97. - ISSN 1230-9982
55
Essai sur les Origines de la Nouvelle Classe Moyenne en Pologne = Esej o pochodzeniu nowej klasy średniej w Polsce / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995), s. 75-84. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Pojęcie kasty : kontrowersje teoretyczne = The Cast Notion : Theoretical Controversies / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 115-128. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
57
Obecność francuska a elity Maghrebu = French Presence and Maghreb's Elites / Ewa Cierniak-Szóstak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 141-155. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
58
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; [Anna KARWIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna PAWLINA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 100[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007. - 43, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
60
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA ; autorzy: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 69 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
61
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Społeczny wymiar gospodarowania / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce / Ryszard DYONIZIAK, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 36 k. ; 30 cm
1
Cierniak-Szóstak E., (2019), Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 191-204.
2
Cierniak-Szóstak E., (2017), Kulturowy kontekst zmian gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 39-53; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959
3
Brzosko-Sermak A., Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Pawlina A., (2015), Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast: przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Karwińska A. (red.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 145 s.
4
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., (2013), Obszary zagrożeń w Polsce. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-111.
5
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2013), Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 8-44.
6
Cierniak-Szóstak E., (2013), Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 55-72.
7
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2013), Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 4-29.
8
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
9
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2012), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
10
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
11
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
12
Cierniak-Szóstak E., (2012), Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 55-72.
13
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Warmińska K., Słaboń A., (2012), Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 71-114.
14
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
15
Cierniak-Szóstak E., (2011), Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 41-52; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf
16
Cierniak-Szóstak E., (2011), Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189713
17
Cierniak-Szóstak E., (2010), Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 176-196.
18
Cierniak-Szóstak E., (2010), Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-68.
19
Cierniak-Szóstak E., ([2010]), Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 35-54.
20
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., (2009), Społeczne konstruowanie problemów społecznych. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce, s. 31-72.
21
Cierniak-Szóstak E., (2008), Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 397-408; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf
22
Cierniak-Szóstak E., (2008), Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 763, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/161106156
23
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
24
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
25
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2008), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
26
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
27
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
28
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
29
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 227-240.
30
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
31
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
32
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Społeczny wymiar przedsiębiorczości, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 105-125.
33
Cierniak-Szóstak E., (2007), Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 151-160.
34
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
35
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., (2007), Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia. [W:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 212-217.
36
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2007), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
37
Cierniak-Szóstak E., (2006), Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 8, s. 197-207; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/14_cierniak-szostak.pdf
38
Cierniak-Szóstak E., (2006), Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 712, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/120543790
39
Cierniak-Szóstak E., (2005), Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 682, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/107643505
40
Cierniak-Szóstak E., (2005), Intelektualiści i menedżerowie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 155-163.
41
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2005), Edukacja a percepcja ładu gospodarczego. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 31-40.
42
Cierniak-Szóstak E., (2004), Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 551-560.
43
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2004), Studenci wobec rzeczywistości rynkowej. [W:] Partycki S. (red.), Człowiek a rynek, T. 1, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, s. 100-108.
44
Cierniak-Szóstak E., (2004), Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 661, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/53539056
45
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (2002), Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania, "Personel i Zarządzanie", nr 7(124), s. 36-39.
46
Cierniak-Szóstak E., (2001), Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 71-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/11592
47
Cierniak-Szóstak E., (2000), Feminizm i Women's Studies. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 141-150.
48
Szóstak A., Cierniak-Szóstak E., (2000), Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania, "Personel", nr 6 (75), s. 22-27.
49
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (1997), Delegowanie władzy, "Personel", nr 1 (34), s. 28-30.
50
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (1997), Noga między drzwi : rozterki podejmowania decyzji, "Personel", nr 5 (38), s. 30-32.
51
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (1997), Kultura przedsiębiorczości czyli "duch innowacji" w firmie, "Personel", nr 9 (42), s. 17-20.
52
Cierniak-Szóstak E., (1997), Epistemologia feministyczna : aneks. [W:] Goćkowski J., Kisiel P. (red.), Oglądy i obrazy świata społecznego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, s. 289-304.
53
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (1997), Uwaga: plotka! Problemy komunikacji wewnętrznej w firmie, "Personel", nr 7/8 (40/41), s. 30-32.
54
Cierniak-Szóstak E., (1996), Nauka w cieniu feminizmu, "Opcje", nr 2, s. 96-97.
55
Cierniak-Szóstak E., (1995), Essai sur les Origines de la Nouvelle Classe Moyenne en Pologne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 75-84.
56
Cierniak-Szóstak E., (1991), Pojęcie kasty : kontrowersje teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 115-128.
57
Cierniak-Szóstak E., (1989), Obecność francuska a elity Maghrebu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 141-155.
58
Karwińska A., Słaboń A., Kisiel P., Cierniak-Szóstak E., Pawlina A., (2010), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim, Karwińska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 100[1] s.
59
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2007), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 43, [2] k.
60
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Kisiel P., Słaboń A., (2006), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 s.
61
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Słaboń A., (2005), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 69 k.
62
Cierniak-Szóstak E., (2004), Społeczny wymiar gospodarowania, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 94 k.
63
Dyoniziak R., Cierniak-Szóstak E., (2000), Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168335913,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "191-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
2
@article{UEK:2168318599,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kulturowy kontekst zmian gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "39-53",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0963.0303},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959},
}
3
@book{UEK:2168292715,
author = "Agnieszka Brzosko-Sermak and Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska and Anna Pawlina",
title = "Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1",
}
4
@inbook{UEK:2168267402,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska",
title = "Obszary zagrożeń w Polsce",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
5
@unpublished{UEK:2168290385,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa ",
pages = "8-44",
year = "2013",
}
6
@inbook{UEK:2168261758,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej ",
pages = "55-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6",
}
7
@unpublished{UEK:2168290353,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta ",
pages = "4-29",
year = "2013",
}
8
@inbook{UEK:2168302671,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
9
@inbook{UEK:2168302669,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
10
@inbook{UEK:2168302679,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
11
@inbook{UEK:2168302675,
author = "Andrzej Słaboń and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
12
@inbook{UEK:2168240004,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej ",
pages = "55-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2",
}
13
@unpublished{UEK:2168306399,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Katarzyna Warmińska and Andrzej Słaboń",
title = "Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic ",
pages = "71-114",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168302677,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
15
@article{UEK:2168230760,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "41-52",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf},
}
16
@article{UEK:2168218564,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "47-62",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189713},
}
17
@inbook{UEK:2168218786,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "176-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
18
@inbook{UEK:2168218758,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "49-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
19
@unpublished{UEK:2168282933,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań ",
pages = "35-54",
year = "2010",
}
20
@unpublished{UEK:2167679200,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska",
title = "Społeczne konstruowanie problemów społecznych",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce ",
pages = "31-72",
year = "2009",
}
21
@article{UEK:2162081884,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "397-408",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf},
}
22
@article{UEK:50390,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "763",
pages = "63-78",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161106156},
}
23
@inbook{UEK:2168315385,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
24
@inbook{UEK:2168315381,
author = "Andrzej Słaboń and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
25
@inbook{UEK:2168315389,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
26
@inbook{UEK:2168315379,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
27
@inbook{UEK:2168315377,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
28
@inbook{UEK:2168315051,
author = "Andrzej Słaboń and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
29
@inbook{UEK:2165997395,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "227-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
30
@inbook{UEK:2168315045,
author = "Andrzej Słaboń and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
31
@inbook{UEK:2168315055,
author = "Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
32
@article{UEK:51696,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Społeczny wymiar przedsiębiorczości",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "105-125",
year = "2007",
}
33
@inbook{UEK:2165922052,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "151-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
34
@inbook{UEK:2168315047,
author = "Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
35
@inbook{UEK:2166470427,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska",
title = "Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia",
booktitle = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "212-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2007",
url = {http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIb/14.pdf},
isbn = "978-83-922607-8-3",
}
36
@inbook{UEK:2168315057,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
37
@article{UEK:2166550859,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 8",
pages = "197-207",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/14_cierniak-szostak.pdf},
}
38
@article{UEK:53015,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "712",
pages = "23-38",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120543790},
}
39
@article{UEK:52963,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "682",
pages = "35-49",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/107643505},
}
40
@inbook{UEK:2166538000,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Intelektualiści i menedżerowie",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "155-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
41
@inbook{UEK:2166408652,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Edukacja a percepcja ładu gospodarczego",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 2",
pages = "31-40",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-260-3",
}
42
@inbook{UEK:2168222984,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne",
pages = "551-560",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-293-3",
}
43
@inbook{UEK:2168254926,
author = "Anna Karwińska and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Studenci wobec rzeczywistości rynkowej",
booktitle = "Człowiek a rynek. T. 1",
pages = "100-108",
adress = "Lublin",
publisher = "Towarzystwo Naukowe KUL",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7306-176-2",
}
44
@article{UEK:2168220222,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "661",
pages = "59-70",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/53539056},
}
45
@article{UEK:2168242498,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Szóstak",
title = "Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "7(124)",
pages = "36-39",
year = "2002",
}
46
@article{UEK:2168234782,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "71-80",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11592},
}
47
@inbook{UEK:2168240338,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Feminizm i Women's Studies",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
48
@article{UEK:2168244992,
author = "Andrzej Szóstak and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania",
journal = "Personel",
number = "6 (75)",
pages = "22-27",
year = "2000",
}
49
@article{UEK:2168242398,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Szóstak",
title = "Delegowanie władzy",
journal = "Personel",
number = "1 (34)",
pages = "28-30",
year = "1997",
}
50
@article{UEK:2168252164,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Szóstak",
title = "Noga między drzwi : rozterki podejmowania decyzji",
journal = "Personel",
number = "5 (38)",
pages = "30-32",
year = "1997",
}
51
@article{UEK:2168254036,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Szóstak",
title = "Kultura przedsiębiorczości czyli duch innowacji w firmie",
journal = "Personel",
number = "9 (42)",
pages = "17-20",
year = "1997",
}
52
@inbook{UEK:2168240214,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Epistemologia feministyczna : aneks",
booktitle = "Oglądy i obrazy świata społecznego",
pages = "289-304",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-7092-024-1",
}
53
@article{UEK:2168252168,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Szóstak",
title = "Uwaga: plotka! Problemy komunikacji wewnętrznej w firmie",
journal = "Personel",
number = "7/8 (40/41)",
pages = "30-32",
year = "1997",
}
54
@article{UEK:2168320029,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Nauka w cieniu feminizmu",
journal = "Opcje",
number = "2",
pages = "96-97",
year = "1996",
}
55
@article{UEK:2168240192,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Essai sur les Origines de la Nouvelle Classe Moyenne en Pologne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "75-84",
year = "1995",
}
56
@article{UEK:2168244480,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Pojęcie kasty : kontrowersje teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "115-128",
year = "1991",
}
57
@article{UEK:2168244336,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Obecność francuska a elity Maghrebu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "141-155",
year = "1989",
}
58
@unpublished{UEK:2168228274,
author = "Anna Karwińska and Andrzej Słaboń and Przemysław Kisiel and Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Pawlina",
title = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
59
@unpublished{UEK:2168278125,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2007",
}
60
@unpublished{UEK:2168220720,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Anna Karwińska and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
61
@unpublished{UEK:2168266802,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak and Przemysław Kisiel and Andrzej Słaboń",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
62
@unpublished{UEK:2168267058,
author = "Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Społeczny wymiar gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
63
@unpublished{UEK:2168283017,
author = "Ryszard Dyoniziak and Ewa Cierniak-Szóstak",
title = "Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID